Resandeundersökning av tågresor i Norrland Våren 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resandeundersökning av tågresor i Norrland Våren 2005"

Transkript

1 Rapport juni 25 Rapporttitel Resandeundersökning av tågresor i Norrland Våren 25 Monica Lundin Ulrik Berggren Anna-Lena Elmquist Bo Östlund På uppdrag av: Transportforskningsgruppen i Borlänge AB Teknikdalen, Box Borlänge Tel: Internet: i samarbete med Länsstyrelsen i Gävleborg, Jämtland och Västernorrland.

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Tabellförteckning... 2 Diagramförteckning Bakgrund Syfte Metod och genomförande för undersökning Trafiksystemet Resultat resanderäkning Sundsvall-Östersund, Regionaltåg Stockholm-Sundsvall-Härnösand, X Gävle-Sundsvall, X-tåg Gävle-Ljusdal, X-tåg Stockholm-Östersund-Storlien, Intercitytåg Stockholm-Gävle, Regionaltåg Ånge-Stockholm, Connex nattåg Resultat av enkätundersökning Svarsfrekvens Åldersfördelning Könsfördelning Bostadsort Sundsvall-Östersund, Regionaltåg Stockholm Sundsvall Härnösand, X Gävle Sundsvall, X-tåg Gävle Ljusdal, X-tåg Stockholm-Östersund-Storlien, Intercitytåg Stockholm Gävle, Regionaltåg Ånge-Stockholm, Connex nattåg Huvudsaklig sysselsättning Byte mellan färdmedel Färdsätt till/från stationen Resfrekvens Huvudsakligt ärende Biljettyp Köpesätt av biljett Betyg för pris och komfortfaktorer uppdelat per delsträcka Betyg och vikt för pris och komfortfaktorer uppdelat per faktor Punktlighet Pris Antal avgångar Restid Komfort Bemötande ombord Information under resan Trygghet/säkerhet Byten/väntetid Stationsmiljö Anslutningstrafik Parkering Helhetsbetyg

3 Faktorernas genomsnittsbetyg uppdelat per delsträcka Årsinkomst Tabellförteckning Tabell 1 Trafiksystemet som undersökts... 6 Tabell 2 Resultat från resanderäkning... 7 Tabell 3 Avgångstider längs sträckan Sundsvall-Östersund... 8 Tabell 4 Avgångstider längs sträckan Stockholm-Sundsvall-Härnösand X Tabell 5 Avgångstider längs sträckan Gävle Sundsvall, Tabell 6 Avgångstider längs sträckan Gävle Ljusdal, Tabell 7 Avgångstider längs sträckan Stockholm-Storlien, SJ Intercitytåg... 2 Tabell 8 Avgångstider längs sträckan Stockholm Gävle, SJ regionaltåg Tabell 9 Avgångstider längs sträckan Ånge-Stockholm, Connex nattåg Tabell 1 Använda beteckningar i enkätdiagram Tabell 11 Antal räknade påstigande på respektive linje, samt andel av dessa som ej velat ta emot och besvara enkäten Tabell 12 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Sundsvall-Östersund..31 Tabell 13 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Stockholm-Sundsvall- Härnösand Tabell 14 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Gävle-Sundsvall Tabell 15 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Gävle-Ljusdal Tabell 16 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Stockholm-Östersund- Storlien Tabell 17 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Stockholm-Gävle Tabell 18 De vanligast förekommande bostadsorterna längs sträckan Ånge-Stockholm Diagramförteckning Diagram 1 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Sundsvall-Östersund Diagram 2 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Östersund-Sundsvall Diagram 3 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Östersund... 9 Diagram 4 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Östersund-Sundsvall... 1 Diagram 5 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Östersund... 1 Diagram 6 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Sundsvall- Härnösand Diagram 7 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Härnösand-Sundsvall- Stockholm Diagram 8 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Stockholm-Sundsvall-Härnösand Diagram 9 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Härnösand-Sundsvall-Stockholm Diagram 1 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Stockholm-Sundsvall- Härnösand Diagram 11 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Sundsvall Diagram 12 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Sundsvall-Gävle Diagram 13 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Gävle-Sundsvall Diagram 14 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Gävle Diagram 15 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Gävle-Sundsvall Diagram 16 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Ljusdal Diagram 17 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Ljusdal-Gävle

4 Diagram 18 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Gävle-Ljusdal Diagram 19 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Ljusdal-Gävle Diagram 2 Antal påstigande genomsnittlig mätdag per station, Gävle-Ljusdal Diagram 21 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Östersund-Storlien Diagram 22 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Storlien-Östersund-Stockholm Diagram 23 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Stockholm-Östersund-Storlien.21 Diagram 24 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Storlien-Östersund-Stockholm.22 Diagram 25 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag Stockholm-Östersund- Storlien Diagram 26 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Gävle Diagram 27 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Stockholm Diagram 28 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag Stockholm-Gävle Diagram 29 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag Gävle-Stockholm Diagram 3 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag Stockholm-Gävle Diagram 31 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Stockholm-Ånge Diagram 32 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Ånge-Stockholm Diagram 33 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag Ånge-Stockholm Diagram 34 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag Ånge-Stockholm Diagram 35 Respondenter som tidigare svarat på enkäten (N=16272) Diagram 36 Ålder (N=16355) Diagram 37 Könsfördelning (N=164)... 3 Diagram 38 Huvudsaklig sysselsättning (N=16317) Diagram 39 Byte mellan färdmedel (N=16228) Diagram 4 Färdsätt till tåget (N=6693) Diagram 41 Färdsätt från tåget (N=6745) Diagram 42 Resfrekvens (N=16247) Diagram 43 Huvudsakligt ärende (N=16329)... 4 Diagram 44 Biljettyp (N=1629) Diagram 45 Köpesätt (N=16115) Diagram 46 Fördelning av betyg, Diagram 47 Fördelning av betyg, X2 Stockholm Sundsvall Härnösand Diagram 48 Fördelning av betyg, Gävle Sundsvall Diagram 49 Fördelning av betyg, Gävle Ljusdal Diagram 5 Fördelning av betyg, IC Stockholm Östersund-Storlien Diagram 51 Fördelning av betyg, SJ regionaltåg Stockholm Gävle Diagram 52 Fördelning av betyg, Ånge-Stockholm Diagram 53 Betyg punktlighet (N=15695) Diagram 54 Vikt punktlighet (N=13565) Diagram 55 Betyg pris (N=15624) Diagram 56 Vikt pris (N=15113) Diagram 57 Betyg antal avgångar (N=14955) Diagram 58 Vikt antal avgångar (N=14599) Diagram 59 Betyg restid (N=15527) Diagram 6 Vikt restid (N=14948) Diagram 61 Betyg komfort (N=15662) Diagram 62 Vikt komfort (N=14871)... 5 Diagram 63 Betyg bemötande ombord (N=15585)... 5 Diagram 64 Vikt bemötande ombord (N=1483)

5 Diagram 65 Betyg information under resan (N=14856) Diagram 66 Vikt information under resan (N=14564) Diagram 67 Betyg trygghet/säkerhet (N=1517) Diagram 68 Vikt trygghet/säkerhet (N=14581) Diagram 69 Betyg väntetid vid byten (N=13178) Diagram 7 Vikt väntetid vid byten (N=1334) Diagram 71 Betyg stationsmiljö (N=14864) Diagram 72 Vikt stationsmiljö (N=14339) Diagram 73 Betyg anslutningstrafik (N=12815) Diagram 74 Vikt anslutningstrafik (N=13278) Diagram 75 Betyg parkering (N=1297) Diagram 76 Vikt parkering (N=13437) Diagram 77 Helhetsbetyg (N=1528) Diagram 78 Vikt helheten (N=14283) Diagram 79 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, Diagram 8 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, X2 Stockholm Sundsvall Härnösand Diagram 81 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, Gävle Sundsvall Diagram 82 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, Gävle Ljusdal... 6 Diagram 83 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, IC Stockholm Östersund Storlien. 6 Diagram 84 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, SJ regionaltåg Stockholm Gävle Diagram 85 Snittbetyg för pris- och komfortfaktorer, Ånge-Stockholm Connex nattåg Diagram 86 Inkomst ensamhushåll (N= 7645) Diagram 87 Inkomst flerhushåll (N=9591)

6 1. Bakgrund Intresseföreningen Norrtåg arbetar för en samlad syn på framtidens järnvägstrafik i Norrland. Inom Norrtåg samverkar kommuner, landsting, länsstyrelser, länstrafikbolag och länsarbetsnämnder. Inom ramen för detta samarbete sker nu ett omfattande analysarbete, där förutsättningarna för utveckling av järnvägsnätet i Norrland klarläggs. Samtidigt pågår även en förankringsprocess i regionen. Projektet som Intresseföreningen driver har som övergripande målsättning att utveckla ett snabbtågsnät och skapa förutsättningar för effektiva godstransporter i hela Norrland. För att nå målet ska utbyggnaden av snabbtågstrafiken ske målinriktat men successivt 1. Befintlig statistik över antalet resenärer och resmönster i dagens trafiksystem i Norrland uppvisar stora brister. För att få ett grepp om detta behöver Norrtåg komplettera tillgänglig statistik med manuella resandeundersökningar. TFK har under våren 25 genomfört en resanderäkning och enkätundersökning och TFK har i denna rapport sammanställt resultaten från nämnda undersökning. Det insamlade materialet är digert varför ytterligare data i form av diagram och tabeller finns att hämta i en separat Excel-fil för vidare analys av Norrtåg. 2. Syfte Syftet med uppdraget var att genomföra en resanderäkning och enkätundersökning under en typisk normalvecka i februari-mars 25. Samtliga avgångar i ett avgränsat trafiksystem har undersökts under tre vardagsdygn. Uppdraget har även varit att sammanställa materialet i innevarande rapport med korta beskrivningar till tabellerna och diagrammen. 3. Metod och genomförande för undersökning Resandeundersökningen bestod av en resanderäkning och en enkätundersökning. Under 25 sträckte sig sportlovsveckorna i landet mellan veckorna 7-1 och påskloven låg mellan veckorna Det innebär att undersökningen borde genomföras antingen under vecka 6 eller 11. TFK föreslog vecka 11 med anledning av att denna vecka är fri från helger samt att man med säkerhet skulle hinna planera undersökningen och rekrytera personal. Undersökningen genomfördes sålunda under dagarna 14/3, 16/3 och 18/3 25 på samtliga tåg i det trafiksystem som beskrivs nedan i kapitel 4. Vissa kompletterande räkningar genomfördes under dagarna 11/4, 13/4 och 15/4 25 då enstaka avgångar och delsträckor saknades på grund av inställda turer eller sjukdom. Enkätundersökningen genomfördes under samtliga dagar då enkäter delades ut till samtliga passagerare på samtliga avgångar. Enkätundersökningen genomfördes således i samband med resanderäkningen och huvuddelen av enkäterna samlades in under resans gång. I de fall respondenterna inte ansett sig hinna fylla i enkäten på tåget fanns möjligheten att skicka enkäten som svarspost. Totalt enkäter inkom. Enkäten kan beskådas i bilaga 1. Studenter och arbetssökande från Härnösand, Storlien/Duved, Sundsvall, Ånge, Östersund, Stockholm, Uppsala, Gnarp, Ljusdal och Gävle rekryterades för undersökningen. Personalen rekryterades via arbetsförmedlingarnas gemensamma webbplats Platsbanken samt att 1 Förfrågningsunderlag, Trafikundersökning tågresor, Intresseföreningen Norrtåg,

7 affischer sattes upp på Mitthögskolan i Östersund, Sundsvall och Härnösand, Högskolan i Gävle samt på Södertörns högskola. Affischeringen skedde i samarbete med Studentkårerna på de olika universitets- och högskoleorterna. Totalt anställdes 55 personer för resandeundersökningens genomförande. Veckan innan undersökningen fick personalen en grundläggande information och genomgång av projektet, räkningsformulär och enkäter. Samtidigt erhöll de även resebevis samt en skriftlig instruktion med beskrivning av metodiken, för att understryka vikten av att undersökningen genomfördes likadant av all personal. Under resanderäkningens genomförande var TFK-personal behjälplig över telefon om problem skulle uppstå. Metodiken i räkningen har gått ut på att dela ut enkäter och noggrant notera på ett särskilt räkningsformulär vilka enkätserier som delats ut mellan olika stationer. Resenärer som inte har velat svara på enkäten har noterats som bortfall. Det totala resandet består på så vis av utdelade enkäter adderat med bortfallet. Det finns även uppgift om barn som rest gratis, vilket har noterats av personalen. Detta har dock inte analyserats men kan tas fram om önskemål så finns. Undersökningspersonalen bar namnbricka under undersökningens genomförande där personens namn och TFK: s företagsnamn tydligt framgick. Namnet på undersökningen Enkätundersökning tågresor framgick också. Undersökningspersonalen uppmanades att vid arbetets början ta kontakt med tågvärden/tågmästaren för att komma överens med denne hur man bäst kunde arbeta. TFK:s erfarenhet från andra undersökningar har visat att det är viktigt att visa denna respekt för tågpersonalen samt att man är villig att arbeta på deras villkor, förutsatt att det inte äventyrar undersökningens genomförande. Det är därför viktigt att före undersökningens genomförande informera tågpersonalen om att undersökning kommer att äga rum. 4. Trafiksystemet Delsträckorna i trafiksystemet som undersöktes var följande: Relation Antal Järnvägsföretag Tågtyp avgångar/ vardag 2 Sundsvall-Östersund 13 Tågkompaniet Regionaltåg (lokdraget) Stockholm-Sundsvall- 16 SJ X 2 Härnösand Gävle-Sundsvall 14 X-trafik Regina Gävle-Ljusdal 2 X-trafik Regina Stockholm-Östersund- Storlien 6 SJ Intercitytåg (lokdraget) Stockholm-Gävle 12 SJ Regionaltåg (lokdraget) Ånge-Stockholm 2 Connex Nattåg Tabell 1 Trafiksystemet som undersökts. 2 Vissa av avgångarna avgår enbart vissa dagar 6

8 5. Resultat resanderäkning Nedan redovisas resultatet från resanderäkningen under veckans undersökning på respektive linje. Under de tre mätdagarna uppmättes antalet resenärer till totalt st. Om vi antar att onsdagens resande kan motsvara tisdag och torsdag motsvaras en normalvecka i mars av resande. I kapitlet nedan redovisas enbart resultatet från de tre mätdagarna i olika former, dvs. inte det uppräknade resandet. Relation Antal resande måndag onsdag fredag Sundsvall-Östersund, Regionaltåg Stockholm-Sundsvall-Härnösand, X Gävle-Sundsvall, X-tåg Gävle-Ljusdal, X-tåg Stockholm-Östersund-Storlien, Intercitytåg Stockholm-Gävle, Regionaltåg Ånge-Stockholm, Connex Summa mätdagar Totalt tre mätdagar Tabell 2 Resultat från resanderäkning. För varje sträcka redovisas följande i denna rapport: Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna Antal påstigande per station för genomsnittlig mätdag under undersökningsveckan Antal påstigna per tåg för genomsnittlig mätdag under undersökningsveckan. I en separat Excel-fil finns resultatet mer fint uppdelat, exempelvis: Antal påstigande per linje, station och dag Antal påstigande per linje, dag, station och tåg Antal påstigande för genomsnittlig mätdag på linje, dag, station och tåg I redovisningen nedan anges varje tåg med tågnummer. Först i varje kapitel återfinns därför en tabell med avgångstiderna från respektive utgångsstation för samtliga tågnummer. 7

9 5.1 Sundsvall-Östersund, Regionaltåg Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation 762 5:(mån)/6:14(ons, fre) Sundsvall Central :55(mån)/6:12 (ons, fre) Östersund Västra :47 Sundsvall Central :5 Östersund Västra :25 Sundsvall Central :45 Östersund Västra :52 Sundsvall Central :36 Östersund Västra :3 Sundsvall Central :32 Östersund Västra :45 Sundsvall Central (till Ånge) :32 Östersund Västra :17 Sundsvall Central (till Ånge) Tabell 3 Avgångstider längs sträckan Sundsvall-Östersund. Totalt antal påstigande under mätdagarna Sundsvall-Östersund Antal påstigande måndag onsdag fredag Tågnr Diagram 1 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Sundsvall-Östersund. Linjen domineras av veckopendlare Östersund Sundsvall Östersund avgår Sundsvall Central 16:3 (se även tabell 3 ovan). 8

10 Totalt antal påstigande under mätdagarna Östersund-Sundsvall Antal påstigande måndag onsdag fredag Tåg nr Diagram 2 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Östersund-Sundsvall. Här syns tydligt att resandet i topparna är lägre än i föregående figur, troligen då söndagen är den stora resedagen för veckopendlare. På fredagen är det troligen skolresorna som dominerar eftermiddagsresandet. Genomsnittlig mätdag Sundsvall-Östersund Antal påstigande Tågnr Diagram 3 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Östersund. 16:3-avgången från Sundsvall dominerar stort i riktningen mot Östersund. I den motsatta riktningen mot Sundsvall är resandet mer utspritt, men eftermiddagsavgången 16:32 från Östersund har en viss övervikt. 9

11 Genomsnittlig mätdag Östersund-Sundsvall Antal påstigande Tågnr Diagram 4 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Östersund-Sundsvall. De största stationerna på är Sundsvall, Östersund och Ånge. Diagram 5 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Östersund. 1

12 5.2 Stockholm-Sundsvall-Härnösand, X2 Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation 56 6:25 Stockholm Central 561 5:1 Sundsvall Central 563 5:23 Härnösand Central 564 8:25 Stockholm Central 567 8:11 Sundsvall Central 571 1:11 Sundsvall Central :25 Stockholm Central :11 Sundsvall Central :25 Stockholm Central 58 16:25 Stockholm Central :34 Stockholm Central :11 Sundsvall Central :25 Stockholm Central :11 Sundsvall Central 588 2:25 Stockholm Central Tabell 4 Avgångstider längs sträckan Stockholm-Sundsvall-Härnösand X2. Totalt antal påstigande under mätdagarna, X2 Stockholm-Sundsvall- Härnösand Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 6 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Sundsvall-Härnösand. För X2 på Ostkustbanan dominerar veckopendlandet, särskilt för tåg 582 med avgångstid 17:34 från Stockholm C. 11

13 Totalt antal påstigande under mätdagarna, X2 Härnösand- Sundsvall-Stockholm Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 7 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Härnösand-Sundsvall-Stockholm. Även norrut är det troligen veckopendlare som gör att den tidiga (5:1) avgången från Sundsvall dominerar måndagsresandet. Genomsnittlig mätdag X2 Stockholm - Sundsvall - Härnösand Antal påstigande Tågnr Diagram 8 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Stockholm-Sundsvall-Härnösand. Totalt sett är dock resandet högst mitt på dagen från Stockholm. Söderut är dock resandet högst på den första avgången från Sundsvall. 12

14 Genomsnittlig mätdag X2 Härnösand - Sundsvall - Stockholm Antal påstigande Tågnr Diagram 9 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Härnösand-Sundsvall-Stockholm. Genomsnitt mätdag X2 Stockholm - Sundsvall - Härnösand Antal påstigande Stockholm C+Arlanda C Uppsala C Gävle C Söderhamn Hudiksvall Sundsvalls C Härnösand Norrut Söderut Totalt Station Diagram 1 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Stockholm-Sundsvall-Härnösand. De största stationerna längs sträckan är Stockholm C, Gävle och Uppsala. Räknat som genomsnitt har Härnösand ett mycket litet resande på grund av de få avgångarna. Sett över de tre mätdagarna har i genomsnitt 6 personer klivit på X2 i Härnösand. 13

15 5.3 Gävle-Sundsvall, X-tåg Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation : Gnarp :15 Gävle Central :17 Hudiksvall :34 Gävle Central (till Hudiksvall) :24 Sundsvall Västra :3 Gävle Central :22 Sundsvall Västra :8 Gävle Central :46 Hudiksvall :4 Gävle Central (till Hudiksvall) :46 Sundsvall Västra :2 Gävle Central (till Gnarp) :31 Hudiksvall :16 Gävle Central (till Hudiksvall) Tabell 5 Avgångstider längs sträckan Gävle Sundsvall,. Totalt antal påstigande under mätdagarna, Gävle-Sundsvall 2 Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 11 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Sundsvall. På X-tågen längs Ostkustbanan är resandet mer jämnt utspritt över veckan. En viss övervikt för fredagen märks dock på avgångarna 14:4 (främst skolresande) och 16:2 från Gävle. Söderut domineras resandet av avgången 6: från Gnarp, särskilt i början på veckan. 14

16 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Sundsvall-Gävle 2 Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 12 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Sundsvall-Gävle. Genomsnittlig mätdag Gävle - Sundsvall Antal påstigande Tågnr Diagram 13 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Gävle-Sundsvall. 16:2-avgången från Gävle dominerar resandet. I den motsatta riktningen dominerar 6:- avgången från Gnarp resandet starkt, särskilt i veckans inledning (se även diagram 12 ovan). 15

17 Genomsnittlig mätdag Sundsvall - Gävle Antal påstigande Tågnr Diagram 14 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Sundsvall-Gävle. Genomsnitt mätdag Gävle - Sundsvall Antal påstigande Gävle Ljusne Söderhamn Iggesund Hudiksvall Gnarp Sundsvall C+Sundsvall V Norrut Söderut Totalt Station Diagram 15 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag, Gävle-Sundsvall. De största stationerna längs sträckan är Gävle, Hudiksvall och Söderhamn. 16

18 5.4 Gävle-Ljusdal, X-tåg Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation : Ljusdal :48 Gävle Central : Ljusdal :4 Gävle Central :6 Ljusdal :4 Gävle Central :9 Ljusdal :4 Gävle Central :9 Ljusdal :2 Gävle Central :5 Ljusdal :4 Gävle Central (till Bollnäs) :5 Ljusdal :22 Gävle Central :45 Bollnäs :22 Gävle Central :15 Ljusdal :35 Gävle Central :18 Ljusdal :15 Gävle Central Tabell 6 Avgångstider längs sträckan Gävle Ljusdal,. Totalt antal påstigande under mätdagarna, Gävle-Ljusdal Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 16 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Ljusdal. Här domineras resandet av tre avgångar; 8:4, 14:2 (troligen främst skolresande) samt 16:22 från Gävle. Fredagsresandet dominerar på de två sistnämnda avgångarna. Resandet är relativt jämnt utspritt i den motsatta riktningen, men en övervikt märks för 6:-avgången från Ljusdal. 17

19 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Ljusdal-Gävle Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 17 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Ljusdal-Gävle. Genomsnittlig mätdag Gävle - Ljusdal 25 Antal påstigande Tågnr Diagram 18 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Gävle-Ljusdal. Även totalt sett så dominerar 14:2- och 16:22-avgångarna resandet från Gävle. Med genomsnittlig mätdagsstatistik för sträckan Ljusdal-Gävle kan samma mönster skönjas som i diagram

20 Genomsnittlig mätdag Ljusdal - Gävle Antal påstigande Tågnr Diagram 19 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Ljusdal-Gävle. Genomsnitt Gävle - Ljusdal Antal påstigande Gävle Ockelbo Lingbo Holmsveden Kilafors Bollnäs Arbrå Vallsta Järvsö Ljusdal Norrut Söderut Totalt Station Diagram 2 Antal påstigande genomsnittlig mätdag per station, Gävle-Ljusdal. De största stationerna längs sträckan är Gävle, Bollnäs, Ljusdal och Ockelbo. 19

21 5.5 Stockholm-Östersund-Storlien, Intercitytåg Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation 8 7: Stockholm Central (till Duved) 81 6:57 Östersund Central 82 1:15 Stockholm Central 83 1:37 Storlien 84 16:27 Stockholm Central (till Östersund Central) 85 15:17 Duved Tabell 7 Avgångstider längs sträckan Stockholm-Storlien, SJ Intercitytåg. Totalt antal påstigande under mätdagarna, Stockholm-Östersund-Storlien Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 21 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Östersund-Storlien. Resandet är relativt jämnt utspritt över veckan, med något fler resor på fredagen. Troligen beror detta på få pendlare och snarare många fritidsresenärer på denna linje. Även söderut är resandet jämnt fördelat, se diagram nedan. 2

22 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Storlien-Östersund-Stockholm Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 22 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Storlien-Östersund-Stockholm. Genomsnittlig mätdag Stockholm-Östersund- Storlien Antal påstigande Tågnr Diagram 23 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Stockholm-Östersund-Storlien. Totalt sett så märks en svag övervikt för fredagsresandet norrut, medan onsdagen har en svag övervikt på resande söderut. 21

23 Genomsnittlig mätdag Storlien-Östersund- Stockholm Antal påstigande Tågnr Diagram 24 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag, Storlien-Östersund-Stockholm. Diagram 25 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag Stockholm-Östersund-Storlien. De största stationerna på linjen är Stockholm C, Arlanda, Uppsala, Östersund och Gävle. Resandesiffrorna för Stockholm C och Arlanda bör ses som en helhet, då många resande från Stockholm C räknades först efter Arlanda pga. många resenärer och då räknades som Arlanda-resenärer. 22

24 5.6 Stockholm-Gävle, Regionaltåg Tågnr Avgångstid från utgångsstation Utgångsstation 214 5:25 Stockholm Central 218 7:25 Stockholm Central 222 9:25 Stockholm Central 225 6:15 Gävle Central 227 7:53 Gävle Central 229 8:56 Gävle Central :25 Stockholm Central :25 Stockholm Central :56 Gävle Central :25 Stockholm Central :56 Gävle Central :35 Gävle Central Tabell 8 Avgångstider längs sträckan Stockholm Gävle, SJ regionaltåg. Totalt antal påstigande under mätdagarna, Stockholm-Gävle Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 26 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Stockholm-Gävle. Måndagsresandet mot Gävle tycks dominera. Jämförelser mellan avgångarna bör dock göras med viss försiktighet då inte samtliga resande mellan Stockholm C och Arlanda-Uppsala har räknats på alla tåg pga. många resenärer och trängselproblem. Detta har främst drabbat fredagens avgångar på eftermiddagen mot Uppsala-Gävle, vilket medfört att dessa avgångar har låga resandesiffror relativt sett. I den motsatta riktningen från Gävle tycks avgångarna 6:15 och 14:56 dominera resandet. 23

25 Totalt antal påstigande under mätdagarna Gävle- Stockholm Antal påstigande Tågnr måndag onsdag fredag Diagram 27 Totalt antal påstigande per tåg under mätdagarna, Gävle-Stockholm. Genomsnittlig mätdag Stockholm - Gävle 25 Antal påstigande Tågnr Diagram 28 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag Stockholm-Gävle. Resandet tycks vara relativt jämnt utspritt mellan tågen, förutom för 5:25-avgången från Stockholm C. I riktningen mot Stockholm kan samma mönster som i diagram 27 skönjas. 24

26 Genomsnittlig mätdag Gävle - Stockholm Antal påstigande Tågnr Diagram 29 Antal påstigande per tåg genomsnittlig mätdag Gävle-Stockholm. Genomsnitt mätdag Stockholm - Gävle 5 Antal påstigande Stockholm C Arlanda C Uppsala C Tierp Gävle Norrut Söderut Totalt Station Diagram 3 Antal påstigande per station genomsnittlig mätdag Stockholm-Gävle. Gävle, Uppsala och Stockholm C dominerar resandet längs sträckan. 25

27 5.7 Ånge-Stockholm, Connex nattåg Tågnr Avgångstid från Ånge resp. Utgångsstation Stockholm C 93 5:46 Ånge 94 17:57 Stockholm Central Tabell 9 Avgångstider längs sträckan Ånge-Stockholm, Connex nattåg. Totalt antal påstigande under mätdagarna, nattåg Stockholm-Ånge Antal påstigande måndag onsdag fredag Veckodag Diagram 31 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Stockholm-Ånge. En större utdelning av enkäter har skett på nattåget från Stockholm då påstigande mellan Stockholm-Ånge har räknats. I den motsatta riktningen har sålunda påstigande mellan Ånge- Stockholm tillfrågats och resandet är här inte lika stort eftersom de flesta resenärerna klivit på norr om Ånge. Skalan på de två diagrammen är av den förklaringen inte densamma. En viss övervikt kan märkas på fredagens resande norrut längs sträckan. Totalt antal påstigande under mätdagarna, nattåg Ånge-Stockholm Antal påstigande måndag onsdag fredag Veckodag Diagram 32 Totalt antal påstigande under mätdagarna, Ånge-Stockholm. 26

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 sammanställning av resultat Rapport 2005:15 Utgåva 1.0, 20 mars 2005 Dokumentinformation Titel Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 - sammanställning av resultat

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2004

Resvanor i Stockholms län 2004 Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Rapport 2005:25 Version 1.0 Dokumentinformation Titel Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Serie

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 besvarad av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd inom BOJ Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind och Ulla Graneli Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

LS 1102-0283. Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda

LS 1102-0283. Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda LS 1102-0283 Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda En kvalitativ undersökning bland resenärer i Stockholms och Uppsala län Juni 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund, syfte och metod...

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö. Svensk Kärnbränslehantering AB. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz.

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö. Svensk Kärnbränslehantering AB. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Svensk Kärnbränslehantering AB Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö Uppdragsnummer 2128028 Stockholm Sweco Infrastructure AB Anders Schweitz Linda Meurling 1 (35) Sweco Transport & Anläggning Gjörwellsgatan

Läs mer

IT i lärarutbildningen

IT i lärarutbildningen IT i lärarutbildningen attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004 Utförd av: Metamatrix Development & Consulting AB 2004-11-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod

Läs mer