Direktupphandling av Digital Asset Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktupphandling av Digital Asset Management"

Transkript

1 Direktupphandling av Digital Asset Management Direktupphandling av programvara, Digital Asset Management system, som kommer att driftas på egen server hos oss. I direktupphandlingen ingår också installation, eventuella anpassningar som behövs och utbildning av administratörer. Systemet ska vara helt klart för oss att börja använda efter leverans. Inledning Trelleborgs kommuns kommunikationsenhet är i behov av en lösning för att förvara i första hand alla fotografiska bilder på ett organiserat och sökbart sätt. Därför avser vi att köpa in programvara, Digital Asset Management (DAM). Ytterligare information och krav om uppdraget finns under rubriken Kravspecifikation. Anbud kan endast lämnas på hela upphandlingen, d.v.s. på samtliga delar. En grundförutsättning för att av anbudslämnaren lämnat anbud ska kunna antas är att alla skall-krav i detta förfrågningsunderlag är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller samtliga skall-krav kommer att förkastas. Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Krav på leverantör Leverantör ska ha dokumenterad erfarenhet av motsvarande uppdrag. Leverantör skall inneha F-skattsedel och vara fri från skatteskulder och övriga grundläggande krav enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Kommunen kommer att kontrollera, genom Skatteverkets blankett SKV 4820 Begäran om upplysningar upphandling att grund för uteslutning inte föreligger. Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och en kontaktperson. Utvärderingskriterier Det anbud som får högst poäng kommer att antas. Underrättelse om anbudsgivare kommer att ske via e-post. Anbudsgivare skall därför ange relevant e-postadress. Kriterier som kommer att bedömas med följande viktning är: Den lägsta totala kostnaden 30 Den lägsta kostnaden för uppgraderingar år 2 5 Uppfyller önskemålen, 5 poäng per önskemål, max 65 Max antal poäng 100 Vid flera anbud som hamnar på samma poäng är det lägst pris som avgör.

2 Kompletterande upplysningar Eventuella frågor angående denna upphandling ska göras via e-post till någon av nedanstående kontaktpersoner: Upphandlande enhet Trelleborgs kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationsenheten Att: Susanne Nilsson Trelleborg Märk kuvertet: Anbud DAM Anbudstidens utgång Anbud skall vara oss tillhanda senast För sent inkomna anbud kommer inte att prövas. Anbudet skall vara giltigt tre månader efter anbudstiden utgång. Pris Fast pris exklusive mervärdesskatt. Priset skall vara ett totalpris för hela upphandlingen. I totalpriset skall eventuella resekostnader och andra kringkostnader ingå. Kostnader för framtida uppgradering av programvaran skall anges separat och ange den årliga kostnaden. Anbudsgivaren skall också ange timkostnad för eventuell utveckling och support som inte omfattas av direktupphandlingen. Tidplan Vi avser beställa i december Server kommer att finnas färdigställd för installation hos oss 6 veckor efter beställningen. Slutleverans från er senast den 25 februari Omfattning och förutsättningar I anbudet skall ingå: Programvara Installation i vår servermiljö via vpn eller fysiskt besök hos vår itavdelning i centrala Trelleborg. Eventuella anpassningar av programvaran som behövs för att uppfylla kraven i upphandlingen.

3 Utbildning våra administratörer, maximalt 3 personer, via webbinar eller personlig handledning på plats hos oss. Vår tekniska miljö Kommunens IT-plattform är standardiserad på följande produkter: Katalogtjänst ActiveDirectory Serveroperativ Windows 2003/2008/2012 Server Terminal Server Citrix XenApp 6.5 Webserver MS IIS Webpublisering EpiServer E-post Exchange 2010/Outlook 2007 Databas MS SQL-server 2005/2008/2012 Klientoperativ Windows 7 64-bit Webläsare Internet Explorer 11 Grupprogramvara MS Sharepoint 2010 Kontorsprogramvara MS Office 2007 Mobila enheter IOS/Android/Windows Leverantören skall ange om det offererade systemet fungerar fullt ut i vår ITplattform, om inte skall det anges vilka tillägg eller förändringar som krävs. Om systemet kräver några programvarulicenser utöver vad som är offererat skall detta anges. All information som behandlas i systemet tillhör kommunen. I det fall informationen finns i kommunägd utrustning vill vi ha full insyn i databasarkitekturen. Öppna interface skall finnas, ex ODBC eller likvärdiga API. Klientarbetsplats Leverantören skall uppge minimikrav för en fullt fungerande klientarbetsplats avseende dator, bildskärm och eventuell kringutrustning samt lägsta uppkopplingshastighet som krävs för full funktionalitet. Systemet skall fungera fullt ut i en Citrix Terminal Server miljö med tunna klienter. Server, vid lokal drift Vi använder VM-Wares plattform för servervirtualisering och leverantören skall vid lokal drift ange om det offererade systemet kan köras i vår virtuella miljö. För att kunna räkna fram det offererade systemets driftskostnader skall leverantören lämna en hårdvaruspecifikation på server anpassad för våra förutsättningar avseende antal användare m.m. D.v.s. en server som vi skall kunna köra systemet på i full drift under en treårsperiod. Tillgänglighet Systemet skall fungera fullt ut mot följande webbläsare utan att några tilläggsprogram behöver installeras: Internet Explorer 11, Firefox, Chrome och Safari. Säkerhet Systemet skall stödja tidsbegränsad behörighets- och lösenordsperiod samt regelbundet uppmana användaren att byta sitt lösenord. Lösenordshanteringen skall följa Datainspektionens allmänna råd om Säkerhet för personuppgifter samt Trelleborgs kommuns lokala säkerhetspolicy som kräver lösenordslängd på nio tecken. Utloggning efter max 30 minuters inaktivitet i systemet skall göras.

4 Koppling till katalogtjänsten Active Directory Så långt det går strävar vi efter att förenkla och förbättra vår användarhantering. Ett sätt att göra detta är att koppla verksamhetssystemen till katalogtjänsten så att katalogtjänsten verifierar användaren mot verksamhetssystemet. Beskriv vilka integrationsmöjligheter ert system har mot katalogtjänsten Active Directory. Kravspecifikation Följande krav skall alla vara uppfyllda: Rättigheter och användare Det skall finnas möjlighet att lägga upp grupper med användare på minst fyra olika behörighetsninvåer: Administratörer som har tillgång till alla funktioner och behörighetssystemet. Bildredaktörer som ska kunna göra allt (t.ex. ladda upp bilder och ladda ner) frånsett rena administratörsuppgifter. Bildkommunikatörer som ska kunna se de bilder de har behörighet för och kunna ladda ner dem. En nivå för dem som bara ska kunna se och söka bland de bilder de har behörighet för. Olika bilder/filer skall kunna ha sina egna specifika behörighetsinställningar beroende på vilka grupper man vill ska få se dem och ladda ner dem. Det skall gå att distribuera bilder/filer genom en länk som e-postas till användare utan behörighet. Det skall finnas ett webbaserat gränssnitt som fungerar på alla olika plattformer (pc, mac) och även på mobila enheter. Man ska t.ex. kunna ta ett foto med mobilen och kunna ladda upp det. Gränssnittet skall fungera för alla behörighetsnivåer ovan med undantag av att administratörerna kan ha avvikande gränssnitt om lösningen är upplagd på sådant sätt. Antal användare Om licenserna baseras på antal användare skall följande antal ingå: 3 administratörer 12 bildredaktörer eller bildkommunikatörer Det skall i så fall finnas möjlighet att köpa till fler licenser i efterhand om behovet finns. Filformat Riktiga standarder som Exif, IPTC och XMP skall användas. Inga leverantörsspecifika standarder. Frånsett olika bildformat så som jpg, gif, png, eps, tif, raw skall systemet även kunna hantera de vanligaste formaten för film, Batchuppladdning skall vara möjligt, så att många bilder kan laddas upp på samma gång. Befintliga metadata skall följa med in ocu ut ur systemet vid upp- och nedladdning av bilder.

5 Det skall gå att exportera bilderna i lämplig storlek och format utifrån förutbestämda inställningar så som t.ex. för tryck, för webbplats och för presentationer utan att originalfilen ändras. Filinformation / Metadata Metadata och taggning för bilden skall följa med bilden när den lämnar systemet, liksom Exifdata. Många bilder skall kunna taggas på en gång. Det skall finnas möjlighet att lägga in licens och licensvillkor från våra bildupphandlingsavtal till alla enskilda bilder och filer. Det skall finnas möjlighet att lägga in ett datum för när bilden inte ska vara synlig för de vanliga användarna och inte heller gå att ladda ner längre. Har inte användaren aktivt valt en licens för den aktuella bilden skall en licens som vi bestämt sättas som standard. Det skall vara möjligt att göra vissa fält tvingande för användare så att de alltid blir ifyllda vid en uppladdning. Det skall vara möjligt att lägga till information om även samtycke enligt PUL till de enskilda bilderna. Kodsstandard Det medföljande gränssnittet (webbplatsen/publika bildgalleriet) skall uppfylla grundläggande tillgänglighetsriktlinjer, WCAG 2.0 AA. Sökning Fotona skall indexeras fortlöpande så att sökningar går snabbt. Det skall gå att både fritextsöka, söka utifrån metadata, taggning och licensform. Redigering Vi kommer att fortsätta bildbehandlingen i Adobes program (Photoshop och Lightroom), men enklare redigeringsmöjligheter så som beskärning skall finnas. Språk Programvaran skall vara på svenska eller engelska. Support och all kontakt mellan Trelleborgs kommun och leverantören skall ske på svenska. Önskemål Följande saker är inte skall-krav men är önskvärda och det skall redovisas i anbudet vilka av dem man kan tillgodose. Varje önskemål som uppfylls ger 5 poäng. 1. Ett formulär vid bildnedladdning där den som laddar ner bilden beskriver i vilket sammanhang som bilden kommer att användas. Vissa fält ska kunna göras tvingande. Textinformationen lagras och kan ses av administratör. 2. Möjlighet att lägga upp inloggningsuppgifter som har kort tidsbegränsad livslängd.

6 3. Befintlig integration mot webbpubliceringssystemet EPiServer som vi använder på våra webbplatser. 4. Befintlig integration mot Microsoft Word. 5. Befintlig integration mot Powerpoint. 6. Befintlig integration mot Adobe InDesign. 7. Befintlig integration mot Youtube 8. Möjlighet att lägga upp automatiserade arbetsflöden. 9. Möjlighet att skapa PDF-exporter av bilder och skisser som finns i systemet. 10. Sökfunktionalitet som kan hantera singular och plural, bestämd och obestämd form. 11. Möjlighet att få statistik över bildvisningar och nedladdningar så vi kan se vilka bilder som används ofta och även vilka saker som det söks efter. 12. Gränser som maximal filstorlek kan överskridas utan en massa merjobb. 13. Möjlighet till batchnedladdning av flera filer. Bilaga för redovisning av önskemålen samt anbud.

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän information 2014-07-04. Caroline Paues 115-22722-2014

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän information 2014-07-04. Caroline Paues 115-22722-2014 Förfrågningsunderlag 2014-07-04 Upphandlande organisation Länsstyrelsen i Stockholms län Upphandling Avrop Serviceportal Caroline Paues 115-22722-2014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-08-12 Texten/frågan

Läs mer

Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB)

Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB) 1 Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på uppdragskonsult som projektledare och ITarkitekt. Upphandlingen görs som ett

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

Förtydligande avseende genomförande av anbudssvar KS/2011:495-056. 2. Utveckling, licenser och rättigheter

Förtydligande avseende genomförande av anbudssvar KS/2011:495-056. 2. Utveckling, licenser och rättigheter Förtydligande avseende genomförande av anbudssvar KS/2011:495-056 Slutversion 0.4: bilaga till avtalet och utgör resultatet av dialog med beställare. 1. Inledning och läsanvisning Enligt avtalsskrivning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Diarienr: XXXXXX Sida: 1 (33) Datum 2013-03-25 Sista anbudsdag 2013-04-25 Diarienummer 2013/64 Anbudets giltighet 2013-09-30 Upphandling förenklat förfarande FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tredje AP-fonden (AP3)

Läs mer

Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning

Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning Innehållsförteckning INLEDNING...3 Anbudsanvisningar...3 Kort om Teknisk Service...5 Bakgrund...5 DEL 1 BEDÖMNING AV FÖRETAGETS FÖRMÅGA, UTVECKLINGSKAPACITET

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden 4.40 En produkt för alla EPiServer är ett content management system för att enkelt och snabbt hantera information på ett intranät,

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer