SFSS Årskongress. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress maj 2011 i Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFSS Årskongress. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro"

Transkript

1 SFSS Årskongress Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress maj 2011 i Örebro

2

3 Bäste kongressdeltagare! Det är mig en stor glädje att få hälsa dig välkommen till s årskongress 2011 i Örebro! Det är drygt 10 år sedan, hösten 2000, jag senast hade den äran och jag minns än den fantastiska känslan att stå på podiet i Wilandersalen och se ut över den stora skaran härliga sömnvänner. Det var första gången vi i föreningen hade ett 3-siffrigt deltagarantal och nu, ett decennium senare, har detta antal dubblerats. Det är inte bara det att vi har blivit så många fler, än viktigare är att vi i vår skara numera kan räkna in allt fler yrkeskategorier inom allt fler specialiteter. Detta i sin tur innebär att vi får allt bättre förutsättningar för nya landvinningar inom sömnforskning och sömnmedicin och i förlängningen ökade möjligheter att hjälpa allt fler människor till en god och vederkvickande sömn. Faktum är att vi inte ens begränsar vårt ansvarsområde till människor då vi under det gångna året i föreningen även fått möjlighet att välkomna representanter för veterinärmedicin. Detta öppnar nya och spännande aspekter på vårt gemensamma intresseområde. Ytterligare ett specifikt fält har formerats i föreningen, nämligen arbetsgruppen för Pediatrisk Sömnmedicin. Årets möte kommer att belysa vikten av att identifiera även barnens sömn och sömnsvårigheter och ge även dessa våra minsta ett optimalt omhändertagande därvidlag. Även i år följer vi det omtyckta upplägget med att starta årets möte med en kursdag. Där erbjuder vi utbildning i andningsrelaterade sömnstörningar hos barn, sömnmedicin för tandvården, beteendemedicinsk behandling av sömnstörningar, interaktiv genomgång av knäckefall samt olika behandlingsstrategier vid sömnapne. Det vetenskapliga programmet är brett med bidrag från de flesta sektorer inom sömnforskning och sömnmedicin. Vi får också ta del av de register som nu är inom upparbetning såväl nationellt som internationellt, för klinisk verksamhet såväl som för forskning. Det är med stolthet vi välkomnar två internationellt mycket välrenommerade keynote-föreläsare; Prof Carole Marcus som är en världsauktoritet inom pediatrisk sömnmedicin och Prof Markku Partinen som har en mycket bred kompetens inom sömnmedicin och som denna gång ska uppdatera oss om narkolepsi. Pga de uppmärksammade fallen om narkolepsi efter vaccination mot svininfluensa har vi ett särskilt symposium på detta tema. De som under fått stipedier/resebidrag från föreningen står nu på startlinjen för de första etapperna i en stipendiatstafett. De ska redogöra för sin forskning och önskar förstås feedback från auditoriet! Givetvis kan jag inte låta bli att smyga in lite neurologi i programmet och ni ska även få ett smakprov på en del, - några lite udda, av våra forskningslinjer här i Örebro. Vi har en diger samling utställare som står beredda att visa er det senaste inom såväl den tekniska som medicinska utvecklingen på området. Stort TACK för ert deltagande som möjliggör dessa viktiga sömnkongresser. Böljan blå kan vi inte åstadkomma här men väl en tur på Svartån där vi slussas vidare ut på Hjälmaren efter en inspirerande kursdag. Kongressmiddagen inmundigas förstås i Måltidens Hus, var annars, om ni törs ta er in genom Lustans Trädgårdar. Där väntar såväl sinnlig som lekamlig spis och fr a en härlig kväll tillsammans med alla vännerna i den stora Sömnfamiljen! Hjärtligt Välkomna till Örebro och Årskongressen 2011! Lena Leissner Lokal organisatör Årskongress maj 2011 i Örebro 3

4 Bäste föreningsmedlem och kongressbesökare! På föreningens vägnar hälsar jag Dig hjärtligt välkommen till SFSS s 4:e årskongress i Örebro. Nu är det dags igen att diskutera nya forskningsrön, kliniska vardagsfrågor och SFSS s framtida aktiviteter. Och framförallt är det en fantastisk möjlighet att träffa alla sömnvänner. Programmet i år har sammanställs som vanligt av den lokala programkommittén och är fullt av intressanta ämnen som bäddar för tre intressanta och händelserika dagar. Det är ett klart fokus på barnmedicinska frågor, neurologiska sjukdomar inom sömnmedicin, och våra unga forskare. Och så har Lena Leissner och hennes team bjudit in internationella experter för extra spännande keynote lectures. Kursprogrammet har igen ett stort utrymme till riktade utbildningsaktiviteter. Dessa innehåller en kurs om kognitiv beteendeterapi vid sömnstörningar, en kurs om sömnstörningar hos barn, en kurs för tandläkare och slutligen en uppföljning av tidigare aktiviteter - avancerade sömnmedicinska knäckefall. Sedan bjuder sistnämnda kurser på en gemensam diskussionseftermiddag om olika behandlingsstrategier vid sömnapné. Vi inom SFSS s styrelse vill gärna passa på att bjuda in alla medlemmar till årsmötesförhandlingen på torsdag. Agendan innehåller viktiga punkter för föreningens framtida aktiviteter och vi behöver medlemmarnas synpunkter. En av dessa punkter är SESAR en kvalitetsdatabas runt sömnapné i föreningens regi. Denna viktiga punkt kommer att belysas vid två tillfällen i huvudprogrammet och under årsmötesförhandlingen. Även andra databaser som SWEDVOX och ESADA kommer att presenteras i sammanhanget. Kafferaster och utlovade kvällsaktiviteter kommer att skapa ett forum för personliga möten och många viktiga samtal. Jag vill redan nu hjärtligt tacka alla sponsorer som har möjliggjort årets möte och därmed en arena för sömnintresserade forskare och vårdpersonal i Sverige. Väl mött i Örebro önskar Ludger Grote, ordförande SFSS 4 Årskongress maj 2011 i Örebro

5 Vi tackar våra huvudsponsorer PROGRAM - Kursdagen TIDSSCHEMA 26 MAJ Registrering & kaffe Kurs Lunch Kaffe Kurs Räkbåten M/S Lagerbjälke avgår från Hamnplan. KURS 1 Berguven Presentation av ett antal knäckefall. Sömndiagnostik i interaktiv form utifrån ett antal fallpresentationer. Möten mellan teori och praktik. Kursledare: Lena Leissner KURS 2 Hackspetten Sömnmedicin för odontologer. Trötthet/sömnighet, vad står det för? Sömnfysiologi och sömnens funktioner. Sömnsjukdomar utöver OSAS. Kursledare: Åke Tegelberg, Föreläsare: Eva Svanborg KURS 1+2 Berguven (sammanslagningning av kurs 1+2 från förmiddagen) Hur behandlar vi OSAS? Pros and cons avseende CPAP, skenor, operationer, övrig behandling. Moderator: Lena Leissner, CPAP-behandling, Rchard Harlid, Odontologisk behandling, Åke Tegelberg ÖNH-behandling, Anders Näsman, Övrig behandling, Jan Hedner KURS 3 Sottern Utredning och behandling av sömnstörningar ur ett beteendemedicinskt perspektiv. Ett nytt synsätt för optimering av behandlingsresultat. Kursledare: Kicki Kyhle KURS 4 Hjälmaren Andningsrelaterade sömnstörningar hos barn. Föreläsning av bla. Carole Marcus, tolkning av poly(somno)grafier. Kursledare: Danielle Friberg, Föreläsare: Carole Marcus och Eva Svanborg Årskongress maj 2011 i Örebro 5

6 PROGRAM SÖMNMEDICINSK ÅRSKONGRESS Torsdag 26 maj REGISTRERING VÄLKOMMEN! Lena Leissner och Ludger Grote OSAS BARN. (Moderator Danielle Friberg) Keynote lecture. Developmental aspects of upper airway physiology. Carole Marcus Hur utreds barn med misstänkt obstruktiv sömnstörning i Sverige? Ola Sunnergren Barn ska inte behöva dö av OSA. Danielle Friberg KAFFE OCH UTSTÄLLNING OSAS I. (Moderator Richard Harlid) Prediction of cardiovascular risk from nocturnal pulse wave signal - results from the ASIC multi center study. Ludger Grote Diving response and Hb elevation during voluntary apnea in patients with OSA. Helena Vigetun Sömniga snarkare med normal polygrafi blir ofta diagnostiserade som sömnapnoiker vid polysomnografi. Pia Nerfeldt Triage av OSAHS via enkät, jämfört med utfall av genus, BMI, AHI och ODI i förhållande till given behandling. Per Emgård Predictors of home ventilatory support initiation in suspected nocturnal hypoventilation. Ludger Grote Predicting treatment dropout in CPAP patients; what side effects should we look out for? Martin Ulander Effects of a group-based educational progam for CPAP use in patients with OSAS. Anna Ståhlkrantz Viktminskning som en effekt av en tvärprofessionell intervention hos vuxna med fetma och CPAP-behandlad OSAS. Christina Holmdahl 6 Årskongress maj 2011 i Örebro

7 LUNCH OSAS II. (Moderator Eva Svanborg) Svalgbesvär hos OSAS patienter före och ett år efter UPPP. Karin Lundkvist Snarkning kan behandlas med positionering av huvudet. Ann-Christine Krook Cross sectional data from the European Sleep Apnea Database. Jan Hedner SESAR - det nya kvalitetsregistret för sömnapné, nu sanktionerat av SKL. Jan Hedner CPAP-registret i Swedevox. Bengt Midgren STIPENDIATSTAFETT. (Moderator Åke Tegelberg) Inledning Lena Leissner Effekten av kontrollerad sömn på kognitiv- och vakenhetsfunktion hos friska. Mahssa Karimi Effekter av individuellt sömnrådgivningsprogram samt tryckavlastande madrass hos patienter med peritonealdialys. Pia Yngman-Uhlin Kort sovtid är associerat med central fetma hos kvinnor. Jenny Theorell-Haglöw Effects on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea after treatment with mandibular advancement oral appliance a randomized controlled study. Ann Andrén Fifteen-Year Follow-Up after Uvulopalatopharyngoplasty in Obstructive Sleep Apnea Patients. Pia Nerfeldt Familiär risk för OSAS och adenotonsillär hypertrofi hos barn. Karin Lundkvist KAFFE OCH UTSTÄLLNING PRISCEREMONI! Åke Tegelberg ÅRSMÖTE MIDDAG Kongressmiddag på Måltidens hus i Grythyttan En kväll fylld av såväl sinnlig som lekamlig njutning i anrik miljö till vilken vi leds in i genom själva Lustans Trädgård. Bussar avgår från Elite Stora Hotellet, sidan mot slottet klockan Årskongress maj 2011 i Örebro 7

8 Fredag 27 maj REGISTRERING NARKOLEPSISYMPOSIUM. (Moderator Jan Hedner) Keynote lecture. Narkolepsi - kliniska, genetiska och immunologiska aspekter. Utredning och behandling. Markku Partinen Narkolepsi och Pandemrix-vaccination ur klinikerns synvinkel. Lars Palm Narkolepsi och Pandemrix-vaccination. Vad säger Läkemedelsverket? Ingemar Persson KAFFE OCH UTSTÄLLNING DOCENTFÖRELÄSNING. Dygnsrytmstörningar Sömnbrist - vad ger det för konsekvenser och hur kan det motverkas. Danielle Friberg BIOLOGISKA RYTMER OCH SÖMN HOS SÅVÄL MÄNNISKOR SOM KREATUR. (Moderator Arne Lowden) Sömn, TV och datorvanor hos skolbarn. Pernilla Garmy Melatoninbehandling av skolungdomar med insomningssvårigheter - en placebokontrollerad crossover-studie. Berndt Eckerberg Sleep during days with work stress compared to weekend sleep. Helena Petersen Sleep disorders in public vehicle operators. Mahssa Karimi Registrering av sömn hos mjölkkor med en icke-invasiv EEG-metod. Emma Ternman Teaser från Avesta! Lennart Myrsell LUNCH INSOMNIER. (Moderator Jan-Erik Broman) Sömnbesvär i Sverige - en prevalensstudie. Lena Mallon Psychological mechanisms and their association with persistent insomnia. Annika Norell-Clarke Sleep and depression in adolescence, the role of catastrophizing. Nanette Danielsson 8 Årskongress maj 2011 i Örebro

9 MOTORISKA STÖRNINGAR. (Moderator Jan Ulfberg) Prevalens av Restless Legs Syndrome hos kvinnor med fibromyalgi hos befolkning i Dalarna. Romana Stehlik Skeletal morphology in patients with RLS and OSAS. Britta Wåhlin Larsson Bruxism. Göran Isacsson KAFFE OCH UTSTÄLLNING EXEMPEL PÅ SÖMNPROBLEM UR NEUROLOGENS VARDAG. (Moderator Lena Leissner) Stroke och OSAS. Peter Appelros Sömnproblem vid neuromuskulära sjukdomar, fr a muskeldystrofier. Kathe Dahlbom och Margareta Kånåhols EDS + EDS = SANT. Lena Leissner SÖMNFORSKNING I ÖREBRO, NÅGRA SMAKPROV. (Moderator Lena Leissner) Sova sig till ett bättre liv. Tidsdimensionen i sömn, dröm och andra alternativa medvetandetillstånd. Lars-Erik Uneståhl Aktivitetsregistrering i hemmet. Lars Karlsson Kan tandläkaren bota enures? Farhan Bazargani års uppföljning av OSAS patienter / snarkare behandlade med apneskena - analys av röntgen och studiemodeller. Anette Fransson Tack och Farväl! Lena Leissner Årskongress maj 2011 i Örebro 9

10 KAFFE J K KAFFE I A Servier B Fisher & Paykel C Embla D Resmed E Aiolos Medical F Philips G Somnomed H Active Care Sverup I Breas Medical J Cephalon K Nycomed L Somninvest M Patientföreningen Konferenslokal kursdag L H G Wilandersalen Monterskiss SFSS:s Årskongress 2011 F KAFFE E Konferenslokal kursdag Wilandersalen entré D A Wilandersalen entré Registrering och entré 4 B C M 10 Årskongress maj 2011 i Örebro

11 PRAKTISK INFORMATION KONFERENSLOKALER ÖVRIGA FRÅGOR OCH TELEFON Wilandersalen Easy Conference Universitetssjukhuset Örebro Linda Jöfelt Södra Grev Rosengatan Tel: ÖREBRO Tel: HOTELL Elite stora hotellet Örebro Drottninggatan Örebro First hotell Örebro Storgatan Örebro Livin Vandrarhem Järnvägsgatan Örebro KVÄLLSARRANGEMANG Onsdagen den 25 maj Räkbåten M/S Lagerbjälke avgår från Hamnplan klockan Torsdagen den 26 maj Kongressmiddag på Måltidens hus i Grythyttan En kväll fylld av såväl sinnlig som lekamlig njutning i anrik miljö till vilken vi leds in i genom själva Lustans Trädgård. Bussar avgår från Elite Stora Hotellet, sidan mot slottet klockan TRANSPORTER Det är gångavstånd mellan Centralstation, Örebro sjukhus, hotell och kvällsarrangemang onsdag kväll. Transport till Grythyttan enligt ovan. Årskongress maj 2011 i Örebro 11

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Konferenscentrum Wallenberg Göteborg 21-23 april, 2010 www.swedishsleepresearch.com Bäste kongressdeltagare, Det är med stor glädje

Läs mer

Sätt inte = mellan fet & trött och OSA & underventilering! Sömnkongress

Sätt inte = mellan fet & trött och OSA & underventilering! Sömnkongress Nyhetsbrev nr 1 2011 Foto: Thomas Harrysson Västtrafik-studie nu klar Prevalensen av sömnrelaterad sjuklighet hos yrkesförare är stor. Läs om resultaten av studien bland Göteborgs spårvägars spårvagns-

Läs mer

Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter

Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter Nyhetsbrev nr 1 2010 Nya S9 CPAP överträffar allas förväntningar Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter Så fort en ny produkt lanseras förväntar sig alla att den ska

Läs mer

Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper

Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper Nyhetsbrev nr 4 2010 Invigning av Träffpunkt Sömn på Vasa Apotek Succé och ett besökarantal långt över förväntning blev resultatet när TPS öppnade upp i Vasa apoteks lokaler i centrala Stockholm den 25

Läs mer

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar Nyhetsbrev nr 3 2009 Uppskattad höstkickoff Lyckad och informativ höstkickoff för CPAP-förskrivare i Stockholm. Läs mer på sid 3 Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Läs mer

"Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta!

Varje dag lite bättre - kraften hos många Att mäta är att veta! Nyhetsbrev nr 4 2009 Grandfather II Referat från Grandfather II-kursen i Göteborg Läs mer på sid 3 Kalmarprojekt för ökad compliance: "Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta! Missa

Läs mer

digitala världen! Nu går tidningen in i den Samlad barnkompetens på Astrid Lindgrens barnsjukhus ger goda behandlingsresultat

digitala världen! Nu går tidningen in i den Samlad barnkompetens på Astrid Lindgrens barnsjukhus ger goda behandlingsresultat NYHETSBREV NR 3 2011 Ny hälsoekonomisk studie visar: Klart kostnadseffektivt att behandla sömnapné Under 2011 har företaget OptumInsight på uppdrag av ResMed Sweden gjort en hälsoekonomisk utvärdering

Läs mer

apnéföreningen stockholm nummer 4 www.apneforeningen.se 08 11 10 FysiologLab på Riddargatan där Richard Harlid är verksamhetschef.

apnéföreningen stockholm nummer 4 www.apneforeningen.se 08 11 10 FysiologLab på Riddargatan där Richard Harlid är verksamhetschef. apnéföreningen stockholm nummer 4 www.apneforeningen.se 08 11 10 I TV-programmet Dr Åsa ställdes frågan är sömnapnésyndrom en folksjukdom?...klockan 05.00 rusar TV-teamet in i sovrummet, att vakna med

Läs mer

apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011

apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011 god Jul & gott nytt År tillönskas alla våra läsare! apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011 Dags för årsmöte, kom och gör din stämma hörd! ny styrelse skall väljas för

Läs mer

En interimsstyrelse valdes som

En interimsstyrelse valdes som VI FIRAR 10 ÅR MED APNÉFÖRENINGEN apnéföreningen stockholm nummer 4, årg 6 www.apneforeningen.se december 2013 Populär maskskola på medlemsmötet LARSGÖSTA ALMGREN: Tio år med 2003 2013 Ulla Söder berättade

Läs mer

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning Juni 2009 APOTEKARSOCIETETEN

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning Juni 2009 APOTEKARSOCIETETEN Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning Juni 2009 Ordförande har ordet I SKRIVANDE STUND sitter jag och blickar ut över hamnen, inte Sannegårdshamnen som jag brukar,

Läs mer

Medlemsmöte i Apnéföreningen i stockholm torsdagen den 19 maj 2011. Vi samlas kl 18.00. Välkomna!

Medlemsmöte i Apnéföreningen i stockholm torsdagen den 19 maj 2011. Vi samlas kl 18.00. Välkomna! ...sköna maj välkommen... apnéföreningen stockholm nummer 2, årg 4 www.apneforeningen.se maj 2011 nyvalde ordföranden gert grundström avtackar Bertil schlyter med blommor och hedersdiplom. se rapport från

Läs mer

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173 Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret, NKR14-173 Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska Sömnapnéregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Medlemsblad från Apnéföreningen Väst MUN MOT MUN-METODEN TILL GLÄDJE FÖR ALLA! VÅRMÖTET PÅ NORDENGÅRDEN DEN 6 APRIL BJUDER BL.

Medlemsblad från Apnéföreningen Väst MUN MOT MUN-METODEN TILL GLÄDJE FÖR ALLA! VÅRMÖTET PÅ NORDENGÅRDEN DEN 6 APRIL BJUDER BL. 1/2013 Sömntutan! Medlemsblad från Apnéföreningen Väst MUN MOT MUN-METODEN TILL GLÄDJE FÖR ALLA! Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir! Ju mer vi berättar för varandra, ju visare vi blir! En gammal

Läs mer

Snarkskena vid obstruktiv sömnapné och snarkning

Snarkskena vid obstruktiv sömnapné och snarkning Snarkskena vid obstruktiv sömnapné och snarkning ANDERS JOHANSSON, ANN-KATRIN JOHANSSON, MORTEN BERGE, OVE FONDENES Allmänna symptom och effekter av sömnapné och snarkning Obstruktiv sömnapné (OSA) och

Läs mer

Vidgade vyer i Falun

Vidgade vyer i Falun MS Svenska neurologföreningens vårmöte, Falun 29 31 maj 2013 Vidgade vyer i Falun Neurologi i ett bredare perspektiv möten med angränsande specialiteter var temat för Svenska neurologiska föreningens vårmöte,

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Nummer 2, oktober 2004. Årgång 9 Innehåll sida Ordföranden har ordet 1 Sök medel från Svenska Neurologföreningen 3 Svenska MS Sällskapets årsmöte 4 Neurologisk sjukdom, neurokirurgi

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1 Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 3/12 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordf. Christina Jonsson, christina.jonsson@av.se.

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Vi har fått tips om en nyutkommen bok, Vad ska jag tänka på? Den innehåller inspirationsmeningar till barn samt metoder till vuxna och barn om att hantera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2007 Volym 12 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

ISSN 1651-0534. Nr.3/2006. Barnläkaren

ISSN 1651-0534. Nr.3/2006. Barnläkaren ISSN 1651-0534 Nr.3/2006 Barnläkaren Synagis ett skydd mot RS-virus När det gäller för tidigt födda barn och barn i andra högriskgrupper, kan de som uppvisar svåra förkylningssymtom och allmänpåverkan

Läs mer

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014. Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014. Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014 Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia Innehåll 4/2014 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

BROs Utmärkelse 2014

BROs Utmärkelse 2014 JOHANNABLADET Hösten 2014 BROs Utmärkelse 2014 Styrelse Lättast når du styrelsen genom e-post. Vid behov går det att ringa och lämna meddelande på respektive persons telefonsvarare. Telefonnummer 031-15

Läs mer

Var står våra politiker?

Var står våra politiker? apnéföreningen stockholm nummer 3, årg 7 www.apneforeningen.se september 2014 Vad är sömnapné? ömnapné innebär att man slutar andas långa stunder medan man Ssover, vilket beror på att musklerna i svalg

Läs mer