Kommunfullmäktige 21 november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 21 november 2011"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 1 (72) Vid Nacka kommunfullmäktiges sammanträde den, i Lavalhallen, Järla sjö, närvarade och tjänstgjorde ledamöter och ersättare enligt nedan. Teckenförklaring X Visar att ledamot tjänstgjort under sammanträdet - Avslöjar att personen varit frånvarande under sammanträdet T Markerar ersättare som tjänstgjort N Upplyser att ersättare närvarat under sammanträde Dessa tecken återfinns i den första kolumnen efter namnet. I den andra kolumnen antecknas under vilka paragrafer en person närvarat/tjänstgjort om han/hon inte har gjort det under hela sammanträdet. Ledamöter X/- Ersättare T/N Moderata samlingspartiet (M) Erik Langby X Pernilla Hsu T Eva Öhbom Ekdahl X Mikael Östlund - Mats Gerdau X Lennart Bergh T Tom 296/5 och 299, ej Cathrin Bergenstråhle X Margareta Hjelmstad T Linda Norberg X Björn Sandström T Ingegerd Thorngren X Petter Larsson T From 296/6, ej 299 Tobias Nässén X Micael Tyberg T From 296/7, ej 299 Ylva Sandström X Danuta Knapp T Christian Glaumann X Anders Bruhn - Mikael Sandström - Christer Lydig N Lotta Riedel X Henrik Barck N From 296/8, ej 299 Annika Jung Backman - Helene Skantze N Tom 296/6 och 299, ej Magnus Bergman - Magnus Plathin-Sturaeus N Eva Närvä Eickenrodt X Johan Hiller N Lars Berglund X Anders Markow N From 296/5, ej 299 Peter Zethreus X Joanna Ljunggren X Magnus Wakander X Astrid Grufman X Nicole Bistoletti - Vilma Mori Aguilar X Tom 296/6 och 299, ej Lars Stenholm X Gunilla Elmberg X Börje Wessman X Ann Hafström X Eric Lindahl X Anna Trygg X Rickard Wendt X Susann Markow X

2 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 2 Folkpartiet liberalerna (FP) Stefan Saläng X Kurt Björkholm T Gunilla Grudevall-Steen X Anna-Karin Boréus T Monica Brohede Tellström X From 296/3, ej Mohammad Noori T Tom 296/5 och 299, ej Lennart Nilsson X Gertrud Lindgren N Anne Skoogh X Tom 296/7 och 299, ej Mats Granath X Martin Ingels - Centerpartiet (C) Leif Holmberg X Mia Wallgren T From 296/6, ej 299 Hans Peters X Tom 296/5 och 299, ej Ingmar Sahlgren - Kristdemokraterna (KD) Jan-Eric Jansson X Anders Tiger N Karin Teljstedt X Anna-Lena S Helgesson N Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S) Gunnel Nyman Gräff X Tuija Meisaari-Polsa T Tom 296/5, 299, ej Josef Tekle X Ola Karlsson T Anders Selin X Susanne Ekblom Zakia Mirza X Tom 296/7och 299, ej Aqil Kahn Mattias Qvarsell X Frida Nordström Endast 296/3 Ingela Birgersson X Shiva Bahrami T Tom 296/2, from 296/8,295, ej 299 Kaj Nyman X Pyret Due Hedlund X From 296/6, , ej 299 Emil Claesson - Hedda Nyman X From 296/ 3, Hans-Åke Donnersvärd X Miljöpartiet de gröna (MP) Sidney Holm X Kerstin Nöre Söderbaum T Brita Ström X From 296/7 ej 291- Magnus Söderström T Tom 296/6, ej , Max Jönsson - Elisabeth Karlsson N From 296/7, ej 299 Gudrun Hubendick X Per Chrisander X Nackalistan (NL) Christina Ståldal X Kerstin Barve - Mansour Rahimi - Johan Kjellman T Mikael Carlsson - Vänsterpartiet (V) Rolf Wasteson X Hediye Güzel N Agneta Johansson X Lars Örback N

3 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 3 Utses att justera Justeringens plats och tid Ylva Sandström och Sidney Holm Stadsledningskontoret den 28 november 2011 klockan Paragrafer Underskrifter Sekreterare Helena Meier Ordförande Mats Gerdau Justerande Ylva Sandström Sidney Holm BEVIS om ANSLAGSDAG s protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp 29 november 2011 Anslaget tas ned 21 december Överklagandetid 29 november 20 december 2011 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Stadsledningskontoret Liselotte Lexén

4 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 4 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROTOKOLLJUSTERARE DNR KFKS 2010/ VAL AV NY LEDAMOT (M) I NATURRESERVATSNÄMNDEN FÖR TIDEN INTILL UTGÅNGEN AV DECEMBER DNR KFKS 2010/ VAL AV NY ERSÄTTARE (KD) I MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN AV FÖR TIDEN INTILL UTGÅNGEN AV DECEMBER DNR KFKS 2010/ BEGÄRAN OM ENTLEDIGANDE FRÅN HÅKAN EKENGREN (C) FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I NACKA ENERGI AB SAMT VAL AV NY LEDAMOT FÖR TIDEN T.O.M. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DNR KFKS 2010/ BEGÄRAN OM ENTLEDIGANDE FRÅN HÅKAN EKENGREN (C) FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I NACKA ENERGI FÖRSÄLNINGS AB SAMT VAL AV NY LEDAMOT FÖR TIDEN T.O.M. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DNR KFKS 2011/ KUNDVALSSYSTEM INOM DAGLIG VERKSAMHET INOM LSS DNR KFKS 2010/ TERTIALBOKSLUT DNR KFKS 2010/ INVESTERINGSBESLUT T DNR KFKS 2011/ EXPLOATERINGSREDOVISNING 2011 TERTIAL DNR KFKS 2011/ AVFALLSTAXA ÄNDRAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE DNR KFKS 2011/ MÅL & BUDGET DNR KFKS 2011/ UPPTAGANDE AV LÅNGFRISTIGA LÅN DNR KFKS 2002/ DETALJPLAN FÖR NORRA SKURU, SICKLAÖN DNR KFKS 2011/

5 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 5 UTRED PROGRESSIV BARNOMSORGSAVGIFT DNR KFKS 2010/ UPPMÄRKSAMMANDE AV SLAGET VID STÄKET DNR KFKS 2011/ AVGIFTSFRI SKOLA DNR KFKS 2011/ KUNSKAPSSKILLNADER I NACKAS SKOLOR DNR KFKS 2011/ RAPPORT FRÅN GRANSKNING AV OMBYGGNATION AV NACKA STADSHUS DNR KFKS 2011/ UPPHANDLING AV FÖRETAG SOM BYGGER VÄGAR PÅ ÄLGÖ DNR KFKS 2011/ SKOLORS ANSVAR FÖR HEMMASITTANDE ELEVER DNR KFKS 2011/ RENING AV AVLOPPS- OCH VATTENLEDNINGAR DNR KFKS 2011/ FÖRDELNING AV SKATTEPENGAR DNR KFKS 2011/ KONTROLL AV FAKTUROR DNR KFKS 2011/ ANSVAR FÖR KOMMUNENS FAKTUROR DNR KFKS 2011/ TOLKNING AV ÖPPENHET OCH MÅNGFALD DNR KFKS 2011/ BYGGPROJEKT I KOMMUNEN DNR KFKS 2011/ OMBYGGNADEN AV NACKA STADSHUS DNR KFKS 2011/ BADHUS I BOO DNR KFKS 2011/ UPPFÖLJNING EFTER REVISIONSRAPPORT GÄLLANDE GRANSKNING SKYDD MOT MUTOR OCH BESTICKNING DNR KFKS 2011/ YTTRANDE OM NY SKURUBRO DNR KFKS 2011/ BEMANNING PÅ KOMMUNENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN... 67

6 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll DNR KFKS 2011/ NYA FRÅGOR AVSEENDE VÄGARBETEN PÅ ÄLGÖ DNR KFKS ANMÄLNINGAR, MEDDELANDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN DNR KFKS LEGITIMATION FÖR PERSONAL I HEMTJÄNSTFÖRETAG DNR KFKS IT-STÖD I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR DNR KFKS... 72

7 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Protokolljusterare Beslut beslutar att uppdra åt Ylva Sandström och Sidney Holm att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 28 november 2011 klockan på stadsledningskontoret.

8 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Val av ny ledamot (M) i Naturreservatsnämnden för tiden intill utgången av december 2011 Beslut Ärendet bordläggs. Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunfullmäktige den 10 oktober Ärendet bordlades. Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunfullmäktige den 12 september Ärendet bordlades.

9 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Val av ny ersättare (KD) i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden av för tiden intill utgången av december 2011 Beslut Ärendet bordläggs. Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunfullmäktige den 10 oktober Ärendet bordlades. Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunfullmäktige den 12 september Ärendet bordlades.

