Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr Invigning av Träffpunkt Sömn på Vasa Apotek Succé och ett besökarantal långt över förväntning blev resultatet när TPS öppnade upp i Vasa apoteks lokaler i centrala Stockholm den 25 oktober. Läs mer på sid 10 Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering Kvalitetssäkrat och smidigt flöde ger möjlighet att ta hand om stora patientgrupper Läs mer om hur Aleris FysiologLabs recept för att kunna ta hand om ca 75% av Stockholms sömnapné-verksamhet. Sid 4-5. Lansering av Narval CC sömnapnéskena på Swedental Första breda presentationen för tandläkar- och tandteknikerprofessionen av Narval CC hölls den november i Göteborg. Läs mer på sid 7 Nyhet! Quattro FX en mindre helmask ResMed s nya, innovativa mask ger patienten fri sikt trots att det är en helmask. Läs mer på sid 3 Databaser om sömnapné Tillgängliga data om sömnapné och sömnapnébehandling har länge varit en brist i Sverige. Men nya CPAP-armen i Swedevox-registret samt starten av det diagnosbaserade SESAR-registret lär det blir ändring på det. På europeisk nivå börjar kvalitetsregistret ESADA få in allt mer omfattande data om sömnapné. Läs mer på sid 6-7

2 Bästa läsare! En intensiv höst är snart passé och julen knackar på dörren, och det har blivit dags för årets sista fullmatade Nyhetsbrev, som jag hoppas skall ge er ett fint avslut på år En efterlängtad comeback gjordes under oktober då vår Träffpunkt Sömn (TPS) slog upp portarna i centrala Stockholm i samarbete med Vasa apotek på Vasagatan. Många av våra kunder i Stockholmsregionen uppskattar att vi nu är tillbaka i de centrala delarna efter två års lokalisering i syd och norrort. Vi hoppas på detta sätt att bidra till en ökad tillgänglighet för våra kunder. För första gången gjorde ResMed i november entré på Swedental-kongressen i Göteborg där vi visade upp vår nya apnéskena Narval CC. Många nyfikna inom dentalbranschen gav oss beröm för skenans smidighet och användarvänlighet. Vi är naturligtvis mycket glada för all positiv respons vi fått, och kommer nu kunna erbjuda tandläkarna ett mycket fördelaktigt alternativ för de patienter där en apnéskena kan komma ifråga. Aleris FysiologLab i Stockholm är ett toppmodernt sömnlabb som tar emot ca 7000 nya patienter per år för utredning av snarkning och sömnapné. Överläkare Richard Harlid beskriver i detta nummer bl.a. hur man lyckats bygga upp en patientflödesprocess med korta ledtiderna för att få logistiken att fungera på ett optimalt sätt. ESADA European Sleep Apnea Database kan bli en mycket intressant rapportdatabas omfattande av patienter med sömnapné. Förutom kliniska slutsatser som man kan komma att göra från databasen så är min förhoppning att den också skall kunna bidra till ett starkare underlag för framtida hälsoekonomiska diskussioner gentemot politiska beslutsfattare. Vården kommer alltid ha behov av prioritering där sömnapné behöver komma högre upp på rankinglistan. De svenska kompletterande registren Swedevox CPAP-arm och SESAR blir till ytterligare nytta för oss som lever och verkar i Sverige. Från vårt broderland Norge har vi i detta Nyhetsbrev tagit med en intressant artikel om respiratorbehandling med hjälp av ett mun-stycke som ett alternativ till en mask. En metod som ännu inte är så känd men som läkaren Ove Fondenes och hans team i Bergen praktiserar. Då vill jag avslutningsvis önska alla våra läsare en riktigt God Jul o Gott Nytt År! I år kommer vi tillägna våra julkortspengar till SOS barnbyar. Önskar Er en trevlig läsning! Peter Andersson Pontus Löfroth, är ny produktspecialist inom Sömn i Team Syd. Pontus är utbildad sjuksköterska och har arbetat både på Lungmedicin i Linköping och på Sömnlab på Sahlgrenska. Pontus har de senaste 3 åren arbetat för ResMed Norge som produktspecialist inom Sömn och även en hel del med Embletta. Att Pontus valt att flytta tillbaka till Sverige och arbeta för ResMed Sverige är till stor glädje för oss då vi får en otroligt kompetent och omtyckt kollega i Team Syd. Varmt välkommen Pontus! Du når Pontus via eller mobil: Mattias Christensson är vårt senaste tillskott på ResMed ServiceCenter. Mattias kommer i första hand arbeta mot våra kunder i södra Sverige och erbjuder möjligheten att avlasta sjukhusen för förebyggande underhåll samt service på alla nivåer. Mattias har arbetat på Linde Healthcare i 3 år som medicintekniker innan det arbetade han i 8 år som tekniker på Universitetssjukhuset i Lund. Mattias har en mycket god förståelse för behoven på MTA och har gedigen erfarenhet av ResMed s produkter. Du når Mattias via ResMed ServiceCenter: , mail: Eller direkt på mobilnr: eller på Nya förbättrade XactTrace lås Thomas Långberg Marknadschef ResMed Thomas är vår nya marknadschef. Han kommer närmast från en tjänst som Nordisk Produktchef i ResMed. Som många andra anställda i ResMed är han utbildad sjuksköterska och har många års erfarenhet av intensivvård och anestesi. Under tiden i ResMed har han fått utbilda sig i två år inom marknadsföring på IHM Business School i Stockholm. Det ska bli oerhört spännande att ta ett helhetsgrepp om all marknadsföring i ResMed. Även om mitt hjärta slår särskilt hårt för behandling av ventilationsstörningar så ser jag att den största utmaningen och möjligheten är att öka kunskapen i Sverige om sjukdomen sömnapné. Du når Thomas via eller mobil: ResMed Sweden har beslutat att byta ut samtliga XactTrace lås till Embletta Gold på svenska marknaden, då man på några framför allt mindre patienter fått dåliga/uteblivna signaler från andningsbältena. Embla har monterat en liten induktor som ökar induktansen och därmed förbättrar signalen. Detta gäller enbart Embletta Gold och påverkar inte övriga Embletta eller PSG system. De nya XactTrace låsen är kompatibla med övriga Embletta och PSG system. Vid frågor ring Din ResMedkontakt eller kundtjänst i Trollhättan på Upphandling Blekinge och Kronoberg avgjord. ResMed har i upphandlingsprocessen blivit utvald som exklusiv leverantör av CPAP-utrustning och dessutom finns nu även ett flertal av ResMed s mest populära masker upphandlade i länen. NYHETSBREV ges ut av ResMed Sweden AB. Industrigatan 2, Trollhättan, tel: , fax: ANSVARIG UTGIVARE: Peter Andersson, VD. tel: REDAKTION: Åsa Nygren, tel: , Bodil B. Czarnecki, tel: PRENUMERATION OCH UTBILDNINGSÄRENDEN: Tuula Svensson, marknadsassistent. E-post: tel: CITERA OSS GÄRNA MEN GLÖM INTE KÄLLAN Quattro FX: Mindre Mask. Mer du. Nya helmasken mindre än någonsin Masken har diskret design och ger patienten fri sikt trots att det är en helmask. Ett mycket effektivt alternativ till övriga helmasker på marknaden. Quattro FX ger ökad flexibilitet till helmaskbehandling. Maskens fördelar Enkla steg att prova ut masken: Size. Swing. Seal Genom omfattande forskning, patientundersökningar och utvärderingar så erbjuder Quattro FX vårdpersonalen de verktyg som krävs för att få en perfekt passform. Genom utprovnings-mallen som följer med varje mask underlättas processen att prova ut rätt storlek på patienten. Detta sparar både tid, pengar och minskar återbesök samt ökar compliance. Tar mindre plats Nya tekniken i både mjukdel och i ramen ger en stabilitet och justeringsmöjlighet åt olika håll Utbildningsdagens upplägg och innehåll Kursen leddes av ResMed s produktspecialister inom sömn, ventilation, samt inom kardiologi och diabetes. Det som behandlades under en dag var: Vad, hur och med vilket resultat behandlar vi med CPAP/APAP? o AutoSet-algoritmen o ResScan - Parametrar och Analys o NCOSA - Definition och orsak o Patientfall o Problemlösning med alternativ behandling Undervisning i behandling med VPAP och S8 Auto 25 Undervisning i AutoSet CS2 Diagnos och behandling av centrala andningsstörningar samt Cheyne Stokes respiration Vad menas med Complete Compliance Concept? Complete Compliance Concept är Resmed s tankesätt och en metodik som syftar till att uppnå bästa möjliga compliance i behandlingen. Flera parametrar ingår; först behövs utbildning i vad utan behovet av ett konventionellt pannstöd. Mindre totalyta av masken kommer i kontakt med huden vilket reducerar risken för hudirritationer. Fördelarna med en mask utan pannstöd är många och minskar framförallt känslan av att känna sig instängd men ger även möjligheter att läsa och se på TV med masken på. Mjukdel: Ny teknologi med Spring AirTM Maskens utformning med mjukdel och ram är unik och gör att pannstödsjustering inte behövs. Detta innebär att en del av en annars krävande maskutprovning kan elimineras. Att prova ut en Quattro FX är både lätt och går snabbt. Nya tryckreducerande huvudband Den nya utformningen samt huvudbandens position bidrar oockså till att pannstöd inte behövs. Det nya huvudbandet består av en särskilt anpassad utformning som sitter på huvudets krona och undviker därmed tryck på Succé för välbesökt utbildningsturné i compliance ökad compliance kan medföra, vilka patienter eller situationer där compliance är låg, vad det kan bero på och hur dessa förutsättningar kan förändras. Nästa steg är rätt apparatval och rätt maskval. Här gäller att patienten verkligen har den utrustning som bäst passar hans eller hennes behov av andningsstöd, vilket kan göra en stor skillnad för patients motivation till följsamhet. Apparatens funktionalitet och inställningsmöjlighet spelar en viktig roll, men kanske är maskens tillpassning ännu viktigare. Slutligen parametern befuktning som kan vara den stora skillnaden till huruvida patienten upplever om behandlingen fungerar bra eller inte eftersom befuktning ofta innebär färre biverkningar och ökad komfort. Gemensamt för alla parametrar gäller att man måste mäta och följa upp data för att veta om patienten är optimalt behandlad. Flera parametrar bör ses över för att öka compliance. Här finns det med den senaste teknologin flera hjälpmedel för att följa upp data både före, under och efter behandling för såväl vårdpersonal som av patienten själv. det känsliga området runt nacken. Det finns tre storlekar på huvudbandet. Storlek Medium är sampackat med alla masker men Small och Large går att beställa separat som tillbehör. För mer information kontakta kundtjänst Telefon Även om det idag finns väl beskrivna rutiner för hur man ska diagnostisera och behandla patienter med OSAS vet vi att det finns patienter som inte blir optimalt behandlade och där non-compliance kan vara en orsak. Syftet med kursen Complete Compliance Concept var lyfta fram dessa patienter samt att hitta orsaker och sätt att justera behandlingen så patient och behandlare blir nöjdare. Ett viktigt ämne att nå ut med på bred front, och för att underlätta detta hölls utbildningen på 10 ställen i Sverige under hösten. Logotype Ibland kan tryckstöd vara ett alternativ för ökad compliance Under utbildningen informerades även om situationer där tryckstöd eller noninvasiv Grafiska element ventilation med BilevelPAP kan användas som ett sätt att nå ökad compliance. Patienter som kan ha nytta av det är de som är hypoventilerade (dvs som ansamlar sjukligt höga nivåer av CO 2) t.ex. obesa patienter och overlapsyndrom men också patienter som kräver höga CPAP-tryck under sin behandling (dvs som har svårt att andas ut mot höga motstånd, vaknar vid förnimmelsen av höga tryck eller har stora läckage och högt AHI). Genom att erbjuda tryckstöd kan man ibland få patienten att använda maskinen under längre stunder, öka deras allmänna komfort samt förbättra gasutbytet av patologiska värden (reducera CO 2 och öka O 2) vilket i sin tur innebär en förbättrad sömn för patienten och minskar de negativa symtom av dålig sömn. Tycker du att utbildningen lät intressant men missade höstens kurstillfällen? ResMed utför kurser efter kundernas önskemål och behov så därför är din röst viktig för oss i vår framtida utbildningsplanering. 2 3

3 Med ansvar för 75 % av Stockholms sömnapnéverksamhet är en smidig patientflödesprocess nödvändig Vi har under många år satsat på ett så smidigt flöde som möjligt för att kunna ta hand om många sömnapnoiker, och står nu för ca 75% av Stockholms sömnapnéverksamhet. Trots det finns det många människor med problem som ännu inte utretts även i vårt län, säger överläkare Richard Harlid, verksamhetschef på Aleris FysiologLab. Text: Bodil Czarnecki Foto: Åsa Nygren SAMT LENA FIEBER Innan alla som behöver vård har fått vård kan man inte vara helt nöjd tycker Richard Harlid. På Aleris FysiologLab vill man därför aktivt arbeta för att öka medvetenheten i samhället, hos politiker och bland kollegor. Det gör man genom att informera berörda myndigheter och politiker, hålla föredrag på vårdcentraler, medverka i media, delta i forskningsprojekt och att ha en tät relation till patientföreningen för sömnapnoiker samt tillverkare och distributörer av hjälpmedel. På vårdcentraler, kardiologi- och diabetesmottagningar är behovet av upplysning fortfarande stort, fortsätter Richard. De möter många av de patienter som ännu inte identifierats som sömnapnoiker men som ofta under många år lidit av symtomen som tillståndet ger. Ett kvalitetssäkrat och smidigt flöde har förkortat ledtiderna Men för de patienter som definierat ett problem är det viktigt att få snabb vård. I Stockholm finns möjlighet till utredning och behandling på egenremiss eller remiss via läkare. Efter att under flera år ha spridit information och byggt upp verksamheten till att omfatta omhändertagande av 75% av Stockholms sömnapnoiker, har antalet remisser från läkare ökat men ändå kommer ca 1/3 av patienterna via egen remiss till någon av Aleris FysiologLabs mottagningar på Riddargatan eller Sophiahemmet. När patienten väl kommer till klinken möts denne av en väl genomgången och slimmad patientflödesprocess. Processen har förkortat ledtiderna väsentligt, och möjliggjort att man kan ta emot över 7000 nybesök för utredning av snarkning och sömnapné varje år vid sidan av alla de befintliga patienter, som redan står under behandling och regelbunden kontroll. - Vi har kvalitetssäkrat och gått igenom varje steg i processen, säger Harlid. Till exempel har vi lagt stor vikt vid utbildning av såväl vår egen personal som patienterna. Vi har tagit fram egna metodbeskrivningar och manualer för hur undersökningar, utprovningar och patientinformation ska gå till. Vi håller regelbunden vidareutbildning internt, och två gånger om året håller vi interna konferenser med fallbeskrivningar för hela personalen med syfte att hålla kompetensnivån på topp hos alla. Dessutom åker alla personalkategorier regelbundet på externa utbildningar och konferenser för just deras profession. Vid första besöket lägger doktorn minst 30 minuter på att gå igenom situationen med patienten, något man upplever vara en väl investerad tid som underlättar BMA-sköterskornas uppföljningsarbete, och som bidrar till ökad compliance hos patienten. - Dessutom har vi tagit fram informationsmaterial i såväl skriftlig form som på DVD till patienterna, något som vi upplever bidrar till att såväl den drabbade som de anhöriga har lättare att ta till sig vad det innebär att lida av sömnapnésyndrom, fortsätter Harlid. Riddargatan ett av Sveriges modernaste sömnlabb Moderna och ändamålsenliga lokaler och utrustning är ett annat sätt att optimera patientflödet. På Riddargatan har Aleris FysiologLab sedan 2,5 år tillbaka ett av Sverige modernaste sömnlaboratorier där man förutom sedvanlig polysomnografi för sömnundersökningar framför allt har möjlighet att hantera komplexa sömn-apnésyndrom och tillstånd där Embletta utlämning Sovrum på sömnlabb Dr Michael Lysdahl andningskapaciteten är påverkad. Här finns fyra sovrum med i det närmaste hotellstandard för att ge en trevlig miljö och bra förutsättningar för sömn-undersökning och/eller behandlingsoptimering. Här deltar man också i läkemedels-prövningar för nya sömnmedel. Helhetssyn på sömnproblemen genom tillgång av olika specialistkompetenser Sömnapnésyndrom innebär som bekant ofta påverkan på andra funktioner i kroppen. För att ta hand om sina patienter på bästa sätt har Aleris FysiologLab anställt läkare med olika specialiteter och kan därigenom belysa problemen ur olika infallsvinklar. Direkt medverkande i utrednings- och behandlingsfasen är läkare inom psykiatri, narkos & intensivvård, öron/näsa/hals, lung- och rehabiliteringssjukdomar. Vidare finns under samma tak även tillgång till specialister inom kardiologi och klinisk fysiologi, vilka konsulteras regelbundet och när behov uppstår. - Vi som arbetar med sömnapné vet ju hur allvarligt det påverkar framför allt hjärtkärlsjukdomar, diabetes och metabola syndromet, och personligen ser jag det som en betydande fördel att ha kompetens inom kompletterande terapiområden att kunna diskutera med, säger Harlid. Att ha en helhetssyn på patientens problematik är viktigt. Tyvärr är kännedomen om sömnapnésyndromets roll som påverkare av andra tillstånd väldigt olika spridd i Sverige. Jag ser det som en viktig utmaning att föra ut informationen till fler, inte minst inom primärvården. Behandling och uppföljning Av alla patienter som kommer för utredning för snarkning/andningsstörningar får närmare 60% av patienterna behandling via snarkoch sömnapnékliniken: av dem får närmare 2/3 antiapnéskena och 1/3 CPAP. Dessutom arbetar man med konservativ behandling såsom positionsträning, viktminskning och rökavvänjning samt sänder även ett litet antal till operation. Uppföljning av CPAP-behandling sker enligt fastlagt schema; tätare första tiden och därefter med ett eller flera års mellanrum. En del patienter behöver särskild uppmärksamhet men alla kan när som helst ställa frågor, och få råd och tips hos BMA/sjuksköterskorna. Om problem förekommer får patienten givetvis träffa läkare. Över huvud taget läggs särskilt mycket kraft på de tre första månaderna eftersom det visat sig ha avgörande betydelse för fortsatt compliance. Uppföljning av antiapnéskenor sker också efter särskilt schema de två första åren. En registrering plus ett frågeformulär är i regel tillräckligt men vid problem får patienten träffa sin behandlingsansvarige läkare för att hitta en bättre lösning. Framtidsvisioner inom snark- och sömnapnébehandling - Det finns fortfarande oerhört många snarkare och sömnapnoiker som inte fått hjälp i Sverige, och där vill vi göra en insats, säger Richard Harlid. På Aleris FysiologLab har vi ett koncept med ett smidigt och kvalitativt flöde som möjliggör att vi kan hjälpa många. Därför är en inte alltför avlägsen vision för oss att även etablera oss i andra landsting. - Vad gäller omhändertagande av sömnapnoiker ur ett svenskt perspektiv, så finns det en del faktorer som komplicerar saken, bland annat frågan om vem som äger problematiken. I Sverige är det olika kliniker på olika vårdenheter lungkliniker och öron-, näs- och halskliniker är vanligast, men många andra medicinska specialiteter som kliniska fysiologer, neurofysiologer, narkosläkare kan ha ansvaret för sömnapnémottagning. Traditionellt är det eldsjälar som har startat upp dessa verksamheter vilket gjort att man utgått från de lokala förutsättningar som funnits. Det har också blivit en förskjutning i acceptans t ex när det gäller nattregistrering inför diagnos. Nu är hemregistrering allmänt accepterat Överläkare och verksamhetschef Richard Harlid Tillgång till olika läkarspecialiteter möjliggör en helhetssyn på patientens sömnproblem i de skandinaviska länderna, men så var det inte förr då nattlig övervakning vid full polysomnografi var standard. En kombination av bättre apparatur och ekonomiskt intresse har styrt utvecklingen. Ekonomiskt intresse är förstås något som styr hårt även idag där sjukvårdspolitiker ofta inte har den kompetens om sömnrelaterade sjukdomar som man kunde önska sig, och framför allt inte är medvetna om hur OSAS kan förvärra situationen i t ex hjärtkärl- och diabetessammanhang. I Stockholm har politiker och tjänstemän låtit detta gå så långt att CPAP ses som ett hjälpmedel som skall bekostas av patienten själv. Detta leder med all säkerhet till underbehandling eller att patienten väljer en för honom/ henne billigare, men otillfredsställande behandling. Fler hälsoekonomiska beräkningar som kunde belägga vad vi som arbetar praktiskt med denna patientgrupp redan känner oss övertygade om vore klart önskvärt, avslutar Richard Harlid. Fakta om Aleris FysiologLab KLINIKENS NAMN: Snark- och sömnapné-mottagningen STAR T: 2002 HUVUDVERKSAMHET: Utredning och behandling av snarkning och sömnapnésyndrom DELVERKSAMHET: Psykiatrisk utredning av sömnstörningar PLACERINGAR: Aleris FysiologLab, Riddargatan 12B, Stockholm samt Sophiahemmet, Valhallavägen 91, Stockholm PERSONAL: 10 läkare, 14 BMA/sjuksköterskor och 14 undersköterskor/biträden ANSVARIG: Dr Richard Harlid, spec. anestesi- och intensivvård. Verksamhetschef för mottagningarna sömn-, lung-, allergimedicin samt kardiologi. BEHANDLING: Ca 60% av alla patienter behandlas av kliniken, och av dem får ca 2/3 apnéskenor och 1/3 CPAP. Övriga patienter behandlas med konservativa metoder, mediciner eller med KBT (kognitiv beteendeterapi). Ett fåtal opereras. KON TAKT: , 4 5

4 ESADA European Sleep Apnea Database på god väg att bli en ovärderlig kunskapsbank kring sömnapné ESADA är en pan-europeisk rapportdatabas för sömn-laboratorier omfattande patienter med diagnosen sömnapné. ESADA består idag av ett nätverk av 24 sömnlabb från 16 europeiska länder. En webbaserad plattform används för insamlandet av kliniska data och hemvisten för denna ligger på Sahlgrenska-Akademin i Göteborg. Efter en något trög start ökar nu de inkluderade patienterna dramatiskt och antalet den 19/ var drygt 8000 stycken. Med en fortsatt ökningstakt som den under hösten lär ESADA bli en unik bank att dra erfarenheter samt kunna bedriva fortsatt forskning från. - Det känns oerhört spännande att på allvar börja skönja potentialen med EASDA, säger Prof. Jan Hedner och Doc. Ludger Grote på Sahlgrenska i Göteborg. Nu när vi börjar komma upp i större patientvolymer blir tendenserna allt tydligare och vi kan dra slutsatser som är intressanta att förmedla vidare. I den första tvärsnittsanalysen kan vi bland annat konstatera att prevalensen för kardiovaskulär och metabol morbiditet är mycket hög hos patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Det kommer vi inom kort kunna läsa mer om i en artikel i European Respiratory Journal som för närvarande ligger in press. Efter ESADA-gruppens arbetsmöte den 3-4 februari kommer ytterligare slutsatser och analyser från databasen presenteras. Något av det unika i ESADA-upplägget är det demokrati som råder. Alla medlemmar har full tillgång och rättighet att forska vidare samt att skriva artiklar baserade på informationen i databasen. På så sätt sprider man ansvaret men ökar samtidigt möjligheten till större uppmärksamhet och genomslag för att få sömnapné på agendan. - Ju fler författare vi är, desto fler artiklar kommer skrivas, och fler infallsvinklar följer med automatik. Dessutom är det oerhört stimulerande att få vara del av en grupp med så mycket olika erfarenheter och som arbetar mot samma mål, säger Ludger Grote. Bakgrund och fakta om ESADA ESADA startades 2007 av medlemmar i COST Action B-26 projektet som finansierades av EU. Uppbyggnaden av själva webbplattformen finansierades till lika delar av ResMed och Respironics. Till denna databas rapporterar de olika kliniska centra in patientdata gällande kroppsmått, undersökningsdata, sömndata och samtidig sjuklighet; framför allt kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Även läkemedelsbehandling och körförmåga registreras. Alla patienter med misstänkt OSA som remitterats till sömnlaboratorium kan inkluderas. Diagnos ställs med hjälp av frågeformulär, ett polygrafiskt eller polysomnografiskt test samt en symtombild. Patienterna omhändertas enligt de kliniska rutiner som gäller vid varje enskild klinik. Laboratorietester tas, och därefter rapporteras data in via ett standardiserat webbformulär. All data blir tillgänglig för de centra som är med i nätverket, med undantag för rena persondata som enbart sparas lokalt. 6 ESADA är en hybrid mellan forsknings- och kvalitetsdatabas Målet med ESADA är dels att beskriva likheter och skillnader i rutinmässigt kliniskt omhändertagande av patienter med obstruktivt sömnapné, men även att undersöka effekten av sömnapné på samtidig sjuklighet och medicinering. Materialet ska leda till förbättrad vårdkvalitet där även utfall av de olika behandlingarna vid OSA efter symtom och samtidig sjuklighet kommer utvärderas framgent. Eftersom blodprov tas öppnas också en möjlighet till grundforskning med identifikation av specifika gener som kan vara involverade vid sömnapné. Möjliga vetenskapliga områden som ESADA kan ge svar på Flera nya studier planeras med ESADA-materialet som utgångspunkt, och de ämnen som väcker mest intresse är obesitas, metabola syndromet och diabetes. Exempel på vetenskapliga frågor om ESADA skulle kunna ge svar på i framtida forskning är: - Vilka är de mekanismer som förklarar sambandet mellan sömnapné hypertoni? - Vad spelar störst roll: Hypoxi eller intensitet av OSA-förekomst? - Vilka är skillnaderna i OSA kan ses vid jämförelse av antropometriska data, ålder och kön? - Hur påverkas och vad kännetecknar yrkesförare med OSA? - Hur påverkas effekten av läkemedel, framför allt medicin vid kardiovaskulär sjukdom vid samtidig OSA? - Hur ser hypertonikontrollen ut i relation till OSAS? - Vad skiljer gruppen obesa OSAS-patienter med ett BMI på 35+ från övriga OSAS-patienter? För ytterligare information om ESADA och de kliniker som ingår i nätverket, gå in på (www.esada.med.gu.se), eller kontakta Jan Hedner, eller Ludger Grote, Intervju med Doc. Bengt Midgren, registerhållare Swedevox Varför startade du CPAP-registret? - Främsta anledningen var faktiskt att jag ville synliggöra och få högre uppmärksamhet kring sömnapné och verksamheten för behandling av dessa patienter. SKL har på senare tid gett kvalitetsregister allt större uppmärksamhet, och jag kände att det vore en relativt enkel åtgärd att komplettera Swedevox med en CPAP-del. Det gick också mycket fort. Från idé till fungerande registerhållning förflöt endast 8 månader. Dessutom trodde jag att ett händelsedrivet register skulle upplevas som en överkomlig uppgift för klinikerna att börja leverera data till. Och med facit idag har det visat sig vara rätt, då vi på bara några månader redan fått in en mängd data. Ser du redan nu några skillnader mellan kliniker? - Ja, när det gäller ledtider från registrering till påbörjad CPAP-behandling ser jag tre kliniker som utmärker sig med väsentligt kortare tider än alla andra. Det är Avesta, Skövde och Borås. Det finns fler intressanta i data som jag kommer att presentera i en artikel efter årsskiftet samt på SMLFs och ev. SFSS årsmöten i vår. Vad anser du om SESAR-registret? - SESAR-registret är ju till skillnad från Swedevox tänkt att bli ett diagnosbaserat register. Jag tycker att det vore fantastiskt om vi kunde få in data ur alla de perspektiv som ambitionen är. Därför är jag också med i styrgruppen för SESARregistrets uppbyggnad, och jag kommer utan tvekan släppa alla våra CPAP-data till SESARregistret när det är på plats. Min farhåga är att det kan ta tid att få registret på plats, och att få en optimal inrapportering då det kräver mer av klinikerna. Men viktigt att notera är att det inte finns några motsättningar mellan registren eller oss som står bakom. Vår övergripande ambition är densamma, dvs att genom registrering av data som ger underlag till forskning och information höja kännedomen om sömnapné och andningsrelaterade sömnstörningar. Kompetenscentrum Uppsala Clinical Research center. För mer information: Nu börjar vi bygga SESAR ett svenskt kvalitetsregister för sömnapné! Med erfarenheter från byggandet av ESADA-registret känner sig Professor Jan Hedner och Docent Ludger Grote nu redo att börja med ett svenskt kvalitetsregister man kallar SESAR (Svenska SömnApné-Registret). - Vi vet att det går att bygga upp ett renodlat kvalitetsregister, säger Jan Hedner, och nu vill vi göra samma sak på nationell basis. Med SKLs allt mer ökade fokus på register vill vi få upp sömnapné på agendan, ge underlag för en optimerad vårdkedja med högre vårdkvalitet med möjlighet till jämförelse mellan olika vårdenheter i Sverige. Genom att bygga upp ett diagnosbaserat kvalitetsregister för sömnapné kan vi även få in data som kan ligga till grund för vidare epidemiologisk forskning och hälsoekonomiska beräkningar. I uppbyggnadsskedet har man bildat en styrgrupp bestående av ÖNH-specialist Med Dr. Danielle Friberg, lungläkare Doc. Bengt Midgren, neurofysiolog Professor Eva Svanborg, IVA och anestestiläkare Richard Harlid, BMA Patricia Granzin, tandläkare Professor Åke Tegelberg, representant från patientförening Kerstin Allgulander samt förstås Jan Hedner och Ludger Grote själva. Registret kommer att ge information om följande vid diagnos eller uppföljningsbesök: Patientinformation. Körkortsinnehav. Typ av diagnostiskt test. Samtidig sjuklighet. Typ av behandling. Patientens upplevelse av sjukdomens svårighet och behandlingens resultat. Ledtid mellan diagnos och erhållen behandling. Användarvänlighet är ett måste Det får inte ta mer än 3-4 minuter för vårdpersonalen att fylla i uppgifterna för en patient på webben, säger Ludger Grote. Eftersom vi har flera områden som ska täckas spelar webbgränssnittet och användarvänligheten stor roll. Är det för krångligt och tar för lång tid blir följsamheten sämre. Därför kommer vi lägga stor vikt på att få verktyget så lättanvänt som möjligt. Registercentrum Väst, SESARS kompetenscentrum, Swedevox CPAP-register Swedevox oxygen och respiratorregister har sedan juli 2010 utökats med ett CPAP-register Swedevox är ett nationellt åtgärdsbaserat kvalitetsregister och resultatet av en sammanslagning 2004 av oxygenregistret (startat 1987) och hemrespiratorregistret (startat 1996) då dessa register samtidigt digitaliserades och webb-baserades. I oxygendelen registreras dels patienter med respiratorisk insufficiens som får hemoxygen på strikt indikation, dels patienter som får hemoxygen på palliativ indikation, oftast patienter med terminal cancer. I respiratordelen registreras alla patienter som fått hemrespirator (inkl BilevelPAP) på indikationen respiratorisk insufficiens. I den nya CPAP-delen av registreras ålder, kön, BMI, AHI, ODI men även väntetider från kommer bidra till att säkra den aspekten samt allt som har med teknik, statistik och registerföring att göra. Successiv utvidgning under uppbyggnadsfasen Starten för uppbyggnaden av registret är planerat till kvartal 1, 2011 med officiell lansering på SFSS årskongress i Örebro den maj. Tanken är att man börjar med att registrera VG-regionens sömnapnoiker i Göteborg, för att sedan följa efter med Stockholmsregionen, därefter bredare i Västsverige varefter resten av landets sömnlabb kan ansluta sig. På Riksstämman 2011 kommer det bli tillfälle att presentera registret och dess relevanta nya data för en större nationell publik. SESAR kommer i sin nuvarande form att komplettera Swedevox CPAP-arm som startats efter sommaren i år. Till skillnad från detta register är SESAR ett diagnosbaserat register. Sannolikheten att en samordning mellan registren kommer ske på sikt är hög. Hedner och Grote summerar: En förutsättning för att vi skall kunna få ett meningsfullt SESAR är ett långtgående samarbete och ett omfattande deltagande bland landets sömnmedicinska enheter. Vi ställer stora förhoppningar till att få detta på plats. Registret måste därför vara förankrat bland medlemmarna i SFSS. Vi är övertygade om att SESAR kan bidra till att få fram en förbättrad vårdkedja för sömnapnoiker i Sverige. Dessutom kommer registret ge underlag för hälsoekonomiska beräkningar kring dagens sätt att diagnostisera och behandla. Andra intressanta frågor är hur sömnapné samvarierar med annan sjuklighet och vad behandling leder till i form av förändring i sjuklighet. Vi hoppas också kunna utreda om det är ekonomiskt försvarbart med ett förebyggande arbete som att screena riskgrupper för sömnapné i primärvården. Att registrets existens i sig kommer innebära en ökad kännedom om sömnapné är en ytterligare viktig aspekt. remiss till registrering och ledtid från registrering till påbörjad CPAP-behandling för indikationen obstruktiv sömn apnésyndrom. Det ursprungliga syftet med registret är att säkra en optimal kvalitet av behandlingarna ur olika aspekter och att jämföra resultaten framför allt mellan deltagande sjukhus. För den nytillkomna CPAP-delen finns ytterligare ett syfte nämligen att synliggöra verksamheten med behandling av sömnapné med hjälp av CPAP. 20 kliniker rapporterar redan in till registret; = ca 50% av landets möjliga kliniker. I dagsläget har ca 1400 patienter registrerats. 7

5 Vinnare av årets Resestipendium Årets resestipendium inom barndiagnostik tillfaller Agneta Markström, Akademiska Sjukhuset, Uppsala samt Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm. Stipendiet på kronor kommer att användas till att på plats vid Gaslini Children Hospital, Genua Italien, studera monitorering och behandling av barn med andningsstörningar såväl på kliniken som i hemmet. Värd på kliniken kommer att vara Dr. Giancarlo Ottonello som Agneta redan idag samarbetar med inom ramen för ett EU-projekt med syfte att skapa riktlinjer för utredning och Ove arbetar både administrativt som chef samt kliniskt som läkare. Tillsammans med sitt team i Bergen behandlar han olika typer av patienter som har någon form av andningsinsufficiens och behöver andningsstöd med ventilator. I hela Norge finns cirka 1000 registrerade patienter som får ventilatorbehandling. Det är lite drygt hälften av antalet patienter som är registrerade i svenska motsvarigheten Swedevox. Patientantalet i Norge har tredubblats under de sju år som centret har existerat. Centret omhändertar patienter med ett brett spektrum av olika individuella behandlingsmodeller, allt från 24-timmars hemrespiratorbehandling vid tracheostomi till nattligt noninvasivt tryckunderstöd. I vår eget upptagningsområde, där jag är den behandlande läkaren, finns det cirka 250 patienter. Resten fördelar sig över hela landet. Ansvaret för dessa patienter har de enskilda sjukhusen, säger centerledaren Ove Fondenes. Centret är skyldigt att föra ett nationellt register över pågående behandling. Rapporteringen är hyfsat bra, men kan aldrig bli 100 procent. Dessa patienter är en mycket heterogen grupp, både avseende diagnoser och behandlingsbehov Nätverk leder till förbättringar I det nationella nätverket NKH är drygt 30 personer engagerade. De flesta är deltidsanställda läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster som avsätter cirka 20% av sin yrkesverksamma tid till den landsomfattande organisationen. NKH har knutit till sig erfaren och kompetent klinisk personal inom området, vilket ger goda möjligheter till rådfrågning och konsultation. Synpunkter från det seriösa nätverket leder inte sällan till att industrin påverkas i sådan grad att det sker direkta förändringar på apparaternas beskaffenhet. Ett exempel är den de förbättrade möjligheterna till munstycksventilation. behandling av barn med Congenitalt Centralt Hypoventilations Syndrom (CCHS). Då utredning, behandling och monitorering av dessa barn är en verklig utmaning tror vi att de erfarenheter och kunskaper Agneta kommer att kunna ta med sig hem till Sverige kommer att vara till stor nytta både för utredande/behandlande kliniker men framförallt för de drabbade barnen och deras familjer. Respiratorbehandling med hjälp av ett munstycke är ett alternativ till maskbehandling. Det är viktigt att behärska hela skalan av noninvasiva behandlingsmetoder. Genom att behärska ventilationsbehandling med munstycke kan vi förbättra behandlingen för fler patienter med svår andningsinsufficiens, säger Ove Fondenes, chef för Nationellt kompetenscenter (NKH) i Norge. Många patienter med munstycksventilation Respiratorbehandling med munstycke används till ett flertal patienter på NKH, och är en av alla de noninvasiva lösningar som erbjuds vid centret. Att denna metod inte är så allmänt förekommande på övriga ställen tror Fondenes beror på brist på kompetens, eftersom en sådan speciell lösning kräver en mycket hög kompetens av utprovaren. - Men allt eftersom vi ser kompetensen öka kommer säkert fler av dessa ovanligare lösningar bli mer frekventa, säger centerledaren Ove Fondenes. Att erbjuda en anpassad behandling ger fördelar Ove Fondenes - Jag skulle vilja jämföra en respiratorbehandling med hjälp av munstycke med en pianist som bara spelar över två oktaver. Ett piano har ett mycket större register än så och på samma sätt kan man använda en respirator till mycket mer än vad som görs i allmän praxis. Genom att använda hela registret kan man ge patienten både bättre behandling samt större frihet. De flesta patienter föredrar behandlingsmetoder som ger uppenbara fördelar, t ex bättre tal och svalgfunktioner samt minskade risker för infektion vilket en noninvasiv metod leder till. Noninvasiva metoder är också mer resursvänliga och mindre kostnadskrävande, säger Ove Fondenes. Ökad livskvalitet med non-invasiv munstycksventilering På Huddinges Andningsmottagning har man erfarenhet av munstycksventilering Munstycksventilering är på ett sätt mer likt en normal andning med olika stora tidalvolymer. Normal andning innebär ju att vi tar olika djupa andetag efter behov och dessutom suckar emellanåt. Det leder till att bröstkorgen inte stelnar till vilket kan vara ett problem med mekanisk ventilation då andetagen är tämligen lika varandra och de djupa andetagen uteblir helt. Munstycksventilering innebär att varje andetag är större än ett normalt respiratorandetag eftersom patienten inte tar lika många andetag och dessutom kan man på ett enkelt sätt stapla andetagen för att få extra stora tidalvolymer. På Andningsmottagningen har man totalt 120 patienter som har någon form av NIV och av dessa har ca 10 st. munstycksventilation genom respirator De flesta patienterna med munstycksventilation har postpolio, muskeldystrofi eller annan neuromuskulär sjukdom med långsam progress De fördelar vi primärt ser med munstycksventilation är att det leder till att personen i fråga lättare kan kommunicera med sin omvärld och att det är lättare att äta. Kan tänka mig att patienten känner sig mindre avskärmad från sin omgivning än vad han/hon hade gjort med en mask. En person som behöver ventilator dagtid men fortfarande är aktiv i sin vardag kan dra några djupa andetag när så önskas exempelvis efter någon lite mer ansträngande aktivitet. De som attraheras av denna andningsform är alltid rullstolsburna då det annars är svårt att få med sig ventilatorn. Jens beskriver också andra fördelar med munstycksventilation: Andningsformen kan också avlasta huden. En maskventilation dygnet runt ger lätt trycksår på näsroten men om huden slipper tryck dagtid kan det vara en stor fördel. Att enkelt kunna stapla andetag ger möjlighet att få till en bättre hoststöt, något som hjälper till med sekretmobiliseringen. Det går faktiskt att sova med munstycke, även om det inte är något förstahandsalternativ. En del tycker dock att det är mycket obehagligt att ha en mask i ansiktet och då kan munstycke vara ett alternativ. Riskerna med munstycksventilering är att det kan ge skador på tänderna. Vi har patienter vars tandläkare ansett att personens tandskador är orsakade av munstycket. Kan tänka mig att det går att utforma munstyckena betydligt bättre så att riskerna minskar betydligt. Vissa patienter blir ändå suboptimalt behandlade med munstycke Att använda maskbehandling ger kontinuitet och kontrollbarhet. Men ibland kan det vara så att patienten tycker att det är skönt att slippa mask och därför använder munstycksventilation trots att den Jens Werner är Leg. Sjukgymnast och har lång erfarenhet av patienter med olika typer av andningsdysfunktioner. I sin kombinationstjänst som sjukgymnast mellan IVA och Andningsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge besitter han en specialistkunskap som enbart finns på få ställen i landet Vi har enbart NIV-patienter (non invasiv ventilation) som vi behandlar med ventilator. Alla patienter som får en tracheostomi förs över till Nationellt Respirationscentrum (NRC) på Danderyds sjukhus. Vi har dock kvar kontakten med flera som en konsultinstans eftersom vi är en neurologisk mottagning. NRC är generellt ett respiratoriskt center utan specifik neurologisk inriktning, säger Jens Werner. är otillräcklig. Det kan ge CO 2-retention som kunde undvikits med maskventilation. I Sverige finns inget nationellt kompetenscenter som i Norge. Det finns därför ingen möjlighet att följa en enhetlig standard för hur t.ex. munstycksventilation ska användas eller att på ett enkelt sätt utbyta erfarenhet kring särskilda behandlingsmetoder. Jens vet inte hur vanligt förekommande munstycksventilation är i Sverige. Jag tror absolut att en viss centralisering hade varit bra, men tycker att det kan vara problematiskt också. Jag tror att det finns ett flertal patienter runt omkring i vårt land som är i behov av en ventilator men ej blivit erbjuden en sådan då det inte finns kunskap och erfarenhet inom deras landsting. Även om det varit centraliserat så krävs det ändå att någon som har förmåga att bedöma vilken hjälp som patienten är i behov av samt var de kan få den och faktiskt remittera patienten vidare till en sådan central instans. En kliniker behöver arbeta mer eller mindre kontinuerligt med hemventilatorer för att kunna hjälpa personer med hypoventilation på ett bra sätt. Detta för att kunna erbjuda ett brett utbud av individuella lösningar vilket krävs för att få en optimal behandling. Utvecklingen i ventilatorvärlden är också snabb och för att hålla sig uppdaterad och ha kunskap inom området så tror jag inte att det räcker med att ha någon patient då och då. Så någon form av centralisering tror jag absolut på. Problemet är dock att många av våra patienter har flertalet vårdkontakter som fyller upp deras tid och dessutom upplever transporter som problematiska. Ofta har personen dessutom en diagnos som de behöver tid för att bearbeta. Personer med t.ex. ALS behöver täta justeringar av inställningarna för att kunna följa sjukdomens utveckling och ur patientens synvinkel är det så klart betydligt bättre om det finns kompetens inom hans/hennes landsting. Viktigt att erbjuda patienten behandling i god tid Vi har många patienter med ALS som har NIV. Vi upplever att NIV ger en mycket bra symtomlindring för de som upplever lufthunger. Det är viktigt att erbjuda dem hjälp i god tid innan de blir för sjuka. Man kan alltid ringa till Andningsmottagningen på KS Huddinge för att få tips och råd om hur man ska tillämpa en optimal non-invasiv ventilationsbehandling i hemmet. Kontakt: Sjukgymnastikkliniken R 41 Andningsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Stockholm Telefonkontakt:

6 Lansering av Narval CC sömnapnéskena till tandvårdspersonal på Swedental! Den november var det dags för officiell lansering på bred front till den odontologiska världen av ResMeds nya tillskott i behandlingsarsenalen av sömnapné, nämligen den orala apparaturen eller sömnapéskenan Narval CC. Sömnkongress i Örebro maj 2011 När det våras i Kilsbergen är det dags för oss här i Örebro att anordna Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins Årskongress Vi inleder med en kursdag följt av två dagars vetenskapliga presentationer och vi använder oss hela tiden av Universitetssjukhusets lokaler. KALENDARIUM Mässor och seminarium 31 mars-2 april, Prag, Tjeckien Sleep and Breathing 6-8 april, Karolinska US Stockholm SLMF årsmöte 4-6 maj, Smygehus Trollhättan Hemrespiratorkurs Vi har tidigare i ResMeds nyhetsbrev berättat om sömnapné-skenan Narval CC, och under hösten har den också presenterats för sömnspecialister i landet. Nu var det dags att lansera skenan på bred front till tandläkare och tandtekniker, och då var Swedental-mässan, som hölls i samband med Tandläkarsällskapets Odontologiska riksstämma i Göteborg, det givna valet. I år besöktes mässan av över personer. Många nyfikna besökare kom fram till montern för att få veta mer om sömnapné, och för att själva få se och känna på Narval CC, och höra vad som kännetecknar just denna sömnapnéskena. För de flesta inom dentalvärlden är ResMed ett okänt företag, och därför var detta också ett gyllene tillfälle att berätta om den kompetens som företaget besitter inom andningsrelaterade sömnstörningar. Sömnapné kommer med i nationella dentala riktlinjer 2011 Ett ämne som var på tapeten i det vetenskapliga programmet var de kommande nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Värt att notera för oss som är intresserade av snarkning och sömnstörningar, är att sömnapné kommer finnas med som en prioriterad odontologisk behandling i form av en oral apparatur eller sömnapnéskena. Riktlinjernas slutgiltiga utformning är nu inne i sista revisionsfas och de beräknas kunna presenteras under våren FAKTA I föregående Nyhetsbrev berättade vi om Narval CC egenskaper och fördelar och vilka riktlinjer American Academy of Sleep Medicine utfärdat angående indikationer för Apnéskenor. Det följer vi nu upp med teknologin bakom Narval CC. Narval CC är en ny generation individuellt utformad Oral Apparatur, med en patenterad fysiologisk artikulation och unika bekväma skenor för att optimera patientens acceptans och behandlingens effektivitet. Narval CC använder en teknologi som utvecklats över tid sedan 2001 med hjälp av tvärvetenskapliga team. Den viktigaste uppfinningen baseras på mekanismen mellan käkarna, utvecklad för att minimera den fysiologiska belastningen på käkleden och begränsa risken av dentala sidoeffekter. I stället för att trycka underkäken framåt, behålls den i en främre position. Denna utformning av mekanismen tillåter användande av ett halvhårt plastmaterial som ger större flexibilitet och komfort för användaren. Den unika CAD/CAM teknologin levererar en individuellt utformad två-skenedesign som ger hög justerbarhet (15 mm) och som tillåter användaren att anpassas till apparaturen i en icke protruderad position inför en gradvis effektökning genom justering. Programmet Det är vår ambition att åstadkomma ett brett och allsidigt program för så många som möjligt. Sannolikt kommer det att märkas att den lokala programkommittén ser somnologin ur ett neurologiskt/neurofysiologiskt perspektiv. Vi kommer också att få vara med om födelsen av en ny och efterlängtad arbetsgrupp/sektion inom föreningen, nämligen Pediatrisk Sömnmedicin! Delar av programmet håller på att ta form men för att vi ska få till den där verkliga fullträffen är vi beroende av era spännande vetenskapliga bidrag. Såväl muntliga presentationer som posters välkomnas. Programkommittén förbehåller sig dock rätten att föreslå presentationsform, allt för programmets bästa. Stipendiater som ej tidigare presenterat sina arbeten och resultat är vi särskilt nyfikna på! Sista datum för abstract och anmälan till lägre anmälningsavgift är 31 mars Håll utkik efter uppdateringar angående programmet samt övrig information rörande kongressen inkl anmälan, inlämnande av abstracts etc på vår hemsida Hjärtligt välkomna till en spännande sömnkongress i Örebro! Överläkare Lena Leissner Ordf. lokal programkommitté Örebro Docent Ludger Grote Ordf. SFSS 5 maj, Umeå ASTA dagarna 4-7 maj, Reykjavik, Iceland NSC Nordic Sleep conference maj, Örebro SFSS årskongress maj, Umeå ÖNH dagarna ResMeds utbildningar våren januari, Trollhättan Polygrafi basic (Embletta) 7-8 februari, Trollhättan Polygrafi basic (Embletta) februari, Trollhättan Polysomnografi Avancerad (Embla) 7-8 mars, Trollhättan Polygrafi Avancerad (Embletta) För besökarna hade vi en frågetävling om Sömnapné där vinsten var kongressbiljett till IDS (International Dental Show) KÖLN 23-25:e mars 2011 Och vinnaren vart tandläkare Peter Lundholm på lasarettet i Enköping. Peter vann kongressbiljett till IDS (International Dental Show) KÖLN 23-25:e mars I priset ingår, förutom entrébiljett, resa samt två övernattningar på ett centralt hotell för en person. Stort Grattis Peter! CADCAM I Mars 2009 introducerade Laboratoires Narval den första individuellt utformade Orala Apparaturen genom CAD (datorstödd design) och CAM (Datorstödd maskinframställning). Vid tillverkningen använder CAM en selektiv lasersintring av biokompatibel polymer som garanterar en jämn, industrimässig styrka vid framställningen. Artikelserie i Dental24:s nyhetsbrev Under hösten har den dentala nyhetsportalen kört en artikelserie om sömn-apné riktat till tandvårdspersonal. I skrivande stund har följande artiklar publicerats: 1. (v 41). Om sömnapné. Sjukdomsbeskrivning ur ett allmänt samt dentalt perspektiv. 2. (v 43). Varför sömniga snarkare kan vara intressanta för tandvården. 3. (v 45). Ställ krav på sömnapnéskenan! I början av 2011 följs serien upp med artiklar inom följande ämnen: - Olika typer av sömnapnéskenor - Igenkänning av patient. Beskrivning av typiska patientfall - Verktyg för screening - Speciella sjukdomsgrupper där sömnapné är en riskfaktor (ex. kardiovaskulära sjukdomar och diabetes) - Utökat samarbete tandvård-sjukvård. Exempel från olika delar av Sverige - Nationella riktlinjer TaGe vart det vinnande namnet på maskvagnen. Och det var Marianne Sjödin, BMA på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand som kom med det fyndiga namnet: Man Tar en mask och Ger till patienten, TaGe Stort Grattis Marianne! Är du intresserad av att ha maskvagnen TaGe på din arbetsplats? Kontakta din produktspecialist för mer information mars, Stockholm S9/VPAP Servicekurs mars, Trollhättan Polysomnografi Basic (Embla) mars, Trollhättan Handhavande kurs Embletta mars, Nova Park Conference Knivsta Klinisk Bi-level kurs 2 maj, Stockholm Teknisk baskurs Elisée maj, Stockholm Servicekurs Elisée 10 maj, Stockholm Teknisk baskurs VS III 11 maj, Stockholm Servicekurs VS III maj, Högbo brukshotell CPAP seminarium 10 11

7 Returadress: ResMed Sweden AB Industrigatan 2, SE Trollhättan Kick Off succé för Träffpunkt Sömn Ulla Söder, ResMed s Träffpunkt Sömn representant, tog väl hand om kunderna Den 25 oktober hade vi Kick Off för vår nya Träffpunkt Sömn butik i Stockholm i samarbete med Vasa Apotek. Och intresset var stort för TPS butik i Stockholm. Det kom hundratals intresserade kunder vilket visar att det har saknats en privatkundsbutik i Stockholms regionen. Inbjudna Träffpunkt Sömn medlemmar fick dagen till ära rabatt både på ResMed s och Vasa apoteks sortiment, även Apné-föreningen i Stockholm var på plats för att informera och värva medlemmar. - Vi tycker att det känns väldigt roligt med samarbetet med Träffpunkt Sömn. Det ligger helt i linje med vår affärsidé som är att vara det vårdnära apoteket. Ett närområdesapotek med vårdkompetens som erbjuder såväl produkter som tjänster, säger Fredrik Skepp, VD, Foxfarmaci Vasa Apotek Fredrik Skepp och personal på Vasa Apotek Nu tar Träffpunkt Sömn butiken julledigt och öppnar åter måndagen den 17 januari. Det går naturligtvis att beställa som vanligt under denna period. För mer information Kontaktuppgifter till patientföreningar i Sverige: Apnéföreningen i Stockholm nås via mail: eller tel: eller Hemsida: Apnéföreningen i Göteborg nås via mail: eller tel: (Max Lindskog ordförande). Hemsida: Du kanske undrar varför Du inte fått något julkort av ResMed i år!? Istället för att skicka julkort till Er har vi valt att donera motsvarande summa pengar till SOS Barnbyar. Pengarna går till godnattkramar till barn på ett barnhem i Ghana. Ditt fina Julkort blev istället till en god gärning för någon bättre behövande. Vi hoppas att du också tycker det känns rätt. Vi på ResMed tycker väldigt mycket om Jultid så vi vill önska Dig och din familj en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Merry Christmas and a Happy New Year We have donated this year s Christmas gift to SOS Children s Villages Läs mer om SOS Barnbyar på ADRESS: 12 Industrigatan 2, Trollhättan Tel , Fax ÖPPETTIDER: MÅNDAG FREDAG Global leaders in sleep and respiratory medicine 8

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar Nyhetsbrev nr 3 2009 Uppskattad höstkickoff Lyckad och informativ höstkickoff för CPAP-förskrivare i Stockholm. Läs mer på sid 3 Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Läs mer

digitala världen! Nu går tidningen in i den Samlad barnkompetens på Astrid Lindgrens barnsjukhus ger goda behandlingsresultat

digitala världen! Nu går tidningen in i den Samlad barnkompetens på Astrid Lindgrens barnsjukhus ger goda behandlingsresultat NYHETSBREV NR 3 2011 Ny hälsoekonomisk studie visar: Klart kostnadseffektivt att behandla sömnapné Under 2011 har företaget OptumInsight på uppdrag av ResMed Sweden gjort en hälsoekonomisk utvärdering

Läs mer

Sätt inte = mellan fet & trött och OSA & underventilering! Sömnkongress

Sätt inte = mellan fet & trött och OSA & underventilering! Sömnkongress Nyhetsbrev nr 1 2011 Foto: Thomas Harrysson Västtrafik-studie nu klar Prevalensen av sömnrelaterad sjuklighet hos yrkesförare är stor. Läs om resultaten av studien bland Göteborgs spårvägars spårvagns-

Läs mer

En interimsstyrelse valdes som

En interimsstyrelse valdes som VI FIRAR 10 ÅR MED APNÉFÖRENINGEN apnéföreningen stockholm nummer 4, årg 6 www.apneforeningen.se december 2013 Populär maskskola på medlemsmötet LARSGÖSTA ALMGREN: Tio år med 2003 2013 Ulla Söder berättade

Läs mer

apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011

apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011 god Jul & gott nytt År tillönskas alla våra läsare! apnéföreningen stockholm nummer 1, årg 4 www.apneforeningen.se mars 2011 Dags för årsmöte, kom och gör din stämma hörd! ny styrelse skall väljas för

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Ronden. Tema innovationer. Musik och massage för psykospatienter Hospitering ger starkare vårdkedja. Nummer 6 2009

Ronden. Tema innovationer. Musik och massage för psykospatienter Hospitering ger starkare vårdkedja. Nummer 6 2009 Ronden Nummer 6 2009 Tema innovationer Musik och massage för psykospatienter Hospitering ger starkare vårdkedja foto: staffan claesson Ronden Nr 3 2009 Musik och massage minskar oro hos psykospatienter

Läs mer

Medlemsmöte i Apnéföreningen i stockholm torsdagen den 19 maj 2011. Vi samlas kl 18.00. Välkomna!

Medlemsmöte i Apnéföreningen i stockholm torsdagen den 19 maj 2011. Vi samlas kl 18.00. Välkomna! ...sköna maj välkommen... apnéföreningen stockholm nummer 2, årg 4 www.apneforeningen.se maj 2011 nyvalde ordföranden gert grundström avtackar Bertil schlyter med blommor och hedersdiplom. se rapport från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2007 Volym 12 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

på ökad livskvalitet LÖNEBILAGA behandling som fokuserar

på ökad livskvalitet LÖNEBILAGA behandling som fokuserar Utges av Sveriges Psykologförbund # 22015 Forskaren Sara Pankowski: Jag vill erbjuda patienter med bipolär sjukdom behandling som fokuserar på ökad livskvalitet AKTUELLT Psykologin får egen scen på bokmässan

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

LUNG & ALLERGI FORUM. Nr 1 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi

LUNG & ALLERGI FORUM. Nr 1 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi LUNG & ALLERGI FORUM Nr 1 2013 Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi Spirometrier i första ledet Avhandling: Asthma in West Sweden Engagerande Allergistämma

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Bättre läkemedelskoll

Bättre läkemedelskoll Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin Dec 2012 Bättre läkemedelskoll Nytt koncept prövas på ett 70-tal vårdcentraler SMA bra instrument för att fånga upp risker

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Det är kul att åka tillsammans med andra människor!

Det är kul att åka tillsammans med andra människor! PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Det är kul att åka tillsammans med andra människor! 2 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Det är kul att åka tillsammans med andra människor!... 4 Ingelas

Läs mer

Innehåll 2 2011. Skriv i AllmänMedicin! 3 Ledare Ursäkter godtages ej Eva Jaktlund

Innehåll 2 2011. Skriv i AllmänMedicin! 3 Ledare Ursäkter godtages ej Eva Jaktlund Innehåll 2 2011 3 Ledare Ursäkter godtages ej Eva Jaktlund 5 Chefredaktörsruta Inför semesterlata dagar Karin Träff Nordström 6 ST-dagarna ST-dagarna i Växjö en gränslös succé Ola Thorén 8 Avhandling Antalet

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer