Kriminellt.com meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)"

Transkript

1 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante Halmstad Målsägandebiträde: Advokat Göran Ruthberg Advokatfirman Ruthberg AB Box Halmstad Tilltalad Dan JIMMY Fischer, Frihetsberövande: Häktad Viktoriagatan 16 B Oskarström Offentlig försvarare: Advokat Lars Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB Box Markaryd SLUT Begångna brott 1. Grov kvinnofridskränkning Lagrum 4 kap 4a 2 st brottsbalken 2. Våldtäkt 6 kap 1 1 st brottsbalken 3. Olovlig körning 3 1 st 1 p trafikbrottslagen (1951:649) Påföljd m.m. Fängelse 4 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 193 Södra Vägen måndag - fredag Halmstad E-post: 09:00-15:00

2 2 Andra lagrum som åberopas kap 1 1 st 2 p brottsbalken kap 3 2 st brottsbalken Skadestånd Jimmy Fischer skall utge skadestånd till Petra Tuvesson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 1 september 2008 till dess betalning sker. Förverkande och beslag Yrkandet om förverkande av i beslag tagen hårddisk ogillas. Beslaget hävs (Polismyndigheten i Hallands län; beslagsliggare nummer BG 863-1). Häktning m.m. Jimmy Fischer skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Lars Almström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Göran Ruthberg tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet skall stanna på staten.

3 3 YRKANDEN M.M. Åklagarens ansvarsyrkanden och särskilt yrkande, se bilaga 1-2. Åklagaren har beträffande hårddisken i andra hand yrkat att filen med fotografier som raderats förverkas. Som grund för yrkandena har hon åberopat 36 kap 2 2 st brottsbalken. Petra Tuvessons enskilda anspråk i anledning av åtalet i stämningsansökan , domsbilaga 1, se bilaga 3. Hon har förklarat att hon biträder åtalet. Jimmy Fischer har varit berövad friheten som anhållen eller häktad sedan den 18 mars SKÄL ANSVARS- OCH SKADESTÅNDSFRÅGORNA Stämningsansökan , domsbilaga 1 Jimmy Fischer har förnekat vad som lagts honom till last. Han har bestritt det särskilda yrkandet och det enskilda anspråket. Han har förklarat sig endast kunna vitsorda ränteberäkningen. Åklagaren har åberopat målsägandeförhör med Petra Tuvesson samt vittnesförhör med dennas pappa Leif Tuvesson, Marie Pålsson, Madeleine Hansson och Sofie Hallgren. Jimmy Fischer har åberopat vittnesförhör med sin mamma Madeleine Fischer och sin mormor Else-Maria Funk.

4 4 Petra Tuvesson har gett ett synnerligen trovärdigt intryck. Hon har med stor vånda, men mycket detaljerat, berättat i enlighet med åklagarens gärningspåståenden, dock att tingsrätten inte uppfattat att hon när det gäller åtalet under åtalspunkten 1c) skulle ha uppgett att hon blev sparkad. Hon har på ett mycket detaljerat sätt berättat om vad som föregått gärningarna och vad som hänt efteråt, något som ger hennes berättelse det självupplevdas prägel. Hon har berättat även om positiva känslor för Jimmy Fischer, vilket även åberopade dagboksanteckningar ger uttryck för. Hon har dock berättat att han efter ett tag blev mer och mer kontrollerande, att angreppen trappades upp efter hand från verbala attacker till knuffar och slag med först öppen hand och sedan knutna nävar. Hon har uppgett att han letade fel hos henne och i hennes agerande och att det oftast var utslag av missnöje i olika hänseenden från hans sida som utlöste angreppen. Det kan, som försvaret hävdat, förefalla märkligt att hon samtidigt hyst starka känslor för honom och stannat kvar i förhållandet även efter det att han enligt henne angripit henne på olika sätt. Att så är fallet är dock enligt tingsrätten inte ovanligt i mål av förevarande karaktär. Vad Petra Tuvesson berättat om hans behandling av henne, t.ex. om ständiga kränkande och nedvärderande verbala attacker, är vidare ägnad att bryta ned den angripnas självkänsla på ett sådant sätt att det inte är osannolikt att anta att Petra Tuvesson, som hon själv uppgett, till slut blev isolerad och trodde på att hon inte var något värd eller att någon annan skulle kunna tycka om henne, varför det var bättre att stanna kvar i förhållandet och ha någonting än att lämna det för ingenting. Det förhållandet att hon på ett starkt sätt beskrivit även sina tankar i anslutning till övergrepp av olika slag och detaljer runt omkring själva gärningspåståendena gör, som ovan angetts, att hennes berättelse framstår som självupplevd. När det gäller åtalspunkterna 2-4 har hon på ett trovärdigt sätt berättat att samtliga gärningar skedde efter genomfört frivilligt vaginalt samlag, att det första övergreppet var värst och att hon vid de senare tillfällena inte gjorde fullt så mycket kroppsligt motstånd. Hon har sagt att hon berättade för polisen under förundersökningen att hon tror att det andra övergreppet fotograferades. Hos Jimmy Fischer har också tagits i beslag en hårddisk med raderade fotografer som styrker hennes påstående. Försvaret har

5 5 invänt att ingenting på fotografierna tyder på att våld skulle ha förekommit, men enligt tingsrättens uppfattning utesluter de heller inte att det gått till som Petra Tuvessons berättat. Hon har på ett inlevelsefullt sätt berättat om den smärta och övriga olägenheter som övergreppen orsakat henne samt om Jimmy Fischers inställning att kvinnan skall ställa upp för sin man och göra som hon blir tillsagd. Jimmy Fischer har uppgett att han saknar kännedom om vad som påståtts under punkterna 1 a) e) i gärningsbeskrivningen. Han har förklarat att vad som påstås under f) i själva verket beskriver en ömsesidig lek med soft airgun samt att den skada som beskrivs under h) skulle ha uppkommit när Petra Tuvesson trampat snett i en trappa. Han har när det gäller i) medgett att han kan ha sagt kränkande saker, men att även Petra Tuvessons gjort det då de bråkat. Han har uppgett att det stora trätoämnet var ekonomi, att hon haft drogmissbruk som han inte ville att hon skulle återfalla i och att det var därför som han inte tyckte att hon skulle umgås med gamla kamrater. Han har uppgett att de anala samlag som beskrivits under åtalspunkterna 2-4 varit frivilliga och helt utan tvång. Han har hävdat att Petra Tuvesson lämnar osanna uppgifter eftersom hon är svartsjuk och vill ha pengar. Petra Tuvessons pappa Leif Tuvesson har uppgett bl.a. att Jimmy Fischer efter ett tag i förhållandet med Petra Tuvesson blev mer och mer aggressiv och egoistisk samt att Petra Tuvesson blev mer och mer inbunden och inte ville prata om förhållandet. Han har vidare uppgett att han vid ett tillfälle noterat att Petra Tuvesson hade ett blått öga, men att hon sade att hon hade ramlat med cykeln. Han har uppgett att han inte riktigt trodde på hennes förklaring. Han har vidare berättat att hon i samband med julafton 2007 hade en svullen fot och att hon inte ville berätta hur hon hade fått skadan samt att han tyckte att hon hade magrat. Tingsrätten saknar särskild anledning att betvivla riktigheten av de uppgifter Leif Tuvesson lämnat, särskilt som de bekräftas av vad andra personer berättat, se nedan, och anser att uppgifterna stödjer Petra Tuvessons berättelse på så sätt att hon till följd av Jimmy Fischers agerande blev mer och mer isolerad och inbunden, medan

6 6 Jimmy Fischers attityd gentemot henne blev mer och mer kontrollerande och aggressiv samt att hon företett skador. Marie Pålsson, sambo till Leif Tuvesson, har uppgett att Jimmy Fischer efter ett tag uppträdde kontrollerande gentemot Petra Tuvesson, t.ex. att hon inte fick gå vart hon ville ensam och att han ville kontrollera vilka samtal hon skulle ringa Hon har vidare sagt att hon sett att Petra Tuvesson haft ett blått öga, blåmärken på armar och vid revbenen på vänster sida av kroppen samt en svullen fot under Hon har berättat att hon frågade vem som hade orsakat henne skadorna och att Petra Tuvesson svarade att det var Jimmy Fischer, men att denna inte ville berätta hur, mer än att fotskadan skulle ha uppstått när han puttade henne utför en trappa. Hon har vidare uppgett att hon hört Jimmy Fischer i telefon säga att han skulle ta livet av hela familjen samt att han vid något tillfälle lyft sin knutna näve mot henne och Petra Tuvesson när han velat att denna skulle följa med honom hem. Tingsrätten anser inte att det finns anledning att betvivla riktigheten av hennes uppgifter. Man kan visserligen konstatera att Petra Tuvesson uppenbarligen sagt olika saker till sin pappa och dennes sambo. Tingsrätten anser dock inte att denna omständighet är ägnad att förringa hennes trovärdighet. Det torde nämligen inte vara ovanligt att uppgifter rörande övergrepp kommer fram lite i taget och successivt i tiden. Petra Tuvessons kamrat Madeleine Hansson har berättat att hon sett några små runda blåmärken på Petra Tuvessons ben för omkring ett år sedan och att denna på fråga senare sagt att Jimmy Fischer hade skjutit på henne med en soft airgun. Dessutom skall hon ha noterat att Petra Tuvesson haft en svullen fot, att denna först förklarade skadan med att hon trillat ner för en trappa och därefter med att Jimmy Fischer skulle ha trampat henne på foten. Dessa uppgifter stödjer Petra Tuvessons uppgifter om vad som skulle ha inträffat i juni månad 2008, åtalspunkten 1 c). Det förhållandet att hon lämnat olika förklaringar till skadan medför som tingsrätten ovan redogjort för inte att hennes trovärdighet rubbats på något avgörande sätt. Vidare har Madeleine Hansson berättat att Petra Tuvesson ringde till henne, troligen

7 7 under 2008, och grät och berättade att hon hade blivit våldtagen i anus och att hon under denna tid verkade rädd och rasade i vikt. Madeleine Hansson har också berättat att hon läst ett sms-meddelande från Jimmy Fisher i vilket han skrev att han skulle ha hand om hunden, annars skulle han stycka henne i duschen. Dessa uppgifter stödjer i vissa delar Petra Tuvessons uppgifter, nämligen när det gäller åtalet under punkten 1f), g) och i någon mån h) samt åtalspunkten 2. Sofie Hallgren har uppgett att hon tyckt att Petra Tuvesson verkat rädd, blivit väldigt smal, att Jimmy Fischer verkade hotfull mot henne och att hon sett blåmärken på henne på benen och låren vid flera tillfällen. Hon har uppgett att hon inte frågade särskilt om det, men att Petra Tuvessons senare har berättat att Jimmy Fischer slagit henne och vid ett tillfälle orsakat henne blåmärken på benen genom att skjuta med soft airgun mot henne. Detta stödjer Petra Tuvessons berättelse särskilt såvitt avser åtalspunkten 1f). Jimmy Fischers mamma Madeleine Fischer har uppgett att hon inte sett några blåmärken på Petra Tuvesson och att denna inte heller berättat att hon skulle ha blivit utsatt för våld av Jimmy Fischer. Hon har dock bekräftat att Petra Tuvesson vid ett tillfälle skulle ha fått mjölk över sig och i samband med det sovit över hos henne. Hon har bekräftat Jimmy Fischers uppgifter att han och Petra Tuvesson bråkat om pengar samt, vilket Jimmy Fischer också påstått, att hon berättat olika saker som inte varit sanningsenliga. När det gäller att bedöma tillförlitligheten av Madeleine Fischers uppgifter bör beaktas den svåra situation det måste vara för henne att vittna i en rättegång där hennes son är åtalad för grov brottslighet och att hon därför inte hörts under ed. Jimmy Fishers mormor Else-Maria Funk har berättat bl.a. om det sjukhusbesök som föranleddes av Petra Tuvessons svullna fot julafton Hon har berättat att hon, hennes man och Jimmy Fischer följde med Petra Tuvesson till sjukhuset, att Petra Tuvesson inte vid något tillfälle var ensam med sjukvårdspersonal, att man från

8 8 sjukhusets sida ville röntga foten, men att det p.g.a. långa väntetider också kunde ske dagen därpå samt att Petra Tuvesson ville åka därifrån. Att Petra Tuvesson i sällskap med Jimmy Fisher och delar av dennes familj inte skulle ha tagit tillfället i akt att berätta om vad som enligt henne hänt framstår inte som särskilt anmärkningsvärt. Försvaret har, såsom tingsrätten uppfattat det, framställt tvivel om Petra Tuvessons trovärdighet, genom att påpeka att denna på frågor från försvararen inte alls visat upp den känslosamhet som hon visat på frågor från åklagare och målsägandebiträde. Såväl åklagaren som målsägandebiträdet har säkerligen inför förhöret med henne förberett henne på att försvararen skulle komma att ställa ifrågasättande frågor. Att under sådana förhållanden lyckas stålsätta sig vid frågor från försvararen framstår inte som särskilt anmärkningsvärt. Av utredningen i målet har framkommit att en incident med Jimmy Fischers, Petra Tuvessons eller möjligen bådas hund blev den utlösande faktorn till att Petra Tuvesson så småningom började berätta om övergrepp för polisen. Enligt henne berodde det på att incidenten var droppen som fick bägaren att rinna över och att hon inte längre accepterade att hela tiden vara rädd. Jimmy Fischer har å sin sida hävdat att hennes påståenden utgör en hämnd för att han tog tillbaka sin hund. Oavsett hur det förhåller sig härmed anser tingsrätten mot bakgrund av ovan redovisade omständighet, nämligen att våldsutsatta, närstående personer ofta in i det längsta döljer förekomsten av övergrepp, inte att detta innebär att hennes trovärdighet kan ifrågasättas på något avgörande sätt. Att hon berättat som hon gjort p.g.a. svartsjuka, för att hämnas eller för att komma i åtnjutande av pengar och därvid utsätta sig för en rättegång med allt vad det innebär, framstår inte som sannolikt. Det sagda innebär att tingsrätten finner Petra Tuvessons uppgifter tillförlitliga och lägger dem till grund för bedömningen framför Jimmy Fischers. Genom dessa

9 9 finner tingsrätten åtalet i enlighet med åklagarens gärningspåståenden styrkta utom såvitt gäller utdelandet av en spark under åtalspunkten 1 c). Åtalet skall bifallas och gärningarna bedömas som åklagaren har gjort i alla delar. När det gäller åklagarens förverkandeyrkande av Jimmy Fischers hårddisk har hon åberopat 36 kap 2 2 st brottsbalken som grund. Enligt den bestämmelsen kan egendom som frambragts genom brott, egendom vars användande utgör brott samt egendom som någon annars tagit befattning med på ett sätt som utgör brott förklaras förverkad. Det är inte tillräckligt att brottet varit kausalt till objektets tillkomst, som då något tillverkats av stulet material. Det krävs att själva frambringandet varit brottsligt. Bestämmelsens räckvidd är därför relativt begränsat. Exempel på brottsprodukter som faller under bestämmelsen är falska mynt och sedlar och andra förfalskade föremål samt genom spioneri tillkomna kartor, jfr Kommentar till brottsbalken, avsnitt Enligt tingsrättens mening har själva frambringandet av fotografierna inte varit brottsligt. Det är Jimmy Fischers fysiska agerande mot Petra Tuvessons som varit brottsligt. Varken fotograferingen av övergreppet eller innehav av bilderna utgör enligt tingsrättens bedömning brott. En annan sak hade varit om det hade rört sig om barnpornografi, där innehav av sådana fotografier är brottsligt. Det har därför i sådana sammanhang förekommit att man förverkat datorer med sådant innehåll. Förverkande är ett tvångsmedel i anledning av brott. Utan särskilt stöd i lag kan man enligt tingsrätten inte företa en sådan åtgärd. Det saknas enligt tingsrätten lagligt stöd även att bifalla åklagarens andrahandsyrkande. Att det kan verka stötande att lämna tillbaka en hårddisk med raderade bilder, vilka eventuellt kan återskapas, är fullt förståeligt men utan laglig grund anser sig tingsrätten alltså förhindrad att bifalla yrkandena i denna del. Förvekandeyrkandena ogillas. Beslaget hävs. Vid angivna utgång i ansvarsdelarna är Jimmy Fischer skadeståndsskyldig gentemot Petra Tuvesson. När det gäller ersättning för kränkning är det givetvis svårt att sätta prislappar på de olika gärningarna. Vid en samlad skälighetsbedömning anser

10 10 tingsrätten att ersättning härför bör utgå med kr. När det gäller ersättning för sveda och värk anser tingsrätten i brist på närmare utredning det skäligt att bestämma ersättningen till kr. Ränta skall utgå i enlighet med det vitsordade yrkandet härom. Stämningsansökan , domsbilaga 2 Jimmy Fischer har erkänt gärningen. Erkännandet stöds av den övriga utredningen. Åtalet är därför styrkt och skall bifallas. Gärningen skall bedömas som åklagaren har gjort. PÅFÖLJDSFRÅGAN Jimmy Fischer förekommer under åtta avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes enligt avsnitt tre av Hovrätten för Västra Sverige den 1 mars 2006 för misshandel vid två tillfällen, våldtäkt vid två tillfällen, stöld och övergrepp i rättssak till fängelse ett år. Straffet är verkställt och prövotiden har gått ut. Han dömdes senast av Hovrätten för Västra Sverige den 12 december 2008 för våldtäkt till fängelse två år och sex månader. Enligt ett meddelat strafftidsbeslut framgår att han började avtjäna detta straff den 20 mars 2009 med en beräknad dag för villkorlig frigivning den 8 oktober I målet har inhämtats ett yttrande från frivården samt ett s.k. 7-intyg. Av intyget framgår att undersökande läkare bedömt att allvarlig psykisk störning inte förelåg vare sig vid gärning eller vid undersökning samt att det därmed inte föreligger skäl att genomföra en rättspsykiatrisk undersökning för ställningstagande till frågan om fängelseförbud eller om rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap 3 brottsbalken.

11 11 Tingsrättens bedömning Straffvärdet av den brottslighet som Jimmy Fischer gjort sig skyldig till är så högt att annan påföljd än fängelse är utesluten. Hans brottslighet, innefattande upprepade våldtäkter, riktat mot närstående innehåller enligt tingsrätten mycket kränkande och nedvärderande inslag. Han har begått nu aktuell brottslighet mot Petra Tuvesson innan den tidigare domen började verkställas. Därför skall innehållet i 34 kap 3 2 st brottsbalken beaktas. Även med beaktande av den bestämmelsen anser tingsrätten att fängelsestraffets längd nu bör bestämmas till fyra år. Härvid har även beaktats att Jimmy Fischer tidigare är dömd för våldtäkt. ÖVRIGT Jimmy Fisher skall, sett mot bakgrund av risken att han begår fortsatt brottslighet, och då det därför inte är uppenbart att skäl för häktning saknas, stanna kvar i häkte tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Jimmy Fischer skall betala 500 kr enligt lagen om brottsofferfond. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga. Överklagande ställs till Hovrätten över Västra Sverige och ges in till tingsrätten senast den 17 juni På rättens vägnar Elisabeth Karlén (Avräkningsunderlag, se bilaga)

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 3 2009-12-23 Umeå Mål nr B 860-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-24 Stockholm

DOM 2015-03-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-03-24 Stockholm Mål nr B 649-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 12 december 2013 i mål nr B 4472-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr: B 586-14 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SIMON Sanu Öst, 19900608-0932 Frihetsberövande: Häktad Skyttevägen 34 Lgh 1003 134 37 Gustavsberg Offentlig

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 11. DOM 2014-05-21 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 11. DOM 2014-05-21 meddelad i Stockholm 1 meddelad i Stockholm Mål nr: B 16957-13 PARTER (Antal tilltalade: 8) Tilltalad LEONARDO Sacha Kullervo Hiltunen Long, 19941012-3013 Gullmarsvägen 13 Lgh 1006 121 40 Johanneshov Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer