klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten"

Transkript

1 klubbnytt Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten Nedlagd sektion - länge leve sektionen

2 Innehåll Ledaren...sid 2 Årsmötet sid 3 Resource Link chefen...sid 3 Klubbens planeringskonferens...sid 4 Klubbens ansvarsfördelning...sid 4 Tetra Recarts lönekartläggning...sid 5 Har du för dåligt betalt?...sid 5 Nytt kollektivavtal klart...sid 6 Befattningsvärdering...sid 6 Nedlagd sektion...sid 7 Information om inkomstförsäkringen...sid 7 Anslagstavlan...sid 8 Klubbstyrelsen...sid 8 Klubbnytt Tidning för medlemmar inom Sif-klubben Tetra Pak. Redaktör/layout: Stina Andersson/Tomas Olofsson Ansvarig utgivare: Ivo Biloglav Nästa nummer utkommer: 18 juni 2007 Presstop: 1 juni 2007 Klubbens webbplats: Klubbens mejladress: LEDAREN Höjdpunkten i en fackförenings demokratiska process är då medlemmarna på årsmötet utser sina representanter som skall företräda dem. En facklig förtroendeman deltar i en mängd förhandlingar och diskussioner som berör den anställde. Det är förvisso arbetsgivaren som fattar besluten och tar ansvar för dessa men en facklig förtroendeman är involverad och har alla möjligheter att påverka det slutliga beslutet. En facklig förtroendeman har omfattande information om den enskilde. Det kan t.ex. handla om prestation, kompetensplaner, personliga egenskaper och brister och då det är kopplat till rehabmöten även individens medicinska och sociala status. En duktig och engagerad facklig förtroendeman och dennes förmåga att argumentera kan faktiskt rädda dig från en uppsägning. Det är därför oerhört viktigt att rätt personer väljs. Man kan därför fråga sig varför intresset för årsmötena är så svagt. Från klubbstyrelsens sida har vi gjort allt för att underlätta deltagande i årsmötet. De har förlagts till dagtid och vi bjuder på lunch men det kommer inte många, i regel 5-10 % av medlemmarna. Varför? Jag vill tro att ni vill ha en rättvis lön, en bra chef och en säker arbetsmiljö. Det är vad en facklig förtroendeman värnar om. Förvisso har årsmötet nu ägt rum och valen är gjorda men det är aldrig för sent. Klubbstyrelsen har möjlighet att ge mandat till resursförtroendevalda, som kan företräda medlemmarna i specifika frågor. Du kan alltså göra en insats utan att binda dig till långa och krävande uppdrag. Hör gärna av dig till någon i styrelsen så får du hjälp. Den stora omorganisationen har gjort det extra svårt för folk att ställa upp på fackliga uppdrag men trots det har valberedningarna lyckats att vaska fram nya namn till uppdrag i klubbstyrelsen och i sektionsstyrelser. Jag vill passa på att hälsa alla nya hjärtligt välkomna och önska dem lycka till i deras uppdrag. Samtidigt vill jag passa på att tacka de som lämnat sina uppdrag. På vår planeringskonferens har klubbstyrelsen, förstärkt med representanter från sektionsstyrelser, satt mål och riktlinjer för sitt arbete under Mer om detta kan du läsa på annan plats i Klubbnytt. Förutom sedvanliga förhandlingar, som ständigt droppar in, har vi nu framför oss att genomföra löneförhandlingar. Dessa skall föregås av en grundlig lönekartläggning för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader föreligger mellan könen. I skrivande stund har vi ännu inte fullständig kunskap om skrivningarna i det nytecknade centrala kollektivavtalet men läsa mer om det som är känt på kommande sidor. Förberedelserna för löneförhandlingar är redan igång och här har ni en viktig uppgift att fylla. Jag vill till och med påstå att ni kan styra resultatet genom att förse oss med nödvändig information. Jag försäkrar er om att den information ni ger oss genom att fylla i blanketten Underlag för lönerevision hanteras med respekt och används uteslutande som grund för argumentation för ytterligare påslag. I Resource Link finns nu ett antal medlemmar och flera är på väg. Hittills tycker vi inte att det finns anledning att se annat än positivt på detta nya arbetssätt för att lösa övertalighetssituationer. Av 30 personer som varit i Resource Link så har de flesta hittat lösningar i form av nya jobb inom eller utanför Tetra Pak, vissa har startat eget och andra har börjat studera. Det finns ändå all anledning att noga följa utvecklingen och att inom en inte alltför avlägsen framtid göra en seriös utvärdering av konceptet för att säkerställa att inte bara företagets behov tillgodoses utan att konceptet även ger våra medlemmar ett stort värde. 2

3 Årsmötet 2007 Måndagen den 26 februari 2007 gick Sif klubben Tetra Pak årsmöte av stapeln. Det var cirka 45 medlemmar som kom till detta viktiga möte där de övergripande besluten fattas gällande klubbens verksamhet AV: STINA ANDERSSON Klubbstyrelsen Det görs många viktiga val och bland annat fick vi nya ledamöter till klubbstyrelsen. Vi hälsar Dennis Eliasson från Tetra Pak Technical Service AB, Bertil Karlsson från Tetra Pak Packaging Solutions AB, Anders Roslund från Tetra Pak Technical Services AB och Eva Thorén från AB Tetra Pak hjärtligt välkomna och hoppas att ni skall finna det roligt och givande. Samtidigt passar vi även på att tacka Magnus Skörvald, Peter Jartelius, Susanna Bengtsson och Annette Öhman för deras insatser. Sektionernas årsmöten Varje sektion har haft sitt årsmöte och valt sina lokala representanter. På vissa bolag saknas det en sektion och då finns det antingen ett arbetsplatsombud eller en kontaktperson från klubbstyrelsen som är medlemmarnas närmsta kontakt. Under klubbstyrelsens ansvarsfördelning (se annan plats i tidningen) kan du se vem som är just din kontakt. Motioner Alla medlemmar har möjligheten att skicka in motioner till årsmötet kring frågor som ni tycker det är viktigt att klubben arbetar med, denna gången hade dock inga motioner inkommit till årsmötet. Utlottning Vi brukar lotta ut biobiljetter till deltagarna och så gjorde vi även i Intervju med Resource Link chefen år. Glada vinnare av två stycken biobiljetter var blev Tina Jacobsson, Adnan Gültekin, Christer Wågnert, Attila Kathy och Jan Larsson. Klubbexpeditionen önskar dem alla en trevlig biokväll! Protokollet från årsmötet och verksamhetsberättelsen hittar du under Dokument på Årsmötesordförande Magnus Skörvald 1. Kan du berätta lite allmänt om Resource Link på Tetra Pak? RL kom till för att säkerställa en konkurrenskraftig organisation och samtidigt fortsätta ta ett socialt ansvar vid omorganisation av Tetra Pak. RL har varit igång sedan oktober Hur är läget just nu för de anställda som har hamnat i Resource Link? Syftet är att hitta ett nytt arbete inom Tetra Pak eller utanför i sammarbete med Trygghetsrådet Av totalt cirka 30 personer, diskuteras avtalspension med nio, tre har fått nytt jobb inom Tetra Pak, fyra har lämnat för andra företag, en har startat eget och en har börjat studera, tolv arbetar för tillfället med att få ett nytt jobb. 3. Vad är din roll? Min roll är som chef för avdelningen med allt som det innebär. Coaching på individuell nivå är viktigt liksom sammarbete med rekryterare på Tetra Pak och externa Head Hunters. 4. Vad tycker du att vi har hanterat bra och mindre bra? Statusen på RL har hanterats mycket bra och det är viktigt, till RL kommer man på grund av omorganisationer inom bolaget och inget annat, man har här en chans att stanna upp ett tag i karriären och fundera ett tag på framtiden, ett gyllene tillfälle få förunnat. 5. Hur tycker du att samarbetet varit mellan dom olika parterna, Sif, TP och trygghetsrådet? Samarbetet är mycket bra! JASMINA CULIBRK Olle Svensson, chef för Resource Link 3

4 Klubbens planeringskonferens Två gånger per år har klubben planeringskonferens, en på våren och en på hösten, och nu var det dags för vårens. Det var 14 förtroendevalda som den 15 mars begav sig av från Tetra Pak. AV: STINA ANDERSSON Vad gör vi på konferensen? Vårens planeringskonferens tar fram riktlinjerna för det fackliga arbetet under året. Vi tar även upp praktiska detaljer såsom mötestider och kontaktpersoner i de olika bolagen. Det har förändrats en del sedan årsmötet och nya personer har blivit valda. Med tanke på den stora omorganisation som råder så har det hänt en hel del och nya ansikten har tillkommit. Först huvudmålen Styrelsens arbetsutskott hade tagit fram två stycken huvudmål som vi skulle arbeta med dessa dagar och det ena var klubbens arbetssätt både i klubbstyrelsen och i sektionerna. De ämnen som vi pratade om var bland annat rehab, enskilda ärenden, löneförhandling/lönekartläggning, arbetsmiljö och mångfald/jämställdhet. Dessa diskuterades i grupp för att sedan redovisas för alla för att fastställa arbetssättet fram över. Många bra åsikter kom fram. Det andra huvudmålet som vi arbetade med var klubbens Mål för Här diskuterade vi målområden som rekrytering/ återväxt, lönekartläggning, jämställdhet/mångfald och arbetsmiljö. Intressanta ämnen som alla är högaktuella. Nu är det bara att ta alla idéerna och göra om till handling. Deltagare? De personer som blir inbjudna till konferensen är klubbstyrelse, sektionsordförande, arbetsplatsombud, jämställdhetsombud och ungdomsombud. Denna gång blev vi som sagt bara 14 stycken och vi hoppas på fler tills hösten. Det sker mycket nu inom Tetra Pak med omorganisationen och det medförde att en del inte kunde. Nästa konferens äger rum den 1-2 oktober Klubbstyrelsens ansvarsfördelning Bolag Kontaktperson Sektionsordf Arbetsplatsomb AB Tetra Pak/TPIM Bo Norrs Lars Norén TP Sverige AB Ivo Biloglav Rune Svensson TP Packaging Material AB TP Packaging Solutions AB Elisabeth Jönsson Bertil Karlsson Göran Tiljander SCO Bertil Karlsson/Margareta Nilsson PT Susanna Bengtsson PM Catharina Martell/Anders Hallén Admin Susanna Bengtsson CB Kent Persson/Tina Jacobsson CC Alexander Bejmar CE Ulf Nedstedt TP Technical Service AB Tomas Olofsson Susan Stigborg Tetra Recart AB Ivo Biloglav Marie Olsson Förskolan Framtiden Eva Thorén Ingrid Oxenby Tetra Pak Inventing Ivo Biloglav Per Kjellberg Resource Link Ivo Biloglav SCO=Supply Chain Operations PT=Packaging Technology PM=Packaging Material Admin=Administration CB=Carton Bottle CC=Carton Core CE=Carton Economy 4

5 Tetra Recarts lönekartläggning Alla arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för de anställda. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Företag med minst 10 anställda ska upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Lönekartläggningen på Tetra Recart gjordes i samverkan mellan företaget och de anställda. De anställda representerades av Sif (Marie Olsson och Maria Johnsson) och CF (Jaana Mathisson). Vi kom överens om olika praxis som vi skulle följa, såsom att alla löner räknades om till månadslöner, heltidslöner och analys av löne- och anställningsförmåner (bonus, övertidsavlösning och tjänstebil). Det finns inga relger för vilken metod som ska användas vid analysen. Vi valde att studera lönespridningen i ett plotterdiagram. Man kan då upptäcka om individer kraftigt påverkat ett medelvärde. Lönen för en person i en grupp kan vara klart avvikande och orsaken till detta måste då undersökas. Det kan finnas många orsaker till att lönen ligger där den ligger, och det är vår sak att fastställa att det inte är osakliga skäl. Under lönekartläggningens gång så tittade vi närmare på ca 20 olika tjänster. Ett problem är att det finns många personer på Tetra Recart som är ensamma om sin tjänst, vilket gör det svårt att jämföra med andra inom samma BAS-intervall. I dessa fall valde vi att jämföra med samma tjänster inom andra Tetra Pak bolag. Resultatet av vår lönekartläggning ledde till att det gjordes en del justeringar av löner p g a befordran och felaktiga befattningsvärderingar. Detta var första gången som vi genomförde en lönekartläggning och självfallet så missade vi säkert en del. Det har varit en lärorik process och det kommer säkert att bli bättre och bättre ju mer rutin vi får. Nästa lönekartläggning kommer att ske i början av december MARIA JOHNSSON Har du för dåligt betalt? Tycker du att du inte har haft den löneutveckling du förtjänar? Eller har du fått mer ansvar och nya uppgifter i din tjänst, utan att det märkts i lönekuvertet? Låt Sif hjälpa dig att höja lönen! En av Sifs viktigaste uppgifter är att se till att du som är medlem har rätt lön för ditt jobb, och att större ansvar och kompetens också följs upp med rätt betalning. För att kunna göra detta, så behöver vi på Sif veta om du har fått mera ansvar, nya uppgifter eller gjort speciella framsteg i ditt arbete. Vi hinner inte kolla allt detta själva, utan Du måste själv informera oss. Snart kommer du få en enkät i din E-post, där vi vill att du ger oss denna typ av information. Det tar dig inte många minuter att fylla i, men det kan ge ett lönepåslag som du inte fått annars! Om du vill diskutera blanketten eller din arbetssituation, kontakta ditt lokala ombud. Vi har organiserat om oss, så det finns flera nya namn här - listan hittar du i denna tidning. Missa inte blanketten det är för din skull vi gör den! ALEXANDER BEJMAR 5

6 Nytt kollektivavtal klart Ett nytt kollektivavtal är tecknat mellan Teknikarbetsgivarna och Sif, avtalet gäller från 1 april 2007 till och med 31 mars Detta avtal omfattar inte de tjänstemän som jobbar på TPPM eftersom de finns på det grafiska området, där förhandlingarna fortfarande pågår. Vi återkommer med mer information om detta i senare Klubbnytt. Den kompletta avtalstexten finns ännu inte tillgänglig men i korthet ser avtalet ut som följer. Som du kanske vet så finns det något som heter befattningsvärdering, och är något som både Sif och arbetsgivaren sysslar med. Värderingen består i att titta på svårighetsgrad, ansvar, befogenheter, påverkan på företaget etc. I bägge fallen är det ett hjälpmedel för att kunna jämföra löner i olika företag, branscher och regioner för att sedan kunna sätta rätt lön eller som i Sifs fall kunna rekommendera ett lönespann till den som ber om hjälp. Sif och arbetsgivarna är inte överrens om ett gemensamt befattningsvärderingssystem, inte heller om ett gemensamt sätt att göra lönestatistik. Detta innebär onekligen problem för alla, vi talar inte samma språk, vi har inte samma statistik, kort sagt upplagt för trubbel vid lönediskussioner Inom Sif använder vi ett system för befattningsvärdering som heter ALS (Arbetsgruppering för LöneStatistik), Sifs lönestatistik bygger sedan i sin tur på denna värdering, därför är det viktigt att denna värdering är rätt Löner Avtalet innehåller tre lönerevisionstillfällen, den 1 april respektive avtalsår, med lönepotter på 2,8 %, 2,5 % respektive 2,8 %. Utöver detta så finns i avtalet tre löneöversynsförhandlingar som skall genomföras samma datum som lönerevisionerna. Kommer man inte överrens om annat så skall löneöversynen för avtalsåret ge minst 0,7 %, och för avtalsåret ge minst 0,8 %. Alla tjänstemän skall ha fått minst 707 kronor mer i månaden för tiden från 1 april 2007 till 1 juni 2008, samt minst 362 kronor mer i månaden för tiden från 2 juni 2008 till 1 juni Lägstalönerna höjs stegvis till kronor. Arbetstidsförkortning Arbetstidsförkortningen blir nu ytterligare 12 minuter per vecka, som kan tas ut som betald ledighet, kontant lön eller övergå i pensionspremie om tiden är mer än 100 timmar per år. Värdet på arbetstidsförkortningen motsvarar ett årligt löneutrymme på 0,2 %. Övrigt Rätten till föräldralön från arbetsgivaren utökas från tre till fyra månader. Nyanställda får rätt till en timmes facklig information på betald arbetstid. Kompensation för skiftet av helgdagar annandag pingst/ nationaldagen utgår med att 2,22 timmar per år läggs till arbetstidsbanken. Ett nytt arbetstidsavtal har också tecknats men det har varit svårt att hitta innehållet än så länge. TOMAS OLOFSSON Befattningsvärdering gjord och hålls uppdaterad. När någon nyanställs eller får nytt jobb på Tetra Pak så sätter Sif en kod för den nyanställde och sedan görs det genomgångar av samtliga koder med jämna mellanrum. På Tetra Pak använder arbetsgivaren två värderingssystem: BAS, som är ett svenskt system, och IPE (International Position Evaluation) som är ett internationellt system för befattningsvärdering. Dessa båda system kan sedan översättas så att en BAS kod svarar mot en IPE kod och tvärtom. Företaget sätter ensidigt dessa koder (ibland tillsammans med konsulter) och ser över dessa vid behov, vilket kan innebära att värderingen av din befattning både kan gå upp och ner, något som självklart kan påverka lönesättningen. Sif har ingen insyn i hur detta går till eller vilka bedömningar som företaget gör. De centrala parterna har tagit på sig att enas om ett system för lönestatistik, vilket också gissningsvis kommer att innebära ett gemensamt befattningsvärderingssystem. När detta finns på plats ökar förutsättningarna för att kunna föra diskussioner med arbetsgivaren om befattningsvärdering och lönestatistik även här på Tetra Pak, även om vi kanske tvingas leva med ett svenskt och ett internationellt system. Du kan se vilken ALS kod vi har satt på dig om du loggar in på och klickar på Mina medlemsuppgifter, leta rätt på Min yrkeskod (ALS), där står en tresiffrig kod, tex De två första siffrorna indikerar vad du jobbar med och den sista svårighetsgraden, där 1 är lättast och 6 är svårast. Om du inte ser någon kod här kontakta din Sif representant. Din IPE kod kan du se genom att gå in i My Employment (ESS) via ORBIS, klicka på Information about me och sedan på Confidential information där kan du se vilken IPE kod företaget satt för din tjänst, ju högre desto bättre gäller här TOMAS OLOFSSON 6

7 Nedlagd sektion, länge leve sektionen Efter en trevlig inbjudan träffades medlemmar i Sif sektionen TPCC AB på Big Bowl den 17/1-06 för ett gemensamt avslut. Mötet öppnades av ordförande Kent Persson. Samtliga punkter på dagordningen avhandlades utan protester. Det visade sig att det finns intresse av att vilja veta vad som komma skall med den nya omorganisationen. Vad kommer detta att innebära i förändringar för både medlemmar och sektioner? Mötet avslutades i en positiv anda för att sedan övergå till kvällens huvudaktivitet. Bowlingen inleddes med att vi blev indelade i lag. Med stämningen på topp förberedde sig alla dessa bowlingentusiaster med skor och klot med riktning mot banorna. Spelet inleddes med ett oväntat antal strikes vilket satte ribban direkt. Spelet flöt på i god sportslig kamratanda men en del otippade grepp användes för att distrahera motståndarna som t.ex. stagediving. Tiden går fort när man har kul, ibland alldeles för fort och då skulle det sitta fint med tilläggstid precis som i alla andra sporter. Men när man hade en lockande buffé som väntade på en så var valet enkelt. Buffén intogs på andra våningen i restaurangen. Menyn bestod av ett asiatiskt smörgåsbord med en massa smårätter i alla dess former och färger. Alla kunde hitta något som föll dem i smaken. Middagen avnjöts i trivsam ton och kvällen var till allas belåtenhet. Avslutningsvis kan man säga att det blev ett lyckat avslut för Sifsektionen TPCC AB. Samtidigt vill medlemmarna passa på att tacka sektionen för dess stora engagemang i det fackliga arbetet. ATTILA KATHY & BEA JÖNSSON TPCC AB Information om Sifs inkomstförsäkring och a-kassa Regeringen beslutade för ett tag sedan att höja a-kasseavgiften, vilket resulterade i en höjning på = 331 kr/mån vilket är mycket pengar på ett år. Några medlemmar har valt att lämna a- kassan men det finns alltid en baksida med det. De flesta av våra medlemmar som har valt att lämna a-kassan är de som vet att det skall gå i pension under året. Viktig att tänka på! För att du skall omfattas av Sifs inkomstförsäkring så krävs det att du är medlem i Sif, medlem i svensk a-kassa och att man är mellan år (när du går med i försäkringen, sen kan du få ersättning från försäkringen till det att du fyller 64 år) samt att man har en inkomst över taket i a- kassan. Från den 1/ är det kr/månad. Premien är inbakad i medlemsavgiften till Sif och försäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader. Antalet ersättningsdagar är nu 150 st. mot tidigare 100. Inkomstförsäkringen Du får ut 80 % av din lön upp till kr/mån vid arbetslöshet. För en extrapremie på 45 kr/mån kan du försäkra inkomster ända upp till kr/mån. Försäkringen gäller även om du har sagt upp dig på egen begäran (dock med samma karensregler som a-kassan) och om du deltar i arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Föredetta sektionsordförande Kent Persson med alla hans klot... Vem ringer jag? Vill du veta mer om detta så gå in på Sifs hemsida Du kan även ringa till Sifs medlemsregister på telefonnummer eller Sifs a-kassa , De är experterna och kan svara fullt ut på dina frågor. 7

8 Anslagstavlan Sif sparar pengar åt DIG! Visste du att du som är med i Sif också får tillgång till en massa fina erbjudanden och rabatter som du kan ha stor nytta av? Det gäller både privatekonomi, semester, bensin, prenumerationer mm. Spara pengar genom att välja rätt försäkring, låna pengar till bilköp eller ta en semesterresa med Sif-rabatt! Även du som bara utnyttjar något enstaka Sif-erbjudande kan spara flera hundra kronor på en gång. Bland våra samarbetspartners hittar du bland annat Viking Lines, Ny Teknik, Förenade Liv, Trygg Hansa, SEB Finans och OKQ8. Här kommer några exempel på erbjudanden: Som Sif-medlem får du 25 % rabatt om du vill hyra semesterlägenhet i italienska La Serra, som ligger direkt vid Medelhavets strand. Som Sifmedlem har du och din familj 25 % rabatt på fjällstugor, jämfört med ordinarie pris. Stugorna ligger i Hemavan, Lindvallen, Kläppen och Åre. Sakförsäkringar - 7,5 % rabatt hos Trygg Hansa. Billån hos Nordea. Du får lägre ränta på lånet och slipper uppläggningsavgifter. Det var bara ett litet urval det finns massor av bra möjligheter för dig. Gå in på klicka på Bli medlem, och välj sedan Det här får du. (Eller skriv rabatter i sökfältet uppe till höger.) Klubbstyrelsen ALEXANDER BEJMAR Ivo Biloglav Klubbordförande, tfn 2020 Elisabeth Jönsson 1. Vice ordförande, tfn 1663 Lars Norén 2. Vice ordförande, tfn 1540 Bo Norrs Kassör, tfn 4700 Dennis Eliasson Sekreterare, tfn 2174 Marie Olsson Ledamot, tfn 1086 Bertil S Karlsson Ledamot, tfn 2243 Anders Roslund Ledamot, tfn 2364 Eva Thorén Suppleant, tfn 3304 Tomas Olofsson Huvudskyddsombud, tfn 2449 Stina Andersson Kanslist, tfn

Klubbnytt. Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr 2 2007. Kontaktpersoner under semestern - vem ringer jag?

Klubbnytt. Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr 2 2007. Kontaktpersoner under semestern - vem ringer jag? Klubbnytt Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr 2 2007 Kontaktpersoner under semestern - vem ringer jag? Nytt arbetstidsavtal klart - vilka regler gäller? Löneförhandlingsresultat - har du haft ditt

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Allmänna villkor & Arbetstidsavtalet i hamn. Klubbnytt Nr 1 Mars 2010. Klubben på Tetra Pak. I detta nummer bl.a. Avtal 2010

Allmänna villkor & Arbetstidsavtalet i hamn. Klubbnytt Nr 1 Mars 2010. Klubben på Tetra Pak. I detta nummer bl.a. Avtal 2010 Klubbnytt Nr 1 Mars 2010 Klubben på Tetra Pak I detta nummer bl.a. Avtal 2010 Allmänna villkor & Arbetstidsavtalet i hamn Lokalt avtal om arbetstider och allmänna villkor Övertalighetsförhandling Tetra

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Klubbnytt Nr 2 Juni 2009

Klubbnytt Nr 2 Juni 2009 Klubbnytt Nr 2 Juni 2009 Klubben på Tetra Pak I detta nummer bl.a Årets lönerevision Medlem i klubben? What s in it for me? Tre frågor till En kul medlemsaktivitet Innehåll Ledaren...2 Fackliga kontakter

Läs mer

Klubbnytt Nr. 1 2008. Nu kör vi! Klubben på Tetra Pak. I detta nummer bl a: Medlemsavgifter... 4 Klubbens årsmöte... 6 Svåra Samtal...

Klubbnytt Nr. 1 2008. Nu kör vi! Klubben på Tetra Pak. I detta nummer bl a: Medlemsavgifter... 4 Klubbens årsmöte... 6 Svåra Samtal... Nu kör vi! Klubbnytt Nr. 1 2008 Klubben på Tetra Pak I detta nummer bl a: Medlemsavgifter... 4 Klubbens årsmöte... 6 Svåra Samtal... 7 Innehåll Ledaren...2 Ett stort tack...2 Blommor långtidssjukskrivna...2

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan.

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan. nr 1/ 2016 Malmöavdelningen I det här numret: Ordförande har ordet 2 Lönerevision 2016 3 Jämställdhetsdagarna 4-6 Nu är vintern snart över! Jämställdhetsdagarna 2016 Följ oss på Facebook! Vi lägger ut

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Information om nytt avtal inom Svensk Handel

Information om nytt avtal inom Svensk Handel 2013-05-30 Information om nytt avtal inom Svensk Handel Akademikerförbunden och Svensk Handel tecknade nytt kollektivavtal den 21 maj 2013 med giltighet från den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Klubbnytt Nr. 2 2008. Klubben på Tetra Pak

Klubbnytt Nr. 2 2008. Klubben på Tetra Pak Klubbnytt Nr. 2 2008 Klubben på Tetra Pak I detta nummer bl.a. Lönerevision 2008 2 Utveckling & framgång i Tangotakt.. 3 Arbetsmiljöarbetet - utan slut.. 6 Nytt ansikte på Klubbexpeditionen.. 7 Innehåll

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn Löneprocessen som förtroendeman är du motorn LÖNEPROCESSEN är mycket mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår under hela året och som består av många delar:

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort En partsgemensam satsning Målsättning att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete och som inte kan förklaras väsentligen

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Dina medlemsförmåner. Det ska löna sig att vara medlem i Handels!

Dina medlemsförmåner. Det ska löna sig att vara medlem i Handels! Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels! Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer