lilla Konst och pedagogik Forntida sökning Belönade skolor Hela världen är en rad underverk, men vi är så vana vid dem, att vi kallar dem vardagliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lilla Konst och pedagogik Forntida sökning Belönade skolor Hela världen är en rad underverk, men vi är så vana vid dem, att vi kallar dem vardagliga"

Transkript

1 22-26 lilla magxx Sida 22 lilla magasinet Redaktör: Christina Thors Konst och pedagogik En ny bok från Statens konstråd vill visa på möjligheterna att använda konsten som en integrerad del i det pedagogiska arbetet och i skolans vardag. Ett tjugotal konstprojekt från förskola, skola och gymnasieskola visas och beskrivs i Skolkonstboken. Forntida sökning Sanduddens skola på Ekerö. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister har nu blivit tillgängligt för allmänheten. Här kan man söka bland över en och en halv miljon fornlämningar i hela Sverige, som runstenar, hällristningar, gruvor, torp och avrättningsplatser. Man får svar på frågor om hur gamla lämningarna är eller vad det innebär att en lämning klassats som fornlämning och vilket skydd den i så fall har. Tidsspannet är stort, från äldsta stenålder till 1900-tal. FOTO: BENGT A LUNDBERG Hela världen är en rad underverk, men vi är så vana vid dem, att vi kallar dem vardagliga H C ANDERSEN Chatta säkert FOTO: ANNIKA JANSSON SELIM Belönade skolor Astradskolan i Ljungby har fått stipendium för sitt arbete för att motverka nazistiska och högerextrema krafter av stiftelsen Hela Sverige Artister mot nazister. Bergtorpsskolan i Täby och Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn har av Myndigheten för skolutveckling tilldelats kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola för sitt arbete med verksamhetsutveckling och förbättringar. Grantorps förskolor i Huddinge, Almåsskolan i Lindome och Borgarskolan i Malmö har fått European Label 2006 för god språkundervisning. Tungelsta skola i Haninge kommun har tilldelats Bertil Hults pris för sitt arbete med barn med dyslexi. Biblioteket i Västerviks gymnasium har utsetts till årets skolbibliotek Barn och ungdomar tillbringar alltmer tid framför datorn med att chatta, surfa, spela och leta information. Och visst är internet bra, men avigsidorna går inte att komma ifrån: nätmobbning, barnpornografi, spelberoende och illegal fildelning är några. Microsoft har startat en webbsida där föräldrar, barn och skolpersonal får råd och tips om integritet, trygghet och säkerhet på nätet. Lärarhandledning och elevmaterial kan laddas ner gratis. 22 PEDAGOGISKA MAGASINET 1/07

2 22-26 lilla magxx Sida 23 Brist på förskollärare Fler lärare, men för få förskollärare. Så kan man sammanfatta Högskoleverkets rapport om antalet examinerade lärare läsåret 2005/06 som ökade för femte året i rad. Den vanligaste examensinriktningen är kombinationen förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år, men lärarstudenter vill ofta hellre arbeta i grundskolan än i förskolan. Även om alla som har en examen mot både förskola och grundskolans tidigare år skulle välja att arbeta som förskollärare, är efterfrågan större än antalet utbildade. Ny tidning om förskolan Tidningen Barn i Europa handlar om förskola och barnomsorg. Den ges ut på tio olika språk och det allra första numret har nu kommit på svenska. Lärarförbundet och tidningen Förskolan är den svenska samarbetspartnern. Första numret kan köpas för 75 kronor eller laddas ner gratis på eller (materialkatalogen). Prata om alkohol Sprit och Vinleverantörsföreningen har tagit fram ett kostnadsfritt läromedel för högstadiet och gymnasieskolan. Syftet är att senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Materialet omfattar ett stort antal övningar som bygger på diskussioner om värderingar och beteenden. Lärarstöd och elevmaterial finns till alla övningar. Bild ur Du är snyggare utan snus av A Non Smoking Generation. Snus- och rökfri Det skolbaserade programmet Tobaksfri Duo har bidragit till att nästan halvera rökandet bland eleverna i år 6 9 i Västerbottens län mellan 1994 och Det konstateras i en studie från Umeå universitet. Där påpekas också hur viktigt det är med långsiktighet och vuxenstöd när man arbetar preventivt bland barn och ungdomar. I Tobaksfri Duo ska eleverna tillsammans med en vuxen skriva på ett kontrakt där de lovar att vara rök- och snusfria i tre år. Fina priser utlovas till den som lyckas. Landstinget samordnar och Folktandvården ser till att skolorna nås. Mer information finns på klicka på Folktandvård och Tobaksfri. Kunskapskontroll i förskolan Haninge har som första kommun infört uppnåendemål och särskilda kunskapskontroller för förskolan. Förskolans verksamhet ska ge barnen förutsättningar att uppnå punkt tre i Bo Sundblads läsutvecklingsschema, LUS. Det innebär att barnet hittar och skriver sitt namn, känner till läsriktningen och visar att det upptäckt att det skrivna går att säga. PERSONNYTT Sigbrit Franke, professor i pedagogik och universitetskansler, Högskoleverket, har utsetts till ny ordförande i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Petter Lidbeck har tilldelats Barnbokollonet Enligt juryn skriver han på ett sätt man sällan möter i barnböcker; rakt på sak utan krumbukter eller finlir, bland annat i Flickan utan minne, Den döda hunden och Det mystiska huset. Ulf Nilsson fick 2006 års Astrid Lindgren-pris för förtjänstfullt författarskap inom barn- och ungdomslitteraturen. Adjö, herr Muffin, Lilla syster kanin, Luftens härskare och Alla döda små djur är några av hans böcker. Katherine Paterson, amerikansk författare, har fått litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Hennes ungdomsromaner skildrar ofta tunga ämnen och utsatta barn, men med hopp, som i Gilly Hopkins hittar hem och Se bergen. Jörgen Ullenhag, tidigare Saco-ordförande, har förordnats som ny utredare av lärarauktorisation. Utredningen ska vara klar senast den 31 maj i år. PEDAGOGISKA MAGASINET 1/07 23

3 22-26 lilla magxx Sida 24 FOTO: CHRISTINA THORS För att lära sig kemi måste man lära sig kemins språk. Åsa af Geijerstam har skrivit en avhandling om vad elever skriver och förstår i NO. Eleverna förstår inte sina egna texter Många elever förstår inte själva vad de skriver i NO. Det konstaterar Åsa af Geijerstam i sin avhandling Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. Anteckningar och laborationsrapporter läses sällan av läraren och den gemensamma diskussionen i klassrummet saknas något som skulle behövas för att skola in eleverna i det vetenskapliga språket. Kom på onsdag, då har vi svenska, sa lärarna när Åsa af Geijerstam ville undersöka hur man arbetade med det skrivna språket i de naturvetenskapliga ämnena. Men hon kunde snabbt konstatera att även NO är ett ämne där eleverna skriver väldigt mycket, men att det är ett gömt och perifert skrivande. Hon studerade 110 elever i 17 olika klasser i år 5 och 8. Hon analyserade deras texter i NO och pratade med dem om det de skrivit. Texter av lågpresterande och högpresterande elever skiljer sig inte nämnvärt åt utan ser ungefär likadana ut. Den stora skillnaden är hur eleverna pratar om sina texter. När Åsa intervjuade eleverna märkte hon att de högpresterande förstod vad de hade skrivit och kunde utveckla tankegångarna ytterligare, något som de inte hade gjort i den skrivna texten. De lågpresterande förstod däremot i lägre grad vad de hade skrivit och inte heller varför de hade skrivit texten. Oftast läste ingen det de skrev. Skolan arbetar inte så ofta medvetet med texterna i NO, säger Åsa af Geijerstam. Däremot bedrivs det ett medvetet arbete i skolorna runt skrivande i svenska och det går bra för eleverna där. Barnen förstår vad de har skrivit. Sen blir det ett hopp till SO och allra mest till NO. I svenska och SO lever texterna oftare vidare, byggs på och används tillsammans med andra texter. När man skrivit sina NOtexter så är det slut. Eftersom vi i forskargruppen har följt samma barn i alla ämnen kan vi se att ett barn som kan skriva en sammanhängande berättelse i svenska kan skriva osammanhängande och oförståeligt i NO, säger Åsa af Geijerstam. NO betraktas ofta som ett svårt ämne med ett svårt språk. Grammatik och ordval ligger långt ifrån vardagligt språk och långt ifrån elevernas verklighet. Här kan man inte skriva personliga berättelser, utan skrivandet ska vara objektivt och avpersonifierat. Det är tekniska ord och ofta grammatiska konstruktioner med passiva former. Men hon tror inte att det skulle vara bra att bara förenkla språket för att därigenom underlätta för eleverna att lära sig. Däremot tror hon att man måste börja med att föra samman det vardagliga språket med det vetenskapliga och låta olika led bygga i varandra. Då ser barnen hur man kan uttrycka samma saker på olika sätt. Men det är farligt att helt ta bort det specialiserade språket, för då berövar man barnet ett språk. Det abstrakta och tekniska språket går hand i hand med innehållet. Det går inte att använda ett alltför vardagligt språk. Hon betonar hur viktigt det är att ge barnen olika språk. Genom att förenkla språket för mycket berövar man dem möjligheten att gå vidare till gymnasium och högskola. Tyvärr arbetar lärarna inte så ofta medvetet med texterna i NO-ämnena och man diskuterar inte att det är ett eget språk. Innehållet dominerar i NO-undervisningen, men man borde ha en textmedvetenhet i klassrummet och den borde finnas även när det gäller läroböckerna, anser hon. Man borde prata mer om de svåra begrepp som dyker upp och arbeta mer med de texter som skrivs. Avslutningsvis betonar Åsa af Geijerstam hur viktigt det är att förstå att bara för att eleverna har skrivit något innebär det inte att de har förstått det. Och hon vill gärna framhålla att den NO-undervisning hon följde i stort sett fungerade bra, men att det finns många potentialer att bygga vidare på i skrivandet. CHRISTINA THORS Avhandlingen kan beställas på men kan också hämtas som pdf-fil på uu.se gå in på doktorand och sedan avhandlingsdatabasen. 24 PEDAGOGISKA MAGASINET 1/07

4 22-26 lilla magxx Sida 25 FOTO: SØREN MADSEN Forskarutbildning för pedagoger Malmö stad och Malmö högskola samverkar omkring en ny forskarutbildning för pedagoger inom alla skolformer. Sex personer har antagits och började i höstas sin fyraåriga utbildning mot en licentiatexamen. Licentianderna bedriver forskarstudier och skolutvecklingsarbete inom tre prioriterade områden i Malmös skolplan. Det är språkutveckling, demokrati, inflytande och föräldrasamverkan samt interkulturellt arbete. Mer än bara recept På nätet finns numera en uppsjö av kokböcker, men två nya går lite längre än att bara förmedla recept. Hemmets kokbok produceras av institutionen för hushållsvetenskap vid Uppsala universitet. Recepten är näringsberäknade, miljövänliga och ingredienserna går att räkna om från en till tio portioner. På varje receptsida finns förslag till allergianpassningar. En matskola och en ordlista kompletterar. MenuTool har utvecklats vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Med den kan man planera klimatanpassade och näringsriktiga måltider. Meningen är att man ska kunna utgå från receptboken hemma och sedan i diagramform se hur valen av ingredienser påverkar miljön och hur näringsriktig måltiden är. Skogskändis fyller 50 Mer än en och en halv miljon barn har kommit i kontakt med honom sedan år 1957 då den första gruppen startades. Skogsmulle är i dag Friluftsfrämjandets största verksamhetsgren och omfattar cirka barn och deras föräldrar. Verksamheten finns i förskolor, i I Ur och Skur-förskolorna och i fria grupper, men också i Finland, Norge, Tyskland, Japan, England och Lettland. Jubileet firas med olika aktiviteter landet runt och en egen hemsida: Behärska saken så kommer orden av sig själva CATODÄ FOTO: MAT TIAS AHLM/SR Svensk-dansk undervisning Geijerskolan i Limhamn startar till hösten en Öresundsprofil. Eleverna i år 2 5 kommer i elevens val att kunna fördjupa sig i den gemensamma historia och kultur som finns på båda sidorna om Sundet och båda språken ska vara lika levande i undervisningen. Minoritetsspråk på högskolan Nu är det möjligt att läsa samtliga officiella minoritetsspråk i Sverige på högskolenivå. Linköpings universitet har fått nationellt ansvar för romernas språk, romani chib, och ansvaret för jiddisch ligger på Göteborgs universitet. För finska, meänkieli (tornedalsfinska) och samiska finns redan fungerande undervisning. Lyssna när du vill Sveriges Radio har en ny webbtjänst som ger dig möjlighet att höra ditt favoritprogram när du vill. Samtliga program (utom Radioteatern) som sänds i Sveriges Radio, oavsett kanal, finns tillgängliga. De publiceras direkt efter sändning och ligger kvar i 30 dagar. sr.se PEDAGOGISKA MAGASINET 1/07 25

5 22-26 lilla magxx Sida 26 TRE FRÅGOR TILL BENGT LINDQVIST Den 13 december förra året klubbade FN:s generalförsamling igenom en ny konvention som reglerar mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.bengt Lindqvist,före detta statsråd och Förenta nationernas rapportör i handikappfrågor, kan berätta mer om vad det innebär. Varför är det så viktigt att ha en särskild konvention för människor med funktionsnedsättning? Det finns framför allt två skäl för att arbeta fram en särskild konvention för funktionshindrade: En FN-konvention, som arbetats fram av generalförsamlingen, har en mycket hög status inom världssamfundet. Den stärker ställningen för den grupp den behandlar. Ett utmärkt exempel på detta är ju FN:s barnkonvention. Handikappfrågan som människorättsfråga kommer att behandlas med större tyngd och respekt i medlemsstaterna med en egen konvention i ryggen. Det andra skälet är att ingen av FN-konventionerna hittills tagit upp handikapproblematiken. Ett litet undantag finns dock i form av en särskild artikel i barnkonventionen. I själva verket finns en rad viktiga människorättsfrågor som får särskild aktualitet på grund av funktionshinder. Till exempel rätten till liv, frågor om självbestämmande och tillgänglighet. På vilket sätt skiljer sig denna konvention från den förklaring om de mänskliga rättigheterna som FN:s generalförsamling antog 1948? Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter är i juridisk mening just en deklaration från FN:s generalförsamling. Den är moraliskt förpliktigande men inte juridiskt bindande för medlemsländerna. En konvention har formen av ett juridiskt avtal, där de medlemsländer som antar konventionen blir juridiskt bundna att följa dess innehåll. Den andra skillnaden är återigen att deklarationen inte har något specifikt handikappperspektiv. Den lägger en viktig värderingsgrund och utifrån denna kan olika konventioner utvecklas. FOTO: SÖREN ANDERSSON Vilken praktisk betydelse kommer den att ha? Internationellt kommer den nya konventionen att ha oerhört stor betydelse för att utveckla ländernas handikappolitik. Självfallet finns på handikappområdet som på alla andra områden enorma skillnader mellan FN:s medlemsländer, men konventionen är utformad på ett sätt som gör att alla kan ha nytta av den. Det kommer att utformas ny lagstiftning, och gamla fördomsfulla bestämmelser som begränsar funktionshindrades rätt på olika områden kommer att försvinna. Olika grupper av funktionshindrade, framför allt utvecklingsstörda och psykiskt funktionshindrade, kommer att få en starkare ställning genom konventionens innehåll. I Sverige och det övriga Norden kommer handikappolitiken att prövas noga utifrån de principer om jämlikhet och självbestämmande som konventionen anger. Dessutom får handikapprörelsens krav på tillgänglighet i fysisk miljö och inom informationsområdet klart och starkt stöd i konventionen. Den nya konventionen kommer att kunna användas på alla nivåer i samhället och det är viktigt att informationen om och utbildningen i den nya konventionens innehåll blir bred och omfattande. Om så blir fallet kan den nya konventionen ge svensk handikappolitik en välbehövlig nystart. Konventionen finns på Nationellt centrum inom språkutveckling Myndigheten för skolutveckling vill samordna olika insatser inom området språkutveckling. Därför bygger man upp ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling som omfattar alla verksamhetsformer från förskolan till gymnasieskolan. Arbetet ska bygga på aktuell svensk och internationell forskning. Goda exempel ska spridas och utvecklingsarbete initieras. Pedagogiska magasinet nr 2/07 kommer 9 maj Media skapar bilden av en skola i kris Tema: Den bildade kroppen 26 PEDAGOGISKA MAGASINET 1/07

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Dokumentation från konferensen Förskola för nationella minoriteter 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna

Läs mer

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder INTERNATIONELLA HANDIKAPPDAGEN 3 DECEMBER 2002 Rapport från ett seminarium Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder Några röster om det aktuella läget Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Offer eller Hjälte? Text: Lars Grip

Offer eller Hjälte? Text: Lars Grip Offer eller Hjälte? Intervjuundersökning Norden runt om mediebilden av personer med funktionsnedsättning. Intervjuer med medieforskare, journalister och ansvariga för journalistutbildningar. Text: Lars

Läs mer

SPRÅKPOLITIK I SKOLAN hur betraktar elever språks olika värde?

SPRÅKPOLITIK I SKOLAN hur betraktar elever språks olika värde? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket SPRÅKPOLITIK I SKOLAN hur betraktar elever språks olika värde? Calina Folme SPECIALARBETE, 10 p SV4200 Vårterminen 2007 Handledare: Lars-Gunnar Andersson

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun. Tobaksfri

Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun. Tobaksfri Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Inledning Ett av vår tids stora folkhälsoproblem är tobak. Att röka cigaretter eller prova snusa är också en av de första gränsöverskridande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK?

ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK? KANDIDATUPPSATS PEDAGOGIK FÖRDJUPNING, 15 POÄNG vid INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2009 ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK? Dagmar Dindová Claudia Andersson SAMMANFATTNING Arbetets

Läs mer

Dalmål i skolan Rapport från ett projekt i Mora kommun

Dalmål i skolan Rapport från ett projekt i Mora kommun Dalmål i skolan Rapport från ett projekt i Mora kommun Sylvia Måsan Kulturskolan Miranda Kulturnämnden Mora 2005 Kulturnämnden, Mora kommun, 792 80 Mora. Tel. 0250-260 00. Hemsida: www. mora.se. E-post:

Läs mer