10 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Begäran om entledigande från Håkan Ekengren (C) från uppdrag som ledamot i Nacka Energi AB samt val av ny ledamot för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2012 Beslut Entledigandet beviljas. Val av ny ledamot bordläggs.

11 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Begäran om entledigande från Håkan Ekengren (C) från uppdrag som ledamot i Nacka Energi Försälnings AB samt val av ny ledamot för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2012 Beslut Entledigandet beviljas. Val av ny ledamot bordläggs.

12 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2011/ Kundvalssystem inom daglig verksamhet inom LSS Beslut 1. beslutar införa kundvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade fr.o.m fastställer checkbelopp enligt följande. Ersättning kr/dag och nivå Kommunal anordnare, heltid Privat anordnare, heltid Kommunal anordnare, deltid Privat anordnare, deltid Beloppen är angivna enligt 2011 års ersättningsnivå och beslutas årligen i kommunfullmäktige. Ärendet inför kundval för daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade från och med den 1 januari Det finns ett brett utbud av dagliga verksamheter i Nacka och ytterligare aktörer som är intresserade av att etablera verksamheter i kommunen. Checkbeloppet utgår ifrån ett välfungerande checksystem, som har varit i bruk sedan Införandet sker den 1 januari 2012, eftersom avtalen för samtliga upphandlade avtal löper ut vid den tidpunkten. Tillämpningsanvisningarna följer helt de kommungemensamma auktorisationsvillkoren med tillägg av specifika mål, definitioner och övriga tillämpningsanvisningar. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen den 14 november Bilaga 119/a Social- och äldrenämnden den 18 oktober Bilaga 119/b Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november Bilaga 119/c Villkor anordnare... Bilaga 119/d

13 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 13 Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunstyrelsen den 14 november Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut. 1. beslutar införa kundvalssystem enligt Lagen om valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt LSS fr.o.m fastställer checkbelopp enligt följande. Ersättning kr/dag och nivå Kommunal anordnare, heltid Privat anordnare, heltid Kommunal anordnare, deltid Privat anordnare, deltid Beloppen är angivna enligt 2011 års ersättningsnivå och beslutas årligen i kommunfullmäktige. Yrkanden Eva Öhbom Ekdahl yrkade, med instämmande av Anna-Karin Boréus och Jan-Eric Jansson, bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunnel Nyman Gräff yrkade, med instämmande av Christina Ståldal, bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar och tillägg. 1) Checkbeloppet skulle vara fyra procent högre för den kommunala produktionen med hänvisning till att den är ickevalsalternativet. 2) Tillämpningsanvisningarna skulle ändras så att öppettiderna som krävs av anordnarna skulle vara klockan ) Punktlistan under Uppföljning och villkor skulle kompletteras med Verksamheten ska grunda sig på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande och den enskilde ska ha inflytande över de insatser som ges.4) För personer med beslut om personlig assistans skulle det ske en individuell bedömning av ersättningsnivån.5) Kommunen skulle kräva att anordnarna tillämpar kollektivavtalsliknande villkor i förhållande till sina medarbetare. Jan-Eric Jansson yrkade avslag på ändrings- och tilläggsyrkandena. Agneta Johansson yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Med avslag på Agneta Johanssons yrkande och Gunnel Nyman Gräffs tilläggs- och ändringsyrkanden beslutade kommunfullmäktige i enlighet med Eva Öhbom Ekdahls yrkande och Jan-Erik Janssons avslagsyrkande.

14 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 14 Reservationer Gunnel Nyman Gräff anmälde att Socialdemokraternas fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet att avslå hennes tilläggs- och ändringsyrkanden och ingav följande. Vi ser positivt på införandet av kundvalssystem inom daglig verksamhet inom LSS. Liksom för övriga kundval har majoriteten valt att överkompensera entreprenörerna i momskompensation. Detta tycker vi är fel och vi kommer att utreda detta under år 2012 och återkomma med förslag till relevant momskompensation. Vi finner det märkligt att den moderatstyrda majoriteten yrkar avslag till vårt förslag på öppettider mellan kl I valfrihetens Nacka borde det vara möjligt för de Nackabor som nyttjar daglig verksamhet att kunna komma tidigt på morgon och kunna stanna sent på eftermiddagen. Vi politiker ska inte ta ifrån dem den valmöjligheten. För oss är det också en självklarhet att anställda hos anordnarna ska ha kollektivavtalsliknande villkor. Christina Ståldal anmälde att Nacklistans fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet att avslå Gunnel Nyman Gräffs tilläggs- och ändringsyrkanden. Agneta Johansson anmälde att Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet och ingav följande. Vänsterpartiet motsätter sig införandet av kundvalet med samma argument som övriga kundval: Det här är en verksamhet som betyder oerhört mycket för individen som behöver tjänsten. Att låta marknaden ta hand om detta genom att tillåta alla aktörer som ansöker och som säger sig leva upp till auktorisationvillkoren, är att utsätta brukarna för en risk. Det behövs väldigt mycket konroll och uppföljning för att säkerställa att företagen sköter sina uppdrag. Eftersom företagen är just företag måste verksamheten gå med vinst och med det är det inte säkerställt att det kommer verksamheten till gagn. Det här är en verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, ofta med problematik som för det svårt att fatta egna beslut eller kommunicera med omgivningen. Intentionen att invididen själv ska få välja utförare faller i och med att det inte är brukaren som kan välja, utan anhöriga. När det gäller uppföljning sätts stor tilltro till brukarenkäter, och vad vi har sett i de andra kundvalen är det inte sällan någon annan än brukaren själv, som svarar på enkäten. Eftersom kommunens verksamhetssystem Pulsen Combine ännu inte är infört, och inte kommer att vara det under de närmaste åren, är det märkligt att redan nu införa ett kundval som till viss del bygger på detta system. För kontroll av företag än de som idag är aktriva behövs detta mer lättillgängliga IT-baserade verksamhetsstöd. Dessutom är det svårt att kräva att de anställda ska kunna ett system som ännu inte finns.

15 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Tertialbokslut Beslut fastställer tertialbokslut för perioden januari augusti Ärendet Ärendet avser Nacka kommuns tertialbokslut 2 för perioden januari-augusti samt årsprognos för Årsprognosen för årets resultat uppgår till -14 mkr och balanskravsresultatet till 14 mkr vilket är 47 mkr sämre än budget. God ekonomisk hushållning har brister och flera nämnder och verksamheter lämnar negativa prognoser för Tekniska nämndens årsprognos avviker med -24 mkr pga. vinterunderhållet samt vattenledningsläckor i Skogsö och Älta. Kommunstyrelsens prognos avseende processen fastigheter avviker med -13 mkr som avser ökade kostnader för snöröjning och vattenskador. Social- äldrenämnden avviker negativt med 20 mkr som avser försörjningsstödet och personer med funktionsnedsättning. Arbets- och företagsnämndens prognos är -4 mkr pga. flera elever i Komvux. Den kommunala produktionsverksamheten Förskola, Fritid och Skola avviker med -37 mkr och avser främst ett lägre elevunderlag samt högre kostnader för kapitaltjänst. Flera investeringsprojekt inom fastighetsområdet håller inte budget. Årsprognosen för skatter, generella statsbidrag och utjämning visar en positiv budgetavvikelse på 67 mkr. Orsakerna är en förbättrad skatteunderlagsprognos samt en större ökning av befolkningen 2010 än prognostiserat. Årsprognosen för finansnettot avviker negativt mot budget med 12 mkr främst på grund av snabbare låneskuldsökning. Det mål för 2011 om en låneram på 1,6 mdkr, som kommunfullmäktige beslutade om i samband med tertial 1, kommer inte att hålla. I samband med att Mål & Budget kommer att behandlas i kommunstyrelsen föreslås ett nytt mål. Sjukfrånvaron uppgår till 4,5 % vilket är lägre än i tertialbokslut 1 men på samma nivå som motsvarande period Långtidsfrånvaron fortsätter att minska medan korttidssjukfrånvaron ökar något. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen den 28 oktober Bilaga 120/a Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober Bilaga 120/b Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport... Bilaga 120/c Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunstyrelsen den 28 oktober Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige fastställer tertialbokslut för perioden januari-augusti 2011.

16 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 16 Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder och produktionsverksamheter som prognostiserar underskott att i möjligaste mån vidta åtgärder för att begränsa underskottet. Detta ska beskrivas av respektive nämnd och produktionsverksamhet senast i samband med månadsbokslutet för oktober. Beslut i kommunstyrelsen den 24 oktober Ärendet bordlades och tas upp vid kommunstyrelsesammanträdet den 28 oktober. Yrkanden Erik Langby yrkade, med instämmande av Hans-Åke Donnersvärd och Leif Holmberg, bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Wasteson yrkade att tertialbokslutet skulle fastställas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag. Beslutsgång Med avslag på Rolf Wastesons yrkande beslutade kommunfullmäktige i enlighet med Erik Langbys yrkande. Protokollsanteckningar Leif Holmberg lät anteckna följande för Centerpartiets fullmäktigegrupp. Tertialbokslutets helårsprognos visar en avvikelse på 76 mkr. Det kan synas vara ett mycket stort underskott. Det ska dock jämföras med hela kommunens resultaträkning på dryga 4 miljarder. Därmed blir budgetavvikelsen mindre än 2%. Analyserar man avvikelserna utifrån styrningssynpunkt så kan ett antal poster räknas bort som så att säga ligger utom verksamhetsansvarigas kontroll, det gäller den snörika vintern, extra pensionsavsättningar. De utgör 50 mkr. Dock visar även skattenettot ett överskott på 67 mkr jämfört med budget och räknas även detta bort uppgår budgetavvikelsen till 93 mkr. Allvarligast tycker vi att underskottet inom kommunens egen förskola, fritid och skola på 36,8 mkr. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott som är driftansvarig nämnd borde varit mer aktiv kring åtgärder för att komma till rätta med underskottet under året. Centerpartiet anser att det är mycket angeläget att eventuellt kommande budgetavvikelser i nämnder och verksamheter tillsammans med förslag till åtgärder snarast föreläggs respektive politisk nämnd eller utskott för att dels öka styrningen av verksamheten och dels stärka transparensen för invånare och revisorer. Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp. Miljöpartiet konstaterar att många investeringar inte håller budget och att detta inte är någonting nytt för i år. Vi konstaterar också att det trots detta ännu inte finns någon ut-

17 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 17 arbetad åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemen. På grund av detta har kommunens skuldsättning ökat okontrollerat i en tid när hela världen skakas av en skenande skuldkris. Nacka kommun har under 2011 behövt låna upp hissnande 2,8 miljoner kronor varje dag, hela året. Tyvärr ser vi att Alliansen finansierar sin nya budget genom att låna upp 1,5 miljoner kronor om dagen, varje dag under de tre kommande åren, om allting går enligt budget vill säga.vilket det inte gjort hitintills.

18 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Investeringsbeslut T Beslut fastställer utgifter för investeringsprojekt enligt bilaga 1 med följande ändringar: Samtliga projekt upptagna under rubriken Nya projekt för beslut KF utgår. Projekt "Vandrarhem och restaurang i HAMN, Fisksätra" utgår, i enlighet med KF:s beslut beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma i särskilt ärende eller i samband med extra översyn av investeringsredovisning (T3), varvid de nya projekt som nu utgått kan prövas på nytt. noterar de beslut som kommunstyrelsen den 24 oktober fattat kring projektet stadshuset. Ärendet Investeringarna har av en rad skäl ökat kraftigt under den senaste tiden. I arbetet med Mål&budget och därtill hörande investeringsredovisning och -beslut T2 har en rad bantningar redan gjorts. En samlad bedömning av det investeringsprogram som föreligger visar att mer behöver göras i närtid för att minska den del av investeringsvolymen som direkt slår på kommande driftbudgetar. Inga nya investeringsbeslut fattas därför. Den särskilda redovisning av projektet med restaurang och vandrarhem i anslutning till det planerade museet i Fisksätra, en del av projekt HAMN, som kommunfullmäktige beslutade om den 20 juni 2011 är ännu inte klar och därmed behöver detta projekt lyftas ut även ur investeringsbeslut T2,i avvaktan på särskild prövning kopplat till noggranna underlag och kalkyler. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen den 28 oktober Bilaga 121/a Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober Bilaga 121/b Bilaga... Bilaga 121/c Kommunstyrelsen den 24 oktober Bilaga 121/d Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 oktober Bilaga 121/e Tidplan och ekonomisammanställning färdigställande av stadshuset... Bilaga 121/f Kommunstyrelsen den 14 november Bilaga 121/g Alliansmajoritetens komplettering till beslut 28 oktober, förslag till beslut. Bilaga 121/h

19 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 19 Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunstyrelsen den 14 november Kommunstyrelsens beslut den 28 oktober kompletteras med följande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inga nya investeringsprojekt i T2, investeringsbeslut får igångsättas utan beslut av kommunstyrelsen, genom sitt arbetsutskott, under tiden fram till en extra översyn av investeringsredovisning (T3) vid kommunfullmäktige den 12 mars Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den ändring, som fullmäktige beslöt om den 20 juni att projektet vandrarhem och restaurang i HAMN i Fisksätra, investering 20 mkr, utgår i T och ärendet får prövas i nästa skede som eget projekt med kompletterad redovisning kring driftekonomi med mera fortsatt gäller och därmed dessa investeringar även utgår ur investeringsbeslut T2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera de beslut som kommunstyrelsen den 24 oktober fattat kring projektet stadshuset. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt stadsledningskontoret att till kommunstyrelsen återkomma med en genomgång av hur de nya riktlinjer för investeringar, som kommunstyrelsen antog den 20 juni 2011, 157, implementerats. Detta för att kunna lämna en redovisning till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 mars Beslut i kommunstyrelsen den 28 oktober Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utgifter för tillkommande investeringsprojekt samt utgifter för förändringar av redan tidigare beslutade investeringsprojekt enligt bilaga1. Beslut i kommunstyrelsen den 24 oktober Ärendet bordlades och tas upp vid kommunstyrelsesammanträdet den 28 oktober. Yrkanden Erik Langby yrkade, med instämmande av Jan-Eric Jansson, Stefan Saläng och Leif Holmberg bifall till följande förslag. fastställer utgifter för investeringsprojekt enligt bilaga 1 med följande ändringar: Samtliga projekt upptagna under rubriken Nya projekt för beslut KF utgår. Projekt "Vandrarhem och restaurang i HAMN, Fisksätra" utgår, i enlighet med KF:s beslut beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma i särskilt ärende eller i samband med extra översyn av investeringsredovisning (T3), varvid de nya projekt som nu utgått kan prövas på nytt. noterar de beslut som kommunstyrelsen den 24 oktober fattat kring projektet stadshuset. Hans-Åke Donnersvärd yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

20 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 20 Rolf Wasteson yrkade bifall till investeringsbeslut enligt eget budgetförslag. Beslutsgång Med avslag på Hans-Åke Donnersvärds och Rolf Wastesons yrkanden beslutade kommunfullmäktige i enlighet med Erik Langbys yrkande. Reservationer Sidney Holm anmälde att Miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet och ingav följande. Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för vårt eget budgetförslag. Vi har i vår egen budget föreslagit att kommunen ska bromsa upp och stryka en del investeringar och exploateringar för att inte kommunens långsiktiga skuld ska överstiga 2½ miljard kronor vid utgången av år I vår budget sker detta via skattehöjning och förbättrat finansnetto 220 mkr och resten via bantade investeringar/exploateringar. Vi har tidigare haft synpunkter på och står inte bakom flera av investerings och exploateringsbesluten. Med den rådande ekonomiska instabiliteten i omvärlden anser vi det nödvändigt att se över även redan beslutande investeringar. Här finns en enskild investering som kan bli mycket kostsam för kommunen, som vi i dagsläget skulle kunna stoppa. Med detta sagt är det högst angeläget att bygget av Kvarnholmsbron inte blir av. En otidsenlig bilbro som är till för att några tusen nya Kvarnholmsbor ska komma snabbt med bil till Forum Nacka är inte ett prioriterat projekt för kommunen. Bron kommer att kosta minst 350 miljoner kronor att bygga och om kostnaderna skenar på samma sätt som vid ombyggnaden av Nacka stadshus, riskerar prislappen för hela projektet att bli betydligt högre. Det bör påpekas att alla fördyringar i projektet enligt avtal kommer att belasta kommunen. Dessutom innebär bron som vi påpekat i tidigare reservationer och protokollsanteckningar ett stort ingrepp i Ryssbergens unika natur. Protokollsanteckningar Leif Holmberg lät anteckna följande för Centerpartiets fullmäktigegrupp. Protokollsanteckning... Bilaga121/g Rolf Wasteson lät anteckna följande för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp. Vänsterpartiet är kritisk till hur processen för investeringsbudget hanteras i Nacka. Underlaget för beslut är svårgenomträngligt och konsekvenserna av resp. investering framgår inte av underlaget. Under ett antal år tillbaka har investeringarna hållits på låg nivå trots att behov funnits av nya förskolor, skolor och upprustning av befintliga. Det betyder att nu, när det inte längre går att hålla emot, så ökar investeringsvolymen kraftigt vilket också medför en kraftigt ökad låneskuld. Det är i och för sig inte fel att, under år med sämre konjunktur på Keynesianskt vis, satsa på investeringar men det hade varit bättre att kunna sprida ut dem mer i tiden. Vänsterpartiet har i tidigare års budgetar haft med mer sådana investeringar som vi då också täckt kostnaderna för genom något högre

21 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 21 inkomster, dvs kommunalskatt, men med måttligt ökad låneskuld. Nu riskerar istället majoriteten kommunens ekonomi framöver genom att öka låneskulden kraftigt samtidigt som man inte har tillräckliga överskott i budgeten som på sikt kan täcka kostnaderna. Trots att Vänsterpartiet är kritiskt till majoritetens investeringsbudget så kan vi naturligtvis inte gå emot de viktiga investeringar i bl a förskolor och skolor som finns med där. Vi har dock i vår budget, både dragit bort mindre angelägna projekt och lagt till poster för i vår syn angelägna projekt.

22 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2011/ Exploateringsredovisning 2011 Tertial 2 Beslut fastställer exploateringsredovisningen. Ärende Exploateringsverksamheten omfattar 129 stadsbyggnadsprojekt som tillsammans har syftet att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetslokaler i kommunen. Nya projekt tillkommer när positivt planbesked har lämnats. I år väntas 7 projekt avslutas. Sammantaget för projektportföljen föreslås en budgetändring så att nettokostnaden ökar med 22,2 miljoner kronor Kostnadsökningen är störst i projekten Område W där planarbetet pågår och nya kalkyler visar på nettoförändring om -6,1 miljoner kronor och i projektet Älgö där fördyringar till följd av entreprenadkonkurser ger en nettoförändring om -5,8 miljoner kronor. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen den 28 oktober Bilaga 122/a Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 20 september Bilaga 122/b Bilaga Bilaga 122/c Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunstyrelsen den 28 oktober Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut. fastställer exploateringsredovisningen. Beslut i kommunstyrelsen den 24 oktober Ärendet bordlades och tas upp vid kommunstyrelsesammanträdet den 28 oktober. Yrkanden Erik Langby yrkade, med instämmande av Hans-Åke Donnersvärd och Leif Holmberg, bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Wasteson yrkade att tertialbokslutet skulle fastställas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag. Beslutsgång Med avslag på Rolf Wastesons yrkande beslutade kommunfullmäktige i enlighet med Erik Langbys yrkande. Reservationer Sidney Holm anmälde att Miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet och ingav följande.

23 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 23 Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för vårt eget budgetförslag. Vi har i vår egen budget föreslagit att kommunen ska bromsa upp och stryka en del investeringar och exploateringar för att inte kommunens långsiktiga skuld ska överstiga 2½ miljard kronor vid utgången av år I vår budget sker detta via skattehöjning och förbättrat finansnetto 220 mkr och resten via bantade investeringar/exploateringar. Vi har tidigare haft synpunkter på och står inte bakom flera av investerings och exploateringsbesluten. Med den rådande ekonomiska instabiliteten i omvärlden anser vi det nödvändigt att se över även redan beslutande investeringar. Här finns en enskild investering som kan bli mycket kostsam för kommunen, som vi i dagsläget skulle kunna stoppa. Med detta sagt är det högst angeläget att bygget av Kvarnholmsbron inte blir av. En otidsenlig bilbro som är till för att några tusen nya Kvarnholmsbor ska komma snabbt med bil till Forum Nacka är inte ett prioriterat projekt för kommunen. Bron kommer att kosta minst 350 miljoner kronor att bygga och om kostnaderna skenar på samma sätt som vid ombyggnaden av Nacka stadshus, riskerar prislappen för hela projektet att bli betydligt högre. Det bör påpekas att alla fördyringar i projektet enligt avtal kommer att belasta kommunen. Dessutom innebär bron som vi påpekat i tidigare reservationer och protokollsanteckningar ett stort ingrepp i Ryssbergens unika natur. Protokollsanteckningar Leif Holmberg lät anteckna följande för Centerpartiets fullmäktigegrupp. Centerpartiet har både på möten såväl som i artiklar i media det senaste året framfört att kommunens sammanlagda investerings- och exploateringsvolym är för hög och behöver krympas. Vi ser en konflikt mellan att säkra goda förskole- och skollokaler och Nackas stora expansion. Stora exploateringsprojekt kan behöva slopas eller skjutas på framtiden för att vi ska klara investeringsbehovet i skolor och förskolor. Centerpartiet vill stryka exploateringsprojekten Kvarnholmsförbindelsen och Danvikslösen. Vad gäller de projekt som är aktuella för nya budgetar vill vi kommentera Norra Skuru där vi vill se en annan budget. Då vi yrkar att flera värdefulla naturområden som inkluderas för exploatering ska utgå skulle nettot för projektet försämras väsentligt. Det är inte alldeles enkelt att få en översikt över kommunens 129 stadsbyggnadsprojekt och vilken påverkan de har på kommunens långsiktiga skulder under kommande år. Jämför man med exploateringsredovisningen T2 för 2010 kan man konstatera en stor skillnad. I redovisningen föregående år redovisas kostnaderna för alla projekt. Det är lite förvirrande i jämförelse med tabellen i årets underlag som inte visar något totalnetto för alla projekt utan endast för de tretton projekt för vilka det redovisas förändringar. Naturligtvis behöver detta inte redovisas vid varje tillfälle, men i samband med mål och budget varje år borde helhetsbilden redovisas. Ingen information finns om när i tiden dessa exploateringskostnader kommer att utfalla i beslutsunderlaget eller hur detta förändrats jämfört med föregående år. För att finna denna information hänvisas man istället till investeringsredovisningen där det framgår att det totala negativa utfallet av exploateringsverksamheten nu är 950 mkr varav en

Utses att justera Eva Närvä Eickenrodt Rolf Wasteson Justeringsdatum 19 mars 2012 klockan 14.00 Paragrafer 41-81

Utses att justera Eva Närvä Eickenrodt Rolf Wasteson Justeringsdatum 19 mars 2012 klockan 14.00 Paragrafer 41-81 1 (59) Plats och tid Nacka stadshus, Nackasalen Kl 18.00-22-30 Utses att justera Eva Närvä Eickenrodt Rolf Wasteson Justeringsdatum 19 mars 2012 klockan 14.00 Paragrafer 41-81 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (30)

Sammanträdesprotokoll 1 (30) Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Erstaviksrummet kl. 19.00 19.40 Beslutande Erik Langby (m), Mats Gerdau (m), Eva Öhbom Ekdahl (m), Susann Fogelström (fp), Ingegerd Thorngren (m), Stefan Saläng

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Utses att justera Hans-Åke Donnersvärd Justeringsdatum 29 mars 2012 Paragrafer 15-20

Utses att justera Hans-Åke Donnersvärd Justeringsdatum 29 mars 2012 Paragrafer 15-20 1 (12) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 09.30-11.05 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Tobias Nässén (M) 15-19 Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Leif Holmberg (C) Hans-Åke Donnersvärd

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 1 (13) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00 9.45 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Tobias Nässén (M) Gunilla Grudevall Sten (L) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Khashayar Farmanbar

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Utses att justera Khashayar Farmanbar Justeringsdatum 17 juni 2014 Paragrafer 80-87

Utses att justera Khashayar Farmanbar Justeringsdatum 17 juni 2014 Paragrafer 80-87 1 (16) Plats och tid Nacka stadshus kl 09.00-09.03 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Khashayar Farmanbar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

BEVIS OM ANSLAGSDAG Kommunfullmäktiges protokoll är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS OM ANSLAGSDAG Kommunfullmäktiges protokoll är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Nacka stadshus klockan 18.00-22.30 Utses att justera Justeringsdatum 30 september 2013 Paragrafer 146-201 Underskrifter Sekreterare Helena Meier Ordförande Gunilla Elmberg Justerande Gunilla

Läs mer

Håkan Sundblad, Nadia Izzat, Elina Magnusson, Sidrah Schaider. Utses att justera Kerstin Hedén Justeringsdatum 3 juni Paragrafer 33-38

Håkan Sundblad, Nadia Izzat, Elina Magnusson, Sidrah Schaider. Utses att justera Kerstin Hedén Justeringsdatum 3 juni Paragrafer 33-38 1 (8) Plats och tid Nacka stadshus kl 18.00 18.35 BESLUTANDE Hans Peters (C) ordförande Rune Hemlin (M) Kerstin Hedén (S) Monika Segerman (M) Vilma Mori Augliar (M) Gertrud Lindgren (L) Lydia Liu (KD)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90 1 (14) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.00 BESLUTANDE Linda Norberg ordförande (M) Monica Brohede Tellström (FP) Espen Bjordal (S) Lena Gatenborg (M) Sofia Fölster (M) Anna Flory Kjellin (M) Christina

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer