Rapport. Vården i Almedalen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Vården i Almedalen 2015"

Transkript

1 Rapport Vården i Almedalen 2015

2

3 Vården i Almedalen 2015 Inledning, s5 Tema: E-hälsa och innovation 3R de tre stora landstingen går före med modern informationsteknik, s9 Robotar men ställer etiska frågor, s11 Traditioner sinkar teknikutvecklingen, s13 Innovation ger tillväxt i vården, s15 Vill ha handslag om e-hälsoutvecklingen, s15 Ny teknik hjälper äldre, s17 Tema: Framtidens vård Kulturrevolution inom cancervården, s21 Framtidens patient är redan här, s23 Svalt politiskt intresse för personalfrågor, s25 Akut brist på sjuksköterskor kräver åtgärder, s27 Viktigt samverka över patientgränserna, s28 Almedalsprofilen: Sara Riggare, s31 Tema: Jämlik vård Flest men inte bäst, s35 Stroke kan förebyggas ändå görs det inte, s37 Nya riktlinjer för hjärtkärlsjukdom räcker inte, s39 Sjukvården och folkhälsopolitiken en hub för att uppnå jämlik hälsa, s41 Prostatacancer? Var god dröj, s43 Nu ska vården bli jämlik, s45 Tema: Läkemedelsframtid Forskning måste få ta plats, s49 Life Science dags för verkstad, s51 Kvalitetsregister kan göra Sverige attraktivt för läkemedelsforskning, s53 Almedalsprofilen: Anders Lönnberg, s55 Tema: Vård i utveckling Dold sjukdom dödlig i onödan, s59 Hopp om framtid för lungcancerpatienter, s61 Dags att se hela vårdkedjan vid psykisk sjukdom, s63 Underlätta samverkan, s65 Köer kortare men inte nog, s67 3

4 Stig-Björn Ljunggren

5 Vården i Almedalen 2015 veriges största folkuniversitet, kallar Anders Lönnberg Almedalsveckan i en artikel längre fram i denna rapport. S-politikern och regeringens Life sciencesamordnare är en av många som skyndat längst Visbys kullerstensgator mellan olika seminarier på temat vård och omsorg. Enligt arrangören av Almedalsveckan behåller vård och omsorg sin ställning som det största ämnet i Almedalen. Och intresset tycks fortsatt stort med fullsatta seminarier. Många frågor återkommer år efter år, men det går också att se tydliga trender i ämnesvalen. En sådan trend är vikten av digitalisering av sjukvården, där nye folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström vill att staten ska ta ett större ansvar när det gäller e-hälsan. Frågan lyfts också fram från patienthåll. Många kroniskt sjuka patienter är experter på sin egen sjukdom och skulle hellre sköta sina kontakter och provtagningar via nätet. Ett annat ämne i tiden rör personalbemanningen. Sjukvårdsministern hade inför Almedalsveckan kallat till en nationell samling för hälso- och sjukvården i syfte att hitta lösningar på vårdens kompetensförsörjning. Och frågan om hur vården ska kunna attrahera sjuksköterskor och övrig vårdpersonal och få dem att stanna kvar togs upp i flera seminarier. Ett tredje ämne rör den personcentrerade vården. En som har egen erfarenhet av att vara patient och som har idéer om hur patienterna själva ska kunna vara med och utforma sin egen vård är Sara Riggare, parkinsonpatient och doktorand vid Karolinska institutet som har utvecklat en modell för egenvård av parkinsonpatienter. Årets upplaga av Rapport Vården i Almedalen är den sjätte i ordningen och innehåller bland annat porträtt av Sara Riggare och Anders Lönnberg. Här speglas också diskussionerna om digitaliseringen av sjukvården, teknik och innovation som hjälpmedel i vården, vilka åtgärder som krävs för att Sverige återigen ska bli konkurrenskraftigt som forskarland och mycket, mycket mer. Rapporten samlar årets vårddebatt i fem olika teman: E-hälsa och innovation, Framtidens vård, Läkemedelsframtid, Jämlik vård och Vårdens utveckling. Almedalsveckan är över för denna gång, men diskussionerna lever kvar inte minst med denna rapport. stockholm augusti 2015 christina lucas, redaktör Rapporten har finansierats genom ovillkorat ekonomiskt stöd från organisationer och företag på vårdområdet. Gullers Grupp ansvarar för allt innehåll. 5

6 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 6

7 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Tema: E-hälsa och innovation Det finns ett stort engagemang för att utveckla e-hälsan, konstaterade Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet på ett seminarium arrangerat av Inera som koordinerar landstingens och regionerns gemensamma e-hälsoarbete. Hon pekade på att e-hälsoutvecklingen kan effektivisera vården och öka tillgängligheten. Just tillgängligheten, att själv kunna sköta de årliga fysiska kontrollerna via nätet, var en av de saker Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, lyfte fram på ett annat seminarium. Men gamla strukturer är ett hinder för innovationer. Alla säger att de är positiva till att införa ny teknik. Men jag möts ofta av att man samtidigt vill behålla de gamla arbetsmetoderna för säkerhets skull, hävdade Anders Henriksson, landstingsråd (S) i Kalmar. Förhoppningarna är att fler landsting ska följa initiativet från de tre stora regionerna och landstingen Skåne, Västra Götaland och Stockholm om en gemensam ITlösning för vården. För att det ska fungera krävs dock ett system som är standardiserat, har ett fackspråk som alla förstår, vara trådlöst och ha kommunikationsmöjligheter till patient, Försäkringskassan och apotek, framhöll Karin Båtelson, Läkarförbundet. Ny teknik, inte minst i form av robotar i vården, innebär stora möjligheter att effektivisera vården. Det är en utveckling som välkomnas av de flesta, men det är viktigt att pressa på patienterna den nya tekniken, framhöll författaren PC Jersild vid ett seminarium om de etiska aspekterna på den nya tekniken. 7

8 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 8

9 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 3R de tre stora landstingen går före med modern informationsteknik Sjukvårdspersonalens vardag är ett ständig hoppande mellan olika datasystem. Den omoderna informationsmiljön skapar stress och ökar risken för fel. Dessutom saknas möjlighet för kommunikation med patienten. Men inom fem år ska de tre största landstingen och regionerna ha ett integrerat it-system som utgår från användarnas behov. 3R är benämningen på det samarbete som Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Stockholms läns landsting inlett för att ta fram en gemensam lösning för hälso- och sjukvårdens skriande behov av ett modernt informationssystem. Tanken är att de tre stora landstingen ska gå före och sedan hakar de övriga 18 på. I Danmark är man redan igång och Mettemarie Tangen som är projektchef för Upphandling & Kvalitet på danska Sundhetsplattformen berättade på ett seminarium om deras erfarenheter. Hennes viktigaste råd var att prioritera personalens behov före itavdelningens och lägga stor vikt på funktionalitet före teknik. Karin Båtelson från Läkarförbundet hade en tydlig kravlista till politikerna: Systemet ska vara standardiserat, informationen ska vara efterfrågad och personalen ska i huvudsak registrera det som är avvikande, inte det som är normalt. Vidare måste det nationella fackspråket användas så att alla förstår varandra. Hon krävde också att systemet bara ska kräva en inloggning och nås överallt, det ska vara trådlöst och smart så man inte behöver börja om hela tiden. Informationen ska utgå från patienten och all information ska vara överblickbar. Dessutom måste det finnas kommunikationsmöjligheter till patient, Försäkringskassan och apotek. Ni måste också tänka på säkerheten. Vi vill inte att det ska gå att hacka sig in i våra journaler, tillade Karin Båtelson. FAKTA Hur landar vi Sveriges viktigaste förändringsresa inom hälso- och sjukvård? Arrangör: SLL, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Västsvenska arenan. 9

10 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 10 PC Jersild

11 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Robotar men ställer etiska frågor Robotar i vården innebär stora möjligheter att effektivisera vården, underlätta för vårdgivarna och ge patienterna ökad delaktighet och självbestämmande. Men användandet av robotar genererar även etiska frågor. När man för in robotar plockar man inte bara bort vårdgivarens lyft, utan också samtalet mellan två verkliga personer, menade Clara Lindblom (V), Stockholms stad. Att tekniska hjälpmedel inte ska användas som substitut för vårdpersonal utan för att effektivisera vården, betonades av flera. Tekniken får inte användas i besparingssyfte när det gäller personalinsatser, utan för att få bort tidstjuvar och ge medarbetarna mer tid för sociala kontakter, sade Barbro Westerholm (FP), ledamot i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Även om den generella åsikten under seminariet var att robotar kan stärka vård och omsorg och Barbro Westerholm att användandet bör uppmuntras, betonades att vårdbehovet och vårdtagarens eget beslut ska vara avgörande. Tekniken ska inte pressas på en patient, menade författaren PC Jersild. Han lyfte även fram att om man verkligen ska spara tid så måste tekniken vara användarvänlig. Sara Riggare, doktorand på KI, menade även att man tidigt behöver tydliggöra vem som ska ha tillgång till den data som tekniken samlar in, för att garantera patienternas integritet. FAKTA Roboten knackar på dörren hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg? Arrangör: Stockholms Sjukhem, Statens medicinsk-etiska råd (Smer). 11

12 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 12 Heidi Stensmyren

13 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Traditioner sinkar teknikutvecklingen Gamla strukturer är ett hinder för innovationerna i vården. Varför är det omöjligt att boka läkartid på nätet? undrade Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet och efterlyste en radikal modernisering av bokningssystem och hur vi har kontakt med läkare. Idag tvingas Anne Carlsson och andra reumatiker gå på årlig fysisk kontroll även när de mår bra. Det vill hon istället sköta via nätet. Jag kan klämma på mina leder digitalt. Fredrik Löndahl, ordförande för Diabetesförbundet, konstaterade att det finns många innovationer som skulle hjälpa diabetiker. Men Sverige ligger långt efter. Vad är då orsakerna till att det är så svårt att införa digitala system som skulle underlätta för patienterna och spara miljoner i vården? Anne Carlsson menade att patientdatalagen är ett stort hinder medan Fredrik Löndahl ansåg att lagen är ett svepskäl för att slippa göra förändringar. Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, tycker inte att hennes yrkeskår skulle vara särskilt teknikfientlig. Vi älskar ju ny teknik. Men det är stenstopp på alla beslutsnivåer. Ansvaret är som en tvål. Hon skulle till exempel välkomna en smart mobilapp för att kunna boka tid hos sin doktor. Frånvaron av smidiga tekniska lösningar återkom hela tiden i diskussionen. Läkaren Karin Träff-Nordström efterlyste ett journalsystem som kan kommunicera med patienten. Vi kan inte ens få en gemensam läkemedelslista. Patienterna blir förvånade när vi inte vet vilka mediciner de fått tidigare. Landstingspolitikerna på seminariet höll med om att det går alldeles för trögt. Alla säger att de är positiva till att införa ny teknik. Men jag möts ofta av att man samtidigt vill behålla de gamla arbetsmetoderna, för säkerhets skull, sade Anders Henriksson (S), landstingsråd i Kalmar. Anders Åkesson (MP) regionråd i Skåne, menade att det först och främst handlar om vem vården är till för. Utgår man från det perspektivet så kanske det leder till förändrade arbetssätt. Vem är vi till för, vart är vi på väg och vad är skälet? Då tror jag att man bygger ersättningsmodeller efter det. Och i en del fall måste man faktiskt tvinga människor framför sig. Alla får man inte med sig från början men man måste lära sig det. De tre stora regionerna och landstingen Region Skåne, Västra Götaland och Stockholms läns landsting (SLL) är otåliga och har gått samman för att snabbare införa ny teknisk miljö i vården. Det är svårt att samordna 21 landsting. Det ska vi vara ärliga om, sade Daniel Forslund (FP) som är innovationslandstingsråd på SLL. Han tycker att de tre stora regionerna har bättre förutsättningar att gå före i den här frågan och sedan bjuda på den kunskapen till andra landsting. Landstingspolitikerna är positiva till delfinansierade satsningar. Vi måste tänka tillväxt, sjukvården är en del av detta. Diskussionen om beröringsångest måste vi lämna bakom oss. Jag är positivt inställd till bra och konstruktiv samverkan med näringslivet för att kunna utveckla nya och spännande produkter, sade Anders Åkesson. FAKTA Same procedure as last year eller äntligen innovationer för kroniskt sjuka? Arrangör: Sanofi Medverkande: Anders Henriksson (S), LS ordförande, Landstinget i Kalmar, Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd, SLL, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet, Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet, Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund, Karin Träff-Nordström, ordförande, Svensk Förening för Allmänmedicin, Johanna Adami, avdelningschef Hälsa, Vinnova. Kontakt: Anna Käll, Janssen, , 13

14 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 14 Ebba Busch Thor

15 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Innovation ger tillväxt i vården Ett skifte i synen på tillväxt och en kulturförändring kring innovationer är två förutsättningar för att skapa tillväxt inom svensk hälso- och sjukvård. Cirka 1,5 miljoner svenskar är anställda inom offentlig sektor. Detta skapar stora möjligheter för tillväxt och innovationer. Frågan är om det går att skapa tillväxt, utan att förlora kvalitet i vården. Det menar Johanna Adami, avdelningschef för Hälsa på Vinnova. Det krävs dock att vi ser på tillväxt på ett annat sätt än tidigare, enligt henne. Ska vi tjäna pengar på våra patienter? Nej, tillväxt handlar om att premiera innovationsklimatet så att fler kan undvika att bli sjuka. Då kan de jobba istället och på så sätt minskar vi sjukfrånvaron. Samtidigt menar flera innovatörer att det finns en motvilja att tänka nytt inom offentlig sektor i allmänhet och på landstingen i synnerhet. Detta leder till att svenska innovationer har svårt att konkurrera på den svenska marknaden, trots att deras idéer förbättrar vården på flera andra marknader. Vid sidan av den konservativa hållningen till nya innovationer är det en utmaning att kostnaden ligger på ett ställe och vinsten på ett annat. Klas Palm, doktorand i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet, konstaterade att regionbildningen bidrar till att det blir lättare att se den totala samhällskostnaden. FAKTA Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor Arrangör: Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Örebro län, Region Östergötland Vill ha handslag om e-hälsoutvecklingen Det finns ett stort engagemang för e-hälsa men också utmaningar, konstaterar Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet. E-hälsoutvecklingen kan effektivisera vården och öka tillgängligheten. Patienterna vill vara delaktiga och ta ansvar och politikerna vill öka sysselsättningen och exportera svensk kunskap. Men utvecklingen är både snabb och ojämn. Det är till exempel fortfarande många inom hälso-och sjukvården som använder fax. Enligt Agneta Karlsson måste staten ta ett större ansvar. Det handlar inte så mycket om nya miljarder som att tillsammans med landstingen och huvudmännen få till ett handslag kring en gemensam vision, strategi och målbild för e-hälsoområdet. Ansvarsfrågan har varit alldeles för otydlig, enligt Karlsson. Det välkomnades av Anders Henriksson (S), landstingsråd i Kalmar. Sedan måste innovationskraften släppas lös genom att prova, testa och utveckla nya produkter, något som också kan bidra till att göra e-hälsoutvecklingen mer jämlik över landet, framhöll han. Agneta Karlsson och Anders Henriksson var överens om tre viktiga åtgärder för att komma vidare: Ta efter Sahlgrenska universitetssjukhuset och lyft ITfrågorna till ledningsnivå. Involvera personalen, många bra system används inte på grund av brist på kunskap och utbildning. Involvera patienterna, låt dem bidra i att utveckla och prova ut e-hälsolösningar. FAKTA Nationella ambitioner inom e-hälsoområdet regeringens tankar om arbetet fram till 2018 Arrangör: Inera 15

16 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 16

17 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Ny teknik hjälper äldre Bilden av framtidens äldrevård framställs ofta som dyster, men teknikutvecklingen gör att det finns skäl att se ljust på framtiden. Det var budskapet när teknikutvecklingen i äldreomsorgen diskuterades. Teknikutvecklingen kan spara resurser och frigöra mer tid för omsorg. Tekniken kan även öka individualiseringen och förbättra omvårdnaden. Som i Västerås, där modern teknik sedan flera år tillbaka är en del av äldreomsorgen. I Västerås kan de äldre välja om de vill ha e-hemtjänst, det vill säga tillsyn i hemmet via kamera. Det är ett alternativ till att det till exempel kommer in folk i hemmet på natten, sade Eva Sahlén, direktör i Västerås stad. De äldre väljer själva hur ofta kameran ska slås på och får en lugnare natt utan spring. Dessutom ger det ökat inflytande över vardagen. Eva Sahlén menade att mantrat att teknik inte får ersätta människor ligger som en våt filt över vård och omsorg. Med den inställningen skulle rullatorn, som ju ersätter någon som håller mig under armen, ha det svårt om den uppfanns idag. Hon fick medhåll från Anders Ekholm, vice vd för Institutet för framtidsstudier: Nu har vi möjlighet att ge många bättre och mer individualiserad service som dessutom ofta är billigare för skattebetalarna. Är det då etiskt försvarbart att inte införa den tekniken? FAKTA Hur möter vi äldres behov av omsorg år 2030? Arrangör: EY 17

18 Almedalen 2015: Framtidens vård 18

19 Almedalen 2015: Framtidens vård Tema: Framtidens vård Vården måste lära sig att möta de patienter som själva vill engagera sig i och påverka sin vård, framhöll en av Almedalsveckans mest uppmärksammade debattörer. Som parkinsonpatient träffar Sara Riggare sin neurolog en timme per år. Hon har räknat ut att hon övriga timmar om året ägnar sig åt egenvård. Vården bygger på ett felaktigt antagande, det vill säga att läkaren alltid vet mest och bäst, säger Sara Riggare. Till stor del handlar det om att ändra attityder, framhöll Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset. Men det är en resa som består av många små steg, beskrev han. Ökad patientmedverkan är också en nödvändighet om vården ska klara bemanningen i framtiden, enligt en utredning om framtidens sjuksköterskebrist. En annan lösning på personalbristen i vården är att se över vem som gör vad. En stor potential finns i de många vårdutbildade med utländsk bakgrund som nu kommer till Sverige. De är en enorm outnyttjad resurs och regeringen diskuterar just nu hur vi ska hitta snabbspår för dem, säger Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet. 19

20 Almedalen 2015: Framtidens vård 20 Else-Britt Jarfelt

21 Almedalen 2015: Framtidens vård Kulturrevolution inom cancervården Den personcentrerade vården är på väg att få ett genombrott i svensk cancervård. Patienten ska få allt större möjlighet till inflytande, insyn och delaktighet i planering och utformning av sin vård. Else-Britt Jarfelt har myelom, en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Under ett seminarium i Almedalen berättade hon om hur hon under drygt tio års tid behandlats för sin cancer. Hon har medicinerats och transplanterat, fått biverkningar i form av hjärtsjukdom och mött många olika läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal genom åren. På det hela taget är Else-Britt Jarfelt nöjd med det bemötande hon har fått, men med några undantag. Som när hon berättade för en hjärtläkare att hon nog inte borde äta den medicin han ville ge henne eftersom hon samtidigt behandlades för sin cancer. Han sa: här kan vi bara tänka på hjärtat och så gick han. Hennes berättelse är ett exempel på ett bemötande och en inställning långt ifrån den som en personcentrerad vård innebär. Det vill säga att respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av sin sjukdom, att personen är i centrum och så långt som möjligt inkluderas i alla vårdbeslut och processer. Det kan låta självklart och frågar man så är det många inom vården som hävdar att de arbetar personcentrerat. Men alla gör det inte och alla gör det inte hela tiden, konstaterade Inger Ekman, professor och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Hon redogjorde för forskningsresultat kring effekterna av en personcentrerad vård. Patienter känner sig tryggare och rapporterar högre livskvalitet. Vården leder till färre sjukhusinläggningar och en radikalt förkortad slutenvårdtid, vilket ger både en reduktion av vårdkostnader och en möjlighet för patienten att vara delaktig. Personcentrerad vård är en effektiv vård, slog Inger Ekman fast. Ingen säger sig vara emot personcentrerad vård, men att det ändå går långsamt för synsättet att få fäste, betonade hon. Det pågår en kulturförändring där gränser mellan professioner rivs ner i takt med att en mer personcentrerad vård växer fram. Det är en förändring som tar tid, men som inte behöver vara ett politiskt slagfält, menade Christoffer Bernsköld, socialdemokratiskt regionråd i Region Östergötland: Personcentrerad vård handlar egentligen inte om politisk inriktning utan om styrnings- och ledningsfilosofi och den behöver inte vara ideologisk. Bred patientmedverkan kräver en bred politisk bas. FAKTA Vad vinner cancervården när vi tar tillvara patientens perspektiv? Arrangör: Takeda i samarbete med Dagens Medicin Agenda Medverkande: Christoffer Bernsköld (S), regionråd, Region Östergötland, Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus, Inger Ekman, professor och föreståndare, Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet, Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg, Region Skåne, Else-Britt Jarfelt, patientföreträdare. Kontaktperson: Carl-Johan Glans, Takeda, , 21

22 Almedalen 2015: Framtidens vård 22 Carina Nordqvist Falk

23 Almedalen 2015: Framtidens vård Framtidens patient är redan här Det finns ingen enskild snabb lösning på de problem vi står inför, sade Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset, när han beskrev de nödvändiga förändringarna vården står inför. Systemet är komplext och den framkomliga vägen är att ta många snabba, små babysteps och justera längs vägen för att skapa ett hållbart system där passiva patienter blir aktiva personer, där läkarna går från att vara gudar till guider och vården blir individuell och värdebaserad. Mycket handlar om attitydförändringar menade Melvin Samsom och fick medhåll från Carina Nordqvist Falk, ansvarig för programmet för Framtidens sjukvård i Region Skåne. En som personifierar framtidens patient det vill säga som engagerar sig och påverkar sin behandling, är Sara Riggare. Som parkinsonpatient och forskare i hälsoinformatik, träffar hon sin neurolog en timme per år. Hon har lyckats optimera sin avancerade medicinering och blivit en förebild för många andra parkinsonpatienter. Genom att fördröja behovet av avancerad vård spar samhället resurser som motsvarar en skötersketjänst per år, konstaterade hon och gav tre råd: Vården måste lära sig möta patienter som hon själv. Patienterna behöver lära sig själva vad som är möjligt. Ersättningssystemen måste göras om så att de premierar egenvård, både för patienten och för vården. Det viktigaste steget för att kunna engagera sig i sin egen vård och behandling är att patienter får tillgång till sin journal digitalt. Det var Sara Riggare och Melvin Samsom överens om. FAKTA Sjukvårdens nya uppdrag att möta framtidens patient Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Karolinska Universitetssjukhuset 23

24 Almedalen 2015: Framtidens vård 24 Agneta Karlsson

25 Almedalen 2015: Framtidens vård Svalt politiskt intresse för personalfrågor En av hälso- och sjukvårdens allra största utmaningar är personalbristen. Trots att Sverige ligger högt upp på OECD-listorna över god vård, frisk befolkning och lågt antal vårdbesök per capita, återkommer larmrapporterna om bristen på medicinsk kompetens. Den stora utmaningen verkar vara att få rätt person att göra rätt sak i vården. Vi politiker har historiskt engagerat oss alldeles för lite i personalfrågorna, konstaterade Agneta Karlsson (S), statssekreterare på socialdepartementet. Med facit i hand har vi överlåtit alldeles för mycket till tjänstemännen och vi borde ha diskuterat en del strategiska beslut kring yrkesgrupper betydligt mer. Region Skånes budskap var att det är många aktörer som måste samverka för att lösa personalbristen. Vi har testat mottagningar där välskötta patienter med astma, kol och diabetes möter sjuksköterskor i första hand. Det är mer kostnadseffektivt och dessutom utvecklande för medarbetarna, berättade Birgitta Södertun, ledamot i beredningen för framtidens hälso- och sjukvård i Region Skåne. En stor potential finns också i de många vårdutbildade med utländsk bakgrund som nu kommer till Sverige. De är en enorm outnyttjad resurs och regeringen diskuterar just nu hur vi ska hitta snabbspår för dem, sade Lars Mogensen Agneta Karlsson. Och så måste vi berätta för invånarna att det faktiskt är okej och säkert att träffa en sjuksköterska istället för en läkare, sade Birgitta Södertun. FAKTA Gör rätt person rätt sak i vården? Arrangör: Region Skåne, Västra Götalandsregionen 25

26 Almedalen 2015: Framtidens vård 26 Anders Axelsson

27 Almedalen 2015: Framtidens vård Akut brist på sjuksköterskor kräver åtgärder Bristen på sjuksköterskor var ämnet för flera seminarier i Almedalen. Vanligaste frågorna var: Hur lockar vi sjuksköterskor till vården och hur får vi dem att stanna kvar? År 2014 gjordes det en uppskattning om att det saknades cirka sjuksköterskor i Sverige. Enligt Anders Axelsson, analytiker på Region Skåne, kommer det fram till år 2035 Oskar Nilsson finnas en stor risk för ökad brist på både grundutbildade sjuksköterskor och specialutbildade. Region Skåne har därför bett SCB ta fram underlag till en rapport om sjuksköterskebristen. Utredarnas slutsats är att det krävs flera åtgärder för att öka rekryteringen och behålla den personal som redan finns. Några av förslagen är: ändra sjuksköterskeutbildningen, bättre handledning, inför en kompetensmix som innebär att personalen varvar olika arbetsuppgifter, skapa tydliga utvecklings- och karriärvägar samt se över de administrativa rutiner som skapar mycket stress och frustration. Dessutom pekar utredarna på behovet av ökad patientmedverkan och tekniska innovationer. En undersökning gjord av Universum där drygt 1400 sjuksköterskor svarat, visar att de prioriterar trygghet på jobbet, karriärmöjligheter och ett tydligt ledarskap. Lönen hamnade först på 19:e plats av 40 attribut. På Danderyds sjukhus satsar man på utvecklingsmöjligheter för att kunna behålla akutsjuksköterskor som annars skulle sluta. Vi jobbar systematiskt med att visa vilka utvecklingsvägar som finns på sjukhuset, säger HR-direktör Lena Henning. FAKTA Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov? Arrangör: Statistiska centralbyrån (SCB), Region Skåne Hur kan vi attrahera sjuksköterskor till akutsjukhusen? Arrangör: Danderyds sjukhus 27

28 Almedalen 2015: Framtidens vård Viktigt samverka över patientgränserna Patient- och funktionshindersorganisationernas delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården blir allt mer intressant för stat och landsting. Men det ställer samtidigt krav på organisationerna att se över sina roller, var utgångspunkten när Vårdanalys presenterade en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen. Många av de större organisationerna tappar i medlemsantal, samtidigt som det växer fram nya organisationer och organisationsformer. Inte minst efterfrågar den offentliga sektorn ibland ett bredare patientperspektiv på frågor som e-hälsa och patientsäkerhet, och där skulle organisationerna behöva samverka, enligt Vårdanalys. Jag skulle önska att samverkan var bättre, kanske kan vi hitta en gemensam arena, sade Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung. Tove Lindahl Greve, verksamhetschef på Ung Cancer, tyckte att rapporten visade på stor potential för patientorganisationerna. Men den potentialen kräver mycket mod från alla inblandade och ork, sade hon. Vårdanalys rekommendation till regering, myndigheter och landsting var att utveckla strategier och rutiner för att ta vara på patient- och funktionshindersrörelsens kompetens. Regeringen bör också se över statsbidragen i takt med att sätten att organiseras ändras, något som fick stöd av Anders Andersson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län: Statsbidraget har varit konserverande. Därför har funktionshindersrörelsen för mycket av tal över sig, hävdade han. FAKTA Sjukt engagerad hur ser framtidens patient- och funktionshindersrörelse ut? Arrangör: Myndigheten för vårdanalys 28

29 Almedalen 2015: Framtidens vård 29

30 Almedalen 2015: Framtidens vård 30

31 Almedalen 2015: Framtidens vård Almedalsprofilen: Sara Riggare Vården bygger på ett felaktigt antagande att läkaren alltid vet mest och bäst, säger Sara Riggare. Hon fick sin parkinsondiagnos när hon var 32 år. Nu forskar hon om hur självstudier kan förbättra hälsan för parkinsonpatienter. Hennes namn dyker allt oftare upp i medierna. Och när Dagens Medicin listar vårdens 100 mäktigaste finns Sara Riggares namn med. Almedalsveckan har varit lagom fullspäckad, säger hon, med medverkan i totalt fem arrangemang, som samtalsledare, föreläsare eller paneldeltagare. Jag gillar att nätverka och Almedalen är en väldigt spännande vecka. Men det både tar och ger energi. Ett gemensamt tema för de arrangemang som hon deltar i är patientmakt. Ett ord som Sara Riggare själv tycker är missvisande. Jag pratar hellre om patientkraft. Jag vill inte ha makt, jag vill ha inflytande. Sara Riggare använder begreppet Ikea-vård: vård i tre nivåer, där patienten själv har möjlighet att välja vilken vårdnivå som man vill ha. Den mellersta nivån skulle vara ungefär som vården är nu. På den lägre nivån kan man få hjälp med allt, eller för att använda en Ikea-liknelse, både planera köket och få det hemkört och installerat. På den övre nivån kan man använda Ikeas verktyg för att planera och själv bygga upp köket. Men man kan också, om man misslyckas och dörren hamnar snett, vända sig till Ikea och få hjälp. Ett system inom vården som stödjer den nivån skulle ge oanade krafter. Man skulle släppa loss patientkraften, och då kan det hända hur mycket som helst, säger hon. Den möjligheten finns dock inte inom vården idag. Om Sara Riggare behöver träffa sin neurolog får hon vänta i minst tre månader. Som så många andra kroniskt sjuka har hon därför bokat in tider en gång i halvåret för säkerhets skull. Och därigenom belastat vården i onödan. Såväl vården som patienterna tror att vården har större betydelse än den har. Jag själv ägnar timmar om året åt egenvård och träffar min neurolog en timme om året. Jag vill inte ha fler timmar i vården. Jag vill använda vården för att nå hälsa. Sara Riggare är i grunden miljöingenjör. Sedan tre år tillbaka är hon doktorand vid Karolinska institutet där hon har utvecklat en modell för egenvård av parkinsonpatienter. Hon sitter även med i regeringens Life science-satsning och är engagerad i flera internationella organisationer. Hon reser runt, deltar i internationella konferenser och berättar om sina erfarenheter och sin forskning. På sin blogg slår Sara Riggare fast att hon är Not patient but im-patient. Och det har hon anledning att vara. Även om henne forskning på Karolinska institutet har bidragit till att förbättra hälsan för såväl henne själv som för de Parkinson- och MS- patienter som ingår i forskningsprojektet, har hon inte allt för höga förhoppningar om att forskningsresultaten snabbt kommer att spridas. Idag tar det i genomsnitt 17 år för forskningsresultat att leda till förändringar i vården, konstaterar hon. 31

Rapport. Vården i Almedalen 2015

Rapport. Vården i Almedalen 2015 Rapport Vården i Almedalen 2015 Vården i Almedalen 2015 Inledning, s5 Tema: E-hälsa och innovation 3R de tre stora landstingen går före med modern informationsteknik, s9 Robotar men ställer etiska frågor,

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER?

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? Seminarium i Almedalen 4 juli 2016 Arrangörer: Roche, Bröstcancerföreningarnas Riksförbund (BRO) och Dagens Medicin Agenda SE/PERJ/0816/0002 Ett register

Läs mer

Fullt hus när medtech kom till Almedalen

Fullt hus när medtech kom till Almedalen Fullt hus när medtech kom till Almedalen För första gången arrangerade Swedish Medtech tillsammans med MedTech Magazine två seminarier under politikerveckan i Almedalen i juli. Bland tusentals seminarier

Läs mer

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science?

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science? Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science? Rundabordsdiskussion med 24 viktiga forskningsaktörer och beslutsfattare Arrangör: BiogenIdec Datum: 5 juli 2012 Plats: Almedalen Moderator: Linda

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Strategi för hälsa Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Visste du att Fyra i varje klass av en årskull hamnar i utanförskap. Fem i varje klass saknade behörighet till gymnasieskolan 2015/2016.

Läs mer

Almedalen 2015. www.halsodalen.se

Almedalen 2015. www.halsodalen.se Almedalen 2015 www.halsodalen.se Översiktskarta Hälsodalen S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Ingång alla lokaler Om Hälsodalen Hälsodalen är en naturlig mötesplats för hälsa under Almedalsveckan med en mix

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen?

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Kunskapen kring läkemedel är på tok för dålig bland läkare i dag. Men vem ska ta ansvaret för att förskrivare av

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland

Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland Hanna Lundstedt Programsamordnare personcentrerad vård Linda Lännerström Verksamhetsutvecklare, doktorand, division primärvård Sveriges

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev maj 2012 Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Förord Cancervården i Sverige fungerar bra om man gör en internationell jämförelse och vi har höga överlevnadstal.

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar Bilaga 1/4 Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar I detta dokument redovisas beredningen för behovsstyrnings förslag på områden för behovsanalyser 2017.

Läs mer

Yttrande avseende Effektiv vård (SOU 2016:2)

Yttrande avseende Effektiv vård (SOU 2016:2) Datum Diarienummer 1 (5) 2016-05-23 00486/2016 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se Yttrande avseende Effektiv vård (SOU 2016:2) (S2016/00212/FS)

Läs mer

Kunskapsstödsutredningen

Kunskapsstödsutredningen Kunskapsstödsutredningen QRC 17 oktober 2016 Bakgrund utredningen Vårt uppdrag Utredningen ska lämna förslag till hur ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås Syftet

Läs mer

Hälsa och omsorg i en digital värld

Hälsa och omsorg i en digital värld Hälsa och omsorg i en digital värld Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om, utan om hur och hur bra vi gör det ehälsa och välfärdsteknologi- verktyg för bättre hälsa, vård och omsorg - Ökad

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Regeringens prioriteringar för hälso- och sjukvården

Regeringens prioriteringar för hälso- och sjukvården Regeringens prioriteringar för hälso- och sjukvården Agneta Karlsson Statssekreterare Ny regering och budgetproposition Ett Sverige som håller ihop Statsråd på Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Läs mer

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat?

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Sammanfattning av seminarium om Stockholms hjärtsjukvård, den 6 mars 2013, som arrangerades av AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden 1

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Frukostdialog om patientlagen. Almedalen 4 juli 2016

Frukostdialog om patientlagen. Almedalen 4 juli 2016 Frukostdialog om patientlagen Almedalen 4 juli 2016 Rapport från frukostdialog om patientlagen Datum: Måndag den 4 juli 2016 Plats: I BrainBus vid Visby hamn Moderator: Marit Jenset Deltagare: Anna Starbrink

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

PERSONCENTRERAD VÅRD En effektivare hälso- och sjukvård med människan i centrum

PERSONCENTRERAD VÅRD En effektivare hälso- och sjukvård med människan i centrum DE KRONISKA SJUKDOMARNAS UTMANING PERSONCENTRERAD VÅRD En effektivare hälso- och sjukvård med människan i centrum DE KRONISKA SJUKDOMARNAS UTMANING EN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I FÖRÄNDRING Förändrad sjukdomsbild

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Uppsala. Värdegrund. Bra

Uppsala. Värdegrund. Bra Uppsala Värdegrund Vårdkedja och team med olika professioner istället för täta skott mellan vårdnivåer. Kompetensutnyttjande HSL följs bättre med människovärdesprincipen först. Mindre vårdkostnader i längden,

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Utvecklingen för dem vi är till för Fler äldre Allt fler med långvariga sjukdomar och med flera samtidigt Ojämlik

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program

Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program 2015-2017 Idag finns det oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som landets psoriasispatienter får

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2016-05-25 Dnr.nr: S2016/00212/FS Vår referens: Sofia Karlsson Mottagarens adress: s. r e gis trätor @re ger ingska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Effektiv vård (SOU

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg?

Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg? Hur får vi fart på informationsutbytet i vård och omsorg? 2017-10-03 Huvudmoderatorer: Sofie Zetterström, vice vd Inera Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Agenda förmiddagen Inledning Sofie

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

just kostnader för sjukdom. Man jämför inte olika alternativ utan man tittar på sjukdomskostnaden och jag kommer snart att visa ett sådant exempel.

just kostnader för sjukdom. Man jämför inte olika alternativ utan man tittar på sjukdomskostnaden och jag kommer snart att visa ett sådant exempel. Hälsoekonomi Det är säkert många av er som i vårddebatten hört talas om kostnadseffektivitet, men vad är egentligen kostnadseffektivitet och hur beräknar man kostnadseffektivitet? Det och lite till kommer

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Remissvar: Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14

Remissvar: Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14 2015-05-24 Sändlista: Thomas Hedmark, avdelningen för Arbetsliv och juridik, Sveriges Läkarförbund. Remissvar: Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

14 pharma industry nr 3 13

14 pharma industry nr 3 13 14 pharma industry nr 3 13 OVILJA ATT BETALA FÖR INNOVATIVA LÄKEMEDEL branschens åsikter om branschen FÖRDJUPAT SAMARBETE MED VÅRDEN SVÅRT ATT FÖRA DIALOG MED MARKNADENS NYA AKTÖRER STÄRKA INDUSTRINS ANSEENDE

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Diagnos på primärvården i Region Skåne

Diagnos på primärvården i Region Skåne Sveriges läkarförbunds Sverigerond i Skåne 25 november 2015 Diagnos på primärvården i Region Skåne Det viktigaste mötet mellan patient och läkare äger rum på kliniker och vårdcentraler där den kliniska

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan!

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan! Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013 Tack för din medverkan! Jan Björklund, vice statsminister, utbildningsminister, FP Sjukvårdens effektivitetskrav gör att forskningen ofta kommer på undantag, och det

Läs mer

Frågorna berör områdena Primärvård Äldreomsorg/geriatrik Specialistutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter Fysisk aktivitet

Frågorna berör områdena Primärvård Äldreomsorg/geriatrik Specialistutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter Fysisk aktivitet Inför valet 2014 För att uppmärksamma Fysioterapi och Fysioterapeuten inför valet den 14 september har vi i Distrikt Stockholms styrelse skickat ut fyra frågor till våra landstingspolitiker. Frågorna berör

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25

Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25 Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Införande av nya läkemedel Klinisk prövning Sammanfattning Bakgrund Om undersökningen Om undersökningen

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand veronica.wingstedtdeflon@nfsd.se NFSD, bakgrund, uppdrag och arbete Något om resultatet så här långt.. Bakgrund

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel Rapport oktober 2016: Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod Exempel Invånarna i Kalmar län har högst förtroende för sjukvården i landet! (Vårdbarometern, mars -16) Oskarshamns

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15 202 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-19 LS 1203-0501 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-10-rs 00010 Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar YTTRANDE 2013-05-29 LJ 2012/1476 Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena Skaring Thorsén, FP Landstingsfullmäktige

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Möjligheter och risker med journalen på nätet

Möjligheter och risker med journalen på nätet Möjligheter och risker med journalen på nätet Benny Eklund, Landstinget i Uppsala län Shoukofeh Manoucher Pour, Läkarförbundet David Liljequist, Vårdförbundet Eva Pilsäter-Faxner, Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Patientkraft i vården!

Patientkraft i vården! Rapport från Almedalen 2013 Patientkraft i vården! RUNDABORDSSAMTAL OM PATIENTEN SOM PARTNER Hur kan vi öka patientmedverkan och bättre ta tillvara patienternas resurser? Stockholms Sjukhem arrangerade

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remiss 2017-01-10 S2017/00117/FS Socialdepartementet Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Justitiekanslern (JK) 4 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård En personorienterad svensk hälso- och sjukvård Copyright Forum för Välfärd www.forumforvalfard.se Vi är Forum för Välfärd Forum för Välfärd (FfV) lanserades under Almedalsveckan 2013 som en gemensam plattform

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Projekt och aktiviteter inom kronisk sjukdom och primärvården

Projekt och aktiviteter inom kronisk sjukdom och primärvården Projekt och aktiviteter inom kronisk sjukdom och primärvården Sofia Kialt, Samordnare för verksamhetsutveckling Bodil Klintberg, samordnare för strategin för kronisk sjukdom bodil.klintberg@skl.se, 070-610

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Fredagen den 10 februari 2017, kl. 09.00-13.00 Plats: Inera,, Stockholm, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande övriga: Anders

Läs mer