Versionsinformation Fiery E C-KM Color Server version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsinformation Fiery E 100 70-60C-KM Color Server version 1.0"

Transkript

1 Versionsinformation Fiery E C-KM Color Server version 1.0 Dokumentet innehåller viktig information om den här versionen. Se till att alla användare får tillgång till den här informationen. OBS: I det här dokumentet används termen Fiery E 100 för att hänvisa till Fiery E C-KM Color Server. Systemkrav för Mac OS X Programvarukrav för Mac OS inkluderar inte stöd för mac-datorn Power PC G4. Du måste ha en Power PC G5 eller en Intel-baserad Mac-dator. Windows Server 2008 som mellanliggande skrivarserver Om du konfigurerar en Windows Server 2008 R2-dator som en mellanliggande skrivarserver som använder LPR-protokoll och konfigurerar en 64-bit Windows Vista-klientdator för att skriva ut med hjälp av peka-och-skriv-ut måste du också konfigurera de två datorerna enligt informationen i följande tabell. Nätverkskombination Konfiguration Windows Server 2008 Samma arbetsgrupp Windows Vista Samma arbetsgrupp På Windows Server 2008-datorn skapar du ett användarkonto med samma användarnamn och lösenord som användarkontot på Windows Vista-datorn som du skriver ut ifrån. Alla arbetsgrupper Alla domäner På Windows Server 2008-datorn skapar du ett användarkonto med samma användarnamn och lösenord som användarkontot på Windows Vista-datorn som du skriver ut ifrån. När du loggar in på Windows Vista-datorn ska du ange domännamnet med användarnamnet (format: <domännamn>\ <användarnamn>). Alla domäner Alla arbetsgrupper På Windows Server 2008-datorn skapar du ett användarkonto med samma användarnamn och lösenord som användarkontot på Windows Vista-datorn som du skriver ut ifrån. Samma domän Samma domän Ingen ytterligare konfigurering behövs Electronics For Imaging, Inc. Artikelnummer: september 2012 * *

2 Sidan 2 Skanna Skanna till hårddisk från pekskärm för skrivare Om backslash-tecknet \ inte finns tillgängligt på pekskärm för skrivaren ska du be adminstratören eller skrivare-teknikern att ändra DipSW(16-1=1) på skrivaren. Skanna med zooma in eller zooma ut Om du anger zooma in eller zooma ut för en skanning och väljer PDF-format för att spara den skannade filen kan resultatet skilja sig från samma skanning som sparats i TIFF- eller JPEG-format. Remote Scan version 5.x på Mac OS X Avsluta Remote Scan version 5.x på en Mac OS X-dator genom att använda musen för att stänga programfönstret Remote Scan. Det går inte att avsluta programmet från huvudmenyn eller genom att trycka på Command+Q. Filstorlek i Remote Scan Skannade filer som är större än 2 GB kan visas i Mailboxes med en filstorlek på 0. Status för skanningsjobb i utskriftsloggen Statusen för ett skanningsjobb i Command WorkStations utskriftslogg visar om den skannande filen sparades i Fiery E 100. Den visar inte om den skannade filen nådde fram till sin slutdestination, som t.ex. en annan dator på nätverket. Skanningslogg på skrivaren Skanningsinställningen för färg i skrivarens skanninglogg kanske inte är det förväntade värdet när du använder Fiery Remote Scan. Färgbearbetning utförs på Fiery E 100, så att Fiery E 100 begär färg för sådana skanningar. Utskrift Inställningar för Rush Print (Snabbutskrift) När alternativet Suspend on Mismatch (Uppehåll vid fel) är aktiverat på pekskärm för skrivareen ska alternativet Rush Print (Snabbutskrift) vara avaktiverat. Alternativet Rush Print (Snabbutskrift) fortsätter att visas trots att det inte svarar. Om du vill slippa detta kan du avaktivera Mismatch Action (Åtgärd vid inkompatibilitet) i inställningar för Fiery E 100. Pappersstopp i Limbindare Om två på varandra efterföljande pappserstopp uppstår i Limbindaren medan ett jobb skrivs ut kanske resultatet inte skrivs ut korrekt trots att pappersstoppen har rensats och utskriften har startats om. Om detta uppstår ska du avbryta jobbet och skicka det på nytt.

3 Sidan 3 Bildförskjunting, spara PDF- eller PS-filer När du ställer in Bildförskjutning med inställningar för dubbelsidigt, sparar filen som en PDF- eller PS-fil och sedan skriver ut filen, skrivs jobbet ut enkelsidigt utan inställningarna för Bildförskjutning. Om du skriver ut med inställningarna från drivrutinen utan att spara filen som PS eller PDF, skrivs jobbet ut med rätt inställningar. Peka-och-skriv ut med LDAP-validering Om knappen Validera inte finns tillgänglig i Utskriftsinställningar i skrivardrivrutinen som installerats med Peka-och-skriv ut på en klientdator, ska du se till att Dubbelriktad kommunikation är aktiverad och att IP-adressen för Fiery E 100 finns med i fliken Installerbara alternativ istället för den lokala värden. Utskriftsinställningar Om utskriftsinställningarna inte öppnas ska du kontrollera att alla andra fönster med utskriftsinställningar är stängda på din dator innan du öppnar utskriftsinställningar. Långt papper (affisch) och upplösning på DPI Jobb på långt papper (affisch) som skrivs ut med DPI kan innebära att filen som bearbetas är för stor och att den därför inte skrivs ut. För att slippa detta kan du ändra upplösningen till 600 DPI. Kontakta din servicetekniker om du behöver support för utskrift på långt papper. Använd Windows-inloggning resulterar i inkorrekt användarnamn Om du skriver ut till Fiery E 100 från en Windows-dator som befinner sig i samma arbetsgrupp som Fiery E 100, och om du avmarkerar alternativet Använd Windows-inloggning i skrivardrivrutinen, anger ett användarnamn och sedan väljer alternativet Använd Windowsinloggning igen (återställer användarnamnet för Windows), så visas det resulterande jobbet i Job List (Jobblistan) på pekskärm för skrivare med inkorrekt användarnamn. Detta uppstår inte när du skriver ut från en Windows-dator som finns i en domän istället för en arbetsgrupp. A4-flikpapper Den storlek på A4-flikpapper som definieras på skrivaren skiljer sig från den storlek på A4-flikpapper som du kan välja i Fiery E 100 :s skrivardrivrutin och Job Properties (Jobbegenskaper). Du måste ställa in den här storleken som anpassat sidformat i skrivardrivrutinen för att kunna skriva ut ett jobb i den storlek på A4-flikpapper som definieras på skrivare. Risken finns att texten på flikarna inte skrivs ut korrekt. Felaktig häftning av Z-vikta jobb Om ett jobb som består av Z-vikning och häftning inte häftas korrekt kan det bero på att sidräkningen överskrider den maximalt tillåtna gränsen för skrivaren och efterbehandlaren. Denna gräns ställs in vid skrivaren.

4 Sidan 4 Dokumentinställning för blandade media Om du anger Dokumentinställning som inställningen för pappersattribut (som t.ex. Papperstyp och Pappersvikt) i Blandade media skrivs jobbet ut med de pappersattribut som ställts in för sidorna i jobbet istället för med inställningarna i Dokumentinställning. Använd specifika pappersinställningar för pappersattributen (som t.ex. Papperstyp och Pappersvikt) i Blandade media. Anpassad sidstorlek för maximalt skrivbar yta Den maximalt skrivbara ytan för den maximala anpassade sidstorleken är 321x480 mm. Bilder som hamnar utanför den skrivbara ytan skärs av även om Anpassa är inställt på Anpassa till storlek. Inställningen PostScript-sida med anpassad storlek i egenskaper för skrivardrivrutiner Om du ställer in Dokumentstorlek till PostScript-sida med anpassad sidstorlek i fliken Dokumentinställningar i Utskriftsinställningar i Windows skrivardrivrutin så sparas inte inställningen. För att slippa detta kan du skriva ut till en virtuell skrivare som du har konfigurerat med önskad inställning. Mer information om virtuella skrivare finns i hjälpavsnittet för Command WorkStation. Ett annat sätt är att ställa in en anpassad sidstorlek på din dator. SÅ HÄR STÄLLER DU IN EN ANPASSAD SIDSTORLEK 1 Öppna mappen Skrivare (eller Skrivare och fax). 2 Högerklicka i fönstret och välj Serveregenskaper. Fönstret Egenskaper för utskriftsserver öppnas. 3 Klicka på Skapa ett nytt formulär. 4 Skriv in ett beskrivande namn för formuläret, ange enheter och mått och klicka på OK. När du skriver ut ett dokument från ett program ska du välja den anpassade sidstorleken. Windows skickar inte jobb efter ett pappersstopp Om ett pappersstopp har inträffat tar Fiery E 100 inte emot efterföljande jobb som skickas med en Windows skrivardrivrutin om skrivardrivrutinens port har konfigurerats med alternativet SNMP-status är aktiverad. Jobben blir kvar i Windows spooler.

5 Sidan 5 Inställningar för efterbehandling sparas inte Om du ställer in Utskriftsegenskaper för Windows skrivardrivrutin så att de aktiverar vissa inställningar i fliken Efterbehandling och sedan skriver ut ett jobb med dessa inställningar, så kan inställningarna raderas i jobbet på Command WorkStation. Du kan behålla inställningarna genom att öppna Egenskaperna för skrivardrivrutinen och klicka på Uppdatera under Dubbelriktad kommunikation på fliken Installerbara alternativ. Snabb åtkomst i skrivardrivrutinen för Mac OS Fönstret Snabb åtkomst i skrivardrivrutinen Mac OS uppdateras inte dynamiskt med hjälp av Dubbelriktad kommunikation. Uppdatera fönstret Snabb åtkomst på skrivardrivrutinen för Mac OS genom att stänga Skriv ut och öppna den igen efter att du har uppdaterat de installerade alternativen. Force Print (Tvinga utskrift) Om Force Print (Tvinga utskrift) används för ett jobb kan vissa sidor skrivas ut utan häfta. Bildkvalitet Om du skriver ut ett dokument från en Mac OS-dator och det utskrivna resultatet har bakgrundsbrus kan du ändra Bildkvaliteten till Bäst, eller dra ner DPI till 600 för att få ett renare resultat. Färginställningar Grått med enbart svart (CMYK) Om Grått med enbart svart (CMYK) är inställt på Text/grafik/bilder skrivs en sida ut med enbart svart färg som innehåller monokromatiska grå bilder. En sådan sida räknas som en svartvit sida. En sida som innehåller både fulltonsbilder och monokromatiska grå bilder kan, mycket sällan, skrivas ut med komposit (CMY) grå för de monokromiska grå bilderna. Om Grått med enbart svart (CMYK) är inställt på Text/grafik skrivs en monokromatisk grå bild ut med komposit (CMY) grå. Ange inmatningsfack för kalibrering Eventuella begränsningar på inmatningsfacket kanske inte visas på pekskärm för skrivaren när kalibreringen startas. Se till att du anger ett inmatningsfack för kalibrering.

6 Sidan 6 Command WorkStation Ordningsföljd för jobb i kön Held (Vänta) Jobben i kön Held (Vänta) kanske inte visas i korrekt ordningsföljd om du: drar flera filer från en Windows-dator direkt till kön Held (Vänta) på Command WorkStation använder tangentbordet till att importera flera filer samtidigt till kön Hold (Vänt) från Import Jobs (Importera jobb) i Command WorkStation. För att slippa detta kan du använda Import Jobs (Importera jobb) från Command WorkStation och välja de filer som du vill importera med musen. Backup and Restore (Säkerhetskopiera och återställ) När du använder Backup and Restore (Säkerhetskopiera och återställ) används ett standardnamn för den säkerhetskopierade filen som skriver över alla tidigare säkerhetskopierade filer. Du kan undvika att skriva över en äldre säkerhetskopierad fil genom att döpa om den äldre säkerhetskopierade filen efter att den har sparats. Samlad bild Den samlade bilden som visas i Job Properties (Jobbegenskaper) för Command WorkStation och i skrivardrivrutinen visar alltid bilden i stående format även om den ursprungliga sidan är i liggande format. Seriepaketfel avbryter jobb Om Command WorkStation anger att ett seriepaketfel har uppstått kan jobbet som bearbetades avbrytas. Du måste skicka jobbet igen. WebTools Java Runtime Environment med WebTools Om du startar WebTools med Internet Explorer från en Windows 2008-dator utan att först installera Java Runtime Environment (JRE) kan det se tomt ut i Internet Explorer och inget meddelande visas om att du behöver installera JRE. Detta undviker du genom att installera JRE från dvd-skivan med användarprogram innan du startar WebTools. Dessutom hämtar WebTools Configure JRE och kör som väntat på Windows 2008 (32-bit) om inställningen Förbättrad säkerhetskonfiguration i Internet Explorer är avaktiverad. Stöd för webbläsare Mozilla Firefox v3.5 för användning tillsammans med Fiery E 100 WebTools. Om du har problem med att logga in i Configure från en Mac OS-dator medan du använder Firefox v3.5 ska du prova att använda en annan webbläsare eller version på webbläsare för att komma åt Configure, eller kontrollera Mozillas webbplats ifall där finns en uppdaterad version av Firefox. Mozilla arbetar just nu med att åtgärda de här problemen.

7 Sidan 7 Virtuella skrivare Skriva ut från en drivrutin med peka-och-skriv ut Om du skriver ut till en virtuell skrivare som har inställningar för Booklet Maker och Limbindare eller häftningsinställningar från en skrivare som installerades med Peka-och-skriv ut så tillämpas inte dessa inställningar såvida inte inställningarna för den virtuella skrivaren har skickats till skrivardrivrutinen från Fiery E 100. Du får fram inställningarna för den virtuella skrivaren genom att välja utskriftskommandot från programmet, klicka på Egenskaper för att öppna Utskriftsinställningar och sedan klicka på OK för att spara inställningarna innan du skriver ut jobbet. Skapa virtuell skrivare Om det inte går att låsa alternativet Kopior för en virtuell skirvare ska du aktivera Dubbelriktad kommunikation i skrivardrivrutinen efter att du har skapat den virtuella skrivaren från Command WorkStation och efter att du har skapat den virtuella skrivaren på klientdatorn. Booklet Maker Ändra enheter Om du ändrar enheterna (tum eller millimeter) som har valts för ett alternativ i guiden Booklet Maker så visas inte ändringen i huvudfönstret för Booklet Maker och tvärtom. Dokument som består av enbart en sida går inte att skriva ut som broschyr Det går inte att skriva ut ett dokument som består av en sida som broschyr. Ett felmeddelande visas. Separerande sida Lägg inte till en separerande sida till broschyrer eller n-på-ett-jobb. Detta kan leda till att sidorna förskjuts och ge oönskade resultat. JDF Webbplats för funktionen Mer information om Fiery JDF (inklusive dokumentation och support) finns på följande webbplats: SeeQuence Suite Häfta ett jobb med liggande format från SeeQuence Impose SeeQuence Impose kanske inte häftar ett jobb med liggande format på korrekt sätt. Använd SeeQuence Compose för att justera häftningsplaceringen ifall detta uppstår. Fold Marks (Markeringar för vikning) i SeeQuence Impose Om du väljer Fold Marks (Markeringar för vikning), horisontella/vertikala längdinställningar, när du ändrar en inställning i SeeQuence Impose, kan dessa ändras till 0 när du öppnar och redigerar inställningarna i SeeQuence Impose igen.

8 Sidan 8 Säkerhetsvarning i Windows Om du får ett säkerhetsmeddelande när du öppnar SeeQuence-sviten för första gången kan detta bero på en standardinställning i Microsoft Windows brandvägg. Du undviker dessa varningar genom att stänga av Windows-inställningar för brandväggen i Windows kontrollpanel genom att välja Tillåt åtkomst i säkerhetsmeddelandet för att lägga till programmet i listan Tillåt att ett program eller en funktion passerar Windows-brandväggen. List View (Visa lista) finns inte tillgänglig i SeeQuence Preview (Förhandsgranskning) Hjälpavsnittet för SeeQuence Preview (Förhandsgranskning) hänvisar till List View (Visa lista) som är ett annat sätt att se sidorna på, i fönstret Page View (Visa sidor), i form av en lista i textformat. List View (Visa lista) finns inte längre tillgänglig. Sidorna visas som miniatyrer i fönstret Page View (Visa sidor). Jobb med Saddle Top (Sadelhäftning) i SeeQuence Impose roterar den sista sidan. Om den sista sidan roteras i jobb som använder Saddle Top (Sadelhäftning (överst)) i SeeQuence Impose ska du använda Booklet Maker i Job Properties (Jobbegenskaper) för Command WorkStation eller i skrivardrivrutinen för att ställa in alternativet för Saddle Top (Sadelhäftning (överst)). PostScript-filer som inte innehåller en giltig rubrik PostScript-filer som inte innehåller en giltig rubrik som t.ex. %!PS-Adobe-3.0 kanske inte känns igen av programmet SeeQuence. Skapa PostScript-filer som stödjs av skrivardrivrutinerna för Fiery E 100 för att se till att de kan användas tillsammans med alla program. Spara APPE-jobb i SeeQuence Impose När du har skjutit ut ett jobb i SeeQuence Impose med APPE (Adobe PDF Print Engine) som valts i Job Properties (Jobbegenskaper) och sparat jobbet kan du inte gå tillbaka och göra flera ändringar för utskjutningar i det utskjutna jobbet. APPE-utskjutna jobb sparas som standard i ett platt PDF-format som inte tillåter att ytterligare ändringar görs. Om du inte är nöjd med dina val får du börja om från början med det ursprungliga jobbet. OBS: Om du sparar jobbet i.dbp-format kan du utföra fler utskjutningsändringar, men då rippas jobbet som ett PostScript-jobb och inte som ett APPE-jobb.

9 Sidan 9 Sidstorlek och orientering i SeeQuence Preview (Förhandsgranskning) Om SeeQuence Compose inte är aktiverat så visar SeeQuence Preview (Förhandsgranskning) alla sidorna i Sheet View (Visa ark) med den storlek och orientering som angavs i SeeQuence Impose (Inställningar för Sheet [Ark] och Layout Orientation [Orientering för layout]) I SeeQuence Impose visas alla sidorna med storleken och orienteringen på den första sidan. I SeeQuence Preview (Förhandsgranskning) visas även jobb som innehåller olika sidstorlekar eller olika orienteringar som att alla sidor har samma storlek och orientering som den första sidan. Sammanfogade jobb i SeeQuence Impose Om du öppnar ett jobb i SeeQuence Impose som skapades genom att sammanfoga två jobb och sedan lägga till ett omslag och tillämpa en layout med 2-up Saddle (2-upp sadelhäftning) kan vissa bilder skäras av när du skriver ut jobbet. Det här problemet åtgärdar du genom att välja Align to Center (Justera mot mitten) under inställningen Booklet (Broschyr) under Row & Column (Rad och kolumn). Top Bind (Bindning överst) stöds inte i SeeQuence Impose Om du öppnar ett jobb i SeeQuence Impose som har Duplex (Dubbelsidigt) inställd på Top Bind (Bindning överst) avaktiveras inställningen Duplex (Dubbelsidigt) i SeeQuence Impose. Inställningen Top Bind (Bindning överst) är inte kompatibel i en inställning för utskjutning där N-upp-layouter kan påverka bindningskanten. Du kan skjuta ut ett 1-upp dubbelsidigt jobb manuellt för övre bindning. I SeeQuence Impose: 1 Klicka på wireframe under Sheet View (Visa ark). 2 Om det inte går att se rotationsikonen på varje sida ska du zooma in till den syns. 3 Tryck ned skift-knappen och klicka på rotationsikonen på en sida som har ett jämnt sidnummer (baksidan på arket). Baksidan på varje ark roteras 180 grader. Insert Tab (Infoga flik) Funktionen Insert Tab (Infoga flik) är inte tillgänglig för utskjutna Fiery E 100. SeeQuence Compose kan visa att den här funktionen finns tillgänglig, men den stödjs inte. Storlek på flikpapper Om storleken på flikpapper ställs in i SeeQuence görs utskriften på papper av standardstorlek. Ställ in storleken på flikpappret i Job Properties (Jobbegenskaper) istället för i Impose. Om du ställer in storleken på flikpapper i SeeQuence Impose och andra alternativ för mediastorlekar blir otillgängliga ska du använda kommandot Återställ media på sidan eller arket. Detta återställer alla tillgängliga mediastorlekar.

10 Sidan 10 Hot Folders Failed (Misslyckad) mapp finns inte Hjälpavsnittet för Hot Folders hänvisar till en Failed (Misslyckad) mapp där filer som inte gick att bearbeta förvaras. Mappen med misslyckade jobb finns inte tillgänglig i den senaste versionen av Hot Folders. Anpassa sidformat När du skapar en Hot Folder med anpassat sidformat ska du inte använda standardstorlekar (som t.ex. 8,5x11) och ange det som anpassat. Fiery E 100 begär då papper i standardstorlek (Letter) även om Custom (Anpassat) kan ha laddats i ett visst inmatningsfack. Paper Catalog Ändrade mätningsmetoder kan leda till fel i sidformat. När du anger pappersstorlekar i Paper Catalog ska du använda samma mätningsmetod (in, mm eller pts) i alla inställningar. Om olika metoder används kan det leda till att fel uppstår och att pappersstorlekarna ändras. Program Microsoft Office med grafiska effekter Ett Microsoft Office-dokument som innehåller grafiska effekter som t.ex. överlappande färger eller skuggtext kan skrivas ut inkorrekt när de skrivs ut direkt från programmet. Du kan slippa detta genom att omvandla dokumentet till PDF-format och sedan skriva ut PDF-dokumentet. Omvandla till PDF-format genom att använda tilläggsprogrammet Spara som PDF eller XPS som du kan hämta från Microsoft. Microsoft Word-dokument på Mac OS X Om du ändrar orienteringen på ett Microsoft Word-dokument i Skrivarinställningar i skrivardrivrutinen för Mac OS X v10.6 kanske jobbet inte skrivs ut korrekt. Du slipper detta genom att ändra orienteringen i Skrivarinställningar från menyn Arkiv i Microsoft Word. Microsoft Word-dokument med färgad bakgrund Ett Microsoft Word-dokument som innehåller text eller grafik på en färgad bakgrund kan skrivas ut inkorrekt om Microsoft Office 2007 med SP2 används. Dokumentet skrivs ut korrekt om SP2 inte finns installerat. Utskrift av anpassad storlek När du skriver ut ett Microsoft Word-dokument med anpassad storlek där Pappersstorlek är inställd på Samma som dokumentstorlek skrivs den anpassade storleken ut som LEF (Long Edge Feed Långsidesmatning) även om den var tänkt att skrivas ut som SEF (Short Edge Feed Kortsidesmatning). Ange det korrekta värdet för anpassad sidstorlek i Papperstorlek för korrekt SEF-/LEF-utskrift.

11 Sidan 11 Microsoft Word med pappersstorleken 9x11 Om du skriver ut ett Microsoft Word-dokument i storleken 9x11 där Pappersstorlek är inställd på Samma som dokumentstorlek kan du inte aktivera Dubbelsidigt eller broschyrinställningar och jobbet skrivs ut på flikpapper i storleken 8,5x11. Du kan slippa detta genom att ställa in Pappersstorlek på 9x11. Microsoft Word med blandade A3- och A4-format Om du skriver ut ett Microsoft Word-dokument som innehåller både A3- och A4-storlekar kan vissa A4-storlek skrivas ut inkorrekt på A3-papper. Du kan slippa detta genom att avaktivera automatisk återställning av format för A4-/Letter-papper. Se följande instruktioner för din version av Word: SÅ HÄR ÄNDRAR DU ALTERNATIVET I MICROSOFT WORD Klicka på knappen Microsoft Office och klicka sedan på knappen Word-alternativ. 2 Klcika på Avancerat på vänster sida. 3 Rulla ned till gruppen Skriv ut. 4 Avmarkera alternativet Skala innehållet för pappersstorlekarna A4 och 8,5x11 tum. SÅ HÄR ÄNDRAR DU ALTERNATIVET I MICROSOFT WORD Välj Verktyg > Alternativ och klicka på fliken Skriv ut. 2 Avmarkera alternativet Tillåt skalning av A4/Letter-format och klicka på OK. Microsoft Word och pappersstorlek När du skriver ut ett Microsoft Word-dokument med en standardstorlek måste du avaktivera alternativet för automatisk återställning av storlekarna A4/Letter genom att följa anvisningarna i Microsoft Word med blandade A3- och A4-format" på sidan 11. När du skriver ut ett Microsoft Word-dokument med antingen en anpassad sidstorlek eller en standard sidstorlek ska du följa anvisningarna nedan. SÅ HÄR SKRIVER DU UT ETT MICROSOFT WORD-DOKUMENT 1 Om du använder en anpassad sidstorlek ska du skapa den anpassade sidstorleken på din dator. Mer information finns på Så här ställer du in en anpassad sidstorlek" på sidan 4. 2 Skapa ditt Word-dokument genom att använda den anpassade sidstorlek eller en standard sidstorlek. 3 Kontrollera att alternativet för automatisk återställning av pappersstorlekarna A4/Letter inte är aktiverat i Word genom att följa anvisningarna i föregående avsnitt. 4 Skriv ut dokumentet.

12 Sidan 12 Microsoft Outlook När du skriver ut ett meddelande från Microsoft Outlook kan det hända att sidhuvudet och fotnoterna skärs av. Undvik detta genom att ställa in alternativet Anpassa på Anpassa till storlek. Microsoft Excel 2007 Om ditt jobb skrivs ut utan bilder från Microsoft Excel 2007 ska du uppdatera till Microsoft Excel 2007 SP2 eller senare och skriva ut jobbet igen. Microsoft Excel 2000 Om du skriver ut flera kopior på en Microsoft Excel 2000-fil med en vattenstämpel kan ett PS-fel uppstå. Du slipper detta genom att uppgradera till Microsoft Excel 2007 eller senare och skriva ut jobbet igen. Adobe InDesign Om du skriver ut grafik med ett dekorfärgsvärde på CMY=0, K=100 % kan funktionen Svart text/grafik = Ren svart känna av detta och omvandla det till enbart 100 % K. Du slipper detta genom att ställa in Svart text/grafik på Normal när du skriver ut, eller genom att ändra dokumentets svarta dekorfärg för grafiska objekt till Process Black (Behandlat svart). Adobe Acrobat 9.0 Om Enhetslänk-profiler, RGB-renderingsläge och Skriv över med svart inte fungerar ordentligt ska du åsidosätta standardinställningen i Adobe Acrobat 9.0 under Avancerade skrivarinställningar > Färghantering på Custom (Anpassat), så att Färghantering är inställd på Färghantering för skrivare. Dubbelvikt sadelvikning överst kan skrivas ut med bindning till höger från Acrobat 9.0. Detta slipper du genom att, i fönstret Acrobat Utskrift avmarkera alternativen Rotera automatiskt och centrera, välja Välj papperskälla efter PDF-sidstorlek och ställa in Storleksanpassning på ingen. Använda en annan Acrobat-version än Reader Om versionsnumret på Adobe Acrobat inte är samma som det för Acrobat Reader finns det vissa funktioner som inte stödjs, som t.ex. att visa PDF-filer i Internet Explorer. Mer information finns på QuarkXPress Jobb i QuarkXPress kan innehåll PostScript-kommandon som inte stödjs av Fiery E 100 och kan leda till att jobbet skrivs ut på en annan papperstorlek än den som ställts in i Job Properties (Jobbegenskaper) för Command WorkStation. Du kan återställa pappersstorleken genom att ändra Paper Size (Pappersstorlek) i Job Properties (Jobbegenskaper) till en annan inställning och sedan ändra tillbaka den till den ursprungliga inställningen innan du skriver ut.

13 Sidan 13 Hjälp Internet Explorer 5.5 Hjälpfilerna för Fiery E 100 -hjälpprogrammen är avsedda att användas med Microsoft Internet Explorer v5.5 och senare. Om du använder andra webbläsare, som Safari eller tidigare versioner av Internet Explorer, kan det hända att hjälpen inte visas på rätt sätt. Windows XP Service Pack 2 Med Microsoft Internet Explorer på en dator med Windows XP Service Pack 2 kan det hända att filerna inte visas eller inte visas på rätt sätt i följande situationer: Om din webbläsare använder en popup-blockerare, kan det hända att den blockerar hjälpfilerna. Om detta händer kan du inaktivera din popup-blockerare tillfälligt så att du kan visa hjälpfilerna. Om din webbläsare har det avancerade Internet-alternativet aktiverat för att visa meddelanden om skriptfiel, kan den visa ett varningsfönster före visningen av en hjälpfilssida. För att undvika varningsfönstret kan du avmarkera alternativet Visa meddelanden om alla skriptfel på fliken Avancerat i dialogrutan Internet-alternativ. Ett varningsmeddelande kan även visas i statusfältet, men innehållet i hjälpfilen påverkas inte av detta fel. Internet Explorer 8 När du visar hjälpfilerna för Fiery E 100 -hjälpprogrammen i Internet Explorer 8 börjar alla steg med nummer 1. Använd en annan webbläsare eller en senare version av Internet Explorer för att visa hjälpfilerna korrekt. Inställningarna för Utskriftsprofil har beskrivits fel i hjälpavsnittet Om utskriftsalternativet för Utskriftsprofil är inställt på Använd mediedefinierad profil väljer Fiery E 100 en utskriftsprofil för jobbet baserat på inställningarna i Paper Catalog. Inställningarna för Färgprofil framsida och Färgprofil baksida som är förknippade med inställningarna för Paper Catalog används för utskrift på fram-, respektive, baksidorna på ett ark. Det går inte att se sambandet mellan ett valt pappersalternativ och en utskriftsprofil i inställningarna för Output profile (Utskriftsprofil) i Command WorkStation. Det står fel i hjälpavsnittet för Command WorkStation. Inställningar för försättsblad Försättsbladet skrivs ut på fel pappersstorlek Försättsbladet skrivs ut på pappersstorleken Letter när det ska skrivas ut på A4-papper. Ställ in språket för Fiery E 100 på brittisk engelska, franska, italienska, tyska eller spanska för att skriva ut försättsbladet på A4-papper.

14 Sidan 14 Visa språk förutom engelska Inställningar visas inkorrekt i skrivardrivrutiner Olika delar av användargränssnittet i skrivardrivrutinen, som t.ex. skrivarinställningar, kommandon och namn på ikoner/knappar kan stå på engelska och inte vara översatta till samma språk som operativsystemet. OBS: Problemen som beskrivs ovan finns i både Windows- och Mac OS-datorer. Inställningar kan visas inkorrekt i Job Properties (Jobbegenskaper) Olika delar av användargränssnittet i Job Properties (Jobbegenskaper) för Command WorkStation, som t.ex. skrivarinställningar, kommandon och namn på ikoner/knappar kan stå på engelska och inte vara översatta till samma språk som operativsystemet. Dessutom kan det hända att vissa accenter och tecken inte visas korrekt. Detta kan uppstå i följande områden: Paper Catalog Instruktioner och anteckningar Färginställningar Blandade media Hantera lokala förinställningar Autosvällning Inkorrekta vattenstämplar Standardinställningar för vattenstämplar kan stå på engelska och inte vara översatta till samma språk som operativsystemet. Vattenstämplar som läggs till ett dokument kan skrivas ut med förvrängda tecken. I vissa fall kanske dokumentet inte skrivs ut. Hjälpavsnittet på nätet visas på engelska Hjälpavsnittet för Job Monitor kan stå på engelska och inte vara översatta till samma språk som operativsystemet. Hjälpavsnittet för Booklet Maker kan stå på engelska och inte vara översatta till samma språk som operativsystemet. Förvrängda tecken i utskriven Postflight-rapport Vissa tecken kan vara förvrängda på den utskrivna Postflight-rapporten.

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller MX-PEX3- programvaran version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Välkommen 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111558 27 augusti 2012 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030 Version C SWE Varumärken Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Läs mer

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet

Läs mer

PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N

PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010L DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N Innehållsförteckning 1 Använda maskinens skrivarfunktion Använda skrivardrivrutinen för Brother...1-1 Skriva ut dokument...1-1 Skriva

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Om du har köpt en uppgraderad version av Acrobat ska du använda serienumret för din tidigare Acrobat-version.

Om du har köpt en uppgraderad version av Acrobat ska du använda serienumret för din tidigare Acrobat-version. Adobe Acrobat 4.05 för Windows Viktigt-fil december 1999 Den här filen innehåller sista minuten-information om produkten och uppdateringar till Adobe(R) Acrobat(R) 4.0. Om du vill ha utförliga installationsinstruktioner,

Läs mer

2500 Series allt-i-ett

2500 Series allt-i-ett 2500 Series allt-i-ett Komma igång December 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Skriv ut & Stäng - skriver ut de aktuella jobben i förhandsgranskningen och stänger FinePrints dialogruta.

Skriv ut & Stäng - skriver ut de aktuella jobben i förhandsgranskningen och stänger FinePrints dialogruta. Hur fungerar det? FinePrint är en drivrutin för skrivare som fungerar mellan en applikation (t.ex. Word) och den fysiska skrivaren. FinePrints drivrutin fångar applikationens utdata och omvandlar till

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Användarhandbok. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Användarhandbok. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Användarhandbok 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Användarhandbok Innehållsförteckning Introduktion till Readiris... 9 Nytt i Readiris 14...

Läs mer

Att komma igång. Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22

Att komma igång. Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22 Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22 Att komma igång pdffactory är en drivrutin för skrivare. Det betyder att du måste skriva ut till den, precis som du skriver ut till andra skrivare. De flesta

Läs mer

B6500. Hjälpguide B6500

B6500. Hjälpguide B6500 B6500 Hjälpguide B6500 INLEDNING Alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och aktuell. Oki Printing Solutions ansvarar inte för resultat

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 5632. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE 5632 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M476. Användarhandbok

Color LaserJet Pro MFP M476. Användarhandbok Color LaserJet Pro MFP M476 Användarhandbok HP Color LaserJet Pro MFP M476 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Innehåll Innehåll...2 Kapitel 1 Inledning...4 Om denna handbok...4

Läs mer

Använda Hjälp. Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1

Använda Hjälp. Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programmet Adobe Acrobat Reader innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den programvara som

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer