"Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta!"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr Grandfather II Referat från Grandfather II-kursen i Göteborg Läs mer på sid 3 Kalmarprojekt för ökad compliance: "Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta! Missa inte symposiet i februari Läs mer på sid 3 Lasse Beijer går i pension "Varje dag lite bättre - kraften hos många!" är namnet på det projekt som ÖNH-kliniken kört i Kalmar läns landstings regi med syfte att förbättra rutinerna vid CPAP-behandling och på så sätt få en bättre compliance. Fotograf: Frank Widlind Läs mer på sidan 2 Läs mer på sidan 4 5 Äntligen! Interaktiv patientutbildning om CPAP på DVD! Läs mer om den omfattade utbildningsprogrammet för patienter och CPAP-utprovare som teamet på Universitetssjukhuset i Linköping tagit fram. Läs mer på sidan 6

2 Bästa läsare, Denna gång vill jag inleda med att tacka två av våra mer kända medarbetare inom ResMed som nu slutar sina anställningar hos oss. Lasse Beijer går i pension från ResMed Europa och Mats Stegenberg hos oss på ResMed Sweden går vidare mot nya utmaningar i sin yrkeskarriär. Tack för ett givande samarbete! Vi fortsätter att jobba oss igenom vår åtgärdslista och nu har turen kommit till att vi har ökat den geografiska spridningen på våra utbildningserbjudanden. Har ni behov av någon lokal utbildning direkt på er klinik skall ni inte tveka att höra av er till oss för att diskutera ett upplägg som passar just er. Ett team från Universitetssjukhuset i Linköping med Anders Broström, leg sjuksköterska och docent, i spetsen har tagit fram ett nytt hjälpmedel för CPAP-utprovaren, en interaktiv patientutbildnings-dvd. Under senvintern och våren kommer de att tillsammans med ResMed Sweden AB att arrangera en endagsutbildning om hur DVD:n kan användas i ett kliniskt sammanhang. Läs mer i reportaget om hur DVD:n skulle kunna vara intressant för er i er verksamhet. En intressant artikel om hur man arbetar för att hjälpa patienter med sömnapné på ÖNH kliniken i Kalmar kan du läsa mer om i detta nummer. De mest förekommande behandlingsformerna är CPAP och snarkskenor där det sistnämnda alternativet utgörs av ca 35-40% av patienterna. Kliniken arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet för att kunna öka behandlingskvalitén samt möta det ökade behovet från fler patienter. Vi vill gärna påminna om att SFSS årliga kongress äger rum år 2010 i Göteborg den april. Missa inte att boka in det i era kalendrar. En liten förhandsinfo om programmet kan ni få redan i detta Nyhetsbrev. Avslutningsvis vill vi på ResMed önska alla våra läsare och kunder en riktigt God jul och Gott nytt År! Peter Andersson Telefonintervju med Lasse Beijer, fd VD för ResMed Sweden, som nu avgår från sin position som Excecutive Senior Advisor ResMed Europe Lasse Beijer i pension Hej Lasse, du har nu alltså avgått från din position i Schweiz efter en lång och imponerande karriär inom sömnområdet. Hur länge har du egentligen jobbat med medicinsk teknik? Jag startade på ett anrikt medicintekniskt företag, Einar Egnell AB i Trollhättan för 22 år sedan, eller mera exakt den 1 juni Sysslade ni med sömndiagnostik och CPAP redan vid den tidpunkten? Nej. Einar Egnell behövde utöka produktsortimentet, och jag såg sömn som ett intressant terapriområde att växa inom. Jag fick kontakt med det amerikanska företaget Healthdyne Technology och beslutade att ta in deras CPAP apparat till Sverige Då fanns det bara ett fabrikat på marknaden, och vi siktade på att introducera nummer två. Men det visade sig att ResMed fick sin CPAP typgodkänd en månad innan vår från Healthdyne Technology var klar. Så Egnell kom att lansera det tredje CPAP-fabrikatet i Sverige för exakt 20 år sedan! Egnell/Healthdyne var alltså konkurrenter med ResMed för 20 år sedan. Hur blev du ResMed? Respironics köpte Healthdyne i USA 1997 och samlade försäljningen i respektive land hos sina existerande distributörer. Hos Egnell hade CPAP verksamheten vuxit och stod vid den tidpunkten för ungefär 75% av försäljningen. Jag träffade då ledningen för ResMed och vi förhandlade fram ett distributionsavtal för CPAP-apparater för Sverige som innebar att fr.o.m den 1 januari 1999 fylldes istället lagret med ResMed produkter. Och på den vägen har det varit i 11 år. ResMed startade eget bolag i Sverige år 2000 och jag med team fick förmånen att bli ResMedianer. Det var ett lyckat drag. CPAP-apparaterna har utvecklas en hel del under din tid, eller hur? Ja, utvecklingen har varit enorm. CPAP-erna har blivit mindre, tystare, effektivare och mer automatiserade. Dessutom har priset sjunkit. På den svenska marknaden sänktes priset inom ett år från kr per apparat till kring 8000 kr. Och ytterligare att antal år senare var priserna nere runt 4000 kr styck för fasttrycksapparater. Orsakerna var en ständigt ökad patientgrupp, effektivare tillverkning samt ökad konkurrens. Hur ser du på utvecklingen inom området CPAP-behandling? På 20 år har antalet studier inom SDB (sleep disorder breating) ökat från ca 1000 stycken omkring 1987 till ca 4500 studier totalt vid tidpunkten kring Medvetenheten om sömnens betydelse vid olika sjukdomstillstånd, såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är nu uppe till diskussion mellan de olika läkarspecialisterna. Det lär vara så att det endast är 10 15% av alla behövande som blivit diagnostiserade och fått CPAP i den industrialiserade delen av världen. Är detta riktiga uppgifter ser det ut som om det finns oerhört mycket kvar att göra. Du har varit verksam inom Europa under de senaste åren. Hur ser du på Sverige i jämförelse med övriga EU länder när det gäller behandling av sömnapne? Läkarspecialister inom detta område har byggt nätverk och är aktiva utöver landsgränserna. Här råder i mångt och mycket samsyn vad gäller diagnos och behandling. Det som skiljer är de olika ländernas sätt att se på kostnader för behandling och utrustning. Jag ser ett stort behov av hälsoekonomiska beräkningar, det vill säga vad det kostar att behandla patienterna med ex v CPAP och den vinst i livskvalitet och hälsotillstånd som detta resulterar i jämfört med vad det skulle kosta att behandla komplikationer och ett sämre hälsotillstånd senare i livet. Jag uppmanar till satsning på hälsoekonomiska studier som enligt mina egna beräkningar kommer att bevisa för politiker mfl att sömnapnébehandling innebär besparingar inom flera andra områden. Vad kommer nu att syssla med? Att pensionera sig innebär framför allt mer tid för familjen och mina barnbarn. Men även tid för bla stöttning och coachning av företagsledningar på konsultbasis. Avslutningsvis önskar jag alla mina kollegor inom ResMed lycka till. Ni är med på en fantastisk resa med ett ResMed som breddat sig och nu förutom produkter inom sömnområdet även erbjuder ett sortiment inom ventilation. Tack även alla svenska kunder för ett oerhört gott samarbete under alla år! Fotnot: För den som vill kontakta Lasse nås han numera via e-post NYHETSBREV ges ut av ResMed Sweden AB. Industrigatan 2, Trollhättan, tel , fax ANSVARIG UTGIVARE: Peter Andersson, VD. E-post: tel REDAKTION: Mats Stegenberg. E-post: tel Åsa Nygren. E-post: tel PRENUMERATION OCH UTBILDNINGSÄRENDEN: Tuula Svensson, marknadsassistent. E-post: tel CITERA OSS GÄRNA MEN GLÖM INTE KÄLLAN.

3 Symposium februari 2010: Att mäta är att veta... I februari arrangerar ResMed ett symposium om fördelarna och möjligheterna med att diagnostisera och följa upp hypoventilerade patienter med Embletta och ResScan. Symposiet är riktat till er som dagligen arbetar med hypoventilerade patienter. Som gästföreläsare kommer Bengt Midgren som är mycket erfaren och kunnig inom området. Bengt är överläkare i lungmedicin vid universitetssjukhuset i Lund och docent vid avd för lungmedicin vid institutionen för kliniska vetenskaper Hans kliniska specialområde är att diagnostisera, behandla och följa upp patienter med hypoventilation och sömnapné. Det blir en riktigt intressant och tankeväckande föreläsning som går under Bengts egen devis Att mäta är att veta. Vi har även bjudit in Susan Sortor Leger, Director ResMed Learning Center. Susan har mer än 20 års klinisk erfarenhet av andningsvård och är utbildningsansvarig på ResMed sedan flera år tillbaka. Susan har ett brett internationellt kunnande som kommer avspeglas i hennes föreläsning om kliniska aspekter. ResMed Sweden s egen expert på området, Carina Blomqvist, som är BMA i grunden och har bred erfarenhet av både forskning och kliniskt arbete med diagnostik inom sömn, kommer att föreläsa om grunderna i diagnostik samt genomföra workshop med praktiska moment. Läs mer om symposiet på vår hemsida under utbildningar och evenemang. Grandfather I I Den andra i ordningen av Grandfather utbildningar för sömnspecialister hölls på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den november. Kursansvariga Ludger Grote och Jan Hedner, Sömnlaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset hade skapat ett välfyllt program för de ca 30 deltagarna. Tre av deltagarna kom för övrigt från grannlandet Danmark. Temat för kursen var: Sömnrelaterade andningsstörningar och kardiovaskulär funktion under sömn. Kursen bestod av muntliga föreläsningar och praktiska övningar. En diger skara föreläsare hade inbjudits att lära ut sina kunskaper. Tre leverantörer hade inbjudits för att presentera algorithm och funktion i sina apparater. En uppgift där alla kom undan med hedern i behåll, trots tuffa frågeattacker från moderatorerna Hartmut Schneider, Lungkliniken, John Hopkins Universitet, Baltimore, USA och Winfried Randerath, Medicinkliniken, Akademiska Sjukhuset Solingen, Tyskland. Denna undervisningsform och dess syfte verkar vara väldigt uppskattat och vi ser fram emot Grandfather III som går av stapeln i Uppsala juni 2010 med temat Insomni. Kursanvariga i Uppsala blir Lena Mallon och Jan-Erik Broman. Mer om denna kurs i nästa nyhetsbrev. Stimulerande höstdagar i Lund Den oktober pågick två parallella aktitiviteter som på var sitt sätt bidrog till ett stimulerande utbyte och kompetenshöjning inom sömnområdet. De Nationella utbildningsdagarna för läkare, BMA och ingenjörer anordnades för 1:a gången i samarbete mellan Svensk förening för Klinisk Neurofysiologi och Svensk förening för Neurofysiologianalytiker. Ett lyckosamt upplägg med flera bra föreläsningar om bla transkraniell magnetstimulering, erfarenheter av EEG-trendövervakning i olika åldrar samt intraoperativ monitorering. Svensk Lungmedicinsk Förening (SMLF) hade sitt höstmöte och denna gång var det lungkliniken i Lund stod för värdskapet. Platsen var inte mindre än Grand Hotel, vilket bidrog till en fantastisk miljö. Temat under dag 1 var Lungsjukdom och komorbiditet samt Imaging of the lung, och under dag 2 Den sviktande lungan när mediciner inte hjälper. På båda ställen fanns ResMed representerade med en monter där bl a den nya hemrespiratorn VSIII lanserades.

4 ResMed besöker I Kalmar är det ÖNH-kliniken som är nyckeln till behandling för länets sömnapnoiker TEXT: Mats Stegenberg FOTO: Mats Stegenberg En gråmild förvinterdag besöker ResMeds redaktion ÖNH-kliniken på Kalmar lasarett. I ljusa moderna lokaler träffar jag Anna Jannesson och Bertil Gunnarsson, de två sköterskor som med varm hand tar hand om de ca 850 CPAP-patienterna i Kalmarområdet. FAKTARUTA KALMAR LÄNS LASARETT ÖNH-KLINIKEN SNARKMOTTAGNINGEN: ANSVARIG LÄKARE: Överläkare Annika Törngren Sömn/Snarkmottagnings läkare: 6 Sömn/Snarksköterskor andningsregistrering: 3 Sömn/Snarksköterskor CPAP-behandling: En 100%, en 40% Antal patienter med Cpap: 850 Väntetid från remiss till nattlig andningsregistrering: <45 dagar Väntetid från behandlingsbeslut till CPAP-behandling: <30 dagar Väntetid från behandlingsbeslut till antisnarkskena: ca 3 månader Uppföljning CPAP: 1:a uppföljning efter 2-3 veckor samt årligt besök hos CPAP-sköterska Kontaktuppgifter: Annika Törngren, e-post: Bertil Gunnarsson, e-post: Tel Anna och Bertil har varit med under nästan hela utvecklingsperioden av klinikens sömnoch snarkverksamhet. De har stor kunskap om både sina patienter och sömnapnéns patofysiologi och dess komplikationer. Senare ansluter Överläkare Annika Törngren, ansvarig läkare för snarkmottagningen sedan tre år tillbaka. Annika har under sin tid utvecklat mottagningen till en enhet med bred kompetens och korta väntetider för patienterna. Efterhand strömmar övriga tillgängliga sömndoktorer till för en trevlig fotostund och ett lagfoto som symboliserar den breda kompetens som mottagningen innehar i sömnens mysterier. Om man som patient skulle råka ut för nattliga andningstörningar kan ett boende i Kalmartrakten varmt rekommenderas. Sedan tidigt 90-tal diagnostiseras och behandlas sömnapnoiker på ÖNH-kliniken i Kalmar. Antalet patienter ökar markant år för år. Idag är kapaciteten ca patienter per vecka som får gå hem med en Embletta utrustning för att kolla upp sitt nattliga andningsmönster. Denna del av verksamheten delas av tre sömn- och snarkutbildade sköterskor på mottagningen, som initialt tar hand om patienten och lämnar ut Emblettor samt samlar in registrerade data. Insamlat data valideras av läkarna på kliniken Vi utbildar ST-läkare som i ett tidigt skede har egen mottagning med sömnapnépatienter, berättar Överläkare Annika Törngren, ansvarig för snarkmottagningen på ÖNH-kliniken. Alla är utbildade i sömnfysiologi och har eller står i tur att genomgå utbildning i att läsa och validera registreringskurvor från en polygrafutrustning. Vilket betyder att ÖNH-kliniken i Kalmar har en genomgående hög kompetens av medarbetarna på kliniken när det gäller sömnapné och dess komplikationer. Alla läkare har en förmiddag eller eftermiddag i veckan med Snarkmottagning. I snitt sex patienter får en 30 min grundlig genomgång av sina ev problem med örondoktorn. Alltifrån förklaring av den nattliga andningsregistreringen, status i näsa, hals och ev tandstatus, till en slutlig diagnos. Utifrån detta möte avgörs sedan om det skall bli behandling med CPAP, antisnarkskena eller ev en operation. Personer som är överviktiga remitteras åter till primärvården för att erbjudas ett viktminskningsprogram i tillägg till sin behandling. Här har för övrigt ÖNH-kliniken påbörjat ett samarbete

5 F.V: Kristoffer Sandelin, Bertil Gunnarsson, Karin Rahm, Maria Ekblom, Annika Törngren, Witold Staniewicz, Anna Jannesson med kirurgkliniken. Man skall genomföra en nattlig andningsregistrering innan gastric bypass operation och en dylik uppföljning efter operationen. Ett samarbete som dokumenteras i en studie om ca 100 patienter, ledd av ST-läkare Anna Parke från ÖNH-kliniken. Man kan lätt få intrycket att det bara handlar om CPAP-patienter på en Snarkmottagning. Patienter som får en antisnarkskena utgör en klart ökande del av patientgruppen. Ca 35-40% av inkommande patienter inleder en behandling med antisnarkskena. Två duktiga tandläkare skräddarsyr klinikens behov av skenor till sina patienter. Dessa följs upp lika noggrant som CPAP-gruppen. Nattlig andningsregistrering görs efter ett resp ett år därefter vid behov. De patienter/år som genomgår en UPPP eller tonsillektomi får en liknande uppföljning postoperativt efter sex månader. PROJEKT I KALMAR Ett arbetsteam på kliniken har under året genomfört ett projekt inom landstinget i Kalmars regi: "VARJE DAG LITE BÄTTRE KRAFTEN HOS MÅNGA!" Syftet: Att förbättra rutinerna vid CPAP-behandling och på så sätt få en bättre compliance. Målet: Att kunna erbjuda återbesök hos CPAP-sjuksköterska en gång/år. Hitta bra mätparametrar för compliance. Omfördela resurser och förbättra utnyttjandet av befintliga lokaler för att kunna erbjuda parallella mottagningar och behandlingstillfällen. Mätningarna genomfördes medelst en telefonmätning av CPAP-sköterskornas inkommande telefonsamtal till expeditionen. En enkät gjordes för att mäta compliance hos CPAPpatienter. Förändringar som prövats så här långt: Dedikerat lokaler för CPAP-utprovning och Embletta utlämning. (Embletta är den utrustning kliniken använder för nattlig ambulatorisk andningsregistrering). Utbildat ytterligare två sköterskor för Embletta-utlämning och mottagning Under en period av fem månader utökat den nattliga andningsregistreringen för att korta väntetider. Datoriserat journalföringen av patientgruppen. Infört telefontider till CPAP-sköterskorna. Sammanfattning kring måluppfyllelse: -Vi har uppnått en del mål och är på god väg att uppnå andra, säger Annika Törngren. En bidragande faktor är hög arbetsmoral och en stor entusiasm i gruppen.

6 Patienter med CPAP-behandlad OSA har nu fått det patienter med diabetes och KOL har haft under flera år: En patientutbildning på DVD! Att börja med CPAP kan vara en stor omställning för många. Trots att vi vet att sömnrelaterade andningsstörningar bidrar till ökad olycksrisk, sjuklighet och dödlighet och att CPAP kan hjälpa mot detta kan det ibland vara svårt att hjälpa patienterna till en fungerande behandling. Olika studier visar på en följsamhet mellan 29 83% beroende på hur följsamhet definieras. Oavsett vad man har för definition så fattas det bra informationsmaterial i ämnet. Ett team från Universitetssjukhuset i Linköping med Anders Broström, leg sjuksköterska och docent, i spetsen har tagit fram ett nytt hjälpmedel för CPAP-utprovaren, en interaktiv patientutbildnings-dvd. Teamet bakom produktionen består av läkare och sjuksköterskor från Linköping och Jönköping, och även dietister, forskare inom beteendevetenskap och erfarna CPAP-användare. Patientutbildningsprogrammet är resultatet av flerårig forskning som bedrivits i Linköping kring faktorer som påverkar följsamhet till CPAP-behandling. Gruppen har gjort både djupintervjuer med patienter och anhöriga, samt enkätstudier. Detta har lett fram till ett utbildningsprogram som framgångsrikt testats i en omfattande CPAP-studie på hypertonipatienter, Hypersleep, i Jönköping. DVD:n bygger på detta program och fokuserar på bakgrunden till OSA, kopplingen till hjärtkärlsjukdom, faktorer som kan ha betydelse för följsamhet till CPAP, hur patienten kan utveckla en vana runt CPAP-användningen, samt betydelsen av en hälsosam kost och motion. Nivån på DVD:n är avsedd för att passa patienter och anhöriga, men en omfattande instruktionstext medföljer på skivan som ger en möjlighet till fördjupning för både patienter och personal. En patient, van CPAP-användare sedan 10 år, ger via videosekvenser också sin bild av symptom och konsekvenser av OSA, hur CPAP-utprovning fungerade, och hur han klarade av de svårigheter som fanns. Tanken med detta är att avdramatisera patientens egna upplevelse och underlätta för både patient och anhöriga att prata om de problem som kan finnas både före och under utprovning. Under senvintern och våren kommer personerna bakom filmen att tillsammans med ResMed Sweden AB att arrangera en endagsutbildning för att ge en fördjupning av bakgrunden till de olika delarna som ingår i utbildningsprogrammet samt hur DVD:n kan användas i ett kliniskt sammanhang. Aktuella kursdatum är: 26 januari 2010 i Linköping på Scandic City samt 9 mars 2010 i Stockholm på Scandic Sergel Plaza. Mer info kan du få av Tuula Svensson, ResMed Sweden AB, , , mail: I samband med SFSS årskongress i Göteborg april är kursen antagen som postgraduate course. Datumet som kursen går är den 21 april. Mer info på FV. Per Nilsen, Eva Svanborg, Anders Broström, Martin Ulander, Anna Ståhlkrantz. PERSONERNA BAKOM FILMEN Anders Broström, leg sjuksköterska och docent i omvårdnad, Hälso-högskolan i Jönköping Martin Ulander, ST-läkare i klinisk neurofysiologi, Universitetssjukhuset i Linköping och doktorand Per Nilsen, docent i samhällsmedicin, Hälsouniversitetet i Linköping Anna Ståhlkrantz, leg sjuksköterska, CPAP-mottagningen Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och doktorand Lasse Ström, underhållare och OSASpatient. Han har med god framgång använt CPAP under flera år. Christin Anderhov Eriksson, leg dietist, Ekholmens och Johannelunds vårdcentraler i Linköping. I filmen medverkar också Eva Svanborg, professor och överläkare, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping God Jul & Gott Nytt År! Från och med 4/12 tar Träffpunkt Sömn juluppehåll i resandet till Stockholm och Karlstad. Telefonbeställningar och beställningar via e-post kan göras som vanligt. Under våren kommer vi att finnas i Stockholm på Globen och på patienthotellet Hotell Mörby vid Danderyds sjukhus. Karlstad, Norrtälje och ev. Södertälje kommer också att få besök av Träffpunkt Sömn. Vänliga julhälsningar! Ulla Söder & ResMed-teamet Träffpunkt Sömn tel , alt Beställningar via e-post

7 KALENDARIUM Sömnkongress i Göteborg april 2010 Den april anordnar Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin sin årliga Sömnkongress på Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg. Kongressen inleds med fyra fortbildningskurser den 21 april. Den april presenteras ett spännande program med föreläsningar och forskningspresentationer. Vi välkomnar abstract om pågående forskning inom det spännande och växande området sömn. KURSDAGEN ONSDAGEN DEN 21:A APRIL Sleep Medicine Pearls : Modern sömnmedicin ur ett differentialdiagnostisk perspektiv. Teori och falldiskussioner inkluderande sömnpolygrafier. Kursledare: Ludger Grote och Jan Hedner Kognitiv beteendeterapi vid insomni teori, praktik, och tillämpningar. Kursledare: TBD Metod för patientträning vid CPAP terapi teori och praktik. Första SFSS-kursen för CPAP-inriktad vårdpersonal. Kursledare: Anders Broström. Sömnmedicinsk utveckling inom odontologin. Kursledare: Åke Tegelberg HÖJDPUNKTER UR DET VETENSKAPLIGA PROGRAMMET APRIL Basal sömnforskning: Nyheter kring hypothalamisk kontroll av sömn- och vakenhet. Kronobiologisk kontroll mekanismer för reglering av dygnsrytmer Insomni: Kognitiv beteendeterapi och nya angreppspunkter för läkemedelsbehandling Sömnapné: Nya utfallsdata och interaktiv workshop: Hur fungerar våra CPAP-maskiner? JAN TROLLHÄTTAN, S Polygrafi basic 26 JAN LINKÖPING, S Patientutbildning & CPAP-adherence JAN TROLLHÄTTAN, S Polygrafi basic FEB KNIVSTA, S Symposium: "Att mäta är att veta." Ventilation/diagnostik FEBRUARI TROLLHÄTTAN, S Polygrafi avancerad 9 MAR STOCKHOLM, S Patientutbildning & CPAP-adherence MAR TROLLHÄTTAN, S Embletta handhavande kurs APR GÖTEBORG, S Svenska Kardiovaskulära Vårmötet APR LINKÖPING, S SLMF vårmöte APR GÖTEBORG, S SFSS Sömnkongress 5-7 MAJ GÖTEBORG, S ÖNH dagarna MAJ SMYGEHUS, S Hemrespiratorskurs MAJ TROLLHÄTTAN, S Polygrafi avancerad MAJ INFO JAN CPAP Seminarium Våra servicekurser CPAP/VPAP och Elisée/VS III planerar vi utefter det behov som ni kunder har. Välkomna att höra av er angående era behov om såväl utbildningens innehåll som utbildningsort. Vänligen kontakta Tuula Svensson tel: el Epost: om du har frågor eller funderingar angående kurser. För anmälan, inlämning av abstracts samt mer information, se Sista datum för abstract och anmälan till lägre anmälningsavgift är 28 februari Välkomna till en spännande Sömnkongress i Göteborg! Professor Jan Hedner Ansvarig lokal programkommitté, Göteborg Docent Ludger Grote Ordf. SFSS

8 Returadress: ResMed Sweden AB Industrigatan 2, SE Trollhättan Mats S tackar för sig Åtgärdslista: ResMeds kundenkät! Tack alla som kommit i min väg under de 16 år jag varit i sömn- och snarkbranschen. Den sista dagen på året stänger jag min ResMed bok. Det är dags att gå vidare efter fantastiska 10 år på ResMed Sweden AB, innan dess 6 år i Einar Egnells kostym. Det har varit en fröjd att träffa alla trevliga och vänliga människor inom vård och omsorg under dessa år. Ni gör ett fantastiskt jobb. Jag har haft förmånen att se hur framförallt sömnapnésfären fått mer och mer utrymme på sjukhusen samt i public service. Jag har under de senaste två åren varit mest involverad i Res- Meds awarenessprogram, där jag varit ansvarig för ResMed nyhetsbrev samt haft kontakter med press, radio, TV etc. Allt för att lyfta upp problematiken med andningstörningar under sömnen till den stora allmänheten. Vi är fortfarande på ruta ett i detta spel om uppmärksamhet. Nu är det min tur att komma i vägen. Jag kommer att i ett nystartat bolag än mer ägna mig åt awareness och problematiken med sömstörningar generellt. Väl mött därute. Tack än en gång och ha en riktigt God Jul önskar Mats Stegenberg Vi fortsätter att jobba oss igenom vår åtgärdslista och nu har turen kommit till att öka den geografiska spridningen på våra utbildningserbjudanden. Har ni behov av någon lokal utbildning direkt på er klinik skall ni inte tveka att höra av er till oss för att diskutera ett upplägg som passar just er. UTBILDNINGAR Anordnande av användarmöte i diagnostik. Ökad geografisk spridning på utbildningsorterna. Vänligen kontakta Tuula Svensson tel: el Epost: om du har frågor eller funderingar angående kurser. ADRESS: Industrigatan 2, Trollhättan Tel , Fax ÖPPETTIDER: MÅNDAG FREDAG Global leaders in sleep and respiratory medicine 8

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Konferenscentrum Wallenberg Göteborg 21-23 april, 2010 www.swedishsleepresearch.com Bäste kongressdeltagare, Det är med stor glädje

Läs mer

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar Nyhetsbrev nr 3 2009 Uppskattad höstkickoff Lyckad och informativ höstkickoff för CPAP-förskrivare i Stockholm. Läs mer på sid 3 Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter

Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter Nyhetsbrev nr 1 2010 Nya S9 CPAP överträffar allas förväntningar Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter Så fort en ny produkt lanseras förväntar sig alla att den ska

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Redaktionsadress Magnus Sköld Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm Tel 08-51774843; 08-51773905

Läs mer

-Tillsammans kan vi hjälpa patienten på ett mycket bättre sätt än idag, säger Åke Tegelberg.

-Tillsammans kan vi hjälpa patienten på ett mycket bättre sätt än idag, säger Åke Tegelberg. Nyhetsbrev nr 2 2009 Nya disputationer inom sömn! Sömnighet hos bilförare liksom sömn och sömnstörningar hos kvinnor står på agendan. Läs mer på sid 8 13:e CPAP-mötet i Trosa en succé! Läs mer på sid 6

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Så här når vi en compliance på 88%! RICCADSA studien närmar sig sitt slut, läs mer på sid 2

Så här når vi en compliance på 88%! RICCADSA studien närmar sig sitt slut, läs mer på sid 2 Nyhetsbrev nr 2 2010 RICCADSA studien närmar sig sitt slut, läs mer på sid 2 SFSS... en fantastisk kongress och för första gången hölls SM i sömntolkning, läs mer på sid 8 och 9 Sjuksköterska Zarita Nilsson,

Läs mer

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar Barn i primärvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE Sachsska Barnsjukhuset Natalia Ballardini Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lena Grahnquist Vårdcentralen Mariefred Carina

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

ResMed Sweden AB inbjuder till:

ResMed Sweden AB inbjuder till: ResMed Sweden AB inbjuder till: Avancerad utbildning i tolkning och scoring av respiratorisk Polygrafi Med fördjupad tyngdpunkt på tolkning av de polygrafiska undersökningarna Kurstillfälle Vi startar

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa-1 KUNSKAP ÅR VÅR MEDICIN S T O C K H O L M 2

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D, en del av enheten fortbildning & utveckling på CeFAM, erbjuder seminarier och kurser om diabetes. Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att delta

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Hur vanligt är det med sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När

Läs mer

Infektionssjukdomar och Oral medicin

Infektionssjukdomar och Oral medicin Infektionssjukdomar och Oral medicin 2-9 januari 2012, Kerala Poovar, Kerala Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Juni 2014 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den sockersjuke

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

kompetensutveckling och senaste nytt!

kompetensutveckling och senaste nytt! Gå 4 betala för 3! Dialysvård kompetensutveckling och senaste nytt! Aktuell forskning och teknisk utveckling på området! Kardorenala syndromet, vätskebalans och kalkfosfatbalans Kost och nutrition för

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Klinikutveckling Mallorca 3-10 oktober 2015

Klinikutveckling Mallorca 3-10 oktober 2015 Klinikutveckling Mallorca 3-10 oktober 2015 En fantastisk, härlig, kul och lärorik vecka Mycket nytt och fick mycket gjort Teamet blev mer sammansvetsat Bra att ha tillgång till föreläsarna om man vill

Läs mer

SFSS Årskongress. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

SFSS Årskongress. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro SFSS Årskongress Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Bäste kongressdeltagare! Det är mig en stor glädje att få hälsa dig välkommen

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 2 av 17 Innehåll 3 av 17 Konsumentpolitiska målet Konsumentverkets utbildningsverksamhet Vårt utbud 4 av 17 Ansökan Vem kan söka? Hur fördelas kursplatserna? Hur

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper

Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper Nyhetsbrev nr 4 2010 Invigning av Träffpunkt Sömn på Vasa Apotek Succé och ett besökarantal långt över förväntning blev resultatet när TPS öppnade upp i Vasa apoteks lokaler i centrala Stockholm den 25

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Hur vanligt är sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När ett barn

Läs mer

SCHEMA KURS FYPA45 HT14 Fysioterapi inom området mental hälsa och psykiatri Med reservation för ändringar!

SCHEMA KURS FYPA45 HT14 Fysioterapi inom området mental hälsa och psykiatri Med reservation för ändringar! LUNDS UNIVERSITET Institutionen för hälsovetenskaper Fysioterapeutprogrammet Termin 4 Höstterminen 2014 Kursansvarig:, 2014-10-10 SCHEMA KURS FYPA45 HT14 Fysioterapi inom området mental hälsa och psykiatri

Läs mer