Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen"

Transkript

1 Fiery Print Controller MX-PEX1 Välkommen

2 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt juli 2006

3 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN I detta dokument kan du läsa om systemkraven och få en översikt över inställningarna av Fiery Print Controller MX-PEX1 så att du kan börja skriva ut. Här beskrivs de inledande uppgifter som du ska utföra och hänvisningar till de avsnitt i användardokumentationen där metoderna beskrivs i detalj. Dokumentet innehåller också en beskrivning av användardokumenten på cd:n med Användardokumentation och instruktioner för hur man skriver ut dem. Dokumentet förutsätter att du redan har installerat MFP-komponenterna. Detaljerad information om MFP, nätverket, fjärranslutna datorer, programvara och Microsoft Windows omfattas inte av detta dokument. Terminologi och konventioner Detta dokument använder följande terminologi och konventioner. Term eller konvention Aero Fiery X3eTY2 Mac OS MFP (kringutrustning med flera funktioner) Rubriker i kursiv stil Syftar på Fiery X3eTY2 (i illustrationer och exempel) Fiery Print Controller MX-PEX1 Apple Mac OS X MX-3500/4500-serien Andra dokument i denna uppsättning Windows Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Ämnen där ytterligare information finns tillgänglig genom att starta Hjälp-funktionen i programmet Tips och information Viktig information Viktig information om problem som kan medföra fysisk skada på dig eller andra

4 VÄLKOMMEN 4 Om dokumentationen Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning som medföljer till användare och systemadministratörer av Fiery X3eTY2. Dokumenten finns på cd:n med Användarinformation och är i PDF-format (Portable Document Format). Dessa filer kan visas i datorn och skrivas ut med Adobe Reader. När filerna visas i datorn innehåller de länkar och korsreferenser som gör att du snabbt och enkelt kan hitta den information du söker. Använd den senaste versionen av Reader för att dra nytta av avancerade sökmöjligheter. Ytterligare information finns i Installera och använda Adobe Reader på sidan 5. Följande ingår i dokumentuppsättningen till din Fiery X3eTY2: Vägledning för inställning av skrivarserver innehåller en grafisk översikt över de minimikrav för inställningarna som behövs för att Fiery X3eTY2 ska fungera i ditt nätverk. Välkommen innehåller en introduktion till Fiery X3eTY2 samt användardokumentationen. Konfigurering och inställning beskriver konfigurering och administration av Fiery X3eTY2 för de plattformar och nätverksmiljöer som kan hanteras. Här ingår även riktlinjer för hur användare ska kunna använda utskriftstjänsterna. Skriva ut från Windows och Skriva ut från Mac OS beskriver hur man installerar skrivardrivrutiner i Windows- och Mac OS-datorer, skapar utskriftsanslutningar för olika nätverk och börjar skriva ut från användares datorer. Varje dokument beskriver också installationen och användningen av utskriftsrelaterade hjälpprogram, som t.ex. Job Monitor och Printer Delete Utility. Utskriftsalternativ innehåller information om utskriftsalternativen för Fiery X3eTY2. Detta dokument beskriver de utskriftsalternativ och funktioner som du når från skrivardrivrutinen, Command WorkStation, åsidosättande av jobb samt jobbegenskaper i Hot Folders. Hjälpprogram beskriver hur man installerar, konfigurerar och använder den programhjälp som finns på Cd med användarprogram (Hjälpprogram). Färgutskrift beskriver hur man hanterar färgutskrift i Fiery X3eTY2. Detta dokument innehåller information om ColorWise Pro Tools, inklusive hur man kalibrerar Fiery X3eTY2 och ställer in ColorWise utskriftsalternativ i Windows- och Mac OSdatorer. Fiery Color Reference (Fiery färgreferens) ger en översikt över färghantering och arbetsflöden samt beskriver hur man hanterar färg i olika program. Exempel på arbetsflöden förklarar komplicerade utskriftsscenarier och innehåller korsreferenser till relevant information i dokumentuppsättningen. Variabel datautskrift är ett komplement till VDP-informationen i Exempel på arbetsflöden med referensinformation om VDP. Detta dokument innehåller en översikt över FreeForm och var man anger FreeForm-alternativ.

5 VÄLKOMMEN 5 Glossary (Ordlista) innehåller definitioner av vanliga färgbegrepp, utskriftsprogram och utskriftstermer som används i dokumentuppsättningen. Versionsinformation innehåller den senaste produktinformationen och lösningar på några av de problem som du kan stöta på. Om Hjälp De flesta användarprogram, hjälpprogram och skrivardrivrutiner innehåller en Hjälp som är åtkomlig från Hjälp-knappar eller verktygsfält. Hjälp innehåller detaljerad beskrivning av hur man använder programmet och i en del fall finns även ytterligare information. Denna dokumentation hänvisar dig till Hjälp för mer information när det är lämpligt. Installera och använda Adobe Reader För att underlätta för dig finns aktuell version av Adobe Reader för Windows och Mac OS X på cd:n med användardokumentation. I denna version finns utökade möjligheter för fullständiga sökningar i dokumentuppsättningen. Vi rekommenderar att du installerar denna version av Reader för att kunna dra nytta av dessa funktioner, förutsatt att du inte redan har motsvarande version av Adobe Acrobat installerad. SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT INSTALLERA ADOBE READER 1 Sätt in CD-skivan med användardokumentation i datorns CD-enhet. 2 Dubbelklicka på CD-ikonen. 3 Öppna mappen Adobe Reader. 4 Öppna mappen för din plattform och dubbelklicka på installationsfilen. (.exe för Windows,.dmg för Mac OS X). 5 Följ installationsanvisningarna på skärmen. Använda Adobe Reader Öppna eller skriv ut de PDF-filer som finns på cd:n med användardokumentation med hjälp av Adobe Reader eller Acrobat. Så snart du har installerat Reader kan du dubbelklicka på PDF-ikonen för att öppna filen. Lägg särskilt märke till de avancerade sökmöjligheterna i den version av Reader som finns på CD:n med användardokumentation. Du kan söka efter ett ord eller en fras i Fiery X3eTY2-dokumentationen genom att gå igenom alla dokument i en specifik språkmapp på cd:n med användardokumentation. För mer information om denna och andra funktioner i Reader, se Hjälp-funktionen som finns i programmet. OBS: Du kan visa användardokumentationen från CD:n eller kopiera den språkmapp du önskar till din dator. Om du kopierar filerna till din dator, bör du behålla alla filer i språkmappen och inte döpa om dem, annars kommer inte korsreferenserna att fungera.

6 VÄLKOMMEN 6 Systemkrav för användardatorer När du ska installera användarprogrammet till Fiery X3eTY2 på en dator med Windows eller Mac OS, måste datorn vara utrustad med en inbyggd eller extern DVD- eller CD-enhet. I följande tabell anges minimikraven för systemet. Minimikrav för Windows 2000/XP/Server 2003 Mac OS Operativsystem Windows 2000, Professional, Server eller Advanced Server med Service Pack 3 Windows XP Home eller Professional 32-bitsversion (senaste service pack rekommenderas) Windows Server 2003 Standard Edition, Enterprise Edition eller Datacenter Edition (någon av dessa måste vara i 32-bitarsversion) (senaste service pack rekommenderas) Mac OS X v eller senare (Endast PostScript skrivardrivrutin) Minne för utskrift och Fiery hjälpprogram 256 MB RAM 500 MB RAM Nätverksprotokoll IPX/SPX eller TCP/IP AppleTalk (hanterar Ether Talk) TCP/IP Nätverksprotokoll för Fiery hjälpprogram PostScript-skrivardrivrutin PCL-skrivardrivrutin TCP/IP Microsoft PostScriptskrivardrivrutin för Windows 2000/XP/Server 2003 (ingår i operativsystemet) PCL-skrivardrivrutin för Windows (ingår i användarprogrammet) TCP/IP (hanterar Ether Talk) Adobe PostScriptskrivardrivrutin (ingår i användarprogrammet)

7 VÄLKOMMEN 7 Minimikrav för Windows 2000/XP/Server 2003 Mac OS WebTools Webbläsare med stöd för Java: Internet Explorer v6.0 för Windows 2000/XP/Server 2003 Mozilla Firefox v1.0 för Windows 2000/XP/Server 2003 Safari v1.2 eller senare för Mac OS X v eller senare OBS: Microsoft ger ut uppdateringar av Internet Explorer. Eftersom det inte kan garanteras att alla versioner stöds, ber vi dig att använda de versioner som specificerats här för bästa resultat. En bildskärm och ett videominne som hanterar 16-bitars färg med minsta upplösning på 800 x 600 Ett TCP/IP-nätverk och IP-adress eller DNS-namn för Fiery X3eTY2 Aktiverade webbtjänster i Fiery X3eTY2 Command WorkStation Windows-baserad dator med Pentium III- processor 200 MB hårddiskutrymme för installationen 256 MB RAM 800MHz Apple Macintosh G3 800 MB hårddiskutrymme för installationen 500 MB rekommenderas för att kunna skriva ut förhandsgranskningar på helskärm av rastrerade filer och hantera stora PS- eller PDF-filer En bildskärm som hanterar 16-bitars färg med minsta upplösning på 1024 x 768 Ett videokort med minst 2 MB minne TCP/IP-nätverksprotokoll installerat 2x CD-enhet Utskjutning finns endast på Command WorkStation i Windows Edition Förutom kraven för Command WorkStation: Windows-baserad dator med en 333 MHz Pentium-processor 90 MB tillgängligt hårddiskutrymme Dongle (maskinvarulås) som installeras på en USB-port för varje klientarbetsstation

8 VÄLKOMMEN 8 Krav för andra nätverk Arbetsstation med UNIX (TCP/IP) IPX-nätverk (Novell) Standard TCP/IP-anslutning TCP/IP-skrivarprogram enligt RFC1179 (Berkeley lpd-protokoll) Novell-server Novell NetWare programvara v5.1 eller senare OBS: Det finns inte stöd för funktionen iprint i NetWare 6.x. NDPS-gateway i NetWare 5.1 eller senare Stöd för ramtyperna Ethernet SNAP, Ethernet II, Ethernet och Ethernet 802.2

9 VÄLKOMMEN 9 Förberedelser för utskrift När du ska ställa in Fiery X3eTY2 för utskrift, gör du så här: Konfigurering av nätverksserver Konfigurera nätverkservers till att ange Fiery X3eTY2- skrivarköer och Fiery X3eTY2-användare. Nätverksserver Anslutning Förbered en nätverksnod. Anslut Fiery X3eTY2 till nätverket. Fiery X3eTY2 Fiery X3eTY2 Inställning I MFP pekskärm konfigurerar du till att börja med Serverinställning, Nätverksinställning och Skrivarinställning. Inställning av klientdator Gör följande på alla datorer som användarna ska skriva ut från: Installera rätt skrivarfiler och anslut till en eller flera skrivaranslutningar. Installera Fiery hjälpprogram och en webbläsare på de datorer som användarna kommer att använda. Bekräfta Fiery X3eTY2 i listan över skrivare och kör en testutskrift. Fiery X3eTY2 finns nu tillgänglig i nätverket och är klar för utskrift.

10 VÄLKOMMEN 10 Konfigurera nätverksservern Om du behöver en nätverksserver måste du konfigurera den för att ge användaråtkomst till Fiery X3eTY2 som nätverksskrivare innan du kan konfigurera nätverksinställningarna för Fiery X3eTY2 i Inställningar. Mer information finns i Konfigurering och inställning. Ansluta Fiery X3eTY2 till ett befintligt nätverk När du lägger till Fiery X3eTY2 i ett nätverk, förutsätter detta att en nätverksadministratör redan har installerat ett kabelsystem för nätverket och anslutit datorer och servrar. SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT ANSLUTA FIERY X3ETY2 TILL ETT NÄTVERK 1 Förbered en nätverksnod för Fiery X3eTY2. 2 Anslut nätverkskabeln till nätverksuttaget på Fiery X3eTY2. Mer information finns i Konfigurering och inställning. Inställning av Fiery X3eTY2 Vid inställningen konfigureras Fiery X3eTY2 så att den kommunicerar med andra enheter och kan hantera utskrifter. Du måste utföra inställningarna första gången du slår på Fiery X3eTY2 efter det att det nya systemprogrammet har hämtats, eller om serverprogram har installerats om. Konfigurera Inställningarna i följande ordning: Serverinställning anger systemalternativ. Nätverksinställning anger alla de aktiva nätverkssystem som kan skicka utskriftsjobb till Fiery X3eTY2. Skrivarinställning anger hur utskriftsjobb och utskriftsköer hanteras. Detta är den minimikonfigurering som krävs för att aktivera din Fiery X3eTY2 så att användarna kan börja skriva ut. Vill du konfigurera nätverksinställningar i Inställningar behöver du en aktiv nätverksanslutning, så att Fiery X3eTY2 kan söka i nätverket efter zoner, servrar och serverbaserade köer. När du gör inställningar från MFP pekskärm, välj en meny i taget och skriv in information om Fiery X3eTY2 samt om nätverket och utskriftsmiljön. På varje inställningsskärm visas namnet på den aktuella inställningsmenyn på den sista raden. De flesta av de menyer som du ser visas i kartan över MFP pekskärm, ett flödesschema som du kan skriva ut från MFP pekskärm.

11 VÄLKOMMEN 11 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SKRIVA UT KARTAN ÖVER MFP PEKSKÄRM 1 I MFP pekskärm trycker du på Menyknappen för att komma åt menyn Funktioner. OBS: Om du vill ha mer information om hur man använder Fiery-inställningarna kan du läsa användarhandboken för Fiery X3eTY2. 2 Markera raden Skriv ut sidor. 3 Använd radväljarknappen och markera Kontrollpanelkartan. Mer information om Fiery X3eTY2 Inställning och detaljerade instruktioner om hur du ställer in Fiery X3eTY2 från MFP pekskärm eller en Windows-dator, finns i Konfigurering och inställning. SÅ HÄR SKRIVER DU UT KONFIGURATIONSSIDAN FRÅN COMMAND WORKSTATION 1 I Command WorkStation väljer du Skriv ut sidor i menyn Server. 2 Klicka på Konfiguration. 3 Klicka på Skriv ut.

12 VÄLKOMMEN 12 Förbereda användardatorer för utskrift Innan du kan skriva ut från Fiery X3eTY2, måste du installera de Fiery X3eTY2 skrivarfiler från Cd med användarprogram (Drivrutiner) som behövs och ansluta användarnas datorer till Fiery X3eTY2 via nätverket. Windows-datorer Om du ska ställa in utskrift för de Windows-operativsystem som stöds, gör du enligt följande: Installera skrivardrivrutinerna och motsvarande skrivardrivrutinfiler. Konfigurera installerbara utskriftsalternativ. Konfigurera utskriftsanslutningen mellan klienten och Fiery X3eTY2. Mer information finns i Skriva ut från Windows. Datorer med Mac OS Så här ställer du in en dator med Mac OS för utskrift: Installera skrivardrivrutinen och PPD-filerna (PostScript Printer Description). Ställ in Fiery X3eTY2 i Utskriftskontroll. Konfigurera installerbara utskriftsalternativ. För mer information, se Utskrift från Mac OS. I Hjälpprogram finns instruktioner för både Windows- och Mac OS-datorer i följande ämnen: Installera Fiery hjälpprogram Konfigurera anslutningen för Fiery hjälpprogram Använda Fiery hjälpprogram Installera skrivar- och skärmtypsnitt (endast Mac OS)

13 VÄLKOMMEN 13 Stänga av och starta om Fiery X3eTY2 Du kan behöva stänga av Fiery X3eTY2 vid service. När du gör detta avbryts nätverksåtkomsten till MFP. Innan du tar bort eller ansluter några kablar till Fiery X3eTY2 för att utföra service, måste du stänga av Fiery X3eTY2. SÅ HÄR STÄNGER DU AV FIERY X3ETY2 1 Se till att Fiery X3eTY2 inte tar emot, bearbetar eller skriver ut några filer. Om systemet just har slutfört bearbetningen, bör du vänta minst fem sekunder efter att systemet nått viloläge innan du påbörjar avstängningen. OBS: Innan du tar bort Fiery X3eTY2 från nätverket, bör du underrätta nätverksadministratören. 2 På MFP pekskärm trycker du på Menyknappen för att visa menyn Funktioner. OBS: Om du vill ha mer information om hur man använder Fiery-inställningarna kan du läsa användarhandboken för Fiery X3eTY2. 3 Bläddra till alternativet Stäng av med nedpilen. 4 Välj Stäng av systemet. Innan du rör vid interna komponenter, måste du se till att alla kablar kopplas bort från baksidan av Fiery X3eTY2. SÅ HÄR STARTAR DU OM FIERY X3ETY2 1 Se till att Fiery X3eTY2 inte tar emot, bearbetar eller skriver ut några filer. 2 På MFP pekskärm trycker du på Menyknappen för att visa menyn Funktioner. OBS: Om du vill ha mer information om hur man använder Fiery-inställningarna kan du läsa användarhandboken för Fiery X3eTY2. 3 Bläddra till alternativet Stäng av med nedpilen. 4 Välj Starta om servern.

14

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45058821 15 november 2006 VÄLKOMMEN

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX3 Välkommen 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066513 08 januari 2008 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Välkommen 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111558 27 augusti 2012 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift Fiery Print Controller MX-PEX1 Variabel datautskrift 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055675 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX1 Skriva ut från Windows 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055632 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden Fiery Print Controller MX-PEX1 Exempel på arbetsflöden 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055669 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111578 27 augusti 2012 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift Start Administratörsguiden Klicka på "Start"-knappen. Copyright 2003 Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, anpassning

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

Guide för anslutning. Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare. Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows

Guide för anslutning. Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare. Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows Sida 1 av 5 Guide för anslutning Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows En lokalt ansluten skrivare är en skrivare som är ansluten till

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX3. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX3 Konfigurering och inställning 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066519 08 januari

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Hjälpprogram

Fiery Print Controller MX-PEX1. Hjälpprogram Fiery Print Controller MX-PEX1 Hjälpprogram 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055650 14 juli 2006 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

PDF-utskrift från 3L Pro

PDF-utskrift från 3L Pro INFORMATION FRÅN VITEC VITEC PDF-utskrift från 3L Pro Installationsanvisning Version [1.0] 2015-02-04 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

FileMaker. Installationshandbok. för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced

FileMaker. Installationshandbok. för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced FileMaker Installationshandbok för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced 2005, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 6.5 SNABBSTART www.novell.com Novell GroupWise 6.5 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning och

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Handbok för skrivardrivrutiner

Handbok för skrivardrivrutiner Handbok för skrivardrivrutiner För Macintosh Version 6.3 29 augusti 2005 Utarbetad av: Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580 USA

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 30 maj 2016 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator Innehållsförteckning

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS-K version 3.0b

Installationsanvisning för LUQSUS-K version 3.0b Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS-K version 3.0b Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 7 SNABBSTART www.novell.com Snabbstart Novell GroupWise 7 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 Introduktion Kapitel 1 Introduktion ZoomText 9.1 är en kraftfull programlösning för synskadade. Innehåller två olika teknologier förstoring och skärmläsning ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Användarmanual. AirPrint

Användarmanual. AirPrint Användarmanual AirPrint FÖRORD Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och uppdaterad. Tillverkaren tar inget ansvar för resultaten

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP

LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP ALLA APPLIKATIONER. ALLA MILJ Den snabba utvecklingen av datatekniken innebär

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer