ELTEKNIK ÅRSMÖTET 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELTEKNIK ÅRSMÖTET 2000"

Transkript

1 ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR Innehåll sid Årsmötet 1 Bluetooth 1-2 Anders Kjellbergny i styrelsen 2 Människan-maskinen 2-3 Young Engineer Seminar 3-5 Det intelligenta huset 5 Ledarskapet och ingenjören 6 ÅRSMÖTET 2000 SERs årsmöte hölls den 26 april på Ericsson Microelectronics i Kista. Valnämndens ledamöter Gustav Gottberg Stockholm (omval) Per G Forsgren Täby (omval) Hans Heilborn Huddinge (omval) Jan Martinsson Västerås (omval) Verksamhetsberättelsen för 1999 finns att läsa på Komplett årsredovisning kan beställas från kansliet. Se baksidan. Styrelseledamoten Magnus Nilsson hade avböjt omval och styrelsen tackar för det Magnus bidragit med och önskar honom lycka till i den egna verksamheten. Sven Dagberg hade avböjt omval som ordinarie revisor och ett varmt tack framföres på SERs vägnar för hans insatser för föreningen. Till styrelseledamöter för tiden fram till årsmötet 2001 valdes: Ordförande Margaretha Eriksson Stockholm (omval) Övriga ledamöter Jan Blix Vällingby (omval) Jana Kjebon Farsta (omval) Anders Kjellberg Hörby (nyval) Karsten Larsen Danderyd (omval) Aleksander Marlevi Spånga (omval) Karl Erik Olofsson Västra Frölunda (omval) Lars Olsson Lund (omval) Niklas Smedberg Hägersten (omval) Yngve Sundblad Huddinge (omval) Arne Svensson Henån (omval) Anders Åberg Staffanstorp (omval) Revisorer, ordinarie William Persäter* Enebyberg (nyval) Hans Zahlander Norrtälje (omval) Ersättare Ove Hallberg Linköping (omval) Nils Wästerlid Stockholm (omval) *William Persäter har tidigare varit revisorersättare. Bluetooth - information och demonstration Efter stadgeenliga ärenden presenterades Blåtand - den trådlösa överföringen av både ljud och bild. Sätt 25 civilingenjörer i ett rum, ta en dator och anslut en Blåtandsmodul, ta en dator till och gör likadant, visa att datorerna inte sitter ihop fysiskt. Anslut sedan en vanlig webbkamera till dator 1, rikta kameran mot publiken och applikationsingenjören Jonas Holmqvist från Ericsson Microelectronics kan visa oss en grupp imponerande långa ansikten på den andra datorns bildskärm! Det var de imponerade SER-medlemmarna som tappade hakan! Blåtand är slutet på sladdhärvor, glappkontakt eller kontakter som inte passar. Överföring av ljud och bild går lika bra. Mindre än ett frimärke Själva Blåtandskretsen är mindre än ett halvt frimärke och ändå en komplett radiosändare! Sändningsfrekvens ligger inom mikrovågsområdet, 2,4-2,5 gigahertz, samma som för mikrovågsugnar. Blåtandsanslutna elektronikprylar tar dock inte kommandot över mikrovågsugnen därhemma, Ericsson lugnar oss på den punkten. Blåtandstekniken bygger på frekvensmodulering med 1600 frekvenshopp per sekund och en maximal överföringshastighet på 1 megabit per sekund. Mikrovågsugnen hänger inte med i den takten och reagerar inte på signalerna. Vem vet vad som händer när även mikron har en inbyggd Blåtandsmodul? Räckvidden är 100 meter för en sändare på 100 milliwatt. SVENSKA ELEKTRO- OCH DATAINGENJÖRERS RIKSFÖRENING Brev: Stockholm, Besök: Klara Södra Kyrkogata 1, 4tr Kansli: Tel , Fax , E-post AMAB Grafiska, Stockholm,

2 ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 Inga patentskydd Blåtandstekniken är inte patentskyddad, alla får använda den. Tanken med blåtandstekniken är att den ska vara fri, så att den får maximal spridning. Ericsson, Intel, IBM, Nokia och Toshiba skapade standarden, sedan har mer än 200 företag anslutit sig till den. Intressant att notera att det är IT- och mobiltelefonföretag som har skapat standarden, inte traditionella telekomföretag! Lucent, tidigare Bell i USA, har anslutit senare. Ju mindre krets, desto större fabrik Ericssons styrka i blåtandssammanhang ligger i att de både designar och tillverkar kretsarna. Produktionen ligger dessutom vägg i vägg med utvecklingslabben i Kista. Ju mindre kretsarna är, desto större anläggningar krävs det för att tillverka dem. Idag tillverkar Ericsson Microelectronics kretsar med en linjebredd på 0,35 mikrometer. Detta ställer enorma krav på stabilitet hos all produktionsutrustning, från själva huset till alla rör och pumpar för processvätskor. Inga vibrationer från tunnelbanan till Akalla eller tung trafik genom Kista centrum får fortplanta sig in i fabriken, de stör exponeringen av kiselplattorna. Tursamt nog är huset byggt på en naturlig dämpare, ett stort stenblock som vilar på lera. Komponentförsäljning Ericsson Microelectronics säljer även blåtandskomponenter och andra mikrovågskomponenter till konkurrerande företag. Det möter inga hinder att sälja generiska komponenter, och de hetaste konstruktionerna används för eget bruk. SER tackar Ericsson Microelectronics för en imponerande demonstration av blåtandstekniken och för att vi fick använda deras lokaler under vårt årsmöte! Margaretha Eriksson, Ordförande VÅR NYVALDE STYRELSELEDA- MOT ANDERS KJELLBERG PRESENTERAR SIG Jag är en 40-årig civilingenjör datateknik (LTH), som ursprungligen kommer från Kolbäck, ett litet samhälle utanför Västerås, varför min yrkeskarriär NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR naturligt började på ASEA och senare ABB. I nästan 6 år har jag rest världen runt och kört igång ASEA (ABB) utrustningar. Främst styr- och reglersystem inom metallurgisk processindustri (valsverk, stålverk, etc.). Efter igångkörningsjobbet flyttade jag till Lund och läste till civilingenjör. I och med examen lämnade jag ABB och arbetade två år på SattControls utvecklingsavdelning med framtagning av program till ett nytt styrsystem (SattLine). Som en parentes kan nämnas att ABB har köpt detta företag och produkten tillhör nu ABB. Efter dessa två år på SattControl återvände jag till ABB, men nu till ABB Corporate i Lund. Under drygt fem år byggde jag där upp en liten grupp som sysslade med IT-stöd för konstruktion, d v s framtidens ITstöd exempelvis inom dokument- och produkthantering. (Här arbetade jag tillsammans med SERs styrelseledamot Anders Åberg) bestämde sig ABB för att flytta gruppen i Lund till Västerås. Jag och en arbetskollega startade då istället egen verksamhet. Vi arbetar idag med dokument- och ärendehantering både med konsulting och egen produkt. Företaget, Convertum AB, sitter i forskningsbyn IDEON och har idag sex anställda. Jag är VD. Anders Kjellberg MÄNNISKAN OCH MASKINEN - ETT BRA PARTNERSKAP? Ett miniseminarium med ovanstående rubrik ägde rum den 13/4 på KTH med SwedPower (konsultbolag till Vattenfall) som värd. Ökad kärnkraftssäkerhet med rätt utformade kontrollrum. Enligt Human Factors-specialisterna Anna Borg och Kent Bladh från SwedPower finns det mängder av inbyggda fel i kontrollrum - upp till 60 % om man inte ser upp! Det beror bland annat på att de som skriver specifikationen för kontrollrummet och de som sedan bygger det inte talar med varandra. Kraven kan dessutom vara mer eller mindre entydiga, så det finns utrymme för tolkningar. 2

3 ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 ISO-standard under utveckling Tolkningsutrymmet minskas genom att både de som specificerar och bygger kontrollrum använder en gemensam standard. En sådan internationell standard är under utveckling, ISO Den vänder sig till processindustri (till exempel kraftverk, raffinaderier och kemisk industri), trafikledningscentraler och mobila kontrollrum som förarhytter, cockpitar och kommandobryggor. Kent Bladh representerar Sverige i gruppen. ISO-standarden omfattar riktlinjer för utformning av kontrollrum arbetsplatser presentation och styrning av processen arbetsmiljökrav ergonomiska krav utvärdering av kontrollrummets utformning Validering gör det säkrare Innan kontrollrummet tas i drift ska det ha verifierats mot specifikationen, så att det innehåller alla föreskrivna delar. Resultatet säger dock inget om delar som saknas i specifikationen. Dessa upptäcker man genom att jämföra systemet med de faktiska behoven, så kallad validering. Det går att förbättra kontrollrumsutformningen avsevärt genom att stämma av funktionen mot verkligheten. Kärnkrafts- och flygindustrin ledande Kärnkrafts- och flygindustrin är ledande på det här området, där får det helt enkelt inte bli fel. Filosofin kring kontrollrum och operatörsgränssnitt inom kärnkraften går att tillämpa på andra områden som användargränssnitt till programvara. Enkla riktlinjer för människa-maskinkommunikation är till exempel att använda en enkel och naturlig dialog tala användarens språk (inte datorns) minimera minnesbelastningen (användarens!) skapa en intuitiv visuell layout vara konsekvent visa vad som händer med återkoppling ha tydliga avslutningar på dialoger (Esc-knappen!) tillåta anpassning till användaren För den som vill fördjupa sig i utformningen av kontrollrum ger Swedpower 2-dagarskursen Utveckling NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR av kontrollrum och operatörsgränssnitt i höst. Ta kontakt med Anna eller Kent! Margaretha Eriksson, Ordförande EUREL YOUNG ENGINEERS SEMINAR, OKT 2000 Missa inte chansen, anmäl dig nu! Den oktober är det dags igen för ingenjörer från hela Europa att träffas i Bryssel och fördjupa sina kunskaper om EU. Under ett tvådagarsseminarium arrangerat av EUREL berättar representanter för de olika institutionerna om hur EU fungerar, vilka möjligheter det ger oss ingenjörer och hur EU påverkar vår vardag. SER har en tradition att varje år delta i seminariet och i detta nyhetsbrev publicerar vi en reseberättelse från förra årets deltagare. Även i år kommer vi att utse en eller två representanter bland våra medlemmar. Om du är intresserad, ring eller e-posta din anmälan till SER kansliet. Där kan du också rekvirera en broschyr med ytterligare information. Följ även med på EURELs hemsida Seminariet 1999, oktober. EUREL anordnar varje år ett seminarium för unga ingenjörer för att ge oss en inblick i hur de arbetar inom kommissionerna och till vilken nytta de kan vara för oss. EUREL är en sammanslutning av 14 olika länders organisationer för elektro- och dataingenjörer. I oktober i fjol hade jag turen att bli utsedd som SERs representant till detta seminarium. Totalt var vi 20 deltagare i seminariet. Från Tyskland kom 7 deltagare, Polen 6, Italien 4, Ungern 1, England 1 och så jag från Sverige. Första dagen började med att EURELs generalsekreterare J A Renard hälsade oss alla välkomna och informerade om EUREL. Efter lunch var det dags för information om EU. Mr Jo Vandercapellen för Education and Culture DG berättade om de europeiska institutionerna, deras roll och funktion samt beslutsprocessen. 3

4 NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 Varje kommissionär är chef över en kommissionärsgrupp, ett DG, Directorate General. Det finns 19 DG och varje DG måste innehålla medlemmar ur minst tre medlemsländer. Inom EU finns följande institutioner: Ministerrådet, Kommissionen, Europaparlamentet, Europadomstolen, Revisionsrätten samt Centralbanken. Sedan följde information om forsknings- och utvecklingsprogram, det 5:e Forskningsprogrammet (The Fifth Framework Programme) som hölls av Mr Christos Angelopoulos från Research DG. Det 5:e Forskningsprogrammet är ett program för att stärka den vetenskapliga och teknologiska basen inom industrin i Europa och sträcker sig över fem år Han informerade bl a om vad som gäller om man vill söka bidrag för ett projekt samt vad som hittills har gjorts inom ramarna för projektet. Eftermiddagen avslutades med ett föredrag av Mr Michael Cwik från Economic and Financial Affairs DG om den ekonomiska och monetära unionen. Han berättade om bakgrunden till EURO, de erfarenheter man hittills samlat på sig samt de problem som medlemmarna i EURO-land har framför sig innan man har nått målet. Det som diskuteras inom EU nu vad gäller EURO är hur länge man ska tillåta att länderna använder sina egna valutor parallellt med EURO efter när EUROn ska bli betalmedel. Förslagen just nu var allt från 2-3 veckor till 2-3 månader. Man förväntar sig en hel del logistikproblem vid övergången. Andra dagen började med att Mr Tomas Grönberg från Environment DG, den DG där Margot Wallström är kommissionär, berättade om hur man jobbar med miljöfrågorna inom EU. Det stora problemet är att få med miljöfrågorna i allt annat beslutsfattande samt att stärka miljömedvetandet samt att ändå ha en hållbar tillväxt. Detta har man jobbat med i det som kallas The Fifth Environment Action Programme. Detta program slutar under år 2000, men man kommer då att starta det sjätte programmet. Mr Grönberg berättade också om Agenda 2000 och Amsterdamfördraget. Sedan fortsatte Mr Richard Greenwood från Energy DG med att tala om energipolitiken inom den Europeiska unionen. I dag importeras 80 % av all olja och 93 % av all gas från länder utanför EU. Man beräknar att 70 % av all energi vi förbrukar behöver importeras år Han berättade om de program som finns och vad man gör för att minska beroendet av länder utanför EU. Enligt Kyoto-avtalet ska EU minska sitt energibehov med 8 % jämfört med vad som förbrukades Efter detta var det dags för ett besök i parlamentet. Det var tyvärr inget som pågick i parlamentet under vårt besök men vi fick ändå en inblick i hur det fungerar. Efter besöket i parlamentet bjöd EUREL på gemensam lunch. Under lunchen berättade Mrs Niovi Ringou från Internal Market DG lite om hur man får information om vad som gäller om man vill studera eller jobba i ett annat EU land. Senare under dagen berättade Mr Jeffrey Baumgartner från Information Society DG om elektronisk handel. Över 46 miljoner människor i Europa har i dag tillgång till Internet så kravet på fungerande elektronisk handel ökar hela tiden. IST, Information Society Technology Programme, är det program där man jobbar med dessa frågor. Vill man ha pengar av IST för att förverkliga någon idé man har, måste man gå ihop med ett annat företag eller organisation från ett annat land innan man söker. Dagen och hela besöket i Bryssel avslutades för min del med att Ms Eunike Elkettani från Information Society DG talade om avregleringen av telefonimarknaden inom EU. Förval av teleoperatör ska ha varit klart inom hela EU I Sverige gjorde man detta som bekant I den avreglerade telemarknaden är det företaget som har flest kunder som står för telefonkioskerna. Beslutet om avreglering av privattelemarknaden kom För mobiltelemarknaden togs beslutet redan Dagen avslutades med ett föredrag av Mr David Eardley från Enterprise DG men det kunde jag inte stanna kvar och lyssna på för då hade jag missat mitt 4

5 NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 flyg hem. Sammanfattningsvis kan jag säga att det var mycket intressant och lärorikt att få åka på seminariet. Jag rekommenderar verkligen dem som kan att försöka få åka i år. Mera information kan fås på följande adresser: Jaana Lehtonen DET INTELLIGENTA HUSET Till Vattenfallbolaget Sensels lokaler i närheten av Globen kom den 7:e mars 35 SER-medlemmar, som var intresserade av det intelligenta huset. Presentationen sköttes av bl. a. Olof Christensson och Tord Ingvarsson från Sensel. Forskning beträffande intelligent styrning av funktioner i hemmet har inom Vattenfall pågått sedan På Gotland (Gotlands Energi AB är ett dotterbolag till Vattenfall) har 7000 abonnenter ingått i ett pilotprojekt kallat Got.com. Grundtanken har från början varit att man skall ha en tvåvägskommunikation. När man nu är redo för en större lansering, så sker det med hjälp av ett nystartat bolag, Sensel AB. Företagsnamnet har skapats som en kombination av det engelska ordet sense (känsla, förnuft) och det svenska ordet el. För att det intelligenta huset skall bli verklighet krävs tre aktörer: Kunder, Tjänsteleverantörer (Service Providers) och Operatörer (Access Providers). Kund är den som använder sig av en tjänst eller produkt, Service Provider är den som erbjuder kunden sina tjänster eller produkter, Access Provider gör det möjligt för parterna att kommunicera med varandra. Sensel AB är en Access Provider. Det innebär att Sensel har en central serverdator, som kunden kan komma åt via telefon eller Internet. Servern i sin tur kommunicerar med en central styrenhet i huset (Home Gateway). Denna kopplas ihop med husets elnät, som används för den interna kommunikationen med olika apparater i hemmet. Vattenfall har utvecklat en serie tjänster, som är anpassade för att fungera tillsammans med styrenheten och elnätet och är alltså en Service Provider. Det gäller t.ex. kyl- & frysvakt, värmestyrning, inbrottsvakt Rent konkret tillhandahåller man kommunikationsdosor, noder, som är inbyggda i eller sitter i direkt anslutning till en viss apparat. Men även andra Tjänsteleverantörer än Vattenfall kommer att kunna erbjuda tjänster via Sensel. Man skulle t.ex. kunna tänka sig ett oljebolag, som den här vägen övervakar när oljepannan behöver service och när tanken behöver fyllas på. En viktig aspekt är säkerheten vid användning av systemet, att den personliga integriteten kan garanteras. Därför finns en särskild Sensel-nyckel. Man loggar in med hjälp av ett unikt lösenord och en personlig kod. I Sensels tekniska plattform är det vattentäta skott mellan olika Service Providers och mellan kunderna. Det innebär att varje Service Provider bara kan identifiera sina egna kunder i nätverket. De kan aldrig se om kunden har en produkt från en konkurrent. I Sverige finns endast en Sensel-server och den beräknas räcka ett bra slag. Den kan nämligen hantera ungefär en miljon kunder. Sensel samarbetar med väletablerade företag på områdena datanätverk, serverteknik och datakommunikation. Därigenom räknar man med att alltid kunna utvecklas i nära kontakt med teknikens framkant. Sensels system skall vara lätt att anpassa till nya standarder, till exempel bredband eller trådlös kommunikation. Sensel håller alltid dörren öppen mot framtiden. Jan Blix Styrelseledamot 5

6 Returadress: SER, STOCKHOLM LEDARSKAPET OCH INGENJÖREN Vad gör en ingenjör egentligen? Är det konstruktions- eller utvecklingsarbete vid en dator, komplicerade beräkningar eller något annat "tekniskt"? Eller är det att hålla reda på projekt, leda medarbetare och räkna huvuden och pengar? Är det mindre tekniskt arbete? Alla ingenjörer har lärt sig kvalificerad problemlösning, att alla problem kan lösas. Frågan är mest när och till vilket pris. Karriären Snabbt blir ingenjören projektledare, ska förutom att lösa tekniska problem hålla reda på folk och rapportera uppåt i organisationen. Det ingår inte i utbildningen, men är en naturlig del av karriären. En del ingenjörer klarar det vidgade ansvaret bra, andra har svårt för att delegera, leder genom att detaljstyra och kontrollera och pinkar revir. Medarbetarna klagar, trivseln minskar och de slutar. Så ska det ju inte behöva gå. Engineering Management Ingenjörsarbete som systemarbete, produktutveckling och projektledning har idag fått samlingsnamnet Engineering Management och är till och med en akademisk disciplin. Engineering Management skär på tvären genom alla ingenjörsuppgifter. Inom området finns professorer, institutioner, böcker och konferenser. För den yrkesverksamme ingenjören finns IEEE Engineering Management Society (EMS). POSTTIDNING B Medlemmar är ingenjörer, professorer och andra akademiker. EMS ger ingenjörer och akademiker tillfälle att träffas, lära av varandra och vidareutveckla sunt förnuft. Diskussioner som leder till namn på olika slags sunt förnuft, bättre ledarskap för praktikerna och verklighetstestade teoretiska modeller för professorerna. Sunt förnuft i ny förpackning De metoder som kallas Kaizen, "lean production" och "just-in-time" och kommer från Japan är vanligt sunt förnuft, enligt japanerna. De är positivt överraskade över att västerlänningarna kommer på studiebesök och skriver så många böcker om hur de alltid har gjort. Men sunt förnuft får sällan den uppmärksamhet det förtjänar, det är ju så vi alltid har gjort. När en vetenskaplig undersökning definierar just detta sätt och sätter ett namn på det - då blir det Engineering Management av det. Vill du veta mer om Engineering Management? Ta kontakt med Jan Österlund som är ordförande för IEEE Engineering Management Society (EMS) i Sverige. Jan nås på tel e-post: hemsida: ter.asp Margaretha Eriksson, Ordförande Och härmed önskar styrelsen och kansliet alla SER-medlemmar sköna sommarmånader, men vi återkommer igen i september med en ny innehållsrik utgåva av Elteknik. POSTADRESS: SER, Stockholm FAX: Tel: E-post: (avseende föreningen, studiebesök, EUREL) (avseende adressändring, betalningsfrågor) 6

God fortsättning på det nya året.

God fortsättning på det nya året. Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 1 /februari /2008 Detta nummer distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Ordföranden har ordet 2»Communities och Knowledge Management«Höstmötet

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

VAD ÄR PÅ GÅNG I LEAN LANTBRUK OKTOBER 2015?

VAD ÄR PÅ GÅNG I LEAN LANTBRUK OKTOBER 2015? VAD ÄR PÅ GÅNG I LEAN LANTBRUK OKTOBER 2015? Nytt från projektledningen Hanna Åström, projektledare Lean Lantbruk och leancoach Som vi berättade i vårt förra nyhetsbrev planerar vi för fullt för kommande

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

innehåll Bästa SER-medlem Detta nummer distribueras endast elektroniskt

innehåll Bästa SER-medlem Detta nummer distribueras endast elektroniskt Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 1 /februari /2007 Detta nummer distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Bästa SER-medlem 2 Bredbandsprogram 12 mars 3 Imponerande

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Ett 40-tal medlemmar deltog på årsmötet den 20 april i Ekonomi & Teknik Förlags lokaler.

Ett 40-tal medlemmar deltog på årsmötet den 20 april i Ekonomi & Teknik Förlags lokaler. elteknik Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2005 Detta nummer distribueras endast elektroniskt. INNEHÅLL 1 Rapport från årsmötet 2 Presentation av de nya styrelseledamöterna

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening 2016-05-08 Nuläge Datum 2015-06-26 2016-04-16 Medlemmar 650 711 Intressenter/ 12 2 ännu ej betalt Totalt 662 713 Beställt fiber 565 840

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Förskoleverksamheten 2014-05-13 Björnligans förskola Skolområde2 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Nuläge Björnligans förskola har 37 barn placerade som är fördelade på två avdelningar,

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

VAD ÄR SYSTEMATISKT SPILLSKYDDSARBETE?

VAD ÄR SYSTEMATISKT SPILLSKYDDSARBETE? VAD ÄR SYSTEMATISKT SPILLSKYDDSARBETE? SYSTEMATISKT SPILLSKYDDSARBETE EN SYSTEMATISKT METODIK FÖR GOD SPILLSKYDDSARBETE EGENKONTROLL Systematiskt Spillskyddsarbete är en tjänst från miljöteknikföretaget

Läs mer

Ta bort och skrota utsläppsrätter i EU ETS

Ta bort och skrota utsläppsrätter i EU ETS Överskottet visar också att det varit billigare att uppnå målet än beräknat. Överskottet beror främst på; a) att tilldelningen av utsläppsrätter redan från början var mycket frikostig, särskilt FORES POLICY

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Drömmaskiner Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Certec, Inst. för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola,

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Datorns utveckling. Bild av ENIAC

Datorns utveckling. Bild av ENIAC Datorns utveckling År 1936 konstruerade den tyska ingenjörsstudenten Konrad Zuse den första elektroniska datorn, Z1, samt en rad andra datorer de förstördes 1944 när Berlin bombades under andra världskriget.

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan Nyhetsbrev från Föreningen Sveriges Energirådgivare Nr 2 Maj 2006 Årg. 13 DIALOG med Ledare Nytt nummer av Dialog är här! Från och med årsmötet den 4 april i Västerås har föreningen en ny styrelse och

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN PASSAGEKONTROLL SOM TJÄNST

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN PASSAGEKONTROLL SOM TJÄNST 2(6) Följande personer har bidragit till rapporten. Rolf Leidhammar, Swedish ICT Carlo Pompili, Telcred 3(6) 1 Inledning Detta dokument är en delrapport i projektet Smart IKT för att bo och arbeta i Norra

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Styrgruppsmöte 2 - Forum för smarta elnät den 15 september 2016

Styrgruppsmöte 2 - Forum för smarta elnät den 15 september 2016 Styrgruppsmöte 2 - Forum för smarta elnät den 15 september 2016 Närvarande Nils Vikmång, Ordförande Karin Alvehag, Energimarknadsinspektionen Rémy Kolessar, Statens Energimyndighet Peter Vikström, Konsumentverket

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande.

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Prioriteringar i Svensk Energis EU-arbete. Henrik Wingfors Svensk Energi

Prioriteringar i Svensk Energis EU-arbete. Henrik Wingfors Svensk Energi Prioriteringar i Svensk Energis EU-arbete Henrik Wingfors Svensk Energi Svensk Energi Elnätsföretag, elhandelsföretag och elproducenter. Cirka 350 medlemsföretag i cirka 175 koncerner. Ökad samverkan med

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-09-03 Dnr 647-4281-10, Rs Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Box 1104 131 26 Nacka strand Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./.

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

ELTEKNIK ÅRSMÖTET 2002. Vår nye teknologrepresentant. Nr 3 JUNI 2002

ELTEKNIK ÅRSMÖTET 2002. Vår nye teknologrepresentant. Nr 3 JUNI 2002 ELTEKNIK Nr 3 JUNI 2002 Innehåll Sid Årsmötet 2002 1 Nye teknologrepresentanten 1-2 Nya tider, ny Ordförande 2 Nu jäklar... 2-3 SER Electric Dragster Race 3 Tänk Om 3 Nyhetsbrevet Datateknik 3 Elektromagnetisk

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen SV'JlSItA&,Ö NINGI ANKOM 2007-04- 2 5 ÖVIK ENERGI AB 2007-04- 2 7 Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen Torsdagen den 29 mars 2007, Slagthuset i Malmö 1 Mötets öppnande SSNfs

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

INTRODUCE. a girl to Engineering Day

INTRODUCE. a girl to Engineering Day INTRODUCE a girl to Engineering Day tt initiativ av Womengineer det utbildas idag betydligt fler manliga ingenjörer än kvinnliga MÅL 2030 utexamineras lika många kvinnor som män från ingenjörsutbildningar.

Läs mer

En stark identitet skiljer företag från sina konkurrenter. Vi hjälper dig kommunicera dina budskap.

En stark identitet skiljer företag från sina konkurrenter. Vi hjälper dig kommunicera dina budskap. En stark identitet skiljer företag från sina konkurrenter. Vi hjälper dig kommunicera dina budskap. Sjön ligger blank och stilla. Det är tyst, inte en rörelse. Här är det lätt att skapa uppmärksamhet.

Läs mer

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE Sverige har satt ambitiösa mål för energi- och klimatpolitiken, till exempel att hälften av den energi som vi använder 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT)

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) KALLELSE Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) Tid och plats: torsdagen den 26 maj 2016 kl. 16.45 i Marketplace stora konferensrum i Textile Fashion Center i Borås.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

Lean i offentlig verksamhet

Lean i offentlig verksamhet Lean i offentlig verksamhet Erfarenheter och tankar med utgångspunkt i Länsstyrelsen utvecklingsarbete Kontaktuppgifter: Magnus Langendoen Tfn 090-10 82 69 magnus.langendoen@lansstyrelse.se Vad ska jag

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9.

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9. NYA TEKNIKBOKEN Lärarhandledning I takt med att tekniken blivit allt mer komplicerad ställs högre krav på vårt tekniska kunnande i vardags- och arbetslivet. Många samhällsfrågor är också direkt knutna

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Välkommen till Dematek

Välkommen till Dematek 2 Välkommen till Dematek Din samarbetspartner inom materialhantering Dematek grundades 1994. Vi är idag fler än 50 anställda. Vi utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta

Läs mer

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Robust och smidig maskinstyrning med intelligent elektronik IQAN-TOC2 genvägen till framtiden Lättspecificerat Lättinstallerat Enkel inställning Enkel diagnostik

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet Agenda WLAN - dagsformen och framtidens formkurva Håkan Lindberg på Internetdagarna 00 hakan@twoviews.se Användningsområden för WLAN Mer bandbredd Nya tekniker: a och g Förbättrad säkerhet WPA, 80.x, Task

Läs mer

3. European Institute of Technology (EIT) - Allmän inriktning

3. European Institute of Technology (EIT) - Allmän inriktning Promemoria 2007-06-14 Näringsdepartementet Beata Matusiak Telefon 08 405 12 15 Mobil 070-639 48 28 E-post beata.matusiak@enterprise.ministry.se UKommenterad dagordning inför möte i konkurrenskraftsrådet

Läs mer

Turbulent år i mejerisverige!

Turbulent år i mejerisverige! Turbulent år i mejerisverige! 2011 har varit ett minst sagt turbulent år för oss mjölkproducenter. För Milkomedlemmar har det varit otroligt tufft och läget är fortfarande mycket allvarligt på många gårdar.

Läs mer

Revisorerna 659 674 2006-01-24. Tid: 2006-01-24 Plats: Skånehuset, Kristianstad

Revisorerna 659 674 2006-01-24. Tid: 2006-01-24 Plats: Skånehuset, Kristianstad REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 659 674 2006-01-24 Tid: 2006-01-24 Plats: Skånehuset, Kristianstad Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Arne Alfredsson Anders Arenhag David

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer