Att bära och lyfta barn/ungdomar med funktionshinder. En modell för föräldrautbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bära och lyfta barn/ungdomar med funktionshinder. En modell för föräldrautbildning"

Transkript

1 Att bära och lyfta barn/ungdomar med funktionshinder En modell för föräldrautbildning

2 Idé och text: sjukgymnast Eva Wallin Färgillustrationer: Lisa Engström Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting,

3 Innehåll Inför genomförande av utbildningen 4 Bakgrund 4 Syfte 4 Målgrupp 4 Bilder och illustrationer 4 Gruppstorlek 4 Lämplig tidpunkt 4 Antal tillfällen 4 Kursens praktiska del 5 Lokal 5 Material 5 Förslag på kursupplägg och praktiska övningar 6 Första tillfället 6 Andra tillfället 7 Talarmanus med bildkatalog 8 Avsnitt 1 - Grundläggande anatomi 8 Avsnitt 2 - Belastningens inverkan på kroppen 10 Avsnitt 3 - Ergonomiska grundprinciper 11 Avsnitt 4 - Samspel och kommunikation vid förflyttning 12 Katalog över bilder och illustrationer 13 Illustrationer som exemplifierar olika förflyttningar 13 Litteraturtips 36 3

4 Inför genomförande av utbildningen Bakgrund Behovet av vägledning i lyft- och bärteknik har uppkommit efter flera års erfarenhet av kvällskurser i ergonomi till föräldrar. Kurserna har varit regelbundet återkommande och erbjudits av Föräldrautbildningen inom Handikapp & Habilitering i Stockholm. Syfte Vägledningen ska stimulera och underlätta för berörd personal att initiera och genomföra informationstillfällen för grupper av föräldrar i hur de på ett skonsamt sätt kan lyfta och bära sina barn/ungdomar. Materialet kan också användas vid individuell handledning av förälder som är i behov av förbättrad arbetsteknik. Kursmaterialet kan ses som ett underlag till ett talarmanus som kan bli mer omfattande beroende på hur djupgående information man vill ge. Målgrupp Målgruppen är föräldrar till barn och ungdomar i alla åldrar med olika funktionshinder. Det är bra att utbilda föräldrarna så tidigt som möjligt i syfte att förebygga belastningsbesvär. Bilder och illustrationer Bilderna och illustrationerna med text i handledningen används för att illustrera olika frågeställningar som bör ingå i kursen. De kan även användas som underlag för OH-bilder. Textinnehållet kan kompletteras med ytterligare fakta beroende på föredragningens upplägg och kursledarens önskan att vidareutveckla kunskapsinnehållet. Bilderna och illustrationerna kan också fungera som minneslappar för föräldrarna. Gruppstorlek Med fördel består föräldragruppen av högst sex till åtta föräldrar, speciellt med tanke på de praktiska övningarna. Lämplig tidpunkt Lämplig tidpunkt är kvällstid, förslagsvis mellan med en halvtimmes kaffepaus. Dagtid är ett alternativ om föräldrarna föredrar detta. Antal tillfällen Det har visat sig vara lämpligt med två tillfällen med ca dagars mellanrum. Ett tredje uppföljningstillfälle efter fyra till sex månader kan vara bra med tanke på att arbetstekniken kräver inlärning av ett nytt rörelsemönster vilket tar tid. 4

5 Kursens praktiska del De praktiska övningarna är kopplade till det teoretiska innehållet i materialet och är viktiga för att föräldrarna skall kunna uppleva med sin egen kropp hur de utför rörelsen. Föräldrarna arbetar med fördel två och två för att kunna delge varandra hur de olika teknikerna fungerar. Till den praktiska delen kan man lägga några avslappnings- och kroppskännedomsövningar. Lokal Lokalen ska vara tillräckligt stor för att kunna genomföra rörelseövningarna. Material Lämpligt material vid informationstillfällena är gymnastikmattor, behandlingsbrits, stolar, olika hjälpmedel m.m. 5

6 Förslag på kursupplägg Första kurstillfället Inledning Presentation av kursledare, kursinnehåll och syfte med kursen. Föräldrapresentation. Nedtecknande av föräldrarnas förväntningar. Avsnitt 1 Anatomigenomgång (bild 1-10) Rörelseapparaten, framförallt rygg och nacke presenteras. Avsnitt 2 - Belastningens inverkan (Illustration 1 och 2) Genomgång av hur kroppen reagerar vid olika belastningar. Hävarmsprincipen presenteras. Praktiska övningar Föräldrarna får prova: - att lyfta en stol på olika sätt med kort respektive lång hävarm - hur balansen påverkas av storleken på understödsytan. Avsnitt 3 - Genomgång av de ergonomiska grundprinciperna (bild 11) Avsnitt 4 Genomgång av samspel och kommunikation som en avgörande faktor vid funktionella förflyttningar Sambandet mellan stress och belastning berörs. Föräldrarna får lista svåra situationer som de funderar över och som diskuteras och tas upp vid nästa tillfälle. KAFFEPAUS Egenvård Genomgång av ryggvänlig träning och skonsamma arbetsställningar i vardagen. Praktiska övningar Kurstillfället avslutas med att föräldrarna får prova olika viloställningar för ryggen och några kroppskännedomsövningar samt avspänning. 6

7 Andra kurstillfället Ergonomiska grundprinciper repeteras (bild 11) Använd valfria illustrationer 1 11 till nedanstående moment Genomgång av tidigare listade förflyttningssituationer Lyft- och bärmoment som föräldrarna tycker är problematiska diskuteras med utgångspunkt från hur barnet kan vara delaktigt och medverka i förflyttningen. Lämpliga lösningar presenteras. Praktiska övningar praktiseras Föräldrarna arbetar två och två med förflyttning upp från golv, upp till stående från sittande och med andra förflyttningar som är relevanta för deltagarnas barn och situation. Hjälpmedel Generell genomgång av hjälpmedel och demonstration av några exempel som finns på marknaden. Diskussion och förslag på hjälpmedel som kan vara aktuella i förhållande till föräldrarna och deras barns individuella situation. Praktiska övningar Föräldrarna provar olika förflyttningar som t.ex. vändning i säng och uppresning till sittande, komma högre upp i rullstol och lyft i och ur badkar. KAFFEPAUS Praktiska övningar Olika övningar prövas utifrån de ergonomiska grundprinciperna vid förflyttningar t.ex. repeteras tyngdöverföring och balans med olika understödsytor. Viloställningar och kroppsmedvetenhetsövningar repeteras. Kursen avslutas med en kort stunds avspänning liggandes på golvet. 7

8 Talarmanus med bildkatalog Avsnitt 1 - Grundläggande anatomigenomgång 1. Gå igenom ryggens anatomi och rörelseförmåga Ryggen är uppbyggd av 24 kotor som är staplade på varandra. I profil ser vi att ryggen har krökar, vilket är normalt och ger en funktionell svikt vid olika rörelser. Bild 1. Profilbild på ryggen 2. Gå igenom diskens viktiga betydelse för rörligheten i rygg och nacke Diskarna är elastiska och fungerar som stötdämpare och fördelar belastningen på kotorna. Disken har en seg inre kärna och en yttre bindvävsring. Bild 2. Visar en disk och en del av kotpelaren 3. Gå igenom skillnaden mellan en belastad och en obelastad disk Disken kan liknas vid en seg ballong som ändrar sin form beroende på hur rörelse och belastning varierar. Bild 3. Visar en disk under belastning när vi böjer ryggen bakåt 4. Diskutera nervernas innervation och vikten av att kanalerna är intakta Nerverna löper i kanaler som går mellan varje kota till olika kroppsdelar. Nerverna leder våra smärtförnimmelser till hjärnan. Bild 4. Visar kotor och nerver från ryggmärgen som löper ut i kroppen 5. Diskutera olika tänkbara orsaker till smärta i ryggen Utifrån bilden förklara varför vi kan få ont. Ge några exempel på olika strukturer i rygg och nacke som kan orsaka problem. Till exempel åldrad disk som inte kan jämna ut belastningen och diskbråck med mekaniskt tryck på nervrot, ett ischiasnervtryck. Förklara utstrålningsfenomenet. Bild 5. Visar klämd disk och tryck på nerv i en framåtböjd kotpelare 8

9 6. Gå igenom en leds generella uppbyggnad ledkapsel, ligament, brosk m.m. för att visa på olika strukturer som är involverade vid rörelser, som t.ex. att lyfta. Bild 6. Visar en led i genomskärning 7. Ge exempel på rörelser där olika muskler är aktiva Musklerna är en förutsättning för rörelse i ryggen och har också en viktig stabiliserande faktor. Bild 7. Visar rygg- och nackmuskler som är viktiga i samband med lyft Bild 8. Visar bukmuskler som framförallt har en stabiliserande funktion vid olika lyft 8. Förklara och diskutera skillnaden mellan statiskt och dynamiskt arbete relaterat till lyftande och bärande. Ta även upp lätt statiskt ensidigt muskelarbete ur belastningssynpunkt. Förklara syresättningens betydelse och vad som händer med muskelfästen som utsätts för ogynnsam belastning. Bild 9. Visar en avspänd muskel med tydliga muskelfästen Bild 10. Visar en spänd muskel med spända muskelfästen 11. Genomgång av de ergonomiska grundprinciperna 9

10 Avsnitt 2 - Belastningens inverkan på kroppen Förklara hur belastningen på nacke och rygg är beroende av; avståndet till barnet, barnets tyngd, barnets förmåga att samverka och antalet gånger lyftet görs. Illustrationerna 1 och 2 exemplifierar hävarmsprincipen. Exemplet visar en person som lyfter ett barn från låg höjd med barnet långt ifrån kroppen och en person som lyfter barn nära kroppen. Praktiska övningar: Låt kursdeltagarna praktisera själva. Låt dem hålla en stol nära kroppen och en stol med utsträckt arm. 10

11 Avsnitt 3 Ergonomiska grundprinciper Gå igenom punkterna med de viktigaste grundprinciperna vid förflyttning och lyft. Bild 11. Grundprinciper vid förflyttning Praktisk övning: Grundprinciperna kan illustreras genom att kursdeltagarna får träna på varandra för att känna i sin egen kropp. Grundprinciper vid förflyttning Förbered kroppen Förbered barnet Utnyttja barnets egen förmåga Arbeta lugnt Arbeta nära Arbeta med stor understödsyta Använd tyngdöverföring Arbeta rörligt Utnyttja din kroppstyngd Använd hjälpmedel 11

12 Avsnitt 4 - Samspel och kommunikation vid förflyttning Diskutera vikten av mötet mellan barnet/ungdomen och föräldern/hjälparen. Den som får hjälp med att förflyttas är delaktig och instrueras alltid muntligt, med tecken eller på annat sätt om vad som ska ske. Det är viktigt att barnet ges tid att förstå instruktören och att den mentala förberedelsen hinns med. Lika viktigt är detta för hjälparen som måste hinna känna in i sin egen kropp t.ex. vilken fotposition som känns bäst. Det är av vikt att hjälp med förflyttning sker utifrån individens personliga behov och förutsättningar. Barnen/ungdomarna har ofta själva klart för sig hur de bäst blir hjälpta och vilken förflyttningsteknik som känns tryggast och bekvämast för just dem. Att förflytta sig utifrån egen förmåga är en viktig del i självständighetsprocessen. Barnets egen kapacitet ska därför utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Varje lyft- och bärsituation är unik och hänsyn måste tas till barnets, hjälparens och miljöns olika förutsättningar. 12

13 Katalog över bilder och illustrationer Illustrationer som exemplifierar olika förflyttningar Illustrationerna 1 11 visar ett urval av förflyttningar och arbetsställningar som föräldrar tagit upp som problematiska under tidigare bär- och lyftkurser. Illustrationerna Förflyttning från golv 3 Förflyttning i och ur barnvagn 4 Förflyttning på golvet 5 6 Förflyttning i och ur badkar 7 8 Förflyttning i och ur bil 9 Förflyttning i och ur rullstol utan hjälpmedel 10 Förflyttning i och ur rullstol med hjälpmedel 11 Arbetsställning vid påsättning av korsett Bilderna 1 10 kan användas till kursavsnitt

14 Illustration 1 Lisa Engström 14

15 Illustration 2 Exepel på skonsam förflyttning/lyft som illustrerar grundprinciperna Närhet Stor understödsyta God balans Lisa Engström 15

16 Illustration 3 Exempel på skonsam förflyttning som illustrerar grundprinciperna Samspel Närhet Stor understödsyta God balans Lisa Engström 16

17 Illustration 4 Exempel på en alternativ skonsam förflyttning som illustrerar grundprinciperna Samspel Stor understödsyta Tyngdöverföring God balans Utnyttjande av hjälpmedel Lisa Engström 17

18 Illustration 5 Exempel på en skonsam förflyttning som illustrerar grundprinciperna Samspel Närhet Stor understödsyta God balans Lisa Engström 18

19 Illustration 6 Exempel på en skonsam förflyttning som illustrerar grundprinciperna Samspel Närhet Stor understödsyta God balans Lisa Engström 19

20 Illustration 7 Exempel på skonsam förflyttning som illustrerar grundprinciperna Samspel Stor understödsyta God balans Tyngdöverföring Lisa Engström 20

21 Illustration 8 Exempel på skonsam förflyttning som illustrerar grundprinciperna Samspel Stor understödsyta God balans Tyngdöverföring Lisa Engström 21

22 Illustration 9 Exempel på förflyttning som illustrerar grundprinciperna Samspel mellan samtliga Närhet Stor understödsyta God balans Lisa Engström 22

23 Illustration 10 Exempel på annorlunda förflyttning utan hjälpmedel som illustrerar grundprinciperna Närhet Stor understödsyta med fråntryck på främre foten Tyngdöverföring God balans Lisa Engström 23

24 Illustration 11 Exempel på en funktionell arbetsställning i hemmiljö i samband med påsättande av korsett. Illustration av grundprinciperna. Närhet Stor understödsyta God balans Utnyttjande av hjälpmedel (soffans armstöd som avlastning) Lisa Engström 24

25 Bild 1 Profilbild på ryggen 25

26 Bild 2. Visar en disk och en del av kotpelaren 26

27 Bild 3. Visar en disk under belastning när vi böjer ryggen bakåt 27

28 Bild 4. Visar kotor och nerver från ryggmärgen som löper ut i kroppen 28

29 Bild 5. Visar klämd disk och tryck på nerv i en framåtböjd kotpelare 29

30 Bild 6. Visar en led i genomskärning 30

31 Bild 7. Visar rygg- och nackmuskler som är viktiga i samband med lyft 31

32 Bild 8. Visar bukmuskler som framför allt har en stabiliserande funktion vid olika lyft 32

33 Bild 9. Visar en avspänd muskel med tydliga muskelfästen 33

34 Bild 10. Visar en spänd muskel med spända muskelfästen 34

35 Bild 11 Grundprinciper vid förflyttning Förbered kroppen Förbered barnet Utnyttja barnets egen förmåga Arbeta lugnt Arbeta nära Arbeta med stor understödsyta Använd tyngdöverföring Arbeta rörligt Utnyttja din kroppstyngd Använd hjälpmedel 35

36 Litteraturtips Lagander B, Habilitering ur ett föräldraperspektiv, utvärdering av föräldramedverkan inom barn- och ungdomshabiliteringen i Stockholms län, Handikapp och Habilitering Law et al (2005) Child care, Health and Development, 31 Mac Conachie (2007) Journal of Evaluation in clinical practice, 13 Wallin, E (2000) Hysteriska mammor, Mowe &Walk utifrån ett föräldraperspektiv. Wong et al (2006) at TELAVIV COURIR NTVRK Enkät från föräldrautbildningen (2003) 36

37 Box Stockholm 37

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Text av Bosse Rosén. Aktiv ergonomi för biodlare

Text av Bosse Rosén. Aktiv ergonomi för biodlare Text av Bosse Rosén Aktiv ergonomi för biodlare Farligt läge. Att stå med böjd rygg och raka ben ger stor påfrestning på ländryggen. Arbete under knähöjd är en riskfaktor och bör helst undvikas. Aktiv

Läs mer

Effektiv presentationsteknik

Effektiv presentationsteknik STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSER OCH STUDIECIRKLAR TILL BOKEN Effektiv presentationsteknik av Rune Nilsson BOKFÖRLAGET ROBERT LARSON AB Box 6074 121 06 JOHANNESHOV tel 08-732 84 60 fax 08-732 71 76 e-post:

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Beteendeterapeutisk intensivträning

Beteendeterapeutisk intensivträning Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Beteendeterapeutisk intensivträning Uppföljning av förskolebarn vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län Redovisning av föräldra- och personalenkät

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n Minska värken minska värken minska värken minska värken minsk a värken min s k a vär k e n minska värken minska värken minska värken minska vä r k e n minska värken minska värken m i nsk a vä rken minska

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Att förstå sitt barns autism

Att förstå sitt barns autism Habilitering & Hjälpmedel FoU-enheten Att förstå sitt barns autism Tidsbegränsat Intensivt Familjesamarbete TIF Peter Björling Nils Haglund Tarja Lundblad Kristina Karlsson Anna-Lena Lundström Ann Skillö

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 65:2010. Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 65:2010. Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 65:2010 Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning Annette Lind Gunvor Gard, Handledare

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Eva-Kristina Salameh och Luz Solano, Vt 2013 Att kunna kommunicera är en av mänsklighetens

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Ta hand om din hälsa när du är gravid

Ta hand om din hälsa när du är gravid Ta hand om din hälsa när du är gravid vikten av både träning och vila! Graviditet är inget hinder för att vara fysiskt aktiv utan tvärtom! Du kan göra många hälsovinster genom att vara aktiv och minska

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer