Handel och miljö. 2 2 / Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l."

Transkript

1 Handel och miljö 2 2 / Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m

2 Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken Kopplingar mellan den internationella miljöpolitiken och internationell handel WTO och miljön

3 Några viktiga begrepp/nivåer Nationell (lokal) Regional Internationell Global Transnationell

4 Transnational relations i. e regular interactions across national boundaries when at least one actor does not operate on behalf of a national government or an intergovernmental organisation. Thomas Risse

5 Suveränitet Formell Juridiskt oberoende enheter Politisk organisering som utesluter utomstående aktörer Reell Reell kapacitet att utöver kontroll inom de egna gränserna Reell kapacitet att utöva kontroll av transaktioner över de egna gränserna

6 Miljön och nationalstatslogiken Miljöproblem är gränsöverskridande Ofta inte orsakade av avsiktliga handlingar Inte alltid orsakade av statliga aktörer Internationella avtal implementeras ofta av någon annan än staten Stort behov av expertis

7 Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar Ge upp en del av nationell suveränitet Internationella organisationer är inte bara i medlemsländernas händer och dessutom är inte alla medlemsländer inte jämlika

8 Vem är med och skapar den internationella miljöpolitiken? Miljöpolitiken Internationella organisationer Stater NGOs Företag Lobbyister/konsulter Media Forskare/experter Handelspolitiken Nationella handelsavdelningar (UD etc) WTO Multi- och bilaterala förhandlingar

9 Regleringsformer på internationell nivå Förordningar och direktiv Konventioner och internationell rätt Certifiering och standardisering Best practice och benchmarking

10 Miljön på den internationella dagordningen Stockholm 1972 United nations conference on the human environment - UNCHE (UNEP) Rio 1992 United nations conference on environment and development UNCED (CBD, FCCC, Agenda 21, CSD) Johannesburg 2002 World summit on sustainable development, Rio+10, WSSD 500 internationella avtal

11

12 Den internationella organiseringen av klimatpolitiken (ett exempel på internationell miljöpolitik) ipcc FN (EU, paraplygrupp MUL) EU27 Kommuner Sverige

13 Internationella beslutsprocesser Fragmenterade och komplexa Innehåller politikskapande Saknar slut Historiskt bundna Hög grad av informalitet EU är alltid viktigt (För Sverige)

14 Den nationella organiseringen Staten är inte en enhetlig aktör Förhandlingar för att nå fram till en nationell ståndpunkt Miljödepartementet, Finansdepartementet, Jordbruksdepartementet, UD, Justitiedepartementet, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket Miljörörelsen, företagen

15 Den nationella organiseringen Stadsrådsberedningen Kyotogruppen Förhandlingsdelegation Miljö Näring UD Fi NV EM Sida Skogsindustri Bilindustri Miljörörelsen

16 Organiseringen av den svenska handelspolitiken Hur ser en motsvararnde bild ut? Del-förklaring till varför de två politikområden har svårt att kommunicera

17 Övning Trade offs och synergier mellan handel och miljö Ge exempel på tre trade offs som kan uppstå mellan de två politikområdena handel och miljö på global nivå Ge tre exempel på hur man kan åstadkomma synergier mellan handel och miljö på global nivå

18 synergi, samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, påverkar en process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var för sig trade-off subst. utbyte; kompromiss

19 WTO och miljön MEA trade agreements Market access for environmentally friendly goods Trade effects of environmental regulation

20 Miljö och legitimitet i handelspolitiken Subordinating the MEAs to the WTO would undermine international efforts to tackle environmental problems and would fuel the arguments of those opposed to the WTO (EC 2000)

21 Handel och miljö i WTO Dragkamp mellan utvecklingsländer och industrialiserade länder Krock mellan miljöavtal och handelsavtal Öppnar upp för att nya aktörer kan delta i WTOarbetet

22 Utvecklingen inom WTO Committee on trade and environment (1994) Förhandlingskommittén som samtalsforum EU-stark företrädare Avstannande fråga Klimatfrågan som push-faktor Etablerade kontakter

23 Miljörörelsen och WTO Ökande öppenhet från WTOs sida: Singapore Seattle Olika former för deltagande: Konsultationer Symposium Legal briefs Nationella delegationer

24 Williams Trade and Environment in the world trading system: A decade of stalemate? Politisk, ekonomisk och juridisk dimension

25 Den politiska dimensionen Miljöfrågans roll i handelspolitiken Bör miljöfrågor lösas i en handelsorganisation Styrningen av WTO

26 Den ekonomiska dimensionen Handelns inverkan på miljön (och tvärtom) Process and production methods MEAs och handelsavtal

27 Den juridiska dimensionen Dispute settlement mechanism, panel-beslut Transparens och tillgänglighet

28 Slutsatser Från antagonism till förståelse för varandras ståndpunkter. Vad tyder på att konflikterna minskat? Vad tyder på att de kommer att kvarstå?

29 Diskussionsfrågor Från vilken sida kommer Williams tror du? Vad händer med den sociala dimensionen i hållbar utveckling i win-win-lösningarna mellan handel och miljö? Vad är social hållbarhet?

30 Några exempel 1. cultural diversity, 2. quality of life 3. social cohesion in rural or urban areas 4. global, European, regional, national, and local social justice around the distribution of basic human needs and rights 5. demands connected to nature and natural resources 6. women empowerment 7. forms of democratic representation, participation, and deliberation.

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR)

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) I genomförandet av strategierna för biståndet ska Sida samverka med olika aktörer. Dessa riktlinjer bildar, tillsammans med Sidas B4D-program,

Läs mer

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Vårterminen 2008 Programmet för Miljö och utveckling 180hp Hållbar utveckling Begreppets utveckling och användning

Läs mer

Hållbarhetsmodeller. vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund

Hållbarhetsmodeller. vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund Hållbarhetsmodeller vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund Syftet med denna rapport är att öka kunskapen kring hållbarhetsmodeller. Rapporten har godkänts av GR:s förbundsstyrelse

Läs mer

Internationell skogspolicy

Internationell skogspolicy Internationell skogspolicy en översikt kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrif t Nummer 5 2010 Årgång 149 Ansvarig utgivare Åke Barklund, sekreterare och VD, KSLA Text Lisa Holmgren Redaktör Fredrik

Läs mer

Framväxt av miljöindikatorer - något nytt eller statistik i ny skrud?

Framväxt av miljöindikatorer - något nytt eller statistik i ny skrud? STATISTISKA CENTRALBYRÅN April 2003 1(9) Framväxt av miljöindikatorer - något nytt eller statistik i ny skrud? 1. Historik Efterkrigstidens snabba ekonomiska tillväxt, stigande industriproduktion och tilltagande

Läs mer

Sidas stöd till det civila samhället

Sidas stöd till det civila samhället POLICY Sidas stöd till det civila samhället I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE INFORMATION OM SIDAS POLICY En Sidapolicy är normerande, ger vägledning och stöd. Sidas avdelningar, svenska ambassader och sektionskontor

Läs mer

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling Antagen 23 mars 2005 vid högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa

Läs mer

Försäkringsindustrin och klimatfrågan

Försäkringsindustrin och klimatfrågan 1999405 NFT 4/1999 Försäkringsindustrin och klimatfrågan perspektiv på utvecklingen före och efter Kyoto av Sverker Carlsson, Göteborgs Universitet och Johannes Stripple, Lunds Universitet och Kalmar Universitet

Läs mer

Från gårdagens hjälte till dagens fossil

Från gårdagens hjälte till dagens fossil 2009-12-03 Stockholm Från gårdagens hjälte till dagens fossil En granskning av regeringens agerande inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn 2 (24) Innehållsförteckning Inledning...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Förebyggande kemikaliekontroll

Förebyggande kemikaliekontroll Diarienr 4.6.1.a-H13-01131 Förebyggande kemikaliekontroll - en förutsättning för hållbar utveckling globalt Kemikalieinspektionen Postadress Besök & leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org

Läs mer

Svenskt bud i GATS-förhandlingarna

Svenskt bud i GATS-förhandlingarna GATS betyder General Agreement on Trade in Services Allmänna Tjänstehandelsavtalet och har gällt sedan 1 januari 1995 då Världshandelsorganisationen WTO bildades. Avtalet föreskriver att WTO-medlemmarna

Läs mer

Yttranden över Kommerskollegiums remiss Svenskt bud i GATS-förhandlingarna

Yttranden över Kommerskollegiums remiss Svenskt bud i GATS-förhandlingarna Yttranden över Kommerskollegiums remiss Svenskt bud i GATS-förhandlingarna Innehållsförteckning Sidan 2 Attac 10 DIK Dokumentation Information Kultur (fackförbund) 10 Lärarförbundet 13 Lärarnas Riksförbund

Läs mer

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING BAR OME TER 2014 ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING ACTIONAID // AFRIKAGRUPPERNA // DIAKONIA // FORUM SYD // KRISTNA FREDSRÖRELSEN // LO-TCO BISTÅNDSNÄMND // PLAN SVERIGE

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Globala utmaningar - vårt ansvar

Globala utmaningar - vårt ansvar Globala utmaningar - vårt ansvar Skrivelse om Sveriges politik för global utveckling Foto: istock Photo/ Duncan Walker Omslag: UD/PIK, foto Ingram/UN/iStockphoto Tryck: Elanders, Stockholm, 2008 Artikelnr:

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre. Mänskliga rättighetsstudier. Höstterminen 2012

H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre. Mänskliga rättighetsstudier. Höstterminen 2012 H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre Mänskliga rättighetsstudier Höstterminen 2012 Handledare: Andreas Tullberg 1 Abstract The aim of this study is to investigate how H&M meets the requirements and

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

WTO:s avtal om handel med tjänster General Agreement on Trade in Services

WTO:s avtal om handel med tjänster General Agreement on Trade in Services WTO:s avtal om handel med tjänster General Agreement on Trade in Services Ett omfattande avtal GATS är en förkortning för General Agreement on Trade in Services, det vill säga Allmänna Tjänstehandelsavtalet.

Läs mer

Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp

Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp Madeleine Larsson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms Universitet Institutionen för Industriell Ekologi vid Kungliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information om projektet Vems säkerhet?... 3 Temaarbete i projektet Vems säkerhet?... 3 Förslag på upplägg:... 3 Inläsning:... 3 Klassrumsövningar:... 3 Intervjuer:...

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

Bör demokratin avnationaliseras?

Bör demokratin avnationaliseras? Bör demokratin avnationaliseras? Robert A. Dahl David Held Bengt Jacobsson Saskia Sassen Demokratiutredningens skrift nr 21 SOU 1999:11 011Borde.p65 1 1999-04-21, 15:33 Förord Globaliseringen är en fabricerad

Läs mer

MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 5 MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING Under 2008

Läs mer

Åsa Knaggård Experter i klimatpolitiken ett mångfacetterat samspel mellan experter och politiker

Åsa Knaggård Experter i klimatpolitiken ett mångfacetterat samspel mellan experter och politiker Åsa Knaggård Experter i klimatpolitiken ett mångfacetterat samspel mellan experter och politiker Expertens roll i det demokratiska samhället har varit föremål för, i perioder mycket intensiva, akademiska

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer