Ett spännande år med dig som medlem!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett spännande år med dig som medlem!"

Transkript

1 appendix #01/2015

2 LEDARE Ett spännande år med dig som medlem! Foto: Rickard Eriksson Teodor Svedung Wettervik, Förbundsordförande MSF, Nytt år, ny termin och ny förbundsstyrelse i MSF. Mycket ändras, och det snabbt. Så går tankarna hos mig när jag författar denna text den första januari Som läkarstudent och nybliven förbundsordförande skulle jag vilja dela med mig av mina tankar av vårt kommande år tillsammans. År 2015 kommer bli tiden då MSF ännu hårdare driver våra fackliga frågor. Läkarens lönenivå är en fråga som varit mycket omtalad på sistone, där det från vissa läkarstudenthåll påtalats en sänkning av läkarens lön och status. Att läkare ska ersättas med en rimlig lön med tanke på det medicinska ansvar hen bär, är en självklarhet där MSF inte kommer ge vika. Vidare har vi nyligen tagit fram lönestatistik för icke-examinerade vikarierande underläkare, som du som medlem hittar vid inloggning på vår hemsida. Vi kommer använda den i vårt påverkansarbete och rekommenderar även dig i löneförhandlingen att ta reda på hur förhandlingsläget ser ut där just du ska arbeta. För dig som medlem kommer det även finnas ypperliga tillfällen att komplettera din utbildning med viktiga aspekter av ditt framtida yrke och din arbetsmarknad. MSF arrangerar under året olika aktiviteter med fackliga frågor, både nationellt och lokalt. Nationellt håller vi fackliga kurser och lokalt erbjuder vi kurser/föreläsningar inom områden som löneförhandling, ledarskap och medicinsk juridik. Läkarprogrammet är bra på att förbereda oss inför vår yrkesroll, särskilt beträffande det medicinska. Vi hjälper dig här med vägen in på arbetsmarknaden för läkare alltifrån din arbetsmiljö, ditt kollegiala stöd och din lön för att nämna några aspekter. I utbildningsväg jobbar vi vidare med den nationella utvärderingen av programmet, såväl den prekliniska som den kliniska delen. Just nu håller vi på att ta fram statistik för kvaliteten av den kliniska utbildningen som kommer att publiceras under året. Läkarutbildningsutredningen och införandet av ett sex-årigt program är en politisk fråga på det nationella planet som diskuterats länge. Om det ska bli något av utredningen kommer det att behöva ske snart, då den annars blir förlegad. Vi i MSF kommer att bevaka läget och driva på att den skickas ut på remiss. I annat fall kommer vi utvärdera hur vi ska arbeta vidare med utvecklingen av läkarprogrammet under andra former. Sammantaget tror jag på ett spännande år tillsammans! Vi kommer arbeta särskilt med våra viktigaste kärnfackliga frågor och verka för en hög utbildningskvalitet, hjälpa dig in på arbetsmarknaden och bidra till att du får den skäliga lön som du förtjänar. Appendix #01/ en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund MSF är en partipolitiskt obunden organisation för läkarstudenter och är en del av Läkarförbundet. Hör av dig om du vill bidra till Appendix! Layout och ansvarig utgivare: Victoria Jansson, Redaktör Omslagsbild: Gustav Sobel MSF Kansli: Martina Bergström, Box 5610, Stockholm,

3 Ett sätt att förändra Insamlingsstiftelsen Choice är en stiftelse som ägnar sig åt att undervisa ungdomar om de effekter som alkohol, tobak och narkotika har på kroppen. Läkarstudenter åker ut till gymnasieskolor och föreläser. Genom att lära unga om de effekter hälsan får av droger, tobak och alkohol kan ungdomarna själva ta ställning till sin användning av alkohol, tobak och narkotika. Zeeshan Ateeb går T10 på Karolinska Institutet. Han har jobbat för Stiftelsen Choice sedan höstterminen Varför jobbar du för Insamlingsstiftelsen Choice? Det är bra träning att kunna förklara begrepp för elever, inför praktik då man senare ska förklara något för en patient på ett bra sätt. Det är även ett bra sätt att få kontakt med ungomar och höra hur de ser på saker och ting. Sen tycker jag tycker att det är väldigt roligt att föreläsa då jag tidigare både varit personlig pedagog för högstadieungdomar och anatomitutor. Foto: Karina Ljungdahl Två av stiftelsens läkarstudenter föreläser i en skola. Mikaela Persson är projektledare på Insamlingsstiftelsen Choice och har bland annat hand om metodutvecklingen. Hur brukar eleverna reagera då ni kommer till skolorna? Responsen brukar vara bra, just att man kommer som läkarstudent brukar intressera vissa elever mer och de ställer frågor redan innan föreläsningen börjat. Varför jobbar ni just med läkarstudenter? Vår grundare Robert Åkesson läste några kurser på KI och fick upp ögonen för att läkarstudenter undervisade studenter i yngre terminer. Läkarstudenter har den fördelen att de ofta är nära i ålder, talar då samma språk och vet även hur det är att vara i gymnasieåldern. Samt att de både har en hög kunskap och kan dra paralleller till det som de ser på kliniken och då ge verkliga exempel. Läkarstudenter kan även känna att de gör en skillnad redan nu under studietiden. Hur ser det ut då ni besöker en skola? Vi använder oss av en undervisningsform som vi kallar TUTCH (Teens Understanding and Taking Control of Health). Två läkarstudenter åker ut till skolan och håller en 1,5h föreläsning om främst vilken inverkan alkohol och tobak har på bland annat hjärta och lungor. Samma läkarstudenter gör senare ett återbesök men föreläser då om hjärnan, belöningssystemet och droger. Ofta kopplar vi till någon drog som är aktuell just nu. Varje föreläsning avslutas med något som vi kallar Dr House där studenterna får fall som de sedan ska försöka lösa. Då vårt upplägg matchar lärandemålen som gymnasieeleverna har i ett antal kurser, ges även möjlighet för dem att göra ett grupparbete som skolan kan använda i betygsättning. Varför tror du att Insamlingsstiftelsen Choice är bra? Det är en stor effekt att man som student kommer och föreläser om vad som händer i kroppen, istället för att någon annan ska stå där med en pekpinne. Vi fördömmer inte någon utan det är en informativ föreläsning och vi finns där för elevernas skull. Text: Victoria Jansson appendix 01/2015 3

4 TEMA: ARBETE Hur söker man särskilt förordnande som utlandsstudent? Har du precis fått ditt första underläkarvikariat till sommaren eller avslutat dina läkarstudier i ett EU/ EES-land? Då är det dags att söka särskilt förordnande hos Socialstyrelsen tillsammans med din arbetsgivare, för att kunna arbeta som underläkare. Nedan följer en guide som kan vara till hjälp. Maria Forssén Ordförande MSF Utland Våren 2013 ändrades Socialstyrelsen praxis så att läkarstudenter vid ett europeiskt universitet får arbeta som underläkare efter nio fullgjorda terminer efter att dina betyg och universitets läroplan granskats och godkänts. Som svensk medicinstudent i ett EU/ESS- land söker du särskilt förordnande hos Socialstyrelsen tillsammans med din arbetsgivare. Om ingen från ert universitet sökt särskilt förordnande tidigare måste ni skicka in hela universitetets Syllabus till Socialstyrelsen, stämplade och signerade av ert universitet för år 1-6. Alla inkomna handlingar hos Socialstyrelsen går först till huvudregistrator för registrering. Skickas handlingarna inte tillsammans med en personlig ansökan kan det vara bra att ange i följebrev att de insänds som underlag för bedömningar av ansökningar om särskilt förordnande. När någon från ert universitet personligen söker särskilt förordnande granskas er Syllabus av en medicinskt sakkunnig för att bedöma om ni haft tillräckligt med kliniska timmar för varje medicinsk specialitet. Glöm inte att Syllabussen tydligt visar hur många kurs- och kliniska timmar ni har för varje kurs i kursplanen. En ansökan ska innehålla följande och skickas in av er arbetsgivare: I fylld Ansökningsblankett, hittas på Socialstyrelsens hemsida Svenskt personbevis alt. vidimerad kopia av giltigt pass. Vidimerade betyg av publicus notarius (official transcript stämplad av Deans office) från de terminer icke leg. läkaren hittills läst. Det ska framgå terminsvis vilka kurser du läst samt betyg för varje kurs. Vid prövningen om särskilt förordnande rörande student vid medicinsk fakultet i annat EU/EES-land krävs följande: Fullgjorda studier eller nio fullgjorda terminer med godkända kurser och prov. Godkända kurser samt tillräckligt med kliniska timmar i den kurs som rör den specialitet du ska arbeta inom. 4 Vidimering: Kopior av original ska vara vidimerade av en organisation, institution eller myndighet. Kopior vidimerade av kopieringsfirmor eller av privatpersoner godkänns inte. Översättning: Alla dokument på andra språk än engelska, danska eller norska ska översättas från originalspråket till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare, översättningar av tolkar godkänns inte. Tid: Handläggningstiden är idag ca 3 månader då din ansökan inkommit komplett. Foto: Victoria Jansson

5 Välkommen nya styrelsen På Fullmäktige i Umeå i vintras valdes en ny förbundsstyrelse i MSF. De har alla svarat på två frågor. 1. Varför engagerar du dig i MSF? och 2. Vad vill du driva under detta verksamhetsår? Mer om FUM kan du läsa på sidan 8. Teodor Svedung Wettervik Frida Kareliusson Jonas Bergqvist Linus Perlerot Foto: Emil Lundström Foto: Rickard Eriksson T8, Göteborg Styrka: Strukturerad och disciplinerad. 1. Personligen tycker jag det är kul att träffa nya människor och diskutera frågor som rör utbildning och framtida arbetsplats. Därtill är MSF den studentorganisation med störst impact i dessa frågor. 2. Jag kommer ha det övergripande ansvaret och tillse att det fullmäktige vill att vi ska göra, faktiskt utförs. Det innebär bl.a. att arrangera facklig grundkurs, hålla en paneldiskussion i Almedalen och driva opinion i media. Maria Forssén T10, Linköping Styrka: Lite lagom mycket paragrafryttare 1. För att jag vill göra det jag kan för att tiden som läkarstudent, utbildningsmässigt och även i arbetslivet, ska bli ännu bättre. Det är också roligt att få träffa läkarstudenter, läkare och andra engagerade från hela Sverige och utbyta erfarenheter. 2. Bättre kunskap bland våra medlemmar om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet och att de rättigheterna tillgodoses i ute i verksamheten. Babak Mardkhoram Desirée Ernestad T8, Göteborg Styrka: Stödjande lagspelare 1. Jag har sedan start haft ett intresse av grundutbildningens kvalité, läkarnas arbetsförhållande och lönebildning. Dessa frågor hamnade i särskilt fokus i samband med diskussioner och beslut om att antalet platser skulle utökas. En naturlig väg in i detta blev genom MSF Göteborg. 2. MSF:s fokusfrågor för i år (lön och läkarstudentens koppling till arbetslivet) råkar vara två av de frågor som jag finner viktiga att driva. T10, Cluj-Napocca Styrka: Utlandsperspektiv 1. När jag började T1 tycke jag det viktigt att de svenska utlandsstudenternas röst hördes i Sverige och att vi ska få en bra introduktion in i vårt framtida yrke på hemmaplan. 2. Ansökan om särskilt förordnande för utlandsstudenter hos Socialstyrelsen så att de handläggs snabbare så att utlandsstudenter inte riskerar att stå utan ul. vik till somrarna. Pauline Ocaya Vilgot Lagergren Hedda Marschall Sima Foto: Martin Sköldberg T4, Linköping Styrka: Lösningsfokuserad 1. Dels för att öka min egen kompetens om fackligt arbete och vad det innebär, men även för att försöka förbättra framtiden för läkarstudenter. 2. Reda ut frågetecken kring ett eventuellt namnbyte för MSF, och att öka medvetenheten hos berörda beslutsfattare om läkarstudenters framtid. T7, Uppsala Styrka: Rosa ponnys 1. För vi har de politiker som vi förtjänar 2. Demokratiarbete och förändra synen på läkarbristen. T5, Karolinska Institutet Styrka: Analytisk och tålmodig 1. Då jag vill arbeta med frågor som berör läkarstudenters utbildning och arbetsvillkor, och även förutsättningar efter examen. 2. Då jag är ekonomiansvarig vill jag verka för att MSF ska ha en god ekonomi, och även verkställa motionen om ekonomiskt kanslistöd till lokalföreningarna som antogs på FUM Om inte annat angetts är styrelsemedlemmen fotograf själv. T5, Lund Styrka: målinriktad, ordningsam och positiv 1. Jag vill ta chansen att vara med och påverka! Att det är himla roligt och utvecklande är bara bonus. 2. Jag vill öka studenternas förståelse för vad MSF är och de viktiga frågor som vi driver och arbetar med. T5, Örebro Styrka: Lugn och metodisk 1. Jag tycker att det är viktigt att hela tiden utvärdera vilka förbättringar som kan göras. Med situationen vi har idag (köer till AT mm.) ser jag många sådana möjligheter. 2. Jag intresserar mig främst för frågan om väntetiden till AT då jag anser att det är absurt att efter 5,5 år behöva stanna upp. Det är en ohållbar situation som förvärras ju längre tiden går. T3, Umeå Styrka: Utåtriktad, tar initiativ, stresstålig 1. Jag ser det som ett utmärkt tillfälle att påverka sin utbildning och framtida yrke. Frågor som påverkar alla delar av utbildningen diskuteras aktivt. Då MSF finns representerade i olika instanser kan studenters funderingar snabbt tas upp och diskuteras med beslutsfattare. 2. Jag kommer att försöka sätta ihop ett så bra fortbildningspaket som möjligt för våra medlemmar. Dessutom kommer jag göra mitt bästa för att finnas där som stöd till lokalavdelningarna. appendix 01/2015 5

6 Utökningen ska inte ge oss sämre utbildning På de flesta av universiteten som i dag har läkarutbildning, märker studenterna av att utbildningens kvalité har sänks vid ökat antal antagna. Det behovet av framtida läkare, som utökningen har tänkt täcka, gör att ett stort antal studenter, termin efter termin, fyller upp de redan få handledare och vårdcentralsplaceringar som idag finns. På vissa universitet har man länge upplevt problem att de stora kullarna av studenter knappt har några föreläsningssalar att vara i, då maxkapaciteten för salen begränsar valet av föreläsningssalar till ett fåtal. Med ännu fler studenter i de nya klasserna, blir problemet inte lättare. Vid ett universitet får en så pass liten del av klassen plats på stolarna i en föreläsningssal, att trappan och golvet får duga om studenterna vill vara med på föreläsningen. På andra orter finns även ett problem med för små klasser, där de mindre klasserna på högre terminer, hamnar i små och sämre föreläsningssalar till förmån för de mycket stora klasserna som kräver de bättre och större salarna. När klasserna blir större, måste bland annat antalet handledare utökas, både preklinisk och kliniskt. På vissa universitet har man genom utregionalisering från och med kliniska terminer försökt lösa detta. Men regionplaceringar finns även de i begränsad mängd och universiteten får försöka samsas om de sjukhus som finns. Det blir många studenter på samma plats och alla hinner inte alltid öva på viktiga praktiska moment. Vad händer med patientsäkerheten och det som vi, som läkare, faktiskt ska kunna efter genomförd utbildning? Om man inte hinner öva på det som student? Sedan tidigare är det även känt att studenter som tagit examen, har mycket svårt att hitta en AT-plats inom rimlig tid, då väntetiden är lång efter examen. Gå och vikariera som underläkare en längre tid i väntan på AT är inte en bra lösning. Med ett större antal nya studenter varje termin blir detta problem betydligt mycket mer påtagligt, om inget görs! De nuvarande studenterna måste få en bra studiesituation, innan antalet antagna utökas och rent av försämrar för de som redan är på väg. Även om den nuvarande regeringen inte planerar någon utökning av programmet behöver det ske förbättringar för de studenter som påverkats av den tidigare utökningen. Sverige behöver duktiga läkare och för att vi ska bli duktiga krävs en utbildning med en bra studiemiljö och bra handledning. Desirée Ernestad Ledamot Förbundsstyrelsen MSF 6

7 Forska och plugga? Forska vid sidan av studierna är något som många uppmuntrar till. Hur är det att forska redan under studietiden? Appendix har träffat två drivna som lyckats kombinera studier med forskning. Olivia Grip går termin 7 på läkarprogrammet i Uppsala och forskar kliniskt. Vad forskar du inom? Inom kärlkirurgi och min avhandling kommer att handla om akut extremitetsischemi. Mitt första projekt publicerades i juni och det var en retrospektiv studie där vi jämförde trombolysbehandling med och utan kontinuerlig heparininfusion. Nu håller jag på med två projekt till som också handlar om kirurgisk behandling av akut extremitetsischemi men med lite andra frågeställningar. Vilka för- och nackdelar ser du med att forska under studietiden? Jag tycker det är kul och spännande. Jag tycker också jag har utvecklats väldigt mycket. Sen så har jag en bra handledare som det är roligt och inspirerande att jobba med. Ytterligare en positiv sak är att jag genom min forskning har fått möjligheten att delta i kliniskt arbete som t. ex. operationer som jag inte hade fått vara med på annars. Det är verkligen en fördel. Nackdelar är att eftersom jag börjat forskat så tidigt så har jag en begränsad klinisk erfarenhet vilket gör att man ibland kanske måste fråga en extra gång för att verkligen se att man uppfattat allt rätt. Sen så att det tar mycket tid. Forskning tillsammans med de vanliga studierna tar ganska många timmar i anspråk. Det går inte att komma ifrån. Hur är det att forska under studietiden? Det har fungerat bra. Fördelen med min forskning är att man kan planera tiden själv till viss del, så jag använder tid då jag inte är schemalagd, framför allt på somrarna, men också kvällar och helger. Ser du dig själv jobba som forskare på heltid efter examen? Jag kan tänka mig jobba i perioder på heltid, men jag vill också jobba kliniskt. Jag tycker om att träffa patienter och jag ser fram emot att bli klar och få göra det mer. Mitt mål i framtiden är att få kunna genomföra större randomiserade kontrollstudier. Retrospektiv forskning har ju ändå nackdelarna med att man letar i register. Men det är ju den typ av forskning jag kan göra nu innan jag är färdig läkare. Text och foto: Victoria Jansson Dani Zalem går termin 9 på läkarprogrammet i Göteborg och forskar prekliniskt. Vad forskar du inom? Inom glykobiologin och om ETEC, en typ av E. coli, som tillverkar ett toxin som binder till glykolipider på cellmembran. Om vad toxinet mer specifikt binder till och var. Vi riktar in oss på tunntarmen då det är där toxinet verkar mest. Sen har vi på det spåret breddat lite och undersökt släktskap med andra toxiner, bland annat. Varför forskar du och hur började du forska? Jag har nog alltid ansett mig själv vara en nyfiken person och tanken om att få vara med och försöka utöka människors kunskap om världen - att utforska - lät himla spännande. När jag började läkarprogrammet insåg jag att möjligheten att testa forskning redan fanns från början. Så jag valde helt enkelt att ta kontakt med en forskande föreläsare redan under termin 1. Att det blev inom glykobiologin var en slump och ju mer jag satte mig in i det desto mer spännande blev det. Hur är det att forska under studietiden? För mig har det fungerat väldigt väl. Men mycket beror nog på vilket labb man tillhör. Har man en handledare som förstår att man även studerar så finns oftast möjligheten att vara flexibel. Klinikdagar och tentaplugg går ju självklart alltid före, man får forska efter tentaperioder. Vilka för- och nackdelar ser du med att forska under studierna? Man förstår var vetenskapen kommer ifrån och att det man lär sig är aktuellt just nu men att det kanske inte är det om fem år. Man lär sig hur man ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Och nackdelar, ja, att det tar tid men sen kan jag inte se någon egentlig nackdel. Om man hamnar på ett bra labb där man trivs med sin handledare, så finns det inget som hindrar en från att gå dit mer än tiden. Ser du dig själv jobba som forskare på heltid efter examen? Likt de flesta så har jag inte riktigt bestämt mig för hur min framtid ser ut ännu. Men jag kan absolut se mig själv forska på heltid någon gång i framtiden! appendix 01/2015 7

8 MSF s Fullmäktigemöte Den november hölls MSF:s fullmäktigemöte (FUM) i Umeå. FUM är MSF:s högsta beslutande organ och det är vad som bestäms här som påverkar vad kommande verksamhetsår kommer innehålla. Här beslutades bland annat att årets fokusfrågor kommer vara Läkarstudenten i arbetslivet och Din lön. Något som väckte stor debatt under helgen var förbundsstyrelsens (FS) proposition om ett namnbyte. FS förslag var att MSF skulle byta namn till Sveriges Läkarförbund Student. Under diskussionerna som följde var de flesta positiv till ett namnbyte, men att det hela gått för fort och att det föreslagna namnet kanske nödvändigtvis inte var det bästa. Resultatet blev att frågan ska utredas, förankras bättre i lokalavdelningarna och ett nytt namnförslag ska tas fram till nästa FUM. Det valdes också en ny styrelse som ni kan läsa mer om på sidan 5. Saco Studentråds förbundskongress MSF är medlemmar i Saco Studentråd. Saco Sveriges akademikers centralorganisation, är en paraplyorganisation för akademiska fackförbund, så som Civilekonomikerna, Sveriges Ingenjörer och Läkarförbundet. Studentrådet är respektive förbunds studerandeorganisations paraplyorganisation. Det är genom dem som MSF kan driva mer generella studentfackliga frågor. Den november hölls deras kongress, motsvarighet till FUM, på Bosön i Stockholm och MSF fanns representerade där med tre mandat. En av de frågor som MSF uttalade sig i var kring en motion om att Saco Studentråd ska arbeta för ökad kontakt med arbetslivet i utbildningen. Här fick MSF in att arbetet inte bara ska ske för ökad kontakt, då kontakten den redan är god i läkarutbildningen, men att kontakten även ska hålla god kvalitet. Foto: Johan Wallin Text: Frida Kareliusson Vice ordförande MSF Är du vår nya chefredaktör? Medicine Studerandes Förbund söker en chefredaktör till sin medlemstidning tillika Sveriges största tidning för läkarstudenter, Appendix. Vi söker Dig som vill forma en modern och aktuell tidning för framtidens läkare! Som chefredaktör har Du stor frihet att utveckla och sätta din prägel på en tidning som ges ut fyra gånger om året till mer än 6000 läkarstudenter och underläkare, AT-läkare och ST-läkare. Tidningen Appendix ges ut av Medicine Studerandes Förbund, Läkarförbundets studentorganisation. Chefredaktören arbetar självständigt men med stöd av förbundsstyrelsen samt förbundets personal. Tidigare erfarenheter från arbete som skribent, redaktör eller ledare är meriterande. Vi ser gärna också gärna sökande med journalistisk utbildning och som tidigare har arbetat i Indesign. Ansök genom att skicka personligt brev, CV samt 4-6 arbetsprover till oss senast 28/2.* Intervjuer kommer hållas i samband med MSF:s fackliga grundkurs den mars utanför Stockholm. Frågor? Ta gärna kontakt med oss! Medicine Studerandes Förbund Kontakt: Frida Kareliusson Vice ordförande *På grund av trycktider har sista ansökningsdatum redan gått ut, är du ändå intresserad konakta Frida Kareliusson snarast! 8

9 MSF sedan sist Örebros första AT-mässa Våren 2011 antogs de första läkarstudenterna i Örebro och nästa år är det dags att söka AT. Örebros första AT-mässa inträffade den 26e januari 2015 i den nya universitetsbyggnaden Campus USÖ och på plats fanns tio landsting representerade. Kvällen inleddes med en föreläsning av SLF om hur det är att vikariera som underläkare, något som blir aktuellt till sommaren för de som avslutar termin nio. Örebro läkarprograms egna spexgrupp Singing Doctors stod för underhållning och sång som avslutning på föreläsningen och därmed startade minglandet. Förväntansfulla studenter från både högre och lägre terminer besökte mässan med ett glatt humör och lämnade med en god upplevelse. Det bjöds på tilltugg, dricka samt utlottning av böcker. Efteråt var det glada miner hos MSF som hållit i evenemanget. Inte minst hos Julia Grahn, ordförande för MSF Örebro: Vi är så glada över att ha fått anordna vår första ATmässa! Kvällen blev bättre än våra förväntningar och både studenter, utställare och vi i planeringsgruppen var väldigt nöjda över hur kvällen blev. Vi ser fram emot att anodrna fler lika lyckade AT-mässor i framtiden!. Text: Vilgot Lagergren ÖREBRO Kontakt: Ordförande: Julia Grahn SKÅNE Kontakt: Ordförande: Anna Nilsson STOCKHOLM Kontakt: Facebook: MSF Stockholm Ordförande: Greg Korzunowicz LINKÖPING Kontakt: Ordförande: Maria Einarsson UPPSALA Kontakt: Ordförande: Joel Lenell UMEÅ Kontakt: Ordförande: Elin Kalén GÖTEBORG Kontakt: Ordförande: Eric Chen UTLAND MSF Utland Kontakt: Ordförande: Maria Forssén Från AT-mässan i Örebro. Foto: Martina Steineck. Vill du skriva något om vad din lokalförening gör? Mejla appendix 01/2015 9

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Introduktion Under mitten av 2000-talet fattades beslut om att kraftigt utöka antalet platser på den svenska läkarutbildningen. Utbyggnaden beräknas

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund!

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Vad roligt att du vill vara med och jobba för att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sin studietid och sitt framtida arbetsliv!

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 8 2016-09-25 10.00-16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot, ordförande Vilgot Lagergren, vice ordförande Anders Green Karin Stenvall Victoria Jansson Nils Karlsson Alexander Tejera

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2016

MSF Utlands Verksamhetsplan 2016 MSF Utlands Verksamhetsplan 2016 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Intern Organisation, Information och Kommunikation s.5 Landsting, Praktik och Arbetsmässa s.7 CSN,

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT?

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT? AT-information Avdelningen för politik och profession Josef Axelsson Milla Järvelin Thomas Parker josef.axelsson@slf.se milla.jarvelin@slf.se thomas.parker@slf.se Medlem i Läkarförbundet? Rådgivning inom

Läs mer

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 MSF Utlands halvårsrapport för styrelse året 2014/2015 sammanfattar kort vad vi arbetat med samt uppnått under varje del ur vår verksamhetsplan. Den innehåller: Organisation

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot, ordförande Vilgot Lagergren, vice ordförande Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Alexander Tejera Kansli: Hampus Carlson Mötet öppnas Formalia 1.1 Mötets

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

MSF Protokoll FS 13, söndagen

MSF Protokoll FS 13, söndagen MSF Protokoll FS 13, söndagen 261014 Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne (Skype 10, 14 och 16) Maria Forssén, Utland (Skype 13 och 16) Tora Borén, Örebro

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelsen är uppbyggd som så att det först kommer en kort introduktion med kommentarer om det verksamhetsår som nu har varit

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

FS 1 20.04.2013. Närvarande:

FS 1 20.04.2013. Närvarande: FS 1 20.04.2013 Närvarande: Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Teodor Svedung Wetterwik, Göteborg Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Alexander Lundin, Uppsala Tora Borén, Örebro

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 6 2016-05-21 10.00 16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot ordf. Vilgot Lagergren vice ordf. Ebba Asplund Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Victoria Jansson Alice

Läs mer

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 1 Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 Närvarande: Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, vice Tora Borén, Örebro Alexander Lundin, Uppsala Ulrika Berglund, Utland Filip Löfgren, Umeå Teodor Svedung

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare.

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare. Verksamhetsplan 2017 Utbildningsbevakning Utbildningskvaliteten rör alla våra medlemmar och är därför viktigt för oss att arbeta med på nationell såväl som lokal nivå. Den organisation som har bäst möjlighet

Läs mer

MSF:s handledningsenkät 2008

MSF:s handledningsenkät 2008 MSF:s handledningsenkät 28 Läkarstudenter skall tillgodogöra sig en mängd teoretiska och praktiska kunskaper inför det kommande yrkeslivet som läkare. En stor och viktig del av dessa förmedlas genom den

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Medlemsbrev april 2015

Medlemsbrev april 2015 Medlemsbrev april 2015 Hej alla glada Utlandsstudenter! Först och främst vill jag hälsa er alla välkomna till ett nytt Utlandsår som fått en ny styrelse med mycket energi och nya kreativa idéer. Vill börja

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 MSF Umeå för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 Introduktion MSF Umeås verksamhetsår 2014-2015 har varit händelserikt. Styrelsen har under detta verksamhetsår haft en god representation från såväl prekliniska

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte

MSF:s fullmäktigemöte MSF:s fullmäktigemöte 22-23 november 2014 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Välkomna till Umeå! I år är det Umeås tur att ta över fullmäktigemötet, samma år som vi har kulturhuvudstadsår.

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne MSF Protokoll FS 12-140914S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare.

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare. Innehåll Introduktion... 2 Verksamhetsplanens struktur... 2 Förbundspolitisk verksamhet... 4 Fokusfråga 2012... 4 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 AT-mässan För att stödja studenterna i övergången mellan universitet och AT-tjänst samt möjliggöra informationsinhämtande från potentiella

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6 MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå 22-23 november 2014 Innehåll Allmänna bestämmelser 1-3 Medlemskap 4-5 Medlems allmänna skyldigheter 6 Avdelningar 7 10 Fullmäktige 11 18 Styrelsen 19 23 Appendix

Läs mer

APPENDIX. I detta nummer:

APPENDIX. I detta nummer: APPENDIX I detta nummer: -Sexårigt program? 10 frågor till regeringens utredare Stefan Lindgren -Vad är en läkarassistent? -MSF Utlands kongress -Ensamjour utan bakjour? #2/2015 LEDARE Sommarlov? Vi hjälper

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

FS

FS FS 4 2016-03-11 17.30-21.00 Närvarande: Linus Perlerot ordf. Vilgot Lagergren vice ordf. Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Victoria Jansson Alexander Tejera Christian Linhardt Kansli:

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning MSF Stockholm ska tillvarata medlemmars studiesociala och yrkesmässiga intressen samt

Läs mer

Lärarnas Riksförbund för dig som är. Studie- och yrkesvägledare

Lärarnas Riksförbund för dig som är. Studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund för dig som är Studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund! Lärarnas Riksförbund organiserar cirka 2 000 yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Vi i Studie-

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

NYHETSBREV. Styrelsemötet i Warszawa

NYHETSBREV. Styrelsemötet i Warszawa NYHETSBREV Datum: 4/21/2016 Nr: 2 Vi i Sveriges läkarförbund Student Utland (SLFSU) hoppas att alla är laddade och har lite tid över för att njuta av den vackra vårsolen vid sidan om vardagsstressen. Här

Läs mer

appendix #3 2010 Untitled-1.indd 1 5/28/10 1:56 PM

appendix #3 2010 Untitled-1.indd 1 5/28/10 1:56 PM appendix #3 2010 Untitled-1.indd 1 ledare Samtidigt som terminerna börjar gå mot sitt slut med sol som lockar bort en från tentaplugget börjar MSF:s nya verksamhetsår ta fart. I mitten av mars hölls fullmäktigemötet

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 4: Motioner och motionssvar Innehåll Motion 1: Om valberedningens arbete... 2 Motion 2: Om avsiktsförklaring... 3 Motion 3: Om införskaffandet av en prioriteringsordning

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Sveriges tänder behöver Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges tänder behöver Sveriges Tandläkarförbund Sveriges tänder behöver Sveriges Tandläkarförbund Agenda 29 januari Hanna Bjuggren, utredare och studenthandläggare Kort om Tandläkarförbundet Tandläkaryrket Tandläkarutbildningen Alternativt urval Råd

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/8-2017 18:15-19:18, Falck Hillarp salen BMC Närvarande: Ida Osbeck Hanna Sundström Alexander Tejera Sofia Schuss Oskar W Persson Felicia Berglindh Natalie Andersson Sara

Läs mer

Sveriges läkarförbund Student. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

Sveriges läkarförbund Student. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information Sveriges läkarförbund Student Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Motioner & motionssvar

Saco Studentråd Kongress 2014 Motioner & motionssvar Saco Studentråd Kongress 2014 Motioner & motionssvar Förbundens förslag och styrelsens svar Innehåll Motion till Saco Studentråds kongress, Jusek studerandesektion, Jämställdhet 4 Bakgrund 4 Styrelsens

Läs mer

Landstingsdirektörens stab. Regionaliserad läkarutbildning Sunderby sjukhus

Landstingsdirektörens stab. Regionaliserad läkarutbildning Sunderby sjukhus Regionaliserad läkarutbildning Sunderby sjukhus Bakgrund 2007 Beslut fattas av riksdagen om utökade platser på läkarprogrammen p g a läkarbrist i Sverige Umeå universitet tilldelas 37 extra platser med

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Bakgrunden till förslaget Nuvarande struktur utformades på 1960-talet Återkommande signaler om att utbildningen inte motsvarar vårdens

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Medicine Studerandes Förbund Utland ordinarie årsmöte 2015

Medicine Studerandes Förbund Utland ordinarie årsmöte 2015 Medicine Studerandes Förbund Utland ordinarie årsmöte 2015 Mötesprotokoll: Årsmöte i Warszawa 21/3 2015 1. Öppnande av årsmötet: MF förklarar årsmötet öppnat 2. Upprop: Maria Forssén, MF Johan Korduner,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14

Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14 Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14 Närvarande: Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm Alexander Lundin, Uppsala Maria Forssén, MSF Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Emma Furberg, ordförande,

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Av Medicine Studerandes Förbund Stockholm 30 oktober 2011 Medicine Studerandes Förbund Stockholm - en del av Sveriges Läkarförbund www.msfstockholm.se

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Maria Forssén,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll styrelsemöte Torsdag 16/2 2017 1. Mötets öppnande - Ordförande Desirée öppnar mötet 17.34 Närvarande: Desireé Ernestad, Anna Svensson, Freja Swärdh, Clara Sege, Emelie Johansson, Atbin Motamedi,

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28 Läkarsektionen 2008/10/28 Protokoll Tid. 17.00 Plats. Puben, nedervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Mikael Finder, Martin Hult, Karin Johnsson, Madeleine Kronblad, Ulrika Liliemark, Astrid Moëll,

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte. Sveriges läkarförbund Student Uppsala

Protokoll Styrelsemöte. Sveriges läkarförbund Student Uppsala Protokoll Styrelsemöte Föredragningslista 1 Mötet öppnas Mötet öppnas av Karin Berg. 20/3 2017 kl. 18:00 På MedC 2 Formalia Val av ordförande och sekreterare Ordförande: Karin Berg Sekreterare: Isabella

Läs mer

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017.

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017. 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildningscentrum, Berit Eriksson, 20170705 Leg Psykolog/studierektor Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017.

Läs mer