Gasbilsguide. Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasbilsguide. Maj 2013"

Transkript

1 Gasbilsguide Maj 2013

2 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar Lätta transportfordon 34 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 Personbilar Lätta transportfordon 75 1

3 Förord Gasbilsguiden är framtagen av Green Highway, ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim, tillsammans med partners och med stöd från EU och Interreg Sverige-Norge. Green Highway arbetar för att skapa en transportkorridor fri från fossila bränslen och bidra till tillväxt och utveckling i regionen. Guiden är framtagen utifrån den satsning på biogas som fordonsbränsle som sker, liksom vår önskan att bidra till en snabb marknadsutveckling i vår region, men även nationellt. Presentation av saklig, marknadsneutral och så fullständig information som möjligt om tillgången på gasbilar är en viktig komponent i arbetet. Guiden ger en översikt över de gasbilar som finns på den globala marknaden modellåret 2013, med särskilt fokus på den svenska och norska marknaden. Här kan du hitta både bilpriser, prestanda och räckvidd vid gasdrift, information om säkerhet, länkar till vidare läsning och mycket annat. Guide ska kunna fungera som ett uppslagsverk för kommuner, privata och offentliga verksamheter och privatpersoner som överväger att skaffa sig gasbilar, eller som bara vill informera sig om utbudet. Intressant är att det i guiden finns flera fyrhjulsdrivna fordon, vilket efterfrågas, inte minst i norra Sverige. Detta är den tredje upplagan av guiden, med många nya modeller jämfört med tidigare. Det finns nu gasbilar i alla storleksklasser, samtidigt som antalet tankställen för fordonsgas ökat gasbilen är därmed ett realistiskt alternativ för allt fler. Vi har aldrig sett en så omfattande gasbilsguide som denna, men guiden är säkerligen inte komplett. Vi värdesätter därför all information om fel och brister i guiden, liksom information om märken och modeller som saknas. På Internet finns gasbilsguiden att ladda ner på Gasbilsguiden finns nu också på engelska. Kontaktpersoner: Anne Sörensson Bjørn Ove Berthelsen Guiden är framtagen av Mattias Goldmann. Vi riktar ett varmt tack till Mattias, som har gjort ett utmärkt jobb med denna sammanställning! SÖT, maj 2013 Läs även elbil- & laddhybridguiden! Green Highway publicerar även en omfattande elbil- & laddhybridguide. Guiden ger en översikt av de flesta elbils- och laddhybridsmodeller som finns på den globala markanden och innehåller information om priser, laddtider, säkerhet, batteriteknologi och mycket annat. Elbilsguiden finns både på svenska och engelska och kan laddas ner på 2

4 ar Urval av fordon I denna guide presenteras gasdrivna personbilar och lätta transportfordon med totalvikt upp till 3.5 ton. Enbart fordon som kan drivas av fordonsgas (natur- eller biogas) presenteras, det vill säga fordon som drivs av bränslen som huvudsakligen består av metan. Fordon som drivs av motorgas (LPG) är inte medtagna. Motorgas består huvudsakligen av propan och butan och bedöms inte ha en förnybar fortsättning, som naturgasen har i biogasen. Alla fordon som presenteras finns att köpa eller leasa idag, eller kommer ut på marknaden inom ett år. Bara fordon där introduktionen bedöms som säker och där faktauppgifter finns att tillgå presenteras. Gasfordon som tagits ur produktion presenteras inte, men en kortfattad lista över begagnade fordon på den svenska marknaden återfinns nedan. Gränsen mellan fabrikstillverkade gasfordon och efterhandskonverteringar är flytande. Alla nya, fabrikstillverkade gasbilar som säljs på den svenska marknaden presenteras, liksom de efterhandskonverteringar som är kvalitetsgodkända och klarar avgaskraven. De blir därmed miljöbilsklassade, med de förmåner detta innebär. Så vitt vi vet säljs inga gasfordon på den norska marknaden. I rubriksättningen talar vi ändå om den svenska och norska marknaden, med förhoppning att i nästa upplaga kunna presentera gasbilar som säljs i Norge. Vad gäller fordon som inte finns att köpa i Sverige eller Norge, presenteras nya, fabrikstillverkade gasfordon, medan efterkonverterade fordon endast finns med om de verkligen marknadsförs på samma sätt som övriga modeller. Därmed faller flertalet gasbilar från Asien, Latinamerika och USA bort, eftersom de är efterhandskonverteringar som marknadsförs separat. Det går dock att finna information om dessa på Internet. I flera asiatiska länder säljs gasdrivna småfordon, av typ rickshaw eller tuktuk, varav vissa är trehjulingar. Det skulle föra vilse att försöka presentera alla modeller som finns att tillgå, men vi tar ändå upp några för att ge ett smakprov på vad som erbjuds. Indelning i fordonsklasser Fordonen i guiden delas upp i personbilar och lätta transportfordon. Alla fordon som främst är avsedda för persontransport sägs vara personbilar. Detta innebär till exempel att Mercedes Sprinter i kombivariant presenteras som personbil, medan skåpbilsvarianten presenteras som transportfordon. 3

5 Begagnade gasbilar Här följer en lista på gasdrivna bilmodeller som inte kan köpas som nytillverkade i Sverige, men som kan gå att hitta på begagnatmarknaden. BMW 316G BMW 518G Touring Citroën C5 kombi (Stadspartner) Fiat Doblò (skåpbil) Fiat Punto Natural Power Mercedes E200 NGT Opel Astra CNG Opel Combo CNG (personbil och skåpbil) Opel Zafira CNG (icke-turboversion) Renault Kangoo (Stadspartner) Skoda Octavia (Stadspartner) Volkswagen Golf Variant Bi-Fuel Volvo C30 Bi-Fuel (Stadspartner) Volvo S60 Bi-Fuel Volvo S80 Bi-Fuel Volvo V70 Bi-Fuel (Stadspartner) Våra faktauppgifter De bränslen som fordonet kan köras på skrivs ut åtskilda av snedstreck. Ett fordon för vilket det står kan således köras både på fordonsgas och bensin. Om det bara står Fordonsgas körs fordonet uteslutande på fordonsgas. Om konvertering till gasdrift utförs i ett annat land än bilens tillverkningsland skrivs tillverkningslandet först och sedan konverteringslandet (till exempel Tyskland/Schweiz ). Pris Pris på den billigaste varianten av den aktuella modellen anges. Alla priser är inklusive moms, även för transportfordon. Grundpris på hemmamarknad är priset i tillverkningslandet för fabrikstillverkade gasfordon och priset i landet där konverteringen till gasdrift sker för efterkonverterade fordon. Den lokala momssatsen inkluderas. Priserna är angivna i respektive lands valuta, utifrån att växelkurser förändras snabbt den som behöver veta vad priset motsvarar i den egna valutan föreslås använda någon av de många sajter för växelkurser som finns på nätet. och maxlast en är vikten av ett fulltankat, fullt utrustat fordon med en förare på 75 kg. Utanför Europa anges ofta fordonets kerb weight. I denna vikt är ingen förare inkluderad. Här har vi lagt till 75 kg för att få fram tjänstevikten. 4

6 I de flesta gasfordon inkräktar gastankarna på bagageutrymmet. Bara då vi har en säker siffra på bagageutrymmet för fordonet i gasversion anges denna. Många gasfordon har en förhållandevis låg maxlast på grund av gastankarnas extra vikt. en är den högst tillåtna vikten av passagerare (föraren exkluderad) plus övrig last. Den maximala effekten hos ett gasfordon beror på om det körs på gas eller bensin (eller på ett annat bränsle). I efterkonverterade fordon blir effekten oftast % lägre vid gasdrift eftersom motorn inte optimerats för gas. Om effektuppgifter finns för flera bränslen anges dessa, annars den tillgängliga siffran. Denna siffra är oftast effekten vid gasdrift. Tillverkarna anger vanligtvis tankstorleken i kilo gas. Därför gör vi det genomgående här. I de fall tillverkaren endast uppgivit tankstorlek i vätskeliter har vi antagit att en gastank rymmer 0.17 kg gas per vätskeliter tankvolym. Detta gör vi för att tillverkarna själva oftast använder detta samband. Det blir då lättare att jämföra modeller. Se även avsnitten om mått, enheter och omräkningsfaktorer. förbrukning Globalt sett är det vanligast att ange gasförbrukningen i kilo gas per 100 km. Därför gör vi på samma sätt. Förbrukningen beror på vilken gas som avses. I Europa använder tillverkarna oftast referensgas G20 (100 % metan) vid uppmätningar. Osäkerheten kring vilken gas som används av utomeuropeiska tillverkare gör att alla förbrukningssiffror inte självklart kan jämföras. Se även avsnitten om mått, enheter och omräkningsfaktorer. Räckvidd Siffrorna som uppges är den angivna tankstorleken dividerat med den angivna förbrukningen. Se även avsnitten om mått, enheter och omräkningsfaktorer. Köldcertifiering Avser lägsta arbetstemperatur enligt ECE R110-godkännanden. Är normalt -40 C eller -20 C. Uppgifterna finns endast med för de modeller som säljs på den svenska eller norska marknaden. 5

7 I de fall bilmodellen krocktestats av Euro NCAP eller det amerikanska NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) har vi angett resultatet, i första hand från Euro- NCAP. Då Euro NCAP nyligen ändrat beräkningsmodell, anges om det är den tidigare eller den nya metoden som använts. Se vidare Här har vi samlat övrig information som vi bedömer som särskilt relevant för den gasbilsintresserade. För de modeller som saluförs på den svenska/norska marknaden har vi sökt ha med information om för vilken lägsta-temperatur bilen är godkänd, medan vi för den internationella marknaden ofta tagit med info om på vilka marknader bilen saluförs. Mått och enheter Ett tecken på att marknaden för gasfordon är förhållandevis ny är att det inte finns något helt standardiserat sätt att ange gasförbrukning och gastankarnas storlek. Det bästa vore att tillverkarna konsekvent anger hur många liter vätska gastankarna rymmer. De slipper då referera till en viss gas, ett visst fyllnadstryck och en viss temperatur. Detta måste göras om tankstorleken mäts i kilo eller normalkubikmeter även om tillverkarna sällan gör det. Om den faktiska tankstorleken angavs skulle alla fordonsmodeller i världen kunna jämföras. Gasförbrukningen anges bäst i kilo, det vill säga som den mängd gas som måste förbrännas för att förflytta fordonet en viss sträcka. I Sverige anges ofta förbrukningen i normalkubikmeter (Nm 3 ). En Nm 3 är mängden gas som i en behållare på 1 m 3 håller atmosfärtryck (1.013 bar) vid 0 C. Här måste man alltså referera till ett visst tryck och en viss temperatur. Särskilt referenstemperaturen kan orsaka förvirring eftersom olika värden florerar. Allra bäst vore att alla tillverkare världen över använde ren metan för att mäta gasförbrukningen. För Europas del anger EU-direktivet 1999/100/EG att någon av referensgaserna G20 eller G25 ska användas. G20 är ren metan, medan G25 består av 86 mol-procent metan och 14 mol-procent kvävgas. De flesta tillverkare använder ren metan. Förbrukningssiffror från europeiska tillverkare går därför oftast att jämföra. 6

8 Omräkningsfaktorer för svenska förhållanden Med hjälp av uppgifter om densitet och energiinnehåll hos biogas av fordonskvalitet och naturgas i det svenska ledningsnätet 1 får vi fram följande omvandlingstabell för gasförbrukning. Den ska ses som ungefärlig. F = siffervärdet på gasförbrukningen som anges i guiden Förbrukning av Enhet Värde biogas kg/100 km 1.03 F biogas Nm 3 /100 km 1.37 F naturgas kg/100 km 0.99 F naturgas Nm 3 /100 km 1.19 F Hur mycket gas går det i bilen när man tankar i Sverige? Idealt ska trycket på gasmackar vara 200 bar vid 15 C. I så fall blir detta också trycket i en full tank vid denna temperatur. Med hjälp av allmänna gaslagen, givet molmassorna för biogas och svensk naturgas 2, kan vi räkna ut hur många kilo biogas eller naturgas som ryms. När tillverkarna anger tankstorlek i kilo, använder de sig oftast av sambandet att en gastank rymmer 0.17 kg gas per liter tankvolym (vätskeliter). Då får vi följande ungefärliga samband: T = siffervärdet på gastankens storlek som anges i guiden Tankat bränsle Enhet Gasmängd som ryms biogas kg 0.84 T biogas Nm T naturgas kg 0.92 T naturgas Nm T Vad gäller räckvidden vid blandad körning får vi ungefärligen, vid idealt tryck på macken: R = siffervärdet på räckvidden vid gasdrift som anges i guiden Enhet Räckvidd biogas km 0.81 R naturgas km 0.93 R 1 Vi antar att biogas innehåller 97 mol-procent metan och resten CO 2. Densiteten för biogas är 0.75 kg/nm 3, och för naturgas i det svenska nätet är den 0.83 kg/nm 3 (källa Swedegas). 2 Molmassan för metan är 16.0 g/mol. Under antagandet i fotnot 1 blir molmassan för biogas 16.9 g/mol. Molmassan för naturgas i det svenska nätet är 18.7 g/mol (källa Swedegas). 7

9 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar 8

10 Chevrolet Cruze KonveGas Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland/Sverige Saknas Chevrolet Sverige Ej tillgänglig SEK, LTZ SEK, 45 mil räckvidd SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 468 cm, B 180 cm, H 150 cm Ca kg 533 kg kg 140 hk vid bensindrift, 134 hk vid fordonsgasdrift km/h: Ca 11 s, toppfart ca 190 km/h 5.8 Nm km 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP (2009) Konverteringen till gasdrift utförs av KonveGas AB i Växjö, som också kan konvertera andra modeller från Ford, Citroën, Peugeot och Volvo. Chevrolet Sverige AB, Box 44079, Stockholm, tel , KonveGas, Hjalmar Petris Väg 36, Växjö, tel , 9

11 Fiat Doblò 1.4 Natural Power Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Italien Saknas Fiat Ej tillgänglig SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 439 cm, B 183 cm, H 190 cm kg l 470 kg kg 120 hk på metan och bensin km/h: 12,3 s, toppfart 172 km/h kg metan, 22 l bensin 4.9 kg metan, 7.4 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns även som skåpbil, utsedd till Van of the Year Gasversionen endast femsitsig. Fiat Group Automobiles Sweden AB, Färögatan 33, Kista. Tel: E-post: 10

12 Fiat Punto Evo 1.4 Natural Power Easy Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Italien Saknas Fiat Ej tillgänglig SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 406 cm, B 169 cm, H 151 cm kg l 485 kg Ej släp 77 hk vid bensindrift, 70 hk vid metandrift km/h: bensin 14.9 s, metan 16.9 s, toppfart 162/156 km/h 14 kg metan, 45 l bensin 4.2 kg metan, 6.3 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för fotgängare (Euro NCAP) Gasversionen finns endast som femdörrars. Fiat Group Automobiles Sweden AB, Färögatan 33, Kista. Tel: E-post: 11

13 Ford C-Max Titanium 1.6 Ti-VCT Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Fordonsgas/ bensin Tyskland/Sverige Saknas Ford Sverige Ej tillgänglig SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 438 cm, B 183 cm, H 163 cm kg 120 hk km/h: ca 11 s, toppfart ca 190 km/h 55 l bensin 7.0 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Erbjuds från andra halvan av Ford Motor Company, Box 6046, Göteborg,

14 Ford Focus Trend 1.6 Ti-VCT Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Fordonsgas/ bensin Tyskland/Sverige Saknas Ford Sverige Ej tillgänglig SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 436 cm, B 182 cm, H 148 cm Ca kg Ca 500 kg kg 120 hk km/h: ca 11 s, toppfart ca 190 km/h 55 l bensin 7.0 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Erbjuds från andra halvan av Ford Motor Company, Box 6046, Göteborg,

15 Mercedes B 200 NGD BlueEfficiency Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Mercedes-Benz Sverige AB Ej tillgänglig SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 436 cm, B 179 cm, H 156 cm kg l 480 kg kg 156 hk km/h: 9,2 s, toppfart 200 km/h 12 kg metan 54 l bensin 4.3 kg metan, 6.4 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 enligt Euro NCAP Finns med sexväxlad manuell och sjuväxlad automat Mercedes-Benz Sverige AB, Box Malmö. Tel: , E-post: 14

16 Mercedes E 200 NGT BlueEfficiency Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Mercedes-Benz Sverige AB Ej tillgänglig SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 488 cm, B 185 cm, H 147 cm kg 400 l 505 kg kg 163 hk km/h: 10,4 s, toppfart 224 km/h 20 kg metan, 59 l bensin 6.1 kg metan, 8.1 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare (Euro NCAP) Facelift i september Mercedes-Benz Sverige AB, Box Malmö. Tel: , E-post: 15

17 Mercedes Sprinter 316/ NGT Kombi Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Sittplatser förbrukning/100 km Räckvidd Köldcertifierad Tyskland Saknas Mercedes-Benz Sverige AB Ej tillgänglig SEK Upp till 9 beroende på version L 595 cm, B 200 cm kg l kg kg 156 hk km/h: Ca 14 s, toppfart ca 140 km/h 21 (36) kg metan, 15/100 l bensin 9.6 kg metan, 13.8 l bensin (beroende på modell) 220/400 km på metan, 850 km på bensin (liten/stor tank) -30 C Ej krocktestad av Euro NCAP eller motsvarande. Finns med standardtak och förhöjt tak (bilden). Finns med två olika axelavstånd. Fler gastankar kan fås som extrautrustning (siffror inom parentes). Certifierad till -40 C. Mercedes-Benz Sverige AB, Box Malmö. Tel: , E-post: 16

18 Opel Combo Tour 1.6 CNG Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland/Italien Saknas Opel Sverige AB Ej tillgänglig SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 439/474 cm, B 183 cm, H 185 cm Från ca 1350 kg Upp till 3200 l 622 kg kg 120 hk km/h: ca 14 s, toppfart ca 160 km/h 22.1 kg metan, 16 l bensin 4.9 kg metan (6.1 Nm3), 7.2 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns även som skåpbil. Motsvarar huvudsakligen Fiat Doblò. 074faca1a3a27ea1c9e68ea7699f Opel Sverige, Årstaängsv 17, Stockholm. Tel: E- post: 17

19 Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo EcoFlex Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Opel Sverige AB Ej tillgänglig SEK Sittplatser 5-7 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 466 cm, B 188 cm, H 168 cm kg 152/710/1 860 l 622 kg kg, kg med B-körkort 150 hk km/h: 11,2 s, toppfart 204 km/h 20,7 kg metan, 14 l bensin 4.7 kg metan (6.4 Nm3), 7.2 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Opel sålde tidigare också en icke-turboladdad version av Zafira i Sverige, men den har tagits bort från programmet. Opel Sverige, Årstaängsv 17, Stockholm. Tel: E- post: 18

20 Seat Mii Style 1.0 MPI Ecofuel Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Seat Ej tillgänglig Från SEK Sittplatser 4 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 356 cm, B 165 cm, H 146 cm 956 kg 213/913 l 414 kg Ej tillåtet 68 hk km/h: 16,3 s, toppfart 164 km/h 11 kg metan (72 l), 10 l bensin 2,9 kg (4,4 Nm3) km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns i tre- och femdörrars utförande. Motsvarar huvudsakligen VW Eco Up. Seat Sverige 19

21 Skoda Citigo MPI CNG Elegance Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tjeckien Saknas Volkswagen Group Sverige AB / Skoda Sverige Ej tillgänglig Från SEK Sittplatser 4 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 356 cm, B 165 cm, H 148 cm 956 kg 213/913 l 414 kg Ej tillåtet 68 hk km/h: 16,3 s, toppfart 164 km/h 11 kg metan (72 l), 10 l bensin 2,9 kg (4,4 Nm3) km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns i tre- och femdörrars utförande. Motsvarar huvudsakligen VW Eco Up. Skoda Sverige, Hantverksvägen 9, Södertälje 20

22 Subaru Legacy 2.5 CNG Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Japan Saknas Subaru Nordic AB Finns ej Från SEK, Cityversion med mindre gastank från SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 478 cm, B 178 cm, H 154 cm 1580 kg 426/1 626 L, City L 450 kg kg (1 470 kg med B-körkort) 167 hk km/h: 10,4 s, toppfart 198 km/h City: 10.4 Nm3, Standard: 20.4 Nm3 8.5 Nm3, 8.4 L km, City km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Den första fyrhjulsdrivna gasbilen på den svenska marknaden. 5% högre effekt och 9% lägre förbrukning för Subaru Nordic AB, Torbornavägen 15, Box 15003, Helsingborg. Tel: E-post: 21

23 Subaru Outback 2.5 CNG Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Japan Saknas Subaru Nordic AB Finns ej SEK, City SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 478 cm, B 182 cm, H 161 cm kg 370 kg kg, kg med B-körkort 167 hk km/h: 10,4 s, toppfart 198 km/h 20.4 kg metan, 65 L bensin 8.5 Nm3, 8.4 L km, City km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP (avser Legacy diesel) Den första fyrhjulsdrivna gasbilen på den svenska marknaden. 5% högre effekt och 9% lägre förbrukning för Subaru Nordic AB, Torbornavägen 15, Box 15003, Helsingborg. Tel: E-post: 22

24 Volkswagen Caddy Life 2.0 EcoFuel Startline Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Volkswagen Group Sverige AB Ej tillgänglig SEK Sittplatser 5 7 förbrukning/10 0 km Räckvidd (metan + bensin) Köldcertifierad L 441 cm, B 180 cm, H 183 cm kg 750 l med 5 säten, l med två säten kg kg 109 hk km/h: 13,8 s, toppfart 169 km/h 26 kg metan, 13 l bensin 5.7 kg metan, 8.7 Nm3, 8.8 l bensin km -40 C 4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare (förra versionen av Euro NCAP) Finns även i utrustningsutföranden Trendline och Comfortline, något tyngre och därmed med lägre lastförmåga. Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 23

25 Volkswagen Caddy Maxi 2.0 EcoFuel Trendline Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Volkswagen Group Sverige AB Ej tillgänglig SEK Sittplatser 7 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 488 cm, B 180 cm, H 183 cm kg 530 l med 7 säten, l med 5 säten, l med 2 säten kg Ej släp 109 hk km/h: 14,8 s, toppfart 169 km/h 37 kg metan, 13 l bensin 5.8 kg metan, 8.8 Nm3, 8.8 l bensin 570 km km -40 C 4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 2 stjärnor för fotgängare (förra versionen av Euro NCAP, avser VW Caddy) Förlängd version av VW Caddy med större gastankar. Finns även i utrustningsutföranden Trendline och Comfortline, något tyngre och därmed med lägre lastförmåga. Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 24

26 Volkswagen Caravelle/ Transporter 2.0 Eco BiFuel Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Volkswagen Group Sverige AB Ej tillgänglig (Caravelle), SEK (Transporter) Sittplatser 5 9 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 489 cm, B 190 cm, H 196 cm (2 247) kg Beroende på gastankarnas storlek och placering (se nedan) 713 (603) kg kg 115 hk km/h: ca 12 s, toppfart ca 170 km/h 12/17/20,4/29/30,6/34 kg metan, 80 l bensin kg metan, 10.1 Nm3, l bensin km -40 C 4 stjärnor av 5 för vuxna passagerare, 4 stjärnor för barn, 1 stjärna för fotgängare (förra versionen av Euro NCAP) Konverteras av VW:s dotterbolag IAV GmbH. Alla bensinmodeller av Caravelle/Multivan/Kombi kan konverteras. Gastankarna kan placeras i lastutrymmet eller under golvet. Dubbla gastankar kan fås som tillval (siffror inom parentes). Slutade importeras april _VW_T5CNG_de_WEB.pdf Volkswagen Transportbilar Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 25

27 Volkswagen Eco Up! Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Volkswagen Group Sverige AB Ej tillgänglig Från SEK Sittplatser 4 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 354 cm, B 165 cm, H 146 cm 956 kg 213/913 l 414 kg Ej tillåtet 68 hk km/h: 16,3 s, toppfart 164 km/h 11 kg metan (72 l), 10 l bensin 2,9 kg (4,4 Nm3) km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Finns i tre- och femdörrars utförande. Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 26

28 Volkswagen Golf TGI BlueMotion Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Volkswagen Group Sverige AB Ej tillgänglig Ej fastställt Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 435 cm, B 180 cm, H 150 cm Ca kg Ca 450 kg 110 hk km/h: 10, 7 s, toppfart 194 km/h 15 kg/19 Nm3 metan, 50 l bensin 3.5 kg metan, 5.3 l bensin. DSG: 3.4 kg metan, 5.0 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP Lanseras i Sverige hösten Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 27

29 Volkswagen Golf Variant TGI BlueMotion Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Volkswagen Group Sverige AB Ej tillgänglig Ej fastställt Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 458 cm, B 178 cm, H 150 cm Ca 450 kg 110 hk km/h: ca 11 s, toppfart ca 190 km/h 15 kg/19 Nm3 metan, 50 l bensin 3.5 kg metan, 5.3 l bensin. DSG: 3.4 kg metan, 5.0 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP (gäller Golf) Lanseras i Sverige hösten Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 28

30 Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel Masters Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Volkswagen Group Sverige AB Ej tillgänglig SEK, DSG SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 477 cm, B 182 cm, H 152 cm Ej fastställd, totalvikt kg l Ca 550 kg kg 150 hk km/h: 9,9 s, toppfart 212 km/h 3 kg metan, 30 l bensin 4.3 kg metan, 6.7 Nm3, 6.9 l bensin km -40 C 5 stjärnor av 5 i Euro NCAP. Ny modell som lanseras i Sverige januari Föregångaren utsedd till miljöbästa bil 2009 och 2010 i Sverige av Gröna Bilister. Köldcertifierad till -40 C. Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 29

31 Volkswagen Passat TSI 150 EcoFuel Generalagent i Norge Generalagent i Sverige Grundpris i Norge Grundpris i Sverige Tyskland Saknas Volkswagen Group Sverige AB Ej tillgänglig SEK, DSG SEK Sittplatser 5 förbrukning/100 km Köldcertifierad L 477 cm, B 182 cm, H 148 cm kg 523/1 651 L 524 kg kg 150 hk km/h: 9.8 s, toppfart 214 km/h 21 kg metan, 31 l bensin 4.3 kg metan, 6.6 Nm3, 6.8 l bensin km -40 C Fem stjärnor av fem i Euro NCAP. Miljöbästa bil i Sverige av Gröna Bilister. Volkswagen Group Sverige Södertälje. Besöksadress: Hantverksvägen 9, Södertälje. Tel: E-post: 30

Gasbilsguide. November 2009

Gasbilsguide. November 2009 Gasbilsguide November 2009 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 9 1.2 Lätta transportfordon 31 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 46 2.2 Lätta transportfordon 132 Förord Gasbilsguiden

Läs mer

Elbil- och laddhybridguide

Elbil- och laddhybridguide Elbil- och laddhybridguide SEPTEMBER 2011-6:e Upplagan www.greenhighway.nu EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Förord SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim är

Läs mer

Elbil och laddhybridguide

Elbil och laddhybridguide Elbil och laddhybridguide Elbil och laddhybridguide April 2009 April 2009 www.greenhighway.nu www.greenhighway.nu EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel

Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel GASBILAR EcoFuel och Eco BiFuel Våra transportbilar av typen EcoFuel och Eco BiFuel kan köras på både naturgas och biogas. Naturgas (CNG) och biogas består till

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Elbil- och laddhybridguide

Elbil- och laddhybridguide Elbil- och laddhybridguide April 2010 www.greenhighway.nu EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden engrønntransportkorridorlangsetfornybartenergibelte GreenHighwayknyttersammenNorskehavetmedBottenhavet

Läs mer

MARKNADSUNDERSÖKNING av FORDON DRIVNA MED BIOGAS/NATURGAS

MARKNADSUNDERSÖKNING av FORDON DRIVNA MED BIOGAS/NATURGAS MARKNADSUNDERSÖKNING av FORDON DRIVNA MED BIOGAS/NATURGAS Steg 1a av Karl-Erik Egebäck Autoemission K-E E Consultant Charlie Rydén Stockholm MFO AB 1 Slutsatser och rekommendationer Sammanställningen av

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta?

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Per Kågeson CTS Lina Jonsson VTI CTS Working Paper 2012:18 Sammanfattning Potentialen i Sverige för produktion av avfallsbaserad rötgas som kan

Läs mer

Biogas och gasfordon i Östersund

Biogas och gasfordon i Östersund Biogas och gasfordon i Östersund Biogasproduktion I Östersund Sedan invigningen av Gövikens biogasmack den 22 maj 2007 har Östersundsborna möjlighet att tanka biogas, det mest miljövänliga fordonsbränslet

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version

Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version YNNOR AB Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version Ronny Svensson, Mikael Lindström 2013-05-07 2 Sammanfattning Totalt rullar

Läs mer

Hela denna tematidning är en annons om bilar från Mediaplanet BILEN. Vårens drömbilar NYHET: STANDARDUTRUSTAD MED JÄTTETRYGGT BILÄGANDE.

Hela denna tematidning är en annons om bilar från Mediaplanet BILEN. Vårens drömbilar NYHET: STANDARDUTRUSTAD MED JÄTTETRYGGT BILÄGANDE. annons Hela denna tematidning är en annons om bilar från Mediaplanet annons BILEN Vårens drömbilar Dags för sommardäck Ny eller beg. bil? så lånar du billigast till bilen Det våras för pigga miljöbilar

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö

ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö ÅR 2007 Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN & vår miljö info Förbränningen av bensin och diesel förstärker växthuseffekten och

Läs mer

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Så gör du ett spara pengar på tjänstebilen Toyota Prius som tjänstebil Förmånsvärde 19 900 kr Skattekostnad vid 55 % skatt 10 945 kr 1 000 mil privatkörning

Läs mer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Att köra bil på biogas - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Innehåll Biogas - framtidens drivmedel Sid 1 Fordonsgas Sid 2 Biogas i bilen - så funkar det Sid 3 Här köper du gasbil Sid 4 Här

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Peugeot. Ur ett miljöperspektiv. Emelie Osbeck 840326 0220 Henrik Rydberg 840919 7459 Ida Bodlund 831129 7546 Per Anders Legeryd 820410 7539

Peugeot. Ur ett miljöperspektiv. Emelie Osbeck 840326 0220 Henrik Rydberg 840919 7459 Ida Bodlund 831129 7546 Per Anders Legeryd 820410 7539 Peugeot Ur ett miljöperspektiv Emelie Osbeck 840326 0220 Henrik Rydberg 840919 7459 Ida Bodlund 831129 7546 Per Anders Legeryd 820410 7539 1 Sammanfattning I denna rapport har Peugeots status och profilering

Läs mer

Därför har vi valt att köra biogasbil. Sotaren väljer att inte smutsa ned. Biogasbilar

Därför har vi valt att köra biogasbil. Sotaren väljer att inte smutsa ned. Biogasbilar 2013 Ett magasin om bilbränslet som är snällt både mot miljön och plånboken. Biogasbilar 2013 Sotaren väljer att inte smutsa ned Därför har vi valt att köra biogasbil 2013 1 Biogas Värmland Innehåll Innehåll

Läs mer

MOTOR. Tusentals kör utan försäkring. Han vill stoppa nya mc-modeller ONSDAG. Knappast några bilar väcker lika heta känslor som italienska.

MOTOR. Tusentals kör utan försäkring. Han vill stoppa nya mc-modeller ONSDAG. Knappast några bilar väcker lika heta känslor som italienska. ONSDAG 13 OKTOBER 2004 UNT PRÖVKÖR SID 6 Gott om plats för nya spekulanter. Foto: Pelle Johansson HUSVAGNSMÄSSA SID 4 Försäljningen av husvagnar och husbilar går stadigt uppåt. Året har hittills gett en

Läs mer

Marknadsförutsättningar för konvertering av arbetsmaskiner till biogas (metandiesel), 100 % RME och ED95.

Marknadsförutsättningar för konvertering av arbetsmaskiner till biogas (metandiesel), 100 % RME och ED95. Marknadsförutsättningar för konvertering av arbetsmaskiner till biogas (metandiesel), 100 % RME och ED95. Marknadsförutsättningar för biogastraktorer 46-7434/11 Marknadsförutsättningar för efterkonverteringssatser

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM TJÄNSTEBILAR ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM TJÄNSTEBILAR ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM TJÄNSTEBILAR ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN GUIDEN TILL DIN NYA BIL. MAJ 2005 EKONOMI FINANSIERING SÄKERHET MILJÖ TJUGO TJUGO TJUGO TJUGO TJUGO 20 20

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Biogas för tunga lastbilar ett kunskapsunderlag

Biogas för tunga lastbilar ett kunskapsunderlag Biogas för tunga lastbilar ett kunskapsunderlag En utredning utförd av Staffan Johannesson, Miljöbyrån Ecoplan AB på uppdrag av miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen, Biogas Väst Juni 2012 BIOGAS

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

Passat Alltrack 4MOTION. Anpassad för svensk vinter.

Passat Alltrack 4MOTION. Anpassad för svensk vinter. En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 1 februari 14 Årg 87 STYR BILEN MED MOBILEN www.volkswagen.se Passat Alltrack 4MOTION. Anpassad för svensk vinter. Nu med ett riktigt generöst vintererbjudande.

Läs mer