KOMMUN MAGASINET. Nya jobb till Fränsta. I kommunens tjänst. Ungdomsbrandkåren lockar. Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUN MAGASINET. Nya jobb till Fränsta. I kommunens tjänst. Ungdomsbrandkåren lockar. Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr 1 2002"

Transkript

1 KOMMUN MAGASINET Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr Nya jobb till Fränsta I kommunens tjänst Ungdomsbrandkåren lockar

2 2 KOMMUNMAGASINET KOMMUNALRÅDET HAR ORDET Ångebo - Något man är så länge hjärtat klappar för Ånge. Den 31 januari var undertecknad till Stockholm och träffade några utflyttade Ångebor. Det var fantastiskt att känna att dessa utflyttare efter år kände så starkt för sin födelsekommun. Vår förhoppning är nu att försöka ordna ett adressregister med minst 1000 namn på andra fd Ångebor för att kunna gå ut med viktig information som när det händer något speciellt i kommunen, vilka resurser som finns idag på vår Utvecklingsenhet, lediga lokaler, skolans kvalité, trygg uppväxtmiljö och attraktivt boende. Ett resultat av mötet är att vi i Kommunmagasinet kommer att ha gästkrönikörer, f.d. Ångebor som ger sin syn på tillvaron eller berättar gamla minnen. Först ut är Nils Wennberg, reporter med förflutet på ÖP, Aftonbladet och TV4, numera på ett mindre mediaföretag som bl.a. gör SJ:s ombordtidning Kupé. Med all säkerhet så är det f.d. Ångebor som är den grupp som vi i första hand skall rikta oss till om vi skall marknadsföra vår kommun för ett kommande inflyttande. Detta tillsammans med att vi måste få fler i åldern år att stanna kvar eller snarast återvända är prioriterade områden om vi skall kunna minska befolkningsminskningen. Slutligen så kan vi konstatera att det nu sker en verkligt bra utveckling i Fränsta. My Travel söker personal, två nya Callcenter öppnar inom kort. Sten-Ove Anta förslag till IT- infrastrukturprogram som utarbetats av Utvecklingsenheten. I programmet prioriteras orter för utbyggnad av bredband i kommunen. ITinfrastrukturprogrammet är ett underlag för att få ta del av statsbidrag för bredbandsutbyggnad. Fattat beslut om avgifter för beviljande av transporttillstånd. Avgiften är 340 kr om ansökan kommer in minst 2 arbetsdagar före tillståndet behövs och 480 kr om ansökan kommer in så att kortare tid än två arbetsdagar finns för handläggning av ansökan. Godkänna överenskommelse mellan Ånge kommun och Integrationsverket om att ta emot flyktingar för kommunplacering efter att flyktingarna fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Överenskommelsen gäller flyktingar under åren Från och med 1 januari 2002 införa en tillsynsavgift på 800 kr per försäljningsställe och år för den som bedriver anmälningspliktig servering av, eller detaljhandel med öl. BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige har beslutat: (Kommunfullmäktigemöten i november och december 2001) Tillsyns- och prövningsavgifter enligt alkohollagen har omprövats av socialnämnden, bland annat efter en jämförelse av avgifterna med andra kommuner. Kommunfullmäktige beslutade att tillsynsavgifterna avseende omsättning av alkoholdrycker ska vara oförändrad. Prövningsavgift gällande nya ansökningar om serveringstillstånd fastställdes till kr. Socialnämnden kan, om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd arbetstid och övriga omständigheter, sätta ned avgift enligt denna taxa. Antagit reviderat alkohol och drogpolitiskt program för Ånge kommun. Utvärdering av programmet skall ske varje år och rapporteras till kommunfullmäktige. Revidering av programmet skall ske vart tredje år. Kommunfullmäktige har fastställt investeringsbudget för nämnderna Investeringarna uppgår till totalt tkr. Kommunfullmäktige har antagit Policy för synpunkts och kritikhantering och uppdragit till verksamhetsutvecklaren att successivt med början 2002 införa policyn i kommunens förvaltningar och helägda bolag. Kommunfullmäktige har efter översyn fastställt nya ägardirektiv för Ånge Fastighets- och Industri AB (ÅFA). Utvärdering av ägardirektiven skall ske efter ett år. Alla beslut från styrelser och nämnder finns på KONSUMENT RÅD Reparationsgarantier Sedan år 1991 har den som köper en elektrisk hushållsapparat erhållit en garanti på två år, så kallad trygghetsförsäkring utan självrisk. Den innebär att säljaren reparerar eller byter ut varan utan att köparen måste styrka att felet fanns vid leveransen (EHLgaranti). Det har nu visat sig att vissa säljare har slopat denna garanti efter årsskiftet. Anledningen till det är att EU-regler som innebär att säljaren alltid svarar för fel som visar sig inom sex månader, skulle ha trätt i kraft men är försenade. Dessa regler kommer tidigast att gälla från den 1 juli år. Att reparationsgarantin för elektriska hushållsapparater slopas innebär en klar försämring av köparnas rättigheter. Konsumentköplagen ger visserligen alltid konsumenten rätt att reklamera fel som visar sig de första två åren men köparen kan vara tvungen att bevisa att felet är ursprungligt. Därför är en garanti bättre för köparen. Konsumentråd får du hos: Samservice i Fränsta tel Kommunkontoret i Ånge tel Känner du utflyttade Ångebor? Vi ska skicka ett specialnummer av Kommunmagasinet inför sommaren till före detta ångebor. Magasinet ska innehålla intressanta reportage om livet i vardag och fest i Ånge kommun. Det finns mycket hos oss att se för besökaren och sommarens händelsekalender brukar vara fylld med roliga och intressanta evenemang. Allt detta tänker vi samla i ett specialnummer och förhoppningsvis ska vi se flera före detta ångebor hemma i sommar. Vi har en del adresser till personer som flyttat härifrån, men behöver flera. Det kan också vara sommarboende, återkommande besökare, personer som arbetar i Ånge men bor utanför kommunen. Fyll i namn och adress här i talongen och skicka den till: Ånge kommun Att Kristina Kamsten Ånge Du kan också skicka e-post till: Fyll då i samma punkter som på talongen. Vi kommer att lägga in adresserna i ett adressregister för att kunna skicka ut mer information i framtiden. Namn: _ Gatuadress: Postadress: E-post: _ Anknytning till Ånge kommun: (t ex före detta ångebo, sommarboende mm) Ånge kommun, Att Kristina Kamsten, Ånge

3 KOMMUNMAGASINET 3 NYA PÅ UTVECKLINGSENHETEN Anders Skogholm, Expansion AB intervjuade i februari platssökande. Efter intervjuerna konstaterade Anders att det var många väl kvalificerade sökande. Expansion AB expanderar i Fränsta Kundserviceföretaget Expansion AB planerar att under mars månad etablera sig på Åkervägen i Fränsta. Företaget har sedan tidigare enheter i Upplands Bro, Norberg, Hallsberg, Mariestad och Lycksele. Under januari har man tecknat ett kontrakt med Svenska Uppfinnareföreningen, vilket innebär att man behöver rekrytera ytterligare ett 40- tal telefonförsäljare. Tack vare arbetsförmedlingens nyligen genomförda utbildning av kommunikatörer finns goda förutsättningar för att tillgodose företagets personalbehov. Telab contact center AB ska marknadsföra och sälja bredbandsmoden för Telia e-bolaget. Contactcentret ska även tillhandahålla support, sköta order och avtalsregistrering och hantering av hårdvaror (modemen). All kompetens när det gäller Telias bredbandsmodem samlas på ett ställe. KUNSKAPSCENTRA Företaget bedömer att en expansion i Stavre inte är ANSTÄLLA I TVÅ ETAPPER Expansion AB kommer att i en första etapp att sysselsätta 8-10 personer och i en andra etapp lika många till. Den andra etappen är planerad att genomföras senare i år. Arbetet innebär att per telefon sälja sponsring, skolpaket mm åt Svenska Uppfinnareföreningen och medlemskap i Villaägarnas Riksförbund Företaget föredrar att ha flera mindre arbetsplatser på olika mindre orter i stället för en Ett contact center till i Fränsta möjlig, dels på grund av utrymmesbrist, men också för att det är svårt att få tag i mera personal där. Callcenterkunnandet i Ånge kommun är bra och det bidrog till att företaget valde att etablera sig i Fränsta. Avståndet mellan Fränsta och Stavre är så pass litet att man vid behov kan samutnyttja personal. Avståndet till Sundsvall är inte mer än 65 km och då finns det också möjligheter att rekrytera arbetskraft där. stor enhet. Bemanningen på företagets arbetsplatser är anställda, vilket är en gruppstorlek som visat sig fungera bra för de uppdrag som ska genomföras. - För varje grupp finns en coach, vars viktigaste uppgift är att inspirera övriga i gruppen säger Anders Skogholm, som är praktiskt ansvarig för företagets etablering i Fränsta. Telab Försäljning AB etablerar ett nytt callcenter, Telab Contact Center i Fränsta. Telab Försäljning AB finns redan i grannkommunen Bräcke med ett callcenter i Stavre. Etableringen i Ånge känns naturlig för ägaren Håkan Sjölander, uppvuxen och delvis boende i Lillmörtsjön. NYANSTÄLLNINGAR Företaget kommer att hålla till i gamla kommunhuset i Fränsta och beräknar att man behöver anställa 20 personer till en början. Personalen kommer att utbildas både i Stavre och Fränsta och verksamheten beräknas komma igång i början av mars. Ny Flyktingssamordnare Sofia Göransson från Östersund är ny flyktingsamordnare vid Utvecklingsenheten. Sofia är nyutbildad från en internationell och interkulturell socionomutbildning vid Mitthögskolan. Med sig har hon också andra arbetserfarenheter från tidigare områden. Bland annat start av en förskola i Rinkeby och en kort anställning hos Migrationsverket. Under utbildningen jobbade hon för SIDA i Bosnien under ca 6 månader. Charlotta är uppvuxen i Ovansjö utanför Ånge och återvänder nu till hemtrakterna efter ett antal år runtom i landet. Hon är utbildad jägmästare och den senaste arbetsplatsen var hos Södra skogsägarna i Växjö där hon bl a jobbade med projektledning och logistik. - Jag har jobbat några veckor nu och arbetet med nyföretagande känns spännande och viktigt, säger Charlotta. Ånge kommun har ingått ett avtal med Statens integrationsverk om att ta emot st kommunplacerade flyktingar per år under Min tjänst är helt ny och jag kommer att bygga upp verksamheten och skapa kontakter mellan de kommunplacerade flyktingarna och samhället, berättar Sofia. TVÅÅRSPLAN Under 2 år är kommunplacerade flyktingar garanterade en introduktion med bland annat svenska för invandrare (SFI) och praktik för att komma in i samhället på ett bra sätt. Sofia är anställd under den tid avtalet med integrationsverktet gäller. Förhoppningen från kommunens sida är att många av de kommunplacerade flyktingarna ska trivas och stanna kvar i kommunen. Ny projektledare för Nyföretagande Charlotta Kristow, projektledare för EUprojektet Nyföretagande hos Utvecklingsenheten sedan 1 februari. Charlotta Kristow.

4 Det är m 4 KOMMUNMAGASINET Ånge kommun är den största arbetsgivren i komm många i den nuvarande arbetsstyrkan går i pensio inom skola och förskola. Mediaelever, (MP3) från B Namn: Sara Danielsson Ålder: 23 år Arbetsplats: Alby skola Yrke/titel: Grundskolelärare - Planerar, genomför och planerar pedagogiskt arbete. Namn : Stig Grip Ålder : 43 Arbetsplats : Inom det sociala Yrke/Titel : Fältassistent Vad är det bästa med jobbet? - Att det är flexibelt och att ingen dag ser ut som den andra. Alexandra Backlund och Cecilia Andersson tränar släckning. - Förebyggande arbete bland ungdomar. Ungdomsbrandkåren Vad är det bästa med jobbet? - Att jobba med ungdomar för de är ständigt föränderliga. lockar många Robert Näslund är både deltidsbrandman hos räddningstjänsten och fritidsledare på Corner i Ånge. I början av året startade han ungdomsbrandkåren i Ånge. - Idén till en ungdomsbrandkår fick jag när jag fick mycket frågor från ungdomarna på Corner om mitt jobb som deltidsbrandman, berättar Robert. Han jobbar heltid som fritidsledare på ungdomsgården, men som alla andra deltidsbrandmän kan han åka ifrån sitt jobb när han kallas in till räddningstjänsten vid larm. Ungdomarnas intresse fick honom att fundera på om det kunde gå att ta vara på intresset på något sätt. Robert fick reda på att det finns ungdomsbrandkårer på andra håll i landet och drog själv igång en i Ånge. Ungdomsbrandkåren är ett samarbete mellan Räddningstjänsten och ungdomsgården Corner. 12 FICK PLATS Ungdomsbrandkåren vänder sig till ungdomar mellan 13 och 18 år. Över 30 ungdomar anmälde att de ville vara med. I den första omgången som startade efter julen fick 12 plats. Platserna lottades bland de intresserade och fördelades lika mellan tjejer och killar. Ungdomsbrandkåren lär sig om risker som finns i vårt samhälle, bränder, olyckor, sjukdomsfall, regelöverträdelser och vad konsekvenserna av det kan bli. Ungdomarna deltar inte i räddningsinsatser, men de kan med hjälp av sina kunskaper bidra till att förebygga och minimera skador till följd av bränder och andra olyckor i samhället och på de platser de finns. I schemat finns olika moment som rör bränder, släckning, förebyggande brandskydd, men också livräddning och sjukvårdsutbildning. FRAMTIDA BRANDMÄN Ungdomsbrandkåren ger en inblick i vad brandmannayrket är och kanske finns det bland ungdomarna några framtida brandmän och kvinnor. Samtidigt erbjuder den intresserade ungdomar en meningsfull sysselsättning på fritiden. Ungdomsbrandkårerna runt om i landet finns samlade i Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer. Förbundet arrangerar bland annat läger och till sommaren hoppas Robert att ungdomsbrandkåren i Ånge kan delta i Ungdomsbrandmannalägret 2002 på Öland. Namn : Leif Bykvist Ålder : 48 Arbetsplats : Vatten och Avloppsverket Yrke/Titel : Maskinist - Ser till att det finns rent vatten och renar avlopp. Vad är det bästa med jobbet? - Att det är omväxlande och fritt under ansvar. Namn: Sten Ove Danielsson Ålder: 47 år Arbetsplats: Kommunhuset Yrke/titel: Kommunalråd - Jag leder den politiska verksamheten på kommunen. Jag är ordförande i kommunstyrelsen som ansvarar för övergripande frågor. - Ingen dag är den andra lik, olika uppdrag hela tiden. Det blir aldrig tråkigt. Namn: Anny Bergsten Ålder: 19 Yrke/titel:

5 KOMMUNMAGASINET 5 ycket som är bra unen med ca anställda. Under de närmaste åren kommer kommunen att behöva anställa många på grund av att n inom kommunorganisationen. Inom Vård och omsorg arbetar ungefär 500 av de kommunanställda och ca 400 arbetar obergsskolan har träffat några av dem. Projektinformatör - Jag ansvarar för ett projekt som heter Ung Företagsamhet i skolan, delvis inom gymnasiet, delvis inom grundskolan. Arbetsplats: Räddningstjänsten i Fränsta Yrke: Brandman - Det är mycket varierande. Allt ifrån rökdykning till sanering. tet mellan kommunens skolor. - Det är intressant. tycker jag är väldigt fint. - Att få jobba med kreativa ungdomar. Namn: Kjell Grip Ålder: 44 s gymnasium Yrke: Lärare - Jag undervisar i svenska, geografi och samhälle. - Att jobba med ungdomar och att det är omväxlande och utmanande. En skola är en varierande arbetsplats, det är inte bara lektioner utan även mycket förberedande. Men det är svårt också, man önskar alltid att man nådde ett bättre resultat och kunde motivera ungdomarna mer. Namn: Kjell-Göran Thornberg Ålder: 27 år - Att få hjälpa människor och den goda sammanhållningen i gruppen. Namn: Håkan Flygare Ålder: 46 Yrke: Studievägledare - Mitt jobb är att vägleda, informera och utbilda. Jag är som ett bollplank mellan lärare och elever. - Jag träffar mycket människor. Det är aldrig enformigt. Namn: Pelle Strandell Ålder: 44 Yrke: Nätverkstekniker - Jag jobbar med skoldatanä- Namn: Patrik Holmberg Ålder: 18 Arbetsplats: Fränsta badoch sporthall Yrke: Badvakt - Jag bevakar de som badar så att det inte händer några olyckor. - Jag har bra arbetskamrater. Namn: Linda Wallinder Ålder: 19 år Arbetsplats: Spångbrogården Yrke: Vårdbiträde - Jag servar de gamla, gör deras liv behagligt. Ger dem den hjälp som de behöver, duschning, tvättning, påklädning - Det är jättemycket som är bra. Kontakten med de äldre, de är mycket trevliga människor. Sen själva servicehuset Namn: Stefan Henriksson Ålder: 37 Yrke: Vaktmästare - Jag servar skolan och personalen. Vad är det bästa med jobbet? - Det är fritt, jag bestämmer själv hur jag ska lägga upp det. Namn: Rose-Marie Bergström Ålder: 37 i Ånge Yrke: Lokalvårdare - Ja, jag städar och dammar och putsar i skolan. - Jag har bra arbetskamrater, det är en viktig del. Sen är det ett fritt jobb och man får bestämma mycket själv. Namn: Linda Neuman Ålder: 23 Arbetsplats: Björkbackaskolan Yrke/titel: Fritidspedagog - Jag hjälper till i klasser och på jobbar på fritids. -Att få arbeta med barn. Namn: Kjell Åke Deldén Ålder: 42 år Arbetsplats: Centralbiblioteket Ånge Yrke/titel: Biblioteksansvarig, samt bibliotekarie - Som biblioteksansvarig för kommunens bibliotek ansvarar jag för budget och personal. Som bibliotekarie sköter jag bland annat sökning i databaser, informationssökning, katalogisering av mediabestånd, och lån av böcker från andra bibliotek. Vad är det bästa med ditt jobb? - Kontakten med människor. Det är ett kreativt jobb. Så är det roligt att försöka stimulera läsandet över huvud taget, och att komma på sätt att nå ut till folk. Text och foto: Bobergsskolan MP3

6 6 KOMMUNMAGASINET Ånge kommuns bokslut är nästan klart Ånge kommuns bokslut är nästan klart. Här får ni en lägesrapport. Under 2001 sålde kommunen sin andel i två elbolag. Försäljningen gav 132 mkr, som nu skall låsas i långsiktiga statspapper. Avsikten är att pengarna skall ligga säkrade och ge dubbelt så hög avkastning som tidigare. ANVÄNDNING AV REAVINSTEN Försäljningen gav en bokföringsmässigas reavinst på 121 mkr, som delvis har använts till att sanera ÅFA:s industri- och verksamhetsfastigheter. ÅFA har inte kunnat betala räntor på lån till kommunen. Därför skriver kommunen av ett kommunalt lån och räntor på sammanlagt 88 miljoner kronor. Nedskrivningen är bara bokföringsmässig och påverkar inte kommunens pengar utan minskar bara reavinsten. Kvarvarande del av reavinsten på 33 mkr kom väl till pass eftersom satsningen på skolverksamheten blev dyrare än befarat. Marknadsanpassade löner, investeringar i gymnasiet, ändrade bidrag i Komvux, ökad barnomsorg och fler gymnasieelever som flyttar till andra kommuner innebar att Humanistiska nämnden överskred budgeten med 12 mkr. BUDGET I BALANS Vi kan ändå lova att året 2001 lämnar ett överskott på drygt 20 mkr. Detta tillsammans med att Ånge kommun har en budget för i balans gör oss lite speciella i länet. En enkel sammanställning för tiden ger översikt över problem och möjligheter (se tabellen längs ner). Men framtiden gör oss oroliga av flera orsaker: Planerat överskott 2002 är ganska litet, bara 4,9 mkr. Humanistiska nämnden varnar för överskridanden som överstiger överskottet Befolkningsutvecklingen oroar. Personalförsörjningen kommer att bli en knäckfråga inom alla sektorer. Politiskt arbetar Ånge kommun för att: Bli en bättre arbetsgivare. Genom ökad friskvård minska sjukskrivningarna. Bli effektivare genom att förbättra ledningsorgani sationen. Kommunstyrelsen inser att åtgärder måste vidtas för att: Förbättra arbetsmiljön. Ökad sysselsättningsgrad bland deltidsanställda. Minskad tung arbetstid. Förstärkt arbetsledning. Av nämnda anledningar är det oerhört viktigt att vi håller i budgeten 2002 och granskar varje inköp eller beställning. Reformerna måste ju rymmas i en balanserad budget. Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Frank Sällström, ekonomichef Ånge kommun Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget (Mkr) Verksamheternas nettokostnad -396,7-411,2-437,3-442,3-453,8-466,3 Skatter och finansiella intäkter 395,7 418,4 426,5 447,2 464,5 479,3 Reavinst 121,2 Sanering ÅFA -86,6-87,9 Resultat -87,6 7,2 22,5 4,9 10,7 13,0 Borta bra men hemma bäst tycker Nils Wennberg, stockholmare och före detta ångebo. Nils är journalist i Stockholm sedan många år. Han är först ut i en serie i Kommunmagasinet där utflyttade ångebor skriver om sina tankar om Ånge. Hej ångebor! Ångebor förresten, visst känns det väl lite trist. Jag vet, det finns ju ingenting å jö Men nu ska jag avslöja en hemlighet. Det finns ingenting å jö här i Stockholm heller. Jo, jag vet, vi har ju teatrar, nöjesliv, kändisar mm. (En hel del av de senare har jag jobbat med och jag ska avslöja en hemlighet till: Många är jäkligt oglamorösa när inte kameran är på eller publiken tittar. Dom är som ångebor är mest: En del är skitstövlar, en del är trevliga. En del tror att dom är nåt, andra är det utan att göra nån stor sak av det.) Men som sagt, det finns ingenting å jö här heller. För inte springer vi storstadsföräldrar på teater eller krogen och vi hinner knappt med att se en film per år. STRESS, STRESS, STRESS Men springer, det gör vi. Till dagis, till t-banan, till möten. Vi springer så in i h-e. Och åker. För det är ju så här i den här stan att jobbet ligger i en ände, hemmet i den annan och vänner och bekanta bor i en tredje. Den enda gången vi kan pusta ut är när det är stopp i t-banan eller propp i trafiken. Och det är det nästan jämt när jag tänker efter. Det är en ouppnåelig dröm att kunna ta sparken eller en fem minuters promenad över till kompisarna för att fika eller ta en grogg (fast vi kallar det drink, antagligen för att det inte låter så fyllaktigt). När jag har gnällt så här långt undrar ni naturligtvis varför folk är så jäkla dumma att de bor här. Ja, för inflyttade bonnläppar brukar svaret bli jobbet. Men vad det gäller infödingarna kan jag avslöja ännu en hemlighet: De är precis likadana som många av er ångebor. De vill inte flytta. Det är alltså ingen skillnad. Fast stockholmarna tror det. Skulle aldrig kunna tänka sig att bo i nån liten ort ute i landet - så instängt och trångt. Jag vet, för såsom varande båda delar, det vill säga både bonnläpp och stockholmare (har delat mitt drygt femtioåriga liv - som började i Ånge - fifty-fifty mellan landsortsoch huvudstadsliv) är jag nämligen självutnämnd expert. Och mina kvasivetenskapliga studier har gett följande resultat: Egentligen vill de flesta bo kvar på födelseorten, flyttar bara motvilligt därifrån och tar första bästa chans att återvända. För bonnläppen är Stockholm Stockholm, det är väl ingen skillnad var man bor i stan. Och för stockholmaren är det ingen skillnad på Ånge eller Mellerud eller vilken annan håla som helst. SAMMA FÖRDOMAR Men visst är det skillnad. I Stockholm är det bara vi inflyttade som drar stan över en kam. Infödingarna resonerar så här: Jag kan inte tänka mig att bo någon annan stans än i Västerort! Åh, vad jag längtar hem till Söder När jag får barn ska de få växa upp i Täby som jag jorde! Fattar ni nu? Byt ut Västerort mot Ånge, Söder mot Mellerud och Täby mot vilken annan håla som helst så ser ni sammanhanget. Hemma är hemma oavsett var man är född och uppväxt. Jamen, invänder stockholmarna, det är ju ändå skillnad. Och så kommer det där med nöjes- och kulturutbudet igen. Men dom kommer aldrig längre än till La Bamba i förorten - bara med den skillnaden att här nere heter La Bamba Galjonen eller Kvarterspuben eller Pizzeria Stugan. Och där sitter de kosmopolitiska stockholmarna och trängs med de törstiga grabbarna som alltid suttit där och som nu börjar bli runt 50. Visst känns väl det också bekant? Fast det finns ju undantag. Det finns ju de som flyttar hit från den lilla landsortshålan för att alla känner igen en och vet vad man gör; man kan aldrig vara anonym. Och så kommer de till Stockholm och gör allt för att bli kändis Så Ångebor, sträck på er och var stolta över er kommun. Ni har allt det vi saknar och längtar efter över fredagspilsnern på Galjonen: billigt boende, närhet till samhällsfunktioner, natur och bekanta. Och packar bilen ihop när kassan är tom så har ni ju alltid möjlighet att kritsa reparationen tills löningen kommer. Här nere får vi fan tamme pröjsa direkt, töja på plastkortskrediten eller låta bilen stå. Nils Wennberg (som då och då längtar hem) Nils Wennberg Stockholm är först ut bland utflyttade som skriver om Ånge.

7 KOMMUNMAGASINET 7 MOUS- certifierad specialist Uppdragsutbildningen i Ånge förlagd på Ångströmsenheten certifierar kursdeltagare inom ECDL, det europeiska datakörkortet, men introducerade under hösten ett nytt certifieringsområde, MOUS (Microsoft Office User Specialist). - MOUS ser vi som ett naturligt steg för den som vill göra en certifiering på sina datakunskaper, säjer Pelle Haraldsson på Uppdragsutbildningen i Ånge. I flera år har vi certifierat datakörkortstagare, ECDL, och legat i toppen på listan i Sverige när det gäller utförda test och nu hoppas vi att MOUS ska få samma effekt. Certifieringen av MOUS är ett bra bevis på att du har mycket goda kunskaper i de allmänt spridda datorprogrammen i världen, nämligen Microsoft Office-programmen. Det är därför inte lika lätt att certifiera sig som ECDL eftersom att MOUS använder sig av Performer frågor dvs. du får uppgifter att göra i den verkliga datormiljön. - Om du har en certifiering från Microsoft så kan du vara säker på att väger tungt i din meritlista och kan vara avgörande när du söker arbete med datainriktning, fortsätter Pelle Haraldsson. Vid frågor om MOUS ring Pelle Haraldsson eller Håkan Strandell , Ångströmsenheten. BYGG- & MILJÖ KONTORET MILJÖRUTAN INFORMERAR Vill du själv trampa i skiten? Ta med en plastpåse när du rastar hunden. Det är så lite besvär att plocka upp efter hunden och det gör så många glada. Att bara sparka snö över högarna hjälper föga. Våra barn uppskattar att kunna leka i parker och på grönområden och de som sköter områdena slipper olägenheter i sitt arbete. Lästips från bibilioteket Ånge Enligt lokala ordningsföreskrifter för Ånge kommun ska föroreningar efter hund plockas upp inom centrala områden i kommunen samt i motionsspår. Den som bryter mot detta kan dömas till böter. Hundlatriner finns i Ånge, Alby, Fränsta. Använd dem! FILOSOFINS TRÖST AV ALAIN DE BOTTON När kroppen är sjuk uppsöker vi läkare. När vi mår dåligt i själen är det filosofin som kan ge oss tröst och vägledning. Alain de Botton lyfter på ett lättillgängligt och underhållande sätt fram just denna sida av filosofin. Filosofi kan vara spännande, tilltalande och förståeligt. Den sätter oss i kontakt med tänkare mer än 2000 år tillbaka i tiden och det fantastiska är att vi kan känna igen oss i deras tankar. Vem vill inte få tröst när man känner sig impopulär, fattig eller sviken i kärlek? I Filosofins tröst ledsagas vi av Alain de Botton och bekantar oss med Platon, Epikuros, Seneca, Montaigne, Schopenhauer och Nietzsche. Det är märkvärdigt vad mycket vi har gemensamt och hur lätt det känns att bli bekant med dessa filosofins giganter. Maria Deldén UNDERDOG AV TORBJÖRN FLYGT En roman som med värme och humor skildrar generationen som växte upp med fluortanter och proggiga lärarvikarier men också en roman om sorgen över det förlorade folkhemmet och med det sorgen över att förlora drömmen om en bättre framtid. Allt skildrat med ett samhälleligt underifrån perspektiv med ensamstående strumpfabriksarbetaren Bodil Kraft med barn i centrum av händelserna. Förra årets Augustprisvinnare i romanklassen. Väl värd sitt pris FÖR BARN OCH UNGDOM: ROBIN MED HUVAN AV JOHANNA NILSSON En fantastisk saga om Sebastian som möter Robin /Rebecka en dag när han är ute i skogen. Båda barnen har sargade själar och svåra relationer till sina föräldrar. I Robins sällskap upptäcker Sebastian att skogen är full av sällsamma varelser som på olika vis hjälper Robin att hålla sig undan från sin far, Fågelgubben. Varsamt rullas en familjetragedi upp. Mamman och brodern har båda omkommit i en drunkningsolycka och Rebecka/Robin lägger skulden på sin far. En stark och spännande berättelse om hur vänskap och fantasi kan bli en väg ut ur utanförskap och sorg. SÅPA AV MATS WAHL Man kanske är med i världens största såpa fast man inte vet om det, nickade Kino. Nån elak jävel har gett en en taskig roll. Med känsla, inlevelse och dramatik berättas här en historia om hur några unga killars liv förvandlas till en såpa. Historien är uppbyggd på ett modernt Romeo-Julia motiv där kärleken utsätts för stora påfrestningar. Det handlar om vardagen med familj, skola, kompisar men också om det som vi inte alltid låter komma upp till ytan. Utsatthet, ensamhet, vuxnas svek, klasskillnader men också om kamratskap. En ny bok av författaren till böcker som exempelvis Vinterviken. Kjellåke Deldén Ånge Folkbibliotek Hemsida: Djurskyddsinspektörens besök kostar 600 kr. Avgift - djurskydd Våren 1999 tog kommunfullmäktige beslut om djurskyddsavgifter. Det innebär att varje besök av djurskyddsinspektören kostar 600 kronor. I denna summa ingår administrationsarbete före och efter inspektionen, resekostnader mm. Finns anledning till återbesök debiteras timavgift 600 kr/tim. Avgiften gäller för tillsyn av hästar, nötkreatur, får och getter, kennlar, zoobutiker mm.

8 KOMMUNMAGASINET HÄNDELSEKALENDERN VÅREN 2002 MARS 6/3 Sportlovskul på islandshäst kl 11:00-14:00 Islandshästtur för dig under 12 år, hästpyssel i stallet, eldar och fikar utomhus. Anmälan tel: , Arrangör: Hussborgs islandshästar Plats: Hussborgs Islandshästar i 7/3 Sportlovsridning på islandshäst kl 11:00-14:00 Uteritt på islandshäst för dig som är 12 år eller äldre och kan rida. Du får en egen häst att borsta, sadla och göra iordning. Sedan rider vi ut på en tur, stannar och fikar eller grillar korv. Anmälan tel: , Arrangör: Hussborgs islandshästar Plats: Hussborgs Islandshästar i 11/3-21/3 Utställning Energirådgivaren Håkan Gode ordnar en utställning med barnteckningar under vecka Det handlar om en teckningstävling i länet med motiv från energiområdet. Arrangör: Ånge Folkbibliotek Plats: Biblioteket, Centralhuset, Ånge 11/3-31/3 Utställning i Reservatet Maria Blomberg från Hjältanstorp ställer ut. Olja. Öppet alla dagar. 11/3 Teater Riksteatern ger föreställningen Jubilarerna. Kent Malte. Arrangör: Teaterföreningen Ånge Plats: FH/Forum Jazzkväll på Träporten kl 19:00 DICK NILSSON med SWE- DISH JAZZ STARS. En för oss okänd sångartist som efter i kväll kommer att finnas i allas minnen. Arrangör: Jazzklubben Slipers Plats: Borgsjö 15/3-13/4 Utställning Ulf Hedin, olja. Arrangör: Ånge Konstförening Plats: Biblioteket, Centralhuset, Ånge 17/3 Öppet Hus i Byberget Öppet Hus med bl.a tidningsurklipp. Servering. Arrangör: Kulturgruppen, Byberget Plats: Folkets Hus, Byberget Årsstämma Kraftsamling Fränsta kl 19:00 Stämman beräknas ta ca 45 min. Efter stämman kan de som önskar äta en bit. Arrangör: Kraftsamling Fränsta Plats: Bykrogen. Fränsta Teater Riksteatern ger Stenar i fickan Arrangör: Teaterföreningen Ånge Plats: Medborgarhuset, Ånge Föreläsning: Ryggbesvär och rehabilitering., APRIL 2-21/4 Utställning i Reservatet Stefan Törn och Monica Hämberg från Strömsund ställer ut emalj, grafik och måleri. Öppet alla dagar. 3/4 Föreläsning: Quantum Xrroid diagnostisering- & behandlingsdemonstration., 6/4 Naggen-Nappet Naggen-Nappet firar 10-års jubileum. Västernorrlands största angeldonstävling. Arrangör: Vildmarksbyn Naggen Plats: Lomsjön, Naggen 10/4 Föreläsning: Orsak & behandling för oro, ångest, depression & andra psykiska besvär. behandlingscenter, 11/4 Teater kl 09:30-12:00 Tre föreställningar av Hassela teaterns föreställning : Don t forget to kiss your mother goodbye. Medverkande; Ca 20-talet ungdomar från Hassela kollektivet Gotland som spelar sig själva under sin missbrukstid. Prel. tider för föreställningarna är: 09:30-12:00, 13:30-16:00, 18:30-21:00. Alla Ånges högstadieelever blir bjudna. Arrangör: Föräldraföreningen mot narkotika Plats: Medborgarhuset, Ånge 17/4 Föreläsning: Dietens betydelse för din hälsa (inkl. vegetarisk & vegan mat), 19/4 Jazzkväll på Träporten kl 18:00 Kjell Öhman och Storsjökvartetten. Kom i tid! Detta blir en femetta. Arrangör: Jazzklubben Slipers Plats: Borgsjö 22/4-11/5 Utställning i Reservatet Fotoutställning av Leif Milling. Öppet alla dagar. 30/4 Majbrasa med fyrverkeri. Arrangör: Kraftsamling Fränsta Plats: Fränsta MAJ 4/5 Pistvakt Underhållning i Ånge Ishall. Arrangör: Hotell Mittlandia AB Plats: Ånge Ishall 8/5 Föreläsning: Näringsbrist - olika sjukdomar & besvär., 12/5-30/5 Utställning i Reservatet Karin Zetterlund från Härnösand ställer ut keramik. Öppet alla dagar. 15/5 Föreläsning: Farliga kemikalier i min vardag t.ex. tandkräm, mat, deodorant, schampo., 22/5 Föreläsning: Ska jag vaccinera mitt barn? Skaderisker - historik., 24/5 Kulturnatt Underhållning, musik, dans, föreläsningar samt många andra aktiviteter Arrangör: Ånge kommun Plats: Ånge centrum 1/6 Träslaget Stor brännbollsturnering i centrala Ånge. Plats: Ånge 3/6-23/6 Utställning i Reservatet 13:00-16:00 Leif Korsman från Sveg ställer ut akvareller, öppet alla dagar BIO Folkets Hus Ånge har bio tisdagar och söndagar (vanligtvis) Folkets Hus har bio fredagar och söndagar (vanligtvis) Se aktuellt program i Ljunganbladet. Låt många veta om vad som händer! Ni som är arrangörer kommer väl ihåg att meddela era arrangemang till Ånge naturum & turistbyrå så att de kommer med i kommunens händelsekalender på hemsidan. Meddela era sommararrangemang så fort ni är klara med planeringen. Ring , eller registrera dem själva via hemsidans händelsekalender på Kommunmagasinet innehåller alltid händelsekalender och kommer ut 4 ggr/år. Ånge kommuns informationstidning för medborgarna i Ånge kommun. ADRESS Ånge kommun Ånge E-POST FAX ANSVARIG UTGIVARE Göran Fjellström REDAKTÖR Kristina Kamsten Tel TEXT Kristina Kamsten Gunilla Mellgren FOTO Mikael Berggren Kristina Kamsten Robert Näslund Leif Milling GRAFISK FORMGIVNING Idé & Reklam Tel TRYCK Dala Demokraten Tel

5 Maj i Säveskolans Aula

5 Maj i Säveskolans Aula 5 Maj i Säveskolans Aula Hjärtligt välkomna till årets upplaga av Underbara Ungdomar Evenemanget riktar sig i år till eleverna i åk 8 på högstadiet och eleverna i åk 1 på gymnasiet samt till alla föräldrar

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information Pedagogisk omsorg i hemmet Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut Hej! Kommunen vill veta hur de skall göra för att det ska bli bättre och enklare att komma till vår kommun. Om du svarar på frågorna här får de veta hur ni tycker att det är att komma hit. Ingen vet vad

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Gunilla

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 193 Dokumentansvarig

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter. McCords studie

Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter. McCords studie Jerzy Sarnecki Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter McCords studie Början Fortsättning Slutet Intermittency Vändpunkter Human agency Klientel (födda 1943 51)

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl

Brottsförebyggande rådet. Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl Brottsförebyggande rådet Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl 10.00 12.00 Föredragande Ärenden Justering Mona Bruce 1 Information, förebyggarprojektet

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

Reportage. Plug In Möjligheten

Reportage. Plug In Möjligheten 30 Reportage. Plug In Möjligheten Som en landningsbana. Så beskriver koordinatorn Maria Herrman verksamheten på Plug In Möjligheten i Alingsås. Här får man tid att pausa, boosta sig med ny energi och sedan

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att du ska kunna försörja dig själv.

Det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att du ska kunna försörja dig själv. 1 För att gå här på Finsam? Man ska vilja förändra. Vilja gå mot ett mål. Respektera andra, utan att döma. Vilja ta ansvar för sig själv och för gruppen. Grejen med Finsam är att du bara behöver gå till

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) 2006-11-01 Sidan 1 av 11 Plats och tid NWP Östavallsågen, onsdag 1 november 2006 kl 08.00-12.00. ande Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom, sekreterare

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Från tunnelbana till fåtölj

Från tunnelbana till fåtölj Bakgrund När du läser den här boken får du lära dig nya ord och det blir lättare att prata med andra. Du kan läsa tillsammans med andra i en grupp och ni samarbetar och talar om vad ni tycker. Det här

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 mars 2006 kl. 15.30-16.45 efter presidieöverläggningarna Föredragande

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Fackbok (barn & ungdom)

Fackbok (barn & ungdom) Äntligen är vi åter med nya boktips lagom till sportlovet. Hoppas alla lässugna får möjlighet att läsa lite nya böcker nu när ni är lediga. Denna gång tipsar vi om lite nytt lättläst och annat smått och

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

PPP Pojkar, Pappor, Prat om böcker Delrapport, Etapp 1

PPP Pojkar, Pappor, Prat om böcker Delrapport, Etapp 1 Foto: Marita Mansikka och Jenny Stenlund PPP Pojkar, Pappor, Prat om böcker Delrapport, Etapp 1 Intryck från Timrå, Ånge, Sollefteå och Kramfors, förmedlade från Länsbiblioteket Västernorrland PPP POJKAR,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer