1(26) Användarguide för Primula Webb Attestansvariga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(26) Användarguide för Primula Webb Attestansvariga"

Transkript

1 (6) Användarguide för Primula Webb Attestansvariga

2 (6) Innehållsförteckning Primula Webb.... Generella funktioner Funktioner Kalender Starta och logga in Startsidan... 7 Handlägga Personliga inställningar avseende attest Återta ärenden generell funktion för medarbetare Ledighet Resor/utlägg....5 Semester....6 Sjuk/friskanmälan Tillägg/kompledighet... 7 Tjänster Frånvarokalender Lönekostnadsspecifikation Nyckeltal....4 Närvarotid (om detta används)....5 Person/Anställningsuppgifter....6 Personalredovisning Rapportgenerator Ärendesökning... 6

3 (6) Primula Webb Primula Webb är den webbaserade delen av personal- och lönesystemet Primula. Här kan du ta del av egna uppgifter, exempelvis lönespecifikation och semestersaldon, samt registrera dina ärenden, till exempel ledigheter och övertid. Det finns även vid behov möjlighet för attestansvarig att registrera ärenden åt medarbetare. Registreringar i Primula Webb skapar ärenden som sedan skickas vidare till attestansvarig enligt delegationsordning. Därefter går ärendet vidare till lönekörning för utbetalning. Processflöde ärendehantering Rollen som attestant i Primula Webb ger dig även tillgång till ett antal rapporter och frågebilder med information om de medarbetare som du är attestant för. Avisering om exempelvis tjänstledighet eller tillfällig anställning som upphör skickas via e-post till dig från lönesystemet. Användarguidens upplägg Denna användarguide följer menystrukturen i Primula Webb och beskriver stegvis tillvägagångssättet för dig som attestansvarig. Inom varje avsnitt finns en numrerad punktlista som beskriver vad du ska göra i varje steg. Det finns också bilder från systemet där varje moment i punktlistan motsvaras av en fyrkant ( ) med samma nummer som punkten så att du enkelt ska kunna följa med i systemet. Det finns även en användarguide för medarbetare. Användarguiden Primula Webb Medarbetare beskriver hur du registrerar dina egna lönehändelser samt hur du registrerar åt dina medarbetare vid behov.. Generella funktioner Primula Webb innehåller generella funktioner som är gemensamma för systemet. Detta avsnitt beskriver de generella funktionerna samt hur du startar och loggar in i Primula. Rödmarkerade fält som återfinns i en del av registreringsbilderna är obligatoriska att fylla i annars sparas inte lönehändelsen.

4 4(6)... Funktioner Följande funktioner återfinns i Primula Webb. Funktion Knapp Beskrivning Bekräfta Hjälp Används för att spara registrerad/vald uppgift, exempelvis personnummer. Frågetecknet har två olika funktioner: - Ett frågetecken till höger om ett fält används för att visa mer information om fältet. Hjälp - Ett frågetecken till höger i bilden döljer/visar hjälptexter. Hjälptext Kasta Används för att visa hjälptexter som exempelvis beskriver fält eller regler för den typ av lönehändelse som bilden hanterar. Används för att ta bort ett ärende. Kontering Används för att registrera avvikande kontering. Meddelande/bilagor Används för att skriva in en anteckning och/eller för att bifoga ett elektroniskt dokument. Logga ut Logga ut Används för att logga ut ur Primula Webb. Lägg till Lägg till Plustecknet har två olika funktioner: - Används vid registrering av flera lönehändelser i bilden. - Används för att som handläggare söka fram en medarbetare vid registrering av en lönehändelse. Nästa Används för att bläddra framåt, till exempel i schema eller bland ärenden. Föregående Används för att bläddra bakåt, till exempel i schema eller bland ärenden.

5 5(6) Funktion Knapp Beskrivning Skicka Spara Används för att skicka iväg ett ärende som registrerats åt annan medarbetare till nästa atteststeg. Används för att spara uppgifter i syfte att fortsätta hantera ärendet vid ett senare tillfälle. När flera ärenden finns sparade under respektive menyval så visas en antalsuppgift inom parentes efter menyns rubrik. Se exempel: Stäng Används för att stänga en bild eller ruta i bilden. Ta bort Används för att radera rader i registreringsytan. Verkställ Avslutar ärendet och lönehändelsen tas med i kommande lönekörning. Ångra Denna knapp har två funktioner: - Används för att ta bort senast registrerad information i ett sparat ärende. Återgå - Används för att återgå till föregående bild. Ändra Ändra Används för att ändra på medarbetarens registrerade uppgift.

6 6(6)... Kalender När du klickar i ett datumfält visas en kalender för innevarande månad, där väljer du aktuella datum. Bläddra med piltangenterna för att byta månad eller år.. Starta och logga in Primula Webb startas via webbläsaren. Vid första inloggningstillfället visas denna vy. Om din arbetsgivare finns med i listan klickar du på namnet på myndigheten, du kommer då direkt in i Primula. Nästa gång du klickar på länken till Primula kommer du inte behöva göra detta val. Har du sedan innan gjort detta val i Statens servicecenters Kundwebb så visas inte denna sida. Saknas namnet på din arbetsgivare i listan klickar du på Annan Myndighet. Vid första inloggningstillfället ska du klicka på Begär nytt lösenord. Fyll i efterfrågade uppgifter och klicka sedan på knappen Skapa nytt lösenord. Du kommer därefter att få ett e-postmeddelande med lösenord. Ange e-postadress och lösenord för att logga in i Primula. Har du sedan innan ett lösenord till Statens servicecenters Kundwebb använder du detta lösenord.

7 7(6). Startsidan Efter inloggning visas en startsida med information om menystrukturen i Primula Webb. Startsidan visar även uppgifter om dina aktuella ärenden, anställning, ackumulerad lön, nästa utbetalningsdag, semestersaldo samt skatteuppgifter. Samma information återfinns under menyvalet Personlig information under Min Sida. På den vänstra sidan visas menyvalen Min sida, Handlägga, Tjänster. Under Min sida registrerar du alla händelser som rör dig själv. Här kan du även se dina uppgifter, till exempel lönespecifikationen. Under Handlägga utförs dels attest men även registrering av uppgifter för medarbetare. Menyvalet Tjänster innehåller funktioner för att ta ut rapporter och se information om enskilda medarbetare eller grupper av medarbetare. Startsida Primula Webb Handlägga I menyvalet Handlägga kan du attestera samt registrera lönehändelser för medarbetare. Vilka medarbetare som du har tillgång till styrs av din behörighet enligt delegationsordningen. Du registrerar lönehändelser för medarbetare på samma sätt som medarbetaren själv gör med skillnaden att du först väljer den medarbetare du ska registrera för. När registreringen är klar använd knappen Skicka för att skicka ärendet vidare till

8 8(6) nästa attestant eller för löneutbetalning, attestflödet styr detta (när du själv är attestant så får du ärendet för attest). När ärenden finns för attest visas en siffra inom parentes bredvid menyvalet Handlägga. Menyval Handlägga. Personliga inställningar avseende attest Delegera attesträtt Du kan tillsätta en tillfällig vikarie vid din frånvaro. För att tillsätta en vikarie måste dina möjliga vikarier vara registrerad av Statens servicecenter. När du har tillsatt en vikarie så övergår attesträtten för alla dina ärenden under den tidsperiod du angett

9 9(6). Välj Personliga inställningar under Min Sida.. Klicka på + vid Vikariat. Klicka i rullmenyn Mina roller och välj din egen enhet (du ser även övriga enheter där du är möjlig vikarie). Du kan bara aktivera en vikarie för en enhet där du är ordinarie attesterare. 4. Klicka på rullmenyn "Möjliga vikarier" och välj den person som ska vara vikarie. 5. Fyll i datumen för vikarieperioden. 6. Klicka på Lägg till och sedan Spara. Om du vill tillsätta fler vikarier för andra tidsperioder så gör du om steg -6. Ta bort vikarie Om du vill avsluta en vikarietillsättning i förtid klickar du på Ändra, Kasta och sedan Spara. Alla pågående ärenden kommer då tillbaka till dig Skicka ej E-post om nya ärenden Kryssa i denna ruta om du inte vill ha meddelande via e-post när ärenden finns för attest. De övriga punkterna gäller medarbetare och finns beskrivna i Användarguide Primula Webb Medarbetare.. Välj Personliga inställningar i menyn Min sida.. Markera kryssrutan om e-post inte ska skickas.. Klicka på Spara.. Återta ärenden generell funktion för medarbetare Medarbetare kan återta ärenden som skickats för attest men som ännu inte ingått i en löneutbetalning. Ett återtaget ärende går först till dig som attestant för godkännande. Detta gäller även när det återtagna ärendet inte är attesterat. Det visas två utropstecken vid menypunkten när det finns ett återtaget ärende för godkännande.

10 0(6) Se exempel: Du godkänner återtagandet genom att markera fältet Återtagandet beviljas. Därefter kan medarbetaren kasta ärendet.. Ledighet Under menyvalet Ledighet attesterar du alla typer av ledighet utom semester. En siffra inom parentes bredvid rubriken i menyn visas när det finns ärenden att attestera. 4 5

11 (6). Välj Ledighet i menyn Handlägga.. Det första ärendet som du har för attest visas direkt i bilden. För att se dina övriga ärenden för attest välj ärende i listan eller bläddra med piltangenterna.. Under rubriken Ledighetsperioder visas uppgifter om ärendet. För att göra eventuell ändring i ärendet klicka på Ändra. Gör din ändring och klicka på Lägg till för att spara ändringen. 4. Markera Beviljas för att godkänna ledigheten eller Avslås för att inte godkänna. OBS! Markera inte något av alternativen om du avser att returnera ärendet till medarbetaren för ändring/komplettering. 5. Klicka på Skicka för att skicka ärendet vidare till nästa attestant eller för löneutbetalning, attestflödet styr detta. Om medarbetaren behöver komplettera uppgifter klicka på Returnera. Ärendet skickas tillbaka och medarbetaren kan komplettera och skicka ärendet igen. Information: När du avslagit ett ärende och klickar på Skicka får du ett meddelande att ärendet arkiveras. Det innebär att det inte kommer med i löneutbetalningen då du inte beviljat ledigheten. Medarbetaren får ett epostmeddelande om att ledigheten inte beviljats.

12 (6).4 Resor/utlägg 4. Välj Resor/utlägg i menyn Handlägga.. Det första ärendet som du har för attest visas direkt i bilden. För att se dina övriga ärenden för attest välj ärende i listan eller bläddra med piltangenterna.. Markera Beviljas för att godkänna resan/utlägget eller Avslås för att inte godkänna. OBS! Markera inte något av alternativen om du avser att returnera ärendet till medarbetaren för ändring/komplettering. 4. Klicka på Verkställ så går ärendet vidare för löneutbetalning.

13 (6) Om medarbetaren behöver komplettera uppgifter klicka på Returnera. Ärendet skickas tillbaka och medarbetaren kan komplettera och skicka ärendet igen. Information: När texten på någon av knapparna Avbrott i resa, Restid, Utlägg, Representation och Bilersättning har blå text så har medarbetaren lämnat information. Klicka på respektive knapp för se informationen. När du avslagit ett ärende och klickar på Verkställ får du ett meddelande att ärendet arkiveras. Det innebär att det inte kommer med i löneutbetalningen då du inte beviljat reseräkningen. Medarbetaren får ett epostmeddelande om att reseräkningen inte beviljats..5 Semester 4 5. Välj Semester i menyn Handlägga.. Det första ärendet som du har för attest visas direkt i bilden. För att se dina övriga ärenden för attest välj ärende i listan eller bläddra med piltangenterna.. Under rubriken Semesterperioder visas uppgifter om ärendet. För att göra eventuell ändring i ärendet klicka på Ändra. Gör din ändring och klicka på Lägg till för att spara ändringen.

14 4(6) 4. Markera Beviljas för att godkänna semestern eller Avslås för att inte godkänna. OBS! Markera inte något av alternativen om du avser att returnera ärendet till medarbetaren för ändring/komplettering. 5. Klicka på Verkställ så går ärendet vidare för löneutbetalning. Om medarbetaren behöver komplettera uppgifter klicka på Returnera. Ärendet skickas tillbaka och medarbetaren kan komplettera och skicka ärendet igen. Information: När du avslagit ett ärende och klickar på Verkställ får du ett meddelande att ärendet arkiveras. Det innebär att det inte kommer med i löneutbetalningen då du inte beviljat semestern. Medarbetaren får ett epostmeddelande om att semestern inte beviljats.

15 5(6).6 Sjuk/friskanmälan Information: Registrering av första sjukdag Medarbetare meddelar första sjukdagen till arbetsgivaren som registreristrerar detta i Primula. Nästa bild visar hur sjukfrånvaro registreras. Vid sjukfrånvaro del av dag kan medarbetare registrera den första sjukdagen själv genom att registrera from datum, tom datum och omfattning. Omfattning vid sjukdom del av dag för karensdag Vid arbete mindre än 5% av arbetsdagen registreras omfattning 00 Vid arbete minst 5% av arbetsdagen registreras omfattning 75 Vid arbete minst 50% av arbetsdagen registreras omfattning 50 Vid arbete minst 75% av arbetsdagen registreras omfattning 5 Ett e-postmeddelande skickas automatiskt till dig och din medarbetare då sjukfrånvaron registreras. Medarbetaren får en påminnelse om friskanmälan och du får information om friskanmälan, förändring av sjukfrånvarons omfattning samt påminnelse om att inhämta läkarintyg. Läkarintyg Om medarbetare är sjukfrånvarande mer än 7 kalenderdagar lämnar medarbetaren ett läkarintyg till arbetsgivaren. Om sjukfrånvaron överstiger 4 kalenderdagar lämnar medarbetaren ett läkarintyg till arbetsgivaren och originalet av läkarintyget ska skickas till Försäkringskassan. Sjukanmälan till Försäkringskassan Statens servicecenter gör en sjukanmälan till Försäkringskassan vid medarbetarens 5:e sjukdag. Du behöver inte kontakta Statens servicecenter för att meddela 5:e sjukdag. Ändrad omfattning Om omfattningen på medarbetarens sjukfrånvaro förändras meddelar du detta till Statens servicecenter. Statens servicecenter registrerar förändringen. Friskanmälan Medarbetaren ska inte friskanmäla sig förrän sjukskrivningen upphört helt. Medarbetaren friskanmäler sig själv i Primula enligt information i användarhandledning för medarbetare. När friskanmälan görs får du ett ärende för kännedom i Primula. Se nedan hur du markerar att du har tagit del av ärendet.

16 6(6) 4. Välj Sjuk/friskanmälan i menyn Handlägga.. Sök efter den medarbetare sjukfrånvaron avser. Sökning på person görs genom att ange hela eller en del av personnumret eller början av efternamnet och/eller kommatecken samt förnamn.. Registrera första sjukdag genom att ange datum i fältet From och omfattning på sjukfrånvaron i fältet Omf. 4. Klicka på Skicka för att skicka ärendet vidare i flödet. När medarbetaren har friskanmält sig kommer ett ärende för kännedom till dig. Där visas datum och omfattning för sjukperioden. När du har tagit del av informationen, klicka på Tagit del av.

17 7(6).7 Tillägg/kompledighet Under detta menyval attesteras även timlön. 4. Välj Tillägg/kompledighet i menyn Handlägga.. Det första ärendet som du har för attest visas direkt i bilden. För att se dina övriga ärenden för attest välj ärende i listan eller bläddra med piltangenterna.. Markera Beviljas för att godkänna tillägget/kompledigheten eller Beviljas ej för att inte godkänna. OBS! Markera inte något av alternativen om du avser att returnera ärendet till medarbetaren för ändring/komplettering. 4. Klicka på Verkställ så går ärendet vidare för löneutbetalning. Om medarbetaren behöver komplettera uppgifter klicka på Returnera. Ärendet skickas tillbaka och medarbetaren kan komplettera och skicka ärendet igen.

18 8(6) Information: När du avslagit ett ärende och klickar på Verkställ får du ett meddelande att ärendet arkiveras. Det innebär att det inte kommer med i löneutbetalningen då du inte beviljat ersättningen. Medarbetaren får ett epostmeddelande om att ersättningen inte beviljats. Tjänster I detta menyval finns frågebilder och rapportgenerator med färdiga rapporter för dig som attestant. De rapporter du sökt fram visas som Excel och PDF filer i alla bilder till du loggar ut ur systemet. För att spara rapporten lokalt klicka på Spara i bilden som visar rapportens resultat. Menybild Tjänster

19 9(6). Frånvarokalender Denna frågebild kan användas vid till exempel semesterplanering Välj Frånvarokalender i menyn Tjänster.. Markera den frånvaro som du vill följa upp exempelvis semester.. Klicka på Organisation och välj minst en organisatorisk enhet. För att ta fram uppgift om samtliga enheter klicka på Markera alla. 4. Ytterligare urval kan göras på befattning eller enstaka personer. Sökning på person görs genom att ange hela eller en del av personnumret eller början av efternamnet och/eller kommatecken samt förnamn. Klicka på Sök, välj person och klicka på Lägg till. Upprepa detta för att lägga till flera personer. 5. Ange datumintervall. 6. Klicka på Hämta för att ta fram resultatet av frågan. 7. För att exportera resultatet till Excel klicka på ikonen Excel. Rapporten visar frånvaron per person i kalenderformat. Följande förkortningar används: Beviljad semester: Se Sökt semester: Se (grön text) Sjuk: Sj Beviljad annan ledighet: Le Sökt annan ledighet: Le (grön text) För att se frånvarons omfattning för du markören över texten.

20 0(6). Lönekostnadsspecifikation Denna frågebild används för att följa upp de lönekostnader som bokförts på de organisatoriska enheter som du är attestansvarig för. Den preliminära lönekostnadsspecifikationen som visas för kommande lönekörning är preliminär och uppgifterna kan förändras varje dag ända fram till lönekörningsdagen. Det är endast attesterade och överförda lönehändelser som visas på den preliminära lönekostnadsspecifikationen Välj Lönekostnadsspecifikation i menyn Tjänster.. Ange period för aktuell lönemånad och eventuellt ytterligare urval vid behov.. Markera Visa ej personbundna lönehändelser. 4. Klicka på Organisation och välj minst en organisatorisk enhet. För att ta fram uppgift om samtliga enheter klicka på Markera alla. 5. Ytterligare urval kan göras på enstaka personer och/eller löneart. Sökning på person görs genom att ange hela eller en del av personnumret eller början av efternamnet och/eller kommatecken och förnamn. Klicka på Sök välj därefter person och klicka på Lägg till. Upprepa detta för att lägga till flera personer. 6. Klicka på Hämta för att ta fram resultatet av frågan. För att exportera resultatet till Excel klicka på ikonen Excel.

21 (6). Nyckeltal Denna frågebild bygger på information från Tidsanvändningsstatistiken, uppgifterna uppdateras i lönesystemet en gång i månaden i samband med löneutbetalning. Filtrering kan göras på de statistikkoder som ingår i tidsanvändningsstatistiken. Möjlighet finns även att filtrera på kön och åldersintervall. Gruppering av informationen kan göras på organisatorisk enhet, befattning, befattningskategori eller ålder. Resultatet av grupperingen visas i eget fönster. Resultatet kan föras över till Excel genom att klicka på ikonen Excel i bilden Välj Nyckeltal i menyn Tjänster.. Fyll i datumintervall. Klicka på Organisation och välj minst en organisatorisk enhet. 4. För att ta fram uppgift om samtliga enheter klicka på Markera alla. 5. Ytterligare urval kan göras på befattning. 6. Klicka på Hämta.

22 (6).4 Närvarotid (om detta används) Denna frågebild visar uppgifter om schematid, plus- och minustid samt flextid per person. Närvarotid kan läsas in i Primula från flextidssystem eller registreras in som lönehändelser. Vid utvärdering av tid tas hänsyn till inrapporterad frånvaro i Primula. Den totala tiden redovisas utan att avgöra om tiden avser flextid, mertid eller övertid. Endast anställda med rätt till flextid visas i rapporten. Kryssa i rutan Tidsdifferens för att endast visa personer med tidsdifferens, det vill säga där registrerad arbetstid inte motsvarar schematid Välj Närvarotid i menyn Tjänster.. Ange datumintervall. Klicka på Organisation och välj minst en organisatorisk enhet. 4. För att ta fram uppgift om samtliga enheter klicka på Markera alla. 5. Ytterligare urval kan göras på enstaka personer. Sökning på person görs genom att ange hela eller en del av personnumret eller början av efternamnet och/eller kommatecken och förnamn. Klicka på Sök välj person och klicka på Lägg till. Upprepa detta för att lägga till flera personer. 6. Klicka på Hämta för att ta fram resultatet av frågan. 7. För att exportera resultatet till Excel klicka på ikonen för Excel Resultatet i bilden visar en vecka i taget. Bläddra med piltangenterna till föregående/nästa vecka. 7

23 (6).5 Person/Anställningsuppgifter Frågebilden är en översiktsbild som visar följande uppgifter om vald person: ackumulatorer, frånvaro, adress, kontering, semester, skatt, personinfo, lönehändelser, schemaperioder, omfattning, årsarbetstid samt uppgifter om anställningar.. Välj Person/Anställningsuppgifter i menyn Tjänster.. Välj person genom att ange hela eller en del av personnumret eller början av efternamnet och/eller kommatecken och förnamn.. Klicka på Sök och välj person Nu visas översiktsbilden med knappar där du kan se detaljerad information. Klicka på till exempel knappen frånvaro för att se personens frånvaro under vald tidsperiod. För att återgå till översiktbilden från frånvarobilden klicka på Återgå.

24 4(6).6 Personalredovisning I denna bild kan du söka fram och skriva ut anställningsuppgifter samt lönehändelser för dina anställda Välj Personalredovisning i menyn Tjänster.. Ange datumintervall för den period du vill söka fram uppgifter.. Markera de uppgifter som ska visas. För att få ut all anställningshistorik, markera Anställningshistorik. 4. Markera vilken ordning uppgifterna i listan ska sorteras. 5. Klicka på Organisation och välj minst en organisatorisk enhet. För att ta fram uppgift om samtliga enheter klicka på Markera alla. 6. Ytterligare urval kan göras på befattning eller personer. Sökning på person görs genom att ange hela eller en del av personnumret eller början av efternamnet och/eller kommatecken samt förnamn. Klicka på Sök och välj person och klicka på Lägg till. Upprepa detta för att lägga till flera personer. 7. Klicka på Hämta för att skapa rapporten Personalredovisning. 8. Markera den lista som ska visas eller skrivas ut (Excel eller PDF). Resultatet av rapporten visas i en ny bild.

25 5(6).7 Rapportgenerator I denna bild finns färdiga rapporter avseende medarbetare samt organisatoriska enheter som du är attestansvarig för Välj Rapportgenerator i menyn Tjänster.. Markera önskad rapport i listan. Klicka på Hämta. 4. Välj minst en organisatorisk enhet och ange eventuellt datum för visning av organisationsträdet. För att ta fram uppgift om samtliga enheter klicka på Markera alla. 5. Klicka på Hämta. 6. Markera den lista som ska visas eller skrivas ut (Excel eller PDF). Resultatet av rapporten visas i en ny bild. För att ta fram en annan rapport klicka på Stäng och börja om från punkt ovan.

26 6(6).8 Ärendesökning Här söker du fram pågående och avslutade ärenden Välj Ärendesökning i menyn Tjänster.. Välj minst en organisatorisk enhet och ange eventuellt datum för visning av organisationsträdet. För att ta fram uppgift om samtliga enheter klicka på Markera alla.. Ytterligare urval på person och ärenden kan göras. 4. För att söka på avslutade ärenden kryssa i fältet Arkivsökning och ange period för arkivsökning (fr o m och t o m). 5. Klicka på Sök.

1(31) Användarguide för Primula Webb Medarbetare

1(31) Användarguide för Primula Webb Medarbetare (3) Användarguide för Primula Webb Medarbetare (3) Innehåll Primula Webb... 3. Generella funktioner... 3.. Funktioner... 4.. Kalender... 5. Starta och logga in... 6.3 Startsidan... 7 Min sida... 7. Barnledighet...

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

3 Mer om min egen sida, mina ärenden mm 22

3 Mer om min egen sida, mina ärenden mm 22 Innehåll 1 Primula Webb 3 1.1 Starta och logga in 3 1.2 Generella funktioner 3 1.2.1 Funktioner 4 1.2.2 Kalender 5 1.3 Startsidan 6 2 Min sida 6 2.1 Barnledighet 7 2.2 Ersättningar / Arvoden 8 2.2.1 Timavlönade

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV Redigerad 015-10-16 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... INSTÄLLNINGAR... Skicka

Läs mer

För dig som är administratör eller handläggare

För dig som är administratör eller handläggare Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING i PRIMULA För dig som är administratör eller handläggare Innehåll Introduktion... 2 Meddelande om ärende... 2 Logga in... 2 Månadsomställning...

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av barn med tillfällig föräldrapenning (t ex sjukt barn)4

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn.

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 2.1 Barnledighet Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 1 Välj Orsak till ledighet i listan 2 Lägg

Läs mer

Beskrivning av vad varje behörighetsroll kan ta del av i nya Primula.

Beskrivning av vad varje behörighetsroll kan ta del av i nya Primula. Beskrivning av vad varje behörighetsroll kan ta del av i nya Primula. Vad ingår i menyn Tjänster och rapporter för attestant, vikarie/attestant, granskare, källrapportör, ekonomi lokalt och HR-lokalt?

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare Redigerad 05-0-9 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... MIN SIDA... INSTÄLLNINGAR.

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

2012-03-19 Logga in:

2012-03-19 Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Logga in: Kategori: Personal Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker på ditt

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

Personec P. Manual för chef och chefsstöd

Personec P. Manual för chef och chefsstöd + Personec P Manual för chef och chefsstöd Datum 2016-04-19 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning Varför tillstyrka/bevilja?... 3 Logga in i Personec P... 3 Support... 3 Grundinställningar... 4 Inställningsbild...

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3 Innehållsförteckning Palasso egenrapportering.. 3 Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3 Inloggningsuppgifter:.. 3 Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2015-09-17 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneuppgifter Grundlista 5. Statistik 6. Godkänna frånvaroärende 7. Godkänna facklig ledighet och nationaldagsledig

Läs mer

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås Version 3, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås För att få ersättning för dina arbetade timmar som studentassistent/mattesupport skall du själv rapportera

Läs mer

LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE

LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE LATHUND PRIMULA SJÄLVSERVICE FÖR DIG SOM FLEXAR Redigerad 2015-02-06 INLOGGNING... 3 STÄMPLA IN/UT, MANUELL TID... 3 STÄMPLA IN/UT VID DUBBLA ANSTÄLLNINGAR... 3 TJÄNSTE IN/UT... 4 GLÖMT ATT STÄMPLA...

Läs mer

Heroma. Modul 5 Medarbetaren. Användarinstruktion till Självservice

Heroma. Modul 5 Medarbetaren. Användarinstruktion till Självservice Heroma Modul 5 Medarbetaren Användarinstruktion till Självservice - Inloggning i Heroma - Ändra personliga uppgifter - Arbetsförändring övertid vanlig eller under jour/beredskap - Registrering av frånvaro

Läs mer

Heroma Rese LFV Användarmanual - Chef

Heroma Rese LFV Användarmanual - Chef Instruktion 2015-10-02 2.0 D-2015-036982 1(9) Heroma Rese LFV Användarmanual - Chef Instruktion 2015-10-02 2.0 D-2015-036982 2(9) Innehåll 1 ATTESTFLÖDET... 3 1.1 Attestera och utanordna reseräkningar...

Läs mer

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet.

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet. Föräldraledighet 1 Föräldraledighet (Alfa 8 kap. 2-6 ) samt Lokalt Kollektivavtal: http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/kollektivavtal/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen.

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

13 Regler för informationsuttag

13 Regler för informationsuttag Regler för informationsuttag 13-1 13 Regler för informationsuttag Gemensamt för urval och utskrifter I Primula finns en rad färdiga funktioner för att i olika typer av utskrifter visa den information som

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

LATHUND FÖR GRANSKAREN

LATHUND FÖR GRANSKAREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR GRANSKAREN Öppna din webbläsare och skriv in nedanstående webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res,

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Logga in:

Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Attestant Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker på ditt

Läs mer

LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE

LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE BESKRIVNING 2014-03-05 01.00 D 2014-006963 1(12) LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE BESKRIVNING 2014-03-05 01.00 D 2014-006963 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLOGGNING I WEBBKLIENTEN SJÄLVSERVICE... 3 2. FÖRSTA

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

LATHUND. Egenrapportering för skrivningsvakter Högskolan i Borås

LATHUND. Egenrapportering för skrivningsvakter Högskolan i Borås Version 3, 2011-04-07 1 av 8 LATHUND Egenrapportering för skrivningsvakter Högskolan i Borås För att få ersättning för dina arbetade timmar som skrivningsvakt skall du själv rapportera dessa i Primula

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis.

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis. Kom igång med Swelön Swelön är ett webbaserat lönesystem som utvecklats av Swelön AB. Det används via en internet browser, t.ex. Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox. Allt du behöver

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

timepoolweb2016.katrineholm.se

timepoolweb2016.katrineholm.se Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2016-02-16 timepoolweb2016.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 TIME CARE POOL WEBB... 3 1.1 Inloggning... 3 2 STARTSIDAN... 4 2.1 Startsidans delar... 4 2.1.1 Välja

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Lathund Registrera Hogia Travel

Lathund Registrera Hogia Travel Lathund Registrera Hogia Travel Registrera reseräkningar Hogia Travels webbklient består av flera olika flikar. Webbläsare Använd Firefox eller Google Chrome. Internet Explorer bör ej användas. Reseräkning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

SÅ SKAPAR DU EN RESERÄKNING

SÅ SKAPAR DU EN RESERÄKNING SÅ SKAPAR DU EN RESERÄKNING UTLÄGG OCH BILERSÄTTNING SAMT RESA INRIKES/UTRIKES Skapad av Diana Kajsmark/Katarina Danielson Reviderad 2014-03- 25 UTLÄGG OCH BILERSÄTTNING OBS! Inga utlägg/reseräkningar

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Heroma. Klient

Heroma. Klient Heroma Klient 2011-04-19 1 Innehållsförteckning 3. Heroma Prod 6. Godkänna frånvaroärenden 7. Godkänna arbetsförändringsärenden 8. Registrera och godkänna frånvaroärenden 12. Registrera och godkänna arbetsförändring

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

När man valt person skall man välja informationsyta beroende på vad man vill se. Detta gör man i bilden Info?.

När man valt person skall man välja informationsyta beroende på vad man vill se. Detta gör man i bilden Info?. Informationsytan 3-1 3 Informationsytan Val av informationsyta När man valt person skall man välja informationsyta beroende på vad man vill se. Detta gör man i bilden Info?. När personsökningen är klar

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf.

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf. Ledighet utan lön 1 Ledighet utan lön (Alfa 9 kap. 8-9 ) samt Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen. 1. Enskild angelägenhet dag 1-5 Ledighet på grund av privata skäl för högst

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Förtroende- rapportering. Manual

Förtroende- rapportering. Manual Förtroende- rapportering Medarbetare Manual Version 2012.0 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 5 Visa... 5 Redigera...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

LifePuz Free för Android

LifePuz Free för Android Android version 1.0.3 Innehåll Beskrivning 3 Om LifePuz... 3 Med LifePuz kan du:... 3 Kostnad... 3 Registrering eller inloggning 4 Ny användare... 4 Inloggning... 4 Glömt lösenord... 5 Startsida 6 Kalender

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer