Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, tränings- och gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun Beslutade av barn- och utbildningsnämnden , 121

2 Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK... 3 S REGLER FÖR PUBLICERING PÅ INTERNET... 3 ANVISNINGAR TILL PERSONAL, ALLMÄNT... 3 VISSA BILDER KRÄVER INTE SAMTYCKE... 3 ELEVER MED SKYDDADE PERSONUPPGIFTER... 4 SOCIALA MEDIER... 4 FOTOGRAFERING OCH FILMNING INOM SKOLANS VERKSAMHET... 4 RUTINER VID FOTOTILLFÄLLET... 4 MINSKA RISKER FÖR INTEGRITETEN... 5 PRAKTISK INFORMATION OM HANTERING AV SAMTYCKESBLANKETTERNA... 5 LAGRING... 5 GALLRING... 5 I

3 Inledning Denna riktlinje gäller för fotografering och filmning inom verksamheten vid fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grund-, grundsär- och gymnasieskola, träningsskola, ungdomsverksamhet, SFI samt vuxenutbildning i Säters kommun. Nedan används begreppet skola för samtliga verksamheter Riktlinjen anger också vad som gäller vid publicering av bilder och filmer på människor på Internet. Regelverk När man inom offentlig verksamhet tar bilder eller filmer med digital teknik räknas detta som en behandling av personuppgifter. Hur personalen får använda sådana bilder/filmer i verksamheten regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL. Syftet med lagen är att skydda enskilda individers personliga integritet. Bilder och filmer som gör att individer kan identifieras omfattas av lagens bestämmelser. Mer information om PuL finns på Barn- och utbildningsnämndens regler för publicering på Internet Anvisningar till personal, Allmänt Bilder och filmer där personer kan identifieras som publiceras på Internet medför särskilda risker för integriteten. Det krävs alltid samtycke för att få publicera bilder/filmer på Internet där barn förekommer. Om personen är under 16 år ska man vända sig till vårdnadshavarna för samtycke. Ett samtycke ska dokumenteras skriftligt. För elev äldre än 16 år kan eleven själv lämna samtycke för publicering. Blankett för samtycke hämtas via kommunens Intranät. Blanketten för samtycke delas ut till vårdnadshavarna vid terminsstart. Trycksaker, till exempel årsredovisningar, verksamhetsberättelser och presentation av verksamheten, läggs nästan alltid ut som en kopia på webbplatsen. Därför krävs samtycke redan från början även för bilder till sådana trycksaker när dessa ska spridas till allmänheten. Ett samtycke kan när som helst återkallas och då ska inga nya bilder tas. Om vårdnadshavaren vill att en enstaka bild/film tas bort från till exempel en skolas webbplats ska detta tillmötesgås, även om samtycke fanns när bilden/filmen publicerades. Vissa bilder kräver inte samtycke Bilder/filmer av elever som tas i den löpande verksamheten, men som inte ska publiceras på webbplatsen eller tas in i trycksaker för spridning till allmänheten, kan utan samtycke visas på analoga anslagstavlor, i presentationspärmar i verksamhetens lokaler eller liknande. Det krävs inte samtycke för bilder/filmer som föreställer vuxna i ett neutralt sammanhang, där bilden inte kan upplevas som kränkande.

4 Elever med skyddade personuppgifter Vårdnadshavare som lever med skyddade personuppgifter ska inte ta ställning till samtycke för webbpublicering. Deras barn får inte finns med på bilder/filmer som publiceras på Internet eller i tryckt material som delas ut till allmänheten. Sociala medier Användning av sociala medier ska följa Säter kommuns riktlinjer för sociala medier. Dessa finns att hämta via kommunens Intranät. Stöd för hantering av Sociala medier inom utbildningsverksamhet finns även på Skolverkets hemsida. Fotografering och filmning inom skolans verksamhet Vårdnadshavare ska informeras om att man inom skolan använder foto och filmning som arbetsmetod. Skolans personal ansvarar för att informationen ges till vårdnadshavarna. Rektor ansvara för att information om riktlinjerna årligen ges, t.ex. vid föräldramöte eller på annat sätt som når samtliga föräldrar. Rektor ansvara också för att information om riktlinjerna ges till vikarier och nyanställd personal. Elever ska alltid informeras om att man fotograferar eller filmar dem. Elevers vilja att inte delta på foto/film ska alltid respekteras. All dokumentation inom skolans verksamhet är allmän handling. Vid begäran om utlämning ska alltid en sekretessprövning göras (Offentlighets- och sekretesslag 23 kap. 2 ). Rutiner vid fototillfället När personal tar bilder/filmer av elever måste personalen först göra en avstämning av om det finns individer som inte ska vara med, till exempel för att vårdnadshavare inte har lämnat sitt samtycke. Observera att detta gäller bilder/filmer som är avsedda för publicering på webbplats. Om extern fotograf anlitas för fotograferingen är det ändå skolans personal som gör en kontroll av att de individer som kommer att synas på bilderna/filmerna får delta. När massmedia kommer på besök och tar bilder för sin nyhetsrapportering gäller andra regler för dem. Massmediers bildhantering regleras inte av PuL, utan skyddas av grundlag och det är istället massmediernas regler som styr vad som får publiceras. Var alltid observant på att elever med skyddade personuppgifter inte blir fotograferade eller filmade.

5 Minska risker för integriteten Den som publicerar 1 fotografier/filmer ansvar för att bilderna/filmerna inte har ett kränkande innehåll. Här är det viktigt att ställa sig frågor, exempelvis kring varför man fotograferar/ filmar och vilka som ska kunna se dem och sedan väga det mot vilka behov man har av att fotografera/filma eleven. Ett exempel på en bild som kan upplevas som kränkande: Om man lägger ut en bild på några elever som sitter runt en eld och en elev, som vi kallar Kalle, sitter lite utanför, kan bilden uppfattas som kränkande för Kalle, eftersom han är mobbad och utstött. När bilderna/filmerna tas, undvik att exponera personen på ett sätt som kan uppfattas som kränkande. Bilder/filmer av elever som är nakna ska till exempel aldrig förekomma. Man kan ibland använda sig av bilder/filmer som inte visar ansiktet eller som visar människor i rörelse. Man bör också undvika att skriva ut personens namn i anslutning till bilden eftersom det ökar möjligheten att söka via Internet. Räkna inte med att allt som publiceras på Internet kan tas bort på en gång. Även om man tar bort informationen från kommunens webbplats kommer sökmotorer och annat på Internet att ha lagrat kopior och informationen blir svår att få bort. Praktisk information om hantering av samtyckesblanketterna Samtycken ska förvaras vid varje skola så att personal lätt ska kunna kontrollera om en individ har lämnat samtycke eller inte. Lagring Fotografier och filmer får inte lagras i s.k. molntjänster 2. Lagring ska primärt ske på Säter kommuns nätverk. Tänk på att regelbundet tömma kamera, läsplatta eller annat digitalt media som används för fotografering eller filmning. Gallring Alla bilder och filmer, även sådana som inte ska publiceras, ska regelbundet gallras, det vill säga raderas och tas bort från det digitala mediet (t.ex. datorn/ telefonen/ läsplattan/ nätverket). Bilderna ska tas bort vid inaktualitet eller senast i samband med att eleven slutar i verksamheten. Det kan dock finnas behov av att bevara enstaka bilder/filmer längre. För varje typ av allmänna handlingar, även bilder och filmer, ska man ta ställning till om det finns något som ska arkiveras för framtida behov. Kontakta registrator för mer information. 1 Att publicera menas att man delger bilderna/filmerna för andra än de filmerna gäller, t.ex. att de visas på en dator i skolans korridor eller att bilder anslås på skolans anslagstavla eller väggar samt skolans hemsida eller på sociala medier. 2 Molntjänster definieras som tjänster som levereras över Internet, som inte är anpassade för en enskild kund, som inte kräver särskild programvara, som snabbt kan ökas eller minskas och som lagrar kundens information hos molntjänsteleverantören.

Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar

Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Staben Karlstad 2010-09-06 Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar Bakgrund Personalen vid kommunens skolor och förskolor använder bilder, filmer

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER Handbok för användning av SOCIALA MEDIER 1 Kontakta gärna informationsavdelningen med synpunkter på innehållet och praktiska exempel från verksamheterna. informationsavdelningen@ltkronoberg.se 2 Innehåll

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer