theiia.se Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken IPPF Välkomna! Nya medlemmar Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "theiia.se Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken IPPF Välkomna! Nya medlemmar Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1"

Transkript

1 theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1 Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken Varför har Handelsbanken valt att certifiera sin personal? Vi tittade på kraven listade i IPPF:en, de internationella standarderna för internrevision, samt på andra regelkrav som rör finansiella institut och kände att det finns en ökad förväntan och behov i samhället att på något sätt visa att man uppfyller dessa krav. Genom certifieringen uppfyller vi den förväntan som finns. Vad betyder en certifiering för er? Det är ett led i att få en kvalitetsstämpel, något som visar att vi hänger med, att vår personal följer en profession och vi ger alla en möjlighet att uppfylla samma minimikrav. Hur lång tid beräknar ni att det ska ta? Vi började med detta arbete våren 2013 och det är tänkt att vara ett tvåårsprojekt. Hur kommer en certifiering att påverka personalens arbetsinsats? Vårt kvalitetsarbete är redan högt men det här kommer höja det ytterligare något. Jag tror det kommer ge en högre medvetandegrad till våra medarbetare om internrevision och de krav som finns i IPPF:en. Hur uppmuntrar ni er personal att gå utbildningen? Vi tillhandahåller skräddarsydd utbildning och all nödvändig material. Det är en mix av självstudier på egen tid samt utbildning och diskussionsgrupper på arbetstid. IPPF Finns för beställning Föreningen har gjort en överättning av valda delar av IPPF:en. Överättningen lanserades vid ett releaseparty i våras och ett exemplar skickades ut till alla medlemmar. Föreningen har sedan fått flera förfrågningar om att få nya översättningar. Vi har därför beställt in några fler tryckta versioner av översättningen, som finns att beställa. Kontakta kansliet theiia.se om du vill göra en beställning! Översättningen är en medlemsförmån som är kostnadsfri för föreningens medlemmar. Vi har ännu inte fått någon information från IIA Bookstore om när IPPF 2014 kommer att lanseras. Vi har dock fått information om att det inte planeras några större förändringar och att 2013 års upplaga är giltig. Så snart vi har ett datum kommer vi att informera om det på hemsidan. Välkomna! Nya medlemmar Under styrelsemötet den 27 januari klubbades 16 nya medlemmar in. Dessa medlemmar har bakgrunder inom såväl finansiell, privat och offentlig sektor. Virve Gröningson Bodil Nord Hans Stark Joacim Trybom Niklas Westerlund Vicky Osumba Widell Kerstin Ceder Hans G Hallberg Charlotte Jonsson Ingrid Andvaller Johanna Linnard Johan Müllerström Sanja Miteva Susanna Hägglund Fredrik Bihl Kristina Malmberg Dorm Stockholms Universitet Folksam Centrala Studiestödsnämnden Kriminalvården Deloitte FOREX BANK AMF BDO Jordbruksverket Atlas Copco Deloitte Trafikverket Transcendentgroup Regeringskansliet PwC Dorm Advisory AB

2 theiia.se 2014 #1 2 SIGNERAT Fler företag har att upptäcka internrevisionens värde Hur många av börsbolagen på listan för stora bolag borde ha internrevision? Jag kan tänka mig att du som läser det här har svaret alla på tungan. Nu är verkligheten en annan och det har knappt varit någon förändring alls de senaste tio åren efter att svensk kod för bolagsstyrning bidrog till ett visst ryck bland börsnoterade industriföretag. Man sticker inte ut hakan särskilt mycket om man hävdar att svenska företag, ofta med mycket omfattande verksamhet utanför den nordiska komfortzonen med låg korruptionsrisk, är underinvesterade på riskhantering, intern styrning, kontroll och internrevision. Det är svårt för oss som är inne i dessa områden att nå framgång med att i stor grad själva tala om för företagen vad de går miste om. Om vi tycker att det är viktigt att fler företag satsar på internrevision behöver vi också hitta fler goda ambassadörer som kan hjälpa oss med att få fram budskapet från olika håll. En del i att jobba för att internrevision blir ännu mer erkänd är att visa att vi har ett certifieringsprogram, som redan är omfattande men också växer och utvecklas. Internrevisionens ställning i offentlig förvaltning, näringsliv och samhället i stort skiljer sig naturligtvis mycket åt i olika länder. Det finns också i Sverige sektorsvis olika tradition, prioriteringar och förståelse för internrevision. För att få till en stark professionell inriktning på internrevision i stort och på bred front är det av stor vikt att vi har ett internationellt ramverk med standards och certifiering. Certifieringsprogrammet, med kärncertifieringen Certified Internal Auditor och kompletterande viktiga certifieringar för olika yrkesinriktningar, bidrar till att öka trovärdigheten i att vi tar standards på allvar och att internrevision har en viss solid grund som man inte kan rucka på om man har som krav eller målsättning att utföra internrevision enligt god sed. Vi har i styrelsen sammanfattat år 2013, vad som gick över förväntan, vad som gick ungefär som planerat och vad som finns anledning att jobba hårdare med för att förbättra och där vi behöver öka aktiviteterna. Baserat på detta tittar vi framåt, prioriterar och försöker få så mycket bra saker som möjligt att hända på de prioriterade områdena. Vi kommer att berätta om läget i föreningen, året som gått, långsiktiga mål och strategier med mera på årsmötet. Du som medlem har möjlighet att få en sammanfattning av vad föreningen är och vill bli och du kan göra din röst hörd och vara en del av utvecklingen. Hoppas att vi ses på årsmötet den 3 april! Signerat Harald Lööf PS. 40 av de 65 börsbolagen på stora listan har internrevision.

3 theiia.se 2014 #1 3 Internrevisionsdagarna blir GRC-dagarna! Under många år har Internrevisionsdagarna varit en självklar, årlig mötesplats för oss internrevisorer i Sverige. Det ska konferensen fortsätta vara. Något som däremot efterfrågas av flera besökare är att konferensen ska erbjuda mer av kompetensutveckling och utbildning. Detta gärna i tillägg till den framtids- och inspirationsinriktning som konferensen har haft de senaste åren. Det finns flera skäl till dessa önskemål: Inspiration är viktigt, men man vill gärna få med sig något matnyttigt hem. Man har helt enkelt inte tid att gå på kurser och konferenser, utan vill hitta tillfällen med extra allt. Den egna organisationen har en begränsad budget för kompetensutveckling, och därför prioriteras vissa konferenser bort. Vad vill vi då göra? Konferensen 2014 kommer att ha betydligt färre talare i plenum (s.k. key note speakers). I stället har vi med hjälp av föreningens nätverk m.fl. identifierat ett antal kompetensområden OBS! Inte spår! - som man önskar behandlas under konferensen: Ny internrevisor Riskhantering IT Compliance Revisionsmetodik Ledning och inspiration Finansiella frågor Offentlig styrning Etikfrågor För en del kompetensområden kanske det blir ett eller ett fåtal aktiviteter på konferensen. Andra områden kanske sträcker sig över de två heldagarna. Utmaningen för föreningen stavas främst Kostnadsutveckling. Det blir allt svårare att finna bra talare som är beredda att besöka oss för äran, eller ringa ersättning. Lokalkostnaderna stiger, och det ställs högre krav på teknisk utrustning, t.ex. appar. Samtidigt är det många icke-revisorer som hört av sig och är intresserade av konferensen. Om vi vill kunna bredda utbudet på konferensen med hög kvalitet samt med nuvarande, eller helst lägre, prisnivå är vi övertygade om att konferensen måste locka fler än oss internrevisorer. Varför då GRC-dagarna? Föreningens aktiviteter ska gynna medlemmarna. Därför går vi tillbaka till definitionen av internrevision där vi förväntas värdera och förbättra the effectiveness of risk management, control, and governance processes. Det vill säga hela det område som omvärlden benämner Governance, Risk & Control. GRC! Ibland lockas vi att försöka försvenska olika företeelser och definitioner, men här är det inte helt enkelt. Därför har vi fastnat för: GRC-dagarna arrangerade av Internrevisorerna. Hör gärna av er till oss med frågor och idéer! Vi lovar att ni kommer att känna igen er, att konferensen har mer att erbjuda, och kanske att ni lär känna nya kollegor i närliggande branscher. Vi önskar er välkomna till konferensen 2014! Stockholm den 3 februari 2014 Styrgruppen för konferensen 2014: Peter Funck, Trafikverket, ordförande Anders Hjorth, Vattenfall Michael Sparreskog, SBAB Klas Schöldström, Generalsekreterare Sandra Eriksson, Trafikverket Privata nätverket startad på nytt! Vi kan mycket glädjande meddela att det privata nätverket har startats på nytt, på initiativ av ideella krafter på TeliaSonera. Är du intresserad att att vara med och anordna träffar inom nätverket eller har du idéer? Kontakta gärna kansliet på

4 theiia.se 2014 #1 4 Ingen Walk in the park! Det har nu gått ett tag sedan Eva Sagert, Telia Sonera, uppnådde sin CIA-certifiering. En del förändringar har skett både vad det gäller delprov och innehåll. Trots detta var vi nyfikna på hur en kandidat gör för att klara de omdiskuterade CIA-proven. Alla på första försöket dessutom. Vi bestämde oss för att möta upp Eva och höra hur hon gjorde för att lyckas så bra, vilka lärdomar hon fått med sig och vilka tips hon kan ge till andra kandidater. Det märks direkt att Eva är en person som är både beslutsam och målmedveten. När Eva för ungefär ett och ett halvt år sedan tog beslutet att anmäla sig till CIA-programmet hade hon inte ens öppnat kurslitteraturen. Ändå bestämde hon sig för att hon skulle ge allt för att uppnå CIA-certifieringen så snart som möjligt. Sagt och gjort. Mindre än ett år senare kunde hon stolt titulera sig Certified Internal Auditor. Hur gjorde hon då? Studier online och med böcker Eva berättar att hon använde sig av Gleims kursmaterial, både litteratur i form av böcker, men framförallt testfrågor online. Innan varje delprov började Eva med att göra ett test-prov för att se var hon låg kunskapsmässigt. Genom detta kunde hon också se vilka kapitel som hon behövde öva lite extra på. Vissa delar behövde hon inte ägna så mycket tid åt, medan andra delar var mer tidskrävande. Eva växlade ofta mellan att öva på frågor och att läsa i böckerna. Utöver detta använde hon sig ibland även av material som hon letat upp via internet, samt deltog i diskussioner i de grupper för CIA-kandidater som finns på LinkedIn. Tidskrävande inlärningar Eva påpekar att det är viktigt att vara beredd på att lägga ner tid för studier inför varje prov. Det är ingen walk in the park, menar Eva. Själv hade hon förmånen att ha en arbetsgivare som avsatte ett visst antal timmar för henne så hon kunde ägna sig åt studier på arbetstid. Trots detta fick hon lägga ner ytterligare timmar för att känna sig helt förberedd inför varje prov. Beroende på vilket prov det gällde la Eva ner mellan 40 och 120 studietimmar per deltentamen. Effektiv strategi vid provtillfällena Innan Eva genomförde något prov gick hon kursen CIA Taktisk förberedelse. Denna kurs är något hon starkt kan rekommendera andra kandidater då denna bland annat tar upp hur frågorna är utformade, hur man ska tänka när man svarar samt vilka svåra ord som kan förekomma på proven. Av Richard Minogue, lärare på kursen, lärde sig Eva att inte ifrågasätta frågorna och att vara noga när hon läste uppgifterna för att upptäcka eventuella dubbelnegationer. Proven skrev Eva i testlokalen i Solna, en testlokal som hon kan rekommendera det var lätt att boka tid och var möjligt att låna kalkylator för de prov som innehöll räkneuppgifter. Eftersom tiden är en begränsande faktor under provtillfällena är det viktigt att disponera sin tid rätt. Om du inte vet svaret ger Eva tipset att inte fundera för länge utan att i stället gissa. Är du lite osäker på ett svar råder Eva att, i stället för att sitta och tänka en lång stund, kryssa för det alternativ du anser mest troligt, sätt sedan en flagga vid frågan och, om tid finns kvar, gå tillbaka och fundera ytterligare när du gått igenom alla frågor. Fått ett nytt tänk och en stor kunskapsbank När vi mot slutet av intervjun kommer in på vilka lärdomar Eva bär med sig efter att ha genomfört alla prov lyfter hon först och främst upp att hon lärt sig tänka mer strukturerat kring revisionsprocessen. En annan stor fördel som Eva påpekar är att hon numera vet var hon kan hämta information när frågor och nya situationer dyker upp. Vid ett flertal tillfällen har Eva använt sig av såväl CIAlitteraturen som IPPF:en, något som hon tidigare inte gjort i lika stor utsträckning. Innan vi skiljs åt i höstvädret kan vi inte låta bli att fråga Eva om hon skulle göra om certifieringsprocessen nu när hon vet hur mycket tid och studerande som denna kan kräva. Ja, såvida jag skulle ha samma förutsättningar med att förlägga en del av studietiden på arbetstid så skulle jag inte tvekat, svarar Eva. Möjligheter till CPE-poäng Nikolina Stålhand och Malin Svantesson. För dig som letar efter möjligheter att tillgodoräkna dig CPE-poäng finns flera alternativ. Nedan finns några möjligheter listade. För mer information ber vi dig att ta del av Administrative Directive no 4 (Continuing Professional Education Requirements for all Certification Programs) alternativt kontakta kansliet på Delta i våra kurser och seminarier samt på vår årligen återkommande konferens. Läs artiklar ur Internal Auditor (Ia) magazine samt svara på frågor ur dessa. Via The IIA Research Foundation Bookstore finns möjlighet att köpa produkter för kompetensutveckling. Logga in med dina medlemsuppgifter för att få tillgång till ditt medlemspris. CPE-poäng kan också tillgodoräknas via självstudier i IIA's elearning offerings, webinars och eseminars. För att kunna ta del av vissa självstudier krävs en årlig prenumeration hos IIA Online CPE. Mer information om detta finns att tillgå här. Utöver dessa möjligheter kan du också tillgodoräkna dig CPEpoäng genom att hålla föredrag inom ett relevant område, genomföra research och skriva artiklar samt engagera dig ideellt. Läs mer om CPE-poäng»

5 theiia.se 2014 #1 5 Certifiering steg-för-steg Första steget för dig som vill bli certifierad enligt CIA är att ansöka till CIA-programmet. Detta görs via vår hemsida där du uppmanas bifoga de dokument som krävs. Vi gör sedan en granskning av dessa för att avgöra huruvida du är behörig till programmet. När du blivit godkänd har du fyra år på dig att klara alla deltentamens. Anmälan till dessa delprov sker via vår hemsida och du får sedan återkoppling i form av ett authorization letter. I detta brev finner du uppgifter om hur du går tillväga för att boka ditt tentamenstillfälle. När du klarat alla delprov och är behörig att ta ut din certifiering trycks ett diplom som skickas till dig via post. Under året som du uppnått din certifiering, samt under det efterföljande året, krävs ingen rapportering av CPE-poäng. När dessa år har passerat är du däremot skyldig att rapportera in CPE-poäng för att behålla din certifiering. Mer information Läs mer om certifiering» Ordförande: Harald Lööf, Generalsekreterare & VD: Klas Schöldström, tel , Redaktör: Urban Eklund, Ansvarig utgivare: Harald Lööf Internrevisorernas kansli: Kontoret, Strandvägen 7A, Stockholm, tel , fax , Mer kontaktuppgifter hittar du på theiia.se

theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten.

theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten. theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»Ekonomi är konsten att få ut det mesta möjliga av livet.» TÄNK VAD TIDEN GÅR FORT men så är det alltid när man har roligt! Eller kuligt ska

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 KRISHANTERING UTBILDNING CIA COSO GTAG KOMPETENS INNEHÅLL NR 2 2008 03 Redaktören om en tidning som förnyas 04 Ordföranden om en allt bättre förening 05 Årsmötet 2008:

Läs mer

En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer

En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer Internrevision Nummer 3 2006 En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer Foto: Grundsund, Yvonne Alnebjer intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 3,

Läs mer

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

guiden grunden för a-kassan är arbete

guiden grunden för a-kassan är arbete Annons Medlemskap krävs för inkomstrelaterad ersättning grunden för a-kassan är arbete Det finns två grundkrav för att du ska ha rätt till a-kassa. Det första är att du ska vara arbetslös och det andra

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Systematiskt jobbsök

Systematiskt jobbsök Systematiskt jobbsök Guide till personlig marknadsplan Per Norrman, Varberg 2014-10-05 1 Tillägnas mina nya jobbsökarvänner Jeff, Per, Maritha och Mella. Bakgrund Hos en av mina tidigare arbetsgivare började

Läs mer

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR Internrevision Nummer 6 2006 God Jul och Gott Nytt ÅR intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 6, december 2006 Material för publicering skickas direkt till tidningens

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Att starta eget företag

Att starta eget företag Albana Morina och Nalan Mejzini Att starta eget företag En studie av processen att starta eget Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012 Handledare: Karin Brunsson Förord Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer