Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) km²

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km²"

Transkript

1 Page 1 of 10 Promemoria CANBERRA Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 419,00 invånare) Yta: km² Folkmängd: 23.6 miljoner Befolkningstillväxt: 1,6 % ( ) Befolkning: Över 80 % av europeisk härkomst (främst britter och irländare), 12 % asiater, 2,5 % aboriginer, 2 % från Afrika och Mellanöstern Nationellt språk: Engelska (konstitutionellt inget officiellt språk) Religion: Kristendom (katoliker, anglikaner, metodister, presbyterianer), samt en växande minoritet muslimer Statsskick: Federal parlamentarisk stat inom Brittiska samväldet Statschef: Drottning Elisabet II representerad av generalguvernören Peter Cosgrove Nationaldag: 26 januari, Australia Day ( The first fleet anlände den 26 januari 1788 med de första brittiska straffångarna) Självständighet: 1 januari 1901 från Storbritannien Regering: Koalitionsregering, Liberal Party och National Party Regeringschef: Premiärminister Malcolm Turnball Vice regeringschef: Warren Truss Utrikesminister: Julie Bishop Oppositionsledare: Bill Shorten (Labour) Parlament: Tvåkammarparlament bestående av senaten med 76 medlemmar samt representanthuset (underhuset) med 150 medlemmar. Senaste allmänna val 7 september 2013 Nästa allmänna val: Beräknas till september 2016 Rösträtt: Obligatorisk och allmän rösträtt för alla över 18 år Medlemskap i Internationella FN, APEC, OECD, WTO, G20, Cairns-gruppen, Pacific Islands Forum, ANZUS, Five Power

2 Sveriges Ambassad Promemoria 2(10) organisationer och Grupperingar Defence Agreements med flera 2. Ekonomiska data Valuta: Australiska dollar (AUD) Växelkurs: AUD1= USD , AUD 1 = SEK (September, 2015, BNP (total): biljoner USD (2014, World Bank) Reell BNP-tillväxt: 2.31% (2015, OECD) BNP/capita (PPP): UDA (OECD) Inflation: 1.5% (Reserve bak of Australia) Reporänta: 2% (2015, Reserve bank of Australia) Arbetslöshet: 6.1% (2014, OECD) Viktigaste näringar: Tjänstesektorn, gruvnäring, industri- och transportprodukter, livsmedel, kemikalier, stål Budgetbalans: Förväntat underskott på A$18,8 miljarder ( ). Valutareserv: 54,4 miljarder USD (november 2013, RBA) Bytesbalans: -3,4 % av BNP (2013, DFAT) Varu/tjänsteexport: 318,5 miljarder AUD (2013, DFAT) Viktigaste exportvaror/tjänster: Järnmalm, kol, utbildningsservice, natur gas och guld Viktigaste Exportmarknader: Kina, Japan, Sydkorea, USA, Indien (DFAT) Varuimport: biljoner AUD (2013, DFAT) Viktigaste importvaror: Turism, råolja, motorfordon, bränsle, godstransport Viktigaste Importmarknader: Bistånd: Sveriges varuexport: 9,1 miljarder SEK (jan-sept 2015) Sveriges varuimport: 1,7 miljarder SEK (jan-sept 2015) Kina, USA, Japan, Singapore, Thailand (DFAT) 3.3 miljarder AUS (sänkning mot tidigare) 3. Kort historik

3 Sveriges Ambassad Promemoria 3(10) De australiska urinvånarna, aboriginerna, bosatte sig på den australiska kontinenten för uppskattningsvis år sedan. Den aboriginska gruppen bestod av kring 500 olika stammar, med 250 olika språk. Vid tiden för den första europeiska upptäckten av landet beräknas aboriginer varit bosatta där. James Cook intog landet för Storbritanniens räkning under sin första upptäcktsresa på södra halvklotet. Han ankom till Botany Bay (nuvarande Sydney) på Australiens östkust år Cook följdes på sin resa av bland annat svensken och Linnélärjungen Daniel Solander som dokumenterade många av landets växter och djurarter. Den följande koloniseringen av Australien innebar förödande konsekvenser för aboriginerna. Nybyggarna uppträdde ofta med stor grymhet och tog över markområden som tidigare brukats av urbefolkningen. På ö-delstaten Tasmanien var motsättningarna särskilt stora och vid 1800-talets slut hade öns urinvånare utrotats helt. Idag utgör aboriginerna drygt två procent av Australiens totala befolkning. Efter de nordamerikanska koloniernas frigörelse år 1776 beslöt Storbritannien att istället för Amerika använda Australien som deporteringsland. Skeppandet av brittiska straffångar till Australien pågick mellan 1788 och 1868 och omfattade kring fångar. Under åren upplevde landet en snabb ekonomisk utveckling tack vare de expanderande ull- och gruvindustrierna samt 1860-talets guldrush. Australien bestod under den här tiden av autonoma kolonier som förenades i en förbundsstat år Det Australiska statsförbundet är sedan dess en självständig stat inom det Brittiska samväldet. Fram till andra världskrigets inledning var Australien starkt knutet till Storbritannien både politiskt och ekonomiskt. Australier deltog under brittisk flagg i första världskriget med stora förluster som följd, inte minst vid det beryktade slaget om Gallipoli i Turkiet Efter japanska angrepp mot Nya Guinea och Australiens fastland under andra världskriget kom USA att överta Storbritanniens roll som landets främsta bundsförvant. USA och Australien har sedan dess haft ett nära utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete, inte minst genom ANZUS-pakten från Politisk översikt Australien är en demokratisk konstitutionell monarki inom det Brittiska samväldet. Den brittiska drottningen representeras i landet av en generalguvernör som är bosatt i Canberra. Den lagstiftande församlingen består av ett tvåkammarparlament, representanthuset och senaten.

4 Sveriges Ambassad Promemoria 4(10) Mandatperioden är tre år och vid varje val väljs hela representanthuset samt halva senaten. De 150 ledamöterna i representanthuset väljs i enmansvalkretsar och de 76 senatorerna väljs i proportionerliga val. Varje delstat har tolv senatorer, förutom Northern Territory och ACT som har två senatorer. Rösträttsåldern är 18 år och valdeltagande är obligatoriskt, uteblivet deltagande ger straff i form av böter. De sex delstaterna och de två territorierna har egna lagstiftande församlingar. Från 1996 styrdes Australien av en koalitionsregering mellan Liberals och Nationals ledd av premiärminister John Howards. Efter valet 2007 skedde ett regeringsskifte till Labour. Premiärminister var då Kevin Rudd fram till nästa val år 2010 då han byttes mot Julia Gillard från samma parti. År 2013 års valrörelse präglades av interna stridigheter inom regeringen och ett ledarskifte tillbaka till Kevin Rudd skedde inom partiet års val vans av en koalition mellan Liberal och Nationals och Tony Abbott tillträdde som premiärminister i september Den 14 september 2015 utmanade Malcolm Turnbull Abbotts position som partiledare. Efter en omröstning inom partiet fick Turnbull 54 röster mot Abbots 44. Den 15 september svors Turnbull in som premiärminister. Det är Australiens femte premiärminister på fem år. Turnbulls nya regering består av fler kvinnliga ministrar än tidigare och den viktiga posten som finansminister (Treasurer) tilldelades Scott Morrison (som tog över från Joe Hockey). 5. Ekonomi Australien är ett land med mycket naturtillgångar, jordbruket dominerade länge ekonomin men efter andra världskriget fick både tillverknings- och gruvindustrin en viktig roll. Idag är tjänstesektorn dominerande, den bidrog år 2012 till 70 procent av Australien BNP. Utbildningstjänster utgör en viktig exportprodukt. Sedan början av 90-talet har Australien gynnats av en kontinuerlig högkonjunktur, och den internationella finanskrisen har inte fått lika allvarliga konsekvenser för Australien som för huvuddelen av andra OECD-länder. I mars 2013 fick Australien för första gången AAA-rating i samtliga tre mätningar med goda utlåtanden om politisk stabilitet och ett positivt affärsklimat. Den australiska dollarn har fram till i fjol utvecklats mycket starkt vilket har påverkat landets industri negativt. Bland annat har den inhemska fordonsindustrin drabbats av den höga australiska dollarn. Efter 2017 kommer det inte längre att finns någon tillverkning av bilar i Australien. Under 2014 började dock den australiska dollarn att falla. Jämfört med för två år sedan har den fallit med över tjugofem procent. Den svagare dollarn har

5 Sveriges Ambassad Promemoria 5(10) välkomnats av riksbanken och regeringen. Diskontot har sänkts till rekordlåga nivåer. Den svagare dollarn kommer också att gynna den inhemska tillverkningsindustrin, turismen samt alla internationella studenter i Australien. Arbetslösheten har under det senaste året ökat och har under innevarande år pendlat kring drygt sex procent. För att bland annat få bukt med det växande budgetunderskottet presenterade regeringskoalitionen i maj 2014 en tuff åtstramningsbudget som fick katastrofala följder för regeringen. Föreslagna besparingsåtgärder på över 25 mrd AUD (=ca 165 milj SEK) avslogs dock av parlamentets andra kammare, senaten. Förtroendet för regeringen sjönk kraftigt. I årets budget, som presenterades i våras, var de tuffa besparingsåtgärderna och neddragningarna borta. Budgeten fick ett ganska bra mottagande bland väljarna. De tidigare föreslagna åtgärderna för att ta itu med budgetunderskottet hade skjutits upp på framtiden. Det ekonomiska läget fortsätter att försämras. Avsaktningen av gruvboomen, fallande råvarupriser och minskade investeringar inom gruvsektorn har medfört kraftigt sjunkande skatteinkomster. Detta i sin tur har fått till följd att budgetunderskottet ökat ytterligare. Utmaningen för ekonomin är en åldrande befolkning, stort beroende av naturresurser, valutafluktuationer och en ökande skuldsättning. Australiens Terms of Trade har haft en nedåtgående trend alltsedan Priset på Australiens största exportprodukt, järnmalm, har fallit med 70 procent. Samma gäller prisutvecklingen för andra viktiga exportvaror såsom kol och gas. Landet behöver diversifiera sin ekonomi som en följd av de raskt fallande priserna inom gruvsektorn. Man bör dock ha i åtanke vad gäller det växande budgetunderskottet att ur ett internationellt perspektiv är Australiens statsskuld fortfarande låg jämfört med genomsnittet för OECD-länderna. EU-ländernas statsskuld ligger betydligt högre. Ett sätt att förbättra statsfinanserna vore att höja GST (momsen). Flera av delstaterna förordar en höjd GST, eller en breddning av dess bas. Inkomsterna från GST används främst för att finansiera delstaterna som inte kan ta ut någon inkomstskatt. Frågan om en eventuell höjning av GST kan bli en valfråga inför det federala parlamentsvalet I mitten av december i år presenterar regeringen sin halvårsprognos av det ekonomiska läget (Mid-Year Economic and Fiscal Outlook/MYEFO). Enligt en nyligen publicerad prognos av Deloitte Access Budget Monitor kommer budgetunderskottet att öka med ytterligare 38 mrd AUD för perioden fram till budgetåret 2018/19.

6 Sveriges Ambassad Promemoria 6(10) I samband med att Malcoms Turnbull blev premiärminister i september 2015 byttes tidigare finansminister (Treasurer) Joe Hockey ut mot Scott Morrison. Vad detta innebär för nästa budget och landets ekonomi återstår att se. Handelspolitik Fram till 1960-talet var Storbritannien och USA Australiens främsta handelspartner. Under de senaste har Australiens politiska och ekonomiska ambitioner förtjutits alltmer mot Asien. Idag är Australien viktigaste handelspartner China, Japan, USA, Sydkorea och Singapore. Australien är en stark förespråkare av frihandel och har intagit en pragmatisk hållning vad gäller bilaterala och regionala frihandelsavtal (FTA). Avtal har slutits med Nya Zeeland, Singapore, USA, Chile, Malaysia, Japan, Thailand, Sydkorea, Kina och ASEAN. Australien kommer att under år 2017 inleda förhandlingar med EU om ett frihandelsavtal. Australien är del av Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) tillsammans med Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Nya Zealand, Peru, Singapore, USA and Vietnam. 6. Utrikespolitik Australiens politiska, såväl som ekonomiska ambitioner har under de senaste decennierna förskjutits alltmer mot Asien. Relationen med USA är fortsatt dock en av de allra viktigaste för landet. Australien är aktivt i olika regionala organisationer, såsom APEC och ARF (ASEAN Regional Forum), och dialogpartner till ASEAN. Australien deltar även i Five Power Defence Agreements tillsammans med Storbritannien, Malaysia, Singapore och Nya Zeeland. Tidigare premiärministern Howard gav sitt oreserverade stöd till president Bush efter terrordåden den 11 september 2001, och ställde upp med militära insatser i Afghanistan och i Irak. Soldater har tagits hem från Irak och under 2013 även från Afghanistan. Den 9 september 2015 offentliggjorde dåvarande premiärministern Tony Abbott tre viktiga punkter i Australien ställningstagande mot konflikten i Syrien/Iraq. Dessa innefattar en ökning av flyktingmotagande med 12,000 flyktingar, ett humanitärt stöd omfattande 44 miljoner AUD till de flyktingorganisationer som opererar i området samt inledande flygräder mot IS i Syrien.

7 Sveriges Ambassad Promemoria 7(10) Koalitionsregeringen tillkännagav i augusti 2015 sitt länge utlovade åtagande om minskade utsläpp av växthusgaser till år Australiens åtagande går ut på att reducera utsläppen av växthusgaser med procent till år Procentsiffran är baserat på utsläppen från år Australiens nuvarande åtagande om minskade utsläpp uppgår till 5 procent och utgår från utsläppen från år Reaktionerna efter koalitionsregeringens utspel om minskade utsläpp har överlag varit kritiska, såväl på hemmaplan som internationellt. Australiens konservativa regering har varit utsatt för påtryckningar, såväl opinionsmässigt på hemmaplan som på det internationella planet, att sätta ett ambitiöst mål för utsläppen av växthusgaser. Det uppsatta utsläppsmålet får betraktas som en kompromiss, kanske mindre riktat mot klimattoppmötet i Paris utan mer politiskt avsett för det kommande parlamentsvalet Australiens flyktingpolitik Australien för sedan några år tillbaka en kontroversiell flyktingpolitik som fått mycket kritik, såväl inhemskt som internationellt. De asylsökande som försöker ta sig med båt till landet stoppas av australiska marinfartyg och bogseras sedan tillbaka till ursprungslandet, i de flesta fall till Indonesien. Ingen flykting som illegalt tar sig till Australien kan längre räkna med att bosätta sig i landet även om de efter asylprövningen bedöms ha behov av skydd. Flyktingarna förs till interneringslägren på de avlägset belägna öarna Nauru och Manus Island (Papua Nya Guinea) för asylprövning. Australien har ingått avtal med PNG och Kambodja om ta emot de flyktingar som har skyddsbehov. Förhållandena i interneringslägren har fått hård kritik av bland annat människorättsorganisationer. Till de som kritiserat Australiens flyktingpolitik kan även nämnas FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Det handlar om beskyllningar om våldtäkter, våldsamma upplopp, uppgifter om sexuella övergrepp, otillräcklig hälsovård och andra övergrepp. Även barn finns i interneringslägren även om antalet kraftigt minskat. I början av september i år fattade den australiska regeringen beslut om att ta emot 12,000 syriska flyktingar. Man kräver dock att få göra urvalet själv. Samtidigt utlovade regeringen ekonomiskt stöd om sammanlagt 44 milj AUD till de flyktingorganisationer som opererar i området. Australien tar emot 13,750 kvotflyktingar per år. Arbetskraftsinvandringen till Australien uppgår till ca 200,000 personer per år. 8. Australiens relationer med EU Relationerna mellan Australien och EU är goda. Gemensamma värderingar har möjliggjort för sammarbeten på flera områden. År 2012 firade EU och Australien 50 år av diplomatiska relationer.

8 Sveriges Ambassad Promemoria 8(10) Den 29 oktober 2008 antogs ett nytt ramverk för samarbete, EU-Australia Partnership Framework, som innehåller ett antal gemensamma mål samt handlingsplaner. Partnerskapsavtalet uppdaterades i oktober 2009 vid trojkamötet mellan EU och Australien i Stockholm. Partnerskapasavtalen infattar bland annat utrikespolitik, säkerhetspolitik, handelspolitik, regionalt samarbete i Stillahavsregionen, klimat frågan etc. Australien är en viktigt handelspartner för EU. År 2014 var Australien EUs 21 största handelspartner medans EU var Australiens tredje (efter China och Japan). Den totala summan för handel med varor uppgick till 38.7 miljoner euro. EU är en stor biståndsgivare till Stillahavsområdet och sydöstra Asien och samarbetar med bland annat Australien för att förbättra koordineringen av biståndet. 9. Utestående bilaterala frågor Politik: Inga Ekonomi: Avtal om undvikande om dubbelbeskattning står inför omförhandling. 10. Sveriges förbindelser med Australien Sveriges ambassadör, Pär Ahlberger, är stationerad i Canberra. Australiens ambassadör i Stockholm är Mr Gerald Thomson. Bilateral överenskommelse har bland annat ingåtts avseende utlämning (1973, 1985, 1989), undvikande av dubbelbeskattning (1981), sjukvård åt tillfälliga besökande (1989, 1994, 1995). Avtal om samarbete med försvarsmateriel (MoU) ingicks i september ingicks avtal med Australien om inbördes rättshjälp i brottsmål och ett avtal om Working Holiday Visa som möjliggör för ungdomar från Sverige respektive Australien att kombinera arbete med vistelse upp till ett år i det andra landet (ett års förlängning är möjligt för Svenskar i Australien, förutsatt att visa villkor uppfylls). Turistvisum krävs för svenskar. Sveriges politiska relationer med Australien är goda. Gemensamma värderingar på en rad områden har möjliggjort ekonomiskt samarbete och samförstånd länderna emellan inte minst i en rad internationella sammanhang. FN-reformer, frihandel, icke-spridning av kärnvapen, mänskliga rättigheter är exempel på några av dessa områden.

9 Sveriges Ambassad Promemoria 9(10) Det bor cirka ( ) svenskar i Australien, vilket är en ökning från tidigare (2011). Varje år besöker uppskattningsvis svenska turister Australien. Det finns ett stort antal akademiska samarbeten mellan Sverige och Australien, både gällande utbytesstudenter och inom forskning. Totalt finns 200 avtal som omfattar 37 universitet i Australien och 20 universitet i Sverige. Australien är det tredje mest populärar landet för utresande svenska studenter, cirka svenska studenter studerar varje år i Australien. Flera toppuniversitet i Australien rapporterar att en betydande ökning har skett gällande forskningssamarbeten, och då främst sampubliceringar med svenska universitet Det finns över 50 R&D projekt i Australien där svenska företag är inblandade. Investeringarna för dessa projekt uppgår till 100M AUD Högnivåbesök Under de senaste fem åren har en mängd högnivå besök mellan Sverige och Australien ägt rum. Exempel är: statministern Göran Persson(2005), det svenska kungaparet(2005), utrikesministern Laila Freivalds (2005), svensk näringslivdelegation (2005), arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin(2008), socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson(2008), socialutskottet(2008), civilutskottet (2008), socialförsäkringsutskott (2008), justitieutskottet (2009), Överbefälhavare Sverker Göransson(2010), Statsekreterare Gunnar Wieslander (2010), arbetsmarknadsutskottets presidium (2010), Pär Nuder (2011), konstitutionsutskottet (2012), skatteutskottet (2012), statsekreterare för handels- och försvarfrågor Gunnar Oom(2012), utrikesminister Carl Bildt (2013) arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (2013), utbildningsutskottet (2013, jordbruksverket (2014), Överbefälhavare Sverker Göransson (2014) samt hälsovårdsminister Gabriel Wikström (2015). Australiensare som besöks Sverige de senaste åren inkluderar bland annat förre utrikesministern Kevin Rudd (2011) och försvarsministern Stephen Smith (2013). Handelsförbindelser och exportfrämjande Handelsförbindelser mellan Sverige och Australien har existerat under en längre tid. Svensk-Australiska Handelskammarens(SACC) bildades år 1911 och sedan dess har handelsförbindelserna ökat betydande.

10 Sveriges Ambassad Promemoria 10(10) Australien är Sveriges fjärde största exportmarknad utanför EU(efter USA, China och Japan). Över 300 svenska företag har dotterbolag eller representation i Australien, exempelvis IKEA, AstraZeneca, Sandvik, ABB, Scania m.fl. Svenska investeringar i Australien har ökat sexfaldigt sedan Sveriges största export till Australien är läkemedel, bildelar och teknik. Tidsskillnad (i Canberra och Sydney) mot Sverige: + 8 timmar vid svensk sommartid + 10 timmar vid svensk vintertid

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km²

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km² Page 1 of 10 Promemoria 2015-12-09 CANBERRA Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 419,00 invånare) Yta: 7 692 000 km² Folkmängd: 23.6 miljoner

Läs mer

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca invånare) km²

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca invånare) km² Page 1 of 9 Promemoria 2016-08-30 CANBERRA Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 419 000 invånare) Yta: 7 692 000 km² Folkmängd: 23,6 miljoner

Läs mer

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien Promemoria 1 2017-08-07 CANBERRA Landfakta Australien Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 390 000 invånare) Yta: 7 682 000 km² Folkmängd: 24,6 miljoner Befolkning:

Läs mer

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-18 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Australien

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-18 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Australien Promemoria Sid. 1(10) CANBERRA Maria Engström Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia (eng), Australien (sv) (självständigt från Storbritannien 1 januari 1901) Huvudstad:

Läs mer

2012-03-19. Landfakta: Australien

2012-03-19. Landfakta: Australien Promemoria Sid. 1(10) CANBERRA Angelica Larsson Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Huvudstad: Yta: Folkmängd: Befolkningstillväxt: Befolkning: Nationellt språk: Religion: Statsskick: Statschef:

Läs mer

Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, invånare

Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, invånare Promemoria 1 2017-07-18 CANBERRA Landfakta Nya Zeeland Basdata Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, 383 000 invånare Yta: 270 534 km² Folkmängd: 4,5 miljoner Befolkning:

Läs mer

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-20 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Nya Zealand. 1. Basdata

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-20 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Nya Zealand. 1. Basdata Promemoria Sid. 1(10) CANBERRA Maria Engström Landfakta: Nya Zealand 1. Basdata Officiellt namn: Huvudstad: Yta: Folkmängd: Befolkning: Officiella språk: Religion: Statsskick: Statschef: Nationaldag: Regering:

Läs mer

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI)

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI) Promemoria CANBERRA Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Huvudstad: Honiara (68 000 invånare est 2011 UI) Yta: 28 900 km² Folkmängd: 565 000 (2012 DFAT) Befolkning:

Läs mer

Officiellt namn: New Zealand (eng), Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington ( invånare, CIA)

Officiellt namn: New Zealand (eng), Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington ( invånare, CIA) Promemoria Sid. 1(11) 05-17 Landfakta Nya Zeeland Basdata Officiellt namn: New Zealand (eng), Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington (383 000 invånare, CIA) Yta: 270 534 km² Folkmängd: 4,5 miljoner (juni

Läs mer

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji Promemoria CANBERRA Landfakta: Fiji Officiellt namn: Republic of Fiji Huvudstad: Suva Yta: 18 376 km² Folkmängd: 896 758 (2013 est CIA) Befolkning: Ursprungs-fijier 57,3 %, indiska fijier 37,6%, övriga

Läs mer

Befolkning: Melanesier 95%, polynesier 3%, mikronesier 1%, övriga 1%

Befolkning: Melanesier 95%, polynesier 3%, mikronesier 1%, övriga 1% Promemoria 2010-09-02 CANBERRA Praktikant Olof Esbjörnsson +61 2 6270 2723 olof.esbjornsson@foreign.ministry.se Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv), Solomon Islands (eng) Huvudstad:

Läs mer

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA)

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA) Promemoria Sid. 1(6) 2016-05-03 Landfakta Kiribati Basdata Officiellt namn: Republiken Kiribati Huvudstad: Tarawa (46,000 est. 2014 CIA) Yta: 810 km² Folkmängd: 110,500 (World Bank, 2014) Befolkning: I-Kiribati

Läs mer

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA)

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA) Promemoria CANBERRA Landfakta: Vanuatu Officiella namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 250 000 (2012 DFAT) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%,

Läs mer

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta Promemoria 2013-12-16 Utrikesdepartementet Ambassaden Dublin p.t.stockholm och Enheten för Europeiska unionen Land-PM Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin (1,2 miljoner) Språk:

Läs mer

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA 2012-07-10 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,79 miljoner är singaporianska

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay Promemoria 2015-11-10 Landfakta: Bhutan Officiellt namn: Druk Yul (Kingdom of Bhutan) Huvudstad: Thimphu (99 000 invånare 2011) Yta: 38 394 km 2 Folkmängd: 765 552 (2014) Befolkningstillväxt: 1,13 % (2014)

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Ursprungs-fijier 57%, indiska fijier 38%, övriga 5% (folkräkningen 2007)

Ursprungs-fijier 57%, indiska fijier 38%, övriga 5% (folkräkningen 2007) Promemoria 03-22 CANBERRA Angelica Larsson Landfakta: Fiji Officiellt namn: Republic of the Fiji Islands Huvudstad: Suva Yta: 18 333 km² Folkmängd: 890 000 (2012 est CIA) Befolkning: Ursprungs-fijier 57%,

Läs mer

12 Reportage ARBETAREN 42/2014. Redaktör: Cecilia Irefalk, 08-522 456 70, cecilia.irefalk@arbetaren.se

12 Reportage ARBETAREN 42/2014. Redaktör: Cecilia Irefalk, 08-522 456 70, cecilia.irefalk@arbetaren.se Australien stoppa 12 Reportage Redaktör: Cecilia Irefalk, 08-522 456 70, cecilia.irefalk@arbetaren.se ARBETAREN 42/2014 Stop the boats är inte bara en politisk slogan utan en reell politisk agenda som

Läs mer

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och tjänster som produceras -på vilket sätt dessa produceras

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA 2012-12-20 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Port Vila ( invånare, 2009) (UI) km²

Port Vila ( invånare, 2009) (UI) km² Promemoria CANBERRA Angelica Larsson Landfakta: Vanuatu Officiellt namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 239 651 (2010) (UI) Befolkning:

Läs mer

Landfakta: Nya Zeeland

Landfakta: Nya Zeeland veriges Ambassad Promemoria Sid. 1(9) CANBERRA Emelie Jägfeldt S-O Petersson Landfakta: Nya Zeeland 1. Basdata Officiellt namn: New Zealand (eng), Aotearoa (maori), Nya Zeeland (sv) Huvudstad: Wellington

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Landfakta: Nya Zeeland

Landfakta: Nya Zeeland veriges Ambassad Promemoria Sid. 1(9) CANBERRA S-O Petersson Landfakta: Nya Zeeland 1. Basdata Officiellt namn: New Zealand (eng), Aotearoa (maori= The Land of the Long White Cloud), Nya Zeeland Huvudstad:

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

1,5 % övriga (koreaner, kineser m.fl.) Befolkningstillväxt: -0,28 % (2016) Religion: Shintoism 50 %, buddhism 44 %, kristendom 1 %

1,5 % övriga (koreaner, kineser m.fl.) Befolkningstillväxt: -0,28 % (2016) Religion: Shintoism 50 %, buddhism 44 %, kristendom 1 % Promemoria 2016-11-17 Landfakta Japan Officiellt namn: Japan Huvudstad: (13,4 miljoner invånare i staden och 37,9 miljoner invånare i stor- ) Yta: 377 900 km 2 (jfr Norge 385 178 km 2 ) Folkmängd: 126,1

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomiska basfakta Valuta: UAE Dirham (AED) BNP per capita: 57,400 USD (2011) Export: 212,3 miljarder USD (2010) Främsta exportvara: Olja, naturgas, petrokemiska

Läs mer

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013)

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) MONGOLIET - Landfakta Officiellt namn Mongoliet Huvudstad Ulan Bator Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) Officiellt Språk Mongoliska Religion Ingen officiell

Läs mer

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA 2011-02-25 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 406 200, varav ca 100

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr BRAS/20090217-2 2009-02-17 Brasilia Ambassadrådet Christian de Filippi +55 61 8127 4623 Praktikant Therese Sandell UD-AME Dnr 17 Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning

Läs mer

Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011)

Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011) Promemoria CANBERRA Landfakta: Samoa Basfakta Officiellt namn: The Independent State of Samoa Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011) Yta: 2 944 km² Folkmängd: 195 000 (2014 DFAT) Befolkning: Samoaner (92,6

Läs mer

BNP kan tolkas på många olika sätt

BNP kan tolkas på många olika sätt Konjunkturläget augusti 2015 65 FÖRDJUPNING BNP kan tolkas på många olika sätt s BNP-tillväxt har varit högre än i många andra länder sedan finanskrisen, men det har inte resulterat i motsvarande ökning

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain 2011-06-23 Abu Dhabi Landrapport Bahrain Basfakta Officiellt namn: Kingdom of Bahrain Landareal: 712 km² Huvudstad: Manama Befolkningsmängd: 1,06 milj (2010) varav 0,5 milj bahrainska medborgare (2010)

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Penningpolitisk rapport April 2016

Penningpolitisk rapport April 2016 Penningpolitisk rapport April 2016 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Swedbank AsienAnalys Nr 15 17 december 2012

Swedbank AsienAnalys Nr 15 17 december 2012 Swedbank AsienAnalys Nr 15 17 december 2012 Efter Japans parlamentsval hur påverkas ekonomin? Den japanska befolkningen har snarare valt bort DPJ än valt in LPD. Med stödpartiet Nya Komeito får LPD en

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

1,5 % övriga (ffa koreaner och kineser) Befolkningstillväxt: -0,28 % (2016) Religion: Shintoism 50 %, buddhism 44 %, kristendom 1 %

1,5 % övriga (ffa koreaner och kineser) Befolkningstillväxt: -0,28 % (2016) Religion: Shintoism 50 %, buddhism 44 %, kristendom 1 % Promemoria 2017-04-18 Landfakta Japan Officiellt namn: Japan Huvudstad: (13,4 miljoner invånare i staden och 37,9 miljoner invånare i stor- ) Yta: 377 900 km 2 (jfr Norge 385 178 km 2 ) Folkmängd: ca 125

Läs mer

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA 2012-04-04 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6% utgörs av vatten

Läs mer

Australien sällar sig till krisländerna - ekonomisk lägesrapport

Australien sällar sig till krisländerna - ekonomisk lägesrapport Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr CANB/20090205-1 2009-02-05 CANBERRA Kamilla Lindström UD-ASO Dnr 5 Australien sällar sig till krisländerna - ekonomisk lägesrapport Sammanfattning: Regeringen Rudd hoppas

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 422 700 (2014)

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Det moderna regionala ekonomiska samarbetet tog sin början i Kol- och stålunionen vilket utvecklades till EU USA som förebild där de flesta produkter stannade i landet och importen

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR Stockholm maj 2016 Sammanfattning Ekonomiska bedömningar av ett brittiskt utträde ur EU, så kallad brexit, har hittills fokuserat

Läs mer

1 % övriga (koreaner, kineser m.fl.) Befolkningstillväxt: -0,17 % (2014) Religion: Shintoism 50 %, buddhism 44 %, kristendom 1 %

1 % övriga (koreaner, kineser m.fl.) Befolkningstillväxt: -0,17 % (2014) Religion: Shintoism 50 %, buddhism 44 %, kristendom 1 % Promemoria 2015-04-20 Landfakta Japan Officiellt namn: Japan Huvudstad: (13,4 miljoner invånare i staden och 35,7 miljoner invånare i stor- ) Yta: 377 900 km 2 Folkmängd: 127,1 miljoner (oktober 2014)

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Sammanfattning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien.

Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien. Promemoria Slovakien Land-PM Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien. Basfakta Officiellt namn: Slovakiska republiken (Slovenská Republika) Folkmängd: 5 431 849 (officiell uppskattning för

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Singapore LANDFAKTA

Singapore LANDFAKTA 2013-04-17 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,3 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer