RAPPORT. från MÄSSPROJEKTET 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. från MÄSSPROJEKTET 2012"

Transkript

1 RAPPORT från MÄSSPROJEKTET 2012

2 INNEHÅLL FÖRORD 3 OM MÄSSPROJEKTET syfte & bakgrund 4 medverkan 5-8 Marknadsföring & trycksaker 9 Made In - katalogen Röster från medverkande SAMARBETET MED DE NORDISKA LÄNDERNA ÅRETS NEDSLAG APAP 16 IETM KÖPENHAMN ISPA SEOUL TANZMESSE NRW DÜSSELDORF CINARS MONTRÉAL SLUTORD OM MÄSSPROJEKTET av Magnus Nordberg NORDISKA SAMVERKANSPROJEKT 36 SLUTORD ORGANISATION EKONOMI CREDITS 46 SPONSORER - BIDRAGSGIVARE - MÖJLIGGÖRARE 47 APAP RAPPORTEN

3 FÖRORD Sammantaget har jag fått kontakter med institutioner och individer inom kultursektorn från hela världen och mitt kontaktnät har utvidgats på ett sätt som var svårt att föreställa sig. Möjligheter öppnade sig, både för framtida gästspel samt för samproduktioner och öppningar för samarbeten. Faktum är att jag har nog aldrig fått så många kontakter under så kort tid. En otroligt lyckad medverkan Pontus Lidberg, koreograf Mässprojektet har under fyra år arbetat för att synliggöra svensk scenkonst utomlands och för att informera och lära svenska scenkonstnärer hur de kan arbeta för att sälja sig internationellt. Projektet har strävat efter att skapa långsiktighet i det internationella arbetet samt arbetat för att höja kompetens och know how. Genom att samarbeta och samla ekonomiska resurser med andra aktörer med liknande syften och behov har en större effekt uppnåtts än om arbetet bedrivits enskilt. En av projektets styrkor har varit att få synas i ett sammanhang. Synen på Norden och samarbetet med våra nordiska kollegor i arbetet med att samlat exponera oss på ett attraktivt sätt gentemot den övriga världen har också varit en viktig poäng. Inom ramen för Mässprojektets aktiviteter har internationella nätverk, internationell kompetens och synlighet kunnat utvecklas och stärkas. Vi valde ut ett antal fokusorganisationer att koncentrera arbetet kring; IETM, ISPA, Tanzmesse NRW, Art Presenters/ APAP och CINARS. Mässprojektet har kunnat säkerställa en kraftig ökning av svenska medlemskap, svensk närvaro och svensk aktivitet mellan åren 2008 och Syftet har alltså uppnåtts. Till exempel har de svenska medlemskapen i IETM ökat med drygt 136%, Mässprojektets medlemmar stod för en tredjedel av ökningen. Svenska medlemskap i ISPA har ökat med 150% från 6 till 15 på fyra år. 4 av de 8 nya medlemskapen bestod av Mässprojektets medlemmar, övriga kom från musiksektorn. Vi har en svensk representant i styrelsen, två i programkommittéerna, en svensk stipendiat i Fellowship programmet och en kongress på gång till Sverige Här har Mässprojektet spelat en stor roll för den positiva utvecklingen. Den allra största förändringen av närvaro och aktiviteter gäller det svenska engagemanget på Tanzmesse nrw, en biennal branschmötesplats för danskonsten i Europa med deltagare från hela världen. Finland har under ett tiotal år varit den största Nordiska aktören här. Sverige ökade sin närvaro från 1 utställare till 27 stycken mellan 2008 och Alla de svenska utställarna som stod för ökningen d.v.s. 26 stycken har någon gång under Mässprojektets fyra år deltagit i projektet. Svenska besökare totalt 2012 var 70 stycken. Det gjorde Sverige till det fjärde bäst representerade landet på Tanzmesse nrw. Vi ser samma tendenser gällande CINARS och Art Presenters/ APAP. Den svenska närvaron och aktiviteten har ökat dramatiskt under perioden. Samarbete inom scenkonstbranschen, mellan branscher (musik och scenkonst) och mellan länder ger en ökad effekt när vi skall synas i världen. Jag vill tacka alla som varit delaktiga och gjort projektet till en resurs och skola för oss som varit med. Jag vill särskilt tacka Anna Diehl, utan vars outsinliga arbetskapacitet, språkkompetens, organisationsförmåga och danserfarenhet detta projekt inte hade blivit så bra, Magnus Nordberg för engagemang, support och idérikedom, Anders Öhrn för stöd och kloka analyser genom alla åren och sist men inte minst till alla koreografer och producenter utan vars engagemang projektet inte varit möjligt. Åsa Edgren, projektledare 3

4 OM MÄSSPROJEKTET syfte & bakgrund 4 SYFTE Mässprojektet har haft som syfte att stödja och verka för mötet mellan internationella utövare och arrangörer. Mässprojektet har drivits av idén att göra den internationella marknaden mer lättillgänglig för alla intresserade. Projektet har arbetat med tesen att motivation är den viktigaste drivkraften. Alltså har projektet varit öppet för alla som velat delta. Deltagandet har inte föregåtts av ett konstnärligt urval. BAKGRUND Åsa Edgren och Magnus Nordberg arbetade våren 2006 tillsammans på Loco Motion och funderade över hur man skulle kunna stärka medvetenheten om de konstnärer som var aktiva i Sverige men som saknade synlighet utomlands. De upplevde båda att det fanns mycket att upptäcka i den svenska scenkonsten. Scenen bedömdes ha potential. Den var varierande och det fanns en hel del nya unga konstnärer och institutioner som arbetade på ett icke-traditionellt sätt, vilket man bedömde skulle kunna attrahera en internationell publik. Åsa Edgren hade i projektet show-off.se sett vad exponering för internationella arrangörer kunde betyda för en internationellt gångbar artist. Både Magnus Nordberg och Åsa Edgren hade varit med och arbetat med Charlotte Engelkes succé efter att hon hade visat sin föreställning SWEET på show-off.se 2004 och hur det genererat en mängd utländska gästspel lång tid framöver. De förstod också innebörden av att få kunna visa en föreställning inte bara en gång utan vad som verkligen krävs för att kunna etablera en artist på den komplicerade stora internationella marknaden; Tid och Inititivförmåga. I skrivelsen Kulturlivets internationalisering, Skr. 2005/06:188 från den 22 mars 2006 framställdes idéer som utgjorde startskottet för utvecklingen av Åsa Edgrens och Magnus Nordbergs gemensamma idé om ett svenskt projekt med syfte att öka kännedomen om svensk scenkonst producerad för en utländsk marknad. Sammanfattning av skrivelsens innehåll: I skrivelsen presenterades ett program för ökat internationellt kulturutbyte. Regeringen redovisade mål för kulturlivets internationalisering i ett långsiktigt perspektiv, hur de statliga insatserna i stort borde utvecklas samt hur uppgifts- och ansvarsfördelningen bland berörda statliga aktörer borde utformas. Insatser borde ske utifrån kulturlivets egna förutsättningar och behov. De svenska insatserna ska kännetecknas av hög kvalitet och konstnärlig integritet De bör vara långsiktiga och De bör vara grundade på ömsesidigt utbyte. Sverige bör hävda sig väl på kulturlivets internationella arenor. Samverkan mellan kulturella aktörer inom olika politikområden bör stärkas. Utifrån dessa tankar skapades Mässprojektet. Det testades och utvecklades dynamiskt och ytterligare kontakter ut mot det nordiska samfundet i vår bransch knöts åren en första gemensamma Nordiska närvaron organiserades på CINARS 2010 på initiativ av Åsa Edgren.

5 OM MÄSSPROJEKTET medverkan Deltagare i Mässprojektet antal deltagare 2010 antal deltagare 2011 antal deltagare 2012 Andersson Dance 1 Andersson Dance 1 Andersson Dance 1 Andersson Dance 1 Gunilla Heilborn 1 Gunilla Heilborn 1 Gunilla Heilborn 1 Gunilla Heilborn 1 Charlotte Engelkes 1 Charlotte Engelkes 1 Cristina Caprioli/ccap 1 Cristina Caprioli/ccap 1 Missing Link 1 Missing Link 2 Björn Säfsten 1 Malin Hellkvist Sellén 1 Loco World 2 Loco World 2 Philippe Blanchard 1 Kompani Raande-Vo 2 Sirqus Alfon 4 Sirqus Alfon 4 Jeanette Langert 1 Björn Säfsten 1 Reich + Szyber 2 Björn Säfsten 1 Pontus Lidberg 1 Philippe Blanchard 2 Cullbergbaletten 1 Carl Olof Berg 1 Reich + Szyber 2 Jeanette Langert 1 GöteborgsOperans Danskompani 1 Charlotta Öfverholm 1 Minna Krook Dans 1 Pontus Lidberg 1 Skånes Dansteater 1 Claire Parsons 1 Helena Franzén 2 Helena Franzén 2 ZebraDans 1 Art of Spectra 2 Virpi Pahkinen 2 Sirqus Alfon 4 TOTALT 16 Reich + Szyber 2 Sirqus Alfon 4 Minna Krook Dans 1 Cullbergbaletten 1 Memory Wax 2 Marika Hedemyr 1 GöteborgsOperans Danskompani 1 BastardProduktion 2 Nordberg Movement 1 Skånes Dansteater 2 Malin Hellkvist Sellén 1 Art of Spectra 2 ZebraDans 1 Marika Hedemyr 1 Christina Tingskog 1 TOTALT 24 Claire Parsons 1 Bronja Novak 1 antal deltagare Art of Spectra 2 Malin Stattin 1 Emma Ribbing 1 Iraqi Bodies 1 Christina Tingskog 1 Dansbyrån 1 Cullbergbaletten 2 Cullbergbaletten 3 GöteborgsOperans Danskompani 1 GöteborgsOperans Danskompani 1 Skånes Dansteater 1 Skånes Dansteater 3 Norrlandsoperan/Dans 1 ZebraDans 2 Loco World 2 Loco World 3 Nordberg Movement 1 TOTALT 39 Åsa Unander-Scharin 1 TOTALT 38 5

6 OM MÄSSPROJEKTET medverkan i showcasen 24 showcases presenterade nedanstående konstnärer/kompanier GRUPP VERK LAND SPELPLATS MÄSSA The Mob Pogo Mob Danmark Usine C CINARS, KANADA Danish Dance Theatre Love Songs Denmark The Joyce SoHo APAP NYC, USA Yossi Berg & Oded Graf Animal Lost Denmark The Joyce SoHo APAP NYC, USA Karttunen Kollektiv Video postcard Fairy Mail Finland The Joyce SoHo APAP NYC, USA Kekäläinen & Company The Beast-A book in an orange tent Finland Usine C CINARS, KANADA Zodiak Centre for New Dance Dasha Mazurka Project Finland The Joyce SoHo APAP NYC, USA Erna Ómarsdóttir Shalala Lazyblood Island The Joyce SoHo APAP NYC, USA Iceland Dance Company Kvart Island The Gerald W Lynch Theater APAP NYC, USA Kvíss Búmm Bang Safari Island The Joyce SoHo APAP NYC, USA Steinunn & Brian How to Be Original Island Usine C CINARS, KANADA The Ten Finger Theater The Monster, My Little Sister Island Usine C CINARS, KANADA Ingun Bjørnsgard Prosjekt Omega and the Deer Norge The Joyce SoHo APAP NYC, USA Jo Strömgren Kompani A Dance tribute to Ping Pong Norge Usine C CINARS, KANADA Verk Produksjoner The Eternal Smile Norge The Joyce SoHo APAP NYC, USA Björn Säfsten Display Sverige The Joyce SoHo APAP NYC, USA Björn Säfsten Introduction Sverige Usine C CINARS, KANADA Björn Säfsten Display/Introduction Sverige Tanzhaus NRW, Grosse Buhne TANZMESSE, TYSKLAND GöteborgsOperans Danskompani ALASKA Sverige Tanzhaus NRW, Studio 4 TANZMESSE, TYSKLAND Philippe Blanchard How About You? Sverige Tanzhaus NRW, kleine buhne TANZMESSE, TYSKLAND Philippe Blanchard How About You? Sverige The Joyce SoHo APAP NYC, USA Pontus Lidberg Dance Warriors Sverige The Gerald W Lynch Theater APAP NYC, USA Skånes Dansteater The Summoning Sverige Fabrik Heeder Krefeld TANZMESSE, TYSKLAND Zebra Dans Hello, What's Your Name? Sverige Usine C CINARS, KANADA 6

7 OM MÄSSPROJEKTET medverkan i showcasen UTVALT AV RESESTÖD Helt eller delvis för medverkan från respektive land MEDLEM i Mässprojektet SHOWCASE organiserat & finansierat av Mässprojektet Nordics Combined DELTAGARE MADE IN katalogen Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined CINARS Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Nordics Combined Tanzmesse Tanzmesse Tanzmesse Nordics Combined Nordics Combined Tanzmesse Nordics Combined 7

8 OM MÄSSPROJEKTET medverkan Detta har man fått som medlem i Mässprojektet 2012: Subventionering av avgiften för registering på de mässor Mässprojektet deltar i under året (se ekonomi sid 44-45). Del i bås som Mässprojektet hyr på de olika nedslagen. Deltagande i samtliga aktiviteter som Mässprojektet arrangerar i samband med mässorna: mottagningar & fester, workshops, seminarier Deltagarlistor från samtliga mässor med kontaktuppgifter, vare sig man deltar på mässan eller inte. Ett uppslag i MADE IN katalogen. Distribution av MADE IN katalogen på de olika mässorna under året. Informations- och nyhetsbrev om vad som händer under året med internationell inriktning och vad gäller internationella mässor i synnerhet. Tips om boende och aktiviteter på plats. Showcases Nordics internationale tanzmesse nrw Programs of Finland, Sweden, Norway, Denmark and Iceland The Nordic Countries are joining forces at internationale tanzmesse nrw. In addition to many showcases and open studio performances, there will be active booth presentation, a Nordic party and a Nordic breakfast. Come and join! Wednesday August 29 Deutsche Oper am Rhein Scen- och sinnesproduktion & Mälardalen University (SE) Robocygne - Ch. Åsa Unander-Scharin Image by photographer Elias Lindén tanzhaus nrw / small stage Philippe Blanchard (SE) How About You? - Ch. Philippe Blanchard Photograph by Jens Lasthein Photograph by Matti Häyrynen Thursday August 30 tanzhaus nrw / Studio 6 Off/Balance (FI) On the Threshold - Ch. Veli Lehtovaara and Mikko Hyvönen tanzhaus nrw / main stage Ingun Bjørnsgaard Prosjekt (NO) Omega and the Deer - Ch. Ingun Bjørnsgaard Photograph by Erik Berg Friday August 31 tanzhaus nrw / main stage The Göteborg Ballet (SE) Alaska - Ch. Gunilla Heilborn Photograph by Malin Arnesson Saturday September 1 Fabrik Heeder Krefeld Skånes Dansteater (SE) The Summoning - Ch. Ben Wright Photograph by Malin Arnesson tanzhaus nrw / main stage recoil performance group (DK) FROST - Ch. Tina Tarpgaard Photograph by Nelson Rodriguez-Smith, Graphics: Imperiet.dk 8

9 MARKNADSFÖRING & TRYCKSAKER WELCOME TO NORDICS COMBINED PROGRAMME at CINARS Performing Arts Conference November 2012 TRYCKSAKER & INFORMATIONSMATERIAL - PAPPER MADE IN katalogen MADE IN promotion DVD Rollups 2 st APAP New York Program för Nordics Combined och CINARS aktiviteter under APAP (CINARS tryckte) Rollups 3 st Tanzmesse NRW Program nordiska aktiviteter under Tanzmesse (Finland formgav, vi tryckte) Rollups 4 st CINARS Nordiskt program CINARS TRYCKSAKER & INFORMATIONSMATERIAL - DIGITALT Facebook-sida Nordic Countries On Stage in NY 2012 Facebook-sida Nordics Combined Nyhetsbrev Mässprojektet samt Nordics Combined 19st Information på med information, länkar och dokument Digital publicering av MADE IN-katalogen, issuu.com Digital publicering av promotion DVD, Vimeo SHOWCASES APAP Showcase 1 och 2 Gerald W Lynch Theater Pontus Lidberg SE (Contemporary Dance) Iceland Dance Company IS (Contemporary Dance) Showcase 3 The Joyce SoHo Danish Dance Theatre DK (Contemporary Dance) Björn Säfsten SE (Contemporary Dance) Ingun Björnsgaard Prosjekt NO (Contemporary Dance) Karttunen Kollektiv FI (Contemporary Dance) Philippe Blanchard SE (Dance / Performance) Shalala Erna Omarsdóttir IS (Dance / Theater / Performance) Yossi Berg & Oded Graf DK (Dance / Performance) Verk Produksjoner NO (theater) Zodiak Center For New Dance FI (Contemporary Dance / Performance) Kviss Bumm Bang IS (Theater / Performance) TANZMESSE NRW HOW ABOUT YOU? - Philippe Blanchard ALASKA - Gunilla Heilborn/GöteborgsOperans Danskompani. THE SUMMONING - Ben Wright - Skånes Dansteater Open studio - Björn Säfsten CINARS INTRODUCTION - Björn Säfsten (SE) A DANCE TRIBUTE TO PING PONG - Jo Strømgren Kompani (NO) STEINÚNN & BRIAN DO ART: HOW TO BE ORIGINAL - Steinúnn & Brian (IS) POGO MOB - The Mob (DK) THE BEAST A BOOK IN AN ORANGE TENT - K&C Kekäläinen & Company (FI) THE MONSTER, MY LITTLE SISTER - The 10 Finger Theatre (IS) HELLO, WHAT S YOUR NAME? - ZebraDans (SE) 9

10 MARKNADSFÖRING & TRYCKSAKER Made In - katalogen Idén till MADE IN katalogen är enkel; att skapa ett lätthittat register över de konstnärer och grupper som vill arbeta eller redan arbetar internationellt. Vi har velat att den skulle få agenter och inköpare av föreställningar att ta hem den, spara den i bokhyllan och snabbt kunna slå upp ett telefonnummer eller epostadress när de behöver eller kunna bläddra och få en uppfattning om vilken typ av konstnärlig verksamhet respektive kompani har, med lätthittade uppgifter om hur de kan få mer information. Utformningen av MADE IN katalogen har följt de tankar som fanns sedan den första katalogen trycktes Vi ville ha ett format som är behändigt, går lätt att stoppa ner i en väska och att titta i sittandes i en teatersalong samtidigt som det är tillräckligt stort för att låta bilderna tala. Katalogen har relativt knapphändigt med information, endast det viktigaste finns med, en beskrivande text och bild, lätthittade och lättillgängliga kontaktuppgifter samt ett index över deltagarna, sorterade efter kategorier och med referens till var de finns på en karta över Norden som även innehåller information om hur man lätt tar sig till de olika platserna. Den har också har hållits helt fri från logotyper från de medverkande och annan annonsering för att få ett renare utseende och skapa en tydlig skillnad till de mängder av annonsuppslag och annonsliknande utseenden som oftast fyller delegatväskorna på de olika mässorna. 62 artister, kompanier och institutioner deltog MADE IN katalogen 2013 har fått 80 deltagare och det beror till allra största delen på att den fungerade så bra under Den har fått mycket beröm, många säger spontant att det är det enda de tar med sig från delegatväskorna när de åker hem. Den blev en snackis helt enkelt. Det har lagts betydande summor på att få den inkluderad i delegatväskorna på de mässor och kongresser vi har sett som viktiga mötesplatser för dem som arbetar med att köpa in föreställningar och/eller nätverkar för att sprida scenkonst runtom i världen. Den första katalogen (2011) omfattade endast svenska deltagare, i samband med att Mässprojektet gått in i samarbeten med de nordiska länderna har den utökats till att omfatta alla de nordiska länderna exemplar av katalogen har distribuerats på följande mässor/kongresser under 2012: APAP Association of Performing Arts Presenters, New York, USA IETM i Köpenhamn, Danmark ISPA June Congress Seoul, Sydkorea Internationale Tanzmesse NRW, Düsseldorf, Tyskland CINARS, Montréal, Kanada MADE IN katalogen finns även publicerad digitalt, både som etidskrift (issuu.com) och som nedladdningsbar pdf. Congratulations on the MADE IN. I actually kept it. Usually you go like; this goes, this keeps but I kept it. Allen Moon, Director of Sales, David Lieberman Artists at the ISPA June Congress

11 MARKNADSFÖRING & TRYCKSAKER Made In - katalogen 2012 MEDVERKANDE I MADE IN KATALOGEN 2012 DVD Mässprojektet har även producerat en DVD med trailers från de grupper/konstnärer som deltagit i MADE IN katalogen. Den producerades i ett hundratal exemplar som distribuerades på, främst APAP och den finns även nedladdningsbar från Loco Worlds hemsida samt på Vimeo. SVERIGE Andersson Dance Art of Spectra BastardProduktion Philippe Blanchard Cullbergbaletten Dansbyrån Helena Franzén Göteborgsoperans Danskompani Marika Hedemyr Crowd Company Gunilla Heilborn Malin Hellkvist Sellén Iraqi Bodies Lena Josefsson & Kompani Raande-Vo Korda Linda Forsman Minna Krook Dans Jeanette Langert Pontus Lidberg Lotta Melin Bronja Novak Virpi Pahkinen Sirqus Alfon Skånes Dansteater Björn Säfsten Åsa Unander Scharin ViFira ZebraDans DANMARK Aaben Dans Cantabile 2 Carte Blanche DK Danish Dance Theatre Granhøj Dans Kassandra Production Mungo Park Mute Corp Physical Theatre Republique Yossi Berg & Oded Graf FINLAND Alpo Aaltokoski Company Glims & Gloms Dance Company Helsinki Dance Company Karttunen Kollektiv K&C Kekäläinen & Company Susanna Leinonen Tero Saarinen Zodiak - Center for New Dance ISLAND Iceland Dance Company The Journey of the Phoenix Kviss Búmm Bang Me and My Friends Pars Pro Toto Reykjavik City Theatre Room 408 Shalala/Erna Ómarsdóttir The Thief Vesturport NORGE Carte Blanche Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Jo Strømgren Kompani Panta Rei Danseteater Henriette Pedersen Verk Produksjoner Winter Guests Alan Lucien Øyen Zero Visibility Corp. 11

12 OM MÄSSPROJEKTET röster från medverkande MINNA KROOK - KOREOGRAF Minna ville satsa på det internationella under några år och har medverkat flitigt under de två år hon har varit medlem reste hon med till APAP New York, IETM København, ISPA Seoul och Tanzmesse nrw, Düsseldorf. Hon har tidigare köpt en tjänst som gjort utskick åt henne till festivaler utomlands men säger:.. det gav inga spelningar, det är ju svårt att sälja endast via skickat material, det krävs ett personligt möte. Hon har en nyfikenhet på mässorna. Jag vill se vad som händer runt om i världen, hur andra presenterar sig, hur de jobbar. Jag har fått bekräftelse på att jag jobbar bra, och på ett sätt som jag finner trivsamt. Hon tycker också att det är viktigt att träffa svenska kollegor: Man träffar aldrig kollegor, eller jag träffar sällan/aldrig kollegor, det har gett mig nya kompisar, vilket är härligt. Hänget med andra svenska kollegor har också gett henne tips, om föreställningar och annat yrkesrelaterat. Hon tycker det har varit bra med ett öppet intag, dvs. att det inte har funnits någon urvalsprocess av dem som får medverka. Det är toppen, för då är det de intresserade som kommer med. RESULTAT: Spelningar bland annat i New York hösten 2012 och hon återvänder hösten Hon har lärt sig hur en mässa fungerar, hon vet att hennes material funkar. Hon vet att hon gör udda, personliga saker och att hon kan föra sig i dessa sammanhang och gillar det. Detta trots att hon också säger: Stora mässor är inte riktigt min marknad men det är kul att hänga där och huxflux står man och pratar med någon likasinnad. 12

13 OM MÄSSPROJEKTET röster från medverkande ULRIQA FERNQVIST - REPETITÖR, ASSISTENT för Art of Spectra som har medverkat sedan var hon med på APAP, IETM & Tanzmesse. Art of Spectra hade besökt Tanzmesse 2008 och fått upp ögonen för att även jobba internationellt. De såg det som intressant att möta en publik som inte har förutfattade ögon om vad man är som kompani. När de gick med höll de på med ett projekt tänkt som ett samarbetsprojekt och de ville hitta nya samarbeten, gärna internationellt. De tyckte att det lät som en bra form att åka gemensamt, att vara en del av ett sammanhang i ett bås. De uppskattar också det nordiska samarbetet som öppnar upp för det nordiska nätverket. Däremot tycker de att vissa saker har fungerat sämre, då främst urvalsprocesserna till showcasen. De anser att urvalsprocessen inte har varit tydlig från den svenska sidan. Det gäller även information om intresseanmälningarna till showcasen. RESULTAT: De ser en större bild nu men tankarna om vad man kan använda det till har inte förändrats. De har fått en större insikt av hur man gör för att hitta nätverk, samarbetspartners och få spelningar. De har fått igång ett samarbete med en annan grupp och ett kommande residens, vilket var ett av deras mål i år. De har fått kontakt med en agentur och har spelningar på gång. Dessutom har de fått personliga resultat i form av att Peter Svenzon har satt upp ett av Art of Spectras verk, Boundaries, för ett kompani i Greifswald, Tyskland. ROBERT JANNOUCH - PRODUCENT för Kompani Raande-Vo. Var med i Mässprojektsaktiviteter för första gången på Tanzmesse nrw. Han deltog även på CINARS men har ingen tidigare erfarenhet av liknande mässor. Från nedslagen tar han med sig: en stor inblick i hur hela nätverkandet går till. Alla riktpunkter han fått från Cinars for Dummies och workshopen på Tanzmesse. Han går tillbaka till anteckningar om hur han kan presentera sig när tillfälle ges. Kontakter! De har fått direkta kontakter som de arbetar vidare på, både för att få över föreställningar till Sverige och för framtida samarbeten. Om Cinars for Dummies: Tyckte det var nyttigt. Saker man inte nödvändigtvis tänker på, enkla saker som behöver uppmärksammas. 13

14 SAMARBETET MED DE NORDISKA LÄNDERNA 14 NORDICS COMBINED Nordics Combined är ett löst sammanhållet nätverk av organisationer och professionella inom det nordiska scenkonstområdet. Medverkande är Statens Kunstråd (DK), Dance Info Finland, Performing Arts Iceland, Scenekunst Norge och Loco World från Sverige. Det första nordiska samarbetet var the Nordic Square, inkluderande både fest och lunchmingel på CINARS 2010 vilket följdes av ett större samarbete med CINARS på APAP NYC 2012, kallat ICE STORM. Det var också första gången ett showcase var organiserat i samband med en gemensam nordisk närvaro på mässor.12 kompanier visade verk i tre showcase under APAP. Läs om de nordiska organisationerna på motstående sida. MÅL Att öka synligheten för scenkonst från de nordiska länderna. TES Att få uppmärksamhet internationellt är komplicerat, tidsödande och dyrt för konstnärer och kompanier. Genom att samarbeta får vi större effekt av den tid och de ekonomiska medel vi lägger ner på arbetet. Att synas i ett större sammanhang ger mer effekt. Genom att samarbeta skapar vi en större förståelse och lär oss mer än om vi agerar ensamma. GENERELLA MÅL FÖR NORDICS COMBINED Att hitta en ny och varierad internationell publik och marknad Att bygga relationer och nätverk med konst- och kulturorganisationer, publika verksamheter, statliga agenturer och regeringsdepartement både nationellt och internationellt. Att utveckla och stärka relationerna mellan utövare inom scenkonsten i de nordiska länderna. att delta i internationella nätverksevenemang Att arbeta med partners för att koordinera och marknadsföra nordiskt deltagande i viktiga internationella evenemang. Att arbeta med research, individuellt och tillsammans i områden som är strategiskt viktiga för utveckling och marknadsföring av nordisk scenkonst i ett internationellt perspektiv.

15 SAMARBETET MED DE NORDISKA LÄNDERNA STATENS KUNSTRÅD är en administrativ enhet under det danska kulturministeriet. Statens Kunstråd fungerar som sekretariat för Danish Arts Foundation och Statens Kunstråd. De organiserar internationella kulturutbyten inom bildkonst, litteratur, musik och scenkonst och är ansvariga för att presentera Danmark som kulturell nation. DANCE INFO FINLAND främjar utvecklingen av finsk danskonst och förbättrar dess status och villkor i samhället. De fungerar som en bred expertorganisation med aktiviteter som: Rådgivning och service-arbeten Rapportering, publicerings- och marknadsföringsaktiviteter Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt Politiskt lobbyarbete Dance Info Finland arbetar aktivt både nationellt och internationellt. I ett internationellt perspektiv arbetar de både med medverkan i en rad olika marknadsföringsområden såsom mässor, marknader och nätverksevenemang samt har och utvecklar specifika samarbetsprogram som till exempel the Korea-Finland Connection. PERFORMING ARTS ICELAND är paraplyorganisation för samtliga huvudaktörer i det isländska scenkonstlivet. Performing Arts Iceland är just nu i färd med att etablera ett center som ska fokusera på att skapa möjligheter för isländska artister på den internationella arenan. Centret syftar till att bli en aktiv partner i flera olika nordiska europeiska och internationella samarbeten och ska: Marknadsföra isländska konstnärers arbete på den internationella arenan. Underlätta samarbeten mellan isländska och internationella organisationer. Stimulera isländska konstnärer till ökad kunskap om den internationella marknaden PERFORMING ARTS HUB NORWAY är en nätverksorganisation för den fria scenkonsten i Norge. PAHN är ett nationellt center för kompetens som stödjer norsk scenkonst både nationellt och internationellt. PAHN erbjuder service och information både åt sina medlemmar och lokala och nationella regerings- och medborgerliga organisationer. En av deras grundläggande verksamheter är främjandet av det fria scenkonstlivet, lokalt och nationellt såväl som internationellt. PAHN är också den organisation som fördelar det norska utrikesdepartmentets resestöd för kulturutbyten inom scenkonsten. De koordinerar även internationella utbytesprojekt. 15

16 NEDSLAG & AKTIVITETER 2012 Apap NYC & IETM København APAP NEW YORK, USA, 7-10 januari 2012 På APAP - Association of Performing Arts Presenters gjordes ett stort samarbetsprojekt med de fem nordiska länderna som till stor del finansierades av Kulturkontakt Nord. 62 kompanier, artister och representanter samlades i bås 861 och i ett samarbete med CINARS genomfördes två showcases, två mingeltillfällen i anslutning till dem och en fest. APAP är redovisat i detalj i den rapport vi gjorde våren medlemmar i Mässprojektet fanns på plats. Rapporten finns inkluderad på sidorna IETM KØBENHAVN, DANMARK, mars 2012 IETM är en medlemsorganisation som finns till för att stimulera till kvalitet, skapa utveckling och producera sammanhang för samtida scenkonst i en global miljö. Organisationen har som syfte att bevisa värdet av scenkonstens existens i samhället genom att initiera och underlätta professionellt nätverkande och kommunikation, skapa möjligheter för ett dynamiskt utbyte av information, kunskapsöverföring och för att sprida kännedom om goda exempel. Temat för mötet i Köpenhamn var Right och delegaterna var över 700 stycken, vilket var ett rekord i IETM:s 30 åriga historia. Mänskliga rättigheter diskuterades på seminarium och i informella möten. Mässprojektet deltog med Josefin Lindberg, Åsa Söderberg, Adolphe Binder, Ulriqa Fernqvist, Monika Fredriksson, Erika Espling, Anna Diehl, Bronja Novak, Marika Hedemyr, Åsa Edgren, Magnus Nordberg, Björn Säfsten, Birgit Lindholm och Emmy Astbury. MADE IN katalogen delades ut i alla delegatväskor och fick mycket uppmärksamhet. Mässprojektsdeltagarna hade ett möte där Åsa Edgren berättade om IETM och där man även diskuterade den gemensamma närvaron på det kommande Tanzmesse nrw. Nordics Combined arrangerade en Working Group där det gemensamma nordiska samarbetet presenterades. Diskussioner och möten genomfördes mellan den nordiska projektgruppen och Alain Paré från CINARS för att diskutera ett fortsatt samarbete inför 2013 och ett eventuellt EU-projekt för att fortsätta samarbetet med Quebec inför APAP i New York vänster: Minna Krook & Monica Fredriksson i entréhallen på IETM. Alain Paré, VD för Cinars, Montréal och Åsa Edgren på mottagning under IETM. höger Emmy Astbury, Åsa Edgren och Magnus Nordberg på väg till mottagning under IETM.

17 17

18 NEDSLAG ISPA JUNE CONGRESS 18 ISPA June Congress, Cultural Shifts SEOUL, SYDKOREA juni 2012 ISPA är ett globalt nätverk bestående av mer än 400 ledare inom scenkonsten med representation från mer än 50 länder och regioner i världen. Två gånger om året, samlar ISPA kongresser ledare inom scenkonsten där man hoppas kunna stimulera till nästa stora projektidé, att internationella relationer stärks, och att passionen för scenkonst förnyas. ISPA är en organisation som vill stimulera även nya färska ledare. De olika kongresserna har ett tema som behandlas på flera engagerande paneldiskussioner, debatter, rundabordssamtal och en rad industriledare och experter ger samtalen fördjupning. Man stimulerar till konversationer direkt eller i efterhand under de många möjligheter till nätverkande som inplaneras under kongressdagarna. ISPAs syfte är också att stärka och vårda relationer.

19 NEDSLAG ISPA JUNE CONGRESS ISPA Kongressernas deltagare är ledare, både medlemmar och icke-medlemmar, från olika kulturer och discipliner inom scenkonstområdet. Närvaron varierar från kongress till kongress, men generellt är det delegater. Antal svenska medlemmar i ISPA har ökat med mer än det dubbla sedan Mässprojektet startade hade ISPA 6 Svenska medlemmar (11 Nordiska) 2013 har ISPA 15 Svenska medlemmar (25 Nordiska. En ökning med 14 medlemmar varav 9 är svenska och står för en stor del av den nordiska ökningen) ISPA TILL MALMÖ En ISPA kongress planeras för första gången i Sverige sedan Den sker 2015 i Malmö. Den svenska scenkonstbiennalen har förlagts så att datumen hänger samman. Mässprojektet har varit starka drivkrafter till detta. Vi har för första gången en svensk medlem i ISPAs styrelsem Åsa Edgren/Loco World och en svensk i medlemskommittén, Peter Wilgotsson/Musik i Syd. Vi har även en stipendiat i Fellowsprogrammet som är en utbildningsserie för ett antal särskilt begåvade nya ledare i branschen deltar Josefin Lindberg från Konfront och Riksteatern i detta program. Som en direkt följd av det nordiska samarbetet inom ramen för Mässprojektet har Danmarks Kulturråd nu också startat ett aktivt samarbete med ISPA. PROEX ProEx, ISPA Professional Exchange forum är en slags mässmiljö där deltagarna får möjlighet att lära sig mer om varandras arbete. ProEx är bara en av många möjligheter utöver kaffepauser där nätverkande är möjligt. ISPA Awards Dinner & Dance och andra evenemang under kongressen fokuserar på tillfälliga nätverk, stimulerar till kontaktskapande och underhåll av befintliga relationer. Man lämnar ofta en ISPA kongress med hundratals nya kontakter på ett yrkesmässigt och personligt plan. PITCH NEW WORKS NOW Presentation av nya verk och uppmaning till samproduktionsmöjligheter presenteras under programpunkten Pitch New Works Now. Under denna session kan man få en bra överblick över de nya intressanta projekt som är på gång i den region som kongressen hålls. Även ett program av Liveföreställningar presenteras. 19

20 NEDSLAG ISPA JUNE CONGRESS 6 medlemmar i Mässprojektet var på plats, Josefin Lindberg, Magnus Nordberg, MInna Krook, Erik Rosales, Anna Diehl och Åsa Edgren. Ytterligare nio svenskar närvarade och gjorde att den svenska dele-gationen var större än den brittiska. Mässprojektet hade ett gemensamt bås under mässdagarna men inga specifika aktiviteter i form av showcase, mottagningar eller workshops. Åsa Edgren deltog i den avslutande panelen där man talade och diskuterade på temat Nästa generations ledare inom scenkonsten. Nedan: Julia Hoon-Sook Moon, David Baile och Anthony Sargent efter avslutningslunchen på ISPA. Magnus Nordberg vid Mässprojektets bord på PROEX i Seoul Motstående sida: Mads Nyholm Hovmand på Nordics Combineds fest på Tanzmesse nrw. Robert Jannouch på Mässprojektets workshop under Tanzmesse nrw. Mässprojektets bås på Tanzmesse nrw med Maria Schreiber/Skånes Dansteater, Lena Josefsson/Kompani Raande-Vo och Emmy Astbury/Loco World. VDn för ISPA David Baile säger: The Swedish government s substantial and sustained investment in arts culture has had a significant impact on the profile of Swedish artists abroad. We are particularly pleased to see this profile reflected in the membership and leadership of the International Society for the Performing Arts (ISPA). ISPA s diversity has been enhanced through the inclusion of its many Swedish artists and arts professionals. 20

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

FAIR PROJECT 2012 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012. Hej!

FAIR PROJECT 2012 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012. Hej! INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012 Hej! I denna inbjudan vill vi ge er information gällande Mässprojektet 2012 och de aktiviteter som planeras. Ni kan läsa om Mässprojektet 2011 och de aktiviteter som genomfördes

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015.

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. Festivalen KROPPSFUNKTION handlar om språk, koreografi och rörelse, där olika funktioner och variationer tar plats. Festivalen vill ställa

Läs mer

Informationsblad nr 1

Informationsblad nr 1 IN COOPERA TION WITH Informationsblad nr 1 MAJ 2014 Nu bygger vi Taste of Dalarna! IN COOPERA TION WITH Med Falun2015 som motor ska vi lyfta Dalarna som matlandskap och med bakgrund i det faktum att det

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ, december 2012 - januari 2013 Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Ladda ner det från vår hemsida. Nyhetsbrev december 2012 - januari 2013 SWEDSTAGE Swedstage 2012 genomfördes

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter

Varumärkesfrämjande. möjligheter Varumärkesfrämjande möjligheter 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har extraexponering blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa sin ställning

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

SecurityWorld konferensen och mötesplatsen för affärer och it-säkerhet

SecurityWorld konferensen och mötesplatsen för affärer och it-säkerhet SecurityWorld & TechDemo är två arrangemang inom säkerhetsområdet som den 2 september kraftsamlar till årets största mötesplats för it-säkerhet. Seminariet är ett samarbete mellan som dagligen bevakar

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarnas organisation Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsorganisation. Den har en politiskt tillsatt styrelse, med Thomas Ohlsson (c) ordförande,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer