KOMMUN MAGASINET. Nya jobb till Fränsta. I kommunens tjänst. Ungdomsbrandkåren lockar. Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUN MAGASINET. Nya jobb till Fränsta. I kommunens tjänst. Ungdomsbrandkåren lockar. Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr 1 2002"

Transkript

1 KOMMUN MAGASINET Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr Nya jobb till Fränsta I kommunens tjänst Ungdomsbrandkåren lockar

2 2 KOMMUNMAGASINET KOMMUNALRÅDET HAR ORDET Ångebo - Något man är så länge hjärtat klappar för Ånge. Den 31 januari var undertecknad till Stockholm och träffade några utflyttade Ångebor. Det var fantastiskt att känna att dessa utflyttare efter år kände så starkt för sin födelsekommun. Vår förhoppning är nu att försöka ordna ett adressregister med minst 1000 namn på andra fd Ångebor för att kunna gå ut med viktig information som när det händer något speciellt i kommunen, vilka resurser som finns idag på vår Utvecklingsenhet, lediga lokaler, skolans kvalité, trygg uppväxtmiljö och attraktivt boende. Ett resultat av mötet är att vi i Kommunmagasinet kommer att ha gästkrönikörer, f.d. Ångebor som ger sin syn på tillvaron eller berättar gamla minnen. Först ut är Nils Wennberg, reporter med förflutet på ÖP, Aftonbladet och TV4, numera på ett mindre mediaföretag som bl.a. gör SJ:s ombordtidning Kupé. Med all säkerhet så är det f.d. Ångebor som är den grupp som vi i första hand skall rikta oss till om vi skall marknadsföra vår kommun för ett kommande inflyttande. Detta tillsammans med att vi måste få fler i åldern år att stanna kvar eller snarast återvända är prioriterade områden om vi skall kunna minska befolkningsminskningen. Slutligen så kan vi konstatera att det nu sker en verkligt bra utveckling i Fränsta. My Travel söker personal, två nya Callcenter öppnar inom kort. Sten-Ove Anta förslag till IT- infrastrukturprogram som utarbetats av Utvecklingsenheten. I programmet prioriteras orter för utbyggnad av bredband i kommunen. ITinfrastrukturprogrammet är ett underlag för att få ta del av statsbidrag för bredbandsutbyggnad. Fattat beslut om avgifter för beviljande av transporttillstånd. Avgiften är 340 kr om ansökan kommer in minst 2 arbetsdagar före tillståndet behövs och 480 kr om ansökan kommer in så att kortare tid än två arbetsdagar finns för handläggning av ansökan. Godkänna överenskommelse mellan Ånge kommun och Integrationsverket om att ta emot flyktingar för kommunplacering efter att flyktingarna fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Överenskommelsen gäller flyktingar under åren Från och med 1 januari 2002 införa en tillsynsavgift på 800 kr per försäljningsställe och år för den som bedriver anmälningspliktig servering av, eller detaljhandel med öl. BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige har beslutat: (Kommunfullmäktigemöten i november och december 2001) Tillsyns- och prövningsavgifter enligt alkohollagen har omprövats av socialnämnden, bland annat efter en jämförelse av avgifterna med andra kommuner. Kommunfullmäktige beslutade att tillsynsavgifterna avseende omsättning av alkoholdrycker ska vara oförändrad. Prövningsavgift gällande nya ansökningar om serveringstillstånd fastställdes till kr. Socialnämnden kan, om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd arbetstid och övriga omständigheter, sätta ned avgift enligt denna taxa. Antagit reviderat alkohol och drogpolitiskt program för Ånge kommun. Utvärdering av programmet skall ske varje år och rapporteras till kommunfullmäktige. Revidering av programmet skall ske vart tredje år. Kommunfullmäktige har fastställt investeringsbudget för nämnderna Investeringarna uppgår till totalt tkr. Kommunfullmäktige har antagit Policy för synpunkts och kritikhantering och uppdragit till verksamhetsutvecklaren att successivt med början 2002 införa policyn i kommunens förvaltningar och helägda bolag. Kommunfullmäktige har efter översyn fastställt nya ägardirektiv för Ånge Fastighets- och Industri AB (ÅFA). Utvärdering av ägardirektiven skall ske efter ett år. Alla beslut från styrelser och nämnder finns på KONSUMENT RÅD Reparationsgarantier Sedan år 1991 har den som köper en elektrisk hushållsapparat erhållit en garanti på två år, så kallad trygghetsförsäkring utan självrisk. Den innebär att säljaren reparerar eller byter ut varan utan att köparen måste styrka att felet fanns vid leveransen (EHLgaranti). Det har nu visat sig att vissa säljare har slopat denna garanti efter årsskiftet. Anledningen till det är att EU-regler som innebär att säljaren alltid svarar för fel som visar sig inom sex månader, skulle ha trätt i kraft men är försenade. Dessa regler kommer tidigast att gälla från den 1 juli år. Att reparationsgarantin för elektriska hushållsapparater slopas innebär en klar försämring av köparnas rättigheter. Konsumentköplagen ger visserligen alltid konsumenten rätt att reklamera fel som visar sig de första två åren men köparen kan vara tvungen att bevisa att felet är ursprungligt. Därför är en garanti bättre för köparen. Konsumentråd får du hos: Samservice i Fränsta tel Kommunkontoret i Ånge tel Känner du utflyttade Ångebor? Vi ska skicka ett specialnummer av Kommunmagasinet inför sommaren till före detta ångebor. Magasinet ska innehålla intressanta reportage om livet i vardag och fest i Ånge kommun. Det finns mycket hos oss att se för besökaren och sommarens händelsekalender brukar vara fylld med roliga och intressanta evenemang. Allt detta tänker vi samla i ett specialnummer och förhoppningsvis ska vi se flera före detta ångebor hemma i sommar. Vi har en del adresser till personer som flyttat härifrån, men behöver flera. Det kan också vara sommarboende, återkommande besökare, personer som arbetar i Ånge men bor utanför kommunen. Fyll i namn och adress här i talongen och skicka den till: Ånge kommun Att Kristina Kamsten Ånge Du kan också skicka e-post till: Fyll då i samma punkter som på talongen. Vi kommer att lägga in adresserna i ett adressregister för att kunna skicka ut mer information i framtiden. Namn: _ Gatuadress: Postadress: E-post: _ Anknytning till Ånge kommun: (t ex före detta ångebo, sommarboende mm) Ånge kommun, Att Kristina Kamsten, Ånge

3 KOMMUNMAGASINET 3 NYA PÅ UTVECKLINGSENHETEN Anders Skogholm, Expansion AB intervjuade i februari platssökande. Efter intervjuerna konstaterade Anders att det var många väl kvalificerade sökande. Expansion AB expanderar i Fränsta Kundserviceföretaget Expansion AB planerar att under mars månad etablera sig på Åkervägen i Fränsta. Företaget har sedan tidigare enheter i Upplands Bro, Norberg, Hallsberg, Mariestad och Lycksele. Under januari har man tecknat ett kontrakt med Svenska Uppfinnareföreningen, vilket innebär att man behöver rekrytera ytterligare ett 40- tal telefonförsäljare. Tack vare arbetsförmedlingens nyligen genomförda utbildning av kommunikatörer finns goda förutsättningar för att tillgodose företagets personalbehov. Telab contact center AB ska marknadsföra och sälja bredbandsmoden för Telia e-bolaget. Contactcentret ska även tillhandahålla support, sköta order och avtalsregistrering och hantering av hårdvaror (modemen). All kompetens när det gäller Telias bredbandsmodem samlas på ett ställe. KUNSKAPSCENTRA Företaget bedömer att en expansion i Stavre inte är ANSTÄLLA I TVÅ ETAPPER Expansion AB kommer att i en första etapp att sysselsätta 8-10 personer och i en andra etapp lika många till. Den andra etappen är planerad att genomföras senare i år. Arbetet innebär att per telefon sälja sponsring, skolpaket mm åt Svenska Uppfinnareföreningen och medlemskap i Villaägarnas Riksförbund Företaget föredrar att ha flera mindre arbetsplatser på olika mindre orter i stället för en Ett contact center till i Fränsta möjlig, dels på grund av utrymmesbrist, men också för att det är svårt att få tag i mera personal där. Callcenterkunnandet i Ånge kommun är bra och det bidrog till att företaget valde att etablera sig i Fränsta. Avståndet mellan Fränsta och Stavre är så pass litet att man vid behov kan samutnyttja personal. Avståndet till Sundsvall är inte mer än 65 km och då finns det också möjligheter att rekrytera arbetskraft där. stor enhet. Bemanningen på företagets arbetsplatser är anställda, vilket är en gruppstorlek som visat sig fungera bra för de uppdrag som ska genomföras. - För varje grupp finns en coach, vars viktigaste uppgift är att inspirera övriga i gruppen säger Anders Skogholm, som är praktiskt ansvarig för företagets etablering i Fränsta. Telab Försäljning AB etablerar ett nytt callcenter, Telab Contact Center i Fränsta. Telab Försäljning AB finns redan i grannkommunen Bräcke med ett callcenter i Stavre. Etableringen i Ånge känns naturlig för ägaren Håkan Sjölander, uppvuxen och delvis boende i Lillmörtsjön. NYANSTÄLLNINGAR Företaget kommer att hålla till i gamla kommunhuset i Fränsta och beräknar att man behöver anställa 20 personer till en början. Personalen kommer att utbildas både i Stavre och Fränsta och verksamheten beräknas komma igång i början av mars. Ny Flyktingssamordnare Sofia Göransson från Östersund är ny flyktingsamordnare vid Utvecklingsenheten. Sofia är nyutbildad från en internationell och interkulturell socionomutbildning vid Mitthögskolan. Med sig har hon också andra arbetserfarenheter från tidigare områden. Bland annat start av en förskola i Rinkeby och en kort anställning hos Migrationsverket. Under utbildningen jobbade hon för SIDA i Bosnien under ca 6 månader. Charlotta är uppvuxen i Ovansjö utanför Ånge och återvänder nu till hemtrakterna efter ett antal år runtom i landet. Hon är utbildad jägmästare och den senaste arbetsplatsen var hos Södra skogsägarna i Växjö där hon bl a jobbade med projektledning och logistik. - Jag har jobbat några veckor nu och arbetet med nyföretagande känns spännande och viktigt, säger Charlotta. Ånge kommun har ingått ett avtal med Statens integrationsverk om att ta emot st kommunplacerade flyktingar per år under Min tjänst är helt ny och jag kommer att bygga upp verksamheten och skapa kontakter mellan de kommunplacerade flyktingarna och samhället, berättar Sofia. TVÅÅRSPLAN Under 2 år är kommunplacerade flyktingar garanterade en introduktion med bland annat svenska för invandrare (SFI) och praktik för att komma in i samhället på ett bra sätt. Sofia är anställd under den tid avtalet med integrationsverktet gäller. Förhoppningen från kommunens sida är att många av de kommunplacerade flyktingarna ska trivas och stanna kvar i kommunen. Ny projektledare för Nyföretagande Charlotta Kristow, projektledare för EUprojektet Nyföretagande hos Utvecklingsenheten sedan 1 februari. Charlotta Kristow.

4 Det är m 4 KOMMUNMAGASINET Ånge kommun är den största arbetsgivren i komm många i den nuvarande arbetsstyrkan går i pensio inom skola och förskola. Mediaelever, (MP3) från B Namn: Sara Danielsson Ålder: 23 år Arbetsplats: Alby skola Yrke/titel: Grundskolelärare - Planerar, genomför och planerar pedagogiskt arbete. Namn : Stig Grip Ålder : 43 Arbetsplats : Inom det sociala Yrke/Titel : Fältassistent Vad är det bästa med jobbet? - Att det är flexibelt och att ingen dag ser ut som den andra. Alexandra Backlund och Cecilia Andersson tränar släckning. - Förebyggande arbete bland ungdomar. Ungdomsbrandkåren Vad är det bästa med jobbet? - Att jobba med ungdomar för de är ständigt föränderliga. lockar många Robert Näslund är både deltidsbrandman hos räddningstjänsten och fritidsledare på Corner i Ånge. I början av året startade han ungdomsbrandkåren i Ånge. - Idén till en ungdomsbrandkår fick jag när jag fick mycket frågor från ungdomarna på Corner om mitt jobb som deltidsbrandman, berättar Robert. Han jobbar heltid som fritidsledare på ungdomsgården, men som alla andra deltidsbrandmän kan han åka ifrån sitt jobb när han kallas in till räddningstjänsten vid larm. Ungdomarnas intresse fick honom att fundera på om det kunde gå att ta vara på intresset på något sätt. Robert fick reda på att det finns ungdomsbrandkårer på andra håll i landet och drog själv igång en i Ånge. Ungdomsbrandkåren är ett samarbete mellan Räddningstjänsten och ungdomsgården Corner. 12 FICK PLATS Ungdomsbrandkåren vänder sig till ungdomar mellan 13 och 18 år. Över 30 ungdomar anmälde att de ville vara med. I den första omgången som startade efter julen fick 12 plats. Platserna lottades bland de intresserade och fördelades lika mellan tjejer och killar. Ungdomsbrandkåren lär sig om risker som finns i vårt samhälle, bränder, olyckor, sjukdomsfall, regelöverträdelser och vad konsekvenserna av det kan bli. Ungdomarna deltar inte i räddningsinsatser, men de kan med hjälp av sina kunskaper bidra till att förebygga och minimera skador till följd av bränder och andra olyckor i samhället och på de platser de finns. I schemat finns olika moment som rör bränder, släckning, förebyggande brandskydd, men också livräddning och sjukvårdsutbildning. FRAMTIDA BRANDMÄN Ungdomsbrandkåren ger en inblick i vad brandmannayrket är och kanske finns det bland ungdomarna några framtida brandmän och kvinnor. Samtidigt erbjuder den intresserade ungdomar en meningsfull sysselsättning på fritiden. Ungdomsbrandkårerna runt om i landet finns samlade i Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer. Förbundet arrangerar bland annat läger och till sommaren hoppas Robert att ungdomsbrandkåren i Ånge kan delta i Ungdomsbrandmannalägret 2002 på Öland. Namn : Leif Bykvist Ålder : 48 Arbetsplats : Vatten och Avloppsverket Yrke/Titel : Maskinist - Ser till att det finns rent vatten och renar avlopp. Vad är det bästa med jobbet? - Att det är omväxlande och fritt under ansvar. Namn: Sten Ove Danielsson Ålder: 47 år Arbetsplats: Kommunhuset Yrke/titel: Kommunalråd - Jag leder den politiska verksamheten på kommunen. Jag är ordförande i kommunstyrelsen som ansvarar för övergripande frågor. - Ingen dag är den andra lik, olika uppdrag hela tiden. Det blir aldrig tråkigt. Namn: Anny Bergsten Ålder: 19 Yrke/titel:

5 KOMMUNMAGASINET 5 ycket som är bra unen med ca anställda. Under de närmaste åren kommer kommunen att behöva anställa många på grund av att n inom kommunorganisationen. Inom Vård och omsorg arbetar ungefär 500 av de kommunanställda och ca 400 arbetar obergsskolan har träffat några av dem. Projektinformatör - Jag ansvarar för ett projekt som heter Ung Företagsamhet i skolan, delvis inom gymnasiet, delvis inom grundskolan. Arbetsplats: Räddningstjänsten i Fränsta Yrke: Brandman - Det är mycket varierande. Allt ifrån rökdykning till sanering. tet mellan kommunens skolor. - Det är intressant. tycker jag är väldigt fint. - Att få jobba med kreativa ungdomar. Namn: Kjell Grip Ålder: 44 s gymnasium Yrke: Lärare - Jag undervisar i svenska, geografi och samhälle. - Att jobba med ungdomar och att det är omväxlande och utmanande. En skola är en varierande arbetsplats, det är inte bara lektioner utan även mycket förberedande. Men det är svårt också, man önskar alltid att man nådde ett bättre resultat och kunde motivera ungdomarna mer. Namn: Kjell-Göran Thornberg Ålder: 27 år - Att få hjälpa människor och den goda sammanhållningen i gruppen. Namn: Håkan Flygare Ålder: 46 Yrke: Studievägledare - Mitt jobb är att vägleda, informera och utbilda. Jag är som ett bollplank mellan lärare och elever. - Jag träffar mycket människor. Det är aldrig enformigt. Namn: Pelle Strandell Ålder: 44 Yrke: Nätverkstekniker - Jag jobbar med skoldatanä- Namn: Patrik Holmberg Ålder: 18 Arbetsplats: Fränsta badoch sporthall Yrke: Badvakt - Jag bevakar de som badar så att det inte händer några olyckor. - Jag har bra arbetskamrater. Namn: Linda Wallinder Ålder: 19 år Arbetsplats: Spångbrogården Yrke: Vårdbiträde - Jag servar de gamla, gör deras liv behagligt. Ger dem den hjälp som de behöver, duschning, tvättning, påklädning - Det är jättemycket som är bra. Kontakten med de äldre, de är mycket trevliga människor. Sen själva servicehuset Namn: Stefan Henriksson Ålder: 37 Yrke: Vaktmästare - Jag servar skolan och personalen. Vad är det bästa med jobbet? - Det är fritt, jag bestämmer själv hur jag ska lägga upp det. Namn: Rose-Marie Bergström Ålder: 37 i Ånge Yrke: Lokalvårdare - Ja, jag städar och dammar och putsar i skolan. - Jag har bra arbetskamrater, det är en viktig del. Sen är det ett fritt jobb och man får bestämma mycket själv. Namn: Linda Neuman Ålder: 23 Arbetsplats: Björkbackaskolan Yrke/titel: Fritidspedagog - Jag hjälper till i klasser och på jobbar på fritids. -Att få arbeta med barn. Namn: Kjell Åke Deldén Ålder: 42 år Arbetsplats: Centralbiblioteket Ånge Yrke/titel: Biblioteksansvarig, samt bibliotekarie - Som biblioteksansvarig för kommunens bibliotek ansvarar jag för budget och personal. Som bibliotekarie sköter jag bland annat sökning i databaser, informationssökning, katalogisering av mediabestånd, och lån av böcker från andra bibliotek. Vad är det bästa med ditt jobb? - Kontakten med människor. Det är ett kreativt jobb. Så är det roligt att försöka stimulera läsandet över huvud taget, och att komma på sätt att nå ut till folk. Text och foto: Bobergsskolan MP3

6 6 KOMMUNMAGASINET Ånge kommuns bokslut är nästan klart Ånge kommuns bokslut är nästan klart. Här får ni en lägesrapport. Under 2001 sålde kommunen sin andel i två elbolag. Försäljningen gav 132 mkr, som nu skall låsas i långsiktiga statspapper. Avsikten är att pengarna skall ligga säkrade och ge dubbelt så hög avkastning som tidigare. ANVÄNDNING AV REAVINSTEN Försäljningen gav en bokföringsmässigas reavinst på 121 mkr, som delvis har använts till att sanera ÅFA:s industri- och verksamhetsfastigheter. ÅFA har inte kunnat betala räntor på lån till kommunen. Därför skriver kommunen av ett kommunalt lån och räntor på sammanlagt 88 miljoner kronor. Nedskrivningen är bara bokföringsmässig och påverkar inte kommunens pengar utan minskar bara reavinsten. Kvarvarande del av reavinsten på 33 mkr kom väl till pass eftersom satsningen på skolverksamheten blev dyrare än befarat. Marknadsanpassade löner, investeringar i gymnasiet, ändrade bidrag i Komvux, ökad barnomsorg och fler gymnasieelever som flyttar till andra kommuner innebar att Humanistiska nämnden överskred budgeten med 12 mkr. BUDGET I BALANS Vi kan ändå lova att året 2001 lämnar ett överskott på drygt 20 mkr. Detta tillsammans med att Ånge kommun har en budget för i balans gör oss lite speciella i länet. En enkel sammanställning för tiden ger översikt över problem och möjligheter (se tabellen längs ner). Men framtiden gör oss oroliga av flera orsaker: Planerat överskott 2002 är ganska litet, bara 4,9 mkr. Humanistiska nämnden varnar för överskridanden som överstiger överskottet Befolkningsutvecklingen oroar. Personalförsörjningen kommer att bli en knäckfråga inom alla sektorer. Politiskt arbetar Ånge kommun för att: Bli en bättre arbetsgivare. Genom ökad friskvård minska sjukskrivningarna. Bli effektivare genom att förbättra ledningsorgani sationen. Kommunstyrelsen inser att åtgärder måste vidtas för att: Förbättra arbetsmiljön. Ökad sysselsättningsgrad bland deltidsanställda. Minskad tung arbetstid. Förstärkt arbetsledning. Av nämnda anledningar är det oerhört viktigt att vi håller i budgeten 2002 och granskar varje inköp eller beställning. Reformerna måste ju rymmas i en balanserad budget. Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Frank Sällström, ekonomichef Ånge kommun Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget (Mkr) Verksamheternas nettokostnad -396,7-411,2-437,3-442,3-453,8-466,3 Skatter och finansiella intäkter 395,7 418,4 426,5 447,2 464,5 479,3 Reavinst 121,2 Sanering ÅFA -86,6-87,9 Resultat -87,6 7,2 22,5 4,9 10,7 13,0 Borta bra men hemma bäst tycker Nils Wennberg, stockholmare och före detta ångebo. Nils är journalist i Stockholm sedan många år. Han är först ut i en serie i Kommunmagasinet där utflyttade ångebor skriver om sina tankar om Ånge. Hej ångebor! Ångebor förresten, visst känns det väl lite trist. Jag vet, det finns ju ingenting å jö Men nu ska jag avslöja en hemlighet. Det finns ingenting å jö här i Stockholm heller. Jo, jag vet, vi har ju teatrar, nöjesliv, kändisar mm. (En hel del av de senare har jag jobbat med och jag ska avslöja en hemlighet till: Många är jäkligt oglamorösa när inte kameran är på eller publiken tittar. Dom är som ångebor är mest: En del är skitstövlar, en del är trevliga. En del tror att dom är nåt, andra är det utan att göra nån stor sak av det.) Men som sagt, det finns ingenting å jö här heller. För inte springer vi storstadsföräldrar på teater eller krogen och vi hinner knappt med att se en film per år. STRESS, STRESS, STRESS Men springer, det gör vi. Till dagis, till t-banan, till möten. Vi springer så in i h-e. Och åker. För det är ju så här i den här stan att jobbet ligger i en ände, hemmet i den annan och vänner och bekanta bor i en tredje. Den enda gången vi kan pusta ut är när det är stopp i t-banan eller propp i trafiken. Och det är det nästan jämt när jag tänker efter. Det är en ouppnåelig dröm att kunna ta sparken eller en fem minuters promenad över till kompisarna för att fika eller ta en grogg (fast vi kallar det drink, antagligen för att det inte låter så fyllaktigt). När jag har gnällt så här långt undrar ni naturligtvis varför folk är så jäkla dumma att de bor här. Ja, för inflyttade bonnläppar brukar svaret bli jobbet. Men vad det gäller infödingarna kan jag avslöja ännu en hemlighet: De är precis likadana som många av er ångebor. De vill inte flytta. Det är alltså ingen skillnad. Fast stockholmarna tror det. Skulle aldrig kunna tänka sig att bo i nån liten ort ute i landet - så instängt och trångt. Jag vet, för såsom varande båda delar, det vill säga både bonnläpp och stockholmare (har delat mitt drygt femtioåriga liv - som började i Ånge - fifty-fifty mellan landsortsoch huvudstadsliv) är jag nämligen självutnämnd expert. Och mina kvasivetenskapliga studier har gett följande resultat: Egentligen vill de flesta bo kvar på födelseorten, flyttar bara motvilligt därifrån och tar första bästa chans att återvända. För bonnläppen är Stockholm Stockholm, det är väl ingen skillnad var man bor i stan. Och för stockholmaren är det ingen skillnad på Ånge eller Mellerud eller vilken annan håla som helst. SAMMA FÖRDOMAR Men visst är det skillnad. I Stockholm är det bara vi inflyttade som drar stan över en kam. Infödingarna resonerar så här: Jag kan inte tänka mig att bo någon annan stans än i Västerort! Åh, vad jag längtar hem till Söder När jag får barn ska de få växa upp i Täby som jag jorde! Fattar ni nu? Byt ut Västerort mot Ånge, Söder mot Mellerud och Täby mot vilken annan håla som helst så ser ni sammanhanget. Hemma är hemma oavsett var man är född och uppväxt. Jamen, invänder stockholmarna, det är ju ändå skillnad. Och så kommer det där med nöjes- och kulturutbudet igen. Men dom kommer aldrig längre än till La Bamba i förorten - bara med den skillnaden att här nere heter La Bamba Galjonen eller Kvarterspuben eller Pizzeria Stugan. Och där sitter de kosmopolitiska stockholmarna och trängs med de törstiga grabbarna som alltid suttit där och som nu börjar bli runt 50. Visst känns väl det också bekant? Fast det finns ju undantag. Det finns ju de som flyttar hit från den lilla landsortshålan för att alla känner igen en och vet vad man gör; man kan aldrig vara anonym. Och så kommer de till Stockholm och gör allt för att bli kändis Så Ångebor, sträck på er och var stolta över er kommun. Ni har allt det vi saknar och längtar efter över fredagspilsnern på Galjonen: billigt boende, närhet till samhällsfunktioner, natur och bekanta. Och packar bilen ihop när kassan är tom så har ni ju alltid möjlighet att kritsa reparationen tills löningen kommer. Här nere får vi fan tamme pröjsa direkt, töja på plastkortskrediten eller låta bilen stå. Nils Wennberg (som då och då längtar hem) Nils Wennberg Stockholm är först ut bland utflyttade som skriver om Ånge.

7 KOMMUNMAGASINET 7 MOUS- certifierad specialist Uppdragsutbildningen i Ånge förlagd på Ångströmsenheten certifierar kursdeltagare inom ECDL, det europeiska datakörkortet, men introducerade under hösten ett nytt certifieringsområde, MOUS (Microsoft Office User Specialist). - MOUS ser vi som ett naturligt steg för den som vill göra en certifiering på sina datakunskaper, säjer Pelle Haraldsson på Uppdragsutbildningen i Ånge. I flera år har vi certifierat datakörkortstagare, ECDL, och legat i toppen på listan i Sverige när det gäller utförda test och nu hoppas vi att MOUS ska få samma effekt. Certifieringen av MOUS är ett bra bevis på att du har mycket goda kunskaper i de allmänt spridda datorprogrammen i världen, nämligen Microsoft Office-programmen. Det är därför inte lika lätt att certifiera sig som ECDL eftersom att MOUS använder sig av Performer frågor dvs. du får uppgifter att göra i den verkliga datormiljön. - Om du har en certifiering från Microsoft så kan du vara säker på att väger tungt i din meritlista och kan vara avgörande när du söker arbete med datainriktning, fortsätter Pelle Haraldsson. Vid frågor om MOUS ring Pelle Haraldsson eller Håkan Strandell , Ångströmsenheten. BYGG- & MILJÖ KONTORET MILJÖRUTAN INFORMERAR Vill du själv trampa i skiten? Ta med en plastpåse när du rastar hunden. Det är så lite besvär att plocka upp efter hunden och det gör så många glada. Att bara sparka snö över högarna hjälper föga. Våra barn uppskattar att kunna leka i parker och på grönområden och de som sköter områdena slipper olägenheter i sitt arbete. Lästips från bibilioteket Ånge Enligt lokala ordningsföreskrifter för Ånge kommun ska föroreningar efter hund plockas upp inom centrala områden i kommunen samt i motionsspår. Den som bryter mot detta kan dömas till böter. Hundlatriner finns i Ånge, Alby, Fränsta. Använd dem! FILOSOFINS TRÖST AV ALAIN DE BOTTON När kroppen är sjuk uppsöker vi läkare. När vi mår dåligt i själen är det filosofin som kan ge oss tröst och vägledning. Alain de Botton lyfter på ett lättillgängligt och underhållande sätt fram just denna sida av filosofin. Filosofi kan vara spännande, tilltalande och förståeligt. Den sätter oss i kontakt med tänkare mer än 2000 år tillbaka i tiden och det fantastiska är att vi kan känna igen oss i deras tankar. Vem vill inte få tröst när man känner sig impopulär, fattig eller sviken i kärlek? I Filosofins tröst ledsagas vi av Alain de Botton och bekantar oss med Platon, Epikuros, Seneca, Montaigne, Schopenhauer och Nietzsche. Det är märkvärdigt vad mycket vi har gemensamt och hur lätt det känns att bli bekant med dessa filosofins giganter. Maria Deldén UNDERDOG AV TORBJÖRN FLYGT En roman som med värme och humor skildrar generationen som växte upp med fluortanter och proggiga lärarvikarier men också en roman om sorgen över det förlorade folkhemmet och med det sorgen över att förlora drömmen om en bättre framtid. Allt skildrat med ett samhälleligt underifrån perspektiv med ensamstående strumpfabriksarbetaren Bodil Kraft med barn i centrum av händelserna. Förra årets Augustprisvinnare i romanklassen. Väl värd sitt pris FÖR BARN OCH UNGDOM: ROBIN MED HUVAN AV JOHANNA NILSSON En fantastisk saga om Sebastian som möter Robin /Rebecka en dag när han är ute i skogen. Båda barnen har sargade själar och svåra relationer till sina föräldrar. I Robins sällskap upptäcker Sebastian att skogen är full av sällsamma varelser som på olika vis hjälper Robin att hålla sig undan från sin far, Fågelgubben. Varsamt rullas en familjetragedi upp. Mamman och brodern har båda omkommit i en drunkningsolycka och Rebecka/Robin lägger skulden på sin far. En stark och spännande berättelse om hur vänskap och fantasi kan bli en väg ut ur utanförskap och sorg. SÅPA AV MATS WAHL Man kanske är med i världens största såpa fast man inte vet om det, nickade Kino. Nån elak jävel har gett en en taskig roll. Med känsla, inlevelse och dramatik berättas här en historia om hur några unga killars liv förvandlas till en såpa. Historien är uppbyggd på ett modernt Romeo-Julia motiv där kärleken utsätts för stora påfrestningar. Det handlar om vardagen med familj, skola, kompisar men också om det som vi inte alltid låter komma upp till ytan. Utsatthet, ensamhet, vuxnas svek, klasskillnader men också om kamratskap. En ny bok av författaren till böcker som exempelvis Vinterviken. Kjellåke Deldén Ånge Folkbibliotek Hemsida: Djurskyddsinspektörens besök kostar 600 kr. Avgift - djurskydd Våren 1999 tog kommunfullmäktige beslut om djurskyddsavgifter. Det innebär att varje besök av djurskyddsinspektören kostar 600 kronor. I denna summa ingår administrationsarbete före och efter inspektionen, resekostnader mm. Finns anledning till återbesök debiteras timavgift 600 kr/tim. Avgiften gäller för tillsyn av hästar, nötkreatur, får och getter, kennlar, zoobutiker mm.

8 KOMMUNMAGASINET HÄNDELSEKALENDERN VÅREN 2002 MARS 6/3 Sportlovskul på islandshäst kl 11:00-14:00 Islandshästtur för dig under 12 år, hästpyssel i stallet, eldar och fikar utomhus. Anmälan tel: , Arrangör: Hussborgs islandshästar Plats: Hussborgs Islandshästar i 7/3 Sportlovsridning på islandshäst kl 11:00-14:00 Uteritt på islandshäst för dig som är 12 år eller äldre och kan rida. Du får en egen häst att borsta, sadla och göra iordning. Sedan rider vi ut på en tur, stannar och fikar eller grillar korv. Anmälan tel: , Arrangör: Hussborgs islandshästar Plats: Hussborgs Islandshästar i 11/3-21/3 Utställning Energirådgivaren Håkan Gode ordnar en utställning med barnteckningar under vecka Det handlar om en teckningstävling i länet med motiv från energiområdet. Arrangör: Ånge Folkbibliotek Plats: Biblioteket, Centralhuset, Ånge 11/3-31/3 Utställning i Reservatet Maria Blomberg från Hjältanstorp ställer ut. Olja. Öppet alla dagar. 11/3 Teater Riksteatern ger föreställningen Jubilarerna. Kent Malte. Arrangör: Teaterföreningen Ånge Plats: FH/Forum Jazzkväll på Träporten kl 19:00 DICK NILSSON med SWE- DISH JAZZ STARS. En för oss okänd sångartist som efter i kväll kommer att finnas i allas minnen. Arrangör: Jazzklubben Slipers Plats: Borgsjö 15/3-13/4 Utställning Ulf Hedin, olja. Arrangör: Ånge Konstförening Plats: Biblioteket, Centralhuset, Ånge 17/3 Öppet Hus i Byberget Öppet Hus med bl.a tidningsurklipp. Servering. Arrangör: Kulturgruppen, Byberget Plats: Folkets Hus, Byberget Årsstämma Kraftsamling Fränsta kl 19:00 Stämman beräknas ta ca 45 min. Efter stämman kan de som önskar äta en bit. Arrangör: Kraftsamling Fränsta Plats: Bykrogen. Fränsta Teater Riksteatern ger Stenar i fickan Arrangör: Teaterföreningen Ånge Plats: Medborgarhuset, Ånge Föreläsning: Ryggbesvär och rehabilitering., APRIL 2-21/4 Utställning i Reservatet Stefan Törn och Monica Hämberg från Strömsund ställer ut emalj, grafik och måleri. Öppet alla dagar. 3/4 Föreläsning: Quantum Xrroid diagnostisering- & behandlingsdemonstration., 6/4 Naggen-Nappet Naggen-Nappet firar 10-års jubileum. Västernorrlands största angeldonstävling. Arrangör: Vildmarksbyn Naggen Plats: Lomsjön, Naggen 10/4 Föreläsning: Orsak & behandling för oro, ångest, depression & andra psykiska besvär. behandlingscenter, 11/4 Teater kl 09:30-12:00 Tre föreställningar av Hassela teaterns föreställning : Don t forget to kiss your mother goodbye. Medverkande; Ca 20-talet ungdomar från Hassela kollektivet Gotland som spelar sig själva under sin missbrukstid. Prel. tider för föreställningarna är: 09:30-12:00, 13:30-16:00, 18:30-21:00. Alla Ånges högstadieelever blir bjudna. Arrangör: Föräldraföreningen mot narkotika Plats: Medborgarhuset, Ånge 17/4 Föreläsning: Dietens betydelse för din hälsa (inkl. vegetarisk & vegan mat), 19/4 Jazzkväll på Träporten kl 18:00 Kjell Öhman och Storsjökvartetten. Kom i tid! Detta blir en femetta. Arrangör: Jazzklubben Slipers Plats: Borgsjö 22/4-11/5 Utställning i Reservatet Fotoutställning av Leif Milling. Öppet alla dagar. 30/4 Majbrasa med fyrverkeri. Arrangör: Kraftsamling Fränsta Plats: Fränsta MAJ 4/5 Pistvakt Underhållning i Ånge Ishall. Arrangör: Hotell Mittlandia AB Plats: Ånge Ishall 8/5 Föreläsning: Näringsbrist - olika sjukdomar & besvär., 12/5-30/5 Utställning i Reservatet Karin Zetterlund från Härnösand ställer ut keramik. Öppet alla dagar. 15/5 Föreläsning: Farliga kemikalier i min vardag t.ex. tandkräm, mat, deodorant, schampo., 22/5 Föreläsning: Ska jag vaccinera mitt barn? Skaderisker - historik., 24/5 Kulturnatt Underhållning, musik, dans, föreläsningar samt många andra aktiviteter Arrangör: Ånge kommun Plats: Ånge centrum 1/6 Träslaget Stor brännbollsturnering i centrala Ånge. Plats: Ånge 3/6-23/6 Utställning i Reservatet 13:00-16:00 Leif Korsman från Sveg ställer ut akvareller, öppet alla dagar BIO Folkets Hus Ånge har bio tisdagar och söndagar (vanligtvis) Folkets Hus har bio fredagar och söndagar (vanligtvis) Se aktuellt program i Ljunganbladet. Låt många veta om vad som händer! Ni som är arrangörer kommer väl ihåg att meddela era arrangemang till Ånge naturum & turistbyrå så att de kommer med i kommunens händelsekalender på hemsidan. Meddela era sommararrangemang så fort ni är klara med planeringen. Ring , eller registrera dem själva via hemsidans händelsekalender på Kommunmagasinet innehåller alltid händelsekalender och kommer ut 4 ggr/år. Ånge kommuns informationstidning för medborgarna i Ånge kommun. ADRESS Ånge kommun Ånge E-POST FAX ANSVARIG UTGIVARE Göran Fjellström REDAKTÖR Kristina Kamsten Tel TEXT Kristina Kamsten Gunilla Mellgren FOTO Mikael Berggren Kristina Kamsten Robert Näslund Leif Milling GRAFISK FORMGIVNING Idé & Reklam Tel TRYCK Dala Demokraten Tel

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

5 Maj i Säveskolans Aula

5 Maj i Säveskolans Aula 5 Maj i Säveskolans Aula Hjärtligt välkomna till årets upplaga av Underbara Ungdomar Evenemanget riktar sig i år till eleverna i åk 8 på högstadiet och eleverna i åk 1 på gymnasiet samt till alla föräldrar

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs! Vi vill att du som är vuxen och har ett funktionshinder ska kunna arbeta i stall och gårdar. Det är en meningsfull dagligverksamhet. Du får en viktig arbetsplats i samhället, som säkert får dig att växa

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Polishuset, kl 13.00-14.35 Beslutande iga delt Övriga deltagande Ann-Christine Myrgren, t.f. ordförande Marita Skog, kommunchef Göran Albertsson, Härnösandshus Mats

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE?

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? ENERGI- INGENJÖR? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? UNDER- SKÖTERSKA? EN VÄGLEDNING TILL JOBB INOM SÖDERHAMNS KOMMUN WWW.SODERHAMN.SE/YRKESKOMPASSEN EN ARBETSGIVARE HUNDRATALS YRKEN Att jobba i en

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson Arbetsmaterial till God död jul Skriven av: Inger Frimansson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken God död jul. Det ska vara ett stöd för er som läser tillsammans i en grupp, studiecirkel eller

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 20 december 2004 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Plats och tid Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Anne-Marie Johansson, repr för

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Från tunnelbana till fåtölj

Från tunnelbana till fåtölj Bakgrund När du läser den här boken får du lära dig nya ord och det blir lättare att prata med andra. Du kan läsa tillsammans med andra i en grupp och ni samarbetar och talar om vad ni tycker. Det här

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Nytt från fullmäktige

Nytt från fullmäktige Förord signerat Helena Stenberg Heta potatisar ska vi väl inte servera i vår måltidsverksamhet. Men varma och goda ska dom vara. Matens kvalitet, olika rätter, personalens situation och hur mycket extra

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12. Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.00 Ärenden Justering 30 Information från

Läs mer

År: 9. Ämne: svenska. Kunskapskrav: E. Uppgift. Att skriva en debattartikel. Elevexempel Svar på tal

År: 9. Ämne: svenska. Kunskapskrav: E. Uppgift. Att skriva en debattartikel. Elevexempel Svar på tal Ämne: svenska Uppgift År: 9 Att skriva en debattartikel Kunskapskrav: E Elevexempel Svar på tal Jag har läst Linda Skugges inlägg i Aftonbladet där hon säger att nutidens generation av ungdomar är lata.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer