Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan"

Transkript

1 SKV 345 utgåva 3 Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan Om du anlitar någon att utföra husarbete (hushålls- eller ROT-arbete) kan du sänka din skatt. Även du som har en skattepliktig förmån av husarbete har rätt till skattereduktion. Du som under perioden från och med den 1 januari till och med 30 juni 2009 utfört eller haft utgifter för hushållsarbete har rätt till skattereduktion enligt lagen (2007:346) om skattereduktion för hushålls arbete. Du som haft utgifter för ROT-arbete som utförts mellan den 8 december 2008 och den 30 juni 2009 har rätt till skattereduktion enligt tillägg till lagen (2007:346) om skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden inklusive moms, men högst kr per sökande och år. Den som utför husarbetet måste ha F-skattsedel. Arbetskostnaden måste sammanlagt vara minst 1000 kr. Du måste ansöka om skattereduktion för utgift för hus arbete senast den 3 maj Om din ansökan kommer in senast den 1 februari och du dessutom e-deklarerar kan du få skatte reduktionen till midsommar. Skattereduktion för förmån av husarbete eller hus arbete genom nettolöne avdrag begär du i inkomst deklarationen året efter det att förmånen tillhanda hållits. Om du e-dekla rerar kan du få skattereduk tionen till midsommar. Information om arbeten som både utförts och betalats efter den 30 juni 2009 hittar du i broschyren Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 ( SKV 322 ).

2 Innehåll Vad krävs för att du ska få skattereduktion?...3 Detta får du skattereduktion för avseende hushållsarbete...4 Detta får du inte skattereduktion för avseende hushållsarbete...5 Detta får du skattereduktion för avseende ROT-arbete...6 Detta får du inte skattereduktion för avseende ROT-arbete...7 Så stor blir skattereduktionen...8 Exempel på skattereduktion...8 Så här sänks din skatt...9 Så här ansöker du som haft utgift för husarbete...10 Så här gör du som haft förmån av husarbete Övriga upplysningar

3 Vad krävs för att du ska få skatte reduktion? Dödsbo kan få skattereduktion för husarbete, men bara för arbeten som utförts före dödsfallet. Du kan bara få skattereduktion för arbetskostnader och inte för material, utrustning och resor. För att du ska kunna få skattereduktion måste husarbetet ha utförts i din bostad eller i nära anslutning till den. Du måste ha fyllt 18 år vid utgången av det år då arbetet betalades. Du måste i princip ha varit obegränsat skattskyldig under någon del av år 2009 för att få skattereduktion. Arbetet får inte vara utfört av någon närstående person eller av något företag där du eller någon närstående genom en ägarandel eller på annat sätt har väsentligt inflytande. Du kan läsa mer om vad som krävs för att få skattereduktion på F-skattsedel Den som du anlitar för att utföra husarbete måste ha F-skattsedel, antingen när ni bestämmer att arbetet ska göras eller när du betalar för arbetet. Om husarbetet är utfört av ett utländskt företag som inte har någon F-skattsedel, måste företaget ha ett s.k. skuldfrihetsintyg. Intyget ska visa att företaget har genomgått samma kontroll av skatter och avgifter i sitt hem land som den som har F-skattsedel. Det betyder att det av intyget ska framgå att personen eller företaget som utför arbetet bedriver näringsverksamhet i sitt hemland och inte har skatteskulder. Bifoga en kopia av detta intyg med din ansökan. Hur kontrollerar du att företaget har F-skattsedel? Om det företag du anlitar för arbetet i sin marknadsföring, i avtal, på fakturor eller liknande skriftligen anger att företaget har F-skatt, behöver du inte göra någon mer kontroll. En sådan skriftlig uppgift är tillräcklig. Detta gäller dock inte om du känner till att uppgiften är felaktig. Bostad Som bostad räknas permanent- eller fritidsbostad som du äger eller hyr för en längre eller kortare tid inom hela EES-området*. Även garage, förråd och tvättstuga anses vara en del av bostaden. Vid dubbel bosättning kan du få skattereduktion för båda bostäderna. Däremot räknas inte hotell, pensionat, vandrarhem eller liknande som bostad oavsett om du vistas där kortare eller längre tid. För att kunna få skattereduktion för ROT-arbeten måste du äga bostaden. Bostaden måste vara ett småhus, småhus på lantbruk, bostadsrätt eller ägarlägenhet. Det räcker att du äger en del av fastigheten eller innehar bostadsrätten med visst andelstal. Du får också skattereduktion för ROT-arbeten i dina föräldrars bostad i Sverige, men då måste du äga fastigheten. Du kan även få skattereduktion om du betalt ersättning för eller har fått en skattepliktig förmån av hushållsbete som utförts i dina föräldrars bostad. Detta gäller under förutsättning att hushållstjänsterna berättigar till skattereduktion. Dina föräldrar måste vara bosatta i Sverige när hushållsarbetet utförs. Anlitar du ett utländskt företag som inte har F-skatt i Sverige kan du bli skyldig att betala socialavgifter och göra skatteavdrag, även om företaget har intyg. Läs mer i Skatteverkets broschyr Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ( SKV 401 ). Broschyren hittar du på * Följande länder ingår i EES-området: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem burg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 3

4 Detta får du skatte reduktion för avseende hushållsarbete Exempel på hushållsarbete som du kan få skattereduktion för Städarbete eller annat rengöringsarbete Till städ- och rengöringsarbete räknas t.ex. diskning, städning och fönsterputsning samt annat rengöringsarbete som normalt utförs i en privat bostad. Hit räknas också flyttstädning. Vård av kläder och hemtextilier Med vård av kläder avses t.ex. skoputsning, klädtvätt samt strykning, mangling och enklare lagning av kläder och hemtextilier. Arbetet måste utföras i bostaden, men även tvätt i gemensam tvättstuga, t.ex. i hyreshus, räknas hit. Med vård av hemtextilier avses t.ex. att sätta upp och ta ned gardiner samt att vårda mattor i bostaden. Matlagning Till matlagning räknas tillagning av mat i bostaden och samtidig dukning, servering, bortplockning och diskning. Även grillning i den egna trädgården räknas som matlagning. Snöskottning Till snöskottning räknas skottning av gårdsplan och uppfart på egen tomt eller uppfart på annans mark som innehas med servitut ( rätt att använda annans mark ) eller liknande. Även skottning av trottoar, om kommunen ålagt dig det, ger rätt till skattereduktion, liksom skottning av tak och altan. Exempel på omsorg och tillsyn som du kan få skattereduktion för Barnpassning Barnpassning ska utföras i bostaden eller i nära anslutning till den. Till barnpassning räknas också sådana aktiviteter som har nära samband med vardagslivet, t.ex. att lämna och hämta barn vid dagis, förskola, skola och fritidsaktiviteter. Även hjälp med skolarbete som utförs av barnvakten i bostaden ger rätt till skattereduktion. Annan omsorg och tillsyn Hjälparbete av personlig art som inte kräver specialistutbildning räknas som omsorg och tillsyn. Det kan vara hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. Andra utgifter som ger rätt till skattereduktion kan vara hjälp med att betala räkningar, handla mat och högläsning. Omsorg och tillsyn ska normalt vara utförd i bostaden eller i nära anslutning till den. Du kan också få skattereduktion för assistans vid promenader samt besök på bank- och postkontor, affär och vårdcentral förutsatt att detta är ett led i omsorgen och tillsynen. Om du behöver mer information om vilka tjänster du kan eller inte kan få skattereduktion för, är du välkom men att ringa Skatteupplysningen på Arbetskostnad för sandning och saltning ger också rätt till skattereduktion. Trädgårdsarbete Du kan få skattereduktion för trädgårdsarbete som inte kräver några specialistkunskaper. Det ska avse normalt återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla trädgården i godtagbart skick. Till sådant trädgårdsarbete räknas gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning, krattning och klippning av rosor. 4

5 Detta får du inte skatte reduktion för avseende hushållsarbete Det är endast arbetskostnader som ger rätt till skattereduktion. Utgifter för material, utrustning och resor får inte ingå i underlaget för skattereduktionen. Du får inte heller skattereduktion för arbete som du fått försäkringsersättning för och inte heller när du fått bidrag eller annat stöd från stat, landsting eller kommun. Exempel på hushållsarbete som du inte kan få skattereduktion för Städarbete eller annat rengöringsarbete Du kan inte få skattereduktion för bortforsling av möbler och husgeråd i samband med att du flyttar. Detsamma gäller rengöring av fläktsystem. Utgifter för städ- eller andra hemtjänster som erbjuds genom kommunens, landstingets eller statens försorg ger inte heller rätt till skattereduktion. Vård av kläder och hemtextilier Du kan inte få skattereduktion för kostnader för kemtvätt av kläder och hemtextilier. Matlagning Utgifter för catering ger inte rätt till skattereduktion. Utgifter för arbete som cateringfirman utför i bostaden i samband med leverans av mat ( t.ex. dukning, servering, diskning och bortplockning ) ger inte heller rätt till skattereduktion. Snöskottning Kostnad för skottning på annans mark där du inte har servitut eller på allmän och samfälld mark omfattas inte av skattereduktionen. Trädgårdsarbete Utgifter för planteringsarbeten, trädbeskärning, träd fällning, slyröjning och anläggningsarbeten får du inte skattereduktion för. Kostnader för tömning av avloppsbrunn eller transport av avfall ger inte heller rätt till skattereduktion. Exempel på omsorg och tillsyn som du inte kan få skattereduktion för Barnpassning Du får inte skattereduktion för utgifter för kommunal barnomsorg. Utgifter för t.ex. privatlärare eller tränare för barnets räkning som kräver specialistkunskaper ger inte heller rätt till skattereduktion. Annan omsorg och tillsyn Utgifter för omsorg som kräver specialistutbildning ger inte rätt till skattereduktion. Hit räknas massage, fotvård och hårklippning. Detta gäller oavsett om tjänsten är utförd i bostaden eller inte. Skattereduktionen omfattar inte heller sådant arbete som utgör hälso- och sjukvård och som utförs av någon som har legitimation för yrkesutövning inom hälso- och sjukvård. Som exempel kan nämnas arbete som utförs av sjuksköterska, sjukgymnast, naprapat och läkare. Inte heller kostnader för personlig tränare omfattas av rätten till skattereduktion. Omsorgen ska avse sådant som berör en viss person. Skattereduktionen omfattar därför inte kostnader för teknisk utrustning eller liknande, t.ex. it-support, tvinstallationer, reparation av hushållsmaskiner eller montering av möbler och liknande tjänster. Passning av husdjur ger inte heller rätt till skattereduktion. Du får inte heller skattereduktion för arbete som du fått försäkringsersättning för och inte heller när du fått bidrag eller annat stöd från stat, landsting eller kommun. Detta medför att tjänster som du köper av stat, landsting eller kommun inte får ingå i underlaget för skattereduktion. Du som fått bidrag eller stöd som inte avser att täcka utgifter för omsorgstjänster, t.ex. bostadsbidrag, studiebidrag, stipendier eller liknande, kan dock få skattereduktion för kostnader för omsorgstjänster. Om du behöver mer information om vilka tjänster du kan eller inte kan få skattereduktion för, är du välkommen att ringa Skatteupplysningen på

6 Detta får du skatte reduktion för avseende ROT-arbete Kostnaden för arbetet som utförs på fastigheten får ingå i underlaget för skattereduktion. Skattereduktionen medges den som är ägare när arbetet utförs. Exempel på ROT-arbete som du kan få skattereduktion för Reparation och underhåll av bostadshus och komplementhus Du får skattereduktion för utvändig och invändig repara tion och underhåll av bostads- och komplementhus. Ombyggnad av bostadshus och komplementhus Huset ska vara inrättat för boende när arbetet påbörjas. Det är inget krav att bostadshuset måste ha ett fastställt taxeringsvärde. Skattereduktion kan därför medges för en byggnad med värde mindre än kr eller en kolonistuga inrättad för boende. Tillbyggnad av bostadshus och komplementhus Du får skattereduktion för arbetskostnader i samband med tillbyggnad av bostadshus och befintliga komplementhus, inklusive arbete med grunden. Komplementhus är en byggnad som ligger på samma tomt som bostadshuset och utgör t.ex. garage, carport, förråd, friggebod, bastu eller växthus. Du får även skattereduktion om du t.ex. bygger ett nytt garage som delar vägg med det gamla bostadshuset. Detsamma gäller ny altan som är förankrad i bostadshuset. Femårshus Ett nybyggt småhus betalar ingen fastighetsavgift de första fem åren. Skattereduktion medges inte för om- och tillbyggnad av dessa s.k. femårshus. Det finns dock en dispensmöjlighet för dess bostadshus. Kostnaden för om- eller tillbyggnad ger rätt till skattereduktion under perioden från och med den 8 december 2008 till och med den 30 juni 2009 om arbetet är klart senast den 30 juni Bostadsrätt När det gäller bostadsrätter är det två saker som ska vara uppfyllda för att få skattereduktion. 1. Att innehavaren enligt stadgarna har ansvaret för den åtgärd som utförs. 2. Att det avser arbeten inne i bostaden, s.k. inre underhåll. Detta gäller oavsett om bostadsrätten avser ett småhus eller en hyreslägenhet. Markarbeten Du får skattereduktion för ledningsarbete avseende; el, elektronisk kommunikation, värme, vatten, avlopp, brunn, trekammarbrunn, infiltrationsanläggning, jord- och bergvärme samt dränering av bostadshus. Dessa markarbeten, som ska utföras på den egna tomten, ger rätt till skattereduktion om de avser att betjäna bostadshuset. Om du behöver mer information om vilka tjänster du kan eller inte kan få skattereduktion för, är du välkommen att ringa Skatteupplysningen på

7 Detta får du inte skattereduktion för avseende ROT-arbete Nybyggnad av bostadshus och komplementhus Du kan inte få skattereduktion när du bygger nytt bostadshus eller fristående komplementhus. Reparation och ombyggnad Arbetet måste utföras på tomten eller i bostadshuset. Det innebär att arbete med att t.ex. tillverka måttbeställda inventarier eller lackera köksluckor i det tillverkande företagets lokaler inte ger rätt till skattereduktion. Du kan heller inte få skattereduktion för ett hus som inte är inrättat för boende. t.ex. en industrilokal eller missionskyrka som byggs om till bostad. Bostadsrätt Du kan inte få skattereduktion för att bygga till din bostadsrätt eller för arbete som utförs utanför din lägenhet. Du kan således inte få skattereduktion för arbetskostnader som avser utvändig målning, inglasning av balkong eller målning i trapphus. Markarbeten Du får inte skattereduktion för plattläggning, stensätt ning, asfaltering, staket, murar, flaggstång, utebelysning på stolpe. Inte heller för sådant mark arbete som utförs utanför tomtgränsen. Maskinkostnader Du får inte skattereduktion för någon del av maskinkostnader. Det är endast den manuella arbetskostnaden som får ingå i underlag för skattereduktion. Vid ansökan om skattereduktion där maskinkostnader ingår måste den manuella arbetskostnaden framgå av fakturan. Försäkringsersättning Skattereduktion medges inte för arbete för vilket försäkringsersättning lämnats. Har du fått försäkringsersättning för en del av arbetskostnaden i sam band med reparation, medges inte någon skattereduktion ( inte ens för självrisken ). Installationer och service Åtgärder som enbart avser installationer och service på maskiner och andra inventarier räknas inte som ROT-arbeten. Om du t.ex. byter ut eller installerar kyl, frys eller spis kan du inte få skattereduktion för den arbetskostnad som uppkommer i samband med detta. Detsamma gäller service på värmepump eller oljepanna. Installation av bredband och larm ger inte heller rätt till skattereduktion. Administrativa kostnader Arkitektkostnader, besiktningskostnader, provningskostnader och konsultarvode ger inte rätt till skattereduktion. Resekostnader Det är endast arbetskostnaden som utförs på själva fastigheten som ger rätt till skattereduktion. Kostnaden för resor, restid och transporter får inte ingå i underlaget. Om du behöver mer information om vilka tjänster du kan eller inte kan få skattereduktion för, är du välkommen att ringa Skatteupplysningen på

8 Så stor blir skattereduktionen Du kan få tillbaka 50 % av arbetskostnaden inklusive moms för husarbetet, men högst kr per sökande och år. Det innebär att du inte kan få skattereduktion för de utgifter eller den förmån av husarbete som sammanlagt överstiger kr per person och år. Arbetskostnaden inklusive moms måste sammanlagt, för en eller flera fakturor, uppgå till minst kr per sökande. Detta avser arbetskostnader för hushållsarbete utförda eller betalda från och med den 1 januari 2009 till och med den 30 juni 2009 samt ROT-arbete utförda från och med den 8 december 2008 till och med den 30 juni För att kunna utnyttja hela den beslutade skattereduktionen för husarbete måste summan av din statliga och kommunala inkomstskatt samt den statliga fastighetsskatten och den kommunala fastighets avgiften, efter avdrag för andra skatte reduktioner, vara minst lika stor som skatte reduktionen för husarbetet. Arbetskostnaden måste dessutom vara betald och arbetet utfört innan du lämnar ansökan. Se dock ovan angående ROT-arbete utförda från och med den 8 december 2008 till och med den 31 december 2008, som ska tas med i den an sökan som lämnas senast den 3 maj Under laget för skattereduktionen ska vara arbetskostnaden inklusive moms. Exempel på skattereduktion Exempel 1: Flera uppdragstagare Bengt har under året anlitat en städfirma för att städa sin hyreslägenhet. Fakturorna från städfirman uppgår sammanlagt till kr inklusive moms. På fakturorna står det att Bengt betalt kr i reseersättning och kr för städ material. Resten, kr, är arbetskostnad. Bengt har också anlitat en firma som målat om hans fritidshus. Fakturan för denna tjänst uppgår till kr inklusive moms, varav arbetskostnaden utgör kr. Slutligen har Bengt hyrt ett fritidshus vid en fjällanläggning i en vecka under sportlovet. Förutom hyran för huset har han betalt arbetskostnad för slutstädning med 700 kr inklusive moms. Samtliga arbeten har utförts av företag med F-skattsedel. Underlaget för skattereduktionen ska vara arbetskostnaden inklusive moms. Om momsen inte är fördelad på arbetskostnader respektive rese- och materialkostnader, är Bengt tvungen att själv räkna ut hur stor del av momsen som avser arbetskostnader respektive rese- och materialkostnader. Bengts underlag för skattereduktionen är alltså kr ( kr kr kr ). Skattereduktionen är 50 %. Bengt får därför sin skatt sänkt med kr. Exempel 2: Fördelning av underlaget Gudrun och Per äger en småhusfastighet. De har under året anlitat ett byggföretag som har bytt tak på villan samt byggt en ny altan som är hopbyggd med bostadshuset. För detta har Gudrun och Per tillsammans betalt kr. Av fakturorna framgår att kr avser arbetskostnader, kr materialkostnader och kr avser resekostnader. Dessutom har Gudrun betalt sammanlagt kr för hushållsarbete som utförts i den bostadsrättslägenhet där hennes far bor. För att kunna få maximal skattereduktion lämnar Gudrun och Per en gemensam ansökan för arbetskostnaden på kr. De anger inte hur skattereduktionen ska fördelas mellan dem. Skatteverket kommer därför att fördela skattereduktionen med hälften till vardera sökande. ( Om Gudrun och Per vill ha en annan fördelning måste de ange detta i sin gemensamma ansökan ). Gudrun har dessutom betalt kr för hus hållsarbete hos sin förälder. Då dessa utgifter enbart avser henne måste hon lämna en separat ansökan för denna arbetskostnad. På denna ansökan anger hon även förälderns namn, adress och personnummer. Samtliga arbeten har utförts av företag med F-skatt sedel. Pers underlag för skattereduktionen är kr ( hälften av kr ). Skattereduktionen är 50 %. Per får alltså sin skatt sänkt med kr. Gudruns underlag enligt hennes två ansökningar är kr ( kr kr ). Gudrun får därför sin skatt sänkt med kr. 8

9 Exempel 3: Når ej minimibeloppet kr I juni bestämmer sig Albert för att anlita en städfirma för att ta hand om städningen av hans hyreslägenhet. Firman har F-skattsedel. Enligt överenskommelse med företaget ska Albert betala 800 kr per månad inklusive moms. Hela beloppet utgör arbetskostnad. Albert betalar fakturan månaden efter den då arbetet utförts. Under inkomståret betalar han således i juli 800 kr för städningen som utfördes i juni. För städningen som utförs i juli betalar han i augusti och får då skattereduktionen avräknad på fakturan ( nya regler från och med 1 juli 2009 ). Eftersom Alberts arbetskostnader under perioden januari juni 2009 understiger kr för hushållstjänster, har han ingen möjlighet att få skattereduktion för den kostnaden. Han kan inte heller lägga till dessa 800 kr till de tjänster han köper under andra halvåret. Exempel 4: Förskottsbetalning Ulf har bokat en fjällstuga under en vecka i januari år Han betalar hela hyran inklusive kostnaden för slutstädningen i december år Uthyraren har F-skattsedel och arbetskostnaden för slut städningen, kr inklusive moms, finns specificerad på fakturan. Ulf kan således få skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden. För att skattereduktion ska kunna medges krävs dock, förutom att arbetskostnaden ska vara betald, även att arbetet ska vara utfört. Ulf ska således lämna sin ansökan senast den 3 maj år Ulf får då sin skatt sänkt med 725 kr ( 50 % av kr ). Så här sänks din skatt Skattereduktionen minskar din slutliga skatt för det år som du har haft utgifter för husarbete eller har fått en skattepliktig förmån av husarbete. Skatte reduk tionen räknas av mot statlig och kommunal inkomstskatt samt statlig fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift. Om skattereduktionen är högre än summan av statlig och kommunal inkomstskatt samt statlig fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift, kan du inte spara resterande del av skattereduktionen till ett senare år. Har du utgifter för husarbete har du möjlighet att ansöka om ändrad beräkning av preliminärskatten, s.k. jämkning. Även om du sökt och beviljats jämkning, måste du ha kommit in med ansökan om skattereduktion senast den 3 maj Om du haft förmån av husarbete ska din arbets givare vid beräkningen av skatteavdrag inte ta hänsyn till den del av förmånen som du har rätt till skattereduktion för. Detta gäller dock endast förmån upp till ett värde av kr per inkomstår. Exempel 5: Avräkning av skattereduktion Hanna har genom beslut av Skatteverket medgivits skattereduktion för husarbete med kr att avräknas vid 2010 års taxering. Eftersom hon under 2009 varit tjänstledig för studier, kommer hon vid 2010 års taxering, bara att betala kommunal inkomstskatt med kr samt kommunal fastighetsavgift för sitt bostadshus med kr. Hon kommer vidare att medges skattereduktion för arbetsinkomster med kr samt skattereduktion för kapital med kr. Hennes skatt blir då kr ( kr kr minskat med medgivna skattereduktioner på sammanlagt kr). Eftersom skattereduktionen för husarbete inte får överstiga den skatt som hon påförs, kan hon i detta fall bara utnyttja kr av den medgivna skattereduktionen på kr. Den rester ande delen, kr får hon inte spara till ett senare år. Exempel 6: Skatteavdrag En arbetsgivare har gett en av sina anställda en städförmån. Förmånens värde uppgår till kr per månad. Av fakturan från städföretaget framgår att kr avser ersättning för städarbete medan 500 kr avser resekostnad. I underlaget för skatteavdrag ska arbetsgivaren endast ta med 500 kr eftersom kostnaden för resor inte ger rätt till skattereduktion. 9

10 Så här ansöker du som haft utgift för husarbete Senast den 3 maj 2010 ska ansökan om skattereduktion för de husarbeten som utförts senast den 30 juni 2009 ha kommit in till Skatteverket. Lämnar du din ansökan senast den 1 februari och dessutom e-deklarerar, kan du få skattereduktionen till midsommar. Det är inte möjligt att få anstånd med ansökan om skattereduktion för utgifter för husarbete. Detta gäller även om du medgivits anstånd med att lämna din inkomstdeklaration. Om din ansökan kommer in till Skatteverket efter den 3 maj kommer den att avvisas. Det betyder att du inte kommer att få någon skattereduktion. Lämna helst bara en ansökan för ett och samma år. Ansökan som avser husarbete hos föräldrar ska dock lämnas separat. Fler sökande Varje person som ansöker om skattereduktion måste underteckna ansökan. Har två personer i samma hushåll gemensamt haft utgifter för husarbeten kan en gemensam ansökan lämnas. Om ni är fler än två personer som gemensamt haft utgifter för husarbeten, måste ni lämna flera ansökningsblanketter. Ni behöver bara lämna uppgifter om utförda husarbeten och kopior av fakturor m.m. tillsammans med en av ansökningsblanketterna, huvudblanketten. Sökande nr 3 och följande behöver endast hänvisa till underlaget i huvudblanketten. Skicka samtliga personers ansökningar i en gemensam försändelse till Skatteverket. Till ansökan ska du bifoga kopior av fakturor eller kontantkvitto. Av varje faktura och kontantkvitto ska framgå: vem fakturan/kvittot är ställd till vilka arbeten som gjorts specificerade arbets- och materialkostnader inklusive moms att den som gjort arbetet har F-skattsedel. Om husarbetet är utfört av en utländsk firma som inte har F-skatt ska du bifoga ett intyg eller en annan handling ( skuldfrihetsintyg ) som visar att företagaren inte har skatteskulder i sitt hemland. Se även om F-skattsedel på sidan 3. Arbetet måste vara utfört senast den 30 juni 2009 för att du ska få ta med arbetskostnaden i din ansökan. Den sammanlagda arbetskostnaden måste uppgå till minst kr per sökande för första halvåret För ROT-arbete gäller perioden den 8 december 2008 till och med 30 juni Det är viktigt att du kommer ihåg att lämna in en ansökan om skattereduktion även om du tidigare har sökt och fått jämkning av din preliminärskatt. Sänd din ansökan till: Skattekontoret Västervik Västervik Använd blanketten Ansökan Skattereduktion för husarbete ( SKV 4501 ). Behöver du fler exemplar av ansökningsblanketten kan du beställa dem och den här broschyren via Skatteverkets service telefon , direktval Du kan även hämta blanketten på 10

11 Så här gör du som haft förmån av husarbete Om du haft förmån av husarbete eller betalat husarbete genom nettolöneavdrag ska underlaget för skattereduktion redovisas på kontrolluppgift från arbetsgivaren. Underlaget förtrycks då i din inkomstdeklaration. Det enda du behöver göra är att kontrollera att underlaget är rätt innan du lämnar in inkomstdeklarationen. Övriga upplysningar Inkomstdeklarationen Har du själv betalt för husarbete och lämnar ansökan på blankett, finns inga uppgifter om skattereduktionen i den preliminära skatteuträkning som du får tillsammans med inkomstdeklarationen. Har du däremot haft förmån av husarbete eller betalat husarbete genom nettolöneavdrag, kommer skattereduktionen att framgå av den preliminära skatteuträkningen. Beslut Du som själv betalt husarbetet och ansökt om skattereduktion får ett skriftligt beslut från Skatteverket. Om ansökan medges kommer skattereduktionen även att framgå av beskedet om slutlig skatt. Hur du begär omprövning eller överklagar Om du inte är nöjd med beslutet kan du begära omprövning eller överklaga. Omprövning Om du begär omprövning handlägger Skatteverket din ansökan på nytt tillsammans med de uppgifter som du genom omprövningen tillfört ärendet. Du får därefter ett nytt beslut. Du kan begära omprövning till och med det femte året efter det att du fick beslutet. Skatteverket fattar ett obligatoriskt omprövningsbeslut. Om Skatteverket inte beslutar som du begär, skickas ärendet vidare till Länsrätten för beslut. Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det femte året efter det år då du fick beslutet. Ytterligare information finns i den bilaga som du får tillsammans med beslutet. Oriktiga uppgifter Lämnar du oriktiga uppgifter och får för hög skattereduktion är du skyldig att betala tillbaka det du har fått för mycket. Om du lämnar oriktiga uppgifter för att få högre skattereduktion riskerar du dessutom att få skattetillägg. Frågor om skattereduktion Har du frågor om skattereduktionen är du välkommen att ringa Skatteupplysningen på Du kan läsa mer om skattereduktionen i Skatteverkets meddelande med information om skattelättnader för hushållstjänster, SKV M 2009:12, som finns på Rättsinformation och vidare under Med delanden. Överklagande Du överklagar beslutet hos Länsrätten. Överklagandet ska dock lämnas till det skattekontor som handlagt din ansökan. 11

12 Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service Ring Skatteupplysningen, inom Sverige: från utlandet: Skatteupplysningens öppettider: måndag torsdag kl. 8 19, fredag kl SKV 345 utgåva 3. Utgiven i juni 2009.

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete SKV 345 utgåva 1 Skattereduktion för hushållsarbete Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar någon att utföra hushålls tjänster från och med den 1 juli 2007. Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden

Läs mer

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete SKV 345 utgåva 2 Skattereduktion för hushållsarbete Om du anlitar någon att utföra hushållsarbete kan du sänka din skatt. Från och med den 1 januari 2008 har även du som har haft en skattepliktig förmån

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattelättnader för hushållstjänster * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion för hushållstjänster,

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för hushållsarbete * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion för hushållsarbete,

Läs mer

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad Exempel på rutarbete Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete t.o.m. den 30 juni 2009 * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. den 1 juli 2009 * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016 SKV M 2015:19 I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

ROT-avdrag. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssättet för ROT-avdraget enligt den så kallade Fakturamodellen.

ROT-avdrag. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssättet för ROT-avdraget enligt den så kallade Fakturamodellen. Klerebo 570 01 RÖRVIK ROT-avdrag Bakgrund Regeringen har beslutat att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 Dec 2008. Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Syfte

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. den 1 juli 2009 * SKV M I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. 2013 * SKV M I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag?

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Page 1 of 13 Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Skattereduktion för byggnadsarbeten ( ROT )

Skattereduktion för byggnadsarbeten ( ROT ) SKV 322 utgåva 5 Skattereduktion för byggnadsarbeten ( ROT ) Information till dig som reparerar, bygger om eller bygger till din bostad mellan den 15 april 2004 och den 30 juni 2005 Nu har du möjlighet

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16. Skattelättnader för hushållstjänster

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16. Skattelättnader för hushållstjänster 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattelättnader för hushållstjänster

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Skatteregler vid uthyrning

Skatteregler vid uthyrning Skatteregler vid uthyrning 2017-05-22 Uthyrning av privatbostad Om du hyr ut din privatbostad (d.v.s. ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt) eller hyr ut en hyresrätt som är bostad så ska du

Läs mer

Skattelättnader för hushållstjänster

Skattelättnader för hushållstjänster Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU2y Skattelättnader för hushållstjänster Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 26 april 2007 beslutat att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion. 01 ROT och RUT-avdraget är förmånligt men det är inte alla åtgärder som avdrag. Vi hjälper dig att räta ut frågetecknen. Vi har listat från A till Ö på vad som avdrag och vilka jobb som inte gör det. Viktigt

Läs mer

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT)

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) 1 Ankomststämpel Ärendenummer (fylls i av myndigheten) Siffror inom ring hänvisar till upplysningar på sidorna 7, 8 och 9 i broschyren. Om ansökan gäller

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Exempel på ROT-arbete Skatteverket

Exempel på ROT-arbete Skatteverket Page 1 of 12 Exempel på rotarbete Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Förbättringar av husavdragets fakturamodell Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förbättringar av husavdragets fakturamodell December 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

Läs mer

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4.

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4. Medlemsmöte 30 jan Välkomna! 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring o Stam- och badrumsrenoveringen o Information om ROT-avdrag o Frågestund 3. FIKA och bensträckare 4. Övriga projekt

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Finansdepartementet. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Skatte- och tullavdelningen.

Finansdepartementet. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Skatte- och tullavdelningen. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder Januari 2009 1 Sammanfattning Reformens syfte och omfattning För att

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Brf Bofinken, HSB. Medlemsinformation

Brf Bofinken, HSB. Medlemsinformation Brf Bofinken, HSB Medlemsinformation 2013-01- 30 1 Program Välkomna! 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring o Stam- och badrumsrenoveringen o Information om ROT-avdrag o Frågestund

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

HEM-avdraget har stor potential hos äldre

HEM-avdraget har stor potential hos äldre Rapport från Almega maj 2017 HEM-avdraget har stor potential hos äldre - 8 av 10 positiva till utvidgat RUT- och ROT-avdrag för tjänster Äldre positiva till HEM-avdraget Sedan RUT- och ROT-avdragen infördes

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-18. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-18. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-18 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattereduktion för reparation, underhåll

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Folkbokföring och skatter

Folkbokföring och skatter Folkbokföring och skatter Innehåll Folkbokföring Id-kort Våra skatter Börja arbeta vad behöver du tänka på? Konsekvenserna av svartarbete Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Mars 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg 2016 Avgifter för äldreomsorg För dig som är 65 år och äldre, är bosatt i Stockholms stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård eller bor i servicehus eller vårdoch omsorgsboende.

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd Försäkringskassan informerar Äldreförsörjningsstöd Grafisk utformning: RÅDIS AB, Per Jonebrink Innehåll Äldreförsörjningsstöd 3 Vem kan få äldreförsörjningsstöd? 4 Bosättningsbaserad förmån 4 Åldersgränsen

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer