VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet.. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4. BJÖRNRAM sidan 7. AFGHANISTAN - Sidan 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet.. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4. BJÖRNRAM sidan 7. AFGHANISTAN - Sidan 10"

Transkript

1 VARGTJUTET Årgång 12, Nummer 1 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Februari 2007 Ordföranden har ordet.. Vi går nu in på vårt 12: e verksamhetsår och kan även detta år presentera en rad intressanta aktiviteter. I detta nummer av Vargtjutet finns föreningens preliminära verksamhetsplan publicerad. Den slutliga verksamhetsplanen fastställs vid vårt årsmöte den 31 mars. Förutom nu planerade aktiviteter finns ytterligare några intressanta begivenheter som vi måste återkomma till i nästa nummer av Vargtjutet då dessa inte är helt slutgiltiga avseende datum mm. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4 Låt mig här kommentera vår planläggning. Årsmötet genomförs som vanligt tillsammans med vår moderförening Kamratföreningen Lapplands Jägare. Detta år kommer vi att gästa Kavallerikasern (f.d. K 1 kaserner) på Lidingövägen i Stockholm. Det är tidigare I 22-officeren Ola Areschoug som blir vår värd. Förutom sedvanliga årsmötesförhand- BJÖRNRAM sidan 7 INNEHÅLL! Fortsättning sida 2 Saxat ur Lapplands Jägare 85/86 SIDAN 2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET SIDAN 3 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SIDAN 4 C LAPPLANDSJÄGARGRUPPEN SIDAN 6 BESÖK SOFIA LINNEA SIDAN 6 BÅDE OCH ÄR BÄTTRE SIDAN 7 BJÖRNRAM 85/86 SIDAN 9 VERKSAMHETSPLAN SIDAN 10 PETER ÖBERG FRÅN AFGHANISTAN SIDAN 11 INFORMATION OM FJÄLLMARSCHEN SIDAN 12 KONTAKTADRESSER AFGHANISTAN - Sidan 10 VARGTJUTET 1

2 lingar kommer vi att få en redogörelse för utbildningsverksamheten vid dragonbataljonen och vid högvaktsskvadronen i synnerhet. En rundvandring i stallar och vid utbildningsanordningar kommer även att hinnas med. Se den officiella kallelsen på sidan 3. Vår kassör Jan-Olof Jolo Johansson har ett starkt engagemang för den gamla vedjakten Sofia Linnea som sommartid kryssar i Stockholms skärgård, Den 16 maj erbjuds vi att besöka denna kulturskatt och få höra fartygets historia samt bese utrymmena ombord. Sofia Linnea ligger då vid Östra Brobänken på Skeppsholmen och är lättillgänglig för oss. Redan dagen efter vårt planerade besök kommer hon att seglas ut till sommarförtöjning betydligt längre ut i Stockholms Skärgård. Jolo lovar ett intressant besök ombord och säger även att vi kommer att bli bjudna på lite fika. Den 10 juni ställer vi in oss på besök på Gripsholms Slott i Mariefred. Vi kommer att delta i guidad tur på slottet som bland annat huserar svenska statens porträttsamlingar. Föreningen subventionerar kostnaden för entré och guidning samt bjuder även på en liten picknick i Gripsholms omgivning efter rundvandringen. Allt kommer att kosta 50: -/person. Vi hoppas på ett skönt försommarväder till denna aktivitet. Det går att kombinera besöket på Gripsholm med ångbåtsfärd, museijärnvägsresa, egen bilresa mm. En aktivitet som ännu inte är klar är ett besök på en av svenska marinens större fartyg då detta besöker Stockholm i sommar. Till detta arrangemang får vi återkomma i nästa nummer av Vargtjutet. I oktober genomför vi traditionsenligt vår höstfest med festlig middag och trevlig samvaro på Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104 i Stockholm. Föreningens höstfest är alltid en lyckad tillställning och militärsällskapets nya lokaler på Valhallavägen är mycket trivsamma och dessutom lättillgängliga med goda bussoch T-baneförbindelser (stn Stadion). Ett 60-tal personer festar och umgås i sann jägaranda. Höstfesten äger rum den 27 oktober. Under hösten kommer föreningen Lapplands Jägare i Mälardalen att genomföra ytterligare någon eller några aktiviteter. En föredragskväll är inplanerad till den 21 november. Vi får återkomma till vem som blir vår föredragshållare. Föreningens styrelse är alltid öppen för förslag på intressanta aktiviteter som kan locka våra medlemmar. Har Du något förslag så kontakta oss i styrelsen. I detta nummer av Vargtjutet publicerar vi en sammanställning av aktiviteter i de militära kamratföreningar som är verksamma i Stockholmsområdet. Genom Lokala kamratföreningars i Stockholm Samarbetskommitté, LKSS, öppnar vi upp för alla som är anslutna till någon av dessa kamratföreningar att besöka aktiviteter som är anordnade i någon förening. Finner Du något som verkar intressant ring och anmäl Dig. Kontaktadresser har Jolo och jag!. Jag måste även denna gång vädja om hjälp med bidrag till vårt kamratblad. Vi har under det gångna året erhållit flera mycket trevliga artiklar som vi har kunnat delge kamratföreningens medlemmar. Men med stor envishet upprepar jag min vädjan, skicka oss berättelser, små som stora. Var inte rädd för att skriva. Vi hjälper Dig med att redigera och göra Ditt bidrag tillgängligt. Ett nytt år är alltid spännande och man vet som tur är inte vad som kommer att hända. På nyåret i år var väderförhållandena märkliga. Vi hade upplevt en grön jul och ett likadant nyår. Först i slutet av januari fick huvuddelen av Sverige något som kan liknas vid vinter och nu i skrivande stund har vi minus 18 grader i Mälardalen, snöstorm och trafikkaos i Skåne Så vintern kom till slut. Men redan nu kan vi ana en ljusning och en annalkande vår, dagarna blir längre och ljusare och om några månader så blir det riktig vår och senare sommar. Det finns hopp i år också! Det blir spännande att se vilken uppslutning vi får vid våra planerade aktiviteter. Vi i styrelsen hoppas att Du skall tilltalas av några och ställa upp i vår vänkrets. Varmt välkomna önskar Dags att betala medlemsavgiften! Med detta numret av Vargtjutet bifogas inbetalningsavi för medlemsavgiften Ni som redan har betalat erhåller en avi med texten BETALT FÖR 2007 tryckt över. Observera att medlemsavgift för medlemskap i Lapplands Jägare i Mälardalen ej med automatik ger medlemskap i huvudföreningen eller tvärt om. Om ni har betalt alldeles nyligen så kan Ni bortse från fakturan. Endast 100:- på postgiro VARGTJUTET 2

3 Kallelse till årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Lördagen den 31 Mars K 1 Lidingövägen 24 Program : kl 1100 Årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen kl 1200 Årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare, Kiruna ca kl 1300 Enklare utspisning ca kl 1400 Orientering om Kavalleriskvadronen av en f.d. I 22-officer Dagordning 1. Fråga om mötets behöriga utlysning och kallelse enligt stadgarna samt fastställande av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. Justeringsmännen är tillika rösträknare. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsredogörelse för det gångna arbetsåret. 6. Revisorernas berättelse för det gångna året. 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Val på ett år av ordförande. 9. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter (jämna år fyra, udda år tre). 10. Val på ett år av två styrelsesuppleanter. 11. Val på ett år av två revisorer och en revisorsuppleant. 12. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, i en valberedning. 13. Val av representant att företräda föreningen vid Kamratföreningen Lapplands Jägares årsmöte. 14. Fastställande av medlemsavgift. 15. Fastställande av verksamhetsplan för arbetsåret. 16. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för arbetsåret. 17. Behandling av frågor, som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 18. Behandling av frågor, som enskild medlem ingivit till årsmötet. 19. Övriga frågor. Anmälan kassören tillhanda senast den 23 mars Adress se baksidan av tidningen. Använd gärna talongen nedan. Det går även bra med e-post: eller Varmt Välkomna! Härmed anmäler nedanstående personer sitt deltagande vid kamratföreningens årsmöte Namn :.Personnummer.-. Namn :.Personnummer.-. Insändes till kassören Jan-Olof Johansson, senast Adresser : Se baksidan av Vargtjutet! Alt - VARGTJUTET 3

4 Rapport från Lapplandsjägargruppen Hösten har varit intensiv med en mängd aktiviteter och den började med den traditionsenliga fjällmarschen som i korthet var varm och stenig. Vad som gladde mig var att så många från kamratföreningen deltog. Den här gången träffades inte gruppen och kamratföreningen vilket naturligtvis var en planeringsmiss som vi har rättat till inför kommande år. Vad händer fortsättningsvis? Det som vi just nu förbereder är deltagande i den norska övningen Cold Response 07. G 66 kommer att delta med insatspluton och en kompaniledningsenhet totalt cirka 45 män och kvinnor. Plutonen kommer att lyda under norska HV 18 insatskommando Delfin som en manöverenhet. Det är första gången som en svensk insatspluton deltar som DUC till ett norskt hvförband i en övning av denna karaktär. Vi kommer att delta i övningen från onsdag till söndag v 710 och det kommer att bli en verklig utmaningen för insatskompanichefen Peter Niemi. Innan fjällmarschen genomfördes Nordkalottkonkurrensen som är en tävling mellan hemvärnssoldater, både män och kvinnor samt ungdomar. Den genomfördes i år i Kirkenes på ett mycket bra sätt och denna tävling är mycket uppskattad. Nästa år är det Uleåborgs militärlän som arrangerar denna tävling. I oktober, mellan älgjaktsperioderna genomfördes en övningshelg där hemvärnet bland annat letade efter FJS patruller på Kalixfors. Under denna helg var Rikslottachefen Elisabeth Falkemo och besökte hela vårt område och naturligtvis fick hon prova rökbastu för första gången nere i Tornedalen. För första gången sedan nedläggningen arrangerade vi en höstmiddag i Kiruna i november med Björn och Eva Lundqvist som gäster. Även om vi inte är så många på gruppen var det väldigt trevligt att återuppväcka denna tradition. Året avslutades med att vi åkte upp till Pältsastugan för att vinterrusta den och här var några gamla kämpar med, bland annat Lennart Tjäder och Jan Åhman inleddes med övning Stålet som bjöd på riktigt januariväder det vill säga ordentligt kallt! Som vanligt blev det en bra övning och samarbetet med våra norska kolleger kan inte annat än sägas vara Kjempeflott. Solnedgång bakom Riksgränsfjällen i januari Nästa stora utmaning i vår blir Gränsjägarbataljonens övning tillsammans med finska reservister/ landskapstrupper. Finland har som bekant inget motsvarande hemvärn men håller på att bilda Landskapstrupperna som påminner om vårt hemvärn. Och denna samövning är ett första steg i att öka utbytet med Finland på samma sätt som att vi övar tillsammans med norska trupper. Avslutningsvis så rycker det in cirka 40 stycken tjejer och killar måndagen den 17 september i Kalixfors för att genomföra en tre månader lång direktutbildning till hemvärnet. Men till detta vill jag återkomma till i nästa nummer av Vargtjutet. Med hälsningar från ett vintrigt Kiruna Magnus Ståhl Fint besök Övningen besöktes av Arméinspektören Gm Sverker Göransson, Säkerhetsinspektören Öv Anders Emanuelsson samt CI19 Öv Jan Mörtberg som alla var imponerad av övningens genomförande och hemvärnssoldaternas förmåga. Det är gott om snö i år VARGTJUTET 4

5 Lokala kamratföreningars i Stockholm Samarbetskommitté, LKSS ÖVERSIKT AKTIVITETER 1:a halvåret 2007 Datum Klockslag Slag av aktivitet Plats Arr 1/2 tors 1800 Kamratträff med ärtmiddag och film S 1 Enköping I 2/P 1 3/2 lör 1730 Årsmöte i KavK-mäss Stockholm I 19 5/2 mån1230 Lunch med föredrag om MS I 5/fältjägarna Folke Bernadotte akademin 6/2 tis 1230 Lunch MS I 12 14/2 ons1700 Räddningsinsatser vid katastrofer, Bergsunds P 18 föredrag och måltid i Konstkaféet Strand 3 10/3 lör 1100 Årsmöte, buss från Sthlm 0930 S 1 Enköping I 2/P 1 13/3 tis 1730 Årsmöte i KavK-mäss Stockholm I 5/fältjägarna 14/3 ons1100 Studiebesök Armémuséum Stockholm I 16 S 15/3 tors1730 Årsmöte med Kronobergarna MSB Sthlm I 12 17/3 lör 0745 Årsmöte med huvudfören. Busstp Gävle I 14 fr Sthlm 20/3 tis 1630 Årsmöte MSB Sthlm S /3 tors1800 Årsmöte MSB Sthlm I 14 S 28/3 ons1730 Årsmöte Dalag 27,½tr P 18 ned från gatan 31/3 lör Årsmöte med huvudförening i KavK Stockholm Lappl.jägarna Ej fastställd? Utflykt till Uppsala under april Uppsala K 4 17/4 tis 1800 Årsmöte MS I 4 17/4 tis 1230 Lunch MS eller I 12 Syster&Bror 21/4 lör Tur på övningsfältet. Buss från Enköping I 2/P 1 Sthlm /4 lör? Studiebesök? S 1-3 Vecka 717? Resa till Enköping. Besök batövn. S 1 Enköping S /4 mån1000 Högvaktsavl. och kaffe. Slottet I 5/fältjägarna Samling Kaffegillet. 5/5 lör? Huvudföreningens 70-årsjubiléum Halmstad I 16 Början av maj? Regementes Dag, utställningar mm Enköping S / Besök på vedjakten Sofia Linnea Skeppsh. Lappl.jägare 8/5 tis 1230 Lunch MS I 12 V ? Besök vid LG i Kungsängen en dag Kungsängen I 5/fältjägarna 6/6 ons 1700 Fanmarsch, nationaldagsfirande Skansen P 18 7/6 tors? Utflykt till något slott ESO I 12 10/6 sön Besök på Gripsholms slott. Mariefred Lappl.jägarna Med båt eller bil. 16/6 lör Utflykt till Utö Utö I 2/P 1 13/6-17/6 NORDISKT KAMRATFÖRENINGSMÖTE BORNHOLM SMKR Anm: MS avser Militärsällskapet, Valhallavägen 104, 3tr, Stockholm. Dörrkod:??? MSB avser Militärstabsbyggnaden, Lidingövägen 24, Stockholm. I 14 S har lunch på MS den 14 i varje månad. Om den 14 är en helg är lunchen istället vardagen närmast före. Förhandsanmälan om planerade aktiviteter hösten /8-19/8 KamratFöreningsÖvning (KFÖ) Gotland P 18 17/8-22/8 Polenresa Polen I 5/fältjägarna Slutet av aug Resa till Boden Boden Klubb 19 4/9-6/9 Besök vid Nylands brigad Finland I 14 S 13/ Studiebesök Långholmen Långholmen P 18 20/ Ärtmiddag och film S 1 Enköping I 2/P 1 4 dagar i september (26-30) Planerar en resa till Estland och Lettland S / Höstmiddag MS Lappl.jägare 10/ Höstmöte och kamratmiddag S 1 Enköping I 2/P 1 12/11 Årsmöte med 60-årsjubiléum MS I 16 S 14/ Föredrag Om kriget Clausewitz( ) Syster&Bror P 18 VARGTJUTET 5

6 Besök vedjakten Sofia Linnea Onsdagen den 16 maj kl är Ni välkomna att besöka vedjakten Sofia Linnea, känna tjärdoften och historiens vingslag från den tid Stockholm försörjdes med hjälp av vedskutor från skärgården och Mälaren. Vi samlas vid Östra Brobänken på Skeppsholmen strax bortom och nedanför Skeppsholmens folkhögskola, där hon ligger i avvaktan på att segla ut till sin sommarförtöjning utanför Evert Taubes Sjösala. Vi bjuder på fika ombord, så missa inte en härlig majkväll i Nordens Venedig. VÄL MÖTT STYRELSEN Både och är bättre Överbefälhavaren väntas i sin nya bok Både och ge utryck för att Sverige åter måste satsa på det nationella försvaret. Detta är en av de mest positiva nyheter som framkommit om Sveriges försvarsmakt de senaste tio åren inte för att den ger uttryck för en särskilt omfattande förändring utan för att man här kanske kan spåra början till ett paradigmskifte. Kanske blir det så i framtiden att vår militära förmåga i hemlandet åter blir basen för framgångsrikt deltagande i internationella insatser och inte som nu tvärtom när man säger sig försvara Sverige i Afghanistan men behöver hjälp av våra grannar för att övervaka landets gränser. Kanske blir det så att vi i framtiden har en försvarsmakt som med fog kan sägas vara beredd att försvara hela landet från Treriksröset till Smygehuk, inte bara genom symboliska insatser från ett krympande och åldrande hemvärn utan med tillräcklig styrka för att avskräcka alla potentiella angripare. Bakom den troliga höjningen av vår förmåga till försvar av det egna territoriet ligger förhoppningsvis en omvärldsanalys som grundar sig mer på militära och säkerhetspolitiska överväganden och mindre på strukturrationella sådana också detta är en positiv utveckling. De senaste årens ominriktning av det svenska försvaret har lett till en urholkad kapacitet att försvara det egna territoriet. Förhoppningsvis kan de nya tankegångarna om en förmåga till nationellt försvar och internationell förmåga leda till att det svenska försvarets största resurs, den folkliga förankringen och viljan att försvara sitt eget land, bättre tas tillvara. Om så sker och vi utbildar fler unga män och kvinnor än idag kommer vi att uppnå positiva följdeffekter som bredare rekryteringsbas till insatsförband och hemvärn med påföljande kvalitetshöjningar som följd. Vi kommer också att få en bättre förmåga till anpassning inför snabbt uppdykande hot genom att ha en reserv av utbildade män och kvinnor som med kort varsel kan användas för att trygga landets gränser och detta måste ju vara den bästa trygghetsskapande faktorn Sverige besitter. Det är ju trots allt så att vi kan köpa materiel utomlands men vi kan aldrig köpa soldater som skulle vara villiga att strida för vårt land om vi inte själva är villiga att göra detsamma. Anders Karlsson och Bertil Kantola Kiruna/Männikkö VARGTJUTET 6

7 BJÖRNRAM Del I (Saxat ur Lapplands Jägare 85/86) Sommaren hade för oss juniinryckande varit en ganska behaglig tid. Vi hade hunnit gå den omtalade ÖDEettan och började kunna genomskåda "myten om lapplandsjägaren". Alla tidigare föreställningar om grönmålade figurer på spännande uppdrag hade glömts vi var helt enkelt Fördelningsunderrättelse (till råga på allt bandvagnsburna). Det var just vid denna kris övningen Björnram ingrep och återställde den "rätta" stämningen för oss på 2. och 3. kompaniet. Björnram var KFÖ för en cykelskyttebataljon, ett d:o kompani och ett värnkompani. Under "krigets" slutskede (29/8-6/9) deltog också hemvärn och värnpliktiga från 122. Själva kriget gick ut på att mekaniserade förband (2. och 3. Fördundkomp.) framryckte mot Gällivare, som försvarades av huvuddelen av styrkan. Vi blev nu plötsligt ett stridsvagnskompani och ett pansarskyttekompani, vardera bestående av tre plutoner. plus ett kompani lätt irriterade skyttesoldater. Andra patrullen väckte de som hade lyckats somna om strax efter midnatt och gjorde styrka Nord tämligen impopulär. När sedan nästa anfall sattes in i gryningen flydde försvararna och vi fortsatte mot Gällivare. Tredje dagen nådde vi, utan större strider, i höjd med Gällivare flygplats. Under kvällen passerade en MC-ordonnans i ostlig riktning. Vi bestämde oss för att "plocka" honom på hans återväg mot Gällivare, och förberedde bandvagnar som skulle spärra vägen. När förvarningen om "MC från öster" kom efter lång väntan, körde vi ut på vägen. Men det visade sig vara ett litet misstag, MC:n var civil! Killen som körde såg ut som han skulle ramla omkull i rena förskräckelsen. Glömt aptera lösskjutningsanordningen Dag fyra skulle vi inta en höjd där hemvärn var grupperat. Sagt och gjort - vi körde mot höjden med "stridsvagnarna", påhejade av Ksp-smatter. Här måste dock stridsledningen tänkt fel, för det tyngsta vapnet hemvärnet hade var en Ksp. Dessutom hade den stackars skytten glömt aptera lösskjutningsanordningen, sa han fick själv stå för eldhastigheten genom att manuellt föra fram patronerna. Det kunde bara gå på ett sätt, och hemvärnsmannen lämnade platsen med språng. Ryktesvis fick vi sedan veta att en av de goda hemvärnssoldaterna, något stressad, hade gjort sina behov under anfallet, men utan att ta av sig... Efter ytterligare strider kunde vi gruppera alldeles utanför Gällivare. Striderna fortsatte och dag fem tog vi bron över Vassara älv. Efter väg 97 drev vi sedan fienden ännu längre västerut. Jaha, där stod vi nu alltså, alla 63 klara att ta itu med de ca 2000 försvararna. Uppdelade på två styrkor, Nord och Syd förväntades vi nu ställa till med mesta möjliga förtret i Gällivareområdet. Guldgrävarexpedition Det var först andra dagen något hände. Vi fick order att anfalla ett cykelskyttekomp. som låg grupperat efter väg 98. Vi anföll med vara stridsvagnar (Bv 202 mod. "förklädd") och striden var snabbt över. Vägen var minerad sas det. Detta upprepades enl. samma mönster ett par gånger under dagen. En liten omväxling var det dock under det sista anfallet, då vi på väg till platsen blev beskjutna av en ensam figur i stetsonhatt och med revolver! Denne visade sig senare vara ledaren for ett slags guldgrävarexpedition. Hur som hälst, på väg tillbaks besvarade vi hans eld med AK-4 och kulsprutor. Under kvällen beslutade vi oss for att göra lite nytta. Vid 22-tiden utgick den första patrullen - med uppgift att sabotera och ta krigsbyte. Resultatet blev 1 st AK-4 Försvarsstyrkan hade nu kraftsamlat till terrängen N. Dundret och det gick allt tyngre för vårt stridsvagnskompani. Vi vann ytterligare några strider under dag sex, men detta endast för att våra bandvagnar klarade betydligt svårare terräng än vad försvararna tänkt sig. VARGTJUTET 7

8 Under eftermiddagen blev det dock tvärstopp för oss ca 6 km V. Gällivare. Leve fosterlandet! Försvararna hade klarat biffen och vi fick fly tillbaks öster om Gällivare. Nu hade tydligen försvararna tänkt sig att få anfalla oss för en gångs skull, och eftersom vi var utom bekvämt gångavstånd (och tömt deras cyklar på luft) tvingades vi omgruppera till ett sandtag i närheten av fiendens gruppering. Natten tillbringade vi i bandvagnarna. Under morgonen kom den lede fi lufsande i sina vinterhandskar och vindrockar. Vi "förlorade" givetvis och fick nu stifta bekantskap med cykelskyttekompaniet som inte fick sova övningens andra natt, och för övrigt inga andra nätter heller. Undan uppretade soldater och med tömda magasin återsamlades vi till Dundrets stora parkering i väntan på hemtransport. Vi hade åter bevisat det välkända faktum att "Krig lönar sig inte". båda pskplutoner gick ut på bredd ur marschgrupperingen och körde rakt upp i fiendens eldställningar, samtidigt som en kringgångsavdelning smög sig fram bakifrån så gott det nu går att smyga i terräng med en bandvagn. Panik utbröt och försvararna sprang bort i skogen! Det blev en total seger for oss, men eftersom det var en övning för försvararna skulle anfallet göras om på nytt - då i mörker och från ETT håll. Vid skymningen började det ständigt så lockande planerandet av en liten raid bakom fiendens linjer i avsikt att stjäla ammunition och främst FÄRSK mat. BJÖRNRAM Del II Slaget om Koskullskulle Efter några dagar av intensiva strider fick min pansarskyttepluton order att utan dröjsmål förstärka 2. pskplut i närheten av Koskullskulle. Vägen dit kantades av spår från tidigare strider, Förstörda skyttevärn, fordonsfällor i form av fällda träd och en mängd minor gömde sig fortfarande på skogsvägen. Vi kom fram till kontaktplatsen för oss, förbandsinstruktör och 2. pskplut. Vi delgavs order av försvararnas instruktör. Ordern var enkel och utmynnade i följande plan: Ett par små patruller utgick och våra plutoner blev några patroner rikare. Dessutom lyckades dessa patruller reta försvararna så till den grad att de insåg att sömn var omöjligt och därför gjorde ett synnerligen överraskande eldöverfall mot var bas! Något senare, när de förargade försvararna åter krupit ned i sina eldställningar, inleddes anfall nr. 2 mot samma mål. Sannolikt också med samma resultat, men p.g.a. mörker var det svart att avgöra. Planen genomfördes med ett förödande resultat. Våra Från andra sidan älven hördes sporadisk skottlossning och bron var sprängd. Detta faktum hindrade inte fienden att dra sig tillbaks över älven mot Koskullskulle. Tydligen var kompaniet utrustat med amfibiska cyklar eller så transporterades de med båt. Krigsbytet uteblev tyvärr - Fi hade lärt av tidigare misstag. Natten tillbringade vi på intagen mark. Självklart ösregnade det hela tiden. Furir Bergman VARGTJUTET 8

9 Prel verksamhetsplan 2007/2008 (del) 2007 STYRELSESAMMANTRÄ- AKTIVITETER VARGTJUTET TELEFON Kl Kl Kl Kl Årsmöte K 1 Besök på Vedjakten Sofia Linnea Besök på Gripsholms Slott Fjällmarsch Katterat,Unna Allakas, Abisko Höstfest Medlemsmöte Fest? Föredrag Vargtjutet 1/2007 Vargtjutet 2/2007 Vargtjutet 3/2007 Vargtjutet 4/2007 Årsplan 2007/2008 prel Inlägg Kantola/ Karlsson Medlemsavgifter Årsmöte 2007 (ref) Höstfest info Årsplan fastställd Fjällmarsch (ref) Höstfest (inbjudan) Höstfest (ref) Årsmöte 2008 (info) Föredrag (ref) Medlemsmöte 2008 (info) VARGTJUTET 9

10 Övlt Peter Öberg från Afghanistan Värmen och våren har kommit till Afghanistan igen. Vintern var inte mycket att hurra för med Svenska mått mätt. En del regn men knappast så mycket som man önskat sig för att klara torkan till sommaren. Efter ett lugnt årsskifte har verksamheten dragit igång igen. Flera operationer för att arrestera talibaner och grovt kriminella, ökad aktivitet för att ta hand om gammal ammunition och rester från krigen. kunna utbryta. Inget hände vilket tyder på att han hade en tydlig efterträdare redan utsedd, äldste sonen. Personen i fråga var en mycket dålig människa med en hel del på sitt samvete sedan kriget. I väster har vi fått många rapporter om vapengömmor så vi har intensifierat vårt arbete där. Patruller, samverkan med myndigheter, 6 timmars vandringar i bergen letandes efter grottor, förstöring av gammal ammunition osv. Vi har också börjat titta framåt. Om ca 10 veckor så kommer vi att vara avlösta av våra efterträdare. Innan dess skall vi förstärkas med en pluton och dessutom ta emot massor med besök. Till det kommer alla operationer och all vardagsverksamhet. Kö till MEDCAP Riktigt har verksamheten inte kommit igång. Vi väntar fortfarande på "våroffensiven" som brukar komma när det blir varmare. Som vanligt kommer den nog att bli intensivare i söder och öster. Många möten och försök att hjälpa Afghanerna. Vi har varit ganska aktiva den senaste tiden med olika projekt. Flickskolan här i Masar har fått belysning och 500 meter taggtråd, kvinnofängelset har fått ett lastbilslass med ved, Blå moskén har fått ett par hundra liter diesel då elverket brann ner för någon vecka sedan, osv. På den militära sidan har vi intensifierat våra patruller i västra och östra området. I Kabul sköts en parlamentsledamot ner för en dryg vecka sedan. Han var från vårat område och vi trodde att oroligheter skulle Barnmottagningen För min egen del åker jag hem i morgon på två veckors ledighet. Det skall bli riktigt skönt efter en ganska intensiv period med långa dagar och kvällar alla dagar i veckan. När jag kommer åter återstår mycket arbete men bara 8 veckor i Afghanistan. Bifogar några bilder från flygplatsen och Masar-e Sharif. LtCol Peter Öberg Den nya garderoben En ung nygift kvinna hade varit och inhandlat en garderob på IKEA. När hon kom hem började hon genast montera upp den. Utanför hennes fönster fanns en busshållplats. Precis när hon var klar med monteringen av garderoben körde bussen förbi och garderoben föll ihop? Hon monterade upp den igen och samma sak hände åter. Hon ringde till IKEA och talade om vad som hänt. De lovade att skicka dit en kille som kunde fixa problemet. Montören kom och monterade upp garderoben, men precis när den var färdigmonterad så kom bussen och garderoben föll ihop igen. När han för andra gången fått ihop garderoben gick han in och ställde sig i garderoben för att se vad det var som egentligen hände. Just då kom kvinnans make hem, han var nyfiken på hur garderoben såg ut som hans fru hade inhandlat, så han stegade in i rummet där garderoben stod. När han beundrat den, öppnade han garderobsdörren för att se hur den såg ut invändigt. Han stirrade på mannen som stod därinne och som sa: Du tror väl inte mig, men jag står faktiskt här och väntar på bussen. Sensmoral: Var försiktig om Du köper garderob på IKEA. VARGTJUTET 10

11 Fjällmarsch Information från Kirunaföreningen I gränstrakterna mellan Norge och Sverige. Från Katterat till Abisko (langa marschen) eller Abisko - Kårsavagge - tältlägret - Abisko (kortare marschen). Med syftet att möjliggöra ett deltagande i alla åldrar återinför vi möjligheten att gå den längre och lite jobbigare turen eller en kortare variant. Alia deltagare Lördag 18 augusti; ankomst och utrustning i Kalixfors 1. Arrangemanget sträcker sig från det du kommer till Kiruna på lördagen och avslutas med Kamratföreningsmiddagen fredagen efter. Mellan medlemsmöte och middag på fredagen kommer aktiviteter att genomföras av föreningen. 2. Hämtning vid tåg / flyg genomförs under förutsättning att du anmält till föreningen när du kommer till Kiruna och på vilket sätt. (Föreningen kan inte arrangera andra hämtningar än föranmälda) 3. Transport till tåg / flyg efter fjällveckan ordnas endast efter kamratföreningsmiddagen vilket innebär lördag. För den som absolut behöver åka hem innan innebär detta att han/ hon ordnar detta på eget sätt (Taxi eller annat). 4. Ett längre alternativ och ett kortare alternativ för marschen planeras med syftet att varierande åldersgrupper och olika fysiska förmågor skall kunna delta (se kartbilden). Långmarschen Söndag 19; Tåg till Katterat, marsch Oallavagge Måndag 20; Marsch Unna Allakas Tisdag 21; Marsch Miesakjaure Onsdag 22; Marsch genom "alperna" t. tältlägret Torsdag 23; Marsch Abisko, åter Kalixfors Kortmarschen Sön; Tåg Abisko, marsch Kårsavagge Mån; Marsch Kårsavaggestugorna Tis; Marsch ner i Abiskodalen Ons; Marsch tältlägret - återförening Tors; Marsch Abisko, åter Kalixfors Alla deltagare Fredag 24; medlemsmöte och middag Lördag 25; återresor Deltagare förutsätts ha sådan fysisk förmåga att hon/han med egen kraft kan förflytta sig själv och buren utrustning i valt alternativ och därför har tränat marsch med avsedd vikt i ryggsäck. Denna anmälan är preliminär men vi behöver givetvis denna för att kunna skicka ut blankett för slutlig anmälan. I den slutliga anmälan erhåller du alla uppgifter som behövs och föreningen får, då du skickar in denna fullständiga uppgifter för att genomförandet skall fungera. Preliminär anmälan Fjällmarschvecka 2007: Skickas senast (Förlängd tid mht Vargtjutets utgivning).. Namn (ett eller flera) Telefon Adress Postadress Lång marsch Kort marsch Bocka för valt alt.. Skickas till Kamratföreningen Lapplands jägare Fjällmarsch 2007 Box Kiruna VARGTJUTET 11

12 Utflykt till Gripsholms Slott K ONTAKTADRESSER Om er adress ej stämmer, ert namn är felstavat, ni skall flytta, undran om medlemsavgiften och motsvarande frågor, vänligen meddela detta till kassören, inte till ordförande eller sekreteraren. Kontakt mig gärna per e-post eller tfn/fax, adress se nedan. Boka söndagen den 10 juni för en ufärd till Gripsholms Slott För 50:-/person får ni inträde till slottet, följa med på en guidad tur och därefter bjuder föreningen på en liten picknick i det gröna. Mer om detta i nästa nummer av Vargtjutet. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen c/o George Falk IDG Europe AB Dalénum Lidingö O RDFÖRANDE STEVE GUNNARSSON NATT OCH DAGS ALLÉ ENKÖPING TFN: För er som tänker deltaga i årets Fjällmarsch. Här kommer hjälp mot knott och mygg! Deltagarna på de årliga fjällmarscherna har ju drabbats av de mindre trevliga flygande marodörerna, knott och mygg. Jag fick en gång lära mig, av en skogssame hur man håller knott och mygg på avstånd. Det gör man med hjälp av naturmedel som är KOSTNADSFRITT! På våren, när björken börjar få musöron tar man av de späda bladen, 4-5 stycken, stoppar dem i mun, tuggar på dem (smakar gott) och sväljer. Detta gör man, några gånger per dag, under 7-10 dagar, tills musöronen vuxit och blivit stora. Sedan räcker det med ett eller annat löv, helst varje dag eller varje gång du går ut i skogen. Detta är underhållsmedicin och du tar det hela sommaren. K ASSÖR JAN-OLOF JOLO JOHANSSON SVINNEGARN HUSEBY ENKÖPING TFN: S EKRETERARE GEORGE FALK ADRESS ENLIGT OVAN TFN : (VX) R EDAKTIONEN V ARGTJUTET STEVE GUNNARSSON JAN-OLOF JOLO JOHANSSON TRYCK FMLOG SERVE ENKÖPING Du får se att det hjälper! VARGTJUTET 12

STADGAR för Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen

STADGAR för Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Stadgar Sida 1 (5). STADGAR Ändring / tillägg i dessa stadgar har antagits vid årsmöte 1996-05-22 och 2004-03-27 samt 2007-03-31.. Stadgar Sida 2 (5). 1. MÅLSÄTTNING Föreningens målsättning är i huvudsak

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

XXXIV Nordiska militära kamratföreningsmötet - Inbjudan

XXXIV Nordiska militära kamratföreningsmötet - Inbjudan XXXIV Nordiska militära kamratföreningsmötet - Inbjudan Härmed inbjuds till det XXXIV Nordiska militära kamratföreningsmötet som genomförs i Finland den 6-9 juni 2013. Inkvartering sker på Karelska Brigaden,

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin.

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Vikingen nr 1 2012 Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 93 70 snarast

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014

MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014 MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014 Ordförande: Vice ordföranden: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Hans Hermansson 070-296 68 85 fotoherman@telia.com

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Sveriges Skeppsmäklareförenings medlemmar kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Årets begivenhet närmar sig och precis som vi bestämde på förra årsmötet träffas vi i år i Uddevalla 23 maj 2014 Vid

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Active Games är en idrottstävling för barn och ungdomar i åldern 7-20 år med synnedsättning från hela Sverige. Tävlingen vänder sig både till dig som redan tränar någon

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 2007-03-13 -ett centrum för samarbete VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 18-19 augusti 2007 VIP KONFERENS på Hotell södra berget Till alla gamla kontaktpersoner för Skogen i Skolan

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Före: Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) A. Folk och försvar: Barentsregionen EU:s heta hörn Talare: Försvarsminister Karin Enström Del 1

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013)

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013) Medlemsblad Nr 3 Årg. 22 (2013) Bästa medlemmar! Våren blev sen, kall och efterlängtad. Trots mångas misströstan infann den sig till slut, som alltid. Måndagen den 22:e april blev vi guidade på den nybyggda

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss!

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss! SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 3/2007 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Årsmöte! I detta SVEFOinfo finner du kallelsen till stämman som hålls söndag den 25 november kl 11.00 i

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion 2008 års Verksamhetsberättelse för Volvo IF:S Friluftssektion Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2008. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 08 konstituerat på följande

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 1(7) (2005-12-31 2006-12-31) http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se Brattvalls jaktskytteklubb c/o Roland Johansson Gullsjöäng 10 911 91 Vännäs Postgiro: 403047-4 2(7) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Styrelsen

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Obducat Aktieägarförening

Stadgar för Obducat Aktieägarförening Antagna vid s årsmöte 2008-06-18 8 1 Föreningens namn Föreningens namn Obducat aktieägarförening (OAÄF) 2 Föreningens syfte a) OAÄF är en intresseförening vars huvudsyfte är att tillvarata Obducats små

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

27 Augusti (tisdag) Städning M/S Stenfjell Det är SNART ÖVERNATTNING och då måste vi fått det lite städat!! I dag Fredag är det Klockan 18.00 21.

27 Augusti (tisdag) Städning M/S Stenfjell Det är SNART ÖVERNATTNING och då måste vi fått det lite städat!! I dag Fredag är det Klockan 18.00 21. OBS!!! Nya datum!! Hej alla UBB are Nu börjar höstens aktiviteter 2013. Nu är det dags att börja föra in i almanackan.. (Är det Jesus Dotter?) 25 Augusti (Söndag) Nu är det DAGS!! Det kommer att bli ett

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Årsmöte Skinklöpet Tävlingskläderna Lions pris

Årsmöte Skinklöpet Tävlingskläderna Lions pris 6-2008 Årsmöte Skinklöpet Tävlingskläderna Lions pris Hejsan! Ordföranden har ordet Decembermörkret har lägrat sig, ljusstakarna är uppsatta, pepparkakorna inhandlade och glöggen avsmakad julen är på väg!

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN Stockholm 26 februari 2017 Bästa föreningsledare, Bifogat finner ni kallelse till Svenska Taekwondounionens årsmöte den 1 april 2017 på Lidingö, Stockholm. STU:s årsmöte kommer alltså att äga rum en dag

Läs mer