klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten"

Transkript

1 klubbnytt Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten Nedlagd sektion - länge leve sektionen

2 Innehåll Ledaren...sid 2 Årsmötet sid 3 Resource Link chefen...sid 3 Klubbens planeringskonferens...sid 4 Klubbens ansvarsfördelning...sid 4 Tetra Recarts lönekartläggning...sid 5 Har du för dåligt betalt?...sid 5 Nytt kollektivavtal klart...sid 6 Befattningsvärdering...sid 6 Nedlagd sektion...sid 7 Information om inkomstförsäkringen...sid 7 Anslagstavlan...sid 8 Klubbstyrelsen...sid 8 Klubbnytt Tidning för medlemmar inom Sif-klubben Tetra Pak. Redaktör/layout: Stina Andersson/Tomas Olofsson Ansvarig utgivare: Ivo Biloglav Nästa nummer utkommer: 18 juni 2007 Presstop: 1 juni 2007 Klubbens webbplats: Klubbens mejladress: LEDAREN Höjdpunkten i en fackförenings demokratiska process är då medlemmarna på årsmötet utser sina representanter som skall företräda dem. En facklig förtroendeman deltar i en mängd förhandlingar och diskussioner som berör den anställde. Det är förvisso arbetsgivaren som fattar besluten och tar ansvar för dessa men en facklig förtroendeman är involverad och har alla möjligheter att påverka det slutliga beslutet. En facklig förtroendeman har omfattande information om den enskilde. Det kan t.ex. handla om prestation, kompetensplaner, personliga egenskaper och brister och då det är kopplat till rehabmöten även individens medicinska och sociala status. En duktig och engagerad facklig förtroendeman och dennes förmåga att argumentera kan faktiskt rädda dig från en uppsägning. Det är därför oerhört viktigt att rätt personer väljs. Man kan därför fråga sig varför intresset för årsmötena är så svagt. Från klubbstyrelsens sida har vi gjort allt för att underlätta deltagande i årsmötet. De har förlagts till dagtid och vi bjuder på lunch men det kommer inte många, i regel 5-10 % av medlemmarna. Varför? Jag vill tro att ni vill ha en rättvis lön, en bra chef och en säker arbetsmiljö. Det är vad en facklig förtroendeman värnar om. Förvisso har årsmötet nu ägt rum och valen är gjorda men det är aldrig för sent. Klubbstyrelsen har möjlighet att ge mandat till resursförtroendevalda, som kan företräda medlemmarna i specifika frågor. Du kan alltså göra en insats utan att binda dig till långa och krävande uppdrag. Hör gärna av dig till någon i styrelsen så får du hjälp. Den stora omorganisationen har gjort det extra svårt för folk att ställa upp på fackliga uppdrag men trots det har valberedningarna lyckats att vaska fram nya namn till uppdrag i klubbstyrelsen och i sektionsstyrelser. Jag vill passa på att hälsa alla nya hjärtligt välkomna och önska dem lycka till i deras uppdrag. Samtidigt vill jag passa på att tacka de som lämnat sina uppdrag. På vår planeringskonferens har klubbstyrelsen, förstärkt med representanter från sektionsstyrelser, satt mål och riktlinjer för sitt arbete under Mer om detta kan du läsa på annan plats i Klubbnytt. Förutom sedvanliga förhandlingar, som ständigt droppar in, har vi nu framför oss att genomföra löneförhandlingar. Dessa skall föregås av en grundlig lönekartläggning för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader föreligger mellan könen. I skrivande stund har vi ännu inte fullständig kunskap om skrivningarna i det nytecknade centrala kollektivavtalet men läsa mer om det som är känt på kommande sidor. Förberedelserna för löneförhandlingar är redan igång och här har ni en viktig uppgift att fylla. Jag vill till och med påstå att ni kan styra resultatet genom att förse oss med nödvändig information. Jag försäkrar er om att den information ni ger oss genom att fylla i blanketten Underlag för lönerevision hanteras med respekt och används uteslutande som grund för argumentation för ytterligare påslag. I Resource Link finns nu ett antal medlemmar och flera är på väg. Hittills tycker vi inte att det finns anledning att se annat än positivt på detta nya arbetssätt för att lösa övertalighetssituationer. Av 30 personer som varit i Resource Link så har de flesta hittat lösningar i form av nya jobb inom eller utanför Tetra Pak, vissa har startat eget och andra har börjat studera. Det finns ändå all anledning att noga följa utvecklingen och att inom en inte alltför avlägsen framtid göra en seriös utvärdering av konceptet för att säkerställa att inte bara företagets behov tillgodoses utan att konceptet även ger våra medlemmar ett stort värde. 2

3 Årsmötet 2007 Måndagen den 26 februari 2007 gick Sif klubben Tetra Pak årsmöte av stapeln. Det var cirka 45 medlemmar som kom till detta viktiga möte där de övergripande besluten fattas gällande klubbens verksamhet AV: STINA ANDERSSON Klubbstyrelsen Det görs många viktiga val och bland annat fick vi nya ledamöter till klubbstyrelsen. Vi hälsar Dennis Eliasson från Tetra Pak Technical Service AB, Bertil Karlsson från Tetra Pak Packaging Solutions AB, Anders Roslund från Tetra Pak Technical Services AB och Eva Thorén från AB Tetra Pak hjärtligt välkomna och hoppas att ni skall finna det roligt och givande. Samtidigt passar vi även på att tacka Magnus Skörvald, Peter Jartelius, Susanna Bengtsson och Annette Öhman för deras insatser. Sektionernas årsmöten Varje sektion har haft sitt årsmöte och valt sina lokala representanter. På vissa bolag saknas det en sektion och då finns det antingen ett arbetsplatsombud eller en kontaktperson från klubbstyrelsen som är medlemmarnas närmsta kontakt. Under klubbstyrelsens ansvarsfördelning (se annan plats i tidningen) kan du se vem som är just din kontakt. Motioner Alla medlemmar har möjligheten att skicka in motioner till årsmötet kring frågor som ni tycker det är viktigt att klubben arbetar med, denna gången hade dock inga motioner inkommit till årsmötet. Utlottning Vi brukar lotta ut biobiljetter till deltagarna och så gjorde vi även i Intervju med Resource Link chefen år. Glada vinnare av två stycken biobiljetter var blev Tina Jacobsson, Adnan Gültekin, Christer Wågnert, Attila Kathy och Jan Larsson. Klubbexpeditionen önskar dem alla en trevlig biokväll! Protokollet från årsmötet och verksamhetsberättelsen hittar du under Dokument på Årsmötesordförande Magnus Skörvald 1. Kan du berätta lite allmänt om Resource Link på Tetra Pak? RL kom till för att säkerställa en konkurrenskraftig organisation och samtidigt fortsätta ta ett socialt ansvar vid omorganisation av Tetra Pak. RL har varit igång sedan oktober Hur är läget just nu för de anställda som har hamnat i Resource Link? Syftet är att hitta ett nytt arbete inom Tetra Pak eller utanför i sammarbete med Trygghetsrådet Av totalt cirka 30 personer, diskuteras avtalspension med nio, tre har fått nytt jobb inom Tetra Pak, fyra har lämnat för andra företag, en har startat eget och en har börjat studera, tolv arbetar för tillfället med att få ett nytt jobb. 3. Vad är din roll? Min roll är som chef för avdelningen med allt som det innebär. Coaching på individuell nivå är viktigt liksom sammarbete med rekryterare på Tetra Pak och externa Head Hunters. 4. Vad tycker du att vi har hanterat bra och mindre bra? Statusen på RL har hanterats mycket bra och det är viktigt, till RL kommer man på grund av omorganisationer inom bolaget och inget annat, man har här en chans att stanna upp ett tag i karriären och fundera ett tag på framtiden, ett gyllene tillfälle få förunnat. 5. Hur tycker du att samarbetet varit mellan dom olika parterna, Sif, TP och trygghetsrådet? Samarbetet är mycket bra! JASMINA CULIBRK Olle Svensson, chef för Resource Link 3

4 Klubbens planeringskonferens Två gånger per år har klubben planeringskonferens, en på våren och en på hösten, och nu var det dags för vårens. Det var 14 förtroendevalda som den 15 mars begav sig av från Tetra Pak. AV: STINA ANDERSSON Vad gör vi på konferensen? Vårens planeringskonferens tar fram riktlinjerna för det fackliga arbetet under året. Vi tar även upp praktiska detaljer såsom mötestider och kontaktpersoner i de olika bolagen. Det har förändrats en del sedan årsmötet och nya personer har blivit valda. Med tanke på den stora omorganisation som råder så har det hänt en hel del och nya ansikten har tillkommit. Först huvudmålen Styrelsens arbetsutskott hade tagit fram två stycken huvudmål som vi skulle arbeta med dessa dagar och det ena var klubbens arbetssätt både i klubbstyrelsen och i sektionerna. De ämnen som vi pratade om var bland annat rehab, enskilda ärenden, löneförhandling/lönekartläggning, arbetsmiljö och mångfald/jämställdhet. Dessa diskuterades i grupp för att sedan redovisas för alla för att fastställa arbetssättet fram över. Många bra åsikter kom fram. Det andra huvudmålet som vi arbetade med var klubbens Mål för Här diskuterade vi målområden som rekrytering/ återväxt, lönekartläggning, jämställdhet/mångfald och arbetsmiljö. Intressanta ämnen som alla är högaktuella. Nu är det bara att ta alla idéerna och göra om till handling. Deltagare? De personer som blir inbjudna till konferensen är klubbstyrelse, sektionsordförande, arbetsplatsombud, jämställdhetsombud och ungdomsombud. Denna gång blev vi som sagt bara 14 stycken och vi hoppas på fler tills hösten. Det sker mycket nu inom Tetra Pak med omorganisationen och det medförde att en del inte kunde. Nästa konferens äger rum den 1-2 oktober Klubbstyrelsens ansvarsfördelning Bolag Kontaktperson Sektionsordf Arbetsplatsomb AB Tetra Pak/TPIM Bo Norrs Lars Norén TP Sverige AB Ivo Biloglav Rune Svensson TP Packaging Material AB TP Packaging Solutions AB Elisabeth Jönsson Bertil Karlsson Göran Tiljander SCO Bertil Karlsson/Margareta Nilsson PT Susanna Bengtsson PM Catharina Martell/Anders Hallén Admin Susanna Bengtsson CB Kent Persson/Tina Jacobsson CC Alexander Bejmar CE Ulf Nedstedt TP Technical Service AB Tomas Olofsson Susan Stigborg Tetra Recart AB Ivo Biloglav Marie Olsson Förskolan Framtiden Eva Thorén Ingrid Oxenby Tetra Pak Inventing Ivo Biloglav Per Kjellberg Resource Link Ivo Biloglav SCO=Supply Chain Operations PT=Packaging Technology PM=Packaging Material Admin=Administration CB=Carton Bottle CC=Carton Core CE=Carton Economy 4

5 Tetra Recarts lönekartläggning Alla arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för de anställda. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Företag med minst 10 anställda ska upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Lönekartläggningen på Tetra Recart gjordes i samverkan mellan företaget och de anställda. De anställda representerades av Sif (Marie Olsson och Maria Johnsson) och CF (Jaana Mathisson). Vi kom överens om olika praxis som vi skulle följa, såsom att alla löner räknades om till månadslöner, heltidslöner och analys av löne- och anställningsförmåner (bonus, övertidsavlösning och tjänstebil). Det finns inga relger för vilken metod som ska användas vid analysen. Vi valde att studera lönespridningen i ett plotterdiagram. Man kan då upptäcka om individer kraftigt påverkat ett medelvärde. Lönen för en person i en grupp kan vara klart avvikande och orsaken till detta måste då undersökas. Det kan finnas många orsaker till att lönen ligger där den ligger, och det är vår sak att fastställa att det inte är osakliga skäl. Under lönekartläggningens gång så tittade vi närmare på ca 20 olika tjänster. Ett problem är att det finns många personer på Tetra Recart som är ensamma om sin tjänst, vilket gör det svårt att jämföra med andra inom samma BAS-intervall. I dessa fall valde vi att jämföra med samma tjänster inom andra Tetra Pak bolag. Resultatet av vår lönekartläggning ledde till att det gjordes en del justeringar av löner p g a befordran och felaktiga befattningsvärderingar. Detta var första gången som vi genomförde en lönekartläggning och självfallet så missade vi säkert en del. Det har varit en lärorik process och det kommer säkert att bli bättre och bättre ju mer rutin vi får. Nästa lönekartläggning kommer att ske i början av december MARIA JOHNSSON Har du för dåligt betalt? Tycker du att du inte har haft den löneutveckling du förtjänar? Eller har du fått mer ansvar och nya uppgifter i din tjänst, utan att det märkts i lönekuvertet? Låt Sif hjälpa dig att höja lönen! En av Sifs viktigaste uppgifter är att se till att du som är medlem har rätt lön för ditt jobb, och att större ansvar och kompetens också följs upp med rätt betalning. För att kunna göra detta, så behöver vi på Sif veta om du har fått mera ansvar, nya uppgifter eller gjort speciella framsteg i ditt arbete. Vi hinner inte kolla allt detta själva, utan Du måste själv informera oss. Snart kommer du få en enkät i din E-post, där vi vill att du ger oss denna typ av information. Det tar dig inte många minuter att fylla i, men det kan ge ett lönepåslag som du inte fått annars! Om du vill diskutera blanketten eller din arbetssituation, kontakta ditt lokala ombud. Vi har organiserat om oss, så det finns flera nya namn här - listan hittar du i denna tidning. Missa inte blanketten det är för din skull vi gör den! ALEXANDER BEJMAR 5

6 Nytt kollektivavtal klart Ett nytt kollektivavtal är tecknat mellan Teknikarbetsgivarna och Sif, avtalet gäller från 1 april 2007 till och med 31 mars Detta avtal omfattar inte de tjänstemän som jobbar på TPPM eftersom de finns på det grafiska området, där förhandlingarna fortfarande pågår. Vi återkommer med mer information om detta i senare Klubbnytt. Den kompletta avtalstexten finns ännu inte tillgänglig men i korthet ser avtalet ut som följer. Som du kanske vet så finns det något som heter befattningsvärdering, och är något som både Sif och arbetsgivaren sysslar med. Värderingen består i att titta på svårighetsgrad, ansvar, befogenheter, påverkan på företaget etc. I bägge fallen är det ett hjälpmedel för att kunna jämföra löner i olika företag, branscher och regioner för att sedan kunna sätta rätt lön eller som i Sifs fall kunna rekommendera ett lönespann till den som ber om hjälp. Sif och arbetsgivarna är inte överrens om ett gemensamt befattningsvärderingssystem, inte heller om ett gemensamt sätt att göra lönestatistik. Detta innebär onekligen problem för alla, vi talar inte samma språk, vi har inte samma statistik, kort sagt upplagt för trubbel vid lönediskussioner Inom Sif använder vi ett system för befattningsvärdering som heter ALS (Arbetsgruppering för LöneStatistik), Sifs lönestatistik bygger sedan i sin tur på denna värdering, därför är det viktigt att denna värdering är rätt Löner Avtalet innehåller tre lönerevisionstillfällen, den 1 april respektive avtalsår, med lönepotter på 2,8 %, 2,5 % respektive 2,8 %. Utöver detta så finns i avtalet tre löneöversynsförhandlingar som skall genomföras samma datum som lönerevisionerna. Kommer man inte överrens om annat så skall löneöversynen för avtalsåret ge minst 0,7 %, och för avtalsåret ge minst 0,8 %. Alla tjänstemän skall ha fått minst 707 kronor mer i månaden för tiden från 1 april 2007 till 1 juni 2008, samt minst 362 kronor mer i månaden för tiden från 2 juni 2008 till 1 juni Lägstalönerna höjs stegvis till kronor. Arbetstidsförkortning Arbetstidsförkortningen blir nu ytterligare 12 minuter per vecka, som kan tas ut som betald ledighet, kontant lön eller övergå i pensionspremie om tiden är mer än 100 timmar per år. Värdet på arbetstidsförkortningen motsvarar ett årligt löneutrymme på 0,2 %. Övrigt Rätten till föräldralön från arbetsgivaren utökas från tre till fyra månader. Nyanställda får rätt till en timmes facklig information på betald arbetstid. Kompensation för skiftet av helgdagar annandag pingst/ nationaldagen utgår med att 2,22 timmar per år läggs till arbetstidsbanken. Ett nytt arbetstidsavtal har också tecknats men det har varit svårt att hitta innehållet än så länge. TOMAS OLOFSSON Befattningsvärdering gjord och hålls uppdaterad. När någon nyanställs eller får nytt jobb på Tetra Pak så sätter Sif en kod för den nyanställde och sedan görs det genomgångar av samtliga koder med jämna mellanrum. På Tetra Pak använder arbetsgivaren två värderingssystem: BAS, som är ett svenskt system, och IPE (International Position Evaluation) som är ett internationellt system för befattningsvärdering. Dessa båda system kan sedan översättas så att en BAS kod svarar mot en IPE kod och tvärtom. Företaget sätter ensidigt dessa koder (ibland tillsammans med konsulter) och ser över dessa vid behov, vilket kan innebära att värderingen av din befattning både kan gå upp och ner, något som självklart kan påverka lönesättningen. Sif har ingen insyn i hur detta går till eller vilka bedömningar som företaget gör. De centrala parterna har tagit på sig att enas om ett system för lönestatistik, vilket också gissningsvis kommer att innebära ett gemensamt befattningsvärderingssystem. När detta finns på plats ökar förutsättningarna för att kunna föra diskussioner med arbetsgivaren om befattningsvärdering och lönestatistik även här på Tetra Pak, även om vi kanske tvingas leva med ett svenskt och ett internationellt system. Du kan se vilken ALS kod vi har satt på dig om du loggar in på och klickar på Mina medlemsuppgifter, leta rätt på Min yrkeskod (ALS), där står en tresiffrig kod, tex De två första siffrorna indikerar vad du jobbar med och den sista svårighetsgraden, där 1 är lättast och 6 är svårast. Om du inte ser någon kod här kontakta din Sif representant. Din IPE kod kan du se genom att gå in i My Employment (ESS) via ORBIS, klicka på Information about me och sedan på Confidential information där kan du se vilken IPE kod företaget satt för din tjänst, ju högre desto bättre gäller här TOMAS OLOFSSON 6

7 Nedlagd sektion, länge leve sektionen Efter en trevlig inbjudan träffades medlemmar i Sif sektionen TPCC AB på Big Bowl den 17/1-06 för ett gemensamt avslut. Mötet öppnades av ordförande Kent Persson. Samtliga punkter på dagordningen avhandlades utan protester. Det visade sig att det finns intresse av att vilja veta vad som komma skall med den nya omorganisationen. Vad kommer detta att innebära i förändringar för både medlemmar och sektioner? Mötet avslutades i en positiv anda för att sedan övergå till kvällens huvudaktivitet. Bowlingen inleddes med att vi blev indelade i lag. Med stämningen på topp förberedde sig alla dessa bowlingentusiaster med skor och klot med riktning mot banorna. Spelet inleddes med ett oväntat antal strikes vilket satte ribban direkt. Spelet flöt på i god sportslig kamratanda men en del otippade grepp användes för att distrahera motståndarna som t.ex. stagediving. Tiden går fort när man har kul, ibland alldeles för fort och då skulle det sitta fint med tilläggstid precis som i alla andra sporter. Men när man hade en lockande buffé som väntade på en så var valet enkelt. Buffén intogs på andra våningen i restaurangen. Menyn bestod av ett asiatiskt smörgåsbord med en massa smårätter i alla dess former och färger. Alla kunde hitta något som föll dem i smaken. Middagen avnjöts i trivsam ton och kvällen var till allas belåtenhet. Avslutningsvis kan man säga att det blev ett lyckat avslut för Sifsektionen TPCC AB. Samtidigt vill medlemmarna passa på att tacka sektionen för dess stora engagemang i det fackliga arbetet. ATTILA KATHY & BEA JÖNSSON TPCC AB Information om Sifs inkomstförsäkring och a-kassa Regeringen beslutade för ett tag sedan att höja a-kasseavgiften, vilket resulterade i en höjning på = 331 kr/mån vilket är mycket pengar på ett år. Några medlemmar har valt att lämna a- kassan men det finns alltid en baksida med det. De flesta av våra medlemmar som har valt att lämna a-kassan är de som vet att det skall gå i pension under året. Viktig att tänka på! För att du skall omfattas av Sifs inkomstförsäkring så krävs det att du är medlem i Sif, medlem i svensk a-kassa och att man är mellan år (när du går med i försäkringen, sen kan du få ersättning från försäkringen till det att du fyller 64 år) samt att man har en inkomst över taket i a- kassan. Från den 1/ är det kr/månad. Premien är inbakad i medlemsavgiften till Sif och försäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader. Antalet ersättningsdagar är nu 150 st. mot tidigare 100. Inkomstförsäkringen Du får ut 80 % av din lön upp till kr/mån vid arbetslöshet. För en extrapremie på 45 kr/mån kan du försäkra inkomster ända upp till kr/mån. Försäkringen gäller även om du har sagt upp dig på egen begäran (dock med samma karensregler som a-kassan) och om du deltar i arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Föredetta sektionsordförande Kent Persson med alla hans klot... Vem ringer jag? Vill du veta mer om detta så gå in på Sifs hemsida Du kan även ringa till Sifs medlemsregister på telefonnummer eller Sifs a-kassa , De är experterna och kan svara fullt ut på dina frågor. 7

8 Anslagstavlan Sif sparar pengar åt DIG! Visste du att du som är med i Sif också får tillgång till en massa fina erbjudanden och rabatter som du kan ha stor nytta av? Det gäller både privatekonomi, semester, bensin, prenumerationer mm. Spara pengar genom att välja rätt försäkring, låna pengar till bilköp eller ta en semesterresa med Sif-rabatt! Även du som bara utnyttjar något enstaka Sif-erbjudande kan spara flera hundra kronor på en gång. Bland våra samarbetspartners hittar du bland annat Viking Lines, Ny Teknik, Förenade Liv, Trygg Hansa, SEB Finans och OKQ8. Här kommer några exempel på erbjudanden: Som Sif-medlem får du 25 % rabatt om du vill hyra semesterlägenhet i italienska La Serra, som ligger direkt vid Medelhavets strand. Som Sifmedlem har du och din familj 25 % rabatt på fjällstugor, jämfört med ordinarie pris. Stugorna ligger i Hemavan, Lindvallen, Kläppen och Åre. Sakförsäkringar - 7,5 % rabatt hos Trygg Hansa. Billån hos Nordea. Du får lägre ränta på lånet och slipper uppläggningsavgifter. Det var bara ett litet urval det finns massor av bra möjligheter för dig. Gå in på klicka på Bli medlem, och välj sedan Det här får du. (Eller skriv rabatter i sökfältet uppe till höger.) Klubbstyrelsen ALEXANDER BEJMAR Ivo Biloglav Klubbordförande, tfn 2020 Elisabeth Jönsson 1. Vice ordförande, tfn 1663 Lars Norén 2. Vice ordförande, tfn 1540 Bo Norrs Kassör, tfn 4700 Dennis Eliasson Sekreterare, tfn 2174 Marie Olsson Ledamot, tfn 1086 Bertil S Karlsson Ledamot, tfn 2243 Anders Roslund Ledamot, tfn 2364 Eva Thorén Suppleant, tfn 3304 Tomas Olofsson Huvudskyddsombud, tfn 2449 Stina Andersson Kanslist, tfn

I ett schyst spel. är alla vinnare. Klubbnytt Nr 4 December 2010. Klubben på Tetra Pak. I detta nummer bl.a. God prestation ingen löneökning

I ett schyst spel. är alla vinnare. Klubbnytt Nr 4 December 2010. Klubben på Tetra Pak. I detta nummer bl.a. God prestation ingen löneökning Klubbnytt Nr 4 December 2010 Klubben på Tetra Pak I ett schyst spel är alla vinnare I detta nummer bl.a. God prestation ingen löneökning (ledaren) Psykosocial arbetsmiljö hur mäter man det Mobbing på arbetsplatsen

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland Nära dig No: 1 2010 En tidning till dig som är medlem i Unionen i Småland TRR:s regionchef - Förvånansvärt många har fått jobb under 2009 Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER! 2:2014 Två klubbar blir en Lönekartläggning ett bra verktyg Förtroendevalda på trendspaning DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer