Svenska Dyslexiföreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dyslexiföreningen"

Transkript

1 Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Kalenderåret 2011 Svenska Dyslexiföreningen Tel: Surbrunnsgatan 42 1 tr. ö.g Stockholm

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Föreliggande verksamhetsberättelse omfattar kalenderåret Mandatperioden omfattar tiden från årsmötet 7 maj 2011 till årsmötet 20 april SYFTE Svenska Dyslexiföreningen är en ideell riksomfattande organisation som samverkar med och stöder Svenska Dyslexistiftelsen. Föreningens syfte är att främja forskning om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och utveckling av nya metoder för diagnos och undervisning att sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter bland lärare, övriga skolansvariga, föräldrar, arbetsgivare och andra berörda parter att förbättra utbildningen om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter för speciallärare, specialpedagoger, lärare, skolledare, psykologer, logopeder, talpedagoger och övrig personal samt att på olika sätt tillvarata läs- och skrivhandikappades intressen, bl a genom uppvaktning av olika myndigheter. Ur stadgar för Svenska Dyslexiföreningen, antagna vid årsmötet 1995 och reviderade vid årsmötet ORGANISATION Hedersordförande Prinsessan Marianne Bernadotte Styrelse Styrelsen hade under året följande sammansättning: Ordförande: Docent Peter af Trampe, Stockholm, Vice ordförande: f undervisningsråd Egon Nordman, Alvesta; Sekreterare: Speciallärare Marianne Norée, Täby. Övriga ordinarie ledamöter: Adjunkt Gerty Engh, Kristianstad; professor Siv Fischbein, Stockholm (utsedd av Svenska Dyslexistiftelsen); leg logoped Astrid Frylmark, Härnösand; universitetslektor Christer Jacobson, Växjö; dyslexipedagog Kerstin Johnson Thörne, Göteborg; speciallärare Elisabeth Kihlberg Marx, Skarpnäck; Barn och ungdomspsykiater, Mona Näreskog, Stockholm; författare Torbjörn Lundgren, Söderbärke, Suppleanter: Fil mag Anneli Andersson, Lund; speciallärare Ingrid Eliasson, Östersund; professor Mats Myrberg, Stockholm (utsedd av Svenska Dyslexistiftelsen); rådgivare Gunilla Salo, Rönninge; lärare Catharina Åkerman, Trelleborg; dyslexipedagog Kerstin Hyrefelt, Huddinge Revisorer Ordinarie: Auktoriserad revisor Mikael Jennel, Stockholm; fil dr Ulrika Wolff, Göteborg. Suppleanter: Eva Sundberg; leg logoped med dr (h.c.) Ulla Föhrer, Älvsjö. Valberedning Ordinarie: adjunkt och speciallärare, Eva Cedermark, Göteborg; Specialpedagog Helena Jacobsson, Göteborg, rådgivare Bertil Löfdal, Göteborg Suppleanter: utredningspedagog Barbro Fock, Göteborg Arbetsutskott Arbetsutskottet under året utgjordes av Peter af Trampe, (ordf), Egon Nordman, Marianne Norée och Elisabeth Kihlberg Marx. Tidskriftskommitté Ansvarig utgivare var Peter af Trampe, Gunilla Salo var redaktör och Per Åhlin redaktionssekreterare. Övriga ledamöter var Ingeborg Balhuizen, Agneta Rydberg och Egon Nordman. Annonsackvisitör var Veronica Holtsjö 1

3 Ledamöter i styrelsen för Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden Peter af Trampe var ledamot med Marianne Norée som suppleant. Arbetsgrupp för utbildningskonferensen 2012 Egon Nordman, Siv Fischbein, Kerstin Johnson Thörne, Lisa Marx, Kerstin Hyrefelt och Agneta Rydberg Svenska Dyslexistiftelsen Samarbetet med Svenska Dyslexistiftelsen har fungerat bra. Stiftelsens ledamöter bidrog under året med artiklar till tidskriften Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter. Professor Per-Anders Rydelius representerade stiftelsen som föreläsare vid föreningens årliga utbildningsdagar vid Europaporten i Malmö. Stiftelsens representant i föreningens styrelse var professor Siv Fischbein med professor Mats Myrberg som suppleant. Tillsammans med Dyslexistiftelsen planerades och genomfördes Den sjätte Nordiska Dyslexikongressen. European Dyslexia Association Föreningen är medlem i European Dyslexia Association (EDA) som är ett samverkansorgan för de nationella dyslexiföreningarna i Europa. Kansliet Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen har gemensamt kansli. Kansliet flyttade i september till Surbrunnsgatan 42 1 tr Stockholm. Tel Kontoret används till det dagliga arbetet och till möten i mindre grupper. Eftersom Per Åhlin önskade gå i pension anställdes Elisabeth Marx på heltid från och med augusti. Per finns kvar på timmar, när så behövs, för att lära upp den nya kanslichefen. Flyttningen av kansliet har inneburit extrakostnader för föreningen MEDLEMSANTAL Antalet betalande medlemmar uppgick till Därutöver tillkommer 299 prenumeranter och 142 stödorganisationer. VERKSAMHET Sammanträden Föreningens årsmöte hölls den 7 maj 2011i Europaportens lokaler i Malmö i samband med de årliga utbildningsdagarna. Styrelsen hade under kalenderåret sex och arbetsutskottet åtta protokollförda sammanträden. Två av styrelsens suppleanter kallades till varje möte. Övriga suppleanter var inbjudna. Samrådsorgan Samrådsgruppen bestående av representanter för Svenska Dyslexistiftelsen, Svenska Dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet FMLS och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn fortsatte sitt arbete med att informera varandra om respektive organisations verksamhet. Svenska Dyslexiföreningen representerades av Peter af Trampe och Marianne Norée. Gruppen hade under året tre möten och två bokförda protokoll (FDB och SDF) Den sjätte nordiska dyslexikongressen Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen arbetade tillsammans under året med planeringen och genomförande av en sjätte nordisk dyslexipedagogisk kongress augusti 2011 i Folkets Hus i Stockholm. Organisationskommittén bestod av Peter af Trampe (ordf), Christer Jacobson, Gerty Engh och Egon Nordman från Svenska Dyslexiföreningen och Mats Myrberg, Siv Fischbein och Åke Olofsson från Svenska Dyslexistiftelsen. 2

4 Kongressen blev mycket uppskattad. Det kom 800 betalande deltagare, tillsammans med utställare, föreläsare etc. blev den sammanlagda besökssiffran 900. Utbildningskonferensen 2011 Föreningens årliga utbildningskonferens genomfördes vid Europaporten i Malmö. Temat för konferensen var Läs- och skrivsvårigheter /dyslexi i ett hälsoperspektiv. För planeringen av konferensen svarade en arbetsgrupp som bestod av Anneli Andersson, Gerty Engh, Kerstin Johnson Thörne, Gunilla Salo och Catharina Åkerman. Konferens om matematiksvårigheter i Göteborg Konferensdagen Matematiksvårigheter och möjligheter arrangerades i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten och genomfördes 19 januari Arbetsgruppen bestod av Egon Nordman, Kerstin Johnson Thörne och Britt-Marie Emanuelsson från Svenska Dyslexiföreningen samt Ann-Louise Ljungblad från Specialpedagogiska skolmyndigheten i Göteborg. Matematikdagen var mycket välbesökt (420 deltagare) och uppskattad. Dyslexikonferens för rektorer En konferens för skolledare arrangerades i Stockholm 6 april Konferensen arrangerades i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten och genomfördes 6 april och planerades av en arbetsgrupp som bestod av Egon Nordman, Mona Näreskog, Christer Jacobson och Lisa Marx från Svenska Dyslexiföreningen samt Elsy-May Gisterå från Specialpedagogiska skolmyndigheten. En mycket uppskattad halvdag med 150 deltagare. Arbetsgrupp för Svenska Dyslexiföreningens medverkan i Almedalen Svenska Dyslexiföreningen kommer att tillsammans med Dyslexiförbundet FMLS att medverka under Almedalsveckan i Visby i juli Svenska Dyslexiföreningens representerades av Peter af Trampe, Mona Näreskog och Lisa Marx.Sven Eklöf, Bengt-Erik Johansson, Anette Gren och Inger Rålenius representerade Dyslexiförbundet FMLS. Arbetsgrupp för Matematiksvårigheter och möjligheter i Stockholm Egon Nordman, Lisa Marx, Marianne Norée (Svenska Dyslexiföreningen) planerar att tillsammans med personal från SPSM (Johan Lindström ) genomföra en repris av göteborgskonferensen i matematik. Frågor & svar Arbetet med att uppdatera och utvidga Frågor och svar har påbörjats av en grupp bestående av Peter af Trampe, Egon Nordman och Christer Jacobson Hemsidan I samarbete med en konsult har hemsidan omarbetats under året. Hemsidan innehåller information om föreningen och dess verksamhet. Den vänder sig främst till de yrkeskategorier som i sin profession arbetar med barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Delar av innehållet riktar sig även till föräldrar och elever. Hemsidan har blivit betydelsefull för föreningens verksamhet och antalet personer som kontaktar föreningen har ökat sedan dess tillkomst. Tidskriften Föreningens tidskrift Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter utkom under året(sextonde årgången) med fyra nummer och en genomsnittsupplaga på 2500 exemplar. Tidskriften är en offentlig facktidskrift som tillställs alla föreningens medlemmar. Tidskriften når en större spridning eftersom en hel del prenumeranter utgörs av bibliotek, skolor och institutioner. Den delas även ut 3

5 vid konferenser och mässor. Tidskriften har haft stor betydelse och rönt mycket uppskattning när det gäller information om och bevakning av aktuell forskning och utveckling både nationellt och internationellt. Gunilla Salo har arbetat som redaktör och Veronica Holtsjö har varit annonsackvisitör. Lagar & förordningar Egon Nordman reviderade under året den tidigare versionen av Lagar & förordningar. Den nya versionen har lagts ut på hemsidan. LÄSK-pärmen Läsk-pärmen har uppdaterats av Marianne Norée (Svenska Dyslexiföreningen), Susanne af Sandeberg (Föräldraföreningen för dyslektiska barn) och Eva Wiklander (Dyslexiförbundet FMLS) Utredningsmodellen En arbetsgrupp bestående av: Mona Näreskog, Gunilla Salo, Christer Jacobson, Gerty Engh och Astrid Frylmark har under 2011 arbetat med en uppdatering av Utredningsmodellen. Facebook Svenska Dyslexiföreningen finns numera på Facebook. Dyslexiveckan 2011 Dyslexiveckan uppmärksammades av föreningen främst med aktiviteter på några orter, där de regionala föreningarna stod som arrangör eller medverkade. Anita Sandells pris 2011 års pris gick till specialpedagog Lena Franzén, Kristianstad med motiveringen: För förtjänstfulla insatser av praktisk art inom dyslexiområdet, som inneburit en väsenlig förbättring för barn eller vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Juryn har bestått av: Peter af Trampe, Christer Jacobson och Kerstin Johnsson Thörne Mässor och utställningar Svenska Dyslexiföreningens lokalavdelning Region syd deltog på Förskolemässan i Malmö oktober Remiss Föreningen har yttrat sig över remissen: Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden (SOU 2011:33) Högskoleprovet Peter af Trampe har haft överläggningar med högskoleverket då det gäller Högskoleprovets anpassning för dyslektiker. EKONOMI Föreningens ekonomi per framgår av bifogade årsredovisning. REGIONALA FÖRENINGAR Svenska Dyslexiföreningens regionala förening i Västra Sveriges, Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har haft följande sammansättning: Kerstin Johnson Thörne (ordförande), Eva Cedermark (vice ordf.), Anki Hagman (sekreterare), Margareta Sjödin (kassör), Kajsa Tholén Järnstedt (Övrig ord. ledamot), Kjell Eriksson (Dyslexiförbundet FMLS) Suppleanter: Britt-Marie Emanuelsson, Ing-Marie Enelund, Lillemor Törnqvist, Barbro Johansson, Monica Reichenberg, Catrine Forsnabba (Dyslexiförbundet FMLS) 4

6 Aktiviteter Styrelsen har haft fem sammanträden under året. Föreningens årsmöte hölls den 13 april I samband med årsmötet höll Malin Holmberg en föreläsning med rubriken HELP Start - ett sätt att undervisa elever med dyslexi i skriftlig engelska. Under Dyslexiveckan (8-10 oktober) samverkade Dyslexiföreningen Region Väst med Dyslexiförbundet FMLS, Montessoriskolan Casa, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, SENSUS och Stadsbiblioteket Göteborg med olika aktiviteter på Stadsbiblioteket i Göteborg I november arrangerade föreningen en föreläsning med fil.dr. Åsa Wengelin: Tvåspråkighet och läsoch skrivsvårigheter. Vid matematikkonferensen i Göteborg medverkade föreningen bl.a. med en utställning Svenska Dyslexiföreningens regionförening i Södra Sverige, SDSS Styrelse Anneli Andersson, ordförande, Ambika Hansell, sekreterare, Unn Görman, kassör, Kersti Ericsson, ledamot, Gudrun Rooth, ledamot, Gerty Engh, ledamot, Catharina Åkerman, ledamot, Jörgen Palm, suppleant Medlem Man är automatiskt medlem i Svenska Dyslexiföreningens regionförening i Södra Sverige genom att betala årsavgift till moderföreningen. Antal medlemmar var vid årets slut 160. Ekonomi Den regionala föreningen får ett årligt bidrag på kronor från moderföreningen. Dessa fördelar sig på föredrag och andra arrangemang som till exempel mässor samt styrelsekostnader. Aktiviteter Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Däremellan har informella möten skett mellan berörda styrelsemedlemmar. Den samverkansgrupp, Dyslexisamverkan Skåne, som styrelsen aktivt initierat, har arbetat mycket positivt och aktivt under det gångna året. I april var SDSS medarrangör för en föreläsning med Susanne af Sandeberg från FDB på Malmö folkhögskola. Föredraget handlade om dyslexi och engelska. Den 6-7 maj höll Svenska Dyslexiföreningen de årliga utbildningsdagarna på Europaporten i Malmö. Temat var; Kommunikation och samverkan läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ett hälsoperspektiv. SDSS var med och arrangerade dagarna. Under den Europeiska Dyslexiveckan 2011 medverkade flera ur styrelsen vid olika arrangemang. På tisdagen den 3 oktober höll ungdomarna från Mount Dyslexi ett föredrag på Malmö folkhögskola. Föredraget handlade om att leva som ung med dyslexi. Föredraget var mycket välbesökt. Svenska Dyslexiföreningens regionala förening i Dalarna Dalarnas Dyslexiförening DDF, Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Birgit Karlsson, kassör: Ann-Christin Hurtig, sekreterare: Eva Flytström-Persson, övr.ledamöter: Åsa Hansson, Eva-Lena Fränkel, suppleanter: Laila Fredriksson, Inger Malmberg, Ingegerd Danielsson, revisorer: Lars-Göran Gustafsson, Sonya Lindell, revisorssuppleanter: CG Lindell, Margareta Davidsson, valberedning: Annika Lövstedt-Baena, Holger Petersson FMLS representeras av Anette Gren och Kent Olsson 5

7 Dalarnas Dyslexiförening har under år 2011 haft fyra styrelsemöten varav ett årsmöte. Föreningen har anordnat två föreläsningar på Högskolan Dalarna i Falun. Föreläsningarna har vänt sig till medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen bosatta i Dalarna, medlemmar i DDF samt övriga intresserade i mån av plats. I september föreläste Mona Wiklander, speciallärare och skolutvecklare med fokus på IT och specialpedagogik. Rubriken var Att skriva sig till läsning. Mona presenterade ett arbetssätt där elever använder dator när de lär sig läsa. Arbetssättet möjliggör en dialog runt språket där alla elever får lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Dalarnas Dyslexiförening har tidigare anordnat seminarier/workshops med temat engelska för elever med läs- och skrivsvårigheter. Under hösten hade vi möjlighet att ta upp ämnet igen under rubriken HELP Start-ett sätt att undervisa elever med dyslexi i skriven engelska med Malin Holmberg som föreläsare. Malin är lärare inom vuxenundervisning och författare till läromedelspaketet HELP Start. Hon presenterade teoretisk bakgrund till metoden och gick igenom materialet. Vi fick många praktiska exempel på hur man kan arbeta med engelskans skriftspråk på ett nytt sätt. Båda föreläsningar var välbesökta och mycket uppskattade. Några frågor som tagits upp i styrelsen under året har gällt nya skollagen, PYS-paragrafen, speciallärarutbildningen, lärarutbildningen. Föreningen har under tidigare år haft kontakt med företrädare för Regionalt skoldatatek, där de flesta kommuner i länet deltog. Vid årsskiftet 2010/2011 upphörde den regionala samordningen. 11 av 15 kommuner har idag någon form av skoldatatekverksamhet. Styrelsen får aktuell information från FMLS. Tre styrelsemedlemmar deltog i Dyslexikongressen. STYRELSENS SLUTORD Styrelsen tackar för förtroendet att ha fått leda Svenska Dyslexiföreningen genom verksamhetsåret Stockholm Peter af Trampe Egon Nordman Marianne Noreé Gerty Engh Siv Fischbein Astrid Frylmark Christer Jacobson Kerstin Johnson Thörne 6

8 Elisabeth Marx Mona Näreskog Agneta Rydberg 7

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kalenderåret 2009 Karolinska Institutet Tel: 08-524 868 25 Retzius väg 13 A www.dyslexiforeningen.se 171 65 Solna svenska-dyslexiforeningen@neuro.ki.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Vi bakom Dysleximässan i Malmö 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förtroendevalda under verksamhetsåret 2014 2 Ordföranden har ordet 3 Lokalföreningar 4 Medlemsantal

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Från Barn- och familjelägret i Röstånga, 2015. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förtroendevalda under verksamhetsåret 2014 2 Ordföranden har ordet 3 Medlemsantal

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Från Barn- och familjelägret i Röstånga, 2016. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förtroendevalda under verksamhetsåret 2014 2 Ordföranden har ordet 3 Medlemsantal

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Dyslexi. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Dyslexi. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Dyslexi Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Ea Adler, Björn Neuropedagogik : om komplicerat lärande / Björn Adler & Hanna Adler. - 2., [rev.]

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid Förbundsråd 26 oktober 2014 på Mercure hotell, Malmö.

Protokoll fört vid Förbundsråd 26 oktober 2014 på Mercure hotell, Malmö. Protokoll fört vid Förbundsråd 26 oktober 2014 på Mercure hotell, Malmö. 1 Förbundsordförande Bengt-Erik Johansson hälsade alla välkomna och förklarade förbundsrådet för öppnat. 2. Upprättande och justering

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning.

KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning. Stadgar för Föreningen Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan Antagna av årsmöte 2011-05-19 och 2013-04-18 1 Ändamål KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse Falkenberg

Verksamhetsberättelse Falkenberg Verksamhetsberättelse 2015 Falkenberg 2 (6) Villaägarna i Falkenberg Villaägarna Falkenberg är en obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 1139 medlemmar 2015-12-31. Medlemsantalet

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Författarpresentationer

Författarpresentationer Författarpresentationer Inga Berggren, Trelleborg Hushållslärare, Fil. kand. i pedagogik, psykologi och sociologi. Yrkeslärare vid f.d. Värnhemsskolan i Malmö 1968 1991. Kommunpolitiker i Trelleborg 1967

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Resultat Damdagen 2012-07-04

Resultat Damdagen 2012-07-04 Resultat Damdagen 212-7-4 Pla c. Namn Klubb Spelarkat egori SH CP Rond res. Tot.r es. Särs kilj. 1 G Lhådö/P 46-42 88 1 Gabriella Lhådö Enköpings GK A 46-42 1 Pernilla Enköpings GK A 46-42 2 L Haag/A Broberg

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Skåne, avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Specialpedagogiska seminarier

Specialpedagogiska seminarier Specialpedagogiska seminarier Uppföljning av konferensen Rektor med vetande En seminarieserie för speciallärare, specialpedagoger och skolledare 23 september i Malmö 4 oktober i Växjö 10 oktober i Kristianstad

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Webbmaster Inger Kull (teckningsrätt) Åsa Persson (omval 2 år) Pia Kalm Stephens Margareta Eriksson

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1(5) FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Ann-Britt Sundström Kickan Brandström Jan-Erik Nordlund

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm

Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm Måndag 5 oktober, 2015 Aktivitet MINImässan Biblioteket Sundbyberg Kl. 15:00-18:00, Esplanaden 10, Sundbyberg - Dyslexiförbundet har

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Dyslexi. Lästips från sjukhusbiblioteket

Dyslexi. Lästips från sjukhusbiblioteket Dyslexi Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Att ha eller sakna verktyg : om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva (2013) Av Åsa Wengelin & Claes Nilholm De tre

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2006 I sällskapets styrelse har följande personer ingått: Ingegerd Sahlström (ordförande) Karin Alvtegen, Ulf Boëthius (vice ordförande), Sven Ekberg, Margret

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA Reviderade vid årsmöte 2016-04-21. Ersätter tidigare stadgar från 2008-05-29 och 1996-04-04. 1 SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer