Svenska Dyslexiföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dyslexiföreningen"

Transkript

1 Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kalenderåret 2009 Karolinska Institutet Tel: Retzius väg 13 A Solna

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 Föreliggande verksamhetsberättelse omfattar kalenderåret Mandatperioden omfattar tiden från årsmötet 24 april 2009 till årsmötet 23 april SYFTE Svenska Dyslexiföreningen är en ideell riksomfattande organisation som samverkar med och stöder Svenska Dyslexistiftelsen. Föreningens syfte är att främja forskning om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och utveckling av nya metoder för diagnos och undervisning att sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter bland lärare, övriga skolansvariga, föräldrar, arbetsgivare och andra berörda parter att förbättra utbildningen om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter för speciallärare, specialpedagoger, lärare, skolledare, psykologer, logopeder, talpedagoger och övrig personal samt att på olika sätt tillvarata läs- och skrivhandikappades intressen, bl a genom uppvaktning av olika myndigheter. Ur stadgar för Svenska Dyslexiföreningen, antagna vid årsmötet 1995 och reviderade vid årsmötet ORGANISATION Hedersordförande Prinsessan Marianne Bernadotte, som av årsmötet 1997 utsågs till föreningens hedersordförande, deltog under verksamhetsåret i arbetet. Styrelse Styrelsen hade under året följande sammansättning: Ordförande: Docent Peter af Trampe, Stockholm, Vice ordförande: f undervisningsråd Egon Nordman, Alvesta; Sekreterare: Speciallärare Marianne Norée, Täby. Övriga ordinarie ledamöter: Adjunkt Gerty Engh, Kristianstad; professor Siv Fischbein, Stockholm (utsedd av Svenska Dyslexistiftelsen); leg logoped Astrid Frylmark, Härnösand; universitetslektor Christer Jacobson, Växjö; dyslexipedagog Kerstin Johnson Thörne, Göteborg; speciallärare Elisabeth Kihlberg Marx, Skarpnäck; ortoptist Agneta Rydberg, Stockholm; Eva Westerlund, Haninge (utsedd av Dyslexiförbundet FMLS). Suppleanter: Fil mag Anneli Andersson, Lund, leg logoped Bodil Andersson, Lund; speciallärare Ingrid Eliasson, Östersund; Lisbeth Flodman, Eskilstuna (utsedd av Dyslexiförbundet FMLS), leg logoped MD (h.c.) Ulla Föhrer, Älvsjö; professor Mats Myrberg, Stockholm (utsedd av Svenska Dyslexistiftelsen); skolpsykiater Mona Näreskog, Stockholm; rådgivare Gunilla Salo, Rönninge; lärare Catharina Åkerman, Trelleborg. Revisorer Ordinarie: Auktoriserad revisor Mikael Jennel, Stockholm; f. folkhögskolerektor C-G Lindell, Ludvika. Suppleanter: Dyslexipedagog Ester Stadler, Älvsjö; fil dr Ulrika Wolff, Göteborg. Valberedning Ordinarie: Dyslexipedagog Ingegärd Hemmingsson, Östersund (sammankallande); utredningspedagog Barbro Fock, Göteborg; Specialpedagog Helena Jacobsson, Göteborg. Suppleanter: Eva Cedermark, Göteborg; Bertil Löfdahl, Västra Frölunda. 1

3 Arbetsutskott Arbetsutskottet under året utgjordes av Peter af Trampe, (ordf), Egon Nordman, Marianne Norée och Elisabeth Kihlberg Marx. Tidskriftskommitté Ansvarig utgivare var Peter af Trampe, Gunilla Salo var redaktör och Per Åhlin redaktionssekreterare. Övriga ledamöter var Bodil Andersson, Christina Hedman och Egon Nordman. Lotten Skeppstedt var annonsackvisitör. Arbetsgrupp för utbildningskonferensen 2010 Arbetsgruppen bestod av Egon Nordman, Eva Cedermark, Kerstin Johnson Thörne, Mona Näreskog, Siv Fischbein och Christer Jacobson. Arbetsgrupp för informationskonferenser för olika personalkategorier Arbetsgruppen utgjordes av Astrid Frylmark och Egon Nordman. Gruppen förberedde en utbildningsdag där föreningen skulle försöka nå ut med information till yrkeskategorier som inte tillhörde skolan. Utbildningsdagen skulle äga rum i november 2009 i Folkets hus i Umeå. Cirka 400 inbjudningar skickades till kriminalvården, socialtjänsten med flera men endast ett tiotal personer anmälde intresse vilket gjorde att utbildningsdagen ställdes in. Ledamöter i styrelsen för Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden Peter af Trampe var ledamot med Marianne Norée som suppleant. Svenska Dyslexistiftelsen Samarbetet med Svenska Dyslexistiftelsen har fungerat bra. Stiftelsens ledamöter bidrog under året med artiklar till tidskriften Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter och deltog som föreläsare vid föreningens årligen återkommande utbildningsdagar. European Dyslexia Association Föreningen är medlem i European Dyslexia Association (EDA) som är ett samverkansorgan för de nationella dyslexiföreningarna i Europa. Kansliet Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen har gemensamt kansli. Lokalen hyrs av Karolinska Institutet på adressen Retzius väg 13A, Solna. Kontoret används till det dagliga arbetet och till möten i mindre grupper. Det sköttes under året av Per Åhlin som hade heltidstjänst. MEDLEMSANTAL Antalet betalande medlemmar och prenumeranter per uppgick till Det var en minskning med 35 medlemmar jämfört med föregående år. Fördelningen var medlemmar, 135 stödorganisationer och 336 prenumeranter. VERKSAMHET Sammanträden Föreningens årsmöte hölls den 24 april 2009 i Aula Magna i Stockholm i samband med de årliga utbildningsdagarna. Styrelsen hade under kalenderåret fem och arbetsutskottet fem protokollförda sammanträden. Två av styrelsens suppleanter kallades till varje möte. Övriga suppleanter var inbjudna. Samrådsorgan Samrådsgruppen bestående av representanter för Svenska Dyslexistiftelsen, Svenska Dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet FMLS och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2

4 fortsatte sitt arbete med att försöka samordna vissa aktiviteter samt informera varandra om respektive organisations pågående och planerade verksamhet. Svenska Dyslexiföreningen representerades av Peter af Trampe och Marianne Norée. Gruppen hade under året tre protokollförda möten. Den sjätte nordiska dyslexikongressen Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen påbörjade tillsammans under året planeringen av en sjätte nordisk dyslexipedagogisk kongress augusti 2011 i Folkets Hus i Stockholm. Organisationskommittén består av Peter af Trampe (ordf), Christer Jacobson, Gerty Engh och Egon Nordman från Svenska Dyslexiföreningen. Från Svenska Dyslexistiftelsen ingick Mats Myrberg, Siv Fischbein och Åke Olofsson. Utbildningsdagarna 2009 Föreningens årliga utbildningskonferens genomfördes i Aula Magna vid Stockholms universitet. Ledande forskare och praktiker från Sverige och Norge medverkade. Temat för konferensen var Dyslexi Dyskalkyli - Stress. Konferensen samlade 550 deltagare och 14 utställare. I arbetsgruppen ingick Egon Nordman, Mona Näreskog, Peter af Trampe, Elisabeth Marx och Kerstin Johnson Thörne. Boken Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Föreningens bok Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter gavs ut år 2007 och trycktes då i 1000 exemplar. I början av år 2009 var böckerna slut och en andra upplaga om 500 exemplar trycktes. Boken används bland annat som kurslitteratur vid Stockholms universitet. Hemsidan Hemsidan innehåller information om föreningen och dess verksamhet. Den vänder sig främst till de yrkeskategorier som i sin profession arbetar med barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Delar av innehållet riktar sig även till föräldrar och elever. Hemsidan har blivit betydelsefull för föreningens verksamhet och antalet personer som kontaktar föreningen har ökat sedan dess tillkomst. Tidskriften Föreningens tidskrift Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter utkom under året med sin fjortonde årgång med fyra nummer och en genomsnittsupplaga på 2500 exemplar. Tidskriften tjänar som medlemsblad och offentlig facktidskrift. Den har haft stor betydelse och rönt mycket uppskattning när det gäller information om och bevakning av aktuell forskning och utveckling både nationellt och internationellt. Marianne Norée avgick som redaktör och efterträddes av Gunilla Salo. Särskild uppmärksamhet riktades under året på dyslexi och matematik som fick ett temanummer. Tidskriften uppmärksammade också föreningens utbildningsdagar Dyslexi - Dyskalkyli Stress och hade också ett temanummer om Alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel. Lotten Skeppstedt efterträdde Ulla Törnlöf som annonsackvisitör. Tingsryds tryckeri anlitades fortsatt för tryckningen. Alla medlemmar i föreningen fick tidskriften. Därutöver hade den 336 prenumeranter. Den delades också ut på konferenser och mässor. Dyslexiveckan 2009 Dyslexiveckan uppmärksammades av föreningen med aktiviteter på flera orter. 3

5 Information vid mässor och utställningar Dyslexiförbundet FMLS dysleximässa Svenska Dyslexiföreningen deltog som utställare vid Dyslexiförbundet FMLS dysleximässa oktober 2009 i Sollentuna. Mässan hade många besökare. Föreningen representerades av Per Åhlin och Marianne Norée. Skolforum Svenska Dyslexiföreningen deltog som utställare vid Skolforum på Älvsjömässan i Stockholm oktober Föreningen hade en monter på åtta kvadratmeter. Montern var bra placerad och hade många besökare under de tre dagarna. Föreningen representerades under mässdagarna av Egon Nordman, Kerstin Johnson Thörne, Ulla Föhrer, Elisabeth Marx, Marianne Norée och Per Åhlin. EKONOMI Föreningens ekonomi per framgår av bifogade resultat- och balansräkning. REGIONALA FÖRENINGAR Västra Sveriges Dyslexiförening VSD Föreningen hade under året fyra föreläsningskvällar. Ämnena har rört flerspråkighet, läsförståelse samt alternativa verktyg. En av föreläsningskvällarna ingick i den Europeiska dyslexiveckan på Stadsbiblioteket i Göteborg. VSD har ett nära samarbete med Dyslexiförbundet FMLS:s lokalavdelning i Göteborg. Styrelsen har haft följande sammansättning: Britt-Marie Emanuelsson (ordförande), Ing- Marie Enelund (sekreterare), Margareta Sjödin (kassör), Kerstin Johnson-Thörne, Lillemor Thörnqvist, Eva Cedermark, Anki Hagman, Kjell Eriksson (Dyslexiförbundet FMLS) Suppleanter har varit: Inger Jonasson, Barbro Johansson, Eva Skanselid-Norén och Catrine Forsnabba (Dyslexiförbundet FMLS). Svenska Dyslexiföreningens regionförening i Södra Sverige SDSS Årsmötet hölls den 25 mars och inleddes med en välbesökt föreläsning av Ronny Karlsson. Han berättade om Rydaholmsmetoden under rubriken; Läsning en del av att bli människa! Styrelsen hade tre protokollförda sammanträden under året. Däremellan förekom informella möten mellan berörda styrelsemedlemmar. Den samverkansgrupp, Dyslexisamverkan Skåne, som styrelsen initierade under år 2007 har arbetat mycket positivt och aktivt under det gångna året. I mars var SDSS medarrangör för en Dyskalkylidag med leg. Logoped Kerstin Hill på konferenscentret S:t Gertrud i Malmö. Under den Europeiska Dyslexiveckan 2009 medverkade flera ur styrelsen vid olika arrangemang. I år förlades aktiviteterna till Malmö stadsbibliotek som visat intresse även för ett fortsatt samarbete. Under hela veckan erbjöds utställning, föredrag och demonstration av kompensatoriska hjälpmedel. Styrelsen har haft följande sammansättning. Ordförande: Anneli Andersson, sekreterare: Ambika Hansell, kassör: Unn Görman, ledamöter: Kersti Ericsson, Gudrun Rooth, Gerty Engh, Catharina Åkerman. Suppleanter: Jörgen Palm (FMLS), Nils Johannesson och Jessica Magnusson. 4

6 Dalarnas Dyslexiförening DDF Dalarnas Dyslexiförening har under året haft fyra styrelsemöten, anordnat två föreläsningar och medverkat under en temadag om dyslexi. Föreläsningarna har vänt sig till medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen som är bosatta i Dalarna, medlemmar i DDF och till övriga intresserade. Tema för föreläsningarna har varit andraspråksinlärning och föreläsare Antti Ylikiiskilä, Högskolan Dalarna. Vid första tillfället gavs en introduktion till andraspråksinlärning med fokus på vad som krävs för att anses ha kommunikativ kompetens. Den andra föreläsningen tog upp de svårigheter som kan förekomma när man ska läsa på ett andra språk. Under den Europeiska dyslexiveckan anordnades i samarbete med Skoldatateket-Skolförvaltningen Falun, Stadsbiblioteket och FMLS en temadag om dyslexi med utställning och visning av litteratur, talböcker, hjälpmedel och kompensatoriska program. Josefi Dahlberg föreläste om hur man kan övervinna de svårigheter som dyslexi medför. DDF har ett nära samarbete med Högskolan Dalarna och FMLS. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Birgit Karlsson, kassör: Ann-Christin Hurtig, sekreterare: Ingegerd Danielsson, ledamöter: Åsa Hansson, Eva-Lena Fränkel, Lars-Göran Gustafsson, Sonya Lindell, Annika Lövstedt Baena, suppleanter: Laila Fredriksson, Inger Malmberg, CG Lindell. FMLS representeras av Anette Gren och Kent Olsson. STYRELSENS SLUTORD Styrelsen tackar för förtroendet att ha fått leda Svenska Dyslexiföreningen genom verksamhetsåret

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen Svenska Dyslexiföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Kalenderåret 2011 Svenska Dyslexiföreningen Tel: 08-437 462 39 Surbrunnsgatan 42 1 tr. ö.g www.dyslexiforeningen.se 11348 Stockholm kansliet@dyslexiforeningen.se

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet

Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet Styrelsen för Svenska Ödemförbundet (SÖF) lämnar nedanstående berättelse för sin verksamhet under år 2011. SÖFs vision Visionen är att alla lymfödempatienter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 IKTYOSFÖRENINGEN Iktyosföreningen är en rikstäckande funktionshindersorganisation för dem som har någon form av hudsjukdomen iktyos och andra närliggande hudsjukdomar, deras

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

2009 års- redovisning

2009 års- redovisning 2009 års- redovisning 2 INNEHÅLL INLEDNING 4 FÖRBUNDSLEDNING 5-6 REPRESENTATION 6 INTERNA ARBETSGRUPPER 6 MEDLEMMAR 6-7 HANDIKAPPOLITIK 7-9 Vård, behandling och rehabilitering Skola/utbildning och arbete

Läs mer

Årsberättelse 2014. Primär immunbristorganisationen - PIO

Årsberättelse 2014. Primär immunbristorganisationen - PIO Årsberättelse 2014 Primär immunbristorganisationen - PIO Primär immunbristorganisationen Mellringevägen 120 B, 703 53 ÖREBRO Tel: 019-673 2124 E-post: info@pio.nu www.pio.nu www.facebook.com/pio.riks Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl 16.00 Lund Layout:

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer 802015 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse Svenska Migränförbundet (SMIF) Verksamhetsåret 2009 Styrelsen för Svenska Migränförbundet (SMIF) lämnar följande berättelse över verksamheten under tiden 2009-01-01 2009-12-31.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429 Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 1 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Svensk Biblioteksförening

Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 200I ÅRSMÖTE Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 23 maj 2002 kl 15.30 Sigma, Mitthögskolans hörsal, Härnösand. FÖRORD Aldrig har väl ett nytt verksamhetsår

Läs mer

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2003 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Innehåll Sidan INLEDNING... 4 Om föreningen...4 År 2003...4 MÖTEN UNDER ÅRET... 5 VÅRA SPONSORER... 6 SAMARBETSPARTNER... 6

Läs mer

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism.

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism. Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2014 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser 1 Innehåll Året som gått - Per G Torell, sidan 3 Verksamhet i egen regi, sidan 4 Projekt, egna och i samarbete,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Mats Olof Ors, ordförande Tommy Ripmarken, kassör Lena Dahlgren, sekreterare Sjömarken Ann-Caroline Henriksson, ledamot Söder Sunderbyn Tarja Ståhl, ledamot Rönninge

Läs mer