Tjänsteskrivelse Datum. Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Datum. Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag"

Transkript

1 G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer Ls _ a 0( Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tfn kristia n. s am Ith a l l an d. se Landstingsstyrelsen Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås att ur anslaget för gemensam verksamhetsutveckling bevilja bidrag till Fontänhuset i Falkenberg med 1 mnkr 2007 samt att för samma ändamål ta upp 1 mnkr i 2008 års budget. Sammanfattning Falkenbergs Fontänhus har i november 2006 till Landstinget Halland ansökt om bidrag med 350 tkr för 2006 samt därefter ett årligt verksamhetsbidrag om 1 mkr, motsvarande 1/3 av driften. Dessutom önskar verksamheten hyra delar av Nybyhemmet. Ett Fontänhus är en lokal för psykiskt funktionshindrade där dessa kan få sysselsättning, gemenskap och rehabilitering. Där ska också finnas möjlighet till skapande verksamhet, studier och fysisk träning. I Sverige finns för närvarande elva fontänhus. I samband med psykiatrireformen 1995 gick ansvaret för denna typ av verksamhet över till kommunerna. Landstinget föreslås dock ändå gå in som en delfinansiär i verksamheten för åren 2007 och 2008 med 1 mnkr för vardera året. Bakgrund Falkenbergs Fontänhus har i november 2006 till Landstinget Halland ansökt om bidrag med 350 tkr för 2006 samt därefter ett årligt verksamhetsbidrag om 1 mkr, motsvarande 1/3 av driften. Dessutom önskar verksamheten hyra delar av Nybyhemmet. Ett Fontänhus är en lokal för psykiskt funktionshindrade där dessa kan få sysselsättning, gemenskap och rehabilitering. Där ska också finnas möjlighet till skapande verksamhet, studier och fysisk träning. Det första Fontänhuset, 1 (3)

2 Fountain House, startade i New York 1948, där några mentalvårdspatienter bildade en grupp för att hjälpa varandra till arbete. Till verksamheten donerades ett hus med en springbrunn i trädgården, därav namnet. Iden spreds över världen och i Sverige bildades det första Fontänhuset i Stockholm Därefter har ytterligare tio Fontänhus öppnats i Malmö, Nyköping, Örebro, Göteborg, Helsingborg, Båstad, Lindesberg, Falkenberg, Eksjö och Älmhult. Verksamheten i ett Fontänhus är organiserad i stiftelseform eller föreningsform och bedrivs helt utan vinstintresse samt är partipolitiskt neutral och religiös obunden. I samband med psykiatrireformen 1995 gick ansvaret för denna typ av verksamhet över till kommunerna. Vid detta tillfälle överfördes i Halland ca 50 mkr i skatteväxling mellan landstinget och länets kommuner. Drygt 9 miljoner kronor skatteväxlades mellan landstinget och Falkenbergs kommun. Kommunerna är de största bidragsgivarna till fontänhusen. I något fall (Stockholm) erhålls dock bidrag från landstinget. Falkenbergs Fontänhus har tidigare (våren 2004) ansökt om bidrag med 400 tkr från psykiatrinämnden. Nämnden avslog ansökan med hänvisning till psykiatrireformen och att nämnden inte har möjlighet att ekonomiskt stödja en enskild lokal förening. Verksamhetsbidrag har beviljats av Falkenbergs kommun med 1, 2 mkr både 2005 och I kommunens beslut 2006 anges också "att till landstingsstyrelsen uttala en förhoppning om ekonomiskt deltagande inför verksamhetsåret 2007". Även försäkringskassan i Halland stödjer verksamheten 2006 med 350 tkr. I slutbetänkandet från Nationell psykiatrisamordning (nov 2006) anges att det inte är rimligt att kommunerna ska vara huvudfinansiär av fontänhusen eftersom dessa servar såväl Försäkringskassans som Arbetsförmedlingens och psykiatrins målgrupper. Nationell psykiatrisamordning föreslår därför att Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan delar ansvaret för finansieringen av verksamheten. Detta kan dock inte genomföras lokalt med nuvarande lagstiftning utan i stället föreslås att 40 mnkr årligen överförs från Arbetsmarknadsverkets respektive Försäkringskassans budgetar till Socialstyrelsen. Från dessa medel föreslås kommunerna kunna rekvirera halva kostnaden för driften av fontänhus och brukarorganiserad verksamhet. Förutsättningen är att kommunerna, ensamma eller tillsammans med landstinget, står för resterande kostnader. Landstingsstyrelsen ser positivt på den verksamhet som bedrivs inom ramen för Falkenbergs Fontänhus. Som en följd av psykiatrireformen 1995 och den skatteväxling som då gjordes tillhör denna verksamhet primärt kommunens ansvar. Landstinget föreslås dock ändå gå in som en delfinansiär i verksamhe- 2 (3)

3 ten för åren 2007 och 2008 med 1 mnkr för vardera året. Motivet är att verksamheten ska få möjlighet att fortleva och hitta andra delfinansiärer under denna tid. Landstingets engagemang förutsätts upphöra efter dessa två år. Kostnaden 2007 föreslås finansieras ur landstingsstyrelsens anslag för gemensam verksamhetsutveckling medan kostnaden 2008 tas upp i 2008 årsbudget. Beträffande önskemålet att hyra delar av Nybyhemmet är det enligt Landstingsfastigheter möjligt att hyra delar av de lokaler som tidigare inrymt kommunens konstskola enligt gängse självkostnadsbaserad hyra. Landstingskontoret Catarina Dahlöf Landstingsdirektör Lena Kierkegaard Hälso- och sjukvårdsdirektör 3 (3)

4 Petersson Eva KOS KA HSTD Från: Skickat: den 15 november :00 Till: Eriksson Mats LT POLITIKER Kopia: LANDSTINGET HALLAND Ämne: Till Mats Eriksson (m): Fontänhuset *k******************************k*************************** Detta brev är skickat från TroInts kontaktformulär :12:40 Detta brev skrevs på maskinen av: Lennart Johansson ************************************************************ Till: Mats Eriksson (m) Ls6E02 Y-/ Ec Ämne: Fontänhuset Skulle skriva några korta rader om vad vi hade för önskemål men det föll tydligen bort. Men nu kommer det i alla fall. 1. Ansökan om för 2006 så att vi slipper nalla på nästa års kapital. 2. Avtal om verksamhetsbidrag 1/3 av driften = / år 3. Hyresavtal för nybyhemmet med en resonabel hyra där vi kan utveckla verksamheten och möta samhällets behov.

5 Ansökan om verksamhetsbidragför Falkenbergs Fontänhus Lönekostnad för 4st handledare och 1 st klubbhuschef Bikostnader Löner (45%) Oförutsedda lönekostnader (vikarie vid sjukdom, sem. mm) Lokalhyra Redovisningstjänster S:a Dessa fasta kostnader finns för verksamheten med fyra handledare. Fyra handledare behövs för att Fontänhuset skall kunna stötta medlemmar att bryta sjukbidrag och ta sig ut i eget arbete.i dagsläget så har vi vuxit till ca 90 medlemmar och utvecklingspotentialen är stor. För att sedan bedriva verksamheten tillkommer ytterligare kostnader: Bussen kostar totalt minst Vi behöver ringa och jobba på Internet Det går åt diverse förbrukningsmaterial Köket som arbetsenhet har en kostnad av 2000:-/mån I budgeten finns även upptaget en utgift som kallas trivsel vilket är kostnader när vi gör saker som går utanför den arbetsinriktade dagen, såsom att hålla öppet julafton, juldagen, nyårsafton mm

6 Vi är i behov av bussen som vi idag hyr genom A-center. Bussen används till inköp för köket, uppsökande verksamhet av medlemmar som behöver stöd och till att hämta medlemmar som själva har svårt för att ta sig till klubbhuset. Vidare har vi i budgeten tagit upp diverse kostnader så som litteratur, utbildning, försäkringar, resor och traktamenten mm. vilket gör att budgeten hamnar på S:a :- Totalt Förhandlingar pågår med Försäkringskassan-halland och Landstinget, dessa är positiva men inte framme vid avtal för 2007 ännu. Falkenberg Lennart Johansson Ulf Nyström Klubbhuschef

7 FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg _ Falkenbergs Fontänhus; ansökan om bidrag för resterande delen av (AU 225) Dnr L s &6G' Z CI ' f_ Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att för verksamheten under resterande del av år 2006 bevilja bidrag till Fontänhuset med kr, samt att till landstingsstyrelsen uttala en förhoppning om ekonomiskt deltagande inför verksamhetsåret Ärende Falkenbergs Fontänhus har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för resterande del av Hittills i år har kr av sammanlagt anslag kr betalats ut. Bakgrund/övervägande Kommunen har avsatt kr som helårsbidrag till Fontänhuset och utbetalade även denna summa år I kommunstyrelsen 50/06 togs beslut om att bevilja kr och att resterande belopp utbetalas mot förnyad, godkänd ansökan vid halvårsskiftet. Totalt ansöktes det vid tillfället bidrag om kr. I bakgrunden till beslutet hänvisas till en pågående diskussion mellan Fontänhuset, kommunen, landstinget och arbetsförmedlingen om ett delat ansvar för projektet. Sedan förra utbetalningen har även försäkringskassan fattat beslut om att 2006 stödja verksamheten med kr. Föreningen menar också att positiva diskussioner förts med landstinget, dock har denna part ännu inte tagit något beslut om bidrag. Kansliet föreslår att resterande del av beviljat belopp utbetalas, dvs kr och att kommunstyrelsen till landstingsstyrelsen uttalar en förhoppning om att landstinget ekonomiskt medverkar år 2007.

8 FALKENBERGS KOMMUN Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med FALKENBERG kommunstyrelsen i Falkenberg forts KS Övrigt Falkenbergs Fontänhus bedriver en arbetsrehabilitering för personer som har eller har haft psykisk ohälsa och man arbetar efter Fountain-house modellen. Klubbhuschef Lennart Johansson informerar om pågående diskussioner med försäkringskassa och landsting om ett delat ansvar för projektet. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande O l tavetic,&t Falkenbergs Fontänhus Ekonomienheten för utbetalning

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer