Sekretariatet LK/ Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande. Utsågs Per Gruvberger att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekretariatet 2015-04-15 LK/150028. Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande. Utsågs Per Gruvberger att jämte ordföranden justera dagens protokoll."

Transkript

1 Protokoll 1 (5) Teknikutskottet Sekretariatet LK/ Plats Centralsjukhuset, hus 76 Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Per Gruvberger (S) vice ordförande Patrik Fornander (M) Eva Sidenvall (C) ers för Olof Olsson (KD) Aina Wåhlund (S) Ersättare I tjänsten Justering Birgitta Wessmark (SIV) Annika Lindgren, områdeschef Eva Bångerius, områdeschef Jennie Peteri, enhetschef Andreas Anderberg, utvecklingsledare Roy Sjöqvist, logistikstrateg Lars Söderbäck, områdeschef Tomas Philipp, kommunikationschef Ulf Bjuréus, driftledare Susanne Jangentorp, sekreterare Utsågs Per Gruvberger att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 26 Dagordning och övriga frågor Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes och fastställdes. Informationsärenden 27 Televäxeln och arbetet kring bemötande Områdeschef Annika Lindgren informerade om televäxeln och arbetet kring bemötande. Personalen i televäxeln tar emot cirka 1,2 miljoner samtal per år varav 45 procent är interna. Telefonisterna går igenom en utbildning och certifieras efter godkänt prov. En person lyssnar och lämnar feedback på bemötandet. Televäxeln deltar också i SM i telefoni. 200 slumpvis utvalda samtal per år är underlag för nominering. Bedömning görs av svarstid, bemötande med mera. Växeln har kommit på andra plats flera gånger. Andra arbetsuppgifter inom växeln är att administrera den interna telefonkatalogen, ta emot brandlarm, hisslarm etcetera och att göra personsökningar.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Upphandling av telefoni pågår. 28 Patientmåltider Enhetschef Jennie Peteri informerade om kostverksamheten på Centralsjukhuset i Värmland. I storköket på Centralsjukhuset tillagas måltider till patienter, Kost- och servicenämndens verksamhet och luncher till restauranger. Kökets målgrupper är vårdavdelningar i Arvika, Karlstad och Kristinehamn, mottagningar i landstinget och andra enheter som efterfrågar kostservice, restauranggäster vid Solsidan och Treklövern, butiks- och cafékunder vid Träffpunkten samt de kommuner som ingår i Kost- och servicenämnden. Det sker en omfattande produktionsplanering för de olika målgrupperna. Inkomna beställningar ligger som grund för matlagning och prognoser. Nuvarande livsmedelsavtal gäller till En ny upphandling påbörjas under hösten Koststrateg Maria Ohlqvist jobbar med upphandling av livsmedel tillsammans med upphandlings- och avtalsenheten. Storköket kravcertifierades under hösten Kravcertifieringen innebär att minst 25 procent av det totala inköpsvärdet består av kravgodkända produkter samt att Landstinget i Värmland får använda kravmärket på sina menyer. Kostenheten är en attraktiv arbetsplats för kockar och kallskänkor och det är lätt att rekrytera personal. 29 Effektiv förrådshantering och projektet LiVREM Utvecklingsledare Andreas Anderberg och logistikstrateg Roy Sjöqvist informerade om arbetet med effektivare förrådshantering och projektet LiV- REM. Grunden till projektet var benchmarking inom området. Landstinget i Värmlands process jämfördes med andra sjukhus. Resultatet visade att produktsortimentet var alldeles för stort och att det saknades helhetsansvar för processen. Fokus blev därför att minska antalet artiklar och ta ansvar för hela processen. Produktsortimentet och antalet leverantörer har minskats vilket resulterat i att även förrådsytorna har kunnat reduceras. Arbetet har skett i samarbete mellan Landstingsservice och vårdpersonal. Detta har också lett till ökad avtalstrohet och minskade kostnader. Genomgång av förråd på avdelningar forsätter under 2015 enligt plan. 30 Personalkläder och plaggautomater Områdeschef Lars Söderbäck informerade om pilotprojektet (Stocken) som pågår i hus 2 på Centralsjukhuset med plaggautomater. Cirka 500 personer

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) hämtar sina kläder i tio stycken plaggautomater. Varje plagg är utrustat med en elektronisk bricka (HF-chip) som läses av, via antenner i skåpen. När använda plagg läggs i returenheten registreras dessa. Tvätten i Alingsås registrerar också återlämnade plagg. Varje användare har ett personligt konto med totalt sju stycken valfria plagg. Kontot är kopplat till det personliga e-tjänstekortet (passerkort). Kontot belastas vid varje uttag och krediteras när kläder returneras. Nästa steg är införande av plaggautomater i hus 60 och på övriga Centralsjukhuset. En redovisning av beslutet om plaggautomater samt en utvärdering av projektet med en ekonomisk analys och kostnaden över tid lämnas till teknikutskottet i höst. 31 Verksamhetsbesök Centralsjukhuset Utskottet genomförde ett studiebesök vid serviceverksamheterna på Centralsjukhuset. Ärenden till landstingsstyrelsen 2 juni 32 LK/ Medborgarförslag av Anders Ajaxsson och Göran Persson om akutsjukhusens patienters rätt att ta del av det norska teveutbudet Kommunikationschef Tomas Philipp informerade om svar i rubricerade ärende. Utöver TV via kabel eller bredband finns möjligheten att ta del av TVstationernas play-kanaler via trådlöst internet i privat persondator, smartphone eller läsplatta. Landstingets sjukhus tillhandahåller internetuppkoppling genom betaltjänsten Telia Homerun. Landstinget tillhandahåller inte fritt Wifi (trådlöst nätverk). Eftersom internet är ett globalt nätverk, kan patienter, anhöriga och andra på landstingets sjukhus efter eget intresse ta del av alla de TV-kanaler i världen som sänder via play-kanaler, däribland NRK1 med reservation för direktsändning. Utskottets synpunkter till handläggaren: Utskottet lämnade förslaget utan synpunkter

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Informationsärenden 33 Planeringsprocessen 2016 Chefen för verksamhets- och ledningsstöd Kjersti Marthinsen informerade om flerårsplan Förslag till landstingsplan redovisas i styrelsen i juni. Arbetet med utvecklingsplanen för framtida hälso- och sjukvård har påbörjats. De stora dragen i utvecklingsplanen presenteras i september. Planen kommer att ligga som grund till prioriteringsarbetet framöver. 34 Landstingets Bilpool Områdeschef Lars Söderbäck informerade om landstingets bilpool. Landstinget har 120 tjänstebilar varav 85 är leasingbilar och 125 är klinikbundna bilar. Antal körda kilometer ökade till km 2014 jämfört med km Landstinget har ett nytt avtal för poolbilar från 2015 som sträcker sig till 31 december Cirka bilar byts ut per år i bilpoolen. Det långsiktiga målet är att klimatavtrycket, i form av utsläpp av växthusgaser från tjänsteresor, ska minska med 25 procent fram till och med År 2011 utgör basår. För tjänstefordon gäller att fossila bränslen inte ska användas från och med Landstinget äger idag två elbilar samt en biogasbil. 35 Återkoppling parkeringssituationen vid Centralsjukhuset Ulf Bjuréus informerade om parkeringssituationen vid Centralsjukhuset. Situationen är fortfarande problematisk. De parkeringsautomater som inte fungerar är övertäckta med säckar och det är gratis att parkera där. Ett samarbete pågår mellan Landstings-IT och leverantören för att komma tillrätta med problemet. Parkeringsautomaterna utanför hus 73 har också täckts över på grund av att kablar gått sönder vid grävarbete. En extra möjlighet att betala i automaterna via SMS-tjänst ska införas inom kort. Cirka 50 parkeringsplatser ytterligare har skapats på grusplanen. Under sommaren ska även parkering iordningställas vid hus 60. En återkoppling kommer att ske till teknikutskottet med en redovisning av vad merkostnaden för landstinget skulle bli om gratis parkering infördes.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) 36 Övriga frågor Inbjudningar Ordföranden Eva Hallström informerade om aktuella inbjudningar. Giftfria förskolor, utbildningsdag på Karlstad universitet den 4 maj Utskottet beslutade att ledamöter från teknikutskottet har möjlighet att anmäla sig till utbildningsdagen. Konferens, Klimat och säkerhet maj på Karlstad CC. Utskottet beslutade att en representant från majoriteten och en från oppositionen får delta på konferensen. Konferens, Klimatet i fokus maj i Jönköping. Utskottet beslutade att en representant från majoriteten och en från oppositionen får delta på konferensen. Information från seminarier Det fanns ingen information. Vid protokollet Susanne Jangentorp Justeras den / 2015 Eva Hallström Per Gruvberger

Informations- och planeringsärenden

Informations- och planeringsärenden Protokoll 1 (8) Teknikutskottet 2013-04-16 LK/130062 Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund

Läs mer

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C PROTOKOLL 1 (8) TEKNIKUTSKOTTET Plats Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C Beslutande Mats Sandström (S), ordförande ( 11, 12 punkt 1) Eva Hallström (MP), ordförande (från 12 punkt 2) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset. Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S)

Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset. Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Protokoll 1 (6) Teknikutskottet 2014-04-02 LK/140109 Plats Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Birgitta Kringlund

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 2 AKTUELLA HÄNDELSER... 3 FÖRVALTNINGENS MÅL... 6 MÅLOMRÅDE: KUND... 6 MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD... 9 MÅLOMRÅDE: PERSONAL

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2015-02-09

Servicenämnden handlingar 2015-02-09 Servicenämnden handlingar 2015-02-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare UTSKICK Sammanträdesdatum 2015-04-16 Sida 2(20) Socialnämnden SN punkt 1 SNau 31 Godkännande av dagordning, val av justerare Förslag till beslut Socialnämnden godkänner dagordningen samt väljer Britt-Mari

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 250 Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna information om amorterings- och räntefria lån till protokollet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får en kort

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen.

Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen. Protokoll 1 (20) Landstingsfullmäktige Sekretariatet 2013-10-23 LK/131787 Plats Landstingshuset, Karlstad Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00 76 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges sammanträdes

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer