Serverhallarna den största investeringen i Luleå sedan stålverket. Dokumentation från öppet informationsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serverhallarna den största investeringen i Luleå sedan stålverket. Dokumentation från öppet informationsmöte 2011 08 15"

Transkript

1 Serverhallarna den största investeringen i Luleå sedan stålverket Dokumentation från öppet informationsmöte

2 Luleå står inför den största investeringen sedan stålverket byggdes. Ett amerikanskt världsledande företag ska lägga en datalagringscentral i Europa och har valt Luleå. Så vill företaget att det ska vara. Vi är nära nu, säger kommunstyrelsens ordförande Karl Petersen, som har lett förhandlingarna med amerikanerna. I går var det stormöte på Kulturens hus. Luleå kommun, Länsstyrelsen och Luleå Näringsliv AB berättade om vägen fram till serverhallarna. Allmänheten fick chans att ställa frågor. Jag blir nästan lyrisk. Det här är inget stormöte om någon besparing eller skolnedläggning. Det här är ett möte om en framtidssatsning som vi gärna vill ha i Luleå. Det är väldigt fint, sa Karl Petersen. Dataföretagets namn nämndes inte under mötet. Det beror på att företaget vill presentera sig när allt är färdigt för etableringen i Luleå inklusive den juridiska processen. Det respekterar vi fullt ut, sa Karl Petersen. Luleå har Europas lägsta elpriser Matz Engman är tillträdande vd för Luleå Näringsliv AB. Han berättade att Luleå har jobbat målmedvetet tillsammans med Piteå för att få hit denna satsning. Matz Engman har själv varit i USA och marknadsfört regionen. Vi har Europas lägsta elpriser och hundra procent förnyelsebar energi. Vi har dessutom ett elnät i världsklass som försörjer basindustrin. Det är precis vad datalagringsföretagen söker efter. En annan fördel är Luleås kalla klimat. Här kan man använda luften till att kyla serverhallar. Närheten till Luleå tekniska universitet är ett annat plus. Mellan tre och fem miljarder kronor ska investeras Serverhallarna kostar mellan tre och fem miljarder kronor att bygga. Hälften är byggkostnader, den andra hälften är kostnader för datautrustning. Byggnationen beräknas ta tre år och sysselsätta personer. De färdiga serverhallarna kommer att ge mellan 70 och 90 jobb. Hälften processingenjörer och hälften dataingenjörer. Det totala antalet jobb som kommer med datalagringscentralen beräknas bli mycket större, säger Matz Engman. Serverhallarna lockar kringverksamheter. Exempelvis supportcenter och fabriker som bygger servrar. Forsknings och utvecklingscenter kan också hamna här. Datacenterföretag sneglar på varandra. Om ett världsledande företag etablerar sig i Luleå är det stor chans att andra följer efter till regionen. I amerikanska North Carolina ligger Google, Facebook, Wipro och Apple inom en radie på 50 kilometer. Där har det investerats över 20 miljarder de senaste fem åren, berättar Matz Engman. sid 1 (6)

3 Människors data måste lagras Vad är ett datacenterföretag? Stora internetbaserade företag som IBM, Microsoft, Google, Facebook och Apple har enorma behov av att lagra data. Deras tjänster och programvara lagras inte i våra hemdatorer utan i stora serverhallar. Det kallas för molntjänster. Mellan 2,5 och 3 miljarder människor i världen använder molntjänster. Datacenterföretagens serverhallar kan vara allt från till kvadratmeter. Det är en miljövänlig industriverksamhet med stora energibehov. Kapitalet som satsas är internationellt och investeringarna flyttar inte när de väl har kommit hit, säger Matz Engman. Kommunen föreslog Porsön Lena Segerlund är etableringschef på Luleå Näringsliv AB. Hon berättar att de planerade serverhallarna i Luleå ska ligga på Porsön, i direkt anslutning till Aurorum Science Park och nära Luleå tekniska universitet. Området för serverhallarna gränsar till naturreservatet Gammelstadsviken men ligger inte i reservatet. Förutom de fördelar Matz Engman har nämnt är energin lättillgänglig här. Det finns en högspänningsledning precis i närheten. Det är viktigt för den här verksamheten. Luleå kommun har föreslagit Porsön som en lämplig plats för etablering av serverhallar. Luleå Näringsliv AB har hjälpt det nu aktuella företaget att hitta rätt i området. Upp till 80 parametrar har stötts och blötts. Det här företaget vill inte ta några risker. Allt måste vara klarlagt och gå rätt till, säger Lena Segerlund. Både sekretess och öppenhet i processen Kommunen har ansvar för tre processer i etableringen av datalagringscentralen: Detaljplanen, bygglovet och försäljningen av marken till företaget. Företaget måste själv söka tillstånd för sina reservkraftsgeneratorer, som ska träda in om det skulle bli elavbrott. Detta tillstånd har företaget sökt och fått beviljat från Länsstyrelsen. De affärsmässiga bitarna i den här etableringen är det strikt sekretess kring. Men myndigheternas handläggning av tillstånd och planer sköts precis som vanligt med full insyn och öppenhet, säger Lena Segerlund. Detaljplanen tar form och beslutas Anna Karin Lidén är planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Luleå. Datalagringscentralens närhet till naturreservatet och Natura 2000 området gjorde det viktigt att snabbt komma igång med utredningar, säger hon. Var det lämpligt att bygga serverhallar på den här platsen? Gick det att göra eller inte? En naturinventering och en fågelinventering har gjorts. Serverhallarnas inverkan på landskapsbilden har undersökts. Dessutom har stor vikt lagts vid vattenfrågor. Hur påverkar bygget dag, grund och ytvattnet i området? sid 2 (6)

4 Processen har bedrivits enligt plan och bygglagen. Samråd har skett med berörda myndigheter och allmänheten. Planerna har presenterats i tidningsannonser, i utställningar och på nätet. Synpunkter från samrådet gjorde att en av serverhallarna flyttades, för att inte riskera för stor påverkan på naturreservatet. Den slutgiltiga detaljplanen beslutades av politikerna i kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och vann laga kraft 22 juni Skydda Gammelstadsvikens vatten Gammelstadsviken hämtar sitt vatten från en dubbelt så stor yta som hela naturreservatet. Platsen för datalagringscentralen är en väldigt liten del av denna yta. Men det kan bli en lokal påverkan på vattnet, säger Magnus Bäckström från Vatten & Miljöbyrån. Därför har en dagvattenplan tagits fram. Den ska fördröja avrinningen och stoppa föroreningar, så att datalagringscentralens lokala påverkan på vattnet blir så liten som möjligt. Planen innehåller tre zoner. I den första zonen, närmast husen som utgör serverhallarna, ska man använda gräsdiken, rännstensbrunnar och ledningar i marken. I den andra zonen, där vattnet rinner nedströms, ska det finnas fördröjningsmagasin, filtervallar och oljeavskiljare. I den tredje zonen återförs vattnet i våtmarken. Dessa tre zoner ska göra att biotoperna i naturreservatet, den fjärde zonen, inte påverkas. Hur görs en miljökonsekvensbeskrivning? Charlotta Lindberg på Vatten & Miljöbyrån beskriver den miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts. En miljökonsekvensbeskrivning undersöker lokaliseringen. Finns det andra platser som skulle vara lämpligare att bygga på? En stor bit handlar om att beskriva miljökonsekvenser: hur påverkar bygget miljön och vilka åtgärder ska vidtas för att minimera påverkan? Man berättar även hur den färdiga verksamheten bör kontrolleras ur miljösynpunkt. Vi har jämfört den nuvarande lokaliseringen av datalagringscentralen med ett tiotal andra platser, för att se om den här lösningen är godtagbar ur miljösynpunkt eller om en annan plats borde väljas istället. Vi har kommit fram till att den nuvarande platsen är godtagbar, säger Charlotta Lindberg. sid 3 (6)

5 Pengarna går tillbaka till Gammelstadsviken Karl Petersen berättar hur Luleå kommun samarbetar med intresseorganisationer för att skydda och utveckla naturreservatet runt Gammelstadsviken när serverhallarna byggs. Redan i samrådsskedet var Naturskyddsföreningen och Ornitologerna med och yttrade sig. Nu har kommunen och Länsstyrelsen gjort en överenskommelse med dessa intresseorganisationer. Pengarna som kommunen tjänar på markförsäljningen ska användas till att värna fågellivet i Gammelstadsviken, säger Karl Petersen. Insatserna i naturreservatet ska göras i samråd med Naturskyddsföreningen och Ornitologerna. Längs Gammelstadsviken finns några slåtterängar som inte längre slås varje år. Det borde åtgärdas. Även vissa öar måste röjas för fågellivets skull. Länsstyrelsen ger tillstånd Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutade om tillståndet för dataföretagets reservkraftsgeneratorer. Anna Carin Ohlsson är sakkunnig på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet och berättar hur det gick till. Miljöprövningsdelegationen analyserade bland annat miljökonsekvensbeskrivningen, serverhallarnas påverkan på grundvattnet, den värmealstring som kan ske från anläggningen och det buller som kan uppstå. Vi kom fram till att verksamheten är tillåtlig enligt miljöbalken. Dataföretaget kunde få tillstånd för att driva reservkraftsgeneratorerna. Miljöprövningsdelegationen slog fast att ett tillstånd för påverkan av Natura 2000 området inte behövdes. Påverkan var inte betydande med tanke på bolagets försiktighetsåtgärder och Länsstyrelsens villkor. Till tillståndet kopplades 17 stycken villkor för verksamheten, säger Ann Carin Ohlsson. /Åsa Petersen sid 4 (6)

6 Frågor från allmänheten: Om det blir fler etableringar av serverhallar i vår region, var kommer de att ligga? I Luleå pågår arbetet med att ta fram nya områden. Det finns redan färdiga områden i Piteå och Boden där dataföretag kan etablera sig, säger Anders Granberg på Luleå Näringsliv AB. Har Luleå högsta prioritet när ni samarbetar med andra kommuner för att få hit datalagringscentraler? Det är kunden som väljer var den vill etablera sig, säger Anders Granberg. Jag som kommunalråd ser gärna att en närliggande kommun kan släppa till mark. Det spelar ingen roll om man arbetar och bor i Luleå, Piteå eller Boden. Det är hit till regionen investeringarna ska, säger Karl Petersen. Hur säkra är ni på att det här företaget verkligen bygger sin datalagringscentral i Luleå? Aldrig under mina 32 år i Luleå har vi varit lika nära en så stor etablering. Företaget har valt oss, de vill hit till Luleå. Allt är klart för det. Sedan finns det en liten juridisk process som vi inte kan lägga oss i, den har sitt eget liv. Jag säger att den här etableringen blir verklighet och att byggstarten sker i oktober. Men jag tar inte ut något i förskott. Spaden i marken är det slutgiltiga beskedet, säger Karl Petersen. Vilka konsekvenser och effekter har den här etableringen för Luleå tekniska universitet? Universitetets olika avdelningar har konsulterats väldigt ofta i den här etableringen. Molntjänster, medieteknik, demokratiprocesser och IT i stort är motorn i väldigt många framtida verksamheter. Vi har med oss LTU i det arbetet, säger Thomas Nilsson, avgående vd för Luleå Näringsliv AB och ordförande i universitetets holdingbolag. Är Östersund ute efter samma affär som Luleå eller tycker de bara att affärsidén är bra? Vi samarbetar med Östersund för att få investeringar till Sverige, men visst blir det ändå konkurrens. Det här företaget valde mellan Luleå och Östersund för att etablera sin datalagringscentral. Luleå vann, säger Anders Granberg. Om Östersund märker att Luleå fastnar i en juridisk process kör de igång för att kanske få ta över. Men man ska komma ihåg att i Luleå är allting redan klart. Det är därför det kan verka som att Östersund arbetar febrilt medan vi inte gör någonting, säger Matz Engman. Kommer det att bli stora säkerhetsanordningar runt serverhallarna? Det blir inga murar runt anläggningen. Informationen som finns lagrad där finns alltid någon annanstans också, säger Thomas Nilsson. Anders Granberg citerar en företrädare för ett dataföretag: Det är inte fysiska hot mot våra anläggningar som är bekymret. Vi har fullt upp med att hitta sabotagen på nätet. sid 5 (6)

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Vem bryr sig om Hudiksvalls framtid? TV-profilen väljer Hudiksvall. Olle Skoglund berättar om Private Banking. våra kunder Nummer 2 2009

Vem bryr sig om Hudiksvalls framtid? TV-profilen väljer Hudiksvall. Olle Skoglund berättar om Private Banking. våra kunder Nummer 2 2009 Hela denna bilaga är en annons från Hudiksvalls Sparbank NäraFör våra kunder Nummer 2 2009 TV-profilen väljer Hudiksvall Olle Skoglund berättar om Private Banking Vem bryr sig om Hudiksvalls framtid? vd

Läs mer

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet angående vindkraftetablering på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk Vindkraft förnybar energi för hållbar utveckling Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 E n t i d n i n g f r å n L u l e å k o m m u n. N r 1, m a r s 2 0 1 2 Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 Dyrare va från 1 januari Va-avgiften har höjts med åtta procent från 1 januari.

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 17 november 2010 Kärnavfallsrådet har följande

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Nymek AB. Case ID-008. Bakgrundsbeskrivning

Nymek AB. Case ID-008. Bakgrundsbeskrivning Case ID-008 Nymek AB Bakgrundsbeskrivning Komponenttillverkningsföretaget Nymek AB med säte i Mjödvattnet strax söder om Skellefteå har under de senaste åren genomfört en del interna strukturförändringar.

Läs mer