Resandeundersökning av tågresor i Norrland Våren 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resandeundersökning av tågresor i Norrland Våren 2005"

Transkript

1 Rapport juni 25 Rapporttitel Resandeundersökning av tågresor i Norrland Våren 25 Monica Lundin Ulrik Berggren Anna-Lena Elmquist Bo Östlund På uppdrag av: Transportforskningsgruppen i Borlänge AB Teknikdalen, Box Borlänge Tel: Internet: i samarbete med Länsstyrelsen i Gävleborg, Jämtland och Västernorrland.

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Tabellförteckning... 2 Diagramförteckning Bakgrund Syfte Metod och genomförande för undersökning Trafiksystemet Resultat resanderäkning Sundsvall-Östersund, Regionaltåg Stockholm-Sundsvall-Härnösand, X Gävle-Sundsvall, X-tåg Gävle-Ljusdal, X-tåg Stockholm-Östersund-Storlien, Intercitytåg Stockholm-Gävle, Regionaltåg Ånge-Stockholm, Connex nattåg Resultat av enkätundersökning Svarsfrekvens Åldersfördelning Könsfördelning Bostadsort Sundsvall-Östersund, Regionaltåg Stockholm Sundsvall Härnösand, X Gävle Sundsvall, X-tåg Gävle Ljusdal, X-tåg Stockholm-Östersund-Storlien, Intercitytåg Stockholm Gävle, Regionaltåg Ånge-Stockholm, Connex nattåg Huvudsaklig sysselsättning Byte mellan färdmedel Färdsätt till/från stationen Resfrekvens Huvudsakligt ärende Biljettyp Köpesätt av biljett Betyg för pris och komfortfaktorer uppdelat per delsträcka Betyg och vikt för pris och komfortfaktorer uppdelat per faktor Punktlighet Pris Antal avgångar Restid Komfort Bemötande ombord Information under resan Trygghet/säkerhet Byten/väntetid Stationsmiljö Anslutningstrafik Parkering Helhetsbetyg

3 Faktorernas genomsnittsbetyg uppdelat per delsträcka Årsinkomst Tabellförteckning Tabell 1 Trafiksystemet som undersökts... 6 Tabell 2 Resultat från resanderäkning... 7 Tabell 3 Avgångstider längs sträckan Sundsvall-Östersund... 8 Tabell 4 Avgångstider längs sträckan Stockholm-Sundsvall-Härnösand X Tabell 5 Avgångstider längs sträckan Gävle Sundsvall, Tabell 6 Avgångstider längs sträckan Gävle Ljusdal, Tabell 7 Avgångstider längs sträckan Stockholm-Storlien, SJ Intercitytåg... 2 Tabell 8 Avgångstider längs sträckan Stockholm Gävle, SJ regionaltåg Tabell 9 Avgångstider längs sträckan Ånge-Stockholm, Connex nattåg Tabell 1 Använda beteckningar i enkätdiagram Tabell 11 Antal räknade påstigande på respektive linje, samt andel av dessa som ej velat ta emot och besvara enkäten Tabell 12 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Sundsvall-Östersund..31 Tabell 13 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Stockholm-Sundsvall- Härnösand Tabell 14 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Gävle-Sundsvall Tabell 15 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Gävle-Ljusdal Tabell 16 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Stockholm-Östersund- Storlien Tabell 17 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Stockholm-Gävle Tabell 18 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Ånge-Stockholm Diagramförteckning Diagram 1 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Sundsvall-Östersund Diagram 2 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Östersund-Sundsvall Diagram 3 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Östersund... 9 Diagram 4 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Östersund-Sundsvall... 1 Diagram 5 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Östersund... 1 Diagram 6 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Sundsvall- Härnösand Diagram 7 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Härnösand-Sundsvall- Stockholm Diagram 8 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Stockholm-Sundsvall-Härnösand Diagram 9 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Härnösand-Sundsvall-Stockholm Diagram 1 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Stockholm-Sundsvall- Härnösand Diagram 11 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Sundsvall Diagram 12 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Sundsvall-Gävle Diagram 13 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Gävle-Sundsvall Diagram 14 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Gävle Diagram 15 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Gävle-Sundsvall Diagram 16 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Ljusdal Diagram 17 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Ljusdal-Gävle

4 Diagram 18 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Gävle-Ljusdal Diagram 19 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Ljusdal-Gävle Diagram 2 Antal påstigande genomsnittlig mätdag per station, Gävle-Ljusdal Diagram 21 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Östersund-Storlien Diagram 22 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Storlien-Östersund-Stockholm Diagram 23 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Stockholm-Östersund-Storlien.21 Diagram 24 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Storlien-Östersund-Stockholm.22 Diagram 25 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag Stockholm-Östersund- Storlien Diagram 26 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Gävle Diagram 27 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Stockholm Diagram 28 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag Stockholm-Gävle Diagram 29 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag Gävle-Stockholm Diagram 3 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag Stockholm-Gävle Diagram 31 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Stockholm-Ånge Diagram 32 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Ånge-Stockholm Diagram 33 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag Ånge-Stockholm Diagram 34 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag Ånge-Stockholm Diagram 35 Respondenter som tidigare svarat på enkäten (N=16272) Diagram 36 Ålder (N=16355) Diagram 37 Könsfördelning (N=164)... 3 Diagram 38 Huvudsaklig sysselsättning (N=16317) Diagram 39 Byte mellan färdmedel (N=16228) Diagram 4 Färdsätt till tåget (N=6693) Diagram 41 Färdsätt från tåget (N=6745) Diagram 42 Resfrekvens (N=16247) Diagram 43 Huvudsakligt ärende (N=16329)... 4 Diagram 44 Biljettyp (N=1629) Diagram 45 Köpesätt (N=16115) Diagram 46 Fördelning av betyg, Diagram 47 Fördelning av betyg, X2 Stockholm Sundsvall Härnösand Diagram 48 Fördelning av betyg, Gävle Sundsvall Diagram 49 Fördelning av betyg, Gävle Ljusdal Diagram 5 Fördelning av betyg, IC Stockholm Östersund-Storlien Diagram 51 Fördelning av betyg, SJ regionaltåg Stockholm Gävle Diagram 52 Fördelning av betyg, Ånge-Stockholm Diagram 53 Betyg punktlighet (N=15695) Diagram 54 Vikt punktlighet (N=13565) Diagram 55 Betyg pris (N=15624) Diagram 56 Vikt pris (N=15113) Diagram 57 Betyg antal avgångar (N=14955) Diagram 58 Vikt antal avgångar (N=14599) Diagram 59 Betyg restid (N=15527) Diagram 6 Vikt restid (N=14948) Diagram 61 Betyg komfort (N=15662) Diagram 62 Vikt komfort (N=14871)... 5 Diagram 63 Betyg bemötande ombord (N=15585)... 5 Diagram 64 Vikt bemötande ombord (N=1483)

5 Diagram 65 Betyg information under resan (N=14856) Diagram 66 Vikt information under resan (N=14564) Diagram 67 Betyg trygghet/säkerhet (N=1517) Diagram 68 Vikt trygghet/säkerhet (N=14581) Diagram 69 Betyg väntetid vid byten (N=13178) Diagram 7 Vikt väntetid vid byten (N=1334) Diagram 71 Betyg stationsmiljö (N=14864) Diagram 72 Vikt stationsmiljö (N=14339) Diagram 73 Betyg anslutningstrafik (N=12815) Diagram 74 Vikt anslutningstrafik (N=13278) Diagram 75 Betyg parkering (N=1297) Diagram 76 Vikt parkering (N=13437) Diagram 77 Helhetsbetyg (N=1528) Diagram 78 Vikt helheten (N=14283) Diagram 79 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, Diagram 8 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, X2 Stockholm Sundsvall Härnösand Diagram 81 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, Gävle Sundsvall Diagram 82 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, Gävle Ljusdal... 6 Diagram 83 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, IC Stockholm Östersund Storlien. 6 Diagram 84 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, SJ regionaltåg Stockholm Gävle Diagram 85 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, Ånge-Stockholm Connex nattåg Diagram 86 Inkomst ensamhushåll (N= 7645) Diagram 87 Inkomst flerhushåll (N=9591)

6 1. Bakgrund Intresseföreningen Norrtåg arbetar för en samlad syn på framtidens järnvägstrafik i Norrland. Inom Norrtåg samverkar kommuner, landsting, länsstyrelser, länstrafikbolag och länsarbetsnämnder. Inom ramen för detta samarbete sker nu ett omfattande analysarbete, där förutsättningarna för utveckling av järnvägsnätet i Norrland klarläggs. Samtidigt pågår även en förankringsprocess i regionen. Projektet som Intresseföreningen driver har som övergripande målsättning att utveckla ett snabbtågsnät och skapa förutsättningar för effektiva godstransporter i hela Norrland. För att nå målet ska utbyggnaden av snabbtågstrafiken ske målinriktat men successivt 1. Befintlig statistik över antalet resenärer och resmönster i dagens trafiksystem i Norrland uppvisar stora brister. För att få ett grepp om detta behöver Norrtåg komplettera tillgänglig statistik med manuella resandeundersökningar. TFK har under våren 25 genomfört en resanderäkning och enkätundersökning och TFK har i denna rapport sammanställt resultaten från nämnda undersökning. Det insamlade materialet är digert varför ytterligare data i form av diagram och tabeller finns att hämta i en separat Excel-fil för vidare analys av Norrtåg. 2. Syfte Syftet med uppdraget var att genomföra en resanderäkning och enkätundersökning under en typisk normalvecka i februari-mars 25. Samtliga avgångar i ett avgränsat trafiksystem har undersökts under tre vardagsdygn. Uppdraget har även varit att sammanställa materialet i innevarande rapport med korta beskrivningar till tabellerna och diagrammen. 3. Metod och genomförande för undersökning Resandeundersökningen bestod av en resanderäkning och en enkätundersökning. Under 25 sträckte sig sportlovsveckorna i landet mellan veckorna 7-1 och påskloven låg mellan veckorna Det innebär att undersökningen borde genomföras antingen under vecka 6 eller 11. TFK föreslog vecka 11 med anledning av att denna vecka är fri från helger samt att man med säkerhet skulle hinna planera undersökningen och rekrytera personal. Undersökningen genomfördes sålunda under dagarna 14/3, 16/3 och 18/3 25 på samtliga tåg i det trafiksystem som beskrivs nedan i kapitel 4. Vissa kompletterande räkningar genomfördes under dagarna 11/4, 13/4 och 15/4 25 då enstaka avgångar och delsträckor saknades på grund av inställda turer eller sjukdom. Enkätundersökningen genomfördes under samtliga dagar då enkäter delades ut till samtliga passagerare på samtliga avgångar. Enkätundersökningen genomfördes således i samband med resanderäkningen och huvuddelen av enkäterna samlades in under resans gång. I de fall respondenterna inte ansett sig hinna fylla i enkäten på tåget fanns möjligheten att skicka enkäten som svarspost. Totalt enkäter inkom. Enkäten kan beskådas i bilaga 1. Studenter och arbetssökande från Härnösand, Storlien/Duved, Sundsvall, Ånge, Östersund, Stockholm, Uppsala, Gnarp, Ljusdal och Gävle rekryterades för undersökningen. Personalen rekryterades via arbetsförmedlingarnas gemensamma webbplats Platsbanken samt att 1 Förfrågningsunderlag, Trafikundersökning tågresor, Intresseföreningen Norrtåg,

7 affischer sattes upp på Mitthögskolan i Östersund, Sundsvall och Härnösand, Högskolan i Gävle samt på Södertörns högskola. Affischeringen skedde i samarbete med Studentkårerna på de olika universitets- och högskoleorterna. Totalt anställdes 55 personer för resandeundersökningens genomförande. Veckan innan undersökningen fick personalen en grundläggande information och genomgång av projektet, räkningsformulär och enkäter. Samtidigt erhöll de även resebevis samt en skriftlig instruktion med beskrivning av metodiken, för att understryka vikten av att undersökningen genomfördes likadant av all personal. Under resanderäkningens genomförande var TFK-personal behjälplig över telefon om problem skulle uppstå. Metodiken i räkningen har gått ut på att dela ut enkäter och noggrant notera på ett särskilt räkningsformulär vilka enkätserier som delats ut mellan olika stationer. Resenärer som inte har velat svara på enkäten har noterats som bortfall. Det totala resandet består på så vis av utdelade enkäter adderat med bortfallet. Det finns även uppgift om barn som rest gratis, vilket har noterats av personalen. Detta har dock inte analyserats men kan tas fram om önskemål så finns. Undersökningspersonalen bar namnbricka under undersökningens genomförande där personens namn och TFK: s företagsnamn tydligt framgick. Namnet på undersökningen Enkätundersökning tågresor framgick också. Undersökningspersonalen uppmanades att vid arbetets början ta kontakt med tågvärden/tågmästaren för att komma överens med denne hur man bäst kunde arbeta. TFK:s erfarenhet från andra undersökningar har visat att det är viktigt att visa denna respekt för tågpersonalen samt att man är villig att arbeta på deras villkor, förutsatt att det inte äventyrar undersökningens genomförande. Det är därför viktigt att före undersökningens genomförande informera tågpersonalen om att undersökning kommer att äga rum. 4. Trafiksystemet Delsträckorna i trafiksystemet som undersöktes var följande: Relation Antal Järnvägsföretag Tågtyp avgångar/ vardag 2 Sundsvall-Östersund 13 Tågkompaniet Regionaltåg (lokdraget) Stockholm-Sundsvall- 16 SJ X 2 Härnösand Gävle-Sundsvall 14 X-trafik Regina Gävle-Ljusdal 2 X-trafik Regina Stockholm-Östersund- Storlien 6 SJ Intercitytåg (lokdraget) Stockholm-Gävle 12 SJ Regionaltåg (lokdraget) Ånge-Stockholm 2 Connex Nattåg Tabell 1 Trafiksystemet som undersökts. 2 Vissa av avgångarna avgår enbart vissa dagar 6

8 5. Resultat resanderäkning Nedan redovisas resultatet från resanderäkningen under veckans undersökning på respektive linje. Under de tre mätdagarna uppmättes antalet resenärer till totalt st. Om vi antar att onsdagens resande kan motsvara tisdag och torsdag motsvaras en normalvecka i mars av resande. I kapitlet nedan redovisas enbart resultatet från de tre mätdagarna i olika former, dvs. inte det uppräknade resandet. Relation Antal resande måndag onsdag fredag Sundsvall-Östersund, Regionaltåg Stockholm-Sundsvall-Härnösand, X Gävle-Sundsvall, X-tåg Gävle-Ljusdal, X-tåg Stockholm-Östersund-Storlien, Intercitytåg Stockholm-Gävle, Regionaltåg Ånge-Stockholm, Connex Summa mätdagar Totalt tre mätdagar Tabell 2 Resultat från resanderäkning. För varje sträcka redovisas följande i denna rapport: Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna Antal påstigande per station för genomsnittlig mätdag under undersökningsveckan Antal påstigna per tåg för genomsnittlig mätdag under undersökningsveckan. I en separat Excel-fil finns resultatet mer fint uppdelat, exempelvis: Antal påstigande per linje, station och dag Antal påstigande per linje, dag, station och tåg Antal påstigande för genomsnittlig mätdag på linje, dag, station och tåg I redovisningen nedan anges varje tåg med tågnummer. Först i varje kapitel återfinns därför en tabell med avgångstiderna från respektive utgångsstation för samtliga tågnummer. 7

9 5.1 Sundsvall-Östersund, Regionaltåg Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation 762 5:(mån)/6:14(ons, fre) Sundsvall Central :55(mån)/6:12 (ons, fre) Östersund Västra :47 Sundsvall Central :5 Östersund Västra :25 Sundsvall Central :45 Östersund Västra :52 Sundsvall Central :36 Östersund Västra :3 Sundsvall Central :32 Östersund Västra :45 Sundsvall Central (till Ånge) :32 Östersund Västra :17 Sundsvall Central (till Ånge) Tabell 3 Avgångstider längs sträckan Sundsvall-Östersund. Totalt antal påstigande under mätdagarna Sundsvall-Östersund Antal påstigande måndag onsdag fredag Tågnr Diagram 1 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Sundsvall-Östersund. Linjen domineras av veckopendlare Östersund Sundsvall Östersund avgår Sundsvall Central 16:3 (se även tabell 3 ovan). 8

10 Totalt antal påstigande under mätdagarna Östersund-Sundsvall Antal påstigande måndag onsdag fredag Tåg nr Diagram 2 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Östersund-Sundsvall. Här syns tydligt att resandet i topparna är lägre än i föregående figur, troligen då söndagen är den stora resedagen för veckopendlare. På fredagen är det troligen skolresorna som dominerar eftermiddagsresandet. Genomsnittlig mätdag Sundsvall-Östersund Antal påstigande Tågnr Diagram 3 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Östersund. 16:3-avgången från Sundsvall dominerar stort i riktningen mot Östersund. I den motsatta riktningen mot Sundsvall är resandet mer utspritt, men eftermiddagsavgången 16:32 från Östersund har en viss övervikt. 9

11 Genomsnittlig mätdag Östersund-Sundsvall Antal påstigande Tågnr Diagram 4 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Östersund-Sundsvall. De största stationerna på är Sundsvall, Östersund och Ånge. Diagram 5 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Östersund. 1

12 5.2 Stockholm-Sundsvall-Härnösand, X2 Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation 56 6:25 Stockholm Central 561 5:1 Sundsvall Central 563 5:23 Härnösand Central 564 8:25 Stockholm Central 567 8:11 Sundsvall Central 571 1:11 Sundsvall Central :25 Stockholm Central :11 Sundsvall Central :25 Stockholm Central 58 16:25 Stockholm Central :34 Stockholm Central :11 Sundsvall Central :25 Stockholm Central :11 Sundsvall Central 588 2:25 Stockholm Central Tabell 4 Avgångstider längs sträckan Stockholm-Sundsvall-Härnösand X2. Totalt antal påstigande under mätdagarna, X2 Stockholm-Sundsvall- Härnösand Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 6 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Sundsvall-Härnösand. För X2 på Ostkustbanan dominerar veckopendlandet, särskilt för tåg 582 med avgångstid 17:34 från Stockholm C. 11

13 Totalt antal påstigande under mätdagarna, X2 Härnösand- Sundsvall-Stockholm Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 7 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Härnösand-Sundsvall-Stockholm. Även norrut är det troligen veckopendlare som gör att den tidiga (5:1) avgången från Sundsvall dominerar måndagsresandet. Genomsnittlig mätdag X2 Stockholm - Sundsvall - Härnösand Antal påstigande Tågnr Diagram 8 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Stockholm-Sundsvall-Härnösand. Totalt sett är dock resandet högst mitt på dagen från Stockholm. Söderut är dock resandet högst på den första avgången från Sundsvall. 12

14 Genomsnittlig mätdag X2 Härnösand - Sundsvall - Stockholm Antal påstigande Tågnr Diagram 9 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Härnösand-Sundsvall-Stockholm. Genomsnitt mätdag X2 Stockholm - Sundsvall - Härnösand Antal påstigande Stockholm C+Arlanda C Uppsala C Gävle C Söderhamn Hudiksvall Sundsvalls C Härnösand Norrut Söderut Totalt Station Diagram 1 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Stockholm-Sundsvall-Härnösand. De största stationerna längs sträckan är Stockholm C, Gävle och Uppsala. Räknat som genomsnitt har Härnösand ett mycket litet resande på grund av de få avgångarna. Sett över de tre mätdagarna har i genomsnitt 6 personer klivit på X2 i Härnösand. 13

15 5.3 Gävle-Sundsvall, X-tåg Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation : Gnarp :15 Gävle Central :17 Hudiksvall :34 Gävle Central (till Hudiksvall) :24 Sundsvall Västra :3 Gävle Central :22 Sundsvall Västra :8 Gävle Central :46 Hudiksvall :4 Gävle Central (till Hudiksvall) :46 Sundsvall Västra :2 Gävle Central (till Gnarp) :31 Hudiksvall :16 Gävle Central (till Hudiksvall) Tabell 5 Avgångstider längs sträckan Gävle Sundsvall,. Totalt antal påstigande under mätdagarna, Gävle-Sundsvall 2 Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 11 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Sundsvall. På X-tågen längs Ostkustbanan är resandet mer jämnt utspritt över veckan. En viss övervikt för fredagen märks dock på avgångarna 14:4 (främst skolresande) och 16:2 från Gävle. Söderut domineras resandet av avgången 6: från Gnarp, särskilt i början på veckan. 14

16 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Sundsvall-Gävle 2 Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 12 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Sundsvall-Gävle. Genomsnittlig mätdag Gävle - Sundsvall Antal påstigande Tågnr Diagram 13 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Gävle-Sundsvall. 16:2-avgången från Gävle dominerar resandet. I den motsatta riktningen dominerar 6:- avgången från Gnarp resandet starkt, särskilt i veckans inledning (se även diagram 12 ovan). 15

17 Genomsnittlig mätdag Sundsvall - Gävle Antal påstigande Tågnr Diagram 14 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Gävle. Genomsnitt mätdag Gävle - Sundsvall Antal påstigande Gävle Ljusne Söderhamn Iggesund Hudiksvall Gnarp Sundsvall C+Sundsvall V Norrut Söderut Totalt Station Diagram 15 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Gävle-Sundsvall. De största stationerna längs sträckan är Gävle, Hudiksvall och Söderhamn. 16

18 5.4 Gävle-Ljusdal, X-tåg Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation : Ljusdal :48 Gävle Central : Ljusdal :4 Gävle Central :6 Ljusdal :4 Gävle Central :9 Ljusdal :4 Gävle Central :9 Ljusdal :2 Gävle Central :5 Ljusdal :4 Gävle Central (till Bollnäs) :5 Ljusdal :22 Gävle Central :45 Bollnäs :22 Gävle Central :15 Ljusdal :35 Gävle Central :18 Ljusdal :15 Gävle Central Tabell 6 Avgångstider längs sträckan Gävle Ljusdal,. Totalt antal påstigande under mätdagarna, Gävle-Ljusdal Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 16 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Ljusdal. Här domineras resandet av tre avgångar; 8:4, 14:2 (troligen främst skolresande) samt 16:22 från Gävle. Fredagsresandet dominerar på de två sistnämnda avgångarna. Resandet är relativt jämnt utspritt i den motsatta riktningen, men en övervikt märks för 6:-avgången från Ljusdal. 17

19 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Ljusdal-Gävle Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 17 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Ljusdal-Gävle. Genomsnittlig mätdag Gävle - Ljusdal 25 Antal påstigande Tågnr Diagram 18 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Gävle-Ljusdal. Även totalt sett så dominerar 14:2- och 16:22-avgångarna resandet från Gävle. Med genomsnittlig mätdagsstatistik för sträckan Ljusdal-Gävle kan samma mönster skönjas som i diagram

20 Genomsnittlig mätdag Ljusdal - Gävle Antal påstigande Tågnr Diagram 19 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Ljusdal-Gävle. Genomsnitt Gävle - Ljusdal Antal påstigande Gävle Ockelbo Lingbo Holmsveden Kilafors Bollnäs Arbrå Vallsta Järvsö Ljusdal Norrut Söderut Totalt Station Diagram 2 Antal påstigande genomsnittlig mätdag per station, Gävle-Ljusdal. De största stationerna längs sträckan är Gävle, Bollnäs, Ljusdal och Ockelbo. 19

21 5.5 Stockholm-Östersund-Storlien, Intercitytåg Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation 8 7: Stockholm Central (till Duved) 81 6:57 Östersund Central 82 1:15 Stockholm Central 83 1:37 Storlien 84 16:27 Stockholm Central (till Östersund Central) 85 15:17 Duved Tabell 7 Avgångstider längs sträckan Stockholm-Storlien, SJ Intercitytåg. Totalt antal påstigande under mätdagarna, Stockholm-Östersund-Storlien Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 21 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Östersund-Storlien. Resandet är relativt jämnt utspritt över veckan, med något fler resor på fredagen. Troligen beror detta på få pendlare och snarare många fritidsresenärer på denna linje. Även söderut är resandet jämnt fördelat, se diagram nedan. 2

22 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Storlien-Östersund-Stockholm Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 22 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Storlien-Östersund-Stockholm. Genomsnittlig mätdag Stockholm-Östersund- Storlien Antal påstigande Tågnr Diagram 23 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Stockholm-Östersund-Storlien. Totalt sett så märks en svag övervikt för fredagsresandet norrut, medan onsdagen har en svag övervikt på resande söderut. 21

23 Genomsnittlig mätdag Storlien-Östersund- Stockholm Antal påstigande Tågnr Diagram 24 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Storlien-Östersund-Stockholm. Diagram 25 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag Stockholm-Östersund-Storlien. De största stationerna på linjen är Stockholm C, Arlanda, Uppsala, Östersund och Gävle. Resandesiffrorna för Stockholm C och Arlanda bör ses som en helhet, då många resande från Stockholm C räknades först efter Arlanda pga. många resenärer och då räknades som Arlanda-resenärer. 22

24 5.6 Stockholm-Gävle, Regionaltåg Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation 214 5:25 Stockholm Central 218 7:25 Stockholm Central 222 9:25 Stockholm Central 225 6:15 Gävle Central 227 7:53 Gävle Central 229 8:56 Gävle Central :25 Stockholm Central :25 Stockholm Central :56 Gävle Central :25 Stockholm Central :56 Gävle Central :35 Gävle Central Tabell 8 Avgångstider längs sträckan Stockholm Gävle, SJ regionaltåg. Totalt antal påstigande under mätdagarna, Stockholm-Gävle Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 26 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Gävle. Måndagsresandet mot Gävle tycks dominera. Jämförelser mellan avgångarna bör dock göras med viss försiktighet då inte samtliga resande mellan Stockholm C och Arlanda-Uppsala har räknats på alla tåg pga. många resenärer och trängselproblem. Detta har främst drabbat fredagens avgångar på eftermiddagen mot Uppsala-Gävle, vilket medfört att dessa avgångar har låga resandesiffror relativt sett. I den motsatta riktningen från Gävle tycks avgångarna 6:15 och 14:56 dominera resandet. 23

25 Totalt antal påstigande under mätdagarna Gävle- Stockholm Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 27 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Stockholm. Genomsnittlig mätdag Stockholm - Gävle 25 Antal påstigande Tågnr Diagram 28 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag Stockholm-Gävle. Resandet tycks vara relativt jämnt utspritt mellan tågen, förutom för 5:25-avgången från Stockholm C. I riktningen mot Stockholm kan samma mönster som i diagram 27 skönjas. 24

26 Genomsnittlig mätdag Gävle - Stockholm Antal påstigande Tågnr Diagram 29 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag Gävle-Stockholm. Genomsnitt mätdag Stockholm - Gävle 5 Antal påstigande Stockholm C Arlanda C Uppsala C Tierp Gävle Norrut Söderut Totalt Station Diagram 3 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag Stockholm-Gävle. Gävle, Uppsala och Stockholm C dominerar resandet längs sträckan. 25

27 5.7 Ånge-Stockholm, Connex nattåg Tågnr Avgångstid från Ånge resp. Utgångsstation Stockholm C 93 5:46 Ånge 94 17:57 Stockholm Central Tabell 9 Avgångstider längs sträckan Ånge-Stockholm, Connex nattåg. Totalt antal påstigande under mätdagarna, nattåg Stockholm-Ånge Antal påstigande måndag onsdag fredag Veckodag Diagram 31 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Stockholm-Ånge. En större utdelning av enkäter har skett på nattåget från Stockholm då påstigande mellan Stockholm-Ånge har räknats. I den motsatta riktningen har sålunda påstigande mellan Ånge- Stockholm tillfrågats och resandet är här inte lika stort eftersom de flesta resenärerna klivit på norr om Ånge. Skalan på de två diagrammen är av den förklaringen inte densamma. En viss övervikt kan märkas på fredagens resande norrut längs sträckan. Totalt antal påstigande under mätdagarna, nattåg Ånge-Stockholm Antal påstigande måndag onsdag fredag Veckodag Diagram 32 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Ånge-Stockholm. 26

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Norrtåg SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg Norrtåg SJ SJ SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 2 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 2 42 Tågnummer

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Författare: Carina Karlsson 1/7 Inlandsbanan - Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Dellenbanan skapar utveckling i Hälsingland

Dellenbanan skapar utveckling i Hälsingland Dellenbanan skapar utveckling i Hälsingland Argumentsamling för ett bevarande och upprustande av Dellenbanan Vi i Dellenbanans Vänner arbetar för ett upptagande av person- och godstågtrafiken på järnvägen

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Författare: Carina Karlsson 1/5 Blå Tåget - Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Arbeta på Holmen Skog

Arbeta på Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Välkommen till Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Kanske är du precis i startgroparna av ditt yrkesliv, kanske har du redan en längre erfarenhet och kunskap om skogsbruk. Oavsett vilket

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Nattågstrafik 2013-2021

Nattågstrafik 2013-2021 Bosse Andersson 1 (96) Rapport Nattågstrafik 2013-2021 Bosse Andersson 2 (96) 1 Sammanfattning Rikstrafiken har avtal med SJ AB om nattågstrafik Stockholm/Göteborg Narvik. Avtalet avslutas 2013. Inför

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal!

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! Arlanda byggs ut för 13 miljarder Arlanda flygplats ska byggas ut

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 214 Kvartal 1 1 Innehållsförteckning Resandet håller i sig!... 3 Resandeutveckling... 4 Punktlighet andel tåg som kommer i rätt tid... 1 Regularitet andel avgångar som

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

SSUs sommarjobbs- och feriepraktikundersökning 2008

SSUs sommarjobbs- och feriepraktikundersökning 2008 SSUs sommarjobbs- och feriepraktikundersökning 2008 För åttonde året i rad har SSU granskat de kommunala sommarjobben. Även i år betalar många av landets kommuner låga ersättningar för feriepraktikanter

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik: Resvaneundersökning Yield Management på järnväg. Anders Peterson, ITN 2 november 2011

TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik: Resvaneundersökning Yield Management på järnväg. Anders Peterson, ITN 2 november 2011 TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik: Resvaneundersökning Yield Management på järnväg Anders Peterson, ITN 2 november 2011 Översikt Resvaneundersökning (RVU) Vad kan man få fram med en

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer