Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012"

Transkript

1 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning av volontärer hösten 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Översättning av broschyr Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Stockholm Trasdockans dag i Stockholm BOJ Bergslagen Informationskampanj kr kr BOJ Eskilstuna Vidareutbildning för stödpersoner, vittnesstöd och styrelsemedlemmar BOJ Falkenberg Vidareutbildning för vittnesstöd och stödpersoner om samtal och möten kr BOJ Helsingborg Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Helsingborgs tingsrätt kr BOJ Helsingborg Utbildning av stödpersoner och vittnesstöd hösten 2012 BOJ Hässleholm, Osby, Perstorp Tryck av informationskort kr BOJ Hässleholm, Osby, Perstorp Seminarium i samband med 20-års jubileum kr BOJ Jämtland Extra verksamhetsstöd BOJ Jönköping Två regionala grundutbildningar för stödpersoner och vittnesstöd kr kr

2 BOJ Jönköping Utbildningsdag om offer för sexualbrott och våld i nära relation BOJ Jönköping Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Jönköpings tingsrätt 2013 BOJ Katrineholm-Flen-Vingåker Utbildningsdag om brottsdrabbades reaktioner och behov kr 1 BOJ Katrineholm-Flen-Vingåker Informationskampanj i samband med Katrineholmsveckan 2012 BOJ Kungsbacka Informationsfoldrar kr kr BOJ Kungsbacka Vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd hösten kr BOJ Kungälv, Stenungsund, Orust m fl Extra verksamhetsstöd BOJ- Kvinnojouren Sydöstra Skåne Grundutbildning för nya vittnesstöd kr kr BOJ- Kvinnojouren Sydöstra Skåne Vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd hösten kr BOJ Linköping Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Linköpings tingsrätt hösten 2012 BOJ Linköping Vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd kr kr BOJ Linköping Grundutbildning för nya stödpersoner och vittnesstöd hösten 2012 BOJ Luleå Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Luleå tingsrätt 2013 BOJ Luleå Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Haparanda tingsrätt/kalix tingsställe kr

3 BOJ Luleå Rekrytering och utbildning av vittnesstöd till Kiruna tingsrätt/gällivare tingsställe kr BOJ Luleå Rekrytering och grundutbildning av vittnesstöd vid Haparanda tingsrätt/kalix tingsställe BOJ Mellersta Skåne Vidareutbildning för ideella och styrelse kr kr BOJ Mellersta Skåne Regional grundutbildning för stödpersoner och vittnesstöd hösten kr BOJ Mellersta Skåne Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Lunds tingsrätt 2013 BOJ Mölndal-Härryda Informationsmaterial kr kr BOJ Mölndal-Härryda Rekrytering och grundutbildning samt vidareutbildning av stödpersoner 2012 och kr BOJ Mölndal-Härryda Föreläsning i samband med 20- årsjubileum hösten 2012 BOJ Mölndal-Härryda Extra verksamhetsstöd BOJ Nordöstra Skåne Vidareutbildning av ideella och styrelse BOJ Norrort Vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd BOJ Norrort Grundutbildningar för stödpersoner och vittnesstöd hösten 2012-våren kr BOJ Norrort Utbildningsträffar för stödpersoner och vittnesstöd kr

4 BOJ Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2013 BOJ Norrtälje Informationskampanj BOJ Sundsvall-Medelpad Vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd kr kr kr BOJ Sunnerbo Utbildningsdag BOJ Sydost Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Södertörns tingsrätt samt utbildning av vittnesstöd BOJ Söderslätt Grund- och vidareutbildning av stödpersoner samt framtagning av informationsmaterial kr kr kr BOJ Södra Halland Informationskort BOJ Södra Kalmar län Vidareutbildning för jourens medlemmar BOJ Södra Kalmar län Grundutbildning för nya vittnesstöd och stödpersoner kr kr BOJ Södra Värmland Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Värmlands tingsrätt 2013 BOJ Trollhättan, Lilla Edet Grundutbildning för vittnesstöd och stödpersoner BOJ Varberg Grundutbildning för vittnesstöd och stödpersoner kr BOJ Vänersborg och Dalsland Extra verksamhetsstöd kr

5 BOJ Vänersborg och Dalsland Vidareutbildning för styrelse och stödpersoner BOJ Västerås Regional vidareutbildning för aktiva i jourerna i Västmanland BOJ Västerås Framställning av informationsmaterial kr kr kr BOJ Västerås Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Västmanlands tingsrätt 2013 BOJ Växjö Utveckling av och information om vittnesstödsverksamheten vid Växjö tingsrätt BOJ Växjö Utbildningsdag kr kr kr BOJ Växjö Framställning av informationsmaterial BOJ Ängelholm Vidareutbildning för aktiva i jouren om barn och unga i mötet med rättsväsendet BOJ Örebro-Lekeberg Grundutbildning för nya vittnesstöd kr BOJ Örebro-Lekeberg Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Örebro tingsrätt 2013 BOJ Östra Skaraborg Grundutbildning för stödpersoner och vittnesstöd BOJ Östra Sörmland Grundutbildning för stödpersoner och vittnesstöd kr Brottsofferjourernas Region Halland Regional vidareutbildning för aktiva i jourerna

6 Brottsofferjourernas Regionförbund, Gävleborgs län Regional vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd Brottsofferjourernas Regionråd Gotland-Stockholm Regional grundutbildning för stödpersoner och vittnesstöd Brottsofferjourernas Regionråd Norrbotten Utbildning för stödpersoner och vittnesstöd hösten kr kr Brottsofferjourernas Regionråd Västernorrland Utbildning för vittnesstöd Brottsofferjourernas Regionråd Västernorrland Samarbetskonferens om brottsofferfrågor kr Brottsofferjourernas Regionråd Örebro län Regional vidareutbildning om skadestånd och brottsskadeersättning kr FemCenter, Malmö Uppdatering av information FemCenter, Malmö Utbildning och metodutveckling kr kr FemCenter, Malmö Stödverksamhet för utsatta kvinnor kr FilmCentum Syd/ARF-Film och kultur Seminarier och filmvisningar på brottsoffertema Föreningen Kvinnohuset Västerås Grund- och vidareutbildning för jourtjejer kr kr HOPP Göteborg Grundutbildning för volontärer HOPP Norrköping Seminarium om sexuella övergrepp HOPP Norrköping Informationsmaterial kr kr

7 HOPP Stockholm Gruppverksamhet för föreningens målgrupp Intresseföreningen ISIS Höstsymposium Kvinno- och tjejjouren ADA Vidareutbildning för medlemmar Kvinno- och tjejjouren ADA Grundutbildning för nya jourkvinnor kr kr Kvinnojouren - en fristad i ingenmansland Föreläsningsdag i samband med 30-årsjubileum Kvinnojouren - en fristad i ingenmansland Informationsmaterial kr Kvinnojouren Blenda Grundutbildning och informationsmaterial Kvinnojouren Blåklockan Vidareutbildning för jourkvinnor om bemötande Kvinnojouren Blåklockan Informationsdag om våld mot kvinnor kr kr Kvinnojouren i Borlänge Framställning av informationsmaterial kr Kvinnojouren i Göteborg Gruppverksamhet för stödsökande kvinnor Kvinnojouren i Sigtuna kommun Utbildningsdagar om hedersrelaterat våld kr Kvinnojouren Miranda, Katrineholm Föreläsningar i samband med 30-årsjubileum kr Kvinnojouren Ringblomman, Bollnäs Informationsmaterial kr

8 Kvinnojouren Ringblomman, Bollnäs Grundutbildning för nya jourkvinnor hösten 2012 Kvinnojouren Vändpunkten, Hudiksvall Grundutbildning för nya jourkvinnor Kvinnors Nätverk, Stockholm Tryck av handbok kr kr Lunds KvinnoForum Utbildning för personal och volontärer om kvinnor utsatta för våld MA Filmproduktion AB Efterbearbetning av filmmaterial kr Novahuset Grund- och vidareutbildning för volontärer och styrelse Olofströms Kvinno- och tjejjour Konferens om kvinnor och barn utsatta för våld Riksföreningen Stödcentrum mot incest, Rsci Gruppverksamhet för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp kr Riksföreningen Stödcentrum mot incest, Rsci Gruppverksamhet för stödsökande kvinnor kr Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade Aktiviteter för föreningens medlemmar SRRS, Romska tjejjouren Föreläsning om stöd till brottsutsatta romska tjejer och kvinnor kr Terrafem Göteborg Informationskampanj Terrafem Göteborg Två grundutbildningar för nya jourkvinnor Terrafem Stockholm Grundutbildning för jourkvinnor kr

9 Tjejjouren i Lund Informationsverksamhet och grundutbildning för nya medlemmar Vittnesstöden i Uppsala Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Uppsala tingsrätt hösten 2012 Forskning Docent Görel Granström, Juridiska institutionen, Umeå universitet Att göra sin röst hörd. En rättsvetenskaplig studie av brottsoffers rättsliga ställning i straffprocessen Docent Ingela Kolfjord, Hälsa och samhälle, Malmö högskola Kvinnors förhållningssätt till polisanmälan och medverkan i polisutredning i relation till uppbrottsprocesser ur våld, slutanslag Professor Marie Torstensson Levander, Institutionen för kriminologi, Malmö högskola Våldsutsatta kvinnor i allmänpsykiatrisk verksamhet, slutanslag Docent Anders Wigerfelt, MIM, Malmö högskola Hatbrott i Skåne - orsaker, konsekvenser och stödinsatser Professor Ulf Högberg, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Intervention mot utsatthet för våld och riskbruk av alkohol - En randomiserad kontrollerad studie Fil.dr Måns Svensson, Rättssociologiska enheten, Lunds universitet Kränkningar i en digital kontext kr kr kr kr kr kr kr kr Övriga bidrag Fil.dr Olof Semb, Inst.för klinisk vetenskap, Umeå universitet Konferensresa kr