RAPPORT. från MÄSSPROJEKTET 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. från MÄSSPROJEKTET 2012"

Transkript

1 RAPPORT från MÄSSPROJEKTET 2012

2 INNEHÅLL FÖRORD 3 OM MÄSSPROJEKTET syfte & bakgrund 4 medverkan 5-8 Marknadsföring & trycksaker 9 Made In - katalogen Röster från medverkande SAMARBETET MED DE NORDISKA LÄNDERNA ÅRETS NEDSLAG APAP 16 IETM KÖPENHAMN ISPA SEOUL TANZMESSE NRW DÜSSELDORF CINARS MONTRÉAL SLUTORD OM MÄSSPROJEKTET av Magnus Nordberg NORDISKA SAMVERKANSPROJEKT 36 SLUTORD ORGANISATION EKONOMI CREDITS 46 SPONSORER - BIDRAGSGIVARE - MÖJLIGGÖRARE 47 APAP RAPPORTEN

3 FÖRORD Sammantaget har jag fått kontakter med institutioner och individer inom kultursektorn från hela världen och mitt kontaktnät har utvidgats på ett sätt som var svårt att föreställa sig. Möjligheter öppnade sig, både för framtida gästspel samt för samproduktioner och öppningar för samarbeten. Faktum är att jag har nog aldrig fått så många kontakter under så kort tid. En otroligt lyckad medverkan Pontus Lidberg, koreograf Mässprojektet har under fyra år arbetat för att synliggöra svensk scenkonst utomlands och för att informera och lära svenska scenkonstnärer hur de kan arbeta för att sälja sig internationellt. Projektet har strävat efter att skapa långsiktighet i det internationella arbetet samt arbetat för att höja kompetens och know how. Genom att samarbeta och samla ekonomiska resurser med andra aktörer med liknande syften och behov har en större effekt uppnåtts än om arbetet bedrivits enskilt. En av projektets styrkor har varit att få synas i ett sammanhang. Synen på Norden och samarbetet med våra nordiska kollegor i arbetet med att samlat exponera oss på ett attraktivt sätt gentemot den övriga världen har också varit en viktig poäng. Inom ramen för Mässprojektets aktiviteter har internationella nätverk, internationell kompetens och synlighet kunnat utvecklas och stärkas. Vi valde ut ett antal fokusorganisationer att koncentrera arbetet kring; IETM, ISPA, Tanzmesse NRW, Art Presenters/ APAP och CINARS. Mässprojektet har kunnat säkerställa en kraftig ökning av svenska medlemskap, svensk närvaro och svensk aktivitet mellan åren 2008 och Syftet har alltså uppnåtts. Till exempel har de svenska medlemskapen i IETM ökat med drygt 136%, Mässprojektets medlemmar stod för en tredjedel av ökningen. Svenska medlemskap i ISPA har ökat med 150% från 6 till 15 på fyra år. 4 av de 8 nya medlemskapen bestod av Mässprojektets medlemmar, övriga kom från musiksektorn. Vi har en svensk representant i styrelsen, två i programkommittéerna, en svensk stipendiat i Fellowship programmet och en kongress på gång till Sverige Här har Mässprojektet spelat en stor roll för den positiva utvecklingen. Den allra största förändringen av närvaro och aktiviteter gäller det svenska engagemanget på Tanzmesse nrw, en biennal branschmötesplats för danskonsten i Europa med deltagare från hela världen. Finland har under ett tiotal år varit den största Nordiska aktören här. Sverige ökade sin närvaro från 1 utställare till 27 stycken mellan 2008 och Alla de svenska utställarna som stod för ökningen d.v.s. 26 stycken har någon gång under Mässprojektets fyra år deltagit i projektet. Svenska besökare totalt 2012 var 70 stycken. Det gjorde Sverige till det fjärde bäst representerade landet på Tanzmesse nrw. Vi ser samma tendenser gällande CINARS och Art Presenters/ APAP. Den svenska närvaron och aktiviteten har ökat dramatiskt under perioden. Samarbete inom scenkonstbranschen, mellan branscher (musik och scenkonst) och mellan länder ger en ökad effekt när vi skall synas i världen. Jag vill tacka alla som varit delaktiga och gjort projektet till en resurs och skola för oss som varit med. Jag vill särskilt tacka Anna Diehl, utan vars outsinliga arbetskapacitet, språkkompetens, organisationsförmåga och danserfarenhet detta projekt inte hade blivit så bra, Magnus Nordberg för engagemang, support och idérikedom, Anders Öhrn för stöd och kloka analyser genom alla åren och sist men inte minst till alla koreografer och producenter utan vars engagemang projektet inte varit möjligt. Åsa Edgren, projektledare 3

4 OM MÄSSPROJEKTET syfte & bakgrund 4 SYFTE Mässprojektet har haft som syfte att stödja och verka för mötet mellan internationella utövare och arrangörer. Mässprojektet har drivits av idén att göra den internationella marknaden mer lättillgänglig för alla intresserade. Projektet har arbetat med tesen att motivation är den viktigaste drivkraften. Alltså har projektet varit öppet för alla som velat delta. Deltagandet har inte föregåtts av ett konstnärligt urval. BAKGRUND Åsa Edgren och Magnus Nordberg arbetade våren 2006 tillsammans på Loco Motion och funderade över hur man skulle kunna stärka medvetenheten om de konstnärer som var aktiva i Sverige men som saknade synlighet utomlands. De upplevde båda att det fanns mycket att upptäcka i den svenska scenkonsten. Scenen bedömdes ha potential. Den var varierande och det fanns en hel del nya unga konstnärer och institutioner som arbetade på ett icke-traditionellt sätt, vilket man bedömde skulle kunna attrahera en internationell publik. Åsa Edgren hade i projektet show-off.se sett vad exponering för internationella arrangörer kunde betyda för en internationellt gångbar artist. Både Magnus Nordberg och Åsa Edgren hade varit med och arbetat med Charlotte Engelkes succé efter att hon hade visat sin föreställning SWEET på show-off.se 2004 och hur det genererat en mängd utländska gästspel lång tid framöver. De förstod också innebörden av att få kunna visa en föreställning inte bara en gång utan vad som verkligen krävs för att kunna etablera en artist på den komplicerade stora internationella marknaden; Tid och Inititivförmåga. I skrivelsen Kulturlivets internationalisering, Skr. 2005/06:188 från den 22 mars 2006 framställdes idéer som utgjorde startskottet för utvecklingen av Åsa Edgrens och Magnus Nordbergs gemensamma idé om ett svenskt projekt med syfte att öka kännedomen om svensk scenkonst producerad för en utländsk marknad. Sammanfattning av skrivelsens innehåll: I skrivelsen presenterades ett program för ökat internationellt kulturutbyte. Regeringen redovisade mål för kulturlivets internationalisering i ett långsiktigt perspektiv, hur de statliga insatserna i stort borde utvecklas samt hur uppgifts- och ansvarsfördelningen bland berörda statliga aktörer borde utformas. Insatser borde ske utifrån kulturlivets egna förutsättningar och behov. De svenska insatserna ska kännetecknas av hög kvalitet och konstnärlig integritet De bör vara långsiktiga och De bör vara grundade på ömsesidigt utbyte. Sverige bör hävda sig väl på kulturlivets internationella arenor. Samverkan mellan kulturella aktörer inom olika politikområden bör stärkas. Utifrån dessa tankar skapades Mässprojektet. Det testades och utvecklades dynamiskt och ytterligare kontakter ut mot det nordiska samfundet i vår bransch knöts åren en första gemensamma Nordiska närvaron organiserades på CINARS 2010 på initiativ av Åsa Edgren.

5 OM MÄSSPROJEKTET medverkan Deltagare i Mässprojektet antal deltagare 2010 antal deltagare 2011 antal deltagare 2012 Andersson Dance 1 Andersson Dance 1 Andersson Dance 1 Andersson Dance 1 Gunilla Heilborn 1 Gunilla Heilborn 1 Gunilla Heilborn 1 Gunilla Heilborn 1 Charlotte Engelkes 1 Charlotte Engelkes 1 Cristina Caprioli/ccap 1 Cristina Caprioli/ccap 1 Missing Link 1 Missing Link 2 Björn Säfsten 1 Malin Hellkvist Sellén 1 Loco World 2 Loco World 2 Philippe Blanchard 1 Kompani Raande-Vo 2 Sirqus Alfon 4 Sirqus Alfon 4 Jeanette Langert 1 Björn Säfsten 1 Reich + Szyber 2 Björn Säfsten 1 Pontus Lidberg 1 Philippe Blanchard 2 Cullbergbaletten 1 Carl Olof Berg 1 Reich + Szyber 2 Jeanette Langert 1 GöteborgsOperans Danskompani 1 Charlotta Öfverholm 1 Minna Krook Dans 1 Pontus Lidberg 1 Skånes Dansteater 1 Claire Parsons 1 Helena Franzén 2 Helena Franzén 2 ZebraDans 1 Art of Spectra 2 Virpi Pahkinen 2 Sirqus Alfon 4 TOTALT 16 Reich + Szyber 2 Sirqus Alfon 4 Minna Krook Dans 1 Cullbergbaletten 1 Memory Wax 2 Marika Hedemyr 1 GöteborgsOperans Danskompani 1 BastardProduktion 2 Nordberg Movement 1 Skånes Dansteater 2 Malin Hellkvist Sellén 1 Art of Spectra 2 ZebraDans 1 Marika Hedemyr 1 Christina Tingskog 1 TOTALT 24 Claire Parsons 1 Bronja Novak 1 antal deltagare Art of Spectra 2 Malin Stattin 1 Emma Ribbing 1 Iraqi Bodies 1 Christina Tingskog 1 Dansbyrån 1 Cullbergbaletten 2 Cullbergbaletten 3 GöteborgsOperans Danskompani 1 GöteborgsOperans Danskompani 1 Skånes Dansteater 1 Skånes Dansteater 3 Norrlandsoperan/Dans 1 ZebraDans 2 Loco World 2 Loco World 3 Nordberg Movement 1 TOTALT 39 Åsa Unander-Scharin 1 TOTALT 38 5

6 OM MÄSSPROJEKTET medverkan i showcasen 24 showcases presenterade nedanstående konstnärer/kompanier GRUPP VERK LAND SPELPLATS MÄSSA The Mob Pogo Mob Danmark Usine C CINARS, KANADA Danish Dance Theatre Love Songs Denmark The Joyce SoHo APAP NYC, USA Yossi Berg & Oded Graf Animal Lost Denmark The Joyce SoHo APAP NYC, USA Karttunen Kollektiv Video postcard Fairy Mail Finland The Joyce SoHo APAP NYC, USA Kekäläinen & Company The Beast-A book in an orange tent Finland Usine C CINARS, KANADA Zodiak Centre for New Dance Dasha Mazurka Project Finland The Joyce SoHo APAP NYC, USA Erna Ómarsdóttir Shalala Lazyblood Island The Joyce SoHo APAP NYC, USA Iceland Dance Company Kvart Island The Gerald W Lynch Theater APAP NYC, USA Kvíss Búmm Bang Safari Island The Joyce SoHo APAP NYC, USA Steinunn & Brian How to Be Original Island Usine C CINARS, KANADA The Ten Finger Theater The Monster, My Little Sister Island Usine C CINARS, KANADA Ingun Bjørnsgard Prosjekt Omega and the Deer Norge The Joyce SoHo APAP NYC, USA Jo Strömgren Kompani A Dance tribute to Ping Pong Norge Usine C CINARS, KANADA Verk Produksjoner The Eternal Smile Norge The Joyce SoHo APAP NYC, USA Björn Säfsten Display Sverige The Joyce SoHo APAP NYC, USA Björn Säfsten Introduction Sverige Usine C CINARS, KANADA Björn Säfsten Display/Introduction Sverige Tanzhaus NRW, Grosse Buhne TANZMESSE, TYSKLAND GöteborgsOperans Danskompani ALASKA Sverige Tanzhaus NRW, Studio 4 TANZMESSE, TYSKLAND Philippe Blanchard How About You? Sverige Tanzhaus NRW, kleine buhne TANZMESSE, TYSKLAND Philippe Blanchard How About You? Sverige The Joyce SoHo APAP NYC, USA Pontus Lidberg Dance Warriors Sverige The Gerald W Lynch Theater APAP NYC, USA Skånes Dansteater The Summoning Sverige Fabrik Heeder Krefeld TANZMESSE, TYSKLAND Zebra Dans Hello, What's Your Name? Sverige Usine C CINARS, KANADA 6

7 OM MÄSSPROJEKTET medverkan i showcasen UTVALT AV RESESTÖD Helt eller delvis för medverkan från respektive land MEDLEM i Mässprojektet SHOWCASE organiserat & finansierat av Mässprojektet Nordics Combined DELTAGARE MADE IN katalogen Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined CINARS Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Tanzmesse Tanzmesse Tanzmesse Nordics Combined Nordics Combined Tanzmesse Nordics Combined 7

8 OM MÄSSPROJEKTET medverkan Detta har man fått som medlem i Mässprojektet 2012: Subventionering av avgiften för registering på de mässor Mässprojektet deltar i under året (se ekonomi sid 44-45). Del i bås som Mässprojektet hyr på de olika nedslagen. Deltagande i samtliga aktiviteter som Mässprojektet arrangerar i samband med mässorna: mottagningar & fester, workshops, seminarier Deltagarlistor från samtliga mässor med kontaktuppgifter, vare sig man deltar på mässan eller inte. Ett uppslag i MADE IN katalogen. Distribution av MADE IN katalogen på de olika mässorna under året. Informations- och nyhetsbrev om vad som händer under året med internationell inriktning och vad gäller internationella mässor i synnerhet. Tips om boende och aktiviteter på plats. Showcases Nordics internationale tanzmesse nrw Programs of Finland, Sweden, Norway, Denmark and Iceland The Nordic Countries are joining forces at internationale tanzmesse nrw. In addition to many showcases and open studio performances, there will be active booth presentation, a Nordic party and a Nordic breakfast. Come and join! Wednesday August 29 Deutsche Oper am Rhein Scen- och sinnesproduktion & Mälardalen University (SE) Robocygne - Ch. Åsa Unander-Scharin Image by photographer Elias Lindén tanzhaus nrw / small stage Philippe Blanchard (SE) How About You? - Ch. Philippe Blanchard Photograph by Jens Lasthein Photograph by Matti Häyrynen Thursday August 30 tanzhaus nrw / Studio 6 Off/Balance (FI) On the Threshold - Ch. Veli Lehtovaara and Mikko Hyvönen tanzhaus nrw / main stage Ingun Bjørnsgaard Prosjekt (NO) Omega and the Deer - Ch. Ingun Bjørnsgaard Photograph by Erik Berg Friday August 31 tanzhaus nrw / main stage The Göteborg Ballet (SE) Alaska - Ch. Gunilla Heilborn Photograph by Malin Arnesson Saturday September 1 Fabrik Heeder Krefeld Skånes Dansteater (SE) The Summoning - Ch. Ben Wright Photograph by Malin Arnesson tanzhaus nrw / main stage recoil performance group (DK) FROST - Ch. Tina Tarpgaard Photograph by Nelson Rodriguez-Smith, Graphics: Imperiet.dk 8

9 MARKNADSFÖRING & TRYCKSAKER WELCOME TO NORDICS COMBINED PROGRAMME at CINARS Performing Arts Conference November 2012 TRYCKSAKER & INFORMATIONSMATERIAL - PAPPER MADE IN katalogen MADE IN promotion DVD Rollups 2 st APAP New York Program för Nordics Combined och CINARS aktiviteter under APAP (CINARS tryckte) Rollups 3 st Tanzmesse NRW Program nordiska aktiviteter under Tanzmesse (Finland formgav, vi tryckte) Rollups 4 st CINARS Nordiskt program CINARS TRYCKSAKER & INFORMATIONSMATERIAL - DIGITALT Facebook-sida Nordic Countries On Stage in NY 2012 Facebook-sida Nordics Combined Nyhetsbrev Mässprojektet samt Nordics Combined 19st Information på med information, länkar och dokument Digital publicering av MADE IN-katalogen, issuu.com Digital publicering av promotion DVD, Vimeo SHOWCASES APAP Showcase 1 och 2 Gerald W Lynch Theater Pontus Lidberg SE (Contemporary Dance) Iceland Dance Company IS (Contemporary Dance) Showcase 3 The Joyce SoHo Danish Dance Theatre DK (Contemporary Dance) Björn Säfsten SE (Contemporary Dance) Ingun Björnsgaard Prosjekt NO (Contemporary Dance) Karttunen Kollektiv FI (Contemporary Dance) Philippe Blanchard SE (Dance / Performance) Shalala Erna Omarsdóttir IS (Dance / Theater / Performance) Yossi Berg & Oded Graf DK (Dance / Performance) Verk Produksjoner NO (theater) Zodiak Center For New Dance FI (Contemporary Dance / Performance) Kviss Bumm Bang IS (Theater / Performance) TANZMESSE NRW HOW ABOUT YOU? - Philippe Blanchard ALASKA - Gunilla Heilborn/GöteborgsOperans Danskompani. THE SUMMONING - Ben Wright - Skånes Dansteater Open studio - Björn Säfsten CINARS INTRODUCTION - Björn Säfsten (SE) A DANCE TRIBUTE TO PING PONG - Jo Strømgren Kompani (NO) STEINÚNN & BRIAN DO ART: HOW TO BE ORIGINAL - Steinúnn & Brian (IS) POGO MOB - The Mob (DK) THE BEAST A BOOK IN AN ORANGE TENT - K&C Kekäläinen & Company (FI) THE MONSTER, MY LITTLE SISTER - The 10 Finger Theatre (IS) HELLO, WHAT S YOUR NAME? - ZebraDans (SE) 9

10 MARKNADSFÖRING & TRYCKSAKER Made In - katalogen Idén till MADE IN katalogen är enkel; att skapa ett lätthittat register över de konstnärer och grupper som vill arbeta eller redan arbetar internationellt. Vi har velat att den skulle få agenter och inköpare av föreställningar att ta hem den, spara den i bokhyllan och snabbt kunna slå upp ett telefonnummer eller epostadress när de behöver eller kunna bläddra och få en uppfattning om vilken typ av konstnärlig verksamhet respektive kompani har, med lätthittade uppgifter om hur de kan få mer information. Utformningen av MADE IN katalogen har följt de tankar som fanns sedan den första katalogen trycktes Vi ville ha ett format som är behändigt, går lätt att stoppa ner i en väska och att titta i sittandes i en teatersalong samtidigt som det är tillräckligt stort för att låta bilderna tala. Katalogen har relativt knapphändigt med information, endast det viktigaste finns med, en beskrivande text och bild, lätthittade och lättillgängliga kontaktuppgifter samt ett index över deltagarna, sorterade efter kategorier och med referens till var de finns på en karta över Norden som även innehåller information om hur man lätt tar sig till de olika platserna. Den har också har hållits helt fri från logotyper från de medverkande och annan annonsering för att få ett renare utseende och skapa en tydlig skillnad till de mängder av annonsuppslag och annonsliknande utseenden som oftast fyller delegatväskorna på de olika mässorna. 62 artister, kompanier och institutioner deltog MADE IN katalogen 2013 har fått 80 deltagare och det beror till allra största delen på att den fungerade så bra under Den har fått mycket beröm, många säger spontant att det är det enda de tar med sig från delegatväskorna när de åker hem. Den blev en snackis helt enkelt. Det har lagts betydande summor på att få den inkluderad i delegatväskorna på de mässor och kongresser vi har sett som viktiga mötesplatser för dem som arbetar med att köpa in föreställningar och/eller nätverkar för att sprida scenkonst runtom i världen. Den första katalogen (2011) omfattade endast svenska deltagare, i samband med att Mässprojektet gått in i samarbeten med de nordiska länderna har den utökats till att omfatta alla de nordiska länderna exemplar av katalogen har distribuerats på följande mässor/kongresser under 2012: APAP Association of Performing Arts Presenters, New York, USA IETM i Köpenhamn, Danmark ISPA June Congress Seoul, Sydkorea Internationale Tanzmesse NRW, Düsseldorf, Tyskland CINARS, Montréal, Kanada MADE IN katalogen finns även publicerad digitalt, både som etidskrift (issuu.com) och som nedladdningsbar pdf. Congratulations on the MADE IN. I actually kept it. Usually you go like; this goes, this keeps but I kept it. Allen Moon, Director of Sales, David Lieberman Artists at the ISPA June Congress

11 MARKNADSFÖRING & TRYCKSAKER Made In - katalogen 2012 MEDVERKANDE I MADE IN KATALOGEN 2012 DVD Mässprojektet har även producerat en DVD med trailers från de grupper/konstnärer som deltagit i MADE IN katalogen. Den producerades i ett hundratal exemplar som distribuerades på, främst APAP och den finns även nedladdningsbar från Loco Worlds hemsida samt på Vimeo. SVERIGE Andersson Dance Art of Spectra BastardProduktion Philippe Blanchard Cullbergbaletten Dansbyrån Helena Franzén Göteborgsoperans Danskompani Marika Hedemyr Crowd Company Gunilla Heilborn Malin Hellkvist Sellén Iraqi Bodies Lena Josefsson & Kompani Raande-Vo Korda Linda Forsman Minna Krook Dans Jeanette Langert Pontus Lidberg Lotta Melin Bronja Novak Virpi Pahkinen Sirqus Alfon Skånes Dansteater Björn Säfsten Åsa Unander Scharin ViFira ZebraDans DANMARK Aaben Dans Cantabile 2 Carte Blanche DK Danish Dance Theatre Granhøj Dans Kassandra Production Mungo Park Mute Corp Physical Theatre Republique Yossi Berg & Oded Graf FINLAND Alpo Aaltokoski Company Glims & Gloms Dance Company Helsinki Dance Company Karttunen Kollektiv K&C Kekäläinen & Company Susanna Leinonen Tero Saarinen Zodiak - Center for New Dance ISLAND Iceland Dance Company The Journey of the Phoenix Kviss Búmm Bang Me and My Friends Pars Pro Toto Reykjavik City Theatre Room 408 Shalala/Erna Ómarsdóttir The Thief Vesturport NORGE Carte Blanche Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Jo Strømgren Kompani Panta Rei Danseteater Henriette Pedersen Verk Produksjoner Winter Guests Alan Lucien Øyen Zero Visibility Corp. 11

12 OM MÄSSPROJEKTET röster från medverkande MINNA KROOK - KOREOGRAF Minna ville satsa på det internationella under några år och har medverkat flitigt under de två år hon har varit medlem reste hon med till APAP New York, IETM København, ISPA Seoul och Tanzmesse nrw, Düsseldorf. Hon har tidigare köpt en tjänst som gjort utskick åt henne till festivaler utomlands men säger:.. det gav inga spelningar, det är ju svårt att sälja endast via skickat material, det krävs ett personligt möte. Hon har en nyfikenhet på mässorna. Jag vill se vad som händer runt om i världen, hur andra presenterar sig, hur de jobbar. Jag har fått bekräftelse på att jag jobbar bra, och på ett sätt som jag finner trivsamt. Hon tycker också att det är viktigt att träffa svenska kollegor: Man träffar aldrig kollegor, eller jag träffar sällan/aldrig kollegor, det har gett mig nya kompisar, vilket är härligt. Hänget med andra svenska kollegor har också gett henne tips, om föreställningar och annat yrkesrelaterat. Hon tycker det har varit bra med ett öppet intag, dvs. att det inte har funnits någon urvalsprocess av dem som får medverka. Det är toppen, för då är det de intresserade som kommer med. RESULTAT: Spelningar bland annat i New York hösten 2012 och hon återvänder hösten Hon har lärt sig hur en mässa fungerar, hon vet att hennes material funkar. Hon vet att hon gör udda, personliga saker och att hon kan föra sig i dessa sammanhang och gillar det. Detta trots att hon också säger: Stora mässor är inte riktigt min marknad men det är kul att hänga där och huxflux står man och pratar med någon likasinnad. 12

13 OM MÄSSPROJEKTET röster från medverkande ULRIQA FERNQVIST - REPETITÖR, ASSISTENT för Art of Spectra som har medverkat sedan var hon med på APAP, IETM & Tanzmesse. Art of Spectra hade besökt Tanzmesse 2008 och fått upp ögonen för att även jobba internationellt. De såg det som intressant att möta en publik som inte har förutfattade ögon om vad man är som kompani. När de gick med höll de på med ett projekt tänkt som ett samarbetsprojekt och de ville hitta nya samarbeten, gärna internationellt. De tyckte att det lät som en bra form att åka gemensamt, att vara en del av ett sammanhang i ett bås. De uppskattar också det nordiska samarbetet som öppnar upp för det nordiska nätverket. Däremot tycker de att vissa saker har fungerat sämre, då främst urvalsprocesserna till showcasen. De anser att urvalsprocessen inte har varit tydlig från den svenska sidan. Det gäller även information om intresseanmälningarna till showcasen. RESULTAT: De ser en större bild nu men tankarna om vad man kan använda det till har inte förändrats. De har fått en större insikt av hur man gör för att hitta nätverk, samarbetspartners och få spelningar. De har fått igång ett samarbete med en annan grupp och ett kommande residens, vilket var ett av deras mål i år. De har fått kontakt med en agentur och har spelningar på gång. Dessutom har de fått personliga resultat i form av att Peter Svenzon har satt upp ett av Art of Spectras verk, Boundaries, för ett kompani i Greifswald, Tyskland. ROBERT JANNOUCH - PRODUCENT för Kompani Raande-Vo. Var med i Mässprojektsaktiviteter för första gången på Tanzmesse nrw. Han deltog även på CINARS men har ingen tidigare erfarenhet av liknande mässor. Från nedslagen tar han med sig: en stor inblick i hur hela nätverkandet går till. Alla riktpunkter han fått från Cinars for Dummies och workshopen på Tanzmesse. Han går tillbaka till anteckningar om hur han kan presentera sig när tillfälle ges. Kontakter! De har fått direkta kontakter som de arbetar vidare på, både för att få över föreställningar till Sverige och för framtida samarbeten. Om Cinars for Dummies: Tyckte det var nyttigt. Saker man inte nödvändigtvis tänker på, enkla saker som behöver uppmärksammas. 13

14 SAMARBETET MED DE NORDISKA LÄNDERNA 14 NORDICS COMBINED Nordics Combined är ett löst sammanhållet nätverk av organisationer och professionella inom det nordiska scenkonstområdet. Medverkande är Statens Kunstråd (DK), Dance Info Finland, Performing Arts Iceland, Scenekunst Norge och Loco World från Sverige. Det första nordiska samarbetet var the Nordic Square, inkluderande både fest och lunchmingel på CINARS 2010 vilket följdes av ett större samarbete med CINARS på APAP NYC 2012, kallat ICE STORM. Det var också första gången ett showcase var organiserat i samband med en gemensam nordisk närvaro på mässor.12 kompanier visade verk i tre showcase under APAP. Läs om de nordiska organisationerna på motstående sida. MÅL Att öka synligheten för scenkonst från de nordiska länderna. TES Att få uppmärksamhet internationellt är komplicerat, tidsödande och dyrt för konstnärer och kompanier. Genom att samarbeta får vi större effekt av den tid och de ekonomiska medel vi lägger ner på arbetet. Att synas i ett större sammanhang ger mer effekt. Genom att samarbeta skapar vi en större förståelse och lär oss mer än om vi agerar ensamma. GENERELLA MÅL FÖR NORDICS COMBINED Att hitta en ny och varierad internationell publik och marknad Att bygga relationer och nätverk med konst- och kulturorganisationer, publika verksamheter, statliga agenturer och regeringsdepartement både nationellt och internationellt. Att utveckla och stärka relationerna mellan utövare inom scenkonsten i de nordiska länderna. att delta i internationella nätverksevenemang Att arbeta med partners för att koordinera och marknadsföra nordiskt deltagande i viktiga internationella evenemang. Att arbeta med research, individuellt och tillsammans i områden som är strategiskt viktiga för utveckling och marknadsföring av nordisk scenkonst i ett internationellt perspektiv.

15 SAMARBETET MED DE NORDISKA LÄNDERNA STATENS KUNSTRÅD är en administrativ enhet under det danska kulturministeriet. Statens Kunstråd fungerar som sekretariat för Danish Arts Foundation och Statens Kunstråd. De organiserar internationella kulturutbyten inom bildkonst, litteratur, musik och scenkonst och är ansvariga för att presentera Danmark som kulturell nation. DANCE INFO FINLAND främjar utvecklingen av finsk danskonst och förbättrar dess status och villkor i samhället. De fungerar som en bred expertorganisation med aktiviteter som: Rådgivning och service-arbeten Rapportering, publicerings- och marknadsföringsaktiviteter Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt Politiskt lobbyarbete Dance Info Finland arbetar aktivt både nationellt och internationellt. I ett internationellt perspektiv arbetar de både med medverkan i en rad olika marknadsföringsområden såsom mässor, marknader och nätverksevenemang samt har och utvecklar specifika samarbetsprogram som till exempel the Korea-Finland Connection. PERFORMING ARTS ICELAND är paraplyorganisation för samtliga huvudaktörer i det isländska scenkonstlivet. Performing Arts Iceland är just nu i färd med att etablera ett center som ska fokusera på att skapa möjligheter för isländska artister på den internationella arenan. Centret syftar till att bli en aktiv partner i flera olika nordiska europeiska och internationella samarbeten och ska: Marknadsföra isländska konstnärers arbete på den internationella arenan. Underlätta samarbeten mellan isländska och internationella organisationer. Stimulera isländska konstnärer till ökad kunskap om den internationella marknaden PERFORMING ARTS HUB NORWAY är en nätverksorganisation för den fria scenkonsten i Norge. PAHN är ett nationellt center för kompetens som stödjer norsk scenkonst både nationellt och internationellt. PAHN erbjuder service och information både åt sina medlemmar och lokala och nationella regerings- och medborgerliga organisationer. En av deras grundläggande verksamheter är främjandet av det fria scenkonstlivet, lokalt och nationellt såväl som internationellt. PAHN är också den organisation som fördelar det norska utrikesdepartmentets resestöd för kulturutbyten inom scenkonsten. De koordinerar även internationella utbytesprojekt. 15

16 NEDSLAG & AKTIVITETER 2012 Apap NYC & IETM København APAP NEW YORK, USA, 7-10 januari 2012 På APAP - Association of Performing Arts Presenters gjordes ett stort samarbetsprojekt med de fem nordiska länderna som till stor del finansierades av Kulturkontakt Nord. 62 kompanier, artister och representanter samlades i bås 861 och i ett samarbete med CINARS genomfördes två showcases, två mingeltillfällen i anslutning till dem och en fest. APAP är redovisat i detalj i den rapport vi gjorde våren medlemmar i Mässprojektet fanns på plats. Rapporten finns inkluderad på sidorna IETM KØBENHAVN, DANMARK, mars 2012 IETM är en medlemsorganisation som finns till för att stimulera till kvalitet, skapa utveckling och producera sammanhang för samtida scenkonst i en global miljö. Organisationen har som syfte att bevisa värdet av scenkonstens existens i samhället genom att initiera och underlätta professionellt nätverkande och kommunikation, skapa möjligheter för ett dynamiskt utbyte av information, kunskapsöverföring och för att sprida kännedom om goda exempel. Temat för mötet i Köpenhamn var Right och delegaterna var över 700 stycken, vilket var ett rekord i IETM:s 30 åriga historia. Mänskliga rättigheter diskuterades på seminarium och i informella möten. Mässprojektet deltog med Josefin Lindberg, Åsa Söderberg, Adolphe Binder, Ulriqa Fernqvist, Monika Fredriksson, Erika Espling, Anna Diehl, Bronja Novak, Marika Hedemyr, Åsa Edgren, Magnus Nordberg, Björn Säfsten, Birgit Lindholm och Emmy Astbury. MADE IN katalogen delades ut i alla delegatväskor och fick mycket uppmärksamhet. Mässprojektsdeltagarna hade ett möte där Åsa Edgren berättade om IETM och där man även diskuterade den gemensamma närvaron på det kommande Tanzmesse nrw. Nordics Combined arrangerade en Working Group där det gemensamma nordiska samarbetet presenterades. Diskussioner och möten genomfördes mellan den nordiska projektgruppen och Alain Paré från CINARS för att diskutera ett fortsatt samarbete inför 2013 och ett eventuellt EU-projekt för att fortsätta samarbetet med Quebec inför APAP i New York vänster: Minna Krook & Monica Fredriksson i entréhallen på IETM. Alain Paré, VD för Cinars, Montréal och Åsa Edgren på mottagning under IETM. höger Emmy Astbury, Åsa Edgren och Magnus Nordberg på väg till mottagning under IETM.

17 17

18 NEDSLAG ISPA JUNE CONGRESS 18 ISPA June Congress, Cultural Shifts SEOUL, SYDKOREA juni 2012 ISPA är ett globalt nätverk bestående av mer än 400 ledare inom scenkonsten med representation från mer än 50 länder och regioner i världen. Två gånger om året, samlar ISPA kongresser ledare inom scenkonsten där man hoppas kunna stimulera till nästa stora projektidé, att internationella relationer stärks, och att passionen för scenkonst förnyas. ISPA är en organisation som vill stimulera även nya färska ledare. De olika kongresserna har ett tema som behandlas på flera engagerande paneldiskussioner, debatter, rundabordssamtal och en rad industriledare och experter ger samtalen fördjupning. Man stimulerar till konversationer direkt eller i efterhand under de många möjligheter till nätverkande som inplaneras under kongressdagarna. ISPAs syfte är också att stärka och vårda relationer.

FAIR PROJECT 2012 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012. Hej!

FAIR PROJECT 2012 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012. Hej! INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012 Hej! I denna inbjudan vill vi ge er information gällande Mässprojektet 2012 och de aktiviteter som planeras. Ni kan läsa om Mässprojektet 2011 och de aktiviteter som genomfördes

Läs mer

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009

INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009 INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009 INTERCULT arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga gränsöverskridande scen/konstprojekt i Europa. Vi utbildar i internationella kulturprojekt

Läs mer

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE En studieresa till Manchester En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta maj 2003. Innehållsförteckning

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Power Shift Sverige 2013

Power Shift Sverige 2013 Power Shift Sverige 2013 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg...

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL 2 ROBBAN BERÄTTAR 3 EKONOMI OCH FINANSIERING

Läs mer

Dags för nya perspektiv

Dags för nya perspektiv Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Projektnummer 22300-2 diarienummer 2008-001178 Slutrapport Energi i ett genusperspektiv-2 Dags för

Läs mer

Innehåll. Bilder på omslagets framsida. Malmö Symfoniorkester foto X-ray. Regionteater Väst Kryp foto Håkan Larsson.

Innehåll. Bilder på omslagets framsida. Malmö Symfoniorkester foto X-ray. Regionteater Väst Kryp foto Håkan Larsson. Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2013 innehåll Innehåll VD har ordet 3 Arbetsgivarfrågor 2013 5 Aktuella branschfrågor 2013 9 Medlemsservice 16 Swedish Performing Arts Annual

Läs mer

En omtolkad kultursatsning

En omtolkad kultursatsning En omtolkad kultursatsning Museerna och Skapande skola Fornvårdaren 36 1 Denna publikation ingår i ett projekt som finansierats av Projektet Skolan och museerna genomfördes 2011 2014 och finansierades

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV 1 Förord Kompetensutvecklingsfrågorna för de yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV var temat för ett seminarium

Läs mer

STRATEGIN KLARINETT JULKLAPPAR UTLANDSSTUDIER UNDERLÄTTAS. Läs om Martin Fröst världsstjärna på. Billiga tips på bra. Så ska vi jobba framåt mot 2018

STRATEGIN KLARINETT JULKLAPPAR UTLANDSSTUDIER UNDERLÄTTAS. Läs om Martin Fröst världsstjärna på. Billiga tips på bra. Så ska vi jobba framåt mot 2018 FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 04 ÅR 2013 I WWW.SVIV.SE Läs om Martin Fröst världsstjärna på KLARINETT UTLANDSSTUDIER UNDERLÄTTAS Billiga tips på bra JULKLAPPAR SAMT NYHETER,SKATTEFRÅGOR STRATEGIN

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

IFLA faller på plats. KBs plan/skls enkät. Ellen Tise/Tomas Lidman. Biblioteksbladet

IFLA faller på plats. KBs plan/skls enkät. Ellen Tise/Tomas Lidman. Biblioteksbladet Biblioteksbladet KONFERENS: IFLA faller på plats BIBLIOTEKSPOLITIK: KBs plan/skls enkät INTERVJU: Ellen Tise/Tomas Lidman 04:2010 P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek Självbetjäningsautomater

Läs mer

Rapport från the Big Apple

Rapport från the Big Apple Rapport från the Big Apple om engagemang, sociala medier och volontärarbete Malin Stedt Gustavsson & Anna Rohlin Larsson 2 Inledning Genom Sacos fackliga stipendiefond fick vi möjligheten att åka till

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

Vad är CISV? Information för föräldrar

Vad är CISV? Information för föräldrar Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och

Läs mer