Audi A3 E power. En studie av Audis miljöbilsalternativ. Tillstånd och Trender, MJ1501 Talayeh Behfar, Yasmine Rasekh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Audi A3 E power. En studie av Audis miljöbilsalternativ. Tillstånd och Trender, MJ1501 Talayeh Behfar, Yasmine Rasekh"

Transkript

1 Audi A3 E power En studie av Audis miljöbilsalternativ Tillstånd och Trender, MJ1501 Talayeh Behfar, Yasmine Rasekh 1

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och mål Metod Problembeskrivning Empiri Audi Audis miljöbilskoncept Tillverkning Bensindrivna fordon Audi A3 E power Audis reklam och marknadsförings aspekter Design ett försäljningsargument? Audis framtid inom miljö Slutsats Rating Bibliografi

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Kursen Tillstånd och Trender, MJ1501, är en kurs som ges av institutionen Industriell Ekologi på Kungliga tekniska högskolan i samarbete med kårföreningen Seek som ger utomstående personer en möjlighet att delta kursen. Kursdeltagarna delades upp i tre till fyra mannas grupp och därefter erhöll varje grupp ett bilföretag och vårt bilmärke blev Audi. Denna rapport utgör det största delmomentet i kursen. Rapporten går ut på att granska några ledande bilföretag och deras miljöpolicy. I denna rapport ska vi göra en fallstudie av Audis A3 E power och granska hur de effektiviserar sin tillverkning för att tillgodose marknaden med denna miljöbil. 1.2 Syfte och mål Syftet med denna rapport är att undersöka hur olika bilproducerande företag har ställt sig in på miljöfrågan och hur mycket de tar hänsyn till detta. I vårt fall ska vi analysera och diskutera vad Audi tycker om frågan och vad de har för framtidsplaner samt om och i så fall hur de marknadsför sitt miljökoncept. Målet är att ta reda på hur bilföretagens miljöpolicy skiljer sig från Stockholms stads definition av en miljöbil. 1.3 Metod För att uppnå målet har Audis miljörapport gåtts igenom. Dessutom har frågan diskuterats med Audis miljöchef och hon har svarat på frågorna som kommer att tas upp i problembeskrivningen. Utöver det har det gjorts en rating inom olika delområden gällande miljön. Ratingskalan var från noll till fem, noll för obefintlig och fem för högsta betyg. De olika delområdena kommer också att beskrivas mer detaljerad under problembeskrivningen. 2 Problembeskrivning Frågorna som tas upp, diskuteras och analyseras i rapporten är följande: Hur ser miljöbilskonceptet ut i dag? Hur många av modellerna är miljöbilar? Varför har man valt just detta koncept? (Bränslealternativ, storlek, design etc.) Hur ser produktionen av bensindrivna fordon ut för övrigt? A) Värstingar, B) Bästingar C) Lätta kontra tunga fordon D) Försäljningsstatistik för olika modeller, inklusive miljöbilar. Hur ser reklamen ut för ditt bilföretag? Hur marknadsförs ditt bilmärke? (Se t.ex. DN:s Motorbilaga, Internet) Varför är design, tilläggsfunktioner och motorkapacitet fortfarande ledande försäljningsargument? Miljöbilens designutveckling hur ser den ut? Hur ser företagets framtida familjemiljöbil ut? Vilka framtida satsningar kommer att göras inom miljöområdet? Intervjua miljöansvarig för ditt bilföretag. 3

4 Sammanfattningsvis görs en rating inom olika delområden där följande parametrar används: Miljömedvetenhet. (Allmänt för företaget) Miljösatsning. (Allmänt för företaget) Utsläpp av NOx, CO2 och partiklar. (För gruppens miljöbil) Bränsleförbrukning per mil och kostnad. (För gruppens miljöbil) Vikt. (För gruppens miljöbil) Säkerhet. (För gruppens miljöbil) 3 Empiri I dagens samhälle är det mycket viktigt att tänka miljömedvetet. Efterfrågan på bränsletörstande stadsjeepar som är billiga och lönsamma för biltillverkarna har minskat i och med att det blivit allt viktigare att tänka Grönt. Miljömedvetenheten hos mänskligheten gynnar både själv miljön och den personliga ekonomin. Utöver bilens design och utseende har låg drivmedelsförbrukning blivit en av de viktigaste faktorerna i konsumenternas inköpsbeslut. Detta påverkar i sin tur biltillverkarna och för att de ska behålla eller öka sin lönsamhet, måste de effektivisera sin tillverkning av miljöbilar för ökad försäljning. 3.1 Audi Audi är en tysk biltillverkare, ägd sedan 1965 av Volkswagen. Från början var Audi en ordinär biltillverkare, men med dess revolutionerande Audi Quattro som lanserades år 1981 tog de steget upp i premium klassen och började konkurrera med prestigemärken som BMW och Mercedes Benz. Audi Quattro är en fyrhjulsdriven sportbil som dominerade rallybanorna på 80 talet. Sedan dess har fyrhjulsdriften blivit något av dess själ och företagets slogan om Framgång genom teknik började tas på riktigt allvar. Under 90 talet lanserades nya prestigebilar och Audi lyckades föra fram sitt varumärke som ett högpresterande märke både tekniskt och kvalitetsmässigt. [1],[2] 3.2 Audis miljöbilskoncept Audis bilar har en högutvecklad dieselteknologi med en hög effektivitet och låg bränsleförbrukning. Diesel som drivmedel är i jämförelse med bensin ett mer miljövänligt alternativ då en dieselbil drar 30 % mindre bränsle och släpper även ut 20 % mindre koldioxid än en motsvarande bensinbil. Alla dieselmodeller har partikelfilter som standard vilket avskiljer partiklar från dieselavgaser och sägs kunna skilja 99 % av partiklar i avgasströmmen. Dieselbilar med partikelfilter har även en skattelättnad på 6000kr. [3] Rena dieselmotorer är dock inte konkurrenskraftiga i framtiden och därför forskas det mycket kring alternativa bränslen. Audi har förhoppningar om att inom en snar framtid kunna lansera en vätgasdriven bränslecellsbil. Detta är dock en progressiv utveckling som kräver att det forskas kring olika tekniker för att minska bränsleförbrukningen och utsläpp av växthusgaser. I dagsläget har Audi 4

5 biobränsle som används i kombination med diesel som miljöalternativ och har utvecklat en bränslestrategi med syntetisk diesel som ska minska utsläppen. Framtida mål är att utveckla och kombinera hybridtekniken med koldioxidavskiljning för att optimalt kunna kombinera låga emissionsnivåer och låg energiförbrukning. Audi arbetar med återvinning av sina bilar också. Varje gång en ny bil ta fram tänker Audi inte enbart på att ge den en lång livscykel utan även hur bilen ska kunna plockas isär i slutet av sin livstid tas hänsyn till också. Detta gynnar både de nya kunderna och deras ekonomi och miljön Tillverkning Enligt Audis miljöbrochyr 2007 är miljötänket grundläggande i deras tillverkningsfilosofi; Motor/Transmission Audi jobbar med kontinuerlig utveckling och optimering av motorer, transmissioner och övriga drivlinekomponenter mot ännu bättre effektivitet och lägre förbrukning. I bilen optimerar vi avgörande faktorer som påverkar förbrukning och utsläpp/emissioner som exempelvis vikt, aerodynamik, drivlinans generella effektivitet samt slavkomponenter som generator, styrning och klimatanläggning. Högteknologi för att sänka bränsleförbrukning och emissioner över hela modellprogrammet är övergripande mål på basis av TDI och FSI motorerna. Aluminium/Aerodynamik Utökad användning av återvinningsbar aluminium i ram och chassi, Audi Space Frame. Ger högre styrka med sparad vikt och därmed sänkt förbrukning. Aerodynamik i karossdesign är en utgångspunkt för sänkt förbrukning och därmed lägre utsläpp. Redan 1982 ansågs vi världsbäst med en luftmotståndskoefficient på 0,29 hos dåvarande Audi 100. Tillverkning/Omvärldshänsyn Maximal kontroll på att undvika överförbrukning av råvaror och andra material i tillverkningen parallellt med långt gånget miljötänkande och återvinning i produktionsanläggningarna. Tillämpning av assistanssystem som leder till ekonomisk körning med lägre miljöbelastning; exempelvis Navigator kopplad till trafikledningssystem. Effektivitet och sportighet skall uppnås genom tekniska innovationer utan att åsidosätta de miljömässiga krav som ligger i framtidens utmaning. Audis allmänna miljöpolicy är att deras arbete ska kännetecknas av förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar och uppfyllning av de krav som lagstiftningen och deras kunder ställer på dem. De har dessutom som mål att påverka sina anställda, kunder, leverantörer och samarbetspartners till en ökad miljömedvetenhet, samtidigt som att skapa förutsättningar för sina kunder att välja ett miljövänligare alternativ och vara lyhörda för förändringar i omvärlden. Utöver detta jobbar Audi för att använda energi, resurser och transporter effektivt för att minska miljöpåverkan. 5

6 3.3 Bensindrivna fordon Kärnan I Audis verksamhet har länge varit den högutvecklade dieselteknologin. Audis bilar är även ofta mycket lättare och mindre än motsvarande bilar och förbrukar därför mindre bränsle. Viktreducering är därför en central del av den effektivitetsstrategi som Audi driver. Audis bästingar är därmed dess lätta biobränsle bilar som drar mindre bränsle än andra liknande bilar. Värstingarna är SUV modeller som är tyngre än vanliga Audi personbilar och även bränsletörstiga. Dessa bilar är mycket stilrena i dess design och komfortabla Audi A3 E power Audis A3 E power är en godkänd miljöbil med 1,9 liters dieselmotor som utvecklats från den redan energieffektiva A3 gruppen. Enligt Vägverkets definition på en miljöbil så behöver bilen inte nödvändigtvis drivas med biobränsle eller vara av hybridtyp utan kan även vara en dieseldriven bil så länge den ligger inom miljöbilsramen. Denna bil använder sig av turbodiesel som komprimerar luft så pass högt att ett högt arbetstryck erhålls som spolar bort restgaser och ger därför en högre effekt än vanliga dieselmotorer. Denna bil är även försedd med partikelfilter som avskiljer farliga partiklar. A3 E power är en mycket lätt och mindre bil jämfört med liknande typer av bilar och den drar 4,5 liter/100 km blandad körning. Detta är en lägre energiförbrukning än liknande bilar om inte den snålaste i sin klass. Detta har fåtts genom att motortekniken blivit bättre men även på grund av att bilen har en växellåda med längre utväxling på de högre växlingarna. I förarpanelen finns även en växlingsindikator som markerar ser till att underlätta miljövänlig växlingen med hänsyn till hastighet och motorbelastning. Som en direkt påföljd av den låga energiförbrukningen så släpper bilen ut lägre koldioxidhalter. Enligt Audi släpper A3 E power ur endast 119 gram CO2 per kilometer, vilket med nöd och näppe ligger inom Vägverkets gräns på 120 gram per kilometer och klassas därför som en miljöbil. En miljöbil får som känt skattelättnader i storstäderna; De behöver tex inte betala för trängelskatten i Stockholm.[4] A3 E power har en teoretisk räckviss på ca 120 mil då bilen åker på full tank. Priserna är inte fastställda. I Tyskland kostar en tredörrars A3 E power från euro inklusive den nya momsen på 19 procent, och en Sportback från euro. Redan en vanlig Audi A3 räknas som energieffektiv bil. Audi A3 har utvecklats med hjälp av den moderna dieselteknologin. Hänsyn har även tagits till andra faktorer såsom aerodynamiska lagar och rullmotstånd. Dessa har bidragit till att den nya utvecklade A3:en uppfyller Vägverkets krav för en godkänd miljöbil. Varje privatperson får kronor från staten i miljöbidrag. Utöver detta erhålls det kronor i vägskatterabatt eftersom det är en turbodiesel med partikelfilter. Alltså totalt kronor. Eftersom Audi A3 E power har ett lågt koldioxidutsläpp på 119 g/km blir den årliga fordonsskatten endast ca kronor då detta är numera baserad på mängden utsläpp. Så spara på miljön, spara på din ekonomi och ändå behåll körupplevelsen. 3.4 Audis reklam och marknadsförings aspekter När man tittar på reklamen för Audi bilar, är spännande det första som man kommer att tänka på. Reklamen är gjorda på ett sofistikerat sätt och alla har en spännande eller feel good musik i bakgrunden. Audi har sammanställt de bästa Tv reklamen i en reklambank på sin hemsida för att alla ska kunna titta på dem när som helst, antingen som ett klipp på Internet eller som zip fil genom att ladda ner den på datorn. Audis reklam kan man hitta på både deras hemsida, youtube, Tv och en del 6

7 andra hemsidor och bloggar. När man tittar på omdömen från folk som har sett reklamen och röstat verkar der som att Audireklamen är mycket attraktiva och omtyckta. Ett exempel är bilen R8 där reklamen är på ungefär 2 minuter och allt i reklamen sker mycket långsamt. Men tittarna tyckte att det var kliniskt rent och önskade sig en likadan verkstad hemma. De här reklamerna är en stor del av Audis marknadsföring. När det gäller marknadsföring av bilarna tvekar inte Audi att använda sig av nya metoder. År 2005 lanserade Audi en tre månader lång thriller marketing i USA för att marknadsföra kompaktbilarna A3 som household brand, en kampanj på temat Art of the heist. Kampanjen började med att en Audi A3 (en virtuell sådan) stals och allmänheten engagerades för att återfinna den. I denna kampanj användes ett antal medier, bland annat flera stora mässor och utställningar, Tv och radioreklam. Resultatet var stort. Ca personer följde kampanjen kontinuerligt. Ett par dagar efter kampanjens start hade sju fristående fan sajter startats av konsumenter och kampanjen resulterade i ca leads för Audi återförsäljare runtom USA. Denna kampanj visar vad som är karakteristiskt för denna marknadsföring, alltså Pull Marketing. [5] På Audis hemsida kan man hitta en pressrelease för varje producerad bil. Dessutom samlas alla motorsportnyheter på hemsidan och alla som sparar in sina mailadresser kommer att kunna få nyhetsmail. Audi anser sig själv att vara en företrädare inom avancerad teknik. Förtegets koncept är därför utformade för framtiden och den nya generationens arbete får stort stöd. Målsättningen är att åstadkomma särskilda prestationer genom målinriktad marknadsföring. 3.5 Design ett försäljningsargument? Bilens design är en viktig faktor som gör att man inte kan ta miste på en Audi. I slutändan är det ju bilens utseende som påverkar det första intrycket av den. Karossmodellen av bilen är inte enbart baserat på olika funktionalitetslagar för att få en fungerande bil, utan bilens kaross är en medveten signal utåt, en reflektion av vissa egenskaper som väcker känslor och skapar identitet. Det är det som människor kan känna igen sig i och gör att man anser sig passa bättre i vissa bilmodeller. När man pratar om en bils design tänker man mest på exteriören, men interiören får inte glömmas bort eftersom detta har lika stor betydelsen som utsidan av bilen. Men exteriören skvallrar om vad som kan förväntas av insidan. Audi har en både exteriör och interiör filosofi. Enligt den utvändiga filosofin kompletterar den sportiga karossen och dynamiska motorn varandra. Den invändiga filosofin ser bilens interiör som en form som följer funktion, alltså ett sätt för funktionalitet och stilfullhet för bilens interiör. Audis design handlar framför allt om en renodlat känslomässig och dynamisk tolkning av bilen. Audi designar sina bilar på ett sätt där de försöker smälta in interiören och exteriören in i varandra så att de kompletterar varandra på ett sätt för att åstadkomma en elegant helhet med inslag av både sportighet och dynamik. Audi utnyttjar den invändiga designen som en tilläggsfunktion och begränsar inte sin design till enbart ett specifikt område utan är öppen för idéer från helt olika världar. Genom att ta hänsyn till den interna sidan ger Audi ytterligare anledning till omvärlden för att välja en Audi framför andra bilmärken. När det kommer till andra tilläggsfunktioner hämtar Audi sin inspiration från alla tänkbara delar av livet, till exempel litteratur, musik, film och de obegränsade formerna i naturen. 7

8 Designutvecklingen av Audis miljöbilar går till på samma sätt som för vilken Audi bil som helst. Det börjas med att samla in idéer och kunskaper från teknikutveckling, marknadsföring, försäljning och design ungefär fem år innan produktionen sätts igång. Detta har stor påverkan på det slutgiltiga resultatet. Under den tiden tar konstruktörerna fram grova uppskattningar på bilen utseende och färgskalor. Det är här skaparna är helt öppna för nya idéer och låter sig inspirera av olika tankar och visioner. Skapandet av en ny Audi från första iden till bilen går genom fem olika faser: Konceptfasen som de fem åren innan produktionen där konstruktörerna utvecklar konkurrerande idéer. Skissfasen då realiserar formgivarna sina idéer i skisser. Formgivarna brukar rita hundratals skissar innan den optimala skissen tas fram. Modellbyggnad där vissa skissar väljs ut för att formas och optimeras. Det är under denna fas som man för första gången kommer att kunna känna på formerna. Färger och klädsel är den näst sista fasen innan bilen fås ut som helhet. Här väljs ut material och färger som sedan kombineras med de olika modellerna. Den sista fasen är genomförandefasen. Vid det här laget har beslutet fattats. Referensmodellen tillverkas och virtuell bild på bilen skapas. 3.6 Audis framtid inom miljö Audi använder sin Miljörapport för att mäta de resultaten av de åtgärder som hittills inriktas på en hållbar framtid. Företaget är på god väg mot hållbarhetsrapportering. Det finns en miljöredovisning för alla Audi anläggningar och där kan man se att det finns en pågående vidareutveckling av miljöskyddet som har med de anläggningarna att göra. Innehållet av dessa miljöredovisningar behandlar framförallt avfallshantering, föroreningskontroll, vattenskydd och energi och miljöprogram. Det finns olika miljörelaterade utställningar där alla bilmärken har möjlighet att delta i och visa sina nya framsteg. Audi är ett av de företagen som brukar synas i sådana utställningar. På det sättet visar de hur lång de har kommit i miljöfrågan och vilka insatser de kommer att ta i framtiden. Miljömedvetenheten hos människor har ökat markant och de känner att de kan bidra till mindre miljöpåverkan genom att välja en miljövänlig bil. 4 Slutsats Det har varit mycket intressant att titta närmare på Audi som ett företag som erbjuder sina kunder ett grönare alternativ. Det har varit svårt att få tag på relevant information och jagandet efter en intressant person inom Audi för att få svar på frågor var lite förgäves. Vi har jullovet framför oss och detta i kombination med den finansiella krisen orsakade att vårt önskemål att komma i kontakt med relevanta personer inte hamna så högt på listan. Men av det samlade materialet kan man sammanfatta att den som är i jakt efter en effektiv miljöbil besöker nog inte Audi i första hand. Audi anser själva vara en designsättare för bildesignen och när man läser olika omdömen är detta faktiskt inte så svårt att missa. Företaget sätter ett krav på sig själv och har ett föredöme inom miljöskydd och vill vara måttstocken för andra. Utöver designen är säkerhetsfrågan ett stort försäljningsargument för Audi. Det som är mycket attraktiv med Audis bilar är att man kan få en bil som man önskar i minsta detalj. Det finns många tilläggsfunktioner och system och det gör att om man önskar sig den säkraste bilen kan man få den. Detta i kombination med utbyte av motorn till en 8

9 med mindre bränsleförbrukning och faktum att detta val kommer skona ekonomin också gör Audi en mycket attraktiv bilmärke hos potentiella kunder. 4.1 Rating Miljömedvetenhet Som nämnt lite tidigare i rapporten arbetar Audi för att öka miljömedveten i hela deras supply chain med ständiga förbättringar. Att ta fram nya utvägar och att ha tillval för alla sina bilar visar att Audi har inte bara de säkraste eller snyggaste bilarna, utan ger sina kunder ett alternativ för att bidra till mindre miljöpåverkan. Miljösatsning Försprång genom teknik är ett löfte som Audi ger till sina kunder. Detta löfte tar mest hänsyn till CO2 frågan. Av denna anledning har Audi infört en heltäckande klimatpolitik som innefattar alla avdelningar inom företaget. Denna insats från Audis sida grundar sig på det kontinuerliga samhälls och miljöskyddet och därför ingår i företagets sociala ansvar. Audis bilar tillverkas med modulära effektivitetssystem som de kallar det för där samtliga CO2 relaterade faktorer tas hänsyn till. Detta såsom motor och drivningskoncept, aerodynamik, karossteknik, elektroniska hjälpsystem. Bara det att Audis A3 E power än en av de bilar med lägst bränsleförbrukning visar att de e på god väg mot en miljövänligare produktion. Utsläpp Enligt Audi släpper A3 E power ur endast 119 gram CO2 per kilometer, vilket med nöd och näppe ligger inom Vägverkets gräns på 120 gram per kilometer och klassas därför som en miljöbil. En miljöbil får som känt skattelättnader i storstäderna. De behöver till exempel inte betala för trängelskatten i Stockholm. Bränsleförbrukning Audis miljöbil drar 4,5 liter/100 km vilket är mycket lägre än de flesta andra miljöbilar. Man kan titta på SAAB 9 3 som också är en godkänd miljöbil enligt Vägverket och den drar 10 liter/100 km. Vikt Viktreducering är en central del i Audis effektiviseringsstrategi. Idag väger en Audi A3 E power 1450 kg vilket är inte särskilt tyngre än andra miljöbilar. Det som inte får glömmas är att denna bil är en relativt stor bil och därmed väger lite mer. Säkerhet Audi ser på sina bilars säkerhet som en fråga om rätt teknik och att den allt mer intensiva trafiken har resulterat i högre krav på bilarna. När man kollar på olika säkerhetstester där Audis bilar har tagit del av får de antingen en fyra eller femma. Säkerhetsmässigt är en del av Audis bilar såsom A3:an och A8:an välrustade förutom på en punkt. Audi är föga förtjust i bältespåminnare, till skillnad mot trafiksäkerhetsexpertisen, varför denna säkerhetsutrustning saknas. Bältespåminnare finns dock som tillval för bara några tusenlappar. När Folksam utförde en säkerhetstest som grundade sig på bilkrockar under tio års tid hamnade Audis bilar som etta inom grupperna storbilar, större småbilar och mellanstora bilar där säkerheten var minst 15 och 30 procent högre än medelbilen.[6],[7],[8] I och med utveckling av miljöbilar hamnar ibland säkerheten lite längre ner på listan. Många miljöbilar saknar till exempel antisladdsystem som är ett system som är otroligt viktigt ur säkerhetsaspekten. Audis miljöbil, A3 E power är en utveckling av den befintliga modellen A3 där 9

10 säkerheten är precis lika hög som hos de andra Audi bilar där antisladdsystem ingår i standardpaketet. När expressens motorjournal gjorde en säkerhetstest på A3 E power tog de fram en lista med viltiga säkerhetsdelar som summeras som nedan: Antispinn, antisladd, ABS, krockkuddar fram, bromsassistans, bälteskraftsbegränsning på samtliga platser, bältesförsträckare fram, whiplashskydd fram, sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak.[9] Fredrik Pettersson från har jämfört miljöbilen Audi A3 E power med BMW 118d vilket resulterade med att Audis miljöbil vann totalt, trots att båda bilarna fick femmor i slutbetyg. A3 fick en poäng mer i sammanräkningen. Bättre utrymmen i kupé och bagage och högre komfort och framhjulsdrift gör den till en bättre vardagsbil.[10] Här nedan visas det en tabell med de ovanstående diskuterade områden där var och en av har betygsatts i en skala av noll till fem: Område Poäng (0 5) Miljömedvetenhet 3 Miljösatsning 4 Utsläpp 2 Bränsleförbrukning 4 Vikt 3 Säkerhet 5 10

11 5 Bibliografi Audis miljöbroschyr2007.pdf html a3 e power

Audi som miljöbil. Faktum, frågor och svar. Audi Sverige, miljöpolicy:

Audi som miljöbil. Faktum, frågor och svar. Audi Sverige, miljöpolicy: MAJ 2007 BRO 190 600 STENSTÖM RED CELL Audi Sverige, miljöpolicy: Vårt arbete ska kännetecknas av förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar och vi ska uppfylla de krav lagstiftningen och våra kunder

Läs mer

Provkör och njut vårt sparprogram.

Provkör och njut vårt sparprogram. Vårt sparprogram, innehåll: Modell Effekt Br. förbr. CO 2 /km Pris från Audi A3 1.6 TDIe 105 hk/250 Nm 4,1 l/100 km 109 g 206.800 kr Audi A3 1.6e 102 hk/148 Nm 6,8 l/100 km* 162 g* 187.500 kr Audi A4 2.0

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL ATT VÄLJA RÄTT MOTOR. DIESEL. BENSIN. HYBRID. ELEKTRISK. Utvecklingen av motorer har tagit enorma steg de senaste åren. BMWs diesel-, bensin- och plug-in hybridmotorer är inget

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Peugeot. Ur ett miljöperspektiv. Emelie Osbeck 840326 0220 Henrik Rydberg 840919 7459 Ida Bodlund 831129 7546 Per Anders Legeryd 820410 7539

Peugeot. Ur ett miljöperspektiv. Emelie Osbeck 840326 0220 Henrik Rydberg 840919 7459 Ida Bodlund 831129 7546 Per Anders Legeryd 820410 7539 Peugeot Ur ett miljöperspektiv Emelie Osbeck 840326 0220 Henrik Rydberg 840919 7459 Ida Bodlund 831129 7546 Per Anders Legeryd 820410 7539 1 Sammanfattning I denna rapport har Peugeots status och profilering

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

VILKEN PEUGEOT PASSAR DIG BÄST?

VILKEN PEUGEOT PASSAR DIG BÄST? VILKEN PEUGEOT PASSAR DIG BÄST? MÖT EN NY GENERATION PEUGEOT. De senaste åren har vi målmedvetet arbetat med att ta Peugeot till en högre nivå i alla led. Kvalitet, komfort och design har givetvis varit

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Innehållsförteckning. Suzuki CNG. Fördelarna med att köra gasbil är många: CNG

Innehållsförteckning. Suzuki CNG. Fördelarna med att köra gasbil är många: CNG SUZUKI CNG Suzuki CNG Nu finns två av Suzukis modeller som miljöbilsalternativ Swift CNG och S-CROSS CNG (CNG = komprimerad naturgas). systemet är utvecklat och designat av Konvegas i Sverige och är speciellt

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten

Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten De nya transportbilarsmodellerna håller priserna och kostnaderna i styr Volkswagen utvecklar sina transportbilar så att de i allt högre grad ska beakta

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp?

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Detta är en bild på ett avgasrörs system hos en icke miljöbil. Av: Carl Greinsmark 9c Gunnesboskolan Handledare: Olle Nyhlén

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Förord Folksam har en lång erfarenhet inom trafiksäkerhetsforskningen. Sedan åttiotalets början har vi samlat in och analyserat information om trafikskador

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Riktlinjer för information om nya personbilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp (CO 2 ) och miljöklass KOVFS 2002:2 Utkom från trycket den 19 april

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Bilismens miljöproblem Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Många typer av miljöpåverkan Avgasemissioner Buller Slitagepartiklar Klimatpåverkan Markanvändning, barriäreffekter och landskapspåverkan

Läs mer

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm,

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm, Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM Stockholm, 2011-02-10 DAX30 CO 2 Emissions 2009 ALTERNATIVE OPENING SLIDE Company Emissions [Mio. tonnes CO 2 ] 144.9 * 1c 290.6 *1a 90.0 *2a

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag:

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag: Opel miljöbilar En översikt Thomas Forslund Företagsbilar Opel Sverige AB 17 November 2009 070-377 53 83 thomas.forslund@gm.com www.opel.com 1 www.opel.se 2009-11-18 Thomas Forslund - Opel Sverige AB Ny

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Tankar och teknik för. långsiktig miljöhänsyn.

Tankar och teknik för. långsiktig miljöhänsyn. Tankar och teknik för långsiktig miljöhänsyn. Vill du köra effektivt? Välj en Audi. Vorsprung durch Technik är vår devis sedan många år, och ett uttryck som förpliktigar. Det gäller inte bara dynamiska

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Folksams Tjänstebilsindex 2008

Folksams Tjänstebilsindex 2008 2008-04-29 Sid 1(5) Folksams Tjänstebilsindex 2008 Kartläggning av privat och offentlig sektors inköp av tjänste- och företagsbilar : Om säkerheten och bränsleförbrukningen i de svenska bilparkerna inom

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Enastående design. Vanliga i30 har en grill med fyra ribbor och elegant formade LED-varselljus (se omslaget).

Enastående design. Vanliga i30 har en grill med fyra ribbor och elegant formade LED-varselljus (se omslaget). Modellbroschyr Enastående design. Hyundais karakteristiska sexkantiga grill dominerar fronten på i30 och ger bilen ett intryck av styrka och karaktär - egenskaper som du kommit att förvänta dig av Hyundai.

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

Bil upphandling Kravspecifikation

Bil upphandling Kravspecifikation 1.1 Kravspecifikation För att en anbudsgivare ska gå vidare till utvärderingen måste samtliga ska- krav under rubriken 1.2.1 1.2.2. vara uppfyllda. Vidare måste anbudsgivaren för den specifika produktgruppen

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Volvo Car Corporation - Elektrifieringsstrategi Volvo Cars Electrification Strategy Presentation 24 November, 2009 Paul Gustavsson Anders WahlénDirector of Electrification Strategy at Volvo Cars Miljötalesman

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

Auris Touring Sports. Premiär i augusti 2013. www.toyota.se

Auris Touring Sports. Premiär i augusti 2013. www.toyota.se Auris Touring Sports Premiär i augusti 2013 www.toyota.se Auris Touring Sports Det är många som har längtat efter en ny C-klasskombi från Toyota och efter sommaren är den här, nya Auris Touring Sports.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

B - Porto Betalt PREMIÄR FÖR HAR NYA YARIS PREMIÄRHELG 22-23 OKTOBER? - YAPP! CUSTOMERSONLY

B - Porto Betalt PREMIÄR FÖR HAR NYA YARIS PREMIÄRHELG 22-23 OKTOBER? - YAPP! CUSTOMERSONLY B - Porto Betalt PREMIÄR FÖR NYA YARIS! CUSTOMERSONLY HAR NYA YARIS PREMIÄRHELG 22-23 OKTOBER? - YAPP! Ny dynamisk och sportig design. Stopp- & startteknik och Optimal Drive håller både utsläpp och kostnader

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 9 Förutsättningar och övergripande krav Dessa krav syftar till att åstadkomma

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Grupp 17. Grön kunskap. Affärsplan. Lina Tärning Henrik Angelstig Robin Schulenburg Hösten 2016 Innovation Camp AFFÄRSPLAN - GRÖN KUNSKAP!

Grupp 17. Grön kunskap. Affärsplan. Lina Tärning Henrik Angelstig Robin Schulenburg Hösten 2016 Innovation Camp AFFÄRSPLAN - GRÖN KUNSKAP! Grupp 17 Grön kunskap Affärsplan Lina Tärning Henrik Angelstig Robin Schulenburg Hösten 2016 Innovation Camp AFFÄRSPLAN - GRÖN KUNSKAP!1 Affärsidé Vår målsättning inom Grön Kunskap är att tillämpa de miljövänliga

Läs mer

Februari. - en spännande månad

Februari. - en spännande månad Februari - en spännande månad VI PREMIÄRVISAR CHEVROLET CRUZE I HELGEN 20-21/2 EXTRA HELGÖPPET Lördag 10-14 Söndag 11-15 PASSA SAMTIDIGT PÅ ATT BEKANTA DIG MED NYA OPEL ASTRA NYA MITSUBISHI OUTLANDER VÄLKOMMEN

Läs mer

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar ekonomi tema bilar Bästa bilköp Att köpa en ny bil ger frihet och äventyrskänsla. Men det är också en av de största investeringarna du gör i livet. Följ Ljuva Livets råd i jakten på din nya kompanjon på

Läs mer

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40.

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Design och produktveckling Ett arbetsområde i Teknik Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Ur det centrala innehållet i kursplanen för teknik, årskurs 7-9: Bearbetning av råvara till färdig

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken.

MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken. MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken. Sommardäck 2008 Vad har mitt däckval med växthuseffekten att göra? Avsett för de flesta små, mellanstora och större familjebilarna. Däcket som är bra både för

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Gas och LNG för hållbara transporter Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Olle Hådell 7 februari 2012 Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN

SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN EN STUDIE OM KALLSTARTADE BILAR OCH DESS PÅVERKAN PÅ MILJÖN En kallstartad bil orsakar onödiga utsläpp av skadliga ämnen. Genom att använda ett bilvärmesystem minskar eller

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Microcar. News. innovation. DCI Révolution. www.microcar.se. Fabriqué en France

Microcar. News. innovation. DCI Révolution. www.microcar.se. Fabriqué en France Microcar NYHET Ny collection AV Microcar M8 Coffee & Chocolate innovation Ny MOTORTEKNIK DCI Révolution News wwwmicrocarse MICROCAR M8 FINNS NU MED AIRCONDITION Fabriqué en France excellence M 8 C&C fr

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Mycket miljö för pengarna - Kostnadseffektiva miljökrav i den offentliga upphandlingen jenny.vonbahr@greenindex.se 1 Presentation Jenny von Bahr, miljöekonom och VD för f Greenindex Rapport: Kostnadseffektiva

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Tillstånd och Trender MJ1501 2008-10-22. Stephan Käll Sandra Magnusson Cecilia Sundelin Sandra Udin

Tillstånd och Trender MJ1501 2008-10-22. Stephan Käll Sandra Magnusson Cecilia Sundelin Sandra Udin Tillstånd och Trender MJ1501 2008-10-22 Stephan Käll Sandra Magnusson Cecilia Sundelin Sandra Udin Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemställning... 3 Avgränsningar... 3 Bakgrund till analys... 4

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Toyota som miljöbilstillverkare

Toyota som miljöbilstillverkare Toyota som miljöbilstillverkare Vi vill bygga ännu bättre bilar. Vi vill minska de skadliga utsläppen ännu mer. Vi vill att du som Toyota-ägare ska bli ännu nöjdare. Kungliga Tekniska Högskolan Kurskod:

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Enastående formgivning Mer effektiv Den nya i30

Enastående formgivning Mer effektiv Den nya i30 Modellbroschyr Enastående formgivning Mer effektiv Den nya i30 Hyundais karaktäristiska sexkantiga grill dominerar fronten på alla nya i30 och ger ett intryck av styrka och karaktär - egenskaper som du

Läs mer