Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel"

Transkript

1 Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel

2 GASBILAR EcoFuel och Eco BiFuel Våra transportbilar av typen EcoFuel och Eco BiFuel kan köras på både naturgas och biogas. Naturgas (CNG) och biogas består till mer än 90% av metan. Gasen är giftfri, lättare än luft och innehåller inte svavel eller andra miljöskadliga ämnen, som t ex tung metaller. Ett gasdrivet fordon släpper därför ut obe tydliga mängder förore ning - ar och luktar inte. Det betyder även stora fördelar i tätort och andra känsliga miljöer. Både för omgivningen och föraren som får en förbättrad arbets miljö inte minst om föraren behöver arbeta med motorn igång för att driva viss utrustning. Biogas och naturgas Det bränsle som används till dessa typer av fordon är metan gas, men den ges olika namn beroende på hur den framställs. Naturgas är ett fossilt bränsle som hämtas upp ur jorden. Vid naturgasdrift minskar koldioxid utsläppen med cirka 25 procent jämfört med motsvarande för ben - sin drift. Där igenom kan du bidra till att minska kol dioxid - utsläppen. Koldioxid anses, som bekant, vara en av orsakerna till den globala uppvärmningen. Biogas framställs av slam från reningsverk eller i speciella bio gas anläggningar där restprodukter som gödsel eller slakteri avfall används. Det finns flera fördelar med bio - gas. Dels är biogasen en del av det naturliga kretsloppet, så det ger ett marginellt nettoutsläpp av koldioxid. Dels sker ofta fram ställ ningen lokalt på respektive ort, vilket gör att man dessutom slipper transporter. Traditionell lagring av gödsel leder till utsläpp av växt - husgasen metan. När gödseln används till biogas - produktion reduceras dessa utsläpp och klimat påverkan minskar betydligt. Samtidigt ökar också tillgången på förnybar energi som kan ersätta fossil energi. Därför kan man säga att gödselbaserad biogas produktion har en dubbel klimatnytta. Den gemensamma benämningen för metangas som fordons bränsle är fordonsgas och den består ofta av en blandning av naturgas och biogas. Ju högre andel biogas desto bättre för miljön. EcoFuel-bilarna har dess utom som en extra bonus, låg bränsleförbrukning.

3 Ekonomiska fördelar med miljöbilar Ger sänkta bränslekostnader. Priset på fordonsgas ligger idag cirka 20% under bensinpriset. En sänkning av förmånsvärden på 40%. Fri parkering på många platser. Lägre fordonsskatt baserad på koldioxidutsläpp. Undantag från trängselavgifter i Stockholm. 92 Tankställen för gas Fordonsgasen har olika ursprung beroende på var i Sverige du befinner dig. Naturgas finns i första hand i Syd- och Västsverige, i de östra delarna av Sverige är det huvudsakligen biogas som gäller. På kan du se var ditt närmaste tankställe finns. Enkelt att tanka Det är enkelt att tanka gas. Med ett enkelt handgrepp ansluter man ett munstycke till tankventilen som är placerad vid bilens ordinarie bränslelock, därefter trycker man på en knapp på gaspumpen varpå tankningen startar. När tanken är full stänger gaspumpen själv av tankningen och man lossar munstycket på tankventilen. Inget spill eller kladd med oljiga händer. Kör för renare miljö Men hur bränslesnål en bil är avgörs ytterst av föraren. En miljöanpassad körning, med snabb acceleration upp till önskad fart, iläggning av högsta växel och sedan jämn fart på lägsta varvtal kan minska bränsle förbrukningen betydligt. Rätt lufttryck, ingen onödig tomgångskörning och avstängd motor vid längre stopp skonar också miljön. Biogas är idag det miljömässigt bästa alternativet. Den ger minsta möjliga miljöpåverkan eftersom man inte ökar mängden koldioxid i atmosfären. Relevanta internetlänkar om gas som är värda ett besök.

4 Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel kombinerar det bästa av två världar. Den högteknologiska motorn som optimerats för gasdrift ger låga utsläpp och minskar belastningen på miljön. De fyra gastankarna som placerats under golvet optimerar säker - het och utrymme. Körsträckan på hela 570 km innebär färre tankningar och ökad flexibilitet. Du lastar samma volym som i vanliga Caddy Eftersom gastankarna placeras under golvet i last - utrymmet förlorar du ingen lastvolym i gasmotor - versionen av Caddy. Men du vinner ekonomiskt och miljön mår bättre. Säkerhet Bilens tjänstevikt inkluderar ett omfattande säker hets - system för att skydda både människor och last. Gasen förvaras i 9 mm tjocka ståltankar som är extremt värme - tåliga och som har testats under mycket hårda förhåll - anden. Elektro magnetiska ventiler skyddar mot gasläckor i händelse av olycka. Caddy EcoFuel är med andra ord ett mycket säkert fordon. Prestanda Motorn i Caddy EcoFuel är av typen kvasi mono valent, vilket innebär att den opti merats för att köras på fordons - gas. Den ger en effekt på 109 hk och har en toppfart på 169 km/h. Räckvidd Eftersom Caddy EcoFuel kombinerar två driv medel, både gas och bensin, så ger detta en räckvidd på ca 570 km på en tank. Naturgas tanken har en kapa citet på 26 kg vilket ger ca 430 km körning. En komplet terande bensin - tank på 13 liter ger ytter ligare ca 130 km. Tekniska Data Motor 2,0 l EcoFuel (80 kw) 4 cylindrar 5-växlad manuell växellåda Framhjulsdrift Priser Förbrukning Caddy EcoFuel Bensin Naturgas*) (liter/100 km) (Nm 3 /100 km) Stadskörning 8,2 12,1 Landsväg 4,7 6,8 Blandad körning 6,0 8,8 CO 2 (g/km) Alla angivna värden enligt EWG *) H-Gas (G20) Caddy Skåp 80 kw/109 hk EcoFuel ax avst mm Caddy Maxi Skåp 80kW/109 hk EcoFuel avst 3002 mm Caddy Kombi 80 kw/109 hk EcoFuel ax avst mm Caddy Life 80 kw/109 hk EcoFuel ax avst mm Caddy Maxi Life 80kW/109 hk EcoFuel avst 3002 mm Caddy Skåp och Kombi exkl moms 2 Caddy Life inkl moms

5 Räckvidd 570 km Genom att utnyttja både gastank och bensintank får du en räckvidd på ca 570 km. Motorprestanda Motor av typen kvasimonovalent som ger en toppfart på 169 km/h. Säker placering Genom att tankarna är placerade under lastrumsgolvet, förlorar du ingen lastvolym i Caddy EcoFuel. Ståltankarna är dessutom extremt värmetåliga och ligger väl skyddade.

6 Eco BiFuel Volkswagens system till Transporter och Caravelle heter Eco BiFuel och är en kombination av gas- och bensindrift, där bensindriften ska ses som en reserv att ta till vid längre transportsträckor. Gasdriften som tagits fram av teknikföretaget IAV i Berlin har en avan cerad typ av bränsle insprutningssystem där alla regleringar sköts elek troniskt istället för med mekanik. Den mer exakta insprutningen innebär en lägre bränsle - förbrukning, vilket ger en längre körsträcka. Något som ökar fordonets användningsområde och minskar bero - endet av när liggande tankstationer. Ombyggnad till gasdrift Gasdrift erbjuds till alla Transporter- och Caravelle - modeller med 2,0 liters bensinmotor på 115 hk. Bilens ursprungliga bränsletank för bensin på verkas inte av gaskonverteringen. Bilen förses med en eller flera gastankar på totalt 60 liter (gäller Transporter Pick-up) eller 100 liter (Transporter Skåp/Kombi samt Caravelle). Som tillval erbjuds ytterligare gastankar för längre körsträcka. Gastankarna placeras i bilens last utrymme alternativt under bilens golv. En gastank på 100 liter räcker till ca 200 km körning. Föraren kan under färd växla mellan körning på gas eller bensin genom en enkel knapptryckning. Systemet för gasdrift med en 100 liters invändig gastank reducerar bilens lastförmåga med ca 120 kg. Vid fler gastankar minskar lastförmågan ytter liga re. Vid placering av gastankar i last utrymmet påverkas även bilens lastvolym. Först i Europa Volkswagen är det första bilmärke i Europa som kan erbjuda lätta transportbilar med bivalent gasdrift certifierad enligt ECE-reglemente 115. Gasdriftsystemet är utvecklat för att klara de strängaste kraven och uppfyller Vägverkets klassning för miljöbil.

7 Individuellt skräddarsytt Storfamilj eller hantverkare, Caravelle eller Pick-up oavsett era krav eller yrkesbehov konfigurerar vi er gasdrivna Volkswagen Transporter/Caravelle (T5) med bivalent Fordonsgas-/Bensindrift. Efter behov kan gastankarna mon teras inne i fordonet (billigast) eller under golvet/flaket (bibehållet lastutrymme). Oinskränkt rörlighet Genom bibehållande av det ursprungliga bensin-/bränslesystemet med 80 l bensintank ökar bilens totala räckvidd/körsträcka tack vare gasdriften. Kvalitet och säkerhet IAV GmbH (dotterbolag till VW AG) är sedan 1993 partner för Volkswagen AG när det gäller gasfordon och är Tysklands största leverantör för gaskonverteringar på Volkswagens bilmodeller. IAVs konverteringskoncept är godkänt av Volkswagen AG och certifierat enligt ECE R110 samt ECE R115. Tekniska Data Motor 2,0 l Bensinmotor Bensin (85 kw) Naturgas (74 kw) 4 cylindrar 5-växlad manuell växellåda Framhjulsdrift Förbrukning Transporter och Caravelle Bensin Naturgas*) Naturgas*) (liter/100 km) (Nm 3 /100 km) (kg/100 km) Stadskörning 13,6 14,36 10,55 Landsväg 8,4 8,49 6,24 Blandad körning 10,4 10,73 7,88 CO 2 (g/km) Alla angivna värden enligt EWG *) H-Gas (G20) För priser på Transporter och Caravelle se separat prislista. Bilen på bild är extrautrustad.

8 Gaskonvertering (tillvalsutrustning) Volkswagen Transporter Volkswagen Caravelle Gastankar av stål antal x storlek Gastankar placering i bil Skåp 3000 Skåp 3400 Kombi x100 L Tvärs bakom mellanvägg/framsäten GA01 GA01 GA L Tvärs bakom mellanvägg/framsäten GA02 GA02 GA02 1x100 L Tvärs bakom 2:a sätesrad i pass. utrymme Mellan bakre hjulhus GA03 GA03 GA03 2x100 L Tvärs bakom 1:a sätesrad i pass. utrymme GA04 2x100 L Tvärs bakom 2:a sätesrad i pass. utrymme Mellan bakre hjulhus GA05 GA05 2x25 L + 2x35 L Under golvet (utan reservhjul) GA06 2x35 L Under golvet (utan reservhjul) GA07 GA07 GA07 2x60 L Mellan chassiram och flak 3x60 L Mellan chassiram och flak 1x100 L I lastutrymmet längs vänster sida GA10 GA10 GA10 2x60 L Tvärs bakom 2:a sätesrad i pass. utrymme Mellan bakre hjulhus GA11 GA11 GA11 1x100 L + 2x35 L Tvärs bakom mellanvägg samt under golv GA12 GA12 GA12 1x60 L + 2x35 L Mellan chassiram och flak samt under chassiram Pick-up med tipp 2x37 L + 2x35 L Under golvet (utan reservhjul) GA14 GA14 Priser Pris exkl moms GA01 GA02 GA03 GA04 Transporter skåp 115 hk EcoBifuel 3000 mm Transporter skåp 115 hk EcoBifuel 3400 mm Transporter kombi 115 hk EcoBifuel 3000 mm Transporter kombi 115 hk EcoBifuel 3400 mm Transporter Pick-up enkelhytt 115 hk EcoBifuel 3000 mm Transporter Pick-up enkelhytt 115 hk EcoBifuel 3400 mm Transporter Pick-up dubbelhytt 115 hk EcoBifuel 3400 mm Caravelle Trendline 115 hk EcoBifuel 3000 mm Caravelle Trendline 115 hk EcoBifuel 3400 mm Caravelle Comfortline 115 hk EcoBifuel 3000 mm Caravelle Comfortline 115 hk EcoBifuel 3400 mm

9 Kombi 3400 Caravelle 3000 Caravelle 3400 Pick-up Dubbelhytt 3400 Pick-up Enkelhytt 3000 Pick-up Enkelhytt 3400 Gasmängd kg Räckvidd med Naturgas Vikt gassystem inkl Naturgas GA01 17 ca. 200 km ca. 120 kg GA02 27,2 ca. 320 km ca. 190 kg GA03 GA03 GA03 17 ca. 200 km ca. 120 kg GA04 GA04 GA04 34 ca. 400 km ca. 230 kg GA05 GA05 34 ca. 400 km ca. 230 kg GA06 GA06 20,4 ca. 240 km ca. 155 kg GA07 GA07 GA07 12 ca. 140 km ca. 95 kg GA08 GA08 GA08 20,4 ca. 240 km ca. 150 kg GA09 GA09 30,6 ca. 360 km ca. 220 kg GA10 17 ca. 200 km ca. 120 kg GA11 GA11 GA11 20,4 ca. 240 km ca. 165 kg GA12 29 ca. 340 km ca. 205 kg GA13 GA13 GA13 22,2 ca. 260 km ca. 160 kg GA14 29 ca. 340 km ca. 200 kg GA05 GA06 GA07 GA08 GA09 GA10 GA11 GA12 GA13 GA

10 Gastankar monterade i lastutrymmet Skåp/Kombi 2,0 85kW kort/långt axelavstånd Beställningsnr GA01 1x100 liter = 17 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 200 km Mervikt inkl naturgas 120 kg och Beställningsnr GA02 1x100 liter och 1x60 liter = 27,2 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 320 km Mervikt inkl naturgas 190 kg kort axelavstånd (Kombi/Caravelle med två sätesrader bak.) Beställningsnr GA03 1x100 liter = 17 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 200 km Mervikt inkl naturgas 120 kg långt axelavstånd (Kombi/Caravelle med en sätesrad bak.) Beställningsnr GA04 2x100 liter = 34 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 400 km Mervikt inkl naturgas 230 kg långt axelavstånd (Kombi/Caravelle med två sätesrader bak.) Beställningsnr GA05 2x100 liter = 34 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 400 km Mervikt inkl naturgas 230 kg Skåp/Kombi 2,0 85kW kort/långt axelavstånd Beställningsnr GA10 1x100 liter = 17 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 200 km Mervikt inkl naturgas 120 kg kort axelavstånd (Kombi/Caravelle med två sätesrader.) Beställningsnr GA11 2x60 liter = 20,4 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 240 km Mervikt inkl naturgas 150 kg Gastankar monterade under flak/golv Pick-up enkelhytt 2,0 85kW kort/långt axelavstånd Beställningsnr GA08 2x60 liter = 20,4 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 240 km Mervikt inkl naturgas 150 kg Pick-up dubbelhytt 2,0 85kW långt axelavstånd Beställningsnr GA08D 2x60 liter = 20,4 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 240 km Mervikt inkl naturgas 150 kg Pick-up enkelhytt 2,0 85kW långt axelavstånd Beställningsnr GA09 3x60 liter = 30,6 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 360 km Mervikt inkl naturgas 220 kg långt axelavstånd Beställningsnr GA06 Upp till 120 liter = 20,4 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 240 km Mervikt inkl naturgas 155 kg kort axelavstånd Beställningsnr GA07 Upp till 70 liter = 12 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 140 km Mervikt inkl naturgas 95 kg kort axelavstånd Beställningsnr GA14 Upp till 143 liter = 24 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 280 km Mervikt inkl naturgas 185 kg Gastankar monterade både i lastutrymmet och under golv kort axelavstånd Beställningsnr GA12 1 x 100 liter i lastutrymme 2 x 35 liter under golvet = 29 kg H-Gas Räckvidd med naturgas ca 340 km Mervikt inkl naturgas 165 kg * Gäller bilar producerade från och med vecka

11 CarePort bekymmersfritt bilägande för företag. Att vara beroende av sin bil varje dag ställer höga krav, men inte enbart på bilen. Lika viktigt är att allt runt omkring bilen fungerar; som service, finansiering, försäkringar, garantier och mycket annat. Med trygghestpaketet CarePort kan du skräddarsy ett tryggt ägande som tar hand om dig och din bil i alla lägen, så att du kan ägna full uppmärksamhet åt din verksamhet och ditt företags kunder. Tillsammans med Volkswagen Finans Sverige AB och Trygg-Hansa har vi tagit fram leasingavtal och försäkringar som kan anpassas efter företagets behov. På service- och garanti - fronten har vi utvecklat våra tjänster och förlängt garanti tiderna. Totalt innehåller CarePort fem olika delar som alla är framtagna för att underlätta företagets bilägande. Ta kontakt med din Volkswagen-återförsäljare om du vill veta mer om innehåll och villkor i Careport Trygghetspaket. Ju enklare och tryggare bilägande, desto bättre. Alla Volkswagen transportbilar har omfattande garantier: 3 års garanti (2 års Nybilsgaranti -03 och 1 års Tillläggsgaranti), utan milbegränsning. Gäller fordon levererade fr o m MobilitetsGaranti med starthjälp, bärgning, hyrbil 2 dygn (Golf) eller fri övernattning på hotell (2 personer). Gäller fordon levererade fr o m (För privatkunder gäller särskild MobilitetsGaranti.) Om olyckan är framme och bilen ej kan lagas på plats och medför ett arbete på över tre timmar får föraren en lånebil. MaxiMil driftgaranti med stilleståndsersättning 2.100:- (exkl moms) per påbörjat dygn. Kan förlängas upp till 5 år (företag). Vikarie Väljer du en transportbil från Volkswagen får du inte bara en bil som blir förarens bästa vän. Du får dessutom en bil som är utvecklad för att klara tuffa tag och svåra förhållanden. Men ibland behöver bilen service och det kan hända att oturen är framme så att den behöver ett verkstadsbesök. Eftersom bilen är ett av de viktigaste verktygen för många av våra kunder erbjuder våra verkstäder Volkswagen vikarie, en lånebil som du kostnadsfritt kan boka vid verkstads besöket. På så sätt behöver inte verksamheten stanna upp bara för att bilen gör det. Volkswagen Finansförsäkring. Premier i ett fast prisintervall baserat på stor stad respektive landsort styrd av bilens vikt. Obegränsad körsträcka. Förlängd maskinskadeförsäkring upp till 5 år och max mil. Hyrbil vid ersättningsbar skadehändelse. Reparationer på auktoriserad märkesverkstad. Finansiering, försäkring samt serviceavtal på samma faktura månadsvis. Service- och reparationsavtal med avtalstid mellan 12 och 60 månader. Välj körsträcka från 1500 mil per år till 6000 mil per år. Fast månadskostnad. Tryggt ägande. Flexibelt Service- och reparationsavtal. Via Volkswagen Finans Sverige AB erbjuder Volkswagen-återförsäljaren finansieringslösningar med en maximal mix av finansiering och bil. Finansiell eller operationell leasing månader. Med eller utan Service- och reparationsavtal. Volkswagen Billån månader. MilFakta effektiv biladministration.

12 Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel Samtliga uppgifter i denna broschyr återger tillgänglig information vid tidpunkten för tryckning. Ändringar kan ha införts senare. En del av de på bilderna visade bilarna har merutrustning som inte ingår i standard-utrustningen. Rätt till ändringar förbehålles. BRO Juni ex Trosa Tryckeri AB Kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9002 och ISO 14001

Utgåva 3. Nya Caravelle

Utgåva 3. Nya Caravelle Utgåva 3 Nya Caravelle En bekväm ankomst är en bra början på dagen. Caravelle är gjord för persontransporter. Bekvämlighet, åk - komfort och många utrustningsalternativ gör den till ett modernt fordon,

Läs mer

Utökat vridmoment. Minskad cylindervolym

Utökat vridmoment. Minskad cylindervolym Utgåva 8 rafter Dagens krav är tuffa. Moderna motorer ska vara kraftfulla, men bränslesnåla och kräva lite underhåll. Vi har antagit utmaningen och utvecklat tre nya motorer som uppfyller de stränga kraven

Läs mer

Januari april 2014. Nyhet! Transporter RR. Racingskåpet. Nytt serviceavtal till Amarok. 99 öre milen. Prisvärda Crafter!

Januari april 2014. Nyhet! Transporter RR. Racingskåpet. Nytt serviceavtal till Amarok. 99 öre milen. Prisvärda Crafter! FRÅN VOLKSWAGEN TRANSPORTBILAR Januari april 2014 Prisvärda Crafter! Nytt serviceavtal till Amarok. 99 öre milen. Nyhet! Transporter RR. Racingskåpet. Skåp med offroadkänsla. Med våra svenska vintrar borde

Läs mer

Audi i tjänsten. Tjänstebilar, information och förmånsvärden 2011.

Audi i tjänsten. Tjänstebilar, information och förmånsvärden 2011. Audi i tjänsten. Tjänstebilar, information och förmånsvärden 2011. Hög njutningsfaktor kan mycket väl kombineras med låg förbrukning. Audi A7 Sportback, långfärdsbilen. En Audi är individualistens val

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support En del av Volkswagen Financial Services FLEET SUPPORT ERBJUDS GENOM VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE Volkswagen Finans Sverige har en stark

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Företag Februari 2015 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4

Läs mer

Audi i tjänsten och för företaget. Förmånsbil. Personalbil. Business Inclusive. Fleet Support.

Audi i tjänsten och för företaget. Förmånsbil. Personalbil. Business Inclusive. Fleet Support. Audi i tjänsten och för företaget. Förmånsbil. Personalbil. Business Inclusive. Fleet Support. Bilen ska vara rolig, modern och effektiv. Precis som jobbet. Många bilar är praktiska och bränslesnåla. Men

Läs mer

Tjänstebilar och förmånsvärden 2009.

Tjänstebilar och förmånsvärden 2009. Tjänstebilar och förmånsvärden 2009. Allt större krav på tjänstebil. Och allt fler väljer Audi. Tjänstebilsväljaren av idag är kräsen. Det är bra. För ju fler individuella önskemål du har, desto enklare

Läs mer

Audi i tjänsten 2012

Audi i tjänsten 2012 Audi i tjänsten 2012 Gran turismon Audi A7. Förmånsvärde netto (vid 50% marginalskatt) från 3.392 kr/mån. Bilen ska vara rolig, modern och effektiv, precis som jobbet. Det är speciellt att ha en Audi som

Läs mer

Volkswagen Finansiering

Volkswagen Finansiering Företag Företag Volkswagen Finansiering Tjänstebil Personalbil Business Lease Business Flex Fleet Support Augusti 2014 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4 Volkswagen Personalbil...9 Volkswagen

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG ŠKODA TJÄNSTEBIL Ett attraktivt förmånsvärde ŠKODA erbjuder idag den starkaste modellflottan i varumärkets historia

Läs mer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Att köra bil på biogas - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Innehåll Biogas - framtidens drivmedel Sid 1 Fordonsgas Sid 2 Biogas i bilen - så funkar det Sid 3 Här köper du gasbil Sid 4 Här

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support.

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Känslan av en förmån. Full koll på ekonomin och flexibla finansieringslösningar. Med Audis

Läs mer

Audi i tjänsten 2013.

Audi i tjänsten 2013. Audi i tjänsten 2013. Audi A6 allroad quattro är en sann multitalang. Sport och äventyr i ett. Bilen ska vara rolig, modern och effektiv. Precis som jobbet. Många bilar är praktiska och bränslesnåla. Men

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2008 Tjänstebilen Tjänstebilen reder ut begreppen Finansiell eller operationell leasing - läs mer sid.24 och 28 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Våra Nya Företagsbilar

Våra Nya Företagsbilar Annons Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Annons Våra Nya Företagsbilar Nr 1 Mars 2013 Miljötänk med kostnadsoptimering Bertil Moldén PLUG-IN-HYBRIDER Framtidens miljöbilar

Läs mer

Privat, företaget eller bådadera?

Privat, företaget eller bådadera? Räkna hem. Privat, företaget eller bådadera? Audi Finansiering; så här fungerar det. Vorsprung durch Technik innebär, förutom själva bilarna, att Audi även erbjuder sofistikerade ekonomiska lösningar som

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS Distribueras i DI mars 2009 Företagsbilen Företagsbilen s.4 Vi reder ut de olika varianter som ryms i begreppet företagsbil. Säkerhet s.6

Läs mer

2012/2013 TILLBEHÖRSKATALOG TRANSPORTBILAR

2012/2013 TILLBEHÖRSKATALOG TRANSPORTBILAR 2012/2013 TILLBEHÖRSKATALOG TRANSPORTBILAR drive the change ALLA TILLBEHÖR DU KAN DRÖMMA OM. NÄSTAN Renault är en av världens största biltillverkare och naturligtvis är tillbehörsprogrammet både omfattande

Läs mer

FÖRETAGSBILEN FRAMÅTANDA GODA EXEMPEL HETT, HETT, HETT NYHETER DET PRATAS OM MILJÖBILAR. nr 02.09. Ta ditt bilägande till nya nivåer Flexifleet

FÖRETAGSBILEN FRAMÅTANDA GODA EXEMPEL HETT, HETT, HETT NYHETER DET PRATAS OM MILJÖBILAR. nr 02.09. Ta ditt bilägande till nya nivåer Flexifleet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS FRAMÅTANDA GODA EXEMPEL - sidan 4 HETT, HETT, HETT NYHETER - sidan 10 DET PRATAS OM MILJÖBILAR - sidan 12 FÖRETAGSBILEN nr 02.09

Läs mer

Inledning Exteriör design Komfort och teknologi Prestanda Säkerhet Bagageutrymme Kombiversion Avantourversion Utrustning och Alternativ

Inledning Exteriör design Komfort och teknologi Prestanda Säkerhet Bagageutrymme Kombiversion Avantourversion Utrustning och Alternativ NISSAN PRIMASTAR SHIFT_ the way you move Everything we touch, we SHIFT_. Och vi förändrar allt till det bättre. Vi konstruerar våra transportbilar för att klara krävande uppgifter genom att hjälpa dig

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

Be MINI. MINI Countryman.

Be MINI. MINI Countryman. Be MINI. MINI Countryman. INNEHÅLL: INTRODUKTION MINI Countryman 04 Koncept och säkerhet 22 Exteriör och interiör 26 Kommunikation och teknik 30 Lackering och klädsel 32 Tillbehör 36 TEKNISK ÖVERBLICK

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

www.mitsubishimotors.se

www.mitsubishimotors.se www.mitsubishimotors.se PLUGGA IN OCH KÖR LADDAD FRAMTID Vi har laddat sedan 1966 för att nå vårt mål med att fordon ska kunna vara elektriska. Mitsubishi i-miev är ett stort steg framåt. i-miev körs på

Läs mer

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Bilaga 3 MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Senast uppdaterad 2007-04-10 Utmaning Åtgärd Miljönytta Ekonomi, teknik, tid och kvalitet Hur använder vi våra bilar bäst? Rätt transportslag

Läs mer