FAIR PROJECT 2012 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET Hej!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAIR PROJECT 2012 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012. Hej!"

Transkript

1 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012 Hej! I denna inbjudan vill vi ge er information gällande Mässprojektet 2012 och de aktiviteter som planeras. Ni kan läsa om Mässprojektet 2011 och de aktiviteter som genomfördes i år och vilka konstnärliga verksamheter som deltog på samt om vad vi gör 2012 på Mässprojektets syfte är att hitta nya möjligheter för avsättning av de föreställningar som produceras för scenen i vårt land. Vi arbetar med att hitta nya marknader. Mässprojektet arbetar också med att utöka kompetens, nätverk och know how gällande internationellt turnerande och vad det innebär att arbeta internationellt. Vi gör det genom att vara närvarande på ett antal noga utvalda mässor och marknader i världen. Vi arbetar också med att synliggöra behovet av en ökad internationalisering av den svenska scenkonsten genom lobbyarbete/seminarieverksamhet. Mässprojektet har utvecklats utifrån de erfarenheter vi som deltagit gjort sedan projektet första gången genomfördes Mässprojektet är initierat och drivs av Loco World (f.d Loco Motion). Nytt i år är att vi delvis blir nordiska. Vid flera av mässorna kommer Mässprojektet att tillsammans med Dance Info Finland, Performing Arts Hub Norway, Danish Arts Agency och Performing Arts Iceland, organisera mässnärvaro och gemensamma aktiviteter såsom möten för arrangörer, cocktails, mottagningar, möten och showcases. Vi gör en specialsatsning på APAP i New York i januari I det här dokumentet kan ni läsa om: vad det innebär att delta vad det kostar att delta hur och när man anmäler sig vad som ingår i avgiften vad som inte ingår dvs. vilka kostnader ni själva täcker under de kommande mässorna. vilka uppgifter och vilket material som ska lämnas in till oss information om olika deadlines som berör projektdeltagarna.

2 BAKGRUND Koreografer, grupper & institutioner samverkar i ett gemensamt projekt och promotar sig själva i ett av de större internationella samarbetena inom svensk scenkonst deltog 27 verksamheter. Syftet med Mässprojektet är att uppnå internationellt erkännande för dans och rörelsebaserad scenkonst producerad i Sverige av konstnärer verksamma i vårt land. Projektet utforskar metoder och provar olika tekniker och kommunikationsvägar för att marknadsföra konstnärliga visioner, projekt, produktioner och idéer internationellt. Projektet syftar till att öka synligheten och närvaron av svenska scenkonstartister vid konferenser och mässor i världen. Det finns mycket att upptäcka i den svenska scenkonsten idag. Scenen är varierande och det finns en hel del nya unga konstnärer och institutioner som arbetar på ett icke-traditionellt sätt, vilket attraherar en internationell publik. Teater och dans för den unga publiken är också mycket aktiva i Sverige och har en lång historia. FORTSÄTTNINGEN 2012 utvidgas Mässprojektet till att i delar också omfatta de andra fyra nordiska länderna Island, Norge, Finland och Danmark. Vi fortsätter arbeta med en ökad svensk och gemensam nordisk närvaro på några av världens största scenkonstmässor och marknader för att ge de svenska scenkonstutövarna ökad internationell exponering, nordiska och internationella kontakter och ökad kunskap om internationell etablering på nya potentiella marknader. MÄSSPROJEKTET KOMMER ATT DELTA I FÖLJANDE KONFERENSER OCH UTSTÄLLNINGAR UNDER 2012: * 6 13 januari APAP/ISPA/Under the Radar Festival i New York, USA (27) mars IETM Köpenhamn juni ISPA kongressen i Seoul, Sydkorea 3 alt. 4 juli ALMEDALEN Internationellt seminarium * 29 augusti 1 september Tanzmesse NRW, Düsseldorf, Tyskland november CINARS, Montréal, Canada december ICE HOT Helsinki, Finland Mässor märkta med * genomförs i samarbete med övriga nordiska länder.

3 * 6 13 januari APAP/ISPA/Under the Radar Festival i New York, USA The Nordic Countries on stage in New York 2012 är ett nordiskt projekt vars syfte är att presentera och främja scenkonst från de nordiska länderna för en global publik. Projektet har erhållit stöd från Kulturkontakt Nord och Loco World/Mässprojektet är en del av projektet tillsammans med Dance Info Finland, Danse- og Teatersentrum Norske Scenekunst, Danish Arts Agency och det nya projektet Centrum för Scenkonst, Island som är under uppbyggnad. Institutioner och oberoende artister från alla de nordiska länderna går samman och delar ett bås på APAP. 1. Vi arrangerar två showcases på the Gerald W Lynch Theater i samarbete med CINARS, den 7 januari. Loco World är koordinator för alla de nordiska ländernas medverkan. 2. Vi genomför en nordisk mottagning för internationella arrangörer på The Gerald W Lynch Theater den 7 januari 3. Showcase/Open Space The Joyce Soho den 10 januari 4. Mottagning The Joyce Soho, den 10 januari 5. Programboken bladas in i delegatportföljerna, st. Subventionerar registreringskostnaden på APAP med minst 20%. Registreringsavgiften är ca 6 000SEK (820$). Hyra av bås samt inredning i bås Kostnader för mottagning/evenemang i båset Marknadsföring av evenemang i bås och inbjudningar till showcases och mottagningar. Koordinering av Showcaset på The Joyce Soho och på The Jay Gerald College (Gerald W Lynch Theater) i samarbete med CINARS, Kanada och de öriga nordiska länderna. Hyra och bokning av teatrarna där showcases och mottagningar arrangeras. Kostnader för mottagningen. Projektlednings och informationsarbete. Distributionskostnader av programbroschyren. Produktion av promotion-dvd som kommer att visas i båset samt fysiska DVDer att delas ut. Tipsar om billiga hotell. Samordnar boende när så önskas. Marknadsföring av Mässprojektets deltagande i kongressen genom nyhetsbrev, hemsida och pressreleaser. Registreringsavgiften APAP (högst 80%) Resor Hotellkostnader Uppehälle Vid medverkan med dansare i showcases eller andra evenemang står ni för löner och andra ersättningar. OBS att det inte utbetalas någon ersättning vid medverkan i showcase.

4 28 30 mars IETM Köpenhamn 1. Om du inte redan är medlem i IETM betalar Mässprojektet registreringsavgiften. 2. Det pågår diskussioner om ett förmöte i Malmö den 27 mars med ett eventuellt seminarium om det nordiska samarbetsprojekt som nu pågår. 3. Vi kommer att arrangera något slags Introduction To.. och vill gärna veta vilka som är intresserade av att delta. Det kommer att finnas ett begränsat antal platser så, först till kvarn gäller, precis som i Stockholm under IETM. 4. Programboken bladas in i delegatportföljerna ca 500 deltagare.. Kostnaden för bladning i delegatportfölj. Hyra av scen för NItroduction To... Registreringsavgiften IETM för dem som inte redan är medlemmar. Marknadsföring av Mässprojektets deltagande i kongressen genom nyhetsbrev, hemsida och pressreleaser. Resor Traktamenten Hotell för samtliga deltagande i er grupp. Vid medverkan i Introduction To.. samtliga kostnader för medverkande, eventuella tekniker och/eller teknik. OBS att det inte utbetalas någon ersättning vid medverkan i showcase juni ISPA kongressen i Seoul, Sydkorea 1. Åsa Edgren finns på plats. 2. Programboken bladas in i delegatportföljerna. Förutsatt att erforderliga medel anslås projektet, täcker Mässprojektet registreringskostnaden. Bladning i delegatportföljerna ca 400st. Marknadsföring av Mässprojektets deltagande i kongressen genom nyhetsbrev, hemsida och pressreleaser. Resor, hotell och traktamente vid närvaro på plats.

5 3 alt. 4 juli ALMEDALEN Internationellt seminarium Internationellt seminarium i Visby under Almedalsveckan. Ett seminarium som förklarar vad Mässprojektet är samt vad är det som är unikt för just detta projekt. Hur kan vi öka kännedomen om nordisk scenkonst producerad för en utländsk marknad? Projektet står för kostnaden för hyra av lokal, seminariekostnader, mingel och avgifter kopplade till arrangemang under Almedalsveckan. Kostnader för inbjudna internationella gäster och paneldeltagare. Det som står ovan. Vi står för kostnad av lokal för seminarium under en av dagarna under Almedalsveckan. Förslag att vi även håller ett öppet mingel på kvällen samma datum. Marknadsför oss under Almedalsveckan genom foldern, flyers m.m. Boende - många av hotellen är redan uppbokade, men hör av dig om att du vill stå på reservlista: Maila till för att få hjälp med att hitta boende. Resa, läs mer här: * 29 augusti 1 september Tanzmesse NRW, Düsseldorf, Tyskland 1. Vi planerar en nordisk mottagning. 2. Svenskt bås. Förhandlingar pågår med Tanzmesse om en gemensam nordisk hall. OBS!! att Tanzmesse har många olika deadlines för anmälan om bås, föreställningar och open studios. De viktigaste står specificerade nedan. Läs mer om dem på Tanzmesse har redan öppet för intresseanmälan för att delta med en föreställning eller en Open Studio. När ni har gjort en bindande anmälan till Mässprojektet 2012 får ni en kod att uppge angående båset. Gå då in på Tanzmesses hemsida och fyll i: Form Proposal for a Performance eller Form Proposal for an Open Studio. Mässprojektet har redan registrerat sig för ett stort bås om 20 m2. Ny deadline för att anmäla en föreställning eller ett kommande projekt till Open Studio är den 31 oktober 2011! forts. nästa sida

6 * 29 augusti 1 september Tanzmesse NRW, Düsseldorf, Tyskland forts. Registreringskostnaden Båskostnader För att kunna anmäla sitt intresse att delta med en föreställning, i ett showcase eller en open studio måste man hyra ett bås. Är du med i Mässprojektet står vi för den kostnaden. Programboken bladas in i delegatportföljerna ca 1000 st. Resor, hotell och traktamente vid närvaro på plats. Vid medverkan med dansare i showcases eller andra evenemang står ni för löner och andra ersättningar. OBS att det inte utbetalas någon ersättning vid medverkan i showcase, * november CINARS Montréal, Canada Gemensamt nordiskt bås Mottagning/fest Luncheon Showcase möjligheter utreds just nu i ett samarbete med aktörer i Québec och barnteaterfestivalen Coup de Théâtre Båskostnader tillsammans med övriga nordiska länder. Kostnaden för en gemensam nordisk presentation (luncheon) för särskilt inbjudna utländska arrangörer. Kostnaden för att Programboken bladas in i delegatportföljerna ca 600st. Kostnaden för att koordinera och informera om anmälningar till de av CINARs egna arrangerade showcase. Dock ej några anmälnings eller faktiska kostnader i samband med deltagande, om ni skulle bli utvalda. Kostnader för hyra av nordisk showcase teater Usine C. Resor, hotell och traktamente vid närvaro på plats för samtliga resande i din/er grupp.

7 ANMÄLAN Deltagaravgift: SEK exkl. moms kr exkl moms faktureras den 15 november, vilket täcker kostnaderna för programboken 2012 och New York kr exkl moms faktureras den 15 januari Fyll i det bifogade dokumentet anmalan-material_fairproject-2012.doc och skicka via mail till senast den 1 november INLÄMNING AV MATERIAL Bilder lämnas förslagsvis via skickafilen.se, via länk till (zippad) fil via ftp eller till webbsida, eller om storleken tillåter det, via mail. Vi föredrar att få bilderna digitalt, har ni problem med hur de kan skickas, kontakta oss. Se vidare i separat dokument. Material till DVD kan skickas via skickafilen.se, länk till Vimeo, via ftp eller annan nedladdningsbar länk eller i sista hand via post. Texter skickas helst i Word-dokument eller direkt i ett mail. Pdf:er går bra om ni inte har något annat val. I övrigt, se anmalan-material_fairproject-2012.doc DETTA INGÅR I ANMÄLNINGSAVGIFTEN TILL MÄSSPROJEKTET» Sammanfattning Vi producerar broschyren Made in the Nordic Countries samt fraktar och distribuerar den till samtliga mässor nämnda ovan. Vi producerar en samlings-dvd med klipp från varje medverkande artist/grupp. Samlings-DVDn kommer att visas i våra bås på mässorna. Alla medverkande får fem ex. var. Videon kommer att finnas på Vimeo och med länk på Loco Worlds hemsida. Vi planerar och koordinerar showcases, mottagningar, anmälningar enligt ovan. Vi håller deltagarna informerade om deadlines, nyheter och förändringar som berör oss i de olika mässprogrammen. DETTA STÅR DU/NI FÖR OCH INGÅR INTE» Sammanfattning Samtliga rese-, hotell- och traktaments-kostnader för dig och din grupp. Inlämning av det material som Mässprojektet behöver för att producera och arrangera sina åtaganden inom tidsgränserna för deadlines.

8 För att få mest ut av Mässprojektet bör man deltaga med producent eller ensam, men det är inget krav. Du beslutar själv vilka mässor/kongresser du vill medverka fysiskt vid. Du är dock alltid representerad via projektledningen för Mässprojektet samt genom programboken och samlings-dvdn. Deadlines för anmälan till de mässsor som inte redan finns nedan återkommer vi om efterhand som det blir aktuellt. DEADLINES 1 april Senaste datum att anmäla resa till Tanzmesse. Anmälan görs till Mässprojektet Övriga deadlines (ISPA Seoul, CINARS etc) informeras om efter hand som de bestäms. VIKTIGA DATUM 13 oktober kl Informationsmöte om Mässprojektet 2012 på SITE i Stockholm. 14 oktober kl Informationsmöte om Mässprojektet 2012 på Danscentrum i Malmö. 15 oktober kl Informationsmöte om Mässprojektet 2012 på Dansbyrån i Göteborg.

9 ORGANISATION Åsa Edgren, projektledare Anna Diehl, produktion och form: Made in the Nordic Countries, informatör, koordinator och produktionsledare showcasen i New York och Malmö. Emelie Bergbohm, projektledare Almedalen Anna Karlström, projektekonom Projektledning Nordic Countries on stage in New York 2012: Ása Richardsdottir, Performing Arts Iceland Mads Nyholm, Danish Arts Agency, Denmark Pirjetta Mulari, Dance Info, Finland Tove Bratten, Danse- og Teatercentrum Norsk Scenekunst, Norge Åsa Edgren, Loco World, Sverige FINANSIERING 2009, 2010 och 2011 erhöll Mässprojektet bidrag från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms Stad och Svenska Institutet. Nordic Countries on Stage in New York 2012 har erhållit bidrag från Kulturkontakt Nord. Ansökningsprocessen med öriga bidragsgivare pågår. Mässprojektet 2012 stöds av Kulturrådet.

10 NÅGRA REAKTIONER FRÅN DEM SOM VAR MED 2011 Jag var den yngsta deltagaren, och upplevde ett väldigt generöst tilltal och en nyfikenhet öppenhet som jag sällan skådat i något liknande sammanhang. Jag kände ingen när jag reste dit, och fick en famn full med värdefulla kontakter och vänner med mig hem. Det var också otroligt värdefullt för mig som inte jobbat med dans så länge, att jag fick resa med en projektgrupp som går under namnet Mässprojektet. Förutom goda tips av projektledaren Åsa Edgren, som skötte organiseringen och informationsflödet med bravur, fick jag ett utökat nätverk på hemmaplan. De är producenter, koreografer och dansare från både den fria och den institutionella sektorn. De som ingår i mässprojektet ser inte varandra som konkurrenter, alla pushar varandra och det finns ett väldigt generöst utbyte av erfarenheter sinsemellan. Kulturpolitiskt kan detta lyfta hela danstaket i Sverige och de svenska aktörerna inom dansen blir en gemensam ambassadör mot de internationella arenorna. Foldern Made in Sweden gjorde succé och var nog den som de flesta sparade och tog med sig hem av det materialet som fanns i välkomst-påsen som alla delegater fick på ISPA. Stor succé och en effektiv isbrytare när man pratade med vem som helst på kongressen. Jag blev stärkt som producent av att vara med på ISPA och fick mersmak. EMELIE BERGBOHM, Producent för Virpi Pahkinen Programmet var välplanerat för alla dagarna. Vi fick höra paneldebatter i internationellt aktuella ämnen, med medverkande från stora kulturcenter, och även mindre aktörer. Några debatter hade även kulturpolitisk inriktning, vilket är viktigt i dessa tider av nedskärningar av kulturbudgetar i många länder. ( U.K., Nederländerna m.fl.) Vi fick se många väldigt fina och påkostade kulturbyggnader, dels nyligen upprustade och även flera stora nya byggnader, som operahus, filmcenter m.m. Det var imponerande att se hur Toronto verkligen satsar på scenkonsthus, till skillnad från Stockholm. Vi hade också tillfällen att möta deltagare från hela världen mer informellt över en cocktail och under luncher/middagar. Över lag var det en väldigt öppen stämning bland deltagarna och många var intresserade av att skapa kontakter för utbyte av kultur och föreställningar. Visitkort byttes kontinuerligt. Under Pro-ex fick jag några internationella kontakter, vilka visade intresse för mina dansföreställningar för barn, kontakter som ska fortsätta. Jag hade med mig presentationsmaterial i form av folder med info-blad och dvd:er på engelska, vilka gick åt. Jag har redan sedan hemkomsten fått ett par mail från deltagare från ISPA, så det har på en gång gett kontakter över gränser, vilket känns roligt. I övrigt är det så trivsamt att få umgås med kollegor en tid och få prata yrkesrelaterade ämnen över ett glas vin och en middag, det var en stor del av behållningen, det hinner vi ju aldrig göra här hemma. Jag ser mycket fram emot nästa mässa som jag ska delta i i N.Y.i Januari MINNA KROOK DANS deltog via Minna Krook vid ISPA-kongressen i Toronto juni 2011.

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning Up Date Innehållsförteckning Juni 2012 Ordförande har ordet... Presentation av styrelsen 2012... Verksamhetsplan för 2012... Info om medlemsavgift... UWP i Stockholm, PR-teamet rapporterar... Valberedningen

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

e-lect SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET WWW.SOLSKYDDSFORBUNDET.SE NR 2 2007

e-lect SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET WWW.SOLSKYDDSFORBUNDET.SE NR 2 2007 KONTAKT e-lect SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET WWW.SOLSKYDDSFORBUNDET.SE NR 2 2007 I DETTA NUMMER ORDFÖRANDEN HAR ORDET PÅ GÅNG FEM SNABBA INFORMATION FRÅN ARBETSGRUPPERNA ENERGI OCH MILJÖ KÅSERI OM ORGANISATION

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer