FAIR PROJECT 2012 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET Hej!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAIR PROJECT 2012 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012. Hej!"

Transkript

1 INBJUDAN MÄSSPROJEKTET 2012 Hej! I denna inbjudan vill vi ge er information gällande Mässprojektet 2012 och de aktiviteter som planeras. Ni kan läsa om Mässprojektet 2011 och de aktiviteter som genomfördes i år och vilka konstnärliga verksamheter som deltog på samt om vad vi gör 2012 på Mässprojektets syfte är att hitta nya möjligheter för avsättning av de föreställningar som produceras för scenen i vårt land. Vi arbetar med att hitta nya marknader. Mässprojektet arbetar också med att utöka kompetens, nätverk och know how gällande internationellt turnerande och vad det innebär att arbeta internationellt. Vi gör det genom att vara närvarande på ett antal noga utvalda mässor och marknader i världen. Vi arbetar också med att synliggöra behovet av en ökad internationalisering av den svenska scenkonsten genom lobbyarbete/seminarieverksamhet. Mässprojektet har utvecklats utifrån de erfarenheter vi som deltagit gjort sedan projektet första gången genomfördes Mässprojektet är initierat och drivs av Loco World (f.d Loco Motion). Nytt i år är att vi delvis blir nordiska. Vid flera av mässorna kommer Mässprojektet att tillsammans med Dance Info Finland, Performing Arts Hub Norway, Danish Arts Agency och Performing Arts Iceland, organisera mässnärvaro och gemensamma aktiviteter såsom möten för arrangörer, cocktails, mottagningar, möten och showcases. Vi gör en specialsatsning på APAP i New York i januari I det här dokumentet kan ni läsa om: vad det innebär att delta vad det kostar att delta hur och när man anmäler sig vad som ingår i avgiften vad som inte ingår dvs. vilka kostnader ni själva täcker under de kommande mässorna. vilka uppgifter och vilket material som ska lämnas in till oss information om olika deadlines som berör projektdeltagarna.

2 BAKGRUND Koreografer, grupper & institutioner samverkar i ett gemensamt projekt och promotar sig själva i ett av de större internationella samarbetena inom svensk scenkonst deltog 27 verksamheter. Syftet med Mässprojektet är att uppnå internationellt erkännande för dans och rörelsebaserad scenkonst producerad i Sverige av konstnärer verksamma i vårt land. Projektet utforskar metoder och provar olika tekniker och kommunikationsvägar för att marknadsföra konstnärliga visioner, projekt, produktioner och idéer internationellt. Projektet syftar till att öka synligheten och närvaron av svenska scenkonstartister vid konferenser och mässor i världen. Det finns mycket att upptäcka i den svenska scenkonsten idag. Scenen är varierande och det finns en hel del nya unga konstnärer och institutioner som arbetar på ett icke-traditionellt sätt, vilket attraherar en internationell publik. Teater och dans för den unga publiken är också mycket aktiva i Sverige och har en lång historia. FORTSÄTTNINGEN 2012 utvidgas Mässprojektet till att i delar också omfatta de andra fyra nordiska länderna Island, Norge, Finland och Danmark. Vi fortsätter arbeta med en ökad svensk och gemensam nordisk närvaro på några av världens största scenkonstmässor och marknader för att ge de svenska scenkonstutövarna ökad internationell exponering, nordiska och internationella kontakter och ökad kunskap om internationell etablering på nya potentiella marknader. MÄSSPROJEKTET KOMMER ATT DELTA I FÖLJANDE KONFERENSER OCH UTSTÄLLNINGAR UNDER 2012: * 6 13 januari APAP/ISPA/Under the Radar Festival i New York, USA (27) mars IETM Köpenhamn juni ISPA kongressen i Seoul, Sydkorea 3 alt. 4 juli ALMEDALEN Internationellt seminarium * 29 augusti 1 september Tanzmesse NRW, Düsseldorf, Tyskland november CINARS, Montréal, Canada december ICE HOT Helsinki, Finland Mässor märkta med * genomförs i samarbete med övriga nordiska länder.

3 * 6 13 januari APAP/ISPA/Under the Radar Festival i New York, USA The Nordic Countries on stage in New York 2012 är ett nordiskt projekt vars syfte är att presentera och främja scenkonst från de nordiska länderna för en global publik. Projektet har erhållit stöd från Kulturkontakt Nord och Loco World/Mässprojektet är en del av projektet tillsammans med Dance Info Finland, Danse- og Teatersentrum Norske Scenekunst, Danish Arts Agency och det nya projektet Centrum för Scenkonst, Island som är under uppbyggnad. Institutioner och oberoende artister från alla de nordiska länderna går samman och delar ett bås på APAP. 1. Vi arrangerar två showcases på the Gerald W Lynch Theater i samarbete med CINARS, den 7 januari. Loco World är koordinator för alla de nordiska ländernas medverkan. 2. Vi genomför en nordisk mottagning för internationella arrangörer på The Gerald W Lynch Theater den 7 januari 3. Showcase/Open Space The Joyce Soho den 10 januari 4. Mottagning The Joyce Soho, den 10 januari 5. Programboken bladas in i delegatportföljerna, st. Subventionerar registreringskostnaden på APAP med minst 20%. Registreringsavgiften är ca 6 000SEK (820$). Hyra av bås samt inredning i bås Kostnader för mottagning/evenemang i båset Marknadsföring av evenemang i bås och inbjudningar till showcases och mottagningar. Koordinering av Showcaset på The Joyce Soho och på The Jay Gerald College (Gerald W Lynch Theater) i samarbete med CINARS, Kanada och de öriga nordiska länderna. Hyra och bokning av teatrarna där showcases och mottagningar arrangeras. Kostnader för mottagningen. Projektlednings och informationsarbete. Distributionskostnader av programbroschyren. Produktion av promotion-dvd som kommer att visas i båset samt fysiska DVDer att delas ut. Tipsar om billiga hotell. Samordnar boende när så önskas. Marknadsföring av Mässprojektets deltagande i kongressen genom nyhetsbrev, hemsida och pressreleaser. Registreringsavgiften APAP (högst 80%) Resor Hotellkostnader Uppehälle Vid medverkan med dansare i showcases eller andra evenemang står ni för löner och andra ersättningar. OBS att det inte utbetalas någon ersättning vid medverkan i showcase.

4 28 30 mars IETM Köpenhamn 1. Om du inte redan är medlem i IETM betalar Mässprojektet registreringsavgiften. 2. Det pågår diskussioner om ett förmöte i Malmö den 27 mars med ett eventuellt seminarium om det nordiska samarbetsprojekt som nu pågår. 3. Vi kommer att arrangera något slags Introduction To.. och vill gärna veta vilka som är intresserade av att delta. Det kommer att finnas ett begränsat antal platser så, först till kvarn gäller, precis som i Stockholm under IETM. 4. Programboken bladas in i delegatportföljerna ca 500 deltagare.. Kostnaden för bladning i delegatportfölj. Hyra av scen för NItroduction To... Registreringsavgiften IETM för dem som inte redan är medlemmar. Marknadsföring av Mässprojektets deltagande i kongressen genom nyhetsbrev, hemsida och pressreleaser. Resor Traktamenten Hotell för samtliga deltagande i er grupp. Vid medverkan i Introduction To.. samtliga kostnader för medverkande, eventuella tekniker och/eller teknik. OBS att det inte utbetalas någon ersättning vid medverkan i showcase juni ISPA kongressen i Seoul, Sydkorea 1. Åsa Edgren finns på plats. 2. Programboken bladas in i delegatportföljerna. Förutsatt att erforderliga medel anslås projektet, täcker Mässprojektet registreringskostnaden. Bladning i delegatportföljerna ca 400st. Marknadsföring av Mässprojektets deltagande i kongressen genom nyhetsbrev, hemsida och pressreleaser. Resor, hotell och traktamente vid närvaro på plats.

5 3 alt. 4 juli ALMEDALEN Internationellt seminarium Internationellt seminarium i Visby under Almedalsveckan. Ett seminarium som förklarar vad Mässprojektet är samt vad är det som är unikt för just detta projekt. Hur kan vi öka kännedomen om nordisk scenkonst producerad för en utländsk marknad? Projektet står för kostnaden för hyra av lokal, seminariekostnader, mingel och avgifter kopplade till arrangemang under Almedalsveckan. Kostnader för inbjudna internationella gäster och paneldeltagare. Det som står ovan. Vi står för kostnad av lokal för seminarium under en av dagarna under Almedalsveckan. Förslag att vi även håller ett öppet mingel på kvällen samma datum. Marknadsför oss under Almedalsveckan genom foldern, flyers m.m. Boende - många av hotellen är redan uppbokade, men hör av dig om att du vill stå på reservlista: Maila till för att få hjälp med att hitta boende. Resa, läs mer här: * 29 augusti 1 september Tanzmesse NRW, Düsseldorf, Tyskland 1. Vi planerar en nordisk mottagning. 2. Svenskt bås. Förhandlingar pågår med Tanzmesse om en gemensam nordisk hall. OBS!! att Tanzmesse har många olika deadlines för anmälan om bås, föreställningar och open studios. De viktigaste står specificerade nedan. Läs mer om dem på Tanzmesse har redan öppet för intresseanmälan för att delta med en föreställning eller en Open Studio. När ni har gjort en bindande anmälan till Mässprojektet 2012 får ni en kod att uppge angående båset. Gå då in på Tanzmesses hemsida och fyll i: Form Proposal for a Performance eller Form Proposal for an Open Studio. Mässprojektet har redan registrerat sig för ett stort bås om 20 m2. Ny deadline för att anmäla en föreställning eller ett kommande projekt till Open Studio är den 31 oktober 2011! forts. nästa sida

6 * 29 augusti 1 september Tanzmesse NRW, Düsseldorf, Tyskland forts. Registreringskostnaden Båskostnader För att kunna anmäla sitt intresse att delta med en föreställning, i ett showcase eller en open studio måste man hyra ett bås. Är du med i Mässprojektet står vi för den kostnaden. Programboken bladas in i delegatportföljerna ca 1000 st. Resor, hotell och traktamente vid närvaro på plats. Vid medverkan med dansare i showcases eller andra evenemang står ni för löner och andra ersättningar. OBS att det inte utbetalas någon ersättning vid medverkan i showcase, * november CINARS Montréal, Canada Gemensamt nordiskt bås Mottagning/fest Luncheon Showcase möjligheter utreds just nu i ett samarbete med aktörer i Québec och barnteaterfestivalen Coup de Théâtre Båskostnader tillsammans med övriga nordiska länder. Kostnaden för en gemensam nordisk presentation (luncheon) för särskilt inbjudna utländska arrangörer. Kostnaden för att Programboken bladas in i delegatportföljerna ca 600st. Kostnaden för att koordinera och informera om anmälningar till de av CINARs egna arrangerade showcase. Dock ej några anmälnings eller faktiska kostnader i samband med deltagande, om ni skulle bli utvalda. Kostnader för hyra av nordisk showcase teater Usine C. Resor, hotell och traktamente vid närvaro på plats för samtliga resande i din/er grupp.

7 ANMÄLAN Deltagaravgift: SEK exkl. moms kr exkl moms faktureras den 15 november, vilket täcker kostnaderna för programboken 2012 och New York kr exkl moms faktureras den 15 januari Fyll i det bifogade dokumentet anmalan-material_fairproject-2012.doc och skicka via mail till senast den 1 november INLÄMNING AV MATERIAL Bilder lämnas förslagsvis via skickafilen.se, via länk till (zippad) fil via ftp eller till webbsida, eller om storleken tillåter det, via mail. Vi föredrar att få bilderna digitalt, har ni problem med hur de kan skickas, kontakta oss. Se vidare i separat dokument. Material till DVD kan skickas via skickafilen.se, länk till Vimeo, via ftp eller annan nedladdningsbar länk eller i sista hand via post. Texter skickas helst i Word-dokument eller direkt i ett mail. Pdf:er går bra om ni inte har något annat val. I övrigt, se anmalan-material_fairproject-2012.doc DETTA INGÅR I ANMÄLNINGSAVGIFTEN TILL MÄSSPROJEKTET» Sammanfattning Vi producerar broschyren Made in the Nordic Countries samt fraktar och distribuerar den till samtliga mässor nämnda ovan. Vi producerar en samlings-dvd med klipp från varje medverkande artist/grupp. Samlings-DVDn kommer att visas i våra bås på mässorna. Alla medverkande får fem ex. var. Videon kommer att finnas på Vimeo och med länk på Loco Worlds hemsida. Vi planerar och koordinerar showcases, mottagningar, anmälningar enligt ovan. Vi håller deltagarna informerade om deadlines, nyheter och förändringar som berör oss i de olika mässprogrammen. DETTA STÅR DU/NI FÖR OCH INGÅR INTE» Sammanfattning Samtliga rese-, hotell- och traktaments-kostnader för dig och din grupp. Inlämning av det material som Mässprojektet behöver för att producera och arrangera sina åtaganden inom tidsgränserna för deadlines.

8 För att få mest ut av Mässprojektet bör man deltaga med producent eller ensam, men det är inget krav. Du beslutar själv vilka mässor/kongresser du vill medverka fysiskt vid. Du är dock alltid representerad via projektledningen för Mässprojektet samt genom programboken och samlings-dvdn. Deadlines för anmälan till de mässsor som inte redan finns nedan återkommer vi om efterhand som det blir aktuellt. DEADLINES 1 april Senaste datum att anmäla resa till Tanzmesse. Anmälan görs till Mässprojektet Övriga deadlines (ISPA Seoul, CINARS etc) informeras om efter hand som de bestäms. VIKTIGA DATUM 13 oktober kl Informationsmöte om Mässprojektet 2012 på SITE i Stockholm. 14 oktober kl Informationsmöte om Mässprojektet 2012 på Danscentrum i Malmö. 15 oktober kl Informationsmöte om Mässprojektet 2012 på Dansbyrån i Göteborg.

9 ORGANISATION Åsa Edgren, projektledare Anna Diehl, produktion och form: Made in the Nordic Countries, informatör, koordinator och produktionsledare showcasen i New York och Malmö. Emelie Bergbohm, projektledare Almedalen Anna Karlström, projektekonom Projektledning Nordic Countries on stage in New York 2012: Ása Richardsdottir, Performing Arts Iceland Mads Nyholm, Danish Arts Agency, Denmark Pirjetta Mulari, Dance Info, Finland Tove Bratten, Danse- og Teatercentrum Norsk Scenekunst, Norge Åsa Edgren, Loco World, Sverige FINANSIERING 2009, 2010 och 2011 erhöll Mässprojektet bidrag från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms Stad och Svenska Institutet. Nordic Countries on Stage in New York 2012 har erhållit bidrag från Kulturkontakt Nord. Ansökningsprocessen med öriga bidragsgivare pågår. Mässprojektet 2012 stöds av Kulturrådet.

10 NÅGRA REAKTIONER FRÅN DEM SOM VAR MED 2011 Jag var den yngsta deltagaren, och upplevde ett väldigt generöst tilltal och en nyfikenhet öppenhet som jag sällan skådat i något liknande sammanhang. Jag kände ingen när jag reste dit, och fick en famn full med värdefulla kontakter och vänner med mig hem. Det var också otroligt värdefullt för mig som inte jobbat med dans så länge, att jag fick resa med en projektgrupp som går under namnet Mässprojektet. Förutom goda tips av projektledaren Åsa Edgren, som skötte organiseringen och informationsflödet med bravur, fick jag ett utökat nätverk på hemmaplan. De är producenter, koreografer och dansare från både den fria och den institutionella sektorn. De som ingår i mässprojektet ser inte varandra som konkurrenter, alla pushar varandra och det finns ett väldigt generöst utbyte av erfarenheter sinsemellan. Kulturpolitiskt kan detta lyfta hela danstaket i Sverige och de svenska aktörerna inom dansen blir en gemensam ambassadör mot de internationella arenorna. Foldern Made in Sweden gjorde succé och var nog den som de flesta sparade och tog med sig hem av det materialet som fanns i välkomst-påsen som alla delegater fick på ISPA. Stor succé och en effektiv isbrytare när man pratade med vem som helst på kongressen. Jag blev stärkt som producent av att vara med på ISPA och fick mersmak. EMELIE BERGBOHM, Producent för Virpi Pahkinen Programmet var välplanerat för alla dagarna. Vi fick höra paneldebatter i internationellt aktuella ämnen, med medverkande från stora kulturcenter, och även mindre aktörer. Några debatter hade även kulturpolitisk inriktning, vilket är viktigt i dessa tider av nedskärningar av kulturbudgetar i många länder. ( U.K., Nederländerna m.fl.) Vi fick se många väldigt fina och påkostade kulturbyggnader, dels nyligen upprustade och även flera stora nya byggnader, som operahus, filmcenter m.m. Det var imponerande att se hur Toronto verkligen satsar på scenkonsthus, till skillnad från Stockholm. Vi hade också tillfällen att möta deltagare från hela världen mer informellt över en cocktail och under luncher/middagar. Över lag var det en väldigt öppen stämning bland deltagarna och många var intresserade av att skapa kontakter för utbyte av kultur och föreställningar. Visitkort byttes kontinuerligt. Under Pro-ex fick jag några internationella kontakter, vilka visade intresse för mina dansföreställningar för barn, kontakter som ska fortsätta. Jag hade med mig presentationsmaterial i form av folder med info-blad och dvd:er på engelska, vilka gick åt. Jag har redan sedan hemkomsten fått ett par mail från deltagare från ISPA, så det har på en gång gett kontakter över gränser, vilket känns roligt. I övrigt är det så trivsamt att få umgås med kollegor en tid och få prata yrkesrelaterade ämnen över ett glas vin och en middag, det var en stor del av behållningen, det hinner vi ju aldrig göra här hemma. Jag ser mycket fram emot nästa mässa som jag ska delta i i N.Y.i Januari MINNA KROOK DANS deltog via Minna Krook vid ISPA-kongressen i Toronto juni 2011.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

RAPPORT. från MÄSSPROJEKTET 2012

RAPPORT. från MÄSSPROJEKTET 2012 RAPPORT från MÄSSPROJEKTET 2012 INNEHÅLL FÖRORD 3 OM MÄSSPROJEKTET syfte & bakgrund 4 medverkan 5-8 Marknadsföring & trycksaker 9 Made In - katalogen 10-11 Röster från medverkande 12-13 SAMARBETET MED

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

kommunikationsplan festival Västra Götaland

kommunikationsplan festival Västra Götaland listen to the world! kommunikationsplan festival Västra Götaland Kommunikationsplan Listen to the world! Festival Västra Götaland KOMMUNIKATIONSPLAN Listen to the World! Festival Västra Götaland vänder

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014 Redovisning av bidrag från Konstnärsnämnden inom dans - Lotta Melin KN 2013/7313 för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Anmäl din förpackningslösning till ScanStar Den gemensamma nordiska förpackningstävlingen som kombinerar kreativitet, teknik och material

Anmäl din förpackningslösning till ScanStar Den gemensamma nordiska förpackningstävlingen som kombinerar kreativitet, teknik och material Anmäl din förpackningslösning till ScanStar Den gemensamma nordiska förpackningstävlingen som kombinerar kreativitet, teknik och material ScanStar är en gemensam nordisk förpackningstävling, som sedan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Chokladsalongen Välkommen till den årliga chokladfesten med passion och smakupplevelser för alla läckergommar! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Askersund Chokladprovningar Mässa Utställningar

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! 2015 Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Nr 25 Inför Almedalen 25 juni 25 juni gör Dagens

Läs mer

Inbjudan till utställare

Inbjudan till utställare Inbjudan till utställare 1-3 november Cupolen i Birsta, Sundsvall Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden! Arrangör: Vi ses på Hälsa & Skönhetsmässan Hälsa och Skönhetsmässan kommer

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

EN MÖTESPLATS AV AMBULANSPERSONAL FÖR AMBULANSPERSONAL. Scandic Infracity vid Arlanda. Sveriges bästa mötesplats!

EN MÖTESPLATS AV AMBULANSPERSONAL FÖR AMBULANSPERSONAL. Scandic Infracity vid Arlanda. Sveriges bästa mötesplats! EN MÖTESPLATS AV AMBULANSPERSONAL FÖR AMBULANSPERSONAL Ambulans 2015 Scandic Infracity vid Arlanda Sveriges bästa mötesplats! Inframässan, Scandic Infracity med 3000 kvm passar vår utställning perfekt.

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ, december 2012 - januari 2013 Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Ladda ner det från vår hemsida. Nyhetsbrev december 2012 - januari 2013 SWEDSTAGE Swedstage 2012 genomfördes

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn

Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn Therese Camaj Ericson och Elin Lindblad Dag 1, söndag den 22 april Tidigt på söndagsmorgonen avgick X2000 från Stockholms central med destination

Läs mer

Almedalsopinion. Maj 2013

Almedalsopinion. Maj 2013 Almedalsopinion Maj 2013 3. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Almedalsopinion 2013 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2013? För en intresseorganisation 45% Politiskt förtroendevald

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 - VABR2012 Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari 2012 Plats: Uppsala

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig påskhelg! Här på 4H:s expedition i Falkenberg är förberedelserna för årets stämma i full

Läs mer

10 Konferensen om lexikografi i Norden

10 Konferensen om lexikografi i Norden NORDISK FORENING FOR LEKSIKOGRAFI Leksikografian pohjoismainen yhdistys Rikke Hauge, Språkrådet Norðurlendskt felag fyri orðabókagerð Box 8107 Dep, NO-0032 OSLO Nunani avannarlerni oqaatsinik qiner- Besöksadress:

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Mats-Arne Larsson. Mats-Arne Larsson

Mats-Arne Larsson. Mats-Arne Larsson CV Profil Lång och skiftande erfarenhet av teater, musik och kultur med både konstnärlig och administrativ inriktning. Mångsidig kommunikatör med en bakgrund av inspirerande arbetsledning. Arbetserfarenhet

Läs mer

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 Om Luleå Hamnfestival Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen betalar entré. Det är musik, dans och teater i närapå varje gatuhörn.

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall Presentation 2015 innebar en rungande succé med publikrekord och väldigt mycket handel. För många utställare var det den bästa mässan av de fem som tidigare gjorts. 2016 lär inte bli sämre då också publiken

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer