KOMMUN MAGASINET. Nya jobb till Fränsta. I kommunens tjänst. Ungdomsbrandkåren lockar. Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUN MAGASINET. Nya jobb till Fränsta. I kommunens tjänst. Ungdomsbrandkåren lockar. Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr 1 2002"

Transkript

1 KOMMUN MAGASINET Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr Nya jobb till Fränsta I kommunens tjänst Ungdomsbrandkåren lockar

2 2 KOMMUNMAGASINET KOMMUNALRÅDET HAR ORDET Ångebo - Något man är så länge hjärtat klappar för Ånge. Den 31 januari var undertecknad till Stockholm och träffade några utflyttade Ångebor. Det var fantastiskt att känna att dessa utflyttare efter år kände så starkt för sin födelsekommun. Vår förhoppning är nu att försöka ordna ett adressregister med minst 1000 namn på andra fd Ångebor för att kunna gå ut med viktig information som när det händer något speciellt i kommunen, vilka resurser som finns idag på vår Utvecklingsenhet, lediga lokaler, skolans kvalité, trygg uppväxtmiljö och attraktivt boende. Ett resultat av mötet är att vi i Kommunmagasinet kommer att ha gästkrönikörer, f.d. Ångebor som ger sin syn på tillvaron eller berättar gamla minnen. Först ut är Nils Wennberg, reporter med förflutet på ÖP, Aftonbladet och TV4, numera på ett mindre mediaföretag som bl.a. gör SJ:s ombordtidning Kupé. Med all säkerhet så är det f.d. Ångebor som är den grupp som vi i första hand skall rikta oss till om vi skall marknadsföra vår kommun för ett kommande inflyttande. Detta tillsammans med att vi måste få fler i åldern år att stanna kvar eller snarast återvända är prioriterade områden om vi skall kunna minska befolkningsminskningen. Slutligen så kan vi konstatera att det nu sker en verkligt bra utveckling i Fränsta. My Travel söker personal, två nya Callcenter öppnar inom kort. Sten-Ove Anta förslag till IT- infrastrukturprogram som utarbetats av Utvecklingsenheten. I programmet prioriteras orter för utbyggnad av bredband i kommunen. ITinfrastrukturprogrammet är ett underlag för att få ta del av statsbidrag för bredbandsutbyggnad. Fattat beslut om avgifter för beviljande av transporttillstånd. Avgiften är 340 kr om ansökan kommer in minst 2 arbetsdagar före tillståndet behövs och 480 kr om ansökan kommer in så att kortare tid än två arbetsdagar finns för handläggning av ansökan. Godkänna överenskommelse mellan Ånge kommun och Integrationsverket om att ta emot flyktingar för kommunplacering efter att flyktingarna fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Överenskommelsen gäller flyktingar under åren Från och med 1 januari 2002 införa en tillsynsavgift på 800 kr per försäljningsställe och år för den som bedriver anmälningspliktig servering av, eller detaljhandel med öl. BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige har beslutat: (Kommunfullmäktigemöten i november och december 2001) Tillsyns- och prövningsavgifter enligt alkohollagen har omprövats av socialnämnden, bland annat efter en jämförelse av avgifterna med andra kommuner. Kommunfullmäktige beslutade att tillsynsavgifterna avseende omsättning av alkoholdrycker ska vara oförändrad. Prövningsavgift gällande nya ansökningar om serveringstillstånd fastställdes till kr. Socialnämnden kan, om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd arbetstid och övriga omständigheter, sätta ned avgift enligt denna taxa. Antagit reviderat alkohol och drogpolitiskt program för Ånge kommun. Utvärdering av programmet skall ske varje år och rapporteras till kommunfullmäktige. Revidering av programmet skall ske vart tredje år. Kommunfullmäktige har fastställt investeringsbudget för nämnderna Investeringarna uppgår till totalt tkr. Kommunfullmäktige har antagit Policy för synpunkts och kritikhantering och uppdragit till verksamhetsutvecklaren att successivt med början 2002 införa policyn i kommunens förvaltningar och helägda bolag. Kommunfullmäktige har efter översyn fastställt nya ägardirektiv för Ånge Fastighets- och Industri AB (ÅFA). Utvärdering av ägardirektiven skall ske efter ett år. Alla beslut från styrelser och nämnder finns på KONSUMENT RÅD Reparationsgarantier Sedan år 1991 har den som köper en elektrisk hushållsapparat erhållit en garanti på två år, så kallad trygghetsförsäkring utan självrisk. Den innebär att säljaren reparerar eller byter ut varan utan att köparen måste styrka att felet fanns vid leveransen (EHLgaranti). Det har nu visat sig att vissa säljare har slopat denna garanti efter årsskiftet. Anledningen till det är att EU-regler som innebär att säljaren alltid svarar för fel som visar sig inom sex månader, skulle ha trätt i kraft men är försenade. Dessa regler kommer tidigast att gälla från den 1 juli år. Att reparationsgarantin för elektriska hushållsapparater slopas innebär en klar försämring av köparnas rättigheter. Konsumentköplagen ger visserligen alltid konsumenten rätt att reklamera fel som visar sig de första två åren men köparen kan vara tvungen att bevisa att felet är ursprungligt. Därför är en garanti bättre för köparen. Konsumentråd får du hos: Samservice i Fränsta tel Kommunkontoret i Ånge tel Känner du utflyttade Ångebor? Vi ska skicka ett specialnummer av Kommunmagasinet inför sommaren till före detta ångebor. Magasinet ska innehålla intressanta reportage om livet i vardag och fest i Ånge kommun. Det finns mycket hos oss att se för besökaren och sommarens händelsekalender brukar vara fylld med roliga och intressanta evenemang. Allt detta tänker vi samla i ett specialnummer och förhoppningsvis ska vi se flera före detta ångebor hemma i sommar. Vi har en del adresser till personer som flyttat härifrån, men behöver flera. Det kan också vara sommarboende, återkommande besökare, personer som arbetar i Ånge men bor utanför kommunen. Fyll i namn och adress här i talongen och skicka den till: Ånge kommun Att Kristina Kamsten Ånge Du kan också skicka e-post till: Fyll då i samma punkter som på talongen. Vi kommer att lägga in adresserna i ett adressregister för att kunna skicka ut mer information i framtiden. Namn: _ Gatuadress: Postadress: E-post: _ Anknytning till Ånge kommun: (t ex före detta ångebo, sommarboende mm) Ånge kommun, Att Kristina Kamsten, Ånge

3 KOMMUNMAGASINET 3 NYA PÅ UTVECKLINGSENHETEN Anders Skogholm, Expansion AB intervjuade i februari platssökande. Efter intervjuerna konstaterade Anders att det var många väl kvalificerade sökande. Expansion AB expanderar i Fränsta Kundserviceföretaget Expansion AB planerar att under mars månad etablera sig på Åkervägen i Fränsta. Företaget har sedan tidigare enheter i Upplands Bro, Norberg, Hallsberg, Mariestad och Lycksele. Under januari har man tecknat ett kontrakt med Svenska Uppfinnareföreningen, vilket innebär att man behöver rekrytera ytterligare ett 40- tal telefonförsäljare. Tack vare arbetsförmedlingens nyligen genomförda utbildning av kommunikatörer finns goda förutsättningar för att tillgodose företagets personalbehov. Telab contact center AB ska marknadsföra och sälja bredbandsmoden för Telia e-bolaget. Contactcentret ska även tillhandahålla support, sköta order och avtalsregistrering och hantering av hårdvaror (modemen). All kompetens när det gäller Telias bredbandsmodem samlas på ett ställe. KUNSKAPSCENTRA Företaget bedömer att en expansion i Stavre inte är ANSTÄLLA I TVÅ ETAPPER Expansion AB kommer att i en första etapp att sysselsätta 8-10 personer och i en andra etapp lika många till. Den andra etappen är planerad att genomföras senare i år. Arbetet innebär att per telefon sälja sponsring, skolpaket mm åt Svenska Uppfinnareföreningen och medlemskap i Villaägarnas Riksförbund Företaget föredrar att ha flera mindre arbetsplatser på olika mindre orter i stället för en Ett contact center till i Fränsta möjlig, dels på grund av utrymmesbrist, men också för att det är svårt att få tag i mera personal där. Callcenterkunnandet i Ånge kommun är bra och det bidrog till att företaget valde att etablera sig i Fränsta. Avståndet mellan Fränsta och Stavre är så pass litet att man vid behov kan samutnyttja personal. Avståndet till Sundsvall är inte mer än 65 km och då finns det också möjligheter att rekrytera arbetskraft där. stor enhet. Bemanningen på företagets arbetsplatser är anställda, vilket är en gruppstorlek som visat sig fungera bra för de uppdrag som ska genomföras. - För varje grupp finns en coach, vars viktigaste uppgift är att inspirera övriga i gruppen säger Anders Skogholm, som är praktiskt ansvarig för företagets etablering i Fränsta. Telab Försäljning AB etablerar ett nytt callcenter, Telab Contact Center i Fränsta. Telab Försäljning AB finns redan i grannkommunen Bräcke med ett callcenter i Stavre. Etableringen i Ånge känns naturlig för ägaren Håkan Sjölander, uppvuxen och delvis boende i Lillmörtsjön. NYANSTÄLLNINGAR Företaget kommer att hålla till i gamla kommunhuset i Fränsta och beräknar att man behöver anställa 20 personer till en början. Personalen kommer att utbildas både i Stavre och Fränsta och verksamheten beräknas komma igång i början av mars. Ny Flyktingssamordnare Sofia Göransson från Östersund är ny flyktingsamordnare vid Utvecklingsenheten. Sofia är nyutbildad från en internationell och interkulturell socionomutbildning vid Mitthögskolan. Med sig har hon också andra arbetserfarenheter från tidigare områden. Bland annat start av en förskola i Rinkeby och en kort anställning hos Migrationsverket. Under utbildningen jobbade hon för SIDA i Bosnien under ca 6 månader. Charlotta är uppvuxen i Ovansjö utanför Ånge och återvänder nu till hemtrakterna efter ett antal år runtom i landet. Hon är utbildad jägmästare och den senaste arbetsplatsen var hos Södra skogsägarna i Växjö där hon bl a jobbade med projektledning och logistik. - Jag har jobbat några veckor nu och arbetet med nyföretagande känns spännande och viktigt, säger Charlotta. Ånge kommun har ingått ett avtal med Statens integrationsverk om att ta emot st kommunplacerade flyktingar per år under Min tjänst är helt ny och jag kommer att bygga upp verksamheten och skapa kontakter mellan de kommunplacerade flyktingarna och samhället, berättar Sofia. TVÅÅRSPLAN Under 2 år är kommunplacerade flyktingar garanterade en introduktion med bland annat svenska för invandrare (SFI) och praktik för att komma in i samhället på ett bra sätt. Sofia är anställd under den tid avtalet med integrationsverktet gäller. Förhoppningen från kommunens sida är att många av de kommunplacerade flyktingarna ska trivas och stanna kvar i kommunen. Ny projektledare för Nyföretagande Charlotta Kristow, projektledare för EUprojektet Nyföretagande hos Utvecklingsenheten sedan 1 februari. Charlotta Kristow.

4 Det är m 4 KOMMUNMAGASINET Ånge kommun är den största arbetsgivren i komm många i den nuvarande arbetsstyrkan går i pensio inom skola och förskola. Mediaelever, (MP3) från B Namn: Sara Danielsson Ålder: 23 år Arbetsplats: Alby skola Yrke/titel: Grundskolelärare - Planerar, genomför och planerar pedagogiskt arbete. Namn : Stig Grip Ålder : 43 Arbetsplats : Inom det sociala Yrke/Titel : Fältassistent Vad är det bästa med jobbet? - Att det är flexibelt och att ingen dag ser ut som den andra. Alexandra Backlund och Cecilia Andersson tränar släckning. - Förebyggande arbete bland ungdomar. Ungdomsbrandkåren Vad är det bästa med jobbet? - Att jobba med ungdomar för de är ständigt föränderliga. lockar många Robert Näslund är både deltidsbrandman hos räddningstjänsten och fritidsledare på Corner i Ånge. I början av året startade han ungdomsbrandkåren i Ånge. - Idén till en ungdomsbrandkår fick jag när jag fick mycket frågor från ungdomarna på Corner om mitt jobb som deltidsbrandman, berättar Robert. Han jobbar heltid som fritidsledare på ungdomsgården, men som alla andra deltidsbrandmän kan han åka ifrån sitt jobb när han kallas in till räddningstjänsten vid larm. Ungdomarnas intresse fick honom att fundera på om det kunde gå att ta vara på intresset på något sätt. Robert fick reda på att det finns ungdomsbrandkårer på andra håll i landet och drog själv igång en i Ånge. Ungdomsbrandkåren är ett samarbete mellan Räddningstjänsten och ungdomsgården Corner. 12 FICK PLATS Ungdomsbrandkåren vänder sig till ungdomar mellan 13 och 18 år. Över 30 ungdomar anmälde att de ville vara med. I den första omgången som startade efter julen fick 12 plats. Platserna lottades bland de intresserade och fördelades lika mellan tjejer och killar. Ungdomsbrandkåren lär sig om risker som finns i vårt samhälle, bränder, olyckor, sjukdomsfall, regelöverträdelser och vad konsekvenserna av det kan bli. Ungdomarna deltar inte i räddningsinsatser, men de kan med hjälp av sina kunskaper bidra till att förebygga och minimera skador till följd av bränder och andra olyckor i samhället och på de platser de finns. I schemat finns olika moment som rör bränder, släckning, förebyggande brandskydd, men också livräddning och sjukvårdsutbildning. FRAMTIDA BRANDMÄN Ungdomsbrandkåren ger en inblick i vad brandmannayrket är och kanske finns det bland ungdomarna några framtida brandmän och kvinnor. Samtidigt erbjuder den intresserade ungdomar en meningsfull sysselsättning på fritiden. Ungdomsbrandkårerna runt om i landet finns samlade i Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer. Förbundet arrangerar bland annat läger och till sommaren hoppas Robert att ungdomsbrandkåren i Ånge kan delta i Ungdomsbrandmannalägret 2002 på Öland. Namn : Leif Bykvist Ålder : 48 Arbetsplats : Vatten och Avloppsverket Yrke/Titel : Maskinist - Ser till att det finns rent vatten och renar avlopp. Vad är det bästa med jobbet? - Att det är omväxlande och fritt under ansvar. Namn: Sten Ove Danielsson Ålder: 47 år Arbetsplats: Kommunhuset Yrke/titel: Kommunalråd - Jag leder den politiska verksamheten på kommunen. Jag är ordförande i kommunstyrelsen som ansvarar för övergripande frågor. - Ingen dag är den andra lik, olika uppdrag hela tiden. Det blir aldrig tråkigt. Namn: Anny Bergsten Ålder: 19 Yrke/titel:

5 KOMMUNMAGASINET 5 ycket som är bra unen med ca anställda. Under de närmaste åren kommer kommunen att behöva anställa många på grund av att n inom kommunorganisationen. Inom Vård och omsorg arbetar ungefär 500 av de kommunanställda och ca 400 arbetar obergsskolan har träffat några av dem. Projektinformatör - Jag ansvarar för ett projekt som heter Ung Företagsamhet i skolan, delvis inom gymnasiet, delvis inom grundskolan. Arbetsplats: Räddningstjänsten i Fränsta Yrke: Brandman - Det är mycket varierande. Allt ifrån rökdykning till sanering. tet mellan kommunens skolor. - Det är intressant. tycker jag är väldigt fint. - Att få jobba med kreativa ungdomar. Namn: Kjell Grip Ålder: 44 s gymnasium Yrke: Lärare - Jag undervisar i svenska, geografi och samhälle. - Att jobba med ungdomar och att det är omväxlande och utmanande. En skola är en varierande arbetsplats, det är inte bara lektioner utan även mycket förberedande. Men det är svårt också, man önskar alltid att man nådde ett bättre resultat och kunde motivera ungdomarna mer. Namn: Kjell-Göran Thornberg Ålder: 27 år - Att få hjälpa människor och den goda sammanhållningen i gruppen. Namn: Håkan Flygare Ålder: 46 Yrke: Studievägledare - Mitt jobb är att vägleda, informera och utbilda. Jag är som ett bollplank mellan lärare och elever. - Jag träffar mycket människor. Det är aldrig enformigt. Namn: Pelle Strandell Ålder: 44 Yrke: Nätverkstekniker - Jag jobbar med skoldatanä- Namn: Patrik Holmberg Ålder: 18 Arbetsplats: Fränsta badoch sporthall Yrke: Badvakt - Jag bevakar de som badar så att det inte händer några olyckor. - Jag har bra arbetskamrater. Namn: Linda Wallinder Ålder: 19 år Arbetsplats: Spångbrogården Yrke: Vårdbiträde - Jag servar de gamla, gör deras liv behagligt. Ger dem den hjälp som de behöver, duschning, tvättning, påklädning - Det är jättemycket som är bra. Kontakten med de äldre, de är mycket trevliga människor. Sen själva servicehuset Namn: Stefan Henriksson Ålder: 37 Yrke: Vaktmästare - Jag servar skolan och personalen. Vad är det bästa med jobbet? - Det är fritt, jag bestämmer själv hur jag ska lägga upp det. Namn: Rose-Marie Bergström Ålder: 37 i Ånge Yrke: Lokalvårdare - Ja, jag städar och dammar och putsar i skolan. - Jag har bra arbetskamrater, det är en viktig del. Sen är det ett fritt jobb och man får bestämma mycket själv. Namn: Linda Neuman Ålder: 23 Arbetsplats: Björkbackaskolan Yrke/titel: Fritidspedagog - Jag hjälper till i klasser och på jobbar på fritids. -Att få arbeta med barn. Namn: Kjell Åke Deldén Ålder: 42 år Arbetsplats: Centralbiblioteket Ånge Yrke/titel: Biblioteksansvarig, samt bibliotekarie - Som biblioteksansvarig för kommunens bibliotek ansvarar jag för budget och personal. Som bibliotekarie sköter jag bland annat sökning i databaser, informationssökning, katalogisering av mediabestånd, och lån av böcker från andra bibliotek. Vad är det bästa med ditt jobb? - Kontakten med människor. Det är ett kreativt jobb. Så är det roligt att försöka stimulera läsandet över huvud taget, och att komma på sätt att nå ut till folk. Text och foto: Bobergsskolan MP3

6 6 KOMMUNMAGASINET Ånge kommuns bokslut är nästan klart Ånge kommuns bokslut är nästan klart. Här får ni en lägesrapport. Under 2001 sålde kommunen sin andel i två elbolag. Försäljningen gav 132 mkr, som nu skall låsas i långsiktiga statspapper. Avsikten är att pengarna skall ligga säkrade och ge dubbelt så hög avkastning som tidigare. ANVÄNDNING AV REAVINSTEN Försäljningen gav en bokföringsmässigas reavinst på 121 mkr, som delvis har använts till att sanera ÅFA:s industri- och verksamhetsfastigheter. ÅFA har inte kunnat betala räntor på lån till kommunen. Därför skriver kommunen av ett kommunalt lån och räntor på sammanlagt 88 miljoner kronor. Nedskrivningen är bara bokföringsmässig och påverkar inte kommunens pengar utan minskar bara reavinsten. Kvarvarande del av reavinsten på 33 mkr kom väl till pass eftersom satsningen på skolverksamheten blev dyrare än befarat. Marknadsanpassade löner, investeringar i gymnasiet, ändrade bidrag i Komvux, ökad barnomsorg och fler gymnasieelever som flyttar till andra kommuner innebar att Humanistiska nämnden överskred budgeten med 12 mkr. BUDGET I BALANS Vi kan ändå lova att året 2001 lämnar ett överskott på drygt 20 mkr. Detta tillsammans med att Ånge kommun har en budget för i balans gör oss lite speciella i länet. En enkel sammanställning för tiden ger översikt över problem och möjligheter (se tabellen längs ner). Men framtiden gör oss oroliga av flera orsaker: Planerat överskott 2002 är ganska litet, bara 4,9 mkr. Humanistiska nämnden varnar för överskridanden som överstiger överskottet Befolkningsutvecklingen oroar. Personalförsörjningen kommer att bli en knäckfråga inom alla sektorer. Politiskt arbetar Ånge kommun för att: Bli en bättre arbetsgivare. Genom ökad friskvård minska sjukskrivningarna. Bli effektivare genom att förbättra ledningsorgani sationen. Kommunstyrelsen inser att åtgärder måste vidtas för att: Förbättra arbetsmiljön. Ökad sysselsättningsgrad bland deltidsanställda. Minskad tung arbetstid. Förstärkt arbetsledning. Av nämnda anledningar är det oerhört viktigt att vi håller i budgeten 2002 och granskar varje inköp eller beställning. Reformerna måste ju rymmas i en balanserad budget. Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Frank Sällström, ekonomichef Ånge kommun Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget (Mkr) Verksamheternas nettokostnad -396,7-411,2-437,3-442,3-453,8-466,3 Skatter och finansiella intäkter 395,7 418,4 426,5 447,2 464,5 479,3 Reavinst 121,2 Sanering ÅFA -86,6-87,9 Resultat -87,6 7,2 22,5 4,9 10,7 13,0 Borta bra men hemma bäst tycker Nils Wennberg, stockholmare och före detta ångebo. Nils är journalist i Stockholm sedan många år. Han är först ut i en serie i Kommunmagasinet där utflyttade ångebor skriver om sina tankar om Ånge. Hej ångebor! Ångebor förresten, visst känns det väl lite trist. Jag vet, det finns ju ingenting å jö Men nu ska jag avslöja en hemlighet. Det finns ingenting å jö här i Stockholm heller. Jo, jag vet, vi har ju teatrar, nöjesliv, kändisar mm. (En hel del av de senare har jag jobbat med och jag ska avslöja en hemlighet till: Många är jäkligt oglamorösa när inte kameran är på eller publiken tittar. Dom är som ångebor är mest: En del är skitstövlar, en del är trevliga. En del tror att dom är nåt, andra är det utan att göra nån stor sak av det.) Men som sagt, det finns ingenting å jö här heller. För inte springer vi storstadsföräldrar på teater eller krogen och vi hinner knappt med att se en film per år. STRESS, STRESS, STRESS Men springer, det gör vi. Till dagis, till t-banan, till möten. Vi springer så in i h-e. Och åker. För det är ju så här i den här stan att jobbet ligger i en ände, hemmet i den annan och vänner och bekanta bor i en tredje. Den enda gången vi kan pusta ut är när det är stopp i t-banan eller propp i trafiken. Och det är det nästan jämt när jag tänker efter. Det är en ouppnåelig dröm att kunna ta sparken eller en fem minuters promenad över till kompisarna för att fika eller ta en grogg (fast vi kallar det drink, antagligen för att det inte låter så fyllaktigt). När jag har gnällt så här långt undrar ni naturligtvis varför folk är så jäkla dumma att de bor här. Ja, för inflyttade bonnläppar brukar svaret bli jobbet. Men vad det gäller infödingarna kan jag avslöja ännu en hemlighet: De är precis likadana som många av er ångebor. De vill inte flytta. Det är alltså ingen skillnad. Fast stockholmarna tror det. Skulle aldrig kunna tänka sig att bo i nån liten ort ute i landet - så instängt och trångt. Jag vet, för såsom varande båda delar, det vill säga både bonnläpp och stockholmare (har delat mitt drygt femtioåriga liv - som började i Ånge - fifty-fifty mellan landsortsoch huvudstadsliv) är jag nämligen självutnämnd expert. Och mina kvasivetenskapliga studier har gett följande resultat: Egentligen vill de flesta bo kvar på födelseorten, flyttar bara motvilligt därifrån och tar första bästa chans att återvända. För bonnläppen är Stockholm Stockholm, det är väl ingen skillnad var man bor i stan. Och för stockholmaren är det ingen skillnad på Ånge eller Mellerud eller vilken annan håla som helst. SAMMA FÖRDOMAR Men visst är det skillnad. I Stockholm är det bara vi inflyttade som drar stan över en kam. Infödingarna resonerar så här: Jag kan inte tänka mig att bo någon annan stans än i Västerort! Åh, vad jag längtar hem till Söder När jag får barn ska de få växa upp i Täby som jag jorde! Fattar ni nu? Byt ut Västerort mot Ånge, Söder mot Mellerud och Täby mot vilken annan håla som helst så ser ni sammanhanget. Hemma är hemma oavsett var man är född och uppväxt. Jamen, invänder stockholmarna, det är ju ändå skillnad. Och så kommer det där med nöjes- och kulturutbudet igen. Men dom kommer aldrig längre än till La Bamba i förorten - bara med den skillnaden att här nere heter La Bamba Galjonen eller Kvarterspuben eller Pizzeria Stugan. Och där sitter de kosmopolitiska stockholmarna och trängs med de törstiga grabbarna som alltid suttit där och som nu börjar bli runt 50. Visst känns väl det också bekant? Fast det finns ju undantag. Det finns ju de som flyttar hit från den lilla landsortshålan för att alla känner igen en och vet vad man gör; man kan aldrig vara anonym. Och så kommer de till Stockholm och gör allt för att bli kändis Så Ångebor, sträck på er och var stolta över er kommun. Ni har allt det vi saknar och längtar efter över fredagspilsnern på Galjonen: billigt boende, närhet till samhällsfunktioner, natur och bekanta. Och packar bilen ihop när kassan är tom så har ni ju alltid möjlighet att kritsa reparationen tills löningen kommer. Här nere får vi fan tamme pröjsa direkt, töja på plastkortskrediten eller låta bilen stå. Nils Wennberg (som då och då längtar hem) Nils Wennberg Stockholm är först ut bland utflyttade som skriver om Ånge.

7 KOMMUNMAGASINET 7 MOUS- certifierad specialist Uppdragsutbildningen i Ånge förlagd på Ångströmsenheten certifierar kursdeltagare inom ECDL, det europeiska datakörkortet, men introducerade under hösten ett nytt certifieringsområde, MOUS (Microsoft Office User Specialist). - MOUS ser vi som ett naturligt steg för den som vill göra en certifiering på sina datakunskaper, säjer Pelle Haraldsson på Uppdragsutbildningen i Ånge. I flera år har vi certifierat datakörkortstagare, ECDL, och legat i toppen på listan i Sverige när det gäller utförda test och nu hoppas vi att MOUS ska få samma effekt. Certifieringen av MOUS är ett bra bevis på att du har mycket goda kunskaper i de allmänt spridda datorprogrammen i världen, nämligen Microsoft Office-programmen. Det är därför inte lika lätt att certifiera sig som ECDL eftersom att MOUS använder sig av Performer frågor dvs. du får uppgifter att göra i den verkliga datormiljön. - Om du har en certifiering från Microsoft så kan du vara säker på att väger tungt i din meritlista och kan vara avgörande när du söker arbete med datainriktning, fortsätter Pelle Haraldsson. Vid frågor om MOUS ring Pelle Haraldsson eller Håkan Strandell , Ångströmsenheten. BYGG- & MILJÖ KONTORET MILJÖRUTAN INFORMERAR Vill du själv trampa i skiten? Ta med en plastpåse när du rastar hunden. Det är så lite besvär att plocka upp efter hunden och det gör så många glada. Att bara sparka snö över högarna hjälper föga. Våra barn uppskattar att kunna leka i parker och på grönområden och de som sköter områdena slipper olägenheter i sitt arbete. Lästips från bibilioteket Ånge Enligt lokala ordningsföreskrifter för Ånge kommun ska föroreningar efter hund plockas upp inom centrala områden i kommunen samt i motionsspår. Den som bryter mot detta kan dömas till böter. Hundlatriner finns i Ånge, Alby, Fränsta. Använd dem! FILOSOFINS TRÖST AV ALAIN DE BOTTON När kroppen är sjuk uppsöker vi läkare. När vi mår dåligt i själen är det filosofin som kan ge oss tröst och vägledning. Alain de Botton lyfter på ett lättillgängligt och underhållande sätt fram just denna sida av filosofin. Filosofi kan vara spännande, tilltalande och förståeligt. Den sätter oss i kontakt med tänkare mer än 2000 år tillbaka i tiden och det fantastiska är att vi kan känna igen oss i deras tankar. Vem vill inte få tröst när man känner sig impopulär, fattig eller sviken i kärlek? I Filosofins tröst ledsagas vi av Alain de Botton och bekantar oss med Platon, Epikuros, Seneca, Montaigne, Schopenhauer och Nietzsche. Det är märkvärdigt vad mycket vi har gemensamt och hur lätt det känns att bli bekant med dessa filosofins giganter. Maria Deldén UNDERDOG AV TORBJÖRN FLYGT En roman som med värme och humor skildrar generationen som växte upp med fluortanter och proggiga lärarvikarier men också en roman om sorgen över det förlorade folkhemmet och med det sorgen över att förlora drömmen om en bättre framtid. Allt skildrat med ett samhälleligt underifrån perspektiv med ensamstående strumpfabriksarbetaren Bodil Kraft med barn i centrum av händelserna. Förra årets Augustprisvinnare i romanklassen. Väl värd sitt pris FÖR BARN OCH UNGDOM: ROBIN MED HUVAN AV JOHANNA NILSSON En fantastisk saga om Sebastian som möter Robin /Rebecka en dag när han är ute i skogen. Båda barnen har sargade själar och svåra relationer till sina föräldrar. I Robins sällskap upptäcker Sebastian att skogen är full av sällsamma varelser som på olika vis hjälper Robin att hålla sig undan från sin far, Fågelgubben. Varsamt rullas en familjetragedi upp. Mamman och brodern har båda omkommit i en drunkningsolycka och Rebecka/Robin lägger skulden på sin far. En stark och spännande berättelse om hur vänskap och fantasi kan bli en väg ut ur utanförskap och sorg. SÅPA AV MATS WAHL Man kanske är med i världens största såpa fast man inte vet om det, nickade Kino. Nån elak jävel har gett en en taskig roll. Med känsla, inlevelse och dramatik berättas här en historia om hur några unga killars liv förvandlas till en såpa. Historien är uppbyggd på ett modernt Romeo-Julia motiv där kärleken utsätts för stora påfrestningar. Det handlar om vardagen med familj, skola, kompisar men också om det som vi inte alltid låter komma upp till ytan. Utsatthet, ensamhet, vuxnas svek, klasskillnader men också om kamratskap. En ny bok av författaren till böcker som exempelvis Vinterviken. Kjellåke Deldén Ånge Folkbibliotek Hemsida: Djurskyddsinspektörens besök kostar 600 kr. Avgift - djurskydd Våren 1999 tog kommunfullmäktige beslut om djurskyddsavgifter. Det innebär att varje besök av djurskyddsinspektören kostar 600 kronor. I denna summa ingår administrationsarbete före och efter inspektionen, resekostnader mm. Finns anledning till återbesök debiteras timavgift 600 kr/tim. Avgiften gäller för tillsyn av hästar, nötkreatur, får och getter, kennlar, zoobutiker mm.

8 KOMMUNMAGASINET HÄNDELSEKALENDERN VÅREN 2002 MARS 6/3 Sportlovskul på islandshäst kl 11:00-14:00 Islandshästtur för dig under 12 år, hästpyssel i stallet, eldar och fikar utomhus. Anmälan tel: , Arrangör: Hussborgs islandshästar Plats: Hussborgs Islandshästar i 7/3 Sportlovsridning på islandshäst kl 11:00-14:00 Uteritt på islandshäst för dig som är 12 år eller äldre och kan rida. Du får en egen häst att borsta, sadla och göra iordning. Sedan rider vi ut på en tur, stannar och fikar eller grillar korv. Anmälan tel: , Arrangör: Hussborgs islandshästar Plats: Hussborgs Islandshästar i 11/3-21/3 Utställning Energirådgivaren Håkan Gode ordnar en utställning med barnteckningar under vecka Det handlar om en teckningstävling i länet med motiv från energiområdet. Arrangör: Ånge Folkbibliotek Plats: Biblioteket, Centralhuset, Ånge 11/3-31/3 Utställning i Reservatet Maria Blomberg från Hjältanstorp ställer ut. Olja. Öppet alla dagar. 11/3 Teater Riksteatern ger föreställningen Jubilarerna. Kent Malte. Arrangör: Teaterföreningen Ånge Plats: FH/Forum Jazzkväll på Träporten kl 19:00 DICK NILSSON med SWE- DISH JAZZ STARS. En för oss okänd sångartist som efter i kväll kommer att finnas i allas minnen. Arrangör: Jazzklubben Slipers Plats: Borgsjö 15/3-13/4 Utställning Ulf Hedin, olja. Arrangör: Ånge Konstförening Plats: Biblioteket, Centralhuset, Ånge 17/3 Öppet Hus i Byberget Öppet Hus med bl.a tidningsurklipp. Servering. Arrangör: Kulturgruppen, Byberget Plats: Folkets Hus, Byberget Årsstämma Kraftsamling Fränsta kl 19:00 Stämman beräknas ta ca 45 min. Efter stämman kan de som önskar äta en bit. Arrangör: Kraftsamling Fränsta Plats: Bykrogen. Fränsta Teater Riksteatern ger Stenar i fickan Arrangör: Teaterföreningen Ånge Plats: Medborgarhuset, Ånge Föreläsning: Ryggbesvär och rehabilitering., APRIL 2-21/4 Utställning i Reservatet Stefan Törn och Monica Hämberg från Strömsund ställer ut emalj, grafik och måleri. Öppet alla dagar. 3/4 Föreläsning: Quantum Xrroid diagnostisering- & behandlingsdemonstration., 6/4 Naggen-Nappet Naggen-Nappet firar 10-års jubileum. Västernorrlands största angeldonstävling. Arrangör: Vildmarksbyn Naggen Plats: Lomsjön, Naggen 10/4 Föreläsning: Orsak & behandling för oro, ångest, depression & andra psykiska besvär. behandlingscenter, 11/4 Teater kl 09:30-12:00 Tre föreställningar av Hassela teaterns föreställning : Don t forget to kiss your mother goodbye. Medverkande; Ca 20-talet ungdomar från Hassela kollektivet Gotland som spelar sig själva under sin missbrukstid. Prel. tider för föreställningarna är: 09:30-12:00, 13:30-16:00, 18:30-21:00. Alla Ånges högstadieelever blir bjudna. Arrangör: Föräldraföreningen mot narkotika Plats: Medborgarhuset, Ånge 17/4 Föreläsning: Dietens betydelse för din hälsa (inkl. vegetarisk & vegan mat), 19/4 Jazzkväll på Träporten kl 18:00 Kjell Öhman och Storsjökvartetten. Kom i tid! Detta blir en femetta. Arrangör: Jazzklubben Slipers Plats: Borgsjö 22/4-11/5 Utställning i Reservatet Fotoutställning av Leif Milling. Öppet alla dagar. 30/4 Majbrasa med fyrverkeri. Arrangör: Kraftsamling Fränsta Plats: Fränsta MAJ 4/5 Pistvakt Underhållning i Ånge Ishall. Arrangör: Hotell Mittlandia AB Plats: Ånge Ishall 8/5 Föreläsning: Näringsbrist - olika sjukdomar & besvär., 12/5-30/5 Utställning i Reservatet Karin Zetterlund från Härnösand ställer ut keramik. Öppet alla dagar. 15/5 Föreläsning: Farliga kemikalier i min vardag t.ex. tandkräm, mat, deodorant, schampo., 22/5 Föreläsning: Ska jag vaccinera mitt barn? Skaderisker - historik., 24/5 Kulturnatt Underhållning, musik, dans, föreläsningar samt många andra aktiviteter Arrangör: Ånge kommun Plats: Ånge centrum 1/6 Träslaget Stor brännbollsturnering i centrala Ånge. Plats: Ånge 3/6-23/6 Utställning i Reservatet 13:00-16:00 Leif Korsman från Sveg ställer ut akvareller, öppet alla dagar BIO Folkets Hus Ånge har bio tisdagar och söndagar (vanligtvis) Folkets Hus har bio fredagar och söndagar (vanligtvis) Se aktuellt program i Ljunganbladet. Låt många veta om vad som händer! Ni som är arrangörer kommer väl ihåg att meddela era arrangemang till Ånge naturum & turistbyrå så att de kommer med i kommunens händelsekalender på hemsidan. Meddela era sommararrangemang så fort ni är klara med planeringen. Ring , eller registrera dem själva via hemsidans händelsekalender på Kommunmagasinet innehåller alltid händelsekalender och kommer ut 4 ggr/år. Ånge kommuns informationstidning för medborgarna i Ånge kommun. ADRESS Ånge kommun Ånge E-POST FAX ANSVARIG UTGIVARE Göran Fjellström REDAKTÖR Kristina Kamsten Tel TEXT Kristina Kamsten Gunilla Mellgren FOTO Mikael Berggren Kristina Kamsten Robert Näslund Leif Milling GRAFISK FORMGIVNING Idé & Reklam Tel TRYCK Dala Demokraten Tel

KOMMUN MAGASINET. En dörr in för företag. Nöjda matgäster i skolan. Datakunskap för seniorer

KOMMUN MAGASINET. En dörr in för företag. Nöjda matgäster i skolan. Datakunskap för seniorer KOMMUN MAGASINET Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr 1 2001 En dörr in för företag Nöjda matgäster i skolan Datakunskap för seniorer 2 KOMMUNMAGASINET KOMMUNALRÅDET KONSUMENT HAR ORDET

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

en spänstig entreprenör sid 8

en spänstig entreprenör sid 8 SePtemBer 2006 Peo Jönis tar över torpshammars herrgård sid 4 Bra idé gav Ångeföretag seger sid 6 en spänstig entreprenör sid 8 framti d Ång e september 2006 1 informationstidning till alla HUSHÅll OcH

Läs mer

Fördel Ånge KOMMUNMAGASINET NR 2 2002 - EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÅNGE KOMMUN

Fördel Ånge KOMMUNMAGASINET NR 2 2002 - EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÅNGE KOMMUN Fördel Ånge KOMMUNMAGASINET NR 2 2002 - EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÅNGE KOMMUN HÄR FINNS TID FÖR NJUTNING Eva och Kjell Envall är en av var ingen svårighet alls berät- Huset var precis det vi hade Eva.

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1 Mars 2013 Många fördelar att flytta hem när man får barn Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte Hårdrock PÅ SCHEMAT framtid Ånge mars 2013 1 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 26 november

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Hitta det här... Ditt nya jobb

Hitta det här... Ditt nya jobb Hitta det här... Ditt nya jobb 1 Detta är en information från Falkenbergs kommun Du som funderar på ditt framtida yrkesval Du som vill utbilda dig Du som söker jobb Du som vill veta mer om vad det innebär

Läs mer

INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN

INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN JUNI 2005 Kampanj lockar Märstabor till Ånge kommun sid 4 Wakeboard-SM i Torpshammar sid 8 Glad sommar! INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005 1 NOTERAT

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004 MARS 2004 Global Classroom skapar världsmedborgare sid 6 Gott om plats i Bullerbyn sid 12 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E MARS 2004 1 NOTERAT Beslut i korthet

Läs mer

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 MARS 2012 Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 NOTERAT BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige 28 november

Läs mer

Edsbyn & Alfta. Teknik på hög nivå. Fördel. Edsbyns bio digitaliseras. Åsa. Studentuppdrag. Nr 2 2010. En tidning från Ovanåkers kommun

Edsbyn & Alfta. Teknik på hög nivå. Fördel. Edsbyns bio digitaliseras. Åsa. Studentuppdrag. Nr 2 2010. En tidning från Ovanåkers kommun Fördel Edsbyn & Alfta En tidning från Ovanåkers kommun Nr 2 2010 www.ovanaker.se Bygdens största nätverk Teknik på hög nivå Studentuppdrag Åsa en glad surdegsbagare Edsbyns bio digitaliseras Fördel Edsbyn

Läs mer

Till Orsa från en annan värld

Till Orsa från en annan värld AKTUELLT FRÅN ORSA NR 3 2013 Sökes: Brandmän - och kvinnor Till Orsa från en annan värld MM! Aktuellt från Orsa 1 MARIES SPALT OM SOM- MAREN OCH NU- LÄGET! Vi har haft en fantastisk sommar med många soldagar

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 OKT 2010 Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 DENNA TIDNING ÄR EN DEL AV PROJEKT FRAMTID ÅNGE ETABLERING

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang Ha en skön sommar! JUNI 2010 Jiges en butik i tiden Du har råd i Ånge sommarens evenemang framti d Ång e juni 2010 1 Denna tidning är en del av noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 22 februari 2010

Läs mer