Äldre och Mitt i livet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldre och Mitt i livet"

Transkript

1 Socialdemokraterna Haninge Haninge Äldre och Mitt i livet Äldreomsorg och aktuella frågor Mitt i livet Socialdemokraterna i Haninge Handenterminalen 3 plan Handen T:

2 2 (8) Innehållsförteckning Mitt i livet och att lämna arbetslivet... 3 Äldreomsorg... 4 Bostad... 4 Välfärd... 5 Sammanfattning... 6 Vad kan vi socialdemokrater i kommunen göra?... 7

3 3 (8) Mitt i livet och att lämna arbetslivet Vad innebär det att vara mitt i livet, det finns mycket tid och energi kvar och vad ska man göra med den? Vad händer med det sociala nätverket, som till stor del skapas inom arbetslivet? Det kanske är dags att damma av delpensionssystemet, som togs bort under krisåren. Det ger möjlighet att trappa ner i en annan takt och möjliggör också för arbetsgivare att på annat sätt behålla kompetens. Det är en fråga om att inte pensionera kunskap utan ta tillvara och växla över. Inte fråga om någon ny typ av anställningsform eller anställningsavtal. Inte minst av sociala skäl kan delpension vara en bra möjlighet för individen. Det kan vara en framgångsväg för att kunna kapa toppar och ge nya yngre kollegor både möjlighet till heltid och till kompetensöverföring. Orka längre, på individens villkor. Det handlar också om att motverka åldersdiskriminering och värdesätta den kunskap som förvärvats genom ett helt arbetsliv. Pensionärskurs och positiv erfarenhet från detta. Hur möjliggörs ett fortsatt deltagande i arbetslivet, fast på andra villkor. Finns det andra alternativ till ett arbetsliv efter pension? Det finns många frågor som behöver penetreras, då pensionen är en stor omställning. Det är både fråga om ekonomin, men inte minst tiden som man helt plötsligt är egen chef över. Frivilligorganisationer och volontärarbete kan vara ett viktigt inslag för den enskildes välbefinnande, upplevelsen av att vara behövd. Vad är sysselsättning, arbete och vad är nytta? Folk vill bli behövda och det handlar om respekt för den kompetenta insats som en pensionär kan bistå med. Det är en fråga om balansgång. Skilj på det som är av ideell insats och ett mer lönebetonat arbete. Det ser nog olika ut i olika grupper, de som är vana föreningsmänniskor ser ofta en möjlighet att fördjupa sitt arbete inom föreningslivet. Det kanske är annorlunda för den som inte haft ett föreningsaktivt liv, för dem är pensionen en helt ny upplevelse och det kan vara svårt att hitta sin nya roll. Mycket landar tillbaka på den egna individen och hur man ser på sig själv. Är det lönen som är kvittot på utfört arbete och utgör den uppskattning som ger individen självkänsla eller är idéellt arbete ett alternativ. Det viktiga är individens känsla för det som görs, viktigt att det inte blir ett utnyttjande. Det får inte vara så att till exempel kommunen drar ner på sina resurser, för att det finns pensionärer som organiserar sig och utför uppgifter. Det viktigaste är att det finns en underliggande rekryteringsbas, en generation som vill ta över. Använd mentorskap för att klara generationsväxlingen. Tänk kravmärkt yrkesroll på fler områden än inom äldreomsorgen.

4 4 (8) Äldreomsorg Vi vill kunna leva på precis som vanligt men med stöd i olika situationer. Att bli äldre är inte som att kliva över en tröskel till ett nytt rum där allt är annorlunda utan tvärtom är det oftast små detaljer som sakta förändrar möjligheterna i tillvaron medan det mesta är som tidigare. Sammantaget kan dessa olika förändringar så småningom skapa ett behov av hjälp eller stöd av andra människor. Viktigt för oss är att man ska få hjälp med rätt saker och vad som är rätt saker är naturligtvis individuellt. Viktigt är också att hjälpen håller hög kvalitet. Att bli äldre är inte en sjukdom. Vilka förändringar som sker och vilka behov som uppstår ser olika ut från person till person, allmänt sett är det en rättighet att så länge som möjligt delta i både kulturella och fysiska aktiviteter. Att använda både kropp och huvud ger kvalitet åt vardagen och underlättar ett självständigt och friskare liv. Det finns en negativ attityd till äldre i vårt samhälle, en attityd som måste förändras. Under lång tid har äldre segregerats från det riktiga livet genom att man inte värderat erfarenhet i arbetslivet och dessutom har många äldre isolerats i särskilda boenden. Barn och ungdomar träffar sällan eller aldrig äldre personer på ett naturligt sätt och då förs fördomar och negativa attityder vidare. Hur ska man kunna främja möten mellan yngre och äldre, vilken minsta gemensamma nämnare har vi där vi kan få kontakt och mötas utan att åldern är vare sig fördel eller nackdel? Bostad Alla behöver en bra bostad och många vill ha en hyreslägenhet som ligger centralt i förhållande till den service man behöver ha tillgång till. Seniorboenden med möjlighet till gemenskap och boendekarriär, att inte behöva flytta för var gång som något sinne sviker. Trygghetsboenden/mellanboende som passar när man inte behöver mycket hjälp men ändå närhet till affärer, bank, vårdcentral, kultur och kommunikationer, ungefär de idéer som gällde för servicehusen som byggdes på talet. Hyresrätten är underskattad ur ett valmöjlighetsperspektiv och är perfekt för dem som är mitt i livet. Ur ett serviceperspektiv är det också en viktig fråga, om det uppstår problem ringer du värden, du behöver inte greja allt praktiskt själv. Att möjliggöra ett eget självständigt boende är också en mycket viktig förebyggande åtgärd för att hålla humöret och hälsan uppe. Dessutom ger den här typen av boenden möjlighet till viktiga uppgifter, det är bra att ha pensionärer som grannar, de har koll, de är kanske våra nya portvakter. Lägenheterna kan förmedlas av en kommunal bostadsförmedling till dem som till exempel bott i eget hus med tomt som blivit för tungskött eller i flerbostadshus utan hiss. Mellanboende behöver inte, till skillnad från de tidigare servicehusen, vara samlat i en fastighet utan kan, tvärtom, gärna vara lägenheter spridda i ett bostadsområde. I området bör det finnas träffpunkter och samlingslokaler där alla boende kan träffas och ha gemensamma aktiviteter, där de äldre som vill kan samlas och äta i gemenskap och där föreningar kan ha mötes- eller kulturaktiviteter.

5 5 (8) Viktigt med service från samhället i form av vink-bussar, hemtjänst som kan beta av hela gården på en gång. Bostäder ska byggas på ett sätt som medger förändringar i livet, utan att detta också behöver innebära flytt. Byggnormerna har stor betydelse, ex. hiss som standard. Om de som har behov av mellanboende kan få detta så kommer också behovet av insatser från den kommunala äldreomsorgen att senareläggas eftersom man i en tillrättalagd bostad i en tillrättalagd miljö har större möjlighet att behålla en god hälsa och ett socialt liv. För att ett nytt boende ska fungera så måste det ligga i ett område som man själv gärna flyttar till. Antingen kan det ligga i samma område som den tidigare bostaden så att grannar, närbutik och omgivningar förblir desamma som tidigare. Eller så vill man flytta till ett nytt område som ligger i närheten av anhöriga och vänner eller helt enkelt bättre till utifrån de intressen man har. Skälen kan vara olika men det viktiga är att själv få vara den som bestämmer och att man har valmöjlighet. Välfärd När man på grund av sjukdom eller hög ålder behöver mycket hjälp som både innefattar sjukvård och omvårdnad ska det finnas äldreboenden dit man kan flytta om man vill. Aktuella uppgifter visar att andelen anhöriga som vårdar äldre i hemmet har ökat under senare år men vi kan inte förvänta oss att anhöriga ska fortsätta att göra detta i samma omfattning som sker idag. Trycket på dem i arbetsför ålder har ökat och de kommer inte att vare sig vilja eller orka ta hand om föräldrar med stora vårdbehov. Anhöriga kan heller inte förväntas ha den kompetens som den allt mer medicinskt inriktade vården har. För de anhöriga/vänner som ändå vill och kan hjälpa äldre personer måste det finnas stöd och möjlighet till avlösning. Knäckfrågan är om det är frivilligt eller om det är ett känslomässigt tvång som gör att man vårdar sina anhöriga. Kommande generation kommer att ställa högre krav och kommer inte att acceptera att vara buffert mellan den kommunala budgeten och sina anhörigas vårdbehov. Ett äldreboende ska vara bemannat dygnet runt med kompetent personal med adekvata kunskaper utifrån vilka som bor på äldreboendet. Har man boende med en demenssjukdom ska all personal ha kunskap om detta och har man boende som har annat modersmål än svenska så bör man ha någon personal som behärskar olika språk. Att flytta in på ett äldreboende ska inte heller vara som att kliva över en tröskel in i ett nytt rum där allt är annorlunda. Även om man rent praktiskt byter bostad därför att man har stora behov av hjälp och vård så ska man inte behöva avstå från det liv man tidigare byggt upp. Mina nära vänner ska kunna fortsätta att vara mina nära vänner, min dator kanske är min bästa möjlighet att hålla kontakt med anhöriga och ta del av vad som händer i samhället, bra musik är fortfaranden bra musik Det är jag och mitt liv som flyttar in.

6 6 (8) På ett äldreboende ska det finnas möjlighet att äta gott och gärna nyttigt, mat väcker inte bara aptiten utan också minnen och välmående. Fysisk aktivitet och möjlighet att ta del av kulturevenemang är viktig stimulans för att hålla både livslust och förmåga igång. Här kan föreningar ha en viktig funktion att fylla genom att förlägga både sociala aktiviteter och kulturevenemang till de samlingslokaler/träffpunkter som självklart måste finnas även i ett äldreboende. Bland de unga som kommer ut på arbetsmarknaden idag finns de personer som så småningom kommer att arbeta inom äldreomsorgen. Vi vet att vården konkurrerar om ungdomarna med många mer välbetalda och glamorösa branscher. Hur gör vi äldrevården mer intressant som arbetsområde? Vi kanske ska satsa på en specialinriktad gymnasielinje för äldreomsorgen? Ofta har vi hört att vårdarbete ger så mycket tillbaka på ett rent mänskligt plan och så är det kanske, men det räcker inte. Lön, status och utvecklingsmöjligheter är, och blir, allt viktigare. Om vi, socialdemokrater, ska vara trovärdiga när vi framhåller de viktiga välfärdsfrågorna så måste vi rimligtvis också, i lika hög grad, lyfta fram och uppvärdera välfärdsarbetarna. Välfärden blir bättre utförd om den personal som gör arbetet känner yrkesstolthet och är nöjda med både arbetssituation och lön. Sammanfattning Det är viktig med ett flexiblare utträde från arbetsmarknaden. Det är många som har mer att ge och det behövs förutsättningar för att kunna göra det utifrån sina förmågor och kanske under längre tid. Det behövs ingen särskild anställningsform, men gärna delpension. Det krävs också en attitydförändring som gör att de som är mitt i livet uppskattas för sin kompetens och används (men inte utnyttjas). Det finns annars en stor risk att der inte bara är personer som pensioneras utan även deras kunskap och erfarenheter. Är föreningsformen inte längre tilltalande för 40-talisterna? Vad gör att folk inte engagerar sig och tar på sig uppdrag? Är det en rädsla för att bli utnyttjade? Eller är det kanske intressebundet, engagemang kommer med intresse och finns inte engagemanget så hänger man bara med. Frågan är kanske om föreningsformen är optimal? Pensionärskurser skulle både kunna väcka intresse och kanalisera många människors kunskaper så att de kommer till glädje och nytta både för personen själv och för andra. Har vi glömt bort att lägga ner tid i våra närstående organisationer, här finns oanade stimulerande tankeutbyte. Det finns mer tid till gräv där du står. Kulturell infrastruktur som inte bara tar hänsyn till barn och ungdomar. Det är viktigt att tänka på att när en person går i pension, blir det för många en helt ny

7 7 (8) situation där de helt plötsligt ska styra sin tid själva och för det kan det behövas ett brett kulturutbud. Dessutom är kommande generationer förmodligen inte lika snälla som de före oss. Därför behövs det troligen ett helt annat förhållningssätt till anhörigvårdare. Det finns risk för att det blir en bundenhet som hämmar den något friskare i exempelvis en parrelation. Bostadsfrågan handlar mycket om vikten av att bygga hyresrätter i centrala lägen. Viket är en faktor som gör att man håller sig friskare längre. För vissa kan det behövas ett kategoriboende, när vårdbehoven är stora Om vi, socialdemokrater, ska vara trovärdiga när vi framhåller de viktiga välfärdsfrågorna så måste vi uppvärdera välfärdsarbetarna. Välfärden blir bättre utförd om den personal som gör arbetet känner yrkesstolthet och är nöjda med både arbetssituation och lön. Vad kan vi socialdemokrater i kommunen göra? Vi ska ta initiativ till att köra igång med byggprojekt direkt när vi tar över. Det är långa processer och vi måste ligga på direkt, så att något kan hinna hända under mandatperioden. Äldreboenden med olika servicenivå i byggnaden som medger att du kan börja bo där och flytta i sin lägenhet. Det är dessutom jobbigt och känslosamt att flytta när man kommer upp i åren. Aldrig glömma att det är jag och mitt liv som flyttar in! I våra olika kommundelar ska det finnas kvarter/områden som motsvarar kraven på mellanboende och dessutom ett äldreboende för dem som har behov av detta. Mellanboende ska ge tillgång till närservice av sådant som är viktigt; till exempel matbutik och bank samt vink-buss och annan allmän kommunikation. Syftet är att möjliggöra ett självständigt liv så länge som möjligt. Vi måste skapa en kulturell infrastruktur som kan tillgodose ett brett kulturutbud för dem som är mitt i livet och äldre. Viktigt att det finns en kommunikativ struktur för att kulturutbudet ska bli tillgängligt. Kan jag inte ta mig till kulturen så får den komma till mig! Planera fritidsverksamhet även på dagtid. Vi behöver initiera bra mötesplatser där fler generationer och intressen kan träffas på ett naturligt sätt. Verka för bra lösningar vid pensionsavgångar och initiera diskussioner om att äldre arbetstagare introducerar dem som är nya på arbetsmarknaden, mentorskap. Även delpension kan underlätta utträdet från arbetsmarknaden samtidigt som det skapar vakanser så att nya kan komma in. Fortsätta diskussionen om hur vi rätt värderar och lönesätter dem som arbetar inom välfärdssektorn. Kommunen ska vara en mönsterarbetsplats.

8

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt Handlingsprogram Kristdemokraterna i

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Vård och omsorg i en ny tid

Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid FS 2013-11-13 Sammanfattning 10 punkter för en god vård och omsorg: SPF eftersträvar på sikt en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman vilket innebär att landstingen avvecklas.

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Stockholms stad är en av Sveriges

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Uppsats 10 p. VT 2005 Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst En kvalitativ studie av hur hemtjänsten inverkar på äldres självbestämmande, inflytande

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Att vissa arbetsgivare ifrågasätter en äldre persons arbetsförmåga kan självklart vara befogat. Men kan man verkligen generalisera om äldre som grupp? 1 AMF Kerstin

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer