SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan"

Transkript

1 SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan 1

2 Grafisk form och produktion: Incitera, Foto: Daniel Jeminen Tryckt av EO Grafiska Stockholm 2008

3 SOS Alarm en strategisk partner till vården VI PÅ SOS ALARM möter varje dag tusentals människor som behöver hjälp i samband med olyckor och vid akuta sjukdomstillstånd. Det handlar om att ta emot larmsamtal, klarlägga vad som hänt, bedöma behovet av hjälp och var hjälpen behövs. För den som befinner sig i en nödsituation räcker det med ett enda samtal till nödnumret 112 för att nå samhällets alla räddningsresurser. SOS Alarm är också ofta den första länken i vårdkedjan. Vi har sjukvårdens uppdrag att prioritera, larma ut, dirigera och samordna ambulanser och andra sjuktransportresurser. Till det kommer bl a rådgivning i väntan på ambulans och logistikutveckling samt produktion och sammanställning av statistik och annat planeringsunderlag. Utökad roll Under senare år har detta uppdrag successivt utökats och SOS Alarms roll i den prehospitala vården utvecklas nu genom att verksamheten utifrån vårdgivarens krav och önskemål på ett tydligare sätt kopplas till övriga led i vårdkedjan, t ex genom styrning av patientströmmar till olika sjukhus samt andra vårdinrättningar. Samtidigt utvecklar vi vår sjukvårdskompetens. Denna inriktning är tydlig i de stora och långsiktiga uppdrag som SOS Alarm har tecknat med Fyrklövern ( Västmanland, Uppsala, Gävle och Falun) Stockholms läns landsting Landstingen i sydost ( Blekinge, Kalmar och Kronoberg) Region Skåne Norrlandstingen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Uppdragens former varierar mellan de olika uppdragsgivarna. Ett genomgående inslag som är både nytt och viktigt består i att utveckla sammanhållna vårdkedjor för olika vårdbehov från nödsamtal till val av behandlingsnivå. SOS Alarm är nu inne i en utvecklingsfas i vårdområdet som går mot en ny och mer strategisk roll. Företagets styrelse beskriver i sin nya strategi SOS Alarm som vårdföretag hur SOS Alarm ska ligga i framkant när det gäller utveckling av ambulansalarmeringen. 3

4 Strategisk partner Rätt kompetens och information tidigt i vårdkedjan har stor betydelse för inriktning, kvalitet och ekonomi i vården. SOS Alarm har en unik roll tidigt i vårdkedjan. Genom sin utökade roll i den prehospitala vården, både på strategisk nivå och i det löpande arbetet, blir SOS Alarm i växande utsträckning en strategisk partner till landstingen och regionerna. Ambulanslogistik God ambulanslogistik d v s att hålla hög beredskap med begränsade ambulansresurser är en viktig del av SOS Alarms unika kompetens. Den byggs nu på med stöd av ny teknik och vetenskaplig optimeringsteori. I samverkan med uppdragsgivarna översätter och utvecklar SOS Alarm uppställda beredskapsmål i operativa termer. Bredd och djup i kompetensen SOS Alarm har ett eget medicinskt ansvar och är i formell mening vårdgivare. Denna roll utvecklas nu i olika former enligt uppdragsgivarnas önskemål. På Stockholms SOS-central finns t ex en prioriteringsfunktion med sjuksköterskor och läkare. Utvecklingen av sådana lösningar kan ske i partnerskap med växel tjänstgöring eller genom att SOS Alarm bygger upp resursen. Ett nära utbyte med vårdgivarna är i båda fallen en förutsättning. SOS ALARM HAR EN UNIK ROLL TIDIGT Generellt innebär utvecklingen av SOS Alarms sjukvårdskompetens att fler sjuksköterskor och undersköterskor anställs. Tillsammans med uppdragsgivarna organiseras vidare en fortlöpande bred kompetensutveckling genom SOScentralernas medicinskt ansvariga läkare (MLA) och vårdutvecklare. Denna utvecklade sjukvårdskompetens kombineras med vår unika SOS-kompetens inom ambulanslogistik samt intervju- och samtalsmetodik i nödsituationer. I samverkan med sjukvården söker vi hela tiden den optimala balanspunkten mellan en fördjupad medicinsk intervju och att snabbt nå fram med hjälpresurser. I VÅRDKEDJAN 4

5 Löpande kvalitetsarbete Det gemensamma utvecklingsarbete med uppdragsgivaren som SOS Alarm strävar efter kan ske genom gemensam kvalitetsgrupp som kontinuerligt följer upp och föreslår förbättringar i den löpande dagliga verksamheten kvalificerad medicinsk revision, både med gemensamma resurser och av uppdragsgivare och leverantör var för sig gemensamma utvecklingsprojekt, t ex för vårdkedjeuppföljning av prioriterings- eller dirigeringsresultat gemensamma projekt för forskning och utveckling Rakel Under de närmaste åren ersätts SOS Alarms analoga radiosystem med det nya radiokommunikationssystemet Rakel. För landstingen och regionerna innebär det stora möjligheter att tillsammans med SOS Alarm utveckla former för hur vården ska ta till vara de nya fördelar som Rakel inrymmer. Gemensamma statiska och dynamiska kommunikationsgrupper kommer att kunna underlätta samverkan både mellan sjukvårdshuvudmännen och med räddningstjänst, polis, sjöräddning m fl. Gränslös samverkan med ny teknik Med stöd av ny teknik medverkar SOS Alarm till att information kan överföras mellan ambulans och sjukhus, att automatisk kommunikation kan utvecklas mellan bl a ambulanssjukvårdens och räddningstjänstens fordon, att användningen av resurser kan optimeras genom utvecklad logistik etc. MED NY TEKNIK KAN SAMTLIGA SOS-CENTRALER SAMVERKA I ETT NÄTVERK Med vår nya teknikplattform Zenit kan samtliga våra 18 SOS-centraler idag samverka i ett nätverk. Det ger ökad redundans och säkerhet vid större händelser, underlättar samverkan över administrativa gränser och skapar nya möjligheter att producera enhetliga statistikrapporter, analyser, nyckeltal etc som underlag för verksamhetsplanering och beslut. 5

6 Samarbete kring forskning och utveckling SOS Alarm befinner sig mitt i ett unikt stort flöde av information som gäller första länken i vårdkedjan. Ett exempel på hur denna information kan tas till vara är utvecklingen av Medicinskt index som är ett enhetligt beslutsstöd för ambulansprioritering. Sedan det infördes 1997 har SOS Alarm hanterat över 10 miljoner ambulansärenden. Erfarenheterna från alla dessa händelser tillförs successivt underlaget och gör det medicinska indexet till ett levande dokument. Idag bedriver vi i samverkan med våra uppdragsgivare ett intensivt utvecklingsarbete både vad gäller kompetens, logistik och teknik inom tjänsteområdet ambulans prioritering och dirigering. Till detta kommer vårt engagemang i medicinskt inriktade forskningsprojekt med koppling till prehospital vård. Exempel: SALSA (Saving lives in Stockholm Area) för ökad användning av defibrillatorer för att höja överlevnaden för personer med akuta hjärtproblem. TANGO (Telefon-HLR) i samarbete med Karolinska Institutet, Södersjukhuset och Nödcentralverket i Finland. ÅSA (Återkoppling mellan ambulanspersonal och SOS-operatörer). HASTA (Hyper Akut Stroke Alarm) för att förbättra vårdkedjan för strokedrabbade. RUMBA (Response to Urgent mobile Message for Bystander Activation) angående sms-larm vid hjärtstopp med frivilligt föranmälda. OPAL (Optimerad ambulanslogistik). Emergency Medical Dispatch, First link in Chain of Survival and the gatekeeper for Emergency medical services, ett samnordiskt europeiskt projekt. ERFARENHETERNA FRÅN ÖVER 10 MILJONER AMBULANSÄRENDEN HAR SUCCESSIVT TILLFÖRTS UNDERLAGET FÖR MEDICINSKT INDEX 6

7 Forskningsråd För att främja klinisk prehospital forskning och utveckling konstitueras under hösten 2008 ett forskarråd som är knutet till SOS Alarm. I rådet ingår bl a professor Maaret Castrén, professor Björn Biber, professor Ulf Björnstig, med dr Rolf Karlsten, professor Johan Herlitz, chefläkare Poul Kongstad, doktorand Katarina Bohm, universitetslektor Anders Johansson, universitetslektor Birgitta Wireklint- Sundström samt chefläkare Lars Engerström. För ytterligare information om SOS Alarm som vårdföretag se FÖR OSS ÄR PRINCIPERNA OM EN OBRUTEN LARMKEDJA OCH SAMORDNING MED ANDRA HJÄLPRESURSER I VARDAGEN NYCKELBEGREPP

8 SOS ALARM ETT VÅRDFÖRETAG SOS Alarm hanterar varje år ambulansärenden. I det arbetet ingår bl a medicinsk handläggning och akutmedicinsk rådgivning i väntan på ambulans, uppdrag för ambulansflyget och utlarmning av räddningstjänsten för s k IVPA-uppdrag ( I väntan på ambulans ). För oss är principerna om en obruten larmkedja och samordning med andra hjälpresurser i vardagen nyckelbegrepp. De stora och långsiktiga avtal som SOS Alarm på senare tid har tecknat med landsting/regioner håller dock på att vidga innehållet i uppdraget. Ökad medicinsk kompetens, integration ifråga om arbetssätt och teknik samt samverkan kring forskning och utveckling visar att SOS Alarm är på väg att få en tydligare roll också som strategisk partner till vårdgivarna.

För ett tryggare samhälle. SOS Alarms årsredovisning

För ett tryggare samhälle. SOS Alarms årsredovisning För ett tryggare samhälle SOS Alarms årsredovisning 2008 Innehåll 2 VD har ordet 4 Styrelsearbetet 7 Om SOS Alarm Verksamhet 9 Organisation 10 För ett tryggare samhälle 12 Medarbetarna viktigaste resursen

Läs mer

112 i Sverige. Verksamhetsrapport avser 2010. SOS Alarm Sverige AB

112 i Sverige. Verksamhetsrapport avser 2010. SOS Alarm Sverige AB 112 i Sverige Verksamhetsrapport avser 2010 SOS Alarm Sverige AB Innehållsförteckning Sammanfattning för verksamhetsåret 2010 2 112 Medborgarens livlina 4 SOS Alarms åtagande 4 Om SOS Alarm 5 112-tjänsten

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

112 i Sverige. Verksamhetsrapport för 2014

112 i Sverige. Verksamhetsrapport för 2014 112 i Sverige Verksamhetsrapport för 2014 112 nödnumret i Sverige och övriga Europa SOS Alarm AB 2015 Box 19546 104 32 Stockholm Telefon: 08-407 30 00 www.sosalarm.se Produktion: Appelberg Omslag: Johan

Läs mer

UPPHANDLING AV. Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140. Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

UPPHANDLING AV. Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140. Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1(54) UPPHANDLING AV Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140 Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 2(54) Innehållsförteckning 1. Allmän orientering... 5 1.1. Uppdraget...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2014-03-01 Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2014 Patientsäkerhetsenheten Sylvia Myrsell Inledning SOS Alarm är en enskild vårdgivare med verksamhet vid 14 SOS-centraler från Luleå i norr till Malmö

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2013-02-28 1(12) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2012 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm är en vårdgivare med verksamhet vid 15 centraler från Luleå i norr till Malmö i söder.

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01 Meddelandeblad Mottagare: Landsting/motsvarande Verksamhetschefer inom ambulanssjukvården Ambulansöverläkare Ansvariga läkare/föreståndare i ambulanssjukvården Nr 5/01 Maj 2001 Svensk ambulanssjukvård

Läs mer

- i regionalt perspektiv

- i regionalt perspektiv Prehospital akutsjukvård - i regionalt perspektiv September 2004 Sammanfattning 3 1. Uppdrag... 5 2. Förutsättningar... 5 2.1 Avgränsningar... 5 2.2 Huvudfrågor... 5 2.3 Ramar och direktiv som påverkar

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

extremväder Krishantering i

extremväder Krishantering i S O S En tidning från SOS Alarm Nr 4 2014 Beställ ambulans på nätet Nya telefoner svåra att positionera psykologen som blev beredskapsdirektör enklare upphandling med nya EU-regler 200 språk tolkas via

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer