Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

2 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr (16,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,4 mkr (27,1). Soliditeten uppgick till 20,1 % (20,9). HÄNDELSER 2007 Den 28 december förvärvades fastigheten Åby 1:174 från bostadsrättsföreningen Parkvillan. Nya ägardirektiv innebärande att hyresgästerna ges möjlighet att förvärva fastigheter för ombildning till bostadsrätter. Vid årsskiftet hade totalt 382 hyresgäster anmält intresse att ombilda. Huvudkontoret flyttade till nya kommunhuset på Rudsjöterrassen 2. Renovering av 98 badrum huvudsakligen på Moränvägen i Jordbro och Dalarövägen i Handen. Ny tvättstuga på Dalarövägen i Handen med elektroniskt bokningssystem. Ny lekplats på Dalarö. Byte av entréportar på Tungelstavägen i Västerhaninge. Översyn och komplettering av fastighetsbeståndets samtliga hissar. Upprustning av den yttre miljön på Örnens väg i Handen och i området Nyängen. UTHYRNING 2007 Vid årets slut var genomsnittshyran för lägenheter 907 kronor per kvadratmeter (881). Företaget hade 1 st (0) outhyrd bostadslägenhet den 31 december Antalet omflyttningar under året var 294 st (323) vilket motsvarar 15,3 % (17,5) av det totala lägenhetsantalet. UTBLICK 2008 Resultatet efter finansnetto beräknas uppgå till ca 12 mkr. Den nuvarande stabila marknaden för hyresrätter förväntas kvarstå. Fortsatt satsning på underhåll av fastigheterna och energibesparande åtgärder. Resultatet av hyresförhandlingarna resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning med 2,65 % from 1 januari NYCKELTAL Antal fastigheter * Antal lägenheter * Yta bostäder, m 2 * Yta lokaler, m 2 * Omflyttning, % 15,3 17,5 18,6 17,5 15,3 Omsättning, mkr 136,0 128,6 123,5 121,3 119,1 Resultat efter skatt, mkr 10,3 11,8 9,4 8,6 8,5 Soliditet, % 20,1 20,9 20,6 19,2 16,4 Avkastning, eget kapital, % 8,7 10,6 10,6 12,6 25,9 Eget kapital, mkr * 152,1 143,3 132,5 123,9 115,2 Bokfört värde, fastigheter, mkr * 804,3 743,9 697,4 705,3 719,2 Underhållsåtgärder, mkr 33,0 30,1 27,1 16,7 12,4 Antal anställda Sjukfrånvaro, % 1,8 1,8 2,7 1,8 3,2 *) Vid årets utgång 2

3 VD har ordet VD HAR ORDET I vår vision framgår att vi skall vara den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn. För att mäta våra kunders upplevelse genomförs regelbundet kundundersökningar. Under 2007 har hälften av våra bostadskunder givits möjlighet att uttrycka sina synpunkter angående sitt boende hos oss. Resultatet visar att våra kunder blir nöjdare och detta stärker oss i vår strävan att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Vi fortsätter planenligt med badrumsrenoveringar och stambyten. Under 2007 har vi gjort badrumsrenoveringar i 98 st lägenheter. I samtliga 147 lägenheter på Dalarövägen är nu badrummen renoverade så under 2008 kommer vi att koncentrera badrumsrenoveringarna till Moränvägen i Jordbro. Under hösten har en butikslokal på Djurgårdsvägen i Vendelsö byggts om till samlingslokal för äldreomsorgens räkning. Eftersom kommuninvånarna blir allt äldre passar det väl in i tiden. Under årets sista dagar förvärvades kv Parkvillan i Västerhaninge med 72 lägenheter samt lokaler för hemtjänsten och handikappomsorgen. Den sammanlagda ytan uppgår till m² innebärande att äldreomsorgen inom Haninge kommun är vår största kund. Den planerade nyproduktionen av 34 lägenheter på Dalarövägen i centrala Handen ser tyvärr inte ut att kunna genomföras under 2008 p g a att kostnaden för att genomföra projektet är för hög. Vår förhoppning är att byggboomen i Stockholmsregionen mattas av till hösten och att vi då kan göra ett nytt försök. Efterfrågan och behovet av nya bostäder i centrala Handen är oerhört stort så det vore tråkigt att tvingas lägga ned projektet. Ekonomiskt har resultatet för 2007 stärkt företaget samtidigt som vi lagt ned ca 33 Mkr i underhåll av våra fastigheter. Vi räknar med ungefär samma investeringsnivå för En utmaning blir att hantera eventuell försäljning av våra fastigheter till bostadsrätter. För övrigt ser 2008 ut att bli ett bra år där vi ska fortsätta att förbättra trivseln och miljön för våra kunder men även miljön globalt genom att aktivt arbeta med att sänka förbrukningen av vatten, el och fjärrvärme. Rolf Östergren Verkställande direktör Vision och affärsidé Vision Vi är den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn Affärsidé Vi hyr ut och utvecklar tryggt och varierat boende i Haninge kommun 3

4 parkvillan i västerhaninge parkvillan i västerhaninge Fr o m den 28 december 2007 äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheten Åby 1:174, i dagligt tal kallad Parkvillan. Tidigare ägare var bostadsrättsföreningen Parkvillan. Fastigheten ligger på Bokstigen i Västerhaninge och innehåller 72 lägenheter samt lokaler för hemtjänsten och handikappomsorgen. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till m². Det är äldreomsorgsförvaltningen inom Haninge kommun som hyr hela fastigheten. Äldreomsorgsförvaltningen sköter förmedlingen av lägenheterna i egen regi samt sätter upp kriterierna för vem som blir aktuell som hyresgäst i Parkvillan. Bostäderna är avsedda för personer bosatta i Haninge som är 65 år och äldre. 4

5 Fastighetsförteckning Byggn. Antal Bostads- Lokal- Total- Taxerings Brutto- Adress år lgh yta m 2 yta m 2 yta m 2 värde Mkr hyra Mkr Handen Söderbymalm 3:20 Källvägen 18 A-B ,5 1,0 Söderbymalm 3:22 Källvägen 16 A-B ,4 0,9 Söderbymalm 3:320 Källvägen ,8 1,8 Söderbymalm 3:469 Källvägen ,4 6,4 Söderbymalm 3:388 Nynäsvägen ,6 4,0 Söderbymalm 3:403 Dalarövägen ,6 10,9 Söderbymalm 3:492 Örnens väg ,7 19,9 Söderbymalm 3:9 Folkparken ,2 5,2 Delsumma Handen ,2 50,1 Vendelsö Vendelsö 3:153 Djurgårdsvägen ,9 1,1 Vendelsö 7:78 Evabergsvägen ,7 0,9 Vendelsö 3:135 Mastvägen ,3 1,3 Vendelsö 3:1705 Djurgårdsvägen , ,3 9,7 Wemevägen 2-56 Delsumma Vendelsö ,2 13,0 Jordbro Kalvsvik 11:2 Moränvägen 4-42, ,8 1 11,6 Kalvsvik 11:3 Moränvägen ,3 Kalvsvik 11:1078 Moränvägen ,4 Kalvsvik 11:1080 Moränvägen ,8 Kalvsvik 11:1082 Moränvägen ,2 Kalvsvik 11:11 S Jordbrovägen ,5 2 6,5 Kalvsvik 11:12 S Jordbrovägen ,3 Kalvsvik 11:1077 Moränvägen ,3 Kalvsvik 11:10 Moränvägen 1A ,2 3 1,4 Kalvsvik 11:1079 Moränvägen ,0 Kalvsvik 11:1081 Moränvägen ,9 Delsumma Jordbro ,0 46,7 Västerhaninge Ribby 1:217 Tungelstavägen ,5 7,5 Ribby 1:205 Tungelstavägen ,3 6,8 Åby 1:174 Bokstigen ,3 7,3 Delsumma Västerhaninge ,1 21,6 Tungelsta Ålsta 3:182 Rosgården ,0 2,2 Ålsta 3:184 Rosgården ,4 2,2 Ålsta 3:183 Rosgården ,5 3,0 Delsumma Tungelsta ,9 7,4 Dalarö Dalarö 2:52 Sagavägen, Verdandivägen ,6 2,9 Dalarö 2:133, 3:72 Odins väg, Wallins väg ,7 3,2 Delsumma Dalarö ,3 6,1 Utö Edesnäs 4: ,2 Totalt Haninge Bostäder ,7 145,1 Bruttohyresbelopp är baserat på hyresnivån den 31 december ) Kalvsvik 11:3, 11:1078, 11:1080, 11:1082 ingår. 3) Kalvsvik 11:1079, 11:1081 ingår 2) Kalvsvik 11:12, 11:1077 ingår. 4) Taxeringsvärde ej fastställt 5

6 Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Haninge Bostäder AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Haninge Bostäder AB äger och förvaltar fastigheter i de flesta kommundelar inom Haninge kommun. Företagets fastighetsbestånd vid räkenskapsårets utgång omfattar 33 fastigheter innehållande 117 byggnader med bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan utgörs till ca 93 % av bostäder. Sammanfattning Årets resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (16 256). Kassaflödet från den löpande verksamheten har under året uppgått till Kkr (27 109). Under året har räntebärande skulder amorterats med Kkr (19 007). I samband med fastighetsförvärv har nya lån upptagits med Kkr (48 703). Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 20,1 % (20,9). Enligt ägardirektivet skall soliditeten uppgå till minst 20 % år 2008 och långsiktigt till 25 %. Under 2007 fortsatte det omfattande åtgärdsprogram för renovering av badrummen i företagets fastigheter som är byggda på 60-talet vilket påbörjades Programmet är planerat att pågå under de närmaste åren och berör ca 900 lägenheter. Under 2007 renoverades badrum i 98 (99) lägenheter, huvudsakligen i Jordbro och Handen. Årets utgifter för badrumsrenoveringar uppgick till 16,2 Mkr (16,7) varav 7,3 Mkr (7,5) har aktiverats som fastighetstillgångar. I enlighet med beslut i bolagets styrelse och kommunfullmäktige har fastigheten Åby 1:174 förvärvats från bostadsrättsföreningen Parkvillan under året. Övertagandet skedde per den 28 december och fastigheten ingår i Haninge Bostäders räkenskaper fr o m samma datum. Fastigheten ligger på Bokstigen i Västerhaninge och innehåller 72 lägenheter till en yta av kvm och lokaler till en yta av kvm. Den årliga hyresintäkten är ca 7,3 Mkr i 2007 års hyresnivå. Hyresintäkter Hyresintäkterna för bostäder har ökat som en följd av de förhandlingar som genomfördes hösten 2006 angående hyrorna för Förhandlingsuppgörelsen resulterade i en genomsnittlig höjning av bostadshyrorna med 2,25 % från den 1 januari Den genomsnittliga bruttohyran för bostäder uppgick den 31 december 2007 till 907 kr per kvm (881). Inga vakanser har förekommit under året. Antalet omflyttningar minskade något mot föregående år och uppgick till 294 (323) vilket motsvarar 15,3 % (17,5) av lägenhetsbeståndet. Hyresintäkterna för lokaler uppgick till Kkr (5 150). Vakansgraden för lokaler är fortsatt låg och befintliga vakanser avser enbart så kallade sekunda lokaler. Hyresnivån för kommersiella lokaler uppgick vid årets utgång till kr per kvm (1 067). Kostnader Fastigheternas förvaltningskostnader, exkl avskrivningar uppgick till Kkr (74 417) varav driftkostnader utgör Kkr (47 827) vilket är relativt oförändrat. Underhållskostnaderna uppgick till Kkr (22 600). De olika driftkostnadsslagen redovisas i tabellen nedan. Driftkostnader Kkr Kr/kvm Fastighetsskötsel Uppvärmning El Vatten Övriga driftkostnader Summa Försäljnings- och administrationskostnader har under året uppgått till Kkr (6 890). Häri ingår kostnader för styrelse och VD, ekonomi/data samt marknadsföring. Nyckeltal Hyror netto, kr/m Driftkostnader, kr/m Underhållskostnader, kr/m Fastighetsskatt, kr/m Avkastning på totalt kapital, % 4,4 4,6 4,4 4,9 6,1 Avkastning på eget kapital, % 8,7 10,6 10,6 12,6 25,9 Direktavkastning fastigheter, % 6,4 6,8 6,7 7,0 7,7 Synlig soliditet, % 20,1 20,9 20,6 19,2 16,4 Rörelsemarginal, % 26,4 27,0 25,5 28,8 39,2 Nettoomsättning, Mkr 136,0 128,6 123,5 121,3 119,1 Balansomslutning, Mkr 830,4 757,4 718,3 716,1 766,5 Investeringar, Mkr 76,6 1) 62,0 2) 7,2 0,9 0,5 1) Varav 68,0 Mkr avser förvärv av fastigheten Åby 1:174 2) Varav 48,4 Mkr avser förvärv av Söderbymalm 3:469. för nyckeltalsdefinitioner hänvisas till not 1. 6

7 Förvaltningsberättelse Mkr 40 Kostnadsfördelning 2007, Mkr Mkr Reparationer och underhåll 0 Reparationer och underhåll Lägenheternas storlek Räntor Antal lägenheter 900 Antal 800 lägenheter rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Antal 0 lägenheter rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Lägenheternas byggnadsår Antal 1000 lägenheter Räntor Driftskostnader Avskrivningar Administration Fastighetsskatt Driftskostnader Avskrivningar Administration Fastighetsskatt Antal lägenheter Finansiella poster 1200 Räntenettot Antal försämrades lägenheter under året med Kkr jämfört med föregående år beroende dels på högre ränteläge och dels på nyupptagna lån 1 juni 2006 vilka påverkade räntekostnaderna endast för sju månader. Vid årets slut fanns räntebärande 900 lån med inteckning i bolagets fastigheter till ett belopp av Kkr ( ). Under 800 året har räntebidrag erhållits med 6 Kkr. Den genomsnittliga räntan på fastighetslånen uppgick under året till 4,15 % (3,61) Räntevillkor och räntebindningstider regleras via derivatinstrument genom Haninge kommun 2000 Holding AB till ca 81 % av lånestocken. För information om räntebindningstider hänvisas till not Finanspolicy De övergripande riktlinjerna för finansverksamheten har fastställts 100% av bolagets styrelse i en finanspolicy. De väsentligaste punkterna i finanspolicyn är följande: 100% Högst 30 % av lånestockens avtal får förfalla till refinansieringsomförhandling 80 ett enskilt år. Ingen enskild långivare får stå för mer än 60 % av låneportföljen. 80 Ränterisken begränsas genom att max 60 % av lånestocken binds 60 på kortare tid än ett år och resterande del av lånestocken binds inom fem intervall, 2 6 år. Räntebärande Derivatinstrument 60 skulder i procent av fastigheternas värde. kan användas för att minska bolagets ränterisker och skall då alltid vara kopplade till Räntebärande skulder i procent av fastigheternas värde. underliggande finansiering. Den huvudsakliga finansieringen sker genom Haninge kommun Holding AB som är förpliktigat att följa Haninge Bostäder AB:s finanspolicy Utblick mot 2008 Resultatet efter finansiella poster förväntas bli lägre än 2007, i första hand på grund av ökade ränte- och energikostnader % 100% BelÅningsgrad fastigheter Räntebärande skulder i procent av fastigheternas värde Räntebärande skulder i procent av fastigheternas värde. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Kr Årets vinst Kr Totalt Kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning: Kr Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalysen jämte därtill tillhörande noter. 7

8 resultaträkningar RESULTATRÄKNINGAR För perioden 1/1 31/12 (Kkr) Not Nettoomsättning: Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar 7, Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader: Avskrivningar Övriga kostnader Summa centrala administrations- och försäljningskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner: Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

9 Balansräkningar balansräkningar (Kkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 balansräkningar Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond Avskrivning utöver plan Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt SKULDER Långfristiga skulder Skuld till moderbolag Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder till moderbolag Kortfristig del av övriga långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo

11 Kassaflödesanalyser KassaflödesanalyseR Indirekt metod. Belopp i Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Betald skatt Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m: Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Betalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Upplysning om likvida medel Likvida medel Kassa och bank

12 Noter och kommentarer NOTER OCH KOMMENTARER 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag. Anläggningstillgångar Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på byggnader görs enligt plan med 2 % per år på byggnadens anskaffningsvärde. På byggnadernas uppskrivna värden har avskrivningar gjorts med 2,5-4,0 %. Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde som tillgången genererar. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Återföring av genomförda nedskrivningar görs när återvinningsvärdet återigen överstiger tidigare bokfört värde. Företagsledning och styrelse bedömer att något nedskrivningsbehov inte föreligger för närvarande. Avskrivningar på inventarier beräknas på anskaffningsvärdet och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20 procent per år. Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar värderas till det värde med vilket de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Värdering har skett till anskaffningsvärdet eller nominellt värde om ej annat specifikt anges. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Underhållskostnader Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande åtgärder för att bibehålla fastigheternas standard och tekniska nivå. Mindre reparationer redovisas som driftkostnader. Företaget kostnadsför i huvudsak samtliga utgifter för underhåll. Detta innebär att endast utgifter för värdehöjande åtgärder som förändrar fastigheternas funktion eller byggnadsstomme aktiveras. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Nyckeltalsdefinitioner Hyror netto Hyresintäkter från bostäder, lokaler och bilplatser inklusive avdrag för vakanser och rabatter i förhållande till bostads- och lokalyta. Driftkostnader Fastighetsskötsel, reparationer, förbrukning, uppvärmning, övrig drift samt lokal administration i förhållande till bostads- och lokalyta. Nettoomsättning Intäkter från företagets huvudsakliga verksamhet. Uthyrning och förvaltning av fastigheter. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital plus 72 procent av obskattade reserver Direktavkastning fastigheter Resultat före finansiella kostnader och avskrivningar i förhållande till bokfört värde på byggnader plus mark. Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 2 HYRESINTÄKTERNAS FÖRDELNING Hyror Bostäder Lokaler Bilplatser Summa Avgår outhyrda objekt Bostäder Bilplatser Summa Avgår rabatter Bostäder Summa Nettohyror Bostäder Lokaler Bilplatser Summa nettohyror ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Övrig förvaltningsverksamhet Statligt ombyggnadsbidrag Summa DRIFTKOSTNADER Reparationer Värme Vatten El Övrig fastighetsskötsel Lokal administration Övriga driftkostnader Summa

13 Noter och kommentarer 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER Ernst & Young AB revisionsuppdrag andra uppdrag Övriga revisorer revisionsuppdrag Summa SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt Skatt avseende koncernbidrag Justering av aktuell skatt för tidigare år Uppskjuten skatteintäkt Uppskjuten skattekostnad Summa BYGGNADER Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Avgår: Investeringsbidrag under året -706 Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets avskrivning på uppskrivet belopp Utgående ack. uppskrivningar netto Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde byggnader MARK Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Omklassificering (från byggnad till mark) Utgående bokfört restvärde Taxeringsvärde mark INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning och utrangering Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Belopp i Kkr Antal andelar SABO Husbyggnadsförsäkrings AB Nyanskaffningar Avyttringar Utgående ack. anskaffningsvärde FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna hyror och ersättningar Förutbetalda kostnader Summa Kassa och bank Av beloppet avser Kkr (4 341) koncernkonto, Haninge kommun. Kontot har en kredit om Kkr vilken var outnyttjad på balansdagen. 13 AKTIEKAPITAL st aktier. (Samtliga aktier har samma röstvärde och rättigheter till utdelning. Aktiekapitalet är till fullo inbetalt) 14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Belopp i Kkr Aktiekapital Reserv- Uppskrivnings- Fritt eget Summa fond fond kapital Belopp vid årets ingång Förändring av uppskrivningsfond Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Årets förändring av uppskrivningsfonden motsvarar 72 % av årets planenliga avskrivningar avseende ursprungligt uppskrivet värde byggnader. 13

14 Noter och kommentarer 15 OBESKATTADE RESERVER Avskrivningar över plan Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Summa UPPSKJUTEN SKATT Belopp vid årets ingång Årets förändring Belopp vid årets utgång Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder hänförliga till anläggningstillgångar. 17 Långfristiga skulder Specifikation över ränteförfallostruktur Lånebelopp Andel av lån Räntebindningstid Lån med rörlig ränta ,6% < 1 år ,4% 1-2 år ,5% 2-3 år ,0% 3-4 år ,9% 4-5 år > 5 år ,6% Amortering inom ett år Summa UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna räntor Upplupna personalrelaterade kostnader Förskottsbetalda hyror Ej fakturerade kostnader för el Stämpelskatt Övrigt Summa STÄLLDA SÄKERHETER Avseende långfristiga skulder: Fastighetsinteckningar Summa PERSONAL Medelantalet anställda Antal män Antal kvinnor 3 3 Summa Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön i tjugofyra månader med full avräkning. Vid egen uppsägning från VD gäller sex månaders uppsägningstid. 21 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 1,78 1,80 Sjukfrånvaro för kvinnor 3,55 4,01 Sjukfrånvaro för män 1,36 1,33 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre Sjukfrånvaro för åldersgruppen år 3,35 2,28 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 0,85 1,46 Andelen av sjukfrånvaron som varat i 60 dagar eller mer 0,64 22 KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse angivet i procent: Kvinnnor Män Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen angivet i procent: Kvinnor Män ÄGARFÖRHÅLLANDE Haninge Bostäder AB är ett dotterbolag till Haninge kommun Holding AB, organisationsnummer med säte i Haninge. Resultat- och balansräkningarna för Haninge Bostäder AB konsolideras i Haninge kommun Holding AB. 14

15 STYRELSE 2007 STYRELSE OCH REVISORER styrelse Marietta de Pourbaix-Lundin (m) ordförande Niclas Lindberg (s) vice ordförande Ulla Hamnlund-Eriksson Ledamot Christer Alvemur Ledamot suppleanter Bengt Sand (fp) Christina Berg (s) Anette Sand Lars Callemo REVISORER Auktoriserad revisor Björn Olsson, Ernst & Young AB Lekmannarevisor Örjan Olsson (kd) Lekmannarevisor Tony Evervall (s) Fr vänster: Lars Callemo, Christer Alvemur, Ulla Hamnlund-Eriksson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Niclas Lindberg, Bengt Sand. På bilden saknas Anette Sand och Christina Berg. 15

16 Haninge bostäder ab organisationsnummer STYRELSE OCH REVISORERS UNDERTECKNANDE Haninge Marietta de Pourbaix-Lundin Ordförande Niclas Lindberg Ulla Hamnlund-Eriksson Christer Alvemur vice ordförande Rolf Östergren Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young AB Björn Olsson Auktoriserad revisor 16

17 revisionsberättelse 2007 Revisionsberättelse 17

18 granskningsrapport 2007 granskningsrapport 18

19 19

20 I Haninge finns naturen på nära håll. Här ligger havet inpå knutarna och den allra finaste delen av Stockholms skärgård. I Haninge finns också Tyresta Nationalpark som är ett av de största skogspartierna utanför fjällvärlden. Här kan man ströva i timtal i genuin urskog längs välordnade vandringsleder. I denna fantastiska kommun äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheter med 1987 bostadslägenheter och lokaler för kommersiellt bruk. Välkommen till ett bra boende! Box 115, Haninge. Rudsjöterassen 2, plan 8 Växel Fax

Resultaträkningar 12 Balansräkningar 13 Kassaflödesanalyser 15 Noter 16 Revisionsberättelser 20 Styrelse & revisorer 22 UTHYRNING 2004 UTBLICK 2005

Resultaträkningar 12 Balansräkningar 13 Kassaflödesanalyser 15 Noter 16 Revisionsberättelser 20 Styrelse & revisorer 22 UTHYRNING 2004 UTBLICK 2005 HANINGE BOSTÄDER AB ÅRSREDOVISNING 2004 Innehållsförteckning Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 3 Våra bostadsområden 4 Hur används hyran? 8 Fastighetsförteckning 9 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkningar

Läs mer

haninge bostäder ab årsredovisning 2006

haninge bostäder ab årsredovisning 2006 Haninge Bostäder AB årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 3 Hur används hyran? 4 Fastighetsförteckning 5 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkningar 9 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2008 Omsättningen ökade till 148,2 mkr (136,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 18,3 mkr

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2009

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2009 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2009 Sammanfattning & Nyckeltal Ekonomi 2009 Omsättningen ökade till 155,8 mkr (148,2). Resultat efter finansnetto uppgick till 16,6 mkr (18,3). Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2010

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2010 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 4-5 Info 6-7 Förvaltningsberättelse 8-10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12-13 Kassaflödesanalys 14 Noter & Kommentarer 15-17

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer