"Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta!"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr Grandfather II Referat från Grandfather II-kursen i Göteborg Läs mer på sid 3 Kalmarprojekt för ökad compliance: "Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta! Missa inte symposiet i februari Läs mer på sid 3 Lasse Beijer går i pension "Varje dag lite bättre - kraften hos många!" är namnet på det projekt som ÖNH-kliniken kört i Kalmar läns landstings regi med syfte att förbättra rutinerna vid CPAP-behandling och på så sätt få en bättre compliance. Fotograf: Frank Widlind Läs mer på sidan 2 Läs mer på sidan 4 5 Äntligen! Interaktiv patientutbildning om CPAP på DVD! Läs mer om den omfattade utbildningsprogrammet för patienter och CPAP-utprovare som teamet på Universitetssjukhuset i Linköping tagit fram. Läs mer på sidan 6

2 Bästa läsare, Denna gång vill jag inleda med att tacka två av våra mer kända medarbetare inom ResMed som nu slutar sina anställningar hos oss. Lasse Beijer går i pension från ResMed Europa och Mats Stegenberg hos oss på ResMed Sweden går vidare mot nya utmaningar i sin yrkeskarriär. Tack för ett givande samarbete! Vi fortsätter att jobba oss igenom vår åtgärdslista och nu har turen kommit till att vi har ökat den geografiska spridningen på våra utbildningserbjudanden. Har ni behov av någon lokal utbildning direkt på er klinik skall ni inte tveka att höra av er till oss för att diskutera ett upplägg som passar just er. Ett team från Universitetssjukhuset i Linköping med Anders Broström, leg sjuksköterska och docent, i spetsen har tagit fram ett nytt hjälpmedel för CPAP-utprovaren, en interaktiv patientutbildnings-dvd. Under senvintern och våren kommer de att tillsammans med ResMed Sweden AB att arrangera en endagsutbildning om hur DVD:n kan användas i ett kliniskt sammanhang. Läs mer i reportaget om hur DVD:n skulle kunna vara intressant för er i er verksamhet. En intressant artikel om hur man arbetar för att hjälpa patienter med sömnapné på ÖNH kliniken i Kalmar kan du läsa mer om i detta nummer. De mest förekommande behandlingsformerna är CPAP och snarkskenor där det sistnämnda alternativet utgörs av ca 35-40% av patienterna. Kliniken arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet för att kunna öka behandlingskvalitén samt möta det ökade behovet från fler patienter. Vi vill gärna påminna om att SFSS årliga kongress äger rum år 2010 i Göteborg den april. Missa inte att boka in det i era kalendrar. En liten förhandsinfo om programmet kan ni få redan i detta Nyhetsbrev. Avslutningsvis vill vi på ResMed önska alla våra läsare och kunder en riktigt God jul och Gott nytt År! Peter Andersson Telefonintervju med Lasse Beijer, fd VD för ResMed Sweden, som nu avgår från sin position som Excecutive Senior Advisor ResMed Europe Lasse Beijer i pension Hej Lasse, du har nu alltså avgått från din position i Schweiz efter en lång och imponerande karriär inom sömnområdet. Hur länge har du egentligen jobbat med medicinsk teknik? Jag startade på ett anrikt medicintekniskt företag, Einar Egnell AB i Trollhättan för 22 år sedan, eller mera exakt den 1 juni Sysslade ni med sömndiagnostik och CPAP redan vid den tidpunkten? Nej. Einar Egnell behövde utöka produktsortimentet, och jag såg sömn som ett intressant terapriområde att växa inom. Jag fick kontakt med det amerikanska företaget Healthdyne Technology och beslutade att ta in deras CPAP apparat till Sverige Då fanns det bara ett fabrikat på marknaden, och vi siktade på att introducera nummer två. Men det visade sig att ResMed fick sin CPAP typgodkänd en månad innan vår från Healthdyne Technology var klar. Så Egnell kom att lansera det tredje CPAP-fabrikatet i Sverige för exakt 20 år sedan! Egnell/Healthdyne var alltså konkurrenter med ResMed för 20 år sedan. Hur blev du ResMed? Respironics köpte Healthdyne i USA 1997 och samlade försäljningen i respektive land hos sina existerande distributörer. Hos Egnell hade CPAP verksamheten vuxit och stod vid den tidpunkten för ungefär 75% av försäljningen. Jag träffade då ledningen för ResMed och vi förhandlade fram ett distributionsavtal för CPAP-apparater för Sverige som innebar att fr.o.m den 1 januari 1999 fylldes istället lagret med ResMed produkter. Och på den vägen har det varit i 11 år. ResMed startade eget bolag i Sverige år 2000 och jag med team fick förmånen att bli ResMedianer. Det var ett lyckat drag. CPAP-apparaterna har utvecklas en hel del under din tid, eller hur? Ja, utvecklingen har varit enorm. CPAP-erna har blivit mindre, tystare, effektivare och mer automatiserade. Dessutom har priset sjunkit. På den svenska marknaden sänktes priset inom ett år från kr per apparat till kring 8000 kr. Och ytterligare att antal år senare var priserna nere runt 4000 kr styck för fasttrycksapparater. Orsakerna var en ständigt ökad patientgrupp, effektivare tillverkning samt ökad konkurrens. Hur ser du på utvecklingen inom området CPAP-behandling? På 20 år har antalet studier inom SDB (sleep disorder breating) ökat från ca 1000 stycken omkring 1987 till ca 4500 studier totalt vid tidpunkten kring Medvetenheten om sömnens betydelse vid olika sjukdomstillstånd, såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är nu uppe till diskussion mellan de olika läkarspecialisterna. Det lär vara så att det endast är 10 15% av alla behövande som blivit diagnostiserade och fått CPAP i den industrialiserade delen av världen. Är detta riktiga uppgifter ser det ut som om det finns oerhört mycket kvar att göra. Du har varit verksam inom Europa under de senaste åren. Hur ser du på Sverige i jämförelse med övriga EU länder när det gäller behandling av sömnapne? Läkarspecialister inom detta område har byggt nätverk och är aktiva utöver landsgränserna. Här råder i mångt och mycket samsyn vad gäller diagnos och behandling. Det som skiljer är de olika ländernas sätt att se på kostnader för behandling och utrustning. Jag ser ett stort behov av hälsoekonomiska beräkningar, det vill säga vad det kostar att behandla patienterna med ex v CPAP och den vinst i livskvalitet och hälsotillstånd som detta resulterar i jämfört med vad det skulle kosta att behandla komplikationer och ett sämre hälsotillstånd senare i livet. Jag uppmanar till satsning på hälsoekonomiska studier som enligt mina egna beräkningar kommer att bevisa för politiker mfl att sömnapnébehandling innebär besparingar inom flera andra områden. Vad kommer nu att syssla med? Att pensionera sig innebär framför allt mer tid för familjen och mina barnbarn. Men även tid för bla stöttning och coachning av företagsledningar på konsultbasis. Avslutningsvis önskar jag alla mina kollegor inom ResMed lycka till. Ni är med på en fantastisk resa med ett ResMed som breddat sig och nu förutom produkter inom sömnområdet även erbjuder ett sortiment inom ventilation. Tack även alla svenska kunder för ett oerhört gott samarbete under alla år! Fotnot: För den som vill kontakta Lasse nås han numera via e-post NYHETSBREV ges ut av ResMed Sweden AB. Industrigatan 2, Trollhättan, tel , fax ANSVARIG UTGIVARE: Peter Andersson, VD. E-post: tel REDAKTION: Mats Stegenberg. E-post: tel Åsa Nygren. E-post: tel PRENUMERATION OCH UTBILDNINGSÄRENDEN: Tuula Svensson, marknadsassistent. E-post: tel CITERA OSS GÄRNA MEN GLÖM INTE KÄLLAN.

3 Symposium februari 2010: Att mäta är att veta... I februari arrangerar ResMed ett symposium om fördelarna och möjligheterna med att diagnostisera och följa upp hypoventilerade patienter med Embletta och ResScan. Symposiet är riktat till er som dagligen arbetar med hypoventilerade patienter. Som gästföreläsare kommer Bengt Midgren som är mycket erfaren och kunnig inom området. Bengt är överläkare i lungmedicin vid universitetssjukhuset i Lund och docent vid avd för lungmedicin vid institutionen för kliniska vetenskaper Hans kliniska specialområde är att diagnostisera, behandla och följa upp patienter med hypoventilation och sömnapné. Det blir en riktigt intressant och tankeväckande föreläsning som går under Bengts egen devis Att mäta är att veta. Vi har även bjudit in Susan Sortor Leger, Director ResMed Learning Center. Susan har mer än 20 års klinisk erfarenhet av andningsvård och är utbildningsansvarig på ResMed sedan flera år tillbaka. Susan har ett brett internationellt kunnande som kommer avspeglas i hennes föreläsning om kliniska aspekter. ResMed Sweden s egen expert på området, Carina Blomqvist, som är BMA i grunden och har bred erfarenhet av både forskning och kliniskt arbete med diagnostik inom sömn, kommer att föreläsa om grunderna i diagnostik samt genomföra workshop med praktiska moment. Läs mer om symposiet på vår hemsida under utbildningar och evenemang. Grandfather I I Den andra i ordningen av Grandfather utbildningar för sömnspecialister hölls på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den november. Kursansvariga Ludger Grote och Jan Hedner, Sömnlaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset hade skapat ett välfyllt program för de ca 30 deltagarna. Tre av deltagarna kom för övrigt från grannlandet Danmark. Temat för kursen var: Sömnrelaterade andningsstörningar och kardiovaskulär funktion under sömn. Kursen bestod av muntliga föreläsningar och praktiska övningar. En diger skara föreläsare hade inbjudits att lära ut sina kunskaper. Tre leverantörer hade inbjudits för att presentera algorithm och funktion i sina apparater. En uppgift där alla kom undan med hedern i behåll, trots tuffa frågeattacker från moderatorerna Hartmut Schneider, Lungkliniken, John Hopkins Universitet, Baltimore, USA och Winfried Randerath, Medicinkliniken, Akademiska Sjukhuset Solingen, Tyskland. Denna undervisningsform och dess syfte verkar vara väldigt uppskattat och vi ser fram emot Grandfather III som går av stapeln i Uppsala juni 2010 med temat Insomni. Kursanvariga i Uppsala blir Lena Mallon och Jan-Erik Broman. Mer om denna kurs i nästa nyhetsbrev. Stimulerande höstdagar i Lund Den oktober pågick två parallella aktitiviteter som på var sitt sätt bidrog till ett stimulerande utbyte och kompetenshöjning inom sömnområdet. De Nationella utbildningsdagarna för läkare, BMA och ingenjörer anordnades för 1:a gången i samarbete mellan Svensk förening för Klinisk Neurofysiologi och Svensk förening för Neurofysiologianalytiker. Ett lyckosamt upplägg med flera bra föreläsningar om bla transkraniell magnetstimulering, erfarenheter av EEG-trendövervakning i olika åldrar samt intraoperativ monitorering. Svensk Lungmedicinsk Förening (SMLF) hade sitt höstmöte och denna gång var det lungkliniken i Lund stod för värdskapet. Platsen var inte mindre än Grand Hotel, vilket bidrog till en fantastisk miljö. Temat under dag 1 var Lungsjukdom och komorbiditet samt Imaging of the lung, och under dag 2 Den sviktande lungan när mediciner inte hjälper. På båda ställen fanns ResMed representerade med en monter där bl a den nya hemrespiratorn VSIII lanserades.

4 ResMed besöker I Kalmar är det ÖNH-kliniken som är nyckeln till behandling för länets sömnapnoiker TEXT: Mats Stegenberg FOTO: Mats Stegenberg En gråmild förvinterdag besöker ResMeds redaktion ÖNH-kliniken på Kalmar lasarett. I ljusa moderna lokaler träffar jag Anna Jannesson och Bertil Gunnarsson, de två sköterskor som med varm hand tar hand om de ca 850 CPAP-patienterna i Kalmarområdet. FAKTARUTA KALMAR LÄNS LASARETT ÖNH-KLINIKEN SNARKMOTTAGNINGEN: ANSVARIG LÄKARE: Överläkare Annika Törngren Sömn/Snarkmottagnings läkare: 6 Sömn/Snarksköterskor andningsregistrering: 3 Sömn/Snarksköterskor CPAP-behandling: En 100%, en 40% Antal patienter med Cpap: 850 Väntetid från remiss till nattlig andningsregistrering: <45 dagar Väntetid från behandlingsbeslut till CPAP-behandling: <30 dagar Väntetid från behandlingsbeslut till antisnarkskena: ca 3 månader Uppföljning CPAP: 1:a uppföljning efter 2-3 veckor samt årligt besök hos CPAP-sköterska Kontaktuppgifter: Annika Törngren, e-post: Bertil Gunnarsson, e-post: Tel Anna och Bertil har varit med under nästan hela utvecklingsperioden av klinikens sömnoch snarkverksamhet. De har stor kunskap om både sina patienter och sömnapnéns patofysiologi och dess komplikationer. Senare ansluter Överläkare Annika Törngren, ansvarig läkare för snarkmottagningen sedan tre år tillbaka. Annika har under sin tid utvecklat mottagningen till en enhet med bred kompetens och korta väntetider för patienterna. Efterhand strömmar övriga tillgängliga sömndoktorer till för en trevlig fotostund och ett lagfoto som symboliserar den breda kompetens som mottagningen innehar i sömnens mysterier. Om man som patient skulle råka ut för nattliga andningstörningar kan ett boende i Kalmartrakten varmt rekommenderas. Sedan tidigt 90-tal diagnostiseras och behandlas sömnapnoiker på ÖNH-kliniken i Kalmar. Antalet patienter ökar markant år för år. Idag är kapaciteten ca patienter per vecka som får gå hem med en Embletta utrustning för att kolla upp sitt nattliga andningsmönster. Denna del av verksamheten delas av tre sömn- och snarkutbildade sköterskor på mottagningen, som initialt tar hand om patienten och lämnar ut Emblettor samt samlar in registrerade data. Insamlat data valideras av läkarna på kliniken Vi utbildar ST-läkare som i ett tidigt skede har egen mottagning med sömnapnépatienter, berättar Överläkare Annika Törngren, ansvarig för snarkmottagningen på ÖNH-kliniken. Alla är utbildade i sömnfysiologi och har eller står i tur att genomgå utbildning i att läsa och validera registreringskurvor från en polygrafutrustning. Vilket betyder att ÖNH-kliniken i Kalmar har en genomgående hög kompetens av medarbetarna på kliniken när det gäller sömnapné och dess komplikationer. Alla läkare har en förmiddag eller eftermiddag i veckan med Snarkmottagning. I snitt sex patienter får en 30 min grundlig genomgång av sina ev problem med örondoktorn. Alltifrån förklaring av den nattliga andningsregistreringen, status i näsa, hals och ev tandstatus, till en slutlig diagnos. Utifrån detta möte avgörs sedan om det skall bli behandling med CPAP, antisnarkskena eller ev en operation. Personer som är överviktiga remitteras åter till primärvården för att erbjudas ett viktminskningsprogram i tillägg till sin behandling. Här har för övrigt ÖNH-kliniken påbörjat ett samarbete

5 F.V: Kristoffer Sandelin, Bertil Gunnarsson, Karin Rahm, Maria Ekblom, Annika Törngren, Witold Staniewicz, Anna Jannesson med kirurgkliniken. Man skall genomföra en nattlig andningsregistrering innan gastric bypass operation och en dylik uppföljning efter operationen. Ett samarbete som dokumenteras i en studie om ca 100 patienter, ledd av ST-läkare Anna Parke från ÖNH-kliniken. Man kan lätt få intrycket att det bara handlar om CPAP-patienter på en Snarkmottagning. Patienter som får en antisnarkskena utgör en klart ökande del av patientgruppen. Ca 35-40% av inkommande patienter inleder en behandling med antisnarkskena. Två duktiga tandläkare skräddarsyr klinikens behov av skenor till sina patienter. Dessa följs upp lika noggrant som CPAP-gruppen. Nattlig andningsregistrering görs efter ett resp ett år därefter vid behov. De patienter/år som genomgår en UPPP eller tonsillektomi får en liknande uppföljning postoperativt efter sex månader. PROJEKT I KALMAR Ett arbetsteam på kliniken har under året genomfört ett projekt inom landstinget i Kalmars regi: "VARJE DAG LITE BÄTTRE KRAFTEN HOS MÅNGA!" Syftet: Att förbättra rutinerna vid CPAP-behandling och på så sätt få en bättre compliance. Målet: Att kunna erbjuda återbesök hos CPAP-sjuksköterska en gång/år. Hitta bra mätparametrar för compliance. Omfördela resurser och förbättra utnyttjandet av befintliga lokaler för att kunna erbjuda parallella mottagningar och behandlingstillfällen. Mätningarna genomfördes medelst en telefonmätning av CPAP-sköterskornas inkommande telefonsamtal till expeditionen. En enkät gjordes för att mäta compliance hos CPAPpatienter. Förändringar som prövats så här långt: Dedikerat lokaler för CPAP-utprovning och Embletta utlämning. (Embletta är den utrustning kliniken använder för nattlig ambulatorisk andningsregistrering). Utbildat ytterligare två sköterskor för Embletta-utlämning och mottagning Under en period av fem månader utökat den nattliga andningsregistreringen för att korta väntetider. Datoriserat journalföringen av patientgruppen. Infört telefontider till CPAP-sköterskorna. Sammanfattning kring måluppfyllelse: -Vi har uppnått en del mål och är på god väg att uppnå andra, säger Annika Törngren. En bidragande faktor är hög arbetsmoral och en stor entusiasm i gruppen.

6 Patienter med CPAP-behandlad OSA har nu fått det patienter med diabetes och KOL har haft under flera år: En patientutbildning på DVD! Att börja med CPAP kan vara en stor omställning för många. Trots att vi vet att sömnrelaterade andningsstörningar bidrar till ökad olycksrisk, sjuklighet och dödlighet och att CPAP kan hjälpa mot detta kan det ibland vara svårt att hjälpa patienterna till en fungerande behandling. Olika studier visar på en följsamhet mellan 29 83% beroende på hur följsamhet definieras. Oavsett vad man har för definition så fattas det bra informationsmaterial i ämnet. Ett team från Universitetssjukhuset i Linköping med Anders Broström, leg sjuksköterska och docent, i spetsen har tagit fram ett nytt hjälpmedel för CPAP-utprovaren, en interaktiv patientutbildnings-dvd. Teamet bakom produktionen består av läkare och sjuksköterskor från Linköping och Jönköping, och även dietister, forskare inom beteendevetenskap och erfarna CPAP-användare. Patientutbildningsprogrammet är resultatet av flerårig forskning som bedrivits i Linköping kring faktorer som påverkar följsamhet till CPAP-behandling. Gruppen har gjort både djupintervjuer med patienter och anhöriga, samt enkätstudier. Detta har lett fram till ett utbildningsprogram som framgångsrikt testats i en omfattande CPAP-studie på hypertonipatienter, Hypersleep, i Jönköping. DVD:n bygger på detta program och fokuserar på bakgrunden till OSA, kopplingen till hjärtkärlsjukdom, faktorer som kan ha betydelse för följsamhet till CPAP, hur patienten kan utveckla en vana runt CPAP-användningen, samt betydelsen av en hälsosam kost och motion. Nivån på DVD:n är avsedd för att passa patienter och anhöriga, men en omfattande instruktionstext medföljer på skivan som ger en möjlighet till fördjupning för både patienter och personal. En patient, van CPAP-användare sedan 10 år, ger via videosekvenser också sin bild av symptom och konsekvenser av OSA, hur CPAP-utprovning fungerade, och hur han klarade av de svårigheter som fanns. Tanken med detta är att avdramatisera patientens egna upplevelse och underlätta för både patient och anhöriga att prata om de problem som kan finnas både före och under utprovning. Under senvintern och våren kommer personerna bakom filmen att tillsammans med ResMed Sweden AB att arrangera en endagsutbildning för att ge en fördjupning av bakgrunden till de olika delarna som ingår i utbildningsprogrammet samt hur DVD:n kan användas i ett kliniskt sammanhang. Aktuella kursdatum är: 26 januari 2010 i Linköping på Scandic City samt 9 mars 2010 i Stockholm på Scandic Sergel Plaza. Mer info kan du få av Tuula Svensson, ResMed Sweden AB, , , mail: I samband med SFSS årskongress i Göteborg april är kursen antagen som postgraduate course. Datumet som kursen går är den 21 april. Mer info på FV. Per Nilsen, Eva Svanborg, Anders Broström, Martin Ulander, Anna Ståhlkrantz. PERSONERNA BAKOM FILMEN Anders Broström, leg sjuksköterska och docent i omvårdnad, Hälso-högskolan i Jönköping Martin Ulander, ST-läkare i klinisk neurofysiologi, Universitetssjukhuset i Linköping och doktorand Per Nilsen, docent i samhällsmedicin, Hälsouniversitetet i Linköping Anna Ståhlkrantz, leg sjuksköterska, CPAP-mottagningen Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och doktorand Lasse Ström, underhållare och OSASpatient. Han har med god framgång använt CPAP under flera år. Christin Anderhov Eriksson, leg dietist, Ekholmens och Johannelunds vårdcentraler i Linköping. I filmen medverkar också Eva Svanborg, professor och överläkare, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping God Jul & Gott Nytt År! Från och med 4/12 tar Träffpunkt Sömn juluppehåll i resandet till Stockholm och Karlstad. Telefonbeställningar och beställningar via e-post kan göras som vanligt. Under våren kommer vi att finnas i Stockholm på Globen och på patienthotellet Hotell Mörby vid Danderyds sjukhus. Karlstad, Norrtälje och ev. Södertälje kommer också att få besök av Träffpunkt Sömn. Vänliga julhälsningar! Ulla Söder & ResMed-teamet Träffpunkt Sömn tel , alt Beställningar via e-post

7 KALENDARIUM Sömnkongress i Göteborg april 2010 Den april anordnar Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin sin årliga Sömnkongress på Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Kongressen inleds med fyra fortbildningskurser den 21 april. Den april presenteras ett spännande program med föreläsningar och forskningspresentationer. Vi välkomnar abstract om pågående forskning inom det spännande och växande området sömn. KURSDAGEN ONSDAGEN DEN 21:A APRIL Sleep Medicine Pearls : Modern sömnmedicin ur ett differentialdiagnostisk perspektiv. Teori och falldiskussioner inkluderande sömnpolygrafier. Kursledare: Ludger Grote och Jan Hedner Kognitiv beteendeterapi vid insomni teori, praktik, och tillämpningar. Kursledare: TBD Metod för patientträning vid CPAP terapi teori och praktik. Första SFSS-kursen för CPAP-inriktad vårdpersonal. Kursledare: Anders Broström. Sömnmedicinsk utveckling inom odontologin. Kursledare: Åke Tegelberg HÖJDPUNKTER UR DET VETENSKAPLIGA PROGRAMMET APRIL Basal sömnforskning: Nyheter kring hypothalamisk kontroll av sömn- och vakenhet. Kronobiologisk kontroll mekanismer för reglering av dygnsrytmer Insomni: Kognitiv beteendeterapi och nya angreppspunkter för läkemedelsbehandling Sömnapné: Nya utfallsdata och interaktiv workshop: Hur fungerar våra CPAP-maskiner? JAN TROLLHÄTTAN, S Polygrafi basic 26 JAN LINKÖPING, S Patientutbildning & CPAP-adherence JAN TROLLHÄTTAN, S Polygrafi basic FEB KNIVSTA, S Symposium: "Att mäta är att veta." Ventilation/diagnostik FEBRUARI TROLLHÄTTAN, S Polygrafi avancerad 9 MAR STOCKHOLM, S Patientutbildning & CPAP-adherence MAR TROLLHÄTTAN, S Embletta handhavande kurs APR GÖTEBORG, S Svenska Kardiovaskulära Vårmötet APR LINKÖPING, S SLMF vårmöte APR GÖTEBORG, S SFSS Sömnkongress 5-7 MAJ GÖTEBORG, S ÖNH dagarna MAJ SMYGEHUS, S Hemrespiratorskurs MAJ TROLLHÄTTAN, S Polygrafi avancerad MAJ INFO JAN CPAP Seminarium Våra servicekurser CPAP/VPAP och Elisée/VS III planerar vi utefter det behov som ni kunder har. Välkomna att höra av er angående era behov om såväl utbildningens innehåll som utbildningsort. Vänligen kontakta Tuula Svensson tel: el Epost: om du har frågor eller funderingar angående kurser. För anmälan, inlämning av abstracts samt mer information, se Sista datum för abstract och anmälan till lägre anmälningsavgift är 28 februari Välkomna till en spännande Sömnkongress i Göteborg! Professor Jan Hedner Ansvarig lokal programkommitté, Göteborg Docent Ludger Grote Ordf. SFSS

8 Returadress: ResMed Sweden AB Industrigatan 2, SE Trollhättan Mats S tackar för sig Åtgärdslista: ResMeds kundenkät! Tack alla som kommit i min väg under de 16 år jag varit i sömn- och snarkbranschen. Den sista dagen på året stänger jag min ResMed bok. Det är dags att gå vidare efter fantastiska 10 år på ResMed Sweden AB, innan dess 6 år i Einar Egnells kostym. Det har varit en fröjd att träffa alla trevliga och vänliga människor inom vård och omsorg under dessa år. Ni gör ett fantastiskt jobb. Jag har haft förmånen att se hur framförallt sömnapnésfären fått mer och mer utrymme på sjukhusen samt i public service. Jag har under de senaste två åren varit mest involverad i Res- Meds awarenessprogram, där jag varit ansvarig för ResMed nyhetsbrev samt haft kontakter med press, radio, TV etc. Allt för att lyfta upp problematiken med andningstörningar under sömnen till den stora allmänheten. Vi är fortfarande på ruta ett i detta spel om uppmärksamhet. Nu är det min tur att komma i vägen. Jag kommer att i ett nystartat bolag än mer ägna mig åt awareness och problematiken med sömstörningar generellt. Väl mött därute. Tack än en gång och ha en riktigt God Jul önskar Mats Stegenberg Vi fortsätter att jobba oss igenom vår åtgärdslista och nu har turen kommit till att öka den geografiska spridningen på våra utbildningserbjudanden. Har ni behov av någon lokal utbildning direkt på er klinik skall ni inte tveka att höra av er till oss för att diskutera ett upplägg som passar just er. UTBILDNINGAR Anordnande av användarmöte i diagnostik. Ökad geografisk spridning på utbildningsorterna. Vänligen kontakta Tuula Svensson tel: el Epost: om du har frågor eller funderingar angående kurser. ADRESS: Industrigatan 2, Trollhättan Tel , Fax ÖPPETTIDER: MÅNDAG FREDAG Global leaders in sleep and respiratory medicine 8

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar Nyhetsbrev nr 3 2009 Uppskattad höstkickoff Lyckad och informativ höstkickoff för CPAP-förskrivare i Stockholm. Läs mer på sid 3 Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Läs mer

Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter

Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter Nyhetsbrev nr 1 2010 Nya S9 CPAP överträffar allas förväntningar Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter Så fort en ny produkt lanseras förväntar sig alla att den ska

Läs mer

Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper

Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper Nyhetsbrev nr 4 2010 Invigning av Träffpunkt Sömn på Vasa Apotek Succé och ett besökarantal långt över förväntning blev resultatet när TPS öppnade upp i Vasa apoteks lokaler i centrala Stockholm den 25

Läs mer

Sätt inte = mellan fet & trött och OSA & underventilering! Sömnkongress

Sätt inte = mellan fet & trött och OSA & underventilering! Sömnkongress Nyhetsbrev nr 1 2011 Foto: Thomas Harrysson Västtrafik-studie nu klar Prevalensen av sömnrelaterad sjuklighet hos yrkesförare är stor. Läs om resultaten av studien bland Göteborgs spårvägars spårvagns-

Läs mer

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Konferenscentrum Wallenberg Göteborg 21-23 april, 2010 www.swedishsleepresearch.com Bäste kongressdeltagare, Det är med stor glädje

Läs mer

digitala världen! Nu går tidningen in i den Samlad barnkompetens på Astrid Lindgrens barnsjukhus ger goda behandlingsresultat

digitala världen! Nu går tidningen in i den Samlad barnkompetens på Astrid Lindgrens barnsjukhus ger goda behandlingsresultat NYHETSBREV NR 3 2011 Ny hälsoekonomisk studie visar: Klart kostnadseffektivt att behandla sömnapné Under 2011 har företaget OptumInsight på uppdrag av ResMed Sweden gjort en hälsoekonomisk utvärdering

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

En interimsstyrelse valdes som

En interimsstyrelse valdes som VI FIRAR 10 ÅR MED APNÉFÖRENINGEN apnéföreningen stockholm nummer 4, årg 6 www.apneforeningen.se december 2013 Populär maskskola på medlemsmötet LARSGÖSTA ALMGREN: Tio år med 2003 2013 Ulla Söder berättade

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010

MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010 Varför går tiden så fort Åter får vi snart lägga ett verksamhetsår till handlingarna. Ett år som varit fyllt av aktiviteter på såväl läns- som lokalföreningsnivå. Samtidigt

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN DECEMBER 2010 Team med magkänsla Flitig förskrivare av motion Riktlinjer för sundare levnadsvanor Motiverande samtal positiv

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011

apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011 god Jul & gott nytt År tillönskas alla våra läsare! apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011 Dags för årsmöte, kom och gör din stämma hörd! ny styrelse skall väljas för

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

apnéföreningen stockholm nummer 4 www.apneforeningen.se 08 11 10 FysiologLab på Riddargatan där Richard Harlid är verksamhetschef.

apnéföreningen stockholm nummer 4 www.apneforeningen.se 08 11 10 FysiologLab på Riddargatan där Richard Harlid är verksamhetschef. apnéföreningen stockholm nummer 4 www.apneforeningen.se 08 11 10 I TV-programmet Dr Åsa ställdes frågan är sömnapnésyndrom en folksjukdom?...klockan 05.00 rusar TV-teamet in i sovrummet, att vakna med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002 Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 INNEHÅLL 4.2002 HELSINGFORS - STADEN DÄR ÖST OCH VÄST MÖTS...4 Anhörigstöd...6 Svensk Nefrologsjuksköterskeförening...8

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Hälsan i Centrum 4/2011. Distriktssköterskeföreningen i Sverige Lösnummerpris 30:- Hälsan i Centrum

Hälsan i Centrum 4/2011. Distriktssköterskeföreningen i Sverige Lösnummerpris 30:- Hälsan i Centrum Hälsan i Centrum 4/2011 Distriktssköterskeföreningen i Sverige Lösnummerpris 30:- Hälsan i Centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 53 2011 Nr 4 Medlemsblad

Läs mer

HLR-STICKAN ÖKAR SÄKERHETEN

HLR-STICKAN ÖKAR SÄKERHETEN VI PÅ CSK T I D N I N G F Ö R A L L A M E D A R B E T A R E P Å C E N T R A L S J U K H U S E T K R I S T I A N S T A D # 4/2007 HLR-STICKAN ÖKAR SÄKERHETEN Kvalitetshöjande arbete FÖRBÄTTRINGS- VECKAN

Läs mer

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen Ut med A4, in med G5 Vinn signerade 438 dagar Forskningen gör framsteg Nr 1 2014 Alkohol, psoriasis & klass LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om vården Sineva Ribeiro Dialog bättre

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten

Medlemstidning för. Nummer 4 maj 2009. Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Medlemstidning för Nummer 4 maj 2009 Prisade examensarbetare! Nya styrelsen har tagit form Hur välja? Prioriteringsarbete i Norrbotten Innehåll 4-09 4 NYTT FRÅN STYRELSEN 5 SVENSKA LOGOPEDFÖRBUNDETS NYA

Läs mer

Intensivt på stamningsintensiven

Intensivt på stamningsintensiven Medlemstidning för Nummer 7 november 2010 Logopedstudenter bryter ny mark i Kenya! Intensivt på stamningsintensiven Innehåll 7 10 3 LEDARE 4 NYTT FRÅN STYRELSEN dysfagiuppropet Lite bakgrundsinformation

Läs mer

Nu vässas distriktsläkarnas fortbildning. Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning

Nu vässas distriktsläkarnas fortbildning. Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin april 2011 Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning Nu vässas distriktsläkarnas

Läs mer

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram Pulsen Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 5.2012 Hälsoplan i mobilen SID 11 BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10 Ny rådgivning växer fram SID 5 Samlat grepp kring strategier SID 5 Hemsjukvård

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer