Ett spännande år med dig som medlem!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett spännande år med dig som medlem!"

Transkript

1 appendix #01/2015

2 LEDARE Ett spännande år med dig som medlem! Foto: Rickard Eriksson Teodor Svedung Wettervik, Förbundsordförande MSF, Nytt år, ny termin och ny förbundsstyrelse i MSF. Mycket ändras, och det snabbt. Så går tankarna hos mig när jag författar denna text den första januari Som läkarstudent och nybliven förbundsordförande skulle jag vilja dela med mig av mina tankar av vårt kommande år tillsammans. År 2015 kommer bli tiden då MSF ännu hårdare driver våra fackliga frågor. Läkarens lönenivå är en fråga som varit mycket omtalad på sistone, där det från vissa läkarstudenthåll påtalats en sänkning av läkarens lön och status. Att läkare ska ersättas med en rimlig lön med tanke på det medicinska ansvar hen bär, är en självklarhet där MSF inte kommer ge vika. Vidare har vi nyligen tagit fram lönestatistik för icke-examinerade vikarierande underläkare, som du som medlem hittar vid inloggning på vår hemsida. Vi kommer använda den i vårt påverkansarbete och rekommenderar även dig i löneförhandlingen att ta reda på hur förhandlingsläget ser ut där just du ska arbeta. För dig som medlem kommer det även finnas ypperliga tillfällen att komplettera din utbildning med viktiga aspekter av ditt framtida yrke och din arbetsmarknad. MSF arrangerar under året olika aktiviteter med fackliga frågor, både nationellt och lokalt. Nationellt håller vi fackliga kurser och lokalt erbjuder vi kurser/föreläsningar inom områden som löneförhandling, ledarskap och medicinsk juridik. Läkarprogrammet är bra på att förbereda oss inför vår yrkesroll, särskilt beträffande det medicinska. Vi hjälper dig här med vägen in på arbetsmarknaden för läkare alltifrån din arbetsmiljö, ditt kollegiala stöd och din lön för att nämna några aspekter. I utbildningsväg jobbar vi vidare med den nationella utvärderingen av programmet, såväl den prekliniska som den kliniska delen. Just nu håller vi på att ta fram statistik för kvaliteten av den kliniska utbildningen som kommer att publiceras under året. Läkarutbildningsutredningen och införandet av ett sex-årigt program är en politisk fråga på det nationella planet som diskuterats länge. Om det ska bli något av utredningen kommer det att behöva ske snart, då den annars blir förlegad. Vi i MSF kommer att bevaka läget och driva på att den skickas ut på remiss. I annat fall kommer vi utvärdera hur vi ska arbeta vidare med utvecklingen av läkarprogrammet under andra former. Sammantaget tror jag på ett spännande år tillsammans! Vi kommer arbeta särskilt med våra viktigaste kärnfackliga frågor och verka för en hög utbildningskvalitet, hjälpa dig in på arbetsmarknaden och bidra till att du får den skäliga lön som du förtjänar. Appendix #01/ en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund MSF är en partipolitiskt obunden organisation för läkarstudenter och är en del av Läkarförbundet. Hör av dig om du vill bidra till Appendix! Layout och ansvarig utgivare: Victoria Jansson, Redaktör Omslagsbild: Gustav Sobel MSF Kansli: Martina Bergström, Box 5610, Stockholm,

3 Ett sätt att förändra Insamlingsstiftelsen Choice är en stiftelse som ägnar sig åt att undervisa ungdomar om de effekter som alkohol, tobak och narkotika har på kroppen. Läkarstudenter åker ut till gymnasieskolor och föreläser. Genom att lära unga om de effekter hälsan får av droger, tobak och alkohol kan ungdomarna själva ta ställning till sin användning av alkohol, tobak och narkotika. Zeeshan Ateeb går T10 på Karolinska Institutet. Han har jobbat för Stiftelsen Choice sedan höstterminen Varför jobbar du för Insamlingsstiftelsen Choice? Det är bra träning att kunna förklara begrepp för elever, inför praktik då man senare ska förklara något för en patient på ett bra sätt. Det är även ett bra sätt att få kontakt med ungomar och höra hur de ser på saker och ting. Sen tycker jag tycker att det är väldigt roligt att föreläsa då jag tidigare både varit personlig pedagog för högstadieungdomar och anatomitutor. Foto: Karina Ljungdahl Två av stiftelsens läkarstudenter föreläser i en skola. Mikaela Persson är projektledare på Insamlingsstiftelsen Choice och har bland annat hand om metodutvecklingen. Hur brukar eleverna reagera då ni kommer till skolorna? Responsen brukar vara bra, just att man kommer som läkarstudent brukar intressera vissa elever mer och de ställer frågor redan innan föreläsningen börjat. Varför jobbar ni just med läkarstudenter? Vår grundare Robert Åkesson läste några kurser på KI och fick upp ögonen för att läkarstudenter undervisade studenter i yngre terminer. Läkarstudenter har den fördelen att de ofta är nära i ålder, talar då samma språk och vet även hur det är att vara i gymnasieåldern. Samt att de både har en hög kunskap och kan dra paralleller till det som de ser på kliniken och då ge verkliga exempel. Läkarstudenter kan även känna att de gör en skillnad redan nu under studietiden. Hur ser det ut då ni besöker en skola? Vi använder oss av en undervisningsform som vi kallar TUTCH (Teens Understanding and Taking Control of Health). Två läkarstudenter åker ut till skolan och håller en 1,5h föreläsning om främst vilken inverkan alkohol och tobak har på bland annat hjärta och lungor. Samma läkarstudenter gör senare ett återbesök men föreläser då om hjärnan, belöningssystemet och droger. Ofta kopplar vi till någon drog som är aktuell just nu. Varje föreläsning avslutas med något som vi kallar Dr House där studenterna får fall som de sedan ska försöka lösa. Då vårt upplägg matchar lärandemålen som gymnasieeleverna har i ett antal kurser, ges även möjlighet för dem att göra ett grupparbete som skolan kan använda i betygsättning. Varför tror du att Insamlingsstiftelsen Choice är bra? Det är en stor effekt att man som student kommer och föreläser om vad som händer i kroppen, istället för att någon annan ska stå där med en pekpinne. Vi fördömmer inte någon utan det är en informativ föreläsning och vi finns där för elevernas skull. Text: Victoria Jansson appendix 01/2015 3

4 TEMA: ARBETE Hur söker man särskilt förordnande som utlandsstudent? Har du precis fått ditt första underläkarvikariat till sommaren eller avslutat dina läkarstudier i ett EU/ EES-land? Då är det dags att söka särskilt förordnande hos Socialstyrelsen tillsammans med din arbetsgivare, för att kunna arbeta som underläkare. Nedan följer en guide som kan vara till hjälp. Maria Forssén Ordförande MSF Utland Våren 2013 ändrades Socialstyrelsen praxis så att läkarstudenter vid ett europeiskt universitet får arbeta som underläkare efter nio fullgjorda terminer efter att dina betyg och universitets läroplan granskats och godkänts. Som svensk medicinstudent i ett EU/ESS- land söker du särskilt förordnande hos Socialstyrelsen tillsammans med din arbetsgivare. Om ingen från ert universitet sökt särskilt förordnande tidigare måste ni skicka in hela universitetets Syllabus till Socialstyrelsen, stämplade och signerade av ert universitet för år 1-6. Alla inkomna handlingar hos Socialstyrelsen går först till huvudregistrator för registrering. Skickas handlingarna inte tillsammans med en personlig ansökan kan det vara bra att ange i följebrev att de insänds som underlag för bedömningar av ansökningar om särskilt förordnande. När någon från ert universitet personligen söker särskilt förordnande granskas er Syllabus av en medicinskt sakkunnig för att bedöma om ni haft tillräckligt med kliniska timmar för varje medicinsk specialitet. Glöm inte att Syllabussen tydligt visar hur många kurs- och kliniska timmar ni har för varje kurs i kursplanen. En ansökan ska innehålla följande och skickas in av er arbetsgivare: I fylld Ansökningsblankett, hittas på Socialstyrelsens hemsida Svenskt personbevis alt. vidimerad kopia av giltigt pass. Vidimerade betyg av publicus notarius (official transcript stämplad av Deans office) från de terminer icke leg. läkaren hittills läst. Det ska framgå terminsvis vilka kurser du läst samt betyg för varje kurs. Vid prövningen om särskilt förordnande rörande student vid medicinsk fakultet i annat EU/EES-land krävs följande: Fullgjorda studier eller nio fullgjorda terminer med godkända kurser och prov. Godkända kurser samt tillräckligt med kliniska timmar i den kurs som rör den specialitet du ska arbeta inom. 4 Vidimering: Kopior av original ska vara vidimerade av en organisation, institution eller myndighet. Kopior vidimerade av kopieringsfirmor eller av privatpersoner godkänns inte. Översättning: Alla dokument på andra språk än engelska, danska eller norska ska översättas från originalspråket till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare, översättningar av tolkar godkänns inte. Tid: Handläggningstiden är idag ca 3 månader då din ansökan inkommit komplett. Foto: Victoria Jansson

5 Välkommen nya styrelsen På Fullmäktige i Umeå i vintras valdes en ny förbundsstyrelse i MSF. De har alla svarat på två frågor. 1. Varför engagerar du dig i MSF? och 2. Vad vill du driva under detta verksamhetsår? Mer om FUM kan du läsa på sidan 8. Teodor Svedung Wettervik Frida Kareliusson Jonas Bergqvist Linus Perlerot Foto: Emil Lundström Foto: Rickard Eriksson T8, Göteborg Styrka: Strukturerad och disciplinerad. 1. Personligen tycker jag det är kul att träffa nya människor och diskutera frågor som rör utbildning och framtida arbetsplats. Därtill är MSF den studentorganisation med störst impact i dessa frågor. 2. Jag kommer ha det övergripande ansvaret och tillse att det fullmäktige vill att vi ska göra, faktiskt utförs. Det innebär bl.a. att arrangera facklig grundkurs, hålla en paneldiskussion i Almedalen och driva opinion i media. Maria Forssén T10, Linköping Styrka: Lite lagom mycket paragrafryttare 1. För att jag vill göra det jag kan för att tiden som läkarstudent, utbildningsmässigt och även i arbetslivet, ska bli ännu bättre. Det är också roligt att få träffa läkarstudenter, läkare och andra engagerade från hela Sverige och utbyta erfarenheter. 2. Bättre kunskap bland våra medlemmar om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet och att de rättigheterna tillgodoses i ute i verksamheten. Babak Mardkhoram Desirée Ernestad T8, Göteborg Styrka: Stödjande lagspelare 1. Jag har sedan start haft ett intresse av grundutbildningens kvalité, läkarnas arbetsförhållande och lönebildning. Dessa frågor hamnade i särskilt fokus i samband med diskussioner och beslut om att antalet platser skulle utökas. En naturlig väg in i detta blev genom MSF Göteborg. 2. MSF:s fokusfrågor för i år (lön och läkarstudentens koppling till arbetslivet) råkar vara två av de frågor som jag finner viktiga att driva. T10, Cluj-Napocca Styrka: Utlandsperspektiv 1. När jag började T1 tycke jag det viktigt att de svenska utlandsstudenternas röst hördes i Sverige och att vi ska få en bra introduktion in i vårt framtida yrke på hemmaplan. 2. Ansökan om särskilt förordnande för utlandsstudenter hos Socialstyrelsen så att de handläggs snabbare så att utlandsstudenter inte riskerar att stå utan ul. vik till somrarna. Pauline Ocaya Vilgot Lagergren Hedda Marschall Sima Foto: Martin Sköldberg T4, Linköping Styrka: Lösningsfokuserad 1. Dels för att öka min egen kompetens om fackligt arbete och vad det innebär, men även för att försöka förbättra framtiden för läkarstudenter. 2. Reda ut frågetecken kring ett eventuellt namnbyte för MSF, och att öka medvetenheten hos berörda beslutsfattare om läkarstudenters framtid. T7, Uppsala Styrka: Rosa ponnys 1. För vi har de politiker som vi förtjänar 2. Demokratiarbete och förändra synen på läkarbristen. T5, Karolinska Institutet Styrka: Analytisk och tålmodig 1. Då jag vill arbeta med frågor som berör läkarstudenters utbildning och arbetsvillkor, och även förutsättningar efter examen. 2. Då jag är ekonomiansvarig vill jag verka för att MSF ska ha en god ekonomi, och även verkställa motionen om ekonomiskt kanslistöd till lokalföreningarna som antogs på FUM Om inte annat angetts är styrelsemedlemmen fotograf själv. T5, Lund Styrka: målinriktad, ordningsam och positiv 1. Jag vill ta chansen att vara med och påverka! Att det är himla roligt och utvecklande är bara bonus. 2. Jag vill öka studenternas förståelse för vad MSF är och de viktiga frågor som vi driver och arbetar med. T5, Örebro Styrka: Lugn och metodisk 1. Jag tycker att det är viktigt att hela tiden utvärdera vilka förbättringar som kan göras. Med situationen vi har idag (köer till AT mm.) ser jag många sådana möjligheter. 2. Jag intresserar mig främst för frågan om väntetiden till AT då jag anser att det är absurt att efter 5,5 år behöva stanna upp. Det är en ohållbar situation som förvärras ju längre tiden går. T3, Umeå Styrka: Utåtriktad, tar initiativ, stresstålig 1. Jag ser det som ett utmärkt tillfälle att påverka sin utbildning och framtida yrke. Frågor som påverkar alla delar av utbildningen diskuteras aktivt. Då MSF finns representerade i olika instanser kan studenters funderingar snabbt tas upp och diskuteras med beslutsfattare. 2. Jag kommer att försöka sätta ihop ett så bra fortbildningspaket som möjligt för våra medlemmar. Dessutom kommer jag göra mitt bästa för att finnas där som stöd till lokalavdelningarna. appendix 01/2015 5

6 Utökningen ska inte ge oss sämre utbildning På de flesta av universiteten som i dag har läkarutbildning, märker studenterna av att utbildningens kvalité har sänks vid ökat antal antagna. Det behovet av framtida läkare, som utökningen har tänkt täcka, gör att ett stort antal studenter, termin efter termin, fyller upp de redan få handledare och vårdcentralsplaceringar som idag finns. På vissa universitet har man länge upplevt problem att de stora kullarna av studenter knappt har några föreläsningssalar att vara i, då maxkapaciteten för salen begränsar valet av föreläsningssalar till ett fåtal. Med ännu fler studenter i de nya klasserna, blir problemet inte lättare. Vid ett universitet får en så pass liten del av klassen plats på stolarna i en föreläsningssal, att trappan och golvet får duga om studenterna vill vara med på föreläsningen. På andra orter finns även ett problem med för små klasser, där de mindre klasserna på högre terminer, hamnar i små och sämre föreläsningssalar till förmån för de mycket stora klasserna som kräver de bättre och större salarna. När klasserna blir större, måste bland annat antalet handledare utökas, både preklinisk och kliniskt. På vissa universitet har man genom utregionalisering från och med kliniska terminer försökt lösa detta. Men regionplaceringar finns även de i begränsad mängd och universiteten får försöka samsas om de sjukhus som finns. Det blir många studenter på samma plats och alla hinner inte alltid öva på viktiga praktiska moment. Vad händer med patientsäkerheten och det som vi, som läkare, faktiskt ska kunna efter genomförd utbildning? Om man inte hinner öva på det som student? Sedan tidigare är det även känt att studenter som tagit examen, har mycket svårt att hitta en AT-plats inom rimlig tid, då väntetiden är lång efter examen. Gå och vikariera som underläkare en längre tid i väntan på AT är inte en bra lösning. Med ett större antal nya studenter varje termin blir detta problem betydligt mycket mer påtagligt, om inget görs! De nuvarande studenterna måste få en bra studiesituation, innan antalet antagna utökas och rent av försämrar för de som redan är på väg. Även om den nuvarande regeringen inte planerar någon utökning av programmet behöver det ske förbättringar för de studenter som påverkats av den tidigare utökningen. Sverige behöver duktiga läkare och för att vi ska bli duktiga krävs en utbildning med en bra studiemiljö och bra handledning. Desirée Ernestad Ledamot Förbundsstyrelsen MSF 6

7 Forska och plugga? Forska vid sidan av studierna är något som många uppmuntrar till. Hur är det att forska redan under studietiden? Appendix har träffat två drivna som lyckats kombinera studier med forskning. Olivia Grip går termin 7 på läkarprogrammet i Uppsala och forskar kliniskt. Vad forskar du inom? Inom kärlkirurgi och min avhandling kommer att handla om akut extremitetsischemi. Mitt första projekt publicerades i juni och det var en retrospektiv studie där vi jämförde trombolysbehandling med och utan kontinuerlig heparininfusion. Nu håller jag på med två projekt till som också handlar om kirurgisk behandling av akut extremitetsischemi men med lite andra frågeställningar. Vilka för- och nackdelar ser du med att forska under studietiden? Jag tycker det är kul och spännande. Jag tycker också jag har utvecklats väldigt mycket. Sen så har jag en bra handledare som det är roligt och inspirerande att jobba med. Ytterligare en positiv sak är att jag genom min forskning har fått möjligheten att delta i kliniskt arbete som t. ex. operationer som jag inte hade fått vara med på annars. Det är verkligen en fördel. Nackdelar är att eftersom jag börjat forskat så tidigt så har jag en begränsad klinisk erfarenhet vilket gör att man ibland kanske måste fråga en extra gång för att verkligen se att man uppfattat allt rätt. Sen så att det tar mycket tid. Forskning tillsammans med de vanliga studierna tar ganska många timmar i anspråk. Det går inte att komma ifrån. Hur är det att forska under studietiden? Det har fungerat bra. Fördelen med min forskning är att man kan planera tiden själv till viss del, så jag använder tid då jag inte är schemalagd, framför allt på somrarna, men också kvällar och helger. Ser du dig själv jobba som forskare på heltid efter examen? Jag kan tänka mig jobba i perioder på heltid, men jag vill också jobba kliniskt. Jag tycker om att träffa patienter och jag ser fram emot att bli klar och få göra det mer. Mitt mål i framtiden är att få kunna genomföra större randomiserade kontrollstudier. Retrospektiv forskning har ju ändå nackdelarna med att man letar i register. Men det är ju den typ av forskning jag kan göra nu innan jag är färdig läkare. Text och foto: Victoria Jansson Dani Zalem går termin 9 på läkarprogrammet i Göteborg och forskar prekliniskt. Vad forskar du inom? Inom glykobiologin och om ETEC, en typ av E. coli, som tillverkar ett toxin som binder till glykolipider på cellmembran. Om vad toxinet mer specifikt binder till och var. Vi riktar in oss på tunntarmen då det är där toxinet verkar mest. Sen har vi på det spåret breddat lite och undersökt släktskap med andra toxiner, bland annat. Varför forskar du och hur började du forska? Jag har nog alltid ansett mig själv vara en nyfiken person och tanken om att få vara med och försöka utöka människors kunskap om världen - att utforska - lät himla spännande. När jag började läkarprogrammet insåg jag att möjligheten att testa forskning redan fanns från början. Så jag valde helt enkelt att ta kontakt med en forskande föreläsare redan under termin 1. Att det blev inom glykobiologin var en slump och ju mer jag satte mig in i det desto mer spännande blev det. Hur är det att forska under studietiden? För mig har det fungerat väldigt väl. Men mycket beror nog på vilket labb man tillhör. Har man en handledare som förstår att man även studerar så finns oftast möjligheten att vara flexibel. Klinikdagar och tentaplugg går ju självklart alltid före, man får forska efter tentaperioder. Vilka för- och nackdelar ser du med att forska under studierna? Man förstår var vetenskapen kommer ifrån och att det man lär sig är aktuellt just nu men att det kanske inte är det om fem år. Man lär sig hur man ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Och nackdelar, ja, att det tar tid men sen kan jag inte se någon egentlig nackdel. Om man hamnar på ett bra labb där man trivs med sin handledare, så finns det inget som hindrar en från att gå dit mer än tiden. Ser du dig själv jobba som forskare på heltid efter examen? Likt de flesta så har jag inte riktigt bestämt mig för hur min framtid ser ut ännu. Men jag kan absolut se mig själv forska på heltid någon gång i framtiden! appendix 01/2015 7

8 MSF s Fullmäktigemöte Den november hölls MSF:s fullmäktigemöte (FUM) i Umeå. FUM är MSF:s högsta beslutande organ och det är vad som bestäms här som påverkar vad kommande verksamhetsår kommer innehålla. Här beslutades bland annat att årets fokusfrågor kommer vara Läkarstudenten i arbetslivet och Din lön. Något som väckte stor debatt under helgen var förbundsstyrelsens (FS) proposition om ett namnbyte. FS förslag var att MSF skulle byta namn till Sveriges Läkarförbund Student. Under diskussionerna som följde var de flesta positiv till ett namnbyte, men att det hela gått för fort och att det föreslagna namnet kanske nödvändigtvis inte var det bästa. Resultatet blev att frågan ska utredas, förankras bättre i lokalavdelningarna och ett nytt namnförslag ska tas fram till nästa FUM. Det valdes också en ny styrelse som ni kan läsa mer om på sidan 5. Saco Studentråds förbundskongress MSF är medlemmar i Saco Studentråd. Saco Sveriges akademikers centralorganisation, är en paraplyorganisation för akademiska fackförbund, så som Civilekonomikerna, Sveriges Ingenjörer och Läkarförbundet. Studentrådet är respektive förbunds studerandeorganisations paraplyorganisation. Det är genom dem som MSF kan driva mer generella studentfackliga frågor. Den november hölls deras kongress, motsvarighet till FUM, på Bosön i Stockholm och MSF fanns representerade där med tre mandat. En av de frågor som MSF uttalade sig i var kring en motion om att Saco Studentråd ska arbeta för ökad kontakt med arbetslivet i utbildningen. Här fick MSF in att arbetet inte bara ska ske för ökad kontakt, då kontakten den redan är god i läkarutbildningen, men att kontakten även ska hålla god kvalitet. Foto: Johan Wallin Text: Frida Kareliusson Vice ordförande MSF Är du vår nya chefredaktör? Medicine Studerandes Förbund söker en chefredaktör till sin medlemstidning tillika Sveriges största tidning för läkarstudenter, Appendix. Vi söker Dig som vill forma en modern och aktuell tidning för framtidens läkare! Som chefredaktör har Du stor frihet att utveckla och sätta din prägel på en tidning som ges ut fyra gånger om året till mer än 6000 läkarstudenter och underläkare, AT-läkare och ST-läkare. Tidningen Appendix ges ut av Medicine Studerandes Förbund, Läkarförbundets studentorganisation. Chefredaktören arbetar självständigt men med stöd av förbundsstyrelsen samt förbundets personal. Tidigare erfarenheter från arbete som skribent, redaktör eller ledare är meriterande. Vi ser gärna också gärna sökande med journalistisk utbildning och som tidigare har arbetat i Indesign. Ansök genom att skicka personligt brev, CV samt 4-6 arbetsprover till oss senast 28/2.* Intervjuer kommer hållas i samband med MSF:s fackliga grundkurs den mars utanför Stockholm. Frågor? Ta gärna kontakt med oss! Medicine Studerandes Förbund Kontakt: Frida Kareliusson Vice ordförande *På grund av trycktider har sista ansökningsdatum redan gått ut, är du ändå intresserad konakta Frida Kareliusson snarast! 8

9 MSF sedan sist Örebros första AT-mässa Våren 2011 antogs de första läkarstudenterna i Örebro och nästa år är det dags att söka AT. Örebros första AT-mässa inträffade den 26e januari 2015 i den nya universitetsbyggnaden Campus USÖ och på plats fanns tio landsting representerade. Kvällen inleddes med en föreläsning av SLF om hur det är att vikariera som underläkare, något som blir aktuellt till sommaren för de som avslutar termin nio. Örebro läkarprograms egna spexgrupp Singing Doctors stod för underhållning och sång som avslutning på föreläsningen och därmed startade minglandet. Förväntansfulla studenter från både högre och lägre terminer besökte mässan med ett glatt humör och lämnade med en god upplevelse. Det bjöds på tilltugg, dricka samt utlottning av böcker. Efteråt var det glada miner hos MSF som hållit i evenemanget. Inte minst hos Julia Grahn, ordförande för MSF Örebro: Vi är så glada över att ha fått anordna vår första ATmässa! Kvällen blev bättre än våra förväntningar och både studenter, utställare och vi i planeringsgruppen var väldigt nöjda över hur kvällen blev. Vi ser fram emot att anodrna fler lika lyckade AT-mässor i framtiden!. Text: Vilgot Lagergren ÖREBRO Kontakt: Ordförande: Julia Grahn SKÅNE Kontakt: Ordförande: Anna Nilsson STOCKHOLM Kontakt: Facebook: MSF Stockholm Ordförande: Greg Korzunowicz LINKÖPING Kontakt: Ordförande: Maria Einarsson UPPSALA Kontakt: Ordförande: Joel Lenell UMEÅ Kontakt: Ordförande: Elin Kalén GÖTEBORG Kontakt: Ordförande: Eric Chen UTLAND MSF Utland Kontakt: Ordförande: Maria Forssén Från AT-mässan i Örebro. Foto: Martina Steineck. Vill du skriva något om vad din lokalförening gör? Mejla appendix 01/2015 9

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Appendix #04/2014 - en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund

Appendix #04/2014 - en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund appendix #04/2014 LEDARE Det sägs att hoppet är det sista som överger en- och mitt hopp om en remissrunda lever i allra högsta grad. Foto: Sofia Furberg Emma Furberg, ordförande MSF, emma.furberg@slf.se

Läs mer

gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll

gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll appendix #4 2010 ledare I barndomens sagor framställs en läkare som en doktor med vit rock och stetoskop runt halsen. Doktorn får vara med i lekarna som en person som jobbar på sjukhus och som hjälper

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #04/2009 ÅRGÅNG 68 Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix Nu 8 sidor! Kunskap för klokare vård Välkommen

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL

SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL L E D A R E & R E D A K T I O N Vad vore livet utan interaktioner?

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2013/2014 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 9 maj 2014 ansök på www.nph.se Utbilda dig till NAPRAPAT Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 INSPIRATION INTERVJUER UTSTÄLLARE INNEHÅLL 9 PROGRAM 10 FÖRELÄSNINGAR 20 STARTA EGET 23 TIPS OCH RÅD 33 INTERVJUER 51 UTSTÄLLARE 98 MÄSSKARTA ANSVARIG UTGIVARE: Natalie Henriksson

Läs mer

Sveriges Psykologförbund 60 år

Sveriges Psykologförbund 60 år Utges av Sveriges Psykologförbund # 12015 Sveriges Psykologförbund 60 år Anders Wahlberg, ordförande i Psykologförbundet : Vi psykologer behöver synas och visa omgivningen vilken nytta vi gör Stort jubileumsnummer:

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning.

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning. Onsdag 29 februari 2012 AT-guiden Hans AT visade sig vara ogiltig Felix Warren får inte ut sin legitimation, trots att han kollade med Socialstyrelsen i förväg. µ sid 10 Välj rätt tjäna tusenlappar Mellan

Läs mer

Så tränas ditt självförtroende

Så tränas ditt självförtroende - en tidning från Stiftelsen Företagsam Så tränas ditt självförtroende Jobba med övningsföretag i klassen - för dig som gillar praktiskt arbete Lär dig mer om handelsbranschen - gör uppdrag på praktikplatsen

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer