Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

2 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2008 Omsättningen ökade till 148,2 mkr (136,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 18,3 mkr (14,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,3 mkr (27,4). Soliditeten förbättrades under året till 21,4 % (20,9). HÄNDELSER 2008 Den 29 december förvärvades fastigheten Söderbymalm 3:493 (Folkparken 13) från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB. Hyresgästerna i 6 st fastigheter har efter intresseanmälan fått erbjudande om köp av fastigheten för ombildning till bostadsrättsförening. Energideklarationer utförda i samtliga fastigheter. Renovering av 95 st badrum på Moränvägen i Jordbro. Ny tvättutrustning samt maskinstyrning i tre tvättstugor på Örnens väg. Nya hissar på Moränvägen 5 och 15. Byte av ca 170 st källardörrar av trä till ståldörrar på Moränvägen i Jordbro. Bytt till energieffektivare värmeväxlare i Jordbro och Västerhaninge. Ombyggnad av fem fläktrum på Moränvägen i Jordbro samt installation av nya aggregat med värmeåtervinning. Konvertering av soprum för hushållssopor från säckväxlare till kärl har utförts i Handen, Jordbro och Rosgården i Tungelsta. UTHYRNING 2008 Vid årets slut var genomsnittshyran för lägenheter 942 kronor per kvadratmeter (907). Företaget hade inga outhyrda bostadslägenheter den 31 december Antalet omflyttningar under året var 252 st (294) vilket motsvarar 12,7 % (15,3) av det totala lägenhetsantalet. UTBLICK 2009 Resultatet efter finansnetto beräknas ligga i nivå med resultatet för Den nuvarande stabila marknaden för hyresrätter förväntas kvarstå. Nyproduktion av 34 lägenheter i centrala Handen beräknas starta upp under året. Fortsatt satsning på underhåll av fastigheterna och energibesparande åtgärder. Resultatet av hyresförhandlingarna resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning för bostäder med 3,2 % from 1 februari NYCKELTAL Antal fastigheter * Antal lägenheter * Yta bostäder, m² * Yta lokaler, m² * Omflyttning, % 12,7 15,3 17,5 18,6 17,5 Omsät tning, m kr 148,2 136,0 128,6 123,5 121,3 Resu ltat e fter skatt, mkr 12,9 10,3 11,8 9,4 8,6 Soliditet, % 21,4 20,1 20,9 20,6 19,2 Avkastning, eget kapital, % 10,6 8,7 10,6 10,6 12,6 Eget kapital, m kr * 161,0 152,1 143,3 132,5 123,9 Bokfört värde, fastigheter, m kr * 810,8 804,3 743,9 697,4 705,3 Underhållsåtgärder, mkr 34,2 33,0 30,1 27,1 16,7 Antal anställda Sjukfrånvaro, % 1,5 1,8 1,8 2,7 1,8 *) Vid årets utgång 2

3 VD har ordet VD HAR ORDET Ekonomiskt har resultatet 2008 fortsättningsvis stärkt företaget och vi har kommit ytterligare en bit på vägen mot målet om 25% soliditet. Vi har även utvecklat vårt fastighetsbestånd genom förvärv av Folkparken 13 i Handen. En fastighet med 24 lägenheter som är byggt I och med förvärvet har vi nu totalt 2011 lägenhet i beståndet. Under hösten har vi gått ut med en ny offertförfrågan gällande nyproduktion av det planerade punkthuset med 34 lägenheter på Dalarövägen. Glädjande nog fick vi många anbud och i skrivandets stund är upphandlingen klar. Det är något av ett historiskt beslut att vi nu kommer att bygga igen. Det är 18 år sen Haninge Bostäder senast startade en nyproduktion av bostäder. När det gäller ombildningen till bostadsrätter har det inte blivit någon försäljning under På grund av den turbulens och finansiella oro som varit under hösten med höga räntenivåer och svårigheter att låna pengar har erbjudandet om köp förlängts till Från och med tas inga nya ansökningar om köp emot tills vidare. Vi fortsätter planenligt med badrumsrenoveringar och stambyten. Under 2008 har vi gjort badrumsrenoveringar i 95 lägenheter i Jordbro i enighet med vår 10-årsplan. På Moränvägen har alla källardörrar av trä bytts ut mot ståldörrar för att öka säkerheten och tryggheten för de boende i fastigheterna. Samtidigt bygger vi om ventilationen på Moränvägen för ökad komfort för de boende och med återvinning för en lägre energiförbrukning. Totalt har vi lagt ned c:a 35 mkr i underhåll under Under året har ett avtal med Telia tecknats angående installation av ett nytt kommunikationssystem där alla våra fastigheter (ej Utö) får tillgång till ett riktigt bredband för Internet, TV och telefoni via fiberkabel. Samarbete och delaktighet är två nyckelord för att få nöjda och engagerade medarbetare. Senaste medarbetarundersökningen utvisar att medarbetarna i Haninge Bostäder blivit ännu mer nöjda i sin arbetssituation, vilket är glädjande. År 2008 har varit ett händelserikt år och vi har med hjälp av vår kunniga personal genomfört en rad projekt som leder företaget framåt. Jag vill rikta ett stort tack till alla mycket engagerade och kompetenta medarbetare inom Haninge Bostäder. Jag ser med spänning fram emot 2009 med nya spännande utmaningar. Rolf Östergren Verkställande direktör Vision och affärsidé Vision Vi är den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn Affärsidé Vi hyr ut och utvecklar tryggt och varierat boende i Haninge kommun 3

4 Investeringar Folkparken 13 Den 29 december 2008 förvärvade Haninge Bostäder fastigheten Söderbymalm 3:493 med adressen Folkparken 13 i centrala Handen. Tidigare ägare var Tornberget Fastighetsförvaltning AB. Fastigheten innehåller 24 bostadslägenheter samt lokaler och färdigställdes Den totala ytan för bostäder uppgår till kvm. Hela fastigheten hyrs av Haninge kommun. Förvärvet skall ses som ett led i att renodla kommunens bostadsfastigheter inom Haninge Bostäder AB. Energi- och miljöinvesteringar I syfte att minska energiförbrukning och därmed bidra till en bättre miljö har energi- och miljöinvesteringar fått en allt högre prioritet. Under 2008 har ett flertal sådana investeringar genomförts. Som exempel kan nämnas ombyggnad av fläktrum, byte till energieffektiva värmeväxlare, byte till energisnåla tvättmaskiner m m. Haninge Bostäder deltar också i det s k Skåne initiativet som tillkommit på initiativ från SABO. Utmaningen innebär att vi skall minska energiförbrukningen med 20 % fram till år Bergvärmepumpar med styr- och övervakningspanel tillhörande bergvärmeanläggning Bokstigen i Västerhaninge. Moderniserad tvättstuga på Örnens väg med moderna energisnåla maskiner och elektronisk tidsbokning. 4

5 Fastighetsförteckning Byggn. Antal Bostads- Lokal- Total- Taxerings Brutto- Adress år lgh yta m 2 yta m 2 yta m 2 värde Mkr hyra Mkr Handen Söderbymalm 3:20 Källvägen 18 A-B ,5 1,0 Söderbymalm 3:22 Källvägen 16 A-B ,4 0,9 Söderbymalm 3:320 Källvägen ,8 1,9 Söderbymalm 3:469 Källvägen ,4 6,6 Söderbymalm 3:388 Nynäsvägen ,6 4,0 Söderbymalm 3:403 Dalarövägen ,6 11,1 Söderbymalm 3:492 Örnens väg ,7 20,2 Söderbymalm 3:9 Folkparken ,2 5,3 Söderbymalm 3:493 Folkparken ,0 Delsumma Handen ,2 53,0 Vendelsö Vendelsö 3:153 Djurgårdsvägen ,9 1,2 Vendelsö 7:78 Evabergsvägen ,7 0,9 Vendelsö 3:135 Mastvägen ,3 1,4 Vendelsö 3:1705 Djurgårdsvägen , ,3 9,9 Wemevägen 2-56 Delsumma Vendelsö ,2 13,4 Jordbro Kalvsvik 11:2 Moränvägen 4-42, ,8 1 12,0 Kalvsvik 11:3 Moränvägen ,6 Kalvsvik 11:1078 Moränvägen ,4 Kalvsvik 11:1080 Moränvägen ,9 Kalvsvik 11:1082 Moränvägen ,3 Kalvsvik 11:11 S Jordbrovägen ,5 2 6,6 Kalvsvik 11:12 S Jordbrovägen ,4 Kalvsvik 11:1077 Moränvägen ,4 Kalvsvik 11:10 Moränvägen 1A ,2 3 1,4 Kalvsvik 11:1079 Moränvägen ,1 Kalvsvik 11:1081 Moränvägen ,0 Delsumma Jordbro ,0 48,1 Västerhaninge Ribby 1:217 Tungelstavägen ,5 7,7 Ribby 1:205 Tungelstavägen ,3 6,9 Åby 1:174 Bokstigen ,3 7,5 Delsumma Västerhaninge ,1 22,1 Tungelsta Ålsta 3:182 Rosgården ,0 2,3 Ålsta 3:184 Rosgården ,4 2,2 Ålsta 3:183 Rosgården ,5 3,0 Delsumma Tungelsta ,9 7,5 Dalarö Dalarö 2:52 Sagavägen, Verdandivägen ,6 3,0 Dalarö 2:133, 3:72 Odins väg, Wallins väg ,7 3,3 Delsumma Dalarö ,3 6,3 Utö Edesnäs 4: ,2 Totalt Haninge Bostäder ,7 150,6 Bruttohyresbelopp är baserat på hyresnivån den 31 december ) Kalvsvik 11:3, 11:1078, 11:1080, 11:1082 ingår. 3) Kalvsvik 11:1079, 11:1081 ingår 2) Kalvsvik 11:12, 11:1077 ingår. 4) Taxeringsvärde ej fastställt 5) Fastigheten taxeras som specialbyggnad och saknar därmed taxeringsvärde. 5

6 Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Haninge Bostäder AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Haninge Bostäder AB äger och förvaltar fastigheter i de flesta kommundelar inom Haninge kommun. Företagets fastighetsbestånd vid räkenskapsårets utgång omfattar 34 fastigheter innehållande 118 byggnader med bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan utgörs till ca 93 % av bostäder. Sammanfattning Årets resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (14 092). Kassaflödet från den löpande verksamheten har under året uppgått till Kkr (27 461). Under året har räntebärande skulder amorterats med Kkr (11 774). Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 21,4 % (20,1). Enligt ägardirektivet skall soliditeten uppgå till minst 20 % år 2008 och långsiktigt till 25 %. Under 2008 fortsatte det omfattande åtgärdsprogram för renovering av badrummen i företagets fastigheter som är byggda på 60-talet vilket påbörjades Programmet är planerat att pågå under de närmaste åren och berör ca 900 lägenheter. Under 2008 skedde stambyte och badrumsrenoveringar i 95 (98) lägenheter på Moränvägen i Jordbro. Årets utgifter för badrumsrenoveringar uppgick till 16,6 Mkr (16,2) varav 7,5 Mkr (7,3) har aktiverats som fastighetstillgångar. I enlighet med beslut i bolagets styrelse och kommunfullmäktige har fastigheten Söderbymalm 3:493, med adressen Folkparken 13, förvärvats från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB under året. Övertagandet skedde per den 29 december och fastigheten ingår i Haninge Bostäders räkenskaper fr o m samma datum. Fastigheten innehåller 24 lägenheter till en yta av kvm och lokaler till en yta av 285 kvm. Den årliga hyresintäkten är ca 2,0 Mkr i 2009 års hyresnivå. Hyresintäkter Hyresintäkterna för bostäder har ökat som en följd av de förhandlingar som genomfördes hösten 2007 angående hyrorna för Förhandlingsuppgörelsen resulterade i en genomsnittlig höjning av bostadshyrorna med 3,15 % från den 1 mars Den genomsnittliga bruttohyran för bostäder uppgick den 31 december 2008 till 942 kr per kvm (907). Inga vakanser har förekommit under året. Antalet omflyttningar minskade mot föregående år och uppgick till 252 (294) vilket motsvarar 12,7 % (15,3) av lägenhetsbeståndet. Hyresintäkterna för lokaler uppgick till Kkr (5 984). Vakansgraden för lokaler är fortsatt låg och befintliga vakanser avser enbart så kallade sekunda lokaler. Hyresnivån för kommersiella lokaler uppgick vid årets utgång till kr per kvm (1 298). Kostnader Fastigheternas förvaltningskostnader, exkl avskrivningar uppgick till Kkr (76 891) varav driftkostnader utgör Kkr (47 724). Underhållskostnaderna uppgick till Kkr (25 725). De olika driftkostnadsslagen redovisas i tabellen nedan. Driftkostnader KKR KR/KVM Reparationer Fastighetsskötsel Uppvärmning El Vatten Övriga driftkostnader Summa Försäljnings- och administrationskostnader har under året uppgått till Kkr (7 300). Häri ingår kostnader för styrelse och VD, ekonomi/data samt marknadsföring. Nyckeltal Hyror netto, kr/m² Driftkostnader, kr/m² Underhållskostnader, kr/m² Fastighetsskatt, kr/m² Avkastning på totalt kapital, % 5,2 4,4 4,6 4,4 4,9 Avkastning på eget kapital, % 10,6 8,7 10,6 10,6 12,6 Direktavkastning fastigheter, % 7,2 6,4 6,8 6,7 7,0 Synlig soliditet, % 21,4 20,1 20,9 20,6 19,2 Rörelsemarginal, % 27,5 26,4 27,0 25,5 28,8 Nettoomsättning, Mkr 148,2 136,0 128,6 123,5 121,3 Balansomslutning, Mkr 822,7 830,4 757,4 718,3 716,1 Investeringar, Mkr 23,4 76,6¹ 62,0² 7,2 0,9 1) Varav 68,0 Mkr avser förvärv av fastigheten Åby 1:174 2) Varav 48,4 Mkr avser förvärv av Söderbymalm 3:469. för nyckeltalsdefinitioner hänvisas till not 1. 6

7 Förvaltningsberättelse Kostnadsfördelning 2008, Mkr Räntor Räntor Lägenheternas storlek Antal lägenheter Antal lägenheter rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Lägenheternas byggnadsår Mkr 60 Mkr Underhållskostnader Underhållskostnader Driftskostnader Driftskostnader Avskrivningar Avskrivningar Administration Fastighetsskatt Fastighets- Administratioskatt Antal lägenheter Antal 1200 lägenheter BelÅningsgrad fastigheter 100% 100% Räntebärande 2004 skulder 2005 i procent av fastigheternas 2006 bokförda 2007 värde Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värde. Finansiella poster Räntenettot försämrades under året med Kkr jämfört med föregående år beroende på ett högre ränteläge. Vid årets slut fanns räntebärande lån med inteckning i bolagets fastigheter till ett belopp av Kkr ( ). Antal Under lägenheteråret har räntebidrag erhållits med 36 Kkr. Antal lägenheter Den genomsnittliga räntan på fastighetslånen uppgick under året till 3,99 %. Räntevillkor och räntebindningstider regleras via derivatinstrument genom Haninge kommun 800 Holding 800 AB till ca 83 % av lånestocken. För information om räntebindningstider hänvisas till not Finanspolicy 200 De övergripande 0 0 riktlinjerna för finansverksamheten har fastställts av bolagets styrelse i en finanspolicy. De väsentligaste punkterna i finanspolicyn är följande: Högst 30 % av lånestockens avtal får förfalla till refinansieringsomförhandling ett enskilt år. 100% 100% Ingen enskild långivare får stå för mer än 60 % av låneportföljen. Ränterisken begränsas genom att max 60 % av lånestocken binds på kortare tid än ett år och resterande del av lånestocken binds inom, 2 6 år. Derivatinstrument kan användas för att minska 60 bolagets ränterisker 2005 och 2006 skall då 2007 alltid vara 2008kopplade till underliggande Räntebärande skulder i procent finansiering. av fastigheternas bokförda värde. Räntebärande skulder i procent av fastigheternas bokförda värde. Den huvudsakliga finansieringen sker genom Haninge kommun Holding AB som är förpliktigat att följa Haninge Bostäder AB:s finanspolicy. Utblick mot 2009 Resultatet efter finansiella poster förväntas ligga på ungefär samma nivå som Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Kr Årets vinst Kr Totalt Kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning: Kr Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalysen jämte därtill tillhörande noter. 7

8 resultaträkningar RESULTATRÄKNINGAR För perioden 1/1 31/12 (Kkr) Nettoomsättning: Not Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar 7, Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader: Avskrivningar Övriga kostnader Summa centrala administrations- och försäljningskostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntebidrag 36 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner: Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

9 Balansräkningar balansräkningar (Kkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 balansräkningar Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets lämnade koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond Avskrivning utöver plan Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt SKULDER Långfristiga skulder Skuld till moderbolag Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder till moderbolag Kortfristig del av övriga långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag - 54 Skulder till Haninge kommun Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo

11 Kassaflödesanalyser KassaflödesanalyseR Indirekt metod. Belopp i Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Betald skatt Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m: Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Betalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Upplysning om likvida medel Likvida medel Kassa och bank

12 Noter och kommentarer NOTER OCH KOMMENTARER 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag. Anläggningstillgångar Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på byggnader görs enligt plan med 2 % per år på byggnadens anskaffningsvärde. På byggnadernas uppskrivna värden har avskrivningar gjorts med 2,5 4,0 %. Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde som tillgången genererar. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Återföring av genomförda nedskrivningar görs när återvinningsvärdet återigen överstiger tidigare bokfört värde. Företagsledning och styrelse bedömer att något nedskrivningsbehov inte föreligger för närvarande. Avskrivningar på inventarier beräknas på anskaffningsvärdet och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20 procent per år. Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar värderas till det värde med vilket de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Värdering har skett till anskaffningsvärdet eller nominellt värde om ej annat specifikt anges. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Underhållskostnader Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande åtgärder för att bibehålla fastigheternas standard och tekniska nivå. Mindre reparationer redovisas som driftkostnader. Företaget kostnadsför i huvudsak samtliga utgifter för underhåll. Detta innebär att endast utgifter för värdehöjande åtgärder som förändrar fastigheternas funktion eller byggnadsstomme aktiveras. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Nyckeltalsdefinitioner Hyror netto Hyresintäkter från bostäder, lokaler och bilplatser inklusive avdrag för vakanser och rabatter i förhållande till bostads- och lokalyta. Driftkostnader Fastighetsskötsel, reparationer, förbrukning, uppvärmning, övrig drift samt lokal administration i förhållande till bostads- och lokalyta. Nettoomsättning Intäkter från företagets huvudsakliga verksamhet. Uthyrning och förvaltning av fastigheter. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital plus 72 procent av obskattade reserver. Direktavkastning fastigheter Resultat före finansiella kostnader och avskrivningar i förhållande till bokfört värde på byggnader plus mark. Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 2 HYRESINTÄKTERNAS FÖRDELNING Hyror Bostäder Lokaler Fordonsplatser Summa Avgår outhyrda objekt Bostäder Garage 0 0 Fordonsplatser Sum ma Avgår rabatter Bostäder Summa Nettohyror Bostäder Lokaler Fordonsplatser Summa nettohyror ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Övrig förvaltningsverksamhet Statligt ombyggnadsbidrag - 56 Summa DRIFTKOSTNADER Reparationer Värme Vatten El Övrig fastighetsskötsel Lokal administration Övriga driftkostnader Summa

13 Noter och kommentarer 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER Ernst & Young AB revisionsuppdrag andra uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB revisionsuppdrag Övriga revisorer revisionsuppdrag Summa SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt Skatt avseende koncernbidrag Justering av aktuell skatt för tidigare år Uppskjuten skatteintäkt Uppskjuten skattekostnad Summa BYGGNADER Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Avgår: Investeringsbidrag under året Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets uppskrivningar - - Årets avskrivning på uppskrivet belopp Utgående ack. uppskrivningar netto Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde byggnader MARK Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Omklassificering (från byggnad till mark) - - Utgående bokfört restvärde Taxeringsvärde mark INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning och utrangering Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning och utrangering Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Belopp i Kkr Antal andelar SABO Husbyggnadsförsäkrings AB Nyanskaffningar Avyttringar Utgående ack. anskaffningsvärde FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna hyror och ersättningar Förutbetalda kostnader Summa Kassa och bank Av beloppet avser Kkr (17 583) koncernkonto, Haninge kommun. Kontot har en kredit om Kkr vilken har utnyttjats med kkr på balansdagen. 13 AKTIEKAPITAL st aktier. (Samtliga aktier har samma röstvärde och rättigheter till utdelning. Aktiekapitalet är till fullo inbetalt) 14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Belopp i Kkr Aktiekapital Reserv- Uppskrivnings- Fritt eget Summa fond fond kapital Belopp vid årets ingång Förändring av uppskrivningsfond Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Lämnat koncernbidrag exkl skatt Årets resultat Belopp vid årets utgång Årets förändring av uppskrivningsfonden motsvarar 72 % av årets planenliga avskrivningar avseende ursprungligt uppskrivet värde byggnader. 13

14 Noter och kommentarer 15 OBESKATTADE RESERVER Avskrivningar över plan Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Summa UPPSKJUTEN SKATT Belopp vid årets ingång Årets förändring Belopp vid årets utgång Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder hänförliga till anläggningstillgångar. 17 Långfristiga skulder Samtliga lån löper utan bindningstid. Specifikation över ränteförfallostruktur Lånebelopp Andel av lån Räntebindningstid Lån med rörlig ränta ,0% < 1 år ,5% 1 2 år ,8% 2 3 år ,2% 3 4 år ,2% 4 5 år ,4% > 5 år Amortering inom ett år Summa Skulder till Haninge kommun Haninge Bostäder har ett underkonto till Haninge kommuns företagskonto. Haninge Bostäders interna kredit på kontot är 10 Mkr (10). På balansdagen hade krediten utnyttjats med Kkr. Motsvarande belopp redovisas som skuld till Haninge kommun. Outnyttjad kredit redovisas ej vilket var fallet i bokslutet för UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna räntor Upplupna personalrelaterade kostnader Förskottsbetalda hyror Ej fakturerade kostnader för el Stämpelskatt Övrigt Summa STÄLLDA SÄKERHETER Avseende långfristiga skulder: Fastighetsinteckningar Summa PERSONAL Medelantalet anställda Antal män Antal kvinnor 3 3 Summa Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Varav pensionskostnader Styrelse och VD Övriga anställda Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön i tjugofyra månader med full avräkning. Vid egen uppsägning från VD gäller sex månaders uppsägningstid. 22 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 1,52 1,78 Sjukfrånvaro för kvinnor 0,36 3,55 Sjukfrånvaro för män 1,83 1,36 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre - - Sjukfrånvaro för åldersgruppen år 1,01 3,35 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 1,78 0,85 Andelen av sjukfrånvaron som varat i 60 dagar eller mer 0,64 23 KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse angivet i procent: Kvinnnor Män Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen angivet i procent: Kvinnor - - Män ÄGARFÖRHÅLLANDE Haninge Bostäder AB är ett dotterbolag till Haninge kommun Holding AB, organisationsnummer med säte i Haninge. Resultat- och balansräkningarna för Haninge Bostäder AB konsolideras i Haninge kommun Holding AB. 14

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Året i korthet 5-9 Förvaltningsberättelse 10-12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14-15 Kassaflödesanalys 16 Noter & Kommentarer

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002 Slå dig ner hos oss förbo årsredovisning 2002 Förbo årsredovisning 2002 Viktiga händelser under 2002... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Finansiell femårsutveckling... 6 Resultaträkningar... 7 Kassaflödesanalyser...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse... 4

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 1(17) Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 556495-9665 Räkenskapsåret 2012 2(17) VD har ordet Året som gått 2012 har varit ett händelserikt år. Vi har påbörjat en omstrukturering av bolaget i flera nivåer.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Innehåll. 02 VD har ordet

Innehåll. 02 VD har ordet ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll 02 VD har ordet Förvaltningsberättelse 05 Verksamhet 11 Kund och marknad 13 Övikshems fastigheter 16 Energi och miljö 17 Medarbetare 19 Ekonomi 21 Fem år i sammandrag 23 En

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer