VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROTTSOFFERJOUREN 2013 Föreningen har till ändamål att på lämpligt sätt lämna stöd och hjälp till personer som blivit utsatta för kriminella övergrepp och våldshandlingar. Föreningen har även till uppgift att utveckla samarbetet med alla de myndigheter och organisationer som arbetar med dem som drabbats av kriminalitet. Allt i syfte att se till att deras behov tillgodoses. ÅRSMÖTE Årsmötet hölls i Rebbelberga församlingshem, onsdagen den 6 mars Efter mötesförhandlingarna överlämnade ordförande Jöran Hultman ordförandeskapet till Mona Sturesson som ny ordförande. Mona Sturesson höll ett tacktal till Jöran Hultman för hans olika insatser inom Brottsofferjouren med fokus på hans långa ordförandeskap. Därefter underhöll elever från musikskolan i Ängelholm. STYRELSEN Styrelsen har efter konstituering den 6 mars 2013 haft följande sammansättning: Ordförande Kassör Adj. sekr Adj. ledamot Ersättare Adj. ersättare Mona Sturesson Åsa Larsson Benkt Ragnarsson Sören Rudmer Mattias Hagerman Veronica Persson Liss Böcker Åke Svensson Anne-Sophie Persson

2 ARBETSUTSKOTT (AU) Ledamöter i AU har under året varit Mona Sturesson, Åsa Larsson, Sören Rudmer och Veronica Persson. Under verksamhetsåret har arbetsutskottet haft tre och styrelsen fyra sammanträden. LÖPANDE VERKSAMHET Föreningen driver kontinuerligt informationsverksamhet riktad till medlemmar, föreningar, företag, kommuner, myndigheter, studerande och media. Flera lyckade informationsmöten har under året genomförts för ledande personer inom kommuner, föreningsverksamhet och företag. Målsättningen är att löpande hålla denna information och genom detta ekonomiskt trygga vår verksamhet. Särskilda informationstillfällen har genomförts för elever och lärare vid högstadie- och gymnasieskolan under höstterminen och kommer att utgöra en viktig del i vår verksamhet framöver. Vår brottsofferjour har under året, i samarbete med Helsingborgs Brottsofferjour, ansökt om projektpengar för en förstudie om behovet av ett särskilt Stödcentrum för unga brottsoffer. Tyvärr avslogs ansökan men vi kommer under 2014 att söka andra fonder och myndigheter. Vi ser frågan som viktig för framtiden också med beaktande av den risk som ungdomar utsätts för via sociala datorbaserade nätverk. Jourens önskan är att kunna ha en volontär permanent knuten till projektet för att informera i skolor, visa filmer och ge stöd till unga brottsoffer. UTBILDNING, KONFERENSER Under hösten har jouren fått möjlighet att ta emot en praktikant genom arbetsförmedlingen som genomfört sin praktik inom vår verksamhet och också genomgått grundutbildningen för stödpersoner. Två personer har deltagit i utbildningen Att arbeta mot näthat i Uppsala, anordnad av Diskrimineringsbyrån och avgiftsfri. Två personer har deltagit i en utbildningsdag i Lund 28/9 med temat Kränkning på nätet, anordnad av Regionstyrelsen och avgiftsfri. Tre personer har deltagit i en utbildningsdag i Helsingborg en under temat Våga prata, avgiftsfri.

3 Utbildningsdag för alla aktiva hölls den 4 oktober i Hembygdsparkens Wärdshus i Ängelholm. Utbildningen innefattade verktyg och vägledning i att hantera nya brott såsom brott som begås i sociala medier, grooming, oprovocerat våld med mera. Utbildare var juristen Anette Cedergren med bisittare samt representant från Fryshuset i Malmö. Ordförande Mona Sturesson och samordnare Veronica Persson deltog i ett möte 9:e oktober om folkhälsoarbete i samverkan med frivilligorganisationerna - en framtidsvision. Arrangör Ängelholms kommun. Mona Sturesson avslutade sin tvååriga period som ordförande för Brottsofferjourerna i regionen med ett årsmöte 28 februari i Helsingborg och överlämnade ordförandeskapet till det nya Regionrådet, Brottsofferjourerna i Mellersta Skåne och Landskrona-Svalöv. Mona Sturesson och f d ordförande Jöran Hultman deltog i Brottsofferjourernas Riksstämma maj i Stockholm. Mona Sturesson deltog i Riksförbundets ordförandekonferens den 26:e 27:e oktober Styrelseledamot Sören Rudmer deltog i en regionkonferens 29 november 2013 i Lund inom ämnet framtida utbildningsbehov för Brottsofferjourerna inom regionen. Under året har vi också haft fem stödpersonsträffar med varierande tema. Den sista träffen för året i form av en trevlig julfest för alla aktiva med hemlagad julmat och julsång till gitarrmusik som lyste upp i vintermörkret den 4:e december. ORGANISATION Brottsofferjouren, som har verksamhet i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommuner, har ca 200 stödjande medlemmar. Jouren har 16 utbildade och godkända stödpersoner. Våra fem kommuner finansierar tillsammans en samordnare på halvtid. Expeditionens öppettider, helgfria förmiddagar, är och besökstid efter tidbokning är Övrig tid på vardagar fram till kl vidarekopplas telefonen till brottsofferjourens nationella telefoncentral i Stockholm, på så sätt förlängs den personliga servicen. Söndagar och övriga helgdagar avlyssnas telefonsvararen regelbundet enligt av BOJ uppgjort jourschema. BOJ får i huvudsak uppgifter från polisen om brottsdrabbade som vill ha stöd, men många brottsoffer kontaktar BOJ på eget initiativ.

4 Samordnaren vidarebefordrar uppgifterna till lämplig stödperson och den fortsatta kontakten mellan brottsoffer och stödperson sker sedan via telefon eller möte t ex på expeditionen, allt på brottsoffrets villkor. Brottsofferjourens riksförbund beslutade på ordförandekonferensen i oktober att byta den gemensamma logotypen för Sveriges alla brottsofferjourer. Den nya logotypen ska implementeras februari STÖDPERSONSARBETET Under året har våra stödpersoner och övriga aktiva sammanlagt avsatt 4192 ideella timmar i sitt jourarbete, vilket motsvarar ca 2 heltidstjänster. Detta innefattar dels personliga möten med brottsoffer, vittnen, målsägande, anhöriga och närstående, dels råd och stödjande samtal samt internt och externt ideellt arbete. Våra ideellt arbetande inom jouren har också gjort många insatser i kontakter med myndigheter, försäkringsbolag, socialtjänst och sjukvård. De vanligaste brottstyperna är misshandel, ofredande, olaga hot stölder och inbrott. I övrigt märks rån, kvinnofridsbrott, och trakasserier av olika slag. Det finns en sammanvägd känsla av att brutaliteten i olika brott ökat och att den nya formen av förtal och trakasserier i sociala media har varit märkbar. BOJ hjälper också människor som bl. a. blivit väskryckta, råkat ut för skadegörelse, bedrägerier, hemfridsbrott, utpressning och förtal. EKONOMI Föreningens ekonomi är fortsatt i balans, främst beroende på ett gott samarbete med kommuner, företag, församlingar och övriga bidragsgivare vilka vi är helt beroende av för att kunna driva verksamheten ÖVRIGT Vår Brottsofferjour deltog med en bemannad monter under regionens företagsmässa den 3:e och 4:e maj. Vi hjälptes åt och alternerade vid vår fina monter. Samtalade med många besökare och andra utställare. Ett gott led i att öka kommunmedborgares, företag och andra organisationers vetskap om var vi finns och vad vi gör.

5 Vi har också representerat vår brottsofferjour vid Hälsomässan som hölls på Brännborn Center 19:e och 20:e oktober. Mässan var välbesökt och vi upplevde intresset för vår verksamhet som stort. Syftet var detsamma som vid regionens företagsmässa. Tack till alla som deltog! Ordförande Mona Sturesson deltog vid en mycket välbesökt träff med Sveriges Pensionärsförening (SPF) med information om vår Brottsofferjour i Bibliotekets hörsal 8:e maj. Mona Sturesson har också informerat om Brottsofferjourens verksamhet vid ett lunchmöte arrangerat av Ängelholms Näringslivunder våren. Under året har föreningen fortsatt den informationskampanj som påbörjades förra året på biblioteken i våra fem kommuner. Det har skett med hjälp av roll-ups och informationsmaterial om BOJ. Ansvarig för arrangemanget har varit Gunnar Norberg, Klippan. Samordnare Veronica Persson har gästat Röda Korset i Klippan och informerat om vår verksamhet Anne-Charlotte Bernow, som tjänstgjort som samordnare för vår brottsofferjour sedan 1999, gick i pension och avslutade sin tjänstgöring i juni. Vår jour har tillsammans med polisen planerat att förlägga samordnarens arbetstid i polisens lokaler i Helsingborg en dag i veckan i 20 veckor under vårterminen i ett projekt för att förstärka samarbetet med polismyndigheten. Syftet är att korta informationsvägarna mellan polismyndigheten och vår brottsofferjour till gagn för den brottsdrabbade. Projektet kommer att utvärderas. Målet är att kunna överföra detta samarbete till polisen i Ängelholm om projektet faller väl ut. SLUTORD Ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkar i detta vårt viktiga arbete. Till sist också ett stort tack till alla som på olika sätt ekonomiskt bidragit till verksamheten Styrelsen för Brottsofferjouren

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock,

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Årsberättelse och Årsredovisning 2014 Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Brottsofferjouren och Jessica

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Brottsofferjouren Mellersta Skåne

Verksamhetsberättelse 2012. Brottsofferjouren Mellersta Skåne Verksamhetsberättelse 2012 Brottsofferjouren Mellersta Skåne Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Brottsofferjouren Mellersta Skåne (BOJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården En enkätundersökning av Brottsofferjourernas Riksförbunds arbetsgrupp för socialtjänst/hälso- och sjukvård 2009 Innehåll Inledning... Om enkätundersökningen...

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO Diskanti Antidiskrimineringsbyrån (ADB) finns i Helsingborg sedan år 2002 och drivs av en ideell förening, MRO-Diskanti, där årsmötet är högsta beslutande

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer

Rån När den personliga integriteten kränks. Satsning mot våld och hot i arbetslivet BOJ Östra Värmland vill nå fler rånutsatta Sid 10

Rån När den personliga integriteten kränks. Satsning mot våld och hot i arbetslivet BOJ Östra Värmland vill nå fler rånutsatta Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 3/2012 årgång 17 Satsning mot våld och hot i arbetslivet BOJ Östra Värmland vill nå fler rånutsatta Sid 10 Rån När den personliga integriteten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 3/2011 årgång 16 Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 Stöd i domstol Målsäganden och vittnen i fokus Det

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer