FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE."

Transkript

1 1 FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. UTREDNING BESTÄLLARE: Teknologicenter Merinova. Energiexpert Markus Nyman, Företagaregatan 17, Vasa. PLANERARE: Geo-Pipe GP, Mauri Lieskoski, Konstersgränden 5, Vasa. Tel:

2 2 BAKGRUND TILL STUDIEN OCH UTREDNINGEN Utredningen har gjorts så att man kan förse området med ett lågenerginät som utvinner antingen enbart bergvärme eller både sediment- och bergvärme. Den ritade planen har bergvärmebrunnar som är märkta med X. Brunnarna kan installeras istället för sedimentbrunnar och de ersätter alla sedimentvärmebrunnar och då får hela lågenerginätet värme endast från bergvärmebrunnar. Som grund för utredningen har man utgått från att den uppvärmda arealen för egnahemshusen skulle vara 220 m² och för radhuset 4 x 110 m² (netto). DET PLANERADE OMRÅDET BESTÅR AV: 20 st. Egnahemshustomt 300 m² 7 st. Egnahemshustomt 250 m² 8 st. Egnahemshustomt 400 m² 1 st. Radhustomt 500 m² DELGENERALPLAN, LEPPLAX, PEDERSÖRE

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND TILL STUDIEN OCH UTREDNINGEN... 2 DET PLANERADE OMRÅDET BESTÅR AV:... 2 DELGENERALPLAN, LEPPLAX, PEDERSÖRE... 2 ENERGIBEHOVET PÅ PLANERAT OMRÅDE... 4 LÅGENERGINÄT... 5 STRANDGENERALPLAN LEPPLAX, PEDERSÖRE... 5 PLANERAT LÅGENERGINÄT... 6 VÄRMEPUMPAR... 7 ACKUMULATORTANK / SOLVÄRME... 7 JÄMFÖRELSE MED DIREKT EL:... 7 BUDGETPRIS... 8 SAMMANDRAG:... 8

4 4 ENERGIBEHOVET PÅ PLANERAT OMRÅDE Den beräknade genomsnittliga årsförbrukningen i lågenergihus är ca. 60 KWh för värme + 25 KWh för att producera hett vatten per/brutto m². Den beräknade förbrukningen är vanligtvis 85 KWh/år/brutto m². I beräkningen för området har använts hus med genomsnittlig storlek på 240 brutto m² x 35 st. = 8400 brutto m² och för radhuset 500 brutto m². Detta gör tillsammans 8900 brutto m². Den kalkylerade genomsnittliga årliga energibehovet på området är ca. 85 Kwh/brutto m² x 8900 brutto m² = Kwh/år. Värmepumparna behöver extern ström med COP 3, ca Kwh. Från sediment- eller bergvärmebrunnar behövs energi ca KWh/år. Kalkyleringen av genomsnittligt energibehov från berg eller sediment per hus är ca KWh/år. Om vi beräknar att vi kan ta 100 Kwh/år/m energi från sediment- eller bergvärmebrunnar, så blir beräkningen av sedimentvärme- och bergvärmebrunnars längd med 100 % energitäckning ca. 130 m/hus eller lägenhet. Den föregående beräkningen är alltså tänkt för genomsnittliga vintrar, så vi rekommenderar ungefär 15 % djupare brunnar/hus eller lägenhet. Detta gör att värmebrunnens djup eller längd blir ca. 150 m. Här har också områdets geografiska läge tagits i beaktan, vilket medför att energin räcker också för speciellt kalla vintrar. Slutliga mängden med energibrunnar bestämmer man enligt byggt areal. Förstudien visar att det hela planerade områdets brunnbehov med 100 % täckning blir 5400 m. Genom att använda rör som kan göra tillräckligt med flöde för brinevätskan, så kan vi använda 235 m djupa energibrunnar, vilket betyder att lågenerginätet på området behöver ca. 23 st energibrunnar. 12 st. av dessa energibrunnar har man tänkt bygga för sedimentvärmebrunnar och 13 st. som bergvärmebrunnar. Planeringen är också gjord så att man alternativt inte bygger sedimentvärmebrunnar, utan man ersätter dem med bergvärmebrunnar. Sedimentbrunnarna som ersätts med bergvärme är märkta med ett X. En väldigt positiv sak med sedimentvärme är att värmebalansen runtom borrhålen förnyas 100 %:igt, medan man igen måste vara noggrann med beräkningarna då det gäller bergvärmebrunnar, eftersom värmebalansen minskar med tiden (20-50 år) och energin förnyas inte på samma sätt som i en sedimentbrunn.

5 5 LÅGENERGINÄT Lågenerginätet kan byggas så att värmepumpar har en egen cirkulationspump, eller så att själva nätverket har egna pumpar. I denna utredning har vi planerat ett energinätverk med egna pumpar, där husen inte behöver egna brinepumpar i sina värmepumpar. Energinätverket har egna pumpar i en skild pumpstation som sköter om vätskeflödet. Det är planerat att det skall finnas två pumpar per energinätverk, så att energiflödet inte slutar ifall om den andra pumpen får problem. Lågenerginätets stamrör har man planerat med 110 mm:s stamrör. Med fördelningsbrunnstekniken hanterar man flödena till husen, samt till energibrunnarna och stamrörsledningen. Stamrörsledningen är isolerad, föreningsrören som går till husen är 2,4 x 40 mm rör, varav +röret är isolerat. Returröret, alltså -röret, måste isoleras från husets sockel minst ca. två meter utåt men det behöver inte isoleras mera efter det om man installerar det tillräckligt djupt. Ifall röret installeras tillräckligt djupt kan man använda det också som ett energisamlande rör till fördelningsbrunnen. Stamrören till sedimentvärmeuppsamlingsbrunnen är också isolerade. Även +anslutningsrören som kommer i energisamlignsfältet isoleras ca. 10 meter. De så kallade minusföreningsrören får vara oisolerade, och de får samla energi till samlingsbrunnen. Föreningsrören, som kommer från bergvärmebrunnarna till fördelningsbrunnen, är bäst att göra med större dimension (50mm) om avståndet till fördelngsbrunnen är extra långt. STRANDGENERALPLAN LEPPLAX, PEDERSÖRE

6 6 PLANERAT LÅGENERGINÄT

7 7 VÄRMEPUMPAR Värmepumparnas årliga driftid per hus har man kalkylerat i genomsnitt till h årlig användning och då föreslår vi i genomsnitt med dessa beräkningar en värmepump som har ca. 11 kw:s effekt. Det finns på marknaden värmepumpar som använder heta gaser för att producera extra varmt vatten (Hot Gas Water heater). Därför behöver man inte elstav för att producera tappvarmvatten, utan värmepumpen producerar all värme. ACKUMULATORTANK / SOLVÄRME För ackumulatortankens storlek föreslår vi till varje hus en liters ackumulatortank. Ofta undrar man i efterhand varför blev det inga solfångare installerade, så man bör också ta i beaktan att ackumulatortanken är tillräckligt stor och att man kan ansluta solfångare till den. Många vill redan endast för gröna värden värma bruksvatten en stor del av året med solfångare. En liters ackumalatortank möjliggör anslutning för två tillräckligt stora solfångare till sitt eget system, med vilket man kan sköta om uppvärmingen för bruksvattnet från tidigt på våren tills sent på hösten. En liters ackumulatortank räcker också för en större familjs bastu- och duschvatten. Solfångarna anslutna till jordvärmeanläggningen är inte så ekonomiskt lönsamma, eftersom sedimentoch bergvärmeanläggningen använder också solenergi som är lagrad i marken. Med ungefär 10 tilläggsborrhålsmeter/per hus får man den energi som solfångarna samlar och så mycket som en 4- personers familj använder under den soliga sommartiden. JÄMFÖRELSE MED DIREKT EL: Direkt el går åt ca KWh/år för uppvärmning och tappvarmvatten. Räknar man det här i pengar med elpriset 0.13 /KWh, så blir det ca tillsammans. Därtill kommer ca KWh så kallad hushållsel årligen, 0.13 /KWh = 780. Värmepumpen använder el ca.3,5 KW och om förbrukstimmarna är t.ex: 2000 h/år så blir det 2000 h x 3,5 KW = 7000 KWh/år. Cirkulationspumpen förbrukar ca. 0,300 KW X 2000 h = 600 KWh/år. För att producera årlig värme och tappvarmvatten med värmepump kostar med elpriset 0,13 /KWh, ca KWh X 0,13 = 988 /år. Därtill kommer också här sk. hushållsel 6000 KWh/år = a.0.13 /KWh = 780. Besparningen med värmepumpen jämfört med direkt el blir ca , alltså 1664 /år. Den årliga konsumtionen varierar beroende på år. Beräkningen är gjord med lågenergihusets 2012 bestämmelser och att man värmer huset med golvvärme.

8 8 BUDGETPRIS Stamrör (isolerade), fördelningsbrunnar, samlingsbrunn med föreningsrör och pumphus; Borrning för värmebrunnarna, föreningsrör till husen, samt till fördelningsbrunnen, brinevätska och installation av rör; Installeringsarbete, planering, småtillbehör mm Budgetpriset (moms 0 %). Från priset kan man dra av sedimentuppsamlingsbrunnen och föreningsrören till den samt arbetet med ungefär om man beslutar att bygga hela nätverket endast med bergvärmepumpar. Då blir budgetpriset ca Grävnings- och täckningsarbetet ingår inte i priset. Dessa är förmånligare att göra tillsammans med annan kommunalteknik, för att hålla kostnaderna låga. SAMMANDRAG: Eftersom det är en lång väg från planeringsområdet till sedimentuppsamlingsbrunnen och det blir därför som extra kostnader att använda sedimentvärme i detta lågenerginät, så det är kanske mera ekonomiskt att använda endast bergvärmebrunnar som energikälla för lågenerginätet. Inget annat förhindrar att endast använda sedimentenergi för lågenerginätet till området. COP-erfarenheter: med sedimentvärme uppnår man kanske lite bättre årlig COP-värde (I Vasa ca. 3,3-3,4), med bergvärmebrunn får man ca. 3,0-3,2. Detta kräver dock att man följer efter detta en längre tid. I Vasa gjorde man första lågenerginätet med sedimentvärmebrunnar. Därifrån har man kunnat samla bra info, hur nätet fungerar och hur sedimentlager fungerar som förnybar energikälla. Det har visat att solen laddar under sommaren 100% av den energi, som man har använt från sedimenlager till de ca. 40 husen på bostadsmässaområdet. Vaasan Ekolämpö har byggt också lågenerginät till sk. stenhusområdet i Västervik (19 hus), var man utnyttjar energi från bergvärmebrunnar. Där har också erfarenheter varit goda. Priset på lågenergi från nätet för kunderna har varit 2,50 /uppvärmt/m²/år. Kunderna betalade en anslutningskostnad på ca Priserna är moms.0%. Vasa Geo-Pipe GP Oy Mauri Lieskoski

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Utredning av bergvärmepump med fjärrvärmespets

Utredning av bergvärmepump med fjärrvärmespets AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Utredning av bergvärmepump med fjärrvärmespets Sandra Hedlund Oktober 2012 Examensarbete, 15hp, nivå: B Energisystemingenjörprogrammet Handledare: Peter Hansson, Sweco Examinator:

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Konvertering till bergvärme

Konvertering till bergvärme Konvertering till bergvärme Förplanering av konvertering från fjärrvärme till bergvärme i ett flervåningshus Ronnie Granlund Examensarbete för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Värmepumpar för större fastigheter

Värmepumpar för större fastigheter Värmepumpar för större fastigheter KOOM MJÖ TYHT Sänk driftkostnaderna och gör samtidigt en insats för miljön U har klassificerat värmepumpen som en förnyelsebar energikälla, genom att mängden lagrad solenergi

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Examensarbete. Uppvärmningssätt i småhus. Jimi Karlsson. Examensarbete för ingenjörsexamen (YH)

Examensarbete. Uppvärmningssätt i småhus. Jimi Karlsson. Examensarbete för ingenjörsexamen (YH) Examensarbete Uppvärmningssätt i småhus Jimi Karlsson Examensarbete för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för Byggnadsteknik Raseborg 2013 EXAMENSARBETE Författare: Jimi Karlsson Utbildningsprogram

Läs mer

Högskolan på Åland. Serienummer 18/2015. Maskinteknik. Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland. Serienummer 18/2015. Maskinteknik. Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531 Energiplanering för expansion av Mariehamns stad Pontus Rosén Michael Samuelsson Högskolan på Åland Serienummer 18/2015 Maskinteknik Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram:

Läs mer

Bergvärme en vägledning

Bergvärme en vägledning INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Bergvärme en vägledning Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Rapport från Energigruppens arbete

Rapport från Energigruppens arbete RAPPORT April 2010 Rapport från Energigruppens arbete Under vintern 2010 har en energigrupp arbetat med inventering av de frågor som ställts i ett antal motioner från Föreningsstämman i maj 2009. Gruppen

Läs mer

Konvertering till bergeller

Konvertering till bergeller Konvertering till bergeller jordvärmepump I ett hus med en äldre olje- eller elpanna kan det vara en god idé att ersätta pannan med en värmepump som tar sin energi från antingen berg eller jord. De kallas

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Lundby. information. Sammanställning offerter hustyp H (Preliminär) Ekonomisk förening för värme Lundby södra. April 2015

Lundby. information. Sammanställning offerter hustyp H (Preliminär) Ekonomisk förening för värme Lundby södra. April 2015 Lundby Ekonomisk förening för värme Lundby södra 1 information April 2015 Sammanställning offerter hustyp H (Preliminär) En preliminär sammanställning av offerter för bergvärmepumpar är nu klar för er

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer