Profil Uta Schulz. Personliga uppgifter: Nationalitet: Tysk. Född: Bostad: Reinbek nära Hamburg/Tyskland. Jobbar som coach: sedan 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profil Uta Schulz. Personliga uppgifter: Nationalitet: Tysk. Född: 1969. Bostad: Reinbek nära Hamburg/Tyskland. Jobbar som coach: sedan 2003"

Transkript

1 Profil Uta Schulz Personliga uppgifter: Nationalitet: Tysk Född: 1969 Bostad: Reinbek nära Hamburg/Tyskland Jobbar som coach: sedan 2003 Språk: Tyska, svenska, engelska (danska och norska passivt) Personligt budskap Det finns stor potential i de enskilda nordiska och i den tyska affärskulturen som kan komplettera varandra. Om vi lyckas använda dessa olika styrkor kan vi förbättra konkurrenskraften både på hemmamarknaden och på de internationella marknaderna. Fokus Uta Schulz, konsult för systemisk organisationsutveckling, är specialiserad på samarbete mellan Tyskland, Danmark, Norge och Sverige. Hon erbjuder systemisk organisationsrådgivning systemisk organisationsutveckling systemiskt change-management systemisk coaching för svenska och internationella företag och organisationer. Dessutom erbjuder Uta Schulz SveTys för länderna Tyskland, Danmark, Norge och Sverige samt för Skandinavien respektive de nordiska länderna som enhet interkulturell träning och coaching/interkulturell coachning konsultation och rådgivning (t.ex. vid fusioner och sammanslagningar, vid omstruktureringar, vid etablering på nya (nationella) marknader som exportmentor)

2 interkulturell teambildning/ team building och interkulturell uppföljning av projekt förberedelsekurser för Tyskland, Danmark, Norge och Sverige samt Skandinavien respektive de nordiska länderna som enhet interkulturell förmedling vid konflikter kick-off-workshopar t.ex. till en (ny)start av projekt Interkulturell sensibilisering, teambildning/team building och kick-off workshopar utan nationell utriktning (Interkulturell) storgruppsmoderation, (interkulturell) moderation med storgruppsmetoder Exempel för konsultation, rådgivning, träning och coaching/coachning som Uta Schulz - SveTys genomfört Interkulturell konsultation och kommunikationsrådgivning på styrelsenivå inför omstruktureringar inom energibranschen Individuell interkulturell coachning av styrelsesordföranden samt interkulturell träning av hela styrelsen och ledare på högre hierarkier ända till kraftverksledare inom energibranschen Interkulturell träning inom en tysk logistikkoncern för att utveckla passande marknadsföringsstrategier för de skandinaviska marknaderna Interkulturell teambildning/team building för att förbättra processen i ett transnationellt team inom logistiken Interkulturell coaching/coachning av tysk vd på ett svenskt dotterbolag inom mediabranschen Interkulturell tränings- och kursprogram (ca 25 kurser inom fem år) på ett tyskt företag inom verstadsindustrin för att förbättra samarbetet med den svenska moderkoncernen Interkulturell träning inför etableringen på de skandinaviska marknaderna respektive inför företagsköp i Skandinavien (inom logistikbranschen, byggnadsindustri) Förberedelsekurser för Danmark, Norge, och Sverige bl. a. inom bilindustri, logistik, verkstadsindustri och energibranschen Förberedelsekurser för Tyskland för svenska och finska utsända/expatriates, bl.a. inom medicinteknik och leksaksindustrin Interkulturell storgruppsmoderation (även mellan olika företag) för att förbättra samarbetet under byggnadsfasen av offshore-kraftverk Interkulturell förmedling vid konflikter mellan tyska dotter- och svenska moderbolag Teambildning/team building i storgrupp i ett transnationellt arbetande företag inom vindenergibranschen 2 av 5

3 Arbetslivserfarenhet Studentjobb på tysk-svenska och tysk-skandinaviska företag under studieåren Guide för tyska studieresor till och i Danmark, Finland, Norge och Sverige under studieåren : frilansare som översättare och tolk samt språklärare : Produktionsledare och ledning av marknadsföringen på det svenska dotterbolaget ROXX Media Deutschland, Verlag für Kundenzeitungen GmbH Sedan 2003: frilansare som tränare, konsult och coach i interkulturell kompetens Sedan 2014: Systemisk organisationskonsult och utvecklare Boken: Geschäftskultur Schweden kompakt September 2014: Publikation av handbok om svensk affärskultur på tyska. Publicerad i CONBOOK förlag, ISBN Urval av branscher där Uta Schulz - SveTys arbetat interkulturellt och som konsult: Bilindustri och dess leverantörer Bioteknologi Diplomati Energi Finans Hantverk Hotellbransch Industriell byggnadsvaruhandel Industriellt bygge Leksaksindustri Livsmedel Läkemedelsindustri Logistik Maskinindustri Media Medicinteknik Nanoteknologi NGO 3 av 5

4 Turism Universitet Utbildning Verkstadsindustri Målgrupper Inom coaching/coachning, träning, konsultation och rådgivning har Uta Schulz SveTys samarbetat med alla hiearkinivåer: styrelser och vd:ar, företagsledning i allmänhet och avdelningschefer, nyckelpersoner inom bl.a. säljorganisationer, marknadsföring, produktutveckling, forskning- och utveckling, Human Ressources, ingenjörer, osv. Dessutom har Uta Schulz SveTys genomfört workshopar med studenter och Young Professionals, rådgivande följt internationellt ungdomsutbyte och tränat ungdomar som är i utbildningen. Principer för systemisk organisationsutveckling SveTys Uta Schulz organisationsutveckling och förändringsledning bygger på följande principer: Transparens i alla faser av rådgivnings- och utvecklingsprocessen. Integrera personalen i processen genom att värdesätta deras erfarenheter, detaljerade kunskaper och låta dem få vara med och finna lösningar. Människan står i medelpunkt. Fokuseringen ligger på styrka och potential, inte på svagheter och brister. Göra osynligt synligt genom upparbetning av eventuella inre motstånd. Tabun är inte tabu: om det är nödvändigt (och önskas) kommer även de teman som innan varit tabu att behandlas. Se nutiden från framtidens synvinkel - och utveckla hållbara och framtidsorienterade lösningar. Systemisk organisationsutveckling ger en strukturerad, efficient och målinriktad förändringsprocess. Systemisk organisationsutveckling hjälper företag och medarbetarna att hjälpa sig själva. Vinkling i interkulturell träning och coaching/coachning Den interkulturella synvinkeln sammankopplas med kunskaper om de respektive länderna (Tyskland, Danmark, Norge och Sverige) för att kunna få en helhetssyn om varför vi är som vi är och varför de andra är som de är. Deltagarna får insyn i de olika affärskulturerna med hjälp av fallstudier och best practise diskussioner. 4 av 5

5 Utbildning och studier : Utbyteselev på Spånga gymnasiets naturvetenskapliga linje 1989: Skolavslutning/studenten på Gymnasium Meiendorf i Hamburg : Allmän företagsekonomi med tyngdpunkt industriekonomi samt Skandinavistik/nordiska språk vid Hamburgs universitet 1996/1997: Studier vid Stockholms universitet inom Nordiska språk och Företagsekonomi Ytterligare utbildningar Uta Schulz SveTys söker ständigt utbyte med kollegor inom Svenska Handelskammaren och Tysk- Svenska-Handelskammaren samt inom den interkulturella föreningen SIETAR Deutschland : Utbildning till E-Business konsult, SBB Hamburg : Kurser inom Handlingsorinterade undervisningsmetoder inom vuxenbildningen, kurser för lektorer vid Hamburgs folkhögskola Hösten 2006: Främmande men förtrodd, Sensiblisering för kulturella skillnader i kommunikation och handlingsmönster, kurs för lektorer vid Hamburgs folkhögskola Vår 2007: Interkulturell kommunikation Kurs i metodik, kurs för lektorer vid Hamburgs folkhögskola Mars 2008: SIETAR Forum 2008, titel Förändringsprocesser i internationella organisationer Augusti 2008: "Understanding Conflicts, Cross-Cultural Perspektives, International Research Conference", University of Aarhus, Dänemark : Organsiaton och deltagande i SIETAR Forum 2010, titel: Mångfald som resurs? Världar i förändring: Att förstå, bevara och gestalta mångfald Höst 2010: Innovation i svensk HR, Diskussionskrets Human Resources i Svenska Handelskammaren Höst 2011: Swedish Entrepreneurship, Svenska Handelskammaren Februari 2013 februari 2014: Utbildning till Systemisk organisationsutvecklare på IOS Institut für Organisationsentwicklung & Systemische Beratung Prof. Schley & Partner GmbH, Hamburg Oktober 2014: Systemisk visualisering, SIETAR Deutschland e.v. Februari 2015: (Inter-)kulturellt nytänkande. Fuzzy concepts och dess omsättning vid interkulturell coachning, SIETAR-Webinar April 2015: Leda internationella virituella team framgångsrikt - Vägen till interkulturell teamkultur, SIETAR Nord med Ilvy Intercultural HR Mai 2015: Situational Leadership: Why you should treat each team member differently, Webinar med Gary Thomas, Assist International HR Reinbek, maj av 5

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Nordenkontoret Den yrkesförberedande praktiken genomfördes på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, som har ett kontor i Stockholm. Organisation

Läs mer

Implema Traineeprogram 2012

Implema Traineeprogram 2012 Implema Traineeprogram 2012 Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla medelstora företags affärsprocesser med hjälp av affärssystem

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Utveckla entreprenörstänkande

Utveckla entreprenörstänkande Handboksserie Att stödja politiken för små och medelstora företag genom strukturfonderna. Utveckla entreprenörstänkande och entreprenörskompetens i EU Näringsliv 1 3 Handboksserie Att stödja politiken

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Margit Breckle, Märta Båsk, Rolf Rodenbeck WIRTSCHAFTSSPRACHE DEUTSCH IN STUDIUM UND BERUF EKONOMISK TYSKA I STUDIER OCH YRKESLIV

Margit Breckle, Märta Båsk, Rolf Rodenbeck WIRTSCHAFTSSPRACHE DEUTSCH IN STUDIUM UND BERUF EKONOMISK TYSKA I STUDIER OCH YRKESLIV Margit Breckle, Märta Båsk, Rolf Rodenbeck WIRTSCHAFTSSPRACHE DEUTSCH IN STUDIUM UND BERUF CURRICULUMENTWICKLUNG AN DER SCHWEDISCHEN WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT IN FINNLAND EKONOMISK TYSKA I STUDIER OCH YRKESLIV

Läs mer

Välkommen till Proffice.

Välkommen till Proffice. Årsöversikt 2011 2 Årsöversikt 2011 Välkommen till Proffice. 4 6 VD har ordet På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Om proffice Vi är ett av Nordens största

Läs mer

DemokratiAkademin. verksamhetsberättelse 2014. Box 6309 102 35 Stockholm www.demokratiakademin.se

DemokratiAkademin. verksamhetsberättelse 2014. Box 6309 102 35 Stockholm www.demokratiakademin.se DemokratiAkademin verksamhetsberättelse 2014 Box 6309 102 35 Stockholm www.demokratiakademin.se DemokratiAkademin DEMOKRATIAKADEMIN startades 1993 och är ett välkänt och respekterat nätverk med ca 35 organisationer

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Bästa online verktygen för att söka drömjobbet

Bästa online verktygen för att söka drömjobbet Bästa online verktygen för att söka drömjobbet Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu

Läs mer

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Jan Kronkvist Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Motiverar och inspirerar Min drivkraft är att få människor att växa, utveckla nya förmågor och nå

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Förändra på rätt sätt!

Förändra på rätt sätt! Affärslitteratur för ledare och chefer www.liber.se/bl Nummer 4 September 2007 Förändra på rätt sätt! Läs om periodens bok på sidan 2-3 Håll ett öga på omvärlden och kommunicera bättre! Välj vårt Inspirationspaket

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Skandinaviens främsta rekryteringsföretag

Skandinaviens främsta rekryteringsföretag Skandinaviens främsta rekryteringsföretag ESR tar, på endast tre veckor och till en låg fast kostnad, fram de bästa kandidaterna för den tjänst som ska tillsättas. ESR har sedan företaget etablerades 1997

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer