Ergonomi bedömningsexempel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ergonomi bedömningsexempel"

Transkript

1 Ergonomi bedömningsexempel Allmänt utan kommer till uttryck i olika fo. att delta. Nedan finner du de kunskapskrav i Idrott och hälsa 1 som är kopplade till ergonomi och arbetsmiljö. En kort förklaring följer samt ett konkret exempel kopplat till ergonomimomentet. Observera att fler situationer än de exempel som omnämns kan tas upp på examinationen! (se Instruktioner för ergonomimomentet på hemsidan). Kunskapskrav 8, Idrott och hälsa 1 Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. och (mer kortfattad ngre). Exempel, situation lyfta: du vet om och kan förklara förutsättningarna för en god lyftteknik: att du ska hålla ryggen rak, stå tätt intill bördan, placera fötterna på båda sidor om föremålet, böja knäna, belasta lårmusklerna, lyfta med raka armar nära kroppen och stå med benen isär stadigt på hela foten med knäna rakt ovanför fötterna. Du kan även utöva ett lyft som uppfyller dessa förutsättningar. Du förstår att en lyftteknik som kraftigt böjer ryggen innebär negativ belastning för ryggen.

2 C: En exakt, fyllig och ( ). Exempel, situation lyfta: förutom kravet för E kan du också exemplifiera vilka faktorer som avgör ländryggens belastning (bördans vikt, avståndet från ryggraden och graden av framåtlutning). Du kan förklara att en upprepad dålig lyftteknik kan resultera i skador på diskarna i ryggraden, eftersom det bildas en snedbelastning på disken. Om du håller ryggen i den naturliga ställningen (samma som i stående) blir trycket jämt fördelat på diskarna. redovisar flera olika perspektiv rikt spr och en i betydelsen flera olika perspektiv. Exempel, situation lyfta: förutom kraven för E och C utgår du från flera olika perspektiv, t.ex. lyftteknik i vardagssammanhang och idrottssammanhang, biomekaniska orsaker och medicinska påföljder. De ryggbesvär som förekommer i idrottssammanhang beror oftast på för stora belastningar, snedbelastningar eller för snabba rörelser närheten av ytterlägen. De ryggbesvär som drabbar icke idrottsutövare beror oftast på dåligt tränade ryggmuskler (även ben- och bukmuskler), slitage genom många ensidiga lyft, stillasittande eller framåtlutad arbetsställning. Biomekaniskt kan du förklara att kroppens och föremålets gemensamma tyngdkraft ligger en bit ovanför midjan, vid kota L3. Vid uträkning av kraft bildas lägre kraft/lägre belastning på L3 vid den korrekta lyfttekniken eftersom den har kortare hävarm än vid fel lyftteknik. Benmusklerna måste också vara starka så att de orkar böja. Böjer du dig framåt ökar trycket kraftigt på den inre delen av varje disk eftersom disken trycks ihop i framkant. Upprepade, ensidiga, tunga sådana lyft kan resultera i diskbråck (medicinskt perspektiv). Diskarna fungerar som stötdämpare och gör ryggen rörlig. De är uppbyggda av ett hårdare ytterhölje samt ett mjukare innerparti. Vid diskbråck brister disken mellan kotorna och det blir en utbuktning från disken som kan trycka mot ryggmärgen eller nervrötter. Detta resulterar i smärta som kan stråla t.ex. från nacken ner i armen eller från ländryggen ned i benet (sk. ischiasnerven).

3 Kunskapskrav 9, Idrott och hälsa 1 Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika, inte om eleven ar. Exempel, bärteknik: du vet om, kan förklara och utföra en ergonomiskt acceptabel bärteknik. Det innebär att du bär föremålet så nära intill kroppen som möjligt, håller armarna raka och fördelar tyngden jämt. Det är bättre att bära två halvfulla matkassar eller hinkar och få jämn belastning, än att bära en enda tung börda. Exempel, bärteknik: samma krav som för E. n omgivning.. Exempel, bärteknik: förutom kraven för E och C vet du även om, kan förklara och utföra en ergonomiskt föredömlig bärteknik. Det innebär att du bär föremålet så nära intill kroppen som möjligt, håller armarna raka och fördelar tyngden jämt. Du har en god kroppshållning som ger jämn belastning över axlar och rygg. Det är bättre att bära två halvfulla matkassar eller hinkar och få jämn belastning, än att bära en enda tung börda.

4 Kunskapskrav 10, Idrott och hälsa 1 Eleven kan översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. Eleven kan utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. upp de och (mer kortfattad ). Exempel, datorarbetsplats: du vet om att det finns både tekniska och psykosociala faktorer som påverkar arbetsmiljön. Du kan förklara att trycket på diskarna i ländryggen varierar beroende på kroppens läge och yttre belastning. Belastningen på diskarna är mycket högre då du sitter än då du står eftersom musklerna måste arbeta mer. Sitter du framåtlutad blir belastningen ännu större. Därför är en stående arbetsplats att föredra, eller i alla fall möjlighet att variera mellan sittande och stående. Du förstår att det är många faktorer som spelar in på hur en god datorarbetsplats ska utformas och kan nämna några av dem (sitthöjd, armstöd, bordshöjd, benutrymme, bildskärmens placering och höjd, bildskärmens placering i rummet, tangentbordets placering, musens placering, handledens position, arbetsställning). exakt, fyllig och ( ). Exempel, datorarbetsplats: förutom kraven för E kan du även ge exempel på hur vissa av faktorerna för en god datorarbetsplats ska ställas in (t.ex. vad är en bra sitthöjd?). Du förstår att det är fler faktorer än möblering som spelar in på arbetsmiljön, t.ex. luft, ljud, värme etc. och kan också ge exempel på hur psykosociala faktorer påverkar (t.ex. inflytande över arbetet, negativ stress). Du kan nämna några vanliga belastningsskador orsakad av långvarigt datorarbete (gamnacke, musarm, ryggbesvär) och nämna förebyggande åtgärder. perspektiv redovisar flera olika och en i betydelsen flera olika perspektiv.

5 Exempel, datorarbetsplats: förutom kraven för E och C kan du diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan utifrån olika perspektiv, t.ex. tekniska, psykosociala, biomekaniska, medicinska. Du kan förklara att ryggmusklerna måste arbete statiskt hårdare när man sitter än när man står och att tyngdpunkten kommer längre fram då du sitter. Detta gör att det krävs mer muskelkraft för att hindra överkroppen från att falla framåt (biomekaniskt perspektiv). Vad gäller tekniska faktorer kan du utförligt förklara hur en datorarbetsplats kan anpassas till människan för att vara ergonomiskt korrekt utifrån faktorer som sitthöjd, armstöd, bordshöjd, benutrymme, bildskärmens placering och höjd, bildskärmens placering i rummet, tangentbordets placering, musens placering, handledens position, arbetsställning. Vad gäller psykosociala faktorer tar du upp vikten av pauser (5-10 min/timme). Utifrån ett medicinskt perspektiv tar du upp vanliga belastningsskador vid datorarbete, t.ex. musarm och förklarar vad det beror på (kan vara en nervinklämning i handleden som yttrar sig som pirrningar och domningar i fingrarna. Det kan också vara en seninflammation eller muskelvärk i nacke, skuldra samt överarm). Du anger anpassning i arbetsmiljön för att förebygga musarm, t.ex. att ha musen nära och framför kroppen, arbeta med stöd för hela underarmen, ha handleden rak, tangentbordet ska vara så platt som möjligt, ta micropauser.