SÄKERSTÄLL AFFÄRSNYTTAN I DITT MILJÖARBETE. Presentation på Sydsvenska Handelskammaren Staffan Fredlund, Per Nourry Malmö Börshus,100930

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERSTÄLL AFFÄRSNYTTAN I DITT MILJÖARBETE. Presentation på Sydsvenska Handelskammaren Staffan Fredlund, Per Nourry Malmö Börshus,100930"

Transkript

1 SÄKERSTÄLL AFFÄRSNYTTAN I DITT MILJÖARBETE Presentation på Sydsvenska Handelskammaren Staffan Fredlund, Per Nourry Malmö Börshus,100930

2 Agenda Sigma kort presentation Introduktion till Grön IT Hållbarhet och IT-lösningar Det gröna företaget Performance Management inom hållbarhet Omvärldsbevakning

3 SIGMA

4 BASIC FACTS Sweden, Denmark, Finland, Germany, Hungary, Ukraine, UK, USA, Canada and China 1,300 employees Sales in 2009 Euro M Long term customer relationship and framework agreements Specialized Services and Managed Services Continuous development of concepts and solutions international delivery Listed on the OMX Nordic Stockholm

5 USA CANADA UK GERMANY DENMARK NORWAY ESTONIA LITHUANIA SWEDEN LATVIA FINLAND UKRAINE HUNGARY INDIA CHINA MALAYSIA

6 IKEA Sony Ericsson Volvo IT Volvo Group IKANO AstraZeneca Nokia TeliaSonera Saab Scania ABB Tetra Pak Ericsson Siemens Fortum SEB

7

8 Vårt erbjudande inom Grön IT Sigma tillhandahåller tjänster och informationssystem för att verksamheter ska nå resultat i sitt miljöarbete Vårt fokusområde är målstyrning och nyckeltal d.v.s. att stödja organisationer i att mäta, visualisera och skapa en transparens gällande miljö- och klimatpåverkan

9 INTRODUKTION TILL GRÖN IT

10 Climate change was voted the most important shift that will affect business, technology, society and the global economy Global Economic Forum, 2007

11 Vad är Grön IT?

12 Grön IT = resultat Green IT = resultat

13 Sigmas beskrivning av Grön IT IT minimerar miljöpåverkan i produktion, produkter och verksamhetsprocesser Verksamhetens egna IT-stöd förvaltas med minsta möjliga miljöpåverkan Granskning av inköpsprocessen och ökade miljökrav på leverantörer IT visualiserar verksamhetens påverkan och ekonomi inom klimat och miljö

14 Värdet med Grön IT Besparingar (minimera onödig konsumtion, energieffektivitet) Vinster (adderar ett mervärde till kund, merförsäljning) Hygienfaktor vid t.ex. offentliga upphandlingar Ökad fokus på kvalité (t.ex. TCO-kalkyler) Förstärkt företagskultur Positionerar varumärket Konkurrensfaktor vid rekrytering Nya affärsmöjligheter

15 Områden inom Grön IT Minimera miljöförliga ämnen Återvinning och avfall Energieffektivisering Utbildning och information Ekoeffektiva affärsprocesser ( lean ) Uppföljning och visualisering Design och produktion av lösningar

16 Framtidsscenario

17 Fem smarta råd om Grön IT All verksamheter är olika och därför är lösningarna unika inom Grön IT. Resultat uppnås genom en balans mellan morötter, piska och verksamhetskompetens För att optimera affärsnyttan med Grön IT måste miljö- och klimathänsyn vara en integrerad beståndsdel i verksamhetens strategi, affärsmodell och värderingar Fokusera på hur IT kan utveckla en hållbar verksamhet och attraktiva erbjudanden Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk. Samverka, ställ krav och skapa transparens med leverantörer och partners. Fokus på helhet istället för delar Lägg kraft och energi på rätt design från start. Inspireras av konceptet vagga till vagga d.v.s. från ax till biogas

18 HÅLLBARHET OCH IT-LÖSNINGAR

19 Miljöeffekternas dilemma inom IT Globalt

20 Miljöeffekternas dilemma inom IT Osynligt

21 Miljöeffekternas dilemma inom IT Abstrakt

22 Lösningar inom Grön IT måste fokusera på Mätbarhet Visualisering Transparens

23 Hur många tändstickor är det?

24 Hur många tändstickor är det nu?

25 Nyckeltal Exempel Mått 1 kwh 0,415 kg CO2 1 ton papper 14 träd Kemikalieförbrukning vid tillverkning av en dator Jordens omkrets 22 kg km 1 GWh kg CO2 1 fotbollsplan m² Vattenförbrukning vid tillverkning av en dator liter 1 dators energiförbrukning i medel 0,12 kw/timme 10 km med bil 1,8 kg CO2 Källa: Håkan Nordin

26 Kommunicera

27 Koldioxidutsläpp Uppskattat från en dator som drar 100 Watt och EU25 utsläpp av CO2 från elproduktionen Källa: Håkan Nordin

28 Grön IT beslutstöd Påvisa resultat och framsteg Få igång ett intresse hos anställda och kunder Hur påverkar mitt enskilda beteende nyckeltalen

29 Grön IT inom förvaltning

30 Grön IT iphone applikation

31 Grön IT för en hållbar stadsutveckling

32 Grön IT inom produktutveckling

33 Grön IT för smarta hem

34 Grön IT inom e-learning

35 DET GRÖNA FÖRETAGET

36 Hållbara affärsmodeller i symbios med Grön IT

37 Global Reporting Initiative Global Reporting Initiative (GRI) is a network-based organization that has pioneered the development of the world s most widely used sustainability reporting framework Sustainability reports based on the GRI framework can be used to benchmark organizational performance

38 GRI environment, 30 in total (core/add)

39 Microsoft Dynamics

40 Performance Indicators Facilitate tracking of four core GRI Environmental Performance Indicators for energy consumption and greenhouse gas emissions EN3 direct energy consumption that is generated onsite, such as heat and power EN4 indirect energy consumption that is generated from another location (utility) EN16 your total direct and indirect greenhouse gas emissions, which combines EN3 and EN4 and converts them into carbon dioxide equivalents EN17 other relevant indirect greenhouse gas emissions, such as those generated from business travel, employee commuting and logistics

41

42

43

44 Fotavtryck - klimatpåverkan Timberland Footprint 4% of our emissions Emissions from facilities we own and operate (such as offices, distribution centers, our manufacturing facility in the Dominican Republic and retail locations) Emissions from employee air travel BEYOND Timberland Footprint 96% of our emissions (in the value chain) Emissions from inbound transportation Emissions from finished product factories (footwear) Emissions embedded in raw materials as defined by the climate rating in the Green Index

45 Timberland Indikatorer, (internt/externt) Green Index : A product environmental rating system allows us understand the climate impact of the material and design choices we make so we are able to more effectively reduce climate impacts at the design and development phases.

46 Max maxar klimatbudskap Att äta gott på Max ska inte påverka klimatet negativt. Richard Bergfors, VD Max

47 Max skapar transparens och visualiserar

48 Differentiering mäta, mäta, mäta Produkt Pris Påverkan (marknadsföring/pr) Plats Personal

49 PERFORMANCE MANAGEMENT INOM HÅLLBARHET

50 Vad är Performance Management? I korta ordalag=> Målstyrning

51 Målstyrning & Transparens Mål Strategi Varför? Process Varför? Beslut Varför? Mätvärde Varför?

52 Att tänka på: Mätbarhet Inte lätt att hitta mätvärden för hållbarhet EL faktura med faktisk förbrukning hur bryta ner? Tjänstemil men med vilken typ av bil? Inköp vad vet vi om våra leverantörer och deras hållbarhetsinitiativ? Processer hur mäter vi att det vi säger verkligen görs? Logistik & tredjepartshantering Jämförbarhet (kontinuitet, konkurrens, best practices...) Inte specifikt för gröna initiativ: regeln

53 Att tänka på: regeln i förändring Teknik Verksamhet Människor MÄNNISKOR

54 Att målstyra mot rätt mål Strategisk Externa och interna drivkrafter Vision, Affärsidé, Mål och Strategier Sammanhang Verksamhetsdesign Kärnvärden och Kärnkompetens Kärnprocesser och ramverk för styrning Verksamhetsarkitektur Verksamhetsdriven BI Operationell Intäktsskapande processer Styrningsprocesser Konsumtionsprocesser BI som skapar värde

55

56 Förstå och definiera verksamheten Hur gröna är vi resp. vill vi vara? Vad drivs vi av och hur arbetar vi mot vilka mål? Samla Krav Vilka mätpunkter krävs för vilka beslut inom vilka processer? Vem äger processen och vem äger informationen? Dokumentera / Validera Krav Vilka analysområden? I vilket sammanhang görs mätningar? Hur definieras X? Använda krav för planering Portfölj av värdesatta möjligheter Hur prioriteras dessa? Implementera Snabba resultat, behovsorienterat, långsiktig stabilitet, låg kostnad Ska användas och bli en del av vårt dagliga arbete.

57 Långsiktig process Start Målsättning Verksamhets- & Kravanalys Portfölj & Program planering Utveckling av lösning Styrningsstrategi Implementera i verksamheten Nyttja potentialen

58 Långsiktig infrastruktur Styrning & Uppföljning En gemensam vy Oberoende av underliggande system Plug & Play Enhet A Enhet B Enhet C Enhet D... Enhet X

59 men med snabba resultat Verksamhet Verksamhetsintegration Learning by doing, leklåda, möjlighetsanalys Långsiktig lösning Källor

60 Målstyrning inom Grön IT (miljö) Total mängd koldioxidutsläpp Den totala förbrukningen av el för användning av IT Den totala energibesparingen från olika initiativ/projekt Genomsnittlig tid för att byta IT-utrustning Miljöcertifierad utrustning och arbetsmiljöer Den totala mängden skadligt material som används De totala transportutsläppen för användning av IT Total mängd e-avfall från användning av IT Den totala andelen som återvinns av kasserad IT-utrustning Den totala andelen som demonteras av kasserad I IT-utrustning Källa: Negasi, Puelma (2008)

61 Målstyrning inom Grön IT (ekonomi) Total IT kostnad Kostnad för inköpsprocess (utrustning, transporter) Totala energikostnaden inom IT Kostnadsbesparingar utifrån IT-effektiviseringar Kostnad för hantering av kasserad IT-utrustning Källa: Negasi, Puelma (2008)

62 Utvecklingstrappa Insikt Handling Uppföljning och efterlevnad Utvärdering nya mål?

63 OMVÄRLDSBEVAKNING

64 Strategy of Malmö Stad Green Digital City Based on objectives in Green Digital Charter Approved in August 2010 by city council in Malmö Sigma has been chosen as partner in design and execution phase

65 Objectives Green Digital City Minimise environmental and climate impact from IT, simultaneously as IT maximise inventions from digital innovations in completion of sustainability in the city of Malmö.

66 Realisation of Green Digital City Make IT Greener With the support of IT solutions and supervision of internal IT support, strengthen the municipality's efforts in environmental and fair trade compliance IT as Clean Tech To actively develop and use IT as environmental technology for sustainable development in the municipal administrations, the city and in the Øresund Region Green Digital Communication Through innovation, education and creativity communicate the city's environmental commitment and its outcomes via a range of IT solutions

67 Vision Green Digital City The city of Malmö will 2020 be an international leading metropolis for using IT in a sustainable, innovative and communicative way with intention to achieve a positive city development aligned with agreed environmental program ( )

68 Green IT Malmö stad a sustainable municipal Internal IT function E-democracy E-services and e-governance Digital meetings Dialogue and engagement

69 Green IT Malmö a sustainable city Public Private Partnership certification to Green IT businesses Smart Grids Smart green buildings Travelling and transportation Dematerialisation Science and development Sustainable maturity ( transformation management )

70 Engagemang för miljöarbete är inte bara rätt väg att gå, det tyder på gott affärssinne Randy Knox, Adobe Systems

Stöd för effektiv målstyrning. Business Intelligence & Performance Management

Stöd för effektiv målstyrning. Business Intelligence & Performance Management Stöd för effektiv målstyrning Business Intelligence & Performance Management Agenda Sigma Den reaktiva marknaden Performance Management Effektivt stöd för målstyrning Att tänka på Metodik SIGMA BASIC FACTS

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE VI ERBJUDER UTRYMME FÖR ERA IDÉER TILLVÄXT BEHÖVER UTRYMME speciellt där utrymmet är begränsat. Prologis

Läs mer

Hagainitiativet / klimatbokslut 2013. Klimatbokslut

Hagainitiativet / klimatbokslut 2013. Klimatbokslut Hagainitiativet / klimatbokslut 213 1 Klimatbokslut 213 2 Hagainitiativet / klimatbokslut 213 Innehåll Förord 3 Hagainitiativets klimatbokslut 4 Hagainitiativets beräkningsmetod och GHG-protokollet 5 Företagens

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer Kandidatuppsats i Informatik Monika Henriksson VT 2012:KANI10 Förord Denna studie har varit otroligt intressent

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Klimatomställning Göteborg

Klimatomställning Göteborg Mistra Urban Futures Reports 2013:5 Klimatomställning Göteborg Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jörgen Larsson, Chalmers, Fysisk resursteori

Läs mer

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC 2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars broschyr Utställare vid WTC 2 m 37 m 12 m 0,26 m 12 m 0,26 m 12 m 1,2 m 6,7 m 1,4 m 6,1 m 0,95 m 9,3 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 1. accure 10. Epam 12. Advectas

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

EXJOBB SOMMARJOBB TRAINEE INTERNSHIP

EXJOBB SOMMARJOBB TRAINEE INTERNSHIP utställare UTSTÄLLARE 2013 Acando 4 Accenture 5 Arthur D Little 6 ATKearney 7 BearingPoint 8 Braintek 9 Volvo BTS 10 Capgemini Consulting 11 Centigo 12 Chalmers Teknologkonsulter 13 Chalmers doktorander

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

Vilka vi är. Våra senaste certifieringar, utmärkelser och erkännanden

Vilka vi är. Våra senaste certifieringar, utmärkelser och erkännanden SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2012 Innehåll 1 Meddelande från VD 2 Byggnader 4 Produkter 6 Företag 9 Kommande åtgärder Vilka vi är Knauf Insulation i korthet: 1,2 miljard euro i omsättning 2011 Över 5 000

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Företag: föredrags hållare 2: 09:15 - Keynotes 1 Mobilitetslösningar i det dagliga arbete hos Ericsson Arvid Eriksson Ericsson Christian 10:15

Företag: föredrags hållare 2: 09:15 - Keynotes 1 Mobilitetslösningar i det dagliga arbete hos Ericsson Arvid Eriksson Ericsson Christian 10:15 NR: Tid: Spår/Tema* Föredragsrubrik: Abstract (ca 200 ord) texten kommer att användas i programmet/schemat: föredragshålla re 1: Företag: föredrags hållare 2: 09:15 - Keynotes 1 Mobilitetslösningar i det

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT EN RESA I TID A travel on time MTR I KORTHET MTR IN BRIEF Frågor eller synpunkter? Undrar du över något eller vill dela med dig av

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

Hållbart samhällsbyggande Nästa steg efter miljöklassade byggnader

Hållbart samhällsbyggande Nästa steg efter miljöklassade byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 52 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Hållbart samhällsbyggande Nästa steg efter miljöklassade byggnader Författare: Sofie Jansson Handledare:

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Today s schedule 10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Con t e n t s Accenture 4 Altran 6 Atea Spintop 8 Braintek 10 Chalmers Teknologkonsulter 12 Combitech 14 CPAC

Läs mer

business intelligence

business intelligence business intelligence Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och när tekniken inte tillåter rasterade objekt. Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer