VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet.. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4. BJÖRNRAM sidan 7. AFGHANISTAN - Sidan 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet.. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4. BJÖRNRAM sidan 7. AFGHANISTAN - Sidan 10"

Transkript

1 VARGTJUTET Årgång 12, Nummer 1 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Februari 2007 Ordföranden har ordet.. Vi går nu in på vårt 12: e verksamhetsår och kan även detta år presentera en rad intressanta aktiviteter. I detta nummer av Vargtjutet finns föreningens preliminära verksamhetsplan publicerad. Den slutliga verksamhetsplanen fastställs vid vårt årsmöte den 31 mars. Förutom nu planerade aktiviteter finns ytterligare några intressanta begivenheter som vi måste återkomma till i nästa nummer av Vargtjutet då dessa inte är helt slutgiltiga avseende datum mm. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4 Låt mig här kommentera vår planläggning. Årsmötet genomförs som vanligt tillsammans med vår moderförening Kamratföreningen Lapplands Jägare. Detta år kommer vi att gästa Kavallerikasern (f.d. K 1 kaserner) på Lidingövägen i Stockholm. Det är tidigare I 22-officeren Ola Areschoug som blir vår värd. Förutom sedvanliga årsmötesförhand- BJÖRNRAM sidan 7 INNEHÅLL! Fortsättning sida 2 Saxat ur Lapplands Jägare 85/86 SIDAN 2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET SIDAN 3 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SIDAN 4 C LAPPLANDSJÄGARGRUPPEN SIDAN 6 BESÖK SOFIA LINNEA SIDAN 6 BÅDE OCH ÄR BÄTTRE SIDAN 7 BJÖRNRAM 85/86 SIDAN 9 VERKSAMHETSPLAN SIDAN 10 PETER ÖBERG FRÅN AFGHANISTAN SIDAN 11 INFORMATION OM FJÄLLMARSCHEN SIDAN 12 KONTAKTADRESSER AFGHANISTAN - Sidan 10 VARGTJUTET 1

2 lingar kommer vi att få en redogörelse för utbildningsverksamheten vid dragonbataljonen och vid högvaktsskvadronen i synnerhet. En rundvandring i stallar och vid utbildningsanordningar kommer även att hinnas med. Se den officiella kallelsen på sidan 3. Vår kassör Jan-Olof Jolo Johansson har ett starkt engagemang för den gamla vedjakten Sofia Linnea som sommartid kryssar i Stockholms skärgård, Den 16 maj erbjuds vi att besöka denna kulturskatt och få höra fartygets historia samt bese utrymmena ombord. Sofia Linnea ligger då vid Östra Brobänken på Skeppsholmen och är lättillgänglig för oss. Redan dagen efter vårt planerade besök kommer hon att seglas ut till sommarförtöjning betydligt längre ut i Stockholms Skärgård. Jolo lovar ett intressant besök ombord och säger även att vi kommer att bli bjudna på lite fika. Den 10 juni ställer vi in oss på besök på Gripsholms Slott i Mariefred. Vi kommer att delta i guidad tur på slottet som bland annat huserar svenska statens porträttsamlingar. Föreningen subventionerar kostnaden för entré och guidning samt bjuder även på en liten picknick i Gripsholms omgivning efter rundvandringen. Allt kommer att kosta 50: -/person. Vi hoppas på ett skönt försommarväder till denna aktivitet. Det går att kombinera besöket på Gripsholm med ångbåtsfärd, museijärnvägsresa, egen bilresa mm. En aktivitet som ännu inte är klar är ett besök på en av svenska marinens större fartyg då detta besöker Stockholm i sommar. Till detta arrangemang får vi återkomma i nästa nummer av Vargtjutet. I oktober genomför vi traditionsenligt vår höstfest med festlig middag och trevlig samvaro på Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104 i Stockholm. Föreningens höstfest är alltid en lyckad tillställning och militärsällskapets nya lokaler på Valhallavägen är mycket trivsamma och dessutom lättillgängliga med goda bussoch T-baneförbindelser (stn Stadion). Ett 60-tal personer festar och umgås i sann jägaranda. Höstfesten äger rum den 27 oktober. Under hösten kommer föreningen Lapplands Jägare i Mälardalen att genomföra ytterligare någon eller några aktiviteter. En föredragskväll är inplanerad till den 21 november. Vi får återkomma till vem som blir vår föredragshållare. Föreningens styrelse är alltid öppen för förslag på intressanta aktiviteter som kan locka våra medlemmar. Har Du något förslag så kontakta oss i styrelsen. I detta nummer av Vargtjutet publicerar vi en sammanställning av aktiviteter i de militära kamratföreningar som är verksamma i Stockholmsområdet. Genom Lokala kamratföreningars i Stockholm Samarbetskommitté, LKSS, öppnar vi upp för alla som är anslutna till någon av dessa kamratföreningar att besöka aktiviteter som är anordnade i någon förening. Finner Du något som verkar intressant ring och anmäl Dig. Kontaktadresser har Jolo och jag!. Jag måste även denna gång vädja om hjälp med bidrag till vårt kamratblad. Vi har under det gångna året erhållit flera mycket trevliga artiklar som vi har kunnat delge kamratföreningens medlemmar. Men med stor envishet upprepar jag min vädjan, skicka oss berättelser, små som stora. Var inte rädd för att skriva. Vi hjälper Dig med att redigera och göra Ditt bidrag tillgängligt. Ett nytt år är alltid spännande och man vet som tur är inte vad som kommer att hända. På nyåret i år var väderförhållandena märkliga. Vi hade upplevt en grön jul och ett likadant nyår. Först i slutet av januari fick huvuddelen av Sverige något som kan liknas vid vinter och nu i skrivande stund har vi minus 18 grader i Mälardalen, snöstorm och trafikkaos i Skåne Så vintern kom till slut. Men redan nu kan vi ana en ljusning och en annalkande vår, dagarna blir längre och ljusare och om några månader så blir det riktig vår och senare sommar. Det finns hopp i år också! Det blir spännande att se vilken uppslutning vi får vid våra planerade aktiviteter. Vi i styrelsen hoppas att Du skall tilltalas av några och ställa upp i vår vänkrets. Varmt välkomna önskar Dags att betala medlemsavgiften! Med detta numret av Vargtjutet bifogas inbetalningsavi för medlemsavgiften Ni som redan har betalat erhåller en avi med texten BETALT FÖR 2007 tryckt över. Observera att medlemsavgift för medlemskap i Lapplands Jägare i Mälardalen ej med automatik ger medlemskap i huvudföreningen eller tvärt om. Om ni har betalt alldeles nyligen så kan Ni bortse från fakturan. Endast 100:- på postgiro VARGTJUTET 2

3 Kallelse till årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Lördagen den 31 Mars K 1 Lidingövägen 24 Program : kl 1100 Årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen kl 1200 Årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare, Kiruna ca kl 1300 Enklare utspisning ca kl 1400 Orientering om Kavalleriskvadronen av en f.d. I 22-officer Dagordning 1. Fråga om mötets behöriga utlysning och kallelse enligt stadgarna samt fastställande av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. Justeringsmännen är tillika rösträknare. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsredogörelse för det gångna arbetsåret. 6. Revisorernas berättelse för det gångna året. 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Val på ett år av ordförande. 9. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter (jämna år fyra, udda år tre). 10. Val på ett år av två styrelsesuppleanter. 11. Val på ett år av två revisorer och en revisorsuppleant. 12. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, i en valberedning. 13. Val av representant att företräda föreningen vid Kamratföreningen Lapplands Jägares årsmöte. 14. Fastställande av medlemsavgift. 15. Fastställande av verksamhetsplan för arbetsåret. 16. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för arbetsåret. 17. Behandling av frågor, som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 18. Behandling av frågor, som enskild medlem ingivit till årsmötet. 19. Övriga frågor. Anmälan kassören tillhanda senast den 23 mars Adress se baksidan av tidningen. Använd gärna talongen nedan. Det går även bra med e-post: eller Varmt Välkomna! Härmed anmäler nedanstående personer sitt deltagande vid kamratföreningens årsmöte Namn :.Personnummer.-. Namn :.Personnummer.-. Insändes till kassören Jan-Olof Johansson, senast Adresser : Se baksidan av Vargtjutet! Alt - VARGTJUTET 3

4 Rapport från Lapplandsjägargruppen Hösten har varit intensiv med en mängd aktiviteter och den började med den traditionsenliga fjällmarschen som i korthet var varm och stenig. Vad som gladde mig var att så många från kamratföreningen deltog. Den här gången träffades inte gruppen och kamratföreningen vilket naturligtvis var en planeringsmiss som vi har rättat till inför kommande år. Vad händer fortsättningsvis? Det som vi just nu förbereder är deltagande i den norska övningen Cold Response 07. G 66 kommer att delta med insatspluton och en kompaniledningsenhet totalt cirka 45 män och kvinnor. Plutonen kommer att lyda under norska HV 18 insatskommando Delfin som en manöverenhet. Det är första gången som en svensk insatspluton deltar som DUC till ett norskt hvförband i en övning av denna karaktär. Vi kommer att delta i övningen från onsdag till söndag v 710 och det kommer att bli en verklig utmaningen för insatskompanichefen Peter Niemi. Innan fjällmarschen genomfördes Nordkalottkonkurrensen som är en tävling mellan hemvärnssoldater, både män och kvinnor samt ungdomar. Den genomfördes i år i Kirkenes på ett mycket bra sätt och denna tävling är mycket uppskattad. Nästa år är det Uleåborgs militärlän som arrangerar denna tävling. I oktober, mellan älgjaktsperioderna genomfördes en övningshelg där hemvärnet bland annat letade efter FJS patruller på Kalixfors. Under denna helg var Rikslottachefen Elisabeth Falkemo och besökte hela vårt område och naturligtvis fick hon prova rökbastu för första gången nere i Tornedalen. För första gången sedan nedläggningen arrangerade vi en höstmiddag i Kiruna i november med Björn och Eva Lundqvist som gäster. Även om vi inte är så många på gruppen var det väldigt trevligt att återuppväcka denna tradition. Året avslutades med att vi åkte upp till Pältsastugan för att vinterrusta den och här var några gamla kämpar med, bland annat Lennart Tjäder och Jan Åhman inleddes med övning Stålet som bjöd på riktigt januariväder det vill säga ordentligt kallt! Som vanligt blev det en bra övning och samarbetet med våra norska kolleger kan inte annat än sägas vara Kjempeflott. Solnedgång bakom Riksgränsfjällen i januari Nästa stora utmaning i vår blir Gränsjägarbataljonens övning tillsammans med finska reservister/ landskapstrupper. Finland har som bekant inget motsvarande hemvärn men håller på att bilda Landskapstrupperna som påminner om vårt hemvärn. Och denna samövning är ett första steg i att öka utbytet med Finland på samma sätt som att vi övar tillsammans med norska trupper. Avslutningsvis så rycker det in cirka 40 stycken tjejer och killar måndagen den 17 september i Kalixfors för att genomföra en tre månader lång direktutbildning till hemvärnet. Men till detta vill jag återkomma till i nästa nummer av Vargtjutet. Med hälsningar från ett vintrigt Kiruna Magnus Ståhl Fint besök Övningen besöktes av Arméinspektören Gm Sverker Göransson, Säkerhetsinspektören Öv Anders Emanuelsson samt CI19 Öv Jan Mörtberg som alla var imponerad av övningens genomförande och hemvärnssoldaternas förmåga. Det är gott om snö i år VARGTJUTET 4

5 Lokala kamratföreningars i Stockholm Samarbetskommitté, LKSS ÖVERSIKT AKTIVITETER 1:a halvåret 2007 Datum Klockslag Slag av aktivitet Plats Arr 1/2 tors 1800 Kamratträff med ärtmiddag och film S 1 Enköping I 2/P 1 3/2 lör 1730 Årsmöte i KavK-mäss Stockholm I 19 5/2 mån1230 Lunch med föredrag om MS I 5/fältjägarna Folke Bernadotte akademin 6/2 tis 1230 Lunch MS I 12 14/2 ons1700 Räddningsinsatser vid katastrofer, Bergsunds P 18 föredrag och måltid i Konstkaféet Strand 3 10/3 lör 1100 Årsmöte, buss från Sthlm 0930 S 1 Enköping I 2/P 1 13/3 tis 1730 Årsmöte i KavK-mäss Stockholm I 5/fältjägarna 14/3 ons1100 Studiebesök Armémuséum Stockholm I 16 S 15/3 tors1730 Årsmöte med Kronobergarna MSB Sthlm I 12 17/3 lör 0745 Årsmöte med huvudfören. Busstp Gävle I 14 fr Sthlm 20/3 tis 1630 Årsmöte MSB Sthlm S /3 tors1800 Årsmöte MSB Sthlm I 14 S 28/3 ons1730 Årsmöte Dalag 27,½tr P 18 ned från gatan 31/3 lör Årsmöte med huvudförening i KavK Stockholm Lappl.jägarna Ej fastställd? Utflykt till Uppsala under april Uppsala K 4 17/4 tis 1800 Årsmöte MS I 4 17/4 tis 1230 Lunch MS eller I 12 Syster&Bror 21/4 lör Tur på övningsfältet. Buss från Enköping I 2/P 1 Sthlm /4 lör? Studiebesök? S 1-3 Vecka 717? Resa till Enköping. Besök batövn. S 1 Enköping S /4 mån1000 Högvaktsavl. och kaffe. Slottet I 5/fältjägarna Samling Kaffegillet. 5/5 lör? Huvudföreningens 70-årsjubiléum Halmstad I 16 Början av maj? Regementes Dag, utställningar mm Enköping S / Besök på vedjakten Sofia Linnea Skeppsh. Lappl.jägare 8/5 tis 1230 Lunch MS I 12 V ? Besök vid LG i Kungsängen en dag Kungsängen I 5/fältjägarna 6/6 ons 1700 Fanmarsch, nationaldagsfirande Skansen P 18 7/6 tors? Utflykt till något slott ESO I 12 10/6 sön Besök på Gripsholms slott. Mariefred Lappl.jägarna Med båt eller bil. 16/6 lör Utflykt till Utö Utö I 2/P 1 13/6-17/6 NORDISKT KAMRATFÖRENINGSMÖTE BORNHOLM SMKR Anm: MS avser Militärsällskapet, Valhallavägen 104, 3tr, Stockholm. Dörrkod:??? MSB avser Militärstabsbyggnaden, Lidingövägen 24, Stockholm. I 14 S har lunch på MS den 14 i varje månad. Om den 14 är en helg är lunchen istället vardagen närmast före. Förhandsanmälan om planerade aktiviteter hösten /8-19/8 KamratFöreningsÖvning (KFÖ) Gotland P 18 17/8-22/8 Polenresa Polen I 5/fältjägarna Slutet av aug Resa till Boden Boden Klubb 19 4/9-6/9 Besök vid Nylands brigad Finland I 14 S 13/ Studiebesök Långholmen Långholmen P 18 20/ Ärtmiddag och film S 1 Enköping I 2/P 1 4 dagar i september (26-30) Planerar en resa till Estland och Lettland S / Höstmiddag MS Lappl.jägare 10/ Höstmöte och kamratmiddag S 1 Enköping I 2/P 1 12/11 Årsmöte med 60-årsjubiléum MS I 16 S 14/ Föredrag Om kriget Clausewitz( ) Syster&Bror P 18 VARGTJUTET 5

6 Besök vedjakten Sofia Linnea Onsdagen den 16 maj kl är Ni välkomna att besöka vedjakten Sofia Linnea, känna tjärdoften och historiens vingslag från den tid Stockholm försörjdes med hjälp av vedskutor från skärgården och Mälaren. Vi samlas vid Östra Brobänken på Skeppsholmen strax bortom och nedanför Skeppsholmens folkhögskola, där hon ligger i avvaktan på att segla ut till sin sommarförtöjning utanför Evert Taubes Sjösala. Vi bjuder på fika ombord, så missa inte en härlig majkväll i Nordens Venedig. VÄL MÖTT STYRELSEN Både och är bättre Överbefälhavaren väntas i sin nya bok Både och ge utryck för att Sverige åter måste satsa på det nationella försvaret. Detta är en av de mest positiva nyheter som framkommit om Sveriges försvarsmakt de senaste tio åren inte för att den ger uttryck för en särskilt omfattande förändring utan för att man här kanske kan spåra början till ett paradigmskifte. Kanske blir det så i framtiden att vår militära förmåga i hemlandet åter blir basen för framgångsrikt deltagande i internationella insatser och inte som nu tvärtom när man säger sig försvara Sverige i Afghanistan men behöver hjälp av våra grannar för att övervaka landets gränser. Kanske blir det så att vi i framtiden har en försvarsmakt som med fog kan sägas vara beredd att försvara hela landet från Treriksröset till Smygehuk, inte bara genom symboliska insatser från ett krympande och åldrande hemvärn utan med tillräcklig styrka för att avskräcka alla potentiella angripare. Bakom den troliga höjningen av vår förmåga till försvar av det egna territoriet ligger förhoppningsvis en omvärldsanalys som grundar sig mer på militära och säkerhetspolitiska överväganden och mindre på strukturrationella sådana också detta är en positiv utveckling. De senaste årens ominriktning av det svenska försvaret har lett till en urholkad kapacitet att försvara det egna territoriet. Förhoppningsvis kan de nya tankegångarna om en förmåga till nationellt försvar och internationell förmåga leda till att det svenska försvarets största resurs, den folkliga förankringen och viljan att försvara sitt eget land, bättre tas tillvara. Om så sker och vi utbildar fler unga män och kvinnor än idag kommer vi att uppnå positiva följdeffekter som bredare rekryteringsbas till insatsförband och hemvärn med påföljande kvalitetshöjningar som följd. Vi kommer också att få en bättre förmåga till anpassning inför snabbt uppdykande hot genom att ha en reserv av utbildade män och kvinnor som med kort varsel kan användas för att trygga landets gränser och detta måste ju vara den bästa trygghetsskapande faktorn Sverige besitter. Det är ju trots allt så att vi kan köpa materiel utomlands men vi kan aldrig köpa soldater som skulle vara villiga att strida för vårt land om vi inte själva är villiga att göra detsamma. Anders Karlsson och Bertil Kantola Kiruna/Männikkö VARGTJUTET 6

7 BJÖRNRAM Del I (Saxat ur Lapplands Jägare 85/86) Sommaren hade för oss juniinryckande varit en ganska behaglig tid. Vi hade hunnit gå den omtalade ÖDEettan och började kunna genomskåda "myten om lapplandsjägaren". Alla tidigare föreställningar om grönmålade figurer på spännande uppdrag hade glömts vi var helt enkelt Fördelningsunderrättelse (till råga på allt bandvagnsburna). Det var just vid denna kris övningen Björnram ingrep och återställde den "rätta" stämningen för oss på 2. och 3. kompaniet. Björnram var KFÖ för en cykelskyttebataljon, ett d:o kompani och ett värnkompani. Under "krigets" slutskede (29/8-6/9) deltog också hemvärn och värnpliktiga från 122. Själva kriget gick ut på att mekaniserade förband (2. och 3. Fördundkomp.) framryckte mot Gällivare, som försvarades av huvuddelen av styrkan. Vi blev nu plötsligt ett stridsvagnskompani och ett pansarskyttekompani, vardera bestående av tre plutoner. plus ett kompani lätt irriterade skyttesoldater. Andra patrullen väckte de som hade lyckats somna om strax efter midnatt och gjorde styrka Nord tämligen impopulär. När sedan nästa anfall sattes in i gryningen flydde försvararna och vi fortsatte mot Gällivare. Tredje dagen nådde vi, utan större strider, i höjd med Gällivare flygplats. Under kvällen passerade en MC-ordonnans i ostlig riktning. Vi bestämde oss för att "plocka" honom på hans återväg mot Gällivare, och förberedde bandvagnar som skulle spärra vägen. När förvarningen om "MC från öster" kom efter lång väntan, körde vi ut på vägen. Men det visade sig vara ett litet misstag, MC:n var civil! Killen som körde såg ut som han skulle ramla omkull i rena förskräckelsen. Glömt aptera lösskjutningsanordningen Dag fyra skulle vi inta en höjd där hemvärn var grupperat. Sagt och gjort - vi körde mot höjden med "stridsvagnarna", påhejade av Ksp-smatter. Här måste dock stridsledningen tänkt fel, för det tyngsta vapnet hemvärnet hade var en Ksp. Dessutom hade den stackars skytten glömt aptera lösskjutningsanordningen, sa han fick själv stå för eldhastigheten genom att manuellt föra fram patronerna. Det kunde bara gå på ett sätt, och hemvärnsmannen lämnade platsen med språng. Ryktesvis fick vi sedan veta att en av de goda hemvärnssoldaterna, något stressad, hade gjort sina behov under anfallet, men utan att ta av sig... Efter ytterligare strider kunde vi gruppera alldeles utanför Gällivare. Striderna fortsatte och dag fem tog vi bron över Vassara älv. Efter väg 97 drev vi sedan fienden ännu längre västerut. Jaha, där stod vi nu alltså, alla 63 klara att ta itu med de ca 2000 försvararna. Uppdelade på två styrkor, Nord och Syd förväntades vi nu ställa till med mesta möjliga förtret i Gällivareområdet. Guldgrävarexpedition Det var först andra dagen något hände. Vi fick order att anfalla ett cykelskyttekomp. som låg grupperat efter väg 98. Vi anföll med vara stridsvagnar (Bv 202 mod. "förklädd") och striden var snabbt över. Vägen var minerad sas det. Detta upprepades enl. samma mönster ett par gånger under dagen. En liten omväxling var det dock under det sista anfallet, då vi på väg till platsen blev beskjutna av en ensam figur i stetsonhatt och med revolver! Denne visade sig senare vara ledaren for ett slags guldgrävarexpedition. Hur som hälst, på väg tillbaks besvarade vi hans eld med AK-4 och kulsprutor. Under kvällen beslutade vi oss for att göra lite nytta. Vid 22-tiden utgick den första patrullen - med uppgift att sabotera och ta krigsbyte. Resultatet blev 1 st AK-4 Försvarsstyrkan hade nu kraftsamlat till terrängen N. Dundret och det gick allt tyngre för vårt stridsvagnskompani. Vi vann ytterligare några strider under dag sex, men detta endast för att våra bandvagnar klarade betydligt svårare terräng än vad försvararna tänkt sig. VARGTJUTET 7

8 Under eftermiddagen blev det dock tvärstopp för oss ca 6 km V. Gällivare. Leve fosterlandet! Försvararna hade klarat biffen och vi fick fly tillbaks öster om Gällivare. Nu hade tydligen försvararna tänkt sig att få anfalla oss för en gångs skull, och eftersom vi var utom bekvämt gångavstånd (och tömt deras cyklar på luft) tvingades vi omgruppera till ett sandtag i närheten av fiendens gruppering. Natten tillbringade vi i bandvagnarna. Under morgonen kom den lede fi lufsande i sina vinterhandskar och vindrockar. Vi "förlorade" givetvis och fick nu stifta bekantskap med cykelskyttekompaniet som inte fick sova övningens andra natt, och för övrigt inga andra nätter heller. Undan uppretade soldater och med tömda magasin återsamlades vi till Dundrets stora parkering i väntan på hemtransport. Vi hade åter bevisat det välkända faktum att "Krig lönar sig inte". båda pskplutoner gick ut på bredd ur marschgrupperingen och körde rakt upp i fiendens eldställningar, samtidigt som en kringgångsavdelning smög sig fram bakifrån så gott det nu går att smyga i terräng med en bandvagn. Panik utbröt och försvararna sprang bort i skogen! Det blev en total seger for oss, men eftersom det var en övning för försvararna skulle anfallet göras om på nytt - då i mörker och från ETT håll. Vid skymningen började det ständigt så lockande planerandet av en liten raid bakom fiendens linjer i avsikt att stjäla ammunition och främst FÄRSK mat. BJÖRNRAM Del II Slaget om Koskullskulle Efter några dagar av intensiva strider fick min pansarskyttepluton order att utan dröjsmål förstärka 2. pskplut i närheten av Koskullskulle. Vägen dit kantades av spår från tidigare strider, Förstörda skyttevärn, fordonsfällor i form av fällda träd och en mängd minor gömde sig fortfarande på skogsvägen. Vi kom fram till kontaktplatsen för oss, förbandsinstruktör och 2. pskplut. Vi delgavs order av försvararnas instruktör. Ordern var enkel och utmynnade i följande plan: Ett par små patruller utgick och våra plutoner blev några patroner rikare. Dessutom lyckades dessa patruller reta försvararna så till den grad att de insåg att sömn var omöjligt och därför gjorde ett synnerligen överraskande eldöverfall mot var bas! Något senare, när de förargade försvararna åter krupit ned i sina eldställningar, inleddes anfall nr. 2 mot samma mål. Sannolikt också med samma resultat, men p.g.a. mörker var det svart att avgöra. Planen genomfördes med ett förödande resultat. Våra Från andra sidan älven hördes sporadisk skottlossning och bron var sprängd. Detta faktum hindrade inte fienden att dra sig tillbaks över älven mot Koskullskulle. Tydligen var kompaniet utrustat med amfibiska cyklar eller så transporterades de med båt. Krigsbytet uteblev tyvärr - Fi hade lärt av tidigare misstag. Natten tillbringade vi på intagen mark. Självklart ösregnade det hela tiden. Furir Bergman VARGTJUTET 8

9 Prel verksamhetsplan 2007/2008 (del) 2007 STYRELSESAMMANTRÄ- AKTIVITETER VARGTJUTET TELEFON Kl Kl Kl Kl Årsmöte K 1 Besök på Vedjakten Sofia Linnea Besök på Gripsholms Slott Fjällmarsch Katterat,Unna Allakas, Abisko Höstfest Medlemsmöte Fest? Föredrag Vargtjutet 1/2007 Vargtjutet 2/2007 Vargtjutet 3/2007 Vargtjutet 4/2007 Årsplan 2007/2008 prel Inlägg Kantola/ Karlsson Medlemsavgifter Årsmöte 2007 (ref) Höstfest info Årsplan fastställd Fjällmarsch (ref) Höstfest (inbjudan) Höstfest (ref) Årsmöte 2008 (info) Föredrag (ref) Medlemsmöte 2008 (info) VARGTJUTET 9

10 Övlt Peter Öberg från Afghanistan Värmen och våren har kommit till Afghanistan igen. Vintern var inte mycket att hurra för med Svenska mått mätt. En del regn men knappast så mycket som man önskat sig för att klara torkan till sommaren. Efter ett lugnt årsskifte har verksamheten dragit igång igen. Flera operationer för att arrestera talibaner och grovt kriminella, ökad aktivitet för att ta hand om gammal ammunition och rester från krigen. kunna utbryta. Inget hände vilket tyder på att han hade en tydlig efterträdare redan utsedd, äldste sonen. Personen i fråga var en mycket dålig människa med en hel del på sitt samvete sedan kriget. I väster har vi fått många rapporter om vapengömmor så vi har intensifierat vårt arbete där. Patruller, samverkan med myndigheter, 6 timmars vandringar i bergen letandes efter grottor, förstöring av gammal ammunition osv. Vi har också börjat titta framåt. Om ca 10 veckor så kommer vi att vara avlösta av våra efterträdare. Innan dess skall vi förstärkas med en pluton och dessutom ta emot massor med besök. Till det kommer alla operationer och all vardagsverksamhet. Kö till MEDCAP Riktigt har verksamheten inte kommit igång. Vi väntar fortfarande på "våroffensiven" som brukar komma när det blir varmare. Som vanligt kommer den nog att bli intensivare i söder och öster. Många möten och försök att hjälpa Afghanerna. Vi har varit ganska aktiva den senaste tiden med olika projekt. Flickskolan här i Masar har fått belysning och 500 meter taggtråd, kvinnofängelset har fått ett lastbilslass med ved, Blå moskén har fått ett par hundra liter diesel då elverket brann ner för någon vecka sedan, osv. På den militära sidan har vi intensifierat våra patruller i västra och östra området. I Kabul sköts en parlamentsledamot ner för en dryg vecka sedan. Han var från vårat område och vi trodde att oroligheter skulle Barnmottagningen För min egen del åker jag hem i morgon på två veckors ledighet. Det skall bli riktigt skönt efter en ganska intensiv period med långa dagar och kvällar alla dagar i veckan. När jag kommer åter återstår mycket arbete men bara 8 veckor i Afghanistan. Bifogar några bilder från flygplatsen och Masar-e Sharif. LtCol Peter Öberg Den nya garderoben En ung nygift kvinna hade varit och inhandlat en garderob på IKEA. När hon kom hem började hon genast montera upp den. Utanför hennes fönster fanns en busshållplats. Precis när hon var klar med monteringen av garderoben körde bussen förbi och garderoben föll ihop? Hon monterade upp den igen och samma sak hände åter. Hon ringde till IKEA och talade om vad som hänt. De lovade att skicka dit en kille som kunde fixa problemet. Montören kom och monterade upp garderoben, men precis när den var färdigmonterad så kom bussen och garderoben föll ihop igen. När han för andra gången fått ihop garderoben gick han in och ställde sig i garderoben för att se vad det var som egentligen hände. Just då kom kvinnans make hem, han var nyfiken på hur garderoben såg ut som hans fru hade inhandlat, så han stegade in i rummet där garderoben stod. När han beundrat den, öppnade han garderobsdörren för att se hur den såg ut invändigt. Han stirrade på mannen som stod därinne och som sa: Du tror väl inte mig, men jag står faktiskt här och väntar på bussen. Sensmoral: Var försiktig om Du köper garderob på IKEA. VARGTJUTET 10

11 Fjällmarsch Information från Kirunaföreningen I gränstrakterna mellan Norge och Sverige. Från Katterat till Abisko (langa marschen) eller Abisko - Kårsavagge - tältlägret - Abisko (kortare marschen). Med syftet att möjliggöra ett deltagande i alla åldrar återinför vi möjligheten att gå den längre och lite jobbigare turen eller en kortare variant. Alia deltagare Lördag 18 augusti; ankomst och utrustning i Kalixfors 1. Arrangemanget sträcker sig från det du kommer till Kiruna på lördagen och avslutas med Kamratföreningsmiddagen fredagen efter. Mellan medlemsmöte och middag på fredagen kommer aktiviteter att genomföras av föreningen. 2. Hämtning vid tåg / flyg genomförs under förutsättning att du anmält till föreningen när du kommer till Kiruna och på vilket sätt. (Föreningen kan inte arrangera andra hämtningar än föranmälda) 3. Transport till tåg / flyg efter fjällveckan ordnas endast efter kamratföreningsmiddagen vilket innebär lördag. För den som absolut behöver åka hem innan innebär detta att han/ hon ordnar detta på eget sätt (Taxi eller annat). 4. Ett längre alternativ och ett kortare alternativ för marschen planeras med syftet att varierande åldersgrupper och olika fysiska förmågor skall kunna delta (se kartbilden). Långmarschen Söndag 19; Tåg till Katterat, marsch Oallavagge Måndag 20; Marsch Unna Allakas Tisdag 21; Marsch Miesakjaure Onsdag 22; Marsch genom "alperna" t. tältlägret Torsdag 23; Marsch Abisko, åter Kalixfors Kortmarschen Sön; Tåg Abisko, marsch Kårsavagge Mån; Marsch Kårsavaggestugorna Tis; Marsch ner i Abiskodalen Ons; Marsch tältlägret - återförening Tors; Marsch Abisko, åter Kalixfors Alla deltagare Fredag 24; medlemsmöte och middag Lördag 25; återresor Deltagare förutsätts ha sådan fysisk förmåga att hon/han med egen kraft kan förflytta sig själv och buren utrustning i valt alternativ och därför har tränat marsch med avsedd vikt i ryggsäck. Denna anmälan är preliminär men vi behöver givetvis denna för att kunna skicka ut blankett för slutlig anmälan. I den slutliga anmälan erhåller du alla uppgifter som behövs och föreningen får, då du skickar in denna fullständiga uppgifter för att genomförandet skall fungera. Preliminär anmälan Fjällmarschvecka 2007: Skickas senast (Förlängd tid mht Vargtjutets utgivning).. Namn (ett eller flera) Telefon Adress Postadress Lång marsch Kort marsch Bocka för valt alt.. Skickas till Kamratföreningen Lapplands jägare Fjällmarsch 2007 Box Kiruna VARGTJUTET 11

12 Utflykt till Gripsholms Slott K ONTAKTADRESSER Om er adress ej stämmer, ert namn är felstavat, ni skall flytta, undran om medlemsavgiften och motsvarande frågor, vänligen meddela detta till kassören, inte till ordförande eller sekreteraren. Kontakt mig gärna per e-post eller tfn/fax, adress se nedan. Boka söndagen den 10 juni för en ufärd till Gripsholms Slott För 50:-/person får ni inträde till slottet, följa med på en guidad tur och därefter bjuder föreningen på en liten picknick i det gröna. Mer om detta i nästa nummer av Vargtjutet. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen c/o George Falk IDG Europe AB Dalénum Lidingö O RDFÖRANDE STEVE GUNNARSSON NATT OCH DAGS ALLÉ ENKÖPING TFN: För er som tänker deltaga i årets Fjällmarsch. Här kommer hjälp mot knott och mygg! Deltagarna på de årliga fjällmarscherna har ju drabbats av de mindre trevliga flygande marodörerna, knott och mygg. Jag fick en gång lära mig, av en skogssame hur man håller knott och mygg på avstånd. Det gör man med hjälp av naturmedel som är KOSTNADSFRITT! På våren, när björken börjar få musöron tar man av de späda bladen, 4-5 stycken, stoppar dem i mun, tuggar på dem (smakar gott) och sväljer. Detta gör man, några gånger per dag, under 7-10 dagar, tills musöronen vuxit och blivit stora. Sedan räcker det med ett eller annat löv, helst varje dag eller varje gång du går ut i skogen. Detta är underhållsmedicin och du tar det hela sommaren. K ASSÖR JAN-OLOF JOLO JOHANSSON SVINNEGARN HUSEBY ENKÖPING TFN: S EKRETERARE GEORGE FALK ADRESS ENLIGT OVAN TFN : (VX) R EDAKTIONEN V ARGTJUTET STEVE GUNNARSSON JAN-OLOF JOLO JOHANSSON TRYCK FMLOG SERVE ENKÖPING Du får se att det hjälper! VARGTJUTET 12

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Sveriges Skeppsmäklareförenings medlemmar kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Årets begivenhet närmar sig och precis som vi bestämde på förra årsmötet träffas vi i år i Uddevalla 23 maj 2014 Vid

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Active Games är en idrottstävling för barn och ungdomar i åldern 7-20 år med synnedsättning från hela Sverige. Tävlingen vänder sig både till dig som redan tränar någon

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer