Kommunfullmäktige 21 november 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 21 november 2011"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 1 (72) Vid Nacka kommunfullmäktiges sammanträde den, i Lavalhallen, Järla sjö, närvarade och tjänstgjorde ledamöter och ersättare enligt nedan. Teckenförklaring X Visar att ledamot tjänstgjort under sammanträdet - Avslöjar att personen varit frånvarande under sammanträdet T Markerar ersättare som tjänstgjort N Upplyser att ersättare närvarat under sammanträde Dessa tecken återfinns i den första kolumnen efter namnet. I den andra kolumnen antecknas under vilka paragrafer en person närvarat/tjänstgjort om han/hon inte har gjort det under hela sammanträdet. Ledamöter X/- Ersättare T/N Moderata samlingspartiet (M) Erik Langby X Pernilla Hsu T Eva Öhbom Ekdahl X Mikael Östlund - Mats Gerdau X Lennart Bergh T Tom 296/5 och 299, ej Cathrin Bergenstråhle X Margareta Hjelmstad T Linda Norberg X Björn Sandström T Ingegerd Thorngren X Petter Larsson T From 296/6, ej 299 Tobias Nässén X Micael Tyberg T From 296/7, ej 299 Ylva Sandström X Danuta Knapp T Christian Glaumann X Anders Bruhn - Mikael Sandström - Christer Lydig N Lotta Riedel X Henrik Barck N From 296/8, ej 299 Annika Jung Backman - Helene Skantze N Tom 296/6 och 299, ej Magnus Bergman - Magnus Plathin-Sturaeus N Eva Närvä Eickenrodt X Johan Hiller N Lars Berglund X Anders Markow N From 296/5, ej 299 Peter Zethreus X Joanna Ljunggren X Magnus Wakander X Astrid Grufman X Nicole Bistoletti - Vilma Mori Aguilar X Tom 296/6 och 299, ej Lars Stenholm X Gunilla Elmberg X Börje Wessman X Ann Hafström X Eric Lindahl X Anna Trygg X Rickard Wendt X Susann Markow X

2 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 2 Folkpartiet liberalerna (FP) Stefan Saläng X Kurt Björkholm T Gunilla Grudevall-Steen X Anna-Karin Boréus T Monica Brohede Tellström X From 296/3, ej Mohammad Noori T Tom 296/5 och 299, ej Lennart Nilsson X Gertrud Lindgren N Anne Skoogh X Tom 296/7 och 299, ej Mats Granath X Martin Ingels - Centerpartiet (C) Leif Holmberg X Mia Wallgren T From 296/6, ej 299 Hans Peters X Tom 296/5 och 299, ej Ingmar Sahlgren - Kristdemokraterna (KD) Jan-Eric Jansson X Anders Tiger N Karin Teljstedt X Anna-Lena S Helgesson N Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S) Gunnel Nyman Gräff X Tuija Meisaari-Polsa T Tom 296/5, 299, ej Josef Tekle X Ola Karlsson T Anders Selin X Susanne Ekblom Zakia Mirza X Tom 296/7och 299, ej Aqil Kahn Mattias Qvarsell X Frida Nordström Endast 296/3 Ingela Birgersson X Shiva Bahrami T Tom 296/2, from 296/8,295, ej 299 Kaj Nyman X Pyret Due Hedlund X From 296/6, , ej 299 Emil Claesson - Hedda Nyman X From 296/ 3, Hans-Åke Donnersvärd X Miljöpartiet de gröna (MP) Sidney Holm X Kerstin Nöre Söderbaum T Brita Ström X From 296/7 ej 291- Magnus Söderström T Tom 296/6, ej , Max Jönsson - Elisabeth Karlsson N From 296/7, ej 299 Gudrun Hubendick X Per Chrisander X Nackalistan (NL) Christina Ståldal X Kerstin Barve - Mansour Rahimi - Johan Kjellman T Mikael Carlsson - Vänsterpartiet (V) Rolf Wasteson X Hediye Güzel N Agneta Johansson X Lars Örback N

3 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 3 Utses att justera Justeringens plats och tid Ylva Sandström och Sidney Holm Stadsledningskontoret den 28 november 2011 klockan Paragrafer Underskrifter Sekreterare Helena Meier Ordförande Mats Gerdau Justerande Ylva Sandström Sidney Holm BEVIS om ANSLAGSDAG s protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp 29 november 2011 Anslaget tas ned 21 december Överklagandetid 29 november 20 december 2011 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Stadsledningskontoret Liselotte Lexén

4 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 4 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROTOKOLLJUSTERARE DNR KFKS 2010/ VAL AV NY LEDAMOT (M) I NATURRESERVATSNÄMNDEN FÖR TIDEN INTILL UTGÅNGEN AV DECEMBER DNR KFKS 2010/ VAL AV NY ERSÄTTARE (KD) I MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN AV FÖR TIDEN INTILL UTGÅNGEN AV DECEMBER DNR KFKS 2010/ BEGÄRAN OM ENTLEDIGANDE FRÅN HÅKAN EKENGREN (C) FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I NACKA ENERGI AB SAMT VAL AV NY LEDAMOT FÖR TIDEN T.O.M. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DNR KFKS 2010/ BEGÄRAN OM ENTLEDIGANDE FRÅN HÅKAN EKENGREN (C) FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I NACKA ENERGI FÖRSÄLNINGS AB SAMT VAL AV NY LEDAMOT FÖR TIDEN T.O.M. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DNR KFKS 2011/ KUNDVALSSYSTEM INOM DAGLIG VERKSAMHET INOM LSS DNR KFKS 2010/ TERTIALBOKSLUT DNR KFKS 2010/ INVESTERINGSBESLUT T DNR KFKS 2011/ EXPLOATERINGSREDOVISNING 2011 TERTIAL DNR KFKS 2011/ AVFALLSTAXA ÄNDRAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE DNR KFKS 2011/ MÅL & BUDGET DNR KFKS 2011/ UPPTAGANDE AV LÅNGFRISTIGA LÅN DNR KFKS 2002/ DETALJPLAN FÖR NORRA SKURU, SICKLAÖN DNR KFKS 2011/

5 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 5 UTRED PROGRESSIV BARNOMSORGSAVGIFT DNR KFKS 2010/ UPPMÄRKSAMMANDE AV SLAGET VID STÄKET DNR KFKS 2011/ AVGIFTSFRI SKOLA DNR KFKS 2011/ KUNSKAPSSKILLNADER I NACKAS SKOLOR DNR KFKS 2011/ RAPPORT FRÅN GRANSKNING AV OMBYGGNATION AV NACKA STADSHUS DNR KFKS 2011/ UPPHANDLING AV FÖRETAG SOM BYGGER VÄGAR PÅ ÄLGÖ DNR KFKS 2011/ SKOLORS ANSVAR FÖR HEMMASITTANDE ELEVER DNR KFKS 2011/ RENING AV AVLOPPS- OCH VATTENLEDNINGAR DNR KFKS 2011/ FÖRDELNING AV SKATTEPENGAR DNR KFKS 2011/ KONTROLL AV FAKTUROR DNR KFKS 2011/ ANSVAR FÖR KOMMUNENS FAKTUROR DNR KFKS 2011/ TOLKNING AV ÖPPENHET OCH MÅNGFALD DNR KFKS 2011/ BYGGPROJEKT I KOMMUNEN DNR KFKS 2011/ OMBYGGNADEN AV NACKA STADSHUS DNR KFKS 2011/ BADHUS I BOO DNR KFKS 2011/ UPPFÖLJNING EFTER REVISIONSRAPPORT GÄLLANDE GRANSKNING SKYDD MOT MUTOR OCH BESTICKNING DNR KFKS 2011/ YTTRANDE OM NY SKURUBRO DNR KFKS 2011/ BEMANNING PÅ KOMMUNENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN... 67

6 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll DNR KFKS 2011/ NYA FRÅGOR AVSEENDE VÄGARBETEN PÅ ÄLGÖ DNR KFKS ANMÄLNINGAR, MEDDELANDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN DNR KFKS LEGITIMATION FÖR PERSONAL I HEMTJÄNSTFÖRETAG DNR KFKS IT-STÖD I NACKAS KOMMUNALA SKOLOR DNR KFKS... 72

7 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Protokolljusterare Beslut beslutar att uppdra åt Ylva Sandström och Sidney Holm att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 28 november 2011 klockan på stadsledningskontoret.

8 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Val av ny ledamot (M) i Naturreservatsnämnden för tiden intill utgången av december 2011 Beslut Ärendet bordläggs. Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunfullmäktige den 10 oktober Ärendet bordlades. Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunfullmäktige den 12 september Ärendet bordlades.

9 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Val av ny ersättare (KD) i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden av för tiden intill utgången av december 2011 Beslut Ärendet bordläggs. Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunfullmäktige den 10 oktober Ärendet bordlades. Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunfullmäktige den 12 september Ärendet bordlades.

10 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Begäran om entledigande från Håkan Ekengren (C) från uppdrag som ledamot i Nacka Energi AB samt val av ny ledamot för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2012 Beslut Entledigandet beviljas. Val av ny ledamot bordläggs.

11 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Begäran om entledigande från Håkan Ekengren (C) från uppdrag som ledamot i Nacka Energi Försälnings AB samt val av ny ledamot för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2012 Beslut Entledigandet beviljas. Val av ny ledamot bordläggs.

12 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2011/ Kundvalssystem inom daglig verksamhet inom LSS Beslut 1. beslutar införa kundvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade fr.o.m fastställer checkbelopp enligt följande. Ersättning kr/dag och nivå Kommunal anordnare, heltid Privat anordnare, heltid Kommunal anordnare, deltid Privat anordnare, deltid Beloppen är angivna enligt 2011 års ersättningsnivå och beslutas årligen i kommunfullmäktige. Ärendet inför kundval för daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade från och med den 1 januari Det finns ett brett utbud av dagliga verksamheter i Nacka och ytterligare aktörer som är intresserade av att etablera verksamheter i kommunen. Checkbeloppet utgår ifrån ett välfungerande checksystem, som har varit i bruk sedan Införandet sker den 1 januari 2012, eftersom avtalen för samtliga upphandlade avtal löper ut vid den tidpunkten. Tillämpningsanvisningarna följer helt de kommungemensamma auktorisationsvillkoren med tillägg av specifika mål, definitioner och övriga tillämpningsanvisningar. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen den 14 november Bilaga 119/a Social- och äldrenämnden den 18 oktober Bilaga 119/b Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november Bilaga 119/c Villkor anordnare... Bilaga 119/d

13 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 13 Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunstyrelsen den 14 november Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut. 1. beslutar införa kundvalssystem enligt Lagen om valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt LSS fr.o.m fastställer checkbelopp enligt följande. Ersättning kr/dag och nivå Kommunal anordnare, heltid Privat anordnare, heltid Kommunal anordnare, deltid Privat anordnare, deltid Beloppen är angivna enligt 2011 års ersättningsnivå och beslutas årligen i kommunfullmäktige. Yrkanden Eva Öhbom Ekdahl yrkade, med instämmande av Anna-Karin Boréus och Jan-Eric Jansson, bifall till kommunstyrelsens förslag. Gunnel Nyman Gräff yrkade, med instämmande av Christina Ståldal, bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar och tillägg. 1) Checkbeloppet skulle vara fyra procent högre för den kommunala produktionen med hänvisning till att den är ickevalsalternativet. 2) Tillämpningsanvisningarna skulle ändras så att öppettiderna som krävs av anordnarna skulle vara klockan ) Punktlistan under Uppföljning och villkor skulle kompletteras med Verksamheten ska grunda sig på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande och den enskilde ska ha inflytande över de insatser som ges.4) För personer med beslut om personlig assistans skulle det ske en individuell bedömning av ersättningsnivån.5) Kommunen skulle kräva att anordnarna tillämpar kollektivavtalsliknande villkor i förhållande till sina medarbetare. Jan-Eric Jansson yrkade avslag på ändrings- och tilläggsyrkandena. Agneta Johansson yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Med avslag på Agneta Johanssons yrkande och Gunnel Nyman Gräffs tilläggs- och ändringsyrkanden beslutade kommunfullmäktige i enlighet med Eva Öhbom Ekdahls yrkande och Jan-Erik Janssons avslagsyrkande.

14 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 14 Reservationer Gunnel Nyman Gräff anmälde att Socialdemokraternas fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet att avslå hennes tilläggs- och ändringsyrkanden och ingav följande. Vi ser positivt på införandet av kundvalssystem inom daglig verksamhet inom LSS. Liksom för övriga kundval har majoriteten valt att överkompensera entreprenörerna i momskompensation. Detta tycker vi är fel och vi kommer att utreda detta under år 2012 och återkomma med förslag till relevant momskompensation. Vi finner det märkligt att den moderatstyrda majoriteten yrkar avslag till vårt förslag på öppettider mellan kl I valfrihetens Nacka borde det vara möjligt för de Nackabor som nyttjar daglig verksamhet att kunna komma tidigt på morgon och kunna stanna sent på eftermiddagen. Vi politiker ska inte ta ifrån dem den valmöjligheten. För oss är det också en självklarhet att anställda hos anordnarna ska ha kollektivavtalsliknande villkor. Christina Ståldal anmälde att Nacklistans fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet att avslå Gunnel Nyman Gräffs tilläggs- och ändringsyrkanden. Agneta Johansson anmälde att Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet och ingav följande. Vänsterpartiet motsätter sig införandet av kundvalet med samma argument som övriga kundval: Det här är en verksamhet som betyder oerhört mycket för individen som behöver tjänsten. Att låta marknaden ta hand om detta genom att tillåta alla aktörer som ansöker och som säger sig leva upp till auktorisationvillkoren, är att utsätta brukarna för en risk. Det behövs väldigt mycket konroll och uppföljning för att säkerställa att företagen sköter sina uppdrag. Eftersom företagen är just företag måste verksamheten gå med vinst och med det är det inte säkerställt att det kommer verksamheten till gagn. Det här är en verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, ofta med problematik som för det svårt att fatta egna beslut eller kommunicera med omgivningen. Intentionen att invididen själv ska få välja utförare faller i och med att det inte är brukaren som kan välja, utan anhöriga. När det gäller uppföljning sätts stor tilltro till brukarenkäter, och vad vi har sett i de andra kundvalen är det inte sällan någon annan än brukaren själv, som svarar på enkäten. Eftersom kommunens verksamhetssystem Pulsen Combine ännu inte är infört, och inte kommer att vara det under de närmaste åren, är det märkligt att redan nu införa ett kundval som till viss del bygger på detta system. För kontroll av företag än de som idag är aktriva behövs detta mer lättillgängliga IT-baserade verksamhetsstöd. Dessutom är det svårt att kräva att de anställda ska kunna ett system som ännu inte finns.

15 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Tertialbokslut Beslut fastställer tertialbokslut för perioden januari augusti Ärendet Ärendet avser Nacka kommuns tertialbokslut 2 för perioden januari-augusti samt årsprognos för Årsprognosen för årets resultat uppgår till -14 mkr och balanskravsresultatet till 14 mkr vilket är 47 mkr sämre än budget. God ekonomisk hushållning har brister och flera nämnder och verksamheter lämnar negativa prognoser för Tekniska nämndens årsprognos avviker med -24 mkr pga. vinterunderhållet samt vattenledningsläckor i Skogsö och Älta. Kommunstyrelsens prognos avseende processen fastigheter avviker med -13 mkr som avser ökade kostnader för snöröjning och vattenskador. Social- äldrenämnden avviker negativt med 20 mkr som avser försörjningsstödet och personer med funktionsnedsättning. Arbets- och företagsnämndens prognos är -4 mkr pga. flera elever i Komvux. Den kommunala produktionsverksamheten Förskola, Fritid och Skola avviker med -37 mkr och avser främst ett lägre elevunderlag samt högre kostnader för kapitaltjänst. Flera investeringsprojekt inom fastighetsområdet håller inte budget. Årsprognosen för skatter, generella statsbidrag och utjämning visar en positiv budgetavvikelse på 67 mkr. Orsakerna är en förbättrad skatteunderlagsprognos samt en större ökning av befolkningen 2010 än prognostiserat. Årsprognosen för finansnettot avviker negativt mot budget med 12 mkr främst på grund av snabbare låneskuldsökning. Det mål för 2011 om en låneram på 1,6 mdkr, som kommunfullmäktige beslutade om i samband med tertial 1, kommer inte att hålla. I samband med att Mål & Budget kommer att behandlas i kommunstyrelsen föreslås ett nytt mål. Sjukfrånvaron uppgår till 4,5 % vilket är lägre än i tertialbokslut 1 men på samma nivå som motsvarande period Långtidsfrånvaron fortsätter att minska medan korttidssjukfrånvaron ökar något. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen den 28 oktober Bilaga 120/a Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober Bilaga 120/b Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport... Bilaga 120/c Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunstyrelsen den 28 oktober Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige fastställer tertialbokslut för perioden januari-augusti 2011.

16 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 16 Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder och produktionsverksamheter som prognostiserar underskott att i möjligaste mån vidta åtgärder för att begränsa underskottet. Detta ska beskrivas av respektive nämnd och produktionsverksamhet senast i samband med månadsbokslutet för oktober. Beslut i kommunstyrelsen den 24 oktober Ärendet bordlades och tas upp vid kommunstyrelsesammanträdet den 28 oktober. Yrkanden Erik Langby yrkade, med instämmande av Hans-Åke Donnersvärd och Leif Holmberg, bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Wasteson yrkade att tertialbokslutet skulle fastställas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag. Beslutsgång Med avslag på Rolf Wastesons yrkande beslutade kommunfullmäktige i enlighet med Erik Langbys yrkande. Protokollsanteckningar Leif Holmberg lät anteckna följande för Centerpartiets fullmäktigegrupp. Tertialbokslutets helårsprognos visar en avvikelse på 76 mkr. Det kan synas vara ett mycket stort underskott. Det ska dock jämföras med hela kommunens resultaträkning på dryga 4 miljarder. Därmed blir budgetavvikelsen mindre än 2%. Analyserar man avvikelserna utifrån styrningssynpunkt så kan ett antal poster räknas bort som så att säga ligger utom verksamhetsansvarigas kontroll, det gäller den snörika vintern, extra pensionsavsättningar. De utgör 50 mkr. Dock visar även skattenettot ett överskott på 67 mkr jämfört med budget och räknas även detta bort uppgår budgetavvikelsen till 93 mkr. Allvarligast tycker vi att underskottet inom kommunens egen förskola, fritid och skola på 36,8 mkr. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott som är driftansvarig nämnd borde varit mer aktiv kring åtgärder för att komma till rätta med underskottet under året. Centerpartiet anser att det är mycket angeläget att eventuellt kommande budgetavvikelser i nämnder och verksamheter tillsammans med förslag till åtgärder snarast föreläggs respektive politisk nämnd eller utskott för att dels öka styrningen av verksamheten och dels stärka transparensen för invånare och revisorer. Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp. Miljöpartiet konstaterar att många investeringar inte håller budget och att detta inte är någonting nytt för i år. Vi konstaterar också att det trots detta ännu inte finns någon ut-

17 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 17 arbetad åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemen. På grund av detta har kommunens skuldsättning ökat okontrollerat i en tid när hela världen skakas av en skenande skuldkris. Nacka kommun har under 2011 behövt låna upp hissnande 2,8 miljoner kronor varje dag, hela året. Tyvärr ser vi att Alliansen finansierar sin nya budget genom att låna upp 1,5 miljoner kronor om dagen, varje dag under de tre kommande åren, om allting går enligt budget vill säga.vilket det inte gjort hitintills.

18 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2010/ Investeringsbeslut T Beslut fastställer utgifter för investeringsprojekt enligt bilaga 1 med följande ändringar: Samtliga projekt upptagna under rubriken Nya projekt för beslut KF utgår. Projekt "Vandrarhem och restaurang i HAMN, Fisksätra" utgår, i enlighet med KF:s beslut beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma i särskilt ärende eller i samband med extra översyn av investeringsredovisning (T3), varvid de nya projekt som nu utgått kan prövas på nytt. noterar de beslut som kommunstyrelsen den 24 oktober fattat kring projektet stadshuset. Ärendet Investeringarna har av en rad skäl ökat kraftigt under den senaste tiden. I arbetet med Mål&budget och därtill hörande investeringsredovisning och -beslut T2 har en rad bantningar redan gjorts. En samlad bedömning av det investeringsprogram som föreligger visar att mer behöver göras i närtid för att minska den del av investeringsvolymen som direkt slår på kommande driftbudgetar. Inga nya investeringsbeslut fattas därför. Den särskilda redovisning av projektet med restaurang och vandrarhem i anslutning till det planerade museet i Fisksätra, en del av projekt HAMN, som kommunfullmäktige beslutade om den 20 juni 2011 är ännu inte klar och därmed behöver detta projekt lyftas ut även ur investeringsbeslut T2,i avvaktan på särskild prövning kopplat till noggranna underlag och kalkyler. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen den 28 oktober Bilaga 121/a Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober Bilaga 121/b Bilaga... Bilaga 121/c Kommunstyrelsen den 24 oktober Bilaga 121/d Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 oktober Bilaga 121/e Tidplan och ekonomisammanställning färdigställande av stadshuset... Bilaga 121/f Kommunstyrelsen den 14 november Bilaga 121/g Alliansmajoritetens komplettering till beslut 28 oktober, förslag till beslut. Bilaga 121/h

19 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 19 Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunstyrelsen den 14 november Kommunstyrelsens beslut den 28 oktober kompletteras med följande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inga nya investeringsprojekt i T2, investeringsbeslut får igångsättas utan beslut av kommunstyrelsen, genom sitt arbetsutskott, under tiden fram till en extra översyn av investeringsredovisning (T3) vid kommunfullmäktige den 12 mars Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den ändring, som fullmäktige beslöt om den 20 juni att projektet vandrarhem och restaurang i HAMN i Fisksätra, investering 20 mkr, utgår i T och ärendet får prövas i nästa skede som eget projekt med kompletterad redovisning kring driftekonomi med mera fortsatt gäller och därmed dessa investeringar även utgår ur investeringsbeslut T2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera de beslut som kommunstyrelsen den 24 oktober fattat kring projektet stadshuset. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt stadsledningskontoret att till kommunstyrelsen återkomma med en genomgång av hur de nya riktlinjer för investeringar, som kommunstyrelsen antog den 20 juni 2011, 157, implementerats. Detta för att kunna lämna en redovisning till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 mars Beslut i kommunstyrelsen den 28 oktober Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utgifter för tillkommande investeringsprojekt samt utgifter för förändringar av redan tidigare beslutade investeringsprojekt enligt bilaga1. Beslut i kommunstyrelsen den 24 oktober Ärendet bordlades och tas upp vid kommunstyrelsesammanträdet den 28 oktober. Yrkanden Erik Langby yrkade, med instämmande av Jan-Eric Jansson, Stefan Saläng och Leif Holmberg bifall till följande förslag. fastställer utgifter för investeringsprojekt enligt bilaga 1 med följande ändringar: Samtliga projekt upptagna under rubriken Nya projekt för beslut KF utgår. Projekt "Vandrarhem och restaurang i HAMN, Fisksätra" utgår, i enlighet med KF:s beslut beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma i särskilt ärende eller i samband med extra översyn av investeringsredovisning (T3), varvid de nya projekt som nu utgått kan prövas på nytt. noterar de beslut som kommunstyrelsen den 24 oktober fattat kring projektet stadshuset. Hans-Åke Donnersvärd yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

20 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 20 Rolf Wasteson yrkade bifall till investeringsbeslut enligt eget budgetförslag. Beslutsgång Med avslag på Hans-Åke Donnersvärds och Rolf Wastesons yrkanden beslutade kommunfullmäktige i enlighet med Erik Langbys yrkande. Reservationer Sidney Holm anmälde att Miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet och ingav följande. Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för vårt eget budgetförslag. Vi har i vår egen budget föreslagit att kommunen ska bromsa upp och stryka en del investeringar och exploateringar för att inte kommunens långsiktiga skuld ska överstiga 2½ miljard kronor vid utgången av år I vår budget sker detta via skattehöjning och förbättrat finansnetto 220 mkr och resten via bantade investeringar/exploateringar. Vi har tidigare haft synpunkter på och står inte bakom flera av investerings och exploateringsbesluten. Med den rådande ekonomiska instabiliteten i omvärlden anser vi det nödvändigt att se över även redan beslutande investeringar. Här finns en enskild investering som kan bli mycket kostsam för kommunen, som vi i dagsläget skulle kunna stoppa. Med detta sagt är det högst angeläget att bygget av Kvarnholmsbron inte blir av. En otidsenlig bilbro som är till för att några tusen nya Kvarnholmsbor ska komma snabbt med bil till Forum Nacka är inte ett prioriterat projekt för kommunen. Bron kommer att kosta minst 350 miljoner kronor att bygga och om kostnaderna skenar på samma sätt som vid ombyggnaden av Nacka stadshus, riskerar prislappen för hela projektet att bli betydligt högre. Det bör påpekas att alla fördyringar i projektet enligt avtal kommer att belasta kommunen. Dessutom innebär bron som vi påpekat i tidigare reservationer och protokollsanteckningar ett stort ingrepp i Ryssbergens unika natur. Protokollsanteckningar Leif Holmberg lät anteckna följande för Centerpartiets fullmäktigegrupp. Protokollsanteckning... Bilaga121/g Rolf Wasteson lät anteckna följande för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp. Vänsterpartiet är kritisk till hur processen för investeringsbudget hanteras i Nacka. Underlaget för beslut är svårgenomträngligt och konsekvenserna av resp. investering framgår inte av underlaget. Under ett antal år tillbaka har investeringarna hållits på låg nivå trots att behov funnits av nya förskolor, skolor och upprustning av befintliga. Det betyder att nu, när det inte längre går att hålla emot, så ökar investeringsvolymen kraftigt vilket också medför en kraftigt ökad låneskuld. Det är i och för sig inte fel att, under år med sämre konjunktur på Keynesianskt vis, satsa på investeringar men det hade varit bättre att kunna sprida ut dem mer i tiden. Vänsterpartiet har i tidigare års budgetar haft med mer sådana investeringar som vi då också täckt kostnaderna för genom något högre

21 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 21 inkomster, dvs kommunalskatt, men med måttligt ökad låneskuld. Nu riskerar istället majoriteten kommunens ekonomi framöver genom att öka låneskulden kraftigt samtidigt som man inte har tillräckliga överskott i budgeten som på sikt kan täcka kostnaderna. Trots att Vänsterpartiet är kritiskt till majoritetens investeringsbudget så kan vi naturligtvis inte gå emot de viktiga investeringar i bl a förskolor och skolor som finns med där. Vi har dock i vår budget, både dragit bort mindre angelägna projekt och lagt till poster för i vår syn angelägna projekt.

22 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Dnr KFKS 2011/ Exploateringsredovisning 2011 Tertial 2 Beslut fastställer exploateringsredovisningen. Ärende Exploateringsverksamheten omfattar 129 stadsbyggnadsprojekt som tillsammans har syftet att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetslokaler i kommunen. Nya projekt tillkommer när positivt planbesked har lämnats. I år väntas 7 projekt avslutas. Sammantaget för projektportföljen föreslås en budgetändring så att nettokostnaden ökar med 22,2 miljoner kronor Kostnadsökningen är störst i projekten Område W där planarbetet pågår och nya kalkyler visar på nettoförändring om -6,1 miljoner kronor och i projektet Älgö där fördyringar till följd av entreprenadkonkurser ger en nettoförändring om -5,8 miljoner kronor. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen den 28 oktober Bilaga 122/a Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 20 september Bilaga 122/b Bilaga Bilaga 122/c Ärendets tidigare behandling Beslut i kommunstyrelsen den 28 oktober Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut. fastställer exploateringsredovisningen. Beslut i kommunstyrelsen den 24 oktober Ärendet bordlades och tas upp vid kommunstyrelsesammanträdet den 28 oktober. Yrkanden Erik Langby yrkade, med instämmande av Hans-Åke Donnersvärd och Leif Holmberg, bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Wasteson yrkade att tertialbokslutet skulle fastställas utifrån Vänsterpartiets budgetförslag. Beslutsgång Med avslag på Rolf Wastesons yrkande beslutade kommunfullmäktige i enlighet med Erik Langbys yrkande. Reservationer Sidney Holm anmälde att Miljöpartiets fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet och ingav följande.

23 Nacka kommun Sammanträdesprotokoll 23 Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för vårt eget budgetförslag. Vi har i vår egen budget föreslagit att kommunen ska bromsa upp och stryka en del investeringar och exploateringar för att inte kommunens långsiktiga skuld ska överstiga 2½ miljard kronor vid utgången av år I vår budget sker detta via skattehöjning och förbättrat finansnetto 220 mkr och resten via bantade investeringar/exploateringar. Vi har tidigare haft synpunkter på och står inte bakom flera av investerings och exploateringsbesluten. Med den rådande ekonomiska instabiliteten i omvärlden anser vi det nödvändigt att se över även redan beslutande investeringar. Här finns en enskild investering som kan bli mycket kostsam för kommunen, som vi i dagsläget skulle kunna stoppa. Med detta sagt är det högst angeläget att bygget av Kvarnholmsbron inte blir av. En otidsenlig bilbro som är till för att några tusen nya Kvarnholmsbor ska komma snabbt med bil till Forum Nacka är inte ett prioriterat projekt för kommunen. Bron kommer att kosta minst 350 miljoner kronor att bygga och om kostnaderna skenar på samma sätt som vid ombyggnaden av Nacka stadshus, riskerar prislappen för hela projektet att bli betydligt högre. Det bör påpekas att alla fördyringar i projektet enligt avtal kommer att belasta kommunen. Dessutom innebär bron som vi påpekat i tidigare reservationer och protokollsanteckningar ett stort ingrepp i Ryssbergens unika natur. Protokollsanteckningar Leif Holmberg lät anteckna följande för Centerpartiets fullmäktigegrupp. Centerpartiet har både på möten såväl som i artiklar i media det senaste året framfört att kommunens sammanlagda investerings- och exploateringsvolym är för hög och behöver krympas. Vi ser en konflikt mellan att säkra goda förskole- och skollokaler och Nackas stora expansion. Stora exploateringsprojekt kan behöva slopas eller skjutas på framtiden för att vi ska klara investeringsbehovet i skolor och förskolor. Centerpartiet vill stryka exploateringsprojekten Kvarnholmsförbindelsen och Danvikslösen. Vad gäller de projekt som är aktuella för nya budgetar vill vi kommentera Norra Skuru där vi vill se en annan budget. Då vi yrkar att flera värdefulla naturområden som inkluderas för exploatering ska utgå skulle nettot för projektet försämras väsentligt. Det är inte alldeles enkelt att få en översikt över kommunens 129 stadsbyggnadsprojekt och vilken påverkan de har på kommunens långsiktiga skulder under kommande år. Jämför man med exploateringsredovisningen T2 för 2010 kan man konstatera en stor skillnad. I redovisningen föregående år redovisas kostnaderna för alla projekt. Det är lite förvirrande i jämförelse med tabellen i årets underlag som inte visar något totalnetto för alla projekt utan endast för de tretton projekt för vilka det redovisas förändringar. Naturligtvis behöver detta inte redovisas vid varje tillfälle, men i samband med mål och budget varje år borde helhetsbilden redovisas. Ingen information finns om när i tiden dessa exploateringskostnader kommer att utfalla i beslutsunderlaget eller hur detta förändrats jämfört med föregående år. För att finna denna information hänvisas man istället till investeringsredovisningen där det framgår att det totala negativa utfallet av exploateringsverksamheten nu är 950 mkr varav en

Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén 1 (46) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 15.00-15.45 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Tobias Nässén (M) Ingegerd Thorngren (M) Stefan Saläng

Läs mer

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande 1 (91) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge Kl 15.50-18.15 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) tjg 58-96 Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Lars Berglund (M) Ingegerd Thorngren (M)

Läs mer

MÅL & BUDGET 2014 2016

MÅL & BUDGET 2014 2016 MÅL & BUDGET 2014 2016 2014-2016 2013-10-21 1 (113) TJÄNSTESKRIVELSE KFSK 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016 Innehåll Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur... 2 Förutsättningar

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl. 15.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl. 15.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge 1 Utskicksdatum 2014-05-12 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Dag Måndagen den 19 maj 2014 Tid Kl. 15.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge Ordförande Mats Gerdau Nämndsekreterare

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Miljöpartiets förslag till budget för Nacka kommun satsar på förebyggande åtgärder för att sänka kommunens totala klimatutsläpp Vi vill möta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer