VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet.. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4. BJÖRNRAM sidan 7. AFGHANISTAN - Sidan 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet.. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4. BJÖRNRAM sidan 7. AFGHANISTAN - Sidan 10"

Transkript

1 VARGTJUTET Årgång 12, Nummer 1 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Februari 2007 Ordföranden har ordet.. Vi går nu in på vårt 12: e verksamhetsår och kan även detta år presentera en rad intressanta aktiviteter. I detta nummer av Vargtjutet finns föreningens preliminära verksamhetsplan publicerad. Den slutliga verksamhetsplanen fastställs vid vårt årsmöte den 31 mars. Förutom nu planerade aktiviteter finns ytterligare några intressanta begivenheter som vi måste återkomma till i nästa nummer av Vargtjutet då dessa inte är helt slutgiltiga avseende datum mm. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4 Låt mig här kommentera vår planläggning. Årsmötet genomförs som vanligt tillsammans med vår moderförening Kamratföreningen Lapplands Jägare. Detta år kommer vi att gästa Kavallerikasern (f.d. K 1 kaserner) på Lidingövägen i Stockholm. Det är tidigare I 22-officeren Ola Areschoug som blir vår värd. Förutom sedvanliga årsmötesförhand- BJÖRNRAM sidan 7 INNEHÅLL! Fortsättning sida 2 Saxat ur Lapplands Jägare 85/86 SIDAN 2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET SIDAN 3 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SIDAN 4 C LAPPLANDSJÄGARGRUPPEN SIDAN 6 BESÖK SOFIA LINNEA SIDAN 6 BÅDE OCH ÄR BÄTTRE SIDAN 7 BJÖRNRAM 85/86 SIDAN 9 VERKSAMHETSPLAN SIDAN 10 PETER ÖBERG FRÅN AFGHANISTAN SIDAN 11 INFORMATION OM FJÄLLMARSCHEN SIDAN 12 KONTAKTADRESSER AFGHANISTAN - Sidan 10 VARGTJUTET 1

2 lingar kommer vi att få en redogörelse för utbildningsverksamheten vid dragonbataljonen och vid högvaktsskvadronen i synnerhet. En rundvandring i stallar och vid utbildningsanordningar kommer även att hinnas med. Se den officiella kallelsen på sidan 3. Vår kassör Jan-Olof Jolo Johansson har ett starkt engagemang för den gamla vedjakten Sofia Linnea som sommartid kryssar i Stockholms skärgård, Den 16 maj erbjuds vi att besöka denna kulturskatt och få höra fartygets historia samt bese utrymmena ombord. Sofia Linnea ligger då vid Östra Brobänken på Skeppsholmen och är lättillgänglig för oss. Redan dagen efter vårt planerade besök kommer hon att seglas ut till sommarförtöjning betydligt längre ut i Stockholms Skärgård. Jolo lovar ett intressant besök ombord och säger även att vi kommer att bli bjudna på lite fika. Den 10 juni ställer vi in oss på besök på Gripsholms Slott i Mariefred. Vi kommer att delta i guidad tur på slottet som bland annat huserar svenska statens porträttsamlingar. Föreningen subventionerar kostnaden för entré och guidning samt bjuder även på en liten picknick i Gripsholms omgivning efter rundvandringen. Allt kommer att kosta 50: -/person. Vi hoppas på ett skönt försommarväder till denna aktivitet. Det går att kombinera besöket på Gripsholm med ångbåtsfärd, museijärnvägsresa, egen bilresa mm. En aktivitet som ännu inte är klar är ett besök på en av svenska marinens större fartyg då detta besöker Stockholm i sommar. Till detta arrangemang får vi återkomma i nästa nummer av Vargtjutet. I oktober genomför vi traditionsenligt vår höstfest med festlig middag och trevlig samvaro på Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104 i Stockholm. Föreningens höstfest är alltid en lyckad tillställning och militärsällskapets nya lokaler på Valhallavägen är mycket trivsamma och dessutom lättillgängliga med goda bussoch T-baneförbindelser (stn Stadion). Ett 60-tal personer festar och umgås i sann jägaranda. Höstfesten äger rum den 27 oktober. Under hösten kommer föreningen Lapplands Jägare i Mälardalen att genomföra ytterligare någon eller några aktiviteter. En föredragskväll är inplanerad till den 21 november. Vi får återkomma till vem som blir vår föredragshållare. Föreningens styrelse är alltid öppen för förslag på intressanta aktiviteter som kan locka våra medlemmar. Har Du något förslag så kontakta oss i styrelsen. I detta nummer av Vargtjutet publicerar vi en sammanställning av aktiviteter i de militära kamratföreningar som är verksamma i Stockholmsområdet. Genom Lokala kamratföreningars i Stockholm Samarbetskommitté, LKSS, öppnar vi upp för alla som är anslutna till någon av dessa kamratföreningar att besöka aktiviteter som är anordnade i någon förening. Finner Du något som verkar intressant ring och anmäl Dig. Kontaktadresser har Jolo och jag!. Jag måste även denna gång vädja om hjälp med bidrag till vårt kamratblad. Vi har under det gångna året erhållit flera mycket trevliga artiklar som vi har kunnat delge kamratföreningens medlemmar. Men med stor envishet upprepar jag min vädjan, skicka oss berättelser, små som stora. Var inte rädd för att skriva. Vi hjälper Dig med att redigera och göra Ditt bidrag tillgängligt. Ett nytt år är alltid spännande och man vet som tur är inte vad som kommer att hända. På nyåret i år var väderförhållandena märkliga. Vi hade upplevt en grön jul och ett likadant nyår. Först i slutet av januari fick huvuddelen av Sverige något som kan liknas vid vinter och nu i skrivande stund har vi minus 18 grader i Mälardalen, snöstorm och trafikkaos i Skåne Så vintern kom till slut. Men redan nu kan vi ana en ljusning och en annalkande vår, dagarna blir längre och ljusare och om några månader så blir det riktig vår och senare sommar. Det finns hopp i år också! Det blir spännande att se vilken uppslutning vi får vid våra planerade aktiviteter. Vi i styrelsen hoppas att Du skall tilltalas av några och ställa upp i vår vänkrets. Varmt välkomna önskar Dags att betala medlemsavgiften! Med detta numret av Vargtjutet bifogas inbetalningsavi för medlemsavgiften Ni som redan har betalat erhåller en avi med texten BETALT FÖR 2007 tryckt över. Observera att medlemsavgift för medlemskap i Lapplands Jägare i Mälardalen ej med automatik ger medlemskap i huvudföreningen eller tvärt om. Om ni har betalt alldeles nyligen så kan Ni bortse från fakturan. Endast 100:- på postgiro VARGTJUTET 2

3 Kallelse till årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Lördagen den 31 Mars K 1 Lidingövägen 24 Program : kl 1100 Årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen kl 1200 Årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare, Kiruna ca kl 1300 Enklare utspisning ca kl 1400 Orientering om Kavalleriskvadronen av en f.d. I 22-officer Dagordning 1. Fråga om mötets behöriga utlysning och kallelse enligt stadgarna samt fastställande av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. Justeringsmännen är tillika rösträknare. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsredogörelse för det gångna arbetsåret. 6. Revisorernas berättelse för det gångna året. 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Val på ett år av ordförande. 9. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter (jämna år fyra, udda år tre). 10. Val på ett år av två styrelsesuppleanter. 11. Val på ett år av två revisorer och en revisorsuppleant. 12. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, i en valberedning. 13. Val av representant att företräda föreningen vid Kamratföreningen Lapplands Jägares årsmöte. 14. Fastställande av medlemsavgift. 15. Fastställande av verksamhetsplan för arbetsåret. 16. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för arbetsåret. 17. Behandling av frågor, som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 18. Behandling av frågor, som enskild medlem ingivit till årsmötet. 19. Övriga frågor. Anmälan kassören tillhanda senast den 23 mars Adress se baksidan av tidningen. Använd gärna talongen nedan. Det går även bra med e-post: eller Varmt Välkomna! Härmed anmäler nedanstående personer sitt deltagande vid kamratföreningens årsmöte Namn :.Personnummer.-. Namn :.Personnummer.-. Insändes till kassören Jan-Olof Johansson, senast Adresser : Se baksidan av Vargtjutet! Alt - VARGTJUTET 3

4 Rapport från Lapplandsjägargruppen Hösten har varit intensiv med en mängd aktiviteter och den började med den traditionsenliga fjällmarschen som i korthet var varm och stenig. Vad som gladde mig var att så många från kamratföreningen deltog. Den här gången träffades inte gruppen och kamratföreningen vilket naturligtvis var en planeringsmiss som vi har rättat till inför kommande år. Vad händer fortsättningsvis? Det som vi just nu förbereder är deltagande i den norska övningen Cold Response 07. G 66 kommer att delta med insatspluton och en kompaniledningsenhet totalt cirka 45 män och kvinnor. Plutonen kommer att lyda under norska HV 18 insatskommando Delfin som en manöverenhet. Det är första gången som en svensk insatspluton deltar som DUC till ett norskt hvförband i en övning av denna karaktär. Vi kommer att delta i övningen från onsdag till söndag v 710 och det kommer att bli en verklig utmaningen för insatskompanichefen Peter Niemi. Innan fjällmarschen genomfördes Nordkalottkonkurrensen som är en tävling mellan hemvärnssoldater, både män och kvinnor samt ungdomar. Den genomfördes i år i Kirkenes på ett mycket bra sätt och denna tävling är mycket uppskattad. Nästa år är det Uleåborgs militärlän som arrangerar denna tävling. I oktober, mellan älgjaktsperioderna genomfördes en övningshelg där hemvärnet bland annat letade efter FJS patruller på Kalixfors. Under denna helg var Rikslottachefen Elisabeth Falkemo och besökte hela vårt område och naturligtvis fick hon prova rökbastu för första gången nere i Tornedalen. För första gången sedan nedläggningen arrangerade vi en höstmiddag i Kiruna i november med Björn och Eva Lundqvist som gäster. Även om vi inte är så många på gruppen var det väldigt trevligt att återuppväcka denna tradition. Året avslutades med att vi åkte upp till Pältsastugan för att vinterrusta den och här var några gamla kämpar med, bland annat Lennart Tjäder och Jan Åhman inleddes med övning Stålet som bjöd på riktigt januariväder det vill säga ordentligt kallt! Som vanligt blev det en bra övning och samarbetet med våra norska kolleger kan inte annat än sägas vara Kjempeflott. Solnedgång bakom Riksgränsfjällen i januari Nästa stora utmaning i vår blir Gränsjägarbataljonens övning tillsammans med finska reservister/ landskapstrupper. Finland har som bekant inget motsvarande hemvärn men håller på att bilda Landskapstrupperna som påminner om vårt hemvärn. Och denna samövning är ett första steg i att öka utbytet med Finland på samma sätt som att vi övar tillsammans med norska trupper. Avslutningsvis så rycker det in cirka 40 stycken tjejer och killar måndagen den 17 september i Kalixfors för att genomföra en tre månader lång direktutbildning till hemvärnet. Men till detta vill jag återkomma till i nästa nummer av Vargtjutet. Med hälsningar från ett vintrigt Kiruna Magnus Ståhl Fint besök Övningen besöktes av Arméinspektören Gm Sverker Göransson, Säkerhetsinspektören Öv Anders Emanuelsson samt CI19 Öv Jan Mörtberg som alla var imponerad av övningens genomförande och hemvärnssoldaternas förmåga. Det är gott om snö i år VARGTJUTET 4

5 Lokala kamratföreningars i Stockholm Samarbetskommitté, LKSS ÖVERSIKT AKTIVITETER 1:a halvåret 2007 Datum Klockslag Slag av aktivitet Plats Arr 1/2 tors 1800 Kamratträff med ärtmiddag och film S 1 Enköping I 2/P 1 3/2 lör 1730 Årsmöte i KavK-mäss Stockholm I 19 5/2 mån1230 Lunch med föredrag om MS I 5/fältjägarna Folke Bernadotte akademin 6/2 tis 1230 Lunch MS I 12 14/2 ons1700 Räddningsinsatser vid katastrofer, Bergsunds P 18 föredrag och måltid i Konstkaféet Strand 3 10/3 lör 1100 Årsmöte, buss från Sthlm 0930 S 1 Enköping I 2/P 1 13/3 tis 1730 Årsmöte i KavK-mäss Stockholm I 5/fältjägarna 14/3 ons1100 Studiebesök Armémuséum Stockholm I 16 S 15/3 tors1730 Årsmöte med Kronobergarna MSB Sthlm I 12 17/3 lör 0745 Årsmöte med huvudfören. Busstp Gävle I 14 fr Sthlm 20/3 tis 1630 Årsmöte MSB Sthlm S /3 tors1800 Årsmöte MSB Sthlm I 14 S 28/3 ons1730 Årsmöte Dalag 27,½tr P 18 ned från gatan 31/3 lör Årsmöte med huvudförening i KavK Stockholm Lappl.jägarna Ej fastställd? Utflykt till Uppsala under april Uppsala K 4 17/4 tis 1800 Årsmöte MS I 4 17/4 tis 1230 Lunch MS eller I 12 Syster&Bror 21/4 lör Tur på övningsfältet. Buss från Enköping I 2/P 1 Sthlm /4 lör? Studiebesök? S 1-3 Vecka 717? Resa till Enköping. Besök batövn. S 1 Enköping S /4 mån1000 Högvaktsavl. och kaffe. Slottet I 5/fältjägarna Samling Kaffegillet. 5/5 lör? Huvudföreningens 70-årsjubiléum Halmstad I 16 Början av maj? Regementes Dag, utställningar mm Enköping S / Besök på vedjakten Sofia Linnea Skeppsh. Lappl.jägare 8/5 tis 1230 Lunch MS I 12 V ? Besök vid LG i Kungsängen en dag Kungsängen I 5/fältjägarna 6/6 ons 1700 Fanmarsch, nationaldagsfirande Skansen P 18 7/6 tors? Utflykt till något slott ESO I 12 10/6 sön Besök på Gripsholms slott. Mariefred Lappl.jägarna Med båt eller bil. 16/6 lör Utflykt till Utö Utö I 2/P 1 13/6-17/6 NORDISKT KAMRATFÖRENINGSMÖTE BORNHOLM SMKR Anm: MS avser Militärsällskapet, Valhallavägen 104, 3tr, Stockholm. Dörrkod:??? MSB avser Militärstabsbyggnaden, Lidingövägen 24, Stockholm. I 14 S har lunch på MS den 14 i varje månad. Om den 14 är en helg är lunchen istället vardagen närmast före. Förhandsanmälan om planerade aktiviteter hösten /8-19/8 KamratFöreningsÖvning (KFÖ) Gotland P 18 17/8-22/8 Polenresa Polen I 5/fältjägarna Slutet av aug Resa till Boden Boden Klubb 19 4/9-6/9 Besök vid Nylands brigad Finland I 14 S 13/ Studiebesök Långholmen Långholmen P 18 20/ Ärtmiddag och film S 1 Enköping I 2/P 1 4 dagar i september (26-30) Planerar en resa till Estland och Lettland S / Höstmiddag MS Lappl.jägare 10/ Höstmöte och kamratmiddag S 1 Enköping I 2/P 1 12/11 Årsmöte med 60-årsjubiléum MS I 16 S 14/ Föredrag Om kriget Clausewitz( ) Syster&Bror P 18 VARGTJUTET 5

6 Besök vedjakten Sofia Linnea Onsdagen den 16 maj kl är Ni välkomna att besöka vedjakten Sofia Linnea, känna tjärdoften och historiens vingslag från den tid Stockholm försörjdes med hjälp av vedskutor från skärgården och Mälaren. Vi samlas vid Östra Brobänken på Skeppsholmen strax bortom och nedanför Skeppsholmens folkhögskola, där hon ligger i avvaktan på att segla ut till sin sommarförtöjning utanför Evert Taubes Sjösala. Vi bjuder på fika ombord, så missa inte en härlig majkväll i Nordens Venedig. VÄL MÖTT STYRELSEN Både och är bättre Överbefälhavaren väntas i sin nya bok Både och ge utryck för att Sverige åter måste satsa på det nationella försvaret. Detta är en av de mest positiva nyheter som framkommit om Sveriges försvarsmakt de senaste tio åren inte för att den ger uttryck för en särskilt omfattande förändring utan för att man här kanske kan spåra början till ett paradigmskifte. Kanske blir det så i framtiden att vår militära förmåga i hemlandet åter blir basen för framgångsrikt deltagande i internationella insatser och inte som nu tvärtom när man säger sig försvara Sverige i Afghanistan men behöver hjälp av våra grannar för att övervaka landets gränser. Kanske blir det så att vi i framtiden har en försvarsmakt som med fog kan sägas vara beredd att försvara hela landet från Treriksröset till Smygehuk, inte bara genom symboliska insatser från ett krympande och åldrande hemvärn utan med tillräcklig styrka för att avskräcka alla potentiella angripare. Bakom den troliga höjningen av vår förmåga till försvar av det egna territoriet ligger förhoppningsvis en omvärldsanalys som grundar sig mer på militära och säkerhetspolitiska överväganden och mindre på strukturrationella sådana också detta är en positiv utveckling. De senaste årens ominriktning av det svenska försvaret har lett till en urholkad kapacitet att försvara det egna territoriet. Förhoppningsvis kan de nya tankegångarna om en förmåga till nationellt försvar och internationell förmåga leda till att det svenska försvarets största resurs, den folkliga förankringen och viljan att försvara sitt eget land, bättre tas tillvara. Om så sker och vi utbildar fler unga män och kvinnor än idag kommer vi att uppnå positiva följdeffekter som bredare rekryteringsbas till insatsförband och hemvärn med påföljande kvalitetshöjningar som följd. Vi kommer också att få en bättre förmåga till anpassning inför snabbt uppdykande hot genom att ha en reserv av utbildade män och kvinnor som med kort varsel kan användas för att trygga landets gränser och detta måste ju vara den bästa trygghetsskapande faktorn Sverige besitter. Det är ju trots allt så att vi kan köpa materiel utomlands men vi kan aldrig köpa soldater som skulle vara villiga att strida för vårt land om vi inte själva är villiga att göra detsamma. Anders Karlsson och Bertil Kantola Kiruna/Männikkö VARGTJUTET 6

7 BJÖRNRAM Del I (Saxat ur Lapplands Jägare 85/86) Sommaren hade för oss juniinryckande varit en ganska behaglig tid. Vi hade hunnit gå den omtalade ÖDEettan och började kunna genomskåda "myten om lapplandsjägaren". Alla tidigare föreställningar om grönmålade figurer på spännande uppdrag hade glömts vi var helt enkelt Fördelningsunderrättelse (till råga på allt bandvagnsburna). Det var just vid denna kris övningen Björnram ingrep och återställde den "rätta" stämningen för oss på 2. och 3. kompaniet. Björnram var KFÖ för en cykelskyttebataljon, ett d:o kompani och ett värnkompani. Under "krigets" slutskede (29/8-6/9) deltog också hemvärn och värnpliktiga från 122. Själva kriget gick ut på att mekaniserade förband (2. och 3. Fördundkomp.) framryckte mot Gällivare, som försvarades av huvuddelen av styrkan. Vi blev nu plötsligt ett stridsvagnskompani och ett pansarskyttekompani, vardera bestående av tre plutoner. plus ett kompani lätt irriterade skyttesoldater. Andra patrullen väckte de som hade lyckats somna om strax efter midnatt och gjorde styrka Nord tämligen impopulär. När sedan nästa anfall sattes in i gryningen flydde försvararna och vi fortsatte mot Gällivare. Tredje dagen nådde vi, utan större strider, i höjd med Gällivare flygplats. Under kvällen passerade en MC-ordonnans i ostlig riktning. Vi bestämde oss för att "plocka" honom på hans återväg mot Gällivare, och förberedde bandvagnar som skulle spärra vägen. När förvarningen om "MC från öster" kom efter lång väntan, körde vi ut på vägen. Men det visade sig vara ett litet misstag, MC:n var civil! Killen som körde såg ut som han skulle ramla omkull i rena förskräckelsen. Glömt aptera lösskjutningsanordningen Dag fyra skulle vi inta en höjd där hemvärn var grupperat. Sagt och gjort - vi körde mot höjden med "stridsvagnarna", påhejade av Ksp-smatter. Här måste dock stridsledningen tänkt fel, för det tyngsta vapnet hemvärnet hade var en Ksp. Dessutom hade den stackars skytten glömt aptera lösskjutningsanordningen, sa han fick själv stå för eldhastigheten genom att manuellt föra fram patronerna. Det kunde bara gå på ett sätt, och hemvärnsmannen lämnade platsen med språng. Ryktesvis fick vi sedan veta att en av de goda hemvärnssoldaterna, något stressad, hade gjort sina behov under anfallet, men utan att ta av sig... Efter ytterligare strider kunde vi gruppera alldeles utanför Gällivare. Striderna fortsatte och dag fem tog vi bron över Vassara älv. Efter väg 97 drev vi sedan fienden ännu längre västerut. Jaha, där stod vi nu alltså, alla 63 klara att ta itu med de ca 2000 försvararna. Uppdelade på två styrkor, Nord och Syd förväntades vi nu ställa till med mesta möjliga förtret i Gällivareområdet. Guldgrävarexpedition Det var först andra dagen något hände. Vi fick order att anfalla ett cykelskyttekomp. som låg grupperat efter väg 98. Vi anföll med vara stridsvagnar (Bv 202 mod. "förklädd") och striden var snabbt över. Vägen var minerad sas det. Detta upprepades enl. samma mönster ett par gånger under dagen. En liten omväxling var det dock under det sista anfallet, då vi på väg till platsen blev beskjutna av en ensam figur i stetsonhatt och med revolver! Denne visade sig senare vara ledaren for ett slags guldgrävarexpedition. Hur som hälst, på väg tillbaks besvarade vi hans eld med AK-4 och kulsprutor. Under kvällen beslutade vi oss for att göra lite nytta. Vid 22-tiden utgick den första patrullen - med uppgift att sabotera och ta krigsbyte. Resultatet blev 1 st AK-4 Försvarsstyrkan hade nu kraftsamlat till terrängen N. Dundret och det gick allt tyngre för vårt stridsvagnskompani. Vi vann ytterligare några strider under dag sex, men detta endast för att våra bandvagnar klarade betydligt svårare terräng än vad försvararna tänkt sig. VARGTJUTET 7

8 Under eftermiddagen blev det dock tvärstopp för oss ca 6 km V. Gällivare. Leve fosterlandet! Försvararna hade klarat biffen och vi fick fly tillbaks öster om Gällivare. Nu hade tydligen försvararna tänkt sig att få anfalla oss för en gångs skull, och eftersom vi var utom bekvämt gångavstånd (och tömt deras cyklar på luft) tvingades vi omgruppera till ett sandtag i närheten av fiendens gruppering. Natten tillbringade vi i bandvagnarna. Under morgonen kom den lede fi lufsande i sina vinterhandskar och vindrockar. Vi "förlorade" givetvis och fick nu stifta bekantskap med cykelskyttekompaniet som inte fick sova övningens andra natt, och för övrigt inga andra nätter heller. Undan uppretade soldater och med tömda magasin återsamlades vi till Dundrets stora parkering i väntan på hemtransport. Vi hade åter bevisat det välkända faktum att "Krig lönar sig inte". båda pskplutoner gick ut på bredd ur marschgrupperingen och körde rakt upp i fiendens eldställningar, samtidigt som en kringgångsavdelning smög sig fram bakifrån så gott det nu går att smyga i terräng med en bandvagn. Panik utbröt och försvararna sprang bort i skogen! Det blev en total seger for oss, men eftersom det var en övning för försvararna skulle anfallet göras om på nytt - då i mörker och från ETT håll. Vid skymningen började det ständigt så lockande planerandet av en liten raid bakom fiendens linjer i avsikt att stjäla ammunition och främst FÄRSK mat. BJÖRNRAM Del II Slaget om Koskullskulle Efter några dagar av intensiva strider fick min pansarskyttepluton order att utan dröjsmål förstärka 2. pskplut i närheten av Koskullskulle. Vägen dit kantades av spår från tidigare strider, Förstörda skyttevärn, fordonsfällor i form av fällda träd och en mängd minor gömde sig fortfarande på skogsvägen. Vi kom fram till kontaktplatsen för oss, förbandsinstruktör och 2. pskplut. Vi delgavs order av försvararnas instruktör. Ordern var enkel och utmynnade i följande plan: Ett par små patruller utgick och våra plutoner blev några patroner rikare. Dessutom lyckades dessa patruller reta försvararna så till den grad att de insåg att sömn var omöjligt och därför gjorde ett synnerligen överraskande eldöverfall mot var bas! Något senare, när de förargade försvararna åter krupit ned i sina eldställningar, inleddes anfall nr. 2 mot samma mål. Sannolikt också med samma resultat, men p.g.a. mörker var det svart att avgöra. Planen genomfördes med ett förödande resultat. Våra Från andra sidan älven hördes sporadisk skottlossning och bron var sprängd. Detta faktum hindrade inte fienden att dra sig tillbaks över älven mot Koskullskulle. Tydligen var kompaniet utrustat med amfibiska cyklar eller så transporterades de med båt. Krigsbytet uteblev tyvärr - Fi hade lärt av tidigare misstag. Natten tillbringade vi på intagen mark. Självklart ösregnade det hela tiden. Furir Bergman VARGTJUTET 8

9 Prel verksamhetsplan 2007/2008 (del) 2007 STYRELSESAMMANTRÄ- AKTIVITETER VARGTJUTET TELEFON Kl Kl Kl Kl Årsmöte K 1 Besök på Vedjakten Sofia Linnea Besök på Gripsholms Slott Fjällmarsch Katterat,Unna Allakas, Abisko Höstfest Medlemsmöte Fest? Föredrag Vargtjutet 1/2007 Vargtjutet 2/2007 Vargtjutet 3/2007 Vargtjutet 4/2007 Årsplan 2007/2008 prel Inlägg Kantola/ Karlsson Medlemsavgifter Årsmöte 2007 (ref) Höstfest info Årsplan fastställd Fjällmarsch (ref) Höstfest (inbjudan) Höstfest (ref) Årsmöte 2008 (info) Föredrag (ref) Medlemsmöte 2008 (info) VARGTJUTET 9

10 Övlt Peter Öberg från Afghanistan Värmen och våren har kommit till Afghanistan igen. Vintern var inte mycket att hurra för med Svenska mått mätt. En del regn men knappast så mycket som man önskat sig för att klara torkan till sommaren. Efter ett lugnt årsskifte har verksamheten dragit igång igen. Flera operationer för att arrestera talibaner och grovt kriminella, ökad aktivitet för att ta hand om gammal ammunition och rester från krigen. kunna utbryta. Inget hände vilket tyder på att han hade en tydlig efterträdare redan utsedd, äldste sonen. Personen i fråga var en mycket dålig människa med en hel del på sitt samvete sedan kriget. I väster har vi fått många rapporter om vapengömmor så vi har intensifierat vårt arbete där. Patruller, samverkan med myndigheter, 6 timmars vandringar i bergen letandes efter grottor, förstöring av gammal ammunition osv. Vi har också börjat titta framåt. Om ca 10 veckor så kommer vi att vara avlösta av våra efterträdare. Innan dess skall vi förstärkas med en pluton och dessutom ta emot massor med besök. Till det kommer alla operationer och all vardagsverksamhet. Kö till MEDCAP Riktigt har verksamheten inte kommit igång. Vi väntar fortfarande på "våroffensiven" som brukar komma när det blir varmare. Som vanligt kommer den nog att bli intensivare i söder och öster. Många möten och försök att hjälpa Afghanerna. Vi har varit ganska aktiva den senaste tiden med olika projekt. Flickskolan här i Masar har fått belysning och 500 meter taggtråd, kvinnofängelset har fått ett lastbilslass med ved, Blå moskén har fått ett par hundra liter diesel då elverket brann ner för någon vecka sedan, osv. På den militära sidan har vi intensifierat våra patruller i västra och östra området. I Kabul sköts en parlamentsledamot ner för en dryg vecka sedan. Han var från vårat område och vi trodde att oroligheter skulle Barnmottagningen För min egen del åker jag hem i morgon på två veckors ledighet. Det skall bli riktigt skönt efter en ganska intensiv period med långa dagar och kvällar alla dagar i veckan. När jag kommer åter återstår mycket arbete men bara 8 veckor i Afghanistan. Bifogar några bilder från flygplatsen och Masar-e Sharif. LtCol Peter Öberg Den nya garderoben En ung nygift kvinna hade varit och inhandlat en garderob på IKEA. När hon kom hem började hon genast montera upp den. Utanför hennes fönster fanns en busshållplats. Precis när hon var klar med monteringen av garderoben körde bussen förbi och garderoben föll ihop? Hon monterade upp den igen och samma sak hände åter. Hon ringde till IKEA och talade om vad som hänt. De lovade att skicka dit en kille som kunde fixa problemet. Montören kom och monterade upp garderoben, men precis när den var färdigmonterad så kom bussen och garderoben föll ihop igen. När han för andra gången fått ihop garderoben gick han in och ställde sig i garderoben för att se vad det var som egentligen hände. Just då kom kvinnans make hem, han var nyfiken på hur garderoben såg ut som hans fru hade inhandlat, så han stegade in i rummet där garderoben stod. När han beundrat den, öppnade han garderobsdörren för att se hur den såg ut invändigt. Han stirrade på mannen som stod därinne och som sa: Du tror väl inte mig, men jag står faktiskt här och väntar på bussen. Sensmoral: Var försiktig om Du köper garderob på IKEA. VARGTJUTET 10

11 Fjällmarsch Information från Kirunaföreningen I gränstrakterna mellan Norge och Sverige. Från Katterat till Abisko (langa marschen) eller Abisko - Kårsavagge - tältlägret - Abisko (kortare marschen). Med syftet att möjliggöra ett deltagande i alla åldrar återinför vi möjligheten att gå den längre och lite jobbigare turen eller en kortare variant. Alia deltagare Lördag 18 augusti; ankomst och utrustning i Kalixfors 1. Arrangemanget sträcker sig från det du kommer till Kiruna på lördagen och avslutas med Kamratföreningsmiddagen fredagen efter. Mellan medlemsmöte och middag på fredagen kommer aktiviteter att genomföras av föreningen. 2. Hämtning vid tåg / flyg genomförs under förutsättning att du anmält till föreningen när du kommer till Kiruna och på vilket sätt. (Föreningen kan inte arrangera andra hämtningar än föranmälda) 3. Transport till tåg / flyg efter fjällveckan ordnas endast efter kamratföreningsmiddagen vilket innebär lördag. För den som absolut behöver åka hem innan innebär detta att han/ hon ordnar detta på eget sätt (Taxi eller annat). 4. Ett längre alternativ och ett kortare alternativ för marschen planeras med syftet att varierande åldersgrupper och olika fysiska förmågor skall kunna delta (se kartbilden). Långmarschen Söndag 19; Tåg till Katterat, marsch Oallavagge Måndag 20; Marsch Unna Allakas Tisdag 21; Marsch Miesakjaure Onsdag 22; Marsch genom "alperna" t. tältlägret Torsdag 23; Marsch Abisko, åter Kalixfors Kortmarschen Sön; Tåg Abisko, marsch Kårsavagge Mån; Marsch Kårsavaggestugorna Tis; Marsch ner i Abiskodalen Ons; Marsch tältlägret - återförening Tors; Marsch Abisko, åter Kalixfors Alla deltagare Fredag 24; medlemsmöte och middag Lördag 25; återresor Deltagare förutsätts ha sådan fysisk förmåga att hon/han med egen kraft kan förflytta sig själv och buren utrustning i valt alternativ och därför har tränat marsch med avsedd vikt i ryggsäck. Denna anmälan är preliminär men vi behöver givetvis denna för att kunna skicka ut blankett för slutlig anmälan. I den slutliga anmälan erhåller du alla uppgifter som behövs och föreningen får, då du skickar in denna fullständiga uppgifter för att genomförandet skall fungera. Preliminär anmälan Fjällmarschvecka 2007: Skickas senast (Förlängd tid mht Vargtjutets utgivning).. Namn (ett eller flera) Telefon Adress Postadress Lång marsch Kort marsch Bocka för valt alt.. Skickas till Kamratföreningen Lapplands jägare Fjällmarsch 2007 Box Kiruna VARGTJUTET 11

12 Utflykt till Gripsholms Slott K ONTAKTADRESSER Om er adress ej stämmer, ert namn är felstavat, ni skall flytta, undran om medlemsavgiften och motsvarande frågor, vänligen meddela detta till kassören, inte till ordförande eller sekreteraren. Kontakt mig gärna per e-post eller tfn/fax, adress se nedan. Boka söndagen den 10 juni för en ufärd till Gripsholms Slott För 50:-/person får ni inträde till slottet, följa med på en guidad tur och därefter bjuder föreningen på en liten picknick i det gröna. Mer om detta i nästa nummer av Vargtjutet. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen c/o George Falk IDG Europe AB Dalénum Lidingö O RDFÖRANDE STEVE GUNNARSSON NATT OCH DAGS ALLÉ ENKÖPING TFN: För er som tänker deltaga i årets Fjällmarsch. Här kommer hjälp mot knott och mygg! Deltagarna på de årliga fjällmarscherna har ju drabbats av de mindre trevliga flygande marodörerna, knott och mygg. Jag fick en gång lära mig, av en skogssame hur man håller knott och mygg på avstånd. Det gör man med hjälp av naturmedel som är KOSTNADSFRITT! På våren, när björken börjar få musöron tar man av de späda bladen, 4-5 stycken, stoppar dem i mun, tuggar på dem (smakar gott) och sväljer. Detta gör man, några gånger per dag, under 7-10 dagar, tills musöronen vuxit och blivit stora. Sedan räcker det med ett eller annat löv, helst varje dag eller varje gång du går ut i skogen. Detta är underhållsmedicin och du tar det hela sommaren. K ASSÖR JAN-OLOF JOLO JOHANSSON SVINNEGARN HUSEBY ENKÖPING TFN: S EKRETERARE GEORGE FALK ADRESS ENLIGT OVAN TFN : (VX) R EDAKTIONEN V ARGTJUTET STEVE GUNNARSSON JAN-OLOF JOLO JOHANSSON TRYCK FMLOG SERVE ENKÖPING Du får se att det hjälper! VARGTJUTET 12

VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet. Läs Tommy Karlssons berättelse med anknytning till I 22 Museeum sid 6. Följ med till Hovstallet den 4 maj

VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet. Läs Tommy Karlssons berättelse med anknytning till I 22 Museeum sid 6. Följ med till Hovstallet den 4 maj VARGTJUTET Årgång 11, Nummer 1 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Mars 2006 Ordföranden har ordet I mitten av februari 2006 är det riktig vinter i hela Sverige. Jag såg en snötäckeskarta på

Läs mer

INNEHÅLL! Stefan Hämäläinen - C Kiruna

INNEHÅLL! Stefan Hämäläinen - C Kiruna VARGTJUTET Årgång 15, Nummer 3 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen September 2010 Ordföranden har ordet Sidan 3 I skrivande stund är det verkligen höstlikt ute. Löven faller i allt större mängd

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 G LÖM INTE ATT BETALA GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER,

Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 G LÖM INTE ATT BETALA GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER, VARGTJUTET Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 Ordföranden har ordet.. Kamratföreningens Höstfest! Så går ännu ett år till sin ända. Vår kamratförening har genomfört

Läs mer

VÅRNUMMER ÅRGÅNG 71 NR 1 Berga i MARS 2011

VÅRNUMMER ÅRGÅNG 71 NR 1 Berga i MARS 2011 VÅRNUMMER ÅRGÅNG 71 NR 1 Berga i MARS 2011 Full fart på byggnation av ny Militärrestaurant. Foto: KSWA Nytt År och ett nytt utkast till B-S ligger på bordet. Vad månne detta år föra med sig? Måste vi även

Läs mer

Livhusaren 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011

Livhusaren 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011 LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING av Uno Bohman, Johan Thorp och Jens Ramhöj Föreningens ordförande Uno Bohman Kamratföreningens ordförande har ordet! För drygt

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 7 Nr 12 2000 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har sitt sista ord Sidan 4 Sista skottet Sidan 6 Vårpokalen Sidan 10 Kamratföreningens vårutflykt Sidan 14 Raseborgsresan

Läs mer

Kustjägare på Mount Everest Läs om expeditionen 1987. Uppbyggnaden, historiken och förberedelserna Se sidan 8

Kustjägare på Mount Everest Läs om expeditionen 1987. Uppbyggnaden, historiken och förberedelserna Se sidan 8 Tidskrift för sällskapet Kustjägarveteraner Nr 61 (3/07) Okt 2007 Kustjägare på Mount Everest Läs om expeditionen 1987. Uppbyggnaden, historiken och förberedelserna Se sidan 8 Main Target Down, om våldet

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 Minibussar på Gotland Debatt på Folk och Försvar Specialistrekrytering Geltic Bear i Enköping Hon räddade ett barn SOLDAT I VINTERTID Kroppen, kläder, strid, mat & dryck

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 6 Nr 10 1999 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har ordet Sidan 4 Bäste kamrat Sidan 7 Vad gör 55 årspensionärerna Sidan 12 Ny bataljonschef Sidan 14 Första 77 B-

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009 Nr 2-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nattvardskärlen på Armemuséet, som en gång varit deponerade på F1. Foto: Sten Hollman Jullunch serveras den 17 december i Gula Villan

Läs mer

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2014 Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering Tullrådsmöte Dagordningen var även denna gång

Läs mer

Rapport från årsmötena sid 12

Rapport från årsmötena sid 12 Tidskrift för sällskapet Kustjägarveteraner Nr 60 (2/07) Juni 2007 Kustjägardagen på Korsö 17/9-07 Läs om planeringen inför detta års planering av KJ-träffen i höst... Se sidan 9 Noble Mariner-övningen

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

FLYG MUSEUM MEDLEMSBLADET. Vad händer i Drakensimulatorn. Simulator 2. Årgång 2013:2 F 10 Kamratförening Nr 27. Ängelholms.

FLYG MUSEUM MEDLEMSBLADET. Vad händer i Drakensimulatorn. Simulator 2. Årgång 2013:2 F 10 Kamratförening Nr 27. Ängelholms. MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2013:2 F 10 Kamratförening Nr 27 Vad händer i Drakensimulatorn Foto: Urban Mörén Simulator 2 www.f10kamratforening.se Medlemsbladet nr 27 Av Björn Rasmuson Av

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009 Nummer 1-2009 KFÖ 2008 i Tingstäde Kenth Klintberg, Lokrume långbösseklubb, i utstyrsel som gotländsk ståndsdragon. P 18 kamratförening sid 3-19 Studeiebesök på AMF 1 Kamratföreningen var på ett intressant

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

Vårt Luftvärn Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift

Vårt Luftvärn Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift Vårt Luftvärn Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift Nr 1 2. Årgång 70. 2010 Luftvärnets Befälsutbildningsförbund Box 278 03, 115 93 STOCKHOLM Lidingövägen 28, vakten K1 anvisar. Tfn 08-664 71

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 1 - April 2015 Årsmöten Rekrytering Vårens centrala kurser Ungdomar på Vinterutbildning Helikopterflottiljen presenterar sig 1 Hans Hansson har

Läs mer

Molosövning i Älvdalen,

Molosövning i Älvdalen, 5YTHYZ Molosövning i Älvdalen, se sidan 6 Alla måste vara med Georg Guldstrand, Centralstyrelsens ordförande Dessa rader skriver jag direkt efter ordförandekonferensen i Tylebäck. En konferens som varit

Läs mer

Södermanland! Ett tack till

Södermanland! Ett tack till 4/12 Ordförandens kommentar Turlista t.o.m. 1/6 2013 Från Grisslehamn dagl. 10.00, 15.00. Tors sön även 20.00. Från Eckerö dagl. 13.30, 18.30. Fre mån även 8.30. Viltbordskryssa till Åland Kryssa till

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 April 2014 Nr 2 Urban Öqvist vid staty av Marilyn Monroe - På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

Läs mer

med sikte på framtiden

med sikte på framtiden Arméinspektören: VI MÅSTE FINNAS I HELA LANDET N u m m e r 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 Ingen degradering av befäl Rakel säkrar sambandet Kartläggs av extremister med sikte på framtiden färre bataljoner,

Läs mer