FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN"

Transkript

1 FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN s 1

2 Innehåll Förord Folkets Hus och Parker - en presentation Möjligheternas mötesplats Tre framgångsfaktorer Prioriterade utvecklingsområden: Verksamheter som skapar möjligheter Rum för alla Förening i förändring och utveckling Vi gör det tillsammans Medlemsservice Bilagor: Årsplan och budget för 2010 Årsplan och budget för 2011 Årsplan och budget för 2012 (Läggs till efter respektive års planerings- och budgetprocess) Folkets Hus och Parkers vision Folkrörelsen Folkets Hus och Parker ska skapa möjligheter för demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande genom att tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser och verksamheter för närsamhällets medborgare, där medborgarnas delaktighet och engagemang uppmuntras och tillvaratas. Planen har fastställts av Folkets Hus och Parkers styrelse 2

3 Förord När människor möts, pratar, skrattar, och funderar tillsammans blir världen bättre. Därför behöver Sverige bra, öppna mötesplatser som skapar möjligheter för människor i hela landet. Det är därför Folkets Hus och Parker finns till. För det finns ingen självklar automatik i att samhället eller näringslivet ser till att det händer. För om inte vi gör det vem ser då till att de somaliska ungdomarna i Rinkeby har någonstans att ta vägen, att byborna i Ankarsund kan arrangera teater med lotteri och att det går att titta på livesänd opera i arbetarförorten Kallhäll? Besökarna i våra Folkets Hus, Folkparker och festivaler är inte kunder, de är med och skapar upplevelser och möjligheter för sig själva, för andra och för samhället. Det är så vi arbetar tillsammans, på många plan. Det här är både vant och nytt för oss. Vant för att vi jobbat med att sätta tak över demokratin och bidra med innehåll i människors vardag och fest i över hundra år, nytt för att samhällets förändringar kräver att vi hittar nya och förbättrade metoder för att lösa uppdraget. Med avstamp på föreningsstämman hösten 2009, har folkrörelsen och riksorganisationen Folkets Hus och Parker påbörjat ett arbete som på ett intressant sätt lyfter fram den egna särarten, utvecklar styrkan i samarbetet och vikten av samhällsnyttan som skapas genom hela rörelsens samlade verksamhet. Temat för satsningen är Möjligheternas mötesplats och omfattar hela vår folkrörelse och dess 658 (totalt 725, varav 67 vilande) medlemsorganisationer. Genom att fokusera på fyra utvecklingsområden som handlar om verksamheten, rummet, föreningen och samverkan, mejslar vi fram de gemensamma konturerna och förutsättningarna för arbetet. På så sätt kan våra ansträngningar på ett tydligare och mera samordnat sätt börja riktas mot samma typ av utmaningar i hela landet. Utmaningarna handlar främst av allt om hur vi på ett tydligare, smartare och mera engagerande sätt kan skapa möjligheter för de människor som finns runt våra mötesplatser. Hur vi på bästa sätt kan mobilisera de resurser som krävs för att få verksamheten att snurra och blåsa liv i mötesplatserna. För att på ett bättre sätt kunna dra nytta av varandras arbete på lokal, regional och gemensam/nationell nivå, arbetar vi också för att införa en gemensam planeringshorisont. Det innebär att vi har som ambition att på sikt ha en gemensam, treårig planeringsperiod, där teman och prioriteringar kan delas av så många som möjligt. Hela satsningen kommer att göra bilden av vår folkrörelse tydligare, genom att visa på varför vi är viktiga både för den enskilda medborgaren och samhällsutvecklingen i stort. Våra medlemmars verksamheter ska bli viktigare och viktiare i lokalsamhället och många av deras mötesplatser ska tillhöra de bästa, viktigaste och mest intressanta i landet. Vi ska sträva efter att ständigt överträffa oss själva i sättet att förnya våra mötesplatser och ta en större del av människors vardag. Vi behöver alla mötas, nås av överraskningar, intryck och möjligheter. Låt oss ta det på allvar och börja där. Nu. Annika Nilsson Styrelsens ordförande Lennart Derehag Verkställande direktör Folkrörelsen och Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 3

4 Folkets Hus och Parker Mötesplatser åt alla, och ett brett kultur- och nöjesutbud för människor i hela landet. Så kan idéerna bakom folketshus- och folkparksrörelsen sammanfattas idéer som bär lika bra idag, som för över 100 år sedan när de först formulerades. Formerna för hur detta omsätts i praktisk verksamhet har naturligtvis varierat över tiden, men folkrörelsen och riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) och alla dess 680 medlemsföreningar har hela tiden varit nyfikna och vågat satsa på nya vägar. Det vi idag ser som frontlinjen i utvecklingen i form av exempelvis digitaliseringen av rörelsens biografer och samlingslokaler, är i själva verket en samtida yttring av en långt historisk tradition. En fantastisk resa Idag är Folkets Hus och Parker bland annat Europas första digitala biografkedja, men redan 1904 började de första medlemmarna visa biofilm. Precis som vi idag kämpar för fibernät och avancerad visningsteknik, var vi också pionjärer att skaffa elström i förra seklets början. Vi har inlett en fantastisk resa, där vi nyfiket och förväntansfullt ser fram emot nästa mål. Digitaliseringen av våra biografer är en del av en pånyttfödelse av folketshus- och folkparksidén, säger Folkets Hus och Parkers vd, Lennart Derehag. Folkets Hus och Parker äger genom sina medlemmar 230 biografer vilket gör oss till Sveriges största biografkedja, sett till antalet biografer. Sveriges största mötesarrangör Folkrörelsen Folkets Hus och Parker samlar varje år över 50 miljoner besökare i medlemmarnas anläggningar, vilket gör Folkets Hus och Parker är en folkrörelse och riksorganisation, som genom sina 658 medlemsföreningar årligen samlar över 50 miljoner besökare. Organisationen är Sveriges största mötesarrangör med stark lokal närvaro över hela landet. organisationen till Sveriges största mötesarrangör. Bland de 650 medlemsorganisationerna finns Folkets Hus, folkparker, biografer och ett 20-tal av landets största kultur- och musikfestivaler. Medlemmarna finns i hela landet och några av dem är Huskvarna Folkets Park, Skansen, Söråkers Folkets Hus, Liseberg och festivalen Peace & Love. Riksorganisationen Folkets Hus och Parker bildades genom en sammanslagning år 2000 av Folkparkernas Centralorganisation (bildad 1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (bildad 1932). Men organisationens rötter sträcker sig ända tillbaka till 1800-talets slut då de första folketshus- och folkparksföreningarna kom till. Behovet av mötesplatser i hela landet är fortfarande lika stort, och människors behov av möten, nöjen och kulturella impulser växer ständigt. Sveriges tredje största scen och restaurangaktör Biografverksamheten är en betydelsefull del av Folkets Hus och Parkers verksamhet, men långtifrån den enda. Möten, konferenser, konst-, scenkonst, barn- och familjeföreställningar samt restaurangverksamhet är andra exempel på vanliga verksamhetsgrenar för folketshus- och parkrörelsen. Folkets Hus och Parkers konstavdelning köper även regelbundet in konst (som placeras ut i medlemarnas lokala mötesplatser) av samtida konstnärer, samt genomför konstnärliga gestaltningningar och vandringsutställningar. Totalt disponerar Folkets Hus och Parker över konstverk. Ett facit på över 500 barn- och familjeföreställningar per år gör Folkets Hus och Parker till Sveriges tredje största nationalscen. 4

5 658 fristående medlemsföreningar Med restauranger i så gott som alla svenska kommuner innehar vi också tredjeplatsen i kategorin Sveriges största restaurangaktör näst efter Scandic och McDonalds. Digital teknik för tillgänglighet och demokrati Formerna för de demokratiska och kulturella mötena i Folkets Hus och i folkparker har varierat över tiden, men rörelsens värdegrund (med bland annat idén om mötesplatser för alla) är densamma. En aktuell illustration av detta är Folkets Hus och Parkers projekt Digitala Hus, där ett 40-tal av rörelsens biografer investerat i digital visningsteknik (2009). Tack vare den digitala tekniken kan folketshuspublik i hela landet se både film och direktsända föreställningar i HD-kvalitet av exempelvis operor, sportevenemang och konserter. Tekniken gör också att mindre orter som Ånge, Skelleftehamn och Emmaboda kan få filmpremiärer samtidigt som Stockholm, Göteborg och Malmö. Succé med direktsänd opera Tekniken har också banat väg för den stora framgången med direktsänd opera från Metropolitan i New York. Biljettförsäljningen har slagit nya rekord varje säsong och totalt visas föreställningarna på ett nittiotal anläggningar i Sverige. Även här sticker Sverige och Folkets Hus och Parker ut. Av de totalt 44 länder som direktsänder från Metropolitan, ligger Sverige på fjärde plats sett till antalet visningslokaler direkt efter USA, Kanada och England. Sverige ligger därmed före bland andra Tyskland, Österrike, Danmark och Norge. Andra exempel på utbud med utvecklingspotential är exempelvis direktsänd sport, opera och konserter. Interaktivitet på gång Nästa spännande steg i digitaliseringen handlar om interaktvitet. Dels kan det röra sig om mervärden som livemedverkan av skådespelare och regissörer vid filmpremiärer, men också om ett helt nytt sätt att genomföra möten och konferenser. Genom både satellit- och kabelburen interaktion skapas nya spännande, miljövänliga former för mötet mellan människor inte bara i Sverige utan i hela världen. Folkrörelsen Folkets Hus och Parker är möjligheternas mötesplats! Så här fungerar Folkets Hus och Parker kansliet styrelsen 12 regioner Folkrörelsen och Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) är en ideell förening som består av 658 fristående medlemsföreningar, som drivs utan enskilda vinstmotiv. Det är medlemsföreningarnas verksamhet som utgör det absoluta fundamentet i folkrörelsens verksamhet och uppdrag. Riksorganisationens högsta beslutande organ är föreningsstämman, som genomförs vart tredje år (senast 2009). Där väljs riksorganisationens styrelse, med uppdrag att leda, förvalta och utveckla organisationen under perioden mellan stämmorna. Stämman fastställer också riktlinjerna för riksorganisationens verksamhet. Som hjälp för verkställandet av verksamheten, har riksorganisationen ett kansli, direkt underställt styrelsen. Högsta ansvariga tjänsteman på kansliet är verkställande direktören. Medlemmarna inordnas organisatoriskt i 12 regionföreningar, som även de ingår i riksorganisationen. Regionerna har egna styrelser och arbetar med samordning, nätverk och regionalt utvecklingsarbete. 5

6 Möjligheternas mötesplats Folkets Hus och Parkers medlemmar är oerhört olika stora, små, biografer, dansbanor, konferensanläggningar, digitala hus... Samtidigt finns det viktiga saker som förenar, kanske framförallt ambitionen att skapa mötesplatser för människor. Där människor möts uppstår per automatik också möjligheter. Oväntade, planerade, överraskande och upplyftande möjligheter. Vid riksorganisationen Folkets Hus och Parkers föreningsstämma i Borlänge hösten 2009, antogs utvecklingsdokumentet Möjligheternas mötesplats, med ambitionen att stärka, utveckla och förnya rörelsen för att bli ännu bättre på just möjligheter. Fyra utvecklingsområden Dokumentets hörnstenar är fyra utvecklingsområden som tar fasta på den verklighet och de lokala förhållanden som medlemmarna befinner sig i: Verksamheter som skapar möjligheter Rum för alla Förening i förändring och utveckling Vi gör det tillsammans I dokumentet lyfts också för första gången ett antal generella aspekter fram, som ska beaktas i all verksamhet mångfald och genus, unga, medlems-/medborgarnytta, tillgänglighet och demokrati, miljö, kommunikation och ekonomi (se sidan 16). Helt nytt är också att stämman beslutade att en ömsesidig planeringshorisont ska införas, där verksamhetsplaneringen Det kanske allra viktigaste som våra mötesplatser gör, är att skapa möjligheter. Att komma till ett Folkets Hus, en Folkpark eller en festival, ska inte handla om rum och plats, utan om möjligheter som förändrar världen i stort och smått. på alla nivåer (lokalt, regionalt och nationellt/gemensamt) på sikt ska följa ett treårigt perspektiv. Vinsten med det är bland annat att det gemensamma arbetet kan stärkas och att vi drar större nytta av att vi är en stor och väl spridd organisation. Varje nivå ansvarar för sin egen treårsplan, men upplägget följer de fyra utvecklingsområdena i Möjligheternas mötesplats. Det är helheten som spelar roll I verksamhetsplanen för riksorganisationens styrelse och kansli har vi därför lämnat det tidigare upplägget där varje avdelning presenterade sina insatser för sig. Istället presenterar vi avdelningarnas gemensamma insatser, placerade under vart och ett av de fyra utvecklingsområdena. Det blir på så sätt tydligare vilka prioriteringar vi gör, på vilket sätt vi följer stämmans och rörelsens ambitioner, samt hur vi på ett tydligare sätt upptäcker möligheten att skapa mervärden och smarta samarbetslösningar. Till treårsplanen läggs också en årsplan med konkreta aktiviteter för varje år, samt en årsbudget. Även verksamhetsberättelsen kommer att följa upplägget från Möjligheternas mötesplats, vilket sammantaget gör att den röda tråden från stämma till stämma blir tydlig att följa och utvärdera. Vår förhoppning är att det här ska göra oss starkare, tydligare och mera aktiva i vårt sätt att följa medborgarnas och lokalsamhällets behov. 6

7 Tre framgångsfaktorer Utvecklingsdokumentet Möjligheternas mötesplats sätter ett stort fokus på Vi:et i rörelsen. Även om Folkets Hus och Parkers medlemmar är väldigt olika varandra, så finns det mera som förenar än skiljer dem åt. Alla delar en gemensam och angelägen idé att människor behöver öppna mötesplatser som skapar möjligheter, och som ger en möjlighet att förändra världen i stort och smått. Medlemmarnas särart gör det också till en utmaning att hitta fram till en medlemsnytta som är så mångfacetterad att den passar alla, samtidigt som den blir tillräckligt kraftfull för att skapa förändring och möjligheter. För att möta de utmaningar som perioden bär med sig, har riksorganisationens kansli valt att arbeta utifrån tre framgångsfaktorer: 1. Medlemsnära 2. Digitala möjligheter 3. Kommunikation Det är en målsättning att dessa tre framgångsfaktorer ska förenkla både arbete och prioriteringar. Medlemsnära ger rätt fokus Det viktigaste vi gör i vår folkrörelse görs lokalt, varje dag, året runt i olika Folkets Hus, Folkparker och festivaler. Allt riksorganisationen gör, görs också för att underlätta och förstärka utfallet av det lokala arbetet. Från kansliets sida kommer vi att på ett mera metodiskt sätt försöka berätta och tydliggöra vad våra olika aktiviteter syftar till, och på vilket sätt det skapar medlemsnytta. Arbetet inom ramen för Möjligheternas mötesplats innebär både en förnyelse och ett synliggörande av vad vi gör och hur vi bedriver verksamheten. Vi har identifierat tre framgångsfaktorer för hur riksorganisationens kansli ska arbeta medlemsnära, med digitala möjligheter och kommunikation. Vi kommer också att sätta ett större fokus på samtal, besök, rundfrågningar och annat som håller dialogen levande och angelägen. Vi vill annvända denna metod för att förkorta avstånden inom rörelsen och skapa både förtroliga samtal och debatt. Digitala lösningar bygger unika möjligheter De direktsända operaföreställningarna har blivit en publiksuccé som tillsammans med nya typer av interaktiva evenemang banar väg för människors möten och rätt till kultur i hela landet. Digitaliseringen är en viktig nyckel i arbetet med att fönya och göra medlemmarnas mötesplatser angelägna och attraktiva för fler grupper än förut. Digitaliseringen bär också med sig viktiga värden ur miljö, demokrati- och samordningsperspektiv. Vi tror att olika former av digitalisering är helt nödvändig för fortsatt utveckling av våra mötesplatser. Kommunikation, kommunikation, kommunikation Informationssamhällets etablering har gjort att behovet av att aktivt arbeta med kommunikation finns på alla nivåer i samhället. Både postiva och negativa signaler på alla nivåer påverkar i större utsträckning hela vår rörelse. En viktig nyckel till att just bygga Vi:et, är att hitta bra vägar att kommunicera och proaktiva sätt att förhålla sig till händelser och media. Det är helt livsavgörande att synliggöra medlemmarnas och hela folkrörelsens verksamhet i olika mediekanaler och sammanhang. Kommunikation ska genomsyra hela kansliets verksamhet och lyfts även fram som en nyckelaspekt (se sidan 7). 7

8 Utvecklingsområde 1 Verksamheter som skapar möjligheter De möten som uppstår i våra lokaler planerade eller spontana påverkar både den enskilda människans tillvaro och samhället i stort. Genom att hitta metoder för att förbättra förutsättningarna för mötet och stimulera möjligheter kan vi ta en aktiv roll istället för att lämna mötets kringeffekter åt slumpen. Det kan handla om att sammanföra olika aktörer, nyttja vårt nätverk för att hjälpa andra eller föreslå konstruktiva vägar för att utveckla mötet. Vi behöver identifiera dagsaktuella behov och aktivt hitta och locka de aktörer och människor vi gärna vill se på våra mötesplatser. Vi behöver helt enkel höja verkningsgraden för den medborgar- och samhällsnytta vi och andra skapar på, genom, och som effekt av våra mötesplatser. Under perioden kommer vi att arbeta med följande inriktning: Genom att se aktuella behov och att koppla samman olika typer av människor, organisationer och resurser gör vi mötesplatserna viktigare och bättre. Ett viktigt mål är ökad medborgar- och samhällsnytta. Vi kommer att lyfta fram förslag på hur nya typer av samarbeten kan initieras lokalt, samt hitta sätt att effektivisera kulturutbudet. Helhetssyn på digitalisering (framgångsfaktor) Utbildning Erfarenhetsutbyte/-spridning Aktivt nätverksarbete Samarbeten Attraktivare mötesplatser Starkare arrangörer lokalt Utvecklat allmännyttigt entreprenörskap i medlemsföreningarna. Bättre resursutnyttjande vid kulturproduktioner Samhällsnytta, synergitänkande och möjligheter Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska bedriva verksam heter som som präglas av samhällsnytta, synergitänkande och möjligheter på samtliga nivåer. Vi vill hjälpa våra lokala mötesplatser att bli mera attraktiva och ta en större del av människors vardag. Graden av framgång hänger tydligt ihop med förmågan att skapa samhällsnytta, samarbete och mervärde, samt inte minst bli bättre på att kommunicera och visa upp detta. Vi kommer att arbeta med insatser runt arrangörskap och allmännyttigt entreprenörskap, samt olika typer av kompetensutveckling i både digital och traditionell form. Teknik och metoder Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en föregångare i tekniktillämpning och metodutveckling för spridning av kultur, nöjen och möten till hela landet. Folkets Hus och Parkers satsning på Digitala Hus har skapat både publikframgångar och resursförstärkningar för många medlemmar. Vi är helt övertygade om att tekniksprånget är en överlevnadsfråga för våra medlemmar. Vi därför måste göra kraftfulla insatser för att göra det möjligt att ansluta fler digitala hus, bygga en konkurrenskraftig infrastruktur och gemensamt hitta nya, attraktvia tillämpningar för den digitala tekniken. Olika typer av finansieringsformer för lokal digitalisering (även 8

9 intäktsmöjligheter) ska kartläggas som underlag för att bistå medlemmarna. Det är också av största vikt att vi kan bedriva ett opinonsbildande arbete, där rätten till kultur, möten och bildning i hela landet är en viktig ledstjärna. Samordning Opinionsbildning Information Förhandlingar En rikstäckande digital infrastruktur för interaktivitet Fler digitala hus Fler digitala samarbetspartners Utökat digitalt utbud Bättre/tydligare finansieringsmöjligheter för digitalisering Mötesplatsen som utvecklingsplattform Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers anläggningar och verksamheter ska vara en självklar plattform för lokal, regional och nationell utveckling. i samhällsutvecklingen. Vi vill därför lägga ett tydligt fokus på att utveckla modeller och metoder för att kunna arbeta med utvecklingsfrågor där våra mötesplatser spelar en mera betydelsefull roll och som stärker dem som samarbetspartner i olika typer av utvecklingsfrågor. Möten Kartläggning av behov/intressenter Opinionsbildning Förpackning av tjänst/begrepp Idéutveckling Medlemmarna får en tydligare roll som lokal utvecklingsaktörer. Medlemmarnas intressentbas breddas och ekonomin stärks. Medlemmarna får en starkare ställning gentemot sina kommuner. Folkörelsen Folkets Hus och Parker blir en starkare samhällsaktör. Nya samarbeten etableras och utvecklas. Det är av stor betydelse att stärka vår roll som utvecklingsplattform på olika nivåer, där vi genom lokaler, teknisk infrastruktur, kontaktnät och egen medverkan kan spela en allt viktigare roll 9

10 Utvecklingsområde 2 Rum för alla För en modern mötesplats är gränsen mellan verksamhet och rum lite flytande. Traditionellt har de tekniska delarna som fastighet och förvaltning hanterats för sig, medan den utåtriktade verksamheten hanterats på annat vis. Vi tror att det finns stora vinster i att sätta in de båda delarna i ett helhetsperspektiv och låta dem förstärka varandra. Rummet måste på ett mera medvetet sätt bli en medhjälpare till verksamheten och vara en möjliggörare och resurs för besökarna. Verksamheten måste också vara ett absolut fundament för hur rummet tillämpas och utformas. Våra Folkets Hus, Folkparker och festivaler ska vara platser som lockar och attraherar människor av olika bakgrund och med olika intressen. Under perioden kommer vi att arbeta med följande inriktning: Inbjudande och attraktiva miljöer Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers anläggningar ska kännetecknas av en utformning, utsmyckning och tillgäng lighet som upplevs som inbjudande och attraktiva av så många som möjligt. Lokalernas utformning och tillämpning/ nyttjande ska vara stimulerande samt bidra till att generera idéer och möjligheter. Rummet mötesplatsen, samlingslokalen eller parken är vid sidan av verksamheten våra medlemmars viktigaste tillgång. Det är med hjälp av det som lokalsamhällets behov möts och det är viktigt att det upplevs som öppet och inbjudande. genom ljus- och färgsättning, konstärliga gestaltningar samt val av konst. De digitala möjligheterna ska alltid vägas in som utvecklingsresurs för olika delar av både verksamhet och rum. Folkparken ska utvecklas som scen och mötesplats för flera målgrupper. Vi ska också kartlägga och identifera fler möjliga scener och spelplatser. Byggrådgivning Samarbete och samverkan internt/externt Nyttjande av konst som förnyelseredskap Kartläggning Attraktivare mötesplatser Digitala möjligheter integreras utvecklingen av rummet. Folkparken utvecklas som mötesplats. Tillgänglighet och nya grupper Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en föregångare i tillgänglighet bland samlingslokaler, samt sträva efter att speciellt möta de medborgare och grupper som idag saknar eller har dålig tillgänglighet till mötesplatser inte minst i flera städers ytterområden. Våra mötesplatser bär många gånger på unika kvaliteter och kan med relativt enkla medel bli ännu bättre på att skapa inbjudande och intressanta miljöer och rum. Vi vill på ett ännu tydligare sätt arbeta med verksamhets överskridande insatser. Exempelvis kan konstverksamhet sam - arbeta med byggrådgivning, för att medvetet utveckla rummet Det ska vara enkelt och attraktivt att besöka ett Folkets Hus, en Folkpark elller en festival. Vi vill hjälpa våra medlemmar att arbeta aktivt med att undanröja hinder och begränsningar i tillgänglighet, både i fysiska miljöer och verksamhetsmässiga förhållningssätt. Vi ska uppmuntra till att nya Folkets Husföreningar bildas i 10

11 städernas förorter, och på andra platser där det råder brist på samlingslokaler och öppna mötesplatser. Vi ska också aktivt verka för ett erfarenhets- och idéutbyte mellan våra mötesplatser i förorterna. Olika typer av pilotverksamheter för att nå fler grupper (exempelvis unga) ska uppmuntras och utvärderas för att spridas som goda exempel. Digital verksamhet prövas som en av flera metoder för att engagera flera unga i verksamheten. Våra föreningar, mötesplatser och folkrörelse behöver i större utsträckning präglas av mångfald bland anställda, besökare, styrelseaktiva, och andra engagerade. Det är därför viktigt med kunskapsutbyte, metodutveckling och ett aktivt förändringsarbete runt detta. Vi ska själva delta i, eller uppmuntra samarbete på olika nivåer runt just förbättringar av tillgängligheten på mötesplatserna. Ett kommunikationsarbete ska bedrivas för att förenkla informationsspridning om tillgängligheten i våra medlemmars lokaler. Visa på framgångsrika exempel och modeller Rådgivning Nätverksträffar Samarbeten Ungdomsprojekt Kunskapsutbyte Fler mötesplatser i förorter Gemensam agenda för mötesplatsutveckling i förort Konst och ljus i nya sammanhang skapar intresse och gör lokalerna mera attraktiva. Fler unga engagerade genom bland annat digitaliserad verksamhet. Bättre mångfald i folkrörelsen. Demokratisk infrastruktur Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en intres sant och angelägen del av Sveriges demokratiska infra struktur, samt medverka till att utveckla och sprida information om de allmänna samlingslokalernas betydelse och möjligheter. Tillsammans med de andra lokalhållande föreningarnas riksorganisationer utgör vår folkrörelse en väsentlig och intressant del av den demokratiska infrastrukturen i Sverige. Vi ska fortsätta samarbetet runt samlingslokalfrågorna, samt förnya argumentationen och opinionsbildningen, bland annat genom att lyfta fram digitaliseringen av lokalerna som ett nödvändigt steg för fortsatt utveckling. Vi ska också värna och utveckla den närvaro av konst som idag finns på våra mötesplatser, för en rättvis tillgång till konstnärliga uttryck. Vi ska själva och tillsammans med andra bedriva påverkansoch opionsarbete runt vikten av demokratiska mötesplatser, samt förse föreningarna med argument, avtalsunderlag och andra resurser som stärker deras relation och förhandlingssits gentemot sina kommuner, finansiärer m fl. Information/kommunikation/opinionsbildning Utveckla kommunikationsbudskap runt mötesplatser/ samlingslokaler. Använda digitalisering som utvecklingsverktyg Digitaliseringen förnyar den demokratiska infrastrukturen. Samlingslokalen/mötesplatsen får en förstärkt position på samhällsagendan. Medlemmarna blir säkrare i sin argumentation för sina mötesplatser, och mera framgångsrika i samarbeten med offentliga aktörer. Konsten fortsätter att nå breda grupper. Fler politiker på alla nivåer har en uppdaterad bild av samlingslokalens roll och betydelse för samhällsutvecklingen. 11

12 Utvecklingsområde 3 Förening i förändring och utveckling Det är svårare att driva ideella verksamheter än företag. Den ideella verksamheten behöver hantera flera vitt skilda resurser och processer för att få dagen att gå ihop exempelvis ideellt engagerade, offentliga ersättningar, tjänsteintäkter, samarbeten, föreningsdemokratin... Samtidigt är det en helt briljant form för att tillhandahålla öppna, angelägna mötesplatser till närsamhället, med efterfrågad verksamhet, där den enskilda människans engagemang är viktigt och önskvärt. De senaste 5-10 årens utveckling i samhället med bland annat förändrad syn på ideell verksamhet, samhällstjänster, stödformer med mera, kräver ett förnyat och utvecklat förhållningssätt. Vi måste bygga nya relationer till samhällets aktörer och bli duktiga på att göra det klart, tydligt och synligt vilka av svaren på samhällets behov och problem vår folkrörelse sitter på lösningen till och hur väl vi utför det. Men kanske allra viktigast vi måste hitta bra sätt att tillsammans utveckla förenings- och styrelsearbetet för att kunna kliva fram och axla nya uppgifter och ansvar. Under perioden kommer vi att arbeta med följande inriktning: Konkurrenskraft och engagemang Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers föreningar ska vara konkurrenskraftiga och arbeta på ett lustfyllt, professionellt, mål- och möjlighetsinriktat sätt med lokalsamhällets och medborgarens behov, önskemål och drömmar i fokus, där medborgarens vilja till delaktighet och engagemang tillvaratas och uppmuntras. Dagens föreningar ställs inför nya krav och utmaningar jämfört med de som startade många av våra mötesplatser för över 100 år sedan. Vi vill hjälpa våra föreningar att bli tryggare, mera kvalificerade och attraktivare för människors vilja att engagera sig och delta. Att sprida och implementera riktlinjerna och synsättet från utvecklingsdokumentet Möjlighetenas mötesplats är av stor betydelse för att ta nya grepp runt förenings- och styrelsearbetet i hela folkrörelsen. Olika typer av kompetenshöjande insatser riktade till alla nivåer spelar en viktig roll föreningsutvecklingen. Speciell samordning ska ske runt samtliga kompetenshöjande insatser från riksorganisationen. Riksorganisationen ska arbeta med att skapa samverkansfördelar i form av avtal, förhandlingsresurser etc på ett sätt som står i samklang med de behov som finns i medlemsledet. Olika typer av kvaltitetshöjande insatser genomförs i utbildningsform, exempelvis i CCS-samarbetet. Det är en ambition att också hitta synergieffekter runt insatser och erfarenheter i olika medlemskluster ( t ex CCS, Digitala Hus) och göra dessa öveförbara till en bredare medlemskrets. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att ansluta fler medlemmar och samarbetspartners till kedjebildningar som bio- och operakedjan för att öka attraktionskraft, ramfördelar och genomslag. Utbildningsinsatser Erfarenhetsspridning Metodutveckling Värvning av medlemmar Rådgivning & förhandlingsverksamhet Höjd konkurrenskraft bland medlemmarna Högre kvalitet i verksamheten 12

13 Kedjor och kluster utvecklas och växer Bättre resultat i kedjornas verksamhet Högre delaktighet på alla nivåer Långsiktigt hållbart arbete Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska på alla nivåer arbeta på ett långsiktigt hållbart sätt, där mångfald, inflytande och delaktighet är viktiga ledord, samt bedriva metodutveckling för nya former av föreningsarbete. Vår folkrörelse har historiskt sett haft ett nära förhållande till folkbldning som metod att möta nya utmaningar, även om det på senare år inte haft samma tydliga position i vårt utvecklingsarbete. Med hjälp av modern teknik vill vi arbeta med den internetbaserade FHP-skolan, som ska bli ett brett verktyg för att höja både medlemmarnas bas- och spetskunskap. Vi ska söka samarbete med andra aktörer (exempelvis ABF) i syfte att utveckla föreningsarbetet i stort och smått. Vi ska också metodiskt utveckla Folkets Hus och Parkers hemsida till att fungera både som ett viktigt arbetsredskap och en kontaktyta mot medlemsföreningarnas besökare. Utveckla webbaserade folkbildningsverktyg Metodutveckling för att ta fram kursmoduler Hybridutbildningar där traditionella möten kombineras med webbverktyg. Utveckla innehåll till hemsidan Höjd kompetens bland medlemmarnas förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade. Lättare inskolning av nya enagerade. Effektivare institutionalisering av rörelsens kollektiva kunskap och erfarenhet. Samhällsnytta och resursmobilisering Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska på alla nivåer mäta och visa verksamhetens ekonomiska och sociala prestationer, för att synliggöra samhällsnyttan, samt därmed stärka föreningens konkurrenskraft, samt också aktivt verka för ett rättmätigt ekonomiskt samhällsstöd. Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar utför varje dag arbete som bortom allt tvivel skapar viktig samhällsnytta. Våra mötesplatser är många gånger en absolut förutsättning för ett väl fungerande föreningsliv på mindre orter, och en väg in till samhället och dess möjligheter i exempelvis förorter. Det finns ett stort behov av att ta fram olika typer av anpassade metoder för att mäta och visa upp den samhällsnytta som produceras genom hela folkrörelsens verksamhet. för att arbeta med informationsspridning och påverkansarbete behöver få större spridning bland medlemmarna. Kombinationen av olika resurser (ideella, offentliga, privata) för att få verksamheten att gå runt kräver särskilda metoder och angreppssätt. Speciell vikt ska läggas vid att lyfta frågeställningar runt en breddad resursmobilisering (kombinering av pengar, ideella insatser m m) för medlemmarnas kärnverksamhet (mötesplatsen) i form av sponsring, anslag, uppdragsersättningar, volontärarbete och andra typer av finansiering och resurstillskott. Metodutveckling Mätning av sociala och ekonomiska prestationer Helhetssyn på resurser i hela rörelsen Utbildning Informationsspridning Samarbete runt sponsring och andra resurser Rörelsens samhällsnytta blir tydlig och känd Bättre förhandlingslägen lokalt för medlemmarna Förstärkning av varumärket Folkets Hus och Parker Höjd ekonomisk kompetens bland medlemmarna Bättre kombinerade resurser för medlemmarna Bättre kommunikationskompetens på alla nivåer 13

14 Utvecklingsområde 4 Vi gör det tillsammans! Det viktigaste vi gör i vår folkrörelse gör vi lokalt. Men vi blir starkare, bättre och viktigare när vi gör det tillsammans. Det ska finnas tydliga mervärden i att vara medlem i Folkets Hus och Parker och det ska finnas tydlig nytta i att engagera sig hos, eller samarbeta med våra medlemmar. Under perioden kommer vi att arbeta med följande inriktning: Växande folkrörelse med lokal nytta Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en aktiv, växande folkrörelse som skapar lokal nytta och mervärde genom gemensamma ansträngningar och utveckling. Engagemang och delaktighet är två viktiga drivkrafter för en folkrörelse. Vi måste utveckla formerna för både medlemskap och andra sätt att engagera sig. En översyn och vitalisering av medlemskapet både för organisationer och enskilda personer ska genomföras, med syftet att bli attraktiva för fler och att växa som folkrörelse och skapare av möjligheter och samhällsnytta. Vi måste på ett tydligt sätt stärka bilden av Folkets Hus och Parker på alla nivåer, både internt och gentemot samhället i stort, inte minst genom närvaro och budskap som förmedlas via nya informationskanaler (t ex sociala medier). Folkets Hus och Parker ska också arbeta för att tydliggöra och synliggöra medlemsnyttan i riksorganisationen, samt arbeta för att skapa fler medlemsunika fördelar och förmåner. Olika typer av nationella möten och sammankomster ska genomföras i syfte att utveckla vi-känslan, öka förmågan att skapa En av de viktigaste utmaningarna för en levande folkrörelse är att stärka och utveckla vi-känslan både i organisationen och gentemot medborgare och samhälle. Folkets Hus och Parkers ska vara en attraktiv och angelägen rörelse där många driver på samhällsutvecklningen tillsammans. efterfrågad verksamhet, samt stärka medlemmarna och de engagerade i synnerhet. Utveckling och omförpackning (för att passa olika målgrupper) av medlemskapet Nationella insatser för att öka antalet medlemmar Kommunikation och marknadsföring Nationellt förhandlingarbete för ramavtal etc Nationella möten och utbildningar med inriktning mot främst kultur, demokrati och samhällsutveckling. Använda hemsidan och internetbaserade resurser som redskap Stärkt profil och imagearbete Ett stärkt medlemskap och fler medlemmar på alla nivåer Stärkt relation till medborgaren Fler känner till Folkets Hus och Parkers särart och förmåga att skapa medborgar- och samhällsnytta. Fler som uppskattar fördelarna av medlemskapet. Bättre vi-känsla och samhörighet Stark rörelse på alla nivåer Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara stark på lokal, regional och nationell/gemensam nivå, med en aktiv och utmanande idédiskussion. För att skapa största möjliga samhällsnytta behöver vi hitta vägar att bli starkare på alla nivåer. Vi behöver hitta sätt att skapa 14

15 bättre självförtroende, entreprenörstänkande och arbetsglädje bland våra lokala medlemmar. Den regionala nivån behöver stöd och utvecklingsresurser för att på ett tydligare sätt hitta in i nya roller i den regionalisering som pågår i samhället runt omkring oss. En utredning av hela folkrörelsens organisation och resursfördelning ska genomföras för att skapa en plattform för diskussion och förnyelse. Fler av de gemensamma/nationella insatserna får ett tydligt regionalt fokus och samverkan mellan nationell och regional nivå ska stärka förutsättningarna för medlemmar på den lokala nivån. De gemensamma resurserna och tillgångarna ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart och ansvarfullt sätt, som gynnar rörelsen i stort. Utredning av folkrörelsens organisation. Regionala medlemsträffar och utbildningar. Regional mötesturnéer. Utveckling av regionernas roll. Regionala samordnande/utvecklande kulturinsatser. Effektiv förvaltning. Ökat nyttjande av egna rättighetstillgångar. Starkare, tidsanpassad folkrörelse. Medlemmarna stärks som aktörer i sitt eget område. Stärkta regioner som axlar ett tydligare uppdrag som aktörer för att samordna och stärka förutsättningarna för medlemmarna. Större medlemsgemensam nytta. Nytta genom samverkan Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska sträva efter breda samverkanslösningar för att lösa behoven i lokalsamhället. FHP ska samarbeta med andra grupper i samhället för att förstärka den ideella/civila sektorns utveckling och betydelse. De senaste åren har civilsamhällets ideella aktörer (folkrörelserna m fl) visat ett ökat intresse för organiserad samverkan. Genom exempelvis Ideell Kulturallians och Civos har en gemensam agenda runt samhällsutveckling och kultur börjat ta form. Det är av stor betydelse att Folkets Hus och Parker fortsätter att engagera sig i dessa (och liknande konstellationer) för att få större plats på dagordningen i frågor som är viktiga för våra medlemmar. När regionala varianter av dessa konstellationer bildas ska folkrörelsen Folkets Hus och Parker på olika nivåer vara med som en självklar aktör. Folkets Hus och Parker ska också utveckla och vitalisera samarbetet med redan etablerade samarbetspartners som exempelvis Riksteatern och ABF, inte minst för idé- och verksamhetsutveckling. Riksorganisationen ska även verka för nätverksbyggen och samarbeten inom film- och scenkonst, samt fortsätta samarbeten runt konst och konstinköp. Möten internt och externt Seminarier för debatt och opinionsbildning Överenskommelser med andra organisationer och samhällsaktörer. Större utrymme på samhällsagendan för organisationens kärnfrågor. Stärkt roll som aktör på lokal, regional och nationell nivå. Breddat samarbete och större effektivitet och genomslag. Breddade nätverk/kedjor 15

16 Nyckelaspekter När miljön lite trevande tog sig in på den offentliga agendan, så försökte många hantera den som ett eget verksamhetsområde. Det gick väl så där. När sedan kunskaper och insikter mognade stod det klart att det inte gick att bryta ut miljön ur den vanliga verksamheten, då den spelade roll i alla delar, och att hanteringen av den i ett verksamhetsområde, i sin tur påverkade ett annat och så vidare. Miljöpolitiken har därför utvecklats till en aspektpolitik, som ska tas hänsyn till i alla andra politikområden. Ungefär på samma sätt går det att förhålla sig till ett antal nyckelaspekter i ideella verksamheter. Det finns flera viktiga perspektiv på verksamheten, som inte låter sig brytas ut för att hanteras separat. Bland dessa finns 7 nyckelaspekter, som kommer att vara viktiga att ta hänsyn till och aktivt arbeta med under de närmaste åren. 3. Medlems-/medborgarnytta Folkets Hus och Parkers föreningar ska vara konkurrenskraftiga och arbeta på ett lustfyllt, professionellt, mål- och möjlighetsinriktat sätt med lokalsamhällets och medborgarens behov, önskemål och drömmar i fokus, där medborgarens vilja till delaktighet och engagemang tillvaratas och uppmuntras. 4. Tillgänglighet FHP ska vara en föregångare i tillgänglighet bland samlingslokaler, samt sträva efter att speciellt möta de medborgare och grupper som idag saknar eller har dålig tillgänglighet till mötesplatser. Våra mötesplatser ska ständigt sträva efter att vara ett viktigt verktyg i olika demokratiska uttryck i samhället, samt slå vakt om den enskildes demokratiska rättigheter. Nyckelaspekterna bör beaktas i allt planeringsarbete i organisationen och ska visa på aktiva ställningstaganden för hur man väljer att hantera respektive område. 1. Mångfald & genus Folkets Hus och Parker ska arbeta aktivt för ett föredömligt mångfalds- och genusperspektiv. 2. Unga Folkets Hus och Parker ska arbeta för att ge barn, ungdomar och unga vuxna tillträde till mötesplatser och verksamheter som medskapare och deltagare. Verksamheterna och föreningarna ska kunna utgöra ett gränssnitt mot samhället i stort och öka ungdomars självständighet och delaktighet. 5. Miljö Folkets Hus och Parker ska aktivt arbeta för att långsiktigt minska verksamheternas och fastigheternas negativa miljöpåverkan. 6. Kommunikation Folkets Hus och Parker ska på ett medvetet sätt dra nytta av moderna kommunikationslösningar för intern och extern kommunikation och utveckling, samt aktivt verka för att visa på rörelsens prestationer och samhällsnytta på alla nivåer. 7. Ekonomi Folkets Hus och Parker ska sträva efter en effektiv resursmobilisering och resurseffektivitet, där ideellt arbete, offentliga stöd, privata insatser, projektmedel, uppdragsersättningar och andra resurser effektivt kan användas för skapa framgångsrika mötesplatser och verksamheter. 16

17 Folkets Hus och Parker arbetar med olika verksamheter och frågor för att hjälpa medlemmarna i deras dagliga arbete. Det handlar om allt från allmän verksamhetsutveckling, till mera specialiserade tjänster. Något för alla behov Gemensamt för den medlemsservice som erbjuds till folkrörelsen är att den anpassats för just de behov som finns i Folkets Hus, Folkparker och festivaler runt omkring i landet. Den förening som söker hjälp med sin dagliga verksamhet, möter antagligen en verksamhetsutvecklare konst som är en av våra riktigt övergripande generalister. Om det handlar rådgivning om mera specifika frågor, som t ex filmsättning för den förening som driver en biograf, så har vi filmsättare och filmkonsulenter som hjälper till. Krånglar räkenskaperna till sig rycker vanligen någon från ekonomi in och stöttar upp. För de föreningar som har anställda finns det en stor trygghet i att vi också kostnadsfritt erbjuder anslutning till vår egen arbetsgivarorganisation FHPA. Genom den hjälper vi bland annat till när det behöver förhandlas. Gör att upplevelsen når längre För innehållet på medlemmarnas mötesplatser, spelar våra scenkonstproducenter och artistförmedlare också en viktig roll. När det kommer till att lära sig mera om hemligheterna bakom det goda arrangemanget, förnyelse eller hur man lockar yngre att engagera sig, är det bra att prata med vår arrangörsutvecklare, eller kanske till och med delta i vår arrangörshögskola? För att bredda nyttan och användningsområdet för biograferna har vi satsat mycket på digitalisering. Så mycket att vi faktiskt är ledande i landet på det. Vi visar direktsänd opera från Metropolitan i New York, konserter, sport och mycket annat. Vi har dessutom kunnig personal som hjälper till Medlemsservice artistförmedling verksamhetsutveckling arrangörskap ekonomi förnyelse byggrådgivning 17 med råd runt hela digitaliseringen, från anpassning av lokaler till programutbud. Det allra senaste handlar om interaktiva möten och konferenser. Där sitter vi på både kompetens och fungerande lösningar. Rummet får färg och kontur För att låta flera människor möta konst deponerar vi konstverk i våra opinion medlemmars mötesplatser, hjälper till med olika konstnärliga gestaltningar (t ex ridåer och väggar) och försäkring visar hur ljuset kan skapa en ny entré. Vi har en konstansvarig som bistår när den här typen av frågor kommer upp. unga Är lokalen sliten, eller behöver ni tillgänglighetsanpassa? Då finns svaren ofta hos vår byggrådgivare. Naturligvis kan vi erbjuda en av marknadens bästa försäkringar för våra medlemmars specifika behov. Vi har dessutom fler ramavtal och erbjudanden som underlättar och förbättrar våra medlemmars ekonomi och tillvaro i stort. digitala möjligheter arbetsgivarfrågor kommunikation Osynligt men livsviktigt All verksamhet är inte lika konkret och synlig, men ändå oerhört viktig för hela vår rörelse. När det kommer nya lagförslag och förändringar, skriver vi remissvar för att envist lyfta fram medlemmarnas behov och förutsättningar. När det kommer politiska förslag som påverkar vår rörelse driver vi på med opinionsbildning och mycket annat. Ja, och så är det viktigt att berätta om allt, att vi hör ihop och gör en massa smart nytta. För att inte tala om den gemensamma logotypen, som våra kommunikatörer fixar fram till din förening. Vi har mycket mer att berätta också fråga om det när vi ses på något av våra medlemsarrangemang. Kan du inte hålla dig till dess har vi en fullmatad hemsida också!

18 Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Box 17194, Stockholm Besöksadress: Swedenborgsgatan

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kulturplan Sörml and 2012-2014

Kulturplan Sörml and 2012-2014 Kulturplan Sörml and 2012-2014 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2011-11-11 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Omslagsbild: Dansprojekt

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer