Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30"

Transkript

1 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad

2 Stockholms E-tjänst E-tjänsten kan används av den som söker tillstånd och om ansökan avser: Vertikalt borrhål Ett slutet system (slang i borrhålet) Endast ett borrhål tillåts inom fastigheten Hela borrhålet ryms inom fastigheten, inklusive botten Installationen avser en byggnad Installationen är mindre än 20 kw I alla andra fall används pappersansökan E-tjänsten hanterar endast placering av borrhålet i förhållande till grannars borrhål. Det omfattar t.ex. inte underjordiska ledningar

3 Boreholes in a local area THE CITY OF STOCKHOLM The Capital of Scandinavia

4 E-tjänst Stockholm Vatten Stockholm Gas Kund Beslut Ansökan Grannar MF granskar

5 Grannarnas borrhål Den röda linjen är fastighetsgränsen Tryck på knappen för att placera borrhålet

6 Information om existerande borrhål fås om markören hålls över ett hål

7 Ditt borrhål inklusive buffertavstånd (20 meter radie) visas i grönt. Den inre röda cirkeln har en radie på 10 meter och visar minimiavstånd till grannliggande hål (20 meter). I detta fall ligger hålet för nära och ett felmeddelande dyker upp. När borrhålet placerats, väljs djup samt eventuell vinkel och riktning

8 Exempel på när borrhålets vinkeln gör att dess botten kommer utanför fastighetsgränsen

9 Vid korrekt placering meddelas övriga villkor och skyldigheter

10 Geoenergi i olika stadsdelar

11 Fallstudier från länder inom REGEOCITIES 1 Sverige (Stockholm), slutet system 1 borrhål 2 Nederländerna, ATES 3 Frankrike, slutet system 4 borrhål 4 Frankrike, grundvattenvärmepump 5 Italien, BTES

12 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie1 - Stockholm (Slutet system,1 borrhål) Land Sverige Stad: Stockholm Systemtyp Slutet system Drift: En månad Värme och Värmebehov: kwh + Energi: varmvatten 4500 kwh varmvatten Kylbehov: Inget Kollektor Ett borrhål med djup på 150 meter. Kollektorn är ett enkelt u-rör. Ingen återfyllnad krävs. Enfamiljshus på 150 m 2, byggt Anläggningsinformation Värmepump inkluderar varmvattentank på 180 liter och har en nominell värmeeffekt på 10 kw. 12

13 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie1 - Stockholm (Slutet system,1 borrhål) Tillstånd Ansökan & - Handläggningstiden var 6 veckor och ansökan gjordes med hjälp av Stockholms e-tjänst. Ansökan görs till Miljöförvaltningen som hanterar all annan kommunikation rörande den underjordiska infrastrukturen och grannar. Grannarna informerades på förhand. Tillståndet gäller för en installation som färdigställs inom 2 år från utfärdandet. - Ingen förnyelse av tillstånd eller extra avgifter förekommer. Kostnad Certifiering Kostnad för ansökan var SEK dvs. 520 (December 2013) Det är ett krav att använda en certifierad brunnsborrare. 13

14 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie1 - Stockholm (Slutet system,1 borrhål) Teknik och miljö Mätdata Mottagande miljö Gränsvärden System närheten i Typiskt svenska förhållanden; urberg med granit, gnejs. Ingen återfyllnad krävs. Det finns inga krav på gränsvärden. Inga ytterligare kostnader. Det finns flera liknande system I närheten och minsta avstånd till grannars borrhål är 20 meter. Inga krav på uppföljning med mätning och inga ytterligare kostnader. 14

15 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie1 - Stockholm (Slutet system,1 borrhål) Policy - Främsta drivkrafterna för värmepumpsinstallationer är låga kostnader, små utrymmeskrav och begränsat driftunderhåll. - Höga skatter på olja har minskat antalet oljepannor. Värmepumpar är ett av de främsta alternativen som ersättare. - Värmepumpar förser byggnaden med förnybar energi. Guidelines Bidrag Kommentar Normbrunn07 normförfarande för brunnsborrning som följs av certifierade brunnsborrare. Det finns ingen subventionering enbart riktad mot värmepumpsinstallationer. Allmänt råder anmälningsplik I Sverige för värmepump under 20 kw med enskilt borrhål. I Stockholm krävs tillstånd för installationer I hela kommunen. Den administrativa processen är ganska enkel tack vare e- tjänsten för ansökan om tillstånd. 15

16 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie 2 - Nederländerna (Grundvattenvärmepump - ATES) - Utrecht Land Nederländerna Stad: Utrecht Systemtyp ATES Drift: 4 år Både värme Energi Värmebehov: Kollektor Anläggningsinformation 4,500 MWh och kyla Kylbehov: 4,500 MWh Systemet har 5 varma brunnar och 5 kalla brunnar, med ett djup på 50m. Maximatl flöde för systemet är 350 m 3 /h. Energibrunnarna är kopplade till byggnaden via en värmeväxlare. Systemet levererar frikyla och med hjälp av värmepumpar levereras värme. 16

17 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie 2 Fallstudie - The Netherlands 2 - Nederländerna (Groundwater (Grundvattenvärmepump heat Commercial - ATES) System - Utrecht - ATES) - Utrecht Tillstånd Ansökan & En riskbedömning har gjorts för att identifiera termisk och hydraulisk miljöpåverkan. Tillståndsförfarandet tar nio månader (normalt förfarande), då andra grundvattenanvändare finns i närheten av systemet. Från den dag provinsen gett tillståndet skyddas systemet gentemot andra potentiella användare av grundvatten. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid förorening av grundvatten och därmed kan ytterligare övervakning av grundvattnet krävas. Kostnad Certifiering Förberedelse av riskbedömning ( 9,000) Kostnad för tillstånd ( 3,000) Årlig övervakningskostnad ( 4,000) Inga specifika certifieringar krävs för installationen. 17

18 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie 2 Fallstudie - The Netherlands 2 - Nederländerna (Groundwater (Grundvattenvärmepump heat Commercial - ATES) System - Utrecht - ATES) - Utrecht Teknik och miljö Mottagande miljö Gränsvärden System närheten i Enligt provincens förordningar är akvifären inte skyddad och därmed tillgänglig för ATES-system. Speciell uppmärksamhet riktas mot befintlig förorening av grundvatten som inte bör spridas enligt nationella föreskrifter. Maximalt flöde: 350 m 3 /h. Max infiltrationstemperatur: 25 o C. Minimal infiltration temperature: 5 o C. Maximal vattenförflyttning: 1,500,00 m 3 /year. Det bör finnas en energibalans, ingen negativ termisk inverkan på andra system och föroreningar får inte spridas. Det finns fem andra stora ATES-system i närheten (max m avstånd). Dock är den termiska avståndet tillräckligt stort för att undvika negativ termisk påverkan. Inga slutna system i närheten. Grundvattenföroreningar från plats nära systemet finns i akvifären. 18

19 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie 2 Fallstudie - The Netherlands 2 - Nederländerna (Groundwater (Grundvattenvärmepump heat Commercial - ATES) System - Utrecht - ATES) - Utrecht Mätdata Policy Guidelines Bidrag Kommentar Krav på mätning: flöde, värme och kyla, abstraktion och injektionstemperaturer, min. och max. injektion temp., upptagen mängd vatten för drift. Mätfrekvens: timme; årlig rapport med en översikt per månad. Analys av grundvattenprover med avseende på makroparametrar, klorföreningar, aromater och mineralolja. Frekvens: 2 gånger per år. Den nationella åtgärden EPC (Energy Performance Coefficient) är tillämplig. Detta innebär att en ny byggnad måste få låg energiförbrukning. NVOE guidelines för design av ATES-system. BRL guidelines 2100 and protocol 2101 för brunnsborrning. Inga. Systemet är beläget i centrum av en stor stad. Därför måste föroreningar av grundvatten tas omhand. 19

20 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie 3 - Frankrike (Slutet system 4 borrhål ) Land Frankrike Stad: SOUDAY (Loir et Cher) Systemtyp Slutet Drift: Från slutet av 2008 Värmebehov: Energi: Kollektor Värme och varmvatten Kylbehov: 4 borrhål, 75 m djupt, dubbelt U-rör 10 m avstånd dem emellan Värmepumpskapacitet: 14 kw ja Anläggningsinformation Nybyggt enfamiljshus på 250 m 2 Markplan: golvvärme/kyla (25 C) Andra vångingen : fläktkonvektor (50 C) Tillstånd Ansökan Kostnad Certifiering & Endast anmälan krävs Utfall i enlighet med 'Géoqual' rekommendationer Geologisk information överförs till BSS (Nationell geologisk databas, som förvaltas av BRGM) Inga kostnader Inga 20

21 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie 3 - Frankrike (Slutet system 4 borrhål ) Teknik och miljö Mottagande miljö Gränsvärden System närheten i Landsbygd. Geologi: kalksten & sand Genomsnittlig termisk kapacitet som utvinns ur marken: 36 W / m 10 m mellan borrhålen Inga andra borrhål inom 10 meters avstånd Mätdata Policy Guidelines Kommentar Ingen mätdata samlas in Géoqual = quality charter in Région Centre Géoqual = quality charter in Région Centre Géoqual överensstämmer med att följa bästa lösning och miljöråd. Lång livslängd på borrhål och optimerad kostnad I förhållande till de värmbehov. 21

22 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie 4 - Frankrike (Grundvattenvärmepump) Energi: Värme Värmebehov: Upp till 12 MWh/år Kylbehov: Kollektor Land Frankrike Stad: Saint-Denis-en-Val Systemtyp Grundvatten- Drift: 3 år värmepump Anläggningsinformation Tillstånd Ansökan Kostnad Certifiering & Akvifär med 2 energibrunnar, djup: 21 m (båda), vattennivå I brunn: 7 m -Tillgängligt vattenflöde: > 10 m³/h 1.5 m³/h används. Enfamiljshus byggt 1970 med 140m² uppvärmd yta, 120 kwh/m²/år Föregående system: oljepanna Värmepump värmekapacitet: 9 kw - Systemets COP = 3 Drifttide: <2 000 timmar per år (värmesäsong) Lagring av varmvatten: 150 liter Distributionssystem: luft via två fläktkonvektorer Utfall i enlighet med 'Géoqual' rekommendationer Information inskickad till BSS n/a n/a 22

23 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie 4 - Frankrike (Grundvattenvärmepump) Teknik och miljö Mätdata Policy Guidelines Bidrag Kommentar Mottagande miljö Gränsvärden System i närheten n/a n/a Landsbygd. Akvifären är sammankopplad med floden Loire Regionalt finns kalkhaltig berggrund men inte på platsen, där systemet är installerat. Utförd i enlighet med 'Géoqual' rekommendationer Inga andra system inom 200 meters avstånd Skatteavdrag (avdrag från inkomstskatt) Géoqual överensstämmer med att följa bästa lösning och miljöråd. Lång livslängd på borrhål och optimerad kostnad I förhållande till de värmbehov. 23

24 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie 5 - Italíen (Slutet system, borrhålslager) Land Italien Stad: Corsico (Lombardy) Systemtyp Slutet Drift: 2008 Energi: Värme och kyla Värmebehov: 1557 kw Kollektor Anläggningsinformation Tillstånd Ansökan Kostnad Certifiering & Kylbehov: 1400 kw Det finns 304 vertikala borrhål som når ett djup av 125 meter med kollektorer som är tillverkade av HDPE (högdensitetspolyeten). Temperaturen i borrhålen är 15 C. Anläggningen ligger i ett område på ca 5000 m2 under parkeringen till ett IKEA-varuhus och består av tre värmepumpar med en total effekt på 1400 kw. Denna installation gjordes före godkännandet av regionala föreskrifter för SGE system och inrättandet av regionala register. Systemet genomfördes som ett pilotprojekt och har varit till nytta för att stimulera lokal uppmärksamhet på denna teknik och för att stimulera utvecklingen av de regionala bestämmelserna. Anläggningen väntar på certifiering. 24

25 BEST PRACTICES RELATED TO REGULATION OF SGE SYSTEMS Fallstudie 5 - Italíen (Slutet system, borrhålslager) Teknik och miljö Mätdata Policy Guidelines Bidrag Kommentar Mottagande miljö Gränsvärden System närheten i IKEA gjorde hydrogeologiska undersökningar I samarbete med Milanoprovincen Det finns ingen information om liknande installationer. Anläggningen ligger inom ett industriområde i närheten av en akvifer. Anläggningen övervakades under de första två åren, för att kontrollera miljöprestanda. Systemet utvecklades I samarbete med Milanoprovincen. Det var ett pilotprojekt. Uppförandet av anläggningen följer miljölagstiftning. Ett av de stora kommerciella projekten i EU. 25

26 HANDBOOK AND SPREADSHEET FOR THE DEVELOPMENT OF A STANDARD EUROPEAN DATABASE OF SGE INSTALLATIONS Available for download at: INSTALLATIONS REGISTER A. DATA OWNER / APPLICANT E. CLOSED LOOP SYSTEM A.1. Owner's Name E.1. Loop type * A.2. Address (street/nr./postal code) E.2. Installed capacity of closed loop system kw * A.3. City E.3. Number of loops * A.4. Telephone E.4. Borehole loops: total length m * A.5. E.5. Borehole loops: max depth m * E.6. Average spacing between boreholes m B. SYSTEM LOCATION E.7. Type antifreeze & conc. in boreholes g/m 3 B.1. Address (street/nr./postal code) E.8. TRT value (lambda and resistivity) W/m/K and (m²k)/w B.2. City / Municipality B.3. Municipal unit F. OPEN LOOP SYSTEM B.4. Region / Province F.1. Number of wells * B.5. Coordinates (1) (x, y, or country units) * F.2. Depth of wells (max) m * B.6. Cadastral unit F.3. Flow rate m 3 /h * B.7. Map location to be included * F.4. Thermal impact m C. BUILDING INFORMATION C.1. Building Type /Year of construction * G. HEAT PUMPS C.2. Floor area building m 2 * G.1. Number of heat pumps F.5. Abstracted water will be: * C.3. Heat demand per year kwh % SGE * G.2. Installed capacity (heating/cooling) kw * C.4. Cooling demand per year kwh % SGE * G.3. COP / SCOP/SPF_H2 * C.5. Hot water demand per year lt % SGE * G.4. Design system heat temp. o C D. SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY SYSTEM INFORMATION * G.5. Design system cooling temp. o C D.1. Date of 1 st operation * H. REQUIRED PERMITS Type Reference D.2. System type * H.1. * D.3. System layout * H.2. NOTES * Fields Required H.5. (1) Referred to the central point of the installation Drop - down list tag Building Type System Type System Layout Loop type Heat Transfer Fluid Measurement Unit Abstracted water will Required permits Permit level COP/SCOP/SPF_H2 residential Open Vertical Simple-U water HP re-injected Exception National COP (EN 14511) commercial Closed Horizontal Double-U water-antifreezing kw discharged to sewer Production Regional SCOPnet (EN 14825:2012) H.3. H.4. public Inclined/deviated Coaxial alcohol discharged to surface water Installation Provincial SPF_H2 (Calculated with field measurements) office Other Other glycol Small scale Municipal industrial Discharge N/A Water use Enironmental Terms 26

27 HANDBOOK AND SPREADSHEET FOR THE DEVELOPMENT OF A STANDARD EUROPEAN DATABASE OF SGE INSTALLATIONS 8 AVSNITT Allmän information Specifik information om geoenergisystem Information om värmepumpsystem 1. Section A: Kontakuppgifter för ansökande - frivillig info 2. Section B: Placering, koordinater och karta - obligatorisk info 3. Section C: Byggnadstyp, area, värme-/kylbehov 4. Section D: Typ av system och dag för driftstart 5. Section E: Slutna system - effekt, kollektor, antal borrhål, djup 6. Section F: Öppna system antal brunnar, djup, flöde 7. Section G: Värmepump, kapacitet, COP, 8. Section H: Nödvändiga tillstånd/krav Tillstånd och krav specifika för geoenergisystem 27

28

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 2 borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi Energi är en

Läs mer

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 Energi är en stor kostnad för fastighetsägare, oavsett om det är ett varuhus,

Läs mer

Tony Sjöstedt Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 353 (15 hp/ects credits)

Tony Sjöstedt Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 353 (15 hp/ects credits) Geoenergi utvärdering baserad på ekonomiska och drifttekniska resultat av ett passivt geoenergisystem med värmeuttag ur berg i bostadsrättsföreningen Mandolinen i Lund Tony Sjöstedt Examensarbeten i geologi

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Geoenergin i samhället -

Geoenergin i samhället - Geoenergin i samhället - En viktig del i en hållbar energiförsörjning 2012:1 Innehållsförteckning Presentation av författarna... 5 Sammanfattning... 8 Summary...10 1. Inledning och läsanvisning...12 2.

Läs mer

Varia 516. System för värme och kyla ur mark - Förslag till utvecklingsprogram STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE

Varia 516. System för värme och kyla ur mark - Förslag till utvecklingsprogram STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE System för värme och kyla ur mark - Förslag till utvecklingsprogram BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON, SGI JAN FALLSVIK, SGI GÖRAN HELLSTRÖM,

Läs mer

Geotermisk fjärrvärme i Gunsta

Geotermisk fjärrvärme i Gunsta Geotermisk fjärrvärme i Gunsta Geothermal district heating in Gunsta Caroline Krouthén, Andreas Lundgren, Per Mandfloen, Karl-Oskar Sandberg, Johanna Sjöberg-Högerås, Johan Thorell och Svante Wärnsberg

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMPSYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER

OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMPSYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER ISSN 1652-6007 INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:02 OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMPSYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER Per Fahlén, Saqib Javed och Johan Claesson Göteborg Juni 2010 CHALMERS

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Miljösamverkan Stockholms Län

Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Processbeskrivning handläggning av bergvärmepumpar Granskning Anmälan/

Läs mer

Energilagring i akvifärer

Energilagring i akvifärer Energilagring i akvifärer Beatrice Berglund bebe0001@student.umu.se Helena Persson hepe0021@student.umu.se Energilagringsteknik 7,5 hp Handledare: Lars Bäckström Åke Fransson 2010-03-19 Sammanfattning

Läs mer

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utvärdering och optimering av bergvärmesystemet

EXAMENSARBETE. Utvärdering och optimering av bergvärmesystemet EXAMENSARBETE 2005:014 CIV Utvärdering och optimering av bergvärmesystemet vid kv. Barnfröken Lars Börjesson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Samhällsbyggnad Avdelningen

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP

TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ISSN 1652-6007 INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:03 TAPPVATTENVÄRMNING MED VÄRMEPUMP ALTERNATIVA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR VARMVATTEN OCH VÄRME Per Fahlén och Jessica Erlandsson Göteborg Juni 2010 CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde

Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Jämförelse av livscykelkostnad för värmeproduktionssystem i flerbostadshusområde Life Cycle Cost comparison of heat production systems in residential quarters Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund GRINDA WÄRDSHUS Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund Abstract: Grinda Wärdshus is located on the island Grinda in the northeastern part

Läs mer

HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM

HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM SENTRO Sustainable Energy systems in New buildings market introduction of feasibility studies under the Directive on the Energy

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

ÅFORSK Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Systemmodell för dimensionering och optimering av energicentral med borrhålslager

ÅFORSK Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Systemmodell för dimensionering och optimering av energicentral med borrhålslager 1 (44) Handläggare Jörgen Eriksson el 010-505 3388 Fax 010-505 3416 jorgen.eriksson@afconsult.com Datum 2010-06-30 Version 1 ÅFORSK Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Systemmodell för dimensionering

Läs mer