Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

2 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2008 Omsättningen ökade till 148,2 mkr (136,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 18,3 mkr (14,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,3 mkr (27,4). Soliditeten förbättrades under året till 21,4 % (20,9). HÄNDELSER 2008 Den 29 december förvärvades fastigheten Söderbymalm 3:493 (Folkparken 13) från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB. Hyresgästerna i 6 st fastigheter har efter intresseanmälan fått erbjudande om köp av fastigheten för ombildning till bostadsrättsförening. Energideklarationer utförda i samtliga fastigheter. Renovering av 95 st badrum på Moränvägen i Jordbro. Ny tvättutrustning samt maskinstyrning i tre tvättstugor på Örnens väg. Nya hissar på Moränvägen 5 och 15. Byte av ca 170 st källardörrar av trä till ståldörrar på Moränvägen i Jordbro. Bytt till energieffektivare värmeväxlare i Jordbro och Västerhaninge. Ombyggnad av fem fläktrum på Moränvägen i Jordbro samt installation av nya aggregat med värmeåtervinning. Konvertering av soprum för hushållssopor från säckväxlare till kärl har utförts i Handen, Jordbro och Rosgården i Tungelsta. UTHYRNING 2008 Vid årets slut var genomsnittshyran för lägenheter 942 kronor per kvadratmeter (907). Företaget hade inga outhyrda bostadslägenheter den 31 december Antalet omflyttningar under året var 252 st (294) vilket motsvarar 12,7 % (15,3) av det totala lägenhetsantalet. UTBLICK 2009 Resultatet efter finansnetto beräknas ligga i nivå med resultatet för Den nuvarande stabila marknaden för hyresrätter förväntas kvarstå. Nyproduktion av 34 lägenheter i centrala Handen beräknas starta upp under året. Fortsatt satsning på underhåll av fastigheterna och energibesparande åtgärder. Resultatet av hyresförhandlingarna resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning för bostäder med 3,2 % from 1 februari NYCKELTAL Antal fastigheter * Antal lägenheter * Yta bostäder, m² * Yta lokaler, m² * Omflyttning, % 12,7 15,3 17,5 18,6 17,5 Omsät tning, m kr 148,2 136,0 128,6 123,5 121,3 Resu ltat e fter skatt, mkr 12,9 10,3 11,8 9,4 8,6 Soliditet, % 21,4 20,1 20,9 20,6 19,2 Avkastning, eget kapital, % 10,6 8,7 10,6 10,6 12,6 Eget kapital, m kr * 161,0 152,1 143,3 132,5 123,9 Bokfört värde, fastigheter, m kr * 810,8 804,3 743,9 697,4 705,3 Underhållsåtgärder, mkr 34,2 33,0 30,1 27,1 16,7 Antal anställda Sjukfrånvaro, % 1,5 1,8 1,8 2,7 1,8 *) Vid årets utgång 2

3 VD har ordet VD HAR ORDET Ekonomiskt har resultatet 2008 fortsättningsvis stärkt företaget och vi har kommit ytterligare en bit på vägen mot målet om 25% soliditet. Vi har även utvecklat vårt fastighetsbestånd genom förvärv av Folkparken 13 i Handen. En fastighet med 24 lägenheter som är byggt I och med förvärvet har vi nu totalt 2011 lägenhet i beståndet. Under hösten har vi gått ut med en ny offertförfrågan gällande nyproduktion av det planerade punkthuset med 34 lägenheter på Dalarövägen. Glädjande nog fick vi många anbud och i skrivandets stund är upphandlingen klar. Det är något av ett historiskt beslut att vi nu kommer att bygga igen. Det är 18 år sen Haninge Bostäder senast startade en nyproduktion av bostäder. När det gäller ombildningen till bostadsrätter har det inte blivit någon försäljning under På grund av den turbulens och finansiella oro som varit under hösten med höga räntenivåer och svårigheter att låna pengar har erbjudandet om köp förlängts till Från och med tas inga nya ansökningar om köp emot tills vidare. Vi fortsätter planenligt med badrumsrenoveringar och stambyten. Under 2008 har vi gjort badrumsrenoveringar i 95 lägenheter i Jordbro i enighet med vår 10-årsplan. På Moränvägen har alla källardörrar av trä bytts ut mot ståldörrar för att öka säkerheten och tryggheten för de boende i fastigheterna. Samtidigt bygger vi om ventilationen på Moränvägen för ökad komfort för de boende och med återvinning för en lägre energiförbrukning. Totalt har vi lagt ned c:a 35 mkr i underhåll under Under året har ett avtal med Telia tecknats angående installation av ett nytt kommunikationssystem där alla våra fastigheter (ej Utö) får tillgång till ett riktigt bredband för Internet, TV och telefoni via fiberkabel. Samarbete och delaktighet är två nyckelord för att få nöjda och engagerade medarbetare. Senaste medarbetarundersökningen utvisar att medarbetarna i Haninge Bostäder blivit ännu mer nöjda i sin arbetssituation, vilket är glädjande. År 2008 har varit ett händelserikt år och vi har med hjälp av vår kunniga personal genomfört en rad projekt som leder företaget framåt. Jag vill rikta ett stort tack till alla mycket engagerade och kompetenta medarbetare inom Haninge Bostäder. Jag ser med spänning fram emot 2009 med nya spännande utmaningar. Rolf Östergren Verkställande direktör Vision och affärsidé Vision Vi är den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn Affärsidé Vi hyr ut och utvecklar tryggt och varierat boende i Haninge kommun 3

4 Investeringar Folkparken 13 Den 29 december 2008 förvärvade Haninge Bostäder fastigheten Söderbymalm 3:493 med adressen Folkparken 13 i centrala Handen. Tidigare ägare var Tornberget Fastighetsförvaltning AB. Fastigheten innehåller 24 bostadslägenheter samt lokaler och färdigställdes Den totala ytan för bostäder uppgår till kvm. Hela fastigheten hyrs av Haninge kommun. Förvärvet skall ses som ett led i att renodla kommunens bostadsfastigheter inom Haninge Bostäder AB. Energi- och miljöinvesteringar I syfte att minska energiförbrukning och därmed bidra till en bättre miljö har energi- och miljöinvesteringar fått en allt högre prioritet. Under 2008 har ett flertal sådana investeringar genomförts. Som exempel kan nämnas ombyggnad av fläktrum, byte till energieffektiva värmeväxlare, byte till energisnåla tvättmaskiner m m. Haninge Bostäder deltar också i det s k Skåne initiativet som tillkommit på initiativ från SABO. Utmaningen innebär att vi skall minska energiförbrukningen med 20 % fram till år Bergvärmepumpar med styr- och övervakningspanel tillhörande bergvärmeanläggning Bokstigen i Västerhaninge. Moderniserad tvättstuga på Örnens väg med moderna energisnåla maskiner och elektronisk tidsbokning. 4

5 Fastighetsförteckning Byggn. Antal Bostads- Lokal- Total- Taxerings Brutto- Adress år lgh yta m 2 yta m 2 yta m 2 värde Mkr hyra Mkr Handen Söderbymalm 3:20 Källvägen 18 A-B ,5 1,0 Söderbymalm 3:22 Källvägen 16 A-B ,4 0,9 Söderbymalm 3:320 Källvägen ,8 1,9 Söderbymalm 3:469 Källvägen ,4 6,6 Söderbymalm 3:388 Nynäsvägen ,6 4,0 Söderbymalm 3:403 Dalarövägen ,6 11,1 Söderbymalm 3:492 Örnens väg ,7 20,2 Söderbymalm 3:9 Folkparken ,2 5,3 Söderbymalm 3:493 Folkparken ,0 Delsumma Handen ,2 53,0 Vendelsö Vendelsö 3:153 Djurgårdsvägen ,9 1,2 Vendelsö 7:78 Evabergsvägen ,7 0,9 Vendelsö 3:135 Mastvägen ,3 1,4 Vendelsö 3:1705 Djurgårdsvägen , ,3 9,9 Wemevägen 2-56 Delsumma Vendelsö ,2 13,4 Jordbro Kalvsvik 11:2 Moränvägen 4-42, ,8 1 12,0 Kalvsvik 11:3 Moränvägen ,6 Kalvsvik 11:1078 Moränvägen ,4 Kalvsvik 11:1080 Moränvägen ,9 Kalvsvik 11:1082 Moränvägen ,3 Kalvsvik 11:11 S Jordbrovägen ,5 2 6,6 Kalvsvik 11:12 S Jordbrovägen ,4 Kalvsvik 11:1077 Moränvägen ,4 Kalvsvik 11:10 Moränvägen 1A ,2 3 1,4 Kalvsvik 11:1079 Moränvägen ,1 Kalvsvik 11:1081 Moränvägen ,0 Delsumma Jordbro ,0 48,1 Västerhaninge Ribby 1:217 Tungelstavägen ,5 7,7 Ribby 1:205 Tungelstavägen ,3 6,9 Åby 1:174 Bokstigen ,3 7,5 Delsumma Västerhaninge ,1 22,1 Tungelsta Ålsta 3:182 Rosgården ,0 2,3 Ålsta 3:184 Rosgården ,4 2,2 Ålsta 3:183 Rosgården ,5 3,0 Delsumma Tungelsta ,9 7,5 Dalarö Dalarö 2:52 Sagavägen, Verdandivägen ,6 3,0 Dalarö 2:133, 3:72 Odins väg, Wallins väg ,7 3,3 Delsumma Dalarö ,3 6,3 Utö Edesnäs 4: ,2 Totalt Haninge Bostäder ,7 150,6 Bruttohyresbelopp är baserat på hyresnivån den 31 december ) Kalvsvik 11:3, 11:1078, 11:1080, 11:1082 ingår. 3) Kalvsvik 11:1079, 11:1081 ingår 2) Kalvsvik 11:12, 11:1077 ingår. 4) Taxeringsvärde ej fastställt 5) Fastigheten taxeras som specialbyggnad och saknar därmed taxeringsvärde. 5

6 Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Haninge Bostäder AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Haninge Bostäder AB äger och förvaltar fastigheter i de flesta kommundelar inom Haninge kommun. Företagets fastighetsbestånd vid räkenskapsårets utgång omfattar 34 fastigheter innehållande 118 byggnader med bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan utgörs till ca 93 % av bostäder. Sammanfattning Årets resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (14 092). Kassaflödet från den löpande verksamheten har under året uppgått till Kkr (27 461). Under året har räntebärande skulder amorterats med Kkr (11 774). Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 21,4 % (20,1). Enligt ägardirektivet skall soliditeten uppgå till minst 20 % år 2008 och långsiktigt till 25 %. Under 2008 fortsatte det omfattande åtgärdsprogram för renovering av badrummen i företagets fastigheter som är byggda på 60-talet vilket påbörjades Programmet är planerat att pågå under de närmaste åren och berör ca 900 lägenheter. Under 2008 skedde stambyte och badrumsrenoveringar i 95 (98) lägenheter på Moränvägen i Jordbro. Årets utgifter för badrumsrenoveringar uppgick till 16,6 Mkr (16,2) varav 7,5 Mkr (7,3) har aktiverats som fastighetstillgångar. I enlighet med beslut i bolagets styrelse och kommunfullmäktige har fastigheten Söderbymalm 3:493, med adressen Folkparken 13, förvärvats från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB under året. Övertagandet skedde per den 29 december och fastigheten ingår i Haninge Bostäders räkenskaper fr o m samma datum. Fastigheten innehåller 24 lägenheter till en yta av kvm och lokaler till en yta av 285 kvm. Den årliga hyresintäkten är ca 2,0 Mkr i 2009 års hyresnivå. Hyresintäkter Hyresintäkterna för bostäder har ökat som en följd av de förhandlingar som genomfördes hösten 2007 angående hyrorna för Förhandlingsuppgörelsen resulterade i en genomsnittlig höjning av bostadshyrorna med 3,15 % från den 1 mars Den genomsnittliga bruttohyran för bostäder uppgick den 31 december 2008 till 942 kr per kvm (907). Inga vakanser har förekommit under året. Antalet omflyttningar minskade mot föregående år och uppgick till 252 (294) vilket motsvarar 12,7 % (15,3) av lägenhetsbeståndet. Hyresintäkterna för lokaler uppgick till Kkr (5 984). Vakansgraden för lokaler är fortsatt låg och befintliga vakanser avser enbart så kallade sekunda lokaler. Hyresnivån för kommersiella lokaler uppgick vid årets utgång till kr per kvm (1 298). Kostnader Fastigheternas förvaltningskostnader, exkl avskrivningar uppgick till Kkr (76 891) varav driftkostnader utgör Kkr (47 724). Underhållskostnaderna uppgick till Kkr (25 725). De olika driftkostnadsslagen redovisas i tabellen nedan. Driftkostnader KKR KR/KVM Reparationer Fastighetsskötsel Uppvärmning El Vatten Övriga driftkostnader Summa Försäljnings- och administrationskostnader har under året uppgått till Kkr (7 300). Häri ingår kostnader för styrelse och VD, ekonomi/data samt marknadsföring. Nyckeltal Hyror netto, kr/m² Driftkostnader, kr/m² Underhållskostnader, kr/m² Fastighetsskatt, kr/m² Avkastning på totalt kapital, % 5,2 4,4 4,6 4,4 4,9 Avkastning på eget kapital, % 10,6 8,7 10,6 10,6 12,6 Direktavkastning fastigheter, % 7,2 6,4 6,8 6,7 7,0 Synlig soliditet, % 21,4 20,1 20,9 20,6 19,2 Rörelsemarginal, % 27,5 26,4 27,0 25,5 28,8 Nettoomsättning, Mkr 148,2 136,0 128,6 123,5 121,3 Balansomslutning, Mkr 822,7 830,4 757,4 718,3 716,1 Investeringar, Mkr 23,4 76,6¹ 62,0² 7,2 0,9 1) Varav 68,0 Mkr avser förvärv av fastigheten Åby 1:174 2) Varav 48,4 Mkr avser förvärv av Söderbymalm 3:469. för nyckeltalsdefinitioner hänvisas till not 1. 6

7 Förvaltningsberättelse Kostnadsfördelning 2008, Mkr Räntor Räntor Lägenheternas storlek Antal lägenheter Antal lägenheter rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Lägenheternas byggnadsår Mkr 60 Mkr Underhållskostnader Underhållskostnader Driftskostnader Driftskostnader Avskrivningar Avskrivningar Administration Fastighetsskatt Fastighets- Administratioskatt Antal lägenheter Antal 1200 lägenheter BelÅningsgrad fastigheter 100% 100% Räntebärande 2004 skulder 2005 i procent av fastigheternas 2006 bokförda 2007 värde Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värde. Finansiella poster Räntenettot försämrades under året med Kkr jämfört med föregående år beroende på ett högre ränteläge. Vid årets slut fanns räntebärande lån med inteckning i bolagets fastigheter till ett belopp av Kkr ( ). Antal Under lägenheteråret har räntebidrag erhållits med 36 Kkr. Antal lägenheter Den genomsnittliga räntan på fastighetslånen uppgick under året till 3,99 %. Räntevillkor och räntebindningstider regleras via derivatinstrument genom Haninge kommun 800 Holding 800 AB till ca 83 % av lånestocken. För information om räntebindningstider hänvisas till not Finanspolicy 200 De övergripande 0 0 riktlinjerna för finansverksamheten har fastställts av bolagets styrelse i en finanspolicy. De väsentligaste punkterna i finanspolicyn är följande: Högst 30 % av lånestockens avtal får förfalla till refinansieringsomförhandling ett enskilt år. 100% 100% Ingen enskild långivare får stå för mer än 60 % av låneportföljen. Ränterisken begränsas genom att max 60 % av lånestocken binds på kortare tid än ett år och resterande del av lånestocken binds inom, 2 6 år. Derivatinstrument kan användas för att minska 60 bolagets ränterisker 2005 och 2006 skall då 2007 alltid vara 2008kopplade till underliggande Räntebärande skulder i procent finansiering. av fastigheternas bokförda värde. Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värde. Den huvudsakliga finansieringen sker genom Haninge kommun Holding AB som är förpliktigat att följa Haninge Bostäder AB:s finanspolicy. Utblick mot 2009 Resultatet efter finansiella poster förväntas ligga på ungefär samma nivå som Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Kr Årets vinst Kr Totalt Kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning: Kr Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalysen jämte därtill tillhörande noter. 7

8 resultaträkningar RESULTATRÄKNINGAR För perioden 1/1 31/12 (Kkr) Nettoomsättning: Not Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar 7, Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader: Avskrivningar Övriga kostnader Summa centrala administrations- och försäljningskostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntebidrag 36 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner: Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

9 Balansräkningar balansräkningar (Kkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 balansräkningar Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets lämnade koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond Avskrivning utöver plan Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt SKULDER Långfristiga skulder Skuld till moderbolag Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder till moderbolag Kortfristig del av övriga långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag - 54 Skulder till Haninge kommun Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo

11 Kassaflödesanalyser KassaflödesanalyseR Indirekt metod. Belopp i Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Betald skatt Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m: Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Betalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Upplysning om likvida medel Likvida medel Kassa och bank

12 Noter och kommentarer NOTER OCH KOMMENTARER 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag. Anläggningstillgångar Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på byggnader görs enligt plan med 2 % per år på byggnadens anskaffningsvärde. På byggnadernas uppskrivna värden har avskrivningar gjorts med 2,5 4,0 %. Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde som tillgången genererar. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Återföring av genomförda nedskrivningar görs när återvinningsvärdet återigen överstiger tidigare bokfört värde. Företagsledning och styrelse bedömer att något nedskrivningsbehov inte föreligger för närvarande. Avskrivningar på inventarier beräknas på anskaffningsvärdet och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20 procent per år. Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar värderas till det värde med vilket de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Värdering har skett till anskaffningsvärdet eller nominellt värde om ej annat specifikt anges. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Underhållskostnader Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande åtgärder för att bibehålla fastigheternas standard och tekniska nivå. Mindre reparationer redovisas som driftkostnader. Företaget kostnadsför i huvudsak samtliga utgifter för underhåll. Detta innebär att endast utgifter för värdehöjande åtgärder som förändrar fastigheternas funktion eller byggnadsstomme aktiveras. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Nyckeltalsdefinitioner Hyror netto Hyresintäkter från bostäder, lokaler och bilplatser inklusive avdrag för vakanser och rabatter i förhållande till bostads- och lokalyta. Driftkostnader Fastighetsskötsel, reparationer, förbrukning, uppvärmning, övrig drift samt lokal administration i förhållande till bostads- och lokalyta. Nettoomsättning Intäkter från företagets huvudsakliga verksamhet. Uthyrning och förvaltning av fastigheter. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital plus 72 procent av obskattade reserver. Direktavkastning fastigheter Resultat före finansiella kostnader och avskrivningar i förhållande till bokfört värde på byggnader plus mark. Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 2 HYRESINTÄKTERNAS FÖRDELNING Hyror Bostäder Lokaler Fordonsplatser Summa Avgår outhyrda objekt Bostäder Garage 0 0 Fordonsplatser Sum ma Avgår rabatter Bostäder Summa Nettohyror Bostäder Lokaler Fordonsplatser Summa nettohyror ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Övrig förvaltningsverksamhet Statligt ombyggnadsbidrag - 56 Summa DRIFTKOSTNADER Reparationer Värme Vatten El Övrig fastighetsskötsel Lokal administration Övriga driftkostnader Summa

13 Noter och kommentarer 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER Ernst & Young AB revisionsuppdrag andra uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB revisionsuppdrag Övriga revisorer revisionsuppdrag Summa SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt Skatt avseende koncernbidrag Justering av aktuell skatt för tidigare år Uppskjuten skatteintäkt Uppskjuten skattekostnad Summa BYGGNADER Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Avgår: Investeringsbidrag under året Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets uppskrivningar - - Årets avskrivning på uppskrivet belopp Utgående ack. uppskrivningar netto Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde byggnader MARK Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Omklassificering (från byggnad till mark) - - Utgående bokfört restvärde Taxeringsvärde mark INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning och utrangering Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning och utrangering Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Belopp i Kkr Antal andelar SABO Husbyggnadsförsäkrings AB Nyanskaffningar Avyttringar Utgående ack. anskaffningsvärde FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna hyror och ersättningar Förutbetalda kostnader Summa Kassa och bank Av beloppet avser Kkr (17 583) koncernkonto, Haninge kommun. Kontot har en kredit om Kkr vilken har utnyttjats med kkr på balansdagen. 13 AKTIEKAPITAL st aktier. (Samtliga aktier har samma röstvärde och rättigheter till utdelning. Aktiekapitalet är till fullo inbetalt) 14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Belopp i Kkr Aktiekapital Reserv- Uppskrivnings- Fritt eget Summa fond fond kapital Belopp vid årets ingång Förändring av uppskrivningsfond Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Lämnat koncernbidrag exkl skatt Årets resultat Belopp vid årets utgång Årets förändring av uppskrivningsfonden motsvarar 72 % av årets planenliga avskrivningar avseende ursprungligt uppskrivet värde byggnader. 13

14 Noter och kommentarer 15 OBESKATTADE RESERVER Avskrivningar över plan Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Summa UPPSKJUTEN SKATT Belopp vid årets ingång Årets förändring Belopp vid årets utgång Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder hänförliga till anläggningstillgångar. 17 Långfristiga skulder Samtliga lån löper utan bindningstid. Specifikation över ränteförfallostruktur Lånebelopp Andel av lån Räntebindningstid Lån med rörlig ränta ,0% < 1 år ,5% 1 2 år ,8% 2 3 år ,2% 3 4 år ,2% 4 5 år ,4% > 5 år Amortering inom ett år Summa Skulder till Haninge kommun Haninge Bostäder har ett underkonto till Haninge kommuns företagskonto. Haninge Bostäders interna kredit på kontot är 10 Mkr (10). På balansdagen hade krediten utnyttjats med Kkr. Motsvarande belopp redovisas som skuld till Haninge kommun. Outnyttjad kredit redovisas ej vilket var fallet i bokslutet för UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna räntor Upplupna personalrelaterade kostnader Förskottsbetalda hyror Ej fakturerade kostnader för el Stämpelskatt Övrigt Summa STÄLLDA SÄKERHETER Avseende långfristiga skulder: Fastighetsinteckningar Summa PERSONAL Medelantalet anställda Antal män Antal kvinnor 3 3 Summa Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Varav pensionskostnader Styrelse och VD Övriga anställda Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön i tjugofyra månader med full avräkning. Vid egen uppsägning från VD gäller sex månaders uppsägningstid. 22 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 1,52 1,78 Sjukfrånvaro för kvinnor 0,36 3,55 Sjukfrånvaro för män 1,83 1,36 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre - - Sjukfrånvaro för åldersgruppen år 1,01 3,35 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 1,78 0,85 Andelen av sjukfrånvaron som varat i 60 dagar eller mer 0,64 23 KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse angivet i procent: Kvinnnor Män Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen angivet i procent: Kvinnor - - Män ÄGARFÖRHÅLLANDE Haninge Bostäder AB är ett dotterbolag till Haninge kommun Holding AB, organisationsnummer med säte i Haninge. Resultat- och balansräkningarna för Haninge Bostäder AB konsolideras i Haninge kommun Holding AB. 14

15 STYRELSE 2008 STYRELSE OCH REVISORER styrelse Marietta de Pourbaix-Lundin (m) ordförande Niclas Lindberg (s) vice ordförande Ulla Hamnlund-Eriksson Ledamot Christer Alvemur Ledamot suppleanter Bengt Sand (fp) Christina Berg (s) Anette Sand Lars Callemo REVISORER Auktoriserad revisor Jan Ekholm från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB Lekmannarevisor Elving Brask (kd) Lekmannarevisor Tony Evervall (s) Fr vänster: Lars Callemo, Christer Alvemur, Ulla Hamnlund-Eriksson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Niclas Lindberg, Bengt Sand. På bilden saknas Anette Sand och Christina Berg. 15

16 Haninge bostäder ab organisationsnummer STYRELSE OCH REVISORERS UNDERTECKNANDE Haninge Marietta de Pourbaix-Lundin Ordförande Niclas Lindberg Ulla Hamnlund-Eriksson Christer Alvemur vice ordförande Rolf Östergren Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB Jan Ekholm Auktoriserad revisor 16

17 revisionsberättelse 2008 Revisionsberättelse 17

18 granskningsrapport 2008 granskningsrapport 18

19 En ny energieffektiv värmeväxlare på Tungelstavägen i Västerhaninge. Ett exempel på årets investeringar i syfte att minska energikostnaderna och därmed också bidra till en bättre miljö. Layout och produktion A&S Reklam AB

20 I Haninge finns naturen på nära håll. Här ligger havet inpå knutarna och den allra finaste delen av Stockholms skärgård. I Haninge finns också Tyresta Nationalpark som är ett av de största skogspartierna utanför fjällvärlden. Här kan man ströva i timtal i genuin urskog längs välordnade vandringsleder. I denna fantastiska kommun äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheter med 2011 bostadslägenheter och lokaler för kommersiellt bruk. Välkommen till ett bra boende! Box 115, Haninge. Rudsjöterassen 2, plan 8 Växel Fax

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Resultaträkningar 12 Balansräkningar 13 Kassaflödesanalyser 15 Noter 16 Revisionsberättelser 20 Styrelse & revisorer 22 UTHYRNING 2004 UTBLICK 2005

Resultaträkningar 12 Balansräkningar 13 Kassaflödesanalyser 15 Noter 16 Revisionsberättelser 20 Styrelse & revisorer 22 UTHYRNING 2004 UTBLICK 2005 HANINGE BOSTÄDER AB ÅRSREDOVISNING 2004 Innehållsförteckning Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 3 Våra bostadsområden 4 Hur används hyran? 8 Fastighetsförteckning 9 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkningar

Läs mer

haninge bostäder ab årsredovisning 2006

haninge bostäder ab årsredovisning 2006 Haninge Bostäder AB årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 3 Hur används hyran? 4 Fastighetsförteckning 5 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkningar 9 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2009

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2009 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2009 Sammanfattning & Nyckeltal Ekonomi 2009 Omsättningen ökade till 155,8 mkr (148,2). Resultat efter finansnetto uppgick till 16,6 mkr (18,3). Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2010

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2010 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 4-5 Info 6-7 Förvaltningsberättelse 8-10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12-13 Kassaflödesanalys 14 Noter & Kommentarer 15-17

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer