RAPPORT. från MÄSSPROJEKTET 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. från MÄSSPROJEKTET 2012"

Transkript

1 RAPPORT från MÄSSPROJEKTET 2012

2 INNEHÅLL FÖRORD 3 OM MÄSSPROJEKTET syfte & bakgrund 4 medverkan 5-8 Marknadsföring & trycksaker 9 Made In - katalogen Röster från medverkande SAMARBETET MED DE NORDISKA LÄNDERNA ÅRETS NEDSLAG APAP 16 IETM KÖPENHAMN ISPA SEOUL TANZMESSE NRW DÜSSELDORF CINARS MONTRÉAL SLUTORD OM MÄSSPROJEKTET av Magnus Nordberg NORDISKA SAMVERKANSPROJEKT 36 SLUTORD ORGANISATION EKONOMI CREDITS 46 SPONSORER - BIDRAGSGIVARE - MÖJLIGGÖRARE 47 APAP RAPPORTEN

3 FÖRORD Sammantaget har jag fått kontakter med institutioner och individer inom kultursektorn från hela världen och mitt kontaktnät har utvidgats på ett sätt som var svårt att föreställa sig. Möjligheter öppnade sig, både för framtida gästspel samt för samproduktioner och öppningar för samarbeten. Faktum är att jag har nog aldrig fått så många kontakter under så kort tid. En otroligt lyckad medverkan Pontus Lidberg, koreograf Mässprojektet har under fyra år arbetat för att synliggöra svensk scenkonst utomlands och för att informera och lära svenska scenkonstnärer hur de kan arbeta för att sälja sig internationellt. Projektet har strävat efter att skapa långsiktighet i det internationella arbetet samt arbetat för att höja kompetens och know how. Genom att samarbeta och samla ekonomiska resurser med andra aktörer med liknande syften och behov har en större effekt uppnåtts än om arbetet bedrivits enskilt. En av projektets styrkor har varit att få synas i ett sammanhang. Synen på Norden och samarbetet med våra nordiska kollegor i arbetet med att samlat exponera oss på ett attraktivt sätt gentemot den övriga världen har också varit en viktig poäng. Inom ramen för Mässprojektets aktiviteter har internationella nätverk, internationell kompetens och synlighet kunnat utvecklas och stärkas. Vi valde ut ett antal fokusorganisationer att koncentrera arbetet kring; IETM, ISPA, Tanzmesse NRW, Art Presenters/ APAP och CINARS. Mässprojektet har kunnat säkerställa en kraftig ökning av svenska medlemskap, svensk närvaro och svensk aktivitet mellan åren 2008 och Syftet har alltså uppnåtts. Till exempel har de svenska medlemskapen i IETM ökat med drygt 136%, Mässprojektets medlemmar stod för en tredjedel av ökningen. Svenska medlemskap i ISPA har ökat med 150% från 6 till 15 på fyra år. 4 av de 8 nya medlemskapen bestod av Mässprojektets medlemmar, övriga kom från musiksektorn. Vi har en svensk representant i styrelsen, två i programkommittéerna, en svensk stipendiat i Fellowship programmet och en kongress på gång till Sverige Här har Mässprojektet spelat en stor roll för den positiva utvecklingen. Den allra största förändringen av närvaro och aktiviteter gäller det svenska engagemanget på Tanzmesse nrw, en biennal branschmötesplats för danskonsten i Europa med deltagare från hela världen. Finland har under ett tiotal år varit den största Nordiska aktören här. Sverige ökade sin närvaro från 1 utställare till 27 stycken mellan 2008 och Alla de svenska utställarna som stod för ökningen d.v.s. 26 stycken har någon gång under Mässprojektets fyra år deltagit i projektet. Svenska besökare totalt 2012 var 70 stycken. Det gjorde Sverige till det fjärde bäst representerade landet på Tanzmesse nrw. Vi ser samma tendenser gällande CINARS och Art Presenters/ APAP. Den svenska närvaron och aktiviteten har ökat dramatiskt under perioden. Samarbete inom scenkonstbranschen, mellan branscher (musik och scenkonst) och mellan länder ger en ökad effekt när vi skall synas i världen. Jag vill tacka alla som varit delaktiga och gjort projektet till en resurs och skola för oss som varit med. Jag vill särskilt tacka Anna Diehl, utan vars outsinliga arbetskapacitet, språkkompetens, organisationsförmåga och danserfarenhet detta projekt inte hade blivit så bra, Magnus Nordberg för engagemang, support och idérikedom, Anders Öhrn för stöd och kloka analyser genom alla åren och sist men inte minst till alla koreografer och producenter utan vars engagemang projektet inte varit möjligt. Åsa Edgren, projektledare 3

4 OM MÄSSPROJEKTET syfte & bakgrund 4 SYFTE Mässprojektet har haft som syfte att stödja och verka för mötet mellan internationella utövare och arrangörer. Mässprojektet har drivits av idén att göra den internationella marknaden mer lättillgänglig för alla intresserade. Projektet har arbetat med tesen att motivation är den viktigaste drivkraften. Alltså har projektet varit öppet för alla som velat delta. Deltagandet har inte föregåtts av ett konstnärligt urval. BAKGRUND Åsa Edgren och Magnus Nordberg arbetade våren 2006 tillsammans på Loco Motion och funderade över hur man skulle kunna stärka medvetenheten om de konstnärer som var aktiva i Sverige men som saknade synlighet utomlands. De upplevde båda att det fanns mycket att upptäcka i den svenska scenkonsten. Scenen bedömdes ha potential. Den var varierande och det fanns en hel del nya unga konstnärer och institutioner som arbetade på ett icke-traditionellt sätt, vilket man bedömde skulle kunna attrahera en internationell publik. Åsa Edgren hade i projektet show-off.se sett vad exponering för internationella arrangörer kunde betyda för en internationellt gångbar artist. Både Magnus Nordberg och Åsa Edgren hade varit med och arbetat med Charlotte Engelkes succé efter att hon hade visat sin föreställning SWEET på show-off.se 2004 och hur det genererat en mängd utländska gästspel lång tid framöver. De förstod också innebörden av att få kunna visa en föreställning inte bara en gång utan vad som verkligen krävs för att kunna etablera en artist på den komplicerade stora internationella marknaden; Tid och Inititivförmåga. I skrivelsen Kulturlivets internationalisering, Skr. 2005/06:188 från den 22 mars 2006 framställdes idéer som utgjorde startskottet för utvecklingen av Åsa Edgrens och Magnus Nordbergs gemensamma idé om ett svenskt projekt med syfte att öka kännedomen om svensk scenkonst producerad för en utländsk marknad. Sammanfattning av skrivelsens innehåll: I skrivelsen presenterades ett program för ökat internationellt kulturutbyte. Regeringen redovisade mål för kulturlivets internationalisering i ett långsiktigt perspektiv, hur de statliga insatserna i stort borde utvecklas samt hur uppgifts- och ansvarsfördelningen bland berörda statliga aktörer borde utformas. Insatser borde ske utifrån kulturlivets egna förutsättningar och behov. De svenska insatserna ska kännetecknas av hög kvalitet och konstnärlig integritet De bör vara långsiktiga och De bör vara grundade på ömsesidigt utbyte. Sverige bör hävda sig väl på kulturlivets internationella arenor. Samverkan mellan kulturella aktörer inom olika politikområden bör stärkas. Utifrån dessa tankar skapades Mässprojektet. Det testades och utvecklades dynamiskt och ytterligare kontakter ut mot det nordiska samfundet i vår bransch knöts åren en första gemensamma Nordiska närvaron organiserades på CINARS 2010 på initiativ av Åsa Edgren.

5 OM MÄSSPROJEKTET medverkan Deltagare i Mässprojektet antal deltagare 2010 antal deltagare 2011 antal deltagare 2012 Andersson Dance 1 Andersson Dance 1 Andersson Dance 1 Andersson Dance 1 Gunilla Heilborn 1 Gunilla Heilborn 1 Gunilla Heilborn 1 Gunilla Heilborn 1 Charlotte Engelkes 1 Charlotte Engelkes 1 Cristina Caprioli/ccap 1 Cristina Caprioli/ccap 1 Missing Link 1 Missing Link 2 Björn Säfsten 1 Malin Hellkvist Sellén 1 Loco World 2 Loco World 2 Philippe Blanchard 1 Kompani Raande-Vo 2 Sirqus Alfon 4 Sirqus Alfon 4 Jeanette Langert 1 Björn Säfsten 1 Reich + Szyber 2 Björn Säfsten 1 Pontus Lidberg 1 Philippe Blanchard 2 Cullbergbaletten 1 Carl Olof Berg 1 Reich + Szyber 2 Jeanette Langert 1 GöteborgsOperans Danskompani 1 Charlotta Öfverholm 1 Minna Krook Dans 1 Pontus Lidberg 1 Skånes Dansteater 1 Claire Parsons 1 Helena Franzén 2 Helena Franzén 2 ZebraDans 1 Art of Spectra 2 Virpi Pahkinen 2 Sirqus Alfon 4 TOTALT 16 Reich + Szyber 2 Sirqus Alfon 4 Minna Krook Dans 1 Cullbergbaletten 1 Memory Wax 2 Marika Hedemyr 1 GöteborgsOperans Danskompani 1 BastardProduktion 2 Nordberg Movement 1 Skånes Dansteater 2 Malin Hellkvist Sellén 1 Art of Spectra 2 ZebraDans 1 Marika Hedemyr 1 Christina Tingskog 1 TOTALT 24 Claire Parsons 1 Bronja Novak 1 antal deltagare Art of Spectra 2 Malin Stattin 1 Emma Ribbing 1 Iraqi Bodies 1 Christina Tingskog 1 Dansbyrån 1 Cullbergbaletten 2 Cullbergbaletten 3 GöteborgsOperans Danskompani 1 GöteborgsOperans Danskompani 1 Skånes Dansteater 1 Skånes Dansteater 3 Norrlandsoperan/Dans 1 ZebraDans 2 Loco World 2 Loco World 3 Nordberg Movement 1 TOTALT 39 Åsa Unander-Scharin 1 TOTALT 38 5

6 OM MÄSSPROJEKTET medverkan i showcasen 24 showcases presenterade nedanstående konstnärer/kompanier GRUPP VERK LAND SPELPLATS MÄSSA The Mob Pogo Mob Danmark Usine C CINARS, KANADA Danish Dance Theatre Love Songs Denmark The Joyce SoHo APAP NYC, USA Yossi Berg & Oded Graf Animal Lost Denmark The Joyce SoHo APAP NYC, USA Karttunen Kollektiv Video postcard Fairy Mail Finland The Joyce SoHo APAP NYC, USA Kekäläinen & Company The Beast-A book in an orange tent Finland Usine C CINARS, KANADA Zodiak Centre for New Dance Dasha Mazurka Project Finland The Joyce SoHo APAP NYC, USA Erna Ómarsdóttir Shalala Lazyblood Island The Joyce SoHo APAP NYC, USA Iceland Dance Company Kvart Island The Gerald W Lynch Theater APAP NYC, USA Kvíss Búmm Bang Safari Island The Joyce SoHo APAP NYC, USA Steinunn & Brian How to Be Original Island Usine C CINARS, KANADA The Ten Finger Theater The Monster, My Little Sister Island Usine C CINARS, KANADA Ingun Bjørnsgard Prosjekt Omega and the Deer Norge The Joyce SoHo APAP NYC, USA Jo Strömgren Kompani A Dance tribute to Ping Pong Norge Usine C CINARS, KANADA Verk Produksjoner The Eternal Smile Norge The Joyce SoHo APAP NYC, USA Björn Säfsten Display Sverige The Joyce SoHo APAP NYC, USA Björn Säfsten Introduction Sverige Usine C CINARS, KANADA Björn Säfsten Display/Introduction Sverige Tanzhaus NRW, Grosse Buhne TANZMESSE, TYSKLAND GöteborgsOperans Danskompani ALASKA Sverige Tanzhaus NRW, Studio 4 TANZMESSE, TYSKLAND Philippe Blanchard How About You? Sverige Tanzhaus NRW, kleine buhne TANZMESSE, TYSKLAND Philippe Blanchard How About You? Sverige The Joyce SoHo APAP NYC, USA Pontus Lidberg Dance Warriors Sverige The Gerald W Lynch Theater APAP NYC, USA Skånes Dansteater The Summoning Sverige Fabrik Heeder Krefeld TANZMESSE, TYSKLAND Zebra Dans Hello, What's Your Name? Sverige Usine C CINARS, KANADA 6

7 OM MÄSSPROJEKTET medverkan i showcasen UTVALT AV RESESTÖD Helt eller delvis för medverkan från respektive land MEDLEM i Mässprojektet SHOWCASE organiserat & finansierat av Mässprojektet Nordics Combined DELTAGARE MADE IN katalogen Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined CINARS Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Tanzmesse Tanzmesse Tanzmesse Nordics Combined Nordics Combined Tanzmesse Nordics Combined 7

8 OM MÄSSPROJEKTET medverkan Detta har man fått som medlem i Mässprojektet 2012: Subventionering av avgiften för registering på de mässor Mässprojektet deltar i under året (se ekonomi sid 44-45). Del i bås som Mässprojektet hyr på de olika nedslagen. Deltagande i samtliga aktiviteter som Mässprojektet arrangerar i samband med mässorna: mottagningar & fester, workshops, seminarier Deltagarlistor från samtliga mässor med kontaktuppgifter, vare sig man deltar på mässan eller inte. Ett uppslag i MADE IN katalogen. Distribution av MADE IN katalogen på de olika mässorna under året. Informations- och nyhetsbrev om vad som händer under året med internationell inriktning och vad gäller internationella mässor i synnerhet. Tips om boende och aktiviteter på plats. Showcases Nordics internationale tanzmesse nrw Programs of Finland, Sweden, Norway, Denmark and Iceland The Nordic Countries are joining forces at internationale tanzmesse nrw. In addition to many showcases and open studio performances, there will be active booth presentation, a Nordic party and a Nordic breakfast. Come and join! Wednesday August 29 Deutsche Oper am Rhein Scen- och sinnesproduktion & Mälardalen University (SE) Robocygne - Ch. Åsa Unander-Scharin Image by photographer Elias Lindén tanzhaus nrw / small stage Philippe Blanchard (SE) How About You? - Ch. Philippe Blanchard Photograph by Jens Lasthein Photograph by Matti Häyrynen Thursday August 30 tanzhaus nrw / Studio 6 Off/Balance (FI) On the Threshold - Ch. Veli Lehtovaara and Mikko Hyvönen tanzhaus nrw / main stage Ingun Bjørnsgaard Prosjekt (NO) Omega and the Deer - Ch. Ingun Bjørnsgaard Photograph by Erik Berg Friday August 31 tanzhaus nrw / main stage The Göteborg Ballet (SE) Alaska - Ch. Gunilla Heilborn Photograph by Malin Arnesson Saturday September 1 Fabrik Heeder Krefeld Skånes Dansteater (SE) The Summoning - Ch. Ben Wright Photograph by Malin Arnesson tanzhaus nrw / main stage recoil performance group (DK) FROST - Ch. Tina Tarpgaard Photograph by Nelson Rodriguez-Smith, Graphics: Imperiet.dk 8

9 MARKNADSFÖRING & TRYCKSAKER WELCOME TO NORDICS COMBINED PROGRAMME at CINARS Performing Arts Conference November 2012 TRYCKSAKER & INFORMATIONSMATERIAL - PAPPER MADE IN katalogen MADE IN promotion DVD Rollups 2 st APAP New York Program för Nordics Combined och CINARS aktiviteter under APAP (CINARS tryckte) Rollups 3 st Tanzmesse NRW Program nordiska aktiviteter under Tanzmesse (Finland formgav, vi tryckte) Rollups 4 st CINARS Nordiskt program CINARS TRYCKSAKER & INFORMATIONSMATERIAL - DIGITALT Facebook-sida Nordic Countries On Stage in NY 2012 Facebook-sida Nordics Combined Nyhetsbrev Mässprojektet samt Nordics Combined 19st Information på med information, länkar och dokument Digital publicering av MADE IN-katalogen, issuu.com Digital publicering av promotion DVD, Vimeo SHOWCASES APAP Showcase 1 och 2 Gerald W Lynch Theater Pontus Lidberg SE (Contemporary Dance) Iceland Dance Company IS (Contemporary Dance) Showcase 3 The Joyce SoHo Danish Dance Theatre DK (Contemporary Dance) Björn Säfsten SE (Contemporary Dance) Ingun Björnsgaard Prosjekt NO (Contemporary Dance) Karttunen Kollektiv FI (Contemporary Dance) Philippe Blanchard SE (Dance / Performance) Shalala Erna Omarsdóttir IS (Dance / Theater / Performance) Yossi Berg & Oded Graf DK (Dance / Performance) Verk Produksjoner NO (theater) Zodiak Center For New Dance FI (Contemporary Dance / Performance) Kviss Bumm Bang IS (Theater / Performance) TANZMESSE NRW HOW ABOUT YOU? - Philippe Blanchard ALASKA - Gunilla Heilborn/GöteborgsOperans Danskompani. THE SUMMONING - Ben Wright - Skånes Dansteater Open studio - Björn Säfsten CINARS INTRODUCTION - Björn Säfsten (SE) A DANCE TRIBUTE TO PING PONG - Jo Strømgren Kompani (NO) STEINÚNN & BRIAN DO ART: HOW TO BE ORIGINAL - Steinúnn & Brian (IS) POGO MOB - The Mob (DK) THE BEAST A BOOK IN AN ORANGE TENT - K&C Kekäläinen & Company (FI) THE MONSTER, MY LITTLE SISTER - The 10 Finger Theatre (IS) HELLO, WHAT S YOUR NAME? - ZebraDans (SE) 9

10 MARKNADSFÖRING & TRYCKSAKER Made In - katalogen Idén till MADE IN katalogen är enkel; att skapa ett lätthittat register över de konstnärer och grupper som vill arbeta eller redan arbetar internationellt. Vi har velat att den skulle få agenter och inköpare av föreställningar att ta hem den, spara den i bokhyllan och snabbt kunna slå upp ett telefonnummer eller epostadress när de behöver eller kunna bläddra och få en uppfattning om vilken typ av konstnärlig verksamhet respektive kompani har, med lätthittade uppgifter om hur de kan få mer information. Utformningen av MADE IN katalogen har följt de tankar som fanns sedan den första katalogen trycktes Vi ville ha ett format som är behändigt, går lätt att stoppa ner i en väska och att titta i sittandes i en teatersalong samtidigt som det är tillräckligt stort för att låta bilderna tala. Katalogen har relativt knapphändigt med information, endast det viktigaste finns med, en beskrivande text och bild, lätthittade och lättillgängliga kontaktuppgifter samt ett index över deltagarna, sorterade efter kategorier och med referens till var de finns på en karta över Norden som även innehåller information om hur man lätt tar sig till de olika platserna. Den har också har hållits helt fri från logotyper från de medverkande och annan annonsering för att få ett renare utseende och skapa en tydlig skillnad till de mängder av annonsuppslag och annonsliknande utseenden som oftast fyller delegatväskorna på de olika mässorna. 62 artister, kompanier och institutioner deltog MADE IN katalogen 2013 har fått 80 deltagare och det beror till allra största delen på att den fungerade så bra under Den har fått mycket beröm, många säger spontant att det är det enda de tar med sig från delegatväskorna när de åker hem. Den blev en snackis helt enkelt. Det har lagts betydande summor på att få den inkluderad i delegatväskorna på de mässor och kongresser vi har sett som viktiga mötesplatser för dem som arbetar med att köpa in föreställningar och/eller nätverkar för att sprida scenkonst runtom i världen. Den första katalogen (2011) omfattade endast svenska deltagare, i samband med att Mässprojektet gått in i samarbeten med de nordiska länderna har den utökats till att omfatta alla de nordiska länderna exemplar av katalogen har distribuerats på följande mässor/kongresser under 2012: APAP Association of Performing Arts Presenters, New York, USA IETM i Köpenhamn, Danmark ISPA June Congress Seoul, Sydkorea Internationale Tanzmesse NRW, Düsseldorf, Tyskland CINARS, Montréal, Kanada MADE IN katalogen finns även publicerad digitalt, både som etidskrift (issuu.com) och som nedladdningsbar pdf. Congratulations on the MADE IN. I actually kept it. Usually you go like; this goes, this keeps but I kept it. Allen Moon, Director of Sales, David Lieberman Artists at the ISPA June Congress

11 MARKNADSFÖRING & TRYCKSAKER Made In - katalogen 2012 MEDVERKANDE I MADE IN KATALOGEN 2012 DVD Mässprojektet har även producerat en DVD med trailers från de grupper/konstnärer som deltagit i MADE IN katalogen. Den producerades i ett hundratal exemplar som distribuerades på, främst APAP och den finns även nedladdningsbar från Loco Worlds hemsida samt på Vimeo. SVERIGE Andersson Dance Art of Spectra BastardProduktion Philippe Blanchard Cullbergbaletten Dansbyrån Helena Franzén Göteborgsoperans Danskompani Marika Hedemyr Crowd Company Gunilla Heilborn Malin Hellkvist Sellén Iraqi Bodies Lena Josefsson & Kompani Raande-Vo Korda Linda Forsman Minna Krook Dans Jeanette Langert Pontus Lidberg Lotta Melin Bronja Novak Virpi Pahkinen Sirqus Alfon Skånes Dansteater Björn Säfsten Åsa Unander Scharin ViFira ZebraDans DANMARK Aaben Dans Cantabile 2 Carte Blanche DK Danish Dance Theatre Granhøj Dans Kassandra Production Mungo Park Mute Corp Physical Theatre Republique Yossi Berg & Oded Graf FINLAND Alpo Aaltokoski Company Glims & Gloms Dance Company Helsinki Dance Company Karttunen Kollektiv K&C Kekäläinen & Company Susanna Leinonen Tero Saarinen Zodiak - Center for New Dance ISLAND Iceland Dance Company The Journey of the Phoenix Kviss Búmm Bang Me and My Friends Pars Pro Toto Reykjavik City Theatre Room 408 Shalala/Erna Ómarsdóttir The Thief Vesturport NORGE Carte Blanche Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Jo Strømgren Kompani Panta Rei Danseteater Henriette Pedersen Verk Produksjoner Winter Guests Alan Lucien Øyen Zero Visibility Corp. 11

12 OM MÄSSPROJEKTET röster från medverkande MINNA KROOK - KOREOGRAF Minna ville satsa på det internationella under några år och har medverkat flitigt under de två år hon har varit medlem reste hon med till APAP New York, IETM København, ISPA Seoul och Tanzmesse nrw, Düsseldorf. Hon har tidigare köpt en tjänst som gjort utskick åt henne till festivaler utomlands men säger:.. det gav inga spelningar, det är ju svårt att sälja endast via skickat material, det krävs ett personligt möte. Hon har en nyfikenhet på mässorna. Jag vill se vad som händer runt om i världen, hur andra presenterar sig, hur de jobbar. Jag har fått bekräftelse på att jag jobbar bra, och på ett sätt som jag finner trivsamt. Hon tycker också att det är viktigt att träffa svenska kollegor: Man träffar aldrig kollegor, eller jag träffar sällan/aldrig kollegor, det har gett mig nya kompisar, vilket är härligt. Hänget med andra svenska kollegor har också gett henne tips, om föreställningar och annat yrkesrelaterat. Hon tycker det har varit bra med ett öppet intag, dvs. att det inte har funnits någon urvalsprocess av dem som får medverka. Det är toppen, för då är det de intresserade som kommer med. RESULTAT: Spelningar bland annat i New York hösten 2012 och hon återvänder hösten Hon har lärt sig hur en mässa fungerar, hon vet att hennes material funkar. Hon vet att hon gör udda, personliga saker och att hon kan föra sig i dessa sammanhang och gillar det. Detta trots att hon också säger: Stora mässor är inte riktigt min marknad men det är kul att hänga där och huxflux står man och pratar med någon likasinnad. 12

13 OM MÄSSPROJEKTET röster från medverkande ULRIQA FERNQVIST - REPETITÖR, ASSISTENT för Art of Spectra som har medverkat sedan var hon med på APAP, IETM & Tanzmesse. Art of Spectra hade besökt Tanzmesse 2008 och fått upp ögonen för att även jobba internationellt. De såg det som intressant att möta en publik som inte har förutfattade ögon om vad man är som kompani. När de gick med höll de på med ett projekt tänkt som ett samarbetsprojekt och de ville hitta nya samarbeten, gärna internationellt. De tyckte att det lät som en bra form att åka gemensamt, att vara en del av ett sammanhang i ett bås. De uppskattar också det nordiska samarbetet som öppnar upp för det nordiska nätverket. Däremot tycker de att vissa saker har fungerat sämre, då främst urvalsprocesserna till showcasen. De anser att urvalsprocessen inte har varit tydlig från den svenska sidan. Det gäller även information om intresseanmälningarna till showcasen. RESULTAT: De ser en större bild nu men tankarna om vad man kan använda det till har inte förändrats. De har fått en större insikt av hur man gör för att hitta nätverk, samarbetspartners och få spelningar. De har fått igång ett samarbete med en annan grupp och ett kommande residens, vilket var ett av deras mål i år. De har fått kontakt med en agentur och har spelningar på gång. Dessutom har de fått personliga resultat i form av att Peter Svenzon har satt upp ett av Art of Spectras verk, Boundaries, för ett kompani i Greifswald, Tyskland. ROBERT JANNOUCH - PRODUCENT för Kompani Raande-Vo. Var med i Mässprojektsaktiviteter för första gången på Tanzmesse nrw. Han deltog även på CINARS men har ingen tidigare erfarenhet av liknande mässor. Från nedslagen tar han med sig: en stor inblick i hur hela nätverkandet går till. Alla riktpunkter han fått från Cinars for Dummies och workshopen på Tanzmesse. Han går tillbaka till anteckningar om hur han kan presentera sig när tillfälle ges. Kontakter! De har fått direkta kontakter som de arbetar vidare på, både för att få över föreställningar till Sverige och för framtida samarbeten. Om Cinars for Dummies: Tyckte det var nyttigt. Saker man inte nödvändigtvis tänker på, enkla saker som behöver uppmärksammas. 13

14 SAMARBETET MED DE NORDISKA LÄNDERNA 14 NORDICS COMBINED Nordics Combined är ett löst sammanhållet nätverk av organisationer och professionella inom det nordiska scenkonstområdet. Medverkande är Statens Kunstråd (DK), Dance Info Finland, Performing Arts Iceland, Scenekunst Norge och Loco World från Sverige. Det första nordiska samarbetet var the Nordic Square, inkluderande både fest och lunchmingel på CINARS 2010 vilket följdes av ett större samarbete med CINARS på APAP NYC 2012, kallat ICE STORM. Det var också första gången ett showcase var organiserat i samband med en gemensam nordisk närvaro på mässor.12 kompanier visade verk i tre showcase under APAP. Läs om de nordiska organisationerna på motstående sida. MÅL Att öka synligheten för scenkonst från de nordiska länderna. TES Att få uppmärksamhet internationellt är komplicerat, tidsödande och dyrt för konstnärer och kompanier. Genom att samarbeta får vi större effekt av den tid och de ekonomiska medel vi lägger ner på arbetet. Att synas i ett större sammanhang ger mer effekt. Genom att samarbeta skapar vi en större förståelse och lär oss mer än om vi agerar ensamma. GENERELLA MÅL FÖR NORDICS COMBINED Att hitta en ny och varierad internationell publik och marknad Att bygga relationer och nätverk med konst- och kulturorganisationer, publika verksamheter, statliga agenturer och regeringsdepartement både nationellt och internationellt. Att utveckla och stärka relationerna mellan utövare inom scenkonsten i de nordiska länderna. att delta i internationella nätverksevenemang Att arbeta med partners för att koordinera och marknadsföra nordiskt deltagande i viktiga internationella evenemang. Att arbeta med research, individuellt och tillsammans i områden som är strategiskt viktiga för utveckling och marknadsföring av nordisk scenkonst i ett internationellt perspektiv.

15 SAMARBETET MED DE NORDISKA LÄNDERNA STATENS KUNSTRÅD är en administrativ enhet under det danska kulturministeriet. Statens Kunstråd fungerar som sekretariat för Danish Arts Foundation och Statens Kunstråd. De organiserar internationella kulturutbyten inom bildkonst, litteratur, musik och scenkonst och är ansvariga för att presentera Danmark som kulturell nation. DANCE INFO FINLAND främjar utvecklingen av finsk danskonst och förbättrar dess status och villkor i samhället. De fungerar som en bred expertorganisation med aktiviteter som: Rådgivning och service-arbeten Rapportering, publicerings- och marknadsföringsaktiviteter Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt Politiskt lobbyarbete Dance Info Finland arbetar aktivt både nationellt och internationellt. I ett internationellt perspektiv arbetar de både med medverkan i en rad olika marknadsföringsområden såsom mässor, marknader och nätverksevenemang samt har och utvecklar specifika samarbetsprogram som till exempel the Korea-Finland Connection. PERFORMING ARTS ICELAND är paraplyorganisation för samtliga huvudaktörer i det isländska scenkonstlivet. Performing Arts Iceland är just nu i färd med att etablera ett center som ska fokusera på att skapa möjligheter för isländska artister på den internationella arenan. Centret syftar till att bli en aktiv partner i flera olika nordiska europeiska och internationella samarbeten och ska: Marknadsföra isländska konstnärers arbete på den internationella arenan. Underlätta samarbeten mellan isländska och internationella organisationer. Stimulera isländska konstnärer till ökad kunskap om den internationella marknaden PERFORMING ARTS HUB NORWAY är en nätverksorganisation för den fria scenkonsten i Norge. PAHN är ett nationellt center för kompetens som stödjer norsk scenkonst både nationellt och internationellt. PAHN erbjuder service och information både åt sina medlemmar och lokala och nationella regerings- och medborgerliga organisationer. En av deras grundläggande verksamheter är främjandet av det fria scenkonstlivet, lokalt och nationellt såväl som internationellt. PAHN är också den organisation som fördelar det norska utrikesdepartmentets resestöd för kulturutbyten inom scenkonsten. De koordinerar även internationella utbytesprojekt. 15

16 NEDSLAG & AKTIVITETER 2012 Apap NYC & IETM København APAP NEW YORK, USA, 7-10 januari 2012 På APAP - Association of Performing Arts Presenters gjordes ett stort samarbetsprojekt med de fem nordiska länderna som till stor del finansierades av Kulturkontakt Nord. 62 kompanier, artister och representanter samlades i bås 861 och i ett samarbete med CINARS genomfördes två showcases, två mingeltillfällen i anslutning till dem och en fest. APAP är redovisat i detalj i den rapport vi gjorde våren medlemmar i Mässprojektet fanns på plats. Rapporten finns inkluderad på sidorna IETM KØBENHAVN, DANMARK, mars 2012 IETM är en medlemsorganisation som finns till för att stimulera till kvalitet, skapa utveckling och producera sammanhang för samtida scenkonst i en global miljö. Organisationen har som syfte att bevisa värdet av scenkonstens existens i samhället genom att initiera och underlätta professionellt nätverkande och kommunikation, skapa möjligheter för ett dynamiskt utbyte av information, kunskapsöverföring och för att sprida kännedom om goda exempel. Temat för mötet i Köpenhamn var Right och delegaterna var över 700 stycken, vilket var ett rekord i IETM:s 30 åriga historia. Mänskliga rättigheter diskuterades på seminarium och i informella möten. Mässprojektet deltog med Josefin Lindberg, Åsa Söderberg, Adolphe Binder, Ulriqa Fernqvist, Monika Fredriksson, Erika Espling, Anna Diehl, Bronja Novak, Marika Hedemyr, Åsa Edgren, Magnus Nordberg, Björn Säfsten, Birgit Lindholm och Emmy Astbury. MADE IN katalogen delades ut i alla delegatväskor och fick mycket uppmärksamhet. Mässprojektsdeltagarna hade ett möte där Åsa Edgren berättade om IETM och där man även diskuterade den gemensamma närvaron på det kommande Tanzmesse nrw. Nordics Combined arrangerade en Working Group där det gemensamma nordiska samarbetet presenterades. Diskussioner och möten genomfördes mellan den nordiska projektgruppen och Alain Paré från CINARS för att diskutera ett fortsatt samarbete inför 2013 och ett eventuellt EU-projekt för att fortsätta samarbetet med Quebec inför APAP i New York vänster: Minna Krook & Monica Fredriksson i entréhallen på IETM. Alain Paré, VD för Cinars, Montréal och Åsa Edgren på mottagning under IETM. höger Emmy Astbury, Åsa Edgren och Magnus Nordberg på väg till mottagning under IETM.

17 17

18 NEDSLAG ISPA JUNE CONGRESS 18 ISPA June Congress, Cultural Shifts SEOUL, SYDKOREA juni 2012 ISPA är ett globalt nätverk bestående av mer än 400 ledare inom scenkonsten med representation från mer än 50 länder och regioner i världen. Två gånger om året, samlar ISPA kongresser ledare inom scenkonsten där man hoppas kunna stimulera till nästa stora projektidé, att internationella relationer stärks, och att passionen för scenkonst förnyas. ISPA är en organisation som vill stimulera även nya färska ledare. De olika kongresserna har ett tema som behandlas på flera engagerande paneldiskussioner, debatter, rundabordssamtal och en rad industriledare och experter ger samtalen fördjupning. Man stimulerar till konversationer direkt eller i efterhand under de många möjligheter till nätverkande som inplaneras under kongressdagarna. ISPAs syfte är också att stärka och vårda relationer.

19 NEDSLAG ISPA JUNE CONGRESS ISPA Kongressernas deltagare är ledare, både medlemmar och icke-medlemmar, från olika kulturer och discipliner inom scenkonstområdet. Närvaron varierar från kongress till kongress, men generellt är det delegater. Antal svenska medlemmar i ISPA har ökat med mer än det dubbla sedan Mässprojektet startade hade ISPA 6 Svenska medlemmar (11 Nordiska) 2013 har ISPA 15 Svenska medlemmar (25 Nordiska. En ökning med 14 medlemmar varav 9 är svenska och står för en stor del av den nordiska ökningen) ISPA TILL MALMÖ En ISPA kongress planeras för första gången i Sverige sedan Den sker 2015 i Malmö. Den svenska scenkonstbiennalen har förlagts så att datumen hänger samman. Mässprojektet har varit starka drivkrafter till detta. Vi har för första gången en svensk medlem i ISPAs styrelsem Åsa Edgren/Loco World och en svensk i medlemskommittén, Peter Wilgotsson/Musik i Syd. Vi har även en stipendiat i Fellowsprogrammet som är en utbildningsserie för ett antal särskilt begåvade nya ledare i branschen deltar Josefin Lindberg från Konfront och Riksteatern i detta program. Som en direkt följd av det nordiska samarbetet inom ramen för Mässprojektet har Danmarks Kulturråd nu också startat ett aktivt samarbete med ISPA. PROEX ProEx, ISPA Professional Exchange forum är en slags mässmiljö där deltagarna får möjlighet att lära sig mer om varandras arbete. ProEx är bara en av många möjligheter utöver kaffepauser där nätverkande är möjligt. ISPA Awards Dinner & Dance och andra evenemang under kongressen fokuserar på tillfälliga nätverk, stimulerar till kontaktskapande och underhåll av befintliga relationer. Man lämnar ofta en ISPA kongress med hundratals nya kontakter på ett yrkesmässigt och personligt plan. PITCH NEW WORKS NOW Presentation av nya verk och uppmaning till samproduktionsmöjligheter presenteras under programpunkten Pitch New Works Now. Under denna session kan man få en bra överblick över de nya intressanta projekt som är på gång i den region som kongressen hålls. Även ett program av Liveföreställningar presenteras. 19

20 NEDSLAG ISPA JUNE CONGRESS 6 medlemmar i Mässprojektet var på plats, Josefin Lindberg, Magnus Nordberg, MInna Krook, Erik Rosales, Anna Diehl och Åsa Edgren. Ytterligare nio svenskar närvarade och gjorde att den svenska dele-gationen var större än den brittiska. Mässprojektet hade ett gemensamt bås under mässdagarna men inga specifika aktiviteter i form av showcase, mottagningar eller workshops. Åsa Edgren deltog i den avslutande panelen där man talade och diskuterade på temat Nästa generations ledare inom scenkonsten. Nedan: Julia Hoon-Sook Moon, David Baile och Anthony Sargent efter avslutningslunchen på ISPA. Magnus Nordberg vid Mässprojektets bord på PROEX i Seoul Motstående sida: Mads Nyholm Hovmand på Nordics Combineds fest på Tanzmesse nrw. Robert Jannouch på Mässprojektets workshop under Tanzmesse nrw. Mässprojektets bås på Tanzmesse nrw med Maria Schreiber/Skånes Dansteater, Lena Josefsson/Kompani Raande-Vo och Emmy Astbury/Loco World. VDn för ISPA David Baile säger: The Swedish government s substantial and sustained investment in arts culture has had a significant impact on the profile of Swedish artists abroad. We are particularly pleased to see this profile reflected in the membership and leadership of the International Society for the Performing Arts (ISPA). ISPA s diversity has been enhanced through the inclusion of its many Swedish artists and arts professionals. 20

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

FAIR PROJECT 2012 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012. Hej!

FAIR PROJECT 2012 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012. Hej! INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012 Hej! I denna inbjudan vill vi ge er information gällande Mässprojektet 2012 och de aktiviteter som planeras. Ni kan läsa om Mässprojektet 2011 och de aktiviteter som genomfördes

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND INLEDNING Hur skall danslivet i Västra Götaland lyftas till en ny nivå? Hur kan vi använda befintliga resurser och strukturer på ett effektivt och framåtriktat

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION

Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION MOVING BEYOND INCLU- SION 2016 2018 2016 23/8 2/9 Danskompaniet Spinn och Candoco Dance Company bjuder in till Lab Sweden ett

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013

AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013 AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013 Blekinges första (oss veterligen) dansfestival gick av stapeln den 16 22 september 2013. Det var ett omtumlande, spännande och överraskande event för både

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer. Formerna är ideella, kooperativa och stiftelsestyrda. Tillsammans bärs de upp av ca 32 miljoner medlemskap. Sektorn sysselsätter ca

Läs mer

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND Med 35 års erfarenhet och verksamhet i danslivet har vi länge varit bekymrade över utvecklingen inom danskonsten i Göteborg. Danskonsten i Göteborg

Läs mer

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr Matsesgården Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD Projektägare: Korda Art Productions, ideell förening Projektledare: Linda Forsman Kommun: Hedemora

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-11-14 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Nadja Åhlström Niclas Lindblad Kerstin Gustafsson Jiasi Maciel

Läs mer

GENOMFÖRD VERKSAMHET

GENOMFÖRD VERKSAMHET Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr KN 2013/5339 Stockholm 2013-09-27 UMEÅ EUROPAS KULTURHUVUDSTAD 2014 Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag att samverka i genomförandet av Umeå Kulturhuvudstad

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Projekt. Aktivitetsprogram september - november 2017

Projekt. Aktivitetsprogram september - november 2017 Projekt Delaktig Kultur Aktivitetsprogram september - november 2017 Aktivitet Nu är det dags för kultur! I projektet Delaktig Kultur arrangerar vi kulturaktiviteter som ökar förutsättningarna för delaktighet

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Framställan. Presentation av Dansbyrån. Dansbyråns organisation

Framställan. Presentation av Dansbyrån. Dansbyråns organisation Verksamhetsplan 2010 2(6) Framställan Det finns många visioner för Göteborg och Västra Götaland Dansbyrån förverkligar en av dem. Dansbyrån delar mångas vision om att göra danskonsten till en mer etablerad

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Benchmarking London 2014 Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Delegationen Förmöte Relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Storbritannien vs London,

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

In-Diversity Nyhetsbrev 3

In-Diversity Nyhetsbrev 3 Nyhetsbrev 3 APRIL 2012 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

WVI Bakgrund & Rekrytering

WVI Bakgrund & Rekrytering Collaborating with: Öppenhet är en av våra kärnvärderingar. Creative Commons BY-SA WVI Bakgrund & Rekrytering VÄRLDEN BEHÖVER FLER VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER VARFÖR FINNS WVI? Vi får alldeles för sällan

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening

Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening De internationella frågorna är viktiga för Svensk biblioteksförening. Inriktningen på det internationella

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Tack Konstnärsnämnden för möjligheten att åka till Nuuk, Grönland och genomföra det episka projektet Toqqortat. Något decenniums turnerande av

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 arrangeras av Hexanova Events AB i samverkan med Västerås Stad. Representanter från förvaltning, organisationer och företag erbjuds att som partners

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N

Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N "Inspirationsinjektionen var vad det låter som en injektion av inspiration i form av tre workshop veckor tillsammans med tre olika

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Anmäl er senast 1 november - http://www.cleantechinn.se/hostmote2013 Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Datum: 12 november, 2013 Plats: Light Meetings, Fokus på tillväxt - för dig och ditt

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer