Versionsinformation Fiery E C-KM Color Server version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsinformation Fiery E 100 70-60C-KM Color Server version 1.0"

Transkript

1 Versionsinformation Fiery E C-KM Color Server version 1.0 Dokumentet innehåller viktig information om den här versionen. Se till att alla användare får tillgång till den här informationen. OBS: I det här dokumentet används termen Fiery E 100 för att hänvisa till Fiery E C-KM Color Server. Systemkrav för Mac OS X Programvarukrav för Mac OS inkluderar inte stöd för mac-datorn Power PC G4. Du måste ha en Power PC G5 eller en Intel-baserad Mac-dator. Windows Server 2008 som mellanliggande skrivarserver Om du konfigurerar en Windows Server 2008 R2-dator som en mellanliggande skrivarserver som använder LPR-protokoll och konfigurerar en 64-bit Windows Vista-klientdator för att skriva ut med hjälp av peka-och-skriv-ut måste du också konfigurera de två datorerna enligt informationen i följande tabell. Nätverkskombination Konfiguration Windows Server 2008 Samma arbetsgrupp Windows Vista Samma arbetsgrupp På Windows Server 2008-datorn skapar du ett användarkonto med samma användarnamn och lösenord som användarkontot på Windows Vista-datorn som du skriver ut ifrån. Alla arbetsgrupper Alla domäner På Windows Server 2008-datorn skapar du ett användarkonto med samma användarnamn och lösenord som användarkontot på Windows Vista-datorn som du skriver ut ifrån. När du loggar in på Windows Vista-datorn ska du ange domännamnet med användarnamnet (format: <domännamn>\ <användarnamn>). Alla domäner Alla arbetsgrupper På Windows Server 2008-datorn skapar du ett användarkonto med samma användarnamn och lösenord som användarkontot på Windows Vista-datorn som du skriver ut ifrån. Samma domän Samma domän Ingen ytterligare konfigurering behövs Electronics For Imaging, Inc. Artikelnummer: september 2012 * *

2 Sidan 2 Skanna Skanna till hårddisk från pekskärm för skrivare Om backslash-tecknet \ inte finns tillgängligt på pekskärm för skrivaren ska du be adminstratören eller skrivare-teknikern att ändra DipSW(16-1=1) på skrivaren. Skanna med zooma in eller zooma ut Om du anger zooma in eller zooma ut för en skanning och väljer PDF-format för att spara den skannade filen kan resultatet skilja sig från samma skanning som sparats i TIFF- eller JPEG-format. Remote Scan version 5.x på Mac OS X Avsluta Remote Scan version 5.x på en Mac OS X-dator genom att använda musen för att stänga programfönstret Remote Scan. Det går inte att avsluta programmet från huvudmenyn eller genom att trycka på Command+Q. Filstorlek i Remote Scan Skannade filer som är större än 2 GB kan visas i Mailboxes med en filstorlek på 0. Status för skanningsjobb i utskriftsloggen Statusen för ett skanningsjobb i Command WorkStations utskriftslogg visar om den skannande filen sparades i Fiery E 100. Den visar inte om den skannade filen nådde fram till sin slutdestination, som t.ex. en annan dator på nätverket. Skanningslogg på skrivaren Skanningsinställningen för färg i skrivarens skanninglogg kanske inte är det förväntade värdet när du använder Fiery Remote Scan. Färgbearbetning utförs på Fiery E 100, så att Fiery E 100 begär färg för sådana skanningar. Utskrift Inställningar för Rush Print (Snabbutskrift) När alternativet Suspend on Mismatch (Uppehåll vid fel) är aktiverat på pekskärm för skrivareen ska alternativet Rush Print (Snabbutskrift) vara avaktiverat. Alternativet Rush Print (Snabbutskrift) fortsätter att visas trots att det inte svarar. Om du vill slippa detta kan du avaktivera Mismatch Action (Åtgärd vid inkompatibilitet) i inställningar för Fiery E 100. Pappersstopp i Limbindare Om två på varandra efterföljande pappserstopp uppstår i Limbindaren medan ett jobb skrivs ut kanske resultatet inte skrivs ut korrekt trots att pappersstoppen har rensats och utskriften har startats om. Om detta uppstår ska du avbryta jobbet och skicka det på nytt.

3 Sidan 3 Bildförskjunting, spara PDF- eller PS-filer När du ställer in Bildförskjutning med inställningar för dubbelsidigt, sparar filen som en PDF- eller PS-fil och sedan skriver ut filen, skrivs jobbet ut enkelsidigt utan inställningarna för Bildförskjutning. Om du skriver ut med inställningarna från drivrutinen utan att spara filen som PS eller PDF, skrivs jobbet ut med rätt inställningar. Peka-och-skriv ut med LDAP-validering Om knappen Validera inte finns tillgänglig i Utskriftsinställningar i skrivardrivrutinen som installerats med Peka-och-skriv ut på en klientdator, ska du se till att Dubbelriktad kommunikation är aktiverad och att IP-adressen för Fiery E 100 finns med i fliken Installerbara alternativ istället för den lokala värden. Utskriftsinställningar Om utskriftsinställningarna inte öppnas ska du kontrollera att alla andra fönster med utskriftsinställningar är stängda på din dator innan du öppnar utskriftsinställningar. Långt papper (affisch) och upplösning på DPI Jobb på långt papper (affisch) som skrivs ut med DPI kan innebära att filen som bearbetas är för stor och att den därför inte skrivs ut. För att slippa detta kan du ändra upplösningen till 600 DPI. Kontakta din servicetekniker om du behöver support för utskrift på långt papper. Använd Windows-inloggning resulterar i inkorrekt användarnamn Om du skriver ut till Fiery E 100 från en Windows-dator som befinner sig i samma arbetsgrupp som Fiery E 100, och om du avmarkerar alternativet Använd Windows-inloggning i skrivardrivrutinen, anger ett användarnamn och sedan väljer alternativet Använd Windowsinloggning igen (återställer användarnamnet för Windows), så visas det resulterande jobbet i Job List (Jobblistan) på pekskärm för skrivare med inkorrekt användarnamn. Detta uppstår inte när du skriver ut från en Windows-dator som finns i en domän istället för en arbetsgrupp. A4-flikpapper Den storlek på A4-flikpapper som definieras på skrivaren skiljer sig från den storlek på A4-flikpapper som du kan välja i Fiery E 100 :s skrivardrivrutin och Job Properties (Jobbegenskaper). Du måste ställa in den här storleken som anpassat sidformat i skrivardrivrutinen för att kunna skriva ut ett jobb i den storlek på A4-flikpapper som definieras på skrivare. Risken finns att texten på flikarna inte skrivs ut korrekt. Felaktig häftning av Z-vikta jobb Om ett jobb som består av Z-vikning och häftning inte häftas korrekt kan det bero på att sidräkningen överskrider den maximalt tillåtna gränsen för skrivaren och efterbehandlaren. Denna gräns ställs in vid skrivaren.

4 Sidan 4 Dokumentinställning för blandade media Om du anger Dokumentinställning som inställningen för pappersattribut (som t.ex. Papperstyp och Pappersvikt) i Blandade media skrivs jobbet ut med de pappersattribut som ställts in för sidorna i jobbet istället för med inställningarna i Dokumentinställning. Använd specifika pappersinställningar för pappersattributen (som t.ex. Papperstyp och Pappersvikt) i Blandade media. Anpassad sidstorlek för maximalt skrivbar yta Den maximalt skrivbara ytan för den maximala anpassade sidstorleken är 321x480 mm. Bilder som hamnar utanför den skrivbara ytan skärs av även om Anpassa är inställt på Anpassa till storlek. Inställningen PostScript-sida med anpassad storlek i egenskaper för skrivardrivrutiner Om du ställer in Dokumentstorlek till PostScript-sida med anpassad sidstorlek i fliken Dokumentinställningar i Utskriftsinställningar i Windows skrivardrivrutin så sparas inte inställningen. För att slippa detta kan du skriva ut till en virtuell skrivare som du har konfigurerat med önskad inställning. Mer information om virtuella skrivare finns i hjälpavsnittet för Command WorkStation. Ett annat sätt är att ställa in en anpassad sidstorlek på din dator. SÅ HÄR STÄLLER DU IN EN ANPASSAD SIDSTORLEK 1 Öppna mappen Skrivare (eller Skrivare och fax). 2 Högerklicka i fönstret och välj Serveregenskaper. Fönstret Egenskaper för utskriftsserver öppnas. 3 Klicka på Skapa ett nytt formulär. 4 Skriv in ett beskrivande namn för formuläret, ange enheter och mått och klicka på OK. När du skriver ut ett dokument från ett program ska du välja den anpassade sidstorleken. Windows skickar inte jobb efter ett pappersstopp Om ett pappersstopp har inträffat tar Fiery E 100 inte emot efterföljande jobb som skickas med en Windows skrivardrivrutin om skrivardrivrutinens port har konfigurerats med alternativet SNMP-status är aktiverad. Jobben blir kvar i Windows spooler.

5 Sidan 5 Inställningar för efterbehandling sparas inte Om du ställer in Utskriftsegenskaper för Windows skrivardrivrutin så att de aktiverar vissa inställningar i fliken Efterbehandling och sedan skriver ut ett jobb med dessa inställningar, så kan inställningarna raderas i jobbet på Command WorkStation. Du kan behålla inställningarna genom att öppna Egenskaperna för skrivardrivrutinen och klicka på Uppdatera under Dubbelriktad kommunikation på fliken Installerbara alternativ. Snabb åtkomst i skrivardrivrutinen för Mac OS Fönstret Snabb åtkomst i skrivardrivrutinen Mac OS uppdateras inte dynamiskt med hjälp av Dubbelriktad kommunikation. Uppdatera fönstret Snabb åtkomst på skrivardrivrutinen för Mac OS genom att stänga Skriv ut och öppna den igen efter att du har uppdaterat de installerade alternativen. Force Print (Tvinga utskrift) Om Force Print (Tvinga utskrift) används för ett jobb kan vissa sidor skrivas ut utan häfta. Bildkvalitet Om du skriver ut ett dokument från en Mac OS-dator och det utskrivna resultatet har bakgrundsbrus kan du ändra Bildkvaliteten till Bäst, eller dra ner DPI till 600 för att få ett renare resultat. Färginställningar Grått med enbart svart (CMYK) Om Grått med enbart svart (CMYK) är inställt på Text/grafik/bilder skrivs en sida ut med enbart svart färg som innehåller monokromatiska grå bilder. En sådan sida räknas som en svartvit sida. En sida som innehåller både fulltonsbilder och monokromatiska grå bilder kan, mycket sällan, skrivas ut med komposit (CMY) grå för de monokromiska grå bilderna. Om Grått med enbart svart (CMYK) är inställt på Text/grafik skrivs en monokromatisk grå bild ut med komposit (CMY) grå. Ange inmatningsfack för kalibrering Eventuella begränsningar på inmatningsfacket kanske inte visas på pekskärm för skrivaren när kalibreringen startas. Se till att du anger ett inmatningsfack för kalibrering.

6 Sidan 6 Command WorkStation Ordningsföljd för jobb i kön Held (Vänta) Jobben i kön Held (Vänta) kanske inte visas i korrekt ordningsföljd om du: drar flera filer från en Windows-dator direkt till kön Held (Vänta) på Command WorkStation använder tangentbordet till att importera flera filer samtidigt till kön Hold (Vänt) från Import Jobs (Importera jobb) i Command WorkStation. För att slippa detta kan du använda Import Jobs (Importera jobb) från Command WorkStation och välja de filer som du vill importera med musen. Backup and Restore (Säkerhetskopiera och återställ) När du använder Backup and Restore (Säkerhetskopiera och återställ) används ett standardnamn för den säkerhetskopierade filen som skriver över alla tidigare säkerhetskopierade filer. Du kan undvika att skriva över en äldre säkerhetskopierad fil genom att döpa om den äldre säkerhetskopierade filen efter att den har sparats. Samlad bild Den samlade bilden som visas i Job Properties (Jobbegenskaper) för Command WorkStation och i skrivardrivrutinen visar alltid bilden i stående format även om den ursprungliga sidan är i liggande format. Seriepaketfel avbryter jobb Om Command WorkStation anger att ett seriepaketfel har uppstått kan jobbet som bearbetades avbrytas. Du måste skicka jobbet igen. WebTools Java Runtime Environment med WebTools Om du startar WebTools med Internet Explorer från en Windows 2008-dator utan att först installera Java Runtime Environment (JRE) kan det se tomt ut i Internet Explorer och inget meddelande visas om att du behöver installera JRE. Detta undviker du genom att installera JRE från dvd-skivan med användarprogram innan du startar WebTools. Dessutom hämtar WebTools Configure JRE och kör som väntat på Windows 2008 (32-bit) om inställningen Förbättrad säkerhetskonfiguration i Internet Explorer är avaktiverad. Stöd för webbläsare Mozilla Firefox v3.5 för användning tillsammans med Fiery E 100 WebTools. Om du har problem med att logga in i Configure från en Mac OS-dator medan du använder Firefox v3.5 ska du prova att använda en annan webbläsare eller version på webbläsare för att komma åt Configure, eller kontrollera Mozillas webbplats ifall där finns en uppdaterad version av Firefox. Mozilla arbetar just nu med att åtgärda de här problemen.

7 Sidan 7 Virtuella skrivare Skriva ut från en drivrutin med peka-och-skriv ut Om du skriver ut till en virtuell skrivare som har inställningar för Booklet Maker och Limbindare eller häftningsinställningar från en skrivare som installerades med Peka-och-skriv ut så tillämpas inte dessa inställningar såvida inte inställningarna för den virtuella skrivaren har skickats till skrivardrivrutinen från Fiery E 100. Du får fram inställningarna för den virtuella skrivaren genom att välja utskriftskommandot från programmet, klicka på Egenskaper för att öppna Utskriftsinställningar och sedan klicka på OK för att spara inställningarna innan du skriver ut jobbet. Skapa virtuell skrivare Om det inte går att låsa alternativet Kopior för en virtuell skirvare ska du aktivera Dubbelriktad kommunikation i skrivardrivrutinen efter att du har skapat den virtuella skrivaren från Command WorkStation och efter att du har skapat den virtuella skrivaren på klientdatorn. Booklet Maker Ändra enheter Om du ändrar enheterna (tum eller millimeter) som har valts för ett alternativ i guiden Booklet Maker så visas inte ändringen i huvudfönstret för Booklet Maker och tvärtom. Dokument som består av enbart en sida går inte att skriva ut som broschyr Det går inte att skriva ut ett dokument som består av en sida som broschyr. Ett felmeddelande visas. Separerande sida Lägg inte till en separerande sida till broschyrer eller n-på-ett-jobb. Detta kan leda till att sidorna förskjuts och ge oönskade resultat. JDF Webbplats för funktionen Mer information om Fiery JDF (inklusive dokumentation och support) finns på följande webbplats: SeeQuence Suite Häfta ett jobb med liggande format från SeeQuence Impose SeeQuence Impose kanske inte häftar ett jobb med liggande format på korrekt sätt. Använd SeeQuence Compose för att justera häftningsplaceringen ifall detta uppstår. Fold Marks (Markeringar för vikning) i SeeQuence Impose Om du väljer Fold Marks (Markeringar för vikning), horisontella/vertikala längdinställningar, när du ändrar en inställning i SeeQuence Impose, kan dessa ändras till 0 när du öppnar och redigerar inställningarna i SeeQuence Impose igen.

8 Sidan 8 Säkerhetsvarning i Windows Om du får ett säkerhetsmeddelande när du öppnar SeeQuence-sviten för första gången kan detta bero på en standardinställning i Microsoft Windows brandvägg. Du undviker dessa varningar genom att stänga av Windows-inställningar för brandväggen i Windows kontrollpanel genom att välja Tillåt åtkomst i säkerhetsmeddelandet för att lägga till programmet i listan Tillåt att ett program eller en funktion passerar Windows-brandväggen. List View (Visa lista) finns inte tillgänglig i SeeQuence Preview (Förhandsgranskning) Hjälpavsnittet för SeeQuence Preview (Förhandsgranskning) hänvisar till List View (Visa lista) som är ett annat sätt att se sidorna på, i fönstret Page View (Visa sidor), i form av en lista i textformat. List View (Visa lista) finns inte längre tillgänglig. Sidorna visas som miniatyrer i fönstret Page View (Visa sidor). Jobb med Saddle Top (Sadelhäftning) i SeeQuence Impose roterar den sista sidan. Om den sista sidan roteras i jobb som använder Saddle Top (Sadelhäftning (överst)) i SeeQuence Impose ska du använda Booklet Maker i Job Properties (Jobbegenskaper) för Command WorkStation eller i skrivardrivrutinen för att ställa in alternativet för Saddle Top (Sadelhäftning (överst)). PostScript-filer som inte innehåller en giltig rubrik PostScript-filer som inte innehåller en giltig rubrik som t.ex. %!PS-Adobe-3.0 kanske inte känns igen av programmet SeeQuence. Skapa PostScript-filer som stödjs av skrivardrivrutinerna för Fiery E 100 för att se till att de kan användas tillsammans med alla program. Spara APPE-jobb i SeeQuence Impose När du har skjutit ut ett jobb i SeeQuence Impose med APPE (Adobe PDF Print Engine) som valts i Job Properties (Jobbegenskaper) och sparat jobbet kan du inte gå tillbaka och göra flera ändringar för utskjutningar i det utskjutna jobbet. APPE-utskjutna jobb sparas som standard i ett platt PDF-format som inte tillåter att ytterligare ändringar görs. Om du inte är nöjd med dina val får du börja om från början med det ursprungliga jobbet. OBS: Om du sparar jobbet i.dbp-format kan du utföra fler utskjutningsändringar, men då rippas jobbet som ett PostScript-jobb och inte som ett APPE-jobb.

9 Sidan 9 Sidstorlek och orientering i SeeQuence Preview (Förhandsgranskning) Om SeeQuence Compose inte är aktiverat så visar SeeQuence Preview (Förhandsgranskning) alla sidorna i Sheet View (Visa ark) med den storlek och orientering som angavs i SeeQuence Impose (Inställningar för Sheet [Ark] och Layout Orientation [Orientering för layout]) I SeeQuence Impose visas alla sidorna med storleken och orienteringen på den första sidan. I SeeQuence Preview (Förhandsgranskning) visas även jobb som innehåller olika sidstorlekar eller olika orienteringar som att alla sidor har samma storlek och orientering som den första sidan. Sammanfogade jobb i SeeQuence Impose Om du öppnar ett jobb i SeeQuence Impose som skapades genom att sammanfoga två jobb och sedan lägga till ett omslag och tillämpa en layout med 2-up Saddle (2-upp sadelhäftning) kan vissa bilder skäras av när du skriver ut jobbet. Det här problemet åtgärdar du genom att välja Align to Center (Justera mot mitten) under inställningen Booklet (Broschyr) under Row & Column (Rad och kolumn). Top Bind (Bindning överst) stöds inte i SeeQuence Impose Om du öppnar ett jobb i SeeQuence Impose som har Duplex (Dubbelsidigt) inställd på Top Bind (Bindning överst) avaktiveras inställningen Duplex (Dubbelsidigt) i SeeQuence Impose. Inställningen Top Bind (Bindning överst) är inte kompatibel i en inställning för utskjutning där N-upp-layouter kan påverka bindningskanten. Du kan skjuta ut ett 1-upp dubbelsidigt jobb manuellt för övre bindning. I SeeQuence Impose: 1 Klicka på wireframe under Sheet View (Visa ark). 2 Om det inte går att se rotationsikonen på varje sida ska du zooma in till den syns. 3 Tryck ned skift-knappen och klicka på rotationsikonen på en sida som har ett jämnt sidnummer (baksidan på arket). Baksidan på varje ark roteras 180 grader. Insert Tab (Infoga flik) Funktionen Insert Tab (Infoga flik) är inte tillgänglig för utskjutna Fiery E 100. SeeQuence Compose kan visa att den här funktionen finns tillgänglig, men den stödjs inte. Storlek på flikpapper Om storleken på flikpapper ställs in i SeeQuence görs utskriften på papper av standardstorlek. Ställ in storleken på flikpappret i Job Properties (Jobbegenskaper) istället för i Impose. Om du ställer in storleken på flikpapper i SeeQuence Impose och andra alternativ för mediastorlekar blir otillgängliga ska du använda kommandot Återställ media på sidan eller arket. Detta återställer alla tillgängliga mediastorlekar.

10 Sidan 10 Hot Folders Failed (Misslyckad) mapp finns inte Hjälpavsnittet för Hot Folders hänvisar till en Failed (Misslyckad) mapp där filer som inte gick att bearbeta förvaras. Mappen med misslyckade jobb finns inte tillgänglig i den senaste versionen av Hot Folders. Anpassa sidformat När du skapar en Hot Folder med anpassat sidformat ska du inte använda standardstorlekar (som t.ex. 8,5x11) och ange det som anpassat. Fiery E 100 begär då papper i standardstorlek (Letter) även om Custom (Anpassat) kan ha laddats i ett visst inmatningsfack. Paper Catalog Ändrade mätningsmetoder kan leda till fel i sidformat. När du anger pappersstorlekar i Paper Catalog ska du använda samma mätningsmetod (in, mm eller pts) i alla inställningar. Om olika metoder används kan det leda till att fel uppstår och att pappersstorlekarna ändras. Program Microsoft Office med grafiska effekter Ett Microsoft Office-dokument som innehåller grafiska effekter som t.ex. överlappande färger eller skuggtext kan skrivas ut inkorrekt när de skrivs ut direkt från programmet. Du kan slippa detta genom att omvandla dokumentet till PDF-format och sedan skriva ut PDF-dokumentet. Omvandla till PDF-format genom att använda tilläggsprogrammet Spara som PDF eller XPS som du kan hämta från Microsoft. Microsoft Word-dokument på Mac OS X Om du ändrar orienteringen på ett Microsoft Word-dokument i Skrivarinställningar i skrivardrivrutinen för Mac OS X v10.6 kanske jobbet inte skrivs ut korrekt. Du slipper detta genom att ändra orienteringen i Skrivarinställningar från menyn Arkiv i Microsoft Word. Microsoft Word-dokument med färgad bakgrund Ett Microsoft Word-dokument som innehåller text eller grafik på en färgad bakgrund kan skrivas ut inkorrekt om Microsoft Office 2007 med SP2 används. Dokumentet skrivs ut korrekt om SP2 inte finns installerat. Utskrift av anpassad storlek När du skriver ut ett Microsoft Word-dokument med anpassad storlek där Pappersstorlek är inställd på Samma som dokumentstorlek skrivs den anpassade storleken ut som LEF (Long Edge Feed Långsidesmatning) även om den var tänkt att skrivas ut som SEF (Short Edge Feed Kortsidesmatning). Ange det korrekta värdet för anpassad sidstorlek i Papperstorlek för korrekt SEF-/LEF-utskrift.

11 Sidan 11 Microsoft Word med pappersstorleken 9x11 Om du skriver ut ett Microsoft Word-dokument i storleken 9x11 där Pappersstorlek är inställd på Samma som dokumentstorlek kan du inte aktivera Dubbelsidigt eller broschyrinställningar och jobbet skrivs ut på flikpapper i storleken 8,5x11. Du kan slippa detta genom att ställa in Pappersstorlek på 9x11. Microsoft Word med blandade A3- och A4-format Om du skriver ut ett Microsoft Word-dokument som innehåller både A3- och A4-storlekar kan vissa A4-storlek skrivas ut inkorrekt på A3-papper. Du kan slippa detta genom att avaktivera automatisk återställning av format för A4-/Letter-papper. Se följande instruktioner för din version av Word: SÅ HÄR ÄNDRAR DU ALTERNATIVET I MICROSOFT WORD Klicka på knappen Microsoft Office och klicka sedan på knappen Word-alternativ. 2 Klcika på Avancerat på vänster sida. 3 Rulla ned till gruppen Skriv ut. 4 Avmarkera alternativet Skala innehållet för pappersstorlekarna A4 och 8,5x11 tum. SÅ HÄR ÄNDRAR DU ALTERNATIVET I MICROSOFT WORD Välj Verktyg > Alternativ och klicka på fliken Skriv ut. 2 Avmarkera alternativet Tillåt skalning av A4/Letter-format och klicka på OK. Microsoft Word och pappersstorlek När du skriver ut ett Microsoft Word-dokument med en standardstorlek måste du avaktivera alternativet för automatisk återställning av storlekarna A4/Letter genom att följa anvisningarna i Microsoft Word med blandade A3- och A4-format" på sidan 11. När du skriver ut ett Microsoft Word-dokument med antingen en anpassad sidstorlek eller en standard sidstorlek ska du följa anvisningarna nedan. SÅ HÄR SKRIVER DU UT ETT MICROSOFT WORD-DOKUMENT 1 Om du använder en anpassad sidstorlek ska du skapa den anpassade sidstorleken på din dator. Mer information finns på Så här ställer du in en anpassad sidstorlek" på sidan 4. 2 Skapa ditt Word-dokument genom att använda den anpassade sidstorlek eller en standard sidstorlek. 3 Kontrollera att alternativet för automatisk återställning av pappersstorlekarna A4/Letter inte är aktiverat i Word genom att följa anvisningarna i föregående avsnitt. 4 Skriv ut dokumentet.

12 Sidan 12 Microsoft Outlook När du skriver ut ett meddelande från Microsoft Outlook kan det hända att sidhuvudet och fotnoterna skärs av. Undvik detta genom att ställa in alternativet Anpassa på Anpassa till storlek. Microsoft Excel 2007 Om ditt jobb skrivs ut utan bilder från Microsoft Excel 2007 ska du uppdatera till Microsoft Excel 2007 SP2 eller senare och skriva ut jobbet igen. Microsoft Excel 2000 Om du skriver ut flera kopior på en Microsoft Excel 2000-fil med en vattenstämpel kan ett PS-fel uppstå. Du slipper detta genom att uppgradera till Microsoft Excel 2007 eller senare och skriva ut jobbet igen. Adobe InDesign Om du skriver ut grafik med ett dekorfärgsvärde på CMY=0, K=100 % kan funktionen Svart text/grafik = Ren svart känna av detta och omvandla det till enbart 100 % K. Du slipper detta genom att ställa in Svart text/grafik på Normal när du skriver ut, eller genom att ändra dokumentets svarta dekorfärg för grafiska objekt till Process Black (Behandlat svart). Adobe Acrobat 9.0 Om Enhetslänk-profiler, RGB-renderingsläge och Skriv över med svart inte fungerar ordentligt ska du åsidosätta standardinställningen i Adobe Acrobat 9.0 under Avancerade skrivarinställningar > Färghantering på Custom (Anpassat), så att Färghantering är inställd på Färghantering för skrivare. Dubbelvikt sadelvikning överst kan skrivas ut med bindning till höger från Acrobat 9.0. Detta slipper du genom att, i fönstret Acrobat Utskrift avmarkera alternativen Rotera automatiskt och centrera, välja Välj papperskälla efter PDF-sidstorlek och ställa in Storleksanpassning på ingen. Använda en annan Acrobat-version än Reader Om versionsnumret på Adobe Acrobat inte är samma som det för Acrobat Reader finns det vissa funktioner som inte stödjs, som t.ex. att visa PDF-filer i Internet Explorer. Mer information finns på QuarkXPress Jobb i QuarkXPress kan innehåll PostScript-kommandon som inte stödjs av Fiery E 100 och kan leda till att jobbet skrivs ut på en annan papperstorlek än den som ställts in i Job Properties (Jobbegenskaper) för Command WorkStation. Du kan återställa pappersstorleken genom att ändra Paper Size (Pappersstorlek) i Job Properties (Jobbegenskaper) till en annan inställning och sedan ändra tillbaka den till den ursprungliga inställningen innan du skriver ut.

13 Sidan 13 Hjälp Internet Explorer 5.5 Hjälpfilerna för Fiery E 100 -hjälpprogrammen är avsedda att användas med Microsoft Internet Explorer v5.5 och senare. Om du använder andra webbläsare, som Safari eller tidigare versioner av Internet Explorer, kan det hända att hjälpen inte visas på rätt sätt. Windows XP Service Pack 2 Med Microsoft Internet Explorer på en dator med Windows XP Service Pack 2 kan det hända att filerna inte visas eller inte visas på rätt sätt i följande situationer: Om din webbläsare använder en popup-blockerare, kan det hända att den blockerar hjälpfilerna. Om detta händer kan du inaktivera din popup-blockerare tillfälligt så att du kan visa hjälpfilerna. Om din webbläsare har det avancerade Internet-alternativet aktiverat för att visa meddelanden om skriptfiel, kan den visa ett varningsfönster före visningen av en hjälpfilssida. För att undvika varningsfönstret kan du avmarkera alternativet Visa meddelanden om alla skriptfel på fliken Avancerat i dialogrutan Internet-alternativ. Ett varningsmeddelande kan även visas i statusfältet, men innehållet i hjälpfilen påverkas inte av detta fel. Internet Explorer 8 När du visar hjälpfilerna för Fiery E 100 -hjälpprogrammen i Internet Explorer 8 börjar alla steg med nummer 1. Använd en annan webbläsare eller en senare version av Internet Explorer för att visa hjälpfilerna korrekt. Inställningarna för Utskriftsprofil har beskrivits fel i hjälpavsnittet Om utskriftsalternativet för Utskriftsprofil är inställt på Använd mediedefinierad profil väljer Fiery E 100 en utskriftsprofil för jobbet baserat på inställningarna i Paper Catalog. Inställningarna för Färgprofil framsida och Färgprofil baksida som är förknippade med inställningarna för Paper Catalog används för utskrift på fram-, respektive, baksidorna på ett ark. Det går inte att se sambandet mellan ett valt pappersalternativ och en utskriftsprofil i inställningarna för Output profile (Utskriftsprofil) i Command WorkStation. Det står fel i hjälpavsnittet för Command WorkStation. Inställningar för försättsblad Försättsbladet skrivs ut på fel pappersstorlek Försättsbladet skrivs ut på pappersstorleken Letter när det ska skrivas ut på A4-papper. Ställ in språket för Fiery E 100 på brittisk engelska, franska, italienska, tyska eller spanska för att skriva ut försättsbladet på A4-papper.

14 Sidan 14 Visa språk förutom engelska Inställningar visas inkorrekt i skrivardrivrutiner Olika delar av användargränssnittet i skrivardrivrutinen, som t.ex. skrivarinställningar, kommandon och namn på ikoner/knappar kan stå på engelska och inte vara översatta till samma språk som operativsystemet. OBS: Problemen som beskrivs ovan finns i både Windows- och Mac OS-datorer. Inställningar kan visas inkorrekt i Job Properties (Jobbegenskaper) Olika delar av användargränssnittet i Job Properties (Jobbegenskaper) för Command WorkStation, som t.ex. skrivarinställningar, kommandon och namn på ikoner/knappar kan stå på engelska och inte vara översatta till samma språk som operativsystemet. Dessutom kan det hända att vissa accenter och tecken inte visas korrekt. Detta kan uppstå i följande områden: Paper Catalog Instruktioner och anteckningar Färginställningar Blandade media Hantera lokala förinställningar Autosvällning Inkorrekta vattenstämplar Standardinställningar för vattenstämplar kan stå på engelska och inte vara översatta till samma språk som operativsystemet. Vattenstämplar som läggs till ett dokument kan skrivas ut med förvrängda tecken. I vissa fall kanske dokumentet inte skrivs ut. Hjälpavsnittet på nätet visas på engelska Hjälpavsnittet för Job Monitor kan stå på engelska och inte vara översatta till samma språk som operativsystemet. Hjälpavsnittet för Booklet Maker kan stå på engelska och inte vara översatta till samma språk som operativsystemet. Förvrängda tecken i utskriven Postflight-rapport Vissa tecken kan vara förvrängda på den utskrivna Postflight-rapporten.

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller MX-PEX3- programvaran version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Fiery Driver för Windows

Fiery Driver för Windows 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Öppna mappen som visar

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift Fiery Print Controller MX-PEX1 Variabel datautskrift 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055675 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden Fiery Print Controller MX-PEX1 Exempel på arbetsflöden 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055669 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111578 27 augusti 2012 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX3 Välkommen 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066513 08 januari 2008 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.01 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.01 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.01 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.01. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34 "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35 Ange utskriftsalternativ

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 5 4 Felsökning

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Rekommenderad IT-miljö

Rekommenderad IT-miljö Rekommenderad IT-miljö INNEHÅLL SIDNUMMER Dator 1 Internetuppkoppling Webbläsare Webbläsare Inställningar Telefoner 2 Smartphone Inloggning med säkerhetsdosa Bilder Internet Explorer 3 Mozilla Firefox

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

Installation av RoS etikettskrivare (MarkPoint) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal.

Installation av RoS etikettskrivare (MarkPoint) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 1 (15) etikettskrivare (MarkPoint) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 2 (15) Innehåll 1 Versioner... 3 2 Bilagor... 3 3 Syfte... 4 4 Förutsättningar... 4 5 Installation och konfiguratin

Läs mer

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8)

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Med hjälp av webbtjänstprotokollet kan användare med Windows Vista (SP2 eller senare), Windows

Läs mer

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Innehåll: Sidan: 1. Kortläsare och USB-kontakt - placering 2 2. Pekskärm och knappsats - personalmaskin 3 4. Inloggning och utloggning på maskin

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Hjälpprogram

Fiery Print Controller MX-PEX1. Hjälpprogram Fiery Print Controller MX-PEX1 Hjälpprogram 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055650 14 juli 2006 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-76 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-77 "Skriva ut häften" på sidan 2-78 "Skriva

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Välkommen 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111558 27 augusti 2012 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sida 2-36 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sida 2-42 Ange utskriftsalternativ Många utskriftsalternativ är tillgängliga

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055620 14 juli 2006 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9)

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Inledning Detta dokument är framtaget för att ge generell hjälp med att skapa ett PDF/A-dokument av ett Microsoft Word-dokument. Även hur man ställer in

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 30 maj 2016 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator Innehållsförteckning

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Viktiga inställningar för Isolda webshop

Viktiga inställningar för Isolda webshop Viktiga inställningar för Isolda webshop Denna webshop är optimerad för Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 2, Safari 2 och senare versioner. Vi använder både vanliga cookies (en fi l som sparas på din

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper LATHUND Utskriftshantering KX6 Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper Under flikarna till vänster finns olika val för dina utskrifter. Under fliken Grundläggande, hittar du

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Innehåll: Sidan: 1. Kortläsare och USB-kontakt - placering 2 2. Pekskärm och knappsats - personalmaskin 3 3. Pekskärm och knappsats studentmaskin

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Viktig information Programvaran till CARESTREAM Image Suite V4. Art.nr AB1359_sv 2013-11-21 Version 1.0

Viktig information Programvaran till CARESTREAM Image Suite V4. Art.nr AB1359_sv 2013-11-21 Version 1.0 Viktig information Programvaran till CARESTREAM Image Suite V4 Art.nr AB1359_sv 2013-11-21 Version 1.0 Informationen som finns häri är baserad på den erfarenhet och kunskap som sammanhänger med ämnet ifråga

Läs mer

Installation av etikettskrivare (Zebra GX420d) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal.

Installation av etikettskrivare (Zebra GX420d) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 1 (12) (Zebra GX420d) för Landstinget i. 2 (12) Innehåll 1 Versioner... 3 2 Bilagor... 3 3 Syfte... 4 4 Förutsättningar... 4 5 Installation och konfiguratin av skrivardrivrutin... 5 5.1 Nedladdning av

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa startsidan" på sidan 1-14 "Visa strömsparläget" på sidan 1-15 "Visa Intelligent Ready läget" på sidan 1-16 "Spärra inställningarna på frontpanelen"

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45058821 15 november 2006 VÄLKOMMEN

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer