Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009"

Transkript

1 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och redovisningskonsulter om de nya reglerna om HUS-tjänster. Det är framför allt den så kallade fakturamodellen (köparen betalar hälften och Skatteverket hälften) som väcker frågor. Vi har därför valt att göra den här tidningen om reglerna och den praktiska hanteringen av ansökan, avdrag, fakturor, beloppsgränser, mm. Tidningen skickar vi kostnadsfritt till dig och det är vår förhoppning att du har nytta av den. Näsviken juni 2009 Björn Lundén Information AB Innehåll: HUS-avdrag renovering och städning med skatterabatt Vad ger RUT-avdrag? Vad ger ROT-avdrag? Så fungerar HUS-avdraget Så får du skattereduktionen Skatterabatt direkt vid köpet! Anlita grannen! Har du HUS-förmån? Bokföringen Hur ska fakturan se ut? Ger fakturamodellen mer administration? Box Näsviken Tel: Fax:

2 HUS-avdrag renovering och städning med skatterabatt Regeringens kamp mot svartarbete har de senaste åren inneburit en mängd nya regler, bland annat reglerna om HUS-avdrag. HUS-avdrag är den gemensamma benämningen för RUT- avdrag (rengöring, underhåll, tvätt) och ROT-avdrag (reparation, ombyggnad, tillbyggnad). De tjänster som omfattas av reglerna kallas HUS-tjänster. 50% i skatterabatt på arbetskostnaden HUS-avdraget innebär att den som uppfyller villkoren normalt kan få en skattereduktion med 50% av arbetskostnaden (inklusive moms) för HUS-tjänster, dock högst kr per person och år. Det är endast arbetskostnaden som ingår i underlaget för skattereduktionen. Utgifter för material, utrustning, resor mm ingår inte i underlaget för skattereduktionen. Det är alltså viktigt att du får en faktura eller liknande där det tydligt framgår hur stor del av ersättningen som motsvarar arbetet. Utgifter för t ex grävmaskiner och borrmaskiner ingår inte i arbetskostnaden. Därför kan det vara bra för både säljaren och köparen att maskinkostnader och liknande särskiljs från arbetskostnaden på fakturan eller kvittot. Restidsersättning, alltså ersättning för den tid det tar att ta sig till och från platsen, räknas inte heller som arbete. Stina äger en villa och har under året anlitat en städfirma. Kostnaden för städningen uppgick under året till kr inklusive moms varav ersättning för arbetet var kr och ersättning för resor och rengöringsmedel kr. Hon har även anlitat en målare för att måla verandan till en kostnad av kr inklusive moms (enbart arbetskostnad). Arbetskostnaden för städning och målning blir kr ( ). Stina kan få skattereduktion med kr (50% av ). vara minst 18 år (det räcker om du fyller 18 år under beskattningsåret), och haft utgifter för HUS-tjänster, fått förmån av HUS-tjänster eller redovisat ersättning för HUS-tjänster i en förenklad skatte deklaration. Vad krävs för att få skattereduktion? För att få HUS-avdrag måste vissa villkor vara uppfyllda. Arbetet måste vara hänförligt till ditt eller dina föräldrars hushåll och utföras av någon som har F-skattsedel (när det gäller tjänster som utförs i utlandet av ett utländskt företag ska utföraren ha ett intyg eller annan handling som visar att han har en motsvarighet till en svensk F-skattsedel) eller är privatperson och du har redovisat ersättningen i en förenklad skattedeklaration (gäller från 1 juli 2009). Säljaren av tjänsten (utföraren) måste ha en F-skattsedel när ni ingår avtalet eller senast när du betalar för tjänsten. Arbetet får dock inte utföras av dig som ansöker om eller begär skattereduktion (eller en närstående till dig), eller ett företag som du (den som söker skattereduktionen) eller en närstående till dig (direkt eller indirekt) har ett väsentligt inflyt ande i genom ägande eller på annat sätt (slopas 1 juli 2009). Vem kan få skattereduktion? Det är endast fysiska personer (människor) som kan få HUSavdrag. Det innebär alltså att exempelvis ett aktiebolag inte kan få någon skattereduktion eftersom ett aktiebolag är en juridisk person. För att få skattereduktion ska du vara obegränsat skattskyldig i Sverige under någon del av beskattningsåret (då får du skattereduktion för arbeten som utförts under denna tid), Produktion: Björn Lundén Information AB Adress: Box 84, Näsviken Tel: Fax: Hemsida: Ansvarig utgivare: Ulf Svensson Redaktion: Anette Broberg Pål Carlsson Karin Fyhr Formgivning: Anki Wallner Tryck: Romi Tryck, Ljusdal Upplaga: ex 2 ROT & RUT

3 Extra villkor för ROT-arbete Med ROT-arbete menas reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av: ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som ansöker om skattereduktion (från och med 1 juli 2009 gäller att man för nybyggda hus inte kan få ROT-avdrag de fem första åren). en bostadsrättslägenhet som innehas av den som begär skattereduktionen och där arbetet avser inre underhåll. en lägenhet i ett oäkta bostadsföretag (likställs med bostadsrätt) som innehas av den som begär skattereduktionen och avser inre underhåll. Inget HUS-avdrag för närståendes arbete 1 juli 2009 slopas förbudet mot att anlita ett eget företag eller en närståendes företag. Då kan du anlita ditt eget företag eller ett företag som ägs av en närstående. Ett villkor är dock att arbetet inte utförs av dig själv (den som ansöker om skattereduktion) eller någon närstående till dig. Anlitar du exempelvis din brors företag får alltså arbetet inte utföras av din bror utan arbetet måste utföras av en anställd som inte är närstående till dig. Kalle anlitar sin syster Berits städföretag för att städa sin bostad två gånger i månaden. I företaget arbetar även Mårten och Fia som inte är närstående till Kalle. För att Kalle ska få skattereduktion för utgifterna för arbetet måste Mårten eller Fia utföra städningen. Utför Berit (systern) städningen får Kalle ingen skattereduktion. Med närstående menas make, förälder, moroch farförälder, avkomling (barn, barnbarn osv) och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling. Som avkomling räknas även styvbarn och fosterbarn. Även ett dödsbo som den skattskyldige eller någon annan i närstå endekretsen är delägare i räknas som närstående i detta avseende. Vad menas med hushåll? Med hushåll menas en enhet som består av en eller flera personer som delar bostad. Med att arbetet ska vara hänförligt till ditt (eller din förälders hushåll) menas normalt att arbetet ska vara utfört i eller i anslutning till ditt (eller din förälders) hushåll. För att du ska få skattereduktion för HUStjänster i dina föräldrars hushåll måste dina föräldrar vara bosatta i Sverige. Vuxna barn med eget boende anses inte ingå i ditt hushåll. Du kan alltså inte få skattereduktion för HUS-tjänster som utförs i ditt vuxna barns hushåll. Vill du bekosta hushållstjänster för barnets räkning bör du alltså lämna en penninggåva (gåvor är ju skattefria) till barnet. Barnet får sedan själv anlita någon som utför HUS-tjänsten och kan därmed själv få skattereduktion. Har du ett minderårigt barn (under 18 år) som tillfälligt bor på annan ort, t ex för att studera, bör barnets boende anses ingå i ditt hushåll. Du bör därmed kunna få skattereduktion för tjänster som utförs i det tillfälliga boendet. Åtgärderna måste höra till ditt eller dina föräldrars hushåll för att ge rätt till skattereduktion. För ROT-avdrag måste du även vara ägare till din bostad. Beloppsgränsen slopas! För att få skattereduktion måste arbetskostnaden vara minst kr per sökande och år. Denna bestämmelse slopas dock 1 juli 2009 och gäller inte för tjänster som utförs och betalas från detta datum. Bytesring Du kan normalt inte få skattereduktion för hushållstjänster som utförs inom en bytesring, eftersom några kontanta utbetalningar inte görs i bytesringar. Varning för presentkort! Betalar du hushållstjänster med ett presentkort har du enligt Skatteverket inte rätt att få skattereduktion för det utförda arbetet. Det beror på att du inte har haft någon utgift för arbetet. Det gäller oavsett om presentkortet gäller för exempelvis en städning eller om det gäller upp till ett visst belopp. Hyr du en bostadsrätt? När det gäller en bostadsrätt eller en andel i ett oäkta bostadsföretag måste du vara innehavare av bostadsrätten när arbetet utförs för att få ROT-avdrag. Hyr du bostadsrätten av innehavaren kan du alltså inte få ROT-avdrag. HUS-avdrag för dödsbo Även ett dödsbo efter en avliden kan få skattereduktion. Dödsboet kan dock bara få skattereduktion för HUS-tjänster som utförts före dödsfallet, själva betalningen för tjänsten kan ha gjorts efter dödsfallet. ROT-avdrag i utlandet Du kan få ROT-avdrag för åtgärder som utförs på en fastighet/ lägenhet i utlandet (inom EES) under förutsättning att det är f rågan om en utländsk motsvarighet till ett svenskt småhus, bostadsrätt (även oäkta) eller ägarlägenhet. Du kan dock inte få ROT- avdrag för arbeten på en hyrd lägenhet, t ex en andelslägenhet. ROT & RUT 3

4 Försäkringsersättning och bidrag Du kan inte få skattereduktion för utgifter för hushållsarbete som du har fått försäkringsersättning, stöd eller bidrag från stat, kommun eller landsting för. Det gäller oavsett vilken form av stöd eller bidrag som du har fått. Därmed omfattas inte städ- och hemtjänster eller andra tjänster som erbjuds till subventionerade priser genom kommunernas försorg eller motsvarande. Inte heller omfattas annan omsorg eller vård som stat eller kommun ansvarar för eller där bidrag, t ex assistansersättning för personlig assistent, betalas ut. Köper du HUS-tjänster av ett kommunalägt bolag som utför tjänster till en marknadsmässig taxa kan du dock få skattereduktion för hushållsarbetet. Med marknadsmässig taxa menas det pris som motsvarar vad det skulle ha kostat att köpa motsvarande tjänst från en privat leverantör. Får du försäkringsersättning, bidrag, stöd eller liknande där det särskilt anges att det lämnas för kostnader för material får dock utgiften för arbetet ingå i underlaget för skattereduktion. Vilka tjänster ger RUT-avdrag? < = Fönsterputsning Flyttstädning Slutstädning av hyrd stuga Tvättning av kläder Strykning av kläder Matlagning (matlagning i bostaden) Läxläsning (inte undervisning) Homestyling Omklädning av möbler Catering (tillagning i företaget lokaler) Trädbeskärning Planteringsarbeten Anläggning av gräsmatta Hyra av jultomte Passning av djur Du kan få RUT-avdrag för vissa hushållstjänster som utförs i eller i anslutning till din eller dina föräldrars bostad. RUT-tjänster som ger rätt till avdrag Följande tjänster omfattas av reglerna: städarbete som utförs i bostaden. klädvård som utförs i bostaden. vård av hemtextilier som utförs i bostaden. snöskottning i nära anslutning till bostaden. häckklippning, gräsklippning, krattning och ogräsrensning som utförs på en tomt eller i en trädgård i nära anslutning till bostaden. barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande. annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader eller enklare ärenden, bankbesök, besök vid vårdcentral eller liknande. Begreppet bostad Du kan alltså få HUS-avdrag för arbeten som utförs i och i anslutning till din eller dina föräldrars bostad. Vad som menas med bostad är alltså viktigt att klargöra. Enligt reglerna för hushållsarbeten definieras bostad som ett utrymme som med nyttjanderätt eller äganderätt helt eller till väsentlig del (ca 40%) används för boende inom EESområdet. Det innebär att bostaden kan vara exempelvis ett hus (eget eller hyrt), en lägenhet eller en bostadsrätt. Men även ett fritidshus, en andelslägenhet eller en stuga som hyrs för en begränsad tid räknas som bostad enligt ovanstående definition. En person som har sin ordinarie bostad i form av en villa i Sverige och sitt fritidsboende i form av en andelslägenhet på spanska solkusten, kan alltså få skattereduktion för hushållstjänster både för tjänster som utförs i villan i Sverige och för tjänster som utförs i andelslägenheten på spanska solkusten. Det förutsätter naturligtvis att övriga villkor för skattereduktion är uppfyllda. Hotellrum och rum på pensionat eller vandrarhem räknas inte som bostad enligt dessa regler. Du kan dock få skattereduktion för slutstädning av en hyrd fjällstuga eller hyrd sommarstuga. För en person med dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad i detta sammanhang. Till bostad räknas även biutrymmen såsom garage, förråd och tvättstuga. 4 ROT & RUT

5 Vilka tjänster ger ROT-avdrag? Du kan få ROT-avdrag för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus. Dessutom kan du få ROT-avdrag för inre underhåll i din bostadsrätt. Reparation och underhåll Med reparation och underhåll menas åtgärder som har till syfte att återställa och bibehålla en byggnad (lägenhet) i samma skick som den hade när den ny-, till- eller ombyggdes. Man avser här delar och detaljer som normalt behöver lagas eller bytas en eller flera gånger under en byggnads (lägenhets) livslängd. Exempel på reparation och underhåll är ommålning samt byte av golv, tak och väggmaterial. Åtgärder som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra inventarier ger inte rätt till något ROT-avdrag. nybyggnad oavsett om byggnationen görs på den gamla grunden eller om gammalt byggmaterial återanvänds. Ett nybyggt småhus får vid fastighetstaxeringen ett värdeår (nybyggnadsår) som är året före fastighetstaxeringsåret. Enligt Skatteverket innebär detta att det normalt är lätt att särskilja ett nybyggt småhus från ett småhus som bara är ombyggt eller tillbyggt. Nybyggda hus Reglerna för ROT-avdrag för om- och tillbyggnader gäller inte för ett nybyggt hus. Under den tid som huset är befriat från fastighetsavgift (de första fem åren) går det inte att få ROT-avdrag för om- och tillbyggnad. Däremot går det att få ROT-avdrag för reparationer och underhåll även under denna period. Begränsningen gäller de fem första åren efter att huset har blivit klart, dvs under samma tid som huset är befriat från fastighetsavgift. < = Installation av bergvärme Omläggning av tak Renovering av garage Tillbyggnad av veranda Renovering av badrum Renovering av kök Inglasning av balkong (ej bostadsrätt) Montering av markis Besiktning Arkitekttjänster Nybyggnad Anläggning av trädgårdsgång Provtryckning av skorsten Stambyte (bostadsrätt) Montering av persienner Om- och tillbyggnad men inte nybyggnad! Det är viktigt att skilja på om- och tillbyggnader och nybyggnad eftersom reglerna för ROTarbeten inte gäller någon form av nybyggnation. Bygger du ett nytt fristående garage eller någon annan komplementbyggnad är det frågan om en nybyggnation och då gäller inte reglerna för ROT-arbeten. Bygger du däremot t ex ett garage som blir ihopbyggt med ditt befintliga hus bör detta enligt förarbetena till lagstiftningen ses som en om- eller tillbyggnad. Enligt Skatteverket ska en ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus inte medföra att huset anses som nybyggt under förutsättning att man behåller större delen av den ursprungliga byggnadsstommen. Detta gäller enligt Skatteverket även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Har man däremot ett äldre bostadshus eller en äldre komplementbyggnad som rivs och man bygger ett nytt hus, räknas det som en Syftet med bestämmelsen är att det inte ska gå att bygga nya halvfärdiga hus för att sedan färdig ställa dessa med hjälp av skattesubventionerade åtgärder. Denna regel gäller för arbeten som utförs från och med 1 juli Du kan få ROT-avdrag för reparationer och underhåll även under den första fem årsperioden. Det är endast för om- och tillbyggnad som du inte kan få ROT-avdrag. Markarbeten Även vissa markarbeten omfattas av reglerna för ROT-arbeten. Exempel på arbeten som ingår i underlaget för ROT-avdrag är markarbeten för reparation och underhåll av el-, vatten, värmeoch avloppsledningar samt ledningar för elektronisk kommunikation som görs i direkt anslutning till byggnaden. Du kan även få skattereduktion för att återställa marken i ursprungligt skick om återställningsarbetet görs i direkt anslutning till det utförda ROT-arbetet. Inre underhåll i bostadsrätter För bostadsrätter gäller ROTavdraget enbart arbete som utförs i lägenheten och är sådant som bostadsrättshavaren svarar för (så kallat inre underhåll). Med inre underhåll menas all utrustning och alla installationer som ryms innanför lägenhetens väggar, golv och tak. Åtgärder för att hålla huset och marken i gott skick, så kallat yttre underhåll, ligger på föreningens ansvar och omfattas inte av ROTavdraget. Ledningar för vatten, värme, el och avlopp som är inbyggda i husets stomme räknas som yttre underhåll. I vår bok ROT & RUT finns en utförlig genomgång av vad som omfattas av begreppet inre underhåll. ROT & RUT 5

6 Endast ägaren! För att få ROT-avdrag för ett småhus måste du äga huset. För bostadsrätter är det bara innehavaren som kan få ROT-avdrag. Arbetet på huset eller i bostadsrätten måste dessutom vara hänförligt till ditt eller dina föräldrars hushåll. Om du bor i ett hus som ägs av dina föräldrar kan varken du eller dina föräldrar få ROTavdrag för arbeten på huset. Om dina föräldrar bor i ett hus som du äger kan du få ROTavdrag för arbeten på huset, men inte dina föräldrar. För att kunna utnyttja skattereduktionen på bästa sätt kan det i vissa fall vara fördelaktigt att överlåta en del av sin bostad. Det räcker med en liten andel för att kunna nyttja full skattereduktion. Även markarbete vid borrning för jord- eller bergvärme anses ingå samt arbete med borrning eller nedgrävning av brunn om vatten dras in i bostadshuset. Observera att arbetet ska ske i direkt anslutning till byggnaden samt på den tomt där bostaden är belägen. Det innebär exempelvis att du inte kan få skattereduktion för arbeten som utförs på en samfällighet där fastigheten är delägare. Du kan inte få skattereduktion för anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket, trädgårdsgångar och gräsmattor. Kostnader för maskiner mm för grävnings- och borrningsarbete ingår inte i underlaget. Detta gör att en stor del av kostnaden vid t ex installation av bergvärme inte ger rätt till skattereduktion. Vad är ett småhus? Med ett småhus menas en byggnad som är inrättad som bostad åt en eller två familjer. Till en sådan byggnad kan det höra komplementhus. Med komplementhus menas en byggnad som funktionellt hör samman med småhuset, dvs garage, förråd och liknande. Som komplementhus räknas normalt även en mindre stallbyggnad och växthus som ligger i anslutning till ett småhus och som används för fastighetsägarens sport- eller hobbyintresse. En brygga räknas dock inte som komplementhus och du kan därmed inte få skattereduktion för åtgärder som görs på en brygga. Det innebär att ROT-arbeten som utförs på småhuset eller en komplementbyggnad omfattas av reglerna för ROT-avdrag. Byggnader med ett byggnadsvärde under får inget värde vid fastighetstaxeringen. Det finns dock ingen bestämmelse om att byggnaden måste ha fått ett byggnadsvärde vid fastighetstaxeringen för att du ska kunna få ROT-avdrag. Även sådana byggnader omfattas alltså av reglerna för ROT. Ägare av småhus För att få skattereduktion för ROT-arbeten måste du äga småhuset eller ägarlägenheten när arbetet utförs. Du kan alltså inte få ROTavdrag för reparationer mm som du bekostar på ett hyrt eller arrenderat småhus eller en hyrd lägenhet. Du måste vara ägare till huset för att få skattereduktion. Det är inte bara de lagfarna ägarna som omfattas av begreppet ägare i detta sammanhang. Med ägare menas även den som innehar en fastighet med exempelvis tomträtt eller åborätt liksom den som äger en byggnad på ofri grund (byggnad på annans mark). I många fall har småhuset även del i en samfällighet (gemensamhetsanläggning), t ex garagelängor för radhus. På arbeten som utförs på byggnader som tillhör samfälligheten får man inte ROT-avdrag. Gratistjänster på På hittar du allt fler kostnadsfria tjänster som underlättar ditt arbete. Där finns bl a: Ekonomisk ordbok Faktabank Dokumentmallar Viktiga datum BL Bok Plus uppdateringar och komplement till våra böcker. Vem är Sveriges snabbaste bokförare? Bokförings-SM 2008 vanns, liksom SM 2007, av hypersnabbe och kolugne Jonas Ödklint. Han lär finnas med även i år, när vi arrangerar Bokförings-SM för tredje året. Vinnaren belönas med kr, och med en viss respekt i branschen. Tävlingen går ut på att så snabbt som möjligt kontera 20 verifikationer (felkonteringar ger förstås tidstillägg). De tävlande möts i utslagningsheat (cupform) fram till finalen och det slutliga avgörandet. Bokförings-SM hålls i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö oktober. Tävlingen är öppen för alla, och deltag ande är kostnadsfritt. Välkommen med din anmälan! För ytterligare information: 6 ROT & RUT

7 Så fungerar HUS-avdraget I dagligt tal är det vanligt att man säger att man får ett ROT-avdrag eller avdrag för hushållstjänster. Alternativt använder man det nya begreppet HUS-avdrag. Det är handlar dock inte om något avdrag (som minskar den beskattningbara inkomsten), utan om en skatte reduktion som avräknas mot den skatt som du ska betala på dina inkomster. Det innebär att du aldrig kan få en högre skattereduktion än den slutliga skatt som du ska betala, vilket kan leda till att det i vissa fall inte går att utnyttja hela skattereduktionen för HUS-tjänster. Skattereduktionen för HUS-tjänster räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen avräknas exempelvis inte mot avgifter såsom den allmänna pensionsavgiften, kyrkoavgiften, begravningsavgiften och egenavgifterna. För att komplicera saken ytterligare finns det flera olika typer av skattereduktioner (t ex jobbskatteavdrag och underskott i kapital) som avräknas före skattereduktionen för HUS-tjänster. Skattereduktionen för HUS-tjänster avräknas sist. Skattereduktioner Du kan få skattereduktion för fastighetsavgift (begränsningsregel för pensionärer) sjöinkomst allmän pensionsavgift jobbskatteavdrag underskott av kapital (t ex utgiftsräntor) HUS-tjänster (hushållstjänster och ROT-arbeten). Skattereduktionerna avräknas mot din slutliga skatt i ovanstående ordning. Skattereduktion kan inte sparas till kommande år utan faller bort om det inte kan utnyttjas. Anders anlitade en byggfirma för att renovera badrummet och köket i sin villa. Utgiften för arbetet uppgick till totalt kr inklusive moms. Anders kan maximalt få skattereduktion med kr (50% av ). Anders har en nystartad enskild firma (aktiv) som under året endast har givit ett blygsamt överskott. Nettointäkten från verksamheten var kr. Han har kr i underskott i kapital (utgiftsräntor) och ska betala fastighetsavgift med kr. Han är inte medlem i svenska kyrkan. Hans skatt blir därmed: Kommunal skatt, 32% kr Fastighetsavgift kr Begravningsavgift, 0,3% 210 kr Allmän pensionsavgift kr Egenavgifter kr Summa skatt och avgifter kr Skattereduktionerna får avräknas mot: Kommunal skatt kr Fastighetsavgift kr Summa skatt att avräkna mot kr Först avgår skattereduktion för: Allmän pensionsavgift Jobbskatteavdrag Underskott av kapital Totalt kr kr kr kr Skatt kvar att avräkna: = kr I detta fall kan Anders alltså endast utnyttja kr av skatte reduktionen för hustjänster. Den återstående skattereduktionen kr ( ) faller bort. Skattefälla? Fram till 30 juni 2009 görs ansökan om skattereduktion i efterhand vilket medför att man måste ha pengar att betala hela utgiften för arbetet. När fakturamodellen (se längre fram) börjar användas får man skattereduktionen direkt vid köpet av tjänsten. Den del av skattereduktionen som inte kan nyttjas kommer då att debiteras på slutskattbeskedet. ROT & RUT 7

8 Det innebär att man får betala tillbaka den del av den preliminära skattereduktion som inte kan nyttjas i form av kvarskatt. Det kan bli en obehaglig överraskning om man har kalkylerat att få en skatterabatt med kr som man trott var garanterad! För en fastighetsägare som betalar fastighetsavgift med kr och har ränteutgifter på ca kr krävs en arbetsinkomst på ca kr för att kunna nyttja hela skattereduktionen på kr. Slår du i taket? Lön per månad Underskott i kapital på kr Underskott i kapital på kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Tabellen visar maximal skattereduktion vid en kommunalskatt på 32% och en fastighetsavgift på kr. Fördelning inom hushållet Är ni flera i ett hushåll är det viktigt att fördela skattereduktionen för HUS-tjänsterna mellan er så att den kan nyttjas. Observera dock att när det gäller ROT-avdrag är det bara ägaren till småhuset eller innehavaren av bostadsrätten som kan få skatte reduktionen. Det finns inga särskilda regler för hur skattereduktionen ska fördelas inom hushållet utan reduktionen för gemensamt utförda åtgärder bör kunna fördelas relativt fritt inom hushållet. Eftersom skattereduktionen för underskott i kapital räknas av före skattereduktionen för HUS-tjänster kan ni även planera med utgiftsräntorna på gemensamma lån. I vissa lägen kan det alltså vara fördelaktigt att fördela en större andel av utgiftsräntorna på den som har en högre inkomst och på så sätt komma åt en större andel av skattereduktionen för HUS-tjänster. Observera dock att det är den som har betalat ränteutgiften som får skattereduktionen för räntorna. Med hushåll menas en enhet som består av en eller flera personer som delar bostad. Så får du skattereduktionen Under 2009 kommer det att finnas tre sätt att få skatte reduktion för HUS-tjänster: ansökan i efterhand preliminär skattereduktion vid köpet begäran i inkomstdeklarationen när du inte har fått någon preliminär skattereduktion. Ansökan Enligt de regler som gäller fram till 30 juni 2009 måste du lämna en särskild ansökan (blankett SKV 4501) om skattereduktion för HUS-tjänster. För arbeten under 2009 (första halvåret) ska ansökan lämnas senast 3 maj 2010 för att du ska få skattereduktion. Görs ansökan senare kommer den inte att beviljas. Eventuellt anstånd med att lämna inkomstdeklarationen omfattar inte ansökan om skattereduktion för HUS-tjänster. Till ansökan ska du bifoga kopior av fakturor och kvitton. Av varje faktura ska det framgå: vem fakturan är ställd till vilka arbeten som gjorts specificerade arbets- och materialkostnader inklusive moms att den som gjort arbetet har F-skattsedel. Preliminär skattereduktion För tjänster som utförs och betalas 1 juli 2009 eller senare kan du få en preliminär skattereduktion redan vid köpet av tjänsten. Du gör sedan en begäran om slutlig skattereduktion i din inkomstdeklarationen. För arbeten som betalas eller utförs före 1 juli 2009 gäller reglerna om ansökan om skattereduktion. En förutsättning för att få slutlig skattereduktion enligt det nya systemet är att du har fått en preliminär skattereduktion (gäller inte förmån av HUS-tjänster). Preliminär skattereduktion kan du få genom att använda fakturamodellen (se längre fram) när du köper HUS-tjänser av en säljare med F-skattsedel, och genom att redovisa ersättningen för HUS-tjänster till en privat person i en förenklad skattedeklaration. Den preliminära skattereduktionen kommer att förtryckas i inkomstdeklarationen. Du får sedan justera det förtryckta beloppet om det är felaktigt eller om delar av beloppet ska fördelas på någon annan inom hushållet. Du ska inte skicka med några fakturor eller kvitton som bilaga till din inkomstdeklaration. Skatteverket kan dock begära in underlag vid en granskning. Begäran i efterhand För arbeten som har betalats under andra halvåret 2009 gäller övergångsvis att du kan begära slutlig skattereduktion även om du inte har använt dig av den så kallade fakturamodellen vid köpet av tjänsten (och därmed inte fått någon preliminär skattereduktion). Du får då själv fylla i underlaget för skattereduktionen i din inkomstdeklaration. Du ska inte skicka med några fakturor eller kvitton som bilaga till din inkomstdeklaration. Skatteverket kan dock begära in underlag vid en granskning. 8 ROT & RUT

9 Skatterabatt direkt vid köpet! Från och med 1 juli 2009 gäller ett förenklat system för HUS-tjänster, den så kallade fakturamodellen. Fakturamodellen innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet av HUS-tjänster genom att han betalar halva arbetskostnaden till säljaren (utföraren) av tjänsten. Säljaren (utföraren) av tjänsten får sedan begära att Skatteverket betalar ut resterande belopp. Systemet med fakturamodellen är alltså toppen för köparen men innebär en ökad administration för säljaren av tjänsten. Arbeten som pågår över ikraftträdandet Fakturamodellen får användas på arbeten som utförts och betalats 1 juli 2009 och senare. För arbeten som pågår över halvårsskiftet bör du som säljare av tjänsten därför tydligt ange på fakturan (eller liknande under lag) hur stor del av arbetet som utförts före respektive efter den 1 juli Ett annat alternativ är att fakturera den del av arbetet som har utförts till och med 30 juni på en separat faktura. På detta sätt blir det enklare för kunden att förstå hur du har beräknat den preliminära skattereduktionen när du använder fakturamodellen för den resterande delen av arbetet. Kunden betalar 50% av arbetskostnaden Du som utför HUS-tjänster kan alltså komma överens med kunden om att han ska betala bara 50% av arbetskostnaden (inklusive moms). Under ett beskattningsår kan en person maximalt få kr i preliminär skattereduktion. Innan Skatteverket beviljar utbetalningen kontrollerar de att beloppet ryms inom kundens utrymme för preliminär skattereduktion. Skatteverket kan alltså neka att betala ut beloppet, helt eller delvis. Om Skatteverket nekar att betala ut det belopp du begär, är det du som säljare som får stå risken att köparen inte betalar beloppet till dig i efterhand. Det är alltså viktigt att du som säljare kontrollerar kundens utrymme för ytterligare preliminära skattereduktioner. Om köparen slagit i taket för maximal skattereduktion nekar Skatteverket utbetalning. Observera att du inte själv kan kontrollera kundens uppgifter med Skatteverket. Du får alltså i detta fall lita på kundens uppgifter. Du kan dock be kunden att visa upp ett intyg från Skatteverket där tidigare preliminära skattereduktioner framgår. Kunden kan beställa intyget via Skatteupplysningen ( ). Från mitten av november ska kunden även via Skatteverkets e-tjänst själv kunna skriva ut ett intyg om tidigare preliminära skattereduktioner. Reglera kundens betalningsansvar i ett avtal! Är köparen inte informerad om reglerna för HUS-tjänster är det inte säkert att han inser att han kommer att krävas på den del av arbetskostnaden som Skatteverket nekar att betala. Det är alltså viktigt att klargöra för kunden att han normalt är skyldig att betala den summa som Skatteverket inte betalar ut. För att undvika problem bör du i ett uppdragsavtal (helst skriftligt) reglera frågan så att det inte råder några tveksamheter om att det slutliga betalningsansvaret ligger på kunden. ROT & RUT 9

10 Blanketter för begäran om utbetalning Begäran om utbetalning gör du på särskilda blanketter. När det gäller ROT- arbeten använder du blanketten Begäran om utbetalning Preliminär skattereduktion ROTarbete (SKV 4529) och när det gäller hushålls arbeten (RUT) blankett Begäran om utbetalning Preliminär skattereduktion för hushållsarbete (SKV 4529). E-tjänst I höst öppnar Skatteverkets e-tjänst för begäran om utbetalning av ersättning för HUS-arbeten. Du (eller ett ombud) kan då logga in på e-tjänsten med din E-legitimation (eller ombudet med sin e- legitimation) och fylla i begäran antingen manuellt eller via import av en fil. När du lämnar begäran via e-tjänsten kommer varje begäran att kunna innehålla fler antal köpare än motsvarande begäran på papper. Exakt hur många är inte klart i dagsläget. När det gäller begäran på papper kan du på samma begäran för ROT-arbete ange högst 15 köpare och vid begäran för hushålltjänster ange högst 39 köpare. Städtjänster populärast! Under 2008 nyttjade personer reglerna om skattereduktion för hushållstjänster. Ansökningarna kom i huvudsak från boende i storstadsområdena, kanske inte så oväntat. Städarbete låg högst på listan och därefter kom trädgårdsarbete, dessa båda dominerade helt bland de tjänster som ansökningarna gällde. Drygt 6% av ansökningarna för 2008 avslogs. Orsaken till avslagen var främst att arbetena inte klassades som hushållsarbeten. Sedan saknade några utförare F-skattsedel. Det är ingen vild gissning att antalet som nyttjar ROT-avdraget kommer att vara betydligt fler än antalet som nyttjar hushållstjänster. Arbetet ska vara utfört och betalt! Du kan begära att få den resterande ersättningen för arbetet utbetald från Skatteverket när tjänsten är utförd och kunden har betalat för arbetet. Det finns dock inte något krav på att hela arbetet måste vara slutfört innan du tar betalt av kunden och begär utbetalning från Skatteverket. Du kan alltså komma överens med kunden att debitera honom när vissa delar av arbetet är slutfört och begära utbetalning från Skatteverket i takt med att de olika delarbetena är slutförda och betalda. Se över dina kredittider till kund! Eftersom du inte kan kräva pengar från Skatteverket innan kunden har betalat bör du se över dina kredittider till kunden. Har du korta kredittider kan du snabbt ansöka om utbetalning från Skatteverket.! Förkorta dina kredittider så att du snabbt kan begära utbetalning från Skatteverket. Har du normalt en kredittid på 30 dagar bör du minska den till kanske 10 dagar om du vill få in hela fakturabeloppet inom rimlig tid. 10 ROT & RUT

11 Skatteverket har uttalat att man har som mål att behandla begäran om utbetalning inom 10 dagar. Om det blir verklighet återstår att se. Begäran ska vara skriftlig! Begäran om utbetalning ska göras skriftligen (även en elektronisk begäran räknas som skriftlig begäran) och ska vara undertecknad av den som utfört tjänsten eller av en behörig ställföreträdare. Begäran ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår som arbetet betalades. Observera att senaste dag för begäran styrs av betalningen av arbetet vilket får betydelse vid förskotts betalningar. Kalles Bygg ska göra en stor ombyggnation av ett småhus. Kalle kommer överens med köparen om att arbetet ska betalas i förskott. Förskottet betalas i december år 1 men arbetet ska utföras år 2. Arbetet ska vara både utfört och betalt innan säljaren kan begära ut pengar från Skatteverket. Ska Kalle få ut några pengar från Skatteverket innebär det att ombyggnationen måste göras klar i januari år 2 och begäran lämnas till Skatteverket senast 31 januari år 2. Lämnar Kalle begäran 1 februari eller senare betalar Skatteverket inte ut några pengar. Anlita grannen! Från och med 1 juli 2009 är det möjligt att anlita en privatperson med skatterabatt direkt vid köpet av tjänsten. Skatterabatten motsvaras då av arbetsgivaravgifterna på ersättningen. Privatperson Med privatperson räknas en person utan F-skattsedel som inte är skyldig att redovisa moms på ersättningen. Det går alltså inte att anlita en företagare som har fråntagits sin F-skattsedel. Förenklad skattedeklaration För att få skattereduktionen måste man lämna in en förenklad skattedeklaration och redovisa arbetsgivaravgifter på ersättningen. Ett belopp motsvarande arbetsgivaravgifterna tillgodoräknas då som preliminär skattereduktion. En förenklad skattedeklaration får endast lämnas av en fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning till en annan fysisk person. Den förenklade skattedeklarationen ska lämnas för varje månad som man betalar ut ersättning för utfört arbete. Har du HUS-förmån? Slutlig skattereduktion Köparen begär den slutliga skattereduktionen, som motsvarar de redo visade arbetsgivaravgifterna, i sin självdeklaration. Denna kvittas då normalt mot den preliminära skattereduktionen. Om arbetsgivaren betalar HUS-tjänster (hushållstjänster och ROT-arbeten) för den anställdes räkning är detta en skattepliktig förmån för den anställde. Något skatteavdrag ska inte göras för förmån av hushållsarbete. Om värdet av förmånen överstiger kr ska arbetsgivaren dock göra skatte avdrag för den överstig ande delen. Arbetsgivaren ska redovisa arbetsgivaravgifter på hela förmåns värdet. Kontrolluppgift och deklaration Om en anställd har haft skattepliktig HUS-förmån och villkoren för skattereduktion är uppfyllda ska arbetsgivaren redovisa underlaget för skattereduktion på den anställdes kontroll uppgift. Därmed kommer underlaget för skattereduk tionen att förtryckas på den anställdes inkomstdeklaration. Någon speciell ansökningsblankett behöver inte fyllas i och varken den anställde eller arbetsgiv aren behöver skicka med några fakturor. På förmåner för HUStjänster som ger rätt till skattereduktion ska arbetsgivaren inte göra något preliminärskatteavdrag utan endast betala arbetsgivaravgifter. ROT & RUT 11

12 Bokföringen När du som säljare använder dig av fakturamodellen kan det vara praktiskt att redovisa den del av kundfordran som Skatteverket ska betala på ett separat konto. Då kan du direkt av bokföringen utläsa vilken fordran du har på Skatteverket. BAS-gruppen föreslår att man använder konto [1513], Kundfordran delad faktura. Vi antar att du bokför enligt faktureringsmetoden och har en faktura med följande innehåll: Städning 7 tim x 350 kr Material Resor 10 km x 10 kr Totalt (inkl moms) kr 300 kr 100 kr kr Kundens preliminära skattereduktion, 50% av kr kr Nettobelopp att betala för kunden kr Moms ingår med 570 kr (20% av kr) Fakturan bokförs på följande sätt: Debet KREDIt Konto Belopp Konto Belopp [1510] [3010] 2280 [1513] [2610] 570 Den del av fakturan som kunden ska betala, kr, bokförs som en kundfordran på konto [1510], Kundfordran. Den del som du ska begära utbetald från Skatteverket bokförs på konto [1513], Kundfordran delad faktura. Inkomsten bokförs på konto [3010] och momsen på konto [2610]. Kunden betalar: Debet KREDIt Konto Belopp Konto Belopp [1930] [1510] När kunden betalar bokas kundfordran bort från konto [1510] genom att kontot kredi teras. Som motkonto används aktuellt likvidkonto, i detta fall görs betalningen till företagskontot [1930]. Bokför din fordran på Skatteverket på ett separat konto så ser du hur mycket du ska få utbetalt. När kunden har betalat för arbetet begär du utbetalning av resterande belopp från Skatteverket. När du får beloppet utbetalt bokför du enligt nedan: Skatteverket betalar: Debet KREDIt Konto Belopp Konto Belopp [1930] [1513] Skatteverket betalar ut pengarna till företagskontot [1930] och fordran bokas bort från konto [1513]. Fakturamodellen och moms Om du redovisar moms enligt faktureringsmetoden, ska du redovisa hela momsen redan när du fakturerar kunden, trots att kunden bara kommer att betala 50% av arbetskostnaden inklusive moms. Redovisar du enligt kontantmetoden (bokslutsmetoden) ska momsen redovisas per den dag du får betalt. Det innebär att du bokför moms dels på den betalning du får från kunden och dels på den betalning du får från Skatteverket. Det blir alltså momsredovisning vid två olika tillfällen. 12 ROT & RUT

13 Hur ska fakturan se ut? Som säljare är du egentligen inte skyldig att upprätta en faktura när du säljer tjänster till en privatperson. Som företagare måste du dock uppfylla bokföringslagens krav på verifikation, dvs för varje affärshändelse ska det finnas en verifikation som innehåller vissa uppgifter (se faktarutan). Du behöver inte skicka med något underlag till din begäran om utbetalning. Du måste dock ha ett bra underlag om Skatteverket vill granska din begäran innan de beslutar om utbetalning. Dessutom behöver kunden ett underlag att visa vid en eventuell granskning, där det framgår vilka tjänster som har utförts, hur stor del av utgiften som utgör arbetskostnad mm, som underlag för att få skattereduktion. Det mest praktiska för båda parter är därför att du upprättar en faktura med alla uppgifter som kunden behöver för sin begäran om skattereduktion. tjänster från eget företag eller närståendes företag Från 1 juli 2009 får arbetet även utföras av eget eller närståendes företag. Arbetet får dock inte utföras av dig som söker skattereduktionen eller någon närstående till dig. Har arbetet utförts av eget eller närståendes företag är det lämpligt att på fakturan även ange vem som har utfört arbetet. Näringsidkare som köpare ger högre krav Är köparen en näringsidkare måste du upprätta en faktura som även uppfyller momslagens krav. Det kan vara fallet om ROTarbetet utförs på en näringsfastighet (småhus) som även utgör bostad för köparen av tjänsten (ägaren av småhuset). För att upp- fylla momslagens krav måste du bland annat specificera underlaget för moms, momssats och momsbelopp samt leveransvillkor. Information om fakturamodellen När fakturamodellen tillämpas bör du informera kunden om vad som gäller om Skatteverket nekar att betala ut hela eller delar av den begärda utbetalningen, eller om Skatteverket i efterhand kräver att du ska återbetala hela eller delar av det utbetalda beloppet. Det bästa är om du reglerar detta redan i uppdragsavtalet. Har ni inte upprättat något skriftligt uppdragsavtal (se sidan 10) är det bra om du skriver vad som gäller direkt på fakturan (se exempel på faktura). Enligt bokföringslagen ska en verifikation innehålla: när verifikationen upprättades (fakturadatum) när affärshändelsen inträffade vad verifikationen avser vilket belopp det gäller vilka köpare och säljare som är inblandade vilka dokument som ligger till grund för affärshändelsen När det gäller HUS-tjänster är det lämpligt att fakturan eller motsvarande handling, förutom ovanstående upp gifter, även innehåller följande uppgifter: Typ av arbete som har utförts (vilken typ av HUS-tjänster som har utförts). Var arbetet har utförts (fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer). Ersättningen för arbete inklusive moms (underlag för skattereduktionen). Skattereduktionen (50% av arbetskostnaden inklusive moms). Det belopp som ska betalas av köparen (halva utgiften för arbetet samt hela ersättningen för material, utrustning och resor). Beloppen bör anges inklusive moms. När betalningen senast ska göras. Att du (företaget) innehar F-skattsedel. ROT & RUT 13

14 Ger fakturamodellen mer administration? Genom fakturamodellen får säljaren en något ökad administration eftersom att han ska administrera kundens preliminära skattereduktion. Förhoppningsvis leder fakturamodellen till att fler utnyttjar HUS-tjänster, på så vis kompenseras säljaren för merarbetet genom en ökad försäljning. Verktyg underlättar administrationen? För dig som använder ett faktureringsprogram jobbar många programföretag med att ta fram hjälpfunktioner för att underlätta hanteringen av skattereduktionen för HUS-tjänsterna. I den senaste versionen av BL Administration finns en ny funktion för att hantera skattereduktion för HUS-tjänster. Funktionen aktiveras i företagsuppgifterna (fliken Grunduppgifter) och gör att knappen ROT/RUT kommer fram i fakturaregistreringen. Genom att klicka på den kan du markera att det är en ROTeller RUT-tjänst, vilket belopp du yrkar avdrag för och övriga uppgifter som behövs för att sedan begära återbetalning från Skatteverket. 14 ROT & RUT Fakturan till kunden kommer att minskas med det belopp som motsvarar skattereduktionen och istället kommer en fordran på Skatteverket att bokföras på konto 1513 (se Bokföring sid 12). Du kommer även att ha möjlighet att markera att Skatteverket har nekat utbetalning. Då kommer en tilläggs faktura till kunden att skapas med samma belopp. När sedan kunden betalat sin faktura kan du skriva ut blanketten Begäran om utbetalning. Den kommer då att vara ifylld med de uppgifter Skatteverket behöver för att betala ut skattereduktionen. Senare i höst kommer Skatteverket att öppna sin webbtjänst för att kunna ta emot ansökan via fil. Programmet kommer då att skapa den fil som ska överföras till Skatteverket. Om du använder något annat faktureringsprogram än BLA Fakturering kontaktar du programföretagets support för information om hanteringen av HUS-tjänster.

15 Frågor & Svar Borrning av bergvärme BL Administration med funktioner för att hantera ROT-avdrag och hushållstjänster I BLA Fakturering har vi byggt in funktioner för hanteringen av ROT-avdrag och hushållstjänster. Perfekt för alla hantverkarföretag och företag som utför hushållstjänster. Programmet ser till att alla nödvändiga uppgifter kommer med på fakturan samt att den preliminära skattereduktionen dras av på rätt sätt från totalbeloppet. Programmet hanterar även den begäran om utbetalning som du skickar till Skatteverket. BLA Fakturering ingår i ekonomisystemet BL Administration som har de mest nöjda användarna bland svenska redovisningsprogram (enligt Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds undersökning Nöjd kund 2007 och 2008). BL Administration består av följande program moduler: Bokföring Bokföring Plus Fakturering Fakturering Plus Leverantör Lön Bokslut & årsredovisning Tidredovisning Pris från kr + moms Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) genomför varje år undersökningen Nöjd kund bland sina medlemsföretag. I undersökningen betygsätter redo visnings- och revisionsbyråerna hur nöjda de är med det ekonomiprogram de använder, programleverantören och den support leverantören ger. För andra året i rad har BL Administration fått utmärk elsen Nöjd kund. Beställ demo på Vi har installerat bergvärme och har nu fått en faktura på borrningen för bergvärmen. Ger detta rätt till ROT-avdrag? Svar: Ja, borrning för bergvärme ger rätt till ROT-avdrag. Observera dock att det bara är arbetskostnaden som får ingå i underlaget för skattereduktionen inte maskinkostnader. Begär därför att borrningsföretaget specificerar hur stor del av kostnaden som avser arbete. Ge bort en del av villan Jag och min make ska lägga om taket på vår bostad, vilket kommer att bli väldigt dyrt. Jag står som ensam ägare på villan och då kan väl inte min make få ROT-avdrag. Kan vi komma åt ytterligare kr i ROT-avdrag om jag ger honom en del av villan i gåva eller genom bodelning? Svar: Ja, det går alldeles utmärkt. Det spelar ingen roll hur stor andel av villan din make får. Det räcker med en liten andel för att kunna få fullt ROTavdrag. ROT-avdrag vid försäkringsskada Vi har fått en stor vattenskada i vårt badrum och försäkringsbolaget ska stå för ca hälften av kostnaden för att reparera badrummet. Kan vi få ROT-avdrag för den del vi är tvungna att stå för själva? Svar: Nej, om någon del av arbetskostnaden täcks av försäkringsersättning eller bidrag från stat, kommun eller landsting går det inte att få något ROT-avdrag. Inte ens för den del som inte täcks av försäkringsersättningen/bidraget. I vissa fall kan det till och med vara mer lönsamt att avstå från försäkringsersättningen för att istället utnyttja ROT-avdraget. Reparation av gavlar på radhuslänga Kan vi använda ROT-avdraget när vi ska reparera gavlarna på våra radhuslängor? Svar: Om radhusen är taxerade som småhus och ägs av dem som bor där, kan dessa få ROT-avdrag. Observera att det är ägarna till gavelhusen som kan ansöka i så fall. Om radhusen ägs av en bostadsrättsförening går det inte att få ROT-avdrag. Inget ROT-avdrag för annans bostad En lantbrukare har hyrt ut ett av två hus på sin tomt (i det andra huset bor han själv). Kan han få ROT-avdrag om han renoverar denna bostad? Blir det skillnad om någon närstående bor i denna byggnad? Svar: Tyvärr går det inte att få ROT-avdrag för denna byggnad om den hyrs ut till någon utomstående. För att få ROT-avdrag måste den ingå i ägarens eller dennes föräldrars hushåll. Det går alltså bra om ägarens föräldrar bor där. ROT & RUT 15

16 ROT & RUT de nya reglerna för HUS-tjänster ROT & RUT är en praktisk handbok som visar hur de nya reglerna om skattereduktion för så kallade HUS-tjänster (ROT-arbeten och hushållstjänster) fungerar. Och hur du som säljare undviker de fällor som finns. Hur kommer den nya faktura modellen att kunden bara betalar hälften och staten resten att fungera i praktiken? Ska du som säljare använda modellen vilka är riskerna? I boken hittar du svar på alla fråge ställ ningar kring de nya reglerna. Ur innehållet: Skattereduktion för HUS-tjänster ROT och RUT Beloppsgränsen kr per person/år ROT - reparation, ombyggnation, tillbyggnad Bostadsrätt bara inre underhåll ska omfattas RUT vilka hushållstjänster omfattas av reglerna? Ansökan i efterhand, elektronisk ansökan Risker och problem med fakturamodellen? Skattejämkning Hur ska korrekta fakturor och kvitton se ut? Driva företag som hantverkare skatt, ekonomi och juridik 296 kr + moms Juni 2009, 168 sid Nyheter från Björn Lundén Information AB, juni 2009 Driva företag som hantverkare vänder sig till dig som driver eller funderar på att starta ett hantverkarföretag. Boken tar upp frågor om ekonomi och trygghet, hur du skaffar kapital och hur du får en god lönsamhet i ditt företag. Boken förklarar även entreprenadjuridiken, skatte- och avdragsreglerna, reglerna om omvänd byggmoms samt budget och företagsekonomi. Du läser också om fördelar och nackdelar med att anställa respektive anlita underentreprenör. Ur innehållet: Registrering A-kassa Sjukpenning Finansiering Anställda och under entreprenörer Avtal och anbud Faktureringsrutiner Budget, nyckeltal Omvänd byggmoms Avdrag F-skatt Inkomstskatt 296 kr + moms September 2008, 197 sid Beställ på eller ring tel: (5232)

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattelättnader för hushållstjänster * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion för hushållstjänster,

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete t.o.m. den 30 juni 2009 * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad Exempel på rutarbete Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag?

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Page 1 of 13 Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. den 1 juli 2009 * SKV M I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. den 1 juli 2009 * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

ROT-avdrag. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssättet för ROT-avdraget enligt den så kallade Fakturamodellen.

ROT-avdrag. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssättet för ROT-avdraget enligt den så kallade Fakturamodellen. Klerebo 570 01 RÖRVIK ROT-avdrag Bakgrund Regeringen har beslutat att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 Dec 2008. Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Syfte

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för hushållsarbete * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion för hushållsarbete,

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Skatteregler vid uthyrning

Skatteregler vid uthyrning Skatteregler vid uthyrning 2017-05-22 Uthyrning av privatbostad Om du hyr ut din privatbostad (d.v.s. ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt) eller hyr ut en hyresrätt som är bostad så ska du

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. 2013 * SKV M I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Finansdepartementet. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Skatte- och tullavdelningen.

Finansdepartementet. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Skatte- och tullavdelningen. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder Januari 2009 1 Sammanfattning Reformens syfte och omfattning För att

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016 SKV M 2015:19 I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få

Läs mer

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete SKV 345 utgåva 1 Skattereduktion för hushållsarbete Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar någon att utföra hushålls tjänster från och med den 1 juli 2007. Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Förbättringar av husavdragets fakturamodell Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förbättringar av husavdragets fakturamodell December 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4.

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4. Medlemsmöte 30 jan Välkomna! 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring o Stam- och badrumsrenoveringen o Information om ROT-avdrag o Frågestund 3. FIKA och bensträckare 4. Övriga projekt

Läs mer

Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete SKV 345 utgåva 2 Skattereduktion för hushållsarbete Om du anlitar någon att utföra hushållsarbete kan du sänka din skatt. Från och med den 1 januari 2008 har även du som har haft en skattepliktig förmån

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Brf Bofinken, HSB. Medlemsinformation

Brf Bofinken, HSB. Medlemsinformation Brf Bofinken, HSB Medlemsinformation 2013-01- 30 1 Program Välkomna! 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring o Stam- och badrumsrenoveringen o Information om ROT-avdrag o Frågestund

Läs mer

Exempel på ROT-arbete Skatteverket

Exempel på ROT-arbete Skatteverket Page 1 of 12 Exempel på rotarbete Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan

Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan SKV 345 utgåva 3 Skattereduktion för husarbete genom egen ansökan Om du anlitar någon att utföra husarbete (hushålls- eller ROT-arbete) kan du sänka din skatt. Även du som har en skattepliktig förmån av

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT)

Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) Ansökan - Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT) 1 Ankomststämpel Ärendenummer (fylls i av myndigheten) Siffror inom ring hänvisar till upplysningar på sidorna 7, 8 och 9 i broschyren. Om ansökan gäller

Läs mer

Kundens guide till ROT-avdraget

Kundens guide till ROT-avdraget Kundens guide till ROT-avdraget En vägledning för privatpersoner som skall köpa tjänster där ROT-avdrag kan bli tillämpligt Kunden Företaget Skatteverket Copyright Förändringskompaniet - 3c All kopiering

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

Läs mer

Rot och rut. Manual för Skatteverket e-tjänst

Rot och rut. Manual för Skatteverket e-tjänst Rot och rut Manual för Skatteverket e-tjänst Så registrerar du en begäran om utbetalning rot och rut Steg 1 Registrera begäran Du får själv ange ett valfritt nummer på begäran som gör den lätt att identifiera.

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-18. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-18. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-18 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattereduktion för reparation, underhåll

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Rot och rut. Manual för Skatteverket e-tjänst

Rot och rut. Manual för Skatteverket e-tjänst Rot och rut Manual för Skatteverket e-tjänst Så registrerar du en begäran om utbetalning rot och rut Steg 1 Registrera begäran Du får själv ange ett valfritt nummer på begäran som gör den lätt att identifiera.

Läs mer

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget.

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. 2009-06-18 1 (2) Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. Ni är många entreprenör som dagligen får samtal från konsumenter som undrar om ROT-avdraget. Vad gäller? Frågorna är berättigade, eftersom skatteverket

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM 2016-08-11 Meddelad i Jönköping Mål nr 1454-16 1 KLAGANDE Skatteverket MOTPART Erik Jönsson, 171213-0515 Flyghamnsvägen 18 Lgh 1401 183 64 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Skattelättnader för hushållstjänster

Skattelättnader för hushållstjänster Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU2y Skattelättnader för hushållstjänster Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 26 april 2007 beslutat att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över

Läs mer

ROT + RUT = HUSAVDRAG

ROT + RUT = HUSAVDRAG Naturligtvis finns det en smart lösning för detta i Hogias ekonomisystem! Våra konkurrenter berättar gärna att deras system stödjer husavdraget. Vi på Hogia förstod inte meningen med att tala om det för

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion. 01 ROT och RUT-avdraget är förmånligt men det är inte alla åtgärder som avdrag. Vi hjälper dig att räta ut frågetecknen. Vi har listat från A till Ö på vad som avdrag och vilka jobb som inte gör det. Viktigt

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16. Skattelättnader för hushållstjänster

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16. Skattelättnader för hushållstjänster 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattelättnader för hushållstjänster

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete) Allmänt gällande Husarbete Instruktionsdokument Den 1 juli 2009 införs avdrag för husarbete, ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och ROT-arbete. För mer detaljerad beskrivning

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag.

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag. Ad Manus Manual för fakturering med ROT-avdrag. Upprättad den 14 September 2009 Vid halvårsskiftet infördes den nya fakturamodellen som innebär att skattereduktionen för hushållsnära tjänster och arbete

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:178

Regeringens proposition 2008/09:178 Regeringens proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder Prop. 2008/09:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013?

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013? Visma Enskild Firma Versionsnyheter I årgång 2013 av programmet Visma Enskild Firma har vi gjort mer än 100 olika stora och små förbättringar och ändringar jämfört med förra årets program. Här i Versionsnyheter

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Mars 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos KONSEKVENSUTREDNING 1(5) Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete enligt lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion Skatteverkets

Läs mer

&ROT. Rut SÅ FUNKAR DE ARBETEN SOM GER AVDRAG INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN. Avdragen TIPS. Matlagning & brunnsborrning

&ROT. Rut SÅ FUNKAR DE ARBETEN SOM GER AVDRAG INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN. Avdragen TIPS. Matlagning & brunnsborrning &ROT Detta är en annonsbilaga från C-Media Rut Avdragen SÅ FUNKAR DE TIPS S INFÖR BADRUMSRENOVERINGEN Matlagning & brunnsborrning ARBETEN SOM GER AVDRAG 2 Detta är en annonsbilaga från C-Media En annonsbilaga

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Skattelättnader för hushållstjänster

Skattelättnader för hushållstjänster Skattelättnader för hushållstjänster Betänkande av Hushållstjänstutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:57 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer