Introduktionskurs år 7 NO/Kemi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktionskurs år 7 NO/Kemi"

Transkript

1 Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Namn: Klass: 1

2 De naturvetenskapliga ämnena Alla de naturvetenskapliga ämnena, kemi, fysik och biologi, har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Kemi är läran om materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. Biologi är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Egenskaper hos ämnen När man ska beskriva ett ämne, brukar man beskriva ämnets egenskaper. Utseende, hårdhet, färg och doft kan avslöja vilket ämne det är. 2

3 Ett naturvetenskapligt arbetssätt Det som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt är att man prövar sig fram genom observationer och experiment för att sedan ge en teori om hur saker fungerar. Så här går det till steg för steg. 1. Man utgår från en frågeställning som vill ha svar på. 2. Man ställer en hypotes, dvs man gör en förutsägelse om hur resultatet kommer att bli. 3. Man utför sin undersökning och antecknar sina observationer under tiden. 4. Man skriver ner sitt resultat 5. Man drar en slutsats och funderar över sitt resultat. 6. Man skriver en laborationsrapport Laborationsrapport Rubrik Datum Namn Inledning Hypotes Materiel Utförande Resultat Slutsats Vad laborationen heter eller handlar om. Datum för genomförandet, Ditt för- och efternamn och din klass Förklara vad laborationen handlar om. Vad är syftet med undersökningen? Vad ska laborationen visa? Här skriver vad du tror ska hända eller vad du tycker borde hända. Tänk först efter vad du vet eller kan sedan tidigare. Här ska du skriva ner den utrustning du behöver. Beskriv utförandet steg för steg så att en läsare förstår hur experimentet gjordes. Den som läser rapporten ska kunna göra om ditt experiment och se om den får samma resultat. Rita gärna en bild till din text. Beskriv de observationer du gjort under experimentet (mätningar och eventuellt annat som du har sett, känt, luktat osv.).dina resultat kan visas i form av tabeller, diagram och/eller bilder. Reflektera över dina resultat. Visade laborationen det den skulle visa? Var det något som blev annorlunda än du trodde innan? Varför blev det så? Sammanfatta vad du lärt dig av laborationen. Kom ihåg att en misslyckad laboration kan visa lika mycket som en lyckad. 3

4 Allmänna regler i kemisalen I laborationssalar får mat, godis eller dryck aldrig intas. Risken finns att du då får i dig giftiga eller på annat sätt skadliga ämnen. Följ de anvisningar som läraren ger. Gör aldrig egna experiment utan att ha fått lärarens tillstånd. Uppträd lugnt och gör experimenten försiktigt. Du får inte springa på labbet eller leka på labbet. Utrustning ska användas enbart till det som det är avsett för. Vanlig laborationsutrustning 4

5 Innan du laborerar Kom i tid! Detta är viktigt då du annars kan missa viktig säkerhetsinformation. Gör du inte det får du inte delta utan får andra arbetsuppgifter. Lämna ytterkläderna utanför kemisalen. Ställ undan ev. väskor på anvisad plats. Läs alltid igenom hela instruktionen innan du börjar laborera. Skyddsutrustning Den vanligaste skyddsutrustningen som du kommer att behöva använda är skyddsrock/skyddsförkläde skyddsglasögon Skyddsglasögon ska alltid användas på laboratoriet eftersom kontaktlinser utgör ett riskmoment. Vatten tränger inte in tillräckligt snabbt mellan kontaktlinsen och ögat, när man ska skölja ur kemikalier som kommit in i ögat. Olyckor Får du någon kemikalie på dig ska denna genast spolas bort antingen under en vattenkran, eller nöddusch om det rör sig om stora mängder. Vid frätskada spolar du minst 5 min. Får du i stället något i ögonen ska dessa spolas i ögondusch. Spola länge, minst 15 minuter med ögonen öppna. Innan användning av ögonduschen måste eventuella kontaktlinserna tas ut. Nöddusch finns längst fram vid katedern, där det också finns en ögondusch. Det finns ytterligare en ögondusch längst ner i kemisalen. 5

6 Att använda kemikalier Lär dig farosymbolerna utantill och kontrollera alltid om flaskor/burkar är märkta med dessa. Läs alltid noga på etiketten innan du tar något ur en flaska eller burk. Efter användningen, sätt genast på locket, så att ingen förväxling sker. Om en lösning ska användas gemensamt för hela klassen, hämta då så mycket som just du behöver för ditt försök. Låt förrådsflaskorna stå kvar, så slipper dina kamrater springa runt och leta efter den. Plocka direkt undan de kemikalier som du inte behöver mer. Ta aldrig i kemikalier med händerna utan använd sked. Smaka eller lukta aldrig på någon kemikalie. Om du av någon anledning måste lukta på den så håller du huvudet en bit ifrån kärlet, och viftar luften ovanför kärlet mot dig. Detta undviker att du får i dig en stor dos av en potentiellt giftig kemikalie. Om du spiller kemikalier bänken eller på golvet ska du direkt torka upp det. Om du spillt ut något och är tveksam hur du ska göra rent, rådfråga alltid läraren. Häll aldrig tillbaka kemikalier i sina förvaringsflaskor. Se dock till att inga miljöfarliga ämnen hamnar i vasken eller soptunnan sådana ämnen måste tas omhand för sig. 6

7 Farosymboler Farosymboler används på förpackningar som konsumenten köper för att man lätt ska se om det finns några risker med innehållet. Farosymbolerna är ganska lätta att förstå oavsett vilket språk man talar. Nedan finns farosymbolerna med text men vanligtvis så visas bara symbolen. Gamla farosymboler Nya farosymboler 7

8 Mäta volym När man ska mäta upp en viss volym av en vätska använder man sig av ett mätglas eller mätcylinder som det också kallas. Dessa finns i olika storlekar och är graderade i enheten milliliter, ml. När du mäter är det viktigt att du mäter vid meniskens nederkant, se bilden nedan. Mäta massa (vikt) När man mäter massan av olika ämnen använder man sig av en våg. Vågen i kemisalen mäter vikten eller massan som det också heter i enheten gram,g. Innan man placerar sitt föremål på vågen är det viktigt att nollställa vågen. Vid vägning får kemikalierna aldrig läggas direkt på vågskålen. Om du ska mäta upp ett fast ämne i pulverform lägger du först ett filtrerpapper på vågen, nollställer vågen och häller upp ditt pulver på filtrerpappret. Likadant är det om du ska väga en vätska, då sätter du en bägare på vågen och nollställer innan du häller upp vätskan. När du laborerat klart Behåll skyddsglasögonen på tills disk och städning är avklarad. Diska och torka använda materiel och ställ tillbaka på sin plats i skåp eller backar. Gör rent på arbetsplatsen. Kontrollera att det inte ligger tändstickor, papper eller dylikt i vaskarna. Skölj vaskarna med vatten. Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem väl innan du lämnar laboratoriet. 8

9 Eld Elden är något som fascinerat människan i årtusenden, den har varit en tillgång på många sätt då den har gett oss värme, värmt vår mat och gett oss ljus i mörker men den har även varit en fara som vi fruktat då den inte har kunnat kontrolleras vid t.ex. skogs- och husbränder. För att det ska bli en eld måste det finnas bränsle, syre och värme. Saknas någon av delarna blir det ingen eld. Bränslen kan vara fasta, flytande eller gasformiga. Trä, stearin, bensin och gasol är några vanliga bränslen. Det vanligaste sättet att släcka en brand är att hälla vatten på den. När man häller vatten på en eld kyler vattnet bränslet så att det inte blidas några brännbara gaser och elden slocknar. Samtidigt bildas det mycket vattenånga som tränger undan syret och då kvävs elden. Om matfett eller olja börjar att brinna ska man inte släcka med vatten. Då kan det börja stänka brinnande fett- och oljedroppar som gör att elden istället sprider sig. Detta beror på att oljans temperatur är så hög att vattnet börjar koka direkt och det blir små explosioner av vattenånga. Använd istället filt eller ett lock för att kväva elden. När man kväver en eld hindrar man syret från att reagera med bränslet. Brandsläckare med pulver eller kolsyra släcker elden genom att kväva den. De är speciellt bra för att släcka bränder i bilar och båtar. En brand kan också släckas om man tar bort det som brinner. Vid en skogsbrand hugger man brandgator genom att hugga ner och ta bort träden. Då tar man bort bränslet så att elden inte kan sprida sig. 9

10 Släckning av eld Om eld skulle uppkomma, stäng omedelbart alla gaskranar. Försök släcka elden i första hand genom kvävning. Vid arbete med eld ska brandfarliga ämnen/föremål hållas undan så att dessa inte fattar eld. 10

11 Att använda en brännare Tänk på att lågan från en gasbrännare syns dåligt, i synnerhet i solljus. Lämna aldrig en gasbrännare brinnande. Släck alltid brännaren genom att stänga gaskranen. Tänk på att hår, halsdukar och liknande lätt fattar eld. Långt hår ska alltid sättas upp och löst hängande sjalar eller liknande inte bäras. Släck alla gaslågor vid arbete med brandfarliga ämnen, till exempel bensin, eter, alkohol och liknande. Osynliga ångor kan rinna utefter arbetsbänken och antändas. Brandfarliga ämnen får Uppvärmning ska alltid ske försiktigt, särskilt när den sker i provrör. Bara 1/3 av provröret får vara fyllt för att minimera risken för olyckor. Se också till att inte rikta provröret mot dig själv eller någon annan, eftersom innehållet kan kastas ut vid ojämn uppvärmning (så kallad stötkokning, vilket kan vara mycket farligt). Stötkokning bör undvikas genom att föra provröret fram och tillbaka i lågan på så vis ser du till att vätskan värms jämnt. 11

12 Kemiska tecken Kemisterna har ett eget alfabet. Det består av kemiska tecken, ett för varje grundämne. Du hittar dom i periodiska systemet. Med hjälp av de kemiska tecknen kan man beskriva uppbyggnaden av vilket ämne som helst. Kemins teckenspråk är internationellt och tolkas på samma sätt i hela världen. Det kemiska tecknet består av en eller två bokstäver. Första bokstaven är alltid en versal (stor bokstav). De vanligaste kemiska tecknen som du bör känna till är Syre Väte Kol Kväve Järn Koppar O H C N Fe Cu 12

13 Övningsuppgifter 1. Vilka är de naturvetenskapliga ämnena? 2. Vad handlar kemi om? 3. Ge exempel på några olika egenskaper som man kan undersöka hos ett ämne. 4. Beskriv kortfattat vad ett naturvetenskapligt arbetssätt innebär. 5. Vilka delar ska ingå i en laborationsrapport? 6. Vad menas med en hypotes? 13

14 7. Skriv namnen på laborationsutrustningen nedan. 14

15 8. Vad är viktigt att göra innan man börjar laborera? 9. Varför är det viktigt att komma i tid till kemilektionerna? 10. Vilken är den vanligaste skyddsutrustningen som används i en kemisal? 11. Varför innebär kontaktlinser ett riskmoment vid laborativt arbete? 12. Vad ska du göra om du får kemikalier på händerna? 13. Var i klassrummet finns nöddusch och ögondusch? 14. Hur ska du göra om du ska lukta på en kemikalie? 15

16 15. Vad är viktigt att tänka på när du ska använda kemikalier, ge några exempel? 16. Vad innebär följande farosymboler? 17. Vad kallas den utrustning som man använder när man ska mäta en viss volym av en vätska? 18. Ge tre exempel på vad du ska tänka på när du laborerat klar? 16

17 19. Vilka 3 saker måste finnas för att det ska bli en eld? 20. Ge 3 olika exempel på hur man kan släcka en eld? 21. Ge tre exempel på vad du ska tänka på när du använder en brännare? 22. Vad kallas det system där man hittar alla ämnens kemiska tecken? 23. Vilket kemiskt tecken har a. Syre? b. Väte? c. Kol? d. Järn? 17

18 18

Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen för kemi

Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen för kemi period 1-4, LÅ 2011- Säkerhetsföreskrifter: Allmän & organisk kemi 14:32:00, 26 september 2011 Daniel Lundberg, Birgit Bendeby, Anders Sandström Säkerhetsföreskrifter för kursverksamhet vid Institutionen

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin Laborationer Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014 Institutionen för kemi och biomedicin FÖRORD Föreliggande kompendium för Allmän kemi är en sammanställning, bearbetning och komplettering av laborationshandledningar

Läs mer

Brandfarligt: Ämnet kan antändas. Mycket brandfarligt: Sådana ämnen tar lätt eld och får inte förvaras nära öppen eld eller stark värme.

Brandfarligt: Ämnet kan antändas. Mycket brandfarligt: Sådana ämnen tar lätt eld och får inte förvaras nära öppen eld eller stark värme. Farosymboler Starkt frätande eller frätande: Om man dricker ett sådant ämne kan det bli obotliga skador i matstrupen. Huden blir röd och det svider om man får ämnet på sig. Ögonen är extra känsliga om

Läs mer

10 Livets kemi. Faktabokens idé. Inledning

10 Livets kemi. Faktabokens idé. Inledning 10 Livets kemi Faktabokens idé Inledning ilder och text i kapitelinledningen är tänkta ge underlag till en diskussionsstart om livets kemi. Frågorna ger möjlighet att känna av vad eleverna redan kan, samt

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

Säkerhet på laboratoriet

Säkerhet på laboratoriet Säkerhet på laboratoriet Innehåll: 1. Inledning... 3 2. Generella säkerhetsregler... 4 2.1 Säkerhetsregler på laboratoriet... 4 2.2 Om olyckan händer...... 4 2.3 Handskar eller inte?... 5 3. Faror på laboratoriet...

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle

No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle 23/06/2014 No- Experimentell kemi 11 augusti 2014 Gävle 10.45-12.30 Säkerhet på labbet Ansvar, mål och policy Rutiner, information och instruktioner Undersöka, riskbedöma, åtgärda Rapportera och utreda

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt Handledning och faktafördjupning Målgrupp 9-13 år En olycka händer så lätt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per Steffensen Illustrationer: Sanna Pärli

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Värme Demo. Värmekulan 2 Lab. Värmepåverkan hos ämnen Stencil Längdutvidgning 3 Demo. Längdutvidgning Demo. Bimetall Vatten Termometer

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

Material och ämnen 1

Material och ämnen 1 Material och ämnen 1 ...1 Gaser...3 Syre...3 Elda upp syret...4...4 Tillverka koldioxid...4 Flytta gas...5 Samla sumpgas...5 Flera gaser...6 Atomer...8 Atmosfären...9 Bergarter...10 Bygg en stenbricka...11...11

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer Om brandfarliga varor på bensinstationer 1 2 Om brandfarliga varor på bensinstationer Utgiven av SVENSKA PETROLEUM INSTITUTET Granskad av Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva varor

Läs mer

Medicinjakten i Flemings fotspår

Medicinjakten i Flemings fotspår Medicinjakten i Flemings fotspår Det första delprojektet av Forskarhjälpen, genomfördes under 2011. Det var ett samarbete mellan Nobelmuseet, Laboratoriet för kemisk biologi vid Umeå universitet (LBCU)

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

upptäckarscouter 10-12 år

upptäckarscouter 10-12 år m a r g o r p s n i term upptäckarscouter 10-12 år Välkommen till en ny termin! Snart är det en ny termin och dags för mängder av barn och unga att ha roligt tillsammans, få möjlighet att utvecklas och

Läs mer

17 Droger. Faktabokens idé. Inledning. De olika drogerna

17 Droger. Faktabokens idé. Inledning. De olika drogerna 17 Droger Faktabokens idé Inledning Kapitelinledningen på sidan 342 343 i grundboken och sidan183 i lightboken kan användas för att starta en allmän diskussion om hur eleverna ser på droger. Vilka använder

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Energi och elektricitet

Energi och elektricitet Energi och elektricitet 1 Elektricitet...3 Repetera sluten strömkrets...3 Värme med elektricitet...3 Ljus med elektricitet...4 Elektromagnet...5 Rörelse med elektricitet...5 Skruvmotor...6 Magnetfält...7

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft...

Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft... Vatten 2 1 Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft...7 Utför arbete med sprutorna...7 Densitet...8

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK

UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK Unga forskares experimenthandbok Av David Andersson och Johanna Rogvall FÖRORD Alla känner vi igen oss i känslan av att göra något man tycker är riktigt kul. Man känner

Läs mer