Officiellt namn: New Zealand (eng), Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington ( invånare, CIA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Officiellt namn: New Zealand (eng), Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington ( invånare, CIA)"

Transkript

1 Promemoria Sid. 1(11) Landfakta Nya Zeeland Basdata Officiellt namn: New Zealand (eng), Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington ( invånare, CIA) Yta: km² Folkmängd: 4,5 miljoner (juni 2015, The Economist) Befolkning: Ca 71 % med europeisk härstamning, 14 % maorier (ursprungsbefolkning), 11 % asiater, 8 % inflyttade från Stillahavsstaterna, 6 % övrigt Befolkningstillväxt: 0,82 % (2015, The Economist) Officiella språk: Engelska, Maori Religion: Kristendom (anglikaner, presbyterianer, katoliker, metodister) Nationaldag: 6 februari Statsskick: Konstitutionell monarki inom det brittiska samväldet Statschef: Drottning Elisabeth II representerad av generalguvernör generallöjtnant Sir Jerry Mateparae Regering: Koalitionsregering mellan National Party (59), ACT Party (1), United Future (1) och Maori Party (2). Regeringschef: Premiärminister John Key, National Party Vice regeringschef: Bill English Utrikesminister: Murray McCully Finansminister: Bill English Oppositionsledare: Andrew Little (sedan september 2013), Labour Parlament: Enkammarparlament med 121 ledamöter Politiska partier: 7 partier i parlamentet, däribland ett maoriparti och 7 oberoende maorier som valts in på reserverade platser. Senast allmänna September 2014 val: Nästa allmänna val: Senast november 2017

2 Sveriges Ambassad Utkast 2(11) Medlemskap i internationella organisationer: FN, Brittiska samväldet, APEC, OECD, Internationella Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Pacific Islands Forum, Cairns-gruppen, WTO Ekonomisk data Valuta: Nyzeeländska dollar (NZD) Växelkurs: 1 NZD = 5,5 sek (februari 2016) BNP: 197,5 miljarder USD (2015, DFAT) BNP-tillväxt: 2,2 % (2015, DFAT) BNP/capita: ,5 USD (2015, DFAT) Inflation: 0,2 % (2015, DFAT) Reporänta: 2,5 % (februari 2016, RBNZ) Arbetslöshet: 5,8 % (2015, DFAT) Viktigaste näringar: Tjänstesektorn 69 %, industri 27 % och jordbruk 4 % (2015, CIA) Handelsbalans: Underskott på 1 miljard NZD (augusti, 2015) Valutareserv: miljarder USD (2015, IMF) Bytesbalans: Underskott på 8 miljarder USD (2015, DFAT) Export: 56,6 miljarder USD (2014) Viktigaste exportvaror: Mejeriprodukter, kött, maskiner, aluminium, frukt, fisk Viktigaste Kina, Australien, USA, Japan (2014, DFAT) exportmarknader: Import: 54,1 miljarder USD (2014) Viktigaste importvaror: Kapitalvaror, bränsle och oljor, maskiner, motorfordon, elektronik Viktigaste Kina, Australien, USA, Japan (2014, DFAT) importmarknader: Sveriges varuexport: 1,29 miljarder SEK (2014, Kommerskollegium) Sveriges varuimport: 426 miljoner SEK (2015, Kommerskollegium) Bistånd: 550 miljoner NZD/år under , ev. ökning 600 miljoner NZD Turism (intäkter): 8,3 miljarder NZD direkta intäkter (4 % av BNP), indirekta effekter 3,1 % av BNP (2014). Skatter: Totala skattetrycket ca 33 %, bolagsskatten 28 %, inkomstskatten varierar mellan 10,5 % och 33 %

3 Sveriges Ambassad Utkast 3(11) Kort historik Aotearoa, "det långa vita molnets land" - maoriernas namn på Nya Zeeland, tros ha befolkats runt 1300-talet via Polynesien. Holländaren Abel Tasman kom som första europé till landet år 1642, och gav det dess nuvarande namn efter den nederländska provinsen Zeeland. Nästa milstolpe var upptäcktsresande James Cooks besök och kartläggning av Nord- och Sydön år Cook var på denna resa åtföljd av den svenske Linnélärljungen Daniel Solander, som tog kunskapen om det nya landet med sig tillbaka till Europa. I mitten av 1800-talet ökade den europeiska närvaron i Nya Zealand när valfångare och jordbrukare anlände. Det var främst britter som kom till Nya Zeeland och år 1840 slöts Waitangifördraget mellan den brittiska regeringen och ett antal maoriledare. Fördraget garanterade maoribefolkningen samma rättigheter som britterna i utbyte mot att de tillät den brittiska kronan rätten till landet. Datumet för fördragets signering, den sjätte februari, är numera landets nationaldag. Efterlevnaden av fördraget är omdiskuterad än idag och regeringen kritiseras med jämna mellanrum för att inte ta hänsyn till urbefolkningens rättigheter. Efter fördraget följde långvariga tvister och krig om landrättigheter under perioden 1843 till Maorierna förlorade slutligen och urbefolkningen minskade markant samtidigt som den europeiska befolkningen ökade under 1800-talet. Guldfyndigheter på landets sydö bidrog till det ökande europeiska intresset och en utbredd kolonialisering. År 1907 blev landet självständigt men förblev inom det brittiska samväldet. Stridande soldater från Nya Zealand deltog tillsammans med australier på Storbritanniens sida i de båda världskrigen. Efter krigen ökade landets kontakter med såväl Australien som USA och det brittiska inflytandet minskade ingick landet i ANZUS-pakten med Australien och USA. I mars 2016 genomfördes en folkomröstning i Nya Zeeland gällande landets framtida flagga. Valet stod mellan två flaggor, den nuvarande flaggan från tiden som brittisk koloni och en nydesignad flagga. Den nuvarande flaggan vann med 56,6 % av rösterna. Totalt deltog 67,8 % av landets medborgare i valet.

4 Sveriges Ambassad Utkast 4(11) Politisk översikt Nya Zeeland är en demokratisk konstitutionell monarki inom det brittiska samväldet, med den brittiska monarken Elizabeth II som officiell statschef. Kronan representeras i Nya Zeeland av en generalguvernör som numera alltid är nyzeeländsk medborgare och utses på förslag av regeringen. Nuvarande generalguvernör är generallöjtnant Sir Jerry Mateparae. Nya Zeelands framtid som monarki har på senaste tiden diskuterats. Nuvarande premiärministern John Key har dock framhållit att det är mer sannolikt att Australien blir en republik före Nya Zeeland. Oppositionsledaren Andre Little, Labour, som är för republik, hoppas att en ändring kommer att ske inom en inte alltför avlägsen framtid. Den lagstiftande församlingen är ett enkammarparlament med en mandatperiod på tre år. Valsystemet är en blandning av personvalskretsar och proportionellt fördelade mandat. 70 ledamöter väljs direkt och 52 väljs från partilistor. Efter nio års regering under Labour och Helen Clark blev center/högerpartiet Nationals det största partiet i valet Nationals fick inte egen majoritet, men bildade regering med stöd av ACT, Maori och United Future. I valet 2014 stärkte Nationals sin position i parlamentet, med 48 % av rösterna och 60 mandat. Nationals bildade minoritetsregering, med stöd från ACT, Maori och United Future. Partiledaren för Nationals, John Key, är nu inne på sin tredje mandatperiod som landets premiärminister. Ekonomisk översikt Nya Zealand påverkades kraftigt av Storbritanniens medlemskap i EGunionen år Den ekonomiska nedgången ledde till omfattande avregleringar och liberaliseringar från den Labour-ledda regeringens sida under perioden 1984 till Landet behövde ställa om från en protektionistisk jordbruksekonomi till en fri marknadsekonomi och rikta sig mot marknader utanför Storbritannien. Beslutet om ett kärnvapenfritt Nya Zealand drevs också igenom under denna period, vilket betydde slutet på den tidigare ANZUS-pakten, liksom försämrade relationer med USA.

5 Sveriges Ambassad Utkast 5(11) Nya Zeeland befann sig redan före den globala finanskrisen i recession, där minskad privatkonsumtion och sjunkande huspriser har bidragit till en negativ trend. Efter att landets näst största stad, Christchurch, drabbats av två jordbävningar, den senaste i januari 2012, har landet dragits med kostnader på över 15 miljarder NZD för återuppbyggnad och uppröjning. Regeringens åtgärder har på senare år varit inriktade på utbudsfrämjande strukturreformer, samt en sänkt inkomst- och bolagsskatt. Nya Zealand har tidigare år haft ett mycket stort underskott i bytesbalansen, upp till 8-9% av BNP. Underskottet har berott på att dyra importvaror inte motsvarades i tillräckligt grad av landets turistindustri och jordbruksexport. Mellan 1984 och 2014 ökade utlandsskulden till 89,6 miljarder USD. Under de senaste åren har Nya Zealand startat ett utökat handelssamarbete med Kina och 2014 upplevde landet för första gången på drygt tjugo år ett överskott i bytesbalansen tack vare export av mejeriprodukter. Kina är nu Nya Zeelands största handelspartner, strax före Australien. Bytesbalansen för 2015 uppskattas dock vara negativ vid årets slut, trots låga oljepriser. Exporten till Kina har ökat från 3,43 miljarder USD år 2010 till 8,3 miljarder år 2014, en ökning om 241 procent. Under 2015 ökade landets totala export med 14 procent i juni, till 4,2 miljarder NZD, jämfört med juni år Det råder således en viss optimism rörande landets råvaruindustri och jordbrukssektor. Nya Zeelands reservbank (NZRB) förutspår en total tillväxt i landets ekonomi på 2-3 % över åren Kring 2016 års ekonomiska tillväxt råder delade meningar. NZRB har lämnat styrräntan oförändrad på 2,5 %, den lägsta siffran någonsin, men framtida räntesänkningar kan bli nödvändiga för att hålla sig till landets inflationsmål. Bank of New Zeeland har ändrat sin uppskattning av landets BNP-tillväxt från 1,9 % till 2,5 % med stöd av den senaste tidens uppgång i inhemsk tillväxt och förväntningarna om en ökad flyttström. Kreditvärderingsinstitutet Fitch har däremot reviderat sin prognos om landets ekonomiska tillväxt från positiv till stabil till följd av den förutspådda försämringen av jordbruksexporten, osäkerheten kring flyttströmmar och väderfenomenet El Niño.

6 Sveriges Ambassad Utkast 6(11) Turismen är fortsatt en mycket viktig del för landets ekonomi och även inom denna sektor är Kina en viktig marknad. Under 2013 genererade turismen på Nya Zeeland 7,3 miljarder NZD, vilket motsvarar 3,7 % av landets BNP. Dessutom skapades arbetstillfällen motsvarande 5,7 % av landets totala sysselsättning. Nya Zeelands utrikespolitik Nya Zeeland har goda relationer och samarbeten med Australien inom en rad olika regionala och internationella organ. Länderna deltar i samordnade insatser för de närliggande små östaterna i Stilla havet. Fram till 1980-talet hade Nya Zeeland ett nära samarbete med Australien och USA i försvarsfrågor. De goda relationerna till USA försämrades dock 1987 i och med Nya Zeelands förbud mot kärnkraftsdrivna och kärnvapensutrustade fartyg. Nya Zeelands kritik av USA och dess allierades krig i Irak skapade också spänningar. Nya Zeeland har däremot bidragit med soldater i Afghanistan och med resurser till återuppbyggnaden av Irak. I april 2015 skickades även 142 nyazeeländska soldater till Irak för en operation mot Islamiska Staten, led av USA. Det ses om ett steg till att förbättra relationen med USA efter splittringarna i kärnvapensfrågan. Australien har frihandelsavtal med Kina, Singapore, Thailand och Sydkorea. Nya Zeeland har dessutom deltagit i förhandlingarna kring Trans-Pacific Partnership (TTP) tillsammans med 11 andra stater i Stilla havsområdet, inklusive de stora ekonomierna USA och Japan. Den femte oktober 2015 offentliggjordes att länderna enats om en överenskommelse. Trots kritik har handelsministern Todd McClay, National, bekräftat att Nya Zeeland kommer att underteckna TPP den 4 februari 2016 i Auckland. Labour anser att TPP underminerar Nya Zeelands suveränitet och har valt att inte stödja undertecknandet. En oro föreligger också i landet för TPP:s effekt på maoribefolkningen och Waitangifördraget, kritik som avvisats av handelsministern med hänvisning till fördragets företräde. I maj 2016 fann Waitangi domstolen att TPP inte står över Waitangifördraget, men påpekade att utländska investerares rättigheter att väcka talan mot den Nya Zeeländska regeringen kan försvåra regeringens skyldigheter enligt fördraget. Enligt McClay kommer TPP bidra till att landets BNP ökas

7 Sveriges Ambassad Utkast 7(11) med 2,7 miljarder NZD år 2030, något före detta handelsministern Tim Grosner hävdat är osäkert. TPP beräknas kosta Nya Zeeland upp till 79 miljoner NZD per år men också spara exportörer 274 miljoner NZD. Nya Zeelands relationer med EU Relationen mellan Nya Zeeland och EU är god. Gemensamma värderingar har möjliggjort för en rad bilaterala, regionala och multilaterala samarbeten. EU är en av Nya Zeelands viktigaste handelspartners. Handeln forsätter vara väldigt viktig, men samarbeten har även utökats till att inkludera klimatförändringar, säkerhet, mänskliga rättigheter m.fl. År 1999 utfärdade Nya Zeeland och EU en gemensam politisk deklaration om politiskt och ekonomiskt samarbete. Detta samarbete uppdaterades i september Ett vetenskapligt samarbete inleddes år 1991 och ett veterinäravtal år Året därpå, 1998, ingick Nya Zealand, parallellt med Australien, i EU:s första standardiseringsavtal med tredje land. Konsultationer och förhandlingar för jordbruk och fiske sker sedan dess årligen i Bryssel. En EU-delegation öppnades i Wellington år Högnivåbesök från Nya Zeeland till EU inträffar ofta. Nya Zeelands utriksminister, handelsminister och förvarsminister åker tillsammans i genomsnitt två till tre gånger per år. Sveriges förbindelser med Nya Zeeland Sveriges ambassadör: Pär Ahlberger, stationerad i Nya Zeelands ambassadör: David Taylor, stationerad i Bryssel Sveriges politiska relationer med Nya Zeeland är mycket goda. Länderna har ofta en nära samverkan i internationella forum. Gemensamma frågor är värnandet av FN:s roll, frihandel, miljö och försvar av mänskliga rättigheter. En bilateral överenskommelse ingicks år 1979 avseende undvikande av dubbelbeskattning. Luftfartsavtal undertecknades år 2001 tillsammans med Norge och Danmark. Avtal om "working holidays", möjlighet för

8 Sveriges Ambassad Utkast 8(11) ungdomar från Sverige respektive Nya Zeeland att kombinera arbete med vistelse i upp till ett år i det andra landet, trädde i kraft den 1 juli Besöksvisum krävs inte för svenska medborgare för besök kortare än 90 dagar. I frågor om nedrustning och icke-spridning av kärnvapen samarbetade Sverige och Nya Zeeland genom koalitionen för en ny dagordning, Coalition for a New Agenda, fram till att Sverige gick ur koalitionen år Högnivåbesök Flera högnivåbesök har ägt rum mellan Sverige och Nya Zeeland. Exempel: Nya Zeelands f.d. premiärminister Helen Clark besökte Sverige i februari 2002 under Progressive Governance Summit. Dåvarande utrikesministern Phil Goff besökte Sverige i april 2001 under det svenska ordförandeskapet i EU och i september 2003 i samband med minneshögtiden för Anna Lindh. F.d. utrikesministern Winston Peters besökte Sverige i oktober I samband med Sveriges EUordförandeskap besökte utrikesminister Murray McCully Sverige i december April 2011 besökte dåvarande handelsministern Tim Grosner Sverig. Ministern för sociala bostäder, Paula Bennett, besökte Sverige oktober Göran Persson besökte som första svenska statsminister Nya Zeeland i februari Riksdagens arbetsmarknadsutskott besökte Nya Zeeland i september 2004 och trafikutskottet besökte landet i februari Socialutskottet besökte Nya Zeeland i januari Justitieutskottet besökte Nya Zeeland i januari Jordbruks och miljöutskottet besökte Nya Zeeland i februari 2012, och snart därefter besökte även statssekreterare Gunnar Oom landet. I september 2013 besöktes Nya Zeeland återigen av socialutskottet genom Anders W Jonsson. Statssekreteraren på utbildningsdepartementet, Bertil Östberg, besökte Nya Zeeland mars 2014 för att delta i det fjärde International Summit on the Teaching Profession. I september 2014 besökte dåvarande överbefälhavaren Sverker Göranson Nya Zeeland.

9 Sveriges Ambassad Utkast 9(11) Handelsförbindelser, exportfrämjande, svenska näringslivsintressen Svenska företag har ofta lätt att finna goda samarbetspartners i Nya Zeeland då landets affärskultur är mycket lik den svenska. Det finns över 60 svenska dotterbolag i Nya Zeeland och därutöver är mellan 700 till 800 svenska företag representerade genom lokala distributörer eller agenter. De flesta svenska storföretag finns närvarande eller representerade i landet, ibland via Australien eller Singapore. Det är svårt att uppskatta storleken på svenska investeringarna i Nya Zeeland eftersom de i många fall går via andra länder än Sverige. Sveriges export till Nya Zeeland har de senaste fem åren haft en svag ökning och beräknades år 2015 uppgå till 1,29 miljarder SEK. Exporten bestod främst av verkstadsprodukter, maskiner och transportmedel. Sveriges import från Nya Zeeland uppgick samma år till 426 miljoner SEK och bestod främst av kött och alkoholhaltiga drycker. Ambassaden i har ett övergripande ansvar för Sveriges förbindelser med Nya Zealand, med stöd av honorärkonsulaten i Wellington och Auckland. Business Sweden, med kontor i Sydney, hanterar kommersiella ärenden. ***

10 Sveriges Ambassad Utkast 10(11) Kontaktuppgifter Svenska Ambassaden i, Australien Embassy of Sweden Tfn: Turrana Street Fax: Yarralumla ACT Australien Honorärt konsulat i Auckland, Nya Zeeland Honorär konsul: Frank Olsson Consulate of Sweden 6 Renall Street Tfn: +64 (0) Freemand Bay Fax: Auckland New Zealand Honorärt generalkonsulat i Wellington. Nya Zeeland Honorär generalkonsul: Hon William P. Jeffries Honorär vicekonsul: Tinni Lindén Consulate-General of Sweden Tfn: PO Box Fax: Wellington New Zealand Besöksadress Level 7 Molesworth House 101 Molesworth Street Thorndon Wellington 6011 Tidsskillnad (Nya Zeeland mot Sverige): + 10 timmar vid svensk sommartid + 12 timmar vid svensk vintertid

11 Sveriges Ambassad Utkast 11(11) Tidsskillnad ( mot Sverige) + 8 timmar vid svensk sommartid + 10 timmar vid svensk vintertid

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-20 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Nya Zealand. 1. Basdata

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-20 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Nya Zealand. 1. Basdata Promemoria Sid. 1(10) CANBERRA Maria Engström Landfakta: Nya Zealand 1. Basdata Officiellt namn: Huvudstad: Yta: Folkmängd: Befolkning: Officiella språk: Religion: Statsskick: Statschef: Nationaldag: Regering:

Läs mer

Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, invånare

Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, invånare Promemoria 1 2017-07-18 CANBERRA Landfakta Nya Zeeland Basdata Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, 383 000 invånare Yta: 270 534 km² Folkmängd: 4,5 miljoner Befolkning:

Läs mer

Landfakta: Nya Zeeland

Landfakta: Nya Zeeland veriges Ambassad Promemoria Sid. 1(9) CANBERRA S-O Petersson Landfakta: Nya Zeeland 1. Basdata Officiellt namn: New Zealand (eng), Aotearoa (maori= The Land of the Long White Cloud), Nya Zeeland Huvudstad:

Läs mer

Landfakta: Nya Zeeland

Landfakta: Nya Zeeland veriges Ambassad Promemoria Sid. 1(9) CANBERRA Emelie Jägfeldt S-O Petersson Landfakta: Nya Zeeland 1. Basdata Officiellt namn: New Zealand (eng), Aotearoa (maori), Nya Zeeland (sv) Huvudstad: Wellington

Läs mer

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI)

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI) Promemoria CANBERRA Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Huvudstad: Honiara (68 000 invånare est 2011 UI) Yta: 28 900 km² Folkmängd: 565 000 (2012 DFAT) Befolkning:

Läs mer

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km²

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km² Page 1 of 10 Promemoria 2015-12-09 CANBERRA Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 419,00 invånare) Yta: 7 692 000 km² Folkmängd: 23.6 miljoner

Läs mer

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA)

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA) Promemoria Sid. 1(6) 2016-05-03 Landfakta Kiribati Basdata Officiellt namn: Republiken Kiribati Huvudstad: Tarawa (46,000 est. 2014 CIA) Yta: 810 km² Folkmängd: 110,500 (World Bank, 2014) Befolkning: I-Kiribati

Läs mer

Befolkning: Melanesier 95%, polynesier 3%, mikronesier 1%, övriga 1%

Befolkning: Melanesier 95%, polynesier 3%, mikronesier 1%, övriga 1% Promemoria 2010-09-02 CANBERRA Praktikant Olof Esbjörnsson +61 2 6270 2723 olof.esbjornsson@foreign.ministry.se Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv), Solomon Islands (eng) Huvudstad:

Läs mer

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA)

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA) Promemoria CANBERRA Landfakta: Vanuatu Officiella namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 250 000 (2012 DFAT) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%,

Läs mer

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji Promemoria CANBERRA Landfakta: Fiji Officiellt namn: Republic of Fiji Huvudstad: Suva Yta: 18 376 km² Folkmängd: 896 758 (2013 est CIA) Befolkning: Ursprungs-fijier 57,3 %, indiska fijier 37,6%, övriga

Läs mer

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-18 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Australien

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-18 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Australien Promemoria Sid. 1(10) CANBERRA Maria Engström Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia (eng), Australien (sv) (självständigt från Storbritannien 1 januari 1901) Huvudstad:

Läs mer

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien Promemoria 1 2017-08-07 CANBERRA Landfakta Australien Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 390 000 invånare) Yta: 7 682 000 km² Folkmängd: 24,6 miljoner Befolkning:

Läs mer

Ursprungs-fijier 57%, indiska fijier 38%, övriga 5% (folkräkningen 2007)

Ursprungs-fijier 57%, indiska fijier 38%, övriga 5% (folkräkningen 2007) Promemoria 03-22 CANBERRA Angelica Larsson Landfakta: Fiji Officiellt namn: Republic of the Fiji Islands Huvudstad: Suva Yta: 18 333 km² Folkmängd: 890 000 (2012 est CIA) Befolkning: Ursprungs-fijier 57%,

Läs mer

Port Vila ( invånare, 2009) (UI) km²

Port Vila ( invånare, 2009) (UI) km² Promemoria CANBERRA Angelica Larsson Landfakta: Vanuatu Officiellt namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 239 651 (2010) (UI) Befolkning:

Läs mer

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km²

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km² Page 1 of 10 Promemoria 2015-12-09 CANBERRA Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 419,00 invånare) Yta: 7 692 000 km² Folkmängd: 23.6 miljoner

Läs mer

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta Promemoria 2013-12-16 Utrikesdepartementet Ambassaden Dublin p.t.stockholm och Enheten för Europeiska unionen Land-PM Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin (1,2 miljoner) Språk:

Läs mer

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca invånare) km²

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca invånare) km² Page 1 of 9 Promemoria 2016-08-30 CANBERRA Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 419 000 invånare) Yta: 7 692 000 km² Folkmängd: 23,6 miljoner

Läs mer

2012-03-19. Landfakta: Australien

2012-03-19. Landfakta: Australien Promemoria Sid. 1(10) CANBERRA Angelica Larsson Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Huvudstad: Yta: Folkmängd: Befolkningstillväxt: Befolkning: Nationellt språk: Religion: Statsskick: Statschef:

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011)

Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011) Promemoria CANBERRA Landfakta: Samoa Basfakta Officiellt namn: The Independent State of Samoa Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011) Yta: 2 944 km² Folkmängd: 195 000 (2014 DFAT) Befolkning: Samoaner (92,6

Läs mer

272,264 (est. juli 2015 CIA) Ni-Vanuatu 98.7%, övriga 1.3% (est CIA)

272,264 (est. juli 2015 CIA) Ni-Vanuatu 98.7%, övriga 1.3% (est CIA) Promemoria Sid. 1(8) 2016-04-29 Landfakta : Vanuatu Basdata Officiellt namn: Huvudstad: Yta: Folkmängd: Befolkning: Befolkningstillväxt: Språk: Religion: Nationaldag: Statsskick: Statschef: Premiärminister:

Läs mer

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA 2012-07-10 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,79 miljoner är singaporianska

Läs mer

Basdata. Officiellt namn: Solomon Islands

Basdata. Officiellt namn: Solomon Islands Promemoria Sid. 1(8) 2016-05-03 Landfakta: Salomonöarna Basdata Officiellt namn: Solomon Islands Huvudstad: Honiara Yta: 27,986 km Folkmängd: 622,469 (est juli 2015 CIA) Befolkning: Melanesier 95,3%, polynesier

Läs mer

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay Promemoria 2015-11-10 Landfakta: Bhutan Officiellt namn: Druk Yul (Kingdom of Bhutan) Huvudstad: Thimphu (99 000 invånare 2011) Yta: 38 394 km 2 Folkmängd: 765 552 (2014) Befolkningstillväxt: 1,13 % (2014)

Läs mer

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA 2012-04-04 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6% utgörs av vatten

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA 2011-02-25 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 406 200, varav ca 100

Läs mer

Tuiatua Tupua Tamasese Efi (sedan 18 juni 2007) Premiärminister och utrikesminister:

Tuiatua Tupua Tamasese Efi (sedan 18 juni 2007) Premiärminister och utrikesminister: Promemoria CANBERRA Jonas Wester Praktikant Landfakta Samoa BASFAKTA Officiellt namn: The Independent State of Samoa Huvudstad: Apia Yta: 2 944 km² Folkmängd: 192 000 (2009) Befolkning: Samoaner (92,6

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2013 Danmark

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2013 Danmark Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte 14.-15. november 2013 Danmark Nyckeltal för Island Folkmängd 325.010 Förväntad BNP-utveckling 2,2 % Inflationstakt 3,5 % Arbetslöshet 4,8 % Styrränta 7,0 % Bolåneskuld

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA 2012-12-20 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien.

Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien. Promemoria Slovakien Land-PM Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien. Basfakta Officiellt namn: Slovakiska republiken (Slovenská Republika) Folkmängd: 5 431 849 (officiell uppskattning för

Läs mer

Nuku alofa (25 500, est CIA) Yta:

Nuku alofa (25 500, est CIA) Yta: Promemoria Sid. 1(10) 2016-05-03 Landfakta: Tonga Basdata Officiellt namn: Kingdom of Tonga, Pule anga Tonga Huvudstad: Nuku alofa (25 500, est. 2014 CIA) Yta: 748 km² Folkmängd: 106 501 (juli 2015 est

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Läget i frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA med fokus på handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter

Läget i frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA med fokus på handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2015-10-16 Läget i frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA med fokus på handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter Frihandelsförhandlingarna

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte Reykjavik 17.juni 2013

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte Reykjavik 17.juni 2013 Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte Reykjavik 17.juni 2013 Nyckeltal för Island 2013. Folkmängd 321.857 Förväntad BNP-utveckling 1,9 % Inflationstakt 4,2 % Arbetslöshet 4,9 % Styrränta 7,0 % Bolåneskuld

Läs mer

Vart tar världen vägen?

Vart tar världen vägen? Vart tar världen vägen? SBR, 24 november 2015 Klas Eklund Senior economist Stor ekonomisk osäkerhet USA: konjunkturen OK Europa och Japan: svagt Kina och Emerging Markets: bromsar in Ny fas i den globala

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Multilateralt samarbete, särskilt inom nedrustning, MR, miljö, anti-terrorism och handel av stor betydelse för Nya Zeeland.

Multilateralt samarbete, särskilt inom nedrustning, MR, miljö, anti-terrorism och handel av stor betydelse för Nya Zeeland. Promemoria 8 CANBERRA Kamilla Lindström +61-2-6270-2723 Nya Zeelands utrikespolitik - inför besök av utrikesminister Winston Peters i Stockholm den 16-18 oktober 2007 Sammanfattning: Nya Zeelands utrikespolitik

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013)

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) MONGOLIET - Landfakta Officiellt namn Mongoliet Huvudstad Ulan Bator Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) Officiellt Språk Mongoliska Religion Ingen officiell

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister 2007 Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors om att svenskt företag tog hem uppdrag att renovera FN Idag meddelades att Skanska har fått uppdraget att renovera FN:s högkvarter i New York.

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Svenskt jordbruk vill växa.och måste ta marknadsandelar både hemma och på exportmarknaderna för att lyckas LRFs mål är

Läs mer

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-09-02 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade Det första halvåret 2016 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror

Läs mer

Parlamentarisk republik Statschef:

Parlamentarisk republik Statschef: Promemoria Sid. 1(9) 2016-05-03 Landfakta: Fiji Basdata Officiellt namn: Republic of Fiji Huvudstad: Suva (176,000 est, 2014 CIA) Yta: 18 270 km² Folkmängd: 885 000 (2014, DFAT) Befolkning: Fijier/iTuakei

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

ADB, AOSIS, APEC, G77, ILO, PIF, FN, WHO, WTO mfl. organisationer:

ADB, AOSIS, APEC, G77, ILO, PIF, FN, WHO, WTO mfl. organisationer: Promemoria Sid. 1(12) 2016-05-10 Landfakta Papua Nya Guinea Basdata Officiellt namn: Papua New Guinea Huvudstad: Port Moresby Yta: 462 849 km² Folkmängd: 6 672 429 (est. juli 2015 CIA) Befolkning: Melanesier,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-09-03 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 Det första halvåret 2014 ökade värdet

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Miljömålsberedningen 16 september 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag 1. Vilka är de olika skedena i regeringsbildningen, och när avgår statsrådet (regeringen)? Regeringen bildas alltid efter riksdagsvalen. Efter riksdagsvalen

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Kuwaitisk dinar (KWD)

Kuwaitisk dinar (KWD) Promemoria 04 Landfakta Kuwait Officiellt namn: Kuwait (Dawlat al-kuwayt) Yta: 17 818 km2 Huvudstad: Kuwait City Folkmängd: 2,6 miljoner, varav cirka 1,3 miljoner utländska medborgare (2012) 0-14 år: 25,8%

Läs mer

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr BRAS/20090217-2 2009-02-17 Brasilia Ambassadrådet Christian de Filippi +55 61 8127 4623 Praktikant Therese Sandell UD-AME Dnr 17 Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen Amerikanska revolutionen 1776 1783 Amerikanska revolutionen Eller amerikanska frihetskriget - Storbritannien hade kolonialiserat USA på 1600- talet - Sammanlagt 13 kolonier på Östkusten - Britter som flytt

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer