Geoenergins samhällsnytta i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geoenergins samhällsnytta i Sverige"

Transkript

1 Geoenergins samhällsnytta i Sverige NGU Trondheim Seminarium 3-4 Februari, 2009 Presenterat av Olof Andersson SWECO Environment AB, Malmö

2 Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur.

3 Koncernstruktur Jobbar med geoenergi * * Energi, vatten och miljö, bygg, transport, installation

4 Energiomställning pågår Solvärme Vindkraft Vattenkraft Biomassa

5 Geoenergin börjar räknas Solvärme som lagras i marken samt en del värme som kommer från jordens inre Accepterat som förnybart 2007 Saknas dock i statistiken

6 En del av Geoenergin

7 Energiomsättning ca 1 MWh/m2/år Potentialen är enorm

8 Bergvärme - det vanligaste systemet Ca installationer Ungefärlig fördelning på system (2007) Bergvärme 70 % Ytjordvärme 25 % Grundvattenvärme 5 % (Djupjordvärme, 2 styck) Borrhålsdjup villavärmepumpar, m.

9 Grundvattenvärme effektivast Konstant temperatur året runt (utmärkt värmekälla till värmepump) Används även för direktkylning (COP 50) Begränsad geografisk potential (10-15 %)

10 Framgångsrik djupjordvärme i Lund Används som fjärrvärme I bruk sedan 1985 Total effekt 40 MW Produktion, 300 GWh/år Totalt nio brunnar Temperatur +20 o C Återförs vid +3 o C Systemflöde, m 3 /h Energifaktor (COP), 3, oc Spar m3 olja/år

11 Sammanfattning direktanvändning System Arbetstemp. Energifaktor Pay-back Bästa geo- (oc) (COP) (år) formationer Ytjordvärme - 4/+7 3,0 4-8 Blöt finkor- nig jord Bergvärme - 4/+7 3, Kvartsrikt urberg Grv.vatten- +3/10 3,5-4,5 2-6 Åsar, deltan, värme sandstenar Djupjord- +10/90 3, Sandsten värme

12 Samhällsnyttan i nuläget TWh värme (ej med i officiell statistik) Står för % av bostadsuppvärmningen Ersätter ca 1,2-1,5 miljon m3 eldningsolja/år Minskar utsläppet av CO2 med 2,5-3,0 Milj. ton/år

13 En andra del av Geoenergin Traditionella vattentankar kan endast användas för korttidslagring Vinterkyla Sommarvärme Säsongslager i mark (UTES)

14 Flera lagringskoncept har prövats.. men bara Akviferlager och Borrhålslager kan ses som kommersiella

15 Akviferlager för både värme och kyla Statistik 0,5-5 MW Kall sida, 3-8 oc Varm sida, oc 2-20 brunnar Effektfaktor 5-8 (40-60) Ca 100 styck (2008) Pay-back 0-3 år

16 Exempel på akviferlager Bo 01 Malmö Faktaruta Omsätter MWh värme/ Mwh kyla/år 12 brunnar med flödet ca 120 m3/h Investering ca 3,7 Mkr Återbetalt på < 1,5 år

17 Lager kopplat till fjärrkyla i Stockholms City. Korttidslager i Brunkebergsåsen. Togs i bruk Även större kyllager finns

18 Borrhålslager för värme och kyla Statistik kw vanligast Köldbärare, - 4/+12 o C borrhål vanligast Hålavstånd, 4-8 m Effektfaktor 4,5-5,5 Ca 300 styck (2006) Pay-back, oftast 4-6 år +1/+8oC

19 Exempel på borrhålslager IKEA Meeting Point i Helsingborg 36 borrhål m U-slang 270 kw värme 350 kw kyla Uppmätt energifaktor, 6,3 Återbetalningstid Beräknad, 5,5 år (2003) Verklig, 3,5 år (2007)

20 Borrhålslager för enbart värmelagring Stor potential för lagring av sol- eller spillvärme Pilotprojekt Luleå och Sollentuna Utvecklingsprojekt ITT Flygt Emmaboda (EU) Temperatur upp till +90 oc

21 Borrhål även för processkylning TELECOM sektorn är föregångare Ca 150 TV-master med 400 borrhål kyler sändningarna med kw naturkyla Ett 30-tal AXE-stationer dumpar värme i berget via ca 800 borrhål med effekten kw Kylning av det mobila nätets RBS- master är nästa marknadssegment

22 Energilagrens omsättning och prestanda Akviferlager (inkl kyllager) Total effekt, e 140 MW Värmeproduktion, 230 GWh Kylproduktion, 180 GWh El för drift, 65 GWh Energifaktor, 6,3 Borrhålslager (inkl Telecom) Total effekt, 90 MW Värmeproduktion,140 GWh Kylproduktion,170 GWh El för drift, 45 GWh Energifaktor, 4,7 Bilden från IKEA Karlstad som nyligen installerat ett borrhålslager med 100 borrhål a 120 m.

23 Framtidsutsikter Miljö- och klimatfrågorna blir styrande för utvecklingen - snarare än hög lönsamhet Geoenergin växer sig stark världen över mycket tack vare nya klimatavtal (Kyoto 2012) Koncepten med Geoenergi utvecklas tekniskt och bildar en växande industriell bransch System med Geoenergi blir en naturlig del av infrastrukturen Geoenergi A/S

24 Geoenergins målsättning Verka för ett komfortabelt boende och ett energieffektivt samhälle utan att äventyra miljön.

25 Klimatförändringen största drivkraften

26 Huvudreceptet Grön el + Geoenergi Praktiseras bland annat av IKEA med ett flertal anläggningar driftsatta eller under uppförande Centrallager Torsvik, Ytjordvärme + bergvärme Huvudkontor Helsingborg, Borrhålslager värme/kyla Varuhus Karlstad, Borrhålslager värme/kyla Varuhus Uppsala, Borrhålslager värme/kyla Varuhus Malmö, Akviferlager värme/kyla Varuhus Helsingborg, Borrhålslager värme/kyla IKEA:s policy (IGR) 100 % förnyelsebart 25 % minskad andel köpt energi

27 Den politiska visionen hjälper till Geoenergins marknad, ca 10 Mton Källa Vägval Energi 2009

28 Det gör också höga oljepriser Geoenergi Oljepris Realt oljepris Geoenergi

29 Långsiktig trend Lägre produktion ger högre pris

30 Goda branschförutsättningar Fördubblat antal företag på 10 år Omsätter ca 30 miljarder SEK (2007) Industriella resurser finns att tillgå Utbildning av borrpersonal ständigt pågående Utbildning inom EU är på gång (Geotrainet) Teknisk utveckling av komponenter pågår Allt mer känt i politiska kretsar (valfråga 2010?)

31 En stolt yrkeskår behövs En energiborrare som producerar 100 m om dagen med 200 arbetsdagar åstadkommer metrar/år Varje meter levererar en effekt av i snitt 30 W/m borrhål, vilket blir 600 kw/år Tillämpat som bergvärme med timmars drifttid ger avger hålen MWh/år. Detta motsvarar ca fat eldningsolja (verkningsgrad 0.7 i pannan). Värdet på denna olja är ca kronor (100 dollar/fat). Efter 40 år kommer de borrhålsmetrarna att ha sparat in fat till ett värde av minst 50 miljoner kronor. Under resterande 39 år av borrarens yrkesverksamma liv har han hunnit göra ytterligare meter borrhål med minst samma besparingseffekt. Källa:Helge l Skarphagen

32 Lagstiftningen kan vara ett hinder System med grundvatten Regleras i Miljöbalken Tillstånd krävs normalt Prövning i Miljödomstol för större projekt Prövning av Länsstyrelsen för mindre projekt. Vid beslut om betydande miljöpåverkan går målet till Miljödomstol Tillstånd förknippat med villkor (kontrollprogram) System med borrhål kräver endast anmälan till lokal miljömyndighet

33 De större marknadshindren Konkurrens med fjärrvärme/fjärrkyla Synen på el till värmepumpar Konservativ VVSbransch Bristande allmän kunskap Högre utbildning saknas Pedagogiskt svårt att beskriva Bergvärme närmar sig dock finrummet Källa: H Frank 2009

34 Geoenergin går mot djupet men siktar högt! Tack för Er uppmärksamhet!

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p

UMEÅ UNIVERSITET. Tillämpad fysik och elektronik. Energilagringsteknik C, 5p UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Energilagringsteknik C, 5p AV: Magnus Berglund Martin Skogfält Tomas Tengnér 2008-03-18 ClimateWell lanserar en produkt som bygger på att värme lagras in

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 Detta är en sammanfattning av Prospekt utgivet av styrelsen

Läs mer

Värmepumpar för större fastigheter

Värmepumpar för större fastigheter Värmepumpar för större fastigheter KOOM MJÖ TYHT Sänk driftkostnaderna och gör samtidigt en insats för miljön U har klassificerat värmepumpen som en förnyelsebar energikälla, genom att mängden lagrad solenergi

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att respektive kommun ska använda materialet i ett strategiskt

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30, 046-211 41 30 www.rotek.se IVT s största återförsäljare genom

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...4 2 SAMMANFATTNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Ansvar...4 2.3 Mål...4 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt område...4

Läs mer

Dags att bygga för framtiden

Dags att bygga för framtiden Dags att bygga för framtiden 400 300 Elpriset Nord Pool Spot 6 Varför ska vi satsa på vattenburen bergvärme? 200 4 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 Elpriset Nord Pool Spot kronor per

Läs mer

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Ordförande: Björn Karlsson Sekreterare: Shahnaz Amiri Systemsyn och klimatpåverkan: P1: Fjärrvärme expansion: Var kan fjärrvärme ha mer nytta?

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet 2013-12-13 Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist,

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle Värme och kyla Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle ENERGIMYNDIGHETEN. ET 2006:01. UPPLAGA: 2 000 EX FORMGIVNING OCH REPRO: ETC AB TRYCK: ELANDERS BERLINGS AB, MALMÖ TEXT: ENERGIMYNDIGHETEN OCH

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR PROFFSNYTT Nr. 1/2014 NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR VINTER ÅRET OM I EUROPAS MODERNASTE TESTLABB NIBE SATSAR PÅ LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR MED BERGVÄRMETRYGGHET EN VÄRLD EN FRAMTID EN LEVERANTÖR

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN Solenergi kan bli en av världens största industrier Solenergi En fördjupningsstudie av solenergi inom projektet Framsyn

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer