ELTEKNIK ÅRSMÖTET 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELTEKNIK ÅRSMÖTET 2000"

Transkript

1 ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR Innehåll sid Årsmötet 1 Bluetooth 1-2 Anders Kjellbergny i styrelsen 2 Människan-maskinen 2-3 Young Engineer Seminar 3-5 Det intelligenta huset 5 Ledarskapet och ingenjören 6 ÅRSMÖTET 2000 SERs årsmöte hölls den 26 april på Ericsson Microelectronics i Kista. Valnämndens ledamöter Gustav Gottberg Stockholm (omval) Per G Forsgren Täby (omval) Hans Heilborn Huddinge (omval) Jan Martinsson Västerås (omval) Verksamhetsberättelsen för 1999 finns att läsa på Komplett årsredovisning kan beställas från kansliet. Se baksidan. Styrelseledamoten Magnus Nilsson hade avböjt omval och styrelsen tackar för det Magnus bidragit med och önskar honom lycka till i den egna verksamheten. Sven Dagberg hade avböjt omval som ordinarie revisor och ett varmt tack framföres på SERs vägnar för hans insatser för föreningen. Till styrelseledamöter för tiden fram till årsmötet 2001 valdes: Ordförande Margaretha Eriksson Stockholm (omval) Övriga ledamöter Jan Blix Vällingby (omval) Jana Kjebon Farsta (omval) Anders Kjellberg Hörby (nyval) Karsten Larsen Danderyd (omval) Aleksander Marlevi Spånga (omval) Karl Erik Olofsson Västra Frölunda (omval) Lars Olsson Lund (omval) Niklas Smedberg Hägersten (omval) Yngve Sundblad Huddinge (omval) Arne Svensson Henån (omval) Anders Åberg Staffanstorp (omval) Revisorer, ordinarie William Persäter* Enebyberg (nyval) Hans Zahlander Norrtälje (omval) Ersättare Ove Hallberg Linköping (omval) Nils Wästerlid Stockholm (omval) *William Persäter har tidigare varit revisorersättare. Bluetooth - information och demonstration Efter stadgeenliga ärenden presenterades Blåtand - den trådlösa överföringen av både ljud och bild. Sätt 25 civilingenjörer i ett rum, ta en dator och anslut en Blåtandsmodul, ta en dator till och gör likadant, visa att datorerna inte sitter ihop fysiskt. Anslut sedan en vanlig webbkamera till dator 1, rikta kameran mot publiken och applikationsingenjören Jonas Holmqvist från Ericsson Microelectronics kan visa oss en grupp imponerande långa ansikten på den andra datorns bildskärm! Det var de imponerade SER-medlemmarna som tappade hakan! Blåtand är slutet på sladdhärvor, glappkontakt eller kontakter som inte passar. Överföring av ljud och bild går lika bra. Mindre än ett frimärke Själva Blåtandskretsen är mindre än ett halvt frimärke och ändå en komplett radiosändare! Sändningsfrekvens ligger inom mikrovågsområdet, 2,4-2,5 gigahertz, samma som för mikrovågsugnar. Blåtandsanslutna elektronikprylar tar dock inte kommandot över mikrovågsugnen därhemma, Ericsson lugnar oss på den punkten. Blåtandstekniken bygger på frekvensmodulering med 1600 frekvenshopp per sekund och en maximal överföringshastighet på 1 megabit per sekund. Mikrovågsugnen hänger inte med i den takten och reagerar inte på signalerna. Vem vet vad som händer när även mikron har en inbyggd Blåtandsmodul? Räckvidden är 100 meter för en sändare på 100 milliwatt. SVENSKA ELEKTRO- OCH DATAINGENJÖRERS RIKSFÖRENING Brev: Stockholm, Besök: Klara Södra Kyrkogata 1, 4tr Kansli: Tel , Fax , E-post AMAB Grafiska, Stockholm,

2 ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 Inga patentskydd Blåtandstekniken är inte patentskyddad, alla får använda den. Tanken med blåtandstekniken är att den ska vara fri, så att den får maximal spridning. Ericsson, Intel, IBM, Nokia och Toshiba skapade standarden, sedan har mer än 200 företag anslutit sig till den. Intressant att notera att det är IT- och mobiltelefonföretag som har skapat standarden, inte traditionella telekomföretag! Lucent, tidigare Bell i USA, har anslutit senare. Ju mindre krets, desto större fabrik Ericssons styrka i blåtandssammanhang ligger i att de både designar och tillverkar kretsarna. Produktionen ligger dessutom vägg i vägg med utvecklingslabben i Kista. Ju mindre kretsarna är, desto större anläggningar krävs det för att tillverka dem. Idag tillverkar Ericsson Microelectronics kretsar med en linjebredd på 0,35 mikrometer. Detta ställer enorma krav på stabilitet hos all produktionsutrustning, från själva huset till alla rör och pumpar för processvätskor. Inga vibrationer från tunnelbanan till Akalla eller tung trafik genom Kista centrum får fortplanta sig in i fabriken, de stör exponeringen av kiselplattorna. Tursamt nog är huset byggt på en naturlig dämpare, ett stort stenblock som vilar på lera. Komponentförsäljning Ericsson Microelectronics säljer även blåtandskomponenter och andra mikrovågskomponenter till konkurrerande företag. Det möter inga hinder att sälja generiska komponenter, och de hetaste konstruktionerna används för eget bruk. SER tackar Ericsson Microelectronics för en imponerande demonstration av blåtandstekniken och för att vi fick använda deras lokaler under vårt årsmöte! Margaretha Eriksson, Ordförande VÅR NYVALDE STYRELSELEDA- MOT ANDERS KJELLBERG PRESENTERAR SIG Jag är en 40-årig civilingenjör datateknik (LTH), som ursprungligen kommer från Kolbäck, ett litet samhälle utanför Västerås, varför min yrkeskarriär NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR naturligt började på ASEA och senare ABB. I nästan 6 år har jag rest världen runt och kört igång ASEA (ABB) utrustningar. Främst styr- och reglersystem inom metallurgisk processindustri (valsverk, stålverk, etc.). Efter igångkörningsjobbet flyttade jag till Lund och läste till civilingenjör. I och med examen lämnade jag ABB och arbetade två år på SattControls utvecklingsavdelning med framtagning av program till ett nytt styrsystem (SattLine). Som en parentes kan nämnas att ABB har köpt detta företag och produkten tillhör nu ABB. Efter dessa två år på SattControl återvände jag till ABB, men nu till ABB Corporate i Lund. Under drygt fem år byggde jag där upp en liten grupp som sysslade med IT-stöd för konstruktion, d v s framtidens ITstöd exempelvis inom dokument- och produkthantering. (Här arbetade jag tillsammans med SERs styrelseledamot Anders Åberg) bestämde sig ABB för att flytta gruppen i Lund till Västerås. Jag och en arbetskollega startade då istället egen verksamhet. Vi arbetar idag med dokument- och ärendehantering både med konsulting och egen produkt. Företaget, Convertum AB, sitter i forskningsbyn IDEON och har idag sex anställda. Jag är VD. Anders Kjellberg MÄNNISKAN OCH MASKINEN - ETT BRA PARTNERSKAP? Ett miniseminarium med ovanstående rubrik ägde rum den 13/4 på KTH med SwedPower (konsultbolag till Vattenfall) som värd. Ökad kärnkraftssäkerhet med rätt utformade kontrollrum. Enligt Human Factors-specialisterna Anna Borg och Kent Bladh från SwedPower finns det mängder av inbyggda fel i kontrollrum - upp till 60 % om man inte ser upp! Det beror bland annat på att de som skriver specifikationen för kontrollrummet och de som sedan bygger det inte talar med varandra. Kraven kan dessutom vara mer eller mindre entydiga, så det finns utrymme för tolkningar. 2

3 ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 ISO-standard under utveckling Tolkningsutrymmet minskas genom att både de som specificerar och bygger kontrollrum använder en gemensam standard. En sådan internationell standard är under utveckling, ISO Den vänder sig till processindustri (till exempel kraftverk, raffinaderier och kemisk industri), trafikledningscentraler och mobila kontrollrum som förarhytter, cockpitar och kommandobryggor. Kent Bladh representerar Sverige i gruppen. ISO-standarden omfattar riktlinjer för utformning av kontrollrum arbetsplatser presentation och styrning av processen arbetsmiljökrav ergonomiska krav utvärdering av kontrollrummets utformning Validering gör det säkrare Innan kontrollrummet tas i drift ska det ha verifierats mot specifikationen, så att det innehåller alla föreskrivna delar. Resultatet säger dock inget om delar som saknas i specifikationen. Dessa upptäcker man genom att jämföra systemet med de faktiska behoven, så kallad validering. Det går att förbättra kontrollrumsutformningen avsevärt genom att stämma av funktionen mot verkligheten. Kärnkrafts- och flygindustrin ledande Kärnkrafts- och flygindustrin är ledande på det här området, där får det helt enkelt inte bli fel. Filosofin kring kontrollrum och operatörsgränssnitt inom kärnkraften går att tillämpa på andra områden som användargränssnitt till programvara. Enkla riktlinjer för människa-maskinkommunikation är till exempel att använda en enkel och naturlig dialog tala användarens språk (inte datorns) minimera minnesbelastningen (användarens!) skapa en intuitiv visuell layout vara konsekvent visa vad som händer med återkoppling ha tydliga avslutningar på dialoger (Esc-knappen!) tillåta anpassning till användaren För den som vill fördjupa sig i utformningen av kontrollrum ger Swedpower 2-dagarskursen Utveckling NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR av kontrollrum och operatörsgränssnitt i höst. Ta kontakt med Anna eller Kent! Margaretha Eriksson, Ordförande EUREL YOUNG ENGINEERS SEMINAR, OKT 2000 Missa inte chansen, anmäl dig nu! Den oktober är det dags igen för ingenjörer från hela Europa att träffas i Bryssel och fördjupa sina kunskaper om EU. Under ett tvådagarsseminarium arrangerat av EUREL berättar representanter för de olika institutionerna om hur EU fungerar, vilka möjligheter det ger oss ingenjörer och hur EU påverkar vår vardag. SER har en tradition att varje år delta i seminariet och i detta nyhetsbrev publicerar vi en reseberättelse från förra årets deltagare. Även i år kommer vi att utse en eller två representanter bland våra medlemmar. Om du är intresserad, ring eller e-posta din anmälan till SER kansliet. Där kan du också rekvirera en broschyr med ytterligare information. Följ även med på EURELs hemsida Seminariet 1999, oktober. EUREL anordnar varje år ett seminarium för unga ingenjörer för att ge oss en inblick i hur de arbetar inom kommissionerna och till vilken nytta de kan vara för oss. EUREL är en sammanslutning av 14 olika länders organisationer för elektro- och dataingenjörer. I oktober i fjol hade jag turen att bli utsedd som SERs representant till detta seminarium. Totalt var vi 20 deltagare i seminariet. Från Tyskland kom 7 deltagare, Polen 6, Italien 4, Ungern 1, England 1 och så jag från Sverige. Första dagen började med att EURELs generalsekreterare J A Renard hälsade oss alla välkomna och informerade om EUREL. Efter lunch var det dags för information om EU. Mr Jo Vandercapellen för Education and Culture DG berättade om de europeiska institutionerna, deras roll och funktion samt beslutsprocessen. 3

4 NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 Varje kommissionär är chef över en kommissionärsgrupp, ett DG, Directorate General. Det finns 19 DG och varje DG måste innehålla medlemmar ur minst tre medlemsländer. Inom EU finns följande institutioner: Ministerrådet, Kommissionen, Europaparlamentet, Europadomstolen, Revisionsrätten samt Centralbanken. Sedan följde information om forsknings- och utvecklingsprogram, det 5:e Forskningsprogrammet (The Fifth Framework Programme) som hölls av Mr Christos Angelopoulos från Research DG. Det 5:e Forskningsprogrammet är ett program för att stärka den vetenskapliga och teknologiska basen inom industrin i Europa och sträcker sig över fem år Han informerade bl a om vad som gäller om man vill söka bidrag för ett projekt samt vad som hittills har gjorts inom ramarna för projektet. Eftermiddagen avslutades med ett föredrag av Mr Michael Cwik från Economic and Financial Affairs DG om den ekonomiska och monetära unionen. Han berättade om bakgrunden till EURO, de erfarenheter man hittills samlat på sig samt de problem som medlemmarna i EURO-land har framför sig innan man har nått målet. Det som diskuteras inom EU nu vad gäller EURO är hur länge man ska tillåta att länderna använder sina egna valutor parallellt med EURO efter när EUROn ska bli betalmedel. Förslagen just nu var allt från 2-3 veckor till 2-3 månader. Man förväntar sig en hel del logistikproblem vid övergången. Andra dagen började med att Mr Tomas Grönberg från Environment DG, den DG där Margot Wallström är kommissionär, berättade om hur man jobbar med miljöfrågorna inom EU. Det stora problemet är att få med miljöfrågorna i allt annat beslutsfattande samt att stärka miljömedvetandet samt att ändå ha en hållbar tillväxt. Detta har man jobbat med i det som kallas The Fifth Environment Action Programme. Detta program slutar under år 2000, men man kommer då att starta det sjätte programmet. Mr Grönberg berättade också om Agenda 2000 och Amsterdamfördraget. Sedan fortsatte Mr Richard Greenwood från Energy DG med att tala om energipolitiken inom den Europeiska unionen. I dag importeras 80 % av all olja och 93 % av all gas från länder utanför EU. Man beräknar att 70 % av all energi vi förbrukar behöver importeras år Han berättade om de program som finns och vad man gör för att minska beroendet av länder utanför EU. Enligt Kyoto-avtalet ska EU minska sitt energibehov med 8 % jämfört med vad som förbrukades Efter detta var det dags för ett besök i parlamentet. Det var tyvärr inget som pågick i parlamentet under vårt besök men vi fick ändå en inblick i hur det fungerar. Efter besöket i parlamentet bjöd EUREL på gemensam lunch. Under lunchen berättade Mrs Niovi Ringou från Internal Market DG lite om hur man får information om vad som gäller om man vill studera eller jobba i ett annat EU land. Senare under dagen berättade Mr Jeffrey Baumgartner från Information Society DG om elektronisk handel. Över 46 miljoner människor i Europa har i dag tillgång till Internet så kravet på fungerande elektronisk handel ökar hela tiden. IST, Information Society Technology Programme, är det program där man jobbar med dessa frågor. Vill man ha pengar av IST för att förverkliga någon idé man har, måste man gå ihop med ett annat företag eller organisation från ett annat land innan man söker. Dagen och hela besöket i Bryssel avslutades för min del med att Ms Eunike Elkettani från Information Society DG talade om avregleringen av telefonimarknaden inom EU. Förval av teleoperatör ska ha varit klart inom hela EU I Sverige gjorde man detta som bekant I den avreglerade telemarknaden är det företaget som har flest kunder som står för telefonkioskerna. Beslutet om avreglering av privattelemarknaden kom För mobiltelemarknaden togs beslutet redan Dagen avslutades med ett föredrag av Mr David Eardley från Enterprise DG men det kunde jag inte stanna kvar och lyssna på för då hade jag missat mitt 4

5 NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 flyg hem. Sammanfattningsvis kan jag säga att det var mycket intressant och lärorikt att få åka på seminariet. Jag rekommenderar verkligen dem som kan att försöka få åka i år. Mera information kan fås på följande adresser: Jaana Lehtonen DET INTELLIGENTA HUSET Till Vattenfallbolaget Sensels lokaler i närheten av Globen kom den 7:e mars 35 SER-medlemmar, som var intresserade av det intelligenta huset. Presentationen sköttes av bl. a. Olof Christensson och Tord Ingvarsson från Sensel. Forskning beträffande intelligent styrning av funktioner i hemmet har inom Vattenfall pågått sedan På Gotland (Gotlands Energi AB är ett dotterbolag till Vattenfall) har 7000 abonnenter ingått i ett pilotprojekt kallat Got.com. Grundtanken har från början varit att man skall ha en tvåvägskommunikation. När man nu är redo för en större lansering, så sker det med hjälp av ett nystartat bolag, Sensel AB. Företagsnamnet har skapats som en kombination av det engelska ordet sense (känsla, förnuft) och det svenska ordet el. För att det intelligenta huset skall bli verklighet krävs tre aktörer: Kunder, Tjänsteleverantörer (Service Providers) och Operatörer (Access Providers). Kund är den som använder sig av en tjänst eller produkt, Service Provider är den som erbjuder kunden sina tjänster eller produkter, Access Provider gör det möjligt för parterna att kommunicera med varandra. Sensel AB är en Access Provider. Det innebär att Sensel har en central serverdator, som kunden kan komma åt via telefon eller Internet. Servern i sin tur kommunicerar med en central styrenhet i huset (Home Gateway). Denna kopplas ihop med husets elnät, som används för den interna kommunikationen med olika apparater i hemmet. Vattenfall har utvecklat en serie tjänster, som är anpassade för att fungera tillsammans med styrenheten och elnätet och är alltså en Service Provider. Det gäller t.ex. kyl- & frysvakt, värmestyrning, inbrottsvakt Rent konkret tillhandahåller man kommunikationsdosor, noder, som är inbyggda i eller sitter i direkt anslutning till en viss apparat. Men även andra Tjänsteleverantörer än Vattenfall kommer att kunna erbjuda tjänster via Sensel. Man skulle t.ex. kunna tänka sig ett oljebolag, som den här vägen övervakar när oljepannan behöver service och när tanken behöver fyllas på. En viktig aspekt är säkerheten vid användning av systemet, att den personliga integriteten kan garanteras. Därför finns en särskild Sensel-nyckel. Man loggar in med hjälp av ett unikt lösenord och en personlig kod. I Sensels tekniska plattform är det vattentäta skott mellan olika Service Providers och mellan kunderna. Det innebär att varje Service Provider bara kan identifiera sina egna kunder i nätverket. De kan aldrig se om kunden har en produkt från en konkurrent. I Sverige finns endast en Sensel-server och den beräknas räcka ett bra slag. Den kan nämligen hantera ungefär en miljon kunder. Sensel samarbetar med väletablerade företag på områdena datanätverk, serverteknik och datakommunikation. Därigenom räknar man med att alltid kunna utvecklas i nära kontakt med teknikens framkant. Sensels system skall vara lätt att anpassa till nya standarder, till exempel bredband eller trådlös kommunikation. Sensel håller alltid dörren öppen mot framtiden. Jan Blix Styrelseledamot 5

6 Returadress: SER, STOCKHOLM LEDARSKAPET OCH INGENJÖREN Vad gör en ingenjör egentligen? Är det konstruktions- eller utvecklingsarbete vid en dator, komplicerade beräkningar eller något annat "tekniskt"? Eller är det att hålla reda på projekt, leda medarbetare och räkna huvuden och pengar? Är det mindre tekniskt arbete? Alla ingenjörer har lärt sig kvalificerad problemlösning, att alla problem kan lösas. Frågan är mest när och till vilket pris. Karriären Snabbt blir ingenjören projektledare, ska förutom att lösa tekniska problem hålla reda på folk och rapportera uppåt i organisationen. Det ingår inte i utbildningen, men är en naturlig del av karriären. En del ingenjörer klarar det vidgade ansvaret bra, andra har svårt för att delegera, leder genom att detaljstyra och kontrollera och pinkar revir. Medarbetarna klagar, trivseln minskar och de slutar. Så ska det ju inte behöva gå. Engineering Management Ingenjörsarbete som systemarbete, produktutveckling och projektledning har idag fått samlingsnamnet Engineering Management och är till och med en akademisk disciplin. Engineering Management skär på tvären genom alla ingenjörsuppgifter. Inom området finns professorer, institutioner, böcker och konferenser. För den yrkesverksamme ingenjören finns IEEE Engineering Management Society (EMS). POSTTIDNING B Medlemmar är ingenjörer, professorer och andra akademiker. EMS ger ingenjörer och akademiker tillfälle att träffas, lära av varandra och vidareutveckla sunt förnuft. Diskussioner som leder till namn på olika slags sunt förnuft, bättre ledarskap för praktikerna och verklighetstestade teoretiska modeller för professorerna. Sunt förnuft i ny förpackning De metoder som kallas Kaizen, "lean production" och "just-in-time" och kommer från Japan är vanligt sunt förnuft, enligt japanerna. De är positivt överraskade över att västerlänningarna kommer på studiebesök och skriver så många böcker om hur de alltid har gjort. Men sunt förnuft får sällan den uppmärksamhet det förtjänar, det är ju så vi alltid har gjort. När en vetenskaplig undersökning definierar just detta sätt och sätter ett namn på det - då blir det Engineering Management av det. Vill du veta mer om Engineering Management? Ta kontakt med Jan Österlund som är ordförande för IEEE Engineering Management Society (EMS) i Sverige. Jan nås på tel e-post: hemsida: ter.asp Margaretha Eriksson, Ordförande Och härmed önskar styrelsen och kansliet alla SER-medlemmar sköna sommarmånader, men vi återkommer igen i september med en ny innehållsrik utgåva av Elteknik. POSTADRESS: SER, Stockholm FAX: Tel: E-post: (avseende föreningen, studiebesök, EUREL) (avseende adressändring, betalningsfrågor) 6

God fortsättning på det nya året.

God fortsättning på det nya året. Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 1 /februari /2008 Detta nummer distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Ordföranden har ordet 2»Communities och Knowledge Management«Höstmötet

Läs mer

innehåll Bästa SER-medlem Detta nummer distribueras endast elektroniskt

innehåll Bästa SER-medlem Detta nummer distribueras endast elektroniskt Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 1 /februari /2007 Detta nummer distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Bästa SER-medlem 2 Bredbandsprogram 12 mars 3 Imponerande

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Ett 40-tal medlemmar deltog på årsmötet den 20 april i Ekonomi & Teknik Förlags lokaler.

Ett 40-tal medlemmar deltog på årsmötet den 20 april i Ekonomi & Teknik Förlags lokaler. elteknik Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2005 Detta nummer distribueras endast elektroniskt. INNEHÅLL 1 Rapport från årsmötet 2 Presentation av de nya styrelseledamöterna

Läs mer

ELTEKNIK ÅRSMÖTET 2002. Vår nye teknologrepresentant. Nr 3 JUNI 2002

ELTEKNIK ÅRSMÖTET 2002. Vår nye teknologrepresentant. Nr 3 JUNI 2002 ELTEKNIK Nr 3 JUNI 2002 Innehåll Sid Årsmötet 2002 1 Nye teknologrepresentanten 1-2 Nya tider, ny Ordförande 2 Nu jäklar... 2-3 SER Electric Dragster Race 3 Tänk Om 3 Nyhetsbrevet Datateknik 3 Elektromagnetisk

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Drömmaskiner Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Certec, Inst. för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola,

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

typiske ingenjörens drivkraft. Så också för vår förening. Ha en skön, avkopplande och utvecklande sommar!

typiske ingenjörens drivkraft. Så också för vår förening. Ha en skön, avkopplande och utvecklande sommar! Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2008 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Vi SER framåt! Rapport från Årsmötet 2 Framtidens

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Detta nr distribueras endast elektroniskt. Klicka på fliken till vänster och navigera med bokmärken.

Detta nr distribueras endast elektroniskt. Klicka på fliken till vänster och navigera med bokmärken. elteknik Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 1/februari/2005 Detta nr distribueras endast elektroniskt. Klicka på fliken till vänster och navigera med bokmärken. INNEHÅLL

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Henrik Svensson. Gunnar Asplund, Gustav Gottberg, Torbjörn Johnson, Kjell Markström, Mikael Stenelund.

Henrik Svensson. Gunnar Asplund, Gustav Gottberg, Torbjörn Johnson, Kjell Markström, Mikael Stenelund. Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2011 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt INNEHÅLL 1 Årsmötet 2011 2 Innovationer för Sverige 3 Goda råd

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Rapport från FEDECRAIL 2011 i Dresden

Rapport från FEDECRAIL 2011 i Dresden Rapport från FEDECRAIL 2011 i Dresden Svenska delegationen bestod av: JHRF Jonas Svartlok, Anders Johansson, Anders Svensson, Morrgan Claesson, MRO: Ragnar Hellborg, Johan Vinberg, SJVM: Martin Öhlin,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Terrorism och krig i en virtuell värld

Terrorism och krig i en virtuell värld > Hela denna sida är en annons från Sif < Nätverket Hans Blix om IT-säkerhet: Terrorism och krig i en virtuell värld Under Sweden ICT Week får du en unik chans att lyssna till världens mest kände utlandssvensk

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Vi vill stimulera intresset för utbildning inom naturvetenskap och teknik genom att samarbeta

Vi vill stimulera intresset för utbildning inom naturvetenskap och teknik genom att samarbeta Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2009 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt innehåll 1 SER står för utveckling Årsmötet på Talentum Förlag

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

INNEHÅLL. IMC vad är det och hur fungerar det? Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt

INNEHÅLL. IMC vad är det och hur fungerar det? Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 4 /september /2012 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt INNEHÅLL 1 IMC vad är det och hur fungerar det? 2 SER-medlemmar

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN

Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN Plattform 2010 Ansluta till Skellefteå kommun via VPN Anslutning till Skellefteå kommun via VPN 1 ger dig möjlighet att komma åt resurser från en bärbar dator (som tillhandahålls av Skellefteå kommun)

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

I detta nyhetsbrev. Stockholm Q1 Prestanda och automation Värmland Q1 Verktyg. Årsmöte och konstituerande möte. Ordförande har ordet

I detta nyhetsbrev. Stockholm Q1 Prestanda och automation Värmland Q1 Verktyg. Årsmöte och konstituerande möte. Ordförande har ordet Kalender SAST Stockholm -02-20 Q1: Prestandatest och testautomation -04-02 - Test i förvaltning -09-11 Bädda för test SAST Örebro -03-26 - Visuell problemlösning SAST Värmland -01-23 - Verktyg Nyhetsbrev

Läs mer

INTRODUCE. a girl to Engineering Day

INTRODUCE. a girl to Engineering Day INTRODUCE a girl to Engineering Day tt initiativ av Womengineer det utbildas idag betydligt fler manliga ingenjörer än kvinnliga MÅL 2030 utexamineras lika många kvinnor som män från ingenjörsutbildningar.

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby.

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby. STAMNINGSHJÄLPMEDEL I STOCKHOLM Sedan 1 februari 2009 får logopeder förskriva tekniska hjälpmedel till personer som stammar. Dock är det inte beslutat vilka av de fyra nedan beskrivna hjälpmedlen som kommer

Läs mer

Vi tror att du kommer att gilla Scypho Heat Control, nästa generations intelligenta styrsystem! Sid. 6-7. Produkt- Framtiden & IoT Control

Vi tror att du kommer att gilla Scypho Heat Control, nästa generations intelligenta styrsystem! Sid. 6-7. Produkt- Framtiden & IoT Control Välkommen hem! Scypho Heat Control är ett intelligent system som effektiviserar energianvändningen för uppvärmning av din villa, samtidigt som den förenklar din vardag och låter dig fokusera på de viktigare

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE 1 Ordförande Nils-Erik Nilsson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till stämmans ordförande valdes Nils-Erik Nilsson. Till sekreterare valdes Michael Vuorio.

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla.

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla. 1(2) www.sydostgis.se Protokoll från föreningen Sydost-GIS årsmöte 2011-03-02 1 Inledning Föreningens ordförande Roland Nilsson hälsar mötesdeltagarna välkomna till föreningens årsmöte på Linnéuniversitetet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Klicka på "X-et" nedan eller företagsnamnet för att få fram adressuppgifter m.m.

Klicka på X-et nedan eller företagsnamnet för att få fram adressuppgifter m.m. MILJÖPROVNINGSRESURSER Klicka på "X-et" nedan eller företagsnamnet för att få fram adressuppgifter m.m. KYLKAMMARE, FRYSBOXAR VÄRMEKAMMARE TEMP.-VÄXLING / -ÄNDRING KLIMATSKÅP TRYCK, LUFT/VATTEN SOLBESTRÅLNING

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer