ANTAGANDEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06"

Transkript

1 HMXW ANTAGANDEHANDLING Gestaltningsprogram etapp II

2 regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna så att de lämnar utrymme för olika tolkningar. Till syvende och sist kan gestaltningen endast bli bra om utrymme ges för ett gediget och omsorgsfullt arkitektarbete för respektive byggprojekt. För varje kvarter återfinns mer detaljerade beskrivningar och föreskrifter längre fram. regler Stadsdelen ska ha stadskaraktär. Husutformningen ska vara stadsmässig. Friliggande hus med förortskaraktär får ej förekomma. Trapphus mot gata Ev. burspråk Låglutande tak 11) Mot gaturum ska balkonger i princip ej skjuta ut utan ha räcken/inglasningar i fasadliv. Burspråk kan dock skjuta ut utanför fasadliv mot gata. Den åsyftade Gävlekaraktären kan förenklat översättas till stadskvarter och husfasader med tegel- och putskaraktär. De gator och platser som föreslås har lånat drag från centrala stadens gaturum. GATA 1,0 GÅRD 1,0 12) Stadsbilden ska vara omväxlande med hushöjder som varierar. Variationen i hushöjd förstärks av ett fåtal strategiskt placerade takvåningar i stadsdelen, oftast vid hörn och gavlar. 1) 2) 3) Gävleanpassningen kan ses som en grundingrediens i miljön. Magasinskvarteren kan utgöra inspirationskälla för bebyggelsen. Inslag av och variation med helt andra material är välkomna om de berikar helheten. Kvarter ska vara i huvudsak slutna mot omgivande gator och platsbildningar. Öppningar mellan hus avgränsas med t.ex. murar, plank, staket och glasade balkonger. Avgränsningen kan förstärkas av vegetation och det ska finnas öppningar för passage för gående. 4) 5) Kvarterens gårdar ska ligga minst 1 m ovan gatunivå. Därmed skapas möjlighet att ha parkeringsgarage under gårdarna. Gårdarna ska vara gröna. Lägenheter mot gård i bottenplanet ska ha egen uteplats. För att på sikt skapa växtbetingelser för fullvuxna träd ska inte hela gården underbyggas. 6) 7) 8) 9) Huvudentréer ska vara vända mot gatan. Indragna entrédörrar är att föredra då de ger ett visst vindskydd. Trapphus ska ha fönster i gatufasaden. Även gården ska nås från trapphuset. 10) Bottenvåningens golvnivå ska ligga minst 1 m över gatunivå för att förhindra störande insyn. Gavlar ges personlig prägel. Här med indragna hörnbalkonger. 12 UH Gestaltningsprogram Gävle Strand etapp II

3 regler etapp II Takhus där så anges o med friare gestaltning Balkonger mot gata indragna 13) 14) Friare färgsättning/ materialval fasad Varje kvarter ska utåt innehålla ett flertal varierande karaktärer av färg, form och fönstersättning. Kvarteret ska upplevas som sammanhållet, men inte enhetligt. Insidan av kvarteret behöver ej överensstämma i färg och form med utsidan. 15) 16) Ej garage under hela gården Utkragande balkonger mot gård Trapphusenhet Trapphusenheten ska utgöra minsta enhet vid val av fasadmaterial, fönstersättning och färgval, ej kvarteret eller den enskilda byggnaden. Minsta enhet kan även utgöras av mindre element än trapphusenheten, om det ger en positiv variation som berikar helheten. 17) 18) Fasadfärger ska vara klara och kulörta och ha likartad mättnad. Inslag av svart och vitt ska förekomma som komplement. Oregelbunda fönsteromfattningar är ett sätt att göra fasaderna mer personliga i den lilla skalan. Gavellägen mot gata och allmän plats är som regel strategiskt placerade i stadsbilden för att utnyttjas till att höja bostadens kvalité och områdets karaktär. Gavelfasaderna får ej vara stumma och sparsamt fönstersatta. Takhuvar, den och andra synliga detaljer i plåt 19) 20) Taken ska vara låglutande pulpettak (max 1:10) med horisontell krönmur på minst 3 sidor. (Kanalhusen har krönmur runt om). Takvåningar förekommer i begränsad omfattning för att framhäva speciella lägen och situationer i stadsbilden. Omfattningen av takvåningar begränsas till vad som framgår av illustrationsskisserna för respektive kvarter. Murkrön Murkrön runt hela huset UH Gestaltningsprogram Gävle Strand etapp II

4 Utformning delar - kvartersmark KVARTER 9 Samordnad gestaltning Lokaler Mur Lilla torget P-hus under gård Översikt etapp II kvarter 9 Illustration kvarter 9 28 UH Gestaltningsprogram Gävle Strand etapp II

5 Utformning delar - kvartersmark Riktlinjer Bta kvm Antal lgh ca lgh + lokaler Speciella kvaliteter Ett stadskvarter med lamellhus med sin front mot Boulevarden, kanalen och det Lilla torget. Mot Lilla Torget ligger butiker och serveringar i gatuplanet. Mot norr avslutas kvarteret av L-formade bostadshus.. Parkeringsgarage under gård. Lokaler vid torgplats. Referensbilder Alternativt planförslag för Kv 8. Typ av hus Lamellhus, eventuellt loftgångshus i norra delen Alternativt förslag med punkthus, lamellhus och radhus. Torgets innerhörn ska vara slutet. Antal våningar IV våningar, vid Lilla Torget även V våningar. Mot norr valfritt I - IV. Takvåning Utformningen av södra gaveln av V-våninghus samordnas med sydvästra hörnet i kv 10. Källare Ja, dock ej under lokaler. Parkering Delvis under gård. Överkant gårdsyta ska ligga minst 1 m över omgivande gatunivå. Delvis på parkeringsyta norr om kv 9. Entréer, trapphus Lägsta golvnivå bostäder Mot gatan, dagsljusbelysta. Hus i södra delen minst 1 m över gatunivå. Balkonger Ej utanför fasadliv vid kvartersgräns. Vattenkontakt Utblick mot kanal i söder. Lokaler i Bv Butikslokaler i Bv mot Boulevarden och Lilla torget ska finnas. Stadsmässiga varierande fasader mot Boulevarden.Lokaler i gatuplan.köpenhamn. Kv Kålgården, Hässelby (HMXW arkitekter). Exempel på husen norr i kvarter 9. Kvartersavgr. mellan hus Mur eller plank, passagemöjligheter. UH Gestaltningsprogram Gävle Strand etapp II

TÄLJÖ STRANDÄNG. Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument. Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen

TÄLJÖ STRANDÄNG. Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument. Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen TÄLJÖ STRANDÄNG Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen 2013 05 29 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIPER 1.1. GESTALTNINGSPRINCIPER

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11 KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 0-0- kvarteret Nätet längdsektion genom kvarteret nätet och dess omnejd i nordsydlig sträckninng gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilstuna 0 0 Tengbom

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Niklas Zetterberg 1(40) Tfn 08-508 273 35 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54 Planområdets

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER

GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER Upprättad av Referensgrupp Patrik Jansson, Planarkitekt, Umeå Kommun, Detaljplan Ruxandra Petrineanu, Arkitekt, sandellsandberg Tomas Strömberg, Planchef, Umeå kommun

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad Dnr 2010-04380-53 Louise Heimler Tfn 08-508 27 368 Godkänt dokument - Malin Klåvus, Olsson. Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret Stockholm, Stockholm. 2010-10-29, 2010-10-29. Dnr Dnr 2011-19218

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

Byggnadsordning för. NORRbÖLE. Områdeskaraktär och förhållningssätt

Byggnadsordning för. NORRbÖLE. Områdeskaraktär och förhållningssätt Byggnadsordning för NORRbÖLE Områdeskaraktär och förhållningssätt Byggnadsordningen antagen av byggnadsnämnden 2010-06-14. Byggnadsordningar för Skellefteå kommun kan beställas från: Skellefteå kommun

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Staket, spaljéer, murar och plank

Staket, spaljéer, murar och plank Staket, spaljéer, murar och plank Vägledning och inspiration... Ett insynsskydd i direkt anslutning till sin uteplats är ofta bra alternativ. Den mest privata delen av tomten skyddas på så sätt från insyn.

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN DETALJPLAN FÖR TÄLJÖVIKEN ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN UPPRÄTTAD DEN 21/11 2012 PÅ SAMHÄLLSYGGNADSFÖRVALTNINGEN REV. 2013-06-20 ORIENTERINGSILD TILL FÖRSLAGET HÖRANDE HANDLINGAR: - PLANKARTA MED PLANESTÄMMELSER

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv Pia Olsson-Ljungberg 0413-62784 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv Ärendebeskrivning Skansporten AB ansöker

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag

Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag 2013-04-10 U RBA N FA CTO RY Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag Framtaget av: Beställare: Sweco och Urban Factory

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 2013-05967-570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2 NÄR BEHÖVS BYGGLOV?

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-10-11 KF:s na:idli~rg NR 59 2012 13 (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad 2015-03-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse 2015-03-05 PLANBESKRIVNING

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